RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ"

Transkript

1 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Příloha č. 1 zápisu Program: Výpis usnesení z 97. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení 762/2012/RK Poskytnutí mimořádných finančních dotací obcím postižených extrémními přívalovými srážkami v měsících červenec - srpen 2012 Usnesení 763/2012/RK Grantový program Jihočeského kraje Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 764/2012/RK Vyhlášení Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže v roce 2013 Usnesení 765/2012/RK Vyhlášení Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2013 Usnesení 766/2012/RK Dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Muzeum středního Pootaví Strakonice Usnesení 767/2012/RK Příspěvek na reprezentaci Jihočeského kraje - Gymnázium J. V. Jirsíka Usnesení 768/2012/RK Jmenování ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Usnesení 769/2012/RK Úprava platu ředitele p.o. v oblasti kultury Usnesení 770/2012/RK Změna v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 (2. část) Usnesení 771/2012/RK Podpora projektu ENACOS Usnesení 772/2012/RK Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. Usnesení 773/2012/RK Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. Usnesení 774/2012/RK Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Dačice, a.s. Usnesení 775/2012/RK Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Usnesení 776/2012/RK Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Písek, a.s. Usnesení 777/2012/RK Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. Usnesení 778/2012/RK Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. Usnesení 779/2012/RK Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Tábor, a.s. 1 Jihočeský kraj,

2 Usnesení 780/2012/RK Realizace projektu Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II. a jeho předfinancování i financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Usnesení 781/2012/RK Grantový program Podpora sociálních služeb, které zajišťují péči osobám s demencí, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 782/2012/RK Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období Usnesení 783/2012/RK Souhlas Jihočeského kraje jako vlastníka objektu s provedením přístavby rampy a stavebních úprav vstupu LPS v Nemocnici Dačice, a.s. Usnesení 784/2012/RK Změna kapacity příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti Usnesení 785/2012/RK Grantový program Jihočeského kraje Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2012/ výběr projektů Usnesení 786/2012/RK Vymezení neudržovaných úseků silnic nařízením kraje Usnesení 787/2012/RK Petice za postavení mostu spojujícího Horní Planou a Bližší Lhotu Usnesení 788/2012/RK Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí Usnesení 789/2012/RK Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje Usnesení 790/2012/RK Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. - personální záležitosti Usnesení 791/2012/RK Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů Usnesení 792/2012/RK Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výběr projektů Usnesení 793/2012/RK Akceptace závazků ve vazbě na zpracování posudku o vlivech záměru Regulační plán Propojení Klápa Hraničník na životní prostředí Usnesení 794/2012/RK Zrušení usnesení č. 394/2008/ZK ve věci realizace projektů Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice, Snížení energetické náročnosti SOŠE, COP, Hluboká nad. Vlt. a SŠTO Dačice a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje Usnesení 795/2012/RK Postup před zadáním podlimitní veřejné zakázky Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2 Usnesení 796/2012/RK Postup před zadáním nadlimitní veřejné zakázky Přeložka silnic II/156 a II/ etapa Usnesení 797/2012/RK Přeložka silnic II/156 a II/ etapa - Smlouva s ROP NUTS II Jihozápad Usnesení 798/2012/RK Zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky Most ev.č Dráchov Usnesení 799/2012/RK Zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje Usnesení 800/2012/RK Zjednodušené podlimitní řízení - Oprava fasády a výměna oken Gymnázia Písek Usnesení 801/2012/RK Zjednodušené podlimitní řízení Oprava silnice III/12211 hranice okresu Písek - Rataje Usnesení 802/2012/RK-97 2

3 42. Pořízení HW+SW vybavení v rámci realizace IP OP 1.5 OP VK (šablony) reg.č.cz.1.07/1.5.00/ část B (Jazykové učebny) Usnesení 803/2012/RK Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava a stavební úpravy zázemí stravovacího provozu Domova důchodců Dobrá Voda Usnesení 804/2012/RK Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava silnice II/144 Újezdec Usnesení 805/2012/RK Veřejná zakázka malého rozsahu - Výměna oken a oprava fasády SZŠ a VOŠ České Budějovice Usnesení 806/2012/RK Doporučení hodnotící komise a zadavatele - výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vybavení nábytkem v rámci budování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji Usnesení 807/2012/RK Doporučení hodnotící komise a zadavatele výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky: Nákup techniky Usnesení 808/2012/RK Doporučení hodnotící komise a zadavatele - výběr nejvhodnější nabídky, zrušení zadávacího řízení části B veřejné zakázky: Pořízení HW+SW vybavení v rámci realizace IP OP 1.5 OP VK (šablony) reg.č.cz.1.07/1.5.00/ Usnesení 809/2012/RK Doporučení hodnotící komise a zadavatele Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JČK v období Usnesení 810/2012/RK Směrnice č. SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi - změna č. 5 Přerušeno 51. Ukončení projektu Analýza rizik území v okolí Milevska ohrožených kontaminací PCB z bývalé obalovny drti a zrušení usnesení č. 1034/2011/RK-79 a doporučení zrušení usnesení č. 452/2009/ZK Usnesení 811/2012/RK Neinvestiční příspěvek pro Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Usnesení 812/2012/RK Neinvestiční účelová dotace MŽP ČR na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (NS EVVO) v roce 2012 Usnesení 813/2012/RK Příspěvky na hospodaření v lesích - 4. část žádostí k projednání Usnesení 814/2012/RK Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Usnesení 815/2012/RK Rozpočtové změny 21/12 Usnesení 816/2012/RK Informace o majetku Jihočeského kraje k Usnesení 817/2012/RK Změna usnesení č. 431/2012/RK-89 Usnesení 818/2012/RK Záměr darování pozemků městu Písek Usnesení 819/2012/RK Záměr budoucího darování části pozemku statutárnímu městu České Budějovice Usnesení 820/2012/RK Budoucí koupě nemovitostí v k. ú. Lomnice n. Lužnicí a budoucí zřízení věcného břemene ve prospěch města Lomnice n. Lužnicí Usnesení 821/2012/RK Budoucí koupě pozemku v k. ú. Lišov Usnesení 822/2012/RK Prodej části pozemku v obci Osek a k. ú. Osek u Radomyšle Usnesení 823/2012/RK-97 3

