Evaluační zpráva projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva projektu"

Transkript

1 Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 79 (P)

2 Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace.... Klíčová aktivita.... Klíčová aktivita Podpora vzdělávacího procesu Inovace výuky žáků ZŠ, Podaktivita a) Inovace výuky žáků ZŠ, Podaktivita b)..... Tvorba volnočasové aktivity pro žáky SŠ Inovace výuky pro žáky SŠ.... Klíčová aktivita Projektové dny pro ZŠ Tvorba volnočasových aktivit pro žáky ZŠ..... Platforma s aktéry na trhu práce Klíčová aktivita Klíčová aktivita... 7 Hodnocení naplňování monitorovacích indikátorů... 8 Statistika počtu uchazečů o přijetí ke studiu v letech... Závěrečné shrnutí...

3 Popis projektu Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji Registrační číslo: CZ..7/../.7 Příjemce: Jihočeský kraj Realizace projektu: Hlavní cíl projektu: systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje. Specifické cíle projektu: zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení, seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi, efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky, využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání, zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky, zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech, podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů. Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory, a žáci 96 základních škol přímo zapojených do vybraných klíčových aktivit. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7. Počáteční vzdělávání, oblast podpory 7.. Zvyšování kvality ve vzdělávání (Výzva č. - Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory.; IPo = individuální projekty ostatní). Zpráva byla vypracována Bc. Veronikou Schovánkovou za období od září do dubna.

4 Klíčové aktivity hodnocení realizace Následující kapitola obsahuje popis klíčových aktivit, jejich vyhodnocení dle dotazníkových šetření a grafické znázornění.. Klíčová aktivita Název klíčové aktivity: Cílené investice středních škol v oblasti technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy Stručný popis KA V této KA došlo k realizaci výběrových řízení na dodávku vybavení, vlastní pořízení a instalace vybavení pro odborné učebny, školní hospodářství a následné zavedení vybavení do provozu v rámci povinné výuky či volnočasových aktivit. Seznam všech VŘ na nákup zařízení dne.. došlo k vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny Opravář s názvem Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce.poněvadž zadavatel žádné nabídky ve stanovené lhůtě neobdržel, výběrové řízení bylo zrušeno a bylo znovu vyhlášeno v průběhu března. dne... došlo k znovu vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny Opravář s názvem Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce. Zadavatel obdržel nabídky, s vítězem se uzavřela Kupní smlouva. dne došlo k vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny s názvem Vybavení dílny. Zadavatel obdržel nabídky, s vítězem se uzavřela Kupní smlouva vyhlášení výběrového řízení s názvem Pořízení nakladače (.7. ), byla obdržena nabídka, vítěz byl vyzván k uzavření kupní smlouvy, smlouva byla uzavřena dne.8.. Dodávka zařízení proběhla dne.. dne. 7. došlo k vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny s názvem Vybavení truhlářské dílny. Zadavatel obdržel nabídky. dne 9.8. při dodatečné kontrole veškerých dokumentů souvisejících s vyhlášenou veřejnou zakázkou byla zjištěna nesrovnalost ve výši stanovené předpokládané hodnoty zakázky a stanovených maximálních hodnotách za plnění položek. Z toho důvodu bylo VŘ zrušeno. dne.9. došlo k vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny Opravář s názvem Vybavení opravářské dílny. Zadavatel obdržel nabídky, s vítězem uzavřel Kupní smlouvu dne... dne 8.. k vyhlášení VŘ s názvem Vybavení Truhlářské dílny.kolo s lhůtou doručení nabídek do... Doručena byla pouze nabídka a to od společnosti Habilis Steel spol. s r.o., která splnila podmínky Výzvy a byla tak vítězná. Smlouva byla podepsána dne

