PS 3.0 Excellent.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PS 3.0 Excellent. www.centrosolar.com"

Transkript

1 PS 3.0 Excellent

2 Záruční listina 5letá záruka na výměnu přístroje Stringové střídače Powerstocc Excellent 3.0 Vážená zákaznice! Vážený zákazníku! Gratulujeme Vám, zakoupením stringového střídače Powerstocc Excellent jste získal(a) vysoce kvalitní výrobek. Firma Centrosolar AG ručí za funkčnost a věcnou nezávadnost střídače při užívání. Předpokladem funkčnosti je správně nastavený kód země. Seznam zemí a nastavení kódu země naleznete v Návodu k obsluze. Pokud přespečlivé zpracování a kontrolu střídače po jeho instalaci vznikne nějaký problém, pomohou Vám naše servisní služby. V přiloženém průvodci Powerstocc Excellent Service Guide naleznete veškeré potřebné informace o průběhu servisu. Pokud se Vám nepodaří uvést střídač správně do provozu ani s naší poradní asistencí, měl(a) byste v každém případě požádat o odstranění závady odbornou pobočku. Odborná pobočka je Vaším pověřeným zástupcem. Může zjistit, zda je na střídači závada a přístroj musí být vyměněn. Dbejte na to, aby práce na elektrické síti prováděly pouze osoby s požadovanými odbornými znalostmi a povolením provozovatele elektrické sítě, do jehož příslušnosti Váš solární systém spadá, a aby byly oprávněné otevřít kryt střídače. Výměý servis Provedení výměny přístroje je snadné. Vaše odborná provozovna zavolá naší servisní lince a požádá o výměnu střídače. Za krátkou dobu od nás obdržíte ekvivalentní přístroj s vlastním sériovým číslem. Tento přístroj bude mít datum záruky shodný s původním přístrojem. Jeho technické údaje o výkonu budou plně odpovídat Vašemu původnímu střídači. Vyhrazujeme si však právo na to, že Vám dle uvážení výměnou případně dodáme následující verzi přístroje aktuální série nebo zánovní opravený přístroj. Vaše odborná provozovna pak provede demontáž závadného přístroje a namontuje přístroj určený k výměně. Potom uvede přístroj do provozu. Závadný přístroj zabalený do originálního balení přístroje určeného k výměně pak od Vás necháme vyzvednout. 2

3 Vyloučení záruky 0dpovědnost, kterou vůči Vám máme, dodržíme. V případech, kdy nemůžeme převzít odpovědnost za výpadek střídače, však určité úkony ze záruky a též ze zákoé záruky či ručení musíme vyloučit. Vyloučeny jsou m.j. Neodborná instalace, údržba nebo obsluha přístroje Používání střídače v rozporu s jeho určením Zásahy, změny nebo pokusy o opravu Přepravní škody Nedostatečná ventilace přístroje Nerespektování příslušných bezpečnostních předpisů (VDE aj.) Škody způsobené vyšší mocí, např. bouřkou, zásahem blesku, přepětím, požárem, zatížením životního prostředí, krupobitím, povodní, vadami v potrubí. Rovněž z naší strany vylučujeme záruku a zákoou záruku či ručení za škody všeho druhu, za něž budete zodpovídat Vy či Vámi pověřené osoby - bez ohledu na právní vztah, v němž se tyto osoby vůči Vám nacházejí. To se týká obzvláště závadné instalace či uvedení do provozu a údržby, zásahů vedoucích k poškození, změn či oprav, které jsme neprovedli my, nesprávného použití nebo neodborného provozu, jakož i nedostatečného větrání přístroje atd. Máte zodpovědnost za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů (např. podle VDE) nebo podmínek provozovatele sítě pro připojení na elektrickou síť. Zde ručíme pouze tehdy, pokud taktéž budeme spoluzodpovědni za škody ve smyslu zákoých předpisů. Ručení však přejímáme pouze v poměru našeho spoluzavinění. Naše záruka se netýká přímých či nepřímých škod, které vzniknou z důvodu snížení nebo výpadku výroby elektrické energie a dodávky do sítě. Náklady na výměnu přístroje V případě záruky hradíme náklady na výměnu přístroje. To znamená, že pokud nám zašlete závadný střídač během 10 pracovních dnů ode dne obdržení přístroje na výměnu a my budeme za závadu podle našich záručních podmínek zodpovědní, obdržíte výměý přístroj na výměnu bezplatně. V tomto případě je bezplatná samozřejmě i zásilková služba, kterou objednáme. Kromě toho uhradíme Vaší odborné provozovně na základě kulance paušální částku za provedení výměny přístroje. Aktuální cenu lze kdykoli zjistit na webové stránce. 3