4 64. Koupě nemovitostí v k. ú. Český Krumlov od města Český Krumlov Usnesení 824/2012/RK Směna pozemků v k. ú. Měšice u Tábora Usnesení 825/2012/RK Přijetí daru pozemku v obci Osek a k. ú. Osek u Radomyšle od obce Osek Usnesení 826/2012/RK Souhlas vlastníka s návrhem pozemkové úpravy v k.ú. Jaronice Usnesení 827/2012/RK Souhlasné prohlášení k hydrovrtu v k.ú. Čížkrajice Usnesení 828/2012/RK Výpověď nájemního vztahu na Školní polesí Vimperk pro Lesy České republiky, s.p. Usnesení 829/2012/RK Prodej opotřebené výpočetní techniky a elektroniky zastupitelům kraje Usnesení 830/2012/RK Věcné břemeno pro Telefónicu Czech Republic, a.s. v k. ú. Bechyně Usnesení 831/2012/RK Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok vyhlášení Usnesení 832/2012/RK Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok vyhlášení Usnesení 833/2012/RK Žádosti právnických osob, které vykovávají činnost škol a školských zařízení, o změny v rejstříku škol a školských zařízení k Usnesení 834/2012/RK Dotace z FRŠ - X. etapa Usnesení 835/2012/RK Příspěvek na reprezentaci Jihočeského kraje Usnesení 836/2012/RK Odvod za porušení rozpočtové kázně školám zřizovaným krajem Usnesení 837/2012/RK Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení Usnesení 838/2012/RK Návrh přiznání odměny při životním jubileu řediteli školského zařízení a změna platového stupně ředitelce školy, zřizovaných krajem Usnesení 839/2012/RK Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Vodňany, jmenování a stanovení platového výměru Usnesení 840/2012/RK Zpráva o činnosti Kulturní komise Rady Jihočeského kraje za období od do Usnesení 841/2012/RK Zpráva o činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální věci Rady Jihočeského kraje za období od do Usnesení 842/2012/RK Zpráva o činnosti Sportovní komise Rady Jihočeského kraje za období od do Usnesení 843/2012/RK Záštity členů Rady Jihočeského kraje Usnesení 844/2012/RK Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Usnesení 845/2012/RK-97 ***** 4

5 K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 762/2012/RK-97 bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k K bodu: Poskytnutí mimořádných finančních dotací obcím postižených extrémními přívalovými srážkami v měsících červenec - srpen 2012 Usnesení č. 763/2012/RK-97 zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí mimořádných finančních dotací v celkové výši ,- Kč z krizové rezervy kraje na řešení bezprostředních následků živelních pohrom v průběhu měsíců červen až srpen 2012: 1. obci Drahotěšice, IČ , okres České Budějovice, ve výši ,- Kč; 2. obci Hrdějovice, IČ , okres České Budějovice, ve výši ,- Kč; 3. obci Mladošovice, IČ , okres České Budějovice, ve výši ,- Kč; 4. obci Cehnice, IČ , okres Strakonice, ve výši ,- Kč; 5. obci Chelčice, IČ , okres Strakonice, ve výši ,- Kč; 6. obci Chrášťovice, IČ , okres Strakonice, ve výši ,- Kč; 7. obci Pivkovice, IČ , okres Strakonice, ve výši ,- Kč; 8. obci Zlatá Koruna, IČ , okres Český Krumlov, ve výši ,- Kč; 9. obci Rožmitál na Šumavě, IČ , okres Český Krumlov, ve výši ,- Kč; 10. obci Nicov, IČ , okres Prachatice, ve výši ,-Kč; 11. Svazku obcí Strakonicka, IČ , okres Strakonice, ve výši ,-Kč; Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh rozdělení mimořádných finančních dotací obcím Drahotěšice, Hrdějovice, Mladošovice, Cehnice, Chelčice, Chrášťovice, Pivkovice, Zlatá Koruna, Rožmitál na Šumavě, Nicov a Svazku obcí Strakonicka zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení č. 764/2012/RK-97 I. schvaluje Pravidla Grantového programu Jihočeského kraje Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech, 1. výzva pro rok 2012, dle přílohy mat. č. 865/RK/12; II. vyhlašuje Grantový program Jihočeského kraje Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech, 1. výzva pro rok 2012, ke dni s datem ukončení výzvy k předkládání žádostí dne do 14:00 hodin, s alokací ,- Kč; 5

