č /2016 Ječná 550/ Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/ Praha 2 - Vinohrady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady"

Transkript

1 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č /2016 o ceně nemovitosti - pozemků p.č. 1336/64, p.č. 1336/65, p.č. 1336/84, p.č. 1337/115, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/341, p.č. 1337/343 a p.č. 1337/345, vč. rozestavěných rodinných domů na pozemcích p.č. 1337/115 a p.č. 1337/341 a příslušenství, v Praze, v k. ú. Vinoř, při ulici Stojická a Lipoltická. Posudek objednal: EURO DEVELOPMENT GROUP, s.r.o. Ječná 550/ Praha 2 - Nové Město Účel posudku: zjištění obvyklé ceny nemovitosti Posudek vypracoval: Ing. Ivan Řezáč Šumavská 31/ Praha 2 - Vinohrady Znalecký posudek obsahuje 15 stran textu a zpracovává se ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednavatel. 1

2 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1 Znalecký úkon Úkolem znalce je vypracovat ocenění uvedené nemovitosti pro stanovení obvyklé ceny pro účely dobrovolné dražby. Oceňovaná nemovitost byla prohlédnuta a zaměřena znalcem dne Podklady pro ocenění a) výpis z katastru nemovitostí vyhotovený Katastrálním úřadem pro Hl. město Prahu, KP Praha dne , LV č pro obec Praha, k.ú. Vinoř b) kopie katastrální mapy ze dne c) částečná projektová dokumentace RD d) skutečnosti a výměry zjištěné znalcem při místním šetření dne e) informace a údaje o nemovitosti sdělené zástupcem objednatele ocenění při místním šetření dne f) vyhl. č. 441/2013 Sb. o oceňování majetku ve smyslu zák. č. 151/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 199/2014 Sb. a vyhl. č. 345/2015 Sb. g) Malý lexikon obcí ČR vydaný Českým statistickým úřadem k roku 2014 Ocenění se provádí podle stavu nemovitosti zjištěného k datu provedeného místního šetření, tj. k Vlastnické údaje Dle výpisu z katastru nemovitostí, LV č pro obec Praha, k. ú. Vinoř, byla nemovitost, k datu ocenění, ve vlastnictví: EURO DEVELOPMENT GROUP, s.r.o. IČ podíl: 100%. 2

3 2. NÁLEZ Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 1336/64, p.č. 1336/65, p.č. 1336/84, p.č. 1337/115, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/341, p.č. 1337/343 a p.č. 1337/345, přičemž součástí vlastnictví a tedy i ocenění jsou rozestavěné rodinné domy na pozemcích p.č. 1337/115 a p.č. 1337/341, které jsou ve sjednoceném vlastnictví s výše uvedenými pozemky, přičemž stavby i pozemky jsou ve funkčním celku. Nemovitost je situována v nové obytné lokalitě se zástavbou nových i budoucích nových RD, ev. ŘRD, která navazuje na původní zástavbu RD, v Praze, v k.ú. Vinoř, v daném případě při ulici Stojická. Ostatní oceňované pozemky jsou, dle územního plánu a územního rozhodnutí, určeny k zástavbě RD a jsou oceňovány jako stavební pozemek, k datu ocenění byly zainvestovány kompletními veřejnými IS vyvedenými na hranici jednotlivých pozemků. Z veřejných IS jsou v místě rozvedeny a může být provedeno připojení na rozvody elektro 220V/380V, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přístup k nemovitosti je z nové okolní zpevněné obslužné komunikace v ulicích Stojické a Lipoltické. 2.1 Pozemky Oceňovány jsou pozemky p.č. 1336/64, p.č. 1336/65, p.č. 1336/84, p.č. 1337/115, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/341, p.č. 1337/343 a p.č. 1337/345, přibližně obdélníkového tvaru. Pozemky jsou v místě rovinné, velmi mírně svažité na jih a na západ. Přístupové komunikace k pozemkům byly k datu ocenění nové, zpevněné. Dle schváleného územního plánu a platného ÚR, jsou pozemky určeny pro zástavbu rodinnými domy. S ohledem na stupeň rozhodnutí se jedná o stavební pozemky. Na pozemcích p.č. 1337/115 a p.č. 1337/341 již byly rozestavěné stavby RD a pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou RD Stavební pozemky Pozemky jsou v místě rovinné a velmi mírně svažité, s jižní a západní orientací, přístup je po nové zpevněné komunikaci v ulici Stojické a Lipoltické. Na hranici pozemků jsou přivedeny všechny veřejné inženýrské sítě v místě rozvedené, tj. vodovod, elektro 220V/380V, telefon, kanalizace a plyn. Protože pro ceny stavebních pozemků na území hl. města Prahy je od v platnosti cenová mapa, bude ocenění pozemku provedeno dle údajů v příslušném polygonu této mapy. 3

