ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., leden 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., leden 2014"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., leden 2014 U maminky na klíně - Maminko, prodala bys mě za milion? - To víš, že ne! - A za deset milionů? - Také ne! - A za sto milionů? - Ani milion milionů by nestačilo! Ty jsi můj poklad, co není na prodej. Pamatuj si, že to, co je skutečně vzácné, nejde koupit. - Opravdu? Opravdu si myslíš, že ta nejvzácnější věc se nedá vůbec ničím zaplatit? - Opravdu. - Ale jak to tedy můžeš získat? - Hm, snad jedině darem... Někdo by tě musel mít tolik rád, že by se rozhodl dát to nejvzácnější právě tobě. Prostě zdarma. Z lásky. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1

2 Duchovní slovo Pán Bůh nám znova dopřál milost vánočních svátků. S vděčností v srdci: - prožíváme den Božího narozeni, - mysleme na všechny dary a milosti, které nám Pán Bůh dopřával po celý rok, - myslíme na to všechno, co jsme s Boží pomocí udělali pro své rodiny, přátele a farní společenství, - myslíme na dar Božího milosrdenství, které dokáže odpustit každou naši chybu a hřích, - myslíme na všechny, kteří se těchto letošních svátku nedožili, - myslíme na všechny, kteří letošní svátky prožívají s pocitem křivdy nebo bolesti v srdci. Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a nadějný vstup do nového roku vaši piaristé. Úmysly apoštolátu leden 2014 Všeobecný: Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který respektuje důstojnost každého člověka. Evangelizační: Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus. Národní: Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo víry. Cestujeme (také) duchovně Svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. Vážení farníci, pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. o svátku Božího milosrdenství 27. dubna 2014, přináším nabídku společného cestování: 25. dubna v pátek odletíme nízkonákladovými aerolinkami z Bratislavy do Říma, přesuneme se do ***** hotelu, kde budeme ubytováni ve dvojlůžkových pokojích; večer zahájíme procházku městem. V sobotu po hotelové snídani si prohlédneme Řím a jeho památky podrobněji (po městě se budeme pohybovat prostředky MHD). V neděli dopoledne se zúčastníme obřadu svatořečení. Ve večerních hodinách vyrazíme vlakem do Milána (cca 3 hodinová cesta), kde se v noci přesuneme na letiště v Bergamu. Odsud budeme v pondělí 28. dubna ráno (v 6:55) odlétat zpět do Bratislavy. Předběžná odhadovaná cena na osobu je 6 586,- Kč. Maximální kapacita je 15 osob! Podrobnosti naleznete na ; bližší informace o cestování s nízkonákladovými aerolinkami: Pro případné dotazy a přihlášky využijte kontakt: Renata Petříková Růžová 284, Strážnice Časopis farnosti Strážnice Na cestu 2

