PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP DOBŘANY BIOTOP KOTYNKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP DOBŘANY BIOTOP KOTYNKA"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP DOBŘANY BIOTOP KOTYNKA Provozní řád byl schválen Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni rozhodnutím č.j.: 13617/21/11 ze dne ČERVEN 2011

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Popis lokality a zařízení 3. Popis funkce biotopu 4. Napojení na inženýrské sítě 4.1 Zásobování vodou Připojení venkovních sprch Připojení objektu šaten a WC Připojení objektu technického zázemí 4.2 Zásobování elektrickou energií 4.3 Odvádění splaškových vod 4.4 Odvádění dešťových vod 5. Postup při prvním nebo opětovném napouštění biotopu 6. Postup při běžném provozu biotopu 7. Postup při dopuštění biotopu 8. Postup při ukončení koupací sezóny 8.1 Veřejný vodovod Skimmery čerpadlo laguna Filtrační zóna čerpadlo laguna Cirkulační čerpadla skluzavka, herní prvky 9. Požadavky na jakost vody a na její kontrolu 9.1 Voda v bazénu 9.2 Voda z veřejného vodovodu 9.3 Společná ustanovení týkající se jakosti vody 10. Odpadové hospodářství 11. Sledování provozu provozní dokumentace 11.1 Provozní deník 11.2 Kniha denních záznamů 11.3 Kniha úrazů 11.4 Požární kniha 11.5 Kniha přán a stížností 12. Povinnosti provozovatele biotopu 12.1 Bezpečnostní opatření 12.2 Otevírací doba 12.3 Ostatní povinnosti provozovatele 13. Povinnosti návštěvníka biotopu 13.1 Vstup na koupaliště 13.2 Vyloučení z areálu biotopu 13.3 Na koupališti je zakázáno 13.4 Pravidla v prostoru pro koupání určené pro návštěvníky 14. Provozní pokyny pro návštěvníky 14.1 Převlékání 14.2 Sociální zařízení 14.3 Pitná voda 14.4 Kniha přání a stížností 14.5 Lékárnička 14.6 Ostatní pokyny pro návštěvníky 15. Zabezpečení areálu 16. Parkování 17. Závěrečná ustanovení 2

3 1. Identifikační údaje Vlastník : Město Dobřany Sídlo provozovatele: Náměstí T.G.M. 1, Dobřany IČ: DIČ: CZ Statutární zástupce : Bc. Marek Sýkora, starosta města Telefon: , Místo: k.ú. Dobřany p.č. 799/1 Provozovatel : Město Dobřany, organizační složka Technické služby města Dobřany Sídlo provozovatele: Náměstí T.G.M. 1, Dobřany Sídlo provozovatele: Náměstí T.G.M. 1, Dobřany IČ: DIČ: CZ Statutární zástupce : Bc. Marek Sýkora, starosta města Odpovědný zástupce : Michal Pokorný, vedoucí technických služeb Jaroslav Franěk, správce areálu Biotop Kotynka Telefon: V případě, kdy v průběhu zkušebního provozu budou zjištěny skutečnosti, které ve svém důsledku vyžadují změnu provozního řádu, bude tato změna zapracována do provozního řádu pro trvalý provoz. Způsob seznámení zaměstnanců a dalších osob s provozním řádem, zajištění kontroly jeho dodržování ( 100 zák.č. 258/2000 Sb. v platném znění): Před zahájením provozu je nutno seznámit všechny osoby pověřené zabezpečením provozu s tímto provozním řádem a toto seznámení potvrdit zápisem a podpisem. Zpracovatel provozního řádu: Vojtěch Doležal, město Dobřany. Seznam orgánů a organizací, kterým se hlásí mimořádné události provozu Záchranná zdravotní služba 155 úrazy, nehody při nichž došlo k poškození zdraví Hasičský záchranný sbor 150 Policie ČR 158 požáry, nehody při nichž došlo k většímu úniku nebezpečných chemikálií těžké úrazy, nehody při nichž došlo k závažnému poškození životního prostředí Městská policie 156 dodržování veřejného pořádku Všechna nouzová volání Popis lokality a zařízení. Areál přírodního koupacího biotopu (dále jen biotop) se nachází v jižní části města Dobřany u rybníka Kotynka, asi 1,1 km od centra města, a to na p.č. 799/1, k.ú. Dobřany. Areál biotopu se sestává z: 3

4 - Koupací vodní plocha o rozměrech 113 x 28 m (2450 m 2 ), hloubka 0 3,5 m (dále jen bazén), o kapacitě 245 koupajících. - Denní kapacita celého areálu je 1000 návštěvníků - Celá plocha koupací části je provedena z PVC folie tl. 2 mm. Pláž je provedena z drobných kamenných oblázků a z části zaklopena betonovými deskami. Ochoz okolo bazénu je proveden ze zámkové dlažby a umělého trávníku. - Dětské brouzdaliště o rozměrech 6,6 x 7 m, hloubka 0-0,4 m (dále jen brouzdaliště). Brouzdaliště je vybetonováno a překryto z PVC folie tl. 2,0 mm a zakryto pochozí vrstvou z umělé trávy. - Tři filtrační laguny (dále jen laguny), o ploše 1055 m 2, gravitačně propojené do nádrže o celkové délce cca 120 m jsou provedeny taktéž z PVC folie a jsou lemovány umělým trávníkem. - Z východní strany nádrže je umístěna rampa pro invalidy, vnořená do neplavecké části nádrže. - Technologie umístěná v šachtě nacházející se u vyústění biologické části do brouzdaliště (dále jen technologická šachta). - Vodní skluzavka a herní prvky jsou napojeny na cirkulační oběh vody. - Čtyři kusy venkovních sprch napojené na rozvod pitné vody s odvodněním do kamenné drenáže. - Dětské hřiště s pískovištěm a herními prvky, hřiště na pétanque, beachvolejbalové hřiště. - Převlékací kabiny jsou vně budovy. - Objekt technického zázemí či provozní budovy (pokladna, sklad, WC, sprchy, správceošetřovna, chodba se zamykatelnými skříňkami), včetně dřevěné pergoly. - Bufet s občerstvením a terasou. - Zpevněné plochy a ostatní mobiliář. - K areálu (vně oplocení samotného areálu) přináleží parkoviště určené výhradně pro samotný areál a jeho návštěvníky, a to parkoviště se zpevněnou plochou a parkovacím systémem se závorou a dále parkoviště bez zpevněné plochy s podélným stáním do ulice Ústavní. - Areál je vybaven kamerovým bezpečnostním systémem sledujícím zejména prostor provozní budovy (včetně bezpečnostních kamer v prostoru zamykatelných osobních skříněk), prostoru pro občerstvení a prostor vstupu do areálu a dále parkoviště se zpevněnou plochou a parkovacím systémem se závorou. - Samotný objekt provozní budovy je dále vybaven samostatným vnitřním bezpečnostním systémem. - Areál je dále vybaven zejména z hlediska bezpečnostních důvodů celoareálovým ozvučením ovládaným z prostoru provozní budovy vyhrazeném pro správce budovy. 3. Popis funkce biotopu Zdrojem vody pro areál je veřejný vodovod. Z veřejného vodovodu je napojen objekt technického zázemí, objekt šaten a WC, venkovní sprchy a napouštění biotopu. Napouštění biotopu bude provedeno z veřejného vodovodu a po naplnění bazénu bude spuštěna cirkulace vody. Od tohoto okamžiku bude biotop tvořit uzavřený okruh, ve kterém bude voda cirkulovat pomocí čerpadel umístěných v technologické šachtě. Bude se pouze dopouštět chybějící objem vody (odpar), tak aby hladina vody byla v požadované výšce hladinových sběračů skimmerů. Pro cirkulaci vody bude voda z bazénu odebírána jak pomocí bočních skimmerů, tak i z filtru umístěného pod pláží. Veškerá voda bude protékat přes laguny, kde bude docházet k biologickému čištění vody. Laguny jsou situovány kaskádovitě tak, aby voda protékala gravitačně z horní laguny přes další zpět do bazénu. Bazén není každoročně vypouštěn. Údržba čistících lagun se provádí dle potřeby v souvislosti s provedenými rozbory vody. V podzimních měsících v případě spadu listí se síťkou listy vyloví a laguny se odkalí. Vždy v zimních měsících se odpojí cirkulace vody, provede zástřih vodních rostlin. Vypouštění koupací části se provádí dle stavu vody a potřeby čištění v cyklu 3-5 let. Vždy po skončení sezóny se může provést dle potřeby odsátí nečistot ze dna vodním vysavačem. Litorální makrophyta budou, kromě stálezelených druhů, ostříhána během podzimu, nejpozději brzo na jaře. Před koupací sezónou je nutná důsledná údržba koupací části i lagun odkalením a odsátím organických usazenin. 4

