PŘEHLED PROJEKTŮ. Spolufinancování. Rozvojové projekty. Přístrojové vybavení nových poslucháren MŠMT 1,230, Kč Havel - Leonardo da Vinci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PROJEKTŮ. Spolufinancování. Rozvojové projekty. Přístrojové vybavení nových poslucháren MŠMT 1,230,000.00 Kč Havel - Leonardo da Vinci"

Transkript

1 Rozvojové projekty 2007 PŘEHLED PROJEKTŮ Spolufinancování Přístrojové vybavení nových poslucháren MŠMT 1,230, Kč Havel - Leonardo da Vinci EDU - SUS EUR 19, Mulačová (Opekarová) 4, Interní grantová agentura Cvičení a testy pro výuku německého jazyka na VŠTE se zaměřením na eknomické obory VŠTE - Caha - Sbírka řešených příkladů z účetnictví 1 VŠTE - Macas - Podniková ekonomika - učební text VŠTE - Mulač - Podniková ekonomika - učební text pro kombinované studium VŠTE - Mulač - Finanční trh - učební text VŠTE - Mulačová - Projekt - metodický materiál pro výuku modulů Projekt I a Projekt II VŠTE - Mulačová - Skripta - Makroekonomie VŠTE - Walterová - Pojišťovnictví a bankovnictví VŠTE - Walterová - Podnikové řízení - učební text VŠTE - Váchal - Stránka 1

2 2008 PŘEHLED PROJEKTŮ Rozvojové projekty (řešené v roce 2008) Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů MŠMT 41, Kč Bejlková - Zpracování vstupních datových souborů z oblasti eknomiky a managementu pro jejich implementaci v počítačofvých učebnách MŠMT 69, Kč Váchal - Jihočeský kraj Zdravé domy pro zdravé lidi JčK 220, Kč Krejsová - Výstavba pavilonu technických oborů JčK 800, Kč Kostka - Výstavba centra aplikovaného výzkumu JčK 800, Kč x Kostka - Modernizace vybavení posilovny JčK 144, Kč Šmidmajer - Leonardo da Vinci Inovace výukových postupů odborných předmětů technického směru se zaměřením na transfer technologií EUR 67, x Kostka 16, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Flexibilní formy výuky a profesní praxe v bakalářském studiu MŠMT Op 2.2 7,350, Kč x Slípková - Nový směr v inovacích informačních toků s progresivním vývojovým efektem v Jihočeském kraji MŠMT Op ,527, Kč x Vochozka - Celoživotní vzdělávání pracovníků VŠTE České Budějovice MŠMT Op 2.2 2,145, Kč x Kostka - Popularizací vědy ke zvýšení zájmu o technické obory MŠMT Op 2.3 6,753, Kč x Kostka - Kooperace terciárního stupně vzdělávání se sekundárním a primárním v jazykové výuce talentovaných žáků MŠMT Op 1.1 8,210, Kč x Hrušková - Stránka 2

3 Fond rozvoje vysokých škol Rozvoj experimentálního vybavení pro praktickou výuku a experimentální činnosti studentů programu "Stavitelství" Rozšíření serverového vybavení VŠTE ke zvýšení bezpečnosti a kapacity počítačové sítě Aa 463, Kč x Váchal - A 2,169, Kč x Havel 427, Kč Poradna - zdravý životní styl Cb 196, Kč x Krejsová - Tvorba a ochrana životního prostředí F1a 126, Kč x Krejsová 5, Kč Zavedení předmětu Termomechanika v bakalářském studijním programu F1b 173, Kč x Kostka 12, Kč Geologie a inženýrská geologie F4b 132, Kč x Škoda - Tvorba nového předmětu stávajících studijních programů - Management kvality F5b 100, Kč x Vochozka - Komparativní hospodářské dějiny F5b 109, Kč x Slípková 17, Kč Projektové řízení F5b 112, Kč x Váchal 5, Kč Multimediální podpora výuky německého profesního jazyka F5d 81, Kč Caha 5, Kč Stavební materiály F1b 157, Kč x Popp - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko Basimet - Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách EUR 59, Kostka 5, Interní grantová agentura Příprava učebních opor pro výuku předmětu Matematika I v angličtině VŠTE - Kalová - Příprava učebních opor pro výuku předmětu Matematika II v angličtině VŠTE - Kalová - Generátor matematických úloh s orientací na české i zahraniční studenty VŠTE - Dedecius - Vybrané materiály uvolňující těkavé látky - jejich vliv na vnitřní prostředí obytných budov z hlediska zdravotní nezávadnosti VŠTE - Bednářová - Objemové změmny tepelných izolací při styku s vlhkostí VŠTE - Bednářová - Stránka 3

