Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5. Modelování a výroba Formule 1. Maturitní projekt. Jan Liška 4. B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Modelování a výroba Formule 1. Maturitní projekt. Jan Liška 4. B"

Transkript

1 Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5 Modelování a výroba Formule 1 Maturitní projekt Jan Liška 4. B Garant:Ing. Olga Kaiferová Konzultant: Ing. Karel Fuksa a Ing. Jaroslav Zápotocký

2 Maturitníprojekt Název:Modelování a výroba Formule 1 Ročník:4 Školní rok: 2010/2011 Obor: Informační technologie Jméno: Jan Liška Třída: 4. B Garant projektu: Ing. Olga Kaiferová Konzultant: Ing. Karel Fuksa, Ing. JaroslavZápotocký Zadání:V souladu s pravidly soutěže Formule 1 ve školách navrhněte, zkonstruujte, otestujte, vyrobte vlastní model formule 1, který je poháněn CO2. Součástí soutěže je i příprava ústní prezentace realizované práce, doplněná o prezentaci konstrukční dokumentace, která dokumentuje kompletní návrh, konstrukci a výrobu závodního modelu. Povinností týmu je i zajistit si finanční příjem od sponzorů a hospodařit s ním. Vypracovat rozpočet a účelně financovat cestování a ubytování (týká se dopravy, případně ubytování, spojeného s návštěvou jednotlivých kol soutěže). K návrhu využívejte CAD software, pomocí kterého vytvořte design modelu, virtuální větrný tunel, který je určen pro analýzu chování modelu za jízdy, CAM software, s nímž vygenerujte data a CNC frézku, která na základě dat vyrobí závodní model. Termín dokončení soutěžní úlohy je únor 2010, viz propozice soutěže Účel projektu: Studenti se v rámci projektu učí pracovat se softwary nejen v reálném prostředí formule 1, ale i v běžném automobilovém, leteckém nebo strojírenském průmyslu. Znalost CAD/CAM softwaru umožňuje orientovat se v oboru, který má stále větší význam. Projekt umožní důkladně poznat tyto systémy a získat zkušenosti: při tvorbě digitálních modelů, ve zpracování NC kódů, v konstrukční činnosti, v projektové činnosti.

3 Využití těchto systémů je velmi potřebné pro celkový rozvoj všech vědních oborů. Studenti mohou konzultovat své návrhy se zkušenými konstruktéry a rozšiřovat si tak své znalosti a dovednosti. Zapojením se do soutěžemohou poznat spoustu zajímavých lidí ze světa motorismu a hlavně mohou své modely porovnat s modely studentů z dalších 30 zemí. Výstup (výstupy) projektu: Rozdělení funkcí a zodpovědnost členů týmu za jednotlivé úkoly, návrh modelů komponent formule, návrh modelu sestavy formule, výkresy komponent formule, výkres sestavy, návrh programu pro CNC obrábění vybraných komponent, simulace dráhy nástroje, NC kód. Montážní soubor formule 1 video Fotorealistické ztvárnění formule min. 2x renderanimace pohybu formule min. 2x video Prezentační panely. Technická zpráva - analýza problému, variantní návrhy formule, volba polotovaru, materiálu komponent, čistá hmotnost komponent a sestavy formule, návrh povrchové úpravy, popis parametrů, render obrázků, popis parametrů videa, závěrečné zhodnocení projektu, výstupy zkoušek v aerodynamickém tunelu a výstup hospodaření.prezentace projektu v programu PWP,2x funkční model formule. Obsah: Proveďte analýzu problému a navrhněte postupy pro splnění zadání, sestavte harmonogram prací a hodnotící list s bodovanými úkoly, proveďte vlastní řešení projektu dle schváleného harmonogramu, proveďte závěrečné zhodnocení projektu, odevzdejte závěrečnou zprávu ve formě dokumentu v programu Word, odevzdejte prezentaci projektu v programu PowerPoint, proveďte veřejnou prezentaci svého projektu Žákovský projekt bude mít teoretickou a praktickou část. V teoretické části odevzdáte vytištěnou závěrečnou zprávu a případné další výstupy, plynoucí z vašeho projektu. Závěrečná zpráva, podklady pro prezentaci a případné další výstupy budou rovněž na připojeném nosiči CD. Součástí projektu je závěrečná veřejná prezentace projektu před třídou a dalšími návštěvníky prezentace. V praktické části budete svůj projekt obhajovat před maturitní komisí.

