Plán Zdraví a kvality života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán Zdraví a kvality života"

Transkript

1 Plán Zdraví a kvality života VYHODNOCENÍ 10P (navržených v období )

2 Úvodní informace Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice je jeden z podkladových materiálů pro tvorbu akčního plánu a rozpočtu města na nadcházející období Plán je sestavován veřejností prostřednictvím formulace příležitostí / problémů (sloupec Problém / příležitost) K těmto definovaným problémům následně město (dle možností) přijímá konkrétní opatření a možná řešení (sloupec co se dělá) Plán nepopisuje veškeré aktivity města daného období, ty jsou obsaženy např v dvouletém Akčním plánu města Kopřivnice Plán se snaží reagovat na konkrétní potřeby obyvatel definovaných na jednáních jako je Fórum Zdravého města Kopřivnice Protože potřeb obyvatel je nepřeberné množství a prostředky na jejich řešení jsou omezené, probíhá aktualizace plánu zdraví každý rok na akci "S Vámi o všem? OVŠEM!" formou hledání tzv 10 P příležitostí / (problémů města Kopřivnice) tzv očima lidí Těchto 10 P a další veřejností vybrané návrhy na tomto jednání představují výstup, který postupuje do celoměstské ankety Anketou ověřených 10 P je poté předmětem jednání rady a zastupitelstva města Relevantní návrhy jsou následně zapracovány do Akčního plánu a rozpočtu města na nadcházející období Aktualizace plánu: probíhá ve spolupráci se zodpovědnými subjekty - vypuštění úspěšně zrealizovaných akcí / přehodnocených akcí - vypuštění akcí zařazených do dalších koncepcí (akční plán, rozpočet města / rozpočtový výhled města ) - doplnění nových 10P z aktuálně proběhlého Fóra + další ověřené problémy / příležitosti Výše zmíněným postupem dojde k vytvoření plánu pro následující období (platný do dalšího Fóra Zdravého města Kopřivnice) Struktura plánu: Kódy oblastí a podoblastí, viz další strana Názvy oblastí nastaveny dle metodiky Názvy podoblastí nastaveny komisí Rady města Kopřivnice - komisí Projektu Zdravé město a MA21 Sloupec Problém / příležitost: formulují sami lidé, příležitosti pro zlepšení, či problémy města z pohledu obyvatel Výstupy každoročního Fóra Červeně zvýrazněny náměty obyvatel z letošního fóra, konaného 20 5 Sloupec Co se dělá: informace co se dělá pro odstranění problému / naplnění příležitosti

3 Struktura plánu: Kódy oblastí a podoblastí

4 Kód Problém / příležitost (formulováno veřejností) Rok navržení Co se dělá nebo plánuje pro vyřešení problému / naplnění příležitosti Odpovědnost za aktualizaci údajů / realizaci Indikátor (kdy bude, vypuštěno) Proběhl průzkum podnikatelského prostředí, Zajištění informací o který prokázal zájem firem možnostech praxí a v této oblasti spolupracovat přijetí A2 brigád pro studenty a OVV Konkrétní řešení aktivity však rozhodnutí absolventy v místních zatím nebylo navrženo a bude firmách předmětem dalších jednání s místními podnikateli B Z oblasti nepostoupil v r žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety Výběr firmy na realizaci projektu Revitalizace zeleně C1 na sídlišti Korej Regenerace zeleně na financovaného z OP ŽP sídlišti Korej Realizace projektu C1 Revitalizace zeleně na sídlišti Korej, viz výše C2 Z oblasti nepostoupil v r žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety Vyhodnocení k OŽP realizace OŽP realizace Komentář Projekt ukončen 12/, dotace již byla vyplacena Projekt ukončen 12/, dotace již byla vyplacena