4 Eknomika a řízení OSS VŠTE - Vochozka - Stránka 4

5 2009 PŘEHLED PROJEKTŮ Rozvojové projekty (řešené v roce 2009) Odhalování plagiátů v seminárních pracích MŠMT 34, Kč Bejlková - Integrace informačních, identifikačních a komunikačních systémů školy MŠMT 1,500, Kč Mulač - Fond rozvoje vysokých škol Začlenění podpory řízení prostředky informačních technologií do výuky pro ekonomické obory F5a 61, Kč x Dolanský - Podpora výuky matematiky s využítím matematického softwaru Matlab F1a 177, Kč x Kalová 6, Kč Rozšíření výuky Computer Aided Design systémů a zajištění dalšího vzdlěávání vyučujících Pořízení geodetického vybavení pro výuku stavebních oborů na Vysoké škole technické a ekonomické F1a 58, Kč x Štronerová - Aa 666, Kč x Štronerová - Projektový management - cesta k prosperitě F5b 138, Kč x Straková 12, Kč OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Využití nástrojů e-learningu v jazykových odborně zaměřených kurzech pro střední a základní školy JČK Op 1.1 1,422, Kč x Hrušková - Partnerstvím pro rozvoj profesního vzdělávání v regionu Jihozápad MŠMT Op ,587, Kč x Vochozka - Zvýšení odborných kompetencí pracovníků VŠTE - ZOKOMP MŠMT Op ,227, Kč x Váchal - Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysoých škol neuniverzitního typu MŠMT Op ,619, Kč x Mulačová - Nové pojetí spolupráce s aplikační sférou MŠMT Op ,762, Kč x Bednářová - Inovace výuky ekonomických předmětů na VŠTE České Budějovice MŠMT Op ,436, Kč x Opekarová - Harmonizace studijních předmětů AJ a NJ s obsahem studijních programů Ekonomika a management a Stavitelství MŠMT Op ,404, Kč x Hrušková - Grantová agentura České Republiky Měření efektivnosti správních orgánů s využitím metody DEA (Data Envelopment Analysis) 386, Kč x Vochozka - Stránka 5

6 Operační program Podnikání a inovace - CzechInvest Měření náchylnosti půd k deformacím UV plná žádost podána plná žádost Váchal Měření náchylnosti půd k deformacím PATENT plná žádost podána plná žádost Váchal Měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí UV plná žádost podána plná žádost Váchal Měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí PATENT plná žádost podána plná žádost Váchal Rozvojové projekty 2010 Decentralizované Zkvalitnění podmínek studia prostřednictvím rozšíření informačně-technické základny studoven Rozvoj informačních a komunikačních technologií na podporu moderních forem výuky MŠMT 800, Kč Mulač - MŠMT 600, Kč Mulač - Zavádění modelu excelencí řízení v podmínkách VŠTE MŠMT 300, Kč Vochozka - Softwarové vybavení na výpočtové modelování tepelně-technických a akustických vlastností materiálů MŠMT 100, Kč Bednářová - Centralizované Zkvalitnění přípravy žádostí o akreditaci na veřejných neuniverzitních vysokých školách VŠPJ 390, Kč Vochozka - Doplnění informačních technologií pro implementaci projektu egovernmentu JČU 1,745, Kč Mulač - Otevřený repozitář pro zvýšení citovanosti vědeckých a odborných prací MU 252, Kč x Váchal - Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi seminárními a jinými pracemi a zdroji na Internetu MU 223, Kč Váchal - Stránka 6