4 Hodnotící list

5 Jan Liška Čestné prohlášení Já, Jan Liška, student SSPŠ, narozen , bytem v Malé Hraštici 89, Nový Knín čestně prohlašuji, že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou součástí, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Vše jsem tvořil sám za pomoci garanta a konzultanta. Při práci jsem použil pouze legální SW. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly nepravdivé, budu čelit všem z toho vyplývajícím následkům. V Praze dne Podpis:

6 Jan Liška Anotace F1 ve školách F1 ve školách je více oborová soutěž, kde týmy složené ze studentů od 9 do 19 let rozvíjí své znalosti v CAD/CAM programech, designu, analýze, výrobě, testování. Poté se závodí v malých, plynem poháněných balzových modelech Formule 1. Pracují v týmu od tří do šesti členů, kde každý člen má svojí funkci. Tým si připraví svůj business plán, sežene sponzory atd. Týmy jsou podporovány ve spolupráci s externími firmami.f1 ve školách je jediná celosvětová více oborová soutěž pro studenty tohoto věku. Jedná se o globálně unikátní podporu F1 a jejích partnerů. Týmy si musí zajistit sponzory, spravovat finance, zajišťovat stravu či ubytování. Soutěž má studenty zdokonalit v používání IT technologií, naučit je využívat fyziku, aerodynamiku, design, výrobu, grafiku, marketing, týmovou práci, mediální propagaci, finanční strategii a aplikovat to vše prakticky. F1 in schools F1 in Schools is a multi-disciplinary challenge in which teams of students aged 9 to 19 deploycad/cam software to collaborate, design, analyse, manufacture, test, and then race miniature gaspowered balsa wood F1 cars. They work in teams of three students. Each student has his own role.the team prepares a business plan, develops a budget and raises sponsorship. Teams areencouraged to collaborate with Industry and forge business links. F1 in Schools is the only globalmulti-disciplinary challenge for students aged 9 to 19. It is a unique global platform for the promotionof Formula 1 and partners to a youth market. Teams must raise sponsorship and manage budgetsto fund research, travel and accommodation. This challenge inspires students to use IT to learnabout physics, aerodynamics, design, manufacture, branding, graphics, sponsorship, marketing,leadership/teamwork, media skills and financial strategy, and apply them in a practical way.

7 Jan Liška Obsah 1 Úvod Analýza Popis úkolu Co mám vlastně řešit? Komu je mé řešení určeno Popis stávajícího stavu Popis současného stavu mnou řešeného problému, co již existuje Zdroje, z nichž čerpám výchozí informace, případně moje vlastní zkušenosti s danou problematikou Popis výběru prostředků vhodných pro řešení projektu Popis výběru prostředků na tvorbu projektu, plakátu i závěrečné zprávy, použitý software Popis dalších potřebných prostředků Popis výběru varianty řešení a výstupů Návrh možných variant a jejich stručný popis Zdůvodnění volby a stručný popis předpokládaných výstupů Stanovení dílčích úkolů Chronologický přehled úkolů Stručný popis dílčích úkolů Vlastní řešení Zpracování analýzy Vytvoření hodnotícího listu Vlastní práce Tvorba NC kódu Obrábění Ruční broušení, nástřik plničem pórů a tmelem Nanesení barev Výroba koleček, úprava osiček a koupě ložisek Montáž Testování Loga sponzorů WWW o projektu Booklet a polep Plakát Technická zpráva Prezentace Sponzoři ČVUT Fakulta strojní katedra mechaniky tekutin a termodynamiky Elán car s.r.o Marcela Žacová, vizážistka a stylistka... 22