6 III. jmenuje hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení: Ing. František Štangl, první náměstek hejtmana, RNDr. Jana Krejsová, členka rady kraje, Mgr. Vítězslava Baborová, členka zastupitelstva kraje, Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Lucie Reitingerová, oddělení školství, Mgr. Michal Ludvík, vedoucí organizačního oddělení OREG, Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace AP PRK, náhradního člena: Mgr. Jana Kovářová, oddělení regionálního rozvoje; IV. ukládá Ing. Františku Štanglovi, prvnímu náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů. Termín: prosinec K bodu: Vyhlášení Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže v roce 2013 Usnesení č. 765/2012/RK-97 návrh Pravidel pro Dotační program Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže v roce 2013; I zastupitelstvu kraje 1. schválit Pravidla pro žadatele v souladu s přílohou mat. 852/RK/12; 2. vyhlásit Dotační program Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže v roce 2013; I Ing. Františku Štanglovi, prvnímu náměstkovi hejtmana, předložit návrh na vyhlášení Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže v roce 2013 k projednání zastupitelstvu kraje. Termín: K bodu: Vyhlášení Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2013 Usnesení č. 766/2012/RK-97 návrh Pravidel pro Dotační program Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2013; I zastupitelstvu kraje 1. schválit Pravidla pro žadatele v souladu s přílohou mat. č. 886/RK/12; 2. vyhlásit Dotační program Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2013; 6

7 I Ing. Františku Štanglovi, prvnímu náměstkovi hejtmana, předložit návrh na vyhlášení Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2013 k projednání zastupitelstvu kraje. Termín: K bodu: Dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Muzeum středního Pootaví Strakonice Usnesení č. 767/2012/RK-97 Zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 12 zřizovací listiny Muzea středního Pootaví Strakonice, příspěvkové organizaci Jihočeského kraje, kterým se mění příloha č. 1A Soupis majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření ; Ing. Františku Štanglovi, 1. náměstku hejtmana, předložit materiál na jednání zastupitelstva kraje v termínu K bodu: Příspěvek na reprezentaci Jihočeského kraje - Gymnázium J. V. Jirsíka Usnesení č. 768/2012/RK-97 žádost Gymnázia J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice, IČ , o příspěvek na reprezentaci Jihočeského kraje; II. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na podporu akce Uctění památky české královny Dagmar za účasti studentů Gymnázia J. V. Jirsíka v Dánsku, která se uskuteční ; I JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení v termínu do K bodu: Jmenování ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Usnesení č. 769/2012/RK-97 I. jmenuje v souladu s 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Ivo Kareše ředitelem Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, příspěvkové organizace Jihočeského kraje, IČ , s platností od ; II. schvaluje platový výměr a plnou moc ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Mgr. Ivo Kareše; III. pověřuje Mgr. Jiřího Zimolu, podpisem jmenování Mgr. Ivo Kareše do funkce ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích; 7

8 IV. zmocňuje 1. Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu plné moci ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích pro zastupování organizace v rozsahu pravomocí vymezených zřizovací listinou, obecně závaznými právními předpisy a usnesením orgánů zřizovatele; 2. Ing. Františka Štangla, 1. náměstka hejtmana, k podpisu platového výměru ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. K bodu: Úprava platu ředitele p.o. v oblasti kultury Usnesení č. 770/2012/RK-97 I. schvaluje platový výměr ředitele Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou Mgr. Aleše Seiferta s účinností od dle přílohy mat. č. 872/RK/12; II. zmocňuje Ing. Františka Štangla, 1. náměstka hejtmana, k podpisu platového výměru řediteli zřizované organizace v oblasti kultury Jihočeského kraje dle přílohy mat. č. 872/RK/12. K bodu: Změna v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 (2. část) Usnesení č. 771/2012/RK žádost obce Smetanova Lhota o přesun části dotace na druhou akci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2012, 2. žádost obce Nová Ves o přesun dotace na druhou akci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2012, 3. žádost obce Sudoměřice u Bechyně o přesun dotace na druhou akci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2012, 4. žádost obce Úsilné o přesun dotace na druhou akci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2012; I zastupitelstvu kraje schválit změnu v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012: 1. u obce Smetanova Lhota, a to přesun části schválené dotace ve výši 40 tis. Kč z akce Oprava místních komunikací na akci Oprava budovy OÚ, 2. u obce Nová Ves, a to přesun schválené dotace ve výši 170 tis. Kč z akce Výměna oken a vchodových dveří MŠ Nová Ves na akci Výměna oken a vchodových dveří Obecní úřad Nová Ves, 3. u obce Sudoměřice u Bechyně, a to přesun schválené dotace ve výši 110 tis. Kč z akce Rekonstrukce úřadovny Bechyňská Smoleč na akci Oprava komunikací, 4. u obce Úsilné, a to přesun schválené dotace ve výši 170 tis. Kč z akce Kašna Úsilné II. etapa - přivedení vody 1. část na akci Veřejné osvětlení "K Čertíku" ; I Ing. Františku Štanglovi, prvnímu náměstkovi hejtmana, předložit návrh na schválení přesunu schválené dotace u obcí Smetanova Lhota, Nová Ves, Sudoměřice u Bechyně a Úsilné v rámci 8

