SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum"

Transkript

1 SOFT WARE PRO STROJAŘE Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum Když jsme před několika lety poprvé přišli s přílohou Software pro strojaře, byl internet ještě luxusem, ke kterému jsme z tepla domova povětšinou přistupovali pomocí drahého a pomalého vytáčeného spojení pokud vůbec, jehož prostřednictvím stáhnout větší množství dat bylo téměř nereálné. A to nemluvím o obětech softwarových pirátů, kteří dokázali spojení potají přesměrovat přes nějakou exotickou zemi na opačné straně zeměkoule a připravit tak neš astného surfera za špatně skrývaného nadšení manažerů telekomunikačních společností o pěkný balík. A tak se v našem časopisu jednou za rok nebo za dva objevo- valo cédéčko zpřístupňující čtenářům novinky z oblasti CAD/CAM/CAE či ERP softwaru a další zajímavosti. Konečně, časopisy s cédéčkem tehdy byly in, tak proč ne? Leč časy se velmi rychle mění a v počítačových oborech ještě rychleji, takže nějaký ten rychlejší nebo pomalejší internet má prakticky každý, kdo o něj stojí. Mění se i software a nejspíš o něco pomaleji, ale přece mění se i názory a preference celé společnosti. Do popředí se dostávají trvale udržitelné technologie či trvale udržitelné navrhování. Ostatně některé z příspěvků toto téma přímo zmiňují. Takže jsme také zvolili tuto cestu a s ohledem na celkovou hmotnost CD-ROM nosičů jsme se rozhodli ušetřit přes metrák plastu tím, že jsme obsah přesunuli z cédéčka na internet. Zde jsou ke každému článku, jehož internetovou adresu najdete v záhlaví, dostupné další užitečné informace, které si jejich autoři (příp. autorské týmy) sami dodali. Společně s vydáním přílohy Software pro strojaře tedy uvádíme do provozu nový portál s adresou který se, jak doufáme, stane oblíbeným místem zájemců o softwarové technologie v průmyslu. Pro tvorbu obálky byly použity vizualizace od společností Autodesk, Humusoft a Siemens PLM Software PAVEL MAREK

2 CAD/CAM SYSTÉM TOPSOLID A SIMULAČNÍ SOFTWARE VULCAN Centersoft CAD/CAM systém TopSolid je původem z Francie. Jedná se o velmi výkonný konstrukční systém se všemi funkcemi, které od soudobého konstrukčního a technologického softwaru očekáváme. Vulcan je software určený pro simulaci odlévání. ním prostoru v rámci tvůrčího konstrukčního procesu. Při práci je možné využívat další silný prostředek katalogy, které značně urychlují a zefektivňují opakované použití dílů. Pro podporu konstruktérské práce jsou k dispozici moduly pevnostních výpočtů, kinematika, dynamické výpočty apod. Pro usnadnění a zproduktivnění práce CAD systém přirozeně obsahuje generátor výkresové dokumentace, který automaticky bu vygeneruje výkresovou dokumentaci celého výrobku, nebo na přání výrobek rozloží do jednotlivých významných částí bu podle výběru konstruktéra, nebo sám vygeneruje výkresy dílčí. Pro potřeby prezentace výrobku je k dispozici plný fotorealistický rendering. CAD systém lze dále rozšířit například o modul optimalizace rozložení 2D dílců do plochy (například tabule plechu či jiného polotovaru). CAD rovněž nabízí obecnou podporu pro práci s plechovými součástmi jako ohýbání plechů, konstrukce potrubí pro vzduchotechniku, obecného potrubí apod. Systém lze rovněž používat v režimu typu concurent engineering, kdy několik konstruktérů pracuje současně na tomtéž dílu. CAD prostředí existuje v zásadě ve dvou verzích. Jedna je určena pro práci s kovy a jinými materiály, druhá je specializována na konstrukce ze dřeva, kde jsou využívány speciální truhlářské algoritmy pro urychlení standardních konstrukčních prací. Sestava formy v softwaru TopSolid TopSolid je postaven na základě jádra Parasolid a nabízí komplexní prostředí pro konstrukci ve 2D i 3D. V oblasti 2D jsou k dispozici v zásadě dvě metody jednak klasická exaktní konstrukce s celou řadou standardních i nadstandardních funkcí k tvorbě a obsluze 2D elementů, jednak režim práce ve skicáři, který se opírá o volnou skicu dodatečně řízenou parametry. Podpora práce ve 3D V oblasti 3D je k dispozici inteligentní a rychlý systém tvorby a obsluhy pracovních rovin, které mohou vznikat na základě empirického zadání nebo mohou být snadno a rychle odvozovány ze stěn objemových těles, obecných ploch, křivek či bodů. Hlavní činností ve 3D je však samozřejmě práce s 3D křivkami, plochami, tělesy a sestavami. K sestavování výsledného produktu je možné používat jednu ze dvou metod bu lze postupně konstruovat jednotlivé díly a v rámci projektu je následně slučovat do výsledné sestavy, nebo konstruktér může prostě začít volně tvořit v prostoru a tělesa zde vytvářet in situ, podle konkrétní potřeby a podmínek v aktuál- Technologická část příklad obrábění skříně Nadstavby pro tvorbu forem a nástrojů Základní prostředí CAD pro práci s kovy je možné účelově rozšířit o speciální konstruktérskou podporu pro konstrukci forem, počínajíc konstrukcí jader přes určení dělicích rovin, doplnění mechanických částí formy s kontrolou na možné kolize (vzniká kinematický model formy) přes optimalizaci a tvorbu chladicí soustavy až po umís ování a konstrukci vtoků. I v tomto případě se výborně uplatní generování dokumentace včetně kusovníků apod. CAD je také možné posílit o modul Progress určený pro konstrukci strojů a nástrojů k prostřihování a ohýbání plechu. 44 MM Průmyslové spektrum