5 4. Napojení na inženýrské sítě 4.1 Zásobování vodou Areál biotopu je napojen na veřejný vodovod. Samotná odběrná místa jsou rozdělena dle zdroje vody a jsou následující: - vodovod - rozvody areálové (občerstvení, budova zázemí šatny, sprchy a WC, venkovní sprchy, bazén) - vodovody cirkulační filtr, bazén a biologická část, skluzavka, herní prvky Hlavní uzávěr vodovodu i vodoměr je umístěn ve vodoměrné šachtě mimo areál biotopu, před budovou zázemí. Vypouštění areálového vodovodu se provede pomocí uvolnění vypouštěcích ventilů v šachtách venkovních sprch a v šachtě u horní filtrační laguny, vč. zajištění přisávání uvolněním vodovodní baterie v budově. Tím dojde ke gravitačnímu vypuštění vody ze systému celého areálu Připojení venkovních sprch Venkovní sprchy jsou přímo napojeny na přípojku pitného vodovodu. Ovládání je součástí konstrukce sprchy tlakový spínač ovládající sprchu a výtok s kohoutem na oplach nohou. Přívod vody ke sprchám lze uzavřít v armaturní šachtě u každé sprchy a centrálně pomocí domovního šoupěte umístěného v travnaté ploše Připojení objektu technického zázemí včetně šaten a WC Objekt technického zázemí je napojen na vodovod samostatnou odbočkou, kterou lze uzavřít domovním šoupětem umístěným v dlažbě zpevněné areálové plochy nebo hlavním uzávěrem ve vodoměrné šachtě Připojení objektu občerstvení Objekt občerstvení je napojen na vodovod samostatnou odbočkou, kterou lze uzavřít domovním šoupětem umístěným v dlažbě zpevněné areálové plochy nebo hlavním uzávěrem ve vodoměrné šachtě. 4.2 Zásobování elektrickou energií Areál biotopu je napojen ze stávající jednosloupové trafostanice BTR 1up dle požadavků ČEZ, a.s. umístěné na jižní straně pozemku. Rozvaděč s elektroměrem a hlavním jističem se nachází v oplocení poblíž trafostanice. Okruhový rozvaděč s jističi pro jednotlivé vývody je umístěn v místnosti skladu areálu biotopu. 4.3 Odvádění splaškových vod Veškeré splaškové vody jsou svedeny přípojkou do stávající splaškové kanalizace, odkud jsou vody odvedeny na čistírnu odpadních vod. 4.4 Odvádění dešťových vod Voda ze střech objektů technického zázemí a občerstvení je svedena do vsakovací jímky umístěné v areálu biotopu. Spodní výpusť bazénu a odvodnění drenáží pod bazénem je zaústěno do vodního recipientu. Do stávající dešťové kanalizace je svedena povrchová voda z parkoviště a to přes uliční vpusti a lapol umístěný v areálu v blízkosti bočního vjezdu. 5. Postup při prvním nebo opětovném napouštění biotopu Napouštění biotopu bude z veřejného vodovodu, popř. jiným způsobem dle technologických možností. Poloha armatur po celé délce přípojky a přívodu k nátoku do lagun poloha otevřeno. Napouštění bude provedeno do dosažení optimální hladiny vody v celém systému. Po dosažení této hladiny bude přívod vody zastaven uzávěrem v šachtě čerpadel. 6. Postup při běžném provozu biotopu Současně s ukončením napouštění bude spuštěna cirkulace vody v systému zapnutím cirkulačních čerpadel. Hlavním cirkulačním oběhem začne voda cirkulovat z filtru (1 přívod) a od bočních skimmerů 5

