Zpráva o činnosti za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti za rok 2013"

Transkript

1 Domov důchodců Hradec Králové Zpráva o činnosti za rok 2013 Název: Domov důchodců Hradec Králové Sídlo: K Biřičce Hradec Králové Zřizovatel: Forma: Královéhradecký kraj Příspěvková organizace IČ: Poskytované služby: domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem 0

2 O b s a h Údaje o účetní jednotce Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti... 4 Přehled o počtu žadatelů o sociální služby... 4 Přehled o počtu klientů ( uživatelů sociálních služeb)... 5 Přehled o příjmech za péči... 5 Náklady na lůžko.. 6 Aktivizační volnočasové a zájmové činnosti... 6 Fyzioterapie vč. aktivizačních fyzioterapeutických činností Plnění úkolů v personální oblasti Počet zaměstnanců Pracovně právní vztah Struktura zaměstnanců Vzdělávání Ekonomická oblast Závazné a specifické ukazatele Výnosy 2012/ Výnosy domov pro seniory, domov se zvláštním režimem Komentář k výnosům - hlavní a vedlejší činnost Dary Čerpání stravovací jednotky Náklady 2012/ Náklady domov pro seniory, domov se zvláštním režimem Komentář k nákladům Potraviny Materiál pro údržbu Materiál čistící prostředky Materiál různé Zdravotnický materiál Materiál kuchyň Prádlo Kancelářský materiál Knihy, noviny, časopisy Materiál pro pracovní terapii Voda Elektřina Plyn Opravy, údržba Náklady na reprezentaci Nájemné Školení, semináře Telefony Odpady Ostatní služby Revize, rozbor vody Služby software Odpis pohledávky Drobný dlouhodobý hmotný majetek

3 4. Osobní náklady Mzdové prostředky. 32 Sociální náklady Preventivní lékařská péče Školení, semináře OOPP Hospodářský výsledek Fondy Finanční krytí fondů k Vyúčtování fondů - fond reprodukce majetku, fond odměn, fond rezervní. 35 FKSP Pohledávky, závazky Autoprovoz Kontrolní činnost Inventarizace majetku a závazků Závěr Přílohy 1a Výnosy, Náklady 2011/2010 1b Výnosy, Náklady Senioři + Zvláštní režim 2 PAM 3 Finanční krytí závazků a fondů 4 Spotřeba energií 2

4 Údaje o účetní jednotce 1. Příspěvková organizace Domov důchodců Hradec Králové byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne s účinností od Zřizovací listina byla vydána dne , poslední platné znění zřizovací listiny bylo schváleno dne 10. září 2009 s účinností od Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové dne , oddíl Pr, vložka Sídlo organizace je Hradec Králové, K Biřičce 1240, IČ Funkci zřizovatele vykonává rada Královéhradeckého kraje. 6. Statutním orgánem je ředitel organizace, kterého jmenuje rada Královéhradeckého kraje. V roce 2013 funkci vykonával pan Mgr. Martin Dűrrer. 7. Organizace má 181 zaměstnanců, z toho 9 vedoucích pracovníků. 8. Organizace hospodaří s nemovitostmi a dlouhodobým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 9. Hlavní činností organizace je poskytování pobytových sociálních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a pro osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. 10. Domov důchodců Hradec Králové splnil podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl dne podle ustanovení 81 odst. 1 a 118 zákona o sociálních službách o registraci Domova důchodců Hradec Králové, druh služby domovy pro seniory (dále jen senioři nebo S) a domovy se zvláštním režimem (dále jen zvláštní režim nebo ZR). (Rozhodnutí o registraci čj /SV/2008/Gr/SOCRE/106-2), služby poskytovány od Registrace sociálních služeb poskytovaných od (Rozhodnutí o registraci sociálních služeb čj /SV/2007/Gr/SOCRE/110-2 ze dne ) byla zrušena ke dni na základě žádosti organizace z důvodu převodu poskytování sociálních služeb na jiného poskytovatele (změna zřizovatele: Magistrát města Hradec Králové) rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o zrušení registrace čj /SV/Gr/SOCRE/67-2. Vzhledem k tomu, že k převodu nedošlo, podala organizace žádost o novou registraci. 3

5 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti V únoru 2012 jsme obdrželi CERTIFIKÁT ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, který uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Stalo se tak na základě auditu, který v našem zařízení probíhal od konce roku 2011 do ledna Z pěti možných hvězd kvality jsme získali čtyři. A to jako první zařízení v Královéhradeckém kraji. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 byla u Domova důchodců Hradec Králové podána 1 žádost o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona, žádané informace byly podány, nedošlo k odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., nebylo podáno odvolání proti odmítnutí žádosti, nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Domova důchodců Hradec Králové o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Informace o Domově důchodců Hradec Králové lze získat na webové stránce V oblasti dobrovolnictví spolupracujeme s Občanským poradenským střediskem a Diecézní katolickou charitou Hradec Králové. I nadále v roce 2012 byl vydáván čtvrtletní časopis DD HK,,Náš domov. K informování klientů využíváme nástěnky, info místní rozhlas, případně jsou klienti sezváni do společných prostor. Důležité informace jsou také zveřejněny ve čtvrtletním časopise DD HK,,Náš domov. Klientům i jejich blízkým byly nabídnuty služby kantýny. K dispozici byly služby kadeřnictví a pedikúry, automat na nápoje a pochutiny, dále jsou v budovách DD HK k dispozici telefonní automaty na mince a na telefonní karty. Přehled o počtu žadatelů o sociální služby Č. ř. Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Celkem 1. Počet podaných žádostí ve sledovaném roce (ř.2+3+4) z toho odmítnuté žádosti: 91 odst. 3a) z. č. 108/ odst. 3b) z. č. 108/ odst. 3c) z. č. 108/ z žadatelů odmítnutých dle 91 odst. 3b) z. č. 108/06 přijato 115*) 20*) 135*) Počet odmítnutých žádostí dle 91 odst. 3b) z. č. 108/ k z toho počet odmítnutých žádostí dle 91 odst. 3b) z předešlých let 8. Počet klientů z ostatních krajů ČR Počet klientů z jiných obcí v rámci kraje *) V řádku 5 uveden počet klientů přijatých v roce v tomto počtu jsou zahrnuti i klienti, kteří byli šetřeni v předešlých letech tedy: v roce 2013 bylo přijato celkem 36 klientů, kteří byli šetřeni v předchozích letech, z toho 12 na DZR a 24 DPS. V řádku 1 z celkem 329 zájemců prošetřených roce 2013 zemřelo 52 před nástupem do DD HK (13 DZR a 39 DPS), 68 odmítlo nastoupit např. z důvodu nástupu do jiného zařízení, rozhodli se setrvat doma či z jiného důvodu (z toho DZR 7 a DPS 61). 4

