SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum"

Transkript

1 SOFT WARE PRO STROJAŘE Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum Když jsme před několika lety poprvé přišli s přílohou Software pro strojaře, byl internet ještě luxusem, ke kterému jsme z tepla domova povětšinou přistupovali pomocí drahého a pomalého vytáčeného spojení pokud vůbec, jehož prostřednictvím stáhnout větší množství dat bylo téměř nereálné. A to nemluvím o obětech softwarových pirátů, kteří dokázali spojení potají přesměrovat přes nějakou exotickou zemi na opačné straně zeměkoule a připravit tak neš astného surfera za špatně skrývaného nadšení manažerů telekomunikačních společností o pěkný balík. A tak se v našem časopisu jednou za rok nebo za dva objevo- valo cédéčko zpřístupňující čtenářům novinky z oblasti CAD/CAM/CAE či ERP softwaru a další zajímavosti. Konečně, časopisy s cédéčkem tehdy byly in, tak proč ne? Leč časy se velmi rychle mění a v počítačových oborech ještě rychleji, takže nějaký ten rychlejší nebo pomalejší internet má prakticky každý, kdo o něj stojí. Mění se i software a nejspíš o něco pomaleji, ale přece mění se i názory a preference celé společnosti. Do popředí se dostávají trvale udržitelné technologie či trvale udržitelné navrhování. Ostatně některé z příspěvků toto téma přímo zmiňují. Takže jsme také zvolili tuto cestu a s ohledem na celkovou hmotnost CD-ROM nosičů jsme se rozhodli ušetřit přes metrák plastu tím, že jsme obsah přesunuli z cédéčka na internet. Zde jsou ke každému článku, jehož internetovou adresu najdete v záhlaví, dostupné další užitečné informace, které si jejich autoři (příp. autorské týmy) sami dodali. Společně s vydáním přílohy Software pro strojaře tedy uvádíme do provozu nový portál s adresou který se, jak doufáme, stane oblíbeným místem zájemců o softwarové technologie v průmyslu. Pro tvorbu obálky byly použity vizualizace od společností Autodesk, Humusoft a Siemens PLM Software PAVEL MAREK

2 CAD/CAM SYSTÉM TOPSOLID A SIMULAČNÍ SOFTWARE VULCAN Centersoft CAD/CAM systém TopSolid je původem z Francie. Jedná se o velmi výkonný konstrukční systém se všemi funkcemi, které od soudobého konstrukčního a technologického softwaru očekáváme. Vulcan je software určený pro simulaci odlévání. ním prostoru v rámci tvůrčího konstrukčního procesu. Při práci je možné využívat další silný prostředek katalogy, které značně urychlují a zefektivňují opakované použití dílů. Pro podporu konstruktérské práce jsou k dispozici moduly pevnostních výpočtů, kinematika, dynamické výpočty apod. Pro usnadnění a zproduktivnění práce CAD systém přirozeně obsahuje generátor výkresové dokumentace, který automaticky bu vygeneruje výkresovou dokumentaci celého výrobku, nebo na přání výrobek rozloží do jednotlivých významných částí bu podle výběru konstruktéra, nebo sám vygeneruje výkresy dílčí. Pro potřeby prezentace výrobku je k dispozici plný fotorealistický rendering. CAD systém lze dále rozšířit například o modul optimalizace rozložení 2D dílců do plochy (například tabule plechu či jiného polotovaru). CAD rovněž nabízí obecnou podporu pro práci s plechovými součástmi jako ohýbání plechů, konstrukce potrubí pro vzduchotechniku, obecného potrubí apod. Systém lze rovněž používat v režimu typu concurent engineering, kdy několik konstruktérů pracuje současně na tomtéž dílu. CAD prostředí existuje v zásadě ve dvou verzích. Jedna je určena pro práci s kovy a jinými materiály, druhá je specializována na konstrukce ze dřeva, kde jsou využívány speciální truhlářské algoritmy pro urychlení standardních konstrukčních prací. Sestava formy v softwaru TopSolid TopSolid je postaven na základě jádra Parasolid a nabízí komplexní prostředí pro konstrukci ve 2D i 3D. V oblasti 2D jsou k dispozici v zásadě dvě metody jednak klasická exaktní konstrukce s celou řadou standardních i nadstandardních funkcí k tvorbě a obsluze 2D elementů, jednak režim práce ve skicáři, který se opírá o volnou skicu dodatečně řízenou parametry. Podpora práce ve 3D V oblasti 3D je k dispozici inteligentní a rychlý systém tvorby a obsluhy pracovních rovin, které mohou vznikat na základě empirického zadání nebo mohou být snadno a rychle odvozovány ze stěn objemových těles, obecných ploch, křivek či bodů. Hlavní činností ve 3D je však samozřejmě práce s 3D křivkami, plochami, tělesy a sestavami. K sestavování výsledného produktu je možné používat jednu ze dvou metod bu lze postupně konstruovat jednotlivé díly a v rámci projektu je následně slučovat do výsledné sestavy, nebo konstruktér může prostě začít volně tvořit v prostoru a tělesa zde vytvářet in situ, podle konkrétní potřeby a podmínek v aktuál- Technologická část příklad obrábění skříně Nadstavby pro tvorbu forem a nástrojů Základní prostředí CAD pro práci s kovy je možné účelově rozšířit o speciální konstruktérskou podporu pro konstrukci forem, počínajíc konstrukcí jader přes určení dělicích rovin, doplnění mechanických částí formy s kontrolou na možné kolize (vzniká kinematický model formy) přes optimalizaci a tvorbu chladicí soustavy až po umís ování a konstrukci vtoků. I v tomto případě se výborně uplatní generování dokumentace včetně kusovníků apod. CAD je také možné posílit o modul Progress určený pro konstrukci strojů a nástrojů k prostřihování a ohýbání plechu. 44 MM Průmyslové spektrum

