Mateřská školka 10, 1. třída 2, 2. třída 7, 3. třída 1, 4. třída 3, 5. třída 6, 6. třída 1, 7. třída 4, 8. třída 1, celkem 35.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská školka 10, 1. třída 2, 2. třída 7, 3. třída 1, 4. třída 3, 5. třída 6, 6. třída 1, 7. třída 4, 8. třída 1, celkem 35."

Transkript

1 Závěrečná zpráva 2011/2O12 Rumunsko, Eibenthal Mgr. Kateřina Roháľová Školní výuka, počty dětí ve třídách 2011/2012 Mateřská školka 10, 1. třída 2, 2. třída 7, 3. třída 1, 4. třída 3, 5. třída 6, 6. třída 1, 7. třída 4, 8. třída 1, celkem 35. Jako učitelka českého jazyka jsem pracovala s dětmi mateřské a základní školy. S dětmi mateřské školy jsem se vídala dvakrát týdně. Dětí je nahlášených 10, ale pravidelně jich chodí do školky 6. V mateřské škole vyučuje rumunsky místní paní učitelka Mariuca Doskočilová, která je zároveň ředitelkou místní školy. Paní Doskočilová mluví také česky, což bylo důležité pro naši spolupráci. Společně jsme s dětmi připravovaly vystoupení k různým příležitostem, promítaly jim pohádky, vedli výtvarné aktivity Na I. stupni působí paní učitelka Michaela Leoreanu, která mluví velice dobře česky (tři roky studovala v Čechách) a vyučování tak probíhá v rumunštině i češtině. Paní učitelka vyučuje všechny čtyři třídy zároveň. Je velice milá, kreativní a vstřícná. Skvěle se s ní spolupracuje. Po dohodě s ní jsem výuku na prvním stupni rozdělila na dva bloky, kdy jsem v jednom bloku učila první a druhou třídu a ve druhém třetí a čtvrtou. Práce tak byla daleko efektivnější a individuálnější vzhledem k potřebám jednotlivých žáků v ročnících. Výuka českého jazyka je na 1. stupni povinná pro všechny děti a děti mají tři hodiny českého jazyka týdně. Jedno dítě hovoří pouze rumunsky. Je u něj však veliká snaha zapojit se do výuky a během tohoto školního roku dosáhlo velikých pokroků. Na 2. stupni se všechny předměty vyučují v rumunštině. Výuka češtiny jako mateřského jazyka je zařazena jako povinně volitelná. Každý ročník má tři hodiny českého jazyka týdně. Ročníky jsou často spojené a vzhledem k tomu, že je i zde několik dětí, které nehovoří česky vůbec anebo mají jen velmi malou až téměř nulovou znalost českého jazyka, je příprava na hodinu i samotná výuka značně náročná. Kromě tří hodin českého jazyka má 6. a 7. třída jedenkrát týdně hodinu českých tradic. Zájmová činnost: Anglický jazyk kroužek anglického jazyka navštěvovali 4 žáci prvního stupně, 2 žáci druhého stupně, 4 středoškoláci a 7 dospělých. Výuka probíhala v budově školy, u mě doma i v prostoru DSSČR. S každou skupinou jsem měla samozřejmě samostatnou hodinu. Jednalo se tedy zhruba o čtyři hodiny týdně. Se středoškoláky jsem se setkávala o víkendech a pomáhala jim s domácí přípravou na jejich hodiny v lyceu. Většina žáků projevila zájem pokračovat ve výuce i příští rok. Divadelní kroužek tento kroužek navštěvovalo 5 až 10 žáků, nácvik probíhal ve školní tělocvičně, v kamínu (kulturní dům) i u nás doma. Nacvičili jsme divadelní představení O svatém Václavovi (stínové divadlo), loutkové představení od Boženy Němcové Honza a čert, které starší žáci zahráli dětem ve školce, a divadelní představení ve spolupráci s panem děkanem Maškem Stalo se v Betlémě. S tímto představením vystoupili žáci na Štědrý den v kostele, a vytvořili tak tu pravou vánoční atmosféru.

