Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5. Modelování a výroba Formule 1. Maturitní projekt. Jan Liška 4. B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Modelování a výroba Formule 1. Maturitní projekt. Jan Liška 4. B"

Transkript

1 Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5 Modelování a výroba Formule 1 Maturitní projekt Jan Liška 4. B Garant:Ing. Olga Kaiferová Konzultant: Ing. Karel Fuksa a Ing. Jaroslav Zápotocký

2 Maturitníprojekt Název:Modelování a výroba Formule 1 Ročník:4 Školní rok: 2010/2011 Obor: Informační technologie Jméno: Jan Liška Třída: 4. B Garant projektu: Ing. Olga Kaiferová Konzultant: Ing. Karel Fuksa, Ing. JaroslavZápotocký Zadání:V souladu s pravidly soutěže Formule 1 ve školách navrhněte, zkonstruujte, otestujte, vyrobte vlastní model formule 1, který je poháněn CO2. Součástí soutěže je i příprava ústní prezentace realizované práce, doplněná o prezentaci konstrukční dokumentace, která dokumentuje kompletní návrh, konstrukci a výrobu závodního modelu. Povinností týmu je i zajistit si finanční příjem od sponzorů a hospodařit s ním. Vypracovat rozpočet a účelně financovat cestování a ubytování (týká se dopravy, případně ubytování, spojeného s návštěvou jednotlivých kol soutěže). K návrhu využívejte CAD software, pomocí kterého vytvořte design modelu, virtuální větrný tunel, který je určen pro analýzu chování modelu za jízdy, CAM software, s nímž vygenerujte data a CNC frézku, která na základě dat vyrobí závodní model. Termín dokončení soutěžní úlohy je únor 2010, viz propozice soutěže Účel projektu: Studenti se v rámci projektu učí pracovat se softwary nejen v reálném prostředí formule 1, ale i v běžném automobilovém, leteckém nebo strojírenském průmyslu. Znalost CAD/CAM softwaru umožňuje orientovat se v oboru, který má stále větší význam. Projekt umožní důkladně poznat tyto systémy a získat zkušenosti: při tvorbě digitálních modelů, ve zpracování NC kódů, v konstrukční činnosti, v projektové činnosti.

3 Využití těchto systémů je velmi potřebné pro celkový rozvoj všech vědních oborů. Studenti mohou konzultovat své návrhy se zkušenými konstruktéry a rozšiřovat si tak své znalosti a dovednosti. Zapojením se do soutěžemohou poznat spoustu zajímavých lidí ze světa motorismu a hlavně mohou své modely porovnat s modely studentů z dalších 30 zemí. Výstup (výstupy) projektu: Rozdělení funkcí a zodpovědnost členů týmu za jednotlivé úkoly, návrh modelů komponent formule, návrh modelu sestavy formule, výkresy komponent formule, výkres sestavy, návrh programu pro CNC obrábění vybraných komponent, simulace dráhy nástroje, NC kód. Montážní soubor formule 1 video Fotorealistické ztvárnění formule min. 2x renderanimace pohybu formule min. 2x video Prezentační panely. Technická zpráva - analýza problému, variantní návrhy formule, volba polotovaru, materiálu komponent, čistá hmotnost komponent a sestavy formule, návrh povrchové úpravy, popis parametrů, render obrázků, popis parametrů videa, závěrečné zhodnocení projektu, výstupy zkoušek v aerodynamickém tunelu a výstup hospodaření.prezentace projektu v programu PWP,2x funkční model formule. Obsah: Proveďte analýzu problému a navrhněte postupy pro splnění zadání, sestavte harmonogram prací a hodnotící list s bodovanými úkoly, proveďte vlastní řešení projektu dle schváleného harmonogramu, proveďte závěrečné zhodnocení projektu, odevzdejte závěrečnou zprávu ve formě dokumentu v programu Word, odevzdejte prezentaci projektu v programu PowerPoint, proveďte veřejnou prezentaci svého projektu Žákovský projekt bude mít teoretickou a praktickou část. V teoretické části odevzdáte vytištěnou závěrečnou zprávu a případné další výstupy, plynoucí z vašeho projektu. Závěrečná zpráva, podklady pro prezentaci a případné další výstupy budou rovněž na připojeném nosiči CD. Součástí projektu je závěrečná veřejná prezentace projektu před třídou a dalšími návštěvníky prezentace. V praktické části budete svůj projekt obhajovat před maturitní komisí.

4 Hodnotící list

5 Jan Liška Čestné prohlášení Já, Jan Liška, student SSPŠ, narozen , bytem v Malé Hraštici 89, Nový Knín čestně prohlašuji, že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou součástí, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Vše jsem tvořil sám za pomoci garanta a konzultanta. Při práci jsem použil pouze legální SW. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly nepravdivé, budu čelit všem z toho vyplývajícím následkům. V Praze dne Podpis:

6 Jan Liška Anotace F1 ve školách F1 ve školách je více oborová soutěž, kde týmy složené ze studentů od 9 do 19 let rozvíjí své znalosti v CAD/CAM programech, designu, analýze, výrobě, testování. Poté se závodí v malých, plynem poháněných balzových modelech Formule 1. Pracují v týmu od tří do šesti členů, kde každý člen má svojí funkci. Tým si připraví svůj business plán, sežene sponzory atd. Týmy jsou podporovány ve spolupráci s externími firmami.f1 ve školách je jediná celosvětová více oborová soutěž pro studenty tohoto věku. Jedná se o globálně unikátní podporu F1 a jejích partnerů. Týmy si musí zajistit sponzory, spravovat finance, zajišťovat stravu či ubytování. Soutěž má studenty zdokonalit v používání IT technologií, naučit je využívat fyziku, aerodynamiku, design, výrobu, grafiku, marketing, týmovou práci, mediální propagaci, finanční strategii a aplikovat to vše prakticky. F1 in schools F1 in Schools is a multi-disciplinary challenge in which teams of students aged 9 to 19 deploycad/cam software to collaborate, design, analyse, manufacture, test, and then race miniature gaspowered balsa wood F1 cars. They work in teams of three students. Each student has his own role.the team prepares a business plan, develops a budget and raises sponsorship. Teams areencouraged to collaborate with Industry and forge business links. F1 in Schools is the only globalmulti-disciplinary challenge for students aged 9 to 19. It is a unique global platform for the promotionof Formula 1 and partners to a youth market. Teams must raise sponsorship and manage budgetsto fund research, travel and accommodation. This challenge inspires students to use IT to learnabout physics, aerodynamics, design, manufacture, branding, graphics, sponsorship, marketing,leadership/teamwork, media skills and financial strategy, and apply them in a practical way.