4 Dle výpisu z katastru nemovitostí, LV č pro k.ú. Vinoř, bude oceněn pozemek tvořený: p.č. 1336/64 - výměra 429 m 2 - ostatní plocha, jiná plocha p.č. 1336/65 - výměra 368 m 2 - ostatní plocha, jiná plocha p.č. 1336/84 - výměra 58 m 2 - ostatní plocha, jiná plocha p.č. 1337/115 - výměra 411 m 2 - orná půda p.č. 1337/117 - výměra 399 m 2 - orná půda p.č. 1337/118 - výměra 358 m 2 - orná půda p.č. 1337/341 - výměra 372 m 2 - orná půda p.č. 1337/344 - výměra 413 m 2 - orná půda p.č. 1337/345 - výměra 60 m 2 - orná půda Jednotková cena pozemku dle cenové mapy... Kč/m ,- 2.2 Stavby Rodinné domy, rekreační domy a chalupy Rozestavěné rodinné domy na pozemcích p.č. 1337/115 a p.č. 1337/341 Předmětem ocenění jsou stavby 2 rozestavěných řadových rodinných domů, umístěných na pozemcích p.č. 1337/115 a p.č. 1337/341, v nové zástavbě rodinných domů při nové zpevněné komunikaci v ulici Stojické. Rodinné domy jsou nepodsklepené, se 2 nadzemními podlažími, s plochou střechou. Jedná se o domy ve stádiu dokončené hrubé stavby RD. Konstrukčně se jedná o stavby s izolacemi proti zemní vlhkosti navrženými tak, aby byly funkční i jako radonová izolace. Svislé nosné stěny, včetně příček jsou provedeny z keramických bloků, stropní konstrukce jsou ŽB monolitické, s rovným podhledem. Vnější povrchy obvodových stěn budou zatepleny a opatřeny tenkovrstvou strukturovanou omítkou, v současnosti jsou bez omítek. Střecha stavby je plochá a bude vyspárovaná, zateplená. Krytina na střeše bude z modifikovaných pásů PVC. Střecha bude kompletovaná klempířskými prvky z titanzinkového plechu, bleskosvod bude proveden. Vnitřní schodiště je betonové a bude opatřeno dřevěným obkladem. Vnitřní provedení a vybavení RD bude standardní - okna plastová s izolačními dvojskly, podlahy plovoucí laminátové a s keramickou dlažbou, stěny budou opatřeny štukovými omítkami a keramickými obklady, dveře dýhované, zárubně obložkové. Vytápění bude ústřední, plynovým kotlem, radiátory deskové. Ohřev vody bude řešen kotlem UT se zásobníkem, zařizovací předměty budou běžné - vana, sprcha, kombi nebo závěsná WC, umyvadla, apod. Popis ostatních konstrukcí a vybavení - viz. výpočet koef. vybavenosti K4. 4

