Společenstevní (korporátní) právo II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenstevní (korporátní) právo II."

Transkript

1 Společenstevní (korporátní) právo II. Petr Kuhn Národohospodářská fakulta VŠE Fakulta právnická ZČU White & Case 1

2 Vybrané otázky Právní subjektivita Omezené ručení Sekuritizace majetku Vytěsnění minoritních akcionářů 2

3 Pojmy Korporace: právní konstrukt charakteristický mj. samostatnou právní subjektivitou, omezeným ručením společníků, převoditelností akcií, delegovaným řízením a kontrolou společníků. Firma: k porozumění pojmu v rámci L&E sloužila předchozí přenáška, jako výchozí používáme mikroekonomickou definici, tj. základní jednotka produkce. Teorie firmy rozumně vysvětluje proč je tolik ekonomické aktivity organizované ve firmách, nikoliv proč většina firem jsou korporacemi (Posner str. 408) 3

4 Rok +-0: Firma a právní subjektivita (affirmativní oddělení majetku) pan Hrnec Věřitel A pan Hrnec Velký hrnec (v.o.s.) 100% kontrola Věřitel A Případný věřitel B PŘED PO Věřitel B 4

5 Rok +-0: Firma a právní subjektivita (affirmativní oddělení majetku) Předpokládejme: Transakce s věřitelem B (transakce B) stejně jako transakce s věřitelem A (transakce A) jsou efektivní - v libovolném slova smyslu. Výnos transakce A je dán peněžními toky generovanými produkcí A a rizikem spojeným s produkcí A, a výnos transakce B je peněžními toky generovanými produkcí B a rizikem spojeným s produkcí B. Zvýšení rizika produkce A působí zvýšení rizika produkce B, a obráceně. 5

6 Rok +-0: Firma a právní subjektivita (affirmativní oddělení majetku) Realizací transakce B nutně dojde k různému hodnocení před a po rizik, které může vést k Ukončení Transakce A a následně Produkce A, nebo Odmítnutí Transakce B a neuskutečnění Produkce B. Transakci B brání Odlišná valuace rizika produkce A a produkce B Věřitelem A a Věřitelem B (každý rozumí jiné věci), Odlišná schopnost (připravenost) Věřitele A a Věřitele B nést riziko (nejsou rizikově neutrální). 6

7 Rok +-0: Firma a právní subjektivita (affirmativní oddělení majetku) Před rokem 0: Od určitého stupně, vysoké transakční náklady, tj. náklady spojené s kontraktací mezi věřiteli A a B brání oddělení rizik produkce A od produkce B Po roce 0: Právní subjektivita firmy snižuje transakční náklady v transakcích založených na různých produkcích Uvolnění kapitálu pro jinak efektivní projekty, zlevněné financování 7

8 Rok : Firma a omezené ručení (defenzivní oddělení majetku) Budoucí historik ekonomie může zařadit neznámého vynálezce principu omezeného ručení,, na významné místo po boku Watta a Stephensona,. Tito géniové nalezli prostředky, kterými se způsob ovládání přírodních zdrojů mnohokrát znásobil; omezené ručení však poskytlo prostředky, kterými ohromné množství kapitálu potřebné k realizaci jejich vynálezů bylo shromážděno, organizováno a efektivně řízeno. Economist,

9 Rok : Firma a omezené ručení (defenzivní oddělení majetku) společník Hrnec Věřitel A společník Hrnec Věřitel A Hrnec a.s. případný společník Rendlík Hrnec a.s. společník Rendlík Věřitel B Věřitel B PŘED PO 9

10 Rok : Firma a omezené ručení (defenzivní oddělení majetku) Omezené ručení Je dispozitivní normou smlouvy mezi korporací a věřiteli, na základě které je věřitelům vyhrazen k uspokojení jejich pohledávek pouze majetek korporace (a nikoliv společníků korporace) Nepřímo vyhrazuje majetek společníků výlučně ve prospěch jejich přímých věřitelů. Umožňuje flexibilitu alokace rizika a výnosu, umožňuje (zjednodušuje ocenění podílů/akcií) 10

11 Rok : Firma a omezené ručení (defenzivní oddělení majetku) Vstupní kapitál = Dluh = Neomezené ručení Stav Pravděpodobnost Majetek Závazky Vlastní kapitál Dobrý Špatný Tržní hodnoty Délka projektu = 1 rok Tržní cena = současná hodnota budoucích peněžních toků Omezené ručení Stav Pravděpodobnost Majetek Závazky Vlastní kapitál Dobrý Špatný Tržní hodnoty Příklad převzat zčlánku Limited and Extended Liability Regimes, Halpern P., The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Volume 1 (E- O), Peter Newman (editor), Stockton Press, New York, 1998, str

12 Rok : Firma a omezené ručení (defenzivní oddělení majetku) S ohledem na smluvní věřitele Omezené ručení slouží jako incentiva společníků k rizikovým investicím (mnohdy na úkor smluvních věřitelů) Uznáváno jako vhodná dispozitivní norma (nejnižší možné transakční náklady) S ohledem na nesmluvní věřitele Společnosti s kotovanými akciemi Společnosti s nekotovanými akciemi 12

13 Rok Sekuritizace (variace na afirmativní oddělení majetku) Vydělení aktiv, která jsou schopná generovat stabilní a pravidelné výnosy od ostatního majetku společnosti. Taková aktiva jsou následně prodána společnosti nezávislé na původci a zpravidla vytvořené pouze za účelem provedení sekuritizace. Prodej se realizuje za tržních podmínek a tím nedochází k poškození stávajících věřitelů původce. Nabyvatel získává finanční prostředky na nákup sekuritizovaného majetku prostřednictvím úvěru nebo častěji emisí (zpravidla kotovaných) dluhopisů (tzv. asset backed securities). Dluh je pak průběžně splácen z příjmů generovaných majetkem, který nabyvatel takto koupil. 13

