SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)"

Transkript

1 SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku a případ vodíku. Pomocí těchto scénářů se zkoumaly možnosti technologické a klimatické politiky v příštím půlstoletí. Všechny projekce do roku 2050 se prováděly na základě simulačního modelu světového energetického sektoru POLES, který popisuje vnitrostátní a regionální energetické systémy a jejich vzájemné působení prostřednictvím mezinárodních energetických trhů za podmínek omezování, pokud jde o zdroje a klimatickou politiku. Rozvoj světového energetického systému v referenční projekci Referenční projekce Referenční projekce popisuje pokračování stávajících hospodářských a technických trendů včetně krátkodobého omezení v rozvoji produkce ropy a zemního plynu a umírněné klimatické politiky, v níž jak se má za to si Evropa udržuje prvenství. Světová spotřeba energie Očekává se, že celková spotřeba energie ve světě vzroste z nynějších 10 Gt ropného ekvivalentu ročně na 22 Gt ropného ekvivalentu ročně v roce Fosilní paliva poskytují 70 % této celkové částky (uhlí a ropa po 26 %, zemní plyn 18 %) a nefosilní zdroje 30 %; k podílu připadajícímu na nefosilní zdroje takřka rovným dílem přispívají obnovitelná a jaderná energie. Zlepšení energetické účinnosti Objem světového hospodářství je v roce 2050 čtyřikrát větší, než je nyní, ale světová spotřeba energie se zvýšuje jen 2,2krát. Významné zlepšení v energetické účinnosti vzniká částečně v důsledku autonomních technických nebo strukturálních změn v ekonomice, částečně v důsledku politiky energetické účinnosti a částečně vlivem mnohem vyšších cen energie. Rovnováha mezi Severem a Jihem ve spotřebě energie Poptávka po energii rychle roste v rozvojových oblastech světa, kde jsou v současnosti základní energetické potřeby stěží uspokojeny. Spotřeba v těchto zemích krátce po roku 2010 předstihuje spotřebu průmyslově vyspělého světa a v roce 2050 tvoří dvě třetiny celosvětového úhrnu.

2 Profily prrodukce ropy a zemního plynu Konvenční produkce ropy se po roce 2025 ustaluje na přibližně 100 Mbl/d. Profil tvoří spíše plošinu než špičku, o níž se dnes hodně diskutuje. Nekonvenční oleje vytvářejí v roce 2050 zvýšení v celkovém množství kapalin na zhruba 125 Mbl/d. Zemní plyn se projevuje podobně, a to se zpožděním téměř deseti let. Ceny ropy a zemního plynu Ceny ropy a zemního plynu na mezinárodních trzích neustále rostou a v roce 2050 dosahují 110 USD za barel u ropy 100 USD za barel ekvivalentu ropy u zemního plynu 1. Vysoké ceny v převážné míře odrážejí rostoucí nedostatek zdrojů. Elektrická energie návrat uhlí, rozvoj obnovitelných zdrojů a renesance jaderné energie. Růst spotřeby elektřiny drží krok s hospodářským růstem a v roce 2050 bude čtyřikrát větší než dnes. Uhlí se vrací jako důležitý zdroj elektrické energie a je stále více přeměňováno s použitím nových moderních technologií. Očekává se, že cena uhlí v roce 2050 dosáhne zhruba 110 USD za tunu 2. Rychlý růst obnovitelných zdrojů a jaderné energie začíná po roce 2020 a po roce 2030 je působivý. Naznačuje rychlý rozvoj nových energetických technologií, velkými větrnými elektrárnami u pobřeží počínaje a jadernými elektrárnami čtvrté generace konče 3. Emise CO 2 Použití nefosilních zdrojů energie do jisté míry vyvažuje návrat uhlí, pokud jde o emise CO 2; podíl obou těchto druhů energetických zdrojů se na celkové spotřebě energie zvyšuje takřka úměrně. Výsledný emisní profil odpovídá koncentraci CO 2 v ovzduší na úrovni 900 až 1000 ppmv v roce Tato hodnota značně překračuje to, co se dnes považuje za přijatelné rozmezí pro stabilizaci koncentrace. Evropský energetický systém v referenční projekci Trendy poptávky po energii Celková spotřeba primární energie v Evropě se v roce 2050 zvýšuje jen o málo, a to z dnešních 1,9 Gt ekvivalentu ropy ročně na 2,6 Gt ekvivalentu ropy. Do roku 2020 zůstává podíl primárních paliv poměrně stabilní až na významný růst ve spotřebě zemního plynu. Pak se zrychluje rozvoj zdrojů obnovitelné energie a oživuje zájem o jadernou energii. V roce 2050 kryjí nefosilní, jaderné a obnovitelné energetické zdroje 40 % spotřeby primární energie, což je mnohem více než dnešních 20 %. Spotřeba elektřiny drží krok s hospodářským růstem; trh elektrické energie si 1 V hodnotě USD z roku Nebo přibližně 22 USD za barel ekvivalentu ropy. 3 Tento scénář předpokládá, že budou překonány ekonomické a společenské překážky pro jadernou energetiku.