3 Časopis farnosti Strážnice Na cestu 3

4 Bible a my O účast v biblické soutěži byl rekordní zájem V 21. ročníku soutěže Bible a my, vyhlášené Základní školou M. Kudeříkové, se uskutečnilo ve středu 27. listopadu okresní kolo. Ze školních kol, jež proběhla celkem na 28 středních nebo základních školách a do nichž se zapojilo 816 žáků a studentů, postoupilo do okresního kola 65 žáků nebo studentů, což je rekordní počet. Klubovna nad tělocvičnou ZŠ M. K. praskala ve švech, ale díky dobré náladě a ohleduplnosti všech zúčastněných jsme se do ní vešli. Na zahájení jsme měli vzácného hosta sv. Josefa Kalazanského, jehož ostatky přinesl otec Jiří (člen poroty). Pod patronací tohoto svatého si všichni soutěžící napsali test. Témata pro své kategorie věděli dopředu a všichni se poctivě připravili. I. kategorie měla téma ABRAHÁM, II. Kategorie JÁKOBA, III. kategorie APOŠTOLY PETRA, JAKUBA A JANA a IV. kategorie MATOUŠOVO EVANGELIUM. Pro postup do finále byl rozhodující počet bodů v testu, v případě bodové shody rychlost odevzdání. Zatímco porota opravovala, soutěžící i jejich doprovod si v aule školy vyslechli poutavou přednášku Renaty Petříkové o Haiti. Děkujeme Renči, že si našla ve všední den dopoledne čas (koho to zajímá blíž, tak víc se dozvíte na jejích webových stránkách Následovalo dramatické finále, kdy šest nejlepších z každé kategorie zodpovídalo otázky a bojovalo o první tři místa. Nejúspěšnější byli: v I. kategorii Vojtěch Přidal (ZŠ Mutěnice); ve II. kategorii Jošua Křišťan Blažek (Purkyňovo gymnázium Strážnice); ve III. kategorii Karel Bačík (ZŠ Školní Strážnice); a ve IV. kategorii Jordana Blažková (Purkyňovo gymnázium Strážnice). Všem upřímně gratulujeme a těšíme se na setkání s nimi v celostátním kole 12. února 2014 v Olomouci. Na podporu zpřístupnění Bible do čtyř afrických zemí: Eritreje, Libérie, Botswany a Malawi bylo v dobrovolné sbírce vybráno a odesláno 400 Kč na konto České biblické společnosti. Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří na organizaci soutěže a odměny pro účastníky přispěli: AC LESIA s. r. o., pobočka Strážnice, Elizabeth móda, Českomoravská provincie piaristů a Římskokatolické farnosti ve Strážnici, Veselí nad Moravou a v Hodoníně. Příspěvky farníků Za přípravný tým Dagmar Mlýnková Advent ještě i trochu jinak Během prosince jsme se z plakátků a pozvánek dozvěděli, že ve středu dne pořádá Rodinné centrum Adventní koncert strážnické ZUŠ, a to v kostele Panny Marie v 18 hodin. Lákavé pozvání. A věru jsme se nezklamali... Více než hodinové vystoupení žáků i učitelů zaujalo už od prvních tónů plně obsazený kostel. Na velkou účast už na Piaristickém náměstí upozorňovalo množství osobních automobilů. Krásná akustika tohoto chrámu plně umožnila pravou oslavu naší Strážnické Panny Marie patronky našeho města. Program byl velmi bohatý a měl spád. Zejména závěrečná čísla celého souboru tak zaujala posluchače, že normální potlesk se vystupňoval v tleskání vestoje. Závěrečná čísla známých melodií, jako je E. Presleyho Pár havraních copánků, Osamělý pastevec J. Lasta a také melodie Šťastných Vánoc J. Lennona byly důstojným zakončením programu. Děkujeme za tolik krásy v krásném prostředí. Bylo to pohlazením duší. Nezapomínáme ani na známou melodii Ave Maria Ch. Gounoda. Pod celý tento krásný podvečer se samozřejmě podepisuje ředitel ZUŠ Petr Jandásek, který svým zanícením pro hudbu dokázal zvládnout mistrovsky celé vystoupení. Děkujeme. J. Lenzová Časopis farnosti Strážnice Na cestu 4

