ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUČANECH NAD NISOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUČANECH NAD NISOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Lučany nad Nisou č.p. 420, Lučany nad Nisou fax ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUČANECH NAD NISOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Martin Wőrz Předkládá : Mgr. Martin Wőrz Místo zpracování : Lučany nad Nisou Datum : Razítko školy : Ředitel školy : Mgr. Martin Wőrz 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Sídlo školy : Lučany nad Nisou 420 Odloučená pracoviště : Lučany nad Nisou 670 Zřizovatel školy : Město Lučany nad Nisou Adresa zřizovatele : Lučany nad Nisou 333 Právní forma : příspěvková organizace /od / IČO : Ředitel školy : Datum zařazení do rejstříku: Mgr. Martin Wőrz Škola sdružuje : 1. Základní škola kapacita : 180 žáků IZO : Školní družina kapacita : 30 žáků IZO : Školní jídelna kapacita : 210 jídel IZO : (od je ŠJ součástí MŠ Lučany nad Nisou) 2. Organizace studia Organizace vzdělávání a výchovy : Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pelikánek Školní rok 2011/2012 Č.j. MŠMT (k ) v ročnících počet žáků 007/ Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zájmové kroužky : Volitelné předměty : Zájmové kroužky : chemická praktika, konverzace v anglickém jazyce, rukodělné práce, sportovní hry turistický kroužek, anglický jazyk, břišní tance, klub horských kol, ruční práce a vaření, sportovní hry, dílnička 3. Údaje o pracovnících školy Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let -důchodový věk důchodový věk celkem z toho ženy celkem Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích odborná i pedagogická pouze odborná pouze pedagogická bez způsobilosti celkem způsobilost způsobilost způsobilost

3 Specializované činnosti výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Počet Název studia, programu Akred. Forma Druh Výstup účast. 1 Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií MŠMT kombinovaná D osvědčení 1 Logopedická prevence MŠMT prezenční D osvědčení 1 Rozvoj jazykové gramotnosti FRJ MŠMT prezenční D osvědčení 1 Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné MŠMT prezenční K osvědčení zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy 1 Přirozený proces učení aneb jak žáky aktivně zapojit MŠMT prezenční K osvědčení do výuky 11 Využívání interaktivní techniky ve vyučovacím MŠMT prezenční K osvědčení procesu 1 Bakaláři nová verze MŠMT prezenční K osvědčení 1 Bakaláři klasifikace, tisk vysvědčení, zápis známek MŠMT prezenční K osvědčení 1 Bakaláři školní matrika, předávání dat UIV MŠMT prezenční K osvědčení 1 Kariérové poradenství MŠMT prezenční K osvědčení 1 Tvořivá škola vlastivěda ve 4. a 5. ročníku MŠMT prezenční K osvědčení 1 Tvořivá škola školní systemické konstelace MŠMT prezenční K osvědčení 2 Vyhláška 50/78 Sb. MŠMT prezenční K osvědčení 1 Enviromentální výchova nové cesty MŠMT prezenční K osvědčení 1 Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti MŠMT prezenční K osvědčení 1 Český jazyk, literatura a estetická MŠMT prezenční K osvědčení 1 Ohrožené dítě ve škole MŠMT prezenční K osvědčení 1 Novela školského zákona vyhlášeného pod č. MŠMT prezenční K osvědčení 472/2011 Sb. a novele vyhlášky č. 48/2004 Sb. o základním vzdělávání 1 Kolokvium ředitelů MŠMT prezenční K osvědčení 1 Grafika pro školní praxi MŠMT prezenční K osvědčení 1 Jak číst zprávy, vytvořit IVP a jak s ním pracovat MŠMT prezenční K osvědčení Komentář k tabulce: D dlouhodobý, K krátkodobý /jednodenní/ Počet nepedagogických pracovníků, externistů v přepočtených úvazcích Nepedagogičtí pracovníci ZŠ Nepedagogičtí pracovníci ŠJ Externisti 2,65 3,5 /do / 0,14 Změny v pedagogickém sboru Školní rok 2010/2011 Nastoupili 3/2 Odešli na jinou školu mimo školství do důchodu 2/2 0/0 1/1 Mzdové podmínky pedagogických pracovníků Průměrná hrubá mzda Z toho nenárokové složky platu 30056,- Kč 16,3 % 3