7 Jan Liška Obsah 1 Úvod Analýza Popis úkolu Co mám vlastně řešit? Komu je mé řešení určeno Popis stávajícího stavu Popis současného stavu mnou řešeného problému, co již existuje Zdroje, z nichž čerpám výchozí informace, případně moje vlastní zkušenosti s danou problematikou Popis výběru prostředků vhodných pro řešení projektu Popis výběru prostředků na tvorbu projektu, plakátu i závěrečné zprávy, použitý software Popis dalších potřebných prostředků Popis výběru varianty řešení a výstupů Návrh možných variant a jejich stručný popis Zdůvodnění volby a stručný popis předpokládaných výstupů Stanovení dílčích úkolů Chronologický přehled úkolů Stručný popis dílčích úkolů Vlastní řešení Zpracování analýzy Vytvoření hodnotícího listu Vlastní práce Tvorba NC kódu Obrábění Ruční broušení, nástřik plničem pórů a tmelem Nanesení barev Výroba koleček, úprava osiček a koupě ložisek Montáž Testování Loga sponzorů WWW o projektu Booklet a polep Plakát Technická zpráva Prezentace Sponzoři ČVUT Fakulta strojní katedra mechaniky tekutin a termodynamiky Elán car s.r.o Marcela Žacová, vizážistka a stylistka... 22

8 Jan Liška 4.4 Gravo SSPŠ Závody Závěr Seznam použitého SW Seznam obrázků Seznam příloh... 27

9 JAN LIŠKA Strana 9 1 Úvod Důvodem proč jsem si vybral zrovna tento maturitní projekt je můj zájem o automobily, který se mně provází už od dětství. Také mně lákala týmová spolupráce, kterou tento projekt poskytuje plnou měroustejně jako v opravdovém světě Formule 1, jehož jsem pravidelným divákem. Už od začátku mi byl tedy tento projekt velice blízký. Formule 1 ve školách je jedinečná, celosvětově vzdělávací soutěž, určena pro týmy studentůstředních škol ve věku od let. Studenti mají za úkol navrhnout, zkonstruovat, otestovat,vyrobit a závodit s vlastním modelem formule 1, který je poháněn CO2. Učí se používat CAD software,pomocí kterého tvoří design modelu, virtuální větrný tunel, který je určen pro analýzu chovánímodelu za jízdy, CAM software, s nímž vygenerují data a CNC frézku, která na základě dat vyrobízávodní model. Součástí soutěže je i příprava ústní prezentace realizované práce, doplněná oprezentaci konstrukční dokumentace, která dokumentuje kompletní návrh, konstrukci a výrobuzávodního modelu. Povinností týmu je i zajistit si finanční příjem od sponzorů a hospodařit s ním.vypracovat rozpočet a účelně financovat cestování a ubytování (týká se dopravy, případněubytování,spojeného s návštěvou jednotlivých kol soutěže). Závodí se na úrovni národních kol (Čechy a Morava), celostátního finále a ve světovém šampionátu. Hlavní výhrou ve světovém finále jestipendium, pro všechny členy týmu, na londýnské univerzitě, obor: Automobilový inženýr. Výzkumstudenty učí používat výpočetní techniku v konstrukčním a technologickém procesu, fyziku,aerodynamiku, design, reklamu, grafiku, marketing, finanční strategii, vedení stáje a práce v týmu.

10 JAN LIŠKA Strana 10 2 Analýza 2.1 Popis úkolu Co mám vlastně řešit? V souladu s pravidly soutěže Formule 1 ve školách máme společně s mými kolegy navrhnout, zkonstruovat, otestovat a vyrobit vlastní model formule 1, který je poháněn CO2. Součástí soutěže je i příprava ústní prezentace realizované práce, doplněná o prezentaci konstrukční dokumentace, která dokumentuje kompletní návrh, konstrukci a výrobu závodního modelu. Povinností našeho týmu je i zajistit si finanční příjem od sponzorů a hospodařit s ním. Vypracovat rozpočet a účelně financovat cestování a ubytování (týká se dopravy, případně ubytování, spojeného s návštěvou jednotlivých kol soutěže). K návrhu budeme využívat CAD software, pomocí kterého vytvoříme design modelu, virtuální větrný tunel, který je určen pro analýzu chování modelu za jízdy a CAM software, s nímž vygenerujeme data a CNC frézku, která na základě dat vyrobí závodní model Komu je mé řešení určeno. Řešení je určeno pro soutěž Formule 1 ve školách, ve kterém budeme usilovat o co nejlepší umístění a může sloužit i jako materiál pro týmy příštího ročníku soutěže. 2.2 Popis stávajícího stavu Popis současného stavu mnou řešeného problému, co již existuje. Toto, je práce, na které se pracuje od úplného začátku.

