č.14 Dnes v Listech: čtrnáctideník města žamberka ročník XIX. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.14 Dnes v Listech: www.zamberk.cz čtrnáctideník města žamberka ročník XIX. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA"

Transkript

1 1 ročník XIX. se koná ve dnech 6. a 7. září 2008 na Masarykově náměstí v Žamberku. 6. září v hod. se v kapli sv. Rozálie uskuteční mše svatá. 7. září v 9.15 hod. se v kostele sv. Václava uskuteční mše svatá, na které zazní MISSA BREVIS (autor Jiří Pavlica) v podání místního sboru. foto: Pavel Morávek Dnes v Listech: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA čtrnáctideník města žamberka č září 2008

2 2 Zprávy z radnice Zasedání zastupitelstva města se koná 16. září 2008 od hod. v zasedacím sále Městského úřadu Nádražní ul. 833 III. poschodí. Na programu jednání: FINANCE-MAJETEK- RŮZNÉ Bližší informace na plakátech a úřední desce. Dražba bytů Město Žamberk na základě usnesení Zastupitelstva města č. 12/2008-ZAST ze dne vyhlašuje dražbu neobsazených bytových jednotek ve vlastnictví Města Žamberka na den : bytová jednotka 1020/1-1+0 s podlahovou plochou s příslušenstvím 23,40 m 2 v I.NP bytového domu č.p.1020 a 1021 s vyvolávací cenou ,- Kč bytová jednotka 831/ s podlahovou plochou s příslušenstvím 57,00 m 2 v II. NP bytového domu č.p.831 a 832 s vyvolávací cenou ,- Kč Prohlídka bytů dne od do hod.se srazem na místě samém. Město Žamberk na základě usnesení Zastupitelstva města č. 12/2008-ZAST ze dne vyhlašuje dražbu neobsazených bytových jednotek ve vlastnictví Města Žamberka na den : bytová jednotka 721/5-2+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 110,50 m2 v III.NP bytového domu č.p.721 s vyvolávací cenou ,- Kč bytová jednotka 789/1-1+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 63,00 m2 v I. PP bytového domu č.p.789 s vyvolávací cenou ,- Kč Prohlídka bytů dne od do hod.se srazem na místě samém. Ivana Hečková, majetkové oddělení VÝZVA Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dne byla podána (na České poště) složenka na částku 492,- Kč s VS Tato částka byla připsána na účet Města Žamberka a vzhledem k tomu, že je zde neúplný VS a jméno není čitelné, nevíme proto ke komu platbu přiřadit. Vyzýváme Vás, pokud jste kolem posledního července podávali složenku na platbu komunálního odpadu, abyste nás kontaktovali, abychom společně zkontrolovali, zda byla Vaše platba provedena, a tak dodatečně mohli výše uvedenou platbu správně přiřadit! Kontakt: finanční odbor Města Žamberka (radnice), Masarykovo nám.166, nebo telefonicky na č Iveta Dytrtová, referent finančního odboru Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů SKONČILA DRUHÁ SPLATNOST Zkontrolujte si své úhrady, v případě, že nemáte uhrazeno, učiňte co nejdříve: v hotovosti na Městském úřadě ( radnice ), Masarykovo nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru, a to v úřední dny: Pracovní doba: Pondělí hod. Středa hod. Čtvrtek hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. Pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel Poplatek činí pro rok 2008 částku 492,- Kč, osoby starší 70 let mají úlevu 50% sazby místního poplatku, tedy 246,- Kč na celý rok Iveta Dytrtová, referent finančního odboru Informační středisko Žamberk (v letošním roce - 10 od založení v Žamberku) Nabízí v prodeji: Novinku - knihu Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ( ) dvojjazyčná kniha (čj, nj), z podkladů Karla Uhlíře Vydalo: Městské muzeum Lanškroun Dále: kovové zapichovací odznaky města Žamberka, vlaječky se znakem města Žamberka aj. Tel , Zdena Kroulíková, vedoucí OBEC ZÁCHLUMÍ hledá nájemce zařízené restaurace FONTÁNA v Záchlumí. Součástí pronájmu je malometrážní byt. Nájem možný od Nabídky zasílejte do na adresu: Obec Záchlumí, Záchlumí čp.98, Další příležitost evropských dotací pro rozvoj měst a obcí 11. srpna 2008 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o spolufinancování projektů v oblasti podpory 2.2 Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod (ROP). Místopředseda Regionální rady NUTS 2 Severovýchod a vícehejtman Pardubického kraje Roman Línek k tomu uvádí: Věřím, že v soutěži projektů o evropské dotace získají v této výzvě úspěšní žadatelé z Pardubického kraje nejméně 200 milionů korun. Vyhlášená výzva je další příležitostí pro města a obce v kategorii od 5 tisíc do 50 tisíc obyvatel i další možné příjemce v oblasti podpory 2.2 ROP Rozvoj měst k získání dotace na spolufinancování svých rozvojových projektů z regionálního operačního programu. Žadatelé mají tříměsíční lhůtu k podání žádostí na územním odboru Úřadu Regionální rady v Pardubicích. V podzimních měsících letošního roku se očekává ještě vyhlášení výzvy pro oblast podpory 2.3 ROP Rozvoj venkova s předpokládanou uzávěrkou v lednu Tato oblast zahrnuje obce s počtem tis. obyvatel. Pro oblast infrastruktury i marketingu v cestovním ruchu (oblasti podpory 3.1 a 3.2 ROP) se s vyhlášením výzvy letos nepočítá, předběžně jsou v plánu příštího roku. Úplný text výzvy a veškeré další podmínky k podávání žádostí pro oblast podpory 2.2 ROP jsou zveřejněny na webových stránkách Úřadu Regionální rady severovychod.cz. Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje MĚSTO LETOHRAD SLAVÍ Celý letošní rok je v Letohradě zasvěcen oslavám 700 let od první zmínky ve Zbraslavské kronice. Hlavní program se uskuteční ve dnech září Podrobný program naleznete na Srdečně zvou pořadatelé. Mgr. Petr Cink

3 3 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE KONANÉ VE DNECH 17. A 18. ŘÍJNA 2008 Dne 16. července 2008 byly rozhodnutím prezidenta republiky ve Sbírce zákonů č. 262/2008 vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, a to na pátek a sobotu 17. a 18. října 2008, kdy vlastní hlasování proběhne ve volebních místnostech tradičně v pátek od do hodin a v sobotu od 8.00 do hodin. Organizačně technickým zabezpečením voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje byly za Městský úřad Žamberk starostou města pověřeny: JUDr. Jitka Kubová, tel , Hana Borovičková, tel Kontaktní adresa: Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám. 166, Odbor právní (Nádražní 833), Žamberk, Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků Pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, konané ve dnech je v Žamberku stanoveno 5 volebních okrsků. Volební okrsek č. 1 PENZION tělocvična Albertova 357 Volební okrsek č. 2 RADNICE obřadní síň Masarykovo nám.166 Volební okrsek č. 3 ŠKOLNÍ DRUŽINA učebna nám.gen.knopa 433 Volební okrsek č. 4 MĚSTSKÝ ÚŘAD zasedací místnost Nádražní 833 Volební okrsek č. 5 MATEŘSKÁ ŠKOLA učebna Tylova 1244 Minimální počet členů okrskových volebních komisí ve všech volebních okrscích je stanoven v počtu 6. DELEGOVÁNÍ ČLENŮ DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise doručením jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen nebo náhradník přihlášen k trvalému pobytu a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni. Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu starostovi nejpozději do Právo volit do zastupitelstev krajů má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Ve volbách do zastupitelstev krajů není možné hlasovat na voličský průkaz. JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru ZÁLEŽÍ POUZE NA NÁS I přestože každoročně stoupá množství produkovaných odpadů a s ním i množství obalových odpadů, je snahou města zajistit občanům dostatečnou kapacitu nádob na tříděný odpad. V současné době je na 29 stanovištích v Žamberku celkem 97 kontejnerů. Většina občanů pečlivě třídí své odpady. Nicméně je důležité vytříděné složky odložit na správné místo. Stále se objevují v popelnicích a kontejnerech na směsný odpad plastové lahve i nápojové kartony. Přitom stačí udělat pár kroků navíc a vhodit je do žlutého zvonu. Odkládejte, prosím, odpad dle druhu do příslušných nádob a na vyhrazená místa. Stanoviště kontejneru na směsný odpad v ul.sokolovská Odpad z barevných zvonů se musí také dotřídit. V měsíci srpnu se pracovníkům svozové firmy naskytla nezáviděníhodná situace, kdy do kontejneru na plasty u Penny marketu někdo z občanů odhodil igelitovou tašku s uhynulým chovem svých králíků. Každý si dovede představit, co v teplých letních měsících následuje. Bohužel ne všichni jsou vybaveni dostatečnou mírou tolerance a své problémy přenáší na jiné. V takových případech nejen že odběratelé odmítají znečištěnou surovinu odebírat, ale město místo získání finančních prostředků za vytříděnou složku odpadu musí hradit náklady navíc (za odstranění, za mimořádné svozy, dezinfekci a pod.). Tím se zvyšují náklady za likvidaci odpadů nám všem. Nebuďte pohodlní, třiďte správně. Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková Brýle pro Afriku Odbor sociálních věcí a zdrav. MěÚ se v dubnu a květnu zapojil do projektu Brýle pro Afriku, který organizuje obecně prospěšná společnost SIRIRI. Smyslem projektu je poslat do Středoafrické republiky dioptrické brýle, které jsou pro běžné Afričany nedostupné. Humanitární sbírka brýlí vyvolala nebývalý ohlas. Celkem se sešlo 525 kusů brýlí s různými dioptriemi. Z tohoto počtu bylo 175 kusů dětských brýlí, které se dostanou ke studentům a žákům, pro které je vada zraku často překážkou ke studiu. Brýle byly odeslány do Prahy, kde nyní probíhá ve spolupráci s dobrovolníky a optikami třídění, měření a čištění. Poté budou odeslány do dispenzáře v hlavním městě Bangui. Jedny brýle jsme ovšem do Prahy neodeslali. Neznámá dárkyně přinesla nádherné historické brýle (viz foto), které byly předány do Městského muzea v Žamberku. Snad se na nás dárkyně nebude zlobit, že jsme pozměnili účel jejího daru. Děkujeme všem, kdo jste přinesli brýle a podpořili tento projekt. Mgr. Dagmar Ducháčková,vedoucí odboru SOCZ Město Žamberk na základě usnesení Rady města č.50/2008 ze dne VYHLAŠUJE DRAŽBU nalezených věcí, které připadly do vlastnictví Města Žamberk. Dražba se bude konat dne od hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk (radnice). Předmět nálezu Vyvolávací cena Pánské jízdní kolo LIBERTA, žluté...100,- Kč Bicrosové kolo, modré...100,- Kč Horské kolo Olpran Junior dětské, modré...200,- Kč Dámské jízdní kolo, modré...50,- Kč Horské kolo Autor, červené...300,-kč Prohlídka věcí je možná ve středu 10. září 2008 od hod. ve dvoře Městského úřadu v Nádražní ul. 833 (za poštou). Andrea Fišerová, finanční odbor MěÚ vážení spoluobčané, ZvU Vás na předvolební mítink do Divišova divadla v Žamberku 11. září 2008 v hodin Těším se na setkání s Vámi. Jaroslav Bajt, krajský zastupitel města Žamberka za KSČM