5 ... Zařízení bylo obdrženo v průběhu února. Jak je vidno z dat vyhlášení a uzavírání kupních smluv s výherci, je zde vidět značná časová prodleva a to i především díky znovuvyhlašování výběrových řízení. Tato část projektu byla jedna z nejnáročnějších z důvodu dodržování zákonů a metodik týkajících se výběrových řízení a naráželi jsme i na problémy s administrací. Ne všechny nabídky dodržovali stanovené podmínky a museli být vyřazeny, což prodlužovalo získání zařízení a vybavení pro žáky. Nicméně musíme konstatovat, že veškeré zamýšlené zařízení bylo pořízeno a dokonce díky finančním úsporám při hodnotícím kritériu stanovené u všech VŘ bylo možné pořídit velice kvalitní vybavení. Hodnocení KA Bylo inovovaných několik dílen: Dílna opravářských prací (využívaná základními školami při pracovních činnostech a volnočasovou aktivitou Profese na zkoušku a naší střední školou při klasické výuce) Pneudílna (využívaná základními školami při pracovních činnostech a volnočasovou aktivitou Profese na zkoušku a naší střední školou při klasické výuce) Truhlářská dílna (využívaná základními školami při pracovních činnostech a volnočasovou aktivitou Profese na zkoušku a naší střední školou při klasické výuce) V rámci hodnocení KA byly rozdány hodnotící dotazníky vyučujícím volnočasových aktivit a pracovních činností, kde výsledky dopadly následujícím způsobem: Jak často jste využíval toto vybavení? Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali,,,,,,,, vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy, pouze vyučující převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci

6 Jak často jste využíval toto vybavení? Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali,,,,,, vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy, pouze vyučující převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci Výsledky by se daly shrnout, že vybavení je téměř ve všech aktivitách v učebnách zcela využíváno a to nejen vyučujícími, ale také žáky. Postřehy ze stran vyučujících byly s novým vybavením pouze pozitivní pedagogové oceňovali umožnění nových výrobních postupů, zefektivnění a zrychlení práce, zvýšení obliby činnosti mezi žactvem, lepší využití spotřebního materiálu a prostřednictvím nákupů kvalitnějšího vstupního materiálu se zlepšily i výrobky žáků. Výuka tak odpovídá novým trendům.. Klíčová aktivita Název klíčové aktivity souhrnné: Neinvestiční podpora středních a základních škol v oblasti technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KLÍČOVÝCH AKTIVIT.. Podpora vzdělávacího procesu Stručný popis KA Vzdělávání pedagogických pracovníků v inovativních metodách a formách výuky technických a přírodovědných oborů včetně proškolení pedagogů na práci se zakoupeným strojním zařízením Kolikrát se uskutečnila: celkem 8 absolvovaných školení školení na téma Obsluha čelního nakladače školení na téma Obsluha mobilní stříkací soupravy školení na téma "Jak připravit zajímavou výuku poutavou formou pro žáky ZŠ a SŠ" školení na téma Obsluha hrotového soustruhu školení na téma Obsluha sloupové vrtačky školení na téma Obsluha nákladní zouvačky a vyvažovačky školení na téma Obsluha tlakového děla 6

7 školení na téma Obsluha jednotlivých fréz na výrobu dveří Hodnocení KA V rámci hodnocení KA byly rozdány hodnotící dotazníky absolventům školení, kde výsledky dopadly následujícím způsobem: Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem?,,,, přínosné přínosné nevím nepřínosné zcela nepřínosné přínosné 7 přínosné nevím nepřínosné zcela nepřínosné Do jaké míry pro Vás byly výstupy jiných projektů přínosem? přínosné přínosné nevím zcela nepřínosné nepřínosné Výsledky by se daly shrnout, že školení bylo pro pedagogy přínosem. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly pozitivní ohlasy ve smyslu zlepšení kvality odborné práce, zlepšení rychlosti práce, zkvalitnění výuky, zvýšení rychlosti a efektivity, větší spolupráce mezi a s učiteli, získání nových užitečných informací, nové prostředí, lepší spolupráce v učitelském kolektivu, začlenění nových aktivit do výuky a získání nových zkušeností. 7