6 - hladinových sběračů (2 přívody) přes čerpadla výtlakem z čerpadlové šachty na nátok do biologické části. Voda se gravitačně dostává zpět do bazénu k filtru a sběračům okruh je uzavřen. Vedlejší cirkulační oběh je tvořen pouze bazénovou skluzavkou a herními prvky. Jedná se o nepřetržitý průtok části vody přes skluzavku zpět do bazénu.oběh je zajištěn odbočkou z hlavního cirkulačního oběhu na výtlaku za čerpadly. Odbočka je propojena z obou čerpadel a je tudíž samostatně uzavíratelná a přepojovatelná. Poloha příslušných armatur v šachtě čerpadel poloha otevřeno. Spuštění chodu čerpadel se provádí v rozvaděči v technologické šachtě. 7. Postup při dopouštění biotopu Z důvodu odparu vody v průběhu koupací sezóny je nutné zajistit doplnění úbytku vody. Toto je možné dvěma způsoby: - z veřejného vodovodu viz 5. Postup při prvním nebo opětovném napouštění biotopu - z místní vodoteče, pouze přes laguny se zajištěním proti vniknutí ryb Poloha armatur po celé délce přípojky poloha otevřeno. Po dostatečném doplnění systému vodou se přívod uzavře. 8. Postup při ukončení koupací sezóny Po ukončení koupací sezóny (nejpozději před začátkem zimního období) je nutné, především z nechráněných (vedených po povrchu konstrukcí, vstupy a výstupy z šachet apod.) vodovodních rozvodů vodu vypustit Veřejný vodovod - hlavní uzávěr přípojky uzavřít - uzávěr u vodoměru ve vodoměrné šachtě uzavřít - veškeré ostatní uzávěry otevřít nebo ponechat otevřené - otevřením vypouštěcího ventilu ve vodoměrné šachtě a vypouštěcích ventilů v armaturní šachtě, příp. šachtě čerpadel, dojde k vytečení zbytkové vody do šachet, event. přes přídavnou hadici odvést vodu na terén. Na odběrných místech (bufet, šatny, sprchy, WC) se doporučuje vodovodní baterie otevřít z důvodu přisání vzduchu. 8.3 Vody cirkulační Skimmery čerpadlo laguny - snížit hladinu vody v bazénu pod přepadovou hranu skimmerů (vypouštěcím šoupětem ve vypouštěcí šachtě) - po dočerpání zbytkové vody z cirkulačních rozvodů čerpadlo cirkulační vody od skimmerů vypnout - otevřít vypouštěcí uzávěr/y v technologické šachtě (uvolnit potrubí u příslušného čerpadla), zbytková voda vyteče do štěrkového vsakovacího násypu v technologické šachtě, při větším množství odteče do kanalizace - demontovat a uskladnit čerpadla - uzavřené vstupní ventily zaizolovat proti mrazu (vstupní armatury-obalené bublinkovou folii) Filtrační zóna čerpadlo laguny - čerpadlo cirkulační vody z filtrační zóny vypnout, přebytek vody přeteče filtračním potokem přes brouzdaliště do bazénu, zbytková voda zůstává ve filtračním potoce a filtrační zóně - otevřít vypouštěcí uzávěr/y v technologické šachtě (uvolnit potrubí u příslušného čerpadla), zbytková voda vyteče do štěrkového vsakovacího násypu v šachtě čerpadel, při větším množství odteče do kanalizace - demontovat a uskladnit čerpadlo - uzavřené vstupní ventily zaizolovat proti mrazu (vstupní armatury-obalené bublinkovou folii) Cirkulační čerpadla skluzavka, herní prvky (nutno rozhodnout, zda budou instalovány vodní prvky) - uzávěry na potrubí od čerpadel ke skluzavce otevřít - vypouštěcí ventil/y otevřít 6

7 - zbytková voda vyteče do štěrkového vsakovacího násypu v šachtě čerpadel, při větším množství odteče do kanalizace 9. Požadavky na jakost vody a na její kontrolu 9.1 Voda v biotopu Dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. je přírodní koupací biotop zařazen jako koupaliště ve volné přírodě. Na základě toho se požadavky na jakost vody a její kontrolu řídí 3-7. Ukazatele jakosti vody a jejich limitní hodnoty pak stanoví příloha č. 1 a příloha č. 2 k vyhlášce č. 135/2004 Sb. Provozovatel zajišťuje provádění rozborů vody prostřednictvím akreditované laboratoře a výsledky poskytuje Krajské hygienické stanici v Plzni. První vzorek je odebrán 14 dní před zahájením koupací sezóny. Další vzorky jsou odebírány pravidelně každých 14 dnů podle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.135/2004 Sb. Odběrné místo pro odběr vzorků je opalovací molo vedle schodů pro plavce. Příloha č. 1 vyhlášky č. 135/2004 Sb. Ukazatele jakosti vody vhodné ke koupání ve volné přírodě a jejich limitní hodnoty č. Ukazatel Jednotka 1 Doporučená hodnota +) 2 Limitní hodnota Nejnižší četnost odběru v koupací sezóně Vysvětlivky 1 koliformní bakterie KTJ/100 ml denní 1, 17 2 termotolerantní koliformní bakterie KTJ/100 ml denní 2, 17 3 enterokoky KTJ/100 ml denní 3, 17 4 salmonely KTJ/l - 0 v případě podezření 4 5 enteroviry PTJ/10 l - 0 v případě podezření 5 6 ph denní 6, 16, 17 7 barva - beze změn 14denní 7, 16, 17 bez 8 minerální oleje 9 mg/l 0,3 povrchově aktivní látky mg/l 0,3 10 fenoly viditelného filmu na hladině a bez prachu mg/l 0,005 0,05 14denní 8, 17 v případě podezření bez pěny 14denní 7, 19 v případě podezření 9 bez prachu 14denní 10, 17 v případě podezření 11 průhlednost m denní 16, kyslík rozpuštěný % nasycení viditelné zněčištění nezjistitelné 14denní 11,17 14 jiné chemické látky v případě podezření index saprobity 15 2,2 2,5 2x ročně 13 makrozoobentosu 16 chlorofyl-a µg/l 50 1x měsíčně 17 mikroskopický obraz 1x měsíčně

