Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5. Modelování a výroba Formule 1. Maturitní projekt. Jan Liška 4. B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Modelování a výroba Formule 1. Maturitní projekt. Jan Liška 4. B"

Transkript

1 Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5 Modelování a výroba Formule 1 Maturitní projekt Jan Liška 4. B Garant:Ing. Olga Kaiferová Konzultant: Ing. Karel Fuksa a Ing. Jaroslav Zápotocký

2 Maturitníprojekt Název:Modelování a výroba Formule 1 Ročník:4 Školní rok: 2010/2011 Obor: Informační technologie Jméno: Jan Liška Třída: 4. B Garant projektu: Ing. Olga Kaiferová Konzultant: Ing. Karel Fuksa, Ing. JaroslavZápotocký Zadání:V souladu s pravidly soutěže Formule 1 ve školách navrhněte, zkonstruujte, otestujte, vyrobte vlastní model formule 1, který je poháněn CO2. Součástí soutěže je i příprava ústní prezentace realizované práce, doplněná o prezentaci konstrukční dokumentace, která dokumentuje kompletní návrh, konstrukci a výrobu závodního modelu. Povinností týmu je i zajistit si finanční příjem od sponzorů a hospodařit s ním. Vypracovat rozpočet a účelně financovat cestování a ubytování (týká se dopravy, případně ubytování, spojeného s návštěvou jednotlivých kol soutěže). K návrhu využívejte CAD software, pomocí kterého vytvořte design modelu, virtuální větrný tunel, který je určen pro analýzu chování modelu za jízdy, CAM software, s nímž vygenerujte data a CNC frézku, která na základě dat vyrobí závodní model. Termín dokončení soutěžní úlohy je únor 2010, viz propozice soutěže Účel projektu: Studenti se v rámci projektu učí pracovat se softwary nejen v reálném prostředí formule 1, ale i v běžném automobilovém, leteckém nebo strojírenském průmyslu. Znalost CAD/CAM softwaru umožňuje orientovat se v oboru, který má stále větší význam. Projekt umožní důkladně poznat tyto systémy a získat zkušenosti: při tvorbě digitálních modelů, ve zpracování NC kódů, v konstrukční činnosti, v projektové činnosti.

3 Využití těchto systémů je velmi potřebné pro celkový rozvoj všech vědních oborů. Studenti mohou konzultovat své návrhy se zkušenými konstruktéry a rozšiřovat si tak své znalosti a dovednosti. Zapojením se do soutěžemohou poznat spoustu zajímavých lidí ze světa motorismu a hlavně mohou své modely porovnat s modely studentů z dalších 30 zemí. Výstup (výstupy) projektu: Rozdělení funkcí a zodpovědnost členů týmu za jednotlivé úkoly, návrh modelů komponent formule, návrh modelu sestavy formule, výkresy komponent formule, výkres sestavy, návrh programu pro CNC obrábění vybraných komponent, simulace dráhy nástroje, NC kód. Montážní soubor formule 1 video Fotorealistické ztvárnění formule min. 2x renderanimace pohybu formule min. 2x video Prezentační panely. Technická zpráva - analýza problému, variantní návrhy formule, volba polotovaru, materiálu komponent, čistá hmotnost komponent a sestavy formule, návrh povrchové úpravy, popis parametrů, render obrázků, popis parametrů videa, závěrečné zhodnocení projektu, výstupy zkoušek v aerodynamickém tunelu a výstup hospodaření.prezentace projektu v programu PWP,2x funkční model formule. Obsah: Proveďte analýzu problému a navrhněte postupy pro splnění zadání, sestavte harmonogram prací a hodnotící list s bodovanými úkoly, proveďte vlastní řešení projektu dle schváleného harmonogramu, proveďte závěrečné zhodnocení projektu, odevzdejte závěrečnou zprávu ve formě dokumentu v programu Word, odevzdejte prezentaci projektu v programu PowerPoint, proveďte veřejnou prezentaci svého projektu Žákovský projekt bude mít teoretickou a praktickou část. V teoretické části odevzdáte vytištěnou závěrečnou zprávu a případné další výstupy, plynoucí z vašeho projektu. Závěrečná zpráva, podklady pro prezentaci a případné další výstupy budou rovněž na připojeném nosiči CD. Součástí projektu je závěrečná veřejná prezentace projektu před třídou a dalšími návštěvníky prezentace. V praktické části budete svůj projekt obhajovat před maturitní komisí.

4 Hodnotící list

5 Jan Liška Čestné prohlášení Já, Jan Liška, student SSPŠ, narozen , bytem v Malé Hraštici 89, Nový Knín čestně prohlašuji, že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou součástí, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Vše jsem tvořil sám za pomoci garanta a konzultanta. Při práci jsem použil pouze legální SW. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly nepravdivé, budu čelit všem z toho vyplývajícím následkům. V Praze dne Podpis:

6 Jan Liška Anotace F1 ve školách F1 ve školách je více oborová soutěž, kde týmy složené ze studentů od 9 do 19 let rozvíjí své znalosti v CAD/CAM programech, designu, analýze, výrobě, testování. Poté se závodí v malých, plynem poháněných balzových modelech Formule 1. Pracují v týmu od tří do šesti členů, kde každý člen má svojí funkci. Tým si připraví svůj business plán, sežene sponzory atd. Týmy jsou podporovány ve spolupráci s externími firmami.f1 ve školách je jediná celosvětová více oborová soutěž pro studenty tohoto věku. Jedná se o globálně unikátní podporu F1 a jejích partnerů. Týmy si musí zajistit sponzory, spravovat finance, zajišťovat stravu či ubytování. Soutěž má studenty zdokonalit v používání IT technologií, naučit je využívat fyziku, aerodynamiku, design, výrobu, grafiku, marketing, týmovou práci, mediální propagaci, finanční strategii a aplikovat to vše prakticky. F1 in schools F1 in Schools is a multi-disciplinary challenge in which teams of students aged 9 to 19 deploycad/cam software to collaborate, design, analyse, manufacture, test, and then race miniature gaspowered balsa wood F1 cars. They work in teams of three students. Each student has his own role.the team prepares a business plan, develops a budget and raises sponsorship. Teams areencouraged to collaborate with Industry and forge business links. F1 in Schools is the only globalmulti-disciplinary challenge for students aged 9 to 19. It is a unique global platform for the promotionof Formula 1 and partners to a youth market. Teams must raise sponsorship and manage budgetsto fund research, travel and accommodation. This challenge inspires students to use IT to learnabout physics, aerodynamics, design, manufacture, branding, graphics, sponsorship, marketing,leadership/teamwork, media skills and financial strategy, and apply them in a practical way.

7 Jan Liška Obsah 1 Úvod Analýza Popis úkolu Co mám vlastně řešit? Komu je mé řešení určeno Popis stávajícího stavu Popis současného stavu mnou řešeného problému, co již existuje Zdroje, z nichž čerpám výchozí informace, případně moje vlastní zkušenosti s danou problematikou Popis výběru prostředků vhodných pro řešení projektu Popis výběru prostředků na tvorbu projektu, plakátu i závěrečné zprávy, použitý software Popis dalších potřebných prostředků Popis výběru varianty řešení a výstupů Návrh možných variant a jejich stručný popis Zdůvodnění volby a stručný popis předpokládaných výstupů Stanovení dílčích úkolů Chronologický přehled úkolů Stručný popis dílčích úkolů Vlastní řešení Zpracování analýzy Vytvoření hodnotícího listu Vlastní práce Tvorba NC kódu Obrábění Ruční broušení, nástřik plničem pórů a tmelem Nanesení barev Výroba koleček, úprava osiček a koupě ložisek Montáž Testování Loga sponzorů WWW o projektu Booklet a polep Plakát Technická zpráva Prezentace Sponzoři ČVUT Fakulta strojní katedra mechaniky tekutin a termodynamiky Elán car s.r.o Marcela Žacová, vizážistka a stylistka... 22

8 Jan Liška 4.4 Gravo SSPŠ Závody Závěr Seznam použitého SW Seznam obrázků Seznam příloh... 27

9 JAN LIŠKA Strana 9 1 Úvod Důvodem proč jsem si vybral zrovna tento maturitní projekt je můj zájem o automobily, který se mně provází už od dětství. Také mně lákala týmová spolupráce, kterou tento projekt poskytuje plnou měroustejně jako v opravdovém světě Formule 1, jehož jsem pravidelným divákem. Už od začátku mi byl tedy tento projekt velice blízký. Formule 1 ve školách je jedinečná, celosvětově vzdělávací soutěž, určena pro týmy studentůstředních škol ve věku od let. Studenti mají za úkol navrhnout, zkonstruovat, otestovat,vyrobit a závodit s vlastním modelem formule 1, který je poháněn CO2. Učí se používat CAD software,pomocí kterého tvoří design modelu, virtuální větrný tunel, který je určen pro analýzu chovánímodelu za jízdy, CAM software, s nímž vygenerují data a CNC frézku, která na základě dat vyrobízávodní model. Součástí soutěže je i příprava ústní prezentace realizované práce, doplněná oprezentaci konstrukční dokumentace, která dokumentuje kompletní návrh, konstrukci a výrobuzávodního modelu. Povinností týmu je i zajistit si finanční příjem od sponzorů a hospodařit s ním.vypracovat rozpočet a účelně financovat cestování a ubytování (týká se dopravy, případněubytování,spojeného s návštěvou jednotlivých kol soutěže). Závodí se na úrovni národních kol (Čechy a Morava), celostátního finále a ve světovém šampionátu. Hlavní výhrou ve světovém finále jestipendium, pro všechny členy týmu, na londýnské univerzitě, obor: Automobilový inženýr. Výzkumstudenty učí používat výpočetní techniku v konstrukčním a technologickém procesu, fyziku,aerodynamiku, design, reklamu, grafiku, marketing, finanční strategii, vedení stáje a práce v týmu.

