Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu"

Transkript

1 Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Výhled do roku 25 výsledky řešení z roku 214 prezentace na MPO, Zpracováno ve spolupráci s EGÚ Brno, a. s.

2 Obsah Úvod Elektroenergetika Závěry a doporučení Varianty rozvoje Plynárenství Aktuální otázky a odpovědi

3 Obsah Úvod Elektroenergetika Závěry a doporučení Varianty rozvoje Plynárenství Aktuální otázky a odpovědi

4 Varianty rozvoje elektroenergetiky a plynárenství Nestabilní prostředí, mnoho stupňů volnosti Variantní řešení Hlavní kritéria variantnosti rozvoje elektroenergetiky: řešení v 213: 1. cenová úroveň povolenek na emise CO 2 2. proporce ceny elektřiny a zemního plynu řešení v 214: 1. míra zajištěnosti energetiky ČR domácí primární energií 2. míra rozvoje výrobních kapacit ES, 3 míra ekonom. a demo. růstu řešení v 215: není dosud stanoveno (míra spolehlivosti, podíl OZE, míra úspor, míra emisí, míra rozvoje jaderné energetiky ) Hlavní kritéria variantnosti rozvoje plynárenství: řešení v 213: 1. cenová úroveň povolenek na emise CO 2 a 2. proporce ceny elektřiny a zemního plynu a 3. míra rozvoje zásobníkové kapacity řešení v 214: 1. míra růstu spotřeby zemního plynu, 2. míra zajištěnosti energetiky ČR domácí primární energií a 3. míra rozvoje kapacity zásobníků řešení v 215: není dosud stanoveno (míra úspor, míra rozvoje neplynové energetiky, míra rozvoje kapacity zásobníků ) 4

5 vynucené výkony výroba elektřiny z plynu Varianty rozvoje vztah dvou oblastí E l e k t r o e n e r g e t i k a Spotřeba (poptávka) elektřiny determinanty: sociální, demografické a ekonomické vlivy Výrobní sféra Domácnosti Elektromobily Zdroje (nabídka) elektřiny 1. Uhelné bloky (hnědé a černé uhlí) 2. Paroplynové bloky + KVET a MKO 3. Jaderné bloky (uran) 4. OZE (energie vody, slunce, větru, geotermální, biomasy, bioplynu) vzájemná substituce Spotřeba (poptávka) plynu determinanty: výroba elektřiny, KVET, MKO, sociální, demografické a ekonomické vlivy Samostatná výroba tepla KVET, MKO + samostatná výroba elektřiny Automobily na plyn (CNG) Zdroje (nabídka) plynu Tuzemská těžba Dovoz ze zahraničí P l y n á r e n s t v í 5

6 Varianty rozvoje elektroenergetiky KRITÉRIA CO SE STANE, KDYŽ DŮSLEDKY/PŘEDPOKLADY VARIANTA nedojde k výstavbě žádných nových zdrojů v ES ČR? nedojde k rozvoji výrobních kapacit elektřiny v ES ČR Nulová Hlavní kritéria diferenciace variant rozvoje: vývoj bude probíhat v souladu s ASEK z 9/214? vývoj blízký návrhu ASEK snižování zajištěnosti ES ČR domácími zdroji primární energie dostatečný rozvoj zdrojů z dlouhodobého hlediska Koncepční 1. míra rozvoje výrobních kapacit ES ČR 2. výše zajištěnosti energetiky ČR domácími zdroji primární energie 3. míra ekonomického a demografického růstu bude nejméně dbáno na zajištění soběstačnosti ES ČR (zdroji primární energie i elektřiny)? budeme usilovat o co největší soběstačnost ES ČR v zajištění zdroji primární energie? absence výrazných importů elektřiny větší diverzita zdrojů výraznější snižování zajištěnosti ČR domácími zdroji primární energie dostatečný rozvoj zdrojů z dlouhodobého hlediska možnost importů elektřiny nejméně výrazné snižování zajištěnosti ČR domácími zdroji primární energie dostatečný rozvoj zdrojů z dlouhodobého hlediska vyšší využití HU a OZE absence výrazných importů elektřiny Diverzifikovaný mix Tuzemské zdroje ekonomika a demografie se budou vyvíjet méně výrazně; bude i nadále trvat nejistota a neochota investovat do větších výrobních jednotek? předpokladem je nízký rozvoj spotřeby pro zajištění nízké poptávky rozvoj zdrojů dostatečný z dlouhodobého hlediska absence výrazných importů elektřiny Minimální rozvoj 6