5 Legenda o čtvrtém králi Jedna ne příliš stará legenda, kterou zpracoval Henry van Dyke, vypráví o tom, že tři mudrci měli být vlastně čtyři. Se známou trojicí měl putovat ještě Artaban, mudrc z Ekbatanu. Artaban prodal dokonce všechen svůj majetek a koupil za něj rubín, safír a perlu, aby jimi uctil Krále králů. Potom vyjel na koni k místu, odkud se měl vydat na společnou pouť s Kašparem, Melicharem a Baltazarem. Čekalo na něj deset dní cesty. Jenže kousek před cílem, právě poslední den, nalezl umírajícího vyhnance, Žida. Rozhodl se, že se o něj postará donesl mu vodu, dal mu své zásoby jídla, a tak se stalo, že kvůli tomu promeškal společný začátek cesty. Na místě setkání našel jen vzkaz tří mudrců, že už nemohli čekat a že se do pouště vydali bez něj. Artaban tedy musel rychle prodat koně, koupit velbloudy a vybavit se na cestu pouští. Stálo ho to safír, který střežil jako dar pro Krále králů. Jedinou výhodou pro něj byla slova umírajícího Žida, že Mesiáše má hledat ne v Jeruzalémě, ale v Betlémě. Do Betléma dorazil o tři dny později než jeho kolegové. Matka malého chlapce, která jej přijala, mu prozradila, že mladá rodina, kterou hledá, odešla ve spěchu do Egypta. Vzápětí vtrhla do Betléma Herodova garda a zabíjela všechny malé chlapce. Artaban podplatil svým rubínem kapitána a zachránil tak před jistou smrtí synka ženy, která mu poradila, kudy dál. Přemýšlel při tom, že pro člověka obětoval to, co bylo určeno Bohu. V Egyptě Artaban pátral po stopách rodiny z Betléma. Dostal se do Alexandrie, kde jej jeden Žid poučil, že podle proroka Izaiáše bude narozený Král králů mužem bolesti a že jej nenajde mezi bohatými a mocnými. Plynula léta a Artaban stále hledal. Navštěvoval utlačované, pronásledované, nemocné, trpící, ale stále jej nemohl najít. A tak uplynulo třiatřicet let. Artaban vyčerpaný hledáním, v té době už kmet s bílými vlasy, se rozhodl ještě jednou vrátit se do Jeruzaléma. Už dávno nevěděl, jak dál. Cíl se mu ztratil, i když věděl, že celý život den po dni dělal to nejlepší, co mohl. A něco mu říkalo, že tentokrát nebude cesta zbytečná. Když vstoupil do Jeruzaléma, cítil všude kolem zvláštní napětí. Kolemjdoucí mu řekli, že jdou na Golgotu. Mají tam být popraveni dva zločinci a s nimi nějaký Ježíš Nazaretský, který však vykonal mezi lidmi mnoho dobrého. Artaban najednou věděl, že to je on. Že Ježíš je ten, za kterým se vydal před třiatřiceti lety do Betléma. Řekl si: Půjdu a nabídnu za jeho život drahocennou perlu, to nejcennější, co mi zbylo. Nedbal na stáří a únavu, která ho svírala, a spěchal na místo popravy. V tu chvíli kolem něj vlekla skupina vojáků mladou dívku, aby ji prodali do otroctví a tak splatili dluhy jejího otce. Dívka se na Artabana obrátila a se slzami prosila: Zachraň mě... Artaban se zachvěl: Je to pokušení? Ale pak cítil, že stejně jako u umírajícího vyhnance, stejně jako u matky v Betlémě, jde i tentokrát o skutek lásky, která má své kořeny v Bohu. A tak vyňal perlu, kterou střežil jako poslední poklad pro Krále, a vložil ji do rukou otrokyni, aby se mohla vykoupit. Když to udělal, nastalo velké zemětřesení a Artaban věděl, že Ježíš Nazaretský umírá. V duchu si s bolestí posteskl: Třicet tři let jsem tě hledal, a nikdy jsem nespatřil tvou tvář ani ti nemohl prokázat žádnou službu. Vtom uslyšel konejšivá slova: Amen, pravím ti, cokoliv jsi učinil jednomu z těchto nepatrných, mně jsi učinil... Artabanovu tváři rozjasnila tichá záře údivu, kterou vystřídala radost. Jeho cesta končila. Jeho klenoty byly přijaty. I čtvrtý z mudrců nalezl Krále. Kdo tohoto Krále hledá s vytrvalostí a celým srdcem, vždy ho nalezne. A co já? Z knihy Vánoční inspirace, Vojtěch Cikrle, Karmelitánské nakladatelství 2007 Časopis farnosti Strážnice Na cestu 5