3 Simulace tlakového lití v softwaru Vulcan Práce se dřevem Základní prostředí pro práci se dřevem lze rozšířit například o databáze spojovacího materiálu typického pro konstrukci interiérů, nábytku nebo jiných výrobků vzniklých kombinací různých materiálů, například při stavbě lodí apod. K dispozici je také modul Planer učený k rychlému sestavování interiérů a kalkulacím s tím spojenými, který se opírá o katalogy vlastních i převzatých výrobků a nezbytných doplňků. Obrábění s přehledem CAM prostředí je plně modulární, přičemž jednotlivé moduly jsou členěny podle typu obrábění (frézování, soustružení, řezání drátem, elektrody, prostřihování vysekávání, řezání laserem aj.) a jejich náročnosti (frézování ve dvou až pěti osách). CAM se opírá o jádro kvalitního CAD systému. Díky tomu jsou k dispozici modely strojů vybavené plnou kinematikou s kontrolou obrobitelnosti a kontrolou kolizí, modely obráběcích nástrojů, svěráků, upínek, sklíčidel a jiných pomocných agregátů. Díky tomuto propojení je rovněž přehled o aktuálním stavu polotovaru v průběhu standardních metod obrábění. Systém sleduje aktuální tvar polotovaru a například v případě úpravy některé z mnoha operací dokáže upravit operace s ní související tak, aby nedošlo k případnému najetí rychloposuvem do materiálu. Ručně i automaticky Software technologovi umožňuje jednak velmi detailně nastavovat algoritmy obrábění, ale je možné využít i semiautomatického ob- rábění, kdy systém podle vybrané části obrobku navrhne technologii sám a postupně vede uživatele ke kompletnímu obrobení. Konečně je zde možnost využití i plně automatického obrábění, kdy systém sám detekuje standardní části výrobku a vybírá si pro ně odpovídající algoritmy a nástroj, případně nástroj sestaví z více částí a provede obrábění včetně simulace a eventuálně i detekci všech kolizí. Výstupem je kompletní NC kód pro obráběcí CNC stroj s jedno- i vícekanálovým řízením. CAM také disponuje vlastním, uživatelsky otevřeným generátorem technologické dokumentace. Dodavatel softwaru se rovněž stará o školení, manuály či aplikační propojení systému se stroji. Software pro simulaci odlévání Vulcan je software určený pro simulaci odlévání a pochází z vývojové dílny španělské společnosti Quantech. Tato společnost je tvůrcem nejenom Vulcanu, ale i dalších speciálních aplikací, jako je například Stampack pro simulaci tváření plechu. Software Vulcan sestává ze dvou základních částí. První z nich je zaměřena na práci s předlohami (modely určenými k odlévání) nebo s formami. V této části uživatel zadává kompletní informace o použitých objektech, které budou následně předmětem výpočtů simulací. K dispozici je generátor konečnoprvkové sítě, která s dostatečnou přesností popisuje příslušné objekty. K dispozici jsou rovněž CAD prostředky pro úpravu těles nebo jejich tvorbu a zejména také otevřené databáze chování tavenin, které je možné modifikovat na základě empirických zkušeností uživatele. Dynamika odlévání Druhá část softwaru slouží (po nastavení všech nutných parametrů a odsouhlasení kvality sítě) k výpočtu požadovaných simulací a jejich prezentaci. Tyto výpočty lze opět rozdělit na dvě skupiny, které však spolu úzce souvisejí. Zaprvé je to vlastní dynamika odlévání. Sem patří vznik turbulencí při zatékání, průběh a střety čel vln taveniny uvnitř formy, rychlost zatékání, časová studie plnění částí formy apod. Znalost chování taveniny uvnitř formy pak umožňuje odhalit části odlitku s prudkými kvalitativními změnami (studenými svary), tvorbou vzduchových kapes (optimalizace umístění přetoků) či sledovat opotřebení formy závislé na rychlosti průtoku taveniny v exponovaných místech. Tato znalost pak umožňuje optimalizovat tvar formy a vtoků ještě před prvním skutečným litím. Chování taveniny Druhá část výpočtů se zabývá chováním taveniny s ohledem na vývoj teploty v průběhu odlévání, prostup tepla mezi taveninou a formou, časovým a teplotním průběhem tuhnutí taveniny a potenciálními místy vzniku defektů výrobku s ohledem na smrš ování odlitku, nestejnoměrné chladnutí taveniny, vznik pórozity, prasklin, odtaženin apod. Možnosti simulací Obě části výpočtů umožňují komplexně sledovat chování taveniny ve velmi názorné 3D simulaci nebo prostřednictvím grafů popisujících vývoj situace v libovolných bodech prostoru simulace. K dispozici jsou následující simulace: odlévání do písku; odlévání se změnou náklonu; gravitační odlévání; nízkotlaké odlévání; vysokotlaké lití; proces odlévání do ztracené pěny; odstředivé odlévání. Hlavním přínosem softwaru Vulcan je možnost eliminace příčin vad odlitků díky provedeným simulacím ještě v předvýrobním procesu. To ve výsledku představuje nejen zajímavé ekonomické úspory, ale i vyšší konkurenceschopnost slévárny. JAROSLAV ČAPEK MM Průmyslové spektrum 45

4 SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITINY HLINÍKU Humusoft Protlačování se řadí k technologiím objemového tváření materiálu. Existují různé způsoby protlačování, které se hodnotí podle směru pohybu materiálu a protlačovacího trnu, jako je protlačování dopředné, zpětné, kombinované a další. Existují i speciální způsoby této technologie. Hydrostatické protlačování využívá kapalinu o vysokém tlaku, která obklopuje tvářený materiál a vytváří v něm všestranné napětí zvyšující jeho tvárnost. Další možností je protlačování trubek a různých profilů. V tomto případě je zpracovávaný materiál ohřátý na teplotu, při které se nachází v plastickém stavu a pod vysokým tlakem proudí přes profilovanou průtlačnici z kontejneru ven. (Zdroj: TU Liberec, Technologie objemového tváření protlačování) Řešení v Comsol Multiphysics Jedním z programů, který tuto úlohu řešil, je systém Comsol Multiphysics, který je určen k FEM analýze různých fyzikálních procesů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi (PDE). Jedná se o modulární systém s volitelnými nadstavbami z oblasti elektromagnetismu, dynamiky tekutin, akustiky, pružnosti a pevnosti, přestupu tepla a průmyslové chemie. Jednotlivé aplikační režimy lze navzájem libovolně propojit a tímto způsobem řešit celou řadu multifyzikálních úloh. Při řešení úlohy byly propojeny vztahy popisující ne-newtonovské proudění tekutiny, přestup tepla mezi formou a protlačovaným materiálem a zatížení konstrukce protlačovacího zařízení. Uvedený matematický popis těchto fyzikálních vlivů (aplikační režimy) obsahují tři specializované nadstavbové moduly: modul pro průmyslovou chemii (Chemical Engineering Module), modul pro přestup tepla (Heat Transfer Module) a modul pro úlohy z pružnosti a pevnosti (Structural Mechanics Module). Konstrukce nástroje a způsob výpočtu Konstrukční návrh tvářecího stroje zajistila severoitalská firma Compes S. p. A., přičemž Obr. 1. Rozložení teploty v podélném a příčném řezu analyzované geometrie Obr. 2. Rozložení rychlostního pole v příčném řezu protlačovaného profilu Problematika protlačování je natolik aktuální, že evropské technické univerzity pořádají na uvedené téma konference a workshopy. Jednou z nich je například International Conference on Extrusion and Benchmark (ICEB), pořádaná v roce 2009 v německém Dortmundu, nebo v roce 2007 Extrusion Workshop v Bologni. Účelem akcí je zlepšovat kvalitu a fyzikální vlastnosti protlačovaných výrobků se stále složitějšími profily při využívání nových materiálů. FEM analýza protlačování Jako ve většině oborů, tak i zde se k optimalizaci procesů protlačování využívá simulace a modelování s podporou softwaru. Většinou se jedná o metodu konečných prvků (FEM analýza), která je vhodná všude tam, kde zadanou úlohu nelze řešit analytickými metodami. Vra me se však ke způsobu protlačování materiálu v horkém stavu. Na workshopu v Bologni byl jeho účastníkům předveden praktický příklad z průmyslu a účastníci setkání měli za úkol provést jeho simulaci. Protlačovaný materiál byl definován jako tekutina s velmi vysokou viskozitou, která závisí na rychlosti proudění a na teplotě ohřátého materiálu. Zdrojem tepla je také vnitřní tření materiálu pohybujícího se formou a průtlačnicí, a proto jsou do modelovaného procesu zahrnuty i tepelné vazby. Jedná se tedy o multifyzikální úlohu, ve které je navzájem provázána rovnice tepla s rovnicí popisující dynamiku tekutiny. Tento mechanismus je obzvláš vhodný, jestliže při výpočtu vznikají velké deformace a dynamická viskozita protlačovaného materiálu se mění v závislosti na teplotě. Obr. 3. Čtvrtinová geometrie kontejneru s materiálem a průtlačnicí ve tvaru písmene L navržená geometrie zařízení obsahuje čtyři různé profily průtlačnic, které jsou umístěny v jednotlivých kvadrantech kruhového průřezu kontejneru. Při řešení úlohy v Comsol Multiphysics se uvažuje jen čtvrtina navržené geometrie s jednou průtlačnicí, jak je znázorněno na obr. 3. Ve zjednodušeném modelu jsou zanedbány rozdíly mezi čtyřmi navrženými profily, což na výpočet nemá zásadní vliv. Úloha je řešena v ustáleném stavu a materiál protékající průtlačnicí má nekonečnou délku. Ve skutečném procesu je tvářený materiál do průtlačnice vtlačen a jeho objem se průběžně zmenšuje. Okrajové podmínky a experimentální data jsou vzata z konference v Bologni. Průtlačnice a kontejner jsou navrženy z oceli AISI610 9H11 (přítlačný trn zde není uvažován) a polotovar (špalek) je ze slitiny hliníku. Pevnostní analýza je zaměřena pouze na ocelovou část tvářecího stroje, což je 46 MM Průmyslové spektrum