7 Varianty rozvoje plynárenství KRITÉRIA CO SE STANE, KDYŽ DŮSLEDKY/PŘEDPOKLADY VARIANTA ekonomika i demografie se budou vyvíjet středně; vývoj bude probíhat v souladu s ASEK z 8/14 střední rozvoj ekonomiky a demografie snižování zajištěnosti ČR domácími zdroji primární energie vývoj blízký návrhu ASEK Koncepční Hlavní kritéria diferenciace variant rozvoje: 1. ekonomického a demografického růstu 2. výše zajištěnosti energetiky ČR domácími zdroji primární energie 3. míra rozvoje zásobníkových kapacit bude se nejvíce rozvíjet ekonomika i demografie a bude nejméně dbáno na zajištění soběstačnosti ES ČR (zdroji primární energie i elektřiny) ekonomika i demografie se budou vyvíjet středně; budeme usilovat o co největší soběstačnost ES ČR v zajištění zdroji primární energie ekonomika i demografie se budou vyvíjet středně; vývoj bude probíhat v souladu s ASEK z 8/14; nebude se dostatečně rozvíjet kapacita zásobníků plynu ekonomika i demografie se budou vyvíjet nejméně intenzivně; budeme usilovat o co největší soběstačnost ES ČR v zajištění zdroji primární energie; plyn se bude nejméně výrazně využívat v nových oblastech vysoký ekonomický a demografický rozvoj dojde k vyšší diverzifikaci zdrojů primární energie v ČR a k vyššímu využití zemního plynu v ES ČR zemní plyn bude využit v nových oblastech v maximální možné míře nejvyšší rozvoj zásobníků plynu střední ekonomický a demografický rozvoj nejméně výrazné snižování zajištěnosti ČR domácími zdroji primární energie střední rozvoj využití zemního plynu v nových oblastech střední rozvoj zásobníků plynu spotřeba dle varianty Koncepční provoz zásobníků se nevyplácí nedostatečné investice do zásobníků či infrastruktury jejich napojení povedou k mírnému snížení zásobníkové kapacity nízký ekonomický a demografický rozvoj nejméně výrazné snižování zajištěnosti ČR domácími zdroji primární energie nízké využití zemního plynu v nových oblastech mírné snížení kapacity zásobníků plynu Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nedostatek zásobníků Nízká spotřeba 7

8 Obsah Úvod Elektroenergetika Závěry a doporučení Varianty rozvoje Plynárenství Aktuální otázky a odpovědi

9 (%) rok báze = 1 % Elektroenergetika poptávka po elektřině Predikce tuzemské netto spotřeby vývoj sektorů % + 34 % + 29 % % VO MOP MOO TNS 9

10 (TWh) Elektroenergetika poptávka po elektřině Predikce tuzemské netto spotřeby a očekávaný vliv elektromobility 15 predikce 9/ vliv elektromobilů + 5 TWh do roku TWh nízká referenční vysoká nízká + el.mob. referenční + el.mob. vysoká + el.mob. historie 1

11 Elektroenergetika poptávka po elektřině Shrnutí střednědobý horizont Referenční varianta: v roce 22 tuzemská netto spotřeba ve výši 63, TWh; oproti roku 213 tak tuzemská netto spotřeba naroste o přibližně 4,6 TWh, ve střednědobém horizontu se ještě výrazně neprojeví rozvoj sektoru elektromobilů. Shrnutí dlouhodobý horizont Referenční varianta: v roce 25 tuzemská netto spotřeba ve výši 75,3 TWh; oproti roku naroste o přibližně 16,8 TWh; tomu odpovídá nárůst o 29 %, nejvýraznější nárůst je očekáván pro sektor MOP, nejméně výrazný pak pro MOO, očekává se výrazný rozvoj elektromobility, a to v segmentech osobních vozidel, autobusů, nákladních vozidel i motocyklů; spotřeba sektoru elektromobilů do roku 25 navýší celkovou spotřebu elektřiny přibližně o 6,7 % TNS, zejména v maloodběru může docházet k navyšování využití elektřiny na úkor ostatních energetických médií (uhlí a zemní plyn), a to vlivem vyšší konkurenceschopnosti elektřiny při použití úspornějších technologií (například pasivní domy). 11

12 Nedostatek (-) (GW) Přebytek (+) (GW) Elektroenergetika zdrojová základna z analýzy spolehlivosti vyjádřené pomocí LOLE (Loss of Load Expectation) vyplývá potřeba nového výkonu obrázek ukazuje přebytky