10 JAN LIŠKA Strana 10 2 Analýza 2.1 Popis úkolu Co mám vlastně řešit? V souladu s pravidly soutěže Formule 1 ve školách máme společně s mými kolegy navrhnout, zkonstruovat, otestovat a vyrobit vlastní model formule 1, který je poháněn CO2. Součástí soutěže je i příprava ústní prezentace realizované práce, doplněná o prezentaci konstrukční dokumentace, která dokumentuje kompletní návrh, konstrukci a výrobu závodního modelu. Povinností našeho týmu je i zajistit si finanční příjem od sponzorů a hospodařit s ním. Vypracovat rozpočet a účelně financovat cestování a ubytování (týká se dopravy, případně ubytování, spojeného s návštěvou jednotlivých kol soutěže). K návrhu budeme využívat CAD software, pomocí kterého vytvoříme design modelu, virtuální větrný tunel, který je určen pro analýzu chování modelu za jízdy a CAM software, s nímž vygenerujeme data a CNC frézku, která na základě dat vyrobí závodní model Komu je mé řešení určeno. Řešení je určeno pro soutěž Formule 1 ve školách, ve kterém budeme usilovat o co nejlepší umístění a může sloužit i jako materiál pro týmy příštího ročníku soutěže. 2.2 Popis stávajícího stavu Popis současného stavu mnou řešeného problému, co již existuje. Toto, je práce, na které se pracuje od úplného začátku.

11 JAN LIŠKA Strana Zdroje, z nichž čerpám výchozí informace, případně moje vlastní zkušenosti s danou problematikou. Výchozí informace čerpám ze soutěžního zadání a od konzultanta, se kterým jsem v kontaktu. Inspiruji se na webových stránkách soutěže, kde jsou umístěny formule z minulého ročníku. 2.3 Popis výběru prostředků vhodných pro řešení projektu Popis výběru prostředků na tvorbu projektu, plakátu i závěrečné zprávy, použitý software. K modelování formule využiji AutocadInventorProfesional 2009, na tvorbu plakátu, technické zprávy Adobe Photoshop CS3 Trial a na tvorbu závěrečné zprávy Microsoft Word Popis dalších potřebných prostředků. Pro vyrobení modelu formule použiji CNC automat, který bude k dispozici ČVUT. Pro booklet a polep použiji Nero CoverDesigner. 2.4 Popis výběru varianty řešení a výstupů Návrh možných variant a jejich stručný popis. Společně s mými kolegy jsme dostali za úkol, aby každý z nás vytvořil v programu AutocadInventorProfesional 2009 dva návrhy trupu formule a koleček Zdůvodnění volby a stručný popis předpokládaných výstupů. Z vymodelovaných návrhů se vybere nejlepší a ten bude vymodelován. Vyzkouší se ve větrném tunelu z důvodu aerodynamiky, a když bude vše v pořádku, bude následně vyroben. Poté se s finálně upraveným modelem bude soutěžit na závodní dráze v Národním kole.

12 JAN LIŠKA Strana Stanovení dílčích úkolů Chronologický přehled úkolů. Jelikož je náš projekt pro tři studenty, každý z nás má stanoveny jiné úkoly. Mně připadla funkce tzv. Výrobního inženýra, jehož úkolem je vytvořit CNC kód, podle kterého frézka na ČVUT vyrobí modely, upravit jejich povrch a provádět montáž Stručný popis dílčích úkolů. Nejprve budu vytvářet CNC kód, který bude sloužit pro výrobu formule na frézce na ČVUT a následně budu upravovat jeho povrch (začištění, lakování, umístění log sponzorů) a budu provádět montáž kol a osiček s modelem.

13 JAN LIŠKA Strana 13 3 Vlastní řešení 3.1 Zpracování analýzy Ještě před začátkem veškerých prací na projektu se bylo nutné zamyslet nad tím, co od projektu vůbec očekávám, jaké budou mé povinnosti a jakých cílů chci dosáhnout. Bylo za potření uvědomit si, co vše budu potřebovat k vyhotovení projektu a jaký software využiji. 3.2 Vytvoření hodnotícího listu Vytvoření hodnotícího listu jsem konzultoval s panem profesorem Fuksou a snažil se jej přizpůsobit tak, aby co nejvíce vyhovoval mé funkci v týmu a časové vytíženosti. Dále také závisela tvorba hodnotícího listu na mém kolegovi, který modeloval formuli v programu AutocadInventor. Proto jsem musel zvolit termín začátku výroby na dobu, kdy už by měl být teoreticky s modelováním hotov. Ovšem z jeho strany se vyskytly potíže se zkouškou ve virtuálním tunelu, a proto se začátek výroby opozdil o více jak dva týdny. 3.3 Vlastní práce Jelikož jsem byl jmenován do funkce výrobního inženýra, mým úkolem bylo obstarat fyzickou výrobu formule, tj. tvorbu NC kódu, výrobu, povrchovou úpravu, lakování a montáž modelu Tvorba NC kódu Prvním milníkem této funkce bylo vytvoření NC kódu. K jeho tvorbě jsem využil programu AlphaCAM v7, který byl k dispozici v naší škole. Z programu AutocadInventor 2009, ve kterém byl vytvořen model formule, se model importoval do již výše zmíněného programu, pomocí kterého kód vznikl. Nejprve bylo zapotřebí nastavit počátek obrábění do středu modelu, nastavit velikost polotovaru a cestu nástroje.výsledný kód byl nejdříve virtuálně a poté ještě v praxi odzkoušen na frézce na polystyrénovém polotovaru. Vyskytly se však drobné potíže při testování, a proto byl kód ještě několikrát poupraven, až byla vytvořena finální verze připravená pro obrábění.

