Česká letecká servisní a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká letecká servisní a. s."

Transkript

1 Česká letecká servisní a. s. 1/20 Česká letecká servisní a. s. Your integrator of the avionics Česká letecká servisní a. s.

2 Úvod do RTCA-DO178B Česká letecká servisní a. s. 2/20 Co je RTCA-DO178B RTCA-DO178B, software considerations in airborne systems and equipment certification (1992) Programové vybavení leteckých palubních systémů a výstroje z pohledu osvědčování jejich způsobilosti. Jak pracovat s normou Norma nás učí jak přemýšlet nad řešením problémů souvisejících s tvorbou software pro letectví a jaké má tato činnost důsledky a vazby.

3 Úvod do RTCA-DO178B Česká letecká servisní a. s. 3/20 Obsah 1 System aspects relating to software development. 2 Software life cycle. 3 Software planning process. 4 Software development process. 5 Software verification process. 6 Software configuration management process. 7 Software quality assurance process. 8 Certification liaison process. 9 Software life cycle data.

4 Úvod do RTCA-DO178B Vazby mezi jednotlivými oblastmi 1 Software life cycle process 1 Software life cycle 2 Software planning process 3 Software development processes 4 Integral processes 1 Software verification 2 Software configuration management 3 Software quality assurance 4 Certification liaison 5 Software life cycle data Česká letecká servisní a. s. 4/20

5 Vazba mezi procesy LC systému a procesy LC SW Česká letecká servisní a. s. 5/20 Schéma toku informací Požadavky letové způsobilosti Procesy životního cyklu systému Požadavky na funkci systému Proces posuzování bezpečnosti systému Požadavky na systém přidělené software Úroveň kritičnosti software Omezení návrhu Definice hardware Hranice zadržování závad Zdroje chyb identifikované / odstraněné Požadavky na architekturu a software Procesy životního cyklu software

6 Kategorizace poruchových stavů Kategorie poruchových stavů A B C D E Katastrofické: Poruchové stavy, které by zabránily v pokračování bezpečného letu a přistání. Rizikové/Velmi závažné: Poruchové stavy, které by snížily způsobilost letadla nebo schopnost posádky zvládnout nepříznivé provozní podmínky do té míry, kdy by došlo k : - značnému snížení zásob (rezerv) bezpečnosti nebo funkční způsobilosti, - fyzické úzkosti nebo k tak vysoké pracovní zátěži, že by se nedalo spoléhat na posádku, že bude plnit své úkoly přesně a úplně, - nepříznivým dopadům na osazenstvo včetně vážných a potencionálně smrtelných zranění malého počtu těchto osob. Závažné: Poruchové stavy, které by snížily způsobilost letadla nebo schopnost posádky zvládnout nepříznivé provozní podmínky do té míry, kdy by došlo například k výraznému snížení zásob bezpečnosti nebo funkční způsobilosti, ke značnému zvýšení pracovní zátěže posádky nebo k podmínkám zhoršujícím výkonnost posádky nebo vedoucím k značnému nepohodlí osazenstva, včetně možných zranění. Nezávažné: Poruchové stavy, které by výrazně nesnížily bezpečnost letadla a znamenaly by takové činnosti posádky, které jsou zcela v rámci jejich schopností. Nezávažné poruchové stavy zahrnují např. mírné snížení zásob bezpečnosti nebo funkční způsobilosti, mírné zvýšení pracovní zátěže posádky, jako jsou např. běžné změny v letovém plánu, nebo určité nepohodlí pro osazenstvo. Bez vlivu: Poruchové stavy, které neovlivňují provozní způsobilost letadla nebo nezvyšují pracovní zátěž posádky. Česká letecká servisní a. s. 6/20