4 4 Městská policie i n f o r m u j e Dne v hod. řešili strážníci přestupek proti majetku v marketu Plus, kde byl při krádeži zboží přistižen 55 letý muž z Červeného Kostelce. Přestupek byl vyřízen na místě blokovou pokutou. Dne v hod. byla v Penny marketu přistižena při krádeži zboží 28 letá žena ze Žamberka. Přestupek proti majetku byl vyřízen na místě uložením blokové pokuty. Dne v hod. byla hlídka MP přivolána do prodejny Konzumu, kde byl při krádeži zboží přistižen 15 letý mladík ze Žamberka. Za přestupek proti majetku mu byla uložena bloková pokuta a následně byl mladík předán rodičům. Dne v hod. řešili strážníci stížnost na rušení nočního klidu na Masarykově náměstí, kde si jedna rodina uspořádala na balkoně hlučný večírek. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřízen domluvou. Dne ve hod. byli strážníci přivoláni do prodejny Konzumu, kde byla při krádeži zboží přistižena 38 letá žena z Rokytnice v O.h. Přestupek proti majetku byl vyřízen uložením blokové pokuty. Dne v hod. řešila hlídka MP u diskotéky v Žamberku fyzické napadání mezi mužem a ženou. Žena měla muži údajně nafackovat a on ji měl udeřit pěstí do obličeje a tahat za vlasy. Přestupek proti občanskému soužití byl postoupen příslušnému správnímu orgánu. Dne v hod. řešili strážníci další krádež, opět v prodejně Konzumu. 19 letý muž z Ústí nad Orlicí odcizil zboží v hodnotě 65,-Kč. Prověřením osoby u Policie ČR bylo zjištěno, že muž byl v posledních třech letech odsouzen za majetkový trestný čin, a proto byla věc postoupena Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Dne ve hod. oznámil muž z Letohradu, že se mu v areálu léčebny ztratila jeho 70 letá manželka trpící duševní poruchou, se kterou jel na lékařské vyšetření. Po hodinovém pátrání nalezla hlídka MP pohřešovanou za Žamberkem na silnici č.11, kde si ji manžel převzal. Dne v hod. řešili strážníci v Zámecké ul. 20 letého mladíka, který rušil noční klid křikem a kopáním do popelnic. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřízen uložením blokové pokuty. Dne v hod. nalezla hlídka MP v Sokolovské ul. na chodníku ve zvratkách ležícího namol opilého 22 letého muže. Muž u sebe neměl žádné doklady, nebyl schopen ani komunikovat. Muž byl ošetřen lékařem a bylo zjištěno, že je ze Zábřehu na Moravě a zde tráví dovolenou s rodiči, kteří si ho posléze převzali. Za přestupek proti veřejnému pořádku byla jmenovanému uložena bloková pokuta. Za MěP Kamil Luňáček Ve středu 27. srpna t.r. se po osmé hodině ranní rozezvučela, mimo její pravidelný zkouškový režim, městská siréna. Během chvilky vyjížděly k požáru panelového bytu na sídlišti v Žamberku profesionální i dobrovolní hasiči ze Žamberka, kde posléze prováděli zásah. Přímo u místa neštěstí jsme potom viděli vozy hasičských sborů Líšnice a Letohradu, vůz s výškovou technikou HZS Ústí nad Orlicí, které tvořily zálohu. Úžasná spolupráce, rychlost a souhra za kterou všem, kteří se této události zúčastnili, patří náš obdiv a poděkování. Stačila chvilka nepozornosti a během okamžiku se tak změnil osud několika našim spoluobčanům. Naštěstí se tato katastrofa obešla bez ztráty lidského života a vážného poškození zdraví. pavvl- Český zahrádkářský svaz základní organizace Žamberk oznamuje, že PROVOZ MOŠTÁRNY v Albertově ulici v Žamberku bude zahájen Objednávky přijímáme předem na tel.čísle: Přijímáno bude pouze ovoce čisté, nenapadené hnilobou nebo jinak poškozené. Čisté a vymyté lahve s sebou! Příjem ovoce na moštování: Středa hod. a sobota hod. Výdej moštu (lahve 0,7 l s sebou): Středa hod. a sobota hod. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb v Žamberku a blízkém okolí Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb v Žamberku a blízkém okolí. V příštím čísle Žamberských listů vyjde zvláštní příloha Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb v Žamberku a blízkém okolí. Cílem katalogu je poskytnout občanům přehled o poskytovaných sociálních a doprovodných službách, kontakty na jednotlivé organizace. Katalog vznikl v rámci plánování sociálních služeb v Žamberku. Je neprodejný, k dostání bude také na Městském úřadě, u jednotlivých organizací, v Informačním středisku apod. Věříme, že vám publikace pomůže k lepšímu využití nabízených služeb, ať pro Vás, či Vaše blízké. Mgr. Dagmar Ducháčková,vedoucí SOCZ

5 5 ZAČÍNÁME 1. září 2008 první zvonění oznamuje nejen začátek nového školního roku 2008/2009, ale chce také sdělit všem žákům, rodičům i pedagogům na ZŠ Žamberk, Nádražní 743, že je škola očekává nejen v novém kabátě, ale i s novým vedením. Na všechny žáky se těší ředitel školy pan Mgr. Roman Pospíšil. V příštím roce oslaví naše ZŠ 50 let od svého založení. Mnoho bývalých žáků i učitelů si připomene školní léta prožitá ve škole, která měla v nedávné minulosti vždy velmi dobrou pověst. Chtěli bychom navázat a pokračovat v silných tradicích, ale také nabídnout žákům nové aktivity např.: sportovní kurzy v každém ročníku (plavecký, cyklistický, lyžařský, turistický), mimoškolní aktivity, spolupráci se ZŠ 28. října 581 v pořádání vědomostních a sportovních soutěží mezi žáky, patronát starších žáků nad prvňáčky a řadu dalších akcí. Stručně řečeno: Chceme začít s novým elánem ke spokojenosti žáků, rodičů i široké veřejnosti. Informace, zajímavosti a aktuality najdete na našich internetových stránkách: Těšíme se na vzájemnou spolupráci s rodiči i sponzory. Podněty, připomínky lze prezentovat také prostřednictvím školské rady, která pracuje ve složení Ing. Ryan Strnad, PhDr. Petra Novotná, Mgr. Lenka Navrátilová. Do nového školního roku přejeme všem žákům hodně úspěchů školních i osobních, pevné zdraví a dobrou školu. Otázka: A jak se pozná dobrá škola? Odpověď: Do dobré školy chodí žáci i učitelé rádi. Vedení a pedagogové ZŠ Žamberk, Nádražní 743 Od 1. srpna 2008 nastoupil do funkce ředitele ZŠ Nádražní 743 v Žamberku pan Mgr. Roman Pospíšil. Redakční rada ŽL přeje novému řediteli hodně úspěchů, trpělivosti a radosti v novém působišti a těší se na dobrou spolupráci. Za Redakční radu Pavlousková Vlasta, odp.red. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZUŠ PETRA EBENA Hudební obor pondělí 1. září ve hod. v sále ZUŠ Taneční obor úterý 2. září od hod. v tanečním sále Výtvarný obor úterý 2. září od hod. učebna VO U Pešanů Paličkování pondělí 1. září od hod. v učebně paličkování Literárně dramatický obor čtvrtek 4. září v hod. v učebně LDO Žáci zapsaní do přípravné hudební výchovy se sejdou v úterý 9. září ve hod. Taneční, výtvarný, dramatický obor i paličkování zvou v tentýž čas k zápisu i nové zájemce! Těšíme se na Vás!!! PHDr.Hana Chvátilová, ředitelka Soutěž ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy - 2. ročník Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2008/ ročník soutěže ve sběru druhotných surovin pro školy, předškolní zařízení a speciální školy, které mají sídlo v Žamberku. Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu zavedením trvalého systému separování ve školách, zajistit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností na třídění, zvýšit množství separovaného odpadu ve městě a snížit množství využitelných složek odpadu ukládaných bez využití na skládku. Děti ze škol mohou sbírat papír, nápojové kartony a použité drobné elektrospotřebiče. Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou zveřejněny na, případně lze o ně požádat na u: nebo získat na Odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZE) MěÚ Žamberk. V průběhu soutěže bude vedena evidence množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů a použitých drobných elektrospotřebičů). Nasbírané množství se bude během soutěže připočítávat škole k jejím předešlým dosaženým výsledkům. Tato evidence bude každý měsíc aktualizovaná a bude přístupná na internetových stránkách pořadatele. Průběžné výsledky budou také zveřejňovány v Žamberských listech. V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny hodnotné ceny. Soutěž bude probíhat celý školní rok 2008/2009 a do 19. června 2009 budou vyhlášeny a zveřejněny celkové výsledky soutěže a školy obdrží případnou pozvánku na slavnostní předání cen. Do 30. června 2009 budou předány výhercům soutěžní ceny. Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková Školní rok 2008/2009 začíná v pondělí 1. září Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a aby ten důležitý krok v životě, který je čeká, byl pro ně co nejkrásnější. Ostatním žákům, studentům, učitelům a všem pracovníkům škol a školských zařízení přejeme úspěšné zahájení nového školního roku. Prázdniny ve školním roce 2008/2009 Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny v okrese Ústí nad Orlicí budou trvat od pondělí 16. února do neděle 22. února Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna Andrea Fišerová, oddělení školství MěÚ Pěvecký sbor CORALE Gymnázia Žamberk bude ve dnech hostitelem dětského pěveckého sboru Bez Chor ze švýcarského města Brugg. Se sbormistrem Simonem Moesch přijede do Žamberka 35 zpěváků ve věku let z výběrové školy (Bezirkschule) Brugg. Sbor zpívá převážně čtyřhlasé populární písně. Společně se sbory Corale a Korálky bude koncertovat v neděli 7.9. v Žamberku v Divišově divadle a ve středu v Letohradě. Na oba tyto koncerty Vás srdečně zveme. V pondělí 8.9. dopoledne vystoupí všechny sbory pro studenty žamberského gymnázia. Více na Mgr. Iva Mimrová MATEŘSKÁ ŠKOLA HEJNICE UPOZORŇUJE RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM SVĚŘIT SVOJE DÍTĚ DO RUKOU UČITELEK V MALÉ VESNICKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE, ŽE MÁME NĚKOLIK MÍST VOLNÝCH! VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLO pí ředitelce MAKALOUŠOVÉ