11 JAN LIŠKA Strana Zdroje, z nichž čerpám výchozí informace, případně moje vlastní zkušenosti s danou problematikou. Výchozí informace čerpám ze soutěžního zadání a od konzultanta, se kterým jsem v kontaktu. Inspiruji se na webových stránkách soutěže, kde jsou umístěny formule z minulého ročníku. 2.3 Popis výběru prostředků vhodných pro řešení projektu Popis výběru prostředků na tvorbu projektu, plakátu i závěrečné zprávy, použitý software. K modelování formule využiji AutocadInventorProfesional 2009, na tvorbu plakátu, technické zprávy Adobe Photoshop CS3 Trial a na tvorbu závěrečné zprávy Microsoft Word Popis dalších potřebných prostředků. Pro vyrobení modelu formule použiji CNC automat, který bude k dispozici ČVUT. Pro booklet a polep použiji Nero CoverDesigner. 2.4 Popis výběru varianty řešení a výstupů Návrh možných variant a jejich stručný popis. Společně s mými kolegy jsme dostali za úkol, aby každý z nás vytvořil v programu AutocadInventorProfesional 2009 dva návrhy trupu formule a koleček Zdůvodnění volby a stručný popis předpokládaných výstupů. Z vymodelovaných návrhů se vybere nejlepší a ten bude vymodelován. Vyzkouší se ve větrném tunelu z důvodu aerodynamiky, a když bude vše v pořádku, bude následně vyroben. Poté se s finálně upraveným modelem bude soutěžit na závodní dráze v Národním kole.

12 JAN LIŠKA Strana Stanovení dílčích úkolů Chronologický přehled úkolů. Jelikož je náš projekt pro tři studenty, každý z nás má stanoveny jiné úkoly. Mně připadla funkce tzv. Výrobního inženýra, jehož úkolem je vytvořit CNC kód, podle kterého frézka na ČVUT vyrobí modely, upravit jejich povrch a provádět montáž Stručný popis dílčích úkolů. Nejprve budu vytvářet CNC kód, který bude sloužit pro výrobu formule na frézce na ČVUT a následně budu upravovat jeho povrch (začištění, lakování, umístění log sponzorů) a budu provádět montáž kol a osiček s modelem.

13 JAN LIŠKA Strana 13 3 Vlastní řešení 3.1 Zpracování analýzy Ještě před začátkem veškerých prací na projektu se bylo nutné zamyslet nad tím, co od projektu vůbec očekávám, jaké budou mé povinnosti a jakých cílů chci dosáhnout. Bylo za potření uvědomit si, co vše budu potřebovat k vyhotovení projektu a jaký software využiji. 3.2 Vytvoření hodnotícího listu Vytvoření hodnotícího listu jsem konzultoval s panem profesorem Fuksou a snažil se jej přizpůsobit tak, aby co nejvíce vyhovoval mé funkci v týmu a časové vytíženosti. Dále také závisela tvorba hodnotícího listu na mém kolegovi, který modeloval formuli v programu AutocadInventor. Proto jsem musel zvolit termín začátku výroby na dobu, kdy už by měl být teoreticky s modelováním hotov. Ovšem z jeho strany se vyskytly potíže se zkouškou ve virtuálním tunelu, a proto se začátek výroby opozdil o více jak dva týdny. 3.3 Vlastní práce Jelikož jsem byl jmenován do funkce výrobního inženýra, mým úkolem bylo obstarat fyzickou výrobu formule, tj. tvorbu NC kódu, výrobu, povrchovou úpravu, lakování a montáž modelu Tvorba NC kódu Prvním milníkem této funkce bylo vytvoření NC kódu. K jeho tvorbě jsem využil programu AlphaCAM v7, který byl k dispozici v naší škole. Z programu AutocadInventor 2009, ve kterém byl vytvořen model formule, se model importoval do již výše zmíněného programu, pomocí kterého kód vznikl. Nejprve bylo zapotřebí nastavit počátek obrábění do středu modelu, nastavit velikost polotovaru a cestu nástroje.výsledný kód byl nejdříve virtuálně a poté ještě v praxi odzkoušen na frézce na polystyrénovém polotovaru. Vyskytly se však drobné potíže při testování, a proto byl kód ještě několikrát poupraven, až byla vytvořena finální verze připravená pro obrábění.

14 JAN LIŠKA Strana Obrábění Výroba modelu probíhala na ČVUT Fakultě strojní, která nám poskytla k dispozici frézku svoji frézku. Ještě než se mohlo začít obrábět, bylo zapotřebí upevnit na speciální přípravek pomocí vrutů a oboustrannou lepicí páskou přilepit polotovar. Speciální přípravek se osvědčil našim kolegům z minulého ročníku, a tak jsme uznali za vhodné použít ho také. U modelu z minulého roku však byl širší trup a také zcela jiný tvar. Proto jsme museli speciální přípravek z obou stran zúžit, aby se o něj nepoškodila obráběcí frézka. Poté přišlo na řadu důležité vystředění frézky, aby nedošlo k nesprávnému posunu trupu. Po náročném vyměřování se již mohlo obrábět kulovou frézou o průměru šest milimetrů, která byla doporučena pořadateli soutěže. Obrábění každého modelu trvalo dlouhých pět a půl hodiny. Každý den jsme tedy vyrobili jeden model. Obrázek 2 - nalepená křídla u poškozených modelů Obrázek 1 - upravený speciální přípravek Ani tato část se však neobešla bez problémů. Při obrábění došlo k rozvibrování frézky, která u dvou z celkových čtyř modelů odlomila přední a zadní křídla. Naneštěstí pro nás, vysavač připevněný k frézce, který odsával piliny, společně s nimi vysál i ulomená křídla. Ta byla v nenávratnu ztracena. A tak jsme museli vymodelovat několik náhradních křídel, vytvořit NC kód a obrobit je samostatně. Jakomateriál jsme zvolili modelářské dřevo a křídla jsme přilepili k balsovému polotovaru. Teprve poté mohla přijít na řadu další část, a to broušení a tmelení.