8 18 celkový fosfor mg/l 0,05 4x ročně 15, 17 +) Doporučená hodnota - cílová žádoucí hodnota, které by mělo být dosaženo. Použité zkratky: KTJ = kolonie tvořící jednotka PTJ = plak tvořící jednotka Vysvětlivky: 1. Metoda stanovení podle TNV U filtrovatelných vod se použije membránová filtrace 100 ml, u nefiltrovatelných se vyšetří 1 ml nebo další ředění. Výsledky se přepočítají na 100 ml. 2. Metoda stanovení podle TNV U filtrovatelných vod se použije membránová filtrace 100 ml, u nefiltrovatelných se vyšetří 1 ml nebo další ředění. Výsledky se přepočítají na 100 ml. 3. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO U filtrovatelných vod se použije membránová filtrace 100 ml, u nefiltrovatelných se vyšetří 1 ml nebo další ředění. Výsledky se přepočítají na 100 ml. 4. Metoda stanovení podle TNV Metoda stanovení je založena na fázové separaci s další identifikací ve specializované laboratoři. 6. Ukazatel se stanovuje jen v případě podezření, že mohlo dojít k abnormální změně obvyklé hodnoty ukazatele. 7. Vizuální stanovení. 8. Vizuální stanovení a čichová zkouška. 9. Spektrofotometrické stanovení s methylenovou modří. 10. Čichová zkouška. 11. Mezi viditelné znečištění patří odpadky, zbytky dehtu, dřevo, plasty, lahve, obaly ze skla, plastů, gumy nebo jiných látek. V případě pozitivního nálezu je vždy nutné uvést, o jaké předměty se jednalo a slovně vyjádřit jejich četnost. 12. Jiné chemické zdravotně závadné látky typu kyanidů, těžkých kovů, pesticidů apod. se stanovují jen v případě podezření na jejich výskyt. V případě zjištění těchto látek se postupuje podle 6 odstavce 5 zákona. 13. Pouze u koupališť umístěných na tekoucích vodách. Za tekoucí vody se nepovažují přehradní nádrže. 14. Ukazatel "Mikroskopický obraz" obsahuje slovní popis, ve kterém jsou uvedeny především dominantní zástupci fytoplanktonu (řas a sinic), ale i dalších organismů, a jakékoli další informace získané při mikroskopickém rozboru, které mohu přispět k interpretaci výsledků. 15. V případě projevů eutrofizace vody se vedle celkového fosforu může stanovit též koncentrace amonných iontů, dusičnanového, dusitanového a organického dusíku. 16. Orgány ochrany veřejného zdraví může stanovit limitní hodnotu odlišně, pokud je naměřená hodnota způsobena přirozeným charakterem vody. 17. Pokud vzorkování v uplynulém roce vykáže výsledky podstatně nižší, než jsou hodnoty uvedené v tabulce a v případě stálé kvality vody v předchozích letech lze snížit četnost vzorkování na polovinu. Příloha č. 2 vyhlášky 135/2004 Sb. Limitní hodnoty pro koupaliště ve volné přírodě se zvýšeným rizikem vzniku masového rozvoje sinic Ukazatel Jednotka I. stupeň II. stupeň III. stupeň Četnost Vysvětlivky sinice buňky/ml mm 3 /l až > > denní 14 denní 1 1 chlorofyl-a µg/l >50-14 denní vizuální vodní květ - - hodnocení přítomen 14 denní 2 mikroskopický obraz 14 denní 3 Použité zkratky: mm 3 /l - buněčný objem sinic Vysvětlivky: 1. Stačí vyjádření pouze jedním způsobem (buňky/ml nebo jako buněčný objem. Je-li nutné zahuštění vzorku, provádí se membránovou filtrací. Stanovení se provádí podle TNV

9 2. Hodnocení se provádí při odběru vzorku. 3. Ukazatel "Mikroskopický obraz" obsahuje slovní popis, ve kterém jsou uvedeny především dominantní taxony sinic, dále dominantní zástupci fytoplanktonu a jakékoli další informace, které mohou přispět k interpretaci výsledků. 9.2 Voda z veřejného vodovodu Při napouštění nebo dopuštění biotopu z veřejného vodovodu není třeba provádět rozbor vody. Příloha č. 3 vyhlášky č. 135/2004 Sb. Požadavky na kvalitu vody povrchového nebo podzemního zdroje vody pro bazén umělého koupaliště Ukazatel (symbol) Jednotka Limitní hodnota Vysvětlivky Escherichia coli KTJ/1 ml 2 Enterokoky KTJ/1 ml 1 Pseudomonas auruginosa KTJ/1 ml 3 počet kolonií při 22 C KTJ/1 ml 500 ph 6-8,5 kyslík rozpuštěný (O 2 ) % nasycení 75 1 chemická spotřeba kyslíku 10 2 mg/l manganistanem (ChSK-Mn) 5 3 nerozpuštěné látky (NL) mg/l 40 chloridy (Cl - ) mg/l 200 amonné ionty (NH + 4 ) mg/l 0,5 fenoly (FN) mg/l 0,01 povrchově aktivní látky mg/l 0,5 minerální oleje vizuálně viz. příloha č. 1 rtuť (Hg) µg/l 0,2 olovo (Pb) µg/l 20 Vysvětlivky: 1. Stanovuje se v povrchové vodě 2. Limitní hodnota platí pro povrchovou vodu 3. Limitní hodnota platí pro podzemní vodu 9.4 Společná ustanovení týkající se jakosti vody Provozovatel eviduje výsledky kontrol jakosti vody po dobu min. 5 let. V případě nevyhovujících rozborů provede provozovatel opatření, informuje orgán ochrany veřejného zdraví o zákazu koupání, eventuelně o dalších opatřeních a doporučeních. O uzavření areálu informuje veřejnost tabulí s nápisem Zákaz koupání u vstupu do areálu. 10. Odpadové hospodářství Údržba a úklid veškerých prostor v areálu biotopu, včetně ploch určených pro odpočinek a slunění je prováděna denně po skončení provozu. Odpadkové koše (rozdělené na odpad plastový z komunální sféry katalogové číslo a odpad směsný komunální, katalogové číslo ) jsou vyprazdňovány denně a odpadky jsou ukládány do pytlů, které jsou následně ukládány do příslušných označených nádob k tomu určených či ukládány ve sběrném dvoře odpadů města Dobřany. Odpady a obaly plastů jsou dále předávány oprávněné osobě k využití, směsné komunální odpady jsou předávány oprávněné osobě dle zákona o odpadech k příslušnému odstranění. Za nakládání s odpadem, který vznikne provozovateli příslušného občerstvení (bufetu) odpovídá jako samostatná oprávněná osoba provozovatel občerstvení s tím, že náklady za nakládání s odpadem a jeho odstraněním či využitím hradí městu Dobřany paušální částkou uvedenou v nájemní smlouvě. 9

