3M Novec Často kladené dotazy pro OEM distributory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3M Novec 1230 - Často kladené dotazy pro OEM distributory"

Transkript

1 3M Novec Často kladené dotazy pro OEM distributory V listopadu 2014 Jimmy Chin ze 3M Singapur předeslal následující otázky týkající se systému Novec 1230, na které odpověděl Paul Rivers, přední specialista na hasivo Novec 1230 ve společnosti 3M, jehož odpovědi jsou červeně uvedené níže: 1. Jaká je zvuková úroveň spuštění systému? 2. Jaký je tlak? 3. Jaká je hmotnost směsi vzduchu a 1230? Je těžší než vzduch? 4. Expanduje 1230 ve směsi se vzduchem? Existuje vzorec výpočtu uvolnění tlaku při expanzi? Náhrada objemu? 5. Kolik let může nepoužité 1230 zůstat v lahvi? 6. Jaká je požadovaná skladovací teplota? 7. Jaká je teplota směsi 1230/vzduch? 8. Existují nějaké přístroje, které směs 1230/vzduch dokážou detekovat? 1) Jaká je zvuková úroveň spuštění systému? Odpověď: Předpokládám, že tuto otázku pokládáte s ohledem na možné akustické poškození pevných disků. Nedokážu na ni přímo odpovědět, protože to závisí na faktorech, které 3M nemůže ovlivnit. - design trysek - tlak - konfigurace místnosti - místo, kde se hlasitost zvuku měří - vzdálenost od pevných disků Obecně spuštění není tak hlasité jako v případě inertních plynů. Úroveň decibelů však nehraje klíčovou roli. Vysvětlím proč. Kvůli rostoucí poptávce má každá nová generace pevných disků díky vyšší hustotě i vyšší počet stop na jeden palec, což znamená, že jsou na vibrace ještě citlivější 1. Tyto inovace jsou pravděpodobně důvodem, proč před rokem 2008 nebyly hlášeny žádné problémy vibrace nezpůsobily, že by se hlava vychýlila mimo stopu, protože jich na jednom palci bylo významně méně. Data uložená na pevném disku dnes zaberou méně než 1/1 000 prostoru ve srovnání pevnými disky v roce Výrobci pevných disků navíc neposkytují žádné údaje ani omezení týkající se citlivosti pevných disků na sílu zvuku. Důvodem je pravděpodobně to, že hladina zvuku (db) téměř vůbec nesouvisí s poruchami nebo provozními nedostatky pevného disku. IBM provedlo testy se současnou a budoucí generací pevných disků. Pevné disky byly vystaveny hluku o síle db o různých frekvencích a přitom byl sledován jejich I/O výkon. Níže uvedená tabulka ukazuje, že intenzita zvuku nemá na pevné disky žádný vliv, pokud se nejedná o zvuk určité frekvence, a že budoucí generace pevných disků je v tomto směru mnohem citlivější než předchozí generace. 1

2 Current Generation TB SATA Exposed to Pure Tones at db Současná generace 3,5 2+ TB SATA vystavená čistým tónům o db IO Rate [%] I/O výkon [%] Axial brg trans/arm 2b kolmý přenos./rameno 2b Arm T & arm sway rameno T a vychýlení Frequency [Hz] (Log Scale) Frekvence [Hz] (log. měřítko) Susp T Susp T Susp 2T Susp 2T Ound Pressure Level (db) Úroveň tlaku 1 Green, Kent & Rawson, Brian. Inert Gas Data Center Fire Protection and Hard Disk Drive damage. The Data Center Journal. srpen gas data center fire protection and hard disk drive damage/. 2 Green, Kent & Nickerson, Matthew. Clean Agent Fire Suppression and Hard Disk Drives, FSSA ) Jaký je tlak? Odpověď: Záleží na tom, jaký tlak máte na mysli. Pokud jde o tlak systému, je to volba OEM dodavatele hasícího systému a u každého OEM se liší. Zde je výčet: Sevo 25 nebo 34,5 barů UTC 25 34,5 42barů Tyco 25 nebo 42barů Minimax/Viking barů Firetrace 25 či 34,5 barů Janus 25 či 34,5 baru Pokud jde o tlak v ústí trysky, bývá nejméně ~5 barů a může dosahovat velmi vysokých hodnot (20 30 barů) v závislosti na konstrukci systému. Pokud se ptáte na tlak v místnosti po spuštění hasicího systému, údaje jsou uvedené níže. Tlak v místnosti ovlivněný spuštěním systému může mít rozsah od mírně záporných hodnot až po mírně kladné. Podmínky v místnosti určují, zda tlak bude negativní nebo pozitivní, přičemž klíčovou roli v tom hraje skutečnost, jak důkladně je místnost utěsněná. Obecně řečeno, halonové systémy včetně systémů s kapalinou Novec 1230 nevyžadují přetlakové ventily. I když orgány EU mohou takové ventily časem vyžadovat u všech čistých hasiv, nepovažuji za nutné je instalovat do halonových systémů a systémů s Novec 1230, jen do systémů s inertními plyny kvůli jejich vysokotlakému zaplavování místnosti v nutnosti dosáhnout vyšší koncentrace media v co nejkratším čase. Z mého pohledu je to zbytečná investice, nicméně pokud by to bylo nutné, pak by se jednalo o výjimku ospravedlnitelnou nějakými dalšími okolnostmi. V tomto standardu je zahrnuta směrnice 5.3.7* z NFPA 2001, která přetlakový ventil nepožaduje, pouze je nezbytné, aby vnější stěny byly dostatečně silné, aby udržely hasivo, 2