2 Kroužek vaření navštěvoval 1 až 4 žáci, tento kroužek se konal přibližně jednou za měsíc u mě doma. Naučila jsem děti pár jednoduchých jídel, která potom mohly uvařit doma palačinky, dort z piškotů, ovocný a zeleninový salát, pomazánky Hra na flétnu navštěvovalo 11 žáků, výuka probíhala jedenkrát týdně v naší klubovně na Ujbánii. Během tohoto školního roku se žáci naučili noty stupnice C dur, jejich zápis do notové osnovy a také je umí zahrát na zobcovou flétnu. Společně jsme se naučili zahrát Černé oči, Maličká su, Běžela ovečka, Hore, bratři a další. Šikovnější žáci vystoupili s hrou na flétnu i na školních besídkách. Výuka hry na kytaru navštěvovaly 3 žákyně. Hrály jsme jednoduché písně ze zpěvníku Já písnička. Písně jsme zpívaly a doprovázely jednoduchými akordy. Zájem žáků o tuto činnost postupně upadal. Výtvarný kroužek navštěvovalo 10 žáků. Tuto aktivitu jsem vedla společně s místní paní Augustínou Pospíšilovou. Scházeli jsme se jedenkrát týdně a vyzkoušeli si různé výtvarné techniky jako filcování, kašírování, batikování a jiné. Výuka Výuka u předškolních dětí byla soustředěna hlavně na rozvíjení slovní zásoby. Snažila jsem se do hodin zařadit co nejvíce her zaměřených na komunikaci, společnou četbu a následně dramatizaci pohádek, české písničky a básničky, promítání krátkých kreslených filmů, sportovní aktivity Velice oblíbená byla kniha od Františka Hrubína Špalíček pohádek. Některé předškolní děti navštěvovaly také mé odpolední aktivity (hru na zobcovou flétnu a výtvarný kroužek). V první třídě jsem učila genetickou metodou podle učebnice Učíme se číst. K učebnici je vytvořen také pracovní sešit, kde žáci samostatně, nebo pod mým vedením vypracovávali různé úkoly k probíranému tématu. Výhodou genetické metody je, že se nejdříve proberou všechna velká tiskací písmena české abecedy, a tudíž již někdy koncem listopadu jsou žáci schopni samostatně číst text a porozumět mu. Tím, že jsem měla první a druhou třídu spojenou to pro mě bylo velkou výhodou a využívala jsem brzké schopnosti čtení u prvňáků v plánování hodin. Ve druhém pololetí jsme začali probírat tvary psacích písmen a pracovali jsme s písankami od nakladatelství Alter. Do výuky jsem zařazovala také české básničky a písničky, krátké pohádky a čtenářské dílny spojeny s návštěvou školní knihovny. Ve druhé třídě bylo sedm žáků. Jednalo se tedy o poměrně početnou třídu v porovnání s ostatními ročníky. Byla zde velice rozdílná úroveň znalostí českého jazyka. Jedna holčička mluvila pouze rumunsky a českým pokynům téměř nerozuměla. Během školního roku však učinila veliké pokroky. K žákům jsem se snažila přistupovat individuálně dle jejich potřeb. K probíranému učivu jsem vytvářela pracovní listy, hodiny zpestřovala cvičeními z barevné češtiny pro druháky, procvičovali jsme čtení nahlas i tiché čtení s porozuměním. Během školního roku jsme dětem předčítala z knihy Z deníku kocoura Modroočka. Kniha je zaujala natolik, že si ji některé děti samy vypůjčily na prázdniny. Třetí třídu navštěvuje pouze jeden žák. Zaměřila jsem se u něj především na opakování učiva druhé třídy a rozvoj čtenářských dovedností. Naše společné úsilí bylo odměněno a žák vyhrál první místo v jeho kategorii na olympiádě z českého jazyka.