8 Jan Liška 4.4 Gravo SSPŠ Závody Závěr Seznam použitého SW Seznam obrázků Seznam příloh... 27

9 JAN LIŠKA Strana 9 1 Úvod Důvodem proč jsem si vybral zrovna tento maturitní projekt je můj zájem o automobily, který se mně provází už od dětství. Také mně lákala týmová spolupráce, kterou tento projekt poskytuje plnou měroustejně jako v opravdovém světě Formule 1, jehož jsem pravidelným divákem. Už od začátku mi byl tedy tento projekt velice blízký. Formule 1 ve školách je jedinečná, celosvětově vzdělávací soutěž, určena pro týmy studentůstředních škol ve věku od let. Studenti mají za úkol navrhnout, zkonstruovat, otestovat,vyrobit a závodit s vlastním modelem formule 1, který je poháněn CO2. Učí se používat CAD software,pomocí kterého tvoří design modelu, virtuální větrný tunel, který je určen pro analýzu chovánímodelu za jízdy, CAM software, s nímž vygenerují data a CNC frézku, která na základě dat vyrobízávodní model. Součástí soutěže je i příprava ústní prezentace realizované práce, doplněná oprezentaci konstrukční dokumentace, která dokumentuje kompletní návrh, konstrukci a výrobuzávodního modelu. Povinností týmu je i zajistit si finanční příjem od sponzorů a hospodařit s ním.vypracovat rozpočet a účelně financovat cestování a ubytování (týká se dopravy, případněubytování,spojeného s návštěvou jednotlivých kol soutěže). Závodí se na úrovni národních kol (Čechy a Morava), celostátního finále a ve světovém šampionátu. Hlavní výhrou ve světovém finále jestipendium, pro všechny členy týmu, na londýnské univerzitě, obor: Automobilový inženýr. Výzkumstudenty učí používat výpočetní techniku v konstrukčním a technologickém procesu, fyziku,aerodynamiku, design, reklamu, grafiku, marketing, finanční strategii, vedení stáje a práce v týmu.

10 JAN LIŠKA Strana 10 2 Analýza 2.1 Popis úkolu Co mám vlastně řešit? V souladu s pravidly soutěže Formule 1 ve školách máme společně s mými kolegy navrhnout, zkonstruovat, otestovat a vyrobit vlastní model formule 1, který je poháněn CO2. Součástí soutěže je i příprava ústní prezentace realizované práce, doplněná o prezentaci konstrukční dokumentace, která dokumentuje kompletní návrh, konstrukci a výrobu závodního modelu. Povinností našeho týmu je i zajistit si finanční příjem od sponzorů a hospodařit s ním. Vypracovat rozpočet a účelně financovat cestování a ubytování (týká se dopravy, případně ubytování, spojeného s návštěvou jednotlivých kol soutěže). K návrhu budeme využívat CAD software, pomocí kterého vytvoříme design modelu, virtuální větrný tunel, který je určen pro analýzu chování modelu za jízdy a CAM software, s nímž vygenerujeme data a CNC frézku, která na základě dat vyrobí závodní model Komu je mé řešení určeno. Řešení je určeno pro soutěž Formule 1 ve školách, ve kterém budeme usilovat o co nejlepší umístění a může sloužit i jako materiál pro týmy příštího ročníku soutěže. 2.2 Popis stávajícího stavu Popis současného stavu mnou řešeného problému, co již existuje. Toto, je práce, na které se pracuje od úplného začátku.

11 JAN LIŠKA Strana Zdroje, z nichž čerpám výchozí informace, případně moje vlastní zkušenosti s danou problematikou. Výchozí informace čerpám ze soutěžního zadání a od konzultanta, se kterým jsem v kontaktu. Inspiruji se na webových stránkách soutěže, kde jsou umístěny formule z minulého ročníku. 2.3 Popis výběru prostředků vhodných pro řešení projektu Popis výběru prostředků na tvorbu projektu, plakátu i závěrečné zprávy, použitý software. K modelování formule využiji AutocadInventorProfesional 2009, na tvorbu plakátu, technické zprávy Adobe Photoshop CS3 Trial a na tvorbu závěrečné zprávy Microsoft Word Popis dalších potřebných prostředků. Pro vyrobení modelu formule použiji CNC automat, který bude k dispozici ČVUT. Pro booklet a polep použiji Nero CoverDesigner. 2.4 Popis výběru varianty řešení a výstupů Návrh možných variant a jejich stručný popis. Společně s mými kolegy jsme dostali za úkol, aby každý z nás vytvořil v programu AutocadInventorProfesional 2009 dva návrhy trupu formule a koleček Zdůvodnění volby a stručný popis předpokládaných výstupů. Z vymodelovaných návrhů se vybere nejlepší a ten bude vymodelován. Vyzkouší se ve větrném tunelu z důvodu aerodynamiky, a když bude vše v pořádku, bude následně vyroben. Poté se s finálně upraveným modelem bude soutěžit na závodní dráze v Národním kole.

12 JAN LIŠKA Strana Stanovení dílčích úkolů Chronologický přehled úkolů. Jelikož je náš projekt pro tři studenty, každý z nás má stanoveny jiné úkoly. Mně připadla funkce tzv. Výrobního inženýra, jehož úkolem je vytvořit CNC kód, podle kterého frézka na ČVUT vyrobí modely, upravit jejich povrch a provádět montáž Stručný popis dílčích úkolů. Nejprve budu vytvářet CNC kód, který bude sloužit pro výrobu formule na frézce na ČVUT a následně budu upravovat jeho povrch (začištění, lakování, umístění log sponzorů) a budu provádět montáž kol a osiček s modelem.