9 Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: K bodu: Podpora projektu ENACOS Usnesení č. 772/2012/RK-97 informaci o projektu ENACOS realizovaného Jihočeskou hospodářskou komorou, IČ , II. podporuje realizaci projektu ENACOS Jihočeskou hospodářskou komorou bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu Jihočeského kraje, III. pověřuje Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Letter of Intent projektu ENACOS. K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. Usnesení č. 773/2012/RK-97 zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČ , ve výši ,- Kč; Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části I. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. Usnesení č. 774/2012/RK-97 zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČ , ve výši ,- Kč; Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části I. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k projednání. Termín:

10 K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Dačice, a.s. Usnesení č. 775/2012/RK-97 zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČ , ve výši ,- Kč; Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části I. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Usnesení č. 776/2012/RK-97 zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČ , ve výši ,- Kč; Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části I. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Písek, a.s. Usnesení č. 777/2012/RK-97 zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Písek, a. s., IČ , ve výši ,- Kč; Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části I. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. Usnesení č. 778/2012/RK-97 zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČ , ve výši ,- Kč; 10

11 Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části I. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. Usnesení č. 779/2012/RK-97 zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČ , ve výši ,- Kč; Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části I. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Tábor, a.s. Usnesení č. 780/2012/RK-97 zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Tábor, a. s., IČ , ve výši ,- Kč; Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části I. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: K bodu: Realizace projektu Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II. a jeho předfinancování i financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Usnesení č. 781/2012/RK-97 zastupitelstvu kraje schválit 1. realizaci projektu Jihočeského kraje Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II. a podání žádosti o podporu do Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, s celkovými výdaji ,- Kč, z toho způsobilými výdaji ,- Kč; 2. předfinancování projektu Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II. ve výši ,- Kč s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 854/RK/12; 3. financování nezpůsobilých výdajů projektu Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II. Jihočeským krajem ve výši maximálně ,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 11

12 služeb, oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 854/RK/12; Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh na předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů projektu Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II. K bodu: Grantový program Podpora sociálních služeb, které zajišťují péči osobám s demencí, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení č. 782/2012/RK-97 protokol z jednání hodnotící komise pro výběr projektů v rámci grantového programu Podpora sociálních služeb, které zajišťují péči osobám s demencí, 1. výzva pro rok 2012; I zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí finančních prostředků jednotlivým žadatelům dle návrhu hodnotící komise grantového programu; I Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit návrh projektů a výši grantu jednotlivým žadatelům doporučených hodnotící komisí zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: K bodu: Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období Usnesení č. 783/2012/RK-97 návrh Krajského plánu primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období ; I zastupitelstvu kraje schválit Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období ; I Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit tento materiál zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: K bodu: Souhlas Jihočeského kraje jako vlastníka objektu s provedením přístavby rampy a stavebních úprav vstupu LPS v Nemocnici Dačice, a.s. Usnesení č. 784/2012/RK-97 vydává souhlas s provedením přístavby rampy a stavebních úprav vstupu LPS na pozemku parcele č. 280/1 a 280/2 v katastrálním území Dačice, jako součást oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu stavebního úřadu MěÚ Dačice. 12

13 K bodu: Změna kapacity příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti Usnesení č. 785/2012/RK-97 schvaluje zvýšení kapacity Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie (IČ ) ze 110 lůžek na 113 lůžek u sociální služby domov se zvláštním režimem s účinností od K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2012/ výběr projektů Usnesení č. 786/2012/RK-97 protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů v Grantovém programu Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2012/2013 ; uvedený v příloze č. 1 mat. č. 765/RK/12; I zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí grantů v rámci Grantového programu Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2012/2013 v celkové výši Kč ,- dle přílohy č. 2 mat. č. 765/RK/12; I Ing. Václavu Královi, uvolněnému členu rady, předložit návrh poskytnutí grantů zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: K bodu: Vymezení neudržovaných úseků silnic nařízením kraje Usnesení č. 787/2012/RK-97 I. vydává Nařízení kraje č. 2/2012, kterým se stanoví úseky silnic na území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí uvedené v příloze mat. č. 889/RK/12; JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit vydání Nařízení kraje č. 2/2012 ve Věstníku právních předpisů kraje. Termín do K bodu: Petice za postavení mostu spojujícího Horní Planou a Bližší Lhotu Usnesení č. 788/2012/RK-97 petici občanů za postavení mostu spojujícího Horní Planou a Bližší Lhotu uvedenou v příloze č. 1 mat. č. 890/RK/12; II. schvaluje návrh odpovědi Ing. Václava Krále, člena rady kraje zástupci petičního výboru; 13

