Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava Odstrčilová PaedDr. Yvona Wojaczková Bc. Nikola Sigmundová Starosta zahájil jednání řádné schůze Rady města za přítomnosti 6 členů (včetně starosty města). Omluven byl Ing. Ladislav Denk. Program: 1. Zahájení - schválení programu - volba ověřovatelů zápisu - kontrola plnění úkolů Předkladatel: Bc. Robert Stržínek 2. Žádosti o uzavření veřejnoprávních smluv o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací Předkladatel: Ing. Martin Horák 3. Návrh na poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 ve formě grantů v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie, 1. kolo Předkladatel: Ing. Rostislav Frydrych 4. Bytové záležitosti Předkladatel: Bc. Jarmila Mužíková 5. Směrnice IV.8 Zásady pro řízení příspěvkových organizací města Valašské Meziříčí Předkladatel: Ing. Stanislava Šnajdrová 6. Návrh mimořádných odměn vedoucím příspěvkových organizací zřizovaných městem Valašské Meziříčí za II. pololetí 2015 Předkladatel: Ing. Stanislava Šnajdrová 7. Předložení Inspekční zprávy a Protokolu o kontrole z kontroly provedené Českou školní inspekcí na MŠ Vyhlídka a ZŠ Masarykova Předkladatel: Ing. Stanislava Šnajdrová 8. Žádost AutoMotoKlubu Rallye Sport - Vsetín o poskytnutí záštity starosty Města Valašské Meziříčí nad akcí Valašská rally 2016 Předkladatel: Ing. Stanislava Šnajdrová 9. Majetkové transakce Předkladatel: Mgr. Alena Schattke 1

2 10. Finanční transakce Předkladatel: Ing. Zdeněk Studeník 11. Návrh na zrušení přechodu pro chodce na ul. Sokolská u obchodního domu Cimala Předkladatel: Mgr. Václav Chajdrna 12. Organizační a personální záležitosti - změny přílohy 3 organizačního řádu Předkladatel: 13. Organizační a personální záležitosti zřízení 3 funkčních míst asistent prevence kriminality Předkladatel: Ing. Bc. Jan Camfrla 14. Bezúplatný převod - plechové šatní skříně Předkladatel: Ing. Bc. Jan Camfrla 15. Udělení Ceny starosty města Valašské Meziříčí Předkladatel: Bc. Robert Stržínek 16. Různé 1. Schválení programu Starosta seznámil členy Rady města s programem řádné schůze Rady města. Dále byl program doplněn o tyto dodatečné materiály: 16.1 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci Muzejní a galerijní centrum v Zámku Žerotínů 16.2 Nabídka na spolupráci při provozování Fotbal parku ve Valašském Meziříčí 16.3 Finanční zajištění platů pracovníků OSPOD včetně zákonných odvodů 16.4 Odměňování a náhrada ušlého výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva města Valašské Meziříčí 16.5 Dodatky k pojistným smlouvám 16.6 Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekt Mezinárodní festival poezie ve výši Kč 16.7 Dodatečné stavební práce vícepráce v rámci podlimitní veřejné zakázky Nemocnice Valašské Meziříčí Rekonstrukce stravovacího provozu Hlasování: pro 6 2. Volba ověřovatelů zápisu příloha č. 35/1, předkládá Bc. Stržínek Rada města projednala volbu ověřovatelů zápisu bez připomínek 2

3 Usnesení: R 35/01 Rada města zvolila ověřovateli zápisu paní Mgr. Zdislavu Odstrčilovou a paní PaedDr. Yvonu Wojaczkovou. T: Ihned Zodp.: Bc. Robert Stržínek Hlasování: pro 6 Proběhla prezentace MUDr. Evy Štěpánové lékařky z nemocnice Valašské Meziříčí. 3. Kontrola plnění usnesení Tajemník informoval o kontrole plnění usnesení a úkolů ze zápisů Rady města a Zastupitelstva města. 4. Informace o aktuální situaci sporu mezi společnostmi ST SERVIS s.r.o. a Skanska a.s. příloha č. 35/2, předkládá Ing. Bc. Kolář Rada města projednala informace o aktuální situaci sporu mezi společnostmi ST SERVIS s.r.o. a Skanska a.s.. Bc. Stržínek bere si úvodní slovo, vysvětluje situaci. Navrhuje řešení soudní cestou, rozhodnout by ale měli zastupitelé. Mgr. Odstrčilová souhlasím, měli by rozhodnout zastupitelé. JUDr. Ivánek komentář k daným variantám řešení. Mgr. Krejčí mé stanovisko je druhá varianta plus oprava, nebo pokračovat soudní cestou. Ing. Pustějovský bylo by vhodné nechat rozhodnout soud. Bc. Stržínek hlasujme tedy o první variantě usnesení. Usnesení: R 35/02 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit, jako jediný zakladatel společnosti ST SERVIS, s.r.o., pokračovat v soudním sporu u Krajského soudu v Ostravě ve věci č. j. 2 Cm 49/2008. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města doporučit, jako jediný zakladatel, společnosti ST SERVIS s.r.o., pokračovat v soudním sporu u Krajského soudu v Ostravě ve věci č. j. 2 Cm 49/2008. T: Ihned Zodp.: Ing. Bc. Libor Kolář Hlasování: pro 6 3