6 Přehled o počtu klientů (uživatelů sociálních služeb) Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Celkem Lůžková kapacita k z toho ošetřovatelské oddělení Průměrný počet klientů ,5 347, ,3 351,2 Obložnost 97,3% 97,5% 97,3% 98,3% 95,6% 97,8% Počet pokojů z toho počet jednolůžkových pokojů počet dvoulůžkových pokojů počet vícelůžkových pokojů Počet klientů k předchozího roku V průběhu roku: přijatí z toho: změna služby v rámci DDHK V průběhu roku propuštěni - na vlastní žádost z toho - změna služby zemřelí Počet klientů k z toho muži ženy z toho ve věku do 65 let do 85 let od 85 let z toho ve věku let let let let nad 95 let z toho: trvale upoutaní na lůžko mobilní za pomoci druhé osoby ti, jejichž zdrav. stav vyžaduje nákladnější stravování Průměrný věk klientů 84,5 82,1 84,1 87,3 83,0 84,1 Přehled o příjmech za péči Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Celkem Příjmy od klientů z úhrad za pobyt v tis. Kč 51702, , , z toho: za ubytování a stravu 30444,1 5904, , za příspěvek na péči 21257,9 6710, , Příjmy od zdravotních pojišťoven 1144,6 361,0 1505, Počet klientů, kteří nemají na plnou úhradu částka, o kterou zaplatili méně v tis. Kč Počet klientů s příspěvkem na péči: - ve výši Kč 800, ve výši Kč 4000, ve výši Kč 8000, ve výši Kč 12000, bez příspěvku na péči

7 Náklady na lůžko V Kč Celkem Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Náklady Počet lůžek k Náklady na lůžko/rok Náklady na lůžko/měsíc Náklady na lůžko/den Úhrady klienti, ZP Počet lůžek k Úhrady za lůžko/rok Úhrady za lůžko/měsíc Úhrady za lůžko/den Dotace na lůžko Dotace na lůžko/rok Dotace na lůžko/měsíc Dotace na lůžko/den Dluh vzniklý úmrtím klientů - na úhradě za pobyt činí Kč ,- (2012: Kč ,- 2011: Kč 3306,-) - na úhradě za péči činí Kč 0,- (2011: Kč 0,- 2010: Kč 0,-). Dlužná částka uplatněna v pozůstalostním řízení. Aktivizační volnočasové a zájmové činnosti Klienti si mohou vybrat z nabídky individuálních i skupinových aktivizačních a volnočasových činností. Cílem je podpořit klienty při rozvoji jejich zájmů a trávení volného času v zařízení (není-li jejich prioritou tyto činnosti využívat v místní komunitě). Činnosti jsou zaměřeny na nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podporu klientů při rozvoji jejich zájmů a trávení volného času v zařízení. Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení soběstačnosti při běžných denních úkonech. Některé aktivity probíhají pravidelně, jiné jsou jednorázové (tématické). Veškeré aktivizační činnosti (kulturní, zájmové a pracovní) jsou přizpůsobeny aktuálnímu zdravotnímu stavu a zájmu klientů. Klienti mají možnost účastnit se pracovní terapie, kterou zajišťují dvě pracovnice. Pracovní terapie probíhá 3x týdně v prostorách vybavených pro tento účel. Účastní se jí v průměru 20 klientů, celkem cca 50 klientů, kteří dle svých možností, dovedností a zájmu vyrábějí různé předměty např. z látky, přírodních materiálů (šišek, kukuřice), barevného papíru, krepového papíru, chemlonu, vlny, keramiky, molitanu, pet lahví, sisalu, ubrousků, sádry, barev na sklo, kolíčků na prádlo. Činnost je zaměřena na procvičování jemné motoriky rukou, rozvoj tvořivosti, vnímání barev a rozvoj fantazie. Pro službu domov se zvláštním režimem probíhá pracovní terapie také přímo na oddělení a v prostorách dílny pracovní terapie. Zvláštní pozornost je věnována imobilním klientům, jelikož se nemohou účastnit aktivizačních činností. Dle individuálního plánu za nimi dochází pracovnice pro volnočasové aktivity a věnuje se jim přímo na pokoji. 6

8 Klienti zhotovují výrobky v průběhu roku pro různé příležitosti. Vyrábějí dárkové předměty, které slouží jako poděkování pro účinkující při kulturních akcích, dárky pro klienty a jako výzdoba prostorů DD HK. V letošním roce vytvořili předměty zdobené technikou malba na sklo, aranžování květin, výrobky ze sena, sisalu, vlny, keramiky, zajíce a kuře z květináčů, háčkované výrobky, obrázky. Vyráběli velikonoční a vánoční výzdobu (adventní věnce, svícny), pekli vánoční cukroví. Pracovali na tkalcovském stavu, pěstovali květiny na záhoncích a ve skleníku. Ve dnech uspořádali klienti ve spolupráci se zaměstnanci v prostorách DD HK velikonoční výstavu výrobků z pracovní terapie pro širokou veřejnost. Ve dnech se pro širokou veřejnost konala vánoční výstava. Obě výstavy slavnostním přestřižením stuhy a úvodními slovy zahájil ředitel Domova důchodců Hradec Králové Mgr. Martin Dűrrer. Výrobky z pracovní terapie byly také prezentovány při festivalu sociálních služeb,,poznejme se navzájem, který probíhal na Univerzitě Hradec Králové dne a pří Dni otevřených dveří, který se konal Další aktivity zajišťované pro klienty: - 1x týdně se klienti mohou účastnit pěveckého kroužku Zpívánky, na kterém si zároveň mají možnost procvičit paměť různými hrami, luštěním křížovek apod., - 3x týdně probíhá pracovní terapie pro klienty domova pro seniory, pro klienty domova se zvláštním režimem probíhá pracovní terapie 2x týdně, a to v dopoledních i odpoledních hodinách, pracovní terapie je zaměřena na trénování paměti a jemné motoriky, zpěv, předčítání, práci s keramikou, - 1x týdně se klienti účastní,, Hrátek s pamětí, kde probíhá trénování a cvičení paměti pomocí různých hádanek, rébusů, kognitivních tréningů a her - klienti mají také možnost, v rámci pracovní terapie, vyrábět keramické předměty. Pod vedením fyzioterapeuta se mohou klienti zúčastnit rozcvičky v sedu. - 1x týdně od měsíce června dochází za klienty canisterapeutka - 1x týdně od měsíce listopadu dochází za klienty dobrovolnice, která provádí japonskou masážní techniku Shiat- su. 1x týdně je otevřena knihovna, kde klienti mají možnost půjčit si knihy. V průběhu roku se koná řada jednorázových kulturních a dalších aktivit. Naše zařízení navštěvují s hudebními programy žáci mateřských i základních škol. Organizujeme výlety, vystoupení dechových kapel a dalších hudebníků. V průběhu ročních období probíhá řada tématických akcí jako je například pálení čarodějnic, opékání párků, návštěva Mikuláše, čerta a anděla a další. Pro možnost každodenního uspokojení duchovních potřeb klientů je k dispozici kaple, v níž se pravidelně slouží bohoslužby. Ke sledování televizních pořadů slouží klientům na každém oddělení televizory umístěné ve společenských koutcích. Mnozí klienti využívají možnosti vlastní televize na pokoji. Klienti, kteří se nechtějí účastnit kulturních akcí pořádaných v DD HK, mohou sledovat přenos kulturních akcí probíhajících na velké jídelně budovy Y na televizorech. Zahrada s lavičkami, dvěma altány, dětským koutkem a petanquovým hřištěm je klientům i jejich blízkým k dispozici po celý rok. V průběhu roku se konaly tyto nepravidelné kulturní akce: Únor Dne oslavila klientka DD HK paní Hedvika Trutnovská 101. narozeniny gratulace se zúčastnili zástupci Krajského úřadu i primátor města Hradec Králové. 7