3 Simulace tlakového lití v softwaru Vulcan Práce se dřevem Základní prostředí pro práci se dřevem lze rozšířit například o databáze spojovacího materiálu typického pro konstrukci interiérů, nábytku nebo jiných výrobků vzniklých kombinací různých materiálů, například při stavbě lodí apod. K dispozici je také modul Planer učený k rychlému sestavování interiérů a kalkulacím s tím spojenými, který se opírá o katalogy vlastních i převzatých výrobků a nezbytných doplňků. Obrábění s přehledem CAM prostředí je plně modulární, přičemž jednotlivé moduly jsou členěny podle typu obrábění (frézování, soustružení, řezání drátem, elektrody, prostřihování vysekávání, řezání laserem aj.) a jejich náročnosti (frézování ve dvou až pěti osách). CAM se opírá o jádro kvalitního CAD systému. Díky tomu jsou k dispozici modely strojů vybavené plnou kinematikou s kontrolou obrobitelnosti a kontrolou kolizí, modely obráběcích nástrojů, svěráků, upínek, sklíčidel a jiných pomocných agregátů. Díky tomuto propojení je rovněž přehled o aktuálním stavu polotovaru v průběhu standardních metod obrábění. Systém sleduje aktuální tvar polotovaru a například v případě úpravy některé z mnoha operací dokáže upravit operace s ní související tak, aby nedošlo k případnému najetí rychloposuvem do materiálu. Ručně i automaticky Software technologovi umožňuje jednak velmi detailně nastavovat algoritmy obrábění, ale je možné využít i semiautomatického ob- rábění, kdy systém podle vybrané části obrobku navrhne technologii sám a postupně vede uživatele ke kompletnímu obrobení. Konečně je zde možnost využití i plně automatického obrábění, kdy systém sám detekuje standardní části výrobku a vybírá si pro ně odpovídající algoritmy a nástroj, případně nástroj sestaví z více částí a provede obrábění včetně simulace a eventuálně i detekci všech kolizí. Výstupem je kompletní NC kód pro obráběcí CNC stroj s jedno- i vícekanálovým řízením. CAM také disponuje vlastním, uživatelsky otevřeným generátorem technologické dokumentace. Dodavatel softwaru se rovněž stará o školení, manuály či aplikační propojení systému se stroji. Software pro simulaci odlévání Vulcan je software určený pro simulaci odlévání a pochází z vývojové dílny španělské společnosti Quantech. Tato společnost je tvůrcem nejenom Vulcanu, ale i dalších speciálních aplikací, jako je například Stampack pro simulaci tváření plechu. Software Vulcan sestává ze dvou základních částí. První z nich je zaměřena na práci s předlohami (modely určenými k odlévání) nebo s formami. V této části uživatel zadává kompletní informace o použitých objektech, které budou následně předmětem výpočtů simulací. K dispozici je generátor konečnoprvkové sítě, která s dostatečnou přesností popisuje příslušné objekty. K dispozici jsou rovněž CAD prostředky pro úpravu těles nebo jejich tvorbu a zejména také otevřené databáze chování tavenin, které je možné modifikovat na základě empirických zkušeností uživatele. Dynamika odlévání Druhá část softwaru slouží (po nastavení všech nutných parametrů a odsouhlasení kvality sítě) k výpočtu požadovaných simulací a jejich prezentaci. Tyto výpočty lze opět rozdělit na dvě skupiny, které však spolu úzce souvisejí. Zaprvé je to vlastní dynamika odlévání. Sem patří vznik turbulencí při zatékání, průběh a střety čel vln taveniny uvnitř formy, rychlost zatékání, časová studie plnění částí formy apod. Znalost chování taveniny uvnitř formy pak umožňuje odhalit části odlitku s prudkými kvalitativními změnami (studenými svary), tvorbou vzduchových kapes (optimalizace umístění přetoků) či sledovat opotřebení formy závislé na rychlosti průtoku taveniny v exponovaných místech. Tato znalost pak umožňuje optimalizovat tvar formy a vtoků ještě před prvním skutečným litím. Chování taveniny Druhá část výpočtů se zabývá chováním taveniny s ohledem na vývoj teploty v průběhu odlévání, prostup tepla mezi taveninou a formou, časovým a teplotním průběhem tuhnutí taveniny a potenciálními místy vzniku defektů výrobku s ohledem na smrš ování odlitku, nestejnoměrné chladnutí taveniny, vznik pórozity, prasklin, odtaženin apod. Možnosti simulací Obě části výpočtů umožňují komplexně sledovat chování taveniny ve velmi názorné 3D simulaci nebo prostřednictvím grafů popisujících vývoj situace v libovolných bodech prostoru simulace. K dispozici jsou následující simulace: odlévání do písku; odlévání se změnou náklonu; gravitační odlévání; nízkotlaké odlévání; vysokotlaké lití; proces odlévání do ztracené pěny; odstředivé odlévání. Hlavním přínosem softwaru Vulcan je možnost eliminace příčin vad odlitků díky provedeným simulacím ještě v předvýrobním procesu. To ve výsledku představuje nejen zajímavé ekonomické úspory, ale i vyšší konkurenceschopnost slévárny. JAROSLAV ČAPEK MM Průmyslové spektrum 45

4 SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITINY HLINÍKU Humusoft Protlačování se řadí k technologiím objemového tváření materiálu. Existují různé způsoby protlačování, které se hodnotí podle směru pohybu materiálu a protlačovacího trnu, jako je protlačování dopředné, zpětné, kombinované a další. Existují i speciální způsoby této technologie. Hydrostatické protlačování využívá kapalinu o vysokém tlaku, která obklopuje tvářený materiál a vytváří v něm všestranné napětí zvyšující jeho tvárnost. Další možností je protlačování trubek a různých profilů. V tomto případě je zpracovávaný materiál ohřátý na teplotu, při které se nachází v plastickém stavu a pod vysokým tlakem proudí přes profilovanou průtlačnici z kontejneru ven. (Zdroj: TU Liberec, Technologie objemového tváření protlačování) Řešení v Comsol Multiphysics Jedním z programů, který tuto úlohu řešil, je systém Comsol Multiphysics, který je určen k FEM analýze různých fyzikálních procesů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi (PDE). Jedná se o modulární systém s volitelnými nadstavbami z oblasti elektromagnetismu, dynamiky tekutin, akustiky, pružnosti a pevnosti, přestupu tepla a průmyslové chemie. Jednotlivé aplikační režimy lze navzájem libovolně propojit a tímto způsobem řešit celou řadu multifyzikálních úloh. Při řešení úlohy byly propojeny vztahy popisující ne-newtonovské proudění tekutiny, přestup tepla mezi formou a protlačovaným materiálem a zatížení konstrukce protlačovacího zařízení. Uvedený matematický popis těchto fyzikálních vlivů (aplikační režimy) obsahují tři specializované nadstavbové moduly: modul pro průmyslovou chemii (Chemical Engineering Module), modul pro přestup tepla (Heat Transfer Module) a modul pro úlohy z pružnosti a pevnosti (Structural Mechanics Module). Konstrukce nástroje a způsob výpočtu Konstrukční návrh tvářecího stroje zajistila severoitalská firma Compes S. p. A., přičemž Obr. 1. Rozložení teploty v podélném a příčném řezu analyzované geometrie Obr. 2. Rozložení rychlostního pole v příčném řezu protlačovaného profilu Problematika protlačování je natolik aktuální, že evropské technické univerzity pořádají na uvedené téma konference a workshopy. Jednou z nich je například International Conference on Extrusion and Benchmark (ICEB), pořádaná v roce 2009 v německém Dortmundu, nebo v roce 2007 Extrusion Workshop v Bologni. Účelem akcí je zlepšovat kvalitu a fyzikální vlastnosti protlačovaných výrobků se stále složitějšími profily při využívání nových materiálů. FEM analýza protlačování Jako ve většině oborů, tak i zde se k optimalizaci procesů protlačování využívá simulace a modelování s podporou softwaru. Většinou se jedná o metodu konečných prvků (FEM analýza), která je vhodná všude tam, kde zadanou úlohu nelze řešit analytickými metodami. Vra me se však ke způsobu protlačování materiálu v horkém stavu. Na workshopu v Bologni byl jeho účastníkům předveden praktický příklad z průmyslu a účastníci setkání měli za úkol provést jeho simulaci. Protlačovaný materiál byl definován jako tekutina s velmi vysokou viskozitou, která závisí na rychlosti proudění a na teplotě ohřátého materiálu. Zdrojem tepla je také vnitřní tření materiálu pohybujícího se formou a průtlačnicí, a proto jsou do modelovaného procesu zahrnuty i tepelné vazby. Jedná se tedy o multifyzikální úlohu, ve které je navzájem provázána rovnice tepla s rovnicí popisující dynamiku tekutiny. Tento mechanismus je obzvláš vhodný, jestliže při výpočtu vznikají velké deformace a dynamická viskozita protlačovaného materiálu se mění v závislosti na teplotě. Obr. 3. Čtvrtinová geometrie kontejneru s materiálem a průtlačnicí ve tvaru písmene L navržená geometrie zařízení obsahuje čtyři různé profily průtlačnic, které jsou umístěny v jednotlivých kvadrantech kruhového průřezu kontejneru. Při řešení úlohy v Comsol Multiphysics se uvažuje jen čtvrtina navržené geometrie s jednou průtlačnicí, jak je znázorněno na obr. 3. Ve zjednodušeném modelu jsou zanedbány rozdíly mezi čtyřmi navrženými profily, což na výpočet nemá zásadní vliv. Úloha je řešena v ustáleném stavu a materiál protékající průtlačnicí má nekonečnou délku. Ve skutečném procesu je tvářený materiál do průtlačnice vtlačen a jeho objem se průběžně zmenšuje. Okrajové podmínky a experimentální data jsou vzata z konference v Bologni. Průtlačnice a kontejner jsou navrženy z oceli AISI610 9H11 (přítlačný trn zde není uvažován) a polotovar (špalek) je ze slitiny hliníku. Pevnostní analýza je zaměřena pouze na ocelovou část tvářecího stroje, což je 46 MM Průmyslové spektrum