4 4. Údaje o počtu žáků Údaje o počtech žáků, tříd : Školní rok 2011/2012 Počet tříd 1. stupeň 4 Počet tříd 2. stupeň 4 Počet tříd celkem 8 Počet žáků 1. stupeň 73 Počet žáků 2. stupeň 44 Počet žáků celkem 117 Průměr žáků na třídu 1. stupeň 18,25 Průměr žáků na třídu 2. stupeň 11,00 Průměr žáků na třídu 14,625 Počet žáků ve školní družině 30 Počet oddělení školní družiny 1 Počet strávníků školní jídelny, žáci ZŠ Výkon státní správy Druh a počet vydaných správních rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání o přijetí do 1. ročníku 22 0 o odkladu povinné školní docházky 3 0 o přijetí do vyššího ročníku 0 0 o přestupu žáka 13 0 o povolení individuálního vzdělávacího plánu 13 0 o povolení pokračování v základním vzdělávání 0 0 jiné důvody 1 0 celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku ZŠ Školní rok 2011/2012 Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy * 1 žák přestup do 1. třídy na jinou školu, 1 žák přestup do 1. třídy z jiné školy Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování 1 4 4

5 Přehled prospěchu žáků : Ročník Počet žáků Prospělo s Opakuje Prospělo Neprospělo vyznamenáním ročník Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I.pololetí , ,08 II.pololetí , ,74 Celkem školní rok , ,82 Účast ve vědomostních soutěžích Přírodovědný klokan ročník školní kolo, 21 žák Logická olympiáda 2. roč. 5 žáků, 3. roč. 2 žáci, 5. roč. 6 žáků, základní kolo Pythagoriáda 6. roč. 3 žáci školní kolo Pythagoriáda 7. roč. 13 žáků, 8. roč. 8 žáků školní kolo Olympiáda v českém jazyce ročník školní kolo, 7 žáků Matematický klokan ročník školní kolo, 31 žák Matematický klokan ročník školní kolo, 38 žáků Účast ve sportovních soutěžích Mikulášský víceboj ročník region Jablonec, družstvo 7. místo, jednotlivci 1x 1. místo, 1x 3. místo Preventan Cup vybíjená ročník dívky, okresní kolo, 4. místo Preventan Cup vybíjená ročník OPEN, oblastní kolo, 5. místo Dopravní soutěž I. kategorie, oblastní kolo, 4. místo II. kategorie, oblastní kolo, 4. místo Mc Donalďs Cup kopaná kat. A, oblastní kolo, 4. místo Mc Donalďs Cup kopaná kat. B, oblastní kolo, 3. místo Atletický trojboj všestranosti I. stupeň, 1x 3. místo Celoročně se členové KHK účastnili seriálu závodů Dětský MTB Cup Libereckého kraje, Decathlon Cup, Peklo severu a ostatních jednorázových závodů v Libereckém a Středočeském kraji. Proběhla dvě soustředění: velikonoční v Polesí u Rynoltic, prázdninové na Prachově. Přehled prezentace výsledků zájmové činnosti Břišní tance vystoupení na Dni otevřených dveří, dětském karnevalu a školní akademii Ruční práce a vaření výzdoba sálu na dětském karnevalu Dílničky příprava a výroba dárků pro budoucí prvňáčky Všechny zájmové kroužky prezentovaly svoji činnost na výstavě vzdělávání AMOS prostřednictvím informačních panelů. 5