13 JAN LIŠKA Strana 13 3 Vlastní řešení 3.1 Zpracování analýzy Ještě před začátkem veškerých prací na projektu se bylo nutné zamyslet nad tím, co od projektu vůbec očekávám, jaké budou mé povinnosti a jakých cílů chci dosáhnout. Bylo za potření uvědomit si, co vše budu potřebovat k vyhotovení projektu a jaký software využiji. 3.2 Vytvoření hodnotícího listu Vytvoření hodnotícího listu jsem konzultoval s panem profesorem Fuksou a snažil se jej přizpůsobit tak, aby co nejvíce vyhovoval mé funkci v týmu a časové vytíženosti. Dále také závisela tvorba hodnotícího listu na mém kolegovi, který modeloval formuli v programu AutocadInventor. Proto jsem musel zvolit termín začátku výroby na dobu, kdy už by měl být teoreticky s modelováním hotov. Ovšem z jeho strany se vyskytly potíže se zkouškou ve virtuálním tunelu, a proto se začátek výroby opozdil o více jak dva týdny. 3.3 Vlastní práce Jelikož jsem byl jmenován do funkce výrobního inženýra, mým úkolem bylo obstarat fyzickou výrobu formule, tj. tvorbu NC kódu, výrobu, povrchovou úpravu, lakování a montáž modelu Tvorba NC kódu Prvním milníkem této funkce bylo vytvoření NC kódu. K jeho tvorbě jsem využil programu AlphaCAM v7, který byl k dispozici v naší škole. Z programu AutocadInventor 2009, ve kterém byl vytvořen model formule, se model importoval do již výše zmíněného programu, pomocí kterého kód vznikl. Nejprve bylo zapotřebí nastavit počátek obrábění do středu modelu, nastavit velikost polotovaru a cestu nástroje.výsledný kód byl nejdříve virtuálně a poté ještě v praxi odzkoušen na frézce na polystyrénovém polotovaru. Vyskytly se však drobné potíže při testování, a proto byl kód ještě několikrát poupraven, až byla vytvořena finální verze připravená pro obrábění.

14 JAN LIŠKA Strana Obrábění Výroba modelu probíhala na ČVUT Fakultě strojní, která nám poskytla k dispozici frézku svoji frézku. Ještě než se mohlo začít obrábět, bylo zapotřebí upevnit na speciální přípravek pomocí vrutů a oboustrannou lepicí páskou přilepit polotovar. Speciální přípravek se osvědčil našim kolegům z minulého ročníku, a tak jsme uznali za vhodné použít ho také. U modelu z minulého roku však byl širší trup a také zcela jiný tvar. Proto jsme museli speciální přípravek z obou stran zúžit, aby se o něj nepoškodila obráběcí frézka. Poté přišlo na řadu důležité vystředění frézky, aby nedošlo k nesprávnému posunu trupu. Po náročném vyměřování se již mohlo obrábět kulovou frézou o průměru šest milimetrů, která byla doporučena pořadateli soutěže. Obrábění každého modelu trvalo dlouhých pět a půl hodiny. Každý den jsme tedy vyrobili jeden model. Obrázek 2 - nalepená křídla u poškozených modelů Obrázek 1 - upravený speciální přípravek Ani tato část se však neobešla bez problémů. Při obrábění došlo k rozvibrování frézky, která u dvou z celkových čtyř modelů odlomila přední a zadní křídla. Naneštěstí pro nás, vysavač připevněný k frézce, který odsával piliny, společně s nimi vysál i ulomená křídla. Ta byla v nenávratnu ztracena. A tak jsme museli vymodelovat několik náhradních křídel, vytvořit NC kód a obrobit je samostatně. Jakomateriál jsme zvolili modelářské dřevo a křídla jsme přilepili k balsovému polotovaru. Teprve poté mohla přijít na řadu další část, a to broušení a tmelení.