10 11. Sledování provozu provozní dokumentace Provozní dokumentace je součástí zajištění provozu přírodního koupacího biotopu. Provozní dokumentace je vedena obsluhou biotopu a je uložena v provozní místnosti správce. Musí být vždy k dispozici provozovateli i kontrolním orgánům Provozní deník Každou směnu se v deníku zapisuje: - výsledky kontroly jakosti vody, případně následná opatření (rozbory se ukládají, doba archivace min 5 let) - denní množství dopouštěné vody - denní kontrola areálu a technického zařízení, popis zjištěných závad - zapisuje se pravidelná činnost údržby nebo oprav zařízení, případný odvoz některých celků nebo jejich montáž, jména opravářů, datum a doba trvání práce. - provádění úklidu - návštěvy (kontroly, opravy, servis, apod.) datum, příchod, odchod a účel návštěvy V provozním deníku jsou též uložena povolení provozu, vodohospodářská rozhodnutí, záznamy orgánů hygienické služby o provedených prohlídkách a o vyšetření vody, závazné pokyny k odstranění závad, zdravotní průkazy obsluhy a záznamy o nehodách Kniha denních záznamů Každý den se v deníku zapisuje: - zaznamenávání teploty vody a vzduchu, - počet návštěvníků na den, - informace o případných kontrolách a jejich závěrech Kniha úrazů Záznamy o úrazech a nehodách uložena v místnosti správce: Do knihy úrazů se zapisuje: - jméno, příjmení, adresa zraněného - datum a čas úrazu - druh úrazu a zraněná část těla - popis úrazového děje (příčina a zdroj úrazu) - následný postup (způsob ošetření, příp. transport do zdravotnického zařízení) - jméno a podpis osoby, která záznam provedla - podpis zraněného, příp. svědka úrazu 11.4 Požární kniha Požární kniha je uložena v místnosti správce. Slouží k záznamům veškerých důležitých skutečností týkajících se požární ochrany. Zapisují se zde především záznamy o prováděných preventivních požárních prohlídkách, kontrolách dodržování protipožárních opatření - zjištěných nedostatcích a jejich odstranění, školeních zaměstnanců, o vzniklých požárech, kontrolách věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních a kontrolách orgánů SPD. Požární kniha je předkládána po provedení zápisu k podpisu správci areálu a min. 1x ročně starostovi města Kniha přání a stížností Do knihy přání a stížností se zapisují podněty návštěvníků biotopu ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Do knihy přání a stížností jsou oprávnění zapisovat všichni návštěvníci biotopu. Kniha je uložena v kanceláři správce. 12. Povinnosti provozovatele biotopu 12.1 Bezpečnostní opatření Provozovatel pověří písemně konkrétní osoby činností v areálu biotopu s vymezením pravomocí a odpovědnosti za bezpečný provoz a ochranu zdraví všech návštěvníků. 10

11 Pověřené osoby: - Dohlížejí na pořádek a čistotu ve všech prostorách areálu a denně provádějí čištění a úklid prostor biotopu včetně čištění vody v koupací nádrži (bazénu). - Provádí úklid zařízení WC. Úklid, čistění a desinfekce se provádí každodenně. - Při nehodě jsou povinni poskytnout návštěvníkovi zdarma první pomoc a ošetření a přivolat lékaře. O každém hlášení úrazu a provedeném ošetření vedou písemné záznamy do knihy úrazů. Provozovatel biotopu a bufetu a jimi pověřené osoby jsou povinni dodržovat tento provozní řád, hygienické předpisy, jakož i ustanovení platných směrnic, nařízení a pokynů, s nimiž byli vedením řádně seznámeni Otevírací doba Koupací sezóna přírodního koupacího biotopu bude zahájena dle příznivého počasí od června (v případě mimořádně příznivého počasí v průběhu května) a potrvá do konce září pokud bude vyhovující počasí a budou splněny hygienické předpisy, zejména výsledky rozborů vody, apod. Denní provoz: červen, září 10:00 20:00 hod., červenec, srpen od 9:00 20:00 hod. V případě nepříznivého počasí či v případě nemožnosti zajištění běžného provozu areálu z technických, bezpečnostních či jiných důvodů má právo provozovatel areálu areál na dočasnou dobu uzavřít, a to bez prodlení. Informaci o uzavření areálu včetně doby, po kterou bude areál uzavřen oznámí na vstupu do areálu a na internetových stránkách V případě, že správce rozhodne o okamžitém uzavření koupaliště v provozní době, oznámí tuto skutečnost prostřednictvím areálového rozhlasu všem přítomným návštěvníkům a vyzve je k okamžitému opuštění areálu. Návštěvníci jsou povinni okamžitě areál opustit. 13. Povinnosti návštěvníků biotopu Povinnosti návštěvníků řeší tento provozní řád koupaliště a příkazové tabule umístěné v areálu. Návštěvníci berou na vědomí, že areál je sledován kamerovým systémem. Návštěvníci jsou povinni se v areálu chovat tak, aby neobtěžovali ostatní návštěvníky 13.1 Vstup do areálu přírodního koupacího biotopu Vstup do areálu koupaliště je dovolen pouze s platnou vstupenkou nebo vstupenkou umožňující více vstupů do areálu (permanentkou), kterou vydává pokladna biotopu, popř. jiné prodejní místo. Děti do 12 let mohou do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Tento doprovod zodpovídá za jejich bezpečnost a nenechává je bez dozoru. Všichni návštěvníci jsou povinni na požádání správce koupaliště (popřípadě jím písemně pověřené osoby ) prokázat se platnou vstupenkou. Kdo nebude schopen předložit platnou vstupenku, poruší smlouvu danou podmínkami, které jsou uvedeny v tomto provozním řádu a bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč. Pokuta je splatná v hotovosti v pokladně koupaliště Vyloučení z areálu biotopu Do areálu biotopu není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytuje (vyskytla) nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným, opilým a pod vlivem omamných látek. Z přírodního biotopu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí správce nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál biotopu na vyzvání správce nebo jiného odpovědného pracovníka, je tento pracovník povinen rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o zákrok Městskou policii nebo Policii ČR V areálu biotopu je zakázáno: - Pohybovat se v areálu bez zakoupené vstupenky či vstupenky s možností více vstupů do areálu (permanentky). - Vstupovat osobám mladším 12 let bez doprovodu osoby starší 18 let. 11

