ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUČANECH NAD NISOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUČANECH NAD NISOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Lučany nad Nisou č.p. 420, Lučany nad Nisou fax ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUČANECH NAD NISOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Martin Wőrz Předkládá : Mgr. Martin Wőrz Místo zpracování : Lučany nad Nisou Datum : Razítko školy : Ředitel školy : Mgr. Martin Wőrz 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Sídlo školy : Lučany nad Nisou 420 Odloučená pracoviště : Lučany nad Nisou 670 Zřizovatel školy : Město Lučany nad Nisou Adresa zřizovatele : Lučany nad Nisou 333 Právní forma : příspěvková organizace /od / IČO : Ředitel školy : Datum zařazení do rejstříku: Mgr. Martin Wőrz Škola sdružuje : 1. Základní škola kapacita : 180 žáků IZO : Školní družina kapacita : 30 žáků IZO : Školní jídelna kapacita : 210 jídel IZO : (od je ŠJ součástí MŠ Lučany nad Nisou) 2. Organizace studia Organizace vzdělávání a výchovy : Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pelikánek Školní rok 2011/2012 Č.j. MŠMT (k ) v ročnících počet žáků 007/ Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zájmové kroužky : Volitelné předměty : Zájmové kroužky : chemická praktika, konverzace v anglickém jazyce, rukodělné práce, sportovní hry turistický kroužek, anglický jazyk, břišní tance, klub horských kol, ruční práce a vaření, sportovní hry, dílnička 3. Údaje o pracovnících školy Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let -důchodový věk důchodový věk celkem z toho ženy celkem Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích odborná i pedagogická pouze odborná pouze pedagogická bez způsobilosti celkem způsobilost způsobilost způsobilost

3 Specializované činnosti výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Počet Název studia, programu Akred. Forma Druh Výstup účast. 1 Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií MŠMT kombinovaná D osvědčení 1 Logopedická prevence MŠMT prezenční D osvědčení 1 Rozvoj jazykové gramotnosti FRJ MŠMT prezenční D osvědčení 1 Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné MŠMT prezenční K osvědčení zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy 1 Přirozený proces učení aneb jak žáky aktivně zapojit MŠMT prezenční K osvědčení do výuky 11 Využívání interaktivní techniky ve vyučovacím MŠMT prezenční K osvědčení procesu 1 Bakaláři nová verze MŠMT prezenční K osvědčení 1 Bakaláři klasifikace, tisk vysvědčení, zápis známek MŠMT prezenční K osvědčení 1 Bakaláři školní matrika, předávání dat UIV MŠMT prezenční K osvědčení 1 Kariérové poradenství MŠMT prezenční K osvědčení 1 Tvořivá škola vlastivěda ve 4. a 5. ročníku MŠMT prezenční K osvědčení 1 Tvořivá škola školní systemické konstelace MŠMT prezenční K osvědčení 2 Vyhláška 50/78 Sb. MŠMT prezenční K osvědčení 1 Enviromentální výchova nové cesty MŠMT prezenční K osvědčení 1 Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti MŠMT prezenční K osvědčení 1 Český jazyk, literatura a estetická MŠMT prezenční K osvědčení 1 Ohrožené dítě ve škole MŠMT prezenční K osvědčení 1 Novela školského zákona vyhlášeného pod č. MŠMT prezenční K osvědčení 472/2011 Sb. a novele vyhlášky č. 48/2004 Sb. o základním vzdělávání 1 Kolokvium ředitelů MŠMT prezenční K osvědčení 1 Grafika pro školní praxi MŠMT prezenční K osvědčení 1 Jak číst zprávy, vytvořit IVP a jak s ním pracovat MŠMT prezenční K osvědčení Komentář k tabulce: D dlouhodobý, K krátkodobý /jednodenní/ Počet nepedagogických pracovníků, externistů v přepočtených úvazcích Nepedagogičtí pracovníci ZŠ Nepedagogičtí pracovníci ŠJ Externisti 2,65 3,5 /do / 0,14 Změny v pedagogickém sboru Školní rok 2010/2011 Nastoupili 3/2 Odešli na jinou školu mimo školství do důchodu 2/2 0/0 1/1 Mzdové podmínky pedagogických pracovníků Průměrná hrubá mzda Z toho nenárokové složky platu 30056,- Kč 16,3 % 3