6 6 Mezinárodní setkání mládeže v Itálii Fresagrandinárii 2008 Dne se naše desetičlenná výprava, skládající se z Ingrid Faltové, Jesiky Žaludové, Petry Krátké, Nikoly Krátké, Dany Lipenské, Rostislava Cába, Pavla Stejskala, Jiřího Ročka a z našich skvělých vedoucích paní Aleny Lišky Němcové a paní Ludmily Smolové, sešla na nádraží v Ústí nad Orlicí za účelem odjezdu na mezinárodní setkání mládeže. Setkání se také účastnila města Senftenberg (SRN), Püttlingen (SRN), Biezingen (SRN), Saint Michelle sur Orge (Francie), Nova Sól (Polsko), Vezsprém (Maďarsko), Žamberk (ČR) a pořádající Fresagrandinaria (Itálie). FOTBALISTÉ 1. FC ŽAMBERK V HOHENBOCCE aneb co se do minulého vydání nevešlo... Na pozvání našich fotbalových přátel z SG Hohenbocka v Německu uspořádal náš oddíl 1.FC Žamberk zájezd ve dnech pro členy oddílu, bývalé hráče a všechny příznivce fotbalu. V sobotu ráno ve dvě hodiny se 26 účastníků vydalo na cestu. Z pozvánky bylo patrné, že náš družební oddíl slaví 85.výročí založení fotbalu v Hohenbocce. Kolem hod. jsme dorazili na známé náměstíčko před fotbalovým stadionem. Po vřelém uvítání jsme byli seznámeni s programem a ubytováni v rodinách. Hohenbocka je malebná vesnička s obyvateli, ležící mezi borovými lesy asi dvacet kilometrů od Senftenbergu. Po ubytování jsme nasedli do tradičních koňských povozů a odjeli pár kilometrů za obec k nově postavené rozhledně vysoké dvacet metrů. Naskytl se nám krásný výhled po okolí, pokrytém borovými lesy s bezpočtem větrných elektráren v dálce. Přímo pod rozhlednou pro nás hostitelé uvařili kotlíkový guláš, který nám velmi chutnal. Po výborném obědě jsme se vrátili na stadion, kde v obrovském stanu již probíhaly oslavy. Střídala se různá hudební tělesa a taneční skupiny. Náš kombinovaný tým se zúčastnil turnaje ve velkém fotbale s místními kluby. Nejprve jsme s mužstvem SG Hossena po devadesáti minutách hráli nerozhodně 3:3, ale postoupili na penalty v poměru 7:6. Ve finále se náš tým utkal s domácí SG Hohenbocka. Utkání skončilo 1:1, a tak musely o vítězi znovu rozhodnout penalty. Štěs tí nám nepřálo a prohráli jsme 4:5. V turnaji jsme obsadili výborné 2. místo a vrhli jsme se vstříc slavnostnímu večeru ve stanu. Během večera byla k vidění řada tanečních vystoupení, divadelních skečů a taškařic v podání místních fotbalistů a jejich příznivců. Jednotlivá vystoupení byla proložena disco hudbou, kterou míchal místní diskžokey. Největší vytrvalci vydrželi tančit až do rána. Druhý den program pokračoval. Členové místního oddílu uspořádali pro šest soutěžních družstev pětiboj v žertovných disciplínách. I naše výprava díky obětavosti ženské části výpravy jeden smíšený tým postavila. Při legračních soutěžích dopoledne rychle uběhlo (náš tým obsadil 3. místo) a čekal nás další program. Autobusem jsme Ve spolupráci s chirurgickou ambulancí polikliniky Žamberk a oddělením plastické chirurgie SANUS Hradec Králové Poradenství v oboru plastické a estetické chirurgie Chirurgické zákroky a operace v lokální anestesii Objednávání k operacím v celkové anestesii (tyto výkony jsou prováděny na oddělení plastické chirurgie SANUS Hradec Králové) Převazy a ambulantní pooperační péče Ordinační hodiny ambulance: čtvrtek od 9 do l6 hod. po předchozí telefonické domluvě Informace a kontakt:: tel.: nebo se přemístili na nedaleký statek, kde jsme si prohlédli chov osmdesáti jezdeckých koní s přilehlou malou zoologickou zahradou. Hned vedle byl pro nás připraven vynikající oběd a čekalo nás další překvapení. Autobusem jsme pokračovali do Senftenbergu, kde byla speciálně pro naši výpravu dohodnuta prohlídka závodní dráhy s mezinárodní atestací na závody motocyklů třídy EURO SPEEDVWEY. Dráha byla vybudována v r s tím, že by na ní v budoucnu mohly jezdit i monoposty F1. Rozlehlým areálem nás provázela průvodkyně. Postupně jsme si prohlédli hlediště pro 120 tisíc diváků, tiskové středisko, boxy závodníků a dostali jsme se i na stupně vítězů. Během prohlídky se na dráze proháněly motorky v rychlostech okolo km/hod. Bylo nám řečeno, že na dráhu může každý, kdo vlastní motorku a zaplatí stanovenou cenu. Pro případné zájemce, čtvrthodinka na dráze stojí 17 euro. Po exkurzi jsme se vrátili zpět do Hohenbocky, kde nás před zpáteční cestou čekalo poslední občerstvení. Po nezbytném společném focení a vřelém rozloučení jsme v nedělním podvečeru vyrazili k domovu. Byl to velice povedený zájezd a my se už nyní těšíme, až za dva roky přivítáme naše přátele z Hohenbocky u nás v Žamberku. Jiří Šámal, sekretář oddílu Děkujeme Technickým službám. s.r.o. Žamberk, především panu Ivanu Vrkočovi, že rychle zareagoval na naši žádost v min. ŽL o umístění kontejneru na hřbitově, v jeho spodní části a operativně tam slíbenou popelnici umístil. Spokojení občané Byly nám nabídnuty tyto workshopy: hudba, tanec, vaření, malování, vyšívání a sochařství. Ingrid s paní Smolovou si vybraly možnost poznat italskou kuchyni. Naučily se dělat těstoviny na mnoho způsobů a také velmi výtečné tiramisu. Pavel a Rosťa se zase podíleli na úpravě a dodělávání sochy s názvy spřátelených měst, která stojí na památku ve Fresagrandinarii. Petra s Jirkou malovali obraz svého města a velmi se jim povedl. Poslední workshop,ve kterém bylo zastoupeno naše město, byl tanec. Tančily Dana, Nikola, Jesika a paní Liška a naučily se 4 italské tance. Celkově bych těch 10 dní, které jsme tam strávili, ohodnotila tak, že většina z nás tam jela, aniž by pořádně věděla do čeho jde a odjela s naprostým nadšením. Měli jsme možnost procvičit si své jazykové schopnosti v konverzaci s jinými národy a navázat nová přátelství, prohlédnout si italská města Ĺ Aquilu, Vasto a Řím s velkolepými památkami, naučit se i něco nového ve workshopech a nebo jen se tak třeba válet u moře v písku a nebo navštívit kouzelný aquapark. Co nás však překvapilo, byl velký a neutuchající zájem a přátelské přijetí místních obyvatel Fresy, pro které to byl také nevšední zážitek hlavně večerní představování měst s programy v aréně v přírodním amfiteátru. Musím říct, že se nám velmi povedla prezentace našeho města Žamberka i program, který jsme nacvičovali ještě před odjezdem v Animu. Myslím, že nikdo nebyl nespokojen a všichni se vrátili domů plni zážitků a krásných vzpomínek. Za všechny zúčastněné Nikola Krátká