5 C3 Pořízení kompostérů a dalších nádob na bioodpad (i pro bytové C3 domy) Rozšíření systému nad rámec pilotního projektu z r - podání žádosti o dotaci z OPŽP na pořízení 420 ks Výpůjčka 420 ks obyvatelům města OŽP C4 Z oblasti nepostoupil v r žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety C5 Z oblasti nepostoupil v r žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety D1 D1 D1 D1 Rekonstrukce ZŠ Emila Zátopka (modernizace vybavení vč Sport Hřiště) Revitalizace budov základních a mateřských škol 2009 Budova - podání žádosti o dotaci (okna, zateplení, ) 8/ - financováno z dotačního programu OPŽP Budova - dále zahrnuta do projektu Realizace Energetických úspor metodou EPC - opatření k regulaci tepla a výměna kotlů Hřiště žádost o dotaci na rekonstrukci neschválena, akce přesunuta do zásobníku projektů V rozpočtu finance (700 tis) na opravu oplocení ZŠ Dr Milady Horákové - schválení žádosti o dotaci na realizaci energetických opatření schválení dotace OŽP výpůjčka OMM OMM schválení dotace realizace opatření oprava oplocení zahájení realizace Dotace získána Projekt ukončen 12/, kompostéry byly zapůjčeny všem zájemcům v období 10 a 11/ V případě schválení realizace 2014 V případě neschválení dotace bude kryto rozpočtem města (výměna oken) Uzavřena smlouva s firmou ESCO, sro, předpoklad realizace 9/2014 Realizováno Realizováno

6 D1 Řešení závadnosti školních hřišť 2009 ZŠ Alšova - modernizace hřiště ZŠ, (dotace) ukončení projektu Veřejná prostranství, projekt II, ukončení 9/, součást projektu IPRM D2 Námět z této oblasti viz následující tabulka NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA D3 D4 E1 Z oblastí nepostoupil v r žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety Dostavba domova pro seniory 2009 Zpracovávání studie proveditelnosti - koncesní projekt OSV E2 Z oblasti nepostoupil v r žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety E3 Tréninkové zaměstnávání (sociální rehabilitace) pro dlouhodobě nezaměstnané, zejména pro osoby bez přístřeší Hledání vhodného dotačního programu pro vznik projektu O krok blíže k zaměstnání OSV/ přijetí rozhodnutí podání žádosti Představení studie proveditelnosti ZM - 4/2014 V souvislosti se sníženým průměrným denním počtem klientů NDC snížen počet pracovníků, projekt zatím nerealizován Každý rok bude potřeba vyhodnocována E4 E5 Náměty z těchto oblastí viz následující tabulka NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA

7 E6 E7 E8 Z oblastí nepostoupil v r žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety Pokračování v protidrogové prevenci ve školách E8 (Renarkon) 2014 Realizace 3 výukových bloků po 2 vyučovacích hodinách pro žáky 6 tříd Vytvoření poradenského místa pro prevenci a léčbu drogových závislostí v Kopřivnici (poskytování služeb základního poradenství jeden den v týdnu 3 hodiny zejména pro rodiny, kde se objevil problém, pro lidi, kteří se rozhodli ke změně, pro pedagogy a další) OSV/ OŠK OSV/ OMM realizace realizace Ve školním roce - proběhly blokové programy ve všech ZŠ v rámci programu Buď OK Celkem zapojeno 219 dětí ze 6 ZŠ Témata jednotlivých bloků - vztahy, šikana, drogy Zřízení poradenského místa v prostorách Klubu Kamarád, realizátorem aktivity je Renarkon, ops Projekt financován z dotačního programu města Zahájení činnosti - 5/2014 E8 Pokračování projektu OŠK realizace V nadcházejícím období budou mít finanční pokrytí projektu v gesci místní ZŠ

8 Postupná rekonstrukce/ modernizace městských sportovišť (bezpečnost) Zimní stadion podání žádosti o dotaci Zimní stadion - v rozpočtu finance na rekonstrukci střechy, oprava střech nad tělocvičnami přijetí dotace / přijetí rozhodnutí OMM realizace Rada města schválila podání žádosti o dotaci na rekonstrukci systému chlazení za účelem snížení množství čpavku v chladícím systému V důsledku rekonstrukce dojde k modernizaci ledové plochy Realizace 2014 Opraveny střechy nad tělocvičnami, finance na rekonstrukci střechy nad ledovou plochou nebyly zařazeny do rozpočtu pro rok 2014 Zimní stadion úprava trestných lavic OMM realizace Realizováno Realizace projektu regenerace sídlišti JIH (vznik florbalového hřiště, rekonstrukce a otevření školního hřiště veřejnosti) realizace Realizováno Vznik víceúčelového hřiště