6 Hod Boží vánoční 25. prosince Mše svatá z kostela sv. Jana a Pavla v Místku: přímý přenos slavností bohoslužby Požehnání Urbi et Orbi: Tradiční požehnání a pozdrav papeže Poklady pod sněhem : půvabný filmový příběh o přátelství a síle odpuštění podle knižní předlohy Patricie St. John Pro vita mundi: Vánoční speciál Mons. Jan Graubner: Vánoce bez Krista jsou pohanským svátkem. Svátek sv. Štěpána 26. prosince Národní pouť do Svaté země: Mše svatá z Pole pastýřů v Betlémě: záznam bohoslužby Má vlast: Svatý Hostýn: záznam slavnostního koncertu Václava Hudečka a jeho hostů k 100. výročí korunovace sochy Panny Marie film Ježíš: Nezdálo se, že by měl nějaké mimořádné předpoklady. Pocházel ze zastrčeného městečka v malé zemi okupované nepřátelskými vojsky. Nedostalo se mu univerzitního vzdělání, nikdy nenapsal žádnou knihu, nestýkal se s bohatými a mocnými tehdejší doby, ani neměl žádnou armádu. A kromě krátké doby po svém narození, kdy pobýval jako uprchlík v Egyptě, nikdy nebyl dál než sto kilometrů od místa, kde se narodil. Ale ještě dnes, dva tisíce let po jeho smrti, se k němu hlásí každý třetí člověk na této planetě. Film JEŽÍŠ je dvouhodinový film natočený podle Lukášova evangelia a je považován za nejpřesnější filmové zobrazení Kristova života. Film JEŽÍŠ je pozoruhodný a dramatický film, kladoucí nesmírný důraz na přesnost a věrnost záznamu Bible. Přenese váš zpět do času Ježíšova života a stanete se spoluúčastníky nejdůležitějších událostí v dějinách lidstva budete se procházet po stejných historických ulicích, prožijete úžasné zázraky a dotkne se vás Boží moc. Připojte se k milionům lidí, kteří již díky filmu poznali Ježíše a jejichž životy se navždy změnily. Film JEŽÍŠ se natáčel výhradně v Izraeli, a proto díky němu můžete cítit, že jste součástí dějin v okamžiku, kdy se vytvářely. Film JEŽÍŠ je více než pouhý příběh. Prakticky každé slovo, které Kristus říká, je vzato z Bible, z Lukášova evangelia. Tento dvouhodinový epos hluboce ovlivní váš život Jan Pavel II. hledal jsem vás: Polský dokumentární film. Nový polský dokumentární film věnovaný Janu Pavlu II. nazvaný Jan Pavel II. - hledal jsem vás vznikal čtyři roky. Natáčen byl ve třinácti zemích na čtyřech kontinentech. Vedle unikátních archivních záběrů je film vystavěn na rozhovorech s padesáti osobnostmi vybranými z nejrůznějších prostředí. O polském papeži vyprávějí např. tenorista Placido Domingo, bývalý italský prezident Francesco Cossiga, módní návrhářka Luara Biagiotti, Dalajlama, někdejší vatikánský mluvčí Joaquín Navarro Valls nebo bývalý polský prezident Lech Wałęsa. Pátek 27. prosince Mše svatá z kaple Telepace: přímý přenos děkovné bohoslužby Jan Pavel II. hledal jsem vás Programové tipy z televize Noe Časopis farnosti Strážnice Na cestu 6

