crederò crederai crederà sentirò sentirai sentirà sarò sarai sarà saremo sarete sarano avrò avrai avrà avremo avrete avranno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "crederò crederai crederà sentirò sentirai sentirà sarò sarai sarà saremo sarete sarano avrò avrai avrà avremo avrete avranno"

Transkript

1 asování pravidelných sloves: -ARE -ERE -IRE parlerò parlerai parlerà crederò crederai crederà sentirò sentirai sentirà parleremo crederemo sentiremo parlerete crederete sentirete parleranno crederanno sentiranno sarò sarai sarà essere saremo sarete sarano avrò avrai avrà!"#$%& avere avremo avrete avranno Tvary nepravidelných sloves: andare andrò rimanere rimarrò dovere dovrò venire verrò potere potrò volere vorrò vedere vedrò dare darò vivere vivrò dire dirò sapere saprò fare farò bere berrò stare starò Slovesa konící na CARE/-GARE: nap.cercare cercherò, cercherai, cercherà, cercheremo, cercherete, cercheranno. Použití budoucího asu: pedpoklad do budoucna Non avremo più petrolio nel (V roce 2000 už nebudeme mít petrolej.) nejistý budoucí projekt (jistý se vyjádí pítomným asem) L anno prossimo andrò in America. x L anno prossimo vado in America. pedsevzetí Domani comincerò la dieta. (Zítra zanu dietu.) odhad Che ore sono? Non so essatamnete; sarrano le 3. (Kolik je hodin? Nevím pesn; budou 3.) Dov è Luigi? Non l ho visto; sarà in giardino. (Kde je Luigi? Nevidl jsem ho; bude v zahrad.) '($)*+,)+-! l albergo hotel la camera, la stanza pokoj la chiave klí il letto lžko il sacco da dormire spacák il lensuolo prostradlo il cuscino polštá la coperta pikrývka il riscaldamento topení il bagno koupelna la doccia sprcha i gabinetti záchody il sapone mýdlo l asciugamano runík il lavabo umyvadlo la vasca da bagno vana l acqua voda - calda - teplá - fredda - studená il piano patro il ricevimento recepce le scale schodišt il corridoio chodba l ascensore výtah accendere rozsvítit spegnere zhasnout alloggiare ubytovat se la presa di corrente el. zásuvka il ristorante jídelna il pasto jídlo la colazione snídan il pranzo obd la cena veee il cucchiaio lžíce il coltello nž la forchetta vidlika "../,$0 1/'%& il costume da bagno plavky abbronzarsi opalovat se la spiaggia pláž il mare moe il lago jezero la tenda stan campeggio táboišt il fuoco ohe la legna díví la scure sekera l acqua potabile pitná voda la tassa poplatek

2 %/$*12 )+*304+ Conosci qualche ragazza italiana? Znáš njakou italku? Vado ogni giorno a scuola. Každý den jdu do školy. Non c è nessuna ragazza americana. Není tu žádná amerianka. Non c è nessun film in TV. V telce není žádný film. Non c è nessuno studente straniero. Není tu žádný zahr. student. Non c è acqua. Není zde voda. Vorrei un pò di pane. Chtl bych trochu chleba. Conosco alcune ragazze simpatiche. Znám nkolik sympaaek. Conosco alcuni ragazzi italiani. Znám nkolik ital. Mangiano molta (tanta) pasta. Jedí hodn tstovin. Bevono molto (tanto) vino. Pijí mnoho vína. Mangio molti (tanti) spaghetti. Jím hodn špaget. Mangi molte (tante) patate. Jíš spoustu brambor. Bevo poca birra. Piju málo piva. Bevo poco vino. Piju málo vína. Ci sono pochi laici. Je tu málo laik. Ci sono poche ragazze inglesi. Je zde málo anglianek. Mangi troppa pasta. Jíš píliš tstovin. C è troppo rumore. Je tu pípiš hluku. A Roma ci sono troppi motorini. V ím je píliš motorek. troppe macchine. píliš aut. Dormo tutta la notte. Spím celou noc. Lavoro tutto il giorno. Pracuji celý den. Conosco tutti i monumenti. Znám všechny památky. Conosco tutte le piazze di Roma. Znám všechna ím. námstí. Vorrei un altro caffè. Chtl bych další kávu. Vorrei un altra arranciata. Chtl bych další limonádu. Zstávám v ím, ale Resto a Roma ma gli altri studenti partono. - ostatní studenti odjíždí. Resto a Roma ma le altre ragazze partono. - ostatní dívky odjíždí. %/$*5*30 + Viene qualcuno a cena stasera? Pijde dnes veer nkdo na veei? Devo comprare qualcosa da mangiare? Musím koupit nco k jídlu? Domani ognuno fa un esercizio. Zítra dlá každý cviení. Non c è nessuno a casa. Doma není nikdo. Oggi non faccio niente/nulla di speciale. Dnes nedlám nic zvláštního. %/$*12!) Bevi molto. Moc piješ. Mangiate tanto. Jíte hodn. Lavorate poco. Pracujete málo. Studio troppo. Studuji píliš. lo zucchero cukr il cioccolato okoláda il burro máslo il latte mléko il miele med la marmelata la farina mouka l olio olej la sale sl il panino houska i biscotti sušenky il dolce dezert il riso rýže le patate brambory il formaggio sýr le uova vejce il pollo kue il prosciuto šunka il salame salám una scatola konzerva - di legumi - zeleniny - di pesce - rybí - di carne - masa la cipolla cibule l aglio esnek il peperone paprika i fagioli fazole i piselli hrášek il cavolo zelí i funghi houby il limone citrón la banana banán la pesca broskev l albicocca meruka la mela jablko la pera hruška il lampone malina il mandarino l arancia pomeran l anguria meloun il ribes rybíz la prugna švestka la ciliegia teše