8 .. Inovace výuky žáků ZŠ, Podaktivita a) Stručný popis KA Obsahem této podaktivity byla vlastní tvorba inovace výuky pro žáky tříd v rámci předmětu Pracovní činnosti, kdy partnerským základním školám bylo poskyto sdílení učeben a dílen (konkrétně učebny/ dílny oborů Zemědělec-farmář, Opravářské práce, Truhlář, Elektrikář) pro povinnou výuku žáků zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání, které bylo realizováno učiteli ZŠ a SŠ. V rámci hodin Pracovních činností byly pedagogy připraveny pracovní listy (prezentace a osnovy pro výuku žáků ZŠ v učebnách a dílnách naší střední školy a to včetně nově pořízeného vybavení. Učitelé vytvořili obsah, strukturu i témata inovace vzdělávání pro výuku s nakoupeným zařízením, vytvořenými didaktickými pomůckami, novými pracovními listy. Realizační tým se skládal z pedagogů vyučující odborný výcvik a učitelů ZŠ vyučující pracovní činnosti, kteří vzájemně při vytváření podkladů velice úzce spolupracovat se zaměstnavateli. V rámci projektu došlo k zapojení odborníků z praxe konkrétně 6 zaměstnavatelů konzultovalo podobu vytvořených materiálů v celkovém rozsahu 8 hodin. Činnost metodika (pí Kubínové) především zahrnovala vývoj výkladové části, dále stanovení výstupů, testovací části i aktualizační části (údržba předmětu, údržba znalostí, řešení návazností, diferenciace technologického postupu se stroji). Po vytvoření znalostní databáze následovalo vytvoření struktury obsahu předmětu. Při vytváření jednotlivých oddílů modulu docházelo k revizi ze stran pedagogů i jak po odborné stránce obsahu, tak po stránce technického i vizuálního zpracování a zajištění správné funkčnosti. Dohled zajišťoval v této věci garant projektu Ing. Kalena. Vytváření inovace předmětu bylo konzultováno se zaměstnavateli, kde byly brány v potaz jejich návrhy a komentáře na implementaci inovativní výuky. Kolikrát se uskutečnila vytvoření elektronických materiálů pro žáky ZŠ konzultace jejich obsahu s 6 zaměstnavateli v rozsahu 8 hodin Hodnocení KA Výsledky dotazníků rozdané mezi žáky k.., kdy doposud skrze tuto aktivitu bylo podpořeno 6 žáků, by se daly shrnout, že realizovaná výuka ve sdílených učebnách v rámci pracovních činností se dá považovat za velice úspěšnou. Dvě třetiny žáků, konkrétně 9 žáků z celkových 97 dotázaných, hodnotí tuto aktivitu jako přínosnou, žáků odpovědělo, že je bavila tato forma výuky a žáků odpovědělo, že by se zúčastnili znovu, pokud by měli tu možnost. Dále 7 žáků uvedlo, že se zajímá o přírodovědná a nebo technická témata, nicméně většina neví a nebo nehodlá tato témata studovat na střední škole. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly pozitivní ohlasy v smyslu, že sdílení učeben zaujalo. Největší úspěch slavily činnosti: koně, traktory, práce s kovem, práce se dřevem a zapojování obvodů a především, možnost vytvoření svého vlastního kvalitního výrobku a ten si odnést domů. Výsledky dotazníků rozdané mezi vyučující pedagogy by se daly shrnout, že realizovaná výuka byla pro žáky. Z celkových 7 respondentů se všech 7 vyjádřilo, že tato aktivita byla přínosem pro 8