5 Novinky v programu Comsol Multiphysics 4.0 Největší novinkou ve verzi Comsol Multiphysics 4.0, která byla dána do prodeje v dubnu letošního roku, je nové grafické rozhraní, jehož základem je stromová struktura vytvářeného modelu. Uživatel má všechny vlastnosti modelu neustále před sebou a v procesu modelování může vytvářet sekvence ve čtyřech základních skupinách: geometrie, vytváření FEM sítě, typ analýzy a zpracování výsledků. Tímto uspořádáním je zajištěna možnost analyzovat model v několika variantách. Nová verze přináší materiálově orientované modelování, což znamená, že v analyzovaném modelu je materiál přiřazen přímo jednotlivým oblastem. V důsledku toho lze jednotlivé vlastnosti materiálu ovládat z jednoho místa stromové struktury. Další novinkou je možnost využití počítačových klastrů, čímž lze výpočet podstatně urychlit. CAD Import Modul umožňuje import z CAD systémů do prostředí Comsol Multiphysics. Živé propojení Comsol Multiphysics je nyní možné se systémy SolidWorks, Pro/Engineer a Autodesk Inventor. K dispozici je také off-line import ze systému CATIA a z dalších CAD systémů s jádrem Parasolid. Comsol Multiphysics si stále zachovává komunikaci se systémem Matlab, který je jeho jediným programovacím prostředím. Nové nadstavbové moduly Připravují se také nové nadstavbové moduly. CFD Module propojuje úlohy zaměřené na proudění tekutin, přestup tepla a transport hmot a s jeho pomocí lze například simulovat úlohy zaměřené na chlazení elektroniky, tepelné výměníky, reaktory aj. Modul obsahuje také rozhraní pro rotační stroje, což Model představuje analýzu kloubového spojení hřídele při jeho maximální výchylce. Vytvořeno italskou firmou Metelli z Cologne. umožňuje modelovat mixéry nebo mísicí zařízení. Modul zahrnuje modely proudění s vlivem stlačitelnosti, takže lze řešit například obtékání profilů nebo částí letadel při vyšších Machových číslech. Turbulentní modely pro nízká Reynoldsova čísla umožňují modelovat úlohy s přirozeným konvekčním prouděním a v kombinaci s přestupem tepla tak můžeme řešit přirozené ochlazování součástí nebo zařízení vlivem okolního prostředí. Pomocí simulačního modelu Euler/Euler je zase možné modelovat dynamiku tekutin ve více fázích, přičemž je k dispozici také vazba mezi turbulentním prouděním a prouděním v pórovitých médiích. Bateries & Fuel Cells Module je určen k modelování baterií a palivových článků všeho druhu. Uživatel má k dispozici rozhraní, ve kterém lze analyzovat primární, sekundární a terciární rozložení proudové hustoty v elektrochemických článcích. Palivové články mohou obsahovat pevné nebo pórovité elektrody se zředěným nebo koncentrovaným elektrolytem. Díky možnostem Comsol Multiphysics jsou k usnadnění práce uživatele definovány multifyzikální vazby v oblastech přestupu tepla, proudění a elektrochemických reakcí. Pomocí definovaných aplikací lze řešit lithioiontové, niklhydridové nebo olověné baterie. Řešené palivové články mohou být alkalické, karbonátové nebo PEM (Proton Exchange Membrane), u kterých dochází k elektrochemické reakci mezi molekulami vodíku a kyslíku. Plasma Module je určen k modelování všech nejaderných plazmových reaktorů a využití najde v osvětlení, ve výrobě polovodičů nebo při sterilizaci a filtraci v medicíně. průtlačnice a kontejner. Při výpočtu je uvažováno jednoduché lineární elastické chování a potřebná data byla získána z dalšího volitelného modulu Material Library. Zadané parametry a okrajové podmínky Z hlediska tepelné analýzy je pro náplň použit objemový zdroj tepla vztažený k tepelněviskóznímu efektu. Vnější teplota trnu a průtlačnice je 450 C, teplota okolí 25 C. Pro výměnu tepla mezi slitinou hliníku a ocelí je použit koeficient přestupu tepla 11 N.s 1.mm 1.K 1. Vně profilu uvažujeme konvekční výměnu tepla se vzduchem s konstantním koeficientem přestupu tepla. Z hlediska propojení pružnosti a pevnosti a nenewtonovského proudění byly vlastnosti hliníku určeny experimentálně a následně porovnávány s daty pro danou hliníkovou slitinu uvedenými v příslušné literatuře. Byl experimentálně navržen konstituční vztah, který je vhodný pro simulační software těchto procesů ve formě deformačního napětí a tohoto vztahu bylo použito k odvození obecného výrazu pro viskozitu. Ekvivalentní napjatost von Mises je definována pomocí celkové deformace odvozené z tenzorů napjatosti. Analyzovaná geometrie je čtvrtinou celkového modelu a v rovinách symetrie jsou využity symetrické okrajové podmínky. Jedna vnější plocha průtlačnice je v okrajové podmínce definovaná jako pohyblivá, protože ve skutečnosti ostatní průtlačnice zvyšují tuhost systému. Řešený model je zatěžován tepelně a tlakově. Na vstupu se uvažuje konstantní rychlost, protože trn se pohybuje bez zrychlení. Na výstupu je uvažována okrajová podmínka, ve které proti vytlačovanému profilu nepůsobí žádný odpor. Okrajové podmínky na vnější straně profilu jsou definovány pro nevazké proudění. Výsledky výpočtu Výsledky výpočtu čtvrtinového modelu kontejneru s průtlačnicí jsou v blízkosti protlačovaného profilu v dobré shodě s daty získanými z experimentu. Simulací podobných úloh konstruktér může lépe analyzovat fyzikální procesy při protlačování. Na základě rozložení teploty zobrazené na obr. 1 a rychlostního pole v průtlačnici lze snadněji optimalizovat její tvar a zabránit například možnosti vzniku trhlin na vznikajícím polotovaru. Rychlostní pole je zobrazeno na obr. 2. Důležitá je konstantní rychlost materiálu protékajícího průtlačnicí. KAREL BITTNER HUMUSOFT, s. r. o., Pobřežní 20, Praha 8, Česká republika tel.: , fax: , MM Průmyslové spektrum 47