4 5. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci Muzejní a galerijní centrum v Zámku Žerotínů příloha č. 35/3, předkládá Ing. Bc. Kolář Rada města projednala rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci Muzejní a galerijní centrum v Zámku Žerotínů bez připomínek. Usnesení: R 35/03 1. Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů ze dne a následném postupu dle předloženého návrhu. 2. Rada města bere na vědomí podání rozkladu předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-SO764/2015/VZ-37327/2015/551/Opa ze dne T: rok 2016 Zodp.: Ing. Bc. Libor Kolář Hlasování: pro 6 6. Nabídka na spolupráci při provozování Fotbal parku ve Valašském Meziříčí příloha č. 35/4, předkládá Ing. Bc. Kolář Rada města projednala nabídku na spolupráci při provozování Fotbal parku ve Valašském Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 35/04 Rada města bere na vědomí nabídku na spolupráci při provozování Fotbal parku ve Valašském Meziříčí. T: Ihned Zodp.: Ing. Bc. Libor Kolář Hlasování: pro 6 4

5 7. Žádosti o uzavření veřejnoprávních smluv o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací příloha č. 35/5, předkládá Mgr. Juráňová (zastupující Ing. Horáka) Rada města projednala žádosti o uzavření veřejnoprávních smluv o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. Mgr. Juráňová poskytla komentář k materiálu. Bc. Stržínek zabývali jsme se touto situací i na jednání Mikroregionu, město by chtělo pomoci obcím Mikroregionu. Všichni starostové jsou o tomto informováni a navrhované řešení vítají. Mgr. Juráňová ano, obce nejsou vybaveny personálně na tuto práci. O uzavření smlouvy nemají zájem pouze 2 obce, ostatní chtějí. Usnesení: R 35/05 1. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Střítež nad Bečvou, se sídlem Střítež nad Bečvou 193, Střítež nad Bečvou, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Kunovice, sídlem Kunovice 153, Loučka, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Lešná, se sídlem Lešná 36, Lešná, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Jarcová, se sídlem Jarcová 200, Valašské Meziříčí, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Oznice, se sídlem Oznice 109, Bystřička, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Podolí, se sídlem Podolí 33, Loučka, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech 5

6 místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Police, se sídlem Police č. p. 142, Loučka, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Krhová, se sídlem Hlavní 205, Krhová, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Městem Kelč, se sídlem Kelč č. p. 5, Kelč, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Kladeruby, se sídlem Kladeruby 72, Kelč, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Branky, se sídlem Branky 6, Branky, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Zašová, se sídlem Zašová 36, Zašová, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Poličná, se sídlem Poličná 144, Poličná, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Choryně, se sídlem Choryně 200, Choryně, IČ: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního uzavření veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Obcí Loučka, se sídlem Loučka č. p. 46, Loučka, IČ: T: Zodp.: Ing. Martin Horák Hlasování: pro 6 6

7 8. Návrh na poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 ve formě grantů v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie, 1. kolo příloha č. 35/6, předkládá Ing. Frydrych Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 ve formě grantů v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie, 1. kolo. Ing. Frydrych poskytl komentář k materiálu, představil konkrétní projekty a jejich žádosti. Ing. Pustějovský první žadatel dělá věci, které mají smysl, jejich předkladatel byl dokonce za svou práci oceněný. Proto se ptám, proč navrhujete jen 50 % částky? Ing. Frydrych chceme udržet hodnotu zhruba na 50 % do 2. kola. Dle metodického pokynu je 60 % částky maximum. V konkrétní navrhované částce se také odráží, že projekt je navržen pro větší počet lidí. Ing. Pustějovský třetí projekt se také týká většího počtu lidí, je to dobrý nápad. Chceme podporovat vzdělávání dětí. Ing. Vrátník druhý žadatel nemá tak velkou šíři spektra, ale svou práci dělají také dobře, intenzivně a dlouhodobě. Ing. Frydrych ano, proto navrhujeme dát finanční podporu všem třem žadatelům. Částky se mohou upravit, přesunout. Ing. Pustějovský navrhuji tedy úpravu. Prvnímu žadateli Kč, druhému Kč a třetímu Kč. Bc. Stržínek hlasujme dle takto upraveného návrhu. Usnesení: R 35/06 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční podpory ve formě grantů v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie na rok 2016 (1. kolo) dle upravené přílohy č. 1. T: Zodp.: Ing. Rostislav Frydrych Hlasování: pro 6 9. Přidělení bytu příloha č. 35/7, předkládá Bc. Mužíková Rada města projednala přidělení bytu bez připomínek. 7

8 Usnesení: R 35/07 Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců těmto žadatelům:. byt na ulici Schlattauerova ve Valašském Meziříčí. byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí. T: Ihned Zodp.: Bc. Jarmila Mužíková Hlasování: pro 6 Odešla: PaedDr. Wojaczková (5) 10. Dohoda uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách příloha č. 35/8, předkládá Bc. Mužíková Rada města projednala dohodu uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách bez připomínek. Usnesení: R 35/08 1. Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o splátkách a uznání závazku dle předloženého návrhu. 2. Rada města souhlasí s uzavřením Dohod uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách dle přeloženého návrhu. 3. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Dohod uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách dle přeloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Bc. Jarmila Mužíková 11. Odvolání proti vyřazení Žádosti ze Seznamu žadatelů o penzion příloha č. 35/9, předkládá Bc. Mužíková Rada města projednala odvolání proti vyřazení Žádosti ze Seznamu žadatelů o penzion bez připomínek. Usnesení: R 35/09 Rada města nesouhlasí se zařazením žádosti do Seznamu žadatelů o byt v penzionu. 8