9 Březen Dne navštívila klienty sociální pracovnice s mobilní schránkou, do které mohli vkládat klienti své podněty, připomínky, stížnosti či pochvaly ke kvalitě poskytovaných služeb. Dne se uskutečnila v kapli bohoslužba církve Českobratrské evangelické. Dne vystoupil se svou hrou na harmoniku pan Filip na velké jídelně. Ve dnech proběhla Velikonoční výstava s výrobky našich klientů, kterou zahájily svým zpěvem děti z Mateřské školy Biřička Dne se konalo hudební vystoupení pana Jareše. Dne zazpívaly a zarecitovaly děti z Mateřské školy Biřička. Dne se uskutečnilo velikonoční setkání obyvatel budovy X s primátorem Hradce Králové MUDr. Zdeňkem Finkem. Dne studenti medicíny vystoupili s repertoárem Waldemara Matušky. Duben Od proběhlo zjišťování spokojenosti klientů s poskytovanými službami DDHK formou dotazníkového šetření. Dne se uskutečnila pro klienty DD HK ukázka Muzikoterapie. Dne předčítaly děti ze Základní školy klientům básně. Dne proběhlo Vítání jara písničkou s dětmi z Domova mládeže. Dne se v rámci Hudební knihovny konalo poslechové představení písní Josefa Sochora. Dne se uskutečnila bohoslužba církve Českobratrské evangelické v kapli DDHK. Dne se konalo Pálení čarodějnic s opékáním párků. Květen Dne vystoupili studenti Gymnázia B. Němcové s dramaticko - hudebním programem. Dne navštívila sociální pracovnice klienty s mobilní schránkou, do které mohli klienti vkládat svoje podněty, připomínky a stížnosti či pochvaly ke kvalitě poskytovaných služeb. Dne se uskutečnilo vystoupení žáků ze základní školy v Kuklenách se svým Jarním koncertem. Dne předvedly děti ze skupiny ZumbAtomic ukázky tanečních cvičení. Červen Dne se v rámci hudební knihovny konalo promítání s hudebním poslechem na téma Karel Gott Stokrát chválím. Dne se uskutečnila v kapli bohoslužba církve Českobratrské evangelické. Dne se klienti zúčastnili tanečního odpoledne s kapelou Gross Country, se kterou si zazpívali a zatančili. Dne vystoupil v kapli sbor církve Českobratrské evangelické... Dne vystoupili děti ze Speciální mateřské školy s pásmem básní a písní. Červenec Dne v rámci hudební knihovny proběhlo promítání a hudební poslech na téma trampské písně. Dne ukázal klientům svoje kouzelnické kousky kouzelník Waldini. Dne se uskutečnila pro klienty i zaměstnance přednáška hasičů o požární ochraně. Dne byl zvolen výbor obyvatel DD HK. Srpen Dne se konalo poslechové odpoledne v rámci hudební knihovny na téma Marta Kubišová. Září Dne se uskutečnila v kapli DD HK bohoslužba Českobratrské církve evangelické. Dne proběhlo vystoupení Dechové hudby VČE, při které si mohli klienti zazpívat i zatančit. Dne navštívili klienty zástupci oblastního sdružení ANO Hradec Králové. Dne se konalo poslechové odpoledne v rámci hudební knihovny na téma Marta Kubišová 2. Říjen Dne se v rámci týdne sociální služeb uskutečnil Den otevřených dveří s prohlídkou areálu DD HK. Dne navštívily klienty děti ze Speciální školy se svým pásmem básní a písní. Dne se konala v kapli DD HK bohoslužba Českobratrské církve evangelické. 8

10 Listopad Dne se v rámci hudební knihovny konalo poslechové odpoledne na téma Spirituál Kvintet. Dne se uskutečnila přednáška o zdraví, týkající se byliny, Goji kustovnice čínské. Dne se v rámci hudební knihovny konalo poslechové odpoledne na téma Spirituál Kvintet II. Ve dnech probíhala Vánoční výstava výrobků z pracovní terapie, kterou shlédlo mnoho účastníků a rodinných příslušníků. Prosinec Dne se konalo při hudební knihovně promítání a poslechové odpoledne s tématem vánočních písní a koled. Dne navštívily klienty děti z Mateřské školy Na Biřičce se svým pásmem písní a básní. Dne proběhlo taneční odpoledne za přítomnosti hudební skupiny Gross Country, která hrála k tanci i poslechu. Součástí tohoto odpoledne bylo i předtančení a bohatá tombola. Dne navštívil klienty Mikuláš, anděl a čert, klienti byli obdarováni bohatou nadílkou. Dne se uskutečnilo pěvecké vystoupení sboru OA a Střední pedagogické školy. Dne vystoupily děti z Mateřské školy Čtyřlístek s pásmem písní a básní. Dne navštívil klienty primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink s přáním Nového roku. Dne zahrála k poslechu klientům skupina s názvem Matuška žije. Dne vystoupily děti ze Základní školy Nový Hradec Králové a hudební skupina ZUSZKA, která zahrála známé české koledy a lidové písně. Fyzioterapie vč. aktivizačních fyzioterapeutických činností Vodoléčba: vířivé koupele, perličkové koupele, vířivé koupele dolních končetin, vodní masážní přístroj na plosky nohou. Tělesná výchova (TV),nácvik lokomoce a mobility: - individuální tělesná výchova, - v domově pro seniory 2x týdně a v domově se zvláštním režimem 3x týdně skupinová tělesná výchova pro mobilní klienty, částečně mobilní a vozíčkáře na všech úsecích přímé obslužné péče - individuálně a dle zdravotního stavu cvičení klientů na pokojích, - nácvik chůze, polohování, cvičení pasivní, cvičení aktivní, izometrické a izotomické cviky, relaxační cvičení, - individuální nácvik chůze s kompenzačními pomůckami - dechová cvičení Masáže: klasické, reflexní, vazivové, měkkých tkání, masáže různých částí těla a celé páteře na masážní elektrické matraci s výhřevem. Další fyzioterapeutické a aktivizační činnosti, přístroje a pomůcky: hry s míčkem a kuželkami, chůze na mechanickém chodníku, jízda na rotopedu, rotační pomůcky pro horní končetiny, diadynamik proudy, ultrazvuk, magnety, solux, biolampa, biostimul, ruční masážní strojky, posilovací stroje, polohovací pomůcky, šlapadlo na elektrický pohon. V průběhu roku byla rozšířena nabídka služeb o aktivizační činnosti se zaměřením na nácvik a upevňování hygienických a stravovacích návyků.. Bazální stimulace: - průběžně dle individuální potřeby klienta Bazální stimulace se poskytuje klientům individálně na pokoji nebo ve speciální místnosti snoezelen, určené k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby. Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením) a interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout). Veškerá fyzioterapie i aktivizační činnosti se zaměřením na nácvik a upevnění motorických dovedností a schopností klientů byly poskytovány v souladu s individuálními plány klientů, dle aktuálního zdravotního stavu klientů, ordinace a doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta. 9