15 JAN LIŠKA Strana Ruční broušení, nástřik plničem pórů a tmelem Poté co byla fréza se svojí prací hotova, přišlo na řadu ruční broušení smirkovým papírem. Tomuto kroku se nedalo vyhnout kvůli hrubému povrchu po obrobení. Koupili jsme proto sadu smirkových papírů, od nejhrubšího po nejjemnější. Obrázek 4 ruční broušení Obrázek 3 nástřik plničem pórů Začali jsme s první fází broušení, a když jsme byli hotovi, následovala první vrstva plniče. Ta se musela nechat 4 hodiny zaschnout a až poté se mohlo brousit. Tyto operace se musely několikrát opakovat, protože se nedařilo zjemnit povrch modelu a zakrýt vystupující léta. Po sedmé vrstvě a vyzkoušení dvou různých typůplničů se konečně podařilo vytvořit povrch, který byl kvalitní a podle našich představ. Posledním krokem byl nástřik základním tmelem ve spreji, který plní funkci podkladu pod barvu Nanesení barev Po zdlouhavé a velice časově náročné přípravě povrchu modelu, se mohlo konečně přistoupit k nanášení barev. Jako hlavní barvy našeho týmu byly zvoleny černá a červená. Ještě před samotným nanesením barev bylo nutné každý model důkladně očistit. K očištění stačil obyčejný hadr společně s lihem. Po Obrázek 5 - nástřik černou barvou

16 JAN LIŠKA Strana 16 dokončení tohoto kroku byl již povrch bez prachu a ostatních nečistot a připraven k nanesení barev.většinový barevný podíl na našich modelech byl zastoupen černou barvou, a tak se tato barva zvolila jako podkladová. K lepšímu zakrytí veškerých záhybů a zaoblení byly naneseny dvě tenké vrstvy. Po čtyřiadvaceti hodinách, kdy byly již modely úplně suché, jsem podle designu Obrázek 7 - model oblepený maskovací páskou Obrázek 6 - model po nastříkání červenou barvou a odlepení maskovací pásky vytvořeného mým kolegou začal s vyřezáváním a následným nalepováním maskovacích pásek, které zakrývaly místa, kde měla zůstat černá barva. Tento krok si žádal vysokou opatrnost. Nalepení pásky muselo být přesně podle stanoveného designu a hlavně precizně přilepeno k povrchu modelu, aby pod pásku nezatekla žádná červená barva. Když jsem byl hotov, mohl jsem nanést červenou barvu, ale tentokrát jen v jedné vrstvě. Po patnácti minutách se již dala maskovací páska opatrně odlepit a bylo možné zpozorovat, že odvedla svoji práci výborně a vzhled modelu byl přesně podle předlohy.

17 JAN LIŠKA Strana Výroba koleček, úprava osiček a koupě ložisek Když byla povrchová úprava zcela hotova, mohlo se přistoupit k výrobě koleček. Kolečka se nejprve vymodelovaly v programu AutocadInventor2009 a poté se naimportovala Obrázek 9 - virtuální simulace výroby kolečka Obrázek 8 - výroba kolečka do AlphCAMu v7. Stejně jako při výrobě modelů se musel nastavit počáteční bod obrábění, velikost polotovaru a cesty nástrojů. Následně se vše ještě vyzkoušelo virtuální simulací, která ukázala, že bylo vše v pořádku. Výroba proběhla na CNC frézce v naší škole za výpomoci pana profesora Palka. Když byla kolečka hotova, stačilo je jen začistit smirkovým papírem Montáž Předposledním krokem byla montáž osiček, ložisek, kol a tzv. quicklocků, které slouží, jako zarážky upevňují kola na osičkách tak, aby se neuvolnila a z osičky nesjela. Nejdříve se do modelu musely vyvrtat otvory pro osičky. Ty byly frézkou při výrobě naznačeny asi milimetrovou dírkou. Díky tomu jsme nemuseli pracně vyměřovat umístění otvorů. Otvory jsme vyvrtaly na ČVUT, kde byla k dispozici vrtačka. Obrázek 10 - model po provedené montáži

18 JAN LIŠKA Strana 18 Po vyhotovení otvorů jsme museli upravit osičky podle našich ložisek. Naše ložiska měla vnitřní průměr 3 mm a osičky průměr 3,2 mm. Bylo tedy nutné stočit osičku z každé strany o dvě desetiny. Tím pádem se mohla ložiska opřít o dvoudesetinové stěny osiček, které vznikly stočením. Tento postup se však provedl pouze u dvou modelů, kvůli problémům se Obrázek 11 - instalace plastových bužírek stáčením. U zbylých dvou se do vyvrtaných otvorů nasadili bílé bužírky, které nahrazovali stěny osiček u předchozích dvou. Když byly osičky upravené, mohly se napevno nalepit do vyvrtaných otvorů v modelu. Pak už stačilo jen nasadit první ložisko, kolečko, druhé ložisko a to celé zajistit quicklockem. To samé se provedlo u zbývajících třech koleček a montáž byla hotova. Tyto kroky se museli provést na všech čtyřech modelech. Na všech modelech jsme museli také do vodící drážky vyvrtat a upevnit kovová očka, kterými se protáhne vodící lanko ze závodní dráhy. Tyto očka slouží k tomu, aby formule při jízdě nevypadla z dráhy. Obrázek 12 - upevněná vodící očka