5 Dle výše uvedeného popisu, konstrukčního a dispozičního řešení, účelu ke kterému bude dům postaven, bude stavba rodinným domem typu B - nepodsklepeným, s plochou střechou, zděným, s 2 nadzemními podlažími, krajním řadovým, (SKP ). Zákl. cena...stavba typ B... Kč/m ,- Dispozice jednotlivých podlaží: 1.nadzemní podlaží: zádveří, chodba se schodištěm, WC, obývací pokoj s kk, garáž, terasa na pozemku 2.nadzemní podlaží: chodba, 2 pokoje, ložnice, koupelna, WC, pracovna Výpočet obestavěného prostoru stavby 1. nadzemní podlaží: zastavěná plocha: 10,02 m x 9,59 m - 6,24 m x 1,15 m = 88,91 m 2 výška podlaží: 0,10 m + 3,00 m = 3,10 m obestavěný prostor: 88,91 m 2 x 3,10 m = 275,62 m 3 2. nadzemní podlaží: zastavěná plocha: 10,02 m x 9,59 m - 6,24 m x 1,15 m = 88,91 m 2 výška podlaží: 2,70 m + 0,20 m = 2,90 m obestavěný prostor: 88,91 m 2 x 2,90 m = 257,84 m 3 Obestavěný prostor stavby celkem ,46 m 3 = 100,00% Výpočet opravných koef. K4, K5, Ki, Kp Výpočet koef. vybavenosti K4 (dle přílohy č. 6 a č. 15) Konstrukce a vybavení - provedení: Nadstandardní...NS Standardní...S Podstandardní...PS Nevyskytuje se...n Vyskytuje se navíc...vn Základy - betonové, s izolacemi proti zemní vlhkosti - S Svislé konstrukce - zděné z keramických bloků v tl. do 0,45 m - S Stropy - ŽB monolitické, rovný podhled - S Střecha - plochá, vyspárovaná, zateplená - S Krytina - modifikované pásy PVC - S Klemp. kce - titanzinkový plech - S Vnější povrchy - zatepleno s tenkovrstvou fasádní omítkou - S Vnitřní povrchy - vápenné štukové omítky - S Obklady vnější - keramický obklad soklu - S Obklady vnitřní - keramické obklady koupelen, WC a kuchyní - S Schody - betonové s dřevěným obkladem - S Dveře - dýhované, v obložkových zárubních - S Vrata - plastová sekční, dálkově ovládaná - VN Okna - plastová s izolačními dvojskly - S Podlahy obyt. míst. - keramická dlažba, laminátové plovoucí - S Podlahy ostat. míst. - keramická dlažba, betonová mazanina, potěr - S 5

6 Vytápění - ÚT - plynový kotel, deskové radiátory - S Elektroinstalace - 220V/380V, automat. jističe - S Bleskosvod - ano - S Rozvod vody - rozvod S+T vody, v plastových trubkách - S Ohřev vody - plynový kotel + zásobník - S Plyn - zemní plyn - S Kanalizace - ze všech odpadních míst v domě - S Vybavení kuchyně - elektrický sporák se sklokeramickou deskou - S Vnitřní vybavení - vana, sprchový kout, umývadla - S Záchod - kombi (závěsné) WC - S Ostatní vybavení - rozvod antén pod omítkou,veř. telefon,el.zabezp - S Rekapitulace vybavenosti: Nadstandardní objem. podíl...0,000 Podstandardní objem. podíl... 0,000 Celkem.. - objem. podíl... 0,000 Nevyskytuje se objem. podíl... 0,000 Vyskytuje se navíc - - Vrata do garáže - objem. podíl...0,015 Celkem.. - objem. podíl.. 0,015 K4 = 1 + 0,54 x (0, ,852 x 0,015) ,015 Rozsah dokončenosti konstrukcí a vybavení (dle přílohy č. 11, č. 21) Základy - dokončeno 100% 0,071 Svislé konstrukce - dokončeno 100% 0,223 Stropy - dokončeno 90% 0,076 Střecha - dokončeno 50% 0,026 Krytina - dokončeno 80% 0,026 Klemp. kce - dokončeno 0% 0,000 Vnitřní povrchy - dokončeno 0% 0,000 Vnější povrchy - dokončeno 0% 0,000 Schody - dokončeno 60% 0,014 Dveře - dokončeno 0% 0,000 Okna - dokončeno 0% 0,000 Podlahy - dokončeno 0% 0,000 Vytápění - dokončeno 0% 0,000 Elektroinstalace - dokončeno 0% 0,000 Bleskosvod - dokončeno 0% 0,000 Rozvod vody - dokončeno 0% 0,000 Ohřev vody - dokončeno 0% 0,000 Plyn - dokončeno 0% 0,000 Kanalizace - dokončeno 0% 0,000 Vybavení kuchyně - dokončeno 0% 0,000 Vnitřní vybav+wc - dokončeno 0% 0,000 Ostatní vybavení - dokončeno 0% 0,000 Celkem dokončeno ,436 = 43,60% 6