7 7 Z městského muzea BARON JOHN PARISH MUŽ, KTERÝ POVZNESL ŽAMBERK I REGION A ZA SVÉ SLUŽBY ZÍSKAL OCENĚNÍ RAKOUS- KÉHO CÍSAŘE I ŠVÉDSKÉHO KRÁLE Portrét Johna Parishe, svobodného pána ze Senftenberku, olejomalba na plátně 270 x 180 cm, autor neznámý (Foto: J.M. Parish) Ve čtvrtek 2. září roku 1858 se ve čtvrt na pět odpoledne dozvěděli obyvatelé Žamberka smutnou zprávu, že ve svém sídle na zámku v Žamberku zemřel ve věku 84 let majitel panství baron John Parish, svobodný pán ze Senftenberku, rytíř řádu Polární hvězdy a člen londýnské Královské astronomické společnosti. Krátce po překročení věku 41 let učinil závažné rozhodnutí, vybral si spolu se svojí chotí, půvabnou paní Kateřinou, nový domov v Čechách, v panství Žamberk. Kupní smlouvou z získal toto panství spolu s hradem Litice za 1 milion zlatých od knížete Werianda Alfréda Windisch Graetze a plných 43 let zůstalo v jeho rukou. John Parish, jako anglický podnikatel a obchodník, neměl právo na zakoupení deskového panství v Čechách, a proto musel požádat císaře Františka I. o povýšení do šlechtického stavu a udělení domovského práva pro šlechtu - tzv. inkolátu. 24. února r.1816 mu byl udělen titul rytíř ze Žamberka (Ritter von Senftenberg) a byl povýšen za své zásluhy císařským majestátem a získal dědičný titul svobodný pán ze Senftenberku (Fraiherr von Senftenberg). Při koupi zahrnovalo žamberské panství jiter panské půdy a jiter půdy poddanské. Na žamberském panství bylo usazeno téměř obyvatel a náležel k němu již zmíněný hrad Litice a dalších 22 obcí. V Žamberku stálo 440 domů, ve kterých bydlelo téměř obyvatel. K žamberskému panství náležely 4 dvory, 7 filiálních kostelů, 23 mlýnů, 7 pil a pivovar. John Parish prokázal své manažerské i diplomatické ambice ještě dávno předtím, nežli do Žamberka přišel. Jeho otec, rovněž John Parish ( ), byl velmi úspěšným podnikatelem a působil jako generální konzul Spojených států amerických v Hamburku, do této funkce byl jmenován Geoergem Washingtonem v r V letech řídil jeho syn John Parish spolu se svým bratrem Richardem v Hamburku rodinnou firmu Parish & Co., od r.1808 žil John Parish ml.v Londýně. V období let zabezpečil v zájmu anglické vlády během koaliční války nebezpečnou transakci, kterou získalo Rakousko finanční pomoc od Anglie, aby bylo zabráněno totálnímu vyčerpání pokladny po napoleonských válkách. Proto mohl později počítat s oceněním svých zásluh a nic nebránilo udělení zasloužených titulů. John Parish se stejně tak jako nástupci z rodu Parishů, snažil o všestranný rozkvět Žamberka a prosperitu celého panství. Postaral se o obnovu zámku a s pomocí vynikajícího anglického parkového architekta Lancellota Brauna rozšířil zámecký park a vtiskl mu anglický ráz. Do parku s rozlohou 256 ha nechal vysadit vzácné dřeviny a umístit celou řadu drobných staveb (sluneční hodiny, kašnu, gloriet).v pohádkově krásné krajině na kladských hranicích, asi 2 km od Klášterce, se rozhodl postavit lovecký dům Lusthaus a v r.1820 empírový lovecký zámeček v Liticích. V jejich interiérech byly ukryty lovecké trofeje. John Parish musel své panství velmi milovat, protože již v r.1822 požádal místoředitele litografického institutu ve Vídni, Martina Tejčka, aby vytvořil celkem 12 barevných výpravných obrazů s motivy ze žamberského panství. Věnoval se rovněž plemennému chovu koní a velmi mu záleželo na tom, aby byl rozšířen chov ovcí. Zároveň si uvědomoval, jak důležité je, aby obyvatelé Žamberka měli dostatek pracovních příležitostí. Proto vypsal v r.1833 soutěž na výstavbu továrny, která by vyráběla kvalitní vlněné látky, které by mohly být vyváženy i do ciziny. Z mnoha přihlášených zájemců se rozhodl pro firmu švýcarského podnikatele Mikuláše Vonwillera. V nedalekých Helvíkovicích nechal postavit bažantnici. John Parish byl velkým milovníkem hudby, proto si přál založit zámeckou kapelu. Ta byla tvořena brilantními hudebníky ze Žamberka i okolí, kteří se pravidelně scházeli na zámku ke zkouškám a slavnostním hudebním produkcím. Zámecká kapela měla pouze příležitostný charakter. John Parish byl sám skvělým hudebníkem a hrával na violoncello a flétnu. V r.1852 dedikoval Johnu Parishovi, jako poděkování vlastní skladbu s názvem Vzpomínka na Žamberk, hudební skladatel a houslový virtuóz Josef Růžička, který se jako hráč účastnil proslulých letních hudebních zámeckých slavností. Díky Josefu Růžičkovi se v Žamberku hrála předehra k opeře W. A. Mozarta Kouzelná flétna, smyčcový kvintet Es dur L. van Beethovena a Historická symfonie L. Spohra. John Parish se živě zajímal nejen o dějiny a umění, ale také o přírodní vědy. Lákaly ho fyzikální jevy, matematika i astronomie. Neváhal dokonce rozšiřovat své znalosti v oblasti matematiky ve vyzrálém věku. Byl členem celé řady odborných a dobročinných společností pomologického spolku, spolku zahradnického, Spolku milovníků umění a hospodářské výroby. V r.1844 nechal v zámeckém parku na místě původní dřevěné observatoře (postavené již v r.1842) vybudovat zděnou budovu hvězdárny, plán hvězdárny vypracoval architekt Oppolzer podle návrhu profesora H. CH. Schumachera. Podle posledních průzkumů stála budova asi 20 kroků od jihozápadního křídla zámku. Byla na svoji dobu vybavena špičkovými přístroji. V žamberském muzeu se nachází vzácná panotypie dokladující Sluneční hodiny z období kolem roku 1850, původně umístěné v Zámeckém parku. Foto: Petr Kalous jak část budovy hvězdárny, tak i oba astronomy Johna Parishe i Theodora Brorsena. Tento doklad pořídil žamberský knihař a knihkupec Antonín Chramosta, pravděpodobně v r Po Paulu Heckelovi zde od r.1847 působil nadaný dánský hvězdář Theodor Brorsen, který byl do té doby prvním asistentem profesora Heinricha Christiana Schumachera ve hvězdárně v Altoně. Žamberská hvězdárna udržovala spojení s významnými evropskými hvězdárnami a výsledky pozorování byly pravidelně zveřejňovány v časopise Astronomische Nachrichten. Těšila se pozornosti nejvěhlasnějších evropských astronomů. Jak dokládá originál diplomu, uložený ve SOAr v Zámrsku, byl baron John Parish od 9. června 1848 čestným členem britské Královské astronomické společnosti a již od roku1844 čestným doktorem pražské univerzity, náleželo mu rovněž čestné členství v Královské české společnosti nauk. Roku 1845 nechal v Žamberku postavit empírovou budovu, která sloužila jako útulek pro přestárlé služebnictvo a nejchudší obyvatele panství, na počest své manželky, která přišla s podnětem tuto budovu postavit, ji dal jméno Kateřinský špitál. Kopii zřizovací listiny špitálu, zmiňující důkladně rozsah péče, má ve svých archivních fondech žamberské muzeum. I když se podařilo zmínit jen část aktivit barona Johna Parishe, setkáváme se v Žamberku na každém kroku s výsledky jeho podnikatelských, kulturních i sociálních aktivit. Jsme rádi, že od letošní muzejní sezony můžete v expozici muzea vidět portrét barona Parishe i jeho choti baronky Kathariny Parish. Autor portrétů v nadživotní velikosti není znám. Zásluhy barona Johna Parishe oceňoval nejen císař František I., ale také švédský král Karel XIV., který odměnil jeho pomoc při odvrácení postupu napoleonských vojsk na sever řádem Polární hvězdy a vzácným stolem pro společenské hry, vykládaným švédskou žulou, syenity, porfyrity, spility a ušlechtilými odrůdami křemene. Tento unikátní předmět byl tyto dny zapůjčen do stálé expozice muzea. Úmrtím Johna Parishe v r.1858, tedy právě před 150 lety, skončila životní dráha výrazného a mimořádného člověka, ale také významná éra činnosti žamberské hvězdárny. Jeho nástupce, synovec Georg Parish, již hvězdárnu neprovozoval. Jak vnímali současníci barona Johna Parishe nejlépe vykresluje charakteristika barona Johna Parishe, uvedená v soukromé korespondenci v Genealogii rodu Parishů, kterou sepsal J.M. Parish. Tato jeho práce pro nás zůstává stěžejním zdrojem faktografických dat a informací. O J. Parishovi zde nacházíme- impozantní postavou a chováním, vznešený, mírný a pečlivý, velký milovník přírody, brilantní jezdec. PhDr. Marie Otavová, ředitelka Lovecký dům v údolí Divoké Orlice nad Kláštercem nad Orlicí. Litografie Martina Tejčka z r.1822 ze souboru Obrazy z panství Žamberk

8 8 w w w. f i d i k o. c z 3. září středa ve hod. René ČR dokumentární Ryze dokumentární film Heleny Třeštíkové se syrovou autentičností vypráví těžko uvěřitelný příběh Reného, který byl od svých sedmnácti let sledován filmovou kamerou na své cestě mezi vězením a krátkými pobyty na svobodě. česky 85 min. od 12 let 60,- Kč 6. září sobota ve hod. Hancock USA akční komedie Hancock rozhodně není žádný řadový superhrdina. Je popudlivý, sarkastický, konfliktní a nepochopený. Namísto dobře míněných hrdinských skutků za ním zůstává zmatek a spoušť...a nezajímá ho, co si o něm lidé myslí. širokoúhlý česky 92 min. přístupný 70,- Kč 10. září středa ve hod. Rolling Stones USA, VB dokumentární Dokumentární film je pohledem režiséra Martina Scorseseho na legendární rock n rollovou kapelu. Vznikl během dvou dnů na podzim 2006 v Beacon Theatre v New Yorku. V roli hostů vystoupí také kolegové z branže - Christina Aquilera, Jack White či bluesman Buddy Guy. titulky 108 min. přístupný 70,- Kč 13. září sobota ve hod. 14. září neděle ve hod. Sex ve městě USA komedie Film je pokračováním seriálových příběhů Carrie, Samanthy, Charlotte a Mirandy. Trojice čtyřicátnic a jedna padesátnice (co se neúspěšně tváří jako třicátnice) si užívá peněz, sexu a života vůbec a hodně o tom mluví... titulky 145 min. od 12 let 70,- Kč 17. září středa ve hod. Iron Man USA akční Tony Stark, výrobce a dodavatel technologicky vyspělých zbraní pro americkou armádu, je unesen. Díky své vynalézavosti si v zajetí vyrobí brnění, které mu pomůže při útěku. Tento improvizovaný oblek stále vylepšuje. Tak se zrodí Iron Man... širokoúhlý titulky 125 min. od 12 let 60,- Kč Pěvecký sbor Gymnázia Žamberk Vás srdečně zve na KONCERT pěveckých sborů Korálky, Corale Bez-Chor Brugg (Švýcarsko) v hod. Divišovo divadlo Žamberk VARHANNÍ KONCERT PROF. FRANTIŠKA VANÍČKA Líšnice 13. září 2008 v hod. v kostele sv. Rodiny František Vaníček Vystudoval hru na varhany na konzervatoři v Pardubicích (J. Rafaja) a na Akademii múzických umění v Praze (prof. J. Hora). Následně si svoje vzdělání doplnil na Akademii umění v Utrechtu v Nizozemí. Úspěšně se zúčastnil mnoha mezinárodních i národních varhanních soutěží (např. vítězství v Mezinárodní varhanní soutěži A. Schweitzera v nizozemském Deventeru ). Český hudební fond mu v r.1991 udělil za vynikající reprezentaci českého interpretačního umění v zahraničí prestižní cenu Premier prix. V současné době se věnuje především koncertní činnosti. Vystupuje na mnoha sólových varhanních koncertech po celém světě - např. významné varhanní festivaly v USA, Japonsku, Švédsku, Norsku, Dánsku, Nizozemí, Francii, Itálii, Rakousku, SRN atd. Spolu s koncertní činností se věnuje také práci pedagogické. Jako odborný asistent vyučuje na hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde mimo jiné založil nové studijní obory - chrámová hudba a hra na varhany. Varhanní koncert je pořádán při příležitosti 100 let od narození pana Antonína Břízy a k ukončení sbírky na nové varhany. Vstup je dobrovolný. Výtěžek z koncertu bude věnován na nové varhany. Nenechte si ujít tento ojedinělý zážitek, který Vám připraví jeden z předních varhaníků. Keprta M., starosta obce 28. září neděle v hod. Kostel sv.václava Varhanní koncert Varhanní koncert v rámci 12. ročníku Orlicko-kladského varhanního festivalu. Skladby přednese prof. Václav Uhlíř, organolog Královehradecké diecéze, na housle doprovází prof. Jiří Kuchválek. Vstupné 50,- Kč, důchodci 40,- Kč Hajcuk Po zhruba půlroční odmlce se zase hlásí o svoje místo na slunci parta nadšenců, kteří pod hlavičkou občanského sdružení Cagalera arte pořádají známé, alternativní a multižánrové hudební festivaly, s názvem Hajcuk. Velkým impulsem pro další přípravy byly dozajista uskutečněné nové obrovské komerční festivaly v Žamberku, poslední dobou se totiž vůbec zdá, že hudební produkce se silnými sponzory za zády pořádá skoro každý. Lidem se pak týden co týden představují po celé republice známé kapely nejen v televizi a rádiích, ale i na velkých festivalech, kde se často nedává přednost kvalitní nebo alternativní v mnoha ohledech jiné hudbě, ale právě a jen provařeným a osvědčeným jménům. Pro Hajcuk to byl dozajista nový impuls, vytrvat a dál ukazovat lidem nejen kapely pro ně neznámé, ale také ty, kteří dělají hudbu většinou pouze pro radost a vlastní potěšení, aniž by to znamenalo menší kvalitu a nicotný hudební zážitek. Hajcukovo 13. pokračování opět přináší všem příznivcům lačným po hudebním zážitku 5 zcela nových či v místních končinách neznámých kapelek z blízkého i vzdálenějšího okolí Čech: NOU ENTRY, P.LH., DESOLATED, SEX DEVIANTS THE GANGNAILS pro mnohé neznámý název kapely však skrývá obrovský rock n rollový potenciál, umocněný opravdovým kontrabasem, se kterým jeho majitel dělá na jevišti chvílemi až neskutečné kousky. Nutno také upozornit na výborného zpěváka, jenž svojí angličtinou i kompletní visáží chvílemi více než připomíná legendárního Elvise Presleyho. 13. pokračování Hajcukových nášupů je namířeno na sobotu do osvědčených prostor sálu pohostinství U Kostela ve Slatině nad Zdobnicí. Akce startuje od hod. a pořadatelé věří,že doublovaná 13 přinese tentokráte spíše štěs tí a výbornou atmosféru, jako tomu na Hajcuku zatím bylo vždy. Další, podrobnější informace na : Za pořadatele RUBEN vstupné 50,- Kč (děti a důchodci 40,- Kč) v hod. Žamberk kaple Panny Marie bolestné recitál EVY HENYCHOVÉ Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě, ale především charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností všedního života. (vstupné dobrovolné)