15 JAN LIŠKA Strana Ruční broušení, nástřik plničem pórů a tmelem Poté co byla fréza se svojí prací hotova, přišlo na řadu ruční broušení smirkovým papírem. Tomuto kroku se nedalo vyhnout kvůli hrubému povrchu po obrobení. Koupili jsme proto sadu smirkových papírů, od nejhrubšího po nejjemnější. Obrázek 4 ruční broušení Obrázek 3 nástřik plničem pórů Začali jsme s první fází broušení, a když jsme byli hotovi, následovala první vrstva plniče. Ta se musela nechat 4 hodiny zaschnout a až poté se mohlo brousit. Tyto operace se musely několikrát opakovat, protože se nedařilo zjemnit povrch modelu a zakrýt vystupující léta. Po sedmé vrstvě a vyzkoušení dvou různých typůplničů se konečně podařilo vytvořit povrch, který byl kvalitní a podle našich představ. Posledním krokem byl nástřik základním tmelem ve spreji, který plní funkci podkladu pod barvu Nanesení barev Po zdlouhavé a velice časově náročné přípravě povrchu modelu, se mohlo konečně přistoupit k nanášení barev. Jako hlavní barvy našeho týmu byly zvoleny černá a červená. Ještě před samotným nanesením barev bylo nutné každý model důkladně očistit. K očištění stačil obyčejný hadr společně s lihem. Po Obrázek 5 - nástřik černou barvou

16 JAN LIŠKA Strana 16 dokončení tohoto kroku byl již povrch bez prachu a ostatních nečistot a připraven k nanesení barev.většinový barevný podíl na našich modelech byl zastoupen černou barvou, a tak se tato barva zvolila jako podkladová. K lepšímu zakrytí veškerých záhybů a zaoblení byly naneseny dvě tenké vrstvy. Po čtyřiadvaceti hodinách, kdy byly již modely úplně suché, jsem podle designu Obrázek 7 - model oblepený maskovací páskou Obrázek 6 - model po nastříkání červenou barvou a odlepení maskovací pásky vytvořeného mým kolegou začal s vyřezáváním a následným nalepováním maskovacích pásek, které zakrývaly místa, kde měla zůstat černá barva. Tento krok si žádal vysokou opatrnost. Nalepení pásky muselo být přesně podle stanoveného designu a hlavně precizně přilepeno k povrchu modelu, aby pod pásku nezatekla žádná červená barva. Když jsem byl hotov, mohl jsem nanést červenou barvu, ale tentokrát jen v jedné vrstvě. Po patnácti minutách se již dala maskovací páska opatrně odlepit a bylo možné zpozorovat, že odvedla svoji práci výborně a vzhled modelu byl přesně podle předlohy.

17 JAN LIŠKA Strana Výroba koleček, úprava osiček a koupě ložisek Když byla povrchová úprava zcela hotova, mohlo se přistoupit k výrobě koleček. Kolečka se nejprve vymodelovaly v programu AutocadInventor2009 a poté se naimportovala Obrázek 9 - virtuální simulace výroby kolečka Obrázek 8 - výroba kolečka do AlphCAMu v7. Stejně jako při výrobě modelů se musel nastavit počáteční bod obrábění, velikost polotovaru a cesty nástrojů. Následně se vše ještě vyzkoušelo virtuální simulací, která ukázala, že bylo vše v pořádku. Výroba proběhla na CNC frézce v naší škole za výpomoci pana profesora Palka. Když byla kolečka hotova, stačilo je jen začistit smirkovým papírem Montáž Předposledním krokem byla montáž osiček, ložisek, kol a tzv. quicklocků, které slouží, jako zarážky upevňují kola na osičkách tak, aby se neuvolnila a z osičky nesjela. Nejdříve se do modelu musely vyvrtat otvory pro osičky. Ty byly frézkou při výrobě naznačeny asi milimetrovou dírkou. Díky tomu jsme nemuseli pracně vyměřovat umístění otvorů. Otvory jsme vyvrtaly na ČVUT, kde byla k dispozici vrtačka. Obrázek 10 - model po provedené montáži

18 JAN LIŠKA Strana 18 Po vyhotovení otvorů jsme museli upravit osičky podle našich ložisek. Naše ložiska měla vnitřní průměr 3 mm a osičky průměr 3,2 mm. Bylo tedy nutné stočit osičku z každé strany o dvě desetiny. Tím pádem se mohla ložiska opřít o dvoudesetinové stěny osiček, které vznikly stočením. Tento postup se však provedl pouze u dvou modelů, kvůli problémům se Obrázek 11 - instalace plastových bužírek stáčením. U zbylých dvou se do vyvrtaných otvorů nasadili bílé bužírky, které nahrazovali stěny osiček u předchozích dvou. Když byly osičky upravené, mohly se napevno nalepit do vyvrtaných otvorů v modelu. Pak už stačilo jen nasadit první ložisko, kolečko, druhé ložisko a to celé zajistit quicklockem. To samé se provedlo u zbývajících třech koleček a montáž byla hotova. Tyto kroky se museli provést na všech čtyřech modelech. Na všech modelech jsme museli také do vodící drážky vyvrtat a upevnit kovová očka, kterými se protáhne vodící lanko ze závodní dráhy. Tyto očka slouží k tomu, aby formule při jízdě nevypadla z dráhy. Obrázek 12 - upevněná vodící očka

19 JAN LIŠKA Strana Testování O dvou víkendech ( a března 2011) se stalo z naší školy testovací centrum jak pro naše dva týmy, tak pro ostatní pražské i mimopražské. Společně s mými kolegy jsme se zúčastnili testování 27. a 28. března. K dispozici jsme měli patnáct plynových bombiček. Nejdříve jsme však testovali svoje reakční časy při startech, Obrázek 13 - testování modelu abychom poté časy zprůměrovali a vybrali toho, kdo bude na závodech jako pilot. Zde jsou vidět moje reakční časy společně s časy modelu při testování s bombičkami. Starty Reakce Čas Čistý čas 1 0,171 1,337 1, ,166 1,244 1, ,162 1,325 1, ,15 1,310 1, ,179 1,348 1, ,175 1,347 1, ,168 1,358 1, ,169 1,348 1, ,158 1,308 1, ,142 1,325 1, ,173 1,354 1, ,206 1,411 1, ,162 1,456 1, ,179 1,409 1, ,151 1,363 1,212 Průměr 0,1674 1,350 1,182

20 JAN LIŠKA Strana Loga sponzorů Posledním krokem v povrchové úpravě bylo umístění log, všech těch, kteří pomohli našemu týmu, ať už finančně nebo jinou formou. S výrobou log nám pomohl díky svým kontaktům Honza Skála ze 4. C, který zprostředkoval výrobu všech log pro naše modely. Když byla loga vyrobena, stačilo je jen vystřihnout a nalepit je na příslušná místa. Obrázek 14 - zcela vyhotovený model