7 15.25 Náš dům v kosmu ekologie a bioetika (38. díl): autor a průvodce Marek Orko Vácha (Konec života, Euthanásie dříve vyslovená přání - ano či ne) Putování po evropských klášterech: Trapistický klášter v Diepenveen, Nizozemí: dokumentární holandský seriál o klášterním životě v Evropě Blahoslavený Duns Scotus italský životopisný film o skotském františkánovi Sobota Z pokladů duše: P. ThLic. Lukasz Karpinski, SP Boží pokora: krátké zamyšlení o neobyčejně obyčejném narození Spasitele Jesličky svatého Františka: vánoční hra se zpěvy o sv. Františku a jeho bratřích pro malé i velké diváky Národní pouť do Svaté země: Mše sv. z chrámu Sv. Anny v Jeruzalémě záznam Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet Marnotratný Otec duchovní přednáška pronesená v rámci Katolické charismatické konference 2012 Neděle Mše svatá z farnosti sv. Vavřince v Hodoníně přímý přenos Polední modlitba Sv. otce Františka Noční univerzita: Viola a Augustin Svobodovi Může věřit celá rodina? Přednáška pronesená v rámci konference Víra ve víru rodiny, která byla uspořádána při příležitosti vyhlášeného roku víry Centrem pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého In nomine patris: Viktor Preiss v roli faráře Toufara ve fiktivní rekonstrukci pozadí tzv. Čihošťského zázraku. Pondělí Quo vadis: děj jednoho z nejznámějších historických románů Henryka Sienkiewicze se odehrává za vlády císaře Nera. Úterý Chůvičky: divadelní spolek Hrozen záznam divad. Představení ochotníků z Hroznové Lhoty První nešpory ze slavnosti Matky Boží Panny Marie a Te Deum na poděkování za rok 2013 s papežem Františkem přímý přenos z Vatikánu Taková léčivá romance: divadelní spolek Hrozen záznam Časopis farnosti Strážnice Na cestu 7

8 Nový rok 1. ledna Mše svatá ze slavnosti Matky Boží Panny Marie z Baziliky sv. Petra v Římě přímý přenos bohoslužby se Sv. Otcem Františkem Kdo je papež František? 45 minutový španělský dokument obsahuje dosud nevydané nahrávky ze života kardinála Bergoglia. Ukazují výjimečné charisma nového argentinského papeže. Součástí dokumentu jsou názory provincie Tovaryšstva Ježíšova v Argentině a Španělsku, také výpovědi novinářů a učitelů papežských univerzit. Španělský biskup líčí své dojmy z duchovních cvičení, kde kázal kardinál Bergoglio. Dokument přibližuje nejpůsobivější obrazy konkláve a prvního vystoupení papeže Františka, které svět oslovilo blízkostí, laskavostí, jednoduchostí a humorem Klauzura: život a řehole sester Klarisek kapucínek ve Šternberku: Kdo poprvé uslyší o Klariskách a jejich přísné řeholi, může mít pocit, že jde o něco divného, něco, co už do dnešního světa nepatří. Jaký smysl má zavřít za sebou bránu, vzdát se majetku, moci, rodiny, všeho, co modernímu člověku přináší štěstí. Jaký smysl má přijmout život v modlitbě, osamocení, v práci, půstu, tichu, zimě a chudobě. Je rozumné brát si jako životní program opak toho, co většina lidí považuje za cíl svého života, kvůli čemu mohou vznikat války, ty mezi lidmi i ty světové? Jak dlouho může žít žena bez štěstí a bez pocitu užitečnosti, Mnoho otázek projde člověku hlavou, dokud neuvidí, neuslyší, dokud v šternberském klášteře nepobude. Patnáct sestřiček tady ve dne v noci myslí na Boha a prosí nejvyšší Lásku o pomoc pro člověka i osudy národů. Nejvyšší chudoba, přísnost života, čistota a poslušnost, papežská klauzura, prostota v sesterském životě, domácí a ruční práce v hodinách tomu vyhrazených, ale především - ve dne, v noci život modlitby. To jsou hlavní znaky života řádu Klarisek - kapucínek ve Šternberku. Čtvrtek 2. ledna Sedmihlásky: Já malý přicházím koledovat: dětská koleda rozšířená po celém území naší země. Zpívají děti z Dubňan, doprovází je CM Strážničan. Babička Předvánoční návštěvy u babičky. Nač myslíš, babičko? Na to, jak vzduchem tančil sníh a zachytil se tiše na větvích a jak se rychle v bílý šat každý strom začal oblékat. To byla zima, babičko, viď? Ano, po stráních děti na saních sněhulák teplý čaj. Okénka svítila v zimní kraj kapr a ořechy v talíři koledy Betlém a pastýři. Moc vzpomínáš, babičko! Ano. To vždy kolem Vánoc zaletím zpět na chviličku. Čas změnit nemůžeme, jen někdy ve stáří si vzpomeneme. Ale ty pláčeš, babičko! Ano. To v očích mi teď roztál sníh, co ještě z mládí zůstal v nich. Ale život plyne dál. Jen Vánoce, Vánoce, vrací se stejně rok po roce. Josef Suchý Časopis farnosti Strážnice Na cestu 8