6 7. Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok V oblasti vzdělávání bylo prioritou zavedení školního vzdělávacího programu Pelikánek v postupném ročníku, realizace projektů dle průřezových témat a všech akcí, které byly součástí školního Kalendária. Spolupráce s radou školy V souladu s 167 a 168 zákona č. 561 Sb.(tzv.školský zákon) pracuje na Základní škole v Lučanech nad Nisou školská rada. Její složení se v průběhu tohoto školního roku změnilo.volební období je tříleté. Paní učitelka Ivana Kočíbová od září tohoto školního roku již nepracuje na Základní škole v Lučanech nad Nisou, a proto byla pedagogickou radou zvolena nová zástupkyně pedagogů paní Ing. Sylva Martinková. Na pravidelné schůzce bylo hlavním úkolem bylo projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy. Ředitel školy členy školské rady podrobně seznámil se Zprávou o činnosti Základní školy v Lučanech nad Nisou za školní rok 2010/2011, hlavní důraz kladl na: seznámení s žádostmi o grant (Oranžový kamarád výtah pro vozíčkáře- neprošel, Školní botanická zahrada-získaná částka 13000Kč) zástupce MÚ doporučil požádat o odložení zprávy o čerpání financí z důvodu dokončování kanalizace a brzkého nástupu zimy. Dále byli členové ŠR seznámeni se závěry bezpečnostních prověrek dokončeny oprava únikových cest, zastřešení únikových východů, přesto je řada problémů dlouhodobě neřešena - chybí oddělení chodeb protipožární stěnou, ve staré budově jsou nefunkční hydranty, obě budovy postrádají zvukovou signalizaci, je nutno s nájemcem sokolovny domluvit zlepšení bezpečnostních prvků, dlouhodobě se neupravuje hřiště před školou. Další opakované schůzky řešily převážně problémy s docházkou a chováním členů jedné rodiny (žáci 1.,3. a 5.třídy).O pomoc požádala rodina spolužačky. První schůzka se konala v zasedací síni Městského úřadu v Lučanech nad Nisou a další ve škole. Bylo doporučeno jednání s OSPODem, jednou z variant řešení byla změna školy. Na doporučení ŠR byla do smlouvy mezi MÚ a zákonnými zástupci dojíždějících prvňáčků doplněna doložka o nutnosti plnění povinností řádné docházky a zodpovědného přístupu k výuce. Na poslední schůzce bylo pěti hlasy schváleno doporučení zastupitelstvu, týkající se setrvání stávajícího ředitele školy ve funkci, bez nutnosti vyhlašovat konkurz na tuto pozici. Spolupráce s rodiči V průběhu roku proběhly dvě třídní schůzky a informační odpoledne, dále škola připravila pro rodiče Dny otevřených dveří. Pro rodiče vycházejících žáků byly organizovaná dvě schůzky ve spolupráci s výchovnou poradkyní. V průběhu měsíce září uspořádala TU 1. ročníku poradně - informativní schůzku s rodiči prvňáčků. Škola připravila na konci školního roku v místní sokolovně pro rodiče a prarodiče kulturní akci Školní akademie, zájem byl na hranici kapacitních možností sálu. Část rodičovské veřejnosti se podílela na výstavbě školní botanické zahrady a někteří rodiče tento projekt podpořili materiálně. Dlouhodobě úzce spolupracuje 1 rodič s panem školníkem provozní záležitosti, stěhování nábytku, opravy. Rodiče problémových žáků jsou vyzýváni k účasti na zasedání výchovných komisí, kde za přítomnosti VP, metodika prevence, TU, ŘŠ popř. ZŘŠ, je problém analyzován a je doporučeno řešení. V případě jedné rodiny byla jakákoliv spolupráce na řešní problémů s docházkou, přípravy na vyučování a chováním opakovaně odmítána, na domluvené schůzky se dostavovali rodiče sporadicky. Při neohlášených návštěvách školy docházelo k verbálnímu napadání všech zaměstnanců školy vč. vedení. Spolupráce se zřizovatelem Zřizovatel nám pomohl finančně, materiálně i se zajištěním prací při přípravách a realizaci školní botanické zahrady. Zrealizoval projekt zateplení staré budovy, na kterém se významně podílel i spolufinancováním. V období prázdnin zajistil kompletní rekonstrukci hydrantového rozvodu ve staré budově. Podpořil podávané projekty ke společnosti ČEZ Oranžové hřiště, Oranžový kamarád. Společně se zřizovatelem jsme v zimním období uspořádali lyžařské závody Lučanský pelikán. Počátkem května jsme 6