21 JAN LIŠKA Strana WWW o projektu Webové stránky jsem vytvořil v programu PSPad, který je volně přístupný ke stažení na internetu. Tyto stránky jsem umístil jak na tak na Ukázky jsou k dispozici v příloze A, nebo celé na přiloženém DVD (složka web). 3.5 Booklet a polep Booklet a polep jsem vytvořil v programu Nero CoverDesigner, který je pro tyto účely navržen. Na bookletu je popis mého projektu společně s logem a se sponzory našeho týmu. Na polepu je umístěno logo našeho týmu, stručný popis projektu a obsah DVD. K dispozici jsou v příloze B, nebo na přiloženém DVD (booklet.png a polep.png) 3.6 Plakát K tvorbě plakátu jsem využil program Adobe Photoshop CS3 Trial. Je na něm umístěn popis projektu, loga sponzorů a vyrendrovaný model naší formule. Je k dispozici v příloze C, nebo uložen na DVD (plakát.pdf). 3.7 Technická zpráva Technickou zprávu jsem rovněž vytvořil v programu Adobe Photoshop CS3 Trial. Obsahuje popis výsledků celého našeho týmu. Od základních tvarů modelu, postupu modelování, aerodynamiky, výroby, barvení až po výkresy a všechny sponzorské dary. Ukázky z technické zprávy jsou k dispozici v příloze E nebo v plném rozsahu na přiloženém DVD (složka technická zpráva). 3.8 Prezentace K tvorbě prezentace jsem použil Microsoft Office PowerPoint 2007, který je nejvíce vhodný pro účely prezentace. Ukázky z prezentace jsou v příloze D anebo je k dispozici celá prezentace na DVD (prezentace_projekt.pptx)

22 JAN LIŠKA Strana 22 4 Sponzoři 4.1 ČVUT Fakulta strojní katedra mechaniky tekutin a termodynamiky Největší poděkování patří právě ČVUT fakultě strojní v Praze, která nám poskytla možnost výroby modelů a možnost využít jejich prostory, ať už k povrchové úpravě, barvení nebo montáži. Konkrétní poděkování směřuje k panu Ing. Michalu Schmirlerovi, který k nám byl vždy velice ochotný a laskavý a neváhal přispěchat s radou, když se vyskytl nějaký problém. Dále patří poděkování panu Petru Michalovi, který nám pomohl s montáží a poskytl několik velice cenných rad. Ovšem toto vše by se neobešlo bez podpory Evropské Unie a Evropského sociálního fondu a podpory hlavního města Prahy. 4.2 Elán car s.r.o Náš další sponzor byla firma Elán car, která se zabývá velko a maloobchodním prodejem startérů, alternátorů a dalšího sortimentu z autoelektriky. Chtěl bych tímto velice poděkovat za poskytnutí 3000,- a reklamních předmětů s jejím logem. 4.3 Marcela Žacová, vizážistka a stylistka Marcela Žacová se svými službami postará o vizáž a styling našich hostesek při soutěžních kláních. 4.4 Gravo Firma Gravo v čele s panem profesorem Zápotockým nám poskytla jako první webhosting pro naše webové stránky. 4.5 SSPŠ Závěrem bych rád zmínil Smíchovskou střední průmyslovou školu, která poskytla CNC stroj pro výrobu koleček pro naše modely. Veliké poděkování panu Ing. Karlu Fuksovi, který se nám věnoval po celou dobu projektu a neváhal se nám věnovat i ve svém vlastním volnu. Dále patří poděkování panu Ing. Jaroslavu Zápotockému, který poskytl cenné rady a nápady a panu Bc. Miroslavu Palkovi, který nám velice pomohl při výrobě koleček.

23 JAN LIŠKA Strana 23 5 Závody Ve dnech 9. a 10. dubna jsme se společně s mými kolegy zúčastnili Národního kola Čech, pořádaném v Kolíně. Do tohoto kola se zapojilo celkem 13 týmu. Ve velmi vysoké konkurenci si náš tým nevedl špatně, ale ne vše bylo dostatečně připravené a propracované, a tak se nám nepodařilo skončit mezi prvními šesti týmy, které si zajišťovaly účast na celorepublikovém kole v Brně. I přesto vše nám však závody poskytly mnoho užitečným rad a informací, které se někdy příště v budoucí praxi určitě můžou hodit. Ukázky fotografií ze závodů jsou k dispozici v příloze F anebo všechny fotky na přiloženém DVD (složka závody). Obrázek 15 - tým TCT Red na závodech v Kolíně

24 JAN LIŠKA Strana 24 6 Závěr Na závěr přichází zhodnocení celého projektu. Tento projekt byl pro mne v mnoha případech velmi přínosným. Při jeho tvorbě jsem se dozvěděl mnoho užitečných informací, které doufám mi budou i přínosem do budoucna. Myslím, že práce v týmu může být cennou zkušeností pro každého z nás. Sice jsem během celé doby narazil na několik problémů, ale jinak proběhla práce na něm v celku hladce a celý projekt byl doveden do zdárného konce.

25 JAN LIŠKA Strana 25 7 Seznam použitého SW Ke svému projektu jsem využil hned několik programů. Nejdříve AutocadInventor 2009, pro dva návrhy modelu. Dále AlphaCAM v7 pro tvorbu NC kódu. Pro tvorbu plakátu a technické zprávy Adobe Photoshop CS3 Trial a pro booklet a polep Nero CoverDesigner. A v poslední řadě Microsoft Word 2007 pro tvorbu analýzy a závěrečné zprávy.