9 T: Ihned Zodp.: Bc. Jarmila Mužíková Přišla: PaedDr. Wojaczková (6) 12. Žádost nájemníků v penzionu na ul. J. K. Tyla č. p. 418 ve Valašském Meziříčí ve věci zvyšování nájemného v bytech od příloha č. 35/10, předkládá Bc. Mužíková Rada města projednala žádost nájemníků v penzionu na ul. J. K. Tyla č. p. 418 ve Valašském Meziříčí ve věci zvyšování nájemného v bytech od bez připomínek. Usnesení: R 35/10 Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy se zapracováním rozhodčí doložky dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Bc. Jarmila Mužíková Hlasování: pro 6 Odešel: Mgr. Krejčí (5) 13. Prodloužení nájemních smluv v městských bytech příloha č. 35/11, předkládá Bc. Mužíková Rada města projednala prodloužení nájemních smluv v městských bytech bez připomínek. Usnesení: R 35/11 Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy dle přílohy č. 2 se zapracováním rozhodčí doložky. T: Ihned Zodp.: Bc. Jarmila Mužíková 9

10 14. Přidělení bytu v Penzionu příloha č. 35/12, předkládá Bc. Mužíková Rada města projednala přidělení bytu v Penzionu. Bc. Stržínek bod jsme prodiskutovali v rámci porady. Chceme, aby přidělování bytů bylo také diskuzí v rámci bytové komise, a aby bylo primárně zohledněno, jak dlouho je osoba žadatelem, jestli a jak dlouho je žadatel obyvatelem Valašského Meziříčí. Mgr. Odstrčilová já bych ještě doplnila, že velmi důležitá by také měla být sociální potřebnost. Bc. Stržínek navrhujeme změnu usnesení, rada města nesouhlasí. Usnesení: R 35/12 Rada města nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců této žadatelce: byt na ulici J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí. T: Ihned Zodp.: Bc. Jarmila Mužíková 15. Směrnice IV.8 Zásady pro řízení příspěvkových organizací města Valašské Meziříčí příloha č. 35/13, předkládá Ing. Šnajdrová Ing. Šnajdrová tento bod nyní stahuji, k projednání ve výboru školství. Radě města jej předložím v lednu. = staženo z jednání = Přišel: Mgr. Krejčí (6) Odešel: Bc. Stržínek, Ing. Pustějovský (4) 16. Návrh mimořádných odměn vedoucím příspěvkových organizací zřizovaných městem Valašské Meziříčí za II. pololetí 2015 příloha č. 35/14, předkládá Ing. Šnajdrová Rada města projednala návrh mimořádných odměn vedoucím příspěvkových organizací zřizovaných městem Valašské Meziříčí za II. pololetí 2015 bez připomínek. 10

11 Usnesení: R 35/13 Rada města určuje výši mimořádných odměn vedoucím příspěvkových organizací zřizovaných městem Valašské Meziříčí za II. pololetí 2015 dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Ing. Stanislava Šnajdrová 17. Předložení Inspekční zprávy a Protokolu o kontrole z kontroly provedené Českou školní inspekcí na MŠ Vyhlídka a ZŠ Masarykova příloha č. 35/15, předkládá Ing. Šnajdrová Rada města projednala předložení Inspekční zprávy a Protokolu o kontrole z kontroly provedené Českou školní inspekcí na MŠ Vyhlídka a ZŠ Masarykova bez připomínek. Usnesení: R 35/14 1. Rada města bere na vědomí Inspekční zprávu Čj. ČŠIZ-998/15-Z a Protokol o kontrole Čj. ČŠIZ-999/15-Z z inspekční kontroly, kterou provedla Česká školní inspekce Zlínský inspektorát na Mateřské škole Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace, se sídlem J. K. Tyla 419, Valašské Meziříčí, IČ: Rada města bere na vědomí Inspekční zprávu Čj. ČŠIZ-890/15-Z a Protokol o kontrole Čj. ČŠIZ-891/15-Z z inspekční kontroly, kterou provedla Česká školní inspekce Zlínský inspektorát na Základní škole Valašské Meziříčí, Masarykova 291, okres Vsetín, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 291, Valašské Meziříčí, IČ: T: Ihned Zodp.: Ing. Stanislava Šnajdrová 18. Žádost AutoMotoKlubu Rallye Sport - Vsetín o poskytnutí záštity starosty Města Valašské Meziříčí nad akcí Valašská rally 2016 příloha č. 35/16, předkládá Ing. Šnajdrová Rada města projednala žádost AutoMotoKlubu Rallye Sport - Vsetín o poskytnutí záštity starosty Města Valašské Meziříčí nad akcí Valašská rally 2016 bez připomínek. 11