6 ALPHACAM DOKONČUJE GAUDÍHO SEN Nexnet Jednou z nejznámějších referencí pro Alphacam je Gaudího nádherná stavba v Barceloně Sagrada Familia. Katedrála, kterou ročně navštíví více než 2 miliony turistů, je považována za hlavního představitele originální tvorby v rámci světové architektury. V Alphacamu jsou programovány i sochařské prvky. Jelikož stavba katedrály, která započala v roce 1882, je stále v plném proudu (odhad doby dostavby se pohybuje v horizontu dalších 80 let), byl vybrán produkt Alphacam k maximálnímu urychlení a zpřesnění procesu tvorby a obrábění (nejen) tvarových částí včetně soch. Alphacam, který je nejpoužívanějším CAM softwarem při opracování kamene, by měl maximálně přispět k rychlejšímu dokončení celé stavby. Zručným kameníkům dnes při práci pomáhá i CAM software. Způsob vytváření kamenných dílů Nasazení softwaru bylo rozhodnuto nadací Sagrada Familia již v roce 2004, a to za přísných podmínek, které musí korespondovat s principy zavedenými samotným Gaudím. Software je nasazen na víceosém CNC stroji Bermaq, a to hlavně k výrobě přesných modelů konceptů převážně v měřítku 1:10 z pěny a plastů. Teprve po jejich odsouhlasení se přejde k vlastní výrobě v plné velikosti z kamene. Použitá konfigurace Alphacamu zahrnuje pětiosý modul Alphastone umožňující vytváření komplexních obráběcích strategií s možností kontroly podřezů na plochách, což značně zjednodušuje celý způsob obrábění. Jednou použité strategie mohou být uloženy jako obráběcí styly a dále libovolně kombinovány s automatickými hrubovacími a dokončovacími operacemi a opakovaně používány pro další podobné součásti. Výsledkem je mnohonásobně kratší čas přípravy při maximální produktivitě výroby. Většina nejsložitějších chrámových tvarů je vytvořena podle Gaudího předloh v programu CATIA. Modely jsou načteny přímo do Alphacamu, kde dojde k vytvoření obráběcího postupu a následnému vygenerování NC kódu pro CNC stroj Bermaq. V případě, že velikost modelu přesahuje schopnosti os stroje, dokáže Alphacam rozdělit data do vrstev a podle nich následně automatic- Výstavba katedrály vždy byla záležitostí na celá staletí. ky vytvořit skupinu komponent a tvarů pro finální složení celé sestavy v měřítku 1:1. Ve stopách Gaudího Právě takovým způsobem Gaudí zhruba před stoletím pracoval. Vytvářením miniaturní verze všech typů architektonických detailů se ověřovalo, zda je možné průniky jednotlivých tvarů vůbec propojit. Raúl Ruiz, vedoucí týmu Alphacam inženýrů ve Španělsku, připouští: Je těžké hovořit o tom, co je efektivní na tomto způsobu prototypování u projektu, který není ani po 120 letech zdaleka u konce. Nicméně takto dnes se softwarem Alphacam pracujeme. Systém programování je velmi jednoduchý a účinný, což vše posouvá dobrým směrem. Díky tomu také Alphacam porazil ostatní CAD/ CAM systémy. Navíc se může opřít o výhodu již hotových a odladěných postprocesorů pro většinu CNC strojů v oblasti zpracování kamene, včetně IMT, Breton a OMAG. Tím se Alphacam stává víceméně jednoznačnou volbou pro mnoho kameníků nejen ve Španělsku. Přínosy nasazení Alphacamu Dříve byly veškeré konstrukční díly a jejich modely pro Sagradu Familiu vytvářeny v kamenických dílnách ručně. Nasazení Alphacamu neznamenalo pouze snížení potřeby zručných kameníků, ale také odstranění zmetkovosti, která logicky při práci vznikala. V současné době mohou inženýři na základě plné vizualizace vyzkoušet a odladit všechny nepříznivé pracovní metody, které by v konečném důsledku mohly vést například ke vzniku prasklin nebo jinému narušení kamenných dílů. Bezpečnost při výrobě stropních nosníků, pilířů nebo okenních rámů, které jsou všechny z kamene, je na prvním místě. Jakmile byly provedeny testy ohledně návaznosti tvorby konstrukčních prvků v CATII a jejich následný proces obrobení v Alphacamu, vybrala nadace 15 dodavatelů, kteří se podílejí na dostavbě celého komplexu. S rychlostí a přesností Alphacamu se dokončení Gaudího snu konečně zdá být realitou. ING. PETR BLAŽEK 48 MM Průmyslové spektrum

7 FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH FINÁLE V SINGAPURU V Singapuru se ve dnech uskutečnil světový šampionát projektu Formule 1 ve školách. Soutěž, v níž mělo devět milionů středoškoláků za úkol navrhnout, sestrojit, otestovat a závodit s vlastním modelem vozu formule 1 poháněného bombičkami CO 2, reprezentoval za Českou republiku tým Speed Performance Show ze SPŠ Přerov. V konečném pořadí skončil přerovský tým na jedenáctém místě. Závod Následující den byl již dnem závodním. Hned po ránu byla zahájena ústní prezentace, následovaná soutěží o nejrychlejší model a představením technické dokumentace modelu. Tento den se pro přerovské studenty stal nejúspěšnějším dnem závodu, protože se jim podařilo model Speed Performance Show ještě zrychlit a ten se stal čtvrtým nejrychlejším modelem. Na výbornou dopadla i technická prohlídka a první vyřazovací kolo závodu knock-out. Třetí den byl pro český tým posledním soutěžním. Osudnými se pro naše soutěžící staly další vyřazovací knock-out jízdy. Přerovští studenti se tak začali připravovat na slavnostní vyhlášení, kterého se zúčastnili piloti Kamui Kobayashi a Lucas di Grassi. Pro český tým byla největším zklamáním skutečnost, že i přes inovativní způsob uložení koleček na hřídeli se mu nepodařilo získat cenu Inovace roku. Přerovští studenti se nakonec Český soutěžní tým v Singapuru Samotný program pro účastníky závodu byl následující: po příletu v pátek 17. září 2010 se český tým Speed Performance Show ubytoval v hotelu Conrad, který leží nedaleko okruhu Marina Bay Street Circuit. Po celou sobotu, která byla věnována přípravě, se všechny soutěžící týmy staraly o to, aby si zajistily co nejlepší výsledek. Večer český tým navštívil poprvé singapurské město. Nedělní den byl věnován společné seznamovací snídani, na které vystoupil i ředitel samotné F1 ve školách, pan Andrew Benford, a oficiálně odstartoval závody. Za největší nedělní zážitek přerovští studenti považují vyhlídkovou jízdu na obřím kole Singapure Flyer. Večer všechny týmy stavěly své prezentační stánky. Prezentace soutěžních modelů umístili v první polovině startovního pole na slušném jedenáctém místě. Edgecam pomáhal při výrobě formule Společnost Nexnet, a. s., výhradní distributor CAD/CAM řešení od společnosti Planit pro český a slovenský trh, zde sehrála významnou roli dodavatele programovacího softwaru pro výrobu modelu formule 1. Pomocí Edgecam 2010 studenti přerovské střední průmyslové školy navrhli pět různých variant modelu formule 1. Edgecam 2010 ve své poslední verzi R2 představuje kompletní softwarové CAM řešení jak pro produkční obrábění, tak i pro výrobu tvarových forem a zápustek disponuje dvou- až pětiosým frézováním, podporou pro soustružení a soustružnicko-frézovací centra, a to vše v kombinaci s dokonalou CAD integrací a důmyslnými automatickými nástroji. ZDENĚK BUŘIČ MM Průmyslové spektrum 49