19 JAN LIŠKA Strana Testování O dvou víkendech ( a března 2011) se stalo z naší školy testovací centrum jak pro naše dva týmy, tak pro ostatní pražské i mimopražské. Společně s mými kolegy jsme se zúčastnili testování 27. a 28. března. K dispozici jsme měli patnáct plynových bombiček. Nejdříve jsme však testovali svoje reakční časy při startech, Obrázek 13 - testování modelu abychom poté časy zprůměrovali a vybrali toho, kdo bude na závodech jako pilot. Zde jsou vidět moje reakční časy společně s časy modelu při testování s bombičkami. Starty Reakce Čas Čistý čas 1 0,171 1,337 1, ,166 1,244 1, ,162 1,325 1, ,15 1,310 1, ,179 1,348 1, ,175 1,347 1, ,168 1,358 1, ,169 1,348 1, ,158 1,308 1, ,142 1,325 1, ,173 1,354 1, ,206 1,411 1, ,162 1,456 1, ,179 1,409 1, ,151 1,363 1,212 Průměr 0,1674 1,350 1,182

20 JAN LIŠKA Strana Loga sponzorů Posledním krokem v povrchové úpravě bylo umístění log, všech těch, kteří pomohli našemu týmu, ať už finančně nebo jinou formou. S výrobou log nám pomohl díky svým kontaktům Honza Skála ze 4. C, který zprostředkoval výrobu všech log pro naše modely. Když byla loga vyrobena, stačilo je jen vystřihnout a nalepit je na příslušná místa. Obrázek 14 - zcela vyhotovený model

21 JAN LIŠKA Strana WWW o projektu Webové stránky jsem vytvořil v programu PSPad, který je volně přístupný ke stažení na internetu. Tyto stránky jsem umístil jak na tak na Ukázky jsou k dispozici v příloze A, nebo celé na přiloženém DVD (složka web). 3.5 Booklet a polep Booklet a polep jsem vytvořil v programu Nero CoverDesigner, který je pro tyto účely navržen. Na bookletu je popis mého projektu společně s logem a se sponzory našeho týmu. Na polepu je umístěno logo našeho týmu, stručný popis projektu a obsah DVD. K dispozici jsou v příloze B, nebo na přiloženém DVD (booklet.png a polep.png) 3.6 Plakát K tvorbě plakátu jsem využil program Adobe Photoshop CS3 Trial. Je na něm umístěn popis projektu, loga sponzorů a vyrendrovaný model naší formule. Je k dispozici v příloze C, nebo uložen na DVD (plakát.pdf). 3.7 Technická zpráva Technickou zprávu jsem rovněž vytvořil v programu Adobe Photoshop CS3 Trial. Obsahuje popis výsledků celého našeho týmu. Od základních tvarů modelu, postupu modelování, aerodynamiky, výroby, barvení až po výkresy a všechny sponzorské dary. Ukázky z technické zprávy jsou k dispozici v příloze E nebo v plném rozsahu na přiloženém DVD (složka technická zpráva). 3.8 Prezentace K tvorbě prezentace jsem použil Microsoft Office PowerPoint 2007, který je nejvíce vhodný pro účely prezentace. Ukázky z prezentace jsou v příloze D anebo je k dispozici celá prezentace na DVD (prezentace_projekt.pptx)