14 JAN LIŠKA Strana Obrábění Výroba modelu probíhala na ČVUT Fakultě strojní, která nám poskytla k dispozici frézku svoji frézku. Ještě než se mohlo začít obrábět, bylo zapotřebí upevnit na speciální přípravek pomocí vrutů a oboustrannou lepicí páskou přilepit polotovar. Speciální přípravek se osvědčil našim kolegům z minulého ročníku, a tak jsme uznali za vhodné použít ho také. U modelu z minulého roku však byl širší trup a také zcela jiný tvar. Proto jsme museli speciální přípravek z obou stran zúžit, aby se o něj nepoškodila obráběcí frézka. Poté přišlo na řadu důležité vystředění frézky, aby nedošlo k nesprávnému posunu trupu. Po náročném vyměřování se již mohlo obrábět kulovou frézou o průměru šest milimetrů, která byla doporučena pořadateli soutěže. Obrábění každého modelu trvalo dlouhých pět a půl hodiny. Každý den jsme tedy vyrobili jeden model. Obrázek 2 - nalepená křídla u poškozených modelů Obrázek 1 - upravený speciální přípravek Ani tato část se však neobešla bez problémů. Při obrábění došlo k rozvibrování frézky, která u dvou z celkových čtyř modelů odlomila přední a zadní křídla. Naneštěstí pro nás, vysavač připevněný k frézce, který odsával piliny, společně s nimi vysál i ulomená křídla. Ta byla v nenávratnu ztracena. A tak jsme museli vymodelovat několik náhradních křídel, vytvořit NC kód a obrobit je samostatně. Jakomateriál jsme zvolili modelářské dřevo a křídla jsme přilepili k balsovému polotovaru. Teprve poté mohla přijít na řadu další část, a to broušení a tmelení.

15 JAN LIŠKA Strana Ruční broušení, nástřik plničem pórů a tmelem Poté co byla fréza se svojí prací hotova, přišlo na řadu ruční broušení smirkovým papírem. Tomuto kroku se nedalo vyhnout kvůli hrubému povrchu po obrobení. Koupili jsme proto sadu smirkových papírů, od nejhrubšího po nejjemnější. Obrázek 4 ruční broušení Obrázek 3 nástřik plničem pórů Začali jsme s první fází broušení, a když jsme byli hotovi, následovala první vrstva plniče. Ta se musela nechat 4 hodiny zaschnout a až poté se mohlo brousit. Tyto operace se musely několikrát opakovat, protože se nedařilo zjemnit povrch modelu a zakrýt vystupující léta. Po sedmé vrstvě a vyzkoušení dvou různých typůplničů se konečně podařilo vytvořit povrch, který byl kvalitní a podle našich představ. Posledním krokem byl nástřik základním tmelem ve spreji, který plní funkci podkladu pod barvu Nanesení barev Po zdlouhavé a velice časově náročné přípravě povrchu modelu, se mohlo konečně přistoupit k nanášení barev. Jako hlavní barvy našeho týmu byly zvoleny černá a červená. Ještě před samotným nanesením barev bylo nutné každý model důkladně očistit. K očištění stačil obyčejný hadr společně s lihem. Po Obrázek 5 - nástřik černou barvou

16 JAN LIŠKA Strana 16 dokončení tohoto kroku byl již povrch bez prachu a ostatních nečistot a připraven k nanesení barev.většinový barevný podíl na našich modelech byl zastoupen černou barvou, a tak se tato barva zvolila jako podkladová. K lepšímu zakrytí veškerých záhybů a zaoblení byly naneseny dvě tenké vrstvy. Po čtyřiadvaceti hodinách, kdy byly již modely úplně suché, jsem podle designu Obrázek 7 - model oblepený maskovací páskou Obrázek 6 - model po nastříkání červenou barvou a odlepení maskovací pásky vytvořeného mým kolegou začal s vyřezáváním a následným nalepováním maskovacích pásek, které zakrývaly místa, kde měla zůstat černá barva. Tento krok si žádal vysokou opatrnost. Nalepení pásky muselo být přesně podle stanoveného designu a hlavně precizně přilepeno k povrchu modelu, aby pod pásku nezatekla žádná červená barva. Když jsem byl hotov, mohl jsem nanést červenou barvu, ale tentokrát jen v jedné vrstvě. Po patnácti minutách se již dala maskovací páska opatrně odlepit a bylo možné zpozorovat, že odvedla svoji práci výborně a vzhled modelu byl přesně podle předlohy.

17 JAN LIŠKA Strana Výroba koleček, úprava osiček a koupě ložisek Když byla povrchová úprava zcela hotova, mohlo se přistoupit k výrobě koleček. Kolečka se nejprve vymodelovaly v programu AutocadInventor2009 a poté se naimportovala Obrázek 9 - virtuální simulace výroby kolečka Obrázek 8 - výroba kolečka do AlphCAMu v7. Stejně jako při výrobě modelů se musel nastavit počáteční bod obrábění, velikost polotovaru a cesty nástrojů. Následně se vše ještě vyzkoušelo virtuální simulací, která ukázala, že bylo vše v pořádku. Výroba proběhla na CNC frézce v naší škole za výpomoci pana profesora Palka. Když byla kolečka hotova, stačilo je jen začistit smirkovým papírem Montáž Předposledním krokem byla montáž osiček, ložisek, kol a tzv. quicklocků, které slouží, jako zarážky upevňují kola na osičkách tak, aby se neuvolnila a z osičky nesjela. Nejdříve se do modelu musely vyvrtat otvory pro osičky. Ty byly frézkou při výrobě naznačeny asi milimetrovou dírkou. Díky tomu jsme nemuseli pracně vyměřovat umístění otvorů. Otvory jsme vyvrtaly na ČVUT, kde byla k dispozici vrtačka. Obrázek 10 - model po provedené montáži