11 2. Plnění úkolů v personální oblasti Organizaci byl stanoven průměrný přepočtený počet zaměstnanců 181,0 181,0 177,25 Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 180,5 182,8 174,3 - z toho - domov pro seniory 146,0 149,1 143,3 - domov se zvláštním režimem 34,5 33,7 31,0 Procento plnění 99,72% 100,99% 98,34% Zkrácený pracovní úvazek 1 zaměstnanci (2011 = 2 zaměstnanci). 1 zaměstnanec je na nepravidelnou výpomoc vrátná na zástup v případě nemoci či dovolené. Pracovní místa ve vrátnici jsou vytypovaná jako vhodná pro osoby zdravotně postižené (OZP). Pracovníci ve vrátnici jsou OZP, pracovník na nepravidelnou výpomoc je starobní důchodce. Evidenční počet zaměstnanců k činil 180*) z toho ženy 164*) osoby zdravotně postižené 4*) z toho senioři k činil 155 z toho ženy 141 osoby zdravotně postižené 4 zvl. režim k činil 25 z toho ženy 23 osoby zdravotně postižené 4 k činil 176*) z toho ženy 159*) osoby zdravotně postižené 4*) k činil 180*) z toho ženy 165*) osoby zdravotně postižené 5*) Evidenční počet zaměstnanců: 2012 z toho senioři zvl. režim 2013 z toho senioři zvl. režim Třísměnný provoz 105*) zaměstnanci zaměstnanci Jednosměnný provoz 72*) zaměstnanci zaměstnanců Dvousměnný provoz 3*) zaměstnanci zaměstnanci 1 0 Celkem Evidenční počet *) Průměrný přepočtený evidenční počet 2012/ Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl.režim Celkem Senioři Zvl. režim Celkem 9/ 9 9/ 9 9/ 9 hospodářskosprávních zaměstnanců 7,5 1,5 9,0 7,6 1,6 9,2 22/ 24 7/ 6 28/ 30 zdravotní sestry a fyzioterapeuti a z.as. 22,9 6,4 29,3 21,9 6,1 28,1 6/ 6 2/ 2 8/ 8 ošetřovatelky 6,0 2,0 8,0 6,0 2,0 8,0 65/ 63 18/ 14 78/ 77 pracovníci v sociálních službách 62,7 15,2 77,9 64,4 15,0 79,4 6/ 5 6/ 6 6/ 6 sociální pracovnice 4,5 1,9 6,4 5,1 1,1 6,1 49/ 48 38/ 51 51/ 50 převážně manuálně pracující 42,4 7,5 49,9 44,1 7,9 52,0 157/ / / 180 c e l k e m 146,0 34,5 180,5 149,1 33,7 182,8 *) Evidenční počet celkem odpovídá počtu zaměstnanců v DD HK. Zaměstnanci, kteří vykonávají činnost jak pro seniory tak pro zvláštní režim jsou zahrnuti jak v evidenčním počtu zaměstnanců pro seniory tak i pro zvláštní režim. Pracovně právní vztah 32 zaměstnanců uzavřelo pracovní poměr (2011: 44 zaměstnanců 2012: 37 zaměstnanců) 32 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr (2011: 45 zaměstnanců 2012: 33 zaměstnanců) z toho 0 okamžité zrušení podle 55 3 výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodu 2 dohoda na návrh zaměstnance z důvodu odchodu do starobního důchodu 2 dohoda na návrh zaměstnavatele bez udání důvodu 1 odvolání z funkce 15 dohoda na návrh zaměstnance bez udání důvodu 5 uplynutím sjednané doby 3 ve zkušební době na návrh zaměstnance 1 ve zkušební době na návrh zaměstnavatele 10

12 Struktura zaměstnanců Dle věku celkem senioři zvl. režim 2013/ / /2012 do 30 let 37/40 29/36 8/ let 88/89 79/76 49/37 nad 50 let 55/51 47/45 31/29 celkem 180/ /157 88/80 Dle délky pracovního poměru u organizace celkem Senioři zvl. režim 2013/ / /2012 do 1 roku 29/28 29/85 16/9 1-5 let 76/75 66/24 34/39 nad 5 let 50/77 60/48 38/32 celkem 180/ /157 88/80 Dle dosaženého stupně vzdělání celkem senioři zvl. režim 2013/ / /2012 základní 25/26 24/25 10/4 SO s výuč. listem 70/73 61/64 43/35 ÚS s maturitou 71/67 58/55 23/31 vyšší odborné 9/7 7/6 7/1 vysokoškolské 5/7 5/7 5/9 celkem 180/ /157 88/80 Supervize Domov důchodců Hradec Králové zajišťoval v období duben listopad 2013 pravidlné skupinové supervize pracovníkům, kteří vykonávali přímou práci s klienty. Pro účely supervize bylo vytvořeno 12 stálých supervizních skupin s průměrným počtem účastníků 9. Každá skupina se sešla 4x po 1,5 hodině. Cílem supervize byla podpora zaměstnancům se zaměřením na prevenci profesního vyhoření a na dosažení správné odborné praxe odpovídající standardům se zaměřením na vědomosti, praktické dovednosti, postoje zamětnance a pochopení jeho profesionální role. Vzdělávání Vzdělávání zaměstnanců Domova důchodců Hradec Králové probíhalo v roce 2013 prostřednictvím akreditovaných kurzů, seminářů, školících akcí, přednášek apod. Přímo v organizaci se konaly vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry, ošetřovatelky a sociální pracovníky na tato témata: Konflikty a jejich zvládání, základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách, prevence infekčních onemocenění, motivace seniora k účasti na péči, syndrom vyhoření, komunikační bariéry, základy rehab. péče v soc. službách, práce s rodinou klienta, prožitek stáří, pochopení seniorů a kvalitní péče, dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe a úvod do problematiky péče o iknont. klienta s zař. soc. služeb. Od července do prosince roku 2013 probíhaly konzultace na téma Individuální plánování v rámci programu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III osob (4 sociální pracovnice, 1 vedoucí ÚPOP), osob (5 sociálních pracovnic, 7 PSS,3 PSS pro aktivizační činnost a ergoterapii), osob (5 sociálních pracovnic, 7 PSS, 1 PSS pro aktivizační činnost), osob (5 sociálních pracovnic, 6 PSS, 2 PSS pro aktivizační činnost), (3 sociální pracovnice). Dále se v prostorách Domova důchodců Hradec Králové konala přednáška Hasičů na téma Požární ochrana. V průběhu roku se vybraní pracovníci účastnili konzultací, které byly zaměřeny na oblast individuálního plánování. 11