3 když je vypuštěno do chráněného prostoru. Z NFPA 2001: http://codesonline.nfpa.org/a/c.ref/2012_ID /sec (28)* Oblast s přetlakovým ventilem nebo s možností úniku kapaliny v chráněném uzavřeném prostoru, aby při spuštění systému nedošlo k rozdílu tlaků mezi tlakem v chráněném prostoru a mimo něj, přičemž tlak nesmí překročit povolený limit tlaku pro daný uzavřený prostor. A (28) Povolený tlak pro uzavřený prostor je hodnota určovaná nebo odhadovaná tak, aby byla nižší, než je tlak, který je uzavřený prostor skutečně schopen unést. Není to nutně tak, že povolený tlak odpovídá tlaku, který je uzavřený prostor schopen unést a který je určen konstrukční analýzou daného prostoru * Chráněný prostor musí být strukturálně dostatečně odolný na to, aby unesl tlak vyvolaný spuštěním hasicího systému. Pokud by vzniklý tlak představoval riziko pro strukturální neporušenost uzavřeného prostoru, je nutné instalovat přetlakové ventily, aby se nadměrnému tlaku předešlo. Konstruktéři by měli vzít v úvahu doporučení výrobce, která se týkají odtlakování uzavřeného prostoru. [Informace o oblasti s přetlakovým ventilem nebo s možností úniku kapaliny viz (28).] A Tlak, který se vytvoří v uzavřeném prostoru při spuštění hasicího systému s čistým hasivem, závisí na mnoha faktorech, jako je například druh hasiva, typ systému i charakteristika uzavřeného prostoru. Při spuštění systému může dojít jak ke zvýšení tlaku, tak k jeho snížení. Colin Genge, majitel společnosti Retrotec, je podle mého názoru největším světovým dodavatelem softwaru a hardwaru pro testování strukturální síly uzavřených prostor při instalaci hasicích systémů. V zásadě je autorem Dodatku C v NFPA 2001 Postup pro určování neporušenosti uzavřeného prostoru. Prodává přetlakové ventily pro místnosti, ale nedoporučuje, aby se v případě halonů automaticky instalovaly. Byl u mnoha testů hasicích systémů a sám je také prováděl, takže má ke svým závěrům dostatek údajů a také o tom vydal řadu zpráv. 3) Jaká je hmotnost směsi vzduchu a 1230? Je těžší než vzduch? Odpověď: Obecně to tak platí. 13,86 (Novec 1230)/1,202 (vzduch) = 11,53:1. Jako u všech halonových čistých hasiv, i hustota hasiva Novec 1230 závisí na skupenství: Kapalina a plyn. Nasycená kapalina: 99,9lbm/ft3 (1,60g/ml nebo 1 600kg/m3) při 77F (25 C) Plyn při 1 atm: 0,851lbm/ft3 (0,0136g/ml nebo 13,60kg/m3) při 25 C Z nezávislého zdroje: Plyn při 14,7 psi (1,013 baru): 0,865 lb.ft3 (13,86kg.m3) při 70F (21 C) uvedeno v Dodatku C, tabulka C ve vydání NFPA 2001 z roku To, co je však při hašení požáru skutečně důležité, je hustota směsi vzduchu a hasiva, protože právě k tomu dochází při spuštění hasicího systému. Viz přiloženou prezentaci, kterou sestavil 3

4 Fred Mowrer, Ph.D., bývalý profesor v Department of Fire Protection Engineering na University of Maryland, USA, a nyní předseda Fire Protection Engineering Department v Cal Poly, San Luis Obisbo, CA, USA. Z níže uvedeného dokumentu a prezentace je vidět rozsah hasiva 1,3 až 1,9kg/m3 (vzduch = 1,202kg/m3), což je spočítáno z uvedeného vzorce, je na to také odkaz v Dodatku C, a jsou přitom brány v úvahu koncentrace, ve kterých je hasivo použito, jeho hustota v plynném stavu a také hustota vzduchu. Údaje o hustotě směsi vzduchu a hasiva jsou nejdůležitější pro naše srovnání, protože berou v úvahu všechny parametry. Agent properties Agent Vapor density Cup burner concentration Design concentration Mixture density Density ratio m/o Vlastnosti hasiva Hasivo Hustota plynu Hasící koncentrace (% obj.) Projektovaná koncentrace (1,3 x CB spec.) Hustota směsi Poměr hustoty 4

