PŘEHLED PROJEKTŮ. Spolufinancování. Rozvojové projekty. Přístrojové vybavení nových poslucháren MŠMT 1,230, Kč Havel - Leonardo da Vinci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PROJEKTŮ. Spolufinancování. Rozvojové projekty. Přístrojové vybavení nových poslucháren MŠMT 1,230,000.00 Kč Havel - Leonardo da Vinci"

Transkript

1 Rozvojové projekty 2007 PŘEHLED PROJEKTŮ Spolufinancování Přístrojové vybavení nových poslucháren MŠMT 1,230, Kč Havel - Leonardo da Vinci EDU - SUS EUR 19, Mulačová (Opekarová) 4, Interní grantová agentura Cvičení a testy pro výuku německého jazyka na VŠTE se zaměřením na eknomické obory VŠTE - Caha - Sbírka řešených příkladů z účetnictví 1 VŠTE - Macas - Podniková ekonomika - učební text VŠTE - Mulač - Podniková ekonomika - učební text pro kombinované studium VŠTE - Mulač - Finanční trh - učební text VŠTE - Mulačová - Projekt - metodický materiál pro výuku modulů Projekt I a Projekt II VŠTE - Mulačová - Skripta - Makroekonomie VŠTE - Walterová - Pojišťovnictví a bankovnictví VŠTE - Walterová - Podnikové řízení - učební text VŠTE - Váchal - Stránka 1

2 2008 PŘEHLED PROJEKTŮ Rozvojové projekty (řešené v roce 2008) Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů MŠMT 41, Kč Bejlková - Zpracování vstupních datových souborů z oblasti eknomiky a managementu pro jejich implementaci v počítačofvých učebnách MŠMT 69, Kč Váchal - Jihočeský kraj Zdravé domy pro zdravé lidi JčK 220, Kč Krejsová - Výstavba pavilonu technických oborů JčK 800, Kč Kostka - Výstavba centra aplikovaného výzkumu JčK 800, Kč x Kostka - Modernizace vybavení posilovny JčK 144, Kč Šmidmajer - Leonardo da Vinci Inovace výukových postupů odborných předmětů technického směru se zaměřením na transfer technologií EUR 67, x Kostka 16, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Flexibilní formy výuky a profesní praxe v bakalářském studiu MŠMT Op 2.2 7,350, Kč x Slípková - Nový směr v inovacích informačních toků s progresivním vývojovým efektem v Jihočeském kraji MŠMT Op ,527, Kč x Vochozka - Celoživotní vzdělávání pracovníků VŠTE České Budějovice MŠMT Op 2.2 2,145, Kč x Kostka - Popularizací vědy ke zvýšení zájmu o technické obory MŠMT Op 2.3 6,753, Kč x Kostka - Kooperace terciárního stupně vzdělávání se sekundárním a primárním v jazykové výuce talentovaných žáků MŠMT Op 1.1 8,210, Kč x Hrušková - Stránka 2

3 Fond rozvoje vysokých škol Rozvoj experimentálního vybavení pro praktickou výuku a experimentální činnosti studentů programu "Stavitelství" Rozšíření serverového vybavení VŠTE ke zvýšení bezpečnosti a kapacity počítačové sítě Aa 463, Kč x Váchal - A 2,169, Kč x Havel 427, Kč Poradna - zdravý životní styl Cb 196, Kč x Krejsová - Tvorba a ochrana životního prostředí F1a 126, Kč x Krejsová 5, Kč Zavedení předmětu Termomechanika v bakalářském studijním programu F1b 173, Kč x Kostka 12, Kč Geologie a inženýrská geologie F4b 132, Kč x Škoda - Tvorba nového předmětu stávajících studijních programů - Management kvality F5b 100, Kč x Vochozka - Komparativní hospodářské dějiny F5b 109, Kč x Slípková 17, Kč Projektové řízení F5b 112, Kč x Váchal 5, Kč Multimediální podpora výuky německého profesního jazyka F5d 81, Kč Caha 5, Kč Stavební materiály F1b 157, Kč x Popp - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko Basimet - Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách EUR 59, Kostka 5, Interní grantová agentura Příprava učebních opor pro výuku předmětu Matematika I v angličtině VŠTE - Kalová - Příprava učebních opor pro výuku předmětu Matematika II v angličtině VŠTE - Kalová - Generátor matematických úloh s orientací na české i zahraniční studenty VŠTE - Dedecius - Vybrané materiály uvolňující těkavé látky - jejich vliv na vnitřní prostředí obytných budov z hlediska zdravotní nezávadnosti VŠTE - Bednářová - Objemové změmny tepelných izolací při styku s vlhkostí VŠTE - Bednářová - Stránka 3