3 Ve čtvrté třídě byli tři žáci. Jedna dívka se vrátila po třech letech z Čech, kde navštěvovala českou školu, zpět na Eibenthal. Její úroveň znalostí z českého jazyka byla velice dobrá, a proto jsem se jí věnovala individuálně a připravovala pro ni náročnější úkoly. Věnovali jsme se zejména opakování vyjmenovaných slov, vícevýznamovým slovům, zdokonalování čtenářských dovedností žáků a slohovým cvičením. Během školního roku jsme společně četli knihu Děti z Bullerbynu. Do výuky na prvním stupni jsem zařazovala také české básničky a písničky, krátké pohádky spojeny s dramatizací textu, loutková představení a čtenářské dílny. Pravidelně jsme navštěvovali školní knihovnu a žáci si názvy vypůjčených knih zapisovali do vlastně vyrobených čtenářských legitimací. Ve druhém pololetí jsme při práci s textem pracovali i s některými metodami kritického myšlení. Žáci třetí a čtvrté třídy si také začali dopisovat se stejně starými žáky jedné pražské školy. Mohli si tak osvojená gramatická pravidla a písemný projev trénovat v praxi. Veškerý materiál, který jsme během roku použili, si žáci zakládali do pečlivě vedeného portfolia. Na druhé stupni jsem učila některé hodiny všechny ročníky dohromady, některé hodiny jsem měla s jednotlivými ročníky zvlášť. Opakovali jsme gramatická pravidla a připravovali se tak na olympiádu v českém jazyce (organizováno DSSČR). Do výuky jsem zařazovala nácvik divadelního a loutkového představení, čtení s porozuměním, čtení vlastní knihy, jazykové hry, soutěže, trénování ústního projevu spojené s nahráváním na kameru a promítání krátkých filmů. I v této skupině byly děti mluvící pouze rumunsky a někdy bylo opravdu velkým problémem tyto děti zapojit do výuky. Ve všech skupinách jsem ve výuce používala dětské časopisy z ČR (pro chlapce ABC mladých techniků, pro dívky katolický měsíčník IN a Praktická žena). Žáci si tak zkusili vyluštit křížovky, přečetli si krátké texty k obrázkům, dozvěděli se, co je v Čechách nového a hlavně si obohatili slovní zásobu tím, že se neustále ptali na nové pojmy. Zpívali jsme české písně a věnovali jsme se starým pověstem českým. Starší žáci také přispívali svými krátkými články do místního časopisu. Další aktivity kromě vlastní výuky Výtvarným činnostem jsem se věnovala v rámci výuky českých tradic a také v odpoledních hodinách, kdy jsme společně s dětmi netradičními technikami vytvářeli dárky a přáníčka k různým událostem roku (vitráž, kašírování, drátkování, malování na sklo, filcování, batikování ) Hudební výchova kroužek hry na zobcovou flétnu, nácvik koled na vánoční besídku a vánoční vystoupení v kostele, hra na kytaru, nácvik tanců na letní folklórní festival. Pravidelně jsme promítali filmy, a to jak pro děti, tak i pro dospělé. Jednou týdně jsem se scházela s dětmi v klubovně na Ujbánii, kde jsme hráli různé sportovní a společenské hry, organizovali výtvarné aktivity, hráli na flétnu, zpívali a děti zde mohly pod mým vedením vypracovat domácí úkoly z českého jazyka Ve spolupráci s dalšími českými i místními učiteli, jsme připravovali olympiády a soutěže v českém jazyce. Zúčastnili jsme se olympiády v českém jazyce ve městě Oradea. Společně s panem předsedou DSSČR Emilem Flaškou, paní ředitelkou Mariucou Doskočilovou a učiteli základní školy v Eibenthalu, jsme zorganizovali místní olympiádu z českého jazyka pro ročník.