9 9 Společenská rubrika Manželství uzavřeli Miloš Nosek, Debřece 208, Skuhrov nad Bělou Helena Musilová, Bohousová 5, Záchlumí Petra Šulcová, matrikářka BLAHOPŘEJEME Marie Kaplanová 90 let Albertova Ludmila Dostálová 90 let U Polikliniky Zora Jahodová 88 let Havlíčkovo nábřeží Věra Langová 85 let nám. Gen. Knopa Václav Krčmář 85 let Fučíkova Květoslava Fojtíková 84 let Nádražní Stanislav Vlček 84 let Krátká Žofie Lírová 83 let Dvořákova Adolf Černohous 82 let U Daliborky Jiřina Zrnová 80 let Pod Sanatoriem 351 Vzpomínáme Oldřich Šafář 58 let U Polikliniky Miroslav Stejskal 65 let Nádražní Jiří Valach 79 let Albertova Václav Bříza 61 let Chelčického 470 Čest jejich památce! Edita Pálková, evidence obyvatel Vzpomínáme 3.září 2008 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana Milana Štandery ze Žamberka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně s námi. Manželka Marie a děti s rodinami 16. září 2008 vzpomeneme 5.výročí úmrtí paní Aleny Vavřičkové ze Žamberka. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte společně s námi. Synové Jindřich, Jaroslav, Karel a přítel František 16. září 2008 uplyne 20 let, kdy nás opustil pan Bohumil Vačkář a 31. října 2008 si připomeneme 11.výročí, kdy od nás odešla dcera Janička Vačkářová. Kdo jste je znali, věnujte jim, prosíme, společně s námi tichou vzpomínku. Děkujeme. Rodiny Vačkářova a Vohníkova Mimořádná svatba na radnici v Žamberku Na konci měsíce srpna oslavili manželé Stanislav a Věra KASKOVI ze Žamberka významné životní výročí uplynulo 60 let od doby, kdy se vydali na společnou cestu životem. ZA VŠECHNU STAROSTLIVOST A LÁSKU DĚKUJÍ A DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI přejí DĚTI, VNOUČATA A PRAVNOUČATA 2. srpna t.r. uzavřeli na městské radnici v Žamberku manželství dva státní občané Velké Británie, pan Stephen Thomas Evans a paní Julia Mary Abert-Recht. Bylo pozoruhodné, že si pro svůj svatební den vybrali právě naše město. Vysvětlení bylo nasnadě - nevěstiným pra pra strýcem byl prof. Eduard Albert, žamberský rodák. Bylo nám sděleno, že nevěsta si tento kraj a hlavně pak okolí hradu Litice nad Orlicí, kde probíhala svatební hostina, velmi zamilovala, a proto se rozhodla svůj svatební slib vyslovit právě v Žamberku. Většina svatebčanů pocházela ze Skotska a její mužská část byla oblečena do tradičních skotských kiltů. Bylo pro nás velkým uznáním a potěšením, dle slov paní tlumočnice, že celý průběh svatebního obřadu, který probíhal podle českého právního řádu, se snoubencům i svatebním hostům moc líbil a byli v obřadní síni na radnici v Žamberku velmi spokojeni. Petra Šulcová, matrikářka PODĚKOVÁNÍ Všechna blahopřání k naší diamantové svatbě nás velmi potěšila a všem gratulantům děkujeme i za dary. Velmi si vážíme i písemné gratulace redakce Žamberských listů a Sboru pro občanské záležitosti při MěÚ v Žamberku a osobní účasti zástupců města, pana starosty, předsedkyně a členů SPOZ i mnoha dalších spoluobčanů při slavnostním obřadu. Jaroslav a Helena Cimprikovi S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že nás 11. srpna 2008 opustil náš dlouholetý člen, pan Jiří Valach. Patřil k zakládajícím členům Územní organizace Svazu diabetiků v Žamberku a prošel všemi těžkostmi, které jsou spojeny s nově vytvářenou organizací. Do letošního roku zastával funkci místopředsedy a přestože byl nemocen, účastnil se veškeré činnosti, kterou naše organizace vyvíjela. Byl schopným organizátorem a oblíbeným kamarádem, který dokázal pomoci, bylo-li třeba. Byl také dlouhá léta členem výboru Svazu postižených civilizačními chorobami. Za všechny členy obou organizací vyslovuji poděkování za obětavou práci. Bude nám všem chybět. Čest jeho památce! Miroslav Vondřich, předseda organizací Chtěli bychom touto cestou poděkovat Pohřební službě pana Daniela Janaty za profesionální, velice lidský přístup a organizaci smutečního obřadu při posledním rozloučení s naším tatínkem, panem Jiřím Valachem. Při této příležitosti děkujeme všem, kteří se s ním přišli rozloučit, děkujeme také za květinové dary a projevy soustrasti. Zarmoucená rodina Děkujeme Pohřební službě pana Daniela Janaty za citlivý přístup a organizaci posledního rozloučení s panem Miroslavem Stejskalem ze Žamberka. Děkujeme také všem za slova útěchy, květinové dary a projevenou podporu v naší těžké chvíli. Rodina Stejskalova

10 10 DDM Žamberk ve školním roce Dům dětí a mládeže ANIMO Žamberk je školské zařízení, které v září 2008 oslaví 25.výročí svého vzniku. Jeho zřizovatelem je Pardubický kraj, ale velkou měrou se na financování aktivit DDM ANIMO také podílí Město Žamberk. Pod vedením zkušených pedagogů a odborníků realizujeme mimoškolní ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - aktivně se podílíme na výchově dětí a mládeže, na rozvoji jejich schopností, dovedností a myšlení, na posilování duševní hygieny. Poskytujeme účastníkům smysluplné naplnění volného času. V DDM ANIMO Žamberk naleznete nepřeberné množství činností pro děti, mládež i dospělé: zájmové útvary kroužky, akce pro širokou veřejnost, akce na klíč, letní dětské tábory, soustředění, letní pobyty u moře, mezinárodní setkání mládeže, výukové programy pro školy spontánní činnosti - volně přístupný PC klub, horolezecká stěna, ping-pong, Stručný přehled kroužků: KROUŽKY PRO NEJMENŠÍ A PŘEDŠKOLÁKY Angličtina s Krtečkem - NOVINKA!!!, Klubíčko, Myšután a spol.+ Barvínek, Hrajeme si s hudbou, Logopedie, Plaveme s delfínem, TS Neon MINI viz Kroužky pro děti a mládež KROUŽKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Dramatika a hudba, Divadelní, Hrajeme si s hudbou - NOVINKA!!! CHOVATELSTVÍ, Jezdectví JAZYKOVÉ KURZY, Veselá angličtina, Easy english, Francouzština, Španělština začátečníci, Španělština mírně pokročilí KLUBY A PORADNY Klub deskových her, Klub Fashion & Modeling - NOVINKA!!! Logopedická poradna SPORTOVNÍ KROUŽKY Fotbálek - NOVINKA!!!, Horolezectví, Junior aerobik - Mičuda, Junior aerobik - Elixír, Junior aerobik III, Kanoistika, Karate SHOTOKAN-RYU Žamberk, Karate Letohrad, Meteors Baseball Team Žamberk - NOVINKA!!!, Mladí hasiči, Orientační běh, Ping Pong - NOVINKA!!!, Plaveme s delfínem - NOVIN- KA!!!, Skateklub, Sportovní gymnastika přípravka, Sportovní gymnastika pokročilé, Šachy, Volejbal. TANEČNÍ KROUŽKY Country tance Alabama, Orientální a latinské tance Amarilis, Orientální tance začátečníci Klášterec nad Orlicí, Orientální a latinské tance pokročilí Klášterec nad Orlicí, Taneční skupina DEEP SKILLZ CREW - Žamberk, Taneční skupina DEEP SKILLZ CREW - Letohrad, TS Neon MINI, TS Neon DVK, TS Neon JVK, TS Neon HVK TECHNIKA Graficklub, Letečtí modeláři VÝTVARNÉ KROUŽKY Barvínek, Paletka, Paleta, Malý keramik, Keramika pro školáky, Keramika pro teenagery - NOVINKA!!! PRO DOSPĚLÉ Aerobik, Angličtina začátečníci, Angličtina pokračující, Karate, Keramika - NOVINKA!!!, Jóga krok za krokem, Jóga podle Iyengara, Orientální tance začátečníci, Ruština - začátečníci a mírně pokročilí - NOVINKA!!!, Tai či začátečníci, Tai či mírně pokročilí, Tai či pokročilí, Točení na kruhu - NOVIN- KA!!!, TS Neon SVK - NOVINKA!!! Informace o všem, co DDM pořádá a organizuje najdete v letáku ANIMO, Dům dětí a mládeže Žamberk nabídka volnočasových aktivit , který by jste měli obdržet prostřednictvím České pošty do svých poštovních schránek, popř. je k vyzvednutí přímo v DDM či v Informačním centru. Doufáme, že si z naší nabídky aktivit vyberete. Těšíme se na Vaši návštěvu! Za DDM ANIMO Lucie Kluková, zástupce ředitele Nádražní 22, Žamberk, tel , Dámský klub Dne jsme se sešli na 2. turnaji v minigolfu. Dobrou a soutěživou náladu podpořilo i počasí, které nám přálo. Soutěžili jak jednotlivci, tak družstva. Sportovní klání jsme zakončili v restauraci Babeta, kde nejúspěšnější golfistky obdržely voňavé ceny. Pozvánka na září od hod. POVÍDÁNÍ O VČELÁCH A MEDU SPOJENÉ S OCHUTNÁVKOU - význam včel a medu pro zdravý život, včelí produkty, rozlišení kvality medu a jeho použití, přednáší Pavel Alexandr Chavík, v Centru přirozeného zdraví (za tržnicí) Žamberk, zveme i pány za Dámský klub Rosalie Zdenka Kroulíková rc POHODA Rodinné centrum je určeno především dětem a jejich maminkám a tatínkům na rodičovské dovolené, kteří nechtějí být sami doma a mají rádi společnost. RC POHODA je otevřeno od 1. září denně od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Na dopolední hodiny je připravován pravidelný program: pondělí - volné hraní úterý - zpívání - zpívání s kytarou za doprovodu dětí na malé hudební nástroje, jednoduché tanečky, hry s hudbou středa - batolátka - vyhrazeno pro maminky s dětmi 0 2 roky čtvrtek - tvoření - malování pastelkami, temperami, práce s nůžkami, modelínou, moduritem pátek - zpívání - zpívání s kytarou za doprovodu dětí na malé hudební nástroje, jednoduché tanečky, hry s hudbou Pravidelný program pro malé děti začíná v 9.30 hodin a trvá přibližně hodinu.návštěvníci mají k dispozici hernu, kuchyňku, knihovnu s možností vypůjčení odborných knih a časopisů z oblasti výchovy a vzdělávání dětí a dospělých, dále také nabízíme možnost přístupu na internet pro vyhledávání pracovních příležitostí a informací ze soc. oblasti. RC POHODA dále nabízí: Výtvarný kroužek pro děti od 7 let - pondělí od do hod. Kurzovné je 400,- Kč/pololetí.Začátek kurzu Přihlášky v RC do Výtvarný kroužek pro děti od 10 let - úterý od do hod. Kurzovné 400,- Kč/pololetí. Začátek kurzu Přihlášky do v RC do Keramika pro dospělé (začínající i pokročilé) - pondělí od do hod. Kurzovné 20,-Kč/za lekci + 50,-Kč/kg hotového výrobku. Začátek kurzu Jóga úterý od do hod. Cvičení vhodné i pro osoby se zdravotními potížemi. Kurzovné 500,-Kč/pololetí nebo 40,-Kč/lekce. Začátek kurzu Točení na hrnčířském kruhu termín výuky dle individuální dohody s lektorkou. Kurzovné je 250,-Kč/5 lekcí + 50,-Kč/kg hotového výrobku. Klub bez klíče Posláním Klubu bez klíče je nabízet dětem a mládeži bezpečný prostor, kde mohou trávit svůj volný čas a kde mají možnost se zapojit do volnočasových aktivit, poskytnout pomoc a podporu v náročných životních situacích. Klub mohou navštěvovat děti a mládež od 8.00 do hod. Klub je otevřen od 1. září každý pracovní den od do hod. Pro pobyt v Klubu bez klíče není podmínkou členství ani jiná forma registrace, děti se mohou účastnit různých volnočasových aktivit např. výtvarné, sportovní činnosti, stolní a společenské hry, nebo mohou zdarma využívat hernu s několika PC, internetem, kulečníkovým stolem, stolním fotbalem, stolním tenisem, elektronickými šipkami. Služby jsou poskytovány bezplatně, děti mohou přicházet a odcházet kdykoli v rámci otevírací doby. Aktuální program RC POHODY i KLUBU BEZ KLÍČE najdete na Zveme Vás na přednášku na téma: LÉČIVÉ PITNÉ REŽIMY PRO ZDRAVÍ Středa 10. září 2008 v hod. Rodinné centrum POHODA, Nádražní 22, Žamberk Za RC Klára Brejtrová Nová služba pro Vás SALON ELEGANCE Jana Pávková Kosmetika pedikúra - manikúra Pasáž Panský dům v Žamberku Otevřeno od 1. září 2008 Provozní doba: pondělí, úterý, čtvrtek hod. středa, pátek hod. Možno objednat mimo uvedenou pracovní dobu. Objednávky a informace na tel Papírnictví v Nádražní ulici v Žamberku Znovu otevřeno Srdečně Vás zveme k návštěvě. Nově otevřené nehtové studio v Žamberku ul. Čs.bratří 228 (naproti husitskému sboru) Vás zve k návštěvě! Tel Lucie Borůvková