7 ve spolupráci s městem vyčistili ekologicky zatížené oblasti katastru v rámci projektu Ukliďme svět. Celoročně spolupracujeme se zřizovatelem při úpravě okolí areálu školy, školní družiny. Spolupráce se školami a zájmovými útvary S mateřskou školou : V lednu až březnu jsme v zimním období zařadili pro předškoláky 1x týdně výuku a procvičování předškolních znalostí prostřednictvím výukového programu Všeználek. Tento projekt měl dva cíle zábavnou formou upevnit praktické primární znalosti předškoláka, naučit děti základům obsluhy počítače. V únoru školka a škola společně zajišťovala výzdobu sálu na dětský karneval v místní sokolovně. Během měsíců duben a květen probíhal projekt Školička zaměřeno na vstup předškoláků do 1. třídy, určeno pro děti a jejich rodiče. Ke konci roku proběhla akce Za kamarády do školy - návštěva předškoláků v první třídě ZŠ, výměna dárečků. S JSDHO Lučany nad Nisou: Hasiči nám v zimním období zajišťují odklízení sněhu ze střech našich budov. Tato pomoc je bezplatná a šetří škole prostředky v provozním rozpočtu. Počátkem června proběhl Den s hasiči. Hlavní náplní byly ukázky techniky, výcviku a vybavení hasičů. Byla provedena též cvičná evakuace celé školy. Pedagogický sbor byl proškolen v zacházení s ručními hasícími přístroji po teoretické i praktické stránce. Stížnosti Ve školním roce nebyla podána na činnost školy žádná stížnost. 8. Poradenské služby Zpráva výchovného poradce školy Integrovaní žáci : stav k S prokázanými SPU a SPUCH: 1.stupeň -8 žáků, 2.stupeň - 6 žáků, (celkem 14 integrovaných žáků). S dispozicemi VPU (hraniční pásma, nerovnoměrný vývoj CNS, ADHD): 5 žáků na 1.st. + 3 žáci na 2.st. (celkem 8 žáků). Evidenci všech plně integrovaných žáků i žáků s dispozicemi VPU vede výchovná poradkyně, která seznamuje průběžně všechny vyučující s druhem i rozsahem poruch. Ve spolupráci se zainteresovanými učiteli vypracovává VP individuální vzdělávací plány. Plnění individuálního vzdělávacího plánu je průběžně konzultováno během celého školního roku. Spolupráce s PPP Konají se pravidelné akce výchovných poradců (schůzky se zástupci středních škol a učilišť, školení na téma komunikace, řešení problémových situací, odhalování a odstraňování šikany ve školním kolektivu) V tomto školním roce bylo školou navrženo 5 žáků k vyšetření v PPP,všechna vyšetření byla realizována nejpozději k Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.) neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky) poškozování zařízení a vybavení školy kouření, konzumace alkoholu nevhodné chování k zaměstnancům školy i pedagogickým pracovníkům konfliktní vztahy mezi spolužáky (slovní i fyzické napadení, poškozování spolužákových věcí, netolerance k jinak smýšlejícím žákům) Vycházející žáci Na základě pokynu MŠMT byla zařazena do tematických plánů vyučujících Ov, Rv i Pč problematika volby povolání. V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP: návštěva žáků 9.třídy na burze škol konané v Liberci zvláštní třídní schůzky věnované seznámení rodičů s novým způsobem podávání přihlášek ke studiu,předání přihlášek a podrobné pokyny k jejich vyplnění, vydávání zápisového lístku, opravňujícího žáka studovat na zvolené střední škole 7