22 JAN LIŠKA Strana 22 4 Sponzoři 4.1 ČVUT Fakulta strojní katedra mechaniky tekutin a termodynamiky Největší poděkování patří právě ČVUT fakultě strojní v Praze, která nám poskytla možnost výroby modelů a možnost využít jejich prostory, ať už k povrchové úpravě, barvení nebo montáži. Konkrétní poděkování směřuje k panu Ing. Michalu Schmirlerovi, který k nám byl vždy velice ochotný a laskavý a neváhal přispěchat s radou, když se vyskytl nějaký problém. Dále patří poděkování panu Petru Michalovi, který nám pomohl s montáží a poskytl několik velice cenných rad. Ovšem toto vše by se neobešlo bez podpory Evropské Unie a Evropského sociálního fondu a podpory hlavního města Prahy. 4.2 Elán car s.r.o Náš další sponzor byla firma Elán car, která se zabývá velko a maloobchodním prodejem startérů, alternátorů a dalšího sortimentu z autoelektriky. Chtěl bych tímto velice poděkovat za poskytnutí 3000,- a reklamních předmětů s jejím logem. 4.3 Marcela Žacová, vizážistka a stylistka Marcela Žacová se svými službami postará o vizáž a styling našich hostesek při soutěžních kláních. 4.4 Gravo Firma Gravo v čele s panem profesorem Zápotockým nám poskytla jako první webhosting pro naše webové stránky. 4.5 SSPŠ Závěrem bych rád zmínil Smíchovskou střední průmyslovou školu, která poskytla CNC stroj pro výrobu koleček pro naše modely. Veliké poděkování panu Ing. Karlu Fuksovi, který se nám věnoval po celou dobu projektu a neváhal se nám věnovat i ve svém vlastním volnu. Dále patří poděkování panu Ing. Jaroslavu Zápotockému, který poskytl cenné rady a nápady a panu Bc. Miroslavu Palkovi, který nám velice pomohl při výrobě koleček.

23 JAN LIŠKA Strana 23 5 Závody Ve dnech 9. a 10. dubna jsme se společně s mými kolegy zúčastnili Národního kola Čech, pořádaném v Kolíně. Do tohoto kola se zapojilo celkem 13 týmu. Ve velmi vysoké konkurenci si náš tým nevedl špatně, ale ne vše bylo dostatečně připravené a propracované, a tak se nám nepodařilo skončit mezi prvními šesti týmy, které si zajišťovaly účast na celorepublikovém kole v Brně. I přesto vše nám však závody poskytly mnoho užitečným rad a informací, které se někdy příště v budoucí praxi určitě můžou hodit. Ukázky fotografií ze závodů jsou k dispozici v příloze F anebo všechny fotky na přiloženém DVD (složka závody). Obrázek 15 - tým TCT Red na závodech v Kolíně

24 JAN LIŠKA Strana 24 6 Závěr Na závěr přichází zhodnocení celého projektu. Tento projekt byl pro mne v mnoha případech velmi přínosným. Při jeho tvorbě jsem se dozvěděl mnoho užitečných informací, které doufám mi budou i přínosem do budoucna. Myslím, že práce v týmu může být cennou zkušeností pro každého z nás. Sice jsem během celé doby narazil na několik problémů, ale jinak proběhla práce na něm v celku hladce a celý projekt byl doveden do zdárného konce.

25 JAN LIŠKA Strana 25 7 Seznam použitého SW Ke svému projektu jsem využil hned několik programů. Nejdříve AutocadInventor 2009, pro dva návrhy modelu. Dále AlphaCAM v7 pro tvorbu NC kódu. Pro tvorbu plakátu a technické zprávy Adobe Photoshop CS3 Trial a pro booklet a polep Nero CoverDesigner. A v poslední řadě Microsoft Word 2007 pro tvorbu analýzy a závěrečné zprávy.

26 JAN LIŠKA Strana 26 8 Seznam obrázků Obrázek 1 - upravený speciální přípravek Obrázek 2 - nalepená křídla u poškozených modelů Obrázek 3 nástřik plničem pórů Obrázek 4 ruční broušení Obrázek 5 - nástřik černou barvou Obrázek 6 - model po nastříkání červenou barvou a odlepení maskovací pásky Obrázek 7 - model oblepený maskovací páskou Obrázek 8 - výroba kolečka Obrázek 9 - virtuální simulace výroby kolečka Obrázek 10 - model po provedené montáži Obrázek 11 - instalace plastových bužírek Obrázek 12 - upevněná vodící očka Obrázek 13 - testování modelu Obrázek 14 - zcela vyhotovený model Obrázek 15 - tým TCT Red na závodech v Kolíně... 23

27 JAN LIŠKA Strana 27 9 Seznam příloh Příloha A: Webové stránky o projektu... I Příloha B: Booklet a polep... II Příloha C: Plakát... III Příloha D: Prezentace... IV Příloha E: Technická zpráva... V Příloha E: Technická zpráva... VI Příloha F: Závody... VII

28 JAN LIŠKA A - I Příloha A: Webové stránky o projektu Webové stránky jsou k dispozici na internetu na adrese na přiloženém DVD (složka web).