11 11 Obecní úřad a SDH Dlouhoňovice srdečně zvou všechny milovníky přírody a lehké turistiky na Setkání u Urbanovy studánky, které se koná 6.září Sraz ve hod. před budovou obecního úřadu. Po krátkém programu u studánky jsou pro dospělé připraveny dvě trasy dlouhoňovickými lesy a pro děti Cesta pohádkovým lesem. Těší se na Vás pořadatelé Domov pod hradem ŽAMPACHEM (domov pro osoby se zdravotním postižením) PŘIJME pracovníky do těchto profesí: PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE Pracovník v přímé pomocné obslužné péči na oddělení - třísměnný provoz Bližší informace poskytne : Bc.Fabián Jaromír - tel FYZIOTERAPEUT Provádění fyzioterapeutických postupů na základě osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut. Možnost zkráceného pracovního úvazku. Bližší informace poskytne : Bc. Marcela Urbánková, tel TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 Kontaktní adresa: DOMOV POD HRADEM č.p. 1, Žampach TEL: , GSM: FAX: V pátek 19. září 2008 od 8.15 hod. do 9.15 hod. se uskuteční na Masarykově náměstí v Žamberku start spanilé jízdy 25 exkluzivních historických vozidel v čele s Karlem Lopraisem a Tatrou Dakar. Připraven je doprovodný program. Po startu vozidel v 9.15 hod. bude následovat jízda městem z Masarykova nám., kolem kostela sv. Václava na kruhový objezd, ulicí Divišovou a Nádražní směr Masarykovo nám. a dále na Klášterec nad Orlicí. V koloně historických vozů se mimo jiné představí Darracque z r. 1909, Citroen 11 Roadster, r.v. 1938, Jaguar E- Type, r.v nebo Austin-Healey 3000, r.v Přijďte si prohlédnout vystavené vozy a podpořit posádky před 444 km dlouhou spanilou jízdou po Pardubickém kraji, která bude zakončena 21. září 2008 na Kunětické hoře. Více informací naleznete na plakátech a. Zuzana Žváčková, MěÚ Žamberk Nevíte, co s načatým odpolednem? Rádi byste si zasoutěžili, ale moc se nezpotili? Tak přesně pro vás jsme připravili BOJ S DRAKEM Místo konání: na tzv. Mazurově louce naproti sídlišti U Polikliniky od do hod. Pro koho je tento boj určen? Pro všechny odvážné od 6 do 15 let i s jejich doprovodem. Co na Vás čeká? Především krutý a nelítostný boj s drakem,na jehož konci na vás čekají buřtíky a malá odměna. Předtím bude ale nutné tu děsivou saň přemoci. Jak na to? Třeba v boji s dračí hlavou na provázku, v průlezu temné jeskyně nebo v tom, kdo lépe zauzluje drakovi jeho dlouhý krk. Pro ty odvážnější bude nachystána pravá dračí bojovka, ve které ale nakonec všechno dobře dopadne. Tak se nenechte přemlouvat, v boji za dobro na světě je potřeba přesila! Na setkání se těší bojovníci z řad skautů a skautek ze střediska Žamberk MÁTE PŘEBYTEČNÉ KILOGRAMY? POTŘEBUJETE ZHUBNOUT? 17. KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY Vám pomůže vytvořit správné stravovací a pohybové návyky, které povedou k redukci váhy V kurzu máte možnost: - pracovat na změně svého životního stylu - zacvičit si přiměřeně svým tělesným možnostem - příjemně strávit čas ve společnosti lidí, majících stejný cíl Kurz trvá 12 týdnů - každý týden jedna tříhodinová lekce Zahájení: v hod. na ZŠ 743 v Žamberku - informace a přihlášky: tel Na setkání s Vámi se těší poradce pro výživu, lektor společnosti STOB Soňa Šmajzrová FIT STUDIO ŠÁRKA Masarykovo nám. Žamberk oznamuje, že zahájilo provoz Pondělí: hod. BODYSTYLLINK - Katka hod. AEROBIC - Naďa Úterý: hod. AEROBIC - Lenka hod. POWERJOGA - Jarmila Středa: hod. BODYSTYLLINK - Katka hod. ORIENT. TANCE - Lenka S. Čtvrtek: hod AEROBIC - Jarmila hod. AEROBIC - Alena hod. POWERJOGA - Lenka Informace na tel Na setkání s Vámi se těší Jarmila Kulhavá

