Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od do Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole"

Transkript

1 Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od do Základní škola s ročníkem. Základní škola praktická s ročníkem. Speciální škola se středním a vyšším stupněm postižení. Vyučovací jazyk: český Zřizovatel: město Holice Právní forma: příspěvková organizace IZO : Telefon : E mail : Školská rada : zahájila činnost k Vedení školy: Mgr. Miroslava Myslivcová, ředitelka Mgr. Zdeňka Vojtěchová, zástupkyně ředitelky Mgr. Miroslava Králová, vedoucí učitelka a výchovná poradkyně ZŠP Mgr. Ladislav Fléglová, výchovná poradkyně ZŠ Počty žáků podle zahajovacího výkazu: ZŠ - 318, z toho 148 dívek ZŠP - 38, z toho 16 dívek PŠ - 3 Součástí školy byla školní družina, která měla 3 oddělení s počtem žáků 78. Provozní doba byla každý den od 6.15 do 8.00 hod. a od (2x) a (3x) do hod. 2. Učební plány Vzdělávací program Základní škola čj /96-2 Zvláštní škola čj /97-22 Pomocná škola čj /97-22 Cizí jazyky : německý a anglický Volitelné předměty : přírodovědná praktika informatika konverzace v cizím jazyce 3. Údaje o pracovnících školy / viz. příloha č. 1/ 4.Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Zápisu do první třídy se v lednu 2006 dostavilo 51 dětí, čtyřem byl povolen školní odklad a tři děti změnily bydliště. a/ Do první třídy nastoupilo žáků. b/ Do osmiletého gymnázia odešlo k žáků z pátých ročníků.

2 c/ Školní docházku k ukončilo : ZŠ z 9. ročníků 51 žáků ZŠP z 9. ročníku 2 žáci z nižších roč. 2 žáci Rozmístění : ZŠ - 23 střední odborné školy 20 střední odborná učiliště 8 gymnázium 5 osmileté gymnázium ZŠP - 4 střední odborné učiliště 5.Výsledky VVP : / viz. příloha č.2/ Na konci školního roku prospělo s vyznamenáním 155 žáků, ostatní prospěli, 1 žák opakuje ze zdravotních důvodů. DŘŠ 10 žáků PŘŠ 11 Cena SPŠ - 43 Sportovec roku : Vojtěch Šubert 6. Školní projekty : 1. stupeň Tropy v 5.třídách Pasování na čtenáře 1.třídy Plaveme od 1.třídy Dílny pro předškoláky 2. stupeň Cestovní kanceláře Celoškolní - Program primární prevence Klubu hurá kamarád z Pardubic Velikonoce ve škole Sám sebou /primární prevence/ 7. Další aktivity : Kulturní akce: - 13x pro 1.stupeň - 7x pro 2.st. - 2x zájezd starších dětí do pardubického divadla Výchovné : - 3x výchovné pořady (přírodovědný, historický a sociálně preventivní) - 9x exkurze (do hradecké hvězdárny, na archeologické vykopávky do Všestar, do IDEONu na výstavu škol a prezentaci firem, na Pražský hrad, do historické Prahy, do skanzenu na Veselém kopci, do Muzea loutek, ale také na Úřad práce v Pardubicích, čističky odpadních vod - exkurze žáků ZŠP do odborných učilišť ( Chroustovice, Nové Město nad M., Opočno ), návštěva žáků ZŠP holického kostela v období Velikonoc a Vánoc Sportovní : - sportovní kurs 8.tříd - zimní kurs 7. třídy

3 - školy v přírodě 5. tříd - školní soutěže ve vybíjené, šachu, v gymnastice dívek, ve stolním tenisu -16x další sportovní soutěže, pořádané jinými subjekty Další : - v rámci předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí jsme uspořádali v součinnosti s DDM Holice pro žáky celodenní akci, při které se seznámili s prací IZS a sami si vyzkoušeli chování při mimořádných událostech - děti ze školní družiny chodily v zimním období do sauny v MŠ Pardubická a jezdily plavat do bazénu ve Vysokém Mýtě - děti z dopravního kroužku jezdily na dopravní hřiště v Pardubicích - pořádali jsme školní soutěže např. v Sudoku, Perníkový slavík, recitační soutěž, přírodovědnou poznávací soutěž, a dále jsme se zúčastnili většiny soutěží vyhlášených MŠMT i jinými vzdělávacími centry ( olympiády v českém jazyce, dějepise, zeměpise,matematice a biologii, Pythagoriada, Klokan, Klokánek, Cvrček, krajské kolo Perníkového slavíka ) - týdenní jazykově poznávací pobyt v Anglii /spolupráce se ZŠ Býšť/ - dětský den pro 1.stupeň / připravily 9.AB/ - v rámci autoevaluace školy jsme se účastnili testů CERMAT, a to v 5.a 9. třídách - slavnostní zakončení školního roku v KD Školní zájmové kroužky : - 2x anglický jazyk - 1x německý jazyk - Dramatický /úspěšná vystoupení/ - Šachový klub - Žurnalistický Kroužky v součinnosti s DDM : výpočetní technika, florbalový, výtvarný, odbíjené Veřejně prospěšná činnost : - v říjnu a dubnu sběr papíru - průběžně sběr bylin - tříkrálová sbírka Prezentace na veřejnosti : - webové stránky - 9 článků do místního tisku - dny otevřených dveří před Vánocemi - vánoční vystoupení žáků v kostele - vystoupení dramatického kroužku při Pasování na čtenáře a dalších akcích - vystoupení na Dnech Holicka - velikonoční výstava pro holickou veřejnost Nejlepší umístění v okrskových, okresních, krajských a celostátních soutěžích : 2. místo Romana Bahníková ve stolním tenisu 13. olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice 7. místo David Zoubek v okresní zem. olympiádě /v děj. 13./ 6. místo Petr Houdek v okresním kole Pythagoriady 2. místo florbalistů v okrskovém kole