12 - Přemisťovat mobiliář areálu. - Vylepovat plakáty, letáky a jiné tiskoviny. - Používání jakýchkoliv skleněných nádob v celém areálu. - Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid. - Volat o pomoc bez vážné příčiny. - Neoprávněně používat záchranných zařízení a předmětů první pomoci. - Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody druhé osoby, pobíhat po ochozech bazénu. - Znečišťovat vodu v prostoru pro koupání i ostatní prostory (a to např. pliváním, odhazováním odpadků, používáním mýdla mimo prostory k tomu určené a jinými způsoby). - Koupat batolata bez koupacích plenkových kalhotek. - Pohybovat se v prostoru všech tří čistících lagun. - Skákat do vody z prostoru dřevěných mol sloužících pro slunění a opalování. - Kouřit v prostoru celého areálu (zejména ve vnitřních prostorách objektu šaten a WC nebo objektu provozní budovy), vyjma vymezených prostor, kterým je vyznačený prostor terasy u občerstvení (bufetu). - Konzumovat alkohol mimo vyznačené plochy ( veřejné občerstvení terasa bufetu) - Užívat omamné látky. - Vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví - Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků. - Vylepovat, znečišťovat či popisovat prostory areálu biotopu a zdržovat se v nich mimo provozní dobu. - Brát do areálu psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny, chemikálie či jiné nebezpečné látky, používat vařiče a otevřený oheň. - Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou aj. mimo vyhrazených prostor (tvrdý míč lze použít na hřišti pro beachvolejbal a pétanque). - Pohybovat se po areálu na kole (kola lze umístit do stojanu u vstupního turniketu), kolečkových bruslích, skateboardu apod Pravidla pohybu v prostoru pro koupání určené pro návštěvníky Koupání je možné pouze v koupací vodní ploše. Je přísně zakázáno vstupovat do prostoru tří čistících lagun. Vodní plocha je rozdělena na tři základní části: - brouzdaliště pro děti do pěti let s vodní atrakcí (skluzavka) a tryskou s tekoucí vodou, oddělené od samotné koupací plochy - prostor pro neplavce se vstupem pro invalidy s hloubkou do 1,6 metru - prostor pro plavce s hloubkou do 3,5 metru se vstupem pro schodech a skákacím můstkem se schůdky umístění 1,5 metru nad vodní hladinou Vstup do vodní plochy je povolen z celé strany, kde je zpevněný povrch (zámková dlažba v kombinaci s umělou trávou) prostřednictvím samostatných vstupů či prostřednictvím dřevených mol. Je zakázáno skákat do vody z dřevěných mol, pro skákání do vody je určen výhradně skákací můstek ze schůdkami. Při skocích z můstku jsou povoleny jen skoky čelem k hladině. Po provedení skoku je nutné co nejrychleji opustit prostor pod můstkem. Vstup do koupacího prostoru mimo zpevněné povrchy (tedy prostřednictvím schodů, mol, bezbariérového vstupu či skákacího můstku) je zakázán. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v mělčích zónách vyhrazených pro neplavce. Pro děti do 5 let je určeno dětské brouzdaliště, které je situováno v západní části bazénu. Starším dětem a dospělým osobám je koupání v brouzdališti zakázáno pokud neslouží jako doprovod dětí do 5 let 14. Provozní pokyny pro návštěvníky 14.1 Převlékání K tomuto účelu jsou vymezeny samostatné prostory vně objektu provozní budovy (převlékací kabiny). Za odložené oděvy v převlékárnách nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Převlékárny slouží pouze k převléknutí návštěvníků, nikoliv k odložení oděvů a cenných věcí. K případnému odložení osobních věcí slouží uzamykatelné schránky uvnitř provozní budovy. 12

13 14.2 Sociální zařízení WC, umývárny a sprchy jsou umístěny v objektu provozní budovy, oddělené pro muže a ženy. Návštěvníci jsou přitom povinni udržovat čistotu zařízení a dodržovat hygienické zásady při jejich používání Pitná voda Pitná voda je k dispozici v objektu provozní budovy Kniha přání a stížností Kniha přání a stížností je umístěna v kanceláři správce v provozní budově Lékárnička Lékárnička s předepsaným vybavením je rovněž umístěna v kanceláři správce. Lékárnička první pomoci vybavená podle certifikátu DIN EN ISO 13485:2003 je umístěna v kanceláři správce. Jmenovitý soupis přípravků je součástí lékárničky Ostatní pokyny pro návštěvníky - Koupání v přírodním koupacím biotopu je na vlastní nebezpečí! - Návštěvníci vstupují a pohybují se v areálu na vlastní nebezpečí, a to pouze v oficiální provozní době areálu! - V případě bouřky jsou koupající se návštěvníci povinni urychleně opustit vodní plochu - Návštěvníci jsou povinni držet se pokynů správce areálu či jím pověřených osob, stejně jako všech zaměstnanců města Dobřany v areálu vykonávajících svoje pracovní činnosti a povinnosti. - V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů správce areálu biotopu. - Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení biotopu. - Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách biotopu tak, aby se vyvarovali případnému úrazu. - Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního řádu. - Návštěvníci jsou povinni zacházet šetrně se zařízením biotopu a uhradit případné škody nebo ztráty na zařízení, vzniklé jejich zaviněním. - Jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a na bezpečnost ostatních koupajících. - Návštěvníci respektují kamerový monitorovací systém areálu. - Každý návštěvník přírodního biotopu musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti. - Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Vstupenky se prodávají nejpozději 30 min. před ukončením provozní doby, tj. do hod. Poté již nebudou návštěvníci do areálu vpuštěni. Návštěvníci s platnou vstupenkou musí opustit areál nejpozději do 30 minut po ukončení provozní doby. - Vypůjčené sportovní náčiní a pomůcky jsou návštěvníci povinni vrátit do konce provozní doby, a to správci areálu či jím pověřené osobě. - Vstup na sportoviště a používání sportovišť se řídí pokyny správce areálu (nebo jím pověřené osoby). - Organizované sportovní tréninky, soutěže a jiné obdobné akce v areálu nejsou dovoleny bez souhlasu správce. - Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů správce, či jiných zaměstnanců města Dobřany, vodní záchranné služby a případně organizátorů jednorázových sportovních a kulturních akcí. - Pobývat v areálu biotopu a používat jeho zařízení mimo výše uvedenou dobu není dovoleno. - Připomínky či stížnosti týkající se provozu nebo dozoru biotopu mohou návštěvníci zapsat do knihy přání a stížností, která je uložena v kanceláři správce. Se svými stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou též obracet přímo na vlastníka, tj. Město Dobřany. - Odpočinkové plochy pro návštěvníky jsou na travnatém povrchu v okolí bazénu, mimo prostor biologické části. Celý areál je oplocen. Jediný vstup do areálu je vstupní branou u pokladny přes vstupní turniket. - Dětské hřiště, které je součástí areálu, má samostatný provozní řád, který jsou povinni návštěvníci dodržovat. 15. Zabezpečení areálu 13