4 Spolu s dětmi, učiteli a představiteli krajanského spolku jsme připravovali a vydávali školní časopis Eibenthalské období. Pomáhali jsme při organizování oficiálních akcí a setkání, zajišťovali ubytování a stravu pro návštěvníky z České republiky, snažili se o propagaci místních produktů. Společně s krajanským spolkem jsme spolupracovali na podávání žádostí o finanční příspěvky z ČR a pomáhali jsme při organizování společenských a kulturních akcí. Podařilo se nám zorganizovat návštěvu krajanů ze Srbska, kteří pod vedením paní učitelky Markéty Světlíkové zahráli hru Pošťácká pohádka. Rovněž jednotlivcům jsme pomáhali s vyplňováním žádostí a dokumentů, týkající se např. studia v ČR. Velké akce Tradiční pouť do Čiklavy konanou , Krajanský festival konaný v Gerniku Posvícení Setkání učitelů českého jazyka konaného na podzim Dušičky Advent Barborky Mikuláš Vánoce Revelion Silvestr Kinderbal dětský maškarní bál Masopust Den maminek (žen) Velikonoce až Dětský den a výlet školních dětí Májové svátky svatodušní svátky (letnice) Voltáře slavnost Těla a Krve páně červen Krajanský festival na Eibenthale Spolupráce Moje spolupráce s místními učiteli i s paní ředitelkou byla od začátku bezproblémová. Velikým štěstím je, že mluví česky a byla ke mně od začátku vstřícná. Je ve své funkci první rok, a myslím, že úroveň školy značně posunula k lepšímu. Velikým přínosem pro školu je paní učitelka prvního stupně Michaela Leoreanu. Zvládá děti profesionálním způsobem, je kreativní a otevřená novým věcem S dětmi mluví během vyučování převážně rumunsky, ale odpoledne a ve volném čase se dětem věnuje v češtině. Dále je ve sboru ještě jedna paní učitelka, která mluví česky jak ve škole, tak doma. Další učitelé mluví česky hůře, nebo vůbec. Našim komunikativním jazykem byla převážně angličtina. Tím, že se jedná školu s poměrně malým počtem žáků a ke všemu dosti vzdálenou od nejbližších měst a hůře dostupnou, bývá někdy problémem sehnat kvalifikované učitele. Učitel matematiky se během roku vyměnil třikrát. Tři učitele jsou zaměstnáni pouze na částečný úvazek a na Eibenthal dojíždí jedenkrát týdně. Spolupráce s Demokratickým svazem Slováků a Čechů v Rumunsku (DSSČR) byla také bezproblémová. Nejvíce jsme spolupracovali s panem Emilem Flascou, společně jsme tvořili projekty, organizovali

5 kulturní a společenské akce (bály, festivaly, olympiádu, besídky). Pravidelně jsme se setkávali, abychom se domluvili na blížících se událostech. Pan Flaška mi rovněž vytvořil zázemí v kanceláři DSSČR, kde jsem mohla bez problému používat internet, či se setkávat se svými studenty na odpoledních aktivitách. Rovněž s panem Draxelem jsme spolupracovali a setkávali se na olympiádách. Aktivně jsme spolupracovali i s farářem panem Václavem Maškem, což vidím jako velmi přínosné, vzhledem k tomu, že náboženství a církev zaujímá v životě Eibnethalu velmi významné místo. Další organizace, se kterými jsme tento rok spolupracovali: Člověk v tísni, jazyková škola Glossa, Gymnázium J. Keplera v Praze, CK Kudrna Brno, Asociace TOM, Liga lesní moudrosti, Gymnázium Teplice, ZŠ Suchdol v Praze, program Kritické myšlení (lektorka Květa Kruger ), společnost Live Telecom Praha, nezávislá skupina filmařů, choreografka paní Jitka Bonušová z Prahy. Spolupracovali jsme také s mnoha jednotlivci, kteří poskytli Eibenthalu mnoho sponzorských darů, výtvarných a sportovních pomůcek, učebnic, DVD filmů. Podmínky pro výuku Podmínky pro výuku českého jazyka i dalších předmětů jsou velmi dobré. Po dohodě s paní ředitelkou se mi podařilo získat malou učebnu, která celý rok sloužila pouze pro výuku českého jazyka. Bylo velice důležité, že žáci docházeli za mnou a já jsem tak mohla z učebny vytvořit co nejvíce české prostředí. Podařilo se mi kousek třídy proměnit ve čtenářský koutek, který byl plný českých knih pro děti a mládež a žáci si tam mohli kdykoliv ve volné chvíli, nebo když byli dříve hotovi s prací zajít a jen tak si prohlížet nějakou knihu, či časopis. Postupně jsem tam přidala i česká DVD a některé počítačové hry v češtině. Pokud žáka něco zaujalo, mohl si knihu, či DVD vypůjčit domů a zapsal se pouze do výpůjčního sešitu. Někteří žáci tento koutek navštěvovali pravidelně o přestávkách, a buď si jen prohlíželi časopis, hráli některou společenskou hru, která je v hodině češtiny zaujala, ale pár z nich tam mělo také svou rozečtenou knihu, nebo se nedočkavě vrhli na další kapitoly z knihy, kterou jsem jim v hodinách nahlas předčítala. Pro mě bylo velice důležité přimět děti jakýmkoliv způsobem ke čtení. Další důležitou součástí třídy bylo využití stěn. Do přední části třídy jsem umístila plakáty s gramatickými pravidly (některé jsem našla v knihovně po svých předchůdcích, některé vyrobili žáci na základě probíraného učiva). Žáci tak měli po celý rok před sebou vyjmenovaná slova s obrázky, vzory podstatných jmen a další. Byla to pro ně veliká pomůcka a bylo pro mě zábavné sledovat, jak se postupně naučili, kterým směrem se podívat, podle toho, jaký gramatický jev doplňovali. Na zadní stěně třídy visela velká nástěnná mapa České republiky. Mohli jsme tak kdykoliv, když jsme narazili při probíraném učivu na zeměpisný název, ukázat si toto místo na mapě. Také jsem zde vystavovala práce žáků z hodin českého jazyka. Žáci si tak mohli opakovaně číst, co vytvořili jejich spolužáci. Plánovaným projektem je společně s žáky vytvořit plakát s fotografiemi a popisy akcí, kterých jsme se zúčastnili. Škola je po nedávné rekonstrukci, třídy jsou vybaveny tabulemi, nástěnnými obrazy, novými lavicemi. Stále zde však není dostatek počítačů a přístup na internet, který by se dal také využít ve výuce. DZS mi zapůjčilo dva laptopy, které jsem nosila do školy a žáci si tak mohli individuálně procvičovat některé gramatické jevy pomocí zakoupených výukových programů, nebo přepisovat již opravený text svého článku do školního časopisu. Někdy jsem žákům o přestávkách na počítači také pouštěla české pohádky.