7 Definice úrovní kritičnosti software Česká letecká servisní a. s. 7/20 Úrovně kritičnosti software Úroveň A: Úroveň B: Úroveň C: Úroveň D: Úroveň E: Software, jehož anomální chování by, jak prokázal proces posuzování bezpečnosti, způsobilo nebo přispělo k poruše funkce systému mající pro letadlo za následek katastrofický poruchový stav. Software, jehož anomální chování by, jak prokázal proces posuzování bezpečnosti, způsobilo nebo přispělo k poruše funkce systému mající pro letadlo za následek rizikový/velmi závažný poruchový stav. Software, jehož anomální chování by, jak prokázal proces posuzování bezpečnosti, způsobilo nebo přispělo k poruše funkce systému mající pro letadlo za následek závažný poruchový stav. Software, jehož anomální chování by, jak prokázal proces posuzování bezpečnosti, způsobilo nebo přispělo k poruše funkce systému mající pro letadlo za následek nezávažný poruchový stav. Software, jehož anomální chování by, jak prokázal proces posuzování bezpečnosti, způsobilo nebo přispělo k poruše funkce systému nemající žádný vliv na provozní způsobilost letadla nebo pracovní zátěž pilotů. Jakmile je jednou pro daný software potvrzena certifikačním orgánem úroveň E, nevztahují se na něj žádné další pokyny tohoto dokumentu.

8 Stanovení úrovně kritičnosti software Česká letecká servisní a. s. 8/20 Způsob určení úrovně kritičnosti 1 Nejprve je nutné určit úroveň kritičnosti pro jednotlivé komponenty software bez ohledu na architekturu. 2 Pokud pro jedenu komponentu existuje více poruchových stavů je nutné pracovat s nejhorším (nejkritičtějším) případem. 3 Je nutné uvážit paralelní a sériovou realizaci. 4 Zařazení software do bezpečnostní kategorie nevypovídá nic o výskytu chyb v tomto software. Tzn. kategorizaci nelze použít pro posuzování bezpečnosti systému.

9 Architektura systému Úvod Problematika architektury systému je velmi rozsáhlá a nebudeme se jí v tomto místě zabývat. Upozorňuji pouze na techniku nazývanou partitioning. Mezi další techniky patří: víceverzní software a bezpečnostní monitorování. Partitioning 1 Hardware prostředky. 2 Vazby v řízení. 3 Vazby v datech. 4 Druhy/způsoby/projevy poruch hardware. Česká letecká servisní a. s. 9/20

10 Životní cyklus software Česká letecká servisní a. s. 10/20 Procesy životního cyklu Mezi procesy životního cyklu patří: proces plánování vývojové procesy tvorba požadavků návrh software kódování software integrace software přidružené procesy a ověřování software řízení konfigurace zabezpečení jakosti styk s certifikačním orgánem a Běží paralelně s vývojovými procesy a to po celou dobu životního cyklu.

11 Životní cyklus software Česká letecká servisní a. s. 11/20 Pořadí činnosti v rámci LC Obvykle jsou jednotlivé procesy řazeny v pořadí: 1 tvorba požadavků, 2 návrh, 3 kódování/realizace, 4 integrace

12 Životní cyklus software Česká letecká servisní a. s. 12/20 Metodiky řízení projektu Mezi základní metodiky řízení vývoje patří: vodopádový model, V-model, spirálový model, RUP, agilní metody.

13 Životní cyklus software Česká letecká servisní a. s. 13/20 Přechodová kritéria Každý proces definuje vstupy a výstupy a způsob jak ze vstupů vytvořit výstupy. K tomu, aby bylo možné stanovit stav procesu slouží přechodová kritéria. Přechodová kritéria jsou jakýmsi kompletačním seznamem procesu.

14 Plánování Česká letecká servisní a. s. 14/20 Účel Cílem plánování je stanovit prostředky pro vývoj produktu. Plánování má být vytvořeno tak, aby byl spokojen zákazník, realizátoři a aby projekt přinesl zisk. V letectví musí být zajištěn tzv. "level of confidence" úroveň důvěry ve výsledný produkt a ve způsob tvorby produktu akceptovaný všemi zúčastněnými stranami (dodavatel, odběratel, certifikační úřad, vývojáři, uživatelé... ).

15 Plánování Česká letecká servisní a. s. 15/20 Cíle plánování Cíle procesu plánování jsou: 1 vymezení činností procesů, 2 stanovení životního cyklu(ů), 3 vymezení prostředí životního cyklu, 4 jsou stanoveny normy pro vývoj a řízení, 5 jsou vypracovány plány, 6 vývoj a revize plánů jsou koordinovány.