26 JAN LIŠKA Strana 26 8 Seznam obrázků Obrázek 1 - upravený speciální přípravek Obrázek 2 - nalepená křídla u poškozených modelů Obrázek 3 nástřik plničem pórů Obrázek 4 ruční broušení Obrázek 5 - nástřik černou barvou Obrázek 6 - model po nastříkání červenou barvou a odlepení maskovací pásky Obrázek 7 - model oblepený maskovací páskou Obrázek 8 - výroba kolečka Obrázek 9 - virtuální simulace výroby kolečka Obrázek 10 - model po provedené montáži Obrázek 11 - instalace plastových bužírek Obrázek 12 - upevněná vodící očka Obrázek 13 - testování modelu Obrázek 14 - zcela vyhotovený model Obrázek 15 - tým TCT Red na závodech v Kolíně... 23

27 JAN LIŠKA Strana 27 9 Seznam příloh Příloha A: Webové stránky o projektu... I Příloha B: Booklet a polep... II Příloha C: Plakát... III Příloha D: Prezentace... IV Příloha E: Technická zpráva... V Příloha E: Technická zpráva... VI Příloha F: Závody... VII

28 JAN LIŠKA A - I Příloha A: Webové stránky o projektu Webové stránky jsou k dispozici na internetu na adrese na přiloženém DVD (složka web).

29 JAN LIŠKA B - II Příloha B: Booklet a polep Booklet a polep jsou k dispozici na přiloženém DVD (booklet.png a polep.png)

30 JAN LIŠKA C - III Příloha C: Plakát Plakát k dispozici na přiloženém DVD (plakát.pdf).

31 JAN LIŠKA D - IV Příloha D: Prezentace Celá prezentace k dispozici na přiloženém DVD (prezentace_projekt.pptx).

32 JAN LIŠKA E - V Příloha E: Technická zpráva

33 JAN LIŠKA E - VI Příloha E: Technická zpráva Celá technická zpráva k dispozici na přiloženém DVD (složka technická zpráva).

34 JAN LIŠKA F - VII Příloha F: Závody Veškeré fotky ze závodů k dispozici na přiloženém DVD (složka závody).

Maturitní projekt: Modelování a výroba Formule 1

Maturitní projekt: Modelování a výroba Formule 1 Maturitní projekt: Tvorba NC kódu, obrábění, povrchová úprava, pojezdové ústrojí, montáž, testování, závody a technická zpráva O soutěži Název: F1 ve školách Rozvoj znalostí v mnoha oborech Balsové modely

Více

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE MICHAELA VAVROCHOVÁ, 4. B SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5 VEDOUCÍ PRÁCE: ING. KAIFEROVÁ OLGA OPONENT PRÁCE: MGR.

Více

O autorovi: Věk: 19 let Student Smíchovské SPŠ Zájmy: IT, technika, hudba Sport : cyklistika, lyžování, běh

O autorovi: Věk: 19 let Student Smíchovské SPŠ Zájmy: IT, technika, hudba Sport : cyklistika, lyžování, běh O autorovi: Věk: 19 let Student Smíchovské SPŠ Zájmy: IT, technika, hudba Sport : cyklistika, lyžování, běh SSPŠ - Maturitní projekt Hydroplán - 2010/11 2 O projektu: Náš projekt se zabývá návrhem a výrobou

Více

Historické trolejbusy 2010/2011. Martin Hořelica, 4.D

Historické trolejbusy 2010/2011. Martin Hořelica, 4.D 2010/2011 Historické trolejbusy Smíchovská Střední Průmyslová Škola, Preslova 25 Praha 5 Garant: Ing. František Humhal Konzultant: Ing. Jaroslav Zápotocký 2 Název: Historické trolejbusy Školní rok: 2010/2011

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH PŘEDSTAVENÍ PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH Jedná se o jedinečnou, celosvětově vzdělávací soutěž, určenou studentům středních škol, ve věku 15 19 let. Jednotlivé týmy, které budou sestaveny z

Více

PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU

PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU Adam Hanzálek Filip Vrba 1 1 Obsah 2 2 Zadání... 3 3 Hodnotící list..

Více

Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Hydrofoil loď plující na křídlech. Maturitní projekt. Jiří Velík 4.

Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Hydrofoil loď plující na křídlech. Maturitní projekt. Jiří Velík 4. Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5 Hydrofoil loď plující na křídlech Maturitní projekt Jiří Velík 4. B Garant: Ing. Olga Kaiferová Konzultant: Ing. Karel Fuksa a Ing. Michal

Více

Maturitní projekt REPROSOUSTAVA. MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011

Maturitní projekt REPROSOUSTAVA. MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011 Maturitní projekt REPROSOUSTAVA MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011 O autorce Jméno: Věk: Zájmy: Martina Milerová 19 let cyklistika, plavání, IT O projektu Repro-soustava Proč právě výroba reprobeden?

Více

Formule1 ve školách startuje

Formule1 ve školách startuje Tisková zpráva Formule1 ve školách startuje 17.6. 2008 Praha V září letošního roku startuje mezinárodní neziskový projekt FORMULE 1 ve školách. Jedná se o jedinečnou, celosvětovou vzdělávací soutěž, určenou,

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

Středoškolská technika 2011. Notebook SEASHELL. Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Jakub Polanský

Středoškolská technika 2011. Notebook SEASHELL. Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Jakub Polanský Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Notebook SEASHELL Jakub Polanský Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín Nad Ovčírnou

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Příklad Logo automobilky

Příklad Logo automobilky Zadání: Příklad Logo automobilky Vytvořte model součásti na obrázku a vygenerujte pro něj NC kód pomocí programu ArtCAM Pro 2011. Vypracování: 1. Nový model vytvoříme klinutím na - Nový model. 2. Nastavíme

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

PRAŽSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

PRAŽSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA PRAŽSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA Autor: Václav Hrbáček Třída: 4.C Garant: Ing. Jaroslav Zápotocký Školní rok: 2009 / 2010 Škola: Smíchovská střední průmyslová škola Pražská kolejova doprava - Projekt Stránka 1

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013)

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) Na přelomu července a srpna 2013 proběhl mezinárodní šampionát ve znalosti produktů MS Word, MS Excel a MS Powerpoint ve Washingtonu,

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT Počítáme s Jindrou Petákovou 8 POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT autor: Pavel Francl, 4. L vedoucí práce: Mgr. Blanka Čechová oponent: Mgr. Jana Emingrová Smíchovská střední průmyslová škola