7 Fond rozvoje vysokých škol 2010 Inovace předmětů Informatika I a II ekonomických oborů o prostředky pro podporu řízení F5 a 294, Kč x Dolanský - Rozvíjení prezentačních dovedností studentů v německém jazyce F5 d 133, Kč x Caha 6, Kč Tvorba nového předmětu stávajících studijních programů - Trvale udržitelný rozvoj v obchodě Rozvoj laboratoře stavebních hmot pro teoretickou a praktickou přípravu studentů v oboru pevnosti materiálů, předmětu stavební hmoty Rozvoj fyzikální laboratoře pro teoretickou a praktickou přípravu studentů v oblasti měření, analýzy a hodnocení hluku a vibrací F5 b 100, Kč x Mulačová - A a 536, Kč x Hynková - A a 1,048, Kč x Bednářová - Projektový management jako nástroj moderního řízení firem F5 b 99, Kč x Váchal 5, Kč OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivity zaměřené na motivaci studentů ke vzdělávání v technických oborech JČ OP 1.1 1,971, Kč x Falada - Zvýšení kvality výuky cizích jazyků s využitím moderních komunikačních a informačních technologií na střední škole E-learning středoškolských pedagogů v oblasti marketingu, managementu, logistiky a cizích jazyků JČ OP 1.1 2,006, Kč Hrušková - JČ OP 1.3 1,142, Kč x Šolc - Nadace CERGE - EI Příprava předmětu: Teorie firmy vč. Jeho začlenění do stávajícího studijního programu Nadace CERGE - EI 102, Kč Rousek 10, Kč Operační program Podnikání a inovace - CzechInvest Kompozitový díl UV plná žádost podána plná žádost x Hynek Stránka 7

8 Kompozitový díl Patent plná žádost podána plná žádost x Hynek OP VaVpI Návštěvnické centrum VŠTE v Českých Budějovicích OP VaVpI ,700, Kč x Mulač - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko KONZEPTERSTELLUNG und UMSETZUNG der Inszenierung einer Energieerlebniswelt zum Thema energieeffizientes Bauen, Sanieren, Wohnen EUR 187, Karlíček 18, Rozvojové projekty 2011 Decentralizované Integrace datových zdrojů VŠTE pro zkvalitnění podpory výuky a studijního zázemí MŠMT 1,500, Kč Mulač - Zavádění Modelu excelence EFQM - řízení v podmínkách VŠTE II. MŠMT 300, Kč Vochozka - Centralizované Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství pro rok 2011 MU 230, Kč Váchal - Stránka 8

9 2011 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace studijního oboru Ekonomika podniku formou restrukturalizace a modularizace s cílem diverzifikace studijí nabídky v souladu s potřebami znalostní ekonomiky a uživatelské praxe Inovace bakalářského studijního programu "Stavitelství" s ohledem na potřeby praxe Jihočeského kraje. Tvorba a implementace systému zajištění podnikových stáží a praxí studentů VŠTE v podmínkách jihočeského regionu s důrazem na maximální propojení s aplikační sférou. Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu PŘEHLED PROJEKTŮ MŠMT Op ,745, Kč x Mulačová - MŠMT Op ,724, Kč x Konečný - MŠMT Op ,420, Kč x Bednářová - MŠMT Op ,320, Kč Vochozka - Komplexní metody v managementu dopravy a přepravy MŠMT Op ,290, Kč x Hrušková - Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Regionální vzdělávací systém v oblasti inovací a podnikání - nástroj ke zvýšení inovačního potenciálu kraje. MŠMT Op ,258, Kč Rousek - JČK Op 3.2 3,113, Kč x Váchal - Poradenské centrum pro využívání manažerských nástrojů. JČK Op 3.2 2,673, Kč x Marušák - Univerzita podnikových znalostí a dovedností VŠTE v podmínkách Jihočeského kraje Zvýšení matematických a odborných jazykových znalostí prostřednictvím ICT u žáků středních škol s technickým zaměřením. Implementace cizojazyčných modulů za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogů v oblasti stavebnictví JČK Op 3.2 8,260, Kč x Rowland - JČK Op 1.1 3,404, Kč? Konečný - JČK Op 1.3 3,313, Kč? Konečný - VŠTE - další vzdělávání a jeho podpora formou multimédií a kurzů "na zkoušku" JČK Op 3.1 2,656, Kč? Rowland - Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích MŠMT OP ,084, Kč? Kučera - Stránka 9