18 JAN LIŠKA Strana 18 Po vyhotovení otvorů jsme museli upravit osičky podle našich ložisek. Naše ložiska měla vnitřní průměr 3 mm a osičky průměr 3,2 mm. Bylo tedy nutné stočit osičku z každé strany o dvě desetiny. Tím pádem se mohla ložiska opřít o dvoudesetinové stěny osiček, které vznikly stočením. Tento postup se však provedl pouze u dvou modelů, kvůli problémům se Obrázek 11 - instalace plastových bužírek stáčením. U zbylých dvou se do vyvrtaných otvorů nasadili bílé bužírky, které nahrazovali stěny osiček u předchozích dvou. Když byly osičky upravené, mohly se napevno nalepit do vyvrtaných otvorů v modelu. Pak už stačilo jen nasadit první ložisko, kolečko, druhé ložisko a to celé zajistit quicklockem. To samé se provedlo u zbývajících třech koleček a montáž byla hotova. Tyto kroky se museli provést na všech čtyřech modelech. Na všech modelech jsme museli také do vodící drážky vyvrtat a upevnit kovová očka, kterými se protáhne vodící lanko ze závodní dráhy. Tyto očka slouží k tomu, aby formule při jízdě nevypadla z dráhy. Obrázek 12 - upevněná vodící očka

19 JAN LIŠKA Strana Testování O dvou víkendech ( a března 2011) se stalo z naší školy testovací centrum jak pro naše dva týmy, tak pro ostatní pražské i mimopražské. Společně s mými kolegy jsme se zúčastnili testování 27. a 28. března. K dispozici jsme měli patnáct plynových bombiček. Nejdříve jsme však testovali svoje reakční časy při startech, Obrázek 13 - testování modelu abychom poté časy zprůměrovali a vybrali toho, kdo bude na závodech jako pilot. Zde jsou vidět moje reakční časy společně s časy modelu při testování s bombičkami. Starty Reakce Čas Čistý čas 1 0,171 1,337 1, ,166 1,244 1, ,162 1,325 1, ,15 1,310 1, ,179 1,348 1, ,175 1,347 1, ,168 1,358 1, ,169 1,348 1, ,158 1,308 1, ,142 1,325 1, ,173 1,354 1, ,206 1,411 1, ,162 1,456 1, ,179 1,409 1, ,151 1,363 1,212 Průměr 0,1674 1,350 1,182

20 JAN LIŠKA Strana Loga sponzorů Posledním krokem v povrchové úpravě bylo umístění log, všech těch, kteří pomohli našemu týmu, ať už finančně nebo jinou formou. S výrobou log nám pomohl díky svým kontaktům Honza Skála ze 4. C, který zprostředkoval výrobu všech log pro naše modely. Když byla loga vyrobena, stačilo je jen vystřihnout a nalepit je na příslušná místa. Obrázek 14 - zcela vyhotovený model

21 JAN LIŠKA Strana WWW o projektu Webové stránky jsem vytvořil v programu PSPad, který je volně přístupný ke stažení na internetu. Tyto stránky jsem umístil jak na tak na Ukázky jsou k dispozici v příloze A, nebo celé na přiloženém DVD (složka web). 3.5 Booklet a polep Booklet a polep jsem vytvořil v programu Nero CoverDesigner, který je pro tyto účely navržen. Na bookletu je popis mého projektu společně s logem a se sponzory našeho týmu. Na polepu je umístěno logo našeho týmu, stručný popis projektu a obsah DVD. K dispozici jsou v příloze B, nebo na přiloženém DVD (booklet.png a polep.png) 3.6 Plakát K tvorbě plakátu jsem využil program Adobe Photoshop CS3 Trial. Je na něm umístěn popis projektu, loga sponzorů a vyrendrovaný model naší formule. Je k dispozici v příloze C, nebo uložen na DVD (plakát.pdf). 3.7 Technická zpráva Technickou zprávu jsem rovněž vytvořil v programu Adobe Photoshop CS3 Trial. Obsahuje popis výsledků celého našeho týmu. Od základních tvarů modelu, postupu modelování, aerodynamiky, výroby, barvení až po výkresy a všechny sponzorské dary. Ukázky z technické zprávy jsou k dispozici v příloze E nebo v plném rozsahu na přiloženém DVD (složka technická zpráva). 3.8 Prezentace K tvorbě prezentace jsem použil Microsoft Office PowerPoint 2007, který je nejvíce vhodný pro účely prezentace. Ukázky z prezentace jsou v příloze D anebo je k dispozici celá prezentace na DVD (prezentace_projekt.pptx)