9 Postupná rekonstrukce/ modernizace městských sportovišť (bezpečnost) Sportovní areál Lubina rozpočet města finance na časomíru a hráčské lavičky Krytý bazén rekonstrukce zázemí šaten a sprch, skříňky, příprava na čipový systém OMM realizace OMM realizace Realizace pozastavena (referendum) Zařazeno do rozpočtu města pro rok 2014 Bude součástí celkové revitalizace, realizace 2014 Modernizace vzdělávacího zařízení na Kletné Výměna oken a otopné soustavy (plynový kotel a rozvody ústředního vytápění) Oprava fasády - zateplení obvodového pláště, dotace RWE Gas storage, sro Rekonstrukce čističky odpadních vod a nátěr střechy OMM realizace realizace OMM realizace Realizace hydroizolace střechy nad sociálním zařízením OMM realizace

10 F2 Klub pro mladé od 15 let - bez alkoholu Modernizace koupaliště Stavba discgolfového hřiště Motivace městské hokejové ligy dotací Zařazeno do Akčního plánu města Kopřivnice pro období / Nová lehátka, rekonstrukce zázemí bufetu Projednání návrhu: zařadit do Akčního plánu města Kopřivnice pro období /2014 Projednání návrhu na úrovni vedení města OŠK návrh dalšího postupu realizace OŠK OŠK schválení akce přijetí rozhodnutí nezahájeno Schválen záměr provozování volnočasového klubu, realizátor - Kultura srdcem, os, využití prostor klubu NORD (Kopřivnice - Sever) Dále provedeny nátěry bazénových van a vstupního schodiště, oprava oplocení Realizace akce, červen/červenec 2014, lokalita nad koupalištěm Nelze realizovat, není v souladu s podmínkami dotačních titulů vyhlašovaných městem Kopřivnice F3 F4 Z oblasti nepostoupil v r žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety G1 Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské 2009 Rozhodnutí o dalších krocích realizace v realizaci Zařazeno do Akčního plánu města Kopřivnice pro období /2014 V roce aktualizace zadání další etapy

11 G1 G2 G2 Řešení bezpečnosti cesty Kopřivnice / Štramberk K Očnímu, omezení rychlosti, zpevnění krajnic, vymezení druhu vozidel Řešení parkování na sídlišti Sever Projednání návrhu: zařadit do Akčního plánu města Kopřivnice pro období 2014/2015 Projednání návrhu: zařadit do rozpočtu schválení v akčním plánu schválení rozpočtu Předpoklad realizace 2014 realizace Realizováno zpevnění krajnic z důvodu zvýšení bezpečnosti obyvatel(slumeko) Další dílčí opatření budou zařazeny v rámci Aktualizace Strategického plánu Aktivita zařazena do akčního plánu - V rozpočtu města na rok vyhrazeny finance na projektovou přípravu parkování na sídlišti Trappes Zpracováváno variantní řešení, které bude v tomto roce opět veřejně projednáváno G2 Zvýšení kapacity parkování na ul Pod Zahradami (za čp 1296) Projednání návrhu: zařadit do Akčního plánu města Kopřivnice pro období 2014/2015 schválení v akčním plánu

12 G2 Zvýšení kapacity parkování na ul Kadláčkově (nevyužitá plocha hřiště) G2 Projednání návrhu: zařadit do Akčního plánu města Kopřivnice pro období /2014 Zpracování variantního investičního záměru 8/ schválení v akčním plánu V Akčním plánu města Kopřivnice pro období /2014 lokalita schválena V rozpočtu finance na projekt přípravu zpracování Předpoklad realizace 2014 G3 Námět z této oblasti viz následující tabulka NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA G4 Z oblasti nepostoupily v r žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety G5 G6 H I2 I2 Zvýšení bezpečnosti chodců u prodejny Potraviny u LACINY na ul Husově Projednání návrhu Odborem rozvoje města Z oblasti nepostoupil v r žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety Revitalizace sadu Edvarda Beneše (prostranství a budovy) pro volnočasové aktivity včetně dětského hřiště Rekonstrukce hudebních teras u závodního klubu v městském parku + vybudování centrálního dětského hřiště Podání žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko - úprava veřejných prostranství pro možnost výstavby dětského hřiště Realizace - úprava veřejných prostranství pro možnost výstavby dětského hřiště projednání návrhu přijetí rozhodnutí realizace Bude zapracováno jako jedno z opatření v ámci Aktualizace Strategického plánu Schválení dotace 4/ Obsah: úprava veřejných prostranství pro možnost výstavby dětského hřiště (demolice skladů a ramp, návoz zeminy apod) 6/2014 realizace demolice brownfields (sklady, garáže, dílny)