4 4. Údaje o počtu žáků Údaje o počtech žáků, tříd : Školní rok 2011/2012 Počet tříd 1. stupeň 4 Počet tříd 2. stupeň 4 Počet tříd celkem 8 Počet žáků 1. stupeň 73 Počet žáků 2. stupeň 44 Počet žáků celkem 117 Průměr žáků na třídu 1. stupeň 18,25 Průměr žáků na třídu 2. stupeň 11,00 Průměr žáků na třídu 14,625 Počet žáků ve školní družině 30 Počet oddělení školní družiny 1 Počet strávníků školní jídelny, žáci ZŠ Výkon státní správy Druh a počet vydaných správních rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání o přijetí do 1. ročníku 22 0 o odkladu povinné školní docházky 3 0 o přijetí do vyššího ročníku 0 0 o přestupu žáka 13 0 o povolení individuálního vzdělávacího plánu 13 0 o povolení pokračování v základním vzdělávání 0 0 jiné důvody 1 0 celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku ZŠ Školní rok 2011/2012 Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy * 1 žák přestup do 1. třídy na jinou školu, 1 žák přestup do 1. třídy z jiné školy Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování 1 4 4

5 Přehled prospěchu žáků : Ročník Počet žáků Prospělo s Opakuje Prospělo Neprospělo vyznamenáním ročník Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I.pololetí , ,08 II.pololetí , ,74 Celkem školní rok , ,82 Účast ve vědomostních soutěžích Přírodovědný klokan ročník školní kolo, 21 žák Logická olympiáda 2. roč. 5 žáků, 3. roč. 2 žáci, 5. roč. 6 žáků, základní kolo Pythagoriáda 6. roč. 3 žáci školní kolo Pythagoriáda 7. roč. 13 žáků, 8. roč. 8 žáků školní kolo Olympiáda v českém jazyce ročník školní kolo, 7 žáků Matematický klokan ročník školní kolo, 31 žák Matematický klokan ročník školní kolo, 38 žáků Účast ve sportovních soutěžích Mikulášský víceboj ročník region Jablonec, družstvo 7. místo, jednotlivci 1x 1. místo, 1x 3. místo Preventan Cup vybíjená ročník dívky, okresní kolo, 4. místo Preventan Cup vybíjená ročník OPEN, oblastní kolo, 5. místo Dopravní soutěž I. kategorie, oblastní kolo, 4. místo II. kategorie, oblastní kolo, 4. místo Mc Donalďs Cup kopaná kat. A, oblastní kolo, 4. místo Mc Donalďs Cup kopaná kat. B, oblastní kolo, 3. místo Atletický trojboj všestranosti I. stupeň, 1x 3. místo Celoročně se členové KHK účastnili seriálu závodů Dětský MTB Cup Libereckého kraje, Decathlon Cup, Peklo severu a ostatních jednorázových závodů v Libereckém a Středočeském kraji. Proběhla dvě soustředění: velikonoční v Polesí u Rynoltic, prázdninové na Prachově. Přehled prezentace výsledků zájmové činnosti Břišní tance vystoupení na Dni otevřených dveří, dětském karnevalu a školní akademii Ruční práce a vaření výzdoba sálu na dětském karnevalu Dílničky příprava a výroba dárků pro budoucí prvňáčky Všechny zájmové kroužky prezentovaly svoji činnost na výstavě vzdělávání AMOS prostřednictvím informačních panelů. 5