8 trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek, hledání možností volby na druhý opravný termín Umístění vycházejících žáků V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií). Důvody: Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení Typ střední školy Přihlášeni Přijati Gymnázium 1 1 Střední školy- maturitní obory 2 2 Střední odborná učiliště učební obory Víceletá gymnázia 2 2 Oblast prevence sociálně patologických jevů, realizace minimálního preventivního programu školy Obdobně jako v předchozích letech byla i v letošním školním roce prevence rizikového chování (dříve sociálně patologických jevů) začleněna do ŠVP Pelikánek, konkrétně na I. stupni do vzdělávacích oborů Prvouka a Přírodověda, na II. stupni zejména do vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (Rodinná výchova a Občanská výchova). Vedle samotné realizace ŠVP Pelikánek se žáci během roku zúčastnili několika vzdělávacích programů s tématikou prevence rizikového chování. Žáci 2., 3. a 4. ročníku absolvovali pořad Filip a pan Výživa (Centrum Generace, o. s.), žáci 1. ročníku absolvovali pořad Filip na ostrově Šťastného života (Centrum Generace, o. s.). Stejná organizace připravila pro žáky 8. ročníku přednášku Pornografie a kult těla a pro žáky 9. ročníku přednášku Sex, AIDS a vztahy. Podařilo se realizovat přednášky Mgr. Sochorové (mluvčí jablonecké policie) týkající se šikany spojenou s promítáním filmu Nechte mě bejt určenou pro 5., 6. a 7. ročník. Také další přednášky týkající se kyberšikany (určeno pro 8. ročník) a trestní odpovědnosti mladistvých (určeno pro 9. ročník) realizovala na naší škole Mgr. Sochorová. Poslední jmenovaná přenáška spolu s přednáškou proti šikaně určenou pro 6. a 7. ročník byla žáky hodnocena nejpozitivněji. Celý školní rok ve škole pracovalo 7 volnočasových kroužků. V listopadu 2011 byly předány informace pedagogickému sboru týkající se Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j.: 21291/ , byly konkretizovány jednotlivé postupy při řešení rizikových situací Co dělat, když. Během celého školního roku byly členům pedagogického sboru poskytovány individuální konzultace. Ke konci školního roku došlo k úpravě školního řádu jako prevence záškoláctví. V průběhu školního roku bylo vedeno 12 schůzek s rodiči žáků týkajících se výchovných problémů žáků, v jednom případě s rodiči celé třídy, 5 výchovných komisí řešících podezřelé či neomluvené absence žáků, byly podány celkem 4 zprávy do Systému včasné intervence. Ve třech třídách byly řešeny situace nesoucí prvky šikany a nevhodného chování (vícehodinový vstup metodika prevence a výchovné poradkyně do těchto ročníků, hry na podporu pozitivního klimatu třídního kolektivu, rozhovory se žáky, konfrontace výpovědí označených agresorů, přijetí výchovných opatření, informace rodičům). V jednom případě bylo požádáno o pomoc také Středisko výchovné péče ČÁP v Liberci. Během školního roku se Mgr. R. Bornová zúčastnila dvou kurzů určených školním metodikům prevence Práce se školní třídou (PPP v Jablonci nad Nisou, dvoudenní seminář), Ohrožené dítě ve škole (PPP Semily). 8