8 NOVINKY VE VERZI NX 7.5 Siemens PLM Software Systém NX 7.5 je novým synonymem pro produktivní konstrukci, výpočty a obrábění. Vylepšená synchronní technologie a nová funkčnost HD3D tento výrok potvrzují. modelů, nebo ji použít pro rychlou tvorbu alternativních návrhů řešení. Díky NX tak mohou CAE specialisté významně snížit čas nutný k opravám importované geometrie nebo k idealizaci geometrie pomocí odstraňování pro analýzu nedůležitých prvků. Novinky v nové verzi se týkají převážně práce s geometrií plošných těl. NX pro obrábění NX Turbomachinery Milling je novou aplikací pro obrábění lopatek a oběžných tur- Poj me si ve stručnosti představit nejdůležitější novinky, které nová verze NX přináší. Informační panel HD3D Nové prostředí HD3D představuje novou technologii HD-PLM v řešeních pro vývoj výrobků společnosti Siemens PLM Software. Informační panel HD3D propojuje systém NX se systémem pro řízení a správu dat Teamcenter tím, že umožňuje vizualizovat a intuitivně pracovat s veškerými potřebnými informacemi pro spolupráci a rozhodování v prostředí vývoje výrobku. Tím prostředí HD3D přináší podporu pro kvalifikovaná rozhodnutí vytvářená v aktuálním kontextu, dává uživateli okamžitý intuitivní přehled o stavu projektu a umožňuje tak projekt aktivně řídit nebo ověřovat již učiněná rozhodnutí. NX modelování Modelování pomocí skicování podporují nové nástroje, které významně urychlují vznik geometrie z pracovních náčrtů. Použitím nástrojů přímého skicování, automatického kótování a pozicování na jeden výběr lze velmi rychle a snadno naskicovat, provázat, zapozicovat a upravit skicu a poté ji použít pro tvorbu tažených nebo rotovaných prvků typu extrude nebo revolve, případně je možné profil táhnout a vytvářet tak obecné geometrie. Zrychlení doznalo i Freeform modelování (modelování pomocí volných ploch), nebo poslední verze systému NX umožňuje použití přístupu synchronního modelování i pro Freeform modelování, pro které je k dispozici pokročilá sada nástrojů pro práci s jakoukoliv třeba i importovanou geometrií. Systém tak dokáže odstranit až polovinu časově náročné práce požadované v konvenčním Freeform modelování. Použití synchronní technologie při modifikaci obecné plochy opěradla vozu Opel Insignia NX 2D a prostředí výkresů NX DraftingPlus je novým produktem zaměřeným na požadavky uživatelů orientovaných převážně na 2D prostředí výkresů, kromě toho ale nabízí i velice zajímavé možnosti konverze z 2D do 3D. NX DraftingPlus je plně integrován v prostředí tvorby výkresů NX Drafting a nabízí sadu nástrojů pro uživatele, kteří vyžadují konstrukci převážně ve 2D, vytvářející plány rozvržení, nebo potřebují pracovat se stávajícími 2D výkresy. Integrace nástrojů modelování do prostředí CAE Propojením prostředí modeláře a CAE nabízí systém NX daleko účinnější možnosti pro práci s geometrií, než je tomu u samostatných CAE preprocesorů. Výpočtáři tak mohou použít veškeré nástroje synchronní technologie pro vyčištění a idealizaci svých bínových kol, která urychluje NC programování tvarově složitých vícelopatkových rotačních dílů, obráběných na pětiosých obráběcích centrech. Aplikace nabízí sadu automatizovaných procesně orientovaných funkcí, jež zjednodušují tvorbu hladkých nástrojových drah používaných speciálně v tomto odvětví. NX pro programování měřicích cyklů CMM NX CMM Inspection Programming je nová off-line programovací aplikace, která pomáhá uživatelům programovat CMM měřicí cykly rychleji a přesněji díky práci ve 3D prostředí modeláře. Čas potřebný k programování měřicích cyklů lze redukovat až o 80 % využitím automatizace jejich generování založené na existujících PMI datech. -SPLM- 50 MM Průmyslové spektrum

9 SOLIDWORKS KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ UŽIVATELE Dassault Systèmes SolidWorks Corp. Společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. nabízí kompletní sadu nástrojů, které umožňují vytvářet, simulovat, publikovat a spravovat data. Produkty SolidWorks se snadno používají a spolupracují a tím uživateli pomáhají navrhovat výrobky lépe, rychleji a s nižšími náklady. Dokumentace výrobku 3DVIA Composer je grafický nástroj, který umožňuje vytvářet průvodní dokumentaci souběžně se samotným navrhováním výrobku. Nabízí funkce pro vytváření 2D a 3D obrázků, tvorbu animací pro technické publikace, generování informací o sestavě, sestavování marketingových prezentací a navrhování dalších materiálů pro zákazníky. Ekologické navrhování Na dnešním globálním trhu má zodpovědnost společnosti k životnímu prostředí klíčový význam. Zákazníci ve stále větší míře vyžadují produkty, které mají na životní prostředí minimální dopad. Software Solid- Works Sustainability napomáhá reagovat na potřeby trhu tím, že uživatelům umožňuje vy- SolidWorks přináší intuitivní řešení pro každý stupeň návrhu výrobku. Produkty SolidWorks jsou již dlouho známé schopností zjednodušovat komplikované konstrukční úkoly a široké technické veřejnosti umožňují snadnou realizaci návrhů. Toto intuitivní 3D řešení pokrývá veškeré aspekty procesu vývoje výrobku, mezi něž patří níže uvedené oblasti. Návrh Software SolidWorks přináší nástroje pro tvorbu modelů, sestav a výkresové dokumentace. Simulace Pomocí nástrojů SolidWorks Simulation je možné simulovat stejné podmínky, jakým budou vaše výrobky čelit ve skutečném provozu. Lze testovat více scénářů typu Možnost detailní prohlídky navrhovaného výrobku je dnes již běžnou realitou. co když a zvýšit tak kvalitu návrhu a přispět ke snížení ceny za materiál. Se zahájením testování není třeba čekat na vyrobení výrobku, ani není nutné vytvářet více fyzických prototypů. Správa dat Další nezbytností je mít k dispozici takové řešení pro správu dat, které data spravuje bezpečně, ve snadno ovladatelném rozhraní a není náročné na implementaci. Software SolidWorks PDM umožňuje vytvořit výkonnou databázi s účinným zabezpečením proti ztrátě nebo přepsání dat. Jeho prostřednictvím lze sdílet vytvořené návrhy s konstrukčními týmy v rámci celé organizace a řídit pracovní procesy tak, aby lidé, kterým jsou data určena, je měli k dispozici ve správný čas. S testováním nového výrobku není třeba čekat na výrobu fyzického prototypu. pracovat takový návrh, který odpovídá potřebám ochrany životního prostředí. SolidWorks 2011 Zatím nejnovější produktovou řadou, která se objevila na trhu v polovině října, je verze SolidWorks Každá nová verze, a ani tato není výjimkou, zvyšuje použitelnost softwaru, rychlost a výkon a v neposlední řadě také spolehlivost a kvalitu. Až 50 % vývojových prací bylo vynaloženo na zvýšení stability a výkonu nové verze. 90 % nových a vylepšených funkcí bylo implementováno na přání uživatelů. V článku na serveru se podrobně zaměříme na jednotlivé nové funkce v produktové řadě SolidWorks SYLVIE MRÁKAVOVÁ Dassault Systèmes SolidWorks Corp., Hroznová 11, Brno tel.: , MM Průmyslové spektrum 51