12 Usnesení: R 35/15 Rada města schvaluje převzetí záštity starosty města nad Valašskou rally 2016, která se uskuteční dne dubna T: Zodp.: Ing. Stanislava Šnajdrová 19. Žádost o revokaci usnesení č. Z 9/18 ze dne na prodej části pozemku p. č. 1032/1 o výměře cca 6 m 2 v k. ú. Křivé příloha č. 35/17, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o revokaci usnesení č. Z 9/18 ze dne na prodej části pozemku p. č. 1032/1 o výměře cca 6 m 2 v k. ú. Křivé bez připomínek. Usnesení: R 35/16 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení č. Z 9/18 ze dne a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 1032/1 o výměře cca 12 m 2 v k. ú. Křivé. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. T: rok 2016 Zodp.: Mgr. Alena Schattke 20. Pronájem nebytového prostoru stánku PNS na ulici Soudní ve Valašské Meziříčí o výměře 15 m 2, umístěném na pozemku p. č. 97 v k. ú. Valašské Meziříčí - město příloha č. 35/18, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala pronájem nebytového prostoru stánku PNS na ulici Soudní ve Valašské Meziříčí o výměře 15 m 2, umístěném na pozemku p. č. 97 v k. ú. Valašské Meziříčí - město bez připomínek. 12

13 Usnesení: R 35/17 Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru stánku PNS na ulici Soudní ve Valašském Meziříčí o výměře 15 m 2, umístěném na pozemku p. č. 97 v k. ú. Valašské Meziříčí město panu Filipu Bezdíčkovi, se sídlem Zašovská 723, Valašské Meziříčí, IČ: za cenu Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. T: rok 2016 Zodp.: Mgr. Alena Schattke 21. Ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem nebytového prostoru č. 209 o výměře 1 m 2 v budově č. p. 70 na ul. Pospíšilova ve Valašském Meziříčí, která je součástí pozemku p. č. 112 v k. ú. Valašské Meziříčí město příloha č. 35/19, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem nebytového prostoru č. 209 o výměře 1 m 2 v budově č. p. 70 na ul. Pospíšilova ve Valašském Meziříčí, která je součástí pozemku p. č. 112 v k. ú. Valašské Meziříčí město bez připomínek. Usnesení: R 35/18 Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Elen Plandorovou, se sídlem Sklářská 192, Valašské Meziříčí, IČ: na pronájem nebytového prostoru č. 209 o výměře 1 m 2 v budově č. p. 70 na ul. Pospíšilova ve Valašském Meziříčí, která je součástí pozemku p. č. 112 v k. ú. Valašské Meziříčí město dohodou ke dni dle předloženého návrhu. T: Zodp.: Mgr. Alena Schattke 22. Žádost o pronájem nebytového prostoru - místnosti č o výměře 16,60 m 2 a poměrné části nebytových prostor v budově č. p. 736 na ul. Žerotínova ve Valašském Meziříčí, která je součástí pozemku p. č. 2094/4 v k. ú. Valašské Meziříčí - město příloha č. 35/20, předkládá Mgr. Schattke 13

14 Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru - místnosti č o výměře 16,60 m 2 a poměrné části nebytových prostor v budově č. p. 736 na ul. Žerotínova ve Valašském Meziříčí, která je součástí pozemku p. č. 2094/4 v k. ú. Valašské Meziříčí město bez připomínek. Usnesení: R 35/19 Rada města vyhlašuje záměr na pronájem místnosti č o výměře 16,60 m 2 a poměrné části nebytových prostor v budově č. p. 736 na ul. Žerotínova ve Valašském Meziříčí, která je součástí pozemku p. č. 2094/4 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. T: rok 2016 Zodp.: Mgr. Alena Schattke 23. Prodloužení výpůjčky nebytových prostor - místnosti č. P22 o výměře 8,60 m 2, místnosti č. P23 o výměře 16,51 m 2, místnosti č. P24 o výměře 10,53 m 2, místnosti č. P25 o výměře 47,63 m 2, místnosti č. P26 o výměře 15,39 m 2 místnosti č. P27 o výměře 17,89 m 2, místnosti č. P28 o výměře 4,94 m 2, místnosti č. P29 o výměře 3,82 m 2, místnosti č. P30 o výměře 2,20 m 2, místnosti č. P31 o výměře 8,65 m 2, místnosti č. P32 o výměře 2,66 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí, která je součástí pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí - město příloha č. 35/21 předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala prodloužení výpůjčky nebytových prostor - místnosti č. P22 o výměře 8,60 m 2, místnosti č. P23 o výměře 16,51 m 2, místnosti č. P24 o výměře 10,53 m 2, místnosti č. P25 o výměře 47,63 m 2, místnosti č. P26 o výměře 15,39 m 2 místnosti č. P27 o výměře 17,89 m 2, místnosti č. P28 o výměře 4,94 m 2, místnosti č. P29 o výměře 3,82 m 2, místnosti č. P30 o výměře 2,20 m 2, místnosti č. P31 o výměře 8,65 m 2, místnosti č. P32 o výměře 2,66 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí, která je součástí pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí město bez připomínek. Usnesení: R 35/20 Rada města vyhlašuje záměr na výpůjčku nebytových prostor - místnosti č. P22 o výměře 8,60 m 2, místnosti č. P23 o výměře 16,51 m 2 místnosti č. P24 o výměře 10,53 m 2, místnosti č. P25 o výměře 47,63 m 2, místnosti č. P26 o výměře 15,39 m 2, místnosti č. P27 o výměře 17,89 m 2, místnosti č. P28 o výměře 4,94 m 2, místnosti č. P29 o výměře 3,82 m 2, místnosti č. P30 o výměře 2,20 m 2, místnosti č. P31 o výměře 8,65 m 2, místnosti č. P32 o výměře 2,66 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí, která je součástí pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 14