13 Vzdělávání dle zákona 108/2006 Sb. Vzdělávání sociálních pracovníků Sociální pracovnice se v rámci dalšího vzdělávání účastnily akreditovaných vzdělávacích kurzů v celkovém počtu 60 hodin. Název kurzu Počet hodin Počet účastníků Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách 8 1 Prevence infekčních onemocnění 6 1 Motivace seniora k účasti na péči 8 1 Syndrom vyhoření 8 3 Komunikační bariéry 8 2 Práce s rodinou klienta 8 3 Prožitek stáří,pochopení seniorů a kvalitní péče 6 2 Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe 8 5 Od července do prosince roku 2013 probíhaly konzultace na téma Individuální plánování v rámci programu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III. Celkem se v tomto období konalo 5 konzultací. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Pracovníci v sociálních službách v přímé obslužné péči se účastnili dalšího vzdělávání v dále uvedených oblastech: Domov pro seniory Název kurzu Počet Počet hodin účastníků Konflikty a jejich zvládání 8 24 Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách 8 21 Prevence infekčních onemocnění 6 12 Motivace seniora k účasti na péči 8 18 Syndrom vyhoření 8 18 Komunikační bariéry 8 17 Základy rehab. péče v soc. službách 8 17 Práce s rodinou klienta 8 17 Prožitek stáří,pochopení seniorů a kvalitní péče 6 16 Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe 8 11 Kvalifikační kurz pro pracovníky První pomoc 6 9 Domov se zvláštním režimem Název kurzu Počet Počet hodin účastníků Konflikty a jejich zvládání 8 5 Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách 8 6 Prevence infekčních onemocnění 6 3 Motivace seniora k účasti na péči 8 5 Syndrom vyhoření 8 5 Komunikační bariéry 8 5 Základy rehab. péče v soc. službách 8 4 Práce s rodinou klienta 8 3 Prožitek stáří,pochopení seniorů a kvalitní péče 6 4 Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe 8 3 Úvod do problematiky péče o inkont. klientna 5 2 Kvalifikační kurz pro pracovníky První pomoc

14 Pracovnice v sociálních službách pro aktivizační činnosti a ergoterapii absolvovaly vzdělávání v celkovém počtu 46 hodin v následujících oblastech: Název kurzu Počet Počet hodin účastníků Konflikty a jejich zvládání 8 1 Základy rehab. péče v soc. službách 8 2 Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe 8 5 Prožitek stáří, pochopení seniorů a kvalitní péče Komunikační bariéry Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách Vzdělávání zdravotnických pracovníků Počet Všeob. Fyziote Zdrav. Název kurzu hodin sestra rapeut asistent Ošetřovatel Úvod do problematiky inkontinence Dokumentace v sociálních službách Ovládání modulu dokumentace klienta Proměny stáří a geronto - oblek 6 1 Základy rehabilitační péče v soc. službách 8 1 Práce s rodinou klienta Dezinfekce zacházení s chem. látkami Komunikační bariéry 8 1 Bílkovína u seniorů Syndrom vyhoření 8 3 Alzheimerova demence restriktivní opatření 5,5 3 Alzheimerova demence zvláštnosti komunikace 8 2 Motivace seniora k účasti na péči Prevence infekčních onemocnění Vlhké hojení ran a kompresivní terapie Nový občanský zákoník pro poskytovatele soc. služeb 8 2 Komunikace se zaměřením na rozvoj asertiv. dovedností 16 1 Paliativní péče a doprovázení umírajících 8 1 Využití kompenzačních pomůcek 16 1 První pomoc Konflikty a jejich zvládání 8 1 Problematika stresu a náročné životní situace u zdrav. prac Celkem 176,

15 Další vzdělávání Název školení Počet hodin Počet účastníků Změny v účetnictví PO od ,0 1 Cestovní náhrady 2013, výhled na rok ,5 2 Konference k veřejným zakázkám 8,0 1 Benchmarking (KISSOS HK) 2,5 1 Pracovně právní aktuality ,0 1 Směrnice o inventarizaci, metodika dle vyhl. MF ČR 8,0 1 Nakládání s odpady vč. Kuchyňských v DD 16,0 1 Postup k zajišťování fakultativních činností 6,0 1 Školení VEMA program nová verze 15,0 1 Změny ve mzdové účtárně od ,0 1 Zdaňování příjmů a roční zúčt. daň. záloh ,0 1 Poskytování platu ve veřejných službách a správě 8,0 1 PREUS klienti 16,0 1 PREUS sklady a jídelníčky 8,0 1 Stravování, zásobování a objednávání zboží 4,0 1 Hygienické požadavky ve stravovacích službách 6,0 1 Kontrola PO ze strany zřizovatele 6,5 1 Chyby zadavatele v zadávacím řízení a náprava 8,0 1 Veřejné zakázky e tržiště, e aukce 8,0 1 FKSP a sociální fondy 8,0 1 Závěr roku v účetnictví PO 6,5 1 Příprava a sestava úč. závěrky PO k ,0 1 Plnění povinného podílu za rok ,0 1 Ekologická újma od ,0 2 Odškodňování pracovních úrazů 5,5 1 Celkem 199,5 27 Zaměstnanci ekonomického útvaru se účastnili školení k legislativním změnám týkajícím se účetnictví, inventarizace, FKSP, cestovních náhrad, odměňování zaměstnanců, zdaňování mezd, novinky v práci s programy VEMA, Preus. Technik vedoucí údržby se zúčastnil 6 jednodenních seminářů: Ekologická újma od , Nakládání s odpady vč. Kuchyňských z domovů důchodců, Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti, Veřejné zakázky e tržiště a eaukce praxe elektronizace, Chyby zadavatele v zadávacím řízení a možnosti jejich nápravy, konference k veřejným zakázkám. 1krejčová se zúčastnila školení na obsluhu nového OVERLOCKU. Zaměstnanci stravovacího provozu vč. pracovnic ve skladu (11 osob) absolvovali kurz Hygienické minimum a systém kritických bodů ve stravovacích službách (HACCP), 1 kuchař a zásobovač (potraviny) se zúčastnili 2 seminářů: Stravování, zásobování a objednávání zboží, hygienické požadavky ve stravovacích službách. 14

16 3. Ekonomická oblast Organizaci byly stanoveny závazné ukazatele: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele Kč tis tis. odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu Kč tis ,6 tis. specifické ukazatele: limit mzdových prostředků Kč tis tis. zvýšení o 1800 tis. na základě Usnesení rady KHK RK/31/1242/2013 ze dne na tis. limit výdajů na pohoštění a dary Kč 8 tis. 8 tis. průměrný přepočtený počet zaměstnanců kapacita zařízení (počet míst) Dne schválila Rada Královéhradeckého kraje vedení účetnictví v plném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Královéhradeckým krajem a zároveň splňují povinnost předávat Pomocný analytický přehled (PAP), a to od a Výnosy v tis. Kč Plán Skuteč. Skuteč. % Rozdíl Rozdíl Rozdíl Účet plnění skuteč. - skut / plán 2013 skut. 12 v % Úhrady za ubytování , ,51 99,93% -14,51 567,23 101,59% Úhrady za stravu ,25 99,79% -34, Úhrada za soc. služby , ,60 114,16% 3468, ,19 113,22% Zdravotní a rehab. služby , ,24 100,37% 5,59-91,65 94,26% 602 Celkem , ,35 105,49% 3425, ,76 106,03% Nájemné - byty ,40 116,00 154,91% 60,40 54,40 146,90% Nájemné - nebyt. prostory ,40 136,73 185,40% 85,40 48,66 135,59% Paušál za teplo - nebyt. prost ,68 18,01 93,40% -1,32 0,67 103,70% 603 Celkem ,48 270,75 162,82% 144,48 103,73 138,31% ,02 Stravování závodní ,09 720,21 108,87% 62,09 41,88 105,81% Stravování ostatní 10 3,56 6,65 35,60% -6,44-3,09 53,55% 609 Celkem ,65 726,86 107,84% 55,65 38,79 105,34% 60 Celkem , ,96 105,72% 3625, ,28 106,16% Z fondu odměn 0 0,00 0,00 0,00 0, Z rezervního fondu 50 10,98 8,13 21,96% -39,02 2,85 135,05% Z investičního fondu ,18 40,16 34,64% -424,82 185,02 560,66% Os. výnosy škoda způs.org ,99 272,15 239,99-32,17 88,18% ,04 Ostatní výnosy 10 20,10 11,50 201,00% 10,10 8,60 174,84% 64 Celkem ,25 331,95 69,89% -213,75 164,31 149,50% Úroky 5 2,21 6,10 44,11% -2,79-3,89 36,17% 60,64,66 Výnosy celkem , ,00 105,32% 3408, ,69 106,38% Příspěvek zřizovatele , ,00 100,00% 0,00 630,00 104,20% Provozní dotace z MPSV , ,00 100,00% 0,00 0,00 100,00% Příspěvek zřizovatele PAP 0 0,00 47,24 0,00-47,24 0,00% Dotace celkem , ,2 100,00% 0,00 582,76 102,37% 6 Příjmy celkem , ,24 103,82% 3408, ,45 105,25% 15