16 Plánování Česká letecká servisní a. s. 16/20 Typy plánů Pro projekty můžeme vytvářet následující typy plánů: 1 plán vývoje, 2 plán ověřování, 3 plán řízení konfigurace, 4 plán zabezpečení jakosti, 5 plán certifikace.

17 Plánování Česká letecká servisní a. s. 17/20 Cíle plánování Cíle procesu plánování jsou: 1 vymezení činností procesů, 2 stanovení životního cyklu(ů), 3 vymezení prostředí životního cyklu, 4 jsou stanoveny normy pro vývoj a řízení, 5 jsou vypracovány plány, 6 vývoj a revize plánů jsou koordinovány.

18 Plánování Česká letecká servisní a. s. 18/20 Podmínky kladené na plány Plány musí splňovat následující podmínky 1 jednoznačnost, 2 úplnost, 3 ověřitelnost, 4 konzistentnost, 5 modifikovatelnost, 6 trasovatelnost.

19 Proces vývoje software Úvod Do procesu vývoje software náleží: 1 tvorba požadavků, 2 návrh software, 3 kódování software, 4 integrace software. Česká letecká servisní a. s. 19/20

20 Proces verifikace software Česká letecká servisní a. s. 20/20 Úvod Ověření je technické posuzování výsledků jak vývojových tak i ověřovacích procesů. Nezaměňovat ověřování se zkoušením! Verifikace x Validace Pro celý vývoj jsou klíčové pojmy verifikace a validace. Pro jejich výklad doporučuji normu BS-7925.

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

CMMI-DEV v.1.3 PA Configuration management

CMMI-DEV v.1.3 PA Configuration management VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE CMMI-DEV v.1.3 PA Configuration management 4IT421 - Zlepšování procesů budování IS Pavel Neuman ZS 2012/2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Configuration Management... 2 2.1. Úvodní

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 21. Otázka : Softwarový process. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně. Standardizovaný přístup pomocí RUP (Rational Unified Process). Obsah :

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM)

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) MATERIÁLY Z XXI. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, prosinec 2005 1 OBSAH

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. Katedra řídicí techniky

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. Katedra řídicí techniky České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Katedra řídicí techniky Testování integrace HW a SW v elektronickém zabezpečovacím zařízení Akademický rok Jméno 2012/2013 Miroslav

Více

8.1 Charakteristika testování...80 8.2 Principy testování...80 8.3 Testovatelnost...81 8.4 Black-box testování...82 8.5 White-box testování...84 8.

8.1 Charakteristika testování...80 8.2 Principy testování...80 8.3 Testovatelnost...81 8.4 Black-box testování...82 8.5 White-box testování...84 8. Obsah 1 Úvod...6 1.1 Co to je softwarové inženýrství?...6 1.2 Selhání softwarového inženýrství...7 1.3 Životní cyklus softwarového díla...10 1.4 Řešení problému...10 2 Koncepty řízení SW projektů...12

Více

Řízení jakosti a spolehlivosti produktů

Řízení jakosti a spolehlivosti produktů Řízení jakosti a spolehlivosti produktů Ing. Milan Němeček Navažme na článek Využití statistických metod ve financích, managementu a marketinku od RNDr. Šárky Došlé [1] se zaměřením na využití statistických

Více

Projekt a projektové řízení pro manažery

Projekt a projektové řízení pro manažery Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Projekt a projektové řízení pro manažery školení pro společnost ARR Agentura regionálního rozvoje

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI

ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 92-97 ISSN 1335-0285 ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI Jana Petráková RMT VZ, a. s., Dělnická

Více

Poznámky k vedení větších projektů vývoje software

Poznámky k vedení větších projektů vývoje software Poznámky k vedení větších projektů vývoje software Tomáš Smolík Profinit, s.r.o. Tychonova 2, 160 00 Praha 6 tomas.smolik@profinit.cz Abstrakt Tento článek v první části ukazuje, že mnozí lidé odpovědní

Více