10 ROBOT JIŽ DOSPĚL Sonetech Na letošním MSV v Brně předvedla společnost Sonetech ve společné expozici s integrátory robotů Kuka a se zastoupením společnosti Seco programování robotů pomocí CAD/CAM systému Robotmaster a nasazení robotů Kuka v obráběcích operacích. Obrábění robotem s pevně upnutým obrobkem Návštěvníci expozice se mohli přesvědčit, že roboty lze poměrně snadno programovat i osadit kvalitním nástrojem a využít je pro obrábění. Zájemců o informace týkající se robotů všeho druhu, jakož i možností programování či způsobů aplikací robotů bylo opravdu mnoho, a proto kromě integrátorů robotů Kuka byli na stánku také zástupci vývojářů CAD/CAM systémů Mastercam ze společnosti CNC Software z USA a Robotmaster ze společnosti Intercam SA. Obrábění (vypalování) laserem s robotem držícím obrobek Obrábění pomocí robotů Roboty v pohybu neustále přitahovaly pozornost návštěvníků a podle ohlasů se jednalo o vůbec první ukázku obrábění robotem naživo na brněnském MSV. Na prvním stanovišti s obrábějícím robotem Kuka byl dílec klasicky uchycen a obráběn robotickým ramenem, které se pohybovalo kolem něj. Druhý robot předváděl vyhledávání dílů pomocí skeneru, naprogramování uchycení dílu do zápěstí robotu a následného opracování na více stanovištích (bruska a laser), která byla pevná, a robot se k nim s uchyceným dílem otáčel. Tato expozice zaujala několik zájemců, kteří uvedli, že podobný problém řeší, ale nenapadlo je řešit jej pomocí robotu. Současně uváděli, že předváděné řešení s využitím robotu je nejen jednodušší, ale i ekonomicky výhodnější než způsob, jakým plánovali výrobu řešit původně. Robotmaster Nejčastější otázka zněla: Jak to je všechno naprogramované? Jak? Pomocí Robotmasteru. Tento bezkonkurenční off-line programovací systém pro všechny typy robotů (tedy nejen Kuka) je založen na bázi CAD/ CAM systému. Robotmaster hladce integruje programování, simulaci a generování kódu v prostředí Mastercam a je ideální pro všestranné použití například při vrtání, 3D obrábění, leštění, broušení, ořezávání, tryskání, svařování, lakování, ohraňování, odjehlování a dalších činnostech. Zkracuje programovací čas ze dnů na hodiny díky možnosti generování řídicího kódu robotu přímo z prostředí CAD/CAM systému Mastercam. Jedná se vlastně o nadstavbu zmíněného CAD/CAM systému, takže složité trajektorie robotu jsou programovány snadno a rychle, podobně jako bychom programovali klasický CNC stroj pomocí CAD/CAM. Mastercam X5 O Mastercam jako takový byl také velký zájem, hlavně proto, že i když nová verze systému Mastercam X5 vychází oficiálně v těchto dnech, návštěvníci veletrhu se již mohli prakticky seznámit s novinkami v této verzi. K nim patří například optimalizované hrubování, inteligentní hybridní dokončování, nové techniky dynamického frézování, další usnadnění programování pětiosého obrábění, nové dráhy nástroje zapichování v soustružení, simulace obrábění včetně zobrazení stoje v Mastercamu, vylepšení modulu Design, nové dráhy nástrojů pro dynamické zbytkové frézování nebo dynamické konturování, vylepšení kruhového frézování, vylepšená tvorba děr na rotační kružnici a v neposlední řadě také podpora Iscar HEM (vysoce účinného obrábění) či vylepšení načítání historie ze SolidWorks v modulu Mastercam for SolidWorks. Také v nové verzi systému Robotmaster, který je s Mastercam X5 svázán, je oproti minulé verzi velká spousta vylepšení. Ale nejlepší možností, jak se s nimi seznámit, je vidět je na vlastní oči neboli nechat si tento software předvést. Naprogramovat robot už dokáže každý Společná expozice společností Sonetech a Blumenbecker na MSV 2010 v Brně ukázala, kam směřuje vývoj, jak v oblasti robotiky, tak zejména v oblasti off-line programování. Průmyslový robot je výhodným a schopným pomocníkem ve výrobě, přičemž už zdaleka nejde o technologii jen pro hromadnou či velkosériovou výrobu nebo pro velké firmy, ale je vhodná a dostupná i pro střední a malé výrobce nebo společnosti, které se zabývají výrobou kusovou či malosériovou. Již není problémem robot naprogramovat, protože už dávno se nejedná o komplikovanou a zdlouhavou proceduru, které je nutné obětovat předlouhý čas, ale s Robotmasterem to po zaškolení může zvládnout prakticky každý. Robot již dospěl a můžeme jej potkat nebo použít v odvětvích, kde jsme robotiku zatím vůbec nečekali. LUCIE KREJČIŘÍKOVÁ 52 MM Průmyslové spektrum

11 EXISTUJE UNIVERZÁLNÍ CAD/CAM SOFTWARE? technology-support Na trhu není a v nejbližší době ani nebude univerzální CAD, CAM ani CAD/CAM řešení, které by dokázalo stoprocentně splnit veškeré požadavky zákazníků na tento software. To občas bývá důvodem nespokojenosti těch, kteří byli některými prodejci CAD/CAM softwaru přesvědčováni o opaku. Vždy totiž záleží na tom, jaké úlohy potřebujeme pomocí CAX softwaru řešit, tedy jaký typ výroby ve firmě převažuje. Jiné řešení volí nástrojárny, jiné firmy s produkčním výrobním programem. Od nabídky po dodávku Jak lze v nástrojárnách vylepšit proces od nabídky až po dodávku nástroje zákazníkovi? Hlavním cílem nástrojáren, jak v oblasti lisování plechů, tak vstřikovacích forem, je dosažení vyšší produktivity při návrhu i ve všech etapách vývoje a výroby nástrojů. V současnosti, kdy nástrojárny poci ují značný tlak zákazníků jak na zkrácení časů vývoje a výroby formy (nebo postupového nástroje), tak i nákladů na daný nástroj, je téměř existenční záležitostí být co nejflexibilnější. V praxi to Cimatron E představuje integrované řešení zaměřené na návrh a výrobu v nástrojárnách. zvýšit počet vyhraných zakázek a jejich ziskovost přesnějším stanovením nákladů a profesionálně zpracovanou nabídkou; ujmout se každého projektu s důvěrou v jeho správnou realizaci; dramaticky redukovat čas potřebný na konstrukci díky silným konstrukčním a analytickým nástrojům vyvinutým speciálně pro nástrojaře; optimalizovat použitý materiál pro výrobu, snížit cenu nástroje a zvýšit svoji konkurenceschopnost; automatizovat opakující se a zdlouhavé konstrukční úkoly, zkrátit dodací lhůty a snížit výrobní cenu nástroje; usměrnit procesy a snadno řídit změny díky jednotnému integrovanému řešení od návrhu po výrobu. Příprava výroby pro pětiosé frézovací centrum Mazak VTC 800/30SR Tříkanálové soustružnicko-frézovací centrum programované pomocí GibbsCAMu znamená dokázat rychle reagovat na případné změny v požadavcích zákazníka a především vždy rychle a co nejpřesněji stanovit cenu nástroje již ve fázi zpracování nabídky. Jde o úkoly, které jsou velmi těžko dosažitelné, a jak ukazují poznatky z nástrojařské Evropy i z naší praxe, jedinou možnou cestou je volba integrovaného řešení pro celý proces od nabídky přes návrh a konstrukci nástroje až po jeho výrobu. Tyto předpoklady splňuje CAD/ CAM systém Cimatron E, který v sousedním Německu využívá každá třetí nástrojárna. Integrované řešení pro nástrojárny Integrované řešení CimatronE umožňuje nástrojárnám: Výroba dílců pro lékařský průmysl patří mezi produkční obrábění. CAD/CAM řešení pro produkční výrobu Jaké zvolit CAD/CAM řešení pro produkční CNC výrobu, aby vyhovovalo přípravě výroby pro obrábění na dvouosém soustruhu či dvoukanálovém CNC soustružnickém centru s možnostmi frézovacích operací, ale i pro obrábění na horizontálních či vertikálních frézovacích CNC strojích s mnohačetným upínáním? Pořídili jste si soustružnicko-frézovací centrum typu Integrex či Multus a máte na nich velké prostoje spojené s přípravou NC programů? Vhodným řešením pro takovýto typ výroby je technologický CAD/CAM software GibbsCAM, který je na trhu již 26 let a představuje výkonné řešení pro programování CNC obráběcích strojů. Díky intuitivnímu grafickému uživatelskému rozhraní se snadno ovládá a jeho používání je přitom velmi efektivní. Dodavatelem obou řešení pro Českou republiku a Slovensko je firma technology- -support, s. r. o. ING. VLASTIMIL STANĚK Proč i vy nejste spokojeným uživatelem CAD/CAM softwaru? vyvinut dle požadavků výrobců forem, lisovacích a postupových nástrojů je všude tam, kde CNC obrábění dává smysl technology-support, s. r. o., dusíkova 1597/19, cz , praha 6 tel.: , , MM Průmyslové spektrum 53