4 Jistě chápete, že nemůžeme převzít úhradu nákladů v případě, kdy se prokazatelně nejedná o případ krytý zárukou nebo kdy výměna dokonce byla očividně provedena neoprávněně. Vyšší náklady na výměnu přístroje lze po vyžádání předchozího souhlasu a pouze ve zvlášť odůvodněných případech fakturovat společnosti Centrosolar AG V ostatních případech si vyhrazujeme právo na odpovídající snížení fakturované částky. Pokud bude během doby záruky zjištěna závada, za kterou nejsme odpovědni (vyloučení záruky), obdržíte od nás fakturu za přístroj a poštovné se zvýhodněnou cenou. Aktuální cenu lze kdykoli zjistit na webové stránce Zvýhodněnou cenu však můžeme poskytnout jen tehdy, když nám protislužbou zašlete opravitelný závadný přístroj. Od té doby, co obdržíte přístroj na výměnu, máte samozřejmě nárok na dvouletou zákoou záruční lhůtu. Neobdržíme-li od Vás závadný přístroj, budeme za výměý přístroj účtovat doporučenou maloobchodní cenu plus náklady na přepravu. Paušální částka za přezkoušení přístroje Za přístroje, které byly vyměněny v rámci výměého servisu v době záruky a u nichž při přezkoušení či analýze nebyla zjištěna žádná závada, účtujeme paušální částku za přezkoušení přístroje. Aktuálně platnou cenu naleznete na naší webové stránce: Zákoá záruka či ručení Ze zákona máte nárok na dvouletou záruční lhůtu ode dne zakoupení střídače. Naše záruka neomezuje Vaše nároky vyplývající ze zákoé záruky. Ručení je omezeno jen v případě náhrady škod zaviněných úmyslně či z hrubé nedbalosti zde je zahrnuto i ručení našich zaměstnanců nebo pověřených osob. Toto omezení ručení však neplatí v případě škod způsobených na zdraví (ublížení na těle či úmrtí). Omezení ručení neplatí též v případě, kdy ručíme na základě smluvně nezměnitelných, tzn. závazných zákoých předpisů, i vpřípadech, kdy škodu nezaviníme. 4

5 Prodloužení záruky Přejete si ještě více bezpečnosti? Řešení je snadné. V průběhu prvních 2 let ode dne zakoupení střídače Vám za nízký poplatek nabízíme prodloužení záruky na 10 nebo 20 let. Pokud budete mít o tuto nabídku zájem, vyplňte prosím žádost o prodloužení záruky a podepsanou žádost nám zašlete (poštou či faxem). K žádosti přiložte doklad o zakoupení přístroje. Poté Vám zašleme fakturu a po uskutečnění platby provedeme registraci prodloužení záruky. Za tímto účelem obdržíte záruční listinu. Tuto záruční listinu pečlivě uchovejte. Má platnost do doby uplynutí záruční lhůty a vztahuje se i na výměý přístroj. Přejeme Vám dobré energetické výnosy se stringovým střídačem firmy Powerstocc Excellent! Hamburg, Německo Váš partner Centrosolar AG Copyright 2012, Centrosolar AG. Obsah a forma jsou celosvětově chráněny. Kopie, poskytnutí materiálů třetím osobám či jiné využití - i částí materiálů - je bez udělení souhlasu zákázané. Veškerá práva - včetně přihlášení ochraých práv - jsou vyhrazena. 5