3 6 7%+$ Podívejme se zpt, co jsme mli možnost poznat a snad i pochopit a nauit se z italštiny: lekce slovíka, fráze gramatika modlitba/píse Základní pozdravy a dialog, R Pízvuk a délka slabik la Croce 6 Kam jdeš, kde bydlíš, Množné íslo, ESSERE, výslovnost l Ave Maria 8 íslovky, peníze, msto AVERE, leny il Padre nostro 9 as Slovesa -ARE, -ERE, -IRE la Gloria al Padre : Nápisy, fráze s píslovci Pivlastovací zájmena c. Salve Regina ; Fráze s pedložkami, slovesa A/IN, ANDARE, zvláštní slovesa c. Emmanuel < Církev/kostel Nepravidelná slovesa, pedložky se leny la Gloria a Dio = Poasí, prázdniny, kuchy C è/ci sono, sapere x conoscere, pedložky il Credo > Cedule, píd. jména, pošta, telefon Zvratná slovesa? Lidské tlo, zdraví a pomoc Minulý as, 3. a 4. pád os. zájmen Jídlo a ubytování Budoucí as, neuritá 2, 3 a 6 Je mnoho dalších vcí, které je teba zvládnout, aby se dalo íci, že umíš italsky, to je jasné. Proto ti krom co nejdelšího pobytu v Itálii doporuuji kvalitní publikace, které jsou na trhu. Pro minimalisty je zde nap. pehledná brožurka Italsky za 3 msíce a Pehled italské mluvnice od paní Chybové. Pro náronjší mohu doporuit Italštinu pro samouky s kazetou nebo Italštinu od paní Bahníkové. Praktické jsou také rzné konverzace (Italština do kapsy, Jedeme do Itálie) a samozejm slovníky. Na rozlouenou ješt nkolik dalších obzor gramatiky, které ekají na to, až je objevíš: Obecné: abeceda, len dlivý (del vino, della carne, ) Podstatná jména: nepravidelná množná ísla, apod. Pídavná jména: s nepravidelnými tvary (bello, buono, santo), stupování Zájmena: ukazovací (questo, quello, costui, colui) a vztažná (che, il quale, cui, chi) íslovky: adové (primo, ), hromadné (una decina, ) a zlomky (un terzo, ) Slovesa: (takto vypadají hroziv, ale intuice a jazykový cit ti jist pomohou odhadnout smysl) - imprefektum (parlavo/parlavi/parlava/parlavamo/parlavate/parlavano mluvil jsem ) San Pietro Sant Ambrogio ERO byl jsem ERI byl jsi ERA byl - pedminulý as (avevo parlato/avevi p./aveva p./ avevamo p./ avevate p./avevano p. díve jsem mluvil ) - jednoduché perfektum (parlai/parlasti/parlò/parlammo/parlaste/parlarono mluvil jsem; setkáte se s ním v knihách a v jižní Itálii. (Existuje i pedminulý as II. (ebbi parlato) a pedbudoucí (avrò parlato).) - podmiovací zpsob (parlarei/parleresti/parlerebbe/parleremmo/parlereste/parlerebbero mluvil bych ), pípadn minulý podmiovací zpsob (avrei parlato byl bych mluvil ) VORREI chtl bych - pechodník pítomný (parlando) a minulý (avendo parlato) - vyjadují souasnost i pedasnost k hl. dji - konjunktiv (pítomný - parli, minulý - abbia parlato, imperfekta - parlassi, trapassata - avessi parlato) - guláš - neprobraná nepravidelná slovesa (cogliere, condurre, empire, morire, parere, piacere, porre, salire, ) - rozkazovací zpsob (1. tída: parla! canta! x 2. a 3. tída: parti! finisci!; abbi! sii!; non parlare!) - vykání (vždy 3. osobou jednotného. ženského rodu Lei parla, a Lei piace?, ArrivederLa!) Lei Píslovce: tvoení (profondo profondamente), stupování Pedložky (nonostante ), spojky (quindi ) a citoslovce (coraggio! ), které jsme neprobrali. Úelem tohoto kursu, který je u konce, bylo nahlédnout pod pokliku tohoto skvlého jazyka a seznámit se s jeho základy. Pokud je ti italština aspo trochu bližší, než byla, tak to je fajn. To, že jsi došel až sem, svdí o tvé silné vli a vytrvalosti. Nenech se nikdy odradit od poznávání toho, co je pro tebe i pro druhé v život potebné a užitené! CORAGGIO! CIAO! Giorgio