10 Interní grantová agentura Generátor testů zaměřený na španělštinu pro ekonomy VŠTE 10, Filipová 10, Kč Generátor testů pro výuku anglického jazyka pro techniky VŠTE 10, Šulistová 10, Kč GENERÁTOR TESTŮ ZAMĚŘENÍ NA RUSKÝ JAZYK PRO EKONOMY DRUHÝ VŠTE 10, Jílková 10, Kč Grantová agentura ČR Detekce geologických struktur a rozhraní emanací radonu GAČR 410, Kč x Škoda - Měření efektivnosti správních orgánů s využitím metody DEA (Data Envelopment Analysis) GAČR 361, Kč x Vochozka - Fond rozvoje vysokých škol Kalkulace a nabídky ve stavebnictví F1 a 114, Kč x Konečný 10, Kč Vybavení stavební laboratoře A a 638, Kč x Konečný - Deskriptivní geometrie F1 a 120, Kč x Vacka - Účetnictví pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace F5 a 58, Kč x Máče - Konstrukce pozemních staveb - zastřešení F1 a 108, Kč x Bednářová - Inovace předmětu Daně vč. aktualizace studijních opor F5 a 93, Kč x Rousek 2, Kč Inovace předmětu Marketing a jeho studijních materiálů F5 a 76, Kč x Slabá 3, Kč Tvorba multimediálního výukového modulu ke zdokonalování prezentačních dovedností studentů v německém jazyce F5 d 85, Kč x Caha 2, Kč Inovace předmětu Technické zařízení budov I F1 a 103, Kč x Galko - Digitalizace studijní knihovny VŠTE E a 1,196, Kč x Votavová - Stránka 10

11 Vytvoření multifunkční jazykové laboratoře A a 660, Kč x Caha - Multimediální prezentace vybraných profesně orientovaných témat pro předmět německý jazyk jako druhý vyučovaný cizí jazyk Multimediální prezentace profesně zaměřených témat pro předmět anglický jazyk jako druhý cizí jazyk Multimediální prezentace profesně zaměřených témat pro předmět Španělština pro ekonomy druhý jazyk F5 d 60, Kč x Zelinková - F5 d 60, Kč Šulistová - F5 d 60, Kč Filipová - Hydroizolace F5 b 111, Kč x Plachý 10, Kč Projektový management - cesta k prosperitě F5 a 91, Kč x Straková 5, Kč Marketing management I - inovace povinně volitelného předmětu F5 a 40, Kč x Simotová 2, Kč Management kvality F5 b 100, Kč x Jambal - Inovace předmětu "Marketing Management II" F5 a 32, Kč x Švejdová - Inovace předmětu Pojišťovnictví a bankovnictví II. F5 b 49, Kč x Walterová - Inovace předmětu Finanční řízení podniku I. F5 a 145, Kč x Tuček 5, Kč Experimentální metody pro ověřování konstrukcí ve stavebnicví A a 1,667, Kč x Holý - Nadace CERGE - EI Příprava předmětu: Mezinárodní ekonomie a evropská integrace včetně jeho začlenění do stávajícího studijního programu. Vznik předmětu: Osobní a rodinné finance, a jeho začlenění do studijního programu Ekonomika a management. Příprava předmětu: Řízení podniku (firmy) včetně jeho začlenění do studijního programu Ekonomika a management. Nadace CERGE - EI Nadace CERGE - EI Nadace CERGE - EI 107, Kč x Opekarová 9, Kč 107, Kč x Opekarová 9, Kč 107, Kč x Opekarová 9, Kč NAEP LEONARDO DA VINCI Přípravné návštěvy Leonardo Da Vinci Opekarová - FLEXIBLE LEARNING IN EUROPEAN RETAIL Leonardo Da Vinci 245,524.34? Opekarová 14, Stránka 11