12 12 SPORT TENIS 22. ročník TÝDNE TENISU Tradiční seriál turnajů uspořádal TOSK ve dnech a zúčastnilo se ho 124 hráčů a hráček. Byla to nejnižší účast v historii. Vinu na ní má méně hráčů, kteří objíždějí turnaje a potom nový systém přihlašování do turnajů, fungující od letošní sezony. Turnaj starších žákyň se pro malý počet přihlášek vůbec nekonal. Nejkvalitněji a nejpočetněji byly obsazeny turnaje dospělých. Součástí Týdne jsou i turnaje v minitenisu a babytenisu 9. a 10.srpna Turnajům přálo počasí, pouze semifinále dvouhry mužů se muselo hrát kvůli dešťové přeháňce v hale. Výborně se prosadili i domácí hráči dvě kategorie vyhráli ve dvouhrách (J.Hlaváč a K Kaleta), třikrát se podíleli na vítězství ve čtyřhrách (P.Opletal, J.Hlaváč a J.Opletal). Cenné je také čtvrtfinále K.Kalety ve dvouhře mužů a Pavly Blažkové ve dvouhře žen, semifinálová účast dvojice Ra.Neugebauer-K.Kaleta v mužské kategorii. Celý TÝDEN proběhl bez připomínek a na tradičně dobré organizační úrovni především zásluhou organizátorů jednotlivých soutěží: Ra.Neugebauera kat. ml.žactva, J.Špinlera a A.Jindry za st. žactvo, A.Hrubešové a M.Hlaváčové v dorostu a M.Chvátila, J.Pecháčka a R.Hájka za turnaje dospělých. Kvalitní zázemí pro turnaje vytvořilo vedení oddílu v čele se St.Tajbrem. Největšího úspěchu z domácích tenistů v turnaji dospělých dosáhla dvojice Ra.Neugebauer-K.Kaleta ve čtyřhře mužů, když se probojovala do semifinále čtyřhry. Na snímku zleva druzí poražení semifinalisté P.Kašpar (VŠB Ostrava), J.Blažek (Hr.Kr.), dále Ra.Neugebauer a K. Kaleta. Poděkování patří také sponzorům, kteří poskytli kvalitní ceny nebo finanční odměny. Především firmě JAMALL CZ a.s. Nábytek Brno, generálnímu sponzorovi turnaje dospělých, dále hlavnímu sponzoru turnaje dorostu, KORADO a.s. Česká Třebová, a dalším, městu Žamberku, Pardubickému kraji, firmě Jan Kulhánek Žamberk. Všem děkujeme za přízeň a za poskytnuté dary. Podrobné výsledky naleznete ve vývěsní skříňce TOSK. - mcva- 36. ročník srpnového turnaje ve volejbalu mužů V sobotu 2. srpna se, za nepříliš lákavého počasí, uskutečnil již 36. ročník srpnového volejbalového turnaje mužů. Po teplých červencových dnech jsem očekávali nejhůře podobně teplé počasí, bohužel zase jsme byli zklamáni. Ranní deštík, který byl následován dalšími přeháňkami v průběhu dne způsobil, že zahrát si na našem turnaji v tomto počasí pokládalo za vhodné pouze 8 týmů, z nichž mnozí se žamberského srpnového turnaje zúčastňují již několik desetiletí. I přes zmíněnou nepřízeň počasí byly k vidění kvalitní zápasy a napínavé souboje, nejen o první příčky. Za kvalitu dvorců a jejich stálou provozuschopnost patří dík členům volejbalového oddílu mužů Sokola Žamberk. Po průchodu turnajem bez porážky zvítězil tradiční účastník Omar tým, obhajující loňské vítězství. Na dalších místech se umístily tyto týmy: 2. Hronov. 3. Sokol Kerhartice a na pěkném 4. místě pořádající oddíl Sokol Žamberk. Velký dík patří organizátorům (volejbalisté Sokola Žamberk), ale především sponzorům, bez kterých bychom turnaj jen těžko uskutečnili. Děkujeme sponzorům turnaje, kterými byli: Město Žamberk, Jan Kulhánek UNIKA Žamberk, FotoFinishing Josef SKLENKA, GAF, v.o.s., Petr Harald Cvik, Restaurace U Šajky autobusové nádraží, Pivnice Na hřišti Tomáš Toman, Řeznictví Milan Musil, BOCUS Letohrad, Laktos, s.r.o. Jaroslav Ramba, Sport - Milena Bulíčková, Zelenina Hottmar Letohrad, Nápoje Antonín Smetana. Jan Hlavsa FOTBAL Výsledek mistrovského utkání Muži: Králíky-1.FC Žamberk 1:5 (Huška, Pavelka, Dvořák, Veselý, Šilhavý) Výsledky mistrovských utkání Dorost: 1.FC Žamberk-Sebranice 5:1 (Bednařík 3, Rous, Kočí) Muži: 1.FC Žamberk-Načešice 2:0 (Franke, Jírů). kor- ČERNOVÍRSKÝ KROS BĚH ve Svinné V neděli 3.8. se běžel další ze seriálu pohárových běhů fy Iscarex. Běh se uskutečnil ve Svinné u České Třebové. Výsledky žamberských závodníků: děti 5 roků a mladší 100 m 2. Mikysková Svatava 30, Dolečková Valerie 49,04 chlapci 5-9 let 420 m 2. Mikyska Tomáš 96,07 BĚH NA PEKLÁK Ve středu 6.srpna se běžel již 4.závod tohoto seriálu běh na Peklák, běh do českotřebovské sjezdovky. Délka závodu 1000m s převýšením 150 m. Závodu se zúčastnil Petr Kalous. Umístil se na 11. místě v čase 6,45 min. Na přiloženém fotu je ve fázi totálního vyčerpání před cílem závodu. V říjnu se běží poslední, pátý závod. Ze tří nejlepších se vypočítají konečné výsledky. KRÁLICKÝ TRIATLON V sobotu se konal v Králíkách triatlon. Závodníci absolvovali tři disciplíny: plavání 400 m, kolo 20 km a běh 5 km. Při soutěži byla teplota 21 C a teplota vody 19 C - tedy ideální podmínky. Výsledky: muži let: 8. Mařík Jiří 1:02,58 9. Strnad Tomáš 1:03,23 muži let 3. Novotný Luděk 1:06,31 6. Suchodol Josef 1:09,52 muži nad 60 let 1. Koblížek Jindřich 1:12,13 -vkal- Novotný Luděk CYKLISTIKA ČASOVKA NA SUCHÝ VRCH V sobotu 2.srpna se uskutečnil 23. ročník cyklistického závodu časovka na Suchý vrch v délce 10 km. Start byl u nemocnice v Červené Vodě a cíl u rozhledny na Suchém vrchu. Závodu se zúčastnilo i několik žamberských sportovců. Výsledky: muži 60 let a starší 4. Koblížek Jindřich 32,44 muži let 4. Rozprým Jiří 26, Havrda Jiří 31,40 -vkal- Tomáš Mikyska V neděli se běžel další z pohárových závodů fy Iscarex Černovírský kros. Výsledky: předškoláci 4-5 let 120 m: 2. Lauterbachová Nikola, 3. Mikysková Svatava,13. Dolečková Valerie chlapci 8-9 let 400 m 1. Mikyska Tomáš muži let 4,7 km 23. Kalous Petr 21,32 muži let 4,7 km 8. Novotný Luděk 21,16 muži nad 60 let 4,7 km 7. Kalousek Jan 36,40 -vkal- Kalous Petr

13 13 VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH BASKETBALISTŮ Koncem školního roku, v červnu, kdy oficiální basketbalová sezona již skončila, se chlapci zdejšího gymnázia probojovali na Mistrovství České republiky v basketbalu ZŠ a nižších gymnázií. Pro kolektivní sport našeho města je to ojedinělý úspěch, jelikož na tento turnaj se kvalifikovalo pouze 6 týmů z Čech a Moravy. Družstvo, tvořené převážně chlapci z tehdejší 4.A třídy gymnázia, neodjíždělo na turnaj, který se konal ve dnech 13. až v Chrudimi pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. R. Línka, v roli favorita. Ale také nechtělo skončit na nepopulárním 6. místě a chtělo dobře reprezentovat Pardubický kraj a naše město. Nakonec jejich účinkování v turnaji a předvedená hra byla nad očekáváním.ve své skupině hned v prvním utkání kluci porazili s přehledem ZŠ Kaplice o 11 bodů a po boji prohráli o 4b. se ZŠ Boskovice. I tak postoupili do semifinále, kde ale nestačili na pozdějšího vítěze přeboru ZŠ Litoměřice.V boji o 3. místo pak oplatili týmu Boskovic porážku ze skupiny (vítězství o 3 body) a skončili na celkovém 3. místě. A tak v neděli dopoledne přijímali z rukou vícehejtmana Ing.R.Línka, za přítomnosti dalších osobností Pardubického kraje, pohár a bronzové medaile. Anna Kluková opět mistrem republiky Ve dnech proběhl v Kopřivnici Pohár ČR 11 letého žactva v plavání, na který se Anička nominovala svými výsledky z Krajského přeboru v Chrudimi (5 x 1. místo, 1 x 2. místo). Sobotní závod začal výborně hned na své první disciplíně 200 m prsa si vyplavala 1. místo v čase 3: Další disciplína 50 m volný způsob znamenala 7 místo a poté po velkém boji získala opět 1. místo na 100 m polohový závod v čase 1: V neděli, v den svých narozenin, nejprve zaplavala 5. místo na 100 m volný způsob a poté přišla další zlatá medaile na 100 m prsa v čase 1: Medaile na posledním startu závodu jí unikla pouze o vlásek na 200 m polohový závod skončila na 4. místě. Ke svým 11. narozeninám si Anička vyplavala krásné dárky tři zlaté medaile a s tím spojené tituly Mistra ČR a pět osobních rekordů. lm- Volejbalový oddíl žen Žamberk pořádá v sobotu TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC VE VOLEJBALE Prezentace: Na volejbalových kurtech u sokolovny od hod. Startovné: 100,- Kč za dvojici Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny Registrovaným hráčům povolen start pouze do výše krajských přeborů! Všichni příznivci volejbalu jsou srdečně zváni. Za volejbalový oddíl žen Dana Černá Dkujeme chlapcům gymnázia za vzornou reprezentaci našeho města, děkujeme také prof. Mudroňové a staršímu basketbalistovi M. Rubeši za profesní vedení družstva v jednotlivých utkáních. Za Basketbalový klub při Gymnáziu Žamberk Petr Andrle METEORS BASEBALL TEAM ŽAMBERK První schůzka po prázdninách se uskuteční dne 29.září Sraz je v hod. v DDM Animo Žamberk. Na této schůzce se bude možné přihlásit do Meteors Teamu a budou podány veškeré informace o trénincích apod. PŘIJÍMÁME NOVÉ HRÁČE! CHLAPCE A DĚVČATA VE VĚKU OD 9 LET! METEORS podporuje firma GAF s.r.o. Pravidla Baseballu 8: Nucený aut: Po odpalu je běžící pálkař nucen postupovat na první metu. Jestliže se míč dostane dříve k obránci na první metě, který jej bezpečně chytí, může vyautovat dobíhajícího běžce dotykem mety kteroukoliv částí těla, nejčastěji nohou (tzv. šlápne metu). Pravidlo nuceného autu platí i pro další běžce na metách, kteří mají předchozí mety obsazené svými spoluhráči a po odpalu nemají možnost vrátit se na metu předcházející ( např. 1.,2. meta nebo 1.,2.,3. meta). Milan Džurban- kouč, Martin Mozer-kouč Naučíme plavat i Vás... Nemohli jste si o letošní dovolené zaplavat se svými dětmi nebo vnoučaty? Stačí 10 týdnů a budete umět plavat také. Volejte na tel. číslo nejpozději do Vážení zahrádkáři, Pěstitelská pálenice Dlouhoňovice u Žamberka bude opět v kampani 2008 přijímat ovoce k pálení destilátů. Destiláty ošetřujeme ultrazvukem. Začínáme od 6. září, a to každou sobotu od hod. Další informace získáte na tel ZO ČZS Kunvald ve spolupráci s Masarykovou ZŠ a MŠ Kunvald vás zve na VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN Z KUNVALDSKÝCH ZAHRÁDEK září Sokolovna Kunvald Slavnostní zahájení v sobotu v hod. Otevřeno: sobota a neděle hod. pondělí hod.