6 Service Guide 5 kroků k náhradnímu střídači 1. Objednávka výměny přístroje Kontaktujte naši servisní linku. Příslušný kontakt na servisní linku je uveden na další stránce. Připravte si prosím následující informace: Typ přístroje a sériové číslo. Ještě lepší bude, když uvedete zobrazený chybový kód. 2. Příjem přístroje na výměnu Pokud Vám nebudeme schopni pomoci telefonicky, zašleme Vám zpravidla ještě v ten samý den zánovní přístroj na výměnu. V balíčku bude přiložen také doklad o zpětné zásilce. 3. Závadný střídač zabalte Zabalte závadný střídač max. během 10 dnů ode dne obdržení přístroje na výměnu do originálního balení výměého přístroje. Přiložte vyplněný doklad o zpětné zásilce. 4. Nahlášení zásilky připravené k odeslání Kontaktujte servisní linku a oznamte, že zásilkaje připravena k odeslání. Závadný střídač bude odvezen během 2 3 dnů od doby nahlášení zpětné zásilky nebo v dohodnutý termín. 5. Předání zásilky zásilkové službě Nechte si zásilkovou službou potvrdit předání zásilky. Náklady na přepravu uhradíme. 6

7 Nabízíme Vám tyto služby: Telefonické poradenství a pomoc při uvedení přístroje do provozu či odstranění poruchy provádí naše servisní linka. Prodloužení záruky na 10 nebo 20 let je možné během prvních 2 let ode dne zakoupení střídače. Servisní linka Tel. č ( 0 ) Obchodní korespondenci nám prosím pokud možno zasílejte v německém či anglickém jazyce. 7

8 Závada během záruční lhůty: 5ti letá záruka na výměnu přístroje Výměý přístroj obdrží datum záruky původního přístroje Vyúčtování paušální částky za výměnu přístroje odbornou pobočkou možné Škoda zaviněná cizím subjektem během záruční lhůty: Zvýhodněná aktuálně platná paušální částka za výměnu přístroje v případě zaslání opravitelného závadného přístroje 24měsíční zákoá záruka na výměý přístroj Záruka výměny: V rámci záruky výměny jste obdrželi náhradní střídač. Na tento přístroj přechází datum záruky vašeho prvního přístroje. Předpokladem je vrácení vadného přístroje do 10 pracovních dnů. Pokud tento vadný přístroj neobdržíme zpět, získáte k náhradnímu střídači místo záruky pouze 2letou zákoou odpovědnost za vady. V takovém případě vám naúčtujeme doporučenou maloobchodní cenu včetně nákladů na dopravu. Vyloučení záruky resp. odpovědnosti za vady: Pokud v rámci naší analýzy konstatujeme vyloučení záruky resp. odpovědnosti za vady, platí zákoá odpovědnost za vady v délce 2 let od data dodání. V takovém případě vám naúčtujeme zvýhodněný, aktuálně platný paušální poplatek za náhradní přístroj. Získání náhradního střídače: Po uplynutí záruční doby jste koupí získali náhradní střídač. K tomuto přístroji vám přísluší zákoá odpovědnost za vady v délce 2 let od data dodání střídače. Předpokladem pro získání náhradního střídače je vrácení vadného přístroje. Pokud nám tento vadný přístroj neodešlete zpět do 10 pracovních dnů, bude vám dodatečně naúčtován rozdíl mezi cenou náhradního střídače a doporučenou maloobchodní cenou. 8

9 Přechod vlastnictví: Společnost Centrosolar si zásadně vyhrazuje vlastnické právo k náhradnímu střídači až do obdržení vadného předmětu, resp. v případě jeho získání koupí až do zaplacení naúčtované kupní ceny. V každém případě přechází vlastnické právo k vadnému přístroji při obdržení náhradního přístroje na společnost Centrosolar. Platí podmínky uvedené v našem Prohlášení o záruce. Tyto i aktuální ceny a podmínky výměny přístroje lze stáhnout v internetu na stránce: Pomoc obdržíte též od naší servisní linky. Za celý servisní tým Vám přejeme dobré energetické výnosy se stringovým střídačem firmy Powerstocc Excellent. 9

10 Sunshine is our business. GERMANY INTERNATIONAL CENTROSOLAR AMERICA INC E. Evans Road, Suite E-1 Scottsdale, AZ USA Tel.: CENTROSOLAR AG Stresemastraße Hamburg GERMANY Tel.: CENTROSOLAR CANADA INC th Avenue, Unit C Markham, Ontario, L3R OH3 CANADA Tel.: CENTROSOLAR ITALIA S.R.L. V.le del Lavoro S. Martino B.A. Verona ITALY Tel.: CENTROSOLAR AG Otto-Stadler-Straße 23c Paderborn GERMANY Tel.: CENTROSOLAR AG Daimlerstraße Kempten GERMANY Tel.: CENTROSOLAR BELGIUM BVBA Uitbreidingstraat Berchem BELGIUM Tel.: CENTROSOLAR BENELUX B.V. De Prinsenhof LN Tiel THE NETHERLANDS Tel.: CENTROSOLAR FRANCE SARL Espace Européen 15, chemin du Saquin, Batiment G Ecully FRANCE Tel.: CENTROSOLAR HELLAS MEPE Ag. Alexandrou Paleo Faliro GREECE Tel.: CENTROSOLAR UK LTD 4 th Floor Erico House Upper Richmond Road London SW15 2TG GREAT BRITAIN Tel.: Powerstocc Excellent-v GA-ML

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ").