9 vyučované žáky a že žáky výuka bavila a dále 6 pedagogů se vyjádřilo, že tato aktivita byla přínosem i pro ně samotné. Dále osob odpovědělo, že by se podobné aktivity zúčastnilo znovu, kdyby měli tu možnost. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly negativní ohlasy spojené s transferem mezi ZŠ a SŠ, která časový harmonogram výuky prodlužuje a zdržuje. Pedagogové vnímali tyto přesuny jako práci navíc a to jak vzhledem ke koordinaci žáků pro nástup a výstup do autobusů, tak prodloužení doby výuky vzhledem k převozu. Naopak pozitivní ohlasy zaznívaly na nakoupené zařízení a vybavení a možnost pracovat s novými moderními stroji a s kvalitním materiálem. Zpracované výsledky dotazníků - žáci Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem? Bavila Tě tato forma výuky? nevím zcela 6 8 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? O přírodovědná a/nebo technická témata se určitě ano ano tak napůl ne určitě ne zajímám 7 trochu zajímám 9 tak napůl 8 nezajímám vůbec nezajímám 9

10 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? Jsi určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne 8 6 chlapci 7 dívky Zpracované výsledky dotazníků - učitelé Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem? Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro vyučované žáky?,, 6,, nevím zcela určitě ano ano tak napůl ne určitě ne Zúčastnil/a byste se podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? Myslíte, že výuka v rámci této aktivity materiálů žáky bavila?,,,, určitě ano ano tak napůl ne určitě ne,,,,, určitě ano ano tak napůl ne určitě ne

11 Jste 6 muži ženy.. Inovace výuky žáků ZŠ, Podaktivita b) Stručný popis KA Částí aktivity Inovace výuky žáků ZŠ byla realizace exkurzí a besed v rámci předmětů ZŠ Přírodopis, Fyzika, Chemie, Zeměpis. Na vytváření obsahu k zaváděným besedám se podíleli učitelé středních škol ve spolupráci s učiteli základních škol a odborníků z praxe. Realizace exkurzí a besed zahrnovala vyhledání souvisejících akcí s oborem, zajištění provazby s výukou před i po exkurzi a besedě, a využití získaných poznatků z akce ve vyučovacích hodinách i dalším vzdělávání. Kolikrát se uskutečnila realizovaných exkurzí pro každou ze partnerských škol 8 besed se zaměstnavateli Přehled realizovaných jednotlivých exkurzí ZŠ Nové Hrady exkurze Pč datum název exkurze... TECHAGRO. 7.. Poznávání různých druhů sudo a lichokopytníků. 7.. Vodní elektrárna Lipno... Galerie Zetor. 6.. Krokodýlí ZOO Protivín

12 6... Kotelna Trhové Sviny Truhlárna TRUST - prezentace výroby nábytku z masivu a lamina 8... Nástrojárna Greiner - prezentace CNC strojů KF Mokřiny s.r.o. - Technologie chovu vodní drůbeže. 6.. Rybářství Třeboň a.s. - Technologie chovu a zpracování ryb... Mini Mlékárna Mláka - Technologie zpracování mléka. 9.. BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o - Výroba elektrické energie bioformou... Doudleby - Specifika chovu a ustájení sportovních koní.. Buškův hamr - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem ZŠ a MŠ Horní Stropnice exkurze Pč datum název exkurze... TECHAGRO. 7.. Vodní elektrárna Lipno... Galerie Zetor. 6.. Krokodýlí ZOO Protivín. 9.. Kotelna Trhové Sviny Truhlárna TRUST - prezentace výroby nábytku z masivu a lamina 7... Nástrojárna Greiner - prezentace CNC strojů KF Mokřiny s.r.o. - Technologie chovu vodní drůbeže Rybářství Třeboň a.s. - Technologie chovu a zpracování ryb... Mini Mlékárna Mláka - Technologie zpracování mléka. 9.. BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o - Výroba elektrické energie bioformou... Doudleby - Specifika chovu a ustájení sportovních koní... Buškův hamr - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem

13 . 8.. Výroba vazeb a krovů pomocí CNC strojů ZŠ Trhové Sviny exkurze Pč datum název exkurze... TECHAGRO. 7.. Poznávání různých druhů sudo a lichokopytníků. 7.. Vodní elektrárna Lipno... Galerie Zetor. 7.. Krokodýlí ZOO Protivín Kotelna Trhové Sviny 7... Truhlárna TRUST - prezentace výroby nábytku z masivu a lamina 8... Nástrojárna Greiner - prezentace CNC strojů 9... KF Mokřiny s.r.o. - Technologie chovu vodní drůbeže. 7.. Rybářství Třeboň a.s. - Technologie chovu a zpracování ryb... Mini Mlékárna Mláka - Technologie zpracování mléka... BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o - Výroba elektrické energie bioformou. 6.. Doudleby - Specifika chovu a ustájení sportovních koní. 7.. Buškův hamr - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny exkurze Pč datum název exkurze. 7.. Poznávání různých druhů sudo a lichokopytníků. 7.. Vodní elektrárna Lipno... Galerie Zetor. 7.. Krokodýlí ZOO Protivín. 6.. Kotelna Trhové Sviny

14 6... Truhlárna TRUST - prezentace výroby nábytku z masivu a lamina 7... Nástrojárna Greiner - prezentace CNC strojů 8... KF Mokřiny s.r.o. - Technologie chovu vodní drůbeže Rybářství Třeboň a.s. - Technologie chovu a zpracování ryb... Mini Mlékárna Mláka - Technologie zpracování mléka... BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o - Výroba elektrické energie bioformou. 6.. Doudleby - Specifika chovu a ustájení sportovních koní. 7.. Buškův hamr - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem. 8.. Výroba vazeb a krovů pomocí CNC strojů Přehled realizovaných jednotlivých besed ZŠ Nové Hrady besedy P.č. datum název besedy. 7.. Domestikace hosp. zvířat. 7.. Kategorizace mláďat hosp. zvířat... kategorizace hosp. zvířat... Tepelné zpracování kovů... Materiály používané při výrobě nábytku 6... Hutnění a kalení kovových materiálů Zoo Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců Vlastnosti elektrického proudu ZŠ a MŠ Horní Stropnice besedy P.č. datum název besedy. 7.. Domestikace hosp. zvířat. 7.. Kategorizace mláďat hosp. zvířat

15 ... kategorizace hosp. zvířat... Tepelné zpracování kovů... Materiály používané při výrobě nábytku Zoo Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců 7... Hutnění a kalení kovových materiálů 8... Vlastnosti elektrického proudu ZŠ Trhové Sviny besedy P.č datum název besedy. 8.. Úprava kopyt a paznehtů u hosp. zvířat. 6.. Kategorizace mláďat hosp. zvířat... kategorizace hosp. zvířat... Tepelné zpracování kovů... Materiály používané při výrobě nábytku 6... Hutnění a kalení kovových materiálů Zoo Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců Vlastnosti elektrického proudu MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny besedy P.č datum název besedy. 8.. Úprava kopyt a paznehtů u hosp. zvířat. 6.. Kategorizace mláďat hosp. zvířat... kategorizace hosp. zvířat... Tepelné zpracování kovů... Materiály používané při výrobě nábytku Zoo Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců

16 7... Hutnění a kalení kovových materiálů 8... Vlastnosti elektrického proudu Hodnocení KA V rámci hodnocení KA byly rozdány hodnotící dotazníky žákům absolvující exkurze a besedy, kde výsledky dopadly následujícím způsobem: Výsledky dotazníků rozdané mezi žáky, kdy doposud skrze tuto aktivitu bylo podpořeno 96 žáků skrze realizované besedy a žáků skrze realizované exkurze, by se daly shrnout, že se dají považovat za velice úspěšné. žáků z celkově dotázaných 9 respondentů odpovědělo, že besedy pro ně byly přínosné, dále 6 žáků odpovědělo, že by se podobných aktivit (besed) zúčastnilo znovu, pokud by mělo možnost a to i přesto, že žáků odpovědělo, že se o přírodovědná či technická témata nezajímají (či zajímají jen tak na půl). Polovina žáků (8 respondentů) ještě neví, jaký obor by chtěla studovat na vysoké škole. Do poznámek k dotazníkům se objevovali pozitivní ohlasy v smyslu, že besedy s odborníky zaujaly, líbilo se povídání o zvířatech i práce s odbornými časopisy. Největší úspěch slavila činnost práce s modelínou (realizovaná jedním z odborníků). Dále žáků z celkově dotázaných 8 respondentů odpovědělo, že exkurze pro ně byly přínosné. 8 žáků by se podobných aktivit (exkurzí) zúčastnilo znovu, pokud by měli příležitost. I zde vychází údaje, že polovina žáků (97 respondentů) ještě neví, jaký obor by chtěla studovat na vysoké škole a že se o přírodovědná či technická témata zas tak nezajímají. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly pozitivní ohlasy na exkurze více než na besedy. Především to žáci zdůvodňovaly jako možnost výletu s kamarády a vyjížďkami na zajímavé lokace. Do jaké míry byly pro Tebe tyto aktivity přínosem? Zúčastnil/a by ses podobných aktivit znova, kdybys měl/a tu možnost? 8 6 nevím zcela určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 6

17 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? zajímám 8 trochu zajímám 87 tak napůl 7 nezajímám vůbec nezajímám určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne Jsi chlapci dívky Po skončení Do jaké míry byly pro Tebe tyto aktivity přínosem? Zúčastnil/a by ses podobných aktivit znova, kdybys měl/a tu možnost? nevím 6 zcela určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 7

18 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? zajímám trochu zajímám 86 tak napůl 9 nezajímám vůbec nezajímám určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne Jsi chlapci dívky.. Tvorba volnočasové aktivity pro žáky SŠ Stručný popis KA V návaznosti na studijní obor Zemědělec - farmář vznikla nová volnočasová aktivita věnující se chovu hospodářských zvířat a péči o ně. Byl vytvořen nový kroužek pro žáky středních škol, který prohluboval znalosti a dovednosti části obsahu studijního oboru Zemědělec - farmář. Kroužek si volili žáci, kteří měli zvýšený zájem o prohloubení praktických dovedností. Během projektu došlo k odučení hodin výuky, při níž se ověřilo 8 nově vzniklých studijních materiálů. V rámci volnočasové aktivity taktéž došlo k zapojení odborníků do výuky - konkrétně v rozsahu hodin využití služeb odborníka z praxe za celkové vedení kroužku. Kolikrát se uskutečnil vytvoření 8 vzdělávacích a studijních materiálů (elektronické prezentace) 8

19 hodin vedení volnočasové aktivity po dobu realizace projektu zapojení odborníka z praxe v rozsahu hodin Hodnocení KA V rámci hodnocení KA byly rozdány hodnotící dotazníky žákům, kteří se aktivity zúčastnili a dále pedagogům, kteří aktivitu vyučovali. Výsledky dotazníků rozdané mezi žáky základních škol by se daly shrnout, že realizovaná výuka v rámci volnočasové aktivity pro střední školu Zemědělec - farmář se dá považovat za velice úspěšnou. Pedagogové, kteří aktivitu vyučovali hodnotili, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná témata a že volnočasová aktivita žáky bavila. žáků z celkově zapojených před zahájením volnočasové aktivity očekávali, že bude pro ně tato aktivita, žáci se domnívali, že bude. Polovina žáků se již obdobné volnočasové aktivity zúčastnila. Všichni žáci dále vyplnili, že se o přírodovědná témata zajímají, což je nejspíš důsledkem, že tento obor studují. Pokračování ve vzdělávání v této oblasti na vyšší odborné nebo vysoké škole spíš nemá v plánu dotázaných. Po ukončení aktivity hodnotí jako přínosnou z celkových žáků a z nich by se znovu podobné volnočasové aktivity znovu zúčastnilo. Zájem o studium na vysoké škole a zájem o přírodovědná témata se ve sledovaném období nezměnil vůči počátečnímu stavu. Dotazníkové šetření bylo provedeno mezi chlapci a dívkami. Zpracované výsledky dotazníků Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,,,,, velký zájem mírný zájem tak napůl mírný nezájem úplný nezájem, určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 9