4 0!! $*& ÚVODNÍ OBADY Nel nome del Pade e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostri Gesù Cristo, l amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. VYZNÁVÁM SE: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. KYRIE: Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. SLÁVA: Gloria a Dio nell alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l Altissimo: Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. BOHOSLUŽBA SLOVA PO TENÍ: Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. EVANGELIUM: Dal Vangelo secondo Gloria a te, o Signore. PO EVANGELIU: Parola del Signore. Lode a te, Cristo. VÍM V JEDNOHO BOHA: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, non creato; della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture; è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. BOHOSLUŽBA OBTI Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. PREFACE: In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. È cosa buona e giusta. SVATÝ: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell alto dei cieli. TAJEMSTVÍ VÍRY: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell attesa della tua venuta. OTENÁŠ: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo cosí in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. POZDRAVENÍ POKOJE: La pace del Signore sia sempre con voi. POKOJ TOB! = PACE! BERÁNKU BOŽÍ: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. (2x) Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di soltanto una parola e io sarò salvato. ZÁVRENÉ OBADY Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La Messa è finita: andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.

5

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý Page 158 1 Podstatná jména a determinanty 160 2 Přídavná jména 161 3 Příslovce 161 4 Srovnávání 162 5 Předložky a spojky 164 6 Zájmena 167 7 Slovesa: infinitiv, zvratná slovesa, neosobní slovesa 169 8

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

JINÝKRAJJINÝMRAV VÁNOCE VE SVĚTĚ WORLD MUSIC RECEPTY KOMIKSY POEZIE ATD. Téma čísla: ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009

JINÝKRAJJINÝMRAV VÁNOCE VE SVĚTĚ WORLD MUSIC RECEPTY KOMIKSY POEZIE ATD. Téma čísla: ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009 ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009 Téma čísla: JINÝKRAJJINÝMRAV RECEPTY WORLD MUSIC KOMIKSY POEZIE VÁNOCE VE SVĚTĚ ATD. Šimon Mynář, 2. třída TROCHAPOEZIE Když jsem přijel do Afriky potkal jsem

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARINTA A2007)

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARINTA A2007) PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARINTA A2007) SYNTAX (A2007) Myslíš-li poctiv své vyznání a chceš mne za ženu, vzkaž zítra po tom, koho k tob pošlu, kde v v který den se bude konat svatba. (Shakespeare,

Více

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová I.Úvod Jazyk má bezprostřední vztah ke kultuře a myšlení národa, který jej používá k dorozumívání. Jednotlivé národy tedy používají sobě vlastní prostředky

Více

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry ! POZOR! Má negativní vliv na rasismus. Comix Nemusí to být všude stejné Tradice, mýty a pověry V co věřili naši dědečkové a babičky. Příběh ze života jedné rodinky... Romsko-České toulky historií Malá

Více

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 5. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. I. Hodnota algebraického výrazu....

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Prosíme o šíření textu, ať už odkazem na článek, nebo e-mailem jako přílohu. Děkujeme! Zdroj: http://www.freepub.cz/2012/jak-prezit-ekonomicky-kolaps/ Osnova:

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

I pes veškerou moji snahu strom nepežil...

I pes veškerou moji snahu strom nepežil... ! " # $ % &' ( " ) * +% ", -,.). /) ( 0) 1, % 2 % % % 3! '% %4 "% +, % % " ) 5 " +, 6 % 7% 8 % 9 5 % "+ '. '% 0)! % % : % 5 " % &' I pes veškerou moji snahu strom nepežil... - 2 - ;% % + % % + + < 0=&

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Jak se stravovat při diabetu 2. typu

Jak se stravovat při diabetu 2. typu Jak se stravovat při diabetu 2. typu Diabetes mellitus Diabetes mellitus (cukrovka) je metabolická porucha, projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Jde o onemocnění, při kterém je relativní nebo

Více

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty ty texty texty

Více

Kontakt: www.pizzatonny.cz Telefon: 511 440 251

Kontakt: www.pizzatonny.cz Telefon: 511 440 251 Otevírací doba: Pondělí 10:00 22:00 Úterý 10:00 22:00 Středa 10:00 22:00 Čtvrtek 10:00 22:00 Pátek 10:00 24:00 Sobota 10:00 24:00 Neděle 12:00 22:00 Adresa: Čechova 19, Břeclav 690 02 Kontakt: www.pizzatonny.cz

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více