14 III. pověřuje Ing. Václava Krále, člena rady kraje, zaslat Petru Tahotnému, jakožto osobě zastupující ve věci petice petiční výbor, odpověď na petici uvedenou v příloze č. 2 mat. č. 890/RK/12. K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí Usnesení č. 789/2012/RK-97 zastupitelstvu kraje 1) schválit 1. záměr prodeje a) pozemkových parcel katastru nemovitostí č o výměře 928 m 2, ostatní plocha, dobývací prostor a č o výměře 416 m 2, orná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 194 pro obec Cizkrajov a k. ú. Mutná nejméně za cenu obvyklou v daném místě a čase a náklady spojené s prodejem nemovitostí, b) pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1355/2 o výměře 94 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 1355/3 o výměře 14 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1355, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec a k. ú. Nišovice nejméně za cenu obvyklou v daném místě a čase a náklady spojené s prodejem nemovitostí, c) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 336/20 o výměře 92 m 2, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 188 pro obec a k. ú. Prachatice nejméně za cenu obvyklou v daném místě a čase a náklady spojené s prodejem nemovitosti, 2. záměr darování a) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2070/2 o výměře 53 m 2, ostatní plocha silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47 pro obec a k. ú. Bechyně a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2070/4 o výměře 79 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2070/5 o výměře 8 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2070/6 o výměře 6 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2070/7 o výměře 10 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č /2011 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2070/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47 pro obec a k. ú. Bechyně Městu Bechyně, IČ , b) pozemkových parcel katastru nemovitostí č o výměře 254 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2551/18 o výměře 38 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2552/3 o výměře 938 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2552/4 o výměře 31 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 113 pro obec Jankov a k. ú. Jankov u Českých Budějovic, dílu c o výměře 16 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2552/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 113 pro obec Jankov a k. ú. Jankov u Českých Budějovic a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3028/5 o výměře 49 14

15 m 2, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 113 pro obec Jankov a k. ú. Holašovice Obci Jankov, IČ , c) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 241/28 o výměře 580 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 241/7, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 396 pro obec a k. ú. Libín Obci Libín, IČ , d) pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1596/5 o výměře 397 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1596/6 o výměře 6 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1596/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 66 pro obec a k. ú. Opařany Obci Opařany, IČ , e) části stavby silnice III/10575 v délce 0,364 km v provozním staničení od 5,209 km do 5,573 km, postavené na pozemkové parcele katastru nemovitostí č. 992/1 v k. ú. Hrdějovice ve vlastnictví Obce Hrdějovice na základě smlouvy o budoucí smlouvě darovací Obci Hrdějovice, IČ , f) stavby vyřazené části silnice III/10576 postavené na pozemkových parcelách katastru nemovitostí č. 478/1 a č. 478/46 v k. ú. Hůry včetně pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 478/1 o výměře m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 478/46 o výměře 1798 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 239 pro obec a k. ú. Hůry Obci Hůry, IČ , g) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 951/35 o výměře 612 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 496 pro obec a k. ú. Písek Městu Písek, IČ , h) části pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2167/5 o výměře cca 1145 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 496 pro obec a k. ú. Písek na základě smlouvy o budoucí smlouvě darovací Městu Písek, IČ , i) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 360/22 o výměře 22 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 496 pro obec a k. ú. Písek Městu Písek, IČ , j) části stavby silnice III/14616 postavené na pozemkové parcele pozemkového katastru č díl 1 v k. ú. Zborov včetně dílu a o výměře 1152 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2011 ze dne z pozemkové parcely pozemkového katastru č díl 1, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 297 pro obec Ledenice a k. ú. Zborov Městysi Ledenice, IČ , 3. záměr směny a) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1442/21 o výměře 553 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1442/11, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Kaplice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 31 pro obec Pohorská Ves a k. ú. Pohoří na Šumavě v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 684/3 o výměře 99 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha, oddělenou na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 684/1, ostatní plocha, manipulační 15