4 Eknomika a řízení OSS VŠTE - Vochozka - Stránka 4

5 2009 PŘEHLED PROJEKTŮ Rozvojové projekty (řešené v roce 2009) Odhalování plagiátů v seminárních pracích MŠMT 34, Kč Bejlková - Integrace informačních, identifikačních a komunikačních systémů školy MŠMT 1,500, Kč Mulač - Fond rozvoje vysokých škol Začlenění podpory řízení prostředky informačních technologií do výuky pro ekonomické obory F5a 61, Kč x Dolanský - Podpora výuky matematiky s využítím matematického softwaru Matlab F1a 177, Kč x Kalová 6, Kč Rozšíření výuky Computer Aided Design systémů a zajištění dalšího vzdlěávání vyučujících Pořízení geodetického vybavení pro výuku stavebních oborů na Vysoké škole technické a ekonomické F1a 58, Kč x Štronerová - Aa 666, Kč x Štronerová - Projektový management - cesta k prosperitě F5b 138, Kč x Straková 12, Kč OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Využití nástrojů e-learningu v jazykových odborně zaměřených kurzech pro střední a základní školy JČK Op 1.1 1,422, Kč x Hrušková - Partnerstvím pro rozvoj profesního vzdělávání v regionu Jihozápad MŠMT Op ,587, Kč x Vochozka - Zvýšení odborných kompetencí pracovníků VŠTE - ZOKOMP MŠMT Op ,227, Kč x Váchal - Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysoých škol neuniverzitního typu MŠMT Op ,619, Kč x Mulačová - Nové pojetí spolupráce s aplikační sférou MŠMT Op ,762, Kč x Bednářová - Inovace výuky ekonomických předmětů na VŠTE České Budějovice MŠMT Op ,436, Kč x Opekarová - Harmonizace studijních předmětů AJ a NJ s obsahem studijních programů Ekonomika a management a Stavitelství MŠMT Op ,404, Kč x Hrušková - Grantová agentura České Republiky Měření efektivnosti správních orgánů s využitím metody DEA (Data Envelopment Analysis) 386, Kč x Vochozka - Stránka 5

6 Operační program Podnikání a inovace - CzechInvest Měření náchylnosti půd k deformacím UV plná žádost podána plná žádost Váchal Měření náchylnosti půd k deformacím PATENT plná žádost podána plná žádost Váchal Měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí UV plná žádost podána plná žádost Váchal Měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí PATENT plná žádost podána plná žádost Váchal Rozvojové projekty 2010 Decentralizované Zkvalitnění podmínek studia prostřednictvím rozšíření informačně-technické základny studoven Rozvoj informačních a komunikačních technologií na podporu moderních forem výuky MŠMT 800, Kč Mulač - MŠMT 600, Kč Mulač - Zavádění modelu excelencí řízení v podmínkách VŠTE MŠMT 300, Kč Vochozka - Softwarové vybavení na výpočtové modelování tepelně-technických a akustických vlastností materiálů MŠMT 100, Kč Bednářová - Centralizované Zkvalitnění přípravy žádostí o akreditaci na veřejných neuniverzitních vysokých školách VŠPJ 390, Kč Vochozka - Doplnění informačních technologií pro implementaci projektu egovernmentu JČU 1,745, Kč Mulač - Otevřený repozitář pro zvýšení citovanosti vědeckých a odborných prací MU 252, Kč x Váchal - Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi seminárními a jinými pracemi a zdroji na Internetu MU 223, Kč Váchal - Stránka 6