14 14 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ŽAMBERK zve turistickou veřejnost na autobusové zájezdy DĚSIVÉ DĚJINY V DĚTENICÍCH 13. září 2008 DĚTENICE Zavítáme do prostředí středověké krčmy s historickým programem, kdy budeme vtaženi do děje a vrátíme se do drsného středověku - tanečnice tančí po stolech, žebráci žadoní o okousané kosti, uvidíme bitku mezi pobudy, šermířské klání, kejklíře, upalování čarodějnic, fakírské vystoupení s ohněm a hadem a s živou dobovou hudbou. Připravte se na šokující prostředí a poněkud drsnou staročeskou mluvu. Velký výběr chutné krmě (pro masožravce i kytkožrouty) a nápojů pro vyprahlá hrdla v hlučném šenku. Ještě předtím máme rezervovanou prohlídku zámku a pivovaru. Uvidíme netradiční květinovou výzdobu, ojedinělou sbírku zbraní Maltézských rytířů včetně lodních děl a loveckých trofejí, zámecký obchod a park, originální pivovarnické muzeum s dobovými interiéry pivovaru. Součástí areálu je i hotel a stáje s chovem holštýnských koní. Odjíždíme od pošty v Žamberku ve hod. KRKONOŠE - SNĚŽKA 21. září 2008 PEC POD SNĚŽKOU Pořádáme autobusový zájezd s horskou túrou. Odjezd od pošty v 6.00 hod. Připravena je trasa pro zdatnější turisty na nejvyšší vrchol ČR. Délka 17 km. Vyjedeme na Pomezní boudy a odtud přes Jelenku na Sněžku. Zpět přes Obří důl do Pece p. S. Možnost využití lanovky. Pro případ extrémně nepříznivého počasí je připraven náhradní program. Více informací a přihlášky na obě akce získáte v našem kontaktním místě nebo u vedoucího zájezdu. Omezený počet míst. Akce je určena i nečlenům z řad turistické veřejnosti. Na Vaši účast se těší výbor KČT. Petr Friml, předseda O pohár města Žamberka Ve dnech 5. a 6. července 2008 se uskutečnil již 17. cyklistický etapový závod O pohár města Žamberka. Po oba dny bylo skvělé cyklistické počasí a oproti loňskému chladnému roku si jednotliví účastníci závod skvěle užívali. Vše započalo dopolední sobotní časovkou, kdy se nejprve na trať dlouhou 11,5 km proti chronometru vydaly ženy a potom postupně další kategorie. V odpoledních hodinách po krátkém odpočinku začalo ve 14 hod. kategorií příchozích kritérium po Žamberku na osm kol jedno kolo měří 3,9 km. V 15 hod. byl zahájen hlavní závod na deset kol vystoupením skupiny Cheerleaders Tornados ze ZŠ 28.října, Žamberk. Pak nastal skutečný boj v pelotonu. V místě startu, ale i po městských částech tratě, se sešla slušná divácká kulisa, která vydatně jednotlivé účastníky podporovala. Neděle byla ve znamení tradiční horské etapy na 85 km pro nejsilnější kategorie A B, na ostatní čekalo 79 km. V teplém počasí se jednalo o dosti náročný profil se čtyřmi horskými prémiemi o další bonifikační sekundy, a to po průjezdu Luisina údolí, náročném stoupání na Šerlich a vzápětí po průjezdu Orlickým Záhořím po stoupání na Mezivrší. Poslední horská prémie byla již téměř před cílem pod Předním vrchem nad Bartošovicemi. Po slavnostním zahájení vystoupením skupiny Cheerleaders Tornados a povzbuzením od starosty města Mgr. Tomáše Kalouse začal v hod. závěrečný dramatický boj o celková prvenství. Jednotlivé balíky kategorií se záhy roztrhaly a favorité pronikli vpřed. Na Masarykovo náměstí v Žamberku tak v poledne dojížděl již mix jednotlivých výkonnostních skupin. S krátkým zpožděním po 14 hod. začalo závěrečné vyhlášení výsledků. Po působivém vystoupení skupiny mažoretek Karamelky, rovněž ze ZŠ 28.října, předávali ceny starosta města Mgr. Tomáš Kalous a ředitel závodu Václav Janoušek. Tradiční závěrečnou tombolou byl letošní ročník ukončen a v myslích pořadatelů započaly přípravy na ten další, již osmnáctý. Velký dík patří všem členům realizačního a organizačního týmu, který po celou dobu závodu a na tratích odváděl vynikající práci. Poděkování patří i generálnímu partneru - Městu Žamberku - za poskytnutí zázemí a organizační pomoc. Za Janoušek team Fabián Vladimír KANOISTIKA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RAČICÍCH KANOISTÉ ŽAMBERKA SE VRÁTILI S 11 MEDAILEMI Ve dnech srpna 2008 se naši kanoisté zúčastnili mistrovství republiky na tratích 200, 500 a m. Závody se uskutečnily na umělém vodním kanále v Račicích nedaleko hory Říp. Nejcennější dvě zlaté medaile přivezl veterán Mirek Strnad. Stříbrnou zase nejmladší závodník Patrik Kubíček. O další bronzové medaile se zasloužil Kuba Stejskal, Verča Jedličková, Jirka Paďour st., Jirka Strnad a Mirek Strnad. Další bronzovou medaili pověsili na krk Slávce Paďourové, která přestože v závodě dojela čtvrtá, dostala medaili za třetí místo, protože před ní dojela novozélandská závodnice, která se do mistrovství nepočítala. Po celou dobu mistrovství se závodníci potýkali s tropickými vedry, byla naměřena teplota vzduchu +31 C, teplota vody 25 C. Při příjezdu teplota dálnice dosahovala +45 C. V době veteránských soutěží přišel zase silný vítr a déšť. Jinak bylo slunečno.závěrem lze konstatovat, že závodníci nezklamali. Svými výkony a slušným vystupováním dobře reprezentovali město Žamberk. Výsledky: ml. žáci Stejskal Jakub MK m F1 3.místo K2 500 m F1 4.místo Kubíček Patrik MK m F1 2.místo K2 500 m F1 5.místo ml. žákyně Jedličková Veronika MK m F1 5.místo K2 500 m F1 3.místo žákyně Paďourová Klára K1 500 m F1 8.místo dorostenci Paďour Jiří ml C1 500 m MA 8.místo C1 1 km RD 7.místo dorostenky Jedličková Zuzana K1 500 m F2 7.místo K1 1 km F2 7.místo K2 500 m F1 8.místo K2 1 km F1 7.místo K4 500 m F1 5.místo juniorky Paďourová Zdislava K1 200 m F1 4.místo K1 500 m F1 3(4).místo K1 1 km F1 6.místo; K2 500 m F1 5.místo K2 1 km F1 4.místo K4 200 m F1 5.místo K4 500 m F1 5.místo K4 1 km F1 5.místo muži Kalous Petr K1 200 m RC 7.místo K1 500 m RD 7.místo veteráni Paďour Jiří st. K1 200 m F1 3.místo K1 500 m F1 3.místo Jedlička Václav C1 200 m F1 6.místo Strnad Jiří C1 200 m F1 3.místo C1 500 m F1 3.místo Strnad Miroslav C1 200 m F1 3.místo C1 500 m F1 1.místo C2 200 m F1 1.místo C2 500 m F1 4.místo -vkal-

15 NEJRYCHLEJŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, NEJKVALITNĚJŠÍ AUTOŠKOLA V ŽAMBERKU AUTOŠKOLA TRANS Žamberk l provádí výuku skupin A, B, B+E l kondiční jízdy držitelů řidičského l oprávnění a školení. Kontakt: , ŘÁDKOVÁ INZERCE l LEVNĚ UBYTUJI v Žamberku na sídlišti U Žirafy v bytě místnost a veškeré příslušenství k dispozici. Pouze nekuřáci. Kontakt: l NABÍZÍME PRONÁJEM nebytového prostoru o velikosti 13 m2, na Masarykově nám. v Žamberku, v domě čp.175. K dispozici voda, topení. Vhodné na podnikání. Volné od října Kontakt: , KADEŘNICTVÍ dámské, pánské, dětské Arnoštka Kovářová Albertova 357 Žamberk (Penzion) Pracovní doba 9-17 Po dohodě i mimo prac.dobu. Telefon: l KDO PŘENECHÁ urnový hrob na hřbitově v Žamberku i v horším stavu. Nabídky prosím na tel l PŘENECHÁM ZAVEDENÝ BAZAR, nábytek, ú spotřebiče apod., 400 m2, dvě patra, výtah. Možno včetně zboží, smluv atd. Poradím. Informace: tel l PRODEJ DOMÁCÍCH KOZÍCH SÝRŮ, BYLINKOVÝCH HUBNOUCÍCH ČAJŮ A PŘÍRODNÍCH VITAMÍNŮ. J.ŽABKA tel l KOUPÍM staré pohlednice do r.1950 a turistické hole se štítky. Tel l RIOBAZAR Žamberk Albertovo náměstí v Žamberku. VELKÝ VÝPRODEJ OD 1.9. DO Slevy %, nákup nad 500,- Kč = dárek VOLEJTE: tel , nabídka tuzemské i zahraniční dovolené, LAST Minute Ú

16 16 OPRAVY A RENOVACE 3/$6729é&+ 'Ë/ģ $87202%,/ģ Provádíme opravy a renovace poškozených SODVWRYêFK GtOĤ YãHFK GUXKĤ GRSUDYQtFK SURVWĜHGNĤ NRPSOHWQtP SURIHVLRQiOQtP a odzkoušeným technologickým systémem YþHWQČ SRYUFKRYp ~SUDY\ SURYHGHQp RSUDY\. Kontaktní údaje: Objednávky: telefon: mobil: Žamberk, Masarykovo nám. 171 tel.: Prodej a servis STIHL Žamberk, Albertova VÁŠ PARTNER PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU PRONAJMU zateplené prostory v Žamberku, ul.polní (za kasárny) k podnikání 150 m2 + kancelář, šatna + soc.zařízení. Vhodné jako dílna. Možnost manipulace s vysokozdvižným vozíkem. Volné od května Kontakt: Pro nový školní rok nabízíme velký výběr l bačkůrek (jak pro holky tak i pro kluky) l zdravotních pantoflí, barevných cviček (růžové, oranžové, modré, zelené, maskáčové i bílé) l peněženek, tašek a kabelek l sáčků na bačkůrky l ponožek (zn.voxx,lonka,zdravotních bez gumiček,...) a punčochového zboží... Otevřeno.: Po - Pá hod. So hod. Najdete nás na Masarykově náměstí čp.62 v Žamberku Telefon: velké letní slevy ní p r o dá do vy ob z ás VEMAS a.s., Na Drahách 444, Žamberk malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: v CA CENTAURUS čp. 799, nám.gen.knopa v Žamberku od do hod. PRODEJ ROSTLIN ZAHÁJEN 15.ZÁŘÍ provádí veškeré malířské a natěračské práce nabízí k prodeji bytový dům OKÁL o 5 bytových jednotkách a 4 garážích pro OA: 4 x bytová jednotka o vel x bytová jednotka o vel. 2+1 (pozn.: bytové jednotky s nájemníky) Bližší informace na tel , září 2008 PRODÁM POZEMEK V ŽAMBERKU m2, blízko centra, obecní cesta na hranici parcely. V současné době vhodné jako zahrada či sad. Cena 40 Kč/m2. Informace na tel Uzávěrka č září 2008 do hod., vyjdou 15. září 2008 ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel.: l Tiskárna Kerschbaum, tel

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok 2014-2015 SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel:

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE: 26.5. 2010 TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010, 444 KM HISTORIC GIRO ÚSTECKÝM KRAJEM TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice.

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

WORLD SPORTS FESTIVAL '09 Dolní Rakousko / Vídeň: 9.7. 12.7.2009 Přihláška

WORLD SPORTS FESTIVAL '09 Dolní Rakousko / Vídeň: 9.7. 12.7.2009 Přihláška WORLD SPORTS FESTIVAL '09 Dolní / Vídeň: 9.7. 12.7.2009 Přihláška PROSÍME VYTISKNĚTE A VYPLNĚNÉ ODFAXUJTE NA ČÍSLO +43/1/478 80 90 42 DĚKUJEME! Jméno týmu Chlapci Dívky Den příjezdu Den odjezdu Národnost

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Program pro NÁCHOD D O S P Ě L Ý C H. Týden VZDĚLÁVÁNÍ. Vzděláváním. k pestřejšímu životu. 11. - 15. listopadu 2013

Program pro NÁCHOD D O S P Ě L Ý C H. Týden VZDĚLÁVÁNÍ. Vzděláváním. k pestřejšímu životu. 11. - 15. listopadu 2013 Týden VZDĚLÁVÁNÍ D O S P Ě L Ý C H 11. - 15. listopadu 2013 Vzděláváním k pestřejšímu životu Program pro NÁCHOD Všechny akce se konají v prostorách úřadu práce v ě. Účast na všech akcích ZDARMA! V í c

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více