20 Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily?,,, bavili bavili tak napůl nebavili vůbec nebavili Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity? 8 6 nevím zcela ano ne nevím O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? 8 6 zajímám trochu zajímám tak napůl nezajímám vůbec nezajímám 8 6 určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne

21 Jsi 8 6 chlapec dívka Žáci po aktivitě Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? nevím zcela určitě ano ano tak napůl ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? zajímám trochu zajímám tak napůl nezajímám vůbec nezajímám určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne

22 Jsi 8 6 chlapec dívka.. Inovace výuky pro žáky SŠ Stručný popis KA V rámci zefektivnění výuky odborného výcviku na střední škole, došlo k zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů. Žákům naší školy ve studijních oborech Zemědělecfarmář, Opravářské práce byly do výuky začleněny exkurze a besedy úzce propojené s osnovami předmětů. Studentské exkurze měli obohatit vzdělávací program a výuku včetně posílení studijních výsledků. Exkurze pro žáky. -. ročníků byly celkem realizovány x, za obor Zemědělec farmář bylo uskutečněno 7 exkurzí a za obor Opravářské práce bylo uskutečněno 6 exkurzí. Přehled realizovaných jednotlivých exkurzí Pč. datum ročník EXKURZE témata. 9.. OP, Jarní výstavní dny SOME... OP, Velká jarní výstava LIVA... OP, TECHAGRO. 7.. OP Výstava zemědělské techniky značky John DEERE Červeně společné výjezdy = 7, Zeleně samostatně OP =, Černě samostatně ZF =

23 . 6.. OP,, Hobby jaro OP, Země Živitelka OP,, Hobby podzim 8... OP, Zetor Gallery 9... OP,, Prezentace zemědělské techniky značky CLAAS Pč. datum ročník EXKURZE témata. 9.. F Jarní výstavní dny SOME... F, Velká jarní výstava LIVA... F TECHAGRO. 7.. F Výstava zemědělské techniky značky John DEERE. 6.. F, Hobby jaro 6... F, Specifikace chovu Starokladrubských koní F, Poznávání různých druhů sudo a lichokopytníků F, Země Živitelka 9... F, Výlov rybníka Rožmberk 7.. F,, Hobby podzim. 7.. F Krokodýlí ZOO Protivín Pozn: Součástí inovativní výuky se taktéž stalo pořádání zajímavých besed na půdě školy s odborníky z praxe. Besedy umožnily - jakožto osvětová aktivita - žákům prohloubit své znalosti, ale i diskutovat na dané téma, případně získat kontakt na potencionálního zaměstnavatele a rozšířit možnosti na sebeuplatnění. Příkladem vzorové besedy je např. nákup služby od společnosti Johny Deer, která dovezla své zemědělské stroje do školy, žáky se stroji řádně seznámila, proškolila na jejich obsluhu a využití strojů v praxi a žáci se tak mohli seznámit a řídit nové zemědělské stroje, které se využívají v modernizovaných farmách a naučit se způsob jejich ovládání. Celkem během projektu se zrealizovalo besed za obor, tedy dohromady besed.