17 3.1b Výnosy v tis. Kč Plán Plán Plán Skuteč. Skuteč. Skuteč. % Účet čerpání Rozdíl proti % čerpání Rozdíl proti % čerpání Rozdíl proti S+ZR Senioři Zvl. rež. S+ZR Senioři Zvl. rež. S+ZR plánu Senioři plánu Zvl. rež. plánu Úhrady za ubytování , , ,89 99,93% -14,51 101,55% 258,60 91,92% -273, Úhrady za stravu , , ,88 99,79% -34,75 99,17% -112,63 102,86% 77, Úhrada za soc. služby , , ,86 114,16% 3468,79 113,68% 2557,92 115,70% 910, Zdravotní a rehab. služby , ,56 361,03 100,37% 5,59 95,38% -55,44 120,34% 61, Celkem , , ,66 105,49% 3425,11 105,28% 2648,45 106,37% 776, Nájemné - byty ,40 141,74 28,66 154,91% 60,40 157,49% 51,74 8, Nájemné - nebyt. prostory ,40 157,25 28,15 185,40% 85,40 196,56% 77,25 140,73% 8, Paušál za teplo - nebyt. prost ,68 15,62 3,06 93,40% -1,32 104,13% 0,62-1, Celkem ,48 314,61 59,87 162,82% 144,48 170,06% 129,61 133,04% 14, ,02 Stravování závodní ,09 644,23 117,86 108,87% 62,09 114,02% 79,23 87,30% -17, Stravování ostatní ,56 2,96 0,60 35,60% -6,44 36,95% -5,04-1, Celkem ,65 647,19 118,46 107,84% 55,65 112,95% 74,19 86,47% -18,54 60 Celkem , , ,99 105,72% 3625,23 105,60% 2852,25 106,24% 772, Z fondu odměn ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Z rezervního fondu ,98 9,15 1,83 21,96% -39,02 22,89% -30,85 18,28% -8, Z investičního fondu ,18 188,39 36,79 34,64% -424,82 34,25% -361,61-63, Ost. výnosy škoda způs.org ,99 44,78 195,21 239,99 44,78 195, ,04 Ostatní výnosy ,10 16,89 3,21 201,00% 10,10 211,16% 8,89 160,37% 1,21 64 Celkem ,25 259,21 237,04 68,89% -213,75 43,35% -338,79 211,64% 125, Úroky ,21 1,84 0,37 44,11% -2,79 45,88% -2,16 37,05% -0,63 60,64,66 Výnosy celkem , , ,39 105,32% 3408,69 104,87% 2511,30 107,18% 897, Příspěvek zřizovatele , , ,44 100,00% 0,00 101,52% 210,56 88,12% -210, Provozní dotace z MPSV , , ,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0, Příspěvek zřizovatele PAP ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace celkem , ,6 3514,4 100,00% 0,00 100,98% 210,56 94,35% -210,56 6 Příjmy celkem , , ,83 103,82% 3408,69 103,73% 2721,86 104,23% 686,83 16

18 Komentář V tis. Kč Celkem Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Výnosy celkem 92678, , , , , ,61 z toho 0,00 provozní příspěvek zřizovatele , , , , , ,99 neinvestiční dotace zřizovatele 0,00 0,00 0,00 47,25 42,55 4,70 dotace MPSV 9598, , , , , ,00 ostatní výnosy 67463, , , , , ,92 Hlavní činnost Výnosy celkem 67089, ,26 - úhrady klientů za pobyt 36350, ,51 - úhrada za sociální služby 27968, ,60 - zdravotní a rehabilitační služby 1505, ,24 - stravování 765,65 726,86 - ostatní (vč. pojistného plnění*) 262,31 289,75 - z fondu rezervního 10,95 8,13 - z fondu investičního 225,18 40,16 Vedlejší činnost celkem 374,48 270,75 - nájemné nebytové prostory 204,08 154,75 - nájemné byty 170,40 116,00 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování poskytování sociálních služeb (program p odpory A) byla čerpána (v Kč) v domově pro seniory na mzdové náklady v domově se zvláštním režimem na mzdové náklady V roce 2013 nemělo na plnou úhradu za poskytování sociální sužby celkem 156 klientů a tito zaplatili úhradu za pobyt nižší o tis. Kč. V roce 2012 nemělo na plnou úhradu za poskytování sociální sužby celkem 157 klientů a tito zaplatili úhradu za pobyt nižší o tis. Kč. V roce 2011 nemělo na plnou úhradu za poskytování sociální sužby celkem 144 klientů a tito zaplatili úhradu za pobyt nižší o tis. Kč. Rozdíl Největší podíl na rozdílu ve výši výnosů mezi rokem 2013 a 2012 měl: - vyšší výnosy za poskytování sociálních služeb přiznání vyššího stupně příspěvku na péči vč. doplatků, - vyšší příspěvek na provoz od zřizovatele, - vyšší výnosy za ubytování a stravu, - nižší výnosy za zdravotní a rehabilitační služby od zdravotních pojišťoven, - financovaání oprav nemovitého majetku z investičního fondu ve vyšší částce. 17

19 Dary Celkem Z toho: , ,-- - na kulturní akce pro klienty a související nákl 0, , ,-- z toho: od klientů a jejich rodinných přísl. 0,- 0,-- 0,-- ostatní 0, , ,-- - na provoz DD HK ,- 0,-- 0,-- z toho: od klientů a jejich rodinných přísl ,- 0,-- 0,-- ostatní 8 000,- 0,-- 0,-- - účel nebyl sjednán 0, , ,-- z toho : od klientů a jejich rodinných přísl. 0,- 0,-- 0,-- ostatní 0, , ,-- - na jiný účel ,- na materiál na pracovní terapii , ,-- na dárky k narozeninám klientů 8 000,- Čerpání stravovací jednotky ,002% 100,002% Normovaná hodnota potravin v Kč pro klienty činila , ,00 ostatní strávníci , ,00 Skutečná hodnota potravin spotřebovaných klienty , ,35 Čerpání stravovací jednotky bylo vyšší o Kč 177,05 57, Strava normální ks ks Kč/jednotka Kč celkem Kč celodenní , ,00 celodenní , ,00 snídaně , ,00 obědy , ,00 svačina , ,00 63,00 večeře 47 20,00 940,00 C e l k e m , ,00 Strava dietní celodenní , ,00 celodenní , ,00 Snídaně , ,00 obědy , ,00 obědy 1 28,00 28,00 svačina , ,00 7,00 večeře , ,00 C e l k e m , ,00 Strava diabetická celodenní , ,00 celodenní , ,00 snídaně , ,00 snídaně , ,00 obědy , ,00 obědy , ,00 svačina , ,00 385,00 večeře C e l k e m , ,00 18