5 4) Expanduje 1230 ve směsi se vzduchem? Existuje vzorec výpočtu uvolnění tlaku při expanzi? Náhrada objemu? Odpověď: Ano, vzorec existuje, a každá firma, která hasicí systémy instaluje, jej užívá v návrhovém softwaru, obvykle od Retrotecu, největšího dodavatele softwaru pro testování strukturální síly uzavřených prostor. Váha a rozměry lahve s hasivem. 5) Kolik let může nepoužité 1230 zůstat v lahvi? Odpověď: Může tam zůstat po dobu minimálně 30 let. Na základě studie urychleného stárnutí by kapalina Novec 1230 měla zůstat stabilní a použitelná jako čisté hasivo nejméně 30 let v řádně vyrobeném, udržovaném a provozuschopném hasicím systému, za předpokladu, že se s kapalinou Novec 1230 zacházelo v souladu s informacemi o skladování a manipulaci od 3M. 6) Jaká je požadovaná skladovací teplota? Odpověď: U systémů je toto uvedeno v povolení k provozu, ale obvykle je to v rozmezí od -17,8 C až 0 C do maximálně 49,2 C. V případě velkých balení od 3M by kapalina Novec 1230 měla být skladována v uzavřeném prostoru, ne na přímém slunečním světle a při teplotě pod 40 C (104 F). Při převozu se ujistěte, že přepravní kontejner/láhev je dobře uzavřený, není na přímém slunci a je co nejlépe chráněný před deštěm a sněhem; před otevřením kontejner důkladně osušte. 7) Jaká je teplota směsi 1230/vzduch? Odpověď: Při spuštění systému teplota poklesne. I teplota závisí na podmínkách ve chvíli, kdy se systém spustí. Za normálních okolností se nedá očekávat, že by teplota v datovém centru klesla o více než 10 20C. Máme data shromážděná při dvou spuštěních systému, která ukazují, co se děje. 5

6 USCG State of Maine, spuštění systému při hasicí koncentraci ~4.2 %. IMO MSC Circular #848 Test Protocol 3M-1 USCG F&STD, Mobile Alabama Temperature Directly in agent spray Time seconds Agent concentration TC 1.5 m above flr TC 2.5 m above flr TC 4.5 m above flr Novec 1230 fluid conc (vol%) IMO MSC Circular #848 Test Protocol 3M-1 USCG F&STD, Mobile Alabama Teplota Přímo v proudu hasiva Čas ve vteřinách Koncentrace hasiva TC čidlo 1,5 m na podlahou TC čidlo 2,5 m nad podlahou TC čidlo 4,5 m nad podlahou Novec 1230 konc. (% obj.) 6

7 USAF Hush House (hala pro testování tryskových motorů), spuštění systému při projekční koncentraci ~7.0 %. Room Temperature Teplota místnosti Temperature (Deg. F) Teplota (stupně F) Initial Temp 76 Deg. F Počáteční Min Temp 32.7 deg. F Min. Time (sec.) Čas (vt.) Center 2 Ohnisko 2 st Center 10 Ohnisko 10 st Center 20 Ohnisko 20 st Ctrl. Cab Kont. Skříň Nozzle Tryska Average Temp Prům. tepl. Initial Temp Počáteční tepl. Min. Temp Min. tepl. 8) Existují nějaké přístroje, které směs 1230/vzduch dokážou detekovat? Odpověď: Pro základní detekci používáme testery na detekci halonových chladiv apod. Přesto nejvíce doporučujeme zařízení od Yokagawa USA. 7

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství!

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY S námi se přání stávají skutečností Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! Hlavní brožura 2011 Informace o podhledu Informace o produktu ZákaZnická

Více

Manuál pro vývoj LED svítidel

Manuál pro vývoj LED svítidel Manuál pro vývoj LED svítidel Tento dokument poskytuje návod a rady pro vývoj svítidel obsahujících výkonové LED diody jako zdroj světla. V textu je uveden jako příklad rozbor návrhu interiérového svítidla

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016

MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016 Nová řada obchodních jednotek MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016 PACi STANDARD PACi ELITE NOVÁ ŘADA KOMERČNÍCH JEDNOTEK 2015 2016 NOVÁ 2015 / 2016 řada komerčních jednotek Obsah PANASONIC THE AIR OF YOUR LIFE...4

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Disertační práce Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů Technika prostředí Obor Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Školitel Prof. Dr. Ir.

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací OBSAH ÚVOD... 6 1. STROJÍRENSTVÍ

Více

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného 2011 Vypracoval: Ing. Jan Čadil, Ph.D. (Unicorn College) Studie byla zpracována pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č. 2 - ČÁST C TECHNOLOGICKÝ FORESIGHT

Více

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že:

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o.

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. , Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Michaela Ždánská Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Hlavním cílem je

Více

Polykarbonát Lexan. Lexan Thermoclear 2UV. Lexan Thermoclear. Typy struktur. Lexan Thermoclear Dripgard

Polykarbonát Lexan. Lexan Thermoclear 2UV. Lexan Thermoclear. Typy struktur. Lexan Thermoclear Dripgard Přehled výrobního sortimentu Polykarbonát Lexan Polykarbonát Lexan je technický termoplast s velmi dobrými mechanickými, optickými, tepelnými a elektrickými vlastnostmi. Jeho všestrannost z něj dělá ideální

Více