14 Rok : Korporace a sekuritizace, (variace na afirmativní oddělení majetku) pan Hrnec Věřitel A pan Hrnec společník Rendlík Hrnec a.s. společník Rendlík Hrnec a.s. Hrnec SPV Věřitel B případný Věřitel C Věřitel B Věřitel C PŘED PO 14

15 Rok : Korporace a sekuritizace, (variace na afirmativní oddělení majetku) Hrnec a.s. KUPNÍ CENA ZA MAJETEK MAJETEK Hrnec SPV HOTOVOST DLUHOPISY Věřitel B Věřitel C 15

16 Rok : Korporace a sekuritizace, (variace na afirmativní oddělení majetku) V minulých dekádách se vyvinul systém řízení rizik, který kombinuje nejlepší možné porozumění problému finančními experty a matematiky, a to s podporou velkého pokroku v počítačových a komunikačních technologiích. Nobelova cena byla udělena za objev modelu oceňování, na kterém je založen pokrok trhu s deriváty. Toto paradigma moderního řízení rizik mělo rozhodující vliv v minulých dekádách. Bohužel celá tato intelektuální konstrukce v loňském létě zkolabovala, protože data vkládaná do modelu řízení rizik vycházela z uplynulých dvou dekád, z období euforie..". Projev A. Greenspana v Committee of Government Oversight and Reform, 23. říjen

17 Vytěsnění minoritních akcionářů HA 96% HA 100% MA 4% A.S. MA 0% + hotovost A.S. Vytěsněním minoritních akcionářů je transakce při které majoritní akcionáři převezmou akcie minoritních a zaplatí za ně stanovenou (spravedlivou) cenu. Při splnění určitých podmínek není k takovému postupu vyžadován souhlas minoritních akcionářů (česká právní úprava v 183i a násl. ObchZ, jinak obdobně v mnoha dalších jurisdikcích). 17

18 Vytěsnění minoritních akcionářů Výhody Nevýhody Otázky (tzv. béčkový trh) 18

19 Vytěsnění minoritních akcionářů Béčkový trh (Lemons Market), příklad s ojetými automobily: Na trhu s ojetými auty jsou dobrá auta (áčka) a špatná auta (béčka). S ohledem na asymetričnost informací o ojetých autech, kupující neví zda se jedná o áčko nebo o béčko a bude spíše tipovat, že auto má průměrnou kvalitu a bude ochoten zaplatit cenu, která odpovídá průměrné kvalitě. Majitelé áček nebudou schopni za prodej získat dostatečně vysokou cenu a proto své auto z prodeje stáhnou. Na trhu zůstanou pouze samá béčka vytvoří se tak béčkový trh. 19

20 Vytěsnění minoritních akcionářů Je trh s akciemi společností u kterých se připouští vytěsnění minoritních akcionářů béčkovým trhem? Předpokládejme, že vnitřní hodnota společnosti je 100 Kč., ale je podhodnocena na 80 Kč (z důvodu VMA). Tržní předvma cena 10 % podílu je tedy 8 Kč. Pokud majoritní akcionář provede VMA a VMA cena bude stanovena výlučně na základě předvma tržní ceny, bude mu vyplaceno 8 Kč. Pokud by byla společnost zlikvidována, měl by minoritní akcionář právo na 10 Kč. Otázky? 20

21 Seznam literatury odkazované v přednášce Akerlof G.,The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, Bebchuk, L., Kahan, M.,The 'Lemons Effect' in Corporate Freeze- Outs (1999). NBER Working Paper No. W6938. Hansmann H., Kraakman R., What is Corporate Law?, Center for Law, Economics and Public Policy Research Paper No Halpern P., Limited and Extended Liability Regimes, The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Volume 1 (E-O), Peter Newman (editor), Stockton Press, New York, 1998, str Posner R., Economic Analysis of Law, Aspen Publishing,

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Finanční management. Petra Růčková Michaela Roubíčková

Finanční management. Petra Růčková Michaela Roubíčková Je odbornou asistentkou na katedře financí Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde působí od roku 1994. Garantuje a vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční management

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva diplomová práce Finanční deriváty Martin Eliášek 2009/2010 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci práci na téma: Finanční deriváty

Více

FÚZE A PROJEKT FÚZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FÚZE A PROJEKT FÚZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku FÚZE A PROJEKT FÚZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BAKALÁŘSKÁ

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

1. Vývoj firmy v čase

1. Vývoj firmy v čase Oceňování podniku akvizice a fúze Richard Skyva Pro dobré fungování firmy je třeba ovládat a řídit podnikové finanční transakce. V každé fázi vývoje firmy pracujeme s jinými transakcemi, které zajišťují

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 1.3. 2006

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 1.3. 2006 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 1.3. 2006 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Tereza Pohlová Vedoucí

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Nové pojetí otevřené společnosti s ručením omezeným jako kapitálové společnosti a nová koncepce obchodního podílu

Nové pojetí otevřené společnosti s ručením omezeným jako kapitálové společnosti a nová koncepce obchodního podílu Nové pojetí otevřené společnosti s ručením omezeným jako kapitálové společnosti a nová koncepce obchodního podílu Autor: Milan Sýkora Konzultant: JUDr. Petr Čech, LLM. Abstrakt V souvislosti s rekodifikací

Více

Trh kreditních derivátů

Trh kreditních derivátů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní obor: Bankovnictví a pojišťovnictví Trh kreditních derivátů Autor diplomové práce: Martin Prokop

Více