6 7. Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok V oblasti vzdělávání bylo prioritou zavedení školního vzdělávacího programu Pelikánek v postupném ročníku, realizace projektů dle průřezových témat a všech akcí, které byly součástí školního Kalendária. Spolupráce s radou školy V souladu s 167 a 168 zákona č. 561 Sb.(tzv.školský zákon) pracuje na Základní škole v Lučanech nad Nisou školská rada. Její složení se v průběhu tohoto školního roku změnilo.volební období je tříleté. Paní učitelka Ivana Kočíbová od září tohoto školního roku již nepracuje na Základní škole v Lučanech nad Nisou, a proto byla pedagogickou radou zvolena nová zástupkyně pedagogů paní Ing. Sylva Martinková. Na pravidelné schůzce bylo hlavním úkolem bylo projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy. Ředitel školy členy školské rady podrobně seznámil se Zprávou o činnosti Základní školy v Lučanech nad Nisou za školní rok 2010/2011, hlavní důraz kladl na: seznámení s žádostmi o grant (Oranžový kamarád výtah pro vozíčkáře- neprošel, Školní botanická zahrada-získaná částka 13000Kč) zástupce MÚ doporučil požádat o odložení zprávy o čerpání financí z důvodu dokončování kanalizace a brzkého nástupu zimy. Dále byli členové ŠR seznámeni se závěry bezpečnostních prověrek dokončeny oprava únikových cest, zastřešení únikových východů, přesto je řada problémů dlouhodobě neřešena - chybí oddělení chodeb protipožární stěnou, ve staré budově jsou nefunkční hydranty, obě budovy postrádají zvukovou signalizaci, je nutno s nájemcem sokolovny domluvit zlepšení bezpečnostních prvků, dlouhodobě se neupravuje hřiště před školou. Další opakované schůzky řešily převážně problémy s docházkou a chováním členů jedné rodiny (žáci 1.,3. a 5.třídy).O pomoc požádala rodina spolužačky. První schůzka se konala v zasedací síni Městského úřadu v Lučanech nad Nisou a další ve škole. Bylo doporučeno jednání s OSPODem, jednou z variant řešení byla změna školy. Na doporučení ŠR byla do smlouvy mezi MÚ a zákonnými zástupci dojíždějících prvňáčků doplněna doložka o nutnosti plnění povinností řádné docházky a zodpovědného přístupu k výuce. Na poslední schůzce bylo pěti hlasy schváleno doporučení zastupitelstvu, týkající se setrvání stávajícího ředitele školy ve funkci, bez nutnosti vyhlašovat konkurz na tuto pozici. Spolupráce s rodiči V průběhu roku proběhly dvě třídní schůzky a informační odpoledne, dále škola připravila pro rodiče Dny otevřených dveří. Pro rodiče vycházejících žáků byly organizovaná dvě schůzky ve spolupráci s výchovnou poradkyní. V průběhu měsíce září uspořádala TU 1. ročníku poradně - informativní schůzku s rodiči prvňáčků. Škola připravila na konci školního roku v místní sokolovně pro rodiče a prarodiče kulturní akci Školní akademie, zájem byl na hranici kapacitních možností sálu. Část rodičovské veřejnosti se podílela na výstavbě školní botanické zahrady a někteří rodiče tento projekt podpořili materiálně. Dlouhodobě úzce spolupracuje 1 rodič s panem školníkem provozní záležitosti, stěhování nábytku, opravy. Rodiče problémových žáků jsou vyzýváni k účasti na zasedání výchovných komisí, kde za přítomnosti VP, metodika prevence, TU, ŘŠ popř. ZŘŠ, je problém analyzován a je doporučeno řešení. V případě jedné rodiny byla jakákoliv spolupráce na řešní problémů s docházkou, přípravy na vyučování a chováním opakovaně odmítána, na domluvené schůzky se dostavovali rodiče sporadicky. Při neohlášených návštěvách školy docházelo k verbálnímu napadání všech zaměstnanců školy vč. vedení. Spolupráce se zřizovatelem Zřizovatel nám pomohl finančně, materiálně i se zajištěním prací při přípravách a realizaci školní botanické zahrady. Zrealizoval projekt zateplení staré budovy, na kterém se významně podílel i spolufinancováním. V období prázdnin zajistil kompletní rekonstrukci hydrantového rozvodu ve staré budově. Podpořil podávané projekty ke společnosti ČEZ Oranžové hřiště, Oranžový kamarád. Společně se zřizovatelem jsme v zimním období uspořádali lyžařské závody Lučanský pelikán. Počátkem května jsme 6