5 Novinky v programu Comsol Multiphysics 4.0 Největší novinkou ve verzi Comsol Multiphysics 4.0, která byla dána do prodeje v dubnu letošního roku, je nové grafické rozhraní, jehož základem je stromová struktura vytvářeného modelu. Uživatel má všechny vlastnosti modelu neustále před sebou a v procesu modelování může vytvářet sekvence ve čtyřech základních skupinách: geometrie, vytváření FEM sítě, typ analýzy a zpracování výsledků. Tímto uspořádáním je zajištěna možnost analyzovat model v několika variantách. Nová verze přináší materiálově orientované modelování, což znamená, že v analyzovaném modelu je materiál přiřazen přímo jednotlivým oblastem. V důsledku toho lze jednotlivé vlastnosti materiálu ovládat z jednoho místa stromové struktury. Další novinkou je možnost využití počítačových klastrů, čímž lze výpočet podstatně urychlit. CAD Import Modul umožňuje import z CAD systémů do prostředí Comsol Multiphysics. Živé propojení Comsol Multiphysics je nyní možné se systémy SolidWorks, Pro/Engineer a Autodesk Inventor. K dispozici je také off-line import ze systému CATIA a z dalších CAD systémů s jádrem Parasolid. Comsol Multiphysics si stále zachovává komunikaci se systémem Matlab, který je jeho jediným programovacím prostředím. Nové nadstavbové moduly Připravují se také nové nadstavbové moduly. CFD Module propojuje úlohy zaměřené na proudění tekutin, přestup tepla a transport hmot a s jeho pomocí lze například simulovat úlohy zaměřené na chlazení elektroniky, tepelné výměníky, reaktory aj. Modul obsahuje také rozhraní pro rotační stroje, což Model představuje analýzu kloubového spojení hřídele při jeho maximální výchylce. Vytvořeno italskou firmou Metelli z Cologne. umožňuje modelovat mixéry nebo mísicí zařízení. Modul zahrnuje modely proudění s vlivem stlačitelnosti, takže lze řešit například obtékání profilů nebo částí letadel při vyšších Machových číslech. Turbulentní modely pro nízká Reynoldsova čísla umožňují modelovat úlohy s přirozeným konvekčním prouděním a v kombinaci s přestupem tepla tak můžeme řešit přirozené ochlazování součástí nebo zařízení vlivem okolního prostředí. Pomocí simulačního modelu Euler/Euler je zase možné modelovat dynamiku tekutin ve více fázích, přičemž je k dispozici také vazba mezi turbulentním prouděním a prouděním v pórovitých médiích. Bateries & Fuel Cells Module je určen k modelování baterií a palivových článků všeho druhu. Uživatel má k dispozici rozhraní, ve kterém lze analyzovat primární, sekundární a terciární rozložení proudové hustoty v elektrochemických článcích. Palivové články mohou obsahovat pevné nebo pórovité elektrody se zředěným nebo koncentrovaným elektrolytem. Díky možnostem Comsol Multiphysics jsou k usnadnění práce uživatele definovány multifyzikální vazby v oblastech přestupu tepla, proudění a elektrochemických reakcí. Pomocí definovaných aplikací lze řešit lithioiontové, niklhydridové nebo olověné baterie. Řešené palivové články mohou být alkalické, karbonátové nebo PEM (Proton Exchange Membrane), u kterých dochází k elektrochemické reakci mezi molekulami vodíku a kyslíku. Plasma Module je určen k modelování všech nejaderných plazmových reaktorů a využití najde v osvětlení, ve výrobě polovodičů nebo při sterilizaci a filtraci v medicíně. průtlačnice a kontejner. Při výpočtu je uvažováno jednoduché lineární elastické chování a potřebná data byla získána z dalšího volitelného modulu Material Library. Zadané parametry a okrajové podmínky Z hlediska tepelné analýzy je pro náplň použit objemový zdroj tepla vztažený k tepelněviskóznímu efektu. Vnější teplota trnu a průtlačnice je 450 C, teplota okolí 25 C. Pro výměnu tepla mezi slitinou hliníku a ocelí je použit koeficient přestupu tepla 11 N.s 1.mm 1.K 1. Vně profilu uvažujeme konvekční výměnu tepla se vzduchem s konstantním koeficientem přestupu tepla. Z hlediska propojení pružnosti a pevnosti a nenewtonovského proudění byly vlastnosti hliníku určeny experimentálně a následně porovnávány s daty pro danou hliníkovou slitinu uvedenými v příslušné literatuře. Byl experimentálně navržen konstituční vztah, který je vhodný pro simulační software těchto procesů ve formě deformačního napětí a tohoto vztahu bylo použito k odvození obecného výrazu pro viskozitu. Ekvivalentní napjatost von Mises je definována pomocí celkové deformace odvozené z tenzorů napjatosti. Analyzovaná geometrie je čtvrtinou celkového modelu a v rovinách symetrie jsou využity symetrické okrajové podmínky. Jedna vnější plocha průtlačnice je v okrajové podmínce definovaná jako pohyblivá, protože ve skutečnosti ostatní průtlačnice zvyšují tuhost systému. Řešený model je zatěžován tepelně a tlakově. Na vstupu se uvažuje konstantní rychlost, protože trn se pohybuje bez zrychlení. Na výstupu je uvažována okrajová podmínka, ve které proti vytlačovanému profilu nepůsobí žádný odpor. Okrajové podmínky na vnější straně profilu jsou definovány pro nevazké proudění. Výsledky výpočtu Výsledky výpočtu čtvrtinového modelu kontejneru s průtlačnicí jsou v blízkosti protlačovaného profilu v dobré shodě s daty získanými z experimentu. Simulací podobných úloh konstruktér může lépe analyzovat fyzikální procesy při protlačování. Na základě rozložení teploty zobrazené na obr. 1 a rychlostního pole v průtlačnici lze snadněji optimalizovat její tvar a zabránit například možnosti vzniku trhlin na vznikajícím polotovaru. Rychlostní pole je zobrazeno na obr. 2. Důležitá je konstantní rychlost materiálu protékajícího průtlačnicí. KAREL BITTNER HUMUSOFT, s. r. o., Pobřežní 20, Praha 8, Česká republika tel.: , fax: , MM Průmyslové spektrum 47