9 9. Podané žádosti o poskytnutí grantu Granty a dotace Instituce, u které byla dotace požadována Požad. částka /Kč/ Získaná částka /Kč/ Účel dotace Liberecký kraj Nákup sportovního náčiní za účelem zdokonalení pohybových schopností a dovedností žáků. Nadace ČEZ Dovybavení školy výtahem SCHINDLER Primárním cílem je umožnit bezbariérový přístup v prostorách školy pro osoby se zdravotním postižením (žáci, veřejnost) - omezenou schopností pohybu, postižením zraku, sluchovým omezením. Další využití najde výtah na poli úklidového režimu školy. Název projektu, autor Pohybové kolektivní hry P. Janda Oranžový kamarád M. Wőrz 10. Údaje o výsledcích kontrol V tomto školním roce byly na škole provedeny tyto kontroly : Datum Kontrolní orgán Předmět kontroly ČŠI Liberecký inspektorát Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. e) školského zákona. Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech vykonávané podle 174 odst. 2 písm. d) školského zákona Technik BOZP Prověrky BOZP ČŠI Liberecký inspektorát Zprávy a protokoly z provedených kontrol jsou součástí příloh. 11. Další záměry školy Předpokládaný vývoj školy Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle příslušných školních vzdělávacích programů dle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon). Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Získávání a analýza informací o vzdělávání žáků a o činnosti základní školy podle 174 odst. 2 písm. a) školského zákona se zaměřením na přírodovědnou gramotnost. Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu a jeho naplňování v praxi podle 5 odst. 2 školského zákona ve vybraných školských zařízení pro zájmové vzdělávání. 1. Inkluze Školu navštěvuje v posledních několika letech velké procento dětí s SVP (2011/ žáků). V současné době se jedná o rušení praktických škol (vládní dokument Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na 9