7 ve spolupráci s městem vyčistili ekologicky zatížené oblasti katastru v rámci projektu Ukliďme svět. Celoročně spolupracujeme se zřizovatelem při úpravě okolí areálu školy, školní družiny. Spolupráce se školami a zájmovými útvary S mateřskou školou : V lednu až březnu jsme v zimním období zařadili pro předškoláky 1x týdně výuku a procvičování předškolních znalostí prostřednictvím výukového programu Všeználek. Tento projekt měl dva cíle zábavnou formou upevnit praktické primární znalosti předškoláka, naučit děti základům obsluhy počítače. V únoru školka a škola společně zajišťovala výzdobu sálu na dětský karneval v místní sokolovně. Během měsíců duben a květen probíhal projekt Školička zaměřeno na vstup předškoláků do 1. třídy, určeno pro děti a jejich rodiče. Ke konci roku proběhla akce Za kamarády do školy - návštěva předškoláků v první třídě ZŠ, výměna dárečků. S JSDHO Lučany nad Nisou: Hasiči nám v zimním období zajišťují odklízení sněhu ze střech našich budov. Tato pomoc je bezplatná a šetří škole prostředky v provozním rozpočtu. Počátkem června proběhl Den s hasiči. Hlavní náplní byly ukázky techniky, výcviku a vybavení hasičů. Byla provedena též cvičná evakuace celé školy. Pedagogický sbor byl proškolen v zacházení s ručními hasícími přístroji po teoretické i praktické stránce. Stížnosti Ve školním roce nebyla podána na činnost školy žádná stížnost. 8. Poradenské služby Zpráva výchovného poradce školy Integrovaní žáci : stav k S prokázanými SPU a SPUCH: 1.stupeň -8 žáků, 2.stupeň - 6 žáků, (celkem 14 integrovaných žáků). S dispozicemi VPU (hraniční pásma, nerovnoměrný vývoj CNS, ADHD): 5 žáků na 1.st. + 3 žáci na 2.st. (celkem 8 žáků). Evidenci všech plně integrovaných žáků i žáků s dispozicemi VPU vede výchovná poradkyně, která seznamuje průběžně všechny vyučující s druhem i rozsahem poruch. Ve spolupráci se zainteresovanými učiteli vypracovává VP individuální vzdělávací plány. Plnění individuálního vzdělávacího plánu je průběžně konzultováno během celého školního roku. Spolupráce s PPP Konají se pravidelné akce výchovných poradců (schůzky se zástupci středních škol a učilišť, školení na téma komunikace, řešení problémových situací, odhalování a odstraňování šikany ve školním kolektivu) V tomto školním roce bylo školou navrženo 5 žáků k vyšetření v PPP,všechna vyšetření byla realizována nejpozději k Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.) neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky) poškozování zařízení a vybavení školy kouření, konzumace alkoholu nevhodné chování k zaměstnancům školy i pedagogickým pracovníkům konfliktní vztahy mezi spolužáky (slovní i fyzické napadení, poškozování spolužákových věcí, netolerance k jinak smýšlejícím žákům) Vycházející žáci Na základě pokynu MŠMT byla zařazena do tematických plánů vyučujících Ov, Rv i Pč problematika volby povolání. V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP: návštěva žáků 9.třídy na burze škol konané v Liberci zvláštní třídní schůzky věnované seznámení rodičů s novým způsobem podávání přihlášek ke studiu,předání přihlášek a podrobné pokyny k jejich vyplnění, vydávání zápisového lístku, opravňujícího žáka studovat na zvolené střední škole 7