22 JAN LIŠKA Strana 22 4 Sponzoři 4.1 ČVUT Fakulta strojní katedra mechaniky tekutin a termodynamiky Největší poděkování patří právě ČVUT fakultě strojní v Praze, která nám poskytla možnost výroby modelů a možnost využít jejich prostory, ať už k povrchové úpravě, barvení nebo montáži. Konkrétní poděkování směřuje k panu Ing. Michalu Schmirlerovi, který k nám byl vždy velice ochotný a laskavý a neváhal přispěchat s radou, když se vyskytl nějaký problém. Dále patří poděkování panu Petru Michalovi, který nám pomohl s montáží a poskytl několik velice cenných rad. Ovšem toto vše by se neobešlo bez podpory Evropské Unie a Evropského sociálního fondu a podpory hlavního města Prahy. 4.2 Elán car s.r.o Náš další sponzor byla firma Elán car, která se zabývá velko a maloobchodním prodejem startérů, alternátorů a dalšího sortimentu z autoelektriky. Chtěl bych tímto velice poděkovat za poskytnutí 3000,- a reklamních předmětů s jejím logem. 4.3 Marcela Žacová, vizážistka a stylistka Marcela Žacová se svými službami postará o vizáž a styling našich hostesek při soutěžních kláních. 4.4 Gravo Firma Gravo v čele s panem profesorem Zápotockým nám poskytla jako první webhosting pro naše webové stránky. 4.5 SSPŠ Závěrem bych rád zmínil Smíchovskou střední průmyslovou školu, která poskytla CNC stroj pro výrobu koleček pro naše modely. Veliké poděkování panu Ing. Karlu Fuksovi, který se nám věnoval po celou dobu projektu a neváhal se nám věnovat i ve svém vlastním volnu. Dále patří poděkování panu Ing. Jaroslavu Zápotockému, který poskytl cenné rady a nápady a panu Bc. Miroslavu Palkovi, který nám velice pomohl při výrobě koleček.

23 JAN LIŠKA Strana 23 5 Závody Ve dnech 9. a 10. dubna jsme se společně s mými kolegy zúčastnili Národního kola Čech, pořádaném v Kolíně. Do tohoto kola se zapojilo celkem 13 týmu. Ve velmi vysoké konkurenci si náš tým nevedl špatně, ale ne vše bylo dostatečně připravené a propracované, a tak se nám nepodařilo skončit mezi prvními šesti týmy, které si zajišťovaly účast na celorepublikovém kole v Brně. I přesto vše nám však závody poskytly mnoho užitečným rad a informací, které se někdy příště v budoucí praxi určitě můžou hodit. Ukázky fotografií ze závodů jsou k dispozici v příloze F anebo všechny fotky na přiloženém DVD (složka závody). Obrázek 15 - tým TCT Red na závodech v Kolíně

24 JAN LIŠKA Strana 24 6 Závěr Na závěr přichází zhodnocení celého projektu. Tento projekt byl pro mne v mnoha případech velmi přínosným. Při jeho tvorbě jsem se dozvěděl mnoho užitečných informací, které doufám mi budou i přínosem do budoucna. Myslím, že práce v týmu může být cennou zkušeností pro každého z nás. Sice jsem během celé doby narazil na několik problémů, ale jinak proběhla práce na něm v celku hladce a celý projekt byl doveden do zdárného konce.

25 JAN LIŠKA Strana 25 7 Seznam použitého SW Ke svému projektu jsem využil hned několik programů. Nejdříve AutocadInventor 2009, pro dva návrhy modelu. Dále AlphaCAM v7 pro tvorbu NC kódu. Pro tvorbu plakátu a technické zprávy Adobe Photoshop CS3 Trial a pro booklet a polep Nero CoverDesigner. A v poslední řadě Microsoft Word 2007 pro tvorbu analýzy a závěrečné zprávy.

26 JAN LIŠKA Strana 26 8 Seznam obrázků Obrázek 1 - upravený speciální přípravek Obrázek 2 - nalepená křídla u poškozených modelů Obrázek 3 nástřik plničem pórů Obrázek 4 ruční broušení Obrázek 5 - nástřik černou barvou Obrázek 6 - model po nastříkání červenou barvou a odlepení maskovací pásky Obrázek 7 - model oblepený maskovací páskou Obrázek 8 - výroba kolečka Obrázek 9 - virtuální simulace výroby kolečka Obrázek 10 - model po provedené montáži Obrázek 11 - instalace plastových bužírek Obrázek 12 - upevněná vodící očka Obrázek 13 - testování modelu Obrázek 14 - zcela vyhotovený model Obrázek 15 - tým TCT Red na závodech v Kolíně... 23

27 JAN LIŠKA Strana 27 9 Seznam příloh Příloha A: Webové stránky o projektu... I Příloha B: Booklet a polep... II Příloha C: Plakát... III Příloha D: Prezentace... IV Příloha E: Technická zpráva... V Příloha E: Technická zpráva... VI Příloha F: Závody... VII

28 JAN LIŠKA A - I Příloha A: Webové stránky o projektu Webové stránky jsou k dispozici na internetu na adrese na přiloženém DVD (složka web).

29 JAN LIŠKA B - II Příloha B: Booklet a polep Booklet a polep jsou k dispozici na přiloženém DVD (booklet.png a polep.png)

30 JAN LIŠKA C - III Příloha C: Plakát Plakát k dispozici na přiloženém DVD (plakát.pdf).

31 JAN LIŠKA D - IV Příloha D: Prezentace Celá prezentace k dispozici na přiloženém DVD (prezentace_projekt.pptx).

32 JAN LIŠKA E - V Příloha E: Technická zpráva

33 JAN LIŠKA E - VI Příloha E: Technická zpráva Celá technická zpráva k dispozici na přiloženém DVD (složka technická zpráva).