12 DATAMANAGEMENT? ŽÁDNÁ VĚDA Tech Data Distribution Podíváme-li se na průměrné uživatele CAD produktů, tak více než polovina z nich používá ke správě souborů vytvářených CAD systémem standardní Průzkumník Windows (Windows Explorer), případně správce souborů typu Windows Commander. Proč tomu tak je? Stroj na výrobu kukuřičných lupínků (Cornflakes). Společnost A. T. Ferrell Company Inc. používá pro vývoj svých výrobků Autodesk Vault Manufacturing. Autodesk Vault Family Poj me se podívat, jak se k problémům zmíněným v předchozím odstavci postavila společnost Autodesk se svým řešením pro správu výrobní dokumentace Autodesk Vault Family. Autodesk Vault Family je škálovatelné řešení rozdělené do čtyř úrovní. Lze říci, že každý uživatel dostane pouze to, co opravdu potřebuje, a nekupuje nic, co v podstatě nevyužije. V případě potřeby je ale kdykoliv možné přejít na vyšší úroveň. Jelikož všechny úrovně jsou postavené na stejném základu, nehrozí žádné problémy s migrací dat. Autodesk Vault První úrovní je základní správa dokumentů nazvaná Autodesk Vault, která je součástí všech strojírenských produktů Autodesku Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical a AutoCAD Electrical. Vyšší úrovně Workgroup a Collaboration umožňují pokročilejší správu revizí, automatické číslování, spolupráci více lokací společnosti, různé generování reportů o stavu jednotlivých projektů, přístup ne-cadovských uživatelů (např. vedoucích manažerů apod.), automatickou správu dávkových úloh (jako např. tisk, migrace dat apod.). Nejvyšší úroveň Vault Professional je komplexní správou inženýrských a výrobních dat s automatizací procesů pro vydávání a měnění dokumentace, spoluprací s ERP systémy a správou kusovníků. Vra me se ale zpět k Průzkumníku Windows a zkusme najít, co má společné s produkty Autodesk Vault Family a co je naopak diametrálně odlišné. Vzhled a ovládání Když porovnáme vzhled Windows Průzkumníku se vzhledem Autodesk Vault, jsou si velice podobné, a to jak rozmístěním jednotlivých oken, tak jejich obsahem. V levém okně se nachází struktura Vaultu, v pravém jednotlivé položky, případně soubory, dole je náhled na tyto položky. Je možné pracovat se zástupci, používat funkcionalitu Drag & Drop, schránku Windows. Všechny tyto body přispívají k tomu, že začínající uživatel Vaultu se nachází ve známém prostředí a používá již zažité funkce. Nabízí se hned několik odpovědí. Jelikož průzkumník je součástí dodávky operačního systému Windows, mají v podstatě všichni uživatelé tento nástroj na svém počítači. Z toho vyplývá nejen nízká nebo úplně nulová pořizovací cena, ale také rychlost zaškolení, které v podstatě není vůbec potřeba. Pro správce IT je Průzkumník Windows nenáročný na údržbu není potřeba ho nijak instalovat, konfigurovat, aktualizovat Vše se řídí nastavením Windows, případně sí ového prostředí. Dalo by se říct ideální stav. Jenomže... Bohužel Průzkumník Windows nedokáže ošetřit problémy, které nastávají zejména při práci s CAD systémy. Například jeden uživatel může druhému přepsat výkres. Typickým problémem také je, že nebývá jasné, jakou verzi dokumentace odeslala konstrukce zákazníkovi, případně podle čeho se vyrobí náhradní díl na zařízení, který si zákazník koupil před dvěma lety. Další častou skutečností je, že místo toho, než by uživatel vyhledal model nebo výkres, raději jej znovu vymodeluje nebo nakreslí, i když si je jistý, že minulý měsíc na něčem podobném pracoval. Nyní však přesně neví, kam ho uložil, a vyhledávací nástroje Windows tato data nemohou najít. Uživatele také určitě zdržuje od práce tisk výkresů pro výrobu, jelikož si nejsou jisti, která z verzí nalezených na serveru je poslední a platná. Náhledy Rozdíl, na první pohled neviditelný, je v náhledovém okně. Zatímco Průzkumník Windows zde zobrazuje bitmapový náhled, Vault zobrazuje náhled živý, s možností otáčení modelu, zoomování apod. Vault navíc umožňuje zobrazit informace z rohového razítka. Přepisování souborů Jak už jsem zmiňoval na začátku, velice častým problémem uživatelů CAD systémů je přepisování si souborů navzájem. Autodesk Vault podporuje týmovou spolupráci a uživatel jednotlivým položkám nebo souborům přiřazuje stav. Jinými slovy, obsadí-li si uživatel daný dokument, další uživatel mu ho nepřepíše. V závislosti na fázi, ve které se tento dokument nachází, druhý uživatel mů- 54 MM Průmyslové spektrum

13 AUTODESK INVENTOR VSTUPTE DO SVĚTA DIGITAL PROTOTYPING S řešením Autodesk Inventor 2011 používáte jediný digitální model pro konstrukci, vizualizaci a simulaci vašich výrobků. Díky Inventoru snížíte náklady na výrobu a dostanete své výrobky na trh rychleji. Více o systému Inventor najdete na AUTODESK INVENTOR 2011 Autodesk Vault je součástí všech strojařských CAD systémů společnosti Autodesk. Vault Family je škálovatelné řešení rozdělené do čtyř úrovní. že pracovat s jeho předchozí verzí, případně si vytvořit kopii. Přejmenovávání souborů a položek Přejmenování souborů je v obou případech stejné. Pravé tlačítko myši funkce Přejmenovat. Problém ale nastává u vzájemně propojených souborů, jako jsou například sestava podsestava díl, výkres model, výkres externí reference aj., kdy Průzkumník Windows o tomto propojení neví a neupraví odkazy v navazujících souborech. Naproti tomu Autodesk Vault vyhledá všechny soubory, kde je přejmenovávaný soubor použit a upraví v nich odkazy na něj. Přesouvání souborů Podobně jako v předchozím bodě je přesouvání souborů jak v Průzkumníku Windows, tak ve Vaultu stejné. Uchopím a přetáhnu. Avšak podobně jako v předchozím případě nastává problém u navzájem propojených souborů, kdy pouze Vault vyhledá navazující soubory. Vyhledávání Vyhledání se v Autodesk Vaultu může odehrávat podobným způsobem jako v Průzkumníku Windows. V pravém horním rohu je okno pro zadání vyhledávaného řetězce. Autodesk Vault navíc umožňuje vyhledávat ve vlastnostech položek, v rohových razítkách apod. Opětovné využití dat Častou úlohou konstruktéra bývá vytvoření nové konstrukce na základě staré. Vznikne nová verze, kde určitá část dílů bude nová a určitá část dílů bude původní. Převedeme- -li to do řeči CAD systémů, je potřeba zkopírovat vrcholovou sestavu dané konstrukce s tím, že část souborů (dílů) zůstane na svém původním místě a část souborů vznikne na místě novém. Nová vrcholová sestava (nová konstrukce) se bude odkazovat jak na původní soubory, tak na nové. Tato úloha je pro Průzkumníka Windows asi splnitelná, nicméně klade velké nároky na uživatele (a hlavně jeho neomylnost a trpělivost). Proto společnost Autodesk dodává se svými CAD systémy nástroje, které tuto úlohu (případně jí podobné) zautomatizuje. Autodesk Vault má i zde navrch, a to zejména v rychlosti, nebo nadefinování a provedení této úlohy je záležitostí několika kliknutí a sekund. Z celého portfolia Autodesk Vault Family jsme porovnávali nejjednodušší řešení. Jak už bylo zmíněno, Autodesk Vault je součástí všech strojařských CAD systémů společnosti Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical a AutoCAD Electrical. Autodesk ovšem nabízí ještě další tři úrovně, které posouvají správu výrobní dokumentace o hodný kus dál. O nich někdy příště. PETER PRIESOL Model byl vytvořen pomocí systému Autodesk Inventor Publikováno se svolením společnosti ADEPT Airmotive, Durban, South Africa Autodesk, Autodesk Inventor a Inventor jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a některých dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky, názvy výrobků nebo ochranné známky patří příslušným držitelům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nabídku produktů, specifi kace a ceny bez předchozího upozornění a není odpovědná za typografi cké nebo grafi cké chyby, které se mohou v tomto dokumentu objevit Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Digitální prototyp při vstřikování plastů II

Digitální prototyp při vstřikování plastů II Digitální prototyp při vstřikování plastů II Petr Halaška SMARTPLAST s.r.o. CAD návrh vstřikovací formy První část článku Digitální prototyp v čísle 17, příloha Technologie zpracování plastů jsme uzavřely

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

Autodesk Inventor Professional 9

Autodesk Inventor Professional 9 časopis pro moderní konstruktéry Recenze grafických karet Metoda konečných prvků Tipy a triky DWF Coposer MITCalc Autodesk Inventor Professional 9 3/2004 Vážení čtenáři, před řadou z vás stojí upgrade

Více

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU 3D NÁVRH A KONSTRUOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA SIMULACI Výrobní společnosti ve všech oborech udělaly z 3D virtuální simulace cenný nástroj pro konstruktéry, který

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm NX Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Systém NX je komplexním CAx řešením pro vývoj produktů, který přináší výkonné nástroje pro design, simulaci, dokumentaci, přípravu výroby a samotnou výrobu nástrojů.