15 T: rok 2016 Zodp.: Mgr. Alena Schattke 24. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě umístění plynovodní přípojky NTL, kanalizační přípojky a vodovodní přípojky vše na pozemku p. č. 927/4 v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu Bezkontaktní myčka se třemi mycími boxy. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na pozemek p. č. 927/4 v k. ú. Krásno nad Bečvou příloha č. 35/22, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě umístění plynovodní přípojky NTL, kanalizační přípojky a vodovodní přípojky vše na pozemku p. č. 927/4 v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu Bezkontaktní myčka se třemi mycími boxy. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na pozemek p. č. 927/4 v k. ú. Krásno nad Bečvou bez připomínek. Usnesení: R 35/21 1. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě umístění a provozování plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky jejich opravy a údržby na pozemku p. č. 927/4 v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu samoobslužné bezkontaktní myčky mezi, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene. Po realizaci stavby bude s vlastníkem stavby uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 927/4 v k. ú. Krásno nad Bečvou právo umístění a provozování plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky pro stavbu Bezkontaktní myčka se třemi mycími boxy, jejich opravy a údržby. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úplatu: a to plynovodní přípojka NTL za cenu 200 Kč/m + DPH, kanalizační přípojka DN 200 za cenu 100 Kč/m + DPH a vodovodní přípojka DN 40 za cenu 100 Kč/m + DPH. 2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na pozemku p. č. 927/4 v k. ú. Krásno nad Bečvou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: jako vlastníkem nemovitosti a., jako stavebníkem pro stavbu Bezkontaktní myčka se třemi mycími boxy dle předloženého návrhu. 15

16 T: Ihned Zodp.: Mgr. Alena Schattke 25. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na části pozemku p. č v k. ú. Krásno nad Bečvou příloha č. 35/23, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na části pozemku p. č v k. ú. Krásno nad Bečvou bez připomínek. Usnesení: R 35/22 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na části pozemku p. č v k. ú. Krásno nad Bečvou ve prospěch pozemku p. č. 228/10, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Věcné břemeno bude zřízeno dle GPL za jednorázovou úplatu ve výši 100,-Kč + DPH. T: Ihned Zodp.: Mgr. Alena Schattke 26. Žádost Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1111/1 o výměře cca 500 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město příloha č. 35/24, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1111/1 o výměře cca 500 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město bez připomínek. Usnesení: R 35/23 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na bezúplatný převod části pozemku p. č. 1111/1 o výměře cca 500 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. T: rok 2016 Zodp.: Mgr. Alena Schattke 16

17 27. Žádost Střední průmyslové školy stavební o povolení stavební úpravy na části pozemku p. č. 1346/5 o výměře 115 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město příloha č. 35/25, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost Střední průmyslové školy stavební o povolení stavební úpravy na části pozemku p. č. 1346/5 o výměře 115 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město bez připomínek. Usnesení: R 35/24 Rada města nesouhlasí s provedením stavebních úprav na části pozemku p. č. 1346/5 o výměře cca 115 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Mgr. Alena Schattke 28. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku Demokratická aliance Romů ČR v budově č. p. 593, která je součástí pozemku p. č. 172 v k. ú. Valašské Meziříčí - město příloha č. 35/26, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o souhlas s umístěním sídla spolku Demokratická aliance Romů ČR v budově č. p. 593, která je součástí pozemku p. č. 172 v k. ú. Valašské Meziříčí město bez připomínek. Usnesení: R 35/25 Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Demokratická aliance Romů ČR v budově č. p. 593, která je součástí pozemku p. č. 172 v k. ú. Valašské Meziříčí - město dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Mgr. Alena Schattke 17

18 29. Dodatky k pojistným smlouvám příloha č. 35/27, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala dodatky k pojistným smlouvám bez připomínek. Usnesení: R 35/26 1. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla uzavřené dne mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: dle předloženého návrhu. 2. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č havarijní pojištění uzavřené dne mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Mgr. Alena Schattke 30. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 329 Ministerstva zemědělství na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí roku 2015 do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 ve výši Kč příloha č. 35/28, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 329 Ministerstva zemědělství na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí roku 2015 do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 ve výši Kč bez připomínek. Usnesení: R 35/27 1. Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 329 Ministerstva zemědělství ve výši Kč na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí roku Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 50, položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, pod účelovým znakem 29008, org , 18