7 Fond rozvoje vysokých škol 2010 Inovace předmětů Informatika I a II ekonomických oborů o prostředky pro podporu řízení F5 a 294, Kč x Dolanský - Rozvíjení prezentačních dovedností studentů v německém jazyce F5 d 133, Kč x Caha 6, Kč Tvorba nového předmětu stávajících studijních programů - Trvale udržitelný rozvoj v obchodě Rozvoj laboratoře stavebních hmot pro teoretickou a praktickou přípravu studentů v oboru pevnosti materiálů, předmětu stavební hmoty Rozvoj fyzikální laboratoře pro teoretickou a praktickou přípravu studentů v oblasti měření, analýzy a hodnocení hluku a vibrací F5 b 100, Kč x Mulačová - A a 536, Kč x Hynková - A a 1,048, Kč x Bednářová - Projektový management jako nástroj moderního řízení firem F5 b 99, Kč x Váchal 5, Kč OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivity zaměřené na motivaci studentů ke vzdělávání v technických oborech JČ OP 1.1 1,971, Kč x Falada - Zvýšení kvality výuky cizích jazyků s využitím moderních komunikačních a informačních technologií na střední škole E-learning středoškolských pedagogů v oblasti marketingu, managementu, logistiky a cizích jazyků JČ OP 1.1 2,006, Kč Hrušková - JČ OP 1.3 1,142, Kč x Šolc - Nadace CERGE - EI Příprava předmětu: Teorie firmy vč. Jeho začlenění do stávajícího studijního programu Nadace CERGE - EI 102, Kč Rousek 10, Kč Operační program Podnikání a inovace - CzechInvest Kompozitový díl UV plná žádost podána plná žádost x Hynek Stránka 7

8 Kompozitový díl Patent plná žádost podána plná žádost x Hynek OP VaVpI Návštěvnické centrum VŠTE v Českých Budějovicích OP VaVpI ,700, Kč x Mulač - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko KONZEPTERSTELLUNG und UMSETZUNG der Inszenierung einer Energieerlebniswelt zum Thema energieeffizientes Bauen, Sanieren, Wohnen EUR 187, Karlíček 18, Rozvojové projekty 2011 Decentralizované Integrace datových zdrojů VŠTE pro zkvalitnění podpory výuky a studijního zázemí MŠMT 1,500, Kč Mulač - Zavádění Modelu excelence EFQM - řízení v podmínkách VŠTE II. MŠMT 300, Kč Vochozka - Centralizované Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství pro rok 2011 MU 230, Kč Váchal - Stránka 8

9 2011 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace studijního oboru Ekonomika podniku formou restrukturalizace a modularizace s cílem diverzifikace studijí nabídky v souladu s potřebami znalostní ekonomiky a uživatelské praxe Inovace bakalářského studijního programu "Stavitelství" s ohledem na potřeby praxe Jihočeského kraje. Tvorba a implementace systému zajištění podnikových stáží a praxí studentů VŠTE v podmínkách jihočeského regionu s důrazem na maximální propojení s aplikační sférou. Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu PŘEHLED PROJEKTŮ MŠMT Op ,745, Kč x Mulačová - MŠMT Op ,724, Kč x Konečný - MŠMT Op ,420, Kč x Bednářová - MŠMT Op ,320, Kč Vochozka - Komplexní metody v managementu dopravy a přepravy MŠMT Op ,290, Kč x Hrušková - Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Regionální vzdělávací systém v oblasti inovací a podnikání - nástroj ke zvýšení inovačního potenciálu kraje. MŠMT Op ,258, Kč Rousek - JČK Op 3.2 3,113, Kč x Váchal - Poradenské centrum pro využívání manažerských nástrojů. JČK Op 3.2 2,673, Kč x Marušák - Univerzita podnikových znalostí a dovedností VŠTE v podmínkách Jihočeského kraje Zvýšení matematických a odborných jazykových znalostí prostřednictvím ICT u žáků středních škol s technickým zaměřením. Implementace cizojazyčných modulů za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogů v oblasti stavebnictví JČK Op 3.2 8,260, Kč x Rowland - JČK Op 1.1 3,404, Kč? Konečný - JČK Op 1.3 3,313, Kč? Konečný - VŠTE - další vzdělávání a jeho podpora formou multimédií a kurzů "na zkoušku" JČK Op 3.1 2,656, Kč? Rowland - Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích MŠMT OP ,084, Kč? Kučera - Stránka 9