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Zadání soutěžního úkolu:

Zadání soutěžního úkolu: Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková Obsah: 1) 2) 3) 4) Použití softwaru CATIA v automobilovém průmyslu Společné vlastnosti obou verzí Odlišný přístup k řešení konstrukčních úloh Zhodnocení 1) Použití

Více

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění production_broch_2007_press.indd1 1 7.3.2007 16:23:59 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních CNC obráběcích

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového v Solid Edge ST6? VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40 www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary Autodesk Academia Forum 2010 Simulace a optimalizace návrhu a význam pro konstrukční návrh Miroslav Stárek Brno, 16. prosince 2010 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. 11 ANSYS, Inc. Proprietary Nástroj

Více

MS Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (pouze 32bitová verze)1

MS Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (pouze 32bitová verze)1 Popis EdgeCAM 12 EdgeCAM je CAM program od firmy Pathtrace. Slouží k tvorbě obráběcích strategií a generování CNC kódu z modelů CAD. Pomocí tohoto softwaru lze vytvářet CNC kódy prizmatického a tvarového

Více

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Průmyslové trendy a požadavky...3 Nový přístup k tvorbě kontrolních programů CMM...4 Používaná aplikace...4 Automatické programování kontrolních

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ POMOHOU RŮSTU VAŠEHO PODNIKÁNÍ Konstrukční řešení SOLIDWORKS pomáhají konstruktérům,

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Tel: +420 494 323 575 Fax: +420 494 323 386 E-mail: tfa@tfa.cz www.tfa.cz Stavebními kameny pro vývoj upínacího systému USS jsou dlouholeté zkušenosti v oboru

Více

KASTR Upínače českého výrobce

KASTR Upínače českého výrobce KASTR Upínače českého výrobce Zatímco trh s upínači pro obráběcí stroje je soustavně nasycován prostřednictvím nejrůznějších obchodních organizací výrobky pochybné kvality, funkce a místa původu, rodinný

Více

Modelování elektromechanického systému

Modelování elektromechanického systému Síla od akčního členu Modelování elektromechanického systému Jaroslav Jirkovský 1 O společnosti HUMUSOFT Název firmy: Humusoft s.r.o. Založena: 1990 Počet zaměstnanců: 15 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 20 MATLAB,

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS SIMULATION SOLIDWORKS SIMULATION Nejlepší bezriziková inovace na trhu Pomocí simulace proudění zajistěte dostatečný průřez výstupního potrubí Zkontrolujte rezonanci mezi ventilátorem a motorem Rozmetač sněhu pro

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení WorkNC-CAD Hybridní modelář posouvá hranice 3D konstrukce, oprav a přípravy obrábění. Tento výkonný 3D plošný a objemový modelář umožňuje uživatelům pracovat na neuzavřených

Více

CNC soustruh CKE 6156Z /1500

CNC soustruh CKE 6156Z /1500 CZ MOOS TRADING s.r.o Svatopluka Čecha 519/28, 751 31 Lipník nad Bečvou CZECH REPUBLIC Tel.:+420 581 701 605 www. moostrading.cz E-mail:info@moostrading.cz CNC soustruh CKE 6156Z /1500 Skladem: únor 2015

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Co je nového v RhinoCAMu 2012

Co je nového v RhinoCAMu 2012 Co je nového v RhinoCAMu 2012 6. únor Tento dokument popisuje nové funkce a vylepšení, které přináší RhinoCAM 2012, CAM systém pro Rhinoceros 4.0 a Rhinoceros 5.0 od společnosti MecSoft Corporation. 2012,

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

TNL-160AL. CNC soustruh

TNL-160AL. CNC soustruh TNL 160AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-160AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø530 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

TNL-130AL. CNC soustruh

TNL-130AL. CNC soustruh TNL 130AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-130AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø 410 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

Okamžitá použitelnost

Okamžitá použitelnost Přednosti: Alternativní nabídky během okamžiku snadné ovládání okamžitá použitelnost vypracování alternativních nabídek s minimem námahy Okamžitá použitelnost Modul Výměna materiálu vyniká komfortním ovládáním

Více

Autodesk Simulation CFD 2012. Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer

Autodesk Simulation CFD 2012. Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer Autodesk Simulation CFD 2012 Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer Autodesk Simulation CFD 2012 - úvod Computational Fluid Dynamics (CFD) je simulační nástroj, který matematicky (MKP) modeluje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Přehled kurzů, seminářů, školení

Přehled kurzů, seminářů, školení SPŠ, Hronov, Hostovského 910 NABÍDKA KURZŮ, SEMINÁŘŮ, ŠKOLENÍ: Kontakt: Sedláčková Věra tel. 491485048 e mail: sedlackova@spshronov.cz Přehled kurzů, seminářů, školení 1. ECDL Evropský průkaz počítačové

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

CAM řešení pro SolidWorks

CAM řešení pro SolidWorks CAM řešení pro SolidWorks www.hsmworks.com www.hsmworks.cz Skutečná znalost systému SolidWorks Podpora Více-jader / Více-Procesorů Skutečná 64bitová Aplikace HSMWorks je od základu navržen pro práci v

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ INTEGROVANÉ NAVRHOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ Řešení SOLIDWORKS Electrical zjednodušují návrh elektrických systémů

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Důležité tržní faktory... 3 Stávající specializované aplikace... 3 Nová generace flexibility... 4 Specializované operace pro lopatková

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Nový modul tvorby elektrod

Nový modul tvorby elektrod Nový modul tvorby elektrod Tvorba elektrod je důležitou součástí procesu výroby formy, bez ohledu na její složitost. WorkNC-CAD Hybridní modelář modul tvorby elektrod přináší uživatelům dokonalou rovnováhu

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006 časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky 1/2006 Systém správy dokumentu Vážení čtenáři, právě v tomto období přichází majitelům služby Subscription na

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

. firma s více než sedmdesátiletoul tradicí.

. firma s více než sedmdesátiletoul tradicí. . firma s více než sedmdesátiletoul tradicí. KONSTRUKCE KONTROLA MODELÁRNA NÁSTROJÁRNA FIRMA Historie truhlářské firmy začíná v letech 2. světové války. Nejdříve bylo ve firmě zaměstnáno 3 až 8 pracovníku.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

www.smap3d Piping.com

www.smap3d Piping.com www.smap3d Piping.com Smap3D Piping Software pro návrh 3D potrubního systému Od P&ID diagramů přes 3D návrh po izometrické výkresy 3D návrh potrubí snadno s využitím tříd potrubí Smap3D Piping je 3D CAD

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

Svařované sestavy (cvičení)

Svařované sestavy (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 1.4.2013 Název zpracovaného celku: SVAŘOVANÉ SESTAVY (cvičení) Svařované sestavy (cvičení) Autodesk Inventor umožňuje efektivní tvorbu

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí. Progresivní Pohodlný Praktický Přesný Pěkný

Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí. Progresivní Pohodlný Praktický Přesný Pěkný Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí Progresivní Pohodlný Praktický Přesný Pěkný Proč vznikl Filip? V první fázi jsme tvořili naše konstrukce jako svařence, které nebylo možné jednoduše

Více

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů efficiency in laser cutting BySprint Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů 2 BySprint soustředěný a ekonomický BySprint je optimální zařízení pro uživatele, kteří

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Název projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Jméno a adresa firmy RONELT, Výpusta

Více