20 3.2a Náklady v tis. Kč Plán Skuteč. Skuteč. Účet % plnění Rozdíl Rozdíl Rozdíl skut /12 skuteč plán 2013 skut. 12 v % Potraviny klienti , ,23 100,00% 0,30 202,60 101,98% Potraviny ostatní ,53 107,12% 50, Materiál pro údržbu ,73 246,51 227,40% 356,73 390,22 258,30% Materiál - čistící prostředky , ,37 91,54% -164,89 88,74 105,23% Materiál - různé ,83 112,85 48,33% -67,17-50,02 55,68% Materiál zdravotnický ,17 415,62 99,80% -0,83 3,55 100,85% Materiál kuchyň 50 65,73 36,30 131,45% 15,73 29,42 181,04% Materiál - prádlo ,73 606,62 70,62% -176,27-182,89 69,85% Materiál kancelářský ,14 492,86 96,03% -21,86 35,28 107,16% Knihy, noviny, časopisy 25 22,88 25,37 91,54% -2,12-2,49 90,20% DDHM do 500, ,99 55,33 231,65% 78,99 83,66 251,18% DDHM - nábytek (500-3tis.) 40 62,67 12,99 156,67% 22,67 49,68 482,42% DDHM - kuchyňské potřeby 500-3tis.) 30 0,90 0,00 3,01% -29,10 0, ,6,7,8 DDHM - ostatní (500-3tis.) ,23 73,10 317,78% 174,23 181,13 347,80% Materiál - pracovní terapie 20 12,37 14,25 61,83% -7,64-1,89 86,76% PHM 75 70,95 71,46 94,60% -4,05-0,51 99,29% 501 Spotřeba materiálu celkem , ,87 101,53% 225,25 827,38 105,87% Voda ,06 879,11 107,34% 66,06 86,95 109,89% Elektřina , ,74 94,70% -179,26-143,00 95,72% Stočné ,05 922,36 107,90% 75,05 102,68 111,13% Plyn , ,87 101,28% 39,89 77,02 102,50% 502 Spotřeba energie celkem , ,08 100,02% 1,75 123,66 101,50% 50 Spotřebované nákupy celkem , ,95 100,99% 226,99 951,04 104,26% ,2,3,4,5 Opravy, údržba běžné ,98 856,75 82,75% -148,02-146,77 82,87% Opravy, údržba ostatní movitý ,71 235,62 114,28% 35,71 50,09 121,26% Opravy, údržba malování (podlahy) ,67 303,84 75,61% -207,33 338,83 211,52% Opravy, údržba ostatní nemovitý , ,73 198,53% 1133,15 813,42 155,35% 511 Opravy, údržba celkem , ,94 126,17% 813, ,57 136,83% Cestovné 60 43,80 52,13 73,01% -16,20-8,33 84,03% Náklady na reprezentaci 8 3,55 3,90 44,43% -4,45-0,35 91,08% Nájemné ,68 421,89 117,13% 73,68 81,79 119,39% Poštovné 25 20,97 20,26 83,90% -4,03 0,71 103,50% Školení, semináře 80 71,39 81,90 89,24% -8,61-10,51 87,17% Telefony ,75 257,14 39,92% -198,25-125,39 51,24% Odpady ,82 330,46 104,95% 19,82 89,36 127,04% ,04 Ostatní služby ,49 388,19 83,22% -75,51-13,70 96,47% Revize, rozbor vody ,97 444,57 49,77% -226,03-220,60 50,38% Služby software ,05 553,38 82,64% -98,95-82,34 85,12% Bankovní poplatky 75 71,51 69,87 95,34% -3,49 1,64 102,35% Technické zhodnocení 40 0,00 0,00 0,00% -40,00 0,00 51 Služby celkem , , ,84% 231,49 767,85 113,99% 19

21 Plán Skuteč. Skuteč. Účet % plnění Rozdíl Rozdíl Rozdíl skut /12 skuteč plán 2013 skut. 12 v % Platové náklady , ,17 104,83% 1913, ,42 104,67% OON 70 29,45 27,42 42,08% -40,55 2, Náhrady za PN ,90 385,35 81,26% -73,10-68,45 82,24% Platové náklady PAP 0 0,00 25,00 0,00-25, Mzdové náklady celkem , ,94 104,49% 1799, ,01 104,39% Zdravotní pojištění (9%) , ,08 103,77% 135,95 162,86 104,55% Sociální pojištění (25%) , ,66 103,78% 378,48 453,82 104,56% 524 Zákonné sociální pojištění celkem , ,74 103,78% 514,42 616,68 104,56% Úrazové pojištění (0,42%) ,48 166,90 99,69% -0,52 0,58 100,35% FKSP (1%) ,51 400,94 104,37% 17,51 17,58 104,38% Preventivní lékařská péče 80 62,00 52,00 77,50% -18,00 10,00 119,23% Školení, semináře soc ,72 222,96 45,91% -162,28-85,24 61,77% ,14 OOPP ,21 713,14 111,08% 79,21 81,07 111,37% Sociální náklady celkem , ,68 102,81% 430,35 640,67 104,25% 52 Osobní náklady celkem , ,62 104,03% 2230, ,67 104,35% Odvod za ZPS 0 0,00 7,93 0,00-7, Jiné pokuty, penále 0 0,00 11,00 0,00-11, Škody způsobené organizaci 0 190,53 7,78 190,53 182, ,03 Poplatky 60 65,02 68,15 108,37% 5,02-3,13 95,41% ,05,51 Ostatní náklady 15 93,10 49,69 620,66% 78,10 43,41 187,38% 54 Ostatní náklady celkem ,65 144,54 464,87% 273,65 204,11 241,21% 551 Odpisy , ,70 100,10% 4,40-66,30 98,44% Odpis pohledávky 0 4,00 25,81 4,00-21,81 15,50% DDNM (7-60 tis.) 10 0,00 92,52 0,00% -10,00-92,52 0,00% DDHM 3 tis. -20 tis ,64 409,31 128,07% 99,64 45, DDHM 20 tis. -40 tis ,23 110,11 274,12% 348,23 438,12 497,89% 558 Náklady z DDM celkem ,88 611,94 177,50% 437,88 390,94 163,88% Daň z příjmů 0 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0 0,00 0,05 0,00-0,05 0,00% 5 Náklady celkem , ,25 103,82% 3408, ,44 105,25% 20