29 JAN LIŠKA B - II Příloha B: Booklet a polep Booklet a polep jsou k dispozici na přiloženém DVD (booklet.png a polep.png)

30 JAN LIŠKA C - III Příloha C: Plakát Plakát k dispozici na přiloženém DVD (plakát.pdf).

31 JAN LIŠKA D - IV Příloha D: Prezentace Celá prezentace k dispozici na přiloženém DVD (prezentace_projekt.pptx).

32 JAN LIŠKA E - V Příloha E: Technická zpráva

33 JAN LIŠKA E - VI Příloha E: Technická zpráva Celá technická zpráva k dispozici na přiloženém DVD (složka technická zpráva).

34 JAN LIŠKA F - VII Příloha F: Závody Veškeré fotky ze závodů k dispozici na přiloženém DVD (složka závody).

Martina Milerová 4.B

Martina Milerová 4.B Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5 Martina Milerová 4.B Garant: Ing. Olga Kaiferová Konzultanti: Lukáš Bayer Bc. Jan Kolář Zadání projektu Navrhněte a vyrobte funkční soustavu reproduktorů.

Více

CESTA NAŠICH STUDENTŮ DO ANGLIE 27-30

CESTA NAŠICH STUDENTŮ DO ANGLIE 27-30 ÚVOD KULATÉ STOLY MATURITNÍ PROJEKT: STAVBA ROBOTA INSTALLFEST MATEMATICKÝ KLOKAN 2015 FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH EXKURZE DO FIRMY RED HAT SCIENTIX A NANOPINION RECENZE HER: THE CREW MATURITNÍ PROJEKTY ROZHOVOR

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PLÁNOVÁNÍ PROJEKTŮ SOFTWARE SUPPORT OF PROJECT PLANNING

SOFTWAROVÁ PODPORA PLÁNOVÁNÍ PROJEKTŮ SOFTWARE SUPPORT OF PROJECT PLANNING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT SOFTWAROVÁ PODPORA

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Ivana Huňařová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Ivana Huňařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ivana Huňařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ivana Huňařová Cesta

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

Tvorba sestav vybraných CAD systémů s aplikací zaměřenou na základní architekturu PC

Tvorba sestav vybraných CAD systémů s aplikací zaměřenou na základní architekturu PC Tvorba sestav vybraných CAD systémů s aplikací zaměřenou na základní architekturu PC Create reports of selected CAD systems with applications focused on basic computer architecture Bakalářská práce Vypracoval:

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

TVORBA OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÉHO WEBU

TVORBA OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÉHO WEBU Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Snížek : Ing. Jiří Kacerovský : Ing.

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2012 David Hromada UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické

Více

Maturitní práce. Porovnání využití CAD/CAM systému s výstupem HEIDENHAIN.

Maturitní práce. Porovnání využití CAD/CAM systému s výstupem HEIDENHAIN. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek Karla Čapka 402, Písek Školní rok: 2011/2012 Kmenový obor: 2643M Elektronika Studijní obor: 26 43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika Maturitní práce

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Výuková aplikace Dráček Vývoj vybraných modulů Michael

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Marketingová strategie vybraného podniku

Marketingová strategie vybraného podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Marketingová strategie vybraného podniku bakalářská práce Tomáš Pantůček Vedoucí práce: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Konstrukce a stavba 3D tiskárny a její využití při výuce na základní a střední škole

Konstrukce a stavba 3D tiskárny a její využití při výuce na základní a střední škole PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Konstrukce a stavba 3D tiskárny a její využití při výuce na základní a střední škole Diplomová práce Olomouc 2015 Vedoucí práce: Mgr. Martin Havelka,

Více

PLM. journal. obsah. Editorial Petr Chaloupka Sales Manager. 7 8 novinky. Solid Edge V20 a NX CAM Express V5 na MSV v Brně. číslo 12, listopad 2007

PLM. journal. obsah. Editorial Petr Chaloupka Sales Manager. 7 8 novinky. Solid Edge V20 a NX CAM Express V5 na MSV v Brně. číslo 12, listopad 2007 PLM číslo 12, listopad 2007 journal č a s o p i s d i v i z e S i e m e n s P L M S o f t w a r e Editorial Petr Chaloupka Sales Manager Není o tom pochyb, toto je rok PDM pro Českou republiku. Zájem o

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více