19 ve výdajové části na orj. 50, oddílu ( ) 1036 Výdaje na správu v lesním hospodářství u běžných výdajů OŽP celkem (v rozpisu výdajů na orj. 50, oddílu ( ) 1036, položku 5213, org Neinvestiční transfer na činnost odborného lesního hospodáře podnikatelským subjektům - právnické osoby - dotace, ÚZ 29008). T: Ihned Zodp.: Ing. Zdeněk Studeník Přišel: Ing. Pustějovský (5) 31. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství ze dne v souvislosti s tzv. kontrolním hlášením příloha č. 35/29, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství ze dne v souvislosti s tzv. kontrolním hlášením bez připomínek. Usnesení: R 35/28 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství ze dne mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Ing. Jiřím Turoněm, se sídlem Palackého 689/2, Havířov - Město, IČ: dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Ing. Zdeněk Studeník 32. Žádost Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí, o. s. o prodloužení termínu vrácení zápůjčky a zaplacení smluvních úroků příloha č. 35/30, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala žádost Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí, o. s. o prodloužení termínu vrácení zápůjčky a zaplacení smluvních úroků bez připomínek. 19

20 Usnesení: R 35/29 Rada města schvaluje odklad termínu vrácení zápůjčky a smluvních úroků Tělovýchovné jednotě Valašské Meziříčí, o. s., se sídlem Žerotínova 736, Valašské Meziříčí, IČ: , vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí zápůjčky ze dne a to tak, že se termín vrácení zápůjčky včetně stanoveného úroku, které jsou splatné najednou, posunují maximálně do dne T: Ihned Zodp.: Ing. Zdeněk Studeník 33. Rozpočtová opatření - přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 u orj. 10 OOZ a 80 FO příloha č. 35/31, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala rozpočtová opatření - přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 u orj. 10 OOZ a 80 FO. Ing. Studeník poskytl komentář k materiálu a upozorňuje, že díky rozúčtování na nákup materiálu, bude usnesení rozšířeno ještě o 4. bod. Usnesení: R 35/30 1. Rada města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 ve výši Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6409 Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6409, položky 5901, org Finanční rezerva pro SPOD) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5011, org Platy pracovníků - SPOD - dotace, ÚZ 13011). 2. Rada města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 ve výši Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6409 Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6409, položky 5901, org Finanční rezerva pro SPOD) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5031, org Sociální pojištění - SPOD - dotace, ÚZ 13011). 20

21 3. Rada města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 ve výši Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6409 Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6409, položky 5901, org Finanční rezerva pro SPOD) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5032, org Zdravotní pojištění - SPOD - dotace, ÚZ 13011). 4. Rada města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 ve výši Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6409 Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6409, položky 5901, org Finanční rezerva pro SPOD) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5139, org Nákup materiálu (SPOD) - dotace, ÚZ 13011). T: Ihned Zodp.: Ing. Zdeněk Studeník 34. Snížení investičních dotací na úpravu zahrad mateřských škol dle rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 příloha č. 35/32, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala snížení investičních dotací na úpravu zahrad mateřských škol dle rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 bez připomínek. Usnesení: R 35/31 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši ,35 Kč, a to následovně: 1.931,08 Kč v příjmové části u dotací na orj. 130, položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Seifertova), org , ÚZ ,27 Kč v příjmové části u dotací na orj. 130, položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Seifertova), org , ÚZ ,08 Kč ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) Výdaje na mateřské školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3111, položce 6121, org OŠKS - úprava zahrady MŠ Seifertova, ÚZ 15828) ,27 Kč ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) Výdaje na mateřské školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3111, položce 6121, org OŠKS - úprava zahrady MŠ Seifertova, ÚZ 15829). 21

22 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši ,50 Kč, a to následovně: 2020,25 Kč v příjmové části u dotací na orj. 130, položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Štěpánov), org , ÚZ ,25 Kč v příjmové části u dotací na orj. 130, položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Štěpánov), org , ÚZ ,25 Kč ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) Výdaje na mateřské školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3111, položce 6121, org OŠKS - úprava zahrady MŠ Štěpánov, ÚZ 15828) ,25 Kč ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) Výdaje na mateřské školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3111, položce 6121, org OŠKS - úprava zahrady MŠ Štěpánov, ÚZ 15829). 3. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši ,25 Kč, a to následovně: 2.066,02 Kč v příjmové části u dotací na orj. 130, položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Hrachovec), org , ÚZ ,23 Kč v příjmové části u dotací na orj. 130, položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Hrachovec), org , ÚZ ,02 Kč ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) Výdaje na mateřské školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3111, položce 6121, org OŠKS - úprava zahrady MŠ Hrachovec, ÚZ 15828) ,23 Kč ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) Výdaje na mateřské školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3111, položce 6121, org OŠKS - úprava zahrady MŠ Hrachovec, ÚZ 15829). T: Ihned Zodp.: Ing. Zdeněk Studeník 35. Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekt "Mezinárodní festival poezie" ve výši Kč příloha č. 35/33, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekt "Mezinárodní festival poezie" ve výši Kč bez připomínek. 22