Více

CASEMODDING DŘEVĚNÁ POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ

CASEMODDING DŘEVĚNÁ POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CASEMODDING DŘEVĚNÁ POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ Tomáš Nápravník, Michal Kureš Smíchovská střední průmyslová škola Praha 5, Preslova

Více

NÁVRH A VÝROBA PŘÍPRAVKU PRO MĚŘICÍ PŘÍSTROJ ALICONA IFM G4 SVOČ FST 2015

NÁVRH A VÝROBA PŘÍPRAVKU PRO MĚŘICÍ PŘÍSTROJ ALICONA IFM G4 SVOČ FST 2015 NÁVRH A VÝROBA PŘÍPRAVKU PRO MĚŘICÍ PŘÍSTROJ ALICONA IFM G4 SVOČ FST 2015 Tomáš Pícha Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se bude zabývat konstrukčním

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Světová soutěž Formule 1 ve školách Jediný CAM systém, který potřebujeme edgecam www.nexnet.cz 1

Světová soutěž Formule 1 ve školách Jediný CAM systém, který potřebujeme edgecam www.nexnet.cz 1 Světová soutěž Formule 1 ve školách Jediný CAM systém, který potřebujeme edgecam www.nexnet.cz 1 Obsah: Historie soutěže F1 ve školách Soutěžní kategorie Obecné informace soutěže Cíl projektu Oficiální

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2009/2010. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK:

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2009/2010. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2009/2010. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: BPA sport marketing a.s. Těšnov 1, 110 00 Praha 1 www.bpa.cz tel: + 420 221 875

Více

Robot Zdeňka Langera

Robot Zdeňka Langera Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Robot Zdeňka Langera Zdeněk Langer SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5 Smíchovská střední průmyslová

Více

VYTVOŘTE PROGRAMOVÝ KÓD PRO SOUSTRUŽENÍ SOUČÁSTI

VYTVOŘTE PROGRAMOVÝ KÓD PRO SOUSTRUŽENÍ SOUČÁSTI VYTVOŘTE PROGRAMOVÝ KÓD PRO SOUSTRUŽENÍ SOUČÁSTI Jméno: Velikost polotovaru: průměr 32, délka 100 Nastavená korekční tabulka u soustruhu SRL 20 CNC Levý stranový nůž: Závitový nůž Zapichovací nůž Šroubovitý

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2015/2016

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2015/2016 Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2015/2016 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2010/2011. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK:

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2010/2011. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2010/2011. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: BPA sport marketing a.s. Těšnov 1, 110 00 Praha 1 www.bpa.cz tel: + 420 221 875

Více

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

VÝVOJ FILMOVÝCH TECHNOLOGIÍ

VÝVOJ FILMOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÝVOJ FILMOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÁCLAV CAJTHAML ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA MATURITNÍ PROJEKT Garant: Bc. Jan Kolář Školní rok: 2009/2010 Třída: 4.A 1/20 ŽÁKOVSKÝ PROJEKT Název: Vývoj

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2013/2014. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK:

Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2013/2014. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: Organizační pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2013/2014. Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: BPA sport marketing a.s. Těšnov 1, 110 00 Praha 1 www.bpa.cz tel: + 420 221 875

Více

Zadání soutěžního úkolu:

Zadání soutěžního úkolu: Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího

Více

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

Svařované sestavy (cvičení)

Svařované sestavy (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 1.4.2013 Název zpracovaného celku: SVAŘOVANÉ SESTAVY (cvičení) Svařované sestavy (cvičení) Autodesk Inventor umožňuje efektivní tvorbu

Více

Zadání úkolu tutoriál 1

Zadání úkolu tutoriál 1 Zadání úkolu tutoriál 1 Cíl úkolu Pochopit strukturu logického rámce a prokázat schopnost zpracování logického rámce. Úkoly 1. Seznamte se s obsahem popisu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2011 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, dovolte,abychom Vás seznámili se sportovními výsledky týmu a taktéž s reklamní činnosti v uplynulé

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY Michal Gryga Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

MODEL LETADLA HYDROPLÁN

MODEL LETADLA HYDROPLÁN MATURITNÍ PROJEKT 2010/11 MODEL LETADLA HYDROPLÁN ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Smíchovská střední průmyslová škola Fakulta strojní ČVUT Autor: Jan Bázler Garant: Ing. Olga Kaifervá Konzultant: Ing. Karel Fuksa, Pavel

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

MATURITNÍ PRÁCE RC model letadla na solární pohon

MATURITNÍ PRÁCE RC model letadla na solární pohon MATURITNÍ PRÁCE RC model letadla na solární pohon autor: David Jelínek, 4.D garant: Ing. František Humhal konzultant: Ing. Karel Fuksa, Pavel Petrášek Smíchovská střední průmyslová škola 2010/2011 David

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Soutìž Land Rover 4x4 ve školách

Soutìž Land Rover 4x4 ve školách ORGANIZAÈN?PRAVIDLA Soutìž Land Rover 4x4 ve školách roèn?k 2015/2016 OFFICIAL LAND ROVER 4X4 IN SCHOOLS DOCUMENT Obsah OFICIÁLNÍ DOKUMENT SOUTÌŽE LAND ROVER 4X4 VE ŠKOLÁCH 1.0 Úvod...3 2.0 Definice...4

Více

Název zakázky: Regionální produkty marketing, propagace (dále též zakázka ) Regionální produkty - Marketing, propagace.