34 JAN LIŠKA F - VII Příloha F: Závody Veškeré fotky ze závodů k dispozici na přiloženém DVD (složka závody).

Maturitní projekt: Modelování a výroba Formule 1

Maturitní projekt: Modelování a výroba Formule 1 Maturitní projekt: Tvorba NC kódu, obrábění, povrchová úprava, pojezdové ústrojí, montáž, testování, závody a technická zpráva O soutěži Název: F1 ve školách Rozvoj znalostí v mnoha oborech Balsové modely

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH PŘEDSTAVENÍ PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH Jedná se o jedinečnou, celosvětově vzdělávací soutěž, určenou studentům středních škol, ve věku 15 19 let. Jednotlivé týmy, které budou sestaveny z

Více

Formule1 ve školách startuje

Formule1 ve školách startuje Tisková zpráva Formule1 ve školách startuje 17.6. 2008 Praha V září letošního roku startuje mezinárodní neziskový projekt FORMULE 1 ve školách. Jedná se o jedinečnou, celosvětovou vzdělávací soutěž, určenou,

Více

Maturitní projekt REPROSOUSTAVA. MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011

Maturitní projekt REPROSOUSTAVA. MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011 Maturitní projekt REPROSOUSTAVA MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011 O autorce Jméno: Věk: Zájmy: Martina Milerová 19 let cyklistika, plavání, IT O projektu Repro-soustava Proč právě výroba reprobeden?

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2009/2010. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK:

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2009/2010. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2009/2010. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: BPA sport marketing a.s. Těšnov 1, 110 00 Praha 1 www.bpa.cz tel: + 420 221 875

Více

Světová soutěž Formule 1 ve školách Jediný CAM systém, který potřebujeme edgecam www.nexnet.cz 1

Světová soutěž Formule 1 ve školách Jediný CAM systém, který potřebujeme edgecam www.nexnet.cz 1 Světová soutěž Formule 1 ve školách Jediný CAM systém, který potřebujeme edgecam www.nexnet.cz 1 Obsah: Historie soutěže F1 ve školách Soutěžní kategorie Obecné informace soutěže Cíl projektu Oficiální

Více

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2010/2011. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK:

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2010/2011. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2010/2011. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: BPA sport marketing a.s. Těšnov 1, 110 00 Praha 1 www.bpa.cz tel: + 420 221 875

Více

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT Počítáme s Jindrou Petákovou 8 POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT autor: Pavel Francl, 4. L vedoucí práce: Mgr. Blanka Čechová oponent: Mgr. Jana Emingrová Smíchovská střední průmyslová škola

Více

CASEMODDING DŘEVĚNÁ POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ

CASEMODDING DŘEVĚNÁ POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CASEMODDING DŘEVĚNÁ POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ Tomáš Nápravník, Michal Kureš Smíchovská střední průmyslová škola Praha 5, Preslova

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

MATURITNÍ PRÁCE RC model letadla na solární pohon

MATURITNÍ PRÁCE RC model letadla na solární pohon MATURITNÍ PRÁCE RC model letadla na solární pohon autor: David Jelínek, 4.D garant: Ing. František Humhal konzultant: Ing. Karel Fuksa, Pavel Petrášek Smíchovská střední průmyslová škola 2010/2011 David

Více

MODEL LETADLA HYDROPLÁN

MODEL LETADLA HYDROPLÁN MATURITNÍ PROJEKT 2010/11 MODEL LETADLA HYDROPLÁN ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Smíchovská střední průmyslová škola Fakulta strojní ČVUT Autor: Jan Bázler Garant: Ing. Olga Kaifervá Konzultant: Ing. Karel Fuksa, Pavel

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Učebnice pro modeláře Ing. Ivo Mikač 2010

Učebnice pro modeláře Ing. Ivo Mikač 2010 Strana 1 CNC frézování Samotné frézování dílů je technicky a finančně docela dobře dostupné, horší je to ale s konstrukcí modelu a s přípravou podkladů pro frézování. Tato činnost je časově mnohem náročnější,

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

Martina Milerová 4.B

Martina Milerová 4.B Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5 Martina Milerová 4.B Garant: Ing. Olga Kaiferová Konzultanti: Lukáš Bayer Bc. Jan Kolář Zadání projektu Navrhněte a vyrobte funkční soustavu reproduktorů.

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

3D tiskárna. Dominik Varga Václav Havíř. Integrovaná střední škola, 3. ročník Kumburská 846, Nová Paka

3D tiskárna. Dominik Varga Václav Havíř. Integrovaná střední škola, 3. ročník Kumburská 846, Nová Paka Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT 3D tiskárna Dominik Varga Václav Havíř Integrovaná střední škola, 3. ročník Kumburská 846, Nová Paka 3D Tiskárna

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Model Motocyklu Projekt - 1 -

Model Motocyklu Projekt - 1 - Model Motocyklu Projekt - 1 - Zadání: Vytvořte detailní 3D model motocyklu z vestibulu školy Účel projektu: Zpřístupnit výrobky žáků SSPŠ z minulých let ostatním pomocí vizualizačních metod. Výstup (výstupy)

Více

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se váš nový WEB Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe. K tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013)