7 Určení polohového koef. K5 (dle přílohy č. 20) K Hlavní město Praha - Vinoř... 1,200 Koef. inflace Ki (dle přílohy č. 41) Ki...rodinné domy jednobytové - SKP ,115 Stáří a opotřebení stavby Stavba byla rozestavěna v r. 2015, ale zůstala k datu ocenění rozestavěna do hrubé stavby a nedokončena. S ohledem na uvedené skutečnosti bude uvažováno s opotřebením stávajících konstrukcí ve výši 0%. 2.3 OCENĚNÍ Stavební pozemky - dle cenové mapy ( 2) pozemek p.č. 1336/64 ZC: 429 m 2 x 4 180,- Kč/m Kč ,00 pozemek p.č. 1336/65 ZC: 368 m 2 x 4 180,- Kč/m Kč ,00 pozemek p.č. 1336/84 ZC: 58 m 2 x 4 180,- Kč/m Kč ,00 pozemek p.č. 1337/115 ZC: 411 m 2 x 4 180,- Kč/m Kč ,00 pozemek p.č. 1337/117 ZC: 399 m 2 x 4 180,- Kč/m Kč ,00 pozemek p.č. 1337/118 ZC: 358 m 2 x 4 180,- Kč/m Kč ,00 pozemek p.č. 1337/341 ZC: 372 m 2 x 4 180,- Kč/m Kč ,00 pozemek p.č. 1337/343 ZC: 409 m 2 x 4 180,- Kč/m Kč ,00 pozemek p.č. 1337/344 ZC: 413 m 2 x 4 180,- Kč/m Kč ,00 pozemek p.č. 1337/345 ZC: 60 m 2 x 4 180,- Kč/m Kč ,00 Stavební pozemky celkem... Kč ,00 7

8 2.3.2 Stavby Rodinné domy - dle 5, dle přílohy č.1, č. 6, č, 14, č. 15, č. 38 a č Rozestavěný rodinný dům na pozemku p.č. 1337/115 ZCU: 533,46 m 3 x 2150,- Kč/m 3 x 1,015 x 1,200 x 2,115 x 0, Kč ,50 opotřebení: 0%... Kč - 0,00 Cena k datu ocenění Kč , Rozestavěný rodinný dům na pozemku p.č. 1337/341 ZCU: 533,46 m 3 x 2150,- Kč/m 3 x 1,015 x 1,200 x 2,115 x 0, Kč ,50 opotřebení: 0%... Kč - 0,00 Cena k datu ocenění Kč ,50 Rodinné domy celkem.... Kč ,00 Cena nemovitosti dle vyhl. č. 345/2015 Sb. celkem... Kč , Stanovení ceny nemovitosti metodou srovnávací V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než půl rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. 8

9 Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. Rodinný dům, budoucí dokončený, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěného technického stavu, v dané lokalitě a u srovnatelných nemovitostí poptávka je vyšší než nabídka až s nabídkou vyrovnaná, proto nemovitost bude dobře až běžně obchodovatelná. Jedná se o nemovitosti v Praze, v k.ú Vinoř, při ulici Stojické, v nové zástavbě RD. Posuzovanými nemovitostmi jsou jednak volné pozemky, p.č. 1336/64, p.č. 1336/65, p.č. 1336/84, p.č. 1337/115, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/341, p.č. 1337/343 a p.č. 1337/345, určené platným ÚR k zastavěním rodinnými domy a dále pak 2 rozestavěné RD na 2 z výše uvedených pozemků, p.č. 1337/115 a p.č. 1337/341. RD jsou nepodsklepené, s 2 běžnými nadzemními podlažími a s plochou střechou. Celková podlahová plocha všech využitelných vnitřních prostor každého z RD bude činit cca 136 m 2. Rozestavěné RD jsou z roku 2015, výstavba bude dokončena patrně v roce RD jsou konstrukčně provedeny z materiálů běžných, tj. zdivo z keramických bloků, stropy ŽB monolitické, s rovným podhledem, plochá vyspárovaná střecha, plastová okna, centrální plynové vytápění, zateplený RD, apod., předpoklad ve výborném technickém stavu, s pravidelnou údržbou. Pozemky těchto nemovitosti jsou sice velikostí menší, ale v celé ploše rovné ploché, plně využitelné. RD budou napojeny na rozvody všech veřejných inženýrských sítí v lokalitě rozvedených, tj. vč. plynu. S přihlédnutím k umístění nemovitosti v lokalitě a místě, jejímu technickému stavu, provedení a vybavení jsem názoru, že oceňované nemovitosti budou dobře obchodovatelné, navíc v místě a v okolí se nevyskytují žádné zjevné negativní vlivy. Jedná se o průměrnou lokalitu pro bydlení. Jako podklady byly použity údaje z databáze ARK, z vlastní databáze, z konzultací s pracovníky realitních kanceláří působících v regionu. Podle těchto podkladů byly v uplynulé době zobchodovány nebo inzerovány v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, tyto nemovitosti: Pro porovnání byly vybrány následující nemovitosti - pozemky. Obec: Praha 9 - Vinoř ulice : Mokošínská Nabídková cena: 3,76 mil. Kč, tj. cca 6 050,- Kč/m 2 Datum nabídky: 02/2016 Jedná se o pozemek v Praze, v lokalitě Praha 9-Vinoř, celková výměra pozemku činí 621 m 2 a je určený na výstavbu samostatně stojícího RD. Pozemek zainvestován kompletními veřejnými IS, vyvedenými na hranici pozemku. Klidná nová obytná lokalita, okrajová zástavba, v blízkosti hranice velké Prahy. V porovnání s oceňovanými pozemky stejná nová zástavba, jiná ulice, vzdálená od místa oceňovaných pozemku cca 100 m až 300 m západním směrem. Větší výměra porovnávaného pozemku rovněž určeného pro zástavbu RD, obdobný stupeň využití, obdobný stupeň zainvestování, srovnatelně atraktivní místo pro bydlení, mírně hlouběji v zástavbě. Srovnatelná dostupnost úplné občanské vybavenosti, MHD i centra Prahy. 9