6 Využívala jsem hlavně technických prostředků, které pro české učitele zakoupil DZS (tiskárna, kopírka, dataprojektor, CD přehrávač, fotoaparát ). Tyto prostředky jsem měla uschovány u sebe doma. Podmínky pro učitele Ubytovaní jsme byli v pronajatém samostatném domě, ve kterém bydlela před námi paní učitelka Jolana Budigová s rodinou. Během roku jsme se však museli z technických důvodů přestěhovat do nově pronajatého domu. Dopravu jsme řešili ponejvíce vlastním vozem, příležitostně autobusy či s panem Hrůzou. Potraviny se dají z velké části koupit přímo v Eibenthale (domácí sýr, mléko, tvaroh, vejce, příležitostně i maso). Také se dá dojet nakoupit do nejbližšího města Oršavy,které je však vzdáleno 60 km a vozovka je značně nekvalitní. Je zde tržiště, kde se dá koupit množství různé zeleniny a ovoce a také supermarket, kde se dají sehnat stejné potraviny jako v České republice. Vařili jsme si sami, ale dá se objednat velmi dobré jídlo za relativně nízkou cenu u místních. V Oršavě jsou také bankomaty, banky a nejbližší lékařská péče. Úspěchy Za velmi významné považuji setkání se s krajany ze sousedního Srbska. Bylo pro mě velice důležité, jak pracuje a co dokáže jiná paní učitelka. Pro místní obyvatele bylo krásné setkat se s Čechy, kteří žijí podobně jako oni jsou menšinou v jiné zemi. Lidé se spřátelili, povídali si společně o všem možném, a to svou společnou řečí, kterou byla čeština. Myslím, že takováto setkání jsou pro menšiny velice důležitá a mělo bych jich být více. V této oblasti ubývá přirozených důvodů k tomu, proč udržovat češtinu jako živý jazyk a tohle by mohl být jeden z motivujících prvků. K tomu je třeba mimo dobré vůle také finančních prostředků. Pokračovali jsme ve vydávání místního časopisu Eibenthalské období. Časopis jsme vytvářeli ve spolupráci s místními učiteli a předsedou DSSČR panem Emilem Flaškou. Velký úspěch jsme slavili také na olympiádě z českého jazyka, která se letos konala na Eibenthale. Nominovala jsem sedm žáků. Všichni se umístili na předních místech. Měla jsem z našeho společného úspěchu opravdovou radost. Z naší školy se účastnilo nakonec devět žáků. Problémy a doporučení Eibenthal je česká vesnice, kde žije také spousta Rumunů a hodně dětí tak do školy přichází ze smíšených rodin. Tím, že veškerá výuka probíhá v rumunštině, je velice těžké děti přimět k tomu, aby mluvily mezi sebou alespoň na hodinách českého jazyka a na akcích pořádaných českým učitelem, česky. Je třeba s tím počítat. Dobré je znát alespoň základy rumunštiny, neboť setkávání s Rumuny je velmi časté, a to jak ve škole, v učitelském sboru, se žáky, tak i s řadovými občany. Důležité je respektovat rumunské zvyky a tradice, které se s těmi českými velmi úzce prolínají. Ve třídách panuje velká rozdílnost v jazykové úrovni žáků a také v jejich zájmu o výuku českého jazyka. V rámci jedné hodiny je třeba pracovat s mluvčími na velmi dobré jazykové úrovni, ale také s dětmi ze smíšených rodin, které česky moc neumějí.