16 plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Kaplice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5 pro obec Pohorská Ves a k. ú. Pohoří na Šumavě a za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 551/2 o výměře 5 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, oddělenou na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 551, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Kaplice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5 pro obec Pohorská Ves a k. ú. Pohoří na Šumavě v dosavadním vlastnictví obchodní firmy Bohemian Development Group s. r. o., se sídlem Zátkovo nábřeží 448/7, České Budějovice, IČ , b) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 40/15 o výměře 849 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č /2011 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 40/7, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 691 pro obec Kajov a k. ú. Kladné v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 62/12 o výměře 849 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 907 pro obec Kajov a k. ú. Kladné v dosavadním vlastnictví obchodní firmy FPPV s. r. o., se sídlem Kladné 164, Kájov, IČ , s tím, že obchodní firma FPPV s. r. o. zajistí na své náklady přeplocení pozemku ohraničující skládku posypového materiálu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. c) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1315/43 o výměře 197 m 2, ostatní plocha, silnice dle geometrického plánu č /2012 ze dne , která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 125 pro obec a k. ú. Bošilec v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1315/21 o výměře 357 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 251 pro obec a k. ú. Bošilec v dosavadním vlastnictví ******, 4. přijetí daru a) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 374/14 o výměře 46 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Lišov a k. ú. Dolní Miletín od Města Lišov, IČ , b) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2552/10 o výměře 21 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Jankov a k. ú. Jankov u Českých Budějovic, dílu a o výměře 216 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2552/9, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Jankov a k. ú. Jankov u Českých Budějovic a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4072/5 o výměře 183 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Jankov a k. ú. Holašovice od Obce Jankov, IČ , c) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1107/12 o výměře 177 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1107/1, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Kaplice v katastru nemovitostí na 16

17 listu vlastnictví č pro obec Malonty a k. ú. Jaroměř u Malont od Obce Malonty, IČ , d) dílů c a d o výměře 54 m 2, oddělených na základě geometrického plánu č /2008 ze dne z pozemkové parcely pozemkového katastru č. 520, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec a k. ú. Netolice, dílu g o výměře 1 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2008 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1344, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec a k. ú. Netolice a dílu f o výměře 1 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2008 ze dne z pozemkové parcely pozemkového katastru č. 584 díl 1, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec a k. ú. Netolice od Města Netolice, IČ , e) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 169/3 o výměře 280 m 2, ostatní plocha, silnice, dle geometrického plánu č /2012 ze dne , která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Sedlec a k. ú. Sedlec u Českých Budějovic od Obce Sedlec, IČ , f) pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1118/2 o výměře 1730 m 2, trvalý travní porost a č. 1118/5 o výměře 57 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů od Obce Čížkrajice, IČ , g) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1592/61 o výměře 484 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec a k. ú. Prachatice od Města Prachatice, IČ , h) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 200/9 o výměře 99 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č /2010 ze dne z pozemkové parcely pozemkového katastru č. 346, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec Jistebnice a k. ú. Vlásenice u Makova od Města Jistebnice, IČ , i) stavby protihlukové zdi umístěné na pozemkových parcelách katastru nemovitostí č. 462/2, č. 462/3, č. 463/3, č. 463/4, č. 482/2, č. 483/2, č. 597/2, č. 944/2, č. 944/3, č. 974/5 a č. 977/2 vše v k. ú. České Budějovce 6 včetně pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 462/2 o výměře 4 m 2, zahrada, č. 462/3 o výměře 1 m 2, zahrada, č. 463/3 o výměře 1 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, č. 463/4 o výměře 1 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, č. 482/2 o výměře 10 m 2, zahrada, č. 483/2 o výměře 17 m 2, zahrada, č. 597/2 o výměře 9 m 2, zahrada, č. 944/2 o výměře 6 m 2, zahrada, č. 944/3 o výměře 5 m 2, zahrada, č. 974/5 o výměře 31 m 2, zahrada a č. 977/2 o výměře 16 m 2, zahrada, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 6 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , a to bez omezující podmínky, že v případě převodu majetku na třetí osobu ve lhůtě 10 let převede obdarovaný 100 % ceny majetku do státního rozpočtu, j) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1000/11 o výměře 28 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č /2011 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1000/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dřešín od Obce Dřešín, IČ , kdy Obec Dřešín zřídí ve prospěch Jihočeského kraje věcné břemeno práva strpění stavby opěrné zdi 17

18 silnice II/170 a práva přístupu k ní za účelem její opravy, údržby a kontroly na části pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1000/3 v k. ú. Dřešín v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č /2011, 5. bezúplatný převod a) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 14/4 o výměře 61 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 14/3, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec Český Rudolec a k. ú. Markvarec, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2728/2 o výměře 159 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely pozemkového katastru č díl 2, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec a k. ú. Plavsko, pozemkové parcely pozemkového katastru č. 633/1 o výměře m 2, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec Tábor a k. ú. Náchod u Tábora, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 165/3 o výměře 862 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č /2012 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 165/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec Sedlec a k. ú. Sedlec u Českých Budějovic, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 269/28 o výměře 65 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 275/2 o výměře 51 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 275/3 o výměře 171 m 2 a č. 275/4 o výměře 1027 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 906/27 o výměře 153 m 2, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec Zhoř a k. ú. Blehov z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ , do vlastnictví Jihočeského kraje, b) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 420/5 o výměře 53 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 420/1, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec Mojné a k. ú. Rájov Černice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 578/5 o výměře 97 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 578/6 o výměře 88 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 578/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec Mojné a k. ú. Rájov Černice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1877/3 o výměře 151 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1877/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec Světlík a Velké Strážné a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2280/5 o výměře 72 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č /2012 ze dne z pozemkové parcely pozemkového katastru č. 2279/20 díl 2, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro obec 18