10 Obec: Praha 9 - Vinoř ulice : jižní část MČ Vinoř Nabídková cena: 6,90 mil. Kč, tj. cca 3 690,- Kč/m 2 Datum nabídky: 02/2016 Jedná se o pozemek v Praze, v lokalitě Praha 9-Vinoř, celková výměra pozemku činí 1870 m 2 a je určený na výstavbu samostatně stojícího RD, popř. možno rozdělit na 2 pozemky pro 2 sousední RD. Pozemek není zainvestován, ale připojení je možné na nedaleká odběrná místa. Nemovitosti je možno připojit na dostupné veřejné IS v lokalitě, tj. vodovod, plynovod, kanalizaci i elektro 220V/380V. Pozemek na jižní straně lokality Praha 9-Vinoř, v původní zástavbě RD a původních zemědělských usedlostí. V porovnání s oceňovanými pozemky poloha v jižní části MČ Vinoř, klidnější místo pro bydlení v původní zástavbě RD, vzdálené od místa oceňovaných pozemků cca 1 km jižním směrem. Výměra porovnávaného pozemku je podstatně větší, ale pozemek nyní bez zasíťování, i když možnosti jsou srovnatelné. Srovnatelná dostupnost úplné občanské vybavenosti, MHD a služeb i centrální části Prahy. Obec: Praha 9 - Vinoř ulice : Mladoboleslavská Nabídková cena: 7,68 mil. Kč, tj. cca 5 150,- Kč/m 2 Datum nabídky: 02/2016 Jedná se o pozemek v Praze, v lokalitě Praha 9-Vinoř, celková výměra pozemku činí 1492 m 2 a je určený na výstavbu samostatně stojícího RD. Pozemek zainvestován kompletními veřejnými IS, vyvedenými na hranici pozemku. Pozemek na západní straně lokality Praha 9 - Vinoř, v sousedství dřívější nové obytné zástavby kolem ulic Českodubské, Semtínské, apod. Okrajová nová zástavba obytných budov, navazující na původní zástavbu RD, severovýchodní okraj velké Prahy. V porovnání s oceňovanými pozemky poloha na opačné straně MČ Vinoř a tedy mírně blíže centru Prahy, rušnější místo pro bydlení u občasně více frekventované ulice Mladoboleslavské,vzdálené od místa oceňovaných pozemků cca 2 km západním směrem. Výměra porovnávaného pozemku je podstatně větší, srovnatelné možnosti i stupeň využití, obdobný stupeň zainvestování. Srovnatelná dostupnost úplné občanské vybavenosti, MHD, mírně rychlejší dostupnost centrální části Prahy. S ohledem na všechny uvedené informace o porovnávaných nemovitostech a jejích cenách při prodeji, považuji za cenu nemovitosti stanovenou srovnávací metodou jednotkovou cenu za 1 m 2 pozemku pro výstavbu RD ve výši 5 000,- Kč/m 2, tj. celkem za nemovitosti - pozemky o celkové výměře 2494 m 2 (výměra bez pozemků zastavěných rozestavěnými RD)... Kč ,00 10