8 trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek, hledání možností volby na druhý opravný termín Umístění vycházejících žáků V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií). Důvody: Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení Typ střední školy Přihlášeni Přijati Gymnázium 1 1 Střední školy- maturitní obory 2 2 Střední odborná učiliště učební obory Víceletá gymnázia 2 2 Oblast prevence sociálně patologických jevů, realizace minimálního preventivního programu školy Obdobně jako v předchozích letech byla i v letošním školním roce prevence rizikového chování (dříve sociálně patologických jevů) začleněna do ŠVP Pelikánek, konkrétně na I. stupni do vzdělávacích oborů Prvouka a Přírodověda, na II. stupni zejména do vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (Rodinná výchova a Občanská výchova). Vedle samotné realizace ŠVP Pelikánek se žáci během roku zúčastnili několika vzdělávacích programů s tématikou prevence rizikového chování. Žáci 2., 3. a 4. ročníku absolvovali pořad Filip a pan Výživa (Centrum Generace, o. s.), žáci 1. ročníku absolvovali pořad Filip na ostrově Šťastného života (Centrum Generace, o. s.). Stejná organizace připravila pro žáky 8. ročníku přednášku Pornografie a kult těla a pro žáky 9. ročníku přednášku Sex, AIDS a vztahy. Podařilo se realizovat přednášky Mgr. Sochorové (mluvčí jablonecké policie) týkající se šikany spojenou s promítáním filmu Nechte mě bejt určenou pro 5., 6. a 7. ročník. Také další přednášky týkající se kyberšikany (určeno pro 8. ročník) a trestní odpovědnosti mladistvých (určeno pro 9. ročník) realizovala na naší škole Mgr. Sochorová. Poslední jmenovaná přenáška spolu s přednáškou proti šikaně určenou pro 6. a 7. ročník byla žáky hodnocena nejpozitivněji. Celý školní rok ve škole pracovalo 7 volnočasových kroužků. V listopadu 2011 byly předány informace pedagogickému sboru týkající se Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j.: 21291/ , byly konkretizovány jednotlivé postupy při řešení rizikových situací Co dělat, když. Během celého školního roku byly členům pedagogického sboru poskytovány individuální konzultace. Ke konci školního roku došlo k úpravě školního řádu jako prevence záškoláctví. V průběhu školního roku bylo vedeno 12 schůzek s rodiči žáků týkajících se výchovných problémů žáků, v jednom případě s rodiči celé třídy, 5 výchovných komisí řešících podezřelé či neomluvené absence žáků, byly podány celkem 4 zprávy do Systému včasné intervence. Ve třech třídách byly řešeny situace nesoucí prvky šikany a nevhodného chování (vícehodinový vstup metodika prevence a výchovné poradkyně do těchto ročníků, hry na podporu pozitivního klimatu třídního kolektivu, rozhovory se žáky, konfrontace výpovědí označených agresorů, přijetí výchovných opatření, informace rodičům). V jednom případě bylo požádáno o pomoc také Středisko výchovné péče ČÁP v Liberci. Během školního roku se Mgr. R. Bornová zúčastnila dvou kurzů určených školním metodikům prevence Práce se školní třídou (PPP v Jablonci nad Nisou, dvoudenní seminář), Ohrožené dítě ve škole (PPP Semily). 8