19 Petříkov a k. ú. Těšínov z vlastnictví České republiky Pozemkového fondu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ , do vlastnictví Jihočeského kraje, 6. převzetí stavebních objektů SO Okružní křižovatka na silnici, SO 111 Silnice II/121, SO 112 Silnice III/12110, SO 203 Most na silnici III/12110 přes R4, SO Dopravní značení silnice II/121, SO Dopravní značení okružní křižovatky a SO Dopravní značení silnice III/12110 na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , 7. předání k hospodaření předmětu daru a bezúplatného převodu popsaného v části I. 4. a 5. tohoto usnesení k vlastnímu hospodářskému využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ , IČ ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ , IČO , nazvané Soupis majetku, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 4. a 5. tohoto usnesení jako předmět daru a bezúplatného převodu, 2) zrušit usnesení č. 113/2012/ZK 30 ze dne v části I. 2. f) Zastupitelstvo Jihočeského kraje schvaluje darování pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2777/5 o výměře 1581 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 666 pro obec Vyšší Brod a k. ú. Studánky u Vyššího Brodu Městu Vyšší Brod, IČ ; Ing. Václavu Královi, členu rady kraje, předložit návrh uvedený v části I. tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu kraje. K bodu: Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje Usnesení č. 790/2012/RK-97 zastupitelstvu kraje schválit předání k hospodaření a zařazení do evidence majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje nemovitého majetku uvedeného v příloze č. 1 mat. 853/RK/12, ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení 27 odst. 2 písm. e) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ , IČ , nazvané Soupis majetku, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v příloze č. 1 k mat. 853/RK/12; Ing. Václavu Královi, členu rady kraje, předložit návrh uvedený v části I. tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu kraje. 19

20 K bodu: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. - personální záležitosti Usnesení č. 791/2012/RK-97 I. odvolává p. Miloslava Ouředníka z funkce ředitele organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ dnem ; II. jmenuje ing. Jana Štíchu do funkce ředitele organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ , od ; I Ing. Václavu Královi, členu rady kraje, zajistit související pracovně právní úkony s realizací části I. a II. usnesení č. mat. 914/RK/12. K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů Usnesení č. 792/2012/RK-97 návrh hodnotící komise ze dne při posuzování žádostí v rámci grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje na přidělení grantu na tvorbu územně plánovací dokumentace obcí; I zastupitelstvu kraje poskytnutí grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje obcím v uvedené výši: Čestice, IČ Kč, Horní Planá, IČ Kč, Přechovice, IČ Kč, Skály, IČ Kč, Slapsko, IČ Kč, Šumavské Hoštice, IČ Kč, Únice, IČ Kč, Vlachovo Březí, IČ Kč, Celkem Kč; I Ing. Václavu Královi, členu rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje návrh na přidělení grantu výše uvedené obci. 20

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 24. 1. 2012. Program: Příloha č.

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 24. 1. 2012. Program: Příloha č. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Program: RADA JIHOČESKÉHO

Více

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 USNESENÍ z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 27.11. 2007 do 15. 1. 2008 Usnesení č. 1/2008/ZK 2.

Více

Výpis usnesení z 42. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 25. 5. 2010

Výpis usnesení z 42. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 25. 5. 2010 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 24. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7.10. 2003

S O U B O R U S N E S E N Í. z 24. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7.10. 2003 S O U B O R U S N E S E N Í z 24. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7.10. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 941/2003/RK 2. Zpráva o realizaci programu na podporu

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 3. 2016

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 3. 2016 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 23. zasedání dne 01.12.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0942/R23/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 18.5.2006

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 18.5.2006 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010 Usnesení č. 193 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22. 02. 2010. Usnesení č. 194 Rada města na základě protokolu ze zasedání komise

Více

Soubor usnesení z 56. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 14. 11. 2014

Soubor usnesení z 56. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 14. 11. 2014 Soubor usnesení z 56. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 14. 11. 2014 USNESENÍ Č. 1030/2014 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17.12.2012

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17.12.2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 39.

Více

Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. června 2016

Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. června 2016 Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. června 2016 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 25. 4. do 31. 5. 2016 3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

V Ý P I S Z U S N E S E N Í

V Ý P I S Z U S N E S E N Í V Ý P I S Z U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 8/2015 konaného dne 24. 6. 2015 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16. prosince 2009

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16. prosince 2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 39.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ ze 7.

Více

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 107. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/769-805/13 Přítomni: Místo konání: Zápis

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03 U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 08.06.2015 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 215 / 7 / 15 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady Jihočeského kraje dne 31. 5. 2005

S O U B O R U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady Jihočeského kraje dne 31. 5. 2005 S O U B O R U S N E S E N Í z 15. schůze Rady Jihočeského kraje dne 31. 5. 2005 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje U s n e s e n í č. 485/2005/RK 2. Návrh na volbu členů výboru

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005 UR/11/1/2005 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2014-2016 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 26.11.2012

USNESENÍ z 37. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 26.11.2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 37.