13 I2 I3 Doplnění mobilní zeleně a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační tabule) v centru města Budování infrastruktury (inženýrských sítí) pro vznik rodinných domů v místních částech Příprava nákupu mobiliáře na zeleň (okrasné kontejnery, závěsné truhlíky) na ul Štramberskou Lokalita Dolní Roličky - po dokončení kanalizace, možné rozparcelování pro nabídnutí k odprodeji (možnost vzniku 34 rodinných domů, 5,5 ha) / OŽP I3 Výkup pozemků (přístupových komunikací) od majitele (české dráhy, as) I4 Z oblasti nepostoupil v r žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety nákup nabídka veřejnosti výkup 4/2014 instalace první sady okrasných truhlíků Realizace přivedení kanalizačního řadu k hranici pozemku (v rámci projektu odkanalizování Lubiny A - 11c) pro odkanalizování dané lokality Realizováno, nyní probíhá převedení pozemků do vlastnictví města v KN

14 A2 C3 D2 E4 E5 Zlepšení informovanosti o možnostech využití sportovišť Rozšíření kompostejnerů do celého města včetně místních částí Rozšíření nabídky knihovny o nové žádané tituly Volnočasové a vzdělávací aktivity pro handicapované Pořízení 2 mobilní kamery (hlídání nových investic ul Štefánikova, hřiště) NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA A JEJICH ŘEŠENÍ Projednání návrhu na příslušných odborech Viz komentář bodu: Pořízení kompostérů a dalších nádob na bioodpad (i pro bytové domy) Projednání návrhu s městskou knihovnou Námět řešen při přípravě nového Střednědobého komunitního plánu soc služeb města Kopřivnice v r Pořízení mobilních kamer v rámci projektu IPRM OVV/OŠK OŽP OŠK OSV /MP Kompostejnery jsou předávány zájemcům v Kopřivnici, poslední den je Od 94 do bude probíhat opět sběr BRKO, v Kopřivnici již pouze pomocí kompostejnerů Realizace závisí na získání partnera z NNO Pořízení dvou pevných kamerových bodů s celkem 4 kamerami, v rámci projektu IPRM JIH II etapa Na ull Alšova a na hřišti ZŠ Alšova

15 E5 G3 I2 Realizace infokampaně o mobilním telefonním čísle na Městskou policii Kopřivnice (ne 156) Uzavření ul Štramberské (ul Erbenova až ul Janáčkova) pro průjezd nákladních aut nad 3,5 t Úklid a úprava pozemků (u ČSAD) mezi garážemi a firmou JAPSTAV Zveřejnění přímých tel čísel na městskou i státní policii v rámci celoměstské distribuce parkovacích kotoučů do každé domácnosti ve městě zdarma Projednání na příslušném odboru Projednání návrhu řešení v RM, po schválení s vlastníky pozemků OSV Realizováno OŽP projednáno Provozně nerealizovatelné Ul Štramberská je jedna ze dvou průtahových komunikací městem Důsledek takového opatření = přetížení ul Záhumenní Pozemky jsou v majetku soukromých osob, jednání o úpravách plochy budou probíhat i nadále v roce zpracovalo oddělení strategického plánování

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 02. dubna 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor rozvoje města Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem S Vámi o všem? Ovšem! Datum konání: 2.4.2014 Místo konání: velký sál Kulturního domu

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

S Vámi o všem? Ovšem!

S Vámi o všem? Ovšem! Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice (14. 5. 2009 od 16:30, konferenční místnost MÚ, 10. patro) Uvítání: starosta města Ing. Josef Jalůvka Prezentace města Kopřivnice: Dagmar Rysová garant Projektu Zdravé

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více