4 2. místo basketbalistů v okrskovém kole 1. místo chlapců a 4. místo děvčat v okresním kole volejbalu 1. místo družstva nohejbalistů v soutěži pořádané DDM Holice 4. místo v Olympiádě škol Holicka 1. místo v memoriálu B. Michalce v atletice 1. místo žáků 1.stupně atlet. trojboji 1. místo Dany Pohlové ze ZŠP ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí 2. místo téže žákyně v krajské výtvarné soutěži DUHA 1. místo Martiny Pohlové ze ZŠP ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí 2. místo Michala Valenty ze ZŠP v krajské soutěži v tvorbě na PC S počítačem to umím 8. Investiční práce : rekonstrukce střechy nátěry oken nové prosklené výplně na schodišti hlavní přívod vody nové připojení hydrantu Údržbové práce většího charakteru : obložení dvou pater schodiště ve staré budově / havarijní stav / malování - 3 třídy a chodba v ZŠP - 1 třída a 3x sociální zařízení ve staré budově nové přívody vody k pisoárům v nové budově asanační nátěry a vymalování šaten 9.Údaje o provedených inspekcích ČŠI Nekonala se. 10. Další vzdělávání pracovníků ve šk. roce Ředitelka školy - M. Myslivcová 2x dvoudenní seminář ředitelů na Seči ( CCV Jezerka na Seči ) - funkční studium F1 Úspěšný ředitel ( NIDV Pardubice) úspěšně zakončeno závěrečnou prací v říjnu získání certifikátu obecného modulu kurzu Religionistické minimum na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice / březen červen 2007/ - školení: Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství pro rok 2007 / Paris Karviná/ Zástupkyně ŘŠ - Z. Vojtěchová - 2x školení k Zákoníku práce (CCVJ Pce) - v rámci prevence pat. jevů: Kouření a já (CCVJ) - lyžařský doškolovací kurz ( NIDV Hradec Králové )

5 Hospodářka školy M. Frodlová - Odměňování zaměstnanců (CCVJ Pce) - Archivní a spisová služba ( Paris Karviná) Všichni pedagogičtí pracovníci jednodenní seminář k tvorbě ŠVP Dlouhodobé akce v oblasti jazyků 7 vyučujících ( probíhá celý rok ) - 6denní základní kurz snowbordingu E. Vojtěchová - 3x školení v činnostním učení - J. Krejčová - 2x školení k tvorbě ŠVP pro ŠD M. Zindulková - 2x 3denní školení koordinátora ŠVP E. Nekvindová Jednodenní akce 4 učitelé se zúčastnili dalšího vzdělávání v nových trendech ve vyučování svých předmětů - 10 učitelů - školení v počítačové gramotnosti /Exel/ Studium pro získání kvalifikace Z. Lédlová, J. Kopřivová, PF Univerzity Olomouc Učitelství 1. stupně - J. Kolbaba, PF Univerzity Olomouc Učitelství matematiky pro 3.stupeň V Holicích Mgr. Miroslava Myslivcová ředitelka školy

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOLICE, HOLUBOVA 47 tel , www. cps.cz/zsholice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 Projednáno ve Školské radě dne

7

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2011 do 30.6. 2012. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2011 do 30.6. 2012. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2011 do 30.6. 2012 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Vyučovací jazyk:

Více

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 dle školského zákona č.561/2004, vyhlášky č.48 /2005 o základním vzdělávání a vyhlášky č.15 /2005 a

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2010/2011-1- Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola Mladá Boleslav Komenského náměstí 91 příspěvková organizace. Výroční zpráva. Školní rok 2013 / 2014. Zpracoval: Mgr.

Základní škola Mladá Boleslav Komenského náměstí 91 příspěvková organizace. Výroční zpráva. Školní rok 2013 / 2014. Zpracoval: Mgr. Základní škola Mladá Boleslav Komenského náměstí 91 příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2013 / 2014 Zpracoval: Mgr. Luboš Skopec OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 01 - Základní údaje o škole 02 Obory vzdělávání

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2012/2013-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3-2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ 564 01 tel., fax 465 612518, 465 613090, e-mail: zs28rijna@orlicko.cz mobil 608308885 http://www.zamberk-city.cz/zs28rijna VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Ve Štramberku 14. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI ŽIHLE 178 331 41 KRALOVICE

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI ŽIHLE 178 331 41 KRALOVICE MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI ŽIHLE 178 331 41 KRALOVICE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (vypracována v souladu s 10 odstavec 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více