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) Na přelomu července a srpna 2013 proběhl mezinárodní šampionát ve znalosti produktů MS Word, MS Excel a MS Powerpoint ve Washingtonu,

Více

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Důležité tržní faktory... 3 Stávající specializované aplikace... 3 Nová generace flexibility... 4 Specializované operace pro lopatková

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Jak to vidíme my Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice

Jak to vidíme my Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice Jak to vidíme my Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice Ing. Libor Láznička, Ph.D. Uherský Brod 20. 9. 2012 Tires* elektro silno + slaboproud strojaři CNC zpracování plastů a pryže chemik polymerní

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE CZ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1 OBSAH MAX 25 3 IKD 5 SUPER 6 MONO SC 7 INT 35/50 9 KONTAKT 10 2 MAX 25 Žaluzie MAX 25 Vnitřní žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH

FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH Petr Skřivánek Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice; Dukelská

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

PŘEHAZOVAČKA U JÍZDNÍHO KOLA

PŘEHAZOVAČKA U JÍZDNÍHO KOLA Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PŘEHAZOVAČKA U JÍZDNÍHO KOLA Smíchovská střední průmyslová škola Praha 5, Preslova 25 Garant projektu: Ing. Josef

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Výroba, sklad a kalkulace

Výroba, sklad a kalkulace SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Výroba, sklad a kalkulace Závěrečná zpráva 22.3.2010 Maturitní projekt zabývající se tvorbou programu, který se bude využívat ve firmě Gravo.cz a bude sloužit ke kalkulaci

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Čím husité válčili Aneb Mohu si z obyčejného zemědělského nástroje vyrobit účinnou zbraň?

Čím husité válčili Aneb Mohu si z obyčejného zemědělského nástroje vyrobit účinnou zbraň? Čím husité válčili Aneb Mohu si z obyčejného zemědělského nástroje vyrobit účinnou zbraň? garant: Zdeňka Veselá členové expertní skupiny: Vojtěch Machovský Kristýna Mrázková Veronika Sirotková Veronika

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Veletrh fiktivních firem Realizační tým Metodik Ing. Marie Šurychová Ing. Blanka Hrnčířová Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová/PRX Ing. Marie Šurychová/PRX Mgr. Jitka Mrázková/CJL, NEJ PhDr. Zdeňka

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Zpráva z praxe. Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný. Datum narození: 21.12.1986. Adresa: U pivovaru 9, Jihlava.

Zpráva z praxe. Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný. Datum narození: 21.12.1986. Adresa: U pivovaru 9, Jihlava. Zpráva z praxe Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný Datum narození: 21.12.1986 Adresa: U pivovaru 9, Jihlava Studovaný obor: Aplikovaná informatika Termin praxe: Začátek: 01.07.2010

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování konzultačních služeb a služeb provozní technické

Více

Habilis Tools přípravky

Habilis Tools přípravky Habilis Tools přípravky HK400 je určena pro frézování spojů kuchyňských pracovních a koupelnových desek všemi typy horních frézek. Systém značení a důmyslných otvorů v šabloně zjednodušuje a zrychluje

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012 kompletně řešeného na platformě V6 V Praze, 24. května 2012 Agenda Představení firem Duratec, Evektor a Technodat Zrod projektu létajícího kola Cíle a etapy projektu, projektový tým Přínosy platformy V6

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost Software Software (též programové vybavení) Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost První teorie softwaru byla navržena Alanem Turingem v eseji Computable Numbers with an Application

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ BOHEMIAFLEX CS REFERENCE KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými

Více

HOPPE Rychločtyřhran plus Méně znamená více

HOPPE Rychločtyřhran plus Méně znamená více HOPPE Rychločtyřhran plus Méně znamená více HOPPE Rychločtyřhran plus Model Marseille s plochou rozetou 2 Inovace v oblasti vnitřních dveří HOPPE Rychločtyřhran plus znamená důsledný další vývoj inovačního

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Rozšíření datové základny pro řízení výroby

Rozšíření datové základny pro řízení výroby Rozšíření datové základny pro řízení výroby Pro rozšíření datové základny v rámci předmětu řízení výroby jsme připravili součástku z oblasti strojírenské výroby. Konkrétně se jedná o kryt pily na beton.

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

Vytvořte komplexní součást a dále skupinový postup dle zásad

Vytvořte komplexní součást a dále skupinový postup dle zásad Cvičení: Technologická standardizace SKUPINOVÁ TECHNOLOGIE. Lektor: Jan Frinta ÚKOL : Vytvořte komplexní součást a dále skupinový postup dle zásad uvedených v podkladech. Princip a jeho zopakování: Virtuální

Více

LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK

LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK Vážení školitelé a konzultanti Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku, kterým chceme zjistit Vaše požadavky na vzdělávání pomocí soudobých prostředků e-learningu.

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Příprava výroby. 1. Co je to POLYGRAFIE. Vytvořil: Jan Doležal. www.isspolygr.cz. Příprava výroby. DUM číslo: 01 Co je to polygrafie.

Příprava výroby. 1. Co je to POLYGRAFIE. Vytvořil: Jan Doležal. www.isspolygr.cz. Příprava výroby. DUM číslo: 01 Co je to polygrafie. 1. Co je to POLYGRAFIE www.isspolygr.cz Vytvořil: Jan Doležal strana 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3-4. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více