11 Na základě všech údajů a informací uvedených v tomto ocenění, dle výpočtů věcné hodnoty, stanovení ceny nemovitosti srovnávací metodou, v závislosti na vlastních zkušenostech s vyhodnocováním současné situace na trhu s nemovitostmi a také s ohledem na charakter nemovitosti, považuji za obvyklou cenu výše uvedené nemovitosti cenu...kč ,00 Pro porovnání byly vybrány následující nemovitosti - pozemky + RD. Obec: Praha 9 - Vinoř ulice : Stojická Nabídková cena: 7,33 mil. Kč, 147 m 2 ÚP, tj. cca ,- Kč/m 2 Datum nabídky: 02/2016 Porovnáváno je s nemovitostí obdobného charakteru, situované ve stejné lokalitě a MČ Praha - Vinoř, ve stejné nové zástavbě RD při severním okraji lokality i Prahy, ve stejné ulici Stojické, ale jiná, srovnatelná novostavba řadového RD, umístěného hlouběji v zástavbě - srovnatelná poloha v lokalitě i místě. Jedná se o krajní řadový RD s 1 bytem dispozice 5+k.k., s celkem cca 147 m 2 užitné plochy ve 2 NP., vč. plochy garáže v domě v úrovni 1.NP. Zastavěná plocha RD činí cca 90 m 2, celková výměra pozemku činí 311 m 2. RD je nepodsklepený, se 2 NP. a s plochou střechou. RD je zděný z keramických bloků, standardně zateplený (energetická třída B dle vyhl. č. 78/2013 Sb.), moderně vybavený, vytápěný plynovým kotlem ÚT, s možností dovybavení dle představ budoucího vlastníka. RD je napojen na všechny dostupné veřejné IS (elektro 220V/380V, kanalizaci, vodovod a plynovod), přístup po nových zpevněných komunikacích. RD je novostavbou roku 2015, zkolaudovaný, bez vybavení, které je ale dle výběru klienta, v průměrné ceně započtena do ceny kupní. V porovnání s oceňovanou nemovitostí se tato nachází ve stejné lokalitě i ve stejné nové zástavbě RD na SV okraji lokality i Prahy. Porovnávaný RD je srovnatelného konstrukčního provedení i architektonického řešení, moderního tvaru, srovnatelného materiálového standardu i standardu provedení, mírně větší je celková užitná plocha porovnávaného RD, naopak menší je celková výměra pozemku nemovitosti, S ohledem na období dokončení porovnávané nemovitosti možno považovat technický stav RD za srovnatelný. Poloha porovnávané nemovitosti v místě je srovnatelná, stejně jako dostupnost MHD, občanské vybavenosti a služeb i centrální části Prahy. 11

12 Obec: Praha 9 - Vinoř ulice : Moravanská Nabídková cena: 4,99 mil. Kč, 135 m 2 ÚP, tj. cca ,- Kč/m 2 Datum nabídky: 02/2016 Předmětem porovnání je nemovitost obdobného charakteru, situovaná ve stejné lokalitě a MČ Praha - Vinoř, rovněž v její východní části, ale v původní zástavbě RD při ulici Moravanské. Jedná se o vnitřní řadový RD s bytem dispozice 6+1, s celkem cca 135 m 2 užitné plochy v 1.NP. a v podkroví, vč. plochy garáže v domě. Zastavěná plocha RD činí cca 95 m 2, celková výměra pozemku činí 276 m 2. RD je nepodsklepený, zděný, původní t r. 1975, po celkové modernizaci a zateplení cca z r. 1993, energetická třída D dle vyhl. č. 78/2013 Sb.), běžně vybavený, vytápěný plynovým kotlem ÚT. RD je napojen na všechny dostupné veřejné IS (elektro 220V/380V, kanalizaci, vodovod a plynovod), přístup po zpevněných komunikacích. V porovnání s oceňovanou nemovitostí se tato nachází ve stejné lokalitě i ve stejné její východní části, ale v původní zástavbě RD situované cca 300 m jižně od místa nové zástavby RD, vč. nemovitosti oceňované - mírně atraktivnější místo v původní zástavbě RD, příjemnější zastavěné okolí. Porovnávaný RD je srovnatelného konstrukčního provedení, ale klasického tvaru se sedlovou střechou, nižšího materiálového standardu i standardu provedení, srovnatelného rozsahu užitných ploch, rovněž se zajištěným parkování pro 1 osobní auto v domě. Celková výměra pozemku porovnávané nemovitosti je podstatně menší, zasíťování srovnatelné. Srovnatelná dostupnost MHD, občan.vybavenosti a služeb i centrální části Prahy. Obec: Praha 9 - Vinoř ulice : Krasnická Nabídková cena: 6,23 mil. Kč, 141 m 2 ÚP, tj. cca ,- Kč/m 2 Datum nabídky: 02/2016 Porovnáváno je s nemovitostí obdobného charakteru, situované ve stejné lokalitě a MČ Praha - Vinoř, ve stejné nové zástavbě RD při severním okraji lokality i Prahy, při ulici Kraslické. Hlavní stavbou porovnávané nemovitosti je novostavba krajního řadového RD, umístěného na okraji lokality - srovnatelná poloha v lokalitě i místě. Jedná se o RD s 1 bytem dispozice 5+k.k., s celkem cca 141 m 2 užitné plochy ve 2 NP., vč. plochy garáže umístěné v 1.NP. domu. Zastavěná plocha RD činí cca 86 m 2, celková výměra pozemku činí 444 m 2. RD je nepodsklepený, se 2 NP. a s plochou střechou. RD je zděný z keramických bloků, standardně zateplený (energetická třída B dle vyhl. č. 78/2013 Sb.), moderně vybavený, vytápěný plynovým kotlem ÚT. RD je napojen na všechny dostupné veřejné IS (elektro 220V/380V, kanalizaci, vodovod a plynovod), přístup po nových zpevněných komunikacích. RD je novostavbou roku 2015, zkolaudovaný, vybavený kvalitními zařizovacími předměty. 12