14 Areál Biotopu Kotynka je celý oplocen a všechny vstupy jsou uzamykatelné. Areál je vybaven kamerovým střežícím systémem s nepřetržitou dobou monitorování, který je umístěn do prostoru vstupu do areálu, provozní budovy včetně vchodu do provozní budovy, prostoru občerstvení a prostoru parkoviště se zpevněnou plochou a parkovacím systémem se závorou. Kamerový systém je umístěn rovněž v provozní budově, a to v prostoru zamykatelných osobních skříněk. Samotný objekt provozní budovy je dále vybaven samostatným vnitřním bezpečnostním systémem. Areál je napojen na kamerový systém města Dobřany, který je zajišťován prostřednictvím Policie ČR. Areál je dále vybaven z hlediska bezpečnostních důvodů celoareálovým ozvučením ovládaným z prostoru provozní budovy vyhrazeném pro správce budovy. Systém ozvučení slouží pro zajištění informovanosti návštěvníků areálu, a to pouze ze strany správce areálu či jím pověřených osob. 16. Parkování K areálu (vně oplocení samotného areálu) přináleží parkoviště určené výhradně pro samotný areál a jeho návštěvníky, a to parkoviště se zpevněnou plochou a parkovacím systémem se závorou a dále parkoviště bez zpevněné plochy s podélným stáním do ulice Ústavní.Obě parkoviště jsou výhradně určeny po celou provozní dobu areálu (od června do září každého kalendářního roku) pro parkování osobních automobilů návštěvníků areálu BIOTOP KOTYNKA. Parkoviště se zpevněnou plochou Parkoviště se zpevněnou plochou a parkovacím systémem je vybaveno vjezdovou závorou, která se při vjezdu na parkoviště v případě, že na parkovišti je minimálně ještě jedno volné místo pro parkování sama pro vjezd osobního automobilu zvedne. Každý návštěvník (řidič osobního vozidla) si je povinen při vstupu do areálu koupaliště v pokladně koupaliště zakoupit parkovací lístek a uhradit jednorázové denní parkovné na tomto parkovišti dle platného ceníku parkovného. Tento parkovací lístek (sloužící jako daňový doklad) s čárovým kódem opravňuje řidiče po té, co ukončí svoji návštěvu samotného areálu zajistit výjezd z parkoviště přes výjezdovou závoru, a to poté co zastrčením parkovacího lístku do ovládacího panelu se mu výjezdová závora zvedne (doklad mu bude ovládacím panelem zpět vrácen). Parkoviště, které je střeženo kamerovým bezpečnostním systémem má svoji vlastní provozní dobu, a to od 9:00 do 21:00 v době od června do září kalendářního roku. Ti řidiči, kteří ponechají svůj osobní automobil na parkovišti mimo provozní dobu jsou povinni uhradit parkovné za každý den, kdy bude jejich vozidlo stát na parkovišti. Na tuto skutečnost budou upozorněni. V případě delšího stání mimo provozní dobu na parkovišti bude jejich vozidlo odtaženo. Parkoviště bez zpevněné plochy Parkoviště s kolmým stáním k ulici Ústavní bez zpevněné plochy je rovněž parkovištěm placeným. Každý řidič, který zaparkuje svůj automobil na svém parkovišti je povinen uhradit příslušnou hodinovou sazbu v parkovacím automatu, který je na parkovišti k dispozici, a to dle časového intervalu, po který bude využívat samotný areál. Doklad o uhrazení parkovného v parkovacím automatu vloží na viditelné místo za předním sklem svého automobilu. Parkoviště je monitorováno Městkou policií Plzeň a Policií ČR a v případě, že nebude uhrazeno příslušné parkovné, budou postih řešit uvedení zástupci Policie ČR a Městské police Plzeň na základě příslušné legislativy a příslušného nařízení obce. 17. Závěrečná ustanovení Poškozování a rozkrádání majetku biotopu je trestné podle příslušných právních předpisů. Porušování ustanovení tohoto provozního řádu, jakož i porušení obecně platných předpisů např. požárních, hygienických, o občanském soužití, apod., může být stíháno podle charakteru provinění dle platných předpisů jako přestupek, nebo trestný čin. Za svévolné poškození, znečištění a ztráty půjčených předmětů je povinen návštěvník zaplatit plnou náhradu jím způsobené škody. 14

15 Provozovatel a majitel Město Dobřany a pracovníci areálu BIOTOP KOTYNKA přejí všem návštěvníkům pěkný pobyt a těší se na Vaši opětovnou návštěvu. Veškeré stížnosti na provoz koupaliště či případné podněty pro zlepšení našich služeb přijímá v provozní době správce koupaliště nebo je možné uplatnit je písemně u Města Dobřany. Tento provozní řád je ve zkrácené podobě uveřejněn v prostoru vstupu do budovy areálu, v plném znění je k dispozici v kanceláři správce areálu (provozní budova) či na internetových stránkách města Dobřany ( v sekci BIOTOP KOTYNKA. Tento Provozní řád byl schválen Zastupitelstvem města Dobřany, dne 29. června 2011 po číslem usnesení 149/2011. Na základě usnesení Zastupitelstva města Dobřany č. 163/2011 ze dne 29. června 2011 zmocňuje Zastupitelstvo města Dobřany Radu města Dobřany dalšími změnami a úpravami tohoto provozního řádu. 15

Sportovní zařízení města Rokycany. Pod Husovými sady 1160, Rokycany PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ

Sportovní zařízení města Rokycany. Pod Husovými sady 1160, Rokycany PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ 1. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zařízení Adresa Provozovatel Městské koupaliště Město Rokycany prostřednictvím organizační složky Sportovní zařízení města Rokycany Masarykovo

Více

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1.Vstup do krytého plaveckého bazénu (dál jen KPB) a) doba provozu KPB je vyznačena u vchodu

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1.Vstup do krytého plaveckého bazénu (dál jen KPB) a) doba provozu KPB je vyznačena u vchodu NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků krytého plaveckého bazénu a vytvoření příjemného prostředí, sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu. Každý návštěvník se zakoupením vstupenky

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Provozní řád Provozovatel a adresa provozu: Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Schváleno Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Více

Návštěvní řád veřejného koupaliště obce Olbersdorf

Návštěvní řád veřejného koupaliště obce Olbersdorf Návštěvní řád veřejného koupaliště obce Olbersdorf Přehled 1 Stanovení účelu zařízení 2 Účel návštěvního řádu 3 Užívání koupaliště 4 Otevírací doba 5 Vstupenky 6 Dodržování hygieny 7 Plavecký úbor 8 Užívání

Více

Základní škola Sloup, okr. Blansko. Provozní řád bazénu

Základní škola Sloup, okr. Blansko. Provozní řád bazénu Základní škola Sloup, okr. Blansko Provozní řád bazénu Úvod Vypracování provozního řádu podle 6 odst. 3. písm.d) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, platném znění a vyhlášky MZd č. 135/2004

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH Kurzy probíhají v prostorách bazénu Institutu Eda Robertse, ul. Milánská 471, Praha 10. vchod

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí. Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí Základní ustanovení Vyhláškou se stanoví zásady péče o životní prostředí, čistotu veřejných prostranství

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí

PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí Rada městyse Velké Poříčí schválila na svém zasedání dne 15.4.2013 tato pravidla užívání a udržování obecních domů

Více

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY (Dále jen VOP) 1. Společná ustanovení 1. Pokud

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Tech. kancelář: ASIO, spol. s r.o. POB 56, Tuřanka 1 627 00 Brno Slatina Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100

Tech. kancelář: ASIO, spol. s r.o. POB 56, Tuřanka 1 627 00 Brno Slatina Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 PROVOZNÍ DENÍK ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN AS TOP 3 PROVOZNÍ DENÍK ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN AS TOP Platnost od 19.04.2006 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz Tech. kancelář: ASIO, spol. s r.o. POB

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ MALVÍNY TŘEŠŤ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ MALVÍNY TŘEŠŤ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ MALVÍNY TŘEŠŤ stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ /

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ / KANALIZAČNÍ ŘÁD / dále jen KŘ / Kanalizační řád je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek jsou stanoveny přípustné