9 Farní kalendář na rok 2014 Rok rodiny a 230. výročí založení piaristické farnosti Panny Marie Letošní rok budeme prožívat ve znamení celostátního Roku rodiny a pro naše farní společenství je to jubilejní rok 230. výročí založení farnosti Panny Marie, která je druhou nejstarší na světě fungující piaristickou farností; čestný titul nejstarší piaristické farnosti má sousední piaristická farnost Maria Treu ve Vídni (tato farnost byla založena 5 let před farností P. Marie). Poznámka: tento kalendář obsahuje POUZE důležité události, které máme už naplánované a které nás čekají po celý nový rok; nejsou tady akce, které teprve řešíme a domlouváme podrobnosti. 5.ledna (neděle) zahájení Jubilejního roku farnosti Panny Marie; na hrubé mši sv. posvěcení fotokopie obrazu P. M. Strážnické; obraz bude po celý rok putovat po rodinách farnosti (podrobnosti budou v ohláškách na Svátek Sv. Rodiny v neděli 29. prosince 2013) 11.ledna (sobota) - Tříkrálová sbírka na Charitu 11.února (úterý) Světový den nemocných pouť nemocných 22.února (sobota) Orelsko - farní fašankový ples 5.března (středa) Popelec zahájení Postní doby března (pond. úterý) naši komunitu a farnost navštíví generální představený piaristů O. Pedro Aguado z Říma 29.března 6.dubna Farní misie které povedou Otcové redemptoristé 20.dubna (neděle) Boží hod velikonoční 1.května (čtvrtek) pouť k ostatkům Jana Pavla II. díkuvzdání za jeho svatořečení 5.května (pondělí) adorační den farnosti P. Marie 11.května (neděle) 1. sv. přijímání v Petrově 18.května (neděle) 1. sv. přijímání ve Strážnici Svátost biřmování: buď poslední květnová sobota, nebo první červnová sobota 7.června (sobota) adorační den u sv. Martina 14.června (sobota) pouť veselského děkanátu na Velehrad 19.června (čtvrtek) Boží Tělo průvod z kostela P. Marie do kostela sv. Martina 2.července (středa) adorační den u sv. Václava v Petrově 5.července (sobota) Cyrilometodějská pouť v Radějově srpna (pátek neděle) Strážnická pouť a doprovodný program 14.září (neděle) farní pouť na Blatnickou horu 28.září (neděle) Svatováclavské hody v Petrově 22.října (středa) svátek sv. Jana Pavla II. podzimní pouť k jeho ostatkům v kostele P.M. 2.listopadu (neděle) Dušičkové mše sv. a pobožnosti na hřbitovech ve Strážnici a v Petrově 9.listopadu (neděle) Svatomartinské hody ve Strážnici 23.listopadu (neděle) Slav. Ježíše Krista Krále obnova ministrantských a akolytských slibů 30.listopadu (neděle) začátek adventu a žehnání adventních věnců Informace Poděkování Rády bychom poděkovaly všem, kteří se zapojili během roku do úklidu kostelů, prací spojených s údržbou a také těm, kteří pro nemocné děvčátko sbírají uzávěry od PET lahví. Nacpané pytle barevnými vršky už čekají na odvoz a další prázdné pytle čekají na naplnění. Víčka od PET lahví můžete i nadále přinášet do sakristie. Přejeme všem požehnané vánoce! Kostelnice ze Strážnice a z Petrova Časopis farnosti Strážnice Na cestu 9