13 V porovnání s oceňovanou nemovitostí se tato nachází ve stejné lokalitě i ve stejné nové zástavbě RD na SV okraji lokality i Prahy. Porovnávaný RD je srovnatelného konstrukčního provedení i architektonického řešení, moderního tvaru, srovnatelného materiálového standardu i standardu provedení a vybavení, srovnatelného rozsahu užitných ploch porovnávaného RD, rovněž se zajištěným parkování pro 1 osobní auto v domě. Pozemek porovnávané nemovitosti má mírně větší výměru, úroveň zasíťování je srovnatelná. Srovnatelná dostupnost MHD, občanské vybavenosti a služeb i centrální části Prahy. S ohledem na všechny uvedené informace o porovnávaných nemovitostech a jejích cenách při prodeji, považuji za cenu nemovitosti stanovenou srovnávací metodou, jednotkovou cenu za vnitřní užitné plochy ve výši ,- Kč/m 2, vč. zohlednění technického stavu nemovitosti a rozsahu příslušenství, tj. celkem za popisované RD na pozemcích p.č. 1337/115 a p.č , ale budoucí dokončené Kč ,00 Na základě všech údajů a informací uvedených v tomto ocenění, dle výpočtů věcné hodnoty, stanovení ceny nemovitosti srovnávací metodou, v závislosti na vlastních zkušenostech s vyhodnocováním současné situace na trhu s nemovitostmi a také s ohledem na charakter nemovitosti, a její stav při ocenění k datu prohlídky, tj. RD v rozestavěném stavu (rozestavěnost cca 40%), na pozemku stejného vlastníka, atd. považuji za obvyklou cenu nemovitosti, rozestavěného RD na pozemku p.č. 1337/115, cenu ve výši.... Kč ,00 resp. rozestavěného RD na pozemku p.č. 1337/341, cenu ve výši.... Kč ,00 Celková obvyklá cena posuzovaných nemovitostí tak k datu ocenění činí Kč ,00 13

14 2.6 REKAPITULACE Pozemky Stavební pozemky Kč ,00 Pozemky celkem Kč , Stavby Rodinné domy, rekreační domy a chalupy... Kč ,00 Celkem stavby... Kč ,00 Cena nemovitosti stanovená dle vyhl. č. 345/2015 Sb.... Kč ,00 Cena nemovitosti srovnávací metodou - současný stav. Kč ,00 Obvyklá cena nemovitosti. Kč ,00 Zjištěná obvyklá cena posuzované nemovitosti činí podle stavu k datu ocenění, tj. k , Kč ,- zaokrouhleně. slovy: devatenáctmiliónůšestsetdvacettisíc Kč Praha dne Ing. Ivan Řezáč 14