10 období ) a inkluzi těchto žáků do běžných ZŠ. Tyto důvody před nás kladou nároky na zajištění, v mnoha případech, asistenta pedagoga. Skutečně máme případy, kdy není možné integrovat žáka bez asistence, který potřebuje v běžném životě osobního asistenta díky svému postižení, z důvodů bezpečnosti žáka samotného i jeho okolí, z důvodů diametrálně jiného vzdělávacího tempa. Postoj kraje je vstřícný ohledně vytvoření pracovní pozice na místo pedagogického asistenta. Pokud ovšem jde o finanční zajištění je doporučení kraje o použití prostředků na integraci zcela nedostačující. Navíc na výši se podepsalo úsporné opatření u kombinovaných postižení, kde u žáka se započítává pouze jedno diagnostikované postižení (s vyšším koeficientem). Určitě budeme chtít pro potřebné žáky zajistit pedagogického asistenta. Do budoucna budeme usilovat o zapojení do celostátních grantů, které postihují oblast inkluze. Pokud bychom byli neuspěšní pokusíme se oslovit zřizovatele, nadace. Pro školní rok 2012/2013 jsme zajistili alespoň 1 osobního asistenta stejně jako v předchozím roce s tím rozdílem, že financovat jej budeme vícezdrojově (úřad práce mzda, odvody škola). 2. Kapacitní rezervy Škola dlouhodobě nedosahuje minimálního průměrného počtu žáků na třídu. Za školní rok přestoupilolo na jinou školu 22 žáků. Ve většině případů se jednalo o rodiny, které nebydlí v Lučanech nad Nisou nebo zde nemají trvalý pobyt a stěhují se za prací na jiné místo. Menší část žáků odcházela na výběrové a speciálně zaměřené školy (gymnázium, sportovně a jazykově zaměřené školy, praktická škola). Tato skutečnost negativně ovlivňuje rozvoj školy, protože velmi významná část provozního rozpočtu se alokuje na dovyrovnání mzdových prostředků pro zaměstnance. Snad by mohla nastat změna, pokud by se v uvolněných prostorách po ŠD podařilo mateřské škole otevřít III. oddělení a tím by se mohl zvýšit počet prvňáčků do budoucna. Tato varianta byla již naznačena v minulé výroční zprávě, nicméně nenastal žádný posun. Zřizovatel již čtvrtým rokem nabízí nespádovým prvňáčkům motivační finanční příspěvek. Bohužel počet těchto dětí, přes probíhající finanční krizi, je minimální. Od příštího roku místo tohoto příspěvku budou všem prvňáčkům zakoupeny balíčky s výbavou do I. třídy. 3.Prevence rizikového chování V rámci OPVK chceme podpořit program primární prevence, který by byl zaměřen na problematiku, která je v dané třídě aktuální (vandalismus, záškoláctví, šikana, návykové látky, poruchy příjmu potravy atd.). Vybereme čtyři nejpotřebnější třídy. Cílem by mělo být snížení rizikového chování u žáků, rozvíjení důvěry a budování pozitivního sociálního klimatu třídy. Minimální rozsah pro jednu třídu bude 8 hodin. 4. Stavební úpravy ve škole a okolí. Od dubna do června se uskutečnila výstavba školní botanické zahrady. Většina prací proběhla svépomocně a do celého projektu se zapojili žáci, učitelé, rodiče i zřizovatel. Během hlavních prázdnin a v měsíci září byla realizována rekonstrukce staré budovy, která zahrnuje výměnu oken, zateplení fasády, zateplení střechy nad chodbou, výměna topného systému vč. nových úspornějších kotlů. Nad rámec této zakázky nám město zajistilo osazení nových hydrantů, provedlo výměnu střešní krytiny a opravu okapových svodů. Do budoucna nám zbývá dořešit realizaci výtahu, prostor podkroví v nové budově a pokusit se uspět s projektem na vybudování víceúčelového hřiště, skateparku a parkovací zóny. 5. DVPP. V rámci projektu EU peníze do škol proběhne vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě - školení zaměřená na obsluhu nových interaktivních tabulí, SW Smart Education, na tvorbu DUMů. Paní učitelka Ing. Sylva Martinková dochází na dlouhodobý jazykový kurz francouzštiny v rámci projektu Jazykově vybavený učitel. Koordinátor ICT Mgr. Martin Wőrz absolvuje studium Koordinace v oblasti ICT. Všichni vyučující se v rámci svého profesního zaměření budou účastnit kurzů a seminářů akreditovaných MŠMT. 6. Informační technologie. V oblasti výpočetní techniky stojíme na počátku kompletní výměny veškeré techniky v učebně informatiky 21 ks počítačů, server, switch, UPS.Pochopitelně proběhne i update počítačového softwaru. Dvě učebny, kde je naplánován nákup interaktivních tabulí, budou zasíťovány. Stávající počítačové sestavy zajistí výměnu techniky v kabinetech, sborovně, třídách na I. stupni a ŠD, kde jsou ještě počítače z projektu INDOŠ (10 let staré). 10

11 12. Základní údaje o hospodaření školy Viz. Výroční zpráva o hospodaření na další straně v upravené tabulce. Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne. předsedkyně školské rady Přílohy Příloha č.1 Protokol ČŠI, čj. ČŠIL-563/11-L Příloha č.2 Protokol z prověrek BOZP Příloha č.3 Inspekční zpráva ČŠI, ČŠI, čj. ČŠIL-626/11-L 11

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT)

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) 1. Úvod...3 2. Charakteristika ICT a ICT gramotnost..3 3. Plán ICT...4 3.1. Analýza současného stavu.4 3.2. Vize a Cíl v oblasti ICT 4 3.3. Strategie

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ICT v oblasti výchovného poradenství. Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek

ICT v oblasti výchovného poradenství. Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek ICT v oblasti výchovného poradenství Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek namísto úvodu Škola produkuje mnoho lidí, kteří umějí číst, ale neumějí rozlišit, co za přečtení stojí a co ne (George Maculay

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov,

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007 Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, 664 34 Kuřim Základní škola uplatňuje ve vyučování vzdělávací program Základní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více