6 ALPHACAM DOKONČUJE GAUDÍHO SEN Nexnet Jednou z nejznámějších referencí pro Alphacam je Gaudího nádherná stavba v Barceloně Sagrada Familia. Katedrála, kterou ročně navštíví více než 2 miliony turistů, je považována za hlavního představitele originální tvorby v rámci světové architektury. V Alphacamu jsou programovány i sochařské prvky. Jelikož stavba katedrály, která započala v roce 1882, je stále v plném proudu (odhad doby dostavby se pohybuje v horizontu dalších 80 let), byl vybrán produkt Alphacam k maximálnímu urychlení a zpřesnění procesu tvorby a obrábění (nejen) tvarových částí včetně soch. Alphacam, který je nejpoužívanějším CAM softwarem při opracování kamene, by měl maximálně přispět k rychlejšímu dokončení celé stavby. Zručným kameníkům dnes při práci pomáhá i CAM software. Způsob vytváření kamenných dílů Nasazení softwaru bylo rozhodnuto nadací Sagrada Familia již v roce 2004, a to za přísných podmínek, které musí korespondovat s principy zavedenými samotným Gaudím. Software je nasazen na víceosém CNC stroji Bermaq, a to hlavně k výrobě přesných modelů konceptů převážně v měřítku 1:10 z pěny a plastů. Teprve po jejich odsouhlasení se přejde k vlastní výrobě v plné velikosti z kamene. Použitá konfigurace Alphacamu zahrnuje pětiosý modul Alphastone umožňující vytváření komplexních obráběcích strategií s možností kontroly podřezů na plochách, což značně zjednodušuje celý způsob obrábění. Jednou použité strategie mohou být uloženy jako obráběcí styly a dále libovolně kombinovány s automatickými hrubovacími a dokončovacími operacemi a opakovaně používány pro další podobné součásti. Výsledkem je mnohonásobně kratší čas přípravy při maximální produktivitě výroby. Většina nejsložitějších chrámových tvarů je vytvořena podle Gaudího předloh v programu CATIA. Modely jsou načteny přímo do Alphacamu, kde dojde k vytvoření obráběcího postupu a následnému vygenerování NC kódu pro CNC stroj Bermaq. V případě, že velikost modelu přesahuje schopnosti os stroje, dokáže Alphacam rozdělit data do vrstev a podle nich následně automatic- Výstavba katedrály vždy byla záležitostí na celá staletí. ky vytvořit skupinu komponent a tvarů pro finální složení celé sestavy v měřítku 1:1. Ve stopách Gaudího Právě takovým způsobem Gaudí zhruba před stoletím pracoval. Vytvářením miniaturní verze všech typů architektonických detailů se ověřovalo, zda je možné průniky jednotlivých tvarů vůbec propojit. Raúl Ruiz, vedoucí týmu Alphacam inženýrů ve Španělsku, připouští: Je těžké hovořit o tom, co je efektivní na tomto způsobu prototypování u projektu, který není ani po 120 letech zdaleka u konce. Nicméně takto dnes se softwarem Alphacam pracujeme. Systém programování je velmi jednoduchý a účinný, což vše posouvá dobrým směrem. Díky tomu také Alphacam porazil ostatní CAD/ CAM systémy. Navíc se může opřít o výhodu již hotových a odladěných postprocesorů pro většinu CNC strojů v oblasti zpracování kamene, včetně IMT, Breton a OMAG. Tím se Alphacam stává víceméně jednoznačnou volbou pro mnoho kameníků nejen ve Španělsku. Přínosy nasazení Alphacamu Dříve byly veškeré konstrukční díly a jejich modely pro Sagradu Familiu vytvářeny v kamenických dílnách ručně. Nasazení Alphacamu neznamenalo pouze snížení potřeby zručných kameníků, ale také odstranění zmetkovosti, která logicky při práci vznikala. V současné době mohou inženýři na základě plné vizualizace vyzkoušet a odladit všechny nepříznivé pracovní metody, které by v konečném důsledku mohly vést například ke vzniku prasklin nebo jinému narušení kamenných dílů. Bezpečnost při výrobě stropních nosníků, pilířů nebo okenních rámů, které jsou všechny z kamene, je na prvním místě. Jakmile byly provedeny testy ohledně návaznosti tvorby konstrukčních prvků v CATII a jejich následný proces obrobení v Alphacamu, vybrala nadace 15 dodavatelů, kteří se podílejí na dostavbě celého komplexu. S rychlostí a přesností Alphacamu se dokončení Gaudího snu konečně zdá být realitou. ING. PETR BLAŽEK 48 MM Průmyslové spektrum

7 FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH FINÁLE V SINGAPURU V Singapuru se ve dnech uskutečnil světový šampionát projektu Formule 1 ve školách. Soutěž, v níž mělo devět milionů středoškoláků za úkol navrhnout, sestrojit, otestovat a závodit s vlastním modelem vozu formule 1 poháněného bombičkami CO 2, reprezentoval za Českou republiku tým Speed Performance Show ze SPŠ Přerov. V konečném pořadí skončil přerovský tým na jedenáctém místě. Závod Následující den byl již dnem závodním. Hned po ránu byla zahájena ústní prezentace, následovaná soutěží o nejrychlejší model a představením technické dokumentace modelu. Tento den se pro přerovské studenty stal nejúspěšnějším dnem závodu, protože se jim podařilo model Speed Performance Show ještě zrychlit a ten se stal čtvrtým nejrychlejším modelem. Na výbornou dopadla i technická prohlídka a první vyřazovací kolo závodu knock-out. Třetí den byl pro český tým posledním soutěžním. Osudnými se pro naše soutěžící staly další vyřazovací knock-out jízdy. Přerovští studenti se tak začali připravovat na slavnostní vyhlášení, kterého se zúčastnili piloti Kamui Kobayashi a Lucas di Grassi. Pro český tým byla největším zklamáním skutečnost, že i přes inovativní způsob uložení koleček na hřídeli se mu nepodařilo získat cenu Inovace roku. Přerovští studenti se nakonec Český soutěžní tým v Singapuru Samotný program pro účastníky závodu byl následující: po příletu v pátek 17. září 2010 se český tým Speed Performance Show ubytoval v hotelu Conrad, který leží nedaleko okruhu Marina Bay Street Circuit. Po celou sobotu, která byla věnována přípravě, se všechny soutěžící týmy staraly o to, aby si zajistily co nejlepší výsledek. Večer český tým navštívil poprvé singapurské město. Nedělní den byl věnován společné seznamovací snídani, na které vystoupil i ředitel samotné F1 ve školách, pan Andrew Benford, a oficiálně odstartoval závody. Za největší nedělní zážitek přerovští studenti považují vyhlídkovou jízdu na obřím kole Singapure Flyer. Večer všechny týmy stavěly své prezentační stánky. Prezentace soutěžních modelů umístili v první polovině startovního pole na slušném jedenáctém místě. Edgecam pomáhal při výrobě formule Společnost Nexnet, a. s., výhradní distributor CAD/CAM řešení od společnosti Planit pro český a slovenský trh, zde sehrála významnou roli dodavatele programovacího softwaru pro výrobu modelu formule 1. Pomocí Edgecam 2010 studenti přerovské střední průmyslové školy navrhli pět různých variant modelu formule 1. Edgecam 2010 ve své poslední verzi R2 představuje kompletní softwarové CAM řešení jak pro produkční obrábění, tak i pro výrobu tvarových forem a zápustek disponuje dvou- až pětiosým frézováním, podporou pro soustružení a soustružnicko-frézovací centra, a to vše v kombinaci s dokonalou CAD integrací a důmyslnými automatickými nástroji. ZDENĚK BUŘIČ MM Průmyslové spektrum 49