Název zakázky: Regionální produkty marketing, propagace (dále též zakázka ) Regionální produkty - Marketing, propagace. Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky k zakázce zadávané dle příslušné metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

3D tiskárna. Dominik Varga Václav Havíř. Integrovaná střední škola, 3. ročník Kumburská 846, Nová Paka

3D tiskárna. Dominik Varga Václav Havíř. Integrovaná střední škola, 3. ročník Kumburská 846, Nová Paka Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT 3D tiskárna Dominik Varga Václav Havíř Integrovaná střední škola, 3. ročník Kumburská 846, Nová Paka 3D Tiskárna

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

3D tiskárna. Vedoucí projektu: Ondřej Hofierka. Konstruktéři: Martina Valešová, Jiří Ledvinka. Soustředění mladých fyziků a matematiků v Zadově 2015

3D tiskárna. Vedoucí projektu: Ondřej Hofierka. Konstruktéři: Martina Valešová, Jiří Ledvinka. Soustředění mladých fyziků a matematiků v Zadově 2015 3D tiskárna Vedoucí projektu: Ondřej Hofierka Konstruktéři: Martina Valešová, Jiří Ledvinka Soustředění mladých fyziků a matematiků v Zadově 2015 Poděkování Chtěli bychom poděkovat vedoucímu projektu za

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji Řešení pro lepení a čištění Lepidla ve spreji Čistidla ve spreji Čistidla ve spreji PRŮMYSLOVÉ ČISTIDLO Průmyslové čistidlo 60040 ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA Odstraňovač lepidla 60042 Průmyslové čistidlo je univerzální

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

V říjnu se zároveň můžete těšit na Soft skills Marathon 2 zaměřený na prezentační dovednosti!

V říjnu se zároveň můžete těšit na Soft skills Marathon 2 zaměřený na prezentační dovednosti! ÚVOD Vážení, jsme rádi, že jste se zúčastnili Soft Skills Marathonu, který se uskutečnil v sobotu 25. dubna 2015 v prostorách UNIFERu v Brně. Cílem této jednodenní akce bylo vštípit co největší množství

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

Technologičnost výroby kol designové studie automobilu

Technologičnost výroby kol designové studie automobilu Technologičnost výroby kol designové studie automobilu Ing. Jan Tomíček 1. Úvod Úkolem této práce bylo prakticky zrealizovat výrobu kol designové studie automobilu. Tuto designovou studii vytvořil student

Více

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách.

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Gravírování na

Více

Návrhy témat ročníkových prací třídy S 2 pro šk. r. 2016/2017. Ing. J. Novák Strojírenská technologie, Praxe, Kontrola a měření, CNC

Návrhy témat ročníkových prací třídy S 2 pro šk. r. 2016/2017. Ing. J. Novák Strojírenská technologie, Praxe, Kontrola a měření, CNC Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Návrhy témat ročníkových prací třídy S 2 pro šk. r. 2016/2017 Ing. J. Novák Strojírenská technologie,

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B R Á B Ě C Í S T R O J E _ P W P Název školy: Číslo a

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Sponzoři soutěže učňů 2015

Sponzoři soutěže učňů 2015 Soutěž učňů 2015 Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015 23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku najdete kompletní zprávu o průběhu soutěže

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Veletrh fiktivních firem Realizační tým Metodik Ing. Marie Šurychová Ing. Blanka Hrnčířová Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová/PRX Ing. Marie Šurychová/PRX Mgr. Jitka Mrázková/CJL, NEJ PhDr. Zdeňka

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Kolovský PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

Specifikace dveřního kování sestavené správným způsobem

Specifikace dveřního kování sestavené správným způsobem Specifikace dveřního kování sestavené správným způsobem Specifikační dokument Naše specifikace slaďují vizi architekta s funkčními požadavk Správná specifikace je ta, která vyhovuje rozpočtu investora,

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY

ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY v rámci projektu Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0082 Typ realizované aktivity: exkurze Účastník

Více

VISI v TC CONTACT. V roce 2008 začalala TC CONTACT používat VISI Modelování, 3D obrábění včetně adaptivního hrubování a VISI Drátové řezání.

VISI v TC CONTACT. V roce 2008 začalala TC CONTACT používat VISI Modelování, 3D obrábění včetně adaptivního hrubování a VISI Drátové řezání. VISI v TC CONTACT Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl Společnost TC CONTACT s.r.o. působí jako výrobněobchodní firma v Novém Meste nad Váhom od roku 1992. Od počátku se zaměřuje na vývoj,

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

ŽÁKOVSKÉ VÁHY Václav Piskač, Brno 2015

ŽÁKOVSKÉ VÁHY Václav Piskač, Brno 2015 ŽÁKOVSKÉ VÁHY Václav Piskač, Brno 2015 Při probírání hmotnosti v šesté třídě mi citelně chyběly váhy pro žáky. Proto jsem vyrobil sadu rovnoramenných a nerovnoramenných vah. Základem obou typů vah je dřevěná

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.)

Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.) Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.) Martina Kovářová, studentka ÚI, FPF, SU 1. května 2014 Název projektu (zkratka) Návody pro Národní knihovnu (NapNak) Logo projektu

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

Středoškolská technika 2016. Konstrukce modelu rakety

Středoškolská technika 2016. Konstrukce modelu rakety Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Konstrukce modelu rakety Vojta Kratochvíl, Jan Suchánek, Petr Krýda, Petr Jaroš Gymnasium Jana Nerudy Hellichova

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Jihočeské naděje za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Jihočeské naděje za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Jihočeské naděje za rok 2014 1. Úvod úvodní slovo Věřím, že základním předpokladem rozvoje společnosti je vzdělání našich dětí. Každá společnost by mu proto měla věnovat

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Analý za Popis úkolu: Úkolem je zjistit možnosti clusterování dát dohromady jednotlivá řešení a ty pak otestovat na reálném zařízení, které se nazývá CLUSTER. Jedná se o seskupení

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Závěrečná zpráva. Školení učitelů na Základní škole Meteorologická. Maturitní práce SSPŠ 2013/2014. Vedoucí práce (garant): Ing.

Závěrečná zpráva. Školení učitelů na Základní škole Meteorologická. Maturitní práce SSPŠ 2013/2014. Vedoucí práce (garant): Ing. Závěrečná zpráva Školení učitelů na Základní škole Meteorologická Maturitní práce SSPŠ 2013/2014 Vedoucí práce (garant): Ing. Olga Kaiferová Oponent (konzultant): Mgr. Ivona Spurná Vojtěch Dušek 4.B Smíchovská

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Universální CNC stolní vrtačka

Universální CNC stolní vrtačka Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Universální CNC stolní vrtačka Jiří Doležel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého

Více