23 Usnesení: R 35/32 1. Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, se sídlem Komenského 1, Valašské Meziříčí, IČ: , na projekt "Mezinárodní festival poezie ročník". 2. Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 30, položku Neinvestiční přijaté transfery od krajů (Mezinárodní festival poezie ročník), pod účelovým znakem 00090, org , ve výdajové části na orj. 30, oddílu ( ) Výdaje na ostatní záležitosti kultury u běžných výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 30, oddílu ( ) 3319, položku 5336, org Mezinárodní festival poezie ročník, ÚZ 00090). T: Ihned Zodp.: Ing. Zdeněk Studeník 36. Dodatečné stavební práce vícepráce v rámci podlimitní veřejné zakázky Nemocnice Valašské Meziříčí Rekonstrukce stravovacího provozu příloha č. 35/34, předkládá Mgr. Chajdrna Rada města projednala dodatečné stavební práce vícepráce v rámci podlimitní veřejné zakázky Nemocnice Valašské Meziříčí Rekonstrukce stravovacího provozu bez připomínek. Usnesení: R 35/33 1. Rada města schvaluje provedení podlimitní veřejné zakázky na dodatečné stavební práce Nemocnice Valašské Meziříčí Rekonstrukce stravovacího provozu vícepráce II formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ust. 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 2. Rada města bere na vědomí písemný soupis stavebních prací včetně odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací v souladu s ust. 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky Nemocnice Valašské Meziříčí Rekonstrukce stravovacího provozu vícepráce II. 3. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci dodatečných stavebních prací uzavřený mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako objednatelem a společnosti HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5, IČ: , jako zhotovitelem dle předloženého návrhu. 23

24 T: Ihned Zodp.: Mgr. Václav Chajdrna 37. Návrh na zrušení přechodu pro chodce na ul. Sokolská u obchodního domu Cimala příloha č. 35/35, předkládá Mgr. Chajdrna Rada města projednala návrh na zrušení přechodu pro chodce na ul. Sokolská u obchodního domu Cimala. Mgr. Chajdrna poskytl komentář k materiálu s návrhem na zrušení přechodu, který je velmi nebezpečný. Ing. Vrátník jak by se řešilo technicky? Co by se stalo např. se stávajícím zábradlím? Mgr. Chajdrna pokud by se přechod zrušil, zábradlí prodloužíme, aby lidé nevstupovali do vozovky a toto místo bylo pro ně bezpečnější. Ing. Vrátník jaký by byl časový horizont této akce? Mgr. Chajdrna v případě, že návrh přijme Zastupitelstvo města, tak na jaře v roce Usnesení: R 35/34 1. Rada města bere na vědomí informaci o návrhu na zrušení přechodu pro chodce na ul. Sokolská. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města pověřit vedoucího odboru komunálních služeb podáním žádosti na odstranění dopravního značení na ul. Sokolská silnice III/05721 dle předloženého návrhu. T: Zodp.: Mgr. Václav Chajdrna 38. Organizační a personální záležitosti - změny přílohy 3 organizačního řádu příloha č. 35/36, předkládá Ing. Matocha Rada města projednala organizační a personální záležitosti - změny přílohy 3 organizačního řádu. Ing. Matocha poskytl komentář k předloženému materiálu a vysvětlil, že ve změnách organizačního řádu v tuto chvíli nebude zahrnut Odbor školství, kultury a sportu. U toho odboru se změna týká administrativní správy majetku a materiály budou předloženy v lednu

25 Usnesení: R 35/35 Rada města schvaluje změny organizačního řádu - přílohy 3 (Náplň činností a kompetence odborů a oddělení MěÚ) - OŽP, OŽÚ, KaS dle předloženého návrhu, s účinností od T: Ihned Zodp.: 39. Organizační a personální záležitosti zřízení 3 funkčních míst asistent prevence kriminality příloha č. 35/37, předkládá Ing. Bc. Camfrla Rada města projednala organizační a personální záležitosti zřízení 3 funkčních míst asistent prevence kriminality. Ing. Bc. Camfrla poskytl komentář k předloženému materiálu. Ing. Vrátník jak vyřešit personální obsazení? Ing. Bc. Camfrla spolupracujeme s Úřadem práce, která navrhne vhodné kandidáty dle požadavků města. Usnesení: R 35/36 Rada města zřizuje tři funkční místa asistent prevence kriminality zařazená do Městské policie Valašské Meziříčí, s celkovým počtem 33 zaměstnanců města Valašské Meziříčí zařazených do Městské policie Valašské Meziříčí, s účinností od , dle předloženého návrhu. T: Zodp.: Ing. Bc. Jan Camfrla 40. Bezúplatný převod - plechové šatní skříně příloha č. 35/38, předkládá Ing. Bc. Camfrla Rada města projednala bezúplatný převod - plechové šatní skříně bez připomínek. 25