8 NOVINKY VE VERZI NX 7.5 Siemens PLM Software Systém NX 7.5 je novým synonymem pro produktivní konstrukci, výpočty a obrábění. Vylepšená synchronní technologie a nová funkčnost HD3D tento výrok potvrzují. modelů, nebo ji použít pro rychlou tvorbu alternativních návrhů řešení. Díky NX tak mohou CAE specialisté významně snížit čas nutný k opravám importované geometrie nebo k idealizaci geometrie pomocí odstraňování pro analýzu nedůležitých prvků. Novinky v nové verzi se týkají převážně práce s geometrií plošných těl. NX pro obrábění NX Turbomachinery Milling je novou aplikací pro obrábění lopatek a oběžných tur- Poj me si ve stručnosti představit nejdůležitější novinky, které nová verze NX přináší. Informační panel HD3D Nové prostředí HD3D představuje novou technologii HD-PLM v řešeních pro vývoj výrobků společnosti Siemens PLM Software. Informační panel HD3D propojuje systém NX se systémem pro řízení a správu dat Teamcenter tím, že umožňuje vizualizovat a intuitivně pracovat s veškerými potřebnými informacemi pro spolupráci a rozhodování v prostředí vývoje výrobku. Tím prostředí HD3D přináší podporu pro kvalifikovaná rozhodnutí vytvářená v aktuálním kontextu, dává uživateli okamžitý intuitivní přehled o stavu projektu a umožňuje tak projekt aktivně řídit nebo ověřovat již učiněná rozhodnutí. NX modelování Modelování pomocí skicování podporují nové nástroje, které významně urychlují vznik geometrie z pracovních náčrtů. Použitím nástrojů přímého skicování, automatického kótování a pozicování na jeden výběr lze velmi rychle a snadno naskicovat, provázat, zapozicovat a upravit skicu a poté ji použít pro tvorbu tažených nebo rotovaných prvků typu extrude nebo revolve, případně je možné profil táhnout a vytvářet tak obecné geometrie. Zrychlení doznalo i Freeform modelování (modelování pomocí volných ploch), nebo poslední verze systému NX umožňuje použití přístupu synchronního modelování i pro Freeform modelování, pro které je k dispozici pokročilá sada nástrojů pro práci s jakoukoliv třeba i importovanou geometrií. Systém tak dokáže odstranit až polovinu časově náročné práce požadované v konvenčním Freeform modelování. Použití synchronní technologie při modifikaci obecné plochy opěradla vozu Opel Insignia NX 2D a prostředí výkresů NX DraftingPlus je novým produktem zaměřeným na požadavky uživatelů orientovaných převážně na 2D prostředí výkresů, kromě toho ale nabízí i velice zajímavé možnosti konverze z 2D do 3D. NX DraftingPlus je plně integrován v prostředí tvorby výkresů NX Drafting a nabízí sadu nástrojů pro uživatele, kteří vyžadují konstrukci převážně ve 2D, vytvářející plány rozvržení, nebo potřebují pracovat se stávajícími 2D výkresy. Integrace nástrojů modelování do prostředí CAE Propojením prostředí modeláře a CAE nabízí systém NX daleko účinnější možnosti pro práci s geometrií, než je tomu u samostatných CAE preprocesorů. Výpočtáři tak mohou použít veškeré nástroje synchronní technologie pro vyčištění a idealizaci svých bínových kol, která urychluje NC programování tvarově složitých vícelopatkových rotačních dílů, obráběných na pětiosých obráběcích centrech. Aplikace nabízí sadu automatizovaných procesně orientovaných funkcí, jež zjednodušují tvorbu hladkých nástrojových drah používaných speciálně v tomto odvětví. NX pro programování měřicích cyklů CMM NX CMM Inspection Programming je nová off-line programovací aplikace, která pomáhá uživatelům programovat CMM měřicí cykly rychleji a přesněji díky práci ve 3D prostředí modeláře. Čas potřebný k programování měřicích cyklů lze redukovat až o 80 % využitím automatizace jejich generování založené na existujících PMI datech. -SPLM- 50 MM Průmyslové spektrum

9 SOLIDWORKS KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ UŽIVATELE Dassault Systèmes SolidWorks Corp. Společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. nabízí kompletní sadu nástrojů, které umožňují vytvářet, simulovat, publikovat a spravovat data. Produkty SolidWorks se snadno používají a spolupracují a tím uživateli pomáhají navrhovat výrobky lépe, rychleji a s nižšími náklady. Dokumentace výrobku 3DVIA Composer je grafický nástroj, který umožňuje vytvářet průvodní dokumentaci souběžně se samotným navrhováním výrobku. Nabízí funkce pro vytváření 2D a 3D obrázků, tvorbu animací pro technické publikace, generování informací o sestavě, sestavování marketingových prezentací a navrhování dalších materiálů pro zákazníky. Ekologické navrhování Na dnešním globálním trhu má zodpovědnost společnosti k životnímu prostředí klíčový význam. Zákazníci ve stále větší míře vyžadují produkty, které mají na životní prostředí minimální dopad. Software Solid- Works Sustainability napomáhá reagovat na potřeby trhu tím, že uživatelům umožňuje vy- SolidWorks přináší intuitivní řešení pro každý stupeň návrhu výrobku. Produkty SolidWorks jsou již dlouho známé schopností zjednodušovat komplikované konstrukční úkoly a široké technické veřejnosti umožňují snadnou realizaci návrhů. Toto intuitivní 3D řešení pokrývá veškeré aspekty procesu vývoje výrobku, mezi něž patří níže uvedené oblasti. Návrh Software SolidWorks přináší nástroje pro tvorbu modelů, sestav a výkresové dokumentace. Simulace Pomocí nástrojů SolidWorks Simulation je možné simulovat stejné podmínky, jakým budou vaše výrobky čelit ve skutečném provozu. Lze testovat více scénářů typu Možnost detailní prohlídky navrhovaného výrobku je dnes již běžnou realitou. co když a zvýšit tak kvalitu návrhu a přispět ke snížení ceny za materiál. Se zahájením testování není třeba čekat na vyrobení výrobku, ani není nutné vytvářet více fyzických prototypů. Správa dat Další nezbytností je mít k dispozici takové řešení pro správu dat, které data spravuje bezpečně, ve snadno ovladatelném rozhraní a není náročné na implementaci. Software SolidWorks PDM umožňuje vytvořit výkonnou databázi s účinným zabezpečením proti ztrátě nebo přepsání dat. Jeho prostřednictvím lze sdílet vytvořené návrhy s konstrukčními týmy v rámci celé organizace a řídit pracovní procesy tak, aby lidé, kterým jsou data určena, je měli k dispozici ve správný čas. S testováním nového výrobku není třeba čekat na výrobu fyzického prototypu. pracovat takový návrh, který odpovídá potřebám ochrany životního prostředí. SolidWorks 2011 Zatím nejnovější produktovou řadou, která se objevila na trhu v polovině října, je verze SolidWorks Každá nová verze, a ani tato není výjimkou, zvyšuje použitelnost softwaru, rychlost a výkon a v neposlední řadě také spolehlivost a kvalitu. Až 50 % vývojových prací bylo vynaloženo na zvýšení stability a výkonu nové verze. 90 % nových a vylepšených funkcí bylo implementováno na přání uživatelů. V článku na serveru se podrobně zaměříme na jednotlivé nové funkce v produktové řadě SolidWorks SYLVIE MRÁKAVOVÁ Dassault Systèmes SolidWorks Corp., Hroznová 11, Brno tel.: , MM Průmyslové spektrum 51