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. PŘEDMĚT. Vysokomýtská nemocnice příspěvková organizace Pardubického kraje

1. PŘEDMĚT. Vysokomýtská nemocnice příspěvková organizace Pardubického kraje 1. Název pracoviště: Plavání kojenců a batolat 2. Název zařízení: Vysokomýtská nemocnice 3. Adresa zařízení: Hradecká 167, 566 23 4. Číslo telefonu pracoviště: 465 467 211 faxu: 465 424 830 e-mail: info@nemocnice.myto.cz

Více

VYHLÁŠKA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ČISTOTĚ V OBCI JINCE Zastupitelstvo obce Jince vydává na základě ustanovení 16, 24 zákona č. 410/92 Sb. o obcích tuto závaznou vyhlášku Životní prostředí je vše,

Více

I. Vymezení pojmů. Preambule

I. Vymezení pojmů. Preambule PROVOZNÍ ŘÁD pro poskytování odstavné plochy bez jakýchkoli dalších služeb v areálu společnosti Barrandov Studio a.s. (dále jen "Nehlídané parkoviště") Obsah Preambule I. Vymezení pojmů II. Obecná ustanovení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání

Více

OBSAH KURZŮ PROSTŘEDÍ

OBSAH KURZŮ PROSTŘEDÍ PŘÍLOHA K PROVOZNÍMU ŘÁDU PLAVECKÉHO BAZÉNU Provozní řád "PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU v Domě zdraví v Novém Městě nad Metují Pro pobyt v Domě zdraví v Novém Městě nad Metují obecně

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE 1 EkoINPROS, spol. s r. o., Svitavská 576/46, 614 00 Brno fax : 549247570, tel. 541321255, e-mail : info@ekoinpros.eu Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU ZAŔÍZENÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA na akci MÁJOVÉ SLAVNOSTI VE VLAŠIMI 2013 Pronajímatel (dále pořadatel) KULTURNÍ DŮM BLANÍK, se sídlem Komenského 22, 258 01 Vlašim, IČ: 71237615 a nájemce (dále prodejce) Jméno a

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ A PROVOZ BAZÉNU pro Relaxační bazén

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ A PROVOZ BAZÉNU pro Relaxační bazén TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ A PROVOZ BAZÉNU pro Relaxační bazén Před instalací bazénu je nutné rozvážit vhodnost jeho umístění. Měl by být na slunném místě, pokud možno dále od vzrostlých stromů a keřů,

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Ubytovací řád Apartmány DAJANE

Ubytovací řád Apartmány DAJANE Ubytovací řád Apartmány DAJANE Provozovatel : Anna Ada Bulín Provozna : Na Vinici 602/20 Telefon : +420 773 507 563 Email : penzion@dajane.cz jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle 754 a násl.

Více

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ INFILTRACE V KÁRANÉM (1968 2008)

40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ INFILTRACE V KÁRANÉM (1968 2008) Citace Herčík L.: 40 let provozování umělé infiltrace v Káraném (1968-2008). Sborník konference Pitná voda 2008, s. 289-294. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Koupaliště Ládví. zak. č. subdodavatele: 809. G Technologie bazénů. 1 Všeobecně

Koupaliště Ládví. zak. č. subdodavatele: 809. G Technologie bazénů. 1 Všeobecně Koupaliště Ládví DRS zak. č. subdodavatele: 809 G Technologie bazénů 1 Všeobecně Dokumentace technologie bazénů byla zpracována na základě objednávky generálního projektanta. Řešení zdravotně technických

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Domovní řád Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu Obsah: I. Klid v domě II. Otvírání a zavírání domu III. Osvětlení domu

Více

D O M O V N Í Ř Á D. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek 1 Úvodní ustanovení

D O M O V N Í Ř Á D. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek 1 Úvodní ustanovení D O M O V N Í Ř Á D pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek 1 Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1516 Sbírka zákonů č. 151 / 2011 151 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 14.06.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 213 V Y H L Á Š K A Českého

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann

Více

Vyhláška o veřejném pořádku

Vyhláška o veřejném pořádku Vyhláška o veřejném pořádku Obecní zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec se na svém 2. zasedání dne 21.01.1992 podle zákona č. 367/90 Sb. 16 usneslo na této vyhlášce. Čl. 1 Základní ustanovení 1) Tato vyhláška

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003 o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo na svém zasedání dne 18. 6. 2003 vydat podle

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ

OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ v katastru obce Třebichovice//Svinařov v souladu s platnými právními předpisy a Kanalizačním řádem ČOV Třebichovice.

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) září 2015 OBSAH 1. Titulní

Více

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Korolupy, včetně systému nakládání

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k tepelným sítím soustavy centralizovaného zásobování

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 Vyhláška o zajišťování veřejného pořádku Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 Obce Sudice o zajišťování veřejného pořádku v obci. Tato obecně závazná vyhláška upravuje povinnosti a práva fyzických a právnických

Více

DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice)

DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice) DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice) Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád stanovuje zásady pro řádný provoz těchto objektů a zařízení, pořádek i zachování

Více

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty.

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005 Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN A ÚPRAVEN VOD Alfa modifikace: Classic - DO/mod STS Technologie s.

Více

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN OPADNÍCH VOD Alfa modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s. r.o.

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP BANTICE

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP BANTICE PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP BANTICE Provozní řád schválen krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně rozhodnutím KHSJM 29312/2012/ZN/HOK dne 27.6.2012. Obsah: 1. Identifikační

Více

7 Ob. Metodický list číslo. Evakuační středisko. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Charakteristika

7 Ob. Metodický list číslo. Evakuační středisko. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Evakuační středisko I. Charakteristika Metodický

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace 739 21 Paskov, Kirilovova 330. Řád cvičné školní kuchyně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace 739 21 Paskov, Kirilovova 330. Řád cvičné školní kuchyně Řád cvičné školní kuchyně 1. Žák je povinen se při práci ve cvičné kuchyni a při přípravě na vyučování řídit pokyny vyučujícího. 2. Do kuchyně žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího a v předepsaném

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 A. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků Batelovská 1205 a 1206 (dále jen SV) vychází ze stanov tohoto SV schválených na shromáždění dne 12/3 2015 a zahrnuje

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

IČ 259 61 004 U Teplárny 1300 509 01 Nová Paka

IČ 259 61 004 U Teplárny 1300 509 01 Nová Paka PROVOZOVATEL: ZHOTOVITEL: TermoReal s.r.o. IČ 259 61 004 U Teplárny 1300 509 01 Nová Paka Metrostav a.s., IČ 00 01 49 15 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 ZPRACOVÁNO V: VYPRACOVAL: BAZÉNY & WELLNESS s.r.o.,

Více