10 Rodinné centrum Vás zve MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK- středa 9, hod 16,00-18,00 hod pátek 9, hod JOGA PRO DĚTI /možno i s rodiči/ čtvrtek 16,00 hod ZAČÍNÁME V PÁTEK !!!!! Čtvrtek od 16,30 hod ZDRAVÉ VAŘENÍ - tentokrát VŠE O CHLEBU A PEČIVU DĚKUJEME VŠEM ZA POMOC PŘI NAŠICH AKTIVITÁCH S PŘÁNÍM BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ DO VŠECH DNŮ ROKU 2014! Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 Vám nabízí z nových knih: František Papež z druhého konce světa Kniha německého novináře Simona Biallowonse je portrétem buenosaireského arcibiskupa, apoštola chudých a přítele lidí na okraji. Obsahuje období od Jorgeova dětství až po současnost. Shrnuje také odkaz Františkova předchůdce, papeže Benedikta XVI. a zamýšlí se nad přítomností i budoucností katolické církve a výzvami, které před novým papežem stojí. Zuzana Roithová Vidět srdcem Knižní rozhovor Zdeňka Jančaříka, šéfredaktora nakladatelství Portál s kandidátkou na prezidentku ČR mapuje životní cesty a události známé poslankyně Evropského parlamentu a významné představitelky KDU-ČSL. MUDr. Zuzana Roithová je v EU aktivní především na poli občanských a lidských práv. Těšíme se na Vaši návštěvu. Provozní doba: pondělí a středa 9,30 11,00 úterý 16,00 17,00 Úklid kostela Panny Marie - leden 2014 Sobota skupina č. 2 - Blatová A. Sobota skupina č. 3 - Sochorová E. Sobota skupina č. 4 - Svobodová M. Sobota skupina č. 5 - Stehlíková J. Úklid je každou sobotu od 8:00 hod. Milí farníci, Jeden člověk na otázku Jak se daří? odpovídal: Díky Bohu lépe, než si zasloužím. Nejsme na tom stejně? S radostí, že nás Bůh miluje a neopustí, (přestože si to vlastně vůbec nezasloužíme), vstupme do Nového roku. A pokud se někdo z nás cítí smutně, spojujeme se s ním v modlitbě: Pane, svou minulost svěřuji tvému milosrdenství. Svou přítomnost tvé lásce. A svou budoucnost tvé prozřetelnosti. Krásné Vánoční svátky a odvahu namáhat se pro dobro přeje každému z Vás redakce Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 0

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY I n f o r m a c e k Tříkrálové sbírce 2014 KDY se bude chodit? V sobotu 11. ledna 2014 ve Strážnici a v Petrově INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO VEDOUCÍ SKUPINEK: ve čtvrtek 8. ledna 2014 od 16,00 hodin v Charitě Strážnice, Kovářská 396, I. poschodí. Vedoucí skupinek koledníků si vyzvednou materiály k zajištění Tříkrálové sbírky a budou jim předány informace týkající se průběhu sbírky. OBLEČENÍ PRO KOLEDNÍKY si můžete vyzvednout: v Charitě Strážnice, Kovářská 396, dne 9. a 10. ledna 2014 od hodin u p. Čajkové v šicí dílně /I. poschodí/ SRAZ vedoucích skupinek a koledníků ve Strážnici je ve 13,30 hodin v kostele Panny Marie, kde proběhne požehnání. V Petrově ve 13,00 hodin v kostele sv. Václava. Po požehnání se vedoucí se svými skupinkami rozejdou po koledě ve Strážnici i v Petrově. ODMĚNA KOLEDNÍKŮM: Kino Kung Fu Panda 2 Kulturní dům, středa v 17 hod., ZDARMA Již teď Vám všem děkujeme a doufáme ve Vaši pomoc! Děkujeme tímto všem, kteří přispěli v rámci sbírek na pomoc obětem tajfunu na Filipínách (výtěžek Kč) a na pomoc uprchlíkům ze Sýrie (výtěžek ve Strážnici Kč a v rámci děkanátu Kč). Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 1

12 Nejen pro děti Řešení přines do sakristie před první lednovou dětskou mší svatou. Bude se losovat výherce.. Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky vzadu v kostele. nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 2

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

Milé město Strážnice,

Milé město Strážnice, 1/2014 1 2 1/2014 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních?

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více