26 Usnesení: R 35/37 Rada města schvaluje bezúplatný převod 8 ks plechových šatních skříní na Sbor dobrovolných hasičů Juřinka, pobočný spolek, se sídlem Juřinka 118, Valašské Meziříčí, IČ: , 1 ks plechové šatní skříně na Sbor dobrovolných hasičů Podlesí, pobočný spolek, se sídlem Podlesí 447, Valašské Meziříčí, IČ: , a 10 ks plechových šatních skříní na Základní školu Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Šafaříkova 726/9, Valašské Meziříčí, IČ: , dle předloženého návrhu. T: Zodp.: Ing. Bc. Jan Camfrla 41. Udělení Ceny starosty města Valašské Meziříčí za rok 2015 příloha č. 35/39, předkládá Ing. Vrátník (zastupující Bc. Stržínka) Rada města projednala udělení Ceny starosty města Valašské Meziříčí za rok 2015 bez připomínek. Usnesení: R 35/38 Rada města schvaluje udělení Ceny starosty města Valašské Meziříčí za rok 2015 těmto nominovaným: panu Radomíru Fuskovi jako ocenění za dlouholetou práci v oblasti sportu, zejména za práci s mládeží ve Valašském Meziříčí, panu Václavovi Kristkovi za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci města Valašské Meziříčí v republikovém i celosvětovém měřítku, slečně Barboře Bayerové za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci města Valašské Meziříčí v republikovém i celosvětovém měřítku. T: Zodp.: Bc. Robert Stržínek 42. Odměňování a náhrada ušlého výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva města Valašské Meziříčí příloha č. 35/40, předkládá Ing. Matocha 26

27 Rada města projednala odměňování a náhrada ušlého výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva města Valašské Meziříčí. Ing. Matocha poskytl komentář k materiálu, představuje varianty řešení. Mgr. Krejčí je nepoměr mezi zastupitelstvem a radou. Mgr. Odstrčilová ano, je to nepoměr času. Ing. Matocha aby řešení bylo spravedlivé z hlediska četnosti práce, navrhuji variantu B s úpravou. Ing. Vrátník hlasujeme tedy dle upraveného návrhu. Mgr. Krejčí zdržuji se hlasování. Usnesení: R 35/39 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města: schválit měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Valašské Meziříčí za výkon funkce člena Rady města, předsedy výboru nebo komise a člena Zastupitelstva města v maximální výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, s účinností ode dne schválení. schválit měsíční odměny předsedům výborů Zastupitelstva města Valašské Meziříčí a komisí Rady města Valašské Meziříčí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města v maximální výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, s účinností ode dne schválení. schválit měsíční odměnu ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce s tím, že členům Rady města Valašské Meziříčí nebude poskytována měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města nebo komise Rady města. schválit měsíční odměnu členům Bytové komise Rady města Valašské Meziříčí ve výši jedné čtvrtiny částky poskytované předsedům výborů Zastupitelstva města a komisí Rady města s účinností ode dne schválení. schválit na rok 2016 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva města Valašské Meziříčí, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši Kč měsíčně a neuvolněným členům zastupitelstva města Valašské Meziříčí, kteří jsou členy rady města a nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši Kč měsíčně. T: Ihned Zodp. zdržel se Finanční zajištění platů pracovníků OSPOD včetně zákonných odvodů příloha č. 35/41, předkládá Ing. Matocha (zastupující Bc. Rachůnkovou) Rada města projednala finanční zajištění platů pracovníků OSPOD včetně zákonných odvodů. 27

28 Ing. Matocha poskytl komentář k materiálu, který má pouze informativní charakter. (není potřeba přijímat usnesení, to je přijato ve finančních transakcích). Rada města bere na vědomí finanční zajištění přesného vykazování čerpání platů zaměstnanců OSPOD včetně zákonných odvodů, které jsou hrazeny dotací dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Bc. Irena Rachůnková = bez usnesení = Místostarosta ukončil jednání řádné schůze Rady města v 15:00 hodin. Valašské Meziříčí 21. prosince 2015 Bc. Robert Stržínek starosta Ing. Josef Vrátník místostarosta Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zdislava Odstrčilová... PaedDr. Yvona Wojaczková... Zapisovatelka: Bc. Nikola Sigmundová... 28

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr.

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 4/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 97. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 26. srpna 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 97. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 26. srpna 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 97. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 26. srpna 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr. Jiří

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 33/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny Zápis ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis. z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

Zápis. z 29. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 1. října 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 29. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 1. října 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 29. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 1. října 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Ing. Ladislav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Zápis. z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ

Zápis. z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ Zápis z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

1. Tvorba Sociálního fondu města Kuřim (Příloha č. 1, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. A. Varmužka)

1. Tvorba Sociálního fondu města Kuřim (Příloha č. 1, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. A. Varmužka) Ve zveřejněném zápise jsou anonymizovány osobní údaje a vymazány veškeré citlivé údaje. Z á p i s č í s l o 38/2010 z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 23. 12. 2010 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Zápis. z 13. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. března 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle prezenční listiny

Zápis. z 13. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. března 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle prezenční listiny Zápis z 13. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. března 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Ing. Pavel

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI 31.01. 981 Taj. 31.01. 983 Taj. (ONI) 31.01. 879 Taj. (ONI) 31.01. 1 OSVV 09.02. 1361

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.12.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-03/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov Předsedající, starosta

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá Informace z usnesení 94. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.11.2009 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 4. KONANÉHO DNE 23. 4. 2015 od 17.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 4. KONANÉHO DNE 23. 4. 2015 od 17.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 4 KONANÉHO DNE 23. 4. 2015 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 28.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 28.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 28.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Jeník p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr. Marková

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

Z á p i s č. 169 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 8. 10. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s č. 169 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 8. 10. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Z á p i s č. 169 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 8. 10. Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovateli zápisu byli určeni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. Josef

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 7. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 28.08. 2015 od

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 51. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27. 1. 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více