15 Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne pod č.j. Spr. 1492/91 pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné - občanské, stavby průmyslové se zvláštní specializací hydroizolace, spodní stavby, poruchy střešních konstrukcí, a ze dne pod č.j. Spr. 1545/92 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2016 znaleckého deníku. Praha dne Ing. Ivan Řezáč 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 5167 Na pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Znalecký posudek č. 220-2650/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 76 na pozemku parc.č. 1233/1,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544-86/2015 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky číslo 1641/69, nacházející se v 8. NP bytového domu s číslem popisným 1641, v ulici Brandlova, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5532. domu čp. 44 s pozemky p.č. st. 49, 192/6, 192/10 a 486 k.ú. Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův Brod

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5532. domu čp. 44 s pozemky p.č. st. 49, 192/6, 192/10 a 486 k.ú. Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův Brod ZNALECKÝ POSUDEK č. 5532 o obvyklé hodnotě: Počet stran: 12 Počet příloh: 5 Počet vyhotovení: 1 domu čp. 44 s pozemky p.č. st. 49, 192/6, 192/10 a 486 k.ú. Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 1563 Adresa nemovitosti: Horská 1563, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1097 208/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1097 208/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097 208/2015 o ceně rodinného domu na pozemku parc.č. 238/111, který byl oddělen geometrickým plánem z pozemku parc.č. 238/84, spolu s pozemky parc.č. 238/84 a 238/111, v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2736-31/15 o ceně pozemku p.č. 242, rodinného domu č.p. 138 ul. K lomu 138, ležící na p.č. 242 v kú a obec Břidličná, okr. Bruntál. Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

Pozemky. Stavby - 2 -

Pozemky. Stavby - 2 - ODBORNÝ POSUDEK č. 2097/137/12 o ceně nemovitosti č.p. 123 na st.p.č. 265 a č.p. 124 na st.p.č. 266/1 se st.p.č. 265, st.p.č. 266/1 v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2758-72/15 o ceně pozemku st.p.č. 46, rodinného domu č.p. 52 ležící na st.p.č. 46, pozemek p.č. 61 + 62 v kú Bohušov, obec Bohušov, okr. Bruntál a budova na pozemku st.p.č. 46.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Znalecký posudek č. 151-2581/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 42 na pozemku parc.č. St.

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 603/17 Adresa nemovitosti: Na Burse 603, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2711-6/15 o ceně pozemku st.p.č. 171, rodinného domu č.p. 171 ul. Partyzánská ležící na st.p.č. 171 v kú Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okr. Bruntál, pozemky p.č. 65, 68/4, 2215/11

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU

DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU číslo 1688-27/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 558, jehož součástí je rodinný dům č.p. 25, pozemek parc.č. 559 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Rodinný dům čp.303+ pozemky p.č.st.75,p.č.264/6,p.č.264/8 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec

Více

Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 676-35 / 2015

Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 676-35 / 2015 Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 676-35 / 2015 O ceně nemovitostí - pozemek parc. č. 3071/649, jehož součástí je budova bez č. p. /č. e. garáž, pozemek parc. č. 3071/64 a pozemek parc. č. 3071/282, jehož

Více

Znalecký posudek číslo 1944/165/2009

Znalecký posudek číslo 1944/165/2009 Znalecký posudek číslo 1944/165/2009 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí bytové jednotky č. 251/12 o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.p. 251 postavené

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2105/07-235)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2105/07-235) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9202-766/2012 o ceně nemovitosti - bytu č. 1132/12 v bytovém domě Jirkov č.p. 1132, 1133 v ulici K. H. Máchy včetně podílu 521/14022 na příslušenství a společných částech domu Jirkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1878-83 / 2015 O administrativní a obvyklé (tržní) ceně nemovitostí - bytu č.249/8 v bytovém domě č.p.249 a podílu na pozemku p.č.st. 289 ve výši 557/3944 v obci a k.ú. Nedakonice,

Více

Znalecký posudek č. 176-3976/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 176-3976/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 176-3976/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Martina Tunkla Bytová jednotka č. 2065/14 v bytovém

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015 Okres: Ústí nad Labem Obec: Chlumec Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.47, jehož součástí je rodinný dům č.p.233, včetně příslušenství v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382 37/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382 37/14 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2382 37/14 - o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67-3112/11 o obvyklé ceně nemovitostí, a to rodinného domu č.p. 35 na pozemku parc.č. 12/1 a pozemků parc.č. 12/1, 13 a 14/1, vše v katastrálním území Mosty u Českého Těšína, obec Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s ZNALECKÝ POSUDEK číslo 66/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 187/11 V budově č. p.: 187 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3862/12 v domě č.p. 3862

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3919-42/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156, a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 557/533 V budově č. p.: 557 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více