24 Přehled realizovaných jednotlivých besed Pč. datum obor BESEDY témata..6. OP, Praktická ukázka sklízení mlátičky značky John Deere T66, navigačního systému pro sklizeň obilovin, zemědělského traktoru John Deere a velkokapacitního postřikovače hnojiv OP, Strojní technika značky SOME. 8.. OP, Prezentace zemědělské techniky prodávané firmou SOME v reálném prostředí - praktická ukázka... OP, Prezentace zemědělské techniky značky John Deere. 8.. OP,, Prezentace komunální a zahradní techniky značky John Deere 6... OP, Prezentace zemědělské techniky značky CASE OP, Prezentace zemědělské techniky značky DEUTZ-FAHR 8... OP Prezentace zemědělské techniky prodávané firmou AGROZET 9... OP,, Prezentace zemědělské techniky značky CLAAS Pč. datum obor BESEDY témata. 8.. F, Prezentace zemědělské techniky prodávané firmou SOME v reálném prostředí - praktická ukázka... F, Domestikace a plemena hosp. zvířat... F,, Zoohygiena. 6.. F,, Reprodukce... F,, Reprodukce koní 6... F,, Porod hříbat a jejich odchov do odstavu 7... F,, Pastevní odchov hospodářských zvířat, agrotechnika pastvin 8... F, Plemena masného skotu

25 F,, Technologie odchovu masného skotu Kolikrát se uskutečnila realizovaných exkurzí realizovaných besed Hodnocení KA Výsledky dotazníků rozdané mezi žáky, kdy doposud skrze tuto aktivitu bylo podpořeno 6 žáků skrze realizované besedy a 77 žáků skrze realizované exkurze, by se daly shrnout, že se dají považovat za poměrně úspěšné. žáků z celkových 6 dotázaných odpovědělo, že pro ně tato aktivita byla, žáků by se podobných aktivit znovu zúčastnilo v případě naskytnutí opětovné příležitosti. K zájmu o přírodovědná a technická témata se přihlásilo 9 žáků. žáků ani po absolvování této aktivity neuvažuje o pokračování ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole. Největší pozitivní reakce byly zaznamenány na praktické části besed v rámci dovezení strojů a zaučování žáků s nimi. Dále 6 žáků z celkově dotázaných 77 respondentů odpovědělo, že exkurze pro ně byly přínosné. 68 žáků by se podobných aktivit (exkurzí) zúčastnilo znovu, pokud by měli příležitost. I zde vychází údaje, že většina žáků (68 respondentů) nemá zájem ani po absolvování této aktivity pokračovat v dalším studiu. Výsledky nezájmu o další studium jsou dané především druhem naší školy, kdy většina zúčastněných respondentů si zvolila tříleté studium zakončené výučním listem. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly pozitivní ohlasy na exkurze více než na besedy, tak jako tomu bylo i u základních škol. Především to žáci zdůvodňovaly jako možnosti úniku ze školy a klasické školní výuky, nové zážitky a výlety za památkami a zvířaty. Nejvíce pozitivního ohlasu sklidila exkurze do Pražské ZOO. Zpracované výsledky dotazníků

26 Do jaké míry byly pro Tebe tyto aktivity přínosem? Zúčastnil/a by ses podobných aktivit znova, kdybys měl/a tu možnost? 6 nevím zcela 8 6 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? zajímám 7 trochu zajímám 9 tak napůl 7 nezajímám vůbec nezajímám určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne Jsi 6 6 chlapci dívky 6

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 78 (P6) Obsah Popis projektu...

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.7/1.1./44.7 Zpracovatel: Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (P2) 1 Obsah 1 Popis projektu... 3 2 Klíčové aktivity

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1.6.2012 Datum ukončení realizace 31.7.2014

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 1. HODNOCENÍ

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 9 Střední odborné učiliště Svitavy Obsah Obsah 1 1. Identifikace projektu

Více

Nové projektové období

Nové projektové období Nové projektové období příležitosti, možnosti, tipy Ing. Kateřina Sušická Operační programy dostupné školám Co nové projektové období školám nabídne? OP VVV IROP OP ZAM OP VK Výzva 56 OP VVV Výzkum, věda

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 1 Metodický výklad k výzvě METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Inkluzivní vzdělávání Prioritní osa: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33093 Název projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 1 Střední škola a Základní škola

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu

Závěrečné vyhodnocení projektu Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\52.00113) Závěrečné vyhodnocení projektu 10. 12. 2013 České Budějovice Obsah 1 O projektu...

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více