10 Interní grantová agentura Generátor testů zaměřený na španělštinu pro ekonomy VŠTE 10, Filipová 10, Kč Generátor testů pro výuku anglického jazyka pro techniky VŠTE 10, Šulistová 10, Kč GENERÁTOR TESTŮ ZAMĚŘENÍ NA RUSKÝ JAZYK PRO EKONOMY DRUHÝ VŠTE 10, Jílková 10, Kč Grantová agentura ČR Detekce geologických struktur a rozhraní emanací radonu GAČR 410, Kč x Škoda - Měření efektivnosti správních orgánů s využitím metody DEA (Data Envelopment Analysis) GAČR 361, Kč x Vochozka - Fond rozvoje vysokých škol Kalkulace a nabídky ve stavebnictví F1 a 114, Kč x Konečný 10, Kč Vybavení stavební laboratoře A a 638, Kč x Konečný - Deskriptivní geometrie F1 a 120, Kč x Vacka - Účetnictví pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace F5 a 58, Kč x Máče - Konstrukce pozemních staveb - zastřešení F1 a 108, Kč x Bednářová - Inovace předmětu Daně vč. aktualizace studijních opor F5 a 93, Kč x Rousek 2, Kč Inovace předmětu Marketing a jeho studijních materiálů F5 a 76, Kč x Slabá 3, Kč Tvorba multimediálního výukového modulu ke zdokonalování prezentačních dovedností studentů v německém jazyce F5 d 85, Kč x Caha 2, Kč Inovace předmětu Technické zařízení budov I F1 a 103, Kč x Galko - Digitalizace studijní knihovny VŠTE E a 1,196, Kč x Votavová - Stránka 10

11 Vytvoření multifunkční jazykové laboratoře A a 660, Kč x Caha - Multimediální prezentace vybraných profesně orientovaných témat pro předmět německý jazyk jako druhý vyučovaný cizí jazyk Multimediální prezentace profesně zaměřených témat pro předmět anglický jazyk jako druhý cizí jazyk Multimediální prezentace profesně zaměřených témat pro předmět Španělština pro ekonomy druhý jazyk F5 d 60, Kč x Zelinková - F5 d 60, Kč Šulistová - F5 d 60, Kč Filipová - Hydroizolace F5 b 111, Kč x Plachý 10, Kč Projektový management - cesta k prosperitě F5 a 91, Kč x Straková 5, Kč Marketing management I - inovace povinně volitelného předmětu F5 a 40, Kč x Simotová 2, Kč Management kvality F5 b 100, Kč x Jambal - Inovace předmětu "Marketing Management II" F5 a 32, Kč x Švejdová - Inovace předmětu Pojišťovnictví a bankovnictví II. F5 b 49, Kč x Walterová - Inovace předmětu Finanční řízení podniku I. F5 a 145, Kč x Tuček 5, Kč Experimentální metody pro ověřování konstrukcí ve stavebnicví A a 1,667, Kč x Holý - Nadace CERGE - EI Příprava předmětu: Mezinárodní ekonomie a evropská integrace včetně jeho začlenění do stávajícího studijního programu. Vznik předmětu: Osobní a rodinné finance, a jeho začlenění do studijního programu Ekonomika a management. Příprava předmětu: Řízení podniku (firmy) včetně jeho začlenění do studijního programu Ekonomika a management. Nadace CERGE - EI Nadace CERGE - EI Nadace CERGE - EI 107, Kč x Opekarová 9, Kč 107, Kč x Opekarová 9, Kč 107, Kč x Opekarová 9, Kč NAEP LEONARDO DA VINCI Přípravné návštěvy Leonardo Da Vinci Opekarová - FLEXIBLE LEARNING IN EUROPEAN RETAIL Leonardo Da Vinci 245,524.34? Opekarová 14, Stránka 11

12 Introduction to European Union for Construction Engineering students Impact of EU acession on Construction Industry in the Czech Republic Life in 13 minutes (partner) Lifelong Learning programme Lifelong Learning programme Lifelong Learning programme 21, x Ganguly 5, , x Ganguly 9, , x Hrušková - Stránka 12