7 Velké problémy jsou v oblasti zdravotnictví, jehož úroveň je na velmi nízkém stupni. Proto doporučuji si alespoň základní léky dovést s sebou a pro případ mít českého lékaře na telefonu. Veškeré větší zdravotní problémy, pokud to půjde, řešit v České republice. Dalším problémem je internetové spojení, které je díky připojení přes pevnou linku, velmi pomalé a také často nefunkční. Chybí signál mobilních operátorů a také telefonické spojení (pevná linka) často nefunguje. Nutností je zcela respektovat místní náboženské tradice a přizpůsobit jim i rytmus své práce, posty, adventní a velikonoční povinnosti, mši svatou atd. Dobré je se místního náboženského života alespoň elementárně účastnit. Je třeba počítat s tím, že pravidelná práce mimo školu se často přeruší. Různé Eibenthal je hornická vesnice až do roku 2006 zde fungovaly doly na antracit, které byly po důlním neštěstí, při němž zahynuli dva lidé, uzavřeny. Poté nastal, jako i v ostatních českých vesnicích, ale později, odliv obyvatel za prací, především do České republiky. Stejně jako v ostatních českých komunitách je zde ovšem o práci nouze, a proto mnozí otcové rodin dojíždí za prací do Čech. Jiným způsobem přivýdělku je turistický ruch (učitel často zprostředkuje českým turistům ubytování a stravu v rodinách), některé ženy si přivydělávají rukodělnou uměleckou činností, několik rodin obnovilo zemědělskou výrobu prodej po Eibenthalu a také ve městě na trhu. Někteří muži pracují na silnici u Dunaje. Po posledních komunálních volbách v roce 2012 má Eibenthal, který správně spadá pod vesnici Dubová u Dunaje, svého starostu, pana Viktora Doskočila, který se všemi silami snaží eibenthalským obyvatelům pomoci. Velmi dobře funguje český spolek (Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku), v současnosti je jeho předsedou pan Emil Flaška. S krajany vycházím velice dobře. Díky kroužku anglického jazyka, který jsem otevřela pro dospělé, se mi podařilo poměrně rychle proniknout do komunity. Společně jsme potom s některými místními obyvateli organizovali akce pro děti a připravovali se na svátky. Některé spolupráce přerostla v přátelství.

Závěrečná zpráva 2012/ 2013

Závěrečná zpráva 2012/ 2013 Závěrečná zpráva 2012/ 2013 Rumunsko: Eibenthal Mgr. Kateřina Roháľová Počet dětí Mateřská škola 10 dětí Základní škola 31 dětí 0. třída 2 děti 1. třída 3 děti 2. třída 3 děti 3. třída 7 dětí 4. třída

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2009-2010

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2009-2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2009-2010 1) jméno, příjmení, titul Petr Skořepa, Mgr. 2) destinace: země, místa Rumunsko, Svatá Helena 3) škola: druh školy (ZŠ, SŠ, VŠ): třídy + počet žáků/studentů, věk (rozdělte

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Školní rok: 2014/2015 Destinace (země, místo): Austrálie, Melbourne, Perth Jméno, příjmení: Mgr. Eliška Kyršová Statistika z roku 2011 uvádí, že češtinu používá

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009)

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009) Výroční zpráva Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10 (Školní rok 2008 / 2009) 1 Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 Základní škola Hýskov, okres Beroun www.zshyskov.cz Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j. 05 /2014 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Závěrečná zpráva 2012/13. Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková

Závěrečná zpráva 2012/13. Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková Závěrečná zpráva 2012/13 Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková Místa: Kirillovka, Český kulturně-osvětový klub Mateřídouška, Novorossijsk, Český krajanský

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2011/ 2012 1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily Tyršova 485, tel. 481 624 168, 732 736 862 info@waldorf.semily.cz, www.waldorf-semily.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 srpen 2014,

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více