9 9. Podané žádosti o poskytnutí grantu Granty a dotace Instituce, u které byla dotace požadována Požad. částka /Kč/ Získaná částka /Kč/ Účel dotace Liberecký kraj Nákup sportovního náčiní za účelem zdokonalení pohybových schopností a dovedností žáků. Nadace ČEZ Dovybavení školy výtahem SCHINDLER Primárním cílem je umožnit bezbariérový přístup v prostorách školy pro osoby se zdravotním postižením (žáci, veřejnost) - omezenou schopností pohybu, postižením zraku, sluchovým omezením. Další využití najde výtah na poli úklidového režimu školy. Název projektu, autor Pohybové kolektivní hry P. Janda Oranžový kamarád M. Wőrz 10. Údaje o výsledcích kontrol V tomto školním roce byly na škole provedeny tyto kontroly : Datum Kontrolní orgán Předmět kontroly ČŠI Liberecký inspektorát Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. e) školského zákona. Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech vykonávané podle 174 odst. 2 písm. d) školského zákona Technik BOZP Prověrky BOZP ČŠI Liberecký inspektorát Zprávy a protokoly z provedených kontrol jsou součástí příloh. 11. Další záměry školy Předpokládaný vývoj školy Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle příslušných školních vzdělávacích programů dle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon). Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Získávání a analýza informací o vzdělávání žáků a o činnosti základní školy podle 174 odst. 2 písm. a) školského zákona se zaměřením na přírodovědnou gramotnost. Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu a jeho naplňování v praxi podle 5 odst. 2 školského zákona ve vybraných školských zařízení pro zájmové vzdělávání. 1. Inkluze Školu navštěvuje v posledních několika letech velké procento dětí s SVP (2011/ žáků). V současné době se jedná o rušení praktických škol (vládní dokument Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na 9