13 2012 PŘEHLED PROJEKTŮ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu MŠMT Op 3.2 4,711, Kč Rowland - OP Lidské zdroje a zaměstnanost Genderová problematika - součást strategie i firemní kultury VŠTE OP LZZ 6,749, Kč x Exnerová - Fond rozvoje vysokých škol Inovace předmětu Marketingové aplikace B5 a 114, Kč x Slabá 9, Kč Integrovaná multifunkční učebna A b 1,750, Kč x Chládek 548, Kč Inovace laboratorních cvičení předmětu Stavební hmoty I B1 a 70, Kč x Pečman 0.00 Kč Multimediální přednášky předmětu Stavební fyzika I - Tepelná technika B1 d 110, Kč x Charvátová 15, Kč Tvorba multimediálního profesně zaměřeného modulu ke zdokonalování prezentačních dovedností B5 d studentů 80, ve španělštině Kč x Filipová 6, Kč Dobudování laboratoře katedry stavebnictví A a 1,674, Kč x Ganguly 0.00 Kč Tvorba multimediálního profesně zaměřeného modulu ke zdokonalování prezentačních dovedností B5 d studentů 72, v angličtině Kč x Tröstlová 6, Kč Multimediální prezentace vybraných profesně orientovaných témat pro předmět ruský jazyk B5 jako d druhý vyučovaný 60, cizí Kč jazyk Jílková 5, Kč Rozvojové projekty Centralizované Výstavba výzkumných a experimentálních laboratoří v oblasti strojírenských technologií ve spolupráci s Univerzitou obrany Brno MŠMT 24,389, Kč x Husár - Tvorba studijního programu Logistika MŠMT 2,962, Kč x Kampf - Návrh Registru odborných výstupů (ROV) součást hodnocení kvality a výkonnosti VŠ MŠMT 2,235, Kč x Váchal - SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL MŠMT 1,579, Kč Vrbka - Institucionální Stránka 13

14 Institucionální rozvojový plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na rok 2013 MŠMT 3,684, Kč Váchal - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2013 Další vzdělávání učitelů technických oborů na středních školách OP VK 1.3 3,355, Kč x Váchal - Akademie mladých techniků OP VK 1.1 3,699, Kč x Husár - Další vzdělávání prostřednictvím Technického a vzdělávacího konsorcia OP VK 3.2 4,592, Kč x Váchal - Akademie mladých badatelů - popularizace VaV aktivně a hravě OP VK ,565, Kč? Váchal - NAEP Learning Sustainable Building Principles NAEP IP 39, Ganguly 9, OP LLZ Firemní školka VŠTE OP LLZ 2,474, Kč Váchal Rozvojové projekty Centralizované Iniciativa pro akademickou integritu CRP/MŠMT 880, Kč? Váchal - Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení adminstrativních a správních agend VVŠ Institucionální CRP/MŠMT 500, Kč? Vrbka - Institucionální rozvojový plán VŠTE 2014 IRP/MŠMT 5,669, Kč? Vrbka - Podpořeno x Nepopořeno Stránka 14

15 ? Čeká se na rozhodnutí Stránka 15

16 Stránka 16

17 Stránka 17

18 Stránka 18

19 Stránka 19

20 Stránka 20

21 Stránka 21

22 Stránka 22

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha 24. 10. 2013

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha 24. 10. 2013 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Seminář epraha 28. března 2007

Seminář epraha 28. března 2007 Seminář epraha 28. března 2007 Informační společnost v Praze a fondy EU pro období 2007-2013 Jindřich Kratochvíl, Devoteam s.r.o. C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Úvod: Skupina

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

1 ÚVOD... 4. 1.1 Oblasti priorit pro rok 2010... 4 1.2 Východiska aktualizace a zhodnocení současného stavu... 6

1 ÚVOD... 4. 1.1 Oblasti priorit pro rok 2010... 4 1.2 Východiska aktualizace a zhodnocení současného stavu... 6 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro rok 2010 České Budějovice, září

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Strunkovice, 6.6.2012 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: O.s.Chance in nature - LAG

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola?

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola? ODBORNÁ PRAXE NA VŠTE KLÍČEM K UPLATNITELNOSTI STUDENTŮ NA TRHU PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ludmila Opekarová INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Operační programy 2007 2013 Patrik Reichl 25. ledna 2007 Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační programy

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více