12 Introduction to European Union for Construction Engineering students Impact of EU acession on Construction Industry in the Czech Republic Life in 13 minutes (partner) Lifelong Learning programme Lifelong Learning programme Lifelong Learning programme 21, x Ganguly 5, , x Ganguly 9, , x Hrušková - Stránka 12

13 2012 PŘEHLED PROJEKTŮ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu MŠMT Op 3.2 4,711, Kč Rowland - OP Lidské zdroje a zaměstnanost Genderová problematika - součást strategie i firemní kultury VŠTE OP LZZ 6,749, Kč x Exnerová - Fond rozvoje vysokých škol Inovace předmětu Marketingové aplikace B5 a 114, Kč x Slabá 9, Kč Integrovaná multifunkční učebna A b 1,750, Kč x Chládek 548, Kč Inovace laboratorních cvičení předmětu Stavební hmoty I B1 a 70, Kč x Pečman 0.00 Kč Multimediální přednášky předmětu Stavební fyzika I - Tepelná technika B1 d 110, Kč x Charvátová 15, Kč Tvorba multimediálního profesně zaměřeného modulu ke zdokonalování prezentačních dovedností B5 d studentů 80, ve španělštině Kč x Filipová 6, Kč Dobudování laboratoře katedry stavebnictví A a 1,674, Kč x Ganguly 0.00 Kč Tvorba multimediálního profesně zaměřeného modulu ke zdokonalování prezentačních dovedností B5 d studentů 72, v angličtině Kč x Tröstlová 6, Kč Multimediální prezentace vybraných profesně orientovaných témat pro předmět ruský jazyk B5 jako d druhý vyučovaný 60, cizí Kč jazyk Jílková 5, Kč Rozvojové projekty Centralizované Výstavba výzkumných a experimentálních laboratoří v oblasti strojírenských technologií ve spolupráci s Univerzitou obrany Brno MŠMT 24,389, Kč x Husár - Tvorba studijního programu Logistika MŠMT 2,962, Kč x Kampf - Návrh Registru odborných výstupů (ROV) součást hodnocení kvality a výkonnosti VŠ MŠMT 2,235, Kč x Váchal - SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL MŠMT 1,579, Kč Vrbka - Institucionální Stránka 13

14 Institucionální rozvojový plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na rok 2013 MŠMT 3,684, Kč Váchal - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2013 Další vzdělávání učitelů technických oborů na středních školách OP VK 1.3 3,355, Kč x Váchal - Akademie mladých techniků OP VK 1.1 3,699, Kč x Husár - Další vzdělávání prostřednictvím Technického a vzdělávacího konsorcia OP VK 3.2 4,592, Kč x Váchal - Akademie mladých badatelů - popularizace VaV aktivně a hravě OP VK ,565, Kč? Váchal - NAEP Learning Sustainable Building Principles NAEP IP 39, Ganguly 9, OP LLZ Firemní školka VŠTE OP LLZ 2,474, Kč Váchal Rozvojové projekty Centralizované Iniciativa pro akademickou integritu CRP/MŠMT 880, Kč? Váchal - Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení adminstrativních a správních agend VVŠ Institucionální CRP/MŠMT 500, Kč? Vrbka - Institucionální rozvojový plán VŠTE 2014 IRP/MŠMT 5,669, Kč? Vrbka - Podpořeno x Nepopořeno Stránka 14

15 ? Čeká se na rozhodnutí Stránka 15

16 Stránka 16

17 Stránka 17

18 Stránka 18

19 Stránka 19

20 Stránka 20

21 Stránka 21

22 Stránka 22

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx [Zadejte název dokumentu.] [Zadejte podtitul dokumentu.] cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq [Vyberte

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Západomoravské vysoké školy TŘEBÍČ, o.p.s. pro

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík Moravská vysoká škola Olomouc (souhrnná informace) srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík 1 Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu Moravská

Více