22 3.2b Náklady v tis. Kč Plán Plán Plán Skuteč. Skuteč. Skuteč. % Rozdíl % Rozdíl % Rozdíl Účet čerpání proti čerpání proti čerpání proti S+ZR Senioři Zvl. rež. S+ZR Senioři Zvl. rež. S+ZR plánu Senioři plánu Zvl. rež. plánu Potraviny , , ,94 100,00% 0,30 99,97% -2,63 100,18% 2, Potraviny ostatní ,53 632,58 127,95 107,12% 50,53 110,40% 59,58 93,40% -9, Materiál pro údržbu ,73 547,47 89,25 227,40% 356,73 238,03% 317,47 178,51% 39, Materiál - čistící prostředky , ,46 271,65 91,54% -164,89 91,72% -136,54 90,55% -28, Materiál - různé ,83 53,39 9,45 48,33% -67,17 48,53% -56,61 47,23% -10, Materiál zdravotnický ,17 349,40 69,77 99,80% -0,83 99,83% -0,60 99,67% -0, Materiál kuchyň ,73 48,96 16,77 131,45% 15,73 122,39% 8,96 167,70% 6, Materiál - prádlo ,73 354,16 69,57 70,62% -176,27 90,81% -35,84 33,13% -140, Materiál kancelářský ,14 421,02 107,12 96,03% -21,86 95,69% -18,98 97,38% -2, Knihy, noviny, časopisy ,88 19,08 3,80 91,54% -2,12 95,41% -0,92 76,03% -1, DDHM do 500, ,99 122,52 16,47 231,65% 78,99 272,27% 77,52 109,78% 1, DDHM - nábytek (500-3tis.) ,67 45,63 17,04 156,67% 22,67 152,09% 15,63 170,40% 7, DDHM - kuchyňské potřeby 500-3tis.) ,90 0,00 0,90 3,01% -29,10 0,00% -25,00 18,04% -4, ,6,7,8 DDHM - ostatní (500-3tis.) ,23 188,72 65,51 317,78% 174,23 377,44% 138,72 218,36% 35, Materiál - pracovní terapie ,37 10,31 2,05 61,83% -7,64 68,76% -4,69 41,01% -2, PHM ,95 59,03 11,91 94,60% -4,05 98,39% -0,97 79,42% -3, Spotřeba materiálu celkem , , ,16 101,53% 225,25 102,78% 335,09 95,80% -109, Voda ,06 852,41 113,65 107,34% 66,06 109,28% 72,41 94,71% -6, Elektřina , ,12 382,63 94,70% -179,26 94,57% -161,88 95,66% -17, Stočné ,05 904,44 120,61 107,90% 75,05 145,88% 284,44 36,55% -209, Plyn , ,61 532,28 101,28% 39,89 101,85% 47,61 98,57% -7, Spotřeba energie celkem , , ,17 100,02% 1,75 103,49% 242,58 82,67% -240,83 50 Spotřebované nákupy celkem , , ,32 100,99% 226,99 103,03% 577,67 91,24% -350, ,2,3,4,5 Opravy, údržba běžné ,98 612,76 97,22 82,75% -148,02 83,94% -117,24 75,95% -30, Opravy, údržba ostatní movitý ,71 210,51 75,20 114,28% 35,71 100,25% 0,51 187,99% 35, Opravy, údržba malování (podlahy) ,67 555,49 87,18 75,61% -207,33 73,09% -204,51-2, Opravy, údržba ostatní nemovitý , ,43 189,72 198,53% 1133,15 209,34% 1093,43 126,48% 39, Opravy, údržba celkem , ,20 449,31 126,17% 813,51 128,60% 772,20 110,13% 41, Cestovné ,80 36,43 7,37 73,01% -16,20 72,87% -13,57 73,68% -2, Náklady na reprezentaci ,55 2,99 0,57 44,43% -4,45 42,65% -4,01 56,86% -0, Nájemné ,68 417,07 86,61 117,13% 73,68 119,16% 67,07 108,26% 6, Poštovné ,97 17,44 3,54 83,90% -4,03 87,18% -2,56 70,76% -1, Školení, semináře ,39 59,95 11,45 89,24% -8,61 85,64% -10,05 114,48% 1, Telefony ,75 109,41 22,33 39,92% -198,25 40,52% -160,59 37,22% -37, Odpady ,82 349,52 70,30 104,95% 19,82 105,91% 19,52 100,43% 0, ,04 Ostatní služby ,49 312,58 61,90 83,22% -75,51 80,15% -77,42 103,17% 1, Revize, rozbor vody ,97 200,39 23,58 49,77% -226,03 51,38% -189,61 39,29% -36, Služby software ,05 391,28 79,76 82,64% -98,95 83,25% -78,72 79,76% -20, Bankovní poplatky ,51 59,49 12,02 95,34% -3,49 99,15% -0,51 80,13% -2, Technické zhodnocení ,00 0,00 0,00 0,00% -40,00 0,00% -30,00 0,00% -10,00 51 Služby celkem , ,75 828,74 103,84% 231,49 105,68% 291,75 93,22% -60,26 21

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 1. Úvodní slovo vyhodnocení poskytování služby v roce 2012 V roce 2012 jsme směřovali k posílení volnočasových aktivit zejména u služby domov se zvláštním

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Domov U Biřičky. Ing. Daniela Lusková, MPA a kol. [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015]

Domov U Biřičky. Ing. Daniela Lusková, MPA a kol. [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015] Domov U Biřičky Ing. Daniela Lusková, MPA a kol. [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015] Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 3 2 Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 4 2.1 Poskytované služby...

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015

VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015 VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015 1. Základní údaje o organizaci Název: Zřizovatel: Právní forma: Sídlo: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Plzeňský kraj Příspěvková organizace Žinkovy 89, 335

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204 Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 2 2. Základní údaje... 3 3. Charakteristika činnosti...

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. ( Johan Wolfgang Goethe) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2010 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města Žďár nad Sázavou Právní

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz Název organizace: Sídlo: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax: 515 252 250 E-mail: www: dps.plavec@dps-plavec.cz

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) e-mail: uspdomecky@tiscali.cz

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2015 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 1 Obsah: Úvod str. 3 Základní údaje o organizaci str. 5 Veřejný závazek str. 6 Zdravotní péče str. 10 Sociální aktivity str. 13 Stravování

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření. za rok 2013

Zpráva o činnosti a hospodaření. za rok 2013 Město Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63 tel./fax 469660275, e-mail : domov.duchodcu.hm@iol.cz www.domov-duchodcu.cz Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 IČO: 75123932

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A ROK 2010 I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice

Více

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace tř. Bří Čapků 1 Hodonín

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace tř. Bří Čapků 1 Hodonín Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace tř. Bří Čapků 1 Hodonín VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Vladimíra Křížková 2.3.2016 Slovo na úvod Zvyšovat kvalitu poskytované sociální služby je neustálým

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek - Místek příspěvková organizace Fibichova 469, 738 01 Frýdek Místek IČ: 00847011, č. ú.:5801307 734/0600, tel.: 558 431 563, 558 647 782 centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/20 Obsah

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr

Obsah. 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr Obsah 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr Strana 1 (celkem 7) 1. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, představuji vám obecně

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014 Provoz Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1,

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p.o.

Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p.o. 2014 Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p.o. Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p. o. za rok 2014 Obsah I. Základní údaje 3 II. Úvodní slovo 4 III. Organizační struktura 5

Více

Slovo úvodem. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015.

Slovo úvodem. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015. Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015. Kromě stálé snahy o další zkvalitňování péče poskytované našim uživatelům jsme se v loňském roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

I. Základní údaje o zpracovateli 3

I. Základní údaje o zpracovateli 3 Výroční zpráva za rok 2015 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 5 II.1 Organizační struktura 5 II.2 Počty uživatelů, kapacita 6 II.3 Přehled akcí uskutečněných v roce

Více

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Sušické kulturní centrum /SKC/ Sociální služby města Sušice /SSMS/ Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více