10 ROBOT JIŽ DOSPĚL Sonetech Na letošním MSV v Brně předvedla společnost Sonetech ve společné expozici s integrátory robotů Kuka a se zastoupením společnosti Seco programování robotů pomocí CAD/CAM systému Robotmaster a nasazení robotů Kuka v obráběcích operacích. Obrábění robotem s pevně upnutým obrobkem Návštěvníci expozice se mohli přesvědčit, že roboty lze poměrně snadno programovat i osadit kvalitním nástrojem a využít je pro obrábění. Zájemců o informace týkající se robotů všeho druhu, jakož i možností programování či způsobů aplikací robotů bylo opravdu mnoho, a proto kromě integrátorů robotů Kuka byli na stánku také zástupci vývojářů CAD/CAM systémů Mastercam ze společnosti CNC Software z USA a Robotmaster ze společnosti Intercam SA. Obrábění (vypalování) laserem s robotem držícím obrobek Obrábění pomocí robotů Roboty v pohybu neustále přitahovaly pozornost návštěvníků a podle ohlasů se jednalo o vůbec první ukázku obrábění robotem naživo na brněnském MSV. Na prvním stanovišti s obrábějícím robotem Kuka byl dílec klasicky uchycen a obráběn robotickým ramenem, které se pohybovalo kolem něj. Druhý robot předváděl vyhledávání dílů pomocí skeneru, naprogramování uchycení dílu do zápěstí robotu a následného opracování na více stanovištích (bruska a laser), která byla pevná, a robot se k nim s uchyceným dílem otáčel. Tato expozice zaujala několik zájemců, kteří uvedli, že podobný problém řeší, ale nenapadlo je řešit jej pomocí robotu. Současně uváděli, že předváděné řešení s využitím robotu je nejen jednodušší, ale i ekonomicky výhodnější než způsob, jakým plánovali výrobu řešit původně. Robotmaster Nejčastější otázka zněla: Jak to je všechno naprogramované? Jak? Pomocí Robotmasteru. Tento bezkonkurenční off-line programovací systém pro všechny typy robotů (tedy nejen Kuka) je založen na bázi CAD/ CAM systému. Robotmaster hladce integruje programování, simulaci a generování kódu v prostředí Mastercam a je ideální pro všestranné použití například při vrtání, 3D obrábění, leštění, broušení, ořezávání, tryskání, svařování, lakování, ohraňování, odjehlování a dalších činnostech. Zkracuje programovací čas ze dnů na hodiny díky možnosti generování řídicího kódu robotu přímo z prostředí CAD/CAM systému Mastercam. Jedná se vlastně o nadstavbu zmíněného CAD/CAM systému, takže složité trajektorie robotu jsou programovány snadno a rychle, podobně jako bychom programovali klasický CNC stroj pomocí CAD/CAM. Mastercam X5 O Mastercam jako takový byl také velký zájem, hlavně proto, že i když nová verze systému Mastercam X5 vychází oficiálně v těchto dnech, návštěvníci veletrhu se již mohli prakticky seznámit s novinkami v této verzi. K nim patří například optimalizované hrubování, inteligentní hybridní dokončování, nové techniky dynamického frézování, další usnadnění programování pětiosého obrábění, nové dráhy nástroje zapichování v soustružení, simulace obrábění včetně zobrazení stoje v Mastercamu, vylepšení modulu Design, nové dráhy nástrojů pro dynamické zbytkové frézování nebo dynamické konturování, vylepšení kruhového frézování, vylepšená tvorba děr na rotační kružnici a v neposlední řadě také podpora Iscar HEM (vysoce účinného obrábění) či vylepšení načítání historie ze SolidWorks v modulu Mastercam for SolidWorks. Také v nové verzi systému Robotmaster, který je s Mastercam X5 svázán, je oproti minulé verzi velká spousta vylepšení. Ale nejlepší možností, jak se s nimi seznámit, je vidět je na vlastní oči neboli nechat si tento software předvést. Naprogramovat robot už dokáže každý Společná expozice společností Sonetech a Blumenbecker na MSV 2010 v Brně ukázala, kam směřuje vývoj, jak v oblasti robotiky, tak zejména v oblasti off-line programování. Průmyslový robot je výhodným a schopným pomocníkem ve výrobě, přičemž už zdaleka nejde o technologii jen pro hromadnou či velkosériovou výrobu nebo pro velké firmy, ale je vhodná a dostupná i pro střední a malé výrobce nebo společnosti, které se zabývají výrobou kusovou či malosériovou. Již není problémem robot naprogramovat, protože už dávno se nejedná o komplikovanou a zdlouhavou proceduru, které je nutné obětovat předlouhý čas, ale s Robotmasterem to po zaškolení může zvládnout prakticky každý. Robot již dospěl a můžeme jej potkat nebo použít v odvětvích, kde jsme robotiku zatím vůbec nečekali. LUCIE KREJČIŘÍKOVÁ 52 MM Průmyslové spektrum