3 udržuje dynamiku kvůli novým druhům použití elekřiny, zvláště v informačních a komunikačních technologiích. Emise CO 2 Tato kombinace skromné klimatické politiky a nových trendů v zásobování elektřinou má za následek emise CO 2, které jsou takřka stabilní až do roku 2030 a pak do roku 2050 klesají. Tehdy jsou emise CO 2 v Evropě o 10 % nižší než dnes. Kvůli poměrně silné klimatické politice je výroba elektřiny v Evropě v roce 2050 ze 70 % dekarbonizována; obnovitelné a jaderné zdroje se na celkové výrobě elektrické energie podílejí 60 % a čtvrtina tepelné výroby je vybavena systémy na zachycování a uskladňování CO 2. Výroba vodíku Vodík se rozvíjí po roce 2030, a to se skromnými, avšak nikoli zanedbatelnými výsledky: v roce 2050 poskytuje ekvivalent 10 % konečné spotřeby elektrické energie. Světový energetický systém s omezením uhlíku Případ omezení uhlíku Tento scénář zkoumá následky ambicióznější uhlíkové politiky, jejímž cílem je dlouhodobá stabilizace koncentrace CO 2 v ovzduší blížící se do roku ppmv. V zemích uvedených v příloze B se předpokládají brzké kroky, zatímco u transformujících se a rozvojových zemí se počítá s delší dobou. Snížení faktoru 2 v Evropě V tomto případě omezení uhlíku jsou celosvětové emise CO 2 mezi roky 2015 a 2030 stabilní (přibližně na úrovní o 40 % vyšší, než byla úroveň v roce 1990) a pak se snižují; nicméně do roku 2050 jsou stále o 25 % vyšší než v roce V EU-25 jsou emise v roce 2050 na poloviční úrovni ve srovnání s rokem 1990; v každém desetiletí klesají průměrně o 10 %. Zrychlený rozvoj nefosilních paliv Do roku 2050 je světová poptávka po energii nižší než v referenčním případě o 3 Gt ekvivalentu ropy ročně. Do roku 2050 kryjí obnovitelné zdroje energie a jaderná energie více než 20 % celkové poptávky; obnovitelné zdroje poskytují 30 % výroby elektřiny a jaderná energie takřka 40 %. Spotřeba uhlí stagnuje i přes dostupnost technologií zachycování a skladování CO 2. Do roku 2050 je souhrnné množství CO 2 uskladněného od nynějška do roku 2050 šestkrát větší, než je dnes roční objem emisí.

4 Energetické trendy v Evropě V Evropě je celková spotřeba energie takřka stabilní do roku 2030, ale pak se začíná zvyšovat 4. Je to v jistém smyslu statistický jev vyplývající z vysokého primárního tepelného příkonu jaderné energie. Obnovitelné zdroje v roce 2050 pokrývají 22 % a jaderná enegie 30 % evropské poptávky po energii, čímž se podíl fosilních paliv snižuje na méně než 50 %. Tři čtvrtiny výroby elektrické energie jsou založeny na jaderných a obnovitelných zdrojích a polovina tepelné výroby elektrické energie je soustředěna v elektrárnách se zachycováním a skladováním CO 2. Vodík poskytuje množství energie, které odpovídá 15 % energie poskytované elektřinou. Do roku 2050 je polovina všech budov tvořena nízkoenergetickými budovami a čtvrtina velmi nízkoenergetickými budovami 5. Více než polovina všech vozidel jsou vozidla s nízkými emisemi nebo velmi nízkými emisemi (např. auta s elektrickým nebo vodíkovým pohonem). Světový energetický systém v případě H 2 Vodíkový scénář Vodíkový scénář se odvozuje od případu omezení uhlíku, ale také předpokládá řadu technických průlomů, které významně zvyšují efektivnost nákladů vodíkových technologií, a to zvláště při konečném užití. Předpoklady ohledně pokroku klíčových vodíkových technologií jsou záměrně velmi optimistické. Celková poptávka po energii Ačkoli celková poptávka po energii je v roce 2050 jenom o 8 % menší než v referenčním případě, v podílu jednotlivých druhů paliv jsou významné změny. Podíl fosilních paliv je v roce 2050 méně než 60 %; v rámci tohoto podílu klesá poptávka po uhlí takřka o polovinu ve srovnání s referenčním případem, a to navzdory nižším nákladům předpokládaným u zachycování a skladování CO 2. Podíl jaderné a obnovitelné energie se zvyšuje, zvláště v letech 2030 až 2050; tento vývoj je částečně zapříčiněn vysokými hodnotami uhlíku ve světě a částečně zvýšenou poptávkou po vodíku. Pohyb k vodíkovému hospodářství vyvolává další změny ve struktuře výroby a podíl jaderné energie dosahuje 38 %. Tepelná výroba elektrické energie i nadále roste a je spojena se systémy 4 Tento růst je spojen hlavně se silním proniknutím jaderné energie. Kvůli poměrně nízké účinnosti jaderných elektráren stanovené množství elektřiny z jaderné energie vyžaduje větší primární tepelný příkon než stejné množství elektřiny pocházející z fosilních paliv nebo obnovitelných zdrojů energie. 5 Budovy s redukčním koeficientem 2 (nízkoenergetické) až 4 (velmi nízkoenergetické) ve srovnání s nynějšími budovami.