10 období ) a inkluzi těchto žáků do běžných ZŠ. Tyto důvody před nás kladou nároky na zajištění, v mnoha případech, asistenta pedagoga. Skutečně máme případy, kdy není možné integrovat žáka bez asistence, který potřebuje v běžném životě osobního asistenta díky svému postižení, z důvodů bezpečnosti žáka samotného i jeho okolí, z důvodů diametrálně jiného vzdělávacího tempa. Postoj kraje je vstřícný ohledně vytvoření pracovní pozice na místo pedagogického asistenta. Pokud ovšem jde o finanční zajištění je doporučení kraje o použití prostředků na integraci zcela nedostačující. Navíc na výši se podepsalo úsporné opatření u kombinovaných postižení, kde u žáka se započítává pouze jedno diagnostikované postižení (s vyšším koeficientem). Určitě budeme chtít pro potřebné žáky zajistit pedagogického asistenta. Do budoucna budeme usilovat o zapojení do celostátních grantů, které postihují oblast inkluze. Pokud bychom byli neuspěšní pokusíme se oslovit zřizovatele, nadace. Pro školní rok 2012/2013 jsme zajistili alespoň 1 osobního asistenta stejně jako v předchozím roce s tím rozdílem, že financovat jej budeme vícezdrojově (úřad práce mzda, odvody škola). 2. Kapacitní rezervy Škola dlouhodobě nedosahuje minimálního průměrného počtu žáků na třídu. Za školní rok přestoupilolo na jinou školu 22 žáků. Ve většině případů se jednalo o rodiny, které nebydlí v Lučanech nad Nisou nebo zde nemají trvalý pobyt a stěhují se za prací na jiné místo. Menší část žáků odcházela na výběrové a speciálně zaměřené školy (gymnázium, sportovně a jazykově zaměřené školy, praktická škola). Tato skutečnost negativně ovlivňuje rozvoj školy, protože velmi významná část provozního rozpočtu se alokuje na dovyrovnání mzdových prostředků pro zaměstnance. Snad by mohla nastat změna, pokud by se v uvolněných prostorách po ŠD podařilo mateřské škole otevřít III. oddělení a tím by se mohl zvýšit počet prvňáčků do budoucna. Tato varianta byla již naznačena v minulé výroční zprávě, nicméně nenastal žádný posun. Zřizovatel již čtvrtým rokem nabízí nespádovým prvňáčkům motivační finanční příspěvek. Bohužel počet těchto dětí, přes probíhající finanční krizi, je minimální. Od příštího roku místo tohoto příspěvku budou všem prvňáčkům zakoupeny balíčky s výbavou do I. třídy. 3.Prevence rizikového chování V rámci OPVK chceme podpořit program primární prevence, který by byl zaměřen na problematiku, která je v dané třídě aktuální (vandalismus, záškoláctví, šikana, návykové látky, poruchy příjmu potravy atd.). Vybereme čtyři nejpotřebnější třídy. Cílem by mělo být snížení rizikového chování u žáků, rozvíjení důvěry a budování pozitivního sociálního klimatu třídy. Minimální rozsah pro jednu třídu bude 8 hodin. 4. Stavební úpravy ve škole a okolí. Od dubna do června se uskutečnila výstavba školní botanické zahrady. Většina prací proběhla svépomocně a do celého projektu se zapojili žáci, učitelé, rodiče i zřizovatel. Během hlavních prázdnin a v měsíci září byla realizována rekonstrukce staré budovy, která zahrnuje výměnu oken, zateplení fasády, zateplení střechy nad chodbou, výměna topného systému vč. nových úspornějších kotlů. Nad rámec této zakázky nám město zajistilo osazení nových hydrantů, provedlo výměnu střešní krytiny a opravu okapových svodů. Do budoucna nám zbývá dořešit realizaci výtahu, prostor podkroví v nové budově a pokusit se uspět s projektem na vybudování víceúčelového hřiště, skateparku a parkovací zóny. 5. DVPP. V rámci projektu EU peníze do škol proběhne vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě - školení zaměřená na obsluhu nových interaktivních tabulí, SW Smart Education, na tvorbu DUMů. Paní učitelka Ing. Sylva Martinková dochází na dlouhodobý jazykový kurz francouzštiny v rámci projektu Jazykově vybavený učitel. Koordinátor ICT Mgr. Martin Wőrz absolvuje studium Koordinace v oblasti ICT. Všichni vyučující se v rámci svého profesního zaměření budou účastnit kurzů a seminářů akreditovaných MŠMT. 6. Informační technologie. V oblasti výpočetní techniky stojíme na počátku kompletní výměny veškeré techniky v učebně informatiky 21 ks počítačů, server, switch, UPS.Pochopitelně proběhne i update počítačového softwaru. Dvě učebny, kde je naplánován nákup interaktivních tabulí, budou zasíťovány. Stávající počítačové sestavy zajistí výměnu techniky v kabinetech, sborovně, třídách na I. stupni a ŠD, kde jsou ještě počítače z projektu INDOŠ (10 let staré). 10

11 12. Základní údaje o hospodaření školy Viz. Výroční zpráva o hospodaření na další straně v upravené tabulce. Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne. předsedkyně školské rady Přílohy Příloha č.1 Protokol ČŠI, čj. ČŠIL-563/11-L Příloha č.2 Protokol z prověrek BOZP Příloha č.3 Inspekční zpráva ČŠI, ČŠI, čj. ČŠIL-626/11-L 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec www.skolakaterinky.cz, tel: 482 360 661, 773 838 473, info@skolakaterinky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary Organizační řád Změna k datu 28.08.2015 V Jáchymově, dne 28.08.2015.... Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy V souladu

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ s. r. o. Broumovská 839, 460 01 LIBEREC 6 tel: 482 750 141 e-mail: skola.soso @ seznam.cz www.soso.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval: Ing.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 Zprávu

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková, Stanislava Dundová Iva Jónová účetní organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Cihelní 6 792 01 Bruntál, Cihelní 6 Identifikátor školy: 600131807 Termín konání inspekce: 11. - 14. květen 2004

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278 289 34 Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. MPP vychází z pokynů MŠMT č.j. 1454/2000-51

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2013/2014 Konzultační hodiny: po domluvě telefonem

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více