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 13. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 13. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech

ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech č.j. HSCB-143/PRE-Ši-2003 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech JIHOČESKÝ KRAJ rok: Zpracoval: kpt. Šimeček Pavel vedoucí oddělení ZPP HZS Jihočeského kraje

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání: 17.08.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání: 17.08.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 26. jednání datum konání: 17.08.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.08.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0492/RM26/2015 Poskytování soc. služeb - dluhové poradenství

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. KP-RM/1213/2012/Z/18 ZÁPIS z 18. schůze Rady města České Budějovice konané dne 30. 5. 2012 od

Více

USNESENÍ z 31. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 15. prosince 2010

USNESENÍ z 31. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 15. prosince 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ RK/31/1516/2010

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. ze 47. schůze Rady Jihočeského kraje dne 22. 8. 2006

S O U B O R U S N E S E N Í. ze 47. schůze Rady Jihočeského kraje dne 22. 8. 2006 S O U B O R U S N E S E N Í ze 47. schůze Rady Jihočeského kraje dne 22. 8. 2006 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 755/2006/RK 2. Doporučení komise pro posouzení a

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 21. zasedání dne 03.11.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0850/R21/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

USNESENÍ. z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22. října 2003. schvaluje program 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje

USNESENÍ. z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22. října 2003. schvaluje program 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje USNESENÍ z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22. října 2003 USNESENÍ č. 12/992/2003 schvaluje program 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/993/2003 informaci o silničních

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Výpis usnesení z 45. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 45. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 10. 6. 2016 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 24. zasedání Zastupitelstva

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Program: Výpis usnesení z 76. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 11. 10. 2011 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení 894/2011/RK-76

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ ze 4. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 30. 01. 2012

USNESENÍ ze 4. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 30. 01. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ ze 4.

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ JUDr. Luboš Průša ředitel U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 466, fax: 386 359 004 e-mail: pruša@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz České

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

KONANÉH. Stručný součástí. ber. a s chvalu. sch. a u kládá T: 11/20155

KONANÉH. Stručný součástí. ber. a s chvalu. sch. a u kládá T: 11/20155 USS NESENÍ Z 8. ZASEDÁN ÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉH HO DNE 24. 9. 2015 USNESENÍ Č. 218/2015 Aktualizace projektového záměru modernizace KNL Stručný obsah: Materiál obsahuje aktualizaci projektového

Více

Usnesení. z VI. zasedání ZM konaného dne 24.03.2015 na Koupališti na Úpě v Jaroměři.

Usnesení. z VI. zasedání ZM konaného dne 24.03.2015 na Koupališti na Úpě v Jaroměři. Město Jaroměř US-2015.03.24-ZM Usnesení z VI. zasedání ZM konaného dne 24.03.2015 na Koupališti na Úpě v Jaroměři. Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. / Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého kraje

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Informace z 16. schůze Rady města Milevska

Informace z 16. schůze Rady města Milevska Informace z 16. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.06.2013 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 51. schůzi Rady Plzeňského kraje na 23.03.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 17973/2015/KHEJ spisový znak: KHEJ 15939/2015/kakr/3 datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 +LVDCY11HYRDS+! KUCBX00GXQCR

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Usnesení č. 1001 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.10.2008. Usnesení č. 1002 Rada města jako věcně příslušný správní orgán v souladu

Více

ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014

ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/1048-1080/14 a RA/64-67/14 Přítomni: Omluveni:

Více

Schválená usnesení 39. Rady HMP ze dne 20.11.2012

Schválená usnesení 39. Rady HMP ze dne 20.11.2012 R-07159 1939 20.11.2012 k návrhu na uzavření smlouvy "Rámcová smlouva o poskytování služeb pronájmu pevných optických okruhů" v rámci výstavby a rozšíření Městského kamerového systému hl.m. Prahy R-07115

Více

OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9

OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9 OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9 2 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ Následující tabulka shrnuje údaje získané od jednotlivých

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Výpis usnesení z 89. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 89. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.03.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.03.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.03.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb.

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 99. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Natural gas. Info. Indkøber. Beskrivelse. Dato for offentliggørelse 25-03-2014 04:17. Version 1. Ændret dato 25-03-2014 04:17

Natural gas. Info. Indkøber. Beskrivelse. Dato for offentliggørelse 25-03-2014 04:17. Version 1. Ændret dato 25-03-2014 04:17 Natural gas Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43933371.aspx Ekstern udbuds ID 99054-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Vejledende kundgøring

Více

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013 Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 2. schůze v roce 2012, konané 25. ledna 2012 R A D A M Ě S T A

Usnesení z 2. schůze v roce 2012, konané 25. ledna 2012 R A D A M Ě S T A R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 782 taj. 08.02. 1 taj. (OSVaZ) 08.02. 31 vedoucí 08.02. 33 star. (ONI) 30.04. Splněné usnesení č.: 1121, 1132, 1285 Usnesení z 2. schůze v roce 2012,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více