5 zachycování a skladování CO 2 ; v roce 2050 se 66 % elektrické energie vyrábí v elektrárnách se zachycováním a skladováním CO 2, zatímco v referenčním případě jen 12 %. Výroba a použití vodíku Použití vodíku se rozvíjí po roce 2030 a hnacími činiteli jsou podstatné snížení nákladů na technologie výroby vodíku a růst poptávky v dopravním sektoru. Od roku 2030 do roku 2050 se výroba zvyšuje desetinásobně na 1 Gt ekvivalentu ropy ročně. Do roku 2050 kryje vodík 13 % konečné spotřeby energie, zatímco v referenčním případě jsou to 2 %. Podíl obnovitelné energie na výrobě vodíku je 50 % a jaderné energie 40 %. Kolem 90 % vodíku se používá v dopravě. Do roku 2050 se spotřeba vodíku v dopravě zvyšuje pětinásobně ve srovnání s refenenčním případem a podílí se na spotřebě v tomto sektoru 36 %. Vodík se používá v 30 % osobních aut a přibližně 80 % z nich je poháněno palivovými články; 15 % z nich jsou vodíková hybridní vozidla a 5 % jsou vozidla s vodíkovými spalovacími motory. Evropský energetický systém v případě H 2 Celková poptávka po energii Jaderná energie kryje třetinu celkové energetické poptávky v Evropě. Ropa, zemní plyn a obnovitelné zdroje kryjí po zhruba 20 % a uhlí 6 % celkové poptávky. Podíl fosilních paliv při výrobě elektrické energie trvale a významně klesá. Používání systémů pro zachycování a skladování CO 2 se silně rozvíjí; do roku 2050 se více než 50 % tepelné výroby elektrické energie uskutečňuje v elektrárnách se zachycování a skladovánímco 2. Výroba a použití vodíku Výroba vodíku se po roce 2030 rychle zvyšuje a do roku 2050 dosahuje 120 Mt ekvivalentu ropy, neboli 12 % celosvětové výroby. Vodík kryje 7 % konečné spotřeby energie v Evropě, zatímco v referenčním případě jsou to 3 %. V Evropě se vodík vyrábí hlavně elektrolýzou vody s použitím elektřiny z jaderných elektráren. Podíl vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů je také značný (v roce %). Přibližně tři čtvrtiny vodíku vyráběného v Evropě směřuje do odvětví dopravy.

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Zdá se, že změny již nejsou spjaty pouze

Zdá se, že změny již nejsou spjaty pouze e k o l o g i e h o s p o d á r n o s t Současná realita globální změny klimatu RNDr. Jan Pretel, CSc., vedoucí oddělení klimatické změny, Český hydrometeorologický ústav Zdá se, že změny již nejsou spjaty

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č. 2 - ČÁST C TECHNOLOGICKÝ FORESIGHT

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací OBSAH ÚVOD... 6 1. STROJÍRENSTVÍ

Více

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Obsah 1. Analýza území - základní fakta 1.1 Energetická situace v České republice 1.2

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Miloslav Ransdorf - VĚK EJISTOTY I * E ERGIE - chléb i meč Obsah: Úvodem... 2 Energie hýbe světem... 8 Ve stínu ropné civilizace... 11 Zemního plynu více... 14 Tradiční role uhlí... 14 Jaderná energie...

Více

VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR

VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR Nový, F., Hejtmánková, P., Majer, V. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a technické ekologie Univerzitní 8, 306

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL Energetická [r]evoluce TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU Foto: Ondřej Rosický / NaturePhoto.cz EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL 1. vydání, červen 2012 Greenpeace International,

Více

Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice

Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice Vypracováno pro Centrum pasivního domu a Českou radu pro šetrné budovy Leden 2011

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík Virtuální elektrárny kapitola pro publikaci edice APEL zpracoval: Miroslav Šafařík Princip virtuální elektrárny Virtuální elektrárnou se obecně rozumí skupina decentralizovaných zdrojů energie, kterými

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Hana Hynoušová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Toky ropy a zemního plynu

Více