11 EXISTUJE UNIVERZÁLNÍ CAD/CAM SOFTWARE? technology-support Na trhu není a v nejbližší době ani nebude univerzální CAD, CAM ani CAD/CAM řešení, které by dokázalo stoprocentně splnit veškeré požadavky zákazníků na tento software. To občas bývá důvodem nespokojenosti těch, kteří byli některými prodejci CAD/CAM softwaru přesvědčováni o opaku. Vždy totiž záleží na tom, jaké úlohy potřebujeme pomocí CAX softwaru řešit, tedy jaký typ výroby ve firmě převažuje. Jiné řešení volí nástrojárny, jiné firmy s produkčním výrobním programem. Od nabídky po dodávku Jak lze v nástrojárnách vylepšit proces od nabídky až po dodávku nástroje zákazníkovi? Hlavním cílem nástrojáren, jak v oblasti lisování plechů, tak vstřikovacích forem, je dosažení vyšší produktivity při návrhu i ve všech etapách vývoje a výroby nástrojů. V současnosti, kdy nástrojárny poci ují značný tlak zákazníků jak na zkrácení časů vývoje a výroby formy (nebo postupového nástroje), tak i nákladů na daný nástroj, je téměř existenční záležitostí být co nejflexibilnější. V praxi to Cimatron E představuje integrované řešení zaměřené na návrh a výrobu v nástrojárnách. zvýšit počet vyhraných zakázek a jejich ziskovost přesnějším stanovením nákladů a profesionálně zpracovanou nabídkou; ujmout se každého projektu s důvěrou v jeho správnou realizaci; dramaticky redukovat čas potřebný na konstrukci díky silným konstrukčním a analytickým nástrojům vyvinutým speciálně pro nástrojaře; optimalizovat použitý materiál pro výrobu, snížit cenu nástroje a zvýšit svoji konkurenceschopnost; automatizovat opakující se a zdlouhavé konstrukční úkoly, zkrátit dodací lhůty a snížit výrobní cenu nástroje; usměrnit procesy a snadno řídit změny díky jednotnému integrovanému řešení od návrhu po výrobu. Příprava výroby pro pětiosé frézovací centrum Mazak VTC 800/30SR Tříkanálové soustružnicko-frézovací centrum programované pomocí GibbsCAMu znamená dokázat rychle reagovat na případné změny v požadavcích zákazníka a především vždy rychle a co nejpřesněji stanovit cenu nástroje již ve fázi zpracování nabídky. Jde o úkoly, které jsou velmi těžko dosažitelné, a jak ukazují poznatky z nástrojařské Evropy i z naší praxe, jedinou možnou cestou je volba integrovaného řešení pro celý proces od nabídky přes návrh a konstrukci nástroje až po jeho výrobu. Tyto předpoklady splňuje CAD/ CAM systém Cimatron E, který v sousedním Německu využívá každá třetí nástrojárna. Integrované řešení pro nástrojárny Integrované řešení CimatronE umožňuje nástrojárnám: Výroba dílců pro lékařský průmysl patří mezi produkční obrábění. CAD/CAM řešení pro produkční výrobu Jaké zvolit CAD/CAM řešení pro produkční CNC výrobu, aby vyhovovalo přípravě výroby pro obrábění na dvouosém soustruhu či dvoukanálovém CNC soustružnickém centru s možnostmi frézovacích operací, ale i pro obrábění na horizontálních či vertikálních frézovacích CNC strojích s mnohačetným upínáním? Pořídili jste si soustružnicko-frézovací centrum typu Integrex či Multus a máte na nich velké prostoje spojené s přípravou NC programů? Vhodným řešením pro takovýto typ výroby je technologický CAD/CAM software GibbsCAM, který je na trhu již 26 let a představuje výkonné řešení pro programování CNC obráběcích strojů. Díky intuitivnímu grafickému uživatelskému rozhraní se snadno ovládá a jeho používání je přitom velmi efektivní. Dodavatelem obou řešení pro Českou republiku a Slovensko je firma technology- -support, s. r. o. ING. VLASTIMIL STANĚK Proč i vy nejste spokojeným uživatelem CAD/CAM softwaru? vyvinut dle požadavků výrobců forem, lisovacích a postupových nástrojů je všude tam, kde CNC obrábění dává smysl technology-support, s. r. o., dusíkova 1597/19, cz , praha 6 tel.: , , MM Průmyslové spektrum 53

12 DATAMANAGEMENT? ŽÁDNÁ VĚDA Tech Data Distribution Podíváme-li se na průměrné uživatele CAD produktů, tak více než polovina z nich používá ke správě souborů vytvářených CAD systémem standardní Průzkumník Windows (Windows Explorer), případně správce souborů typu Windows Commander. Proč tomu tak je? Stroj na výrobu kukuřičných lupínků (Cornflakes). Společnost A. T. Ferrell Company Inc. používá pro vývoj svých výrobků Autodesk Vault Manufacturing. Autodesk Vault Family Poj me se podívat, jak se k problémům zmíněným v předchozím odstavci postavila společnost Autodesk se svým řešením pro správu výrobní dokumentace Autodesk Vault Family. Autodesk Vault Family je škálovatelné řešení rozdělené do čtyř úrovní. Lze říci, že každý uživatel dostane pouze to, co opravdu potřebuje, a nekupuje nic, co v podstatě nevyužije. V případě potřeby je ale kdykoliv možné přejít na vyšší úroveň. Jelikož všechny úrovně jsou postavené na stejném základu, nehrozí žádné problémy s migrací dat. Autodesk Vault První úrovní je základní správa dokumentů nazvaná Autodesk Vault, která je součástí všech strojírenských produktů Autodesku Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical a AutoCAD Electrical. Vyšší úrovně Workgroup a Collaboration umožňují pokročilejší správu revizí, automatické číslování, spolupráci více lokací společnosti, různé generování reportů o stavu jednotlivých projektů, přístup ne-cadovských uživatelů (např. vedoucích manažerů apod.), automatickou správu dávkových úloh (jako např. tisk, migrace dat apod.). Nejvyšší úroveň Vault Professional je komplexní správou inženýrských a výrobních dat s automatizací procesů pro vydávání a měnění dokumentace, spoluprací s ERP systémy a správou kusovníků. Vra me se ale zpět k Průzkumníku Windows a zkusme najít, co má společné s produkty Autodesk Vault Family a co je naopak diametrálně odlišné. Vzhled a ovládání Když porovnáme vzhled Windows Průzkumníku se vzhledem Autodesk Vault, jsou si velice podobné, a to jak rozmístěním jednotlivých oken, tak jejich obsahem. V levém okně se nachází struktura Vaultu, v pravém jednotlivé položky, případně soubory, dole je náhled na tyto položky. Je možné pracovat se zástupci, používat funkcionalitu Drag & Drop, schránku Windows. Všechny tyto body přispívají k tomu, že začínající uživatel Vaultu se nachází ve známém prostředí a používá již zažité funkce. Nabízí se hned několik odpovědí. Jelikož průzkumník je součástí dodávky operačního systému Windows, mají v podstatě všichni uživatelé tento nástroj na svém počítači. Z toho vyplývá nejen nízká nebo úplně nulová pořizovací cena, ale také rychlost zaškolení, které v podstatě není vůbec potřeba. Pro správce IT je Průzkumník Windows nenáročný na údržbu není potřeba ho nijak instalovat, konfigurovat, aktualizovat Vše se řídí nastavením Windows, případně sí ového prostředí. Dalo by se říct ideální stav. Jenomže... Bohužel Průzkumník Windows nedokáže ošetřit problémy, které nastávají zejména při práci s CAD systémy. Například jeden uživatel může druhému přepsat výkres. Typickým problémem také je, že nebývá jasné, jakou verzi dokumentace odeslala konstrukce zákazníkovi, případně podle čeho se vyrobí náhradní díl na zařízení, který si zákazník koupil před dvěma lety. Další častou skutečností je, že místo toho, než by uživatel vyhledal model nebo výkres, raději jej znovu vymodeluje nebo nakreslí, i když si je jistý, že minulý měsíc na něčem podobném pracoval. Nyní však přesně neví, kam ho uložil, a vyhledávací nástroje Windows tato data nemohou najít. Uživatele také určitě zdržuje od práce tisk výkresů pro výrobu, jelikož si nejsou jisti, která z verzí nalezených na serveru je poslední a platná. Náhledy Rozdíl, na první pohled neviditelný, je v náhledovém okně. Zatímco Průzkumník Windows zde zobrazuje bitmapový náhled, Vault zobrazuje náhled živý, s možností otáčení modelu, zoomování apod. Vault navíc umožňuje zobrazit informace z rohového razítka. Přepisování souborů Jak už jsem zmiňoval na začátku, velice častým problémem uživatelů CAD systémů je přepisování si souborů navzájem. Autodesk Vault podporuje týmovou spolupráci a uživatel jednotlivým položkám nebo souborům přiřazuje stav. Jinými slovy, obsadí-li si uživatel daný dokument, další uživatel mu ho nepřepíše. V závislosti na fázi, ve které se tento dokument nachází, druhý uživatel mů- 54 MM Průmyslové spektrum