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen ObčZ). I. Úvodní ustanovení V internetovém obchodě www.mobilbar.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též "OP"), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. Verze 2.0 1. Obecná ustanovení SODATSW spol. s r.o. tímto vydává dle ustanovení 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto Obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Část I. Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup

Více

Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu RWE PREMIUM

Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu RWE PREMIUM Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu RWE PREMIUM I. Úvodní ustanovení (sekce Spotřební zboží) Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek http://premium.rwe.cz je společnost RWE Transgas,

Více

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen ObčZ ).

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen ObčZ ). ROVNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VŠECHNY Chceme, abyste ze vztahu s námi měli radost a přinášel vám jen příjemná překvapení. Jednáme s vámi proto vždy na rovinu. Na této stránce popisujeme naši odpovědnost,

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují práva a povinnosti mezi společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava Martinov, IČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel internetového portálu. Odpovědná osoba a kontakt. Pracovní doba. Obchodní podmínky společnosti Odetka a.s.

Obchodní podmínky. Provozovatel internetového portálu. Odpovědná osoba a kontakt. Pracovní doba. Obchodní podmínky společnosti Odetka a.s. Obchodní podmínky Provozovatel internetového portálu Odetka a.s. Dělnická 157 Vrbno pod Pradědem 793 26 Česká republika IČ: 45192171 DIČ: CZ45192171 Odpovědná osoba a kontakt Lukáš Trunda Tel.: +420 777

Více

REGISTRA NÍ FORMULÁ. Team-Partner. Sponzor

REGISTRA NÍ FORMULÁ. Team-Partner. Sponzor REGISTRA NÍ FORMULÁ Network World Alliance, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská cesta 37, PS 831 04, I O 45 618 054, podnikající na území eské republiky prost ednictvím Network

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen Překlad do českého jazyka: Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen 1. Všeobecné (1) Následující všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech našich nabídek

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.orbitakpostcard.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.orbitakpostcard.cz Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.orbitakpostcard.cz I. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Platné od 1.října 1999 (aktualizované 28.února 2014, revize 26) Tento dokument popisuje Všeobecné záruční podmínky pro produkty značky Hewlett-Packard

Více

NÁBYTEK HONZA ZDRAVÉ SPANÍ

NÁBYTEK HONZA ZDRAVÉ SPANÍ NÁBYTEK HONZA ZDRAVÉ SPANÍ NÁBYTEK DO BYTŮ, ŠKOL A KANCELÁŘÍ SÍDLO FIRMY NÁBYTEK HONZA s.r.o.,masarykovo nám.701, 295 01 Mnichovo Hradiště e-mail: eshop@nabytek-honza.cz tel.sídlo firmy: 326 771195 fax:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) 1. DEFINICE POJMŮ Pro předmětné všeobecné obchodní a prodejní podmínky

Více

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží:

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: Bc. Vojtěch Tomíček., se sídlem Nad Kajetánkou 27/1458, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 75170221, DIČ: CZ8302220256,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, Praha 4 identifikační číslo: 24769444 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o.

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o. Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 Identifikační číslo: 24769444 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172829

Více

Provozovatel internetového portálu. www.sparkie.cz Na svahu 206 Horoušany 25082 IČ: 45398348 DIČ: CZ 7109072388

Provozovatel internetového portálu. www.sparkie.cz Na svahu 206 Horoušany 25082 IČ: 45398348 DIČ: CZ 7109072388 Provozovatel internetového portálu www.sparkie.cz Na svahu 206 Horoušany 25082 IČ: 45398348 DIČ: CZ 7109072388 Odpovědná osoba a kontakt Karel Kazda tel: 604113902 e-mail: obchod@sparkie.cz 1) O registraci

Více