13 AUTODESK INVENTOR VSTUPTE DO SVĚTA DIGITAL PROTOTYPING S řešením Autodesk Inventor 2011 používáte jediný digitální model pro konstrukci, vizualizaci a simulaci vašich výrobků. Díky Inventoru snížíte náklady na výrobu a dostanete své výrobky na trh rychleji. Více o systému Inventor najdete na AUTODESK INVENTOR 2011 Autodesk Vault je součástí všech strojařských CAD systémů společnosti Autodesk. Vault Family je škálovatelné řešení rozdělené do čtyř úrovní. že pracovat s jeho předchozí verzí, případně si vytvořit kopii. Přejmenovávání souborů a položek Přejmenování souborů je v obou případech stejné. Pravé tlačítko myši funkce Přejmenovat. Problém ale nastává u vzájemně propojených souborů, jako jsou například sestava podsestava díl, výkres model, výkres externí reference aj., kdy Průzkumník Windows o tomto propojení neví a neupraví odkazy v navazujících souborech. Naproti tomu Autodesk Vault vyhledá všechny soubory, kde je přejmenovávaný soubor použit a upraví v nich odkazy na něj. Přesouvání souborů Podobně jako v předchozím bodě je přesouvání souborů jak v Průzkumníku Windows, tak ve Vaultu stejné. Uchopím a přetáhnu. Avšak podobně jako v předchozím případě nastává problém u navzájem propojených souborů, kdy pouze Vault vyhledá navazující soubory. Vyhledávání Vyhledání se v Autodesk Vaultu může odehrávat podobným způsobem jako v Průzkumníku Windows. V pravém horním rohu je okno pro zadání vyhledávaného řetězce. Autodesk Vault navíc umožňuje vyhledávat ve vlastnostech položek, v rohových razítkách apod. Opětovné využití dat Častou úlohou konstruktéra bývá vytvoření nové konstrukce na základě staré. Vznikne nová verze, kde určitá část dílů bude nová a určitá část dílů bude původní. Převedeme- -li to do řeči CAD systémů, je potřeba zkopírovat vrcholovou sestavu dané konstrukce s tím, že část souborů (dílů) zůstane na svém původním místě a část souborů vznikne na místě novém. Nová vrcholová sestava (nová konstrukce) se bude odkazovat jak na původní soubory, tak na nové. Tato úloha je pro Průzkumníka Windows asi splnitelná, nicméně klade velké nároky na uživatele (a hlavně jeho neomylnost a trpělivost). Proto společnost Autodesk dodává se svými CAD systémy nástroje, které tuto úlohu (případně jí podobné) zautomatizuje. Autodesk Vault má i zde navrch, a to zejména v rychlosti, nebo nadefinování a provedení této úlohy je záležitostí několika kliknutí a sekund. Z celého portfolia Autodesk Vault Family jsme porovnávali nejjednodušší řešení. Jak už bylo zmíněno, Autodesk Vault je součástí všech strojařských CAD systémů společnosti Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical a AutoCAD Electrical. Autodesk ovšem nabízí ještě další tři úrovně, které posouvají správu výrobní dokumentace o hodný kus dál. O nich někdy příště. PETER PRIESOL Model byl vytvořen pomocí systému Autodesk Inventor Publikováno se svolením společnosti ADEPT Airmotive, Durban, South Africa Autodesk, Autodesk Inventor a Inventor jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a některých dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky, názvy výrobků nebo ochranné známky patří příslušným držitelům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nabídku produktů, specifi kace a ceny bez předchozího upozornění a není odpovědná za typografi cké nebo grafi cké chyby, které se mohou v tomto dokumentu objevit Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání Informační zpravodaj AXIOM TECH číslo 15 AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb Vážení čtenáři, v předkládaném zpravodaji se tradičně můžete seznámit se zajímavými implementacemi

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů Jan Laník Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním současných 3D CAD systémů a jejich možnostmi při vytváření modelů.

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH Informační zpravodaj AXIOM TECH 1993 2013 20 let AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb 20 LET AXIOM TECH Společnost AXIOM TECH zahájila svoji činnost v roce 1993 distribucí a

Více

PLM. journal. obsah. Editorial Petr Chaloupka Sales Manager. 7 8 novinky. Solid Edge V20 a NX CAM Express V5 na MSV v Brně. číslo 12, listopad 2007

PLM. journal. obsah. Editorial Petr Chaloupka Sales Manager. 7 8 novinky. Solid Edge V20 a NX CAM Express V5 na MSV v Brně. číslo 12, listopad 2007 PLM číslo 12, listopad 2007 journal č a s o p i s d i v i z e S i e m e n s P L M S o f t w a r e Editorial Petr Chaloupka Sales Manager Není o tom pochyb, toto je rok PDM pro Českou republiku. Zájem o

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

ŘEŠENÍ. září > 07. Virtuálním testováním k dokonalejší realitě...s novou produktovou řadou 2008

ŘEŠENÍ. září > 07. Virtuálním testováním k dokonalejší realitě...s novou produktovou řadou 2008 ŘEŠENÍ 4 září > 07 Virtuálním testováním k dokonalejší realitě....s novou produktovou řadou 2008 Nové a ještě rychlejší tiskárny HP Designjet. Řekněte svému zákazníkovi, že může přijít dříve. S novými

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

Konstrukce a stavba 3D tiskárny a její využití při výuce na základní a střední škole

Konstrukce a stavba 3D tiskárny a její využití při výuce na základní a střední škole PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Konstrukce a stavba 3D tiskárny a její využití při výuce na základní a střední škole Diplomová práce Olomouc 2015 Vedoucí práce: Mgr. Martin Havelka,

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota ČÍSLO 1/2010 Číslo 4/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní

Více

AMPER 2014 technické a technologické. inovace v elektroprůmyslu a v elektromobilitě str. 17 34. Česko chystá přístav pro obří letouny

AMPER 2014 technické a technologické. inovace v elektroprůmyslu a v elektromobilitě str. 17 34. Česko chystá přístav pro obří letouny TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ BŘEZEN 2014 30 Kč 1,40 EUR Auta jsou stále chytřejší - možná až příliš První 3D tiskárna, která zpevňuje výrobky uhlíkem Česko chystá přístav pro obří letouny

Více

MEASUREUP ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8. Uživatelský komfort a vy STRANA 18

MEASUREUP ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8. Uživatelský komfort a vy STRANA 18 Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8 Uživatelský komfort a vy STRANA 18 25 let softwaru PC-DMIS STRANA 30 MEASUREUP Magazín Hexagon Metrology Vydání 2/2014 WWW.HEXAGONMETROLOGY.COM ČTVRTÁ

Více

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI 1/2010 1. září, XIV. ročník MIGATRONIC Novinky - Zeta 100, Delta 400E, Pi 350 Migatronic slaví 40 let AIR PRODUCTS Technické plyny pro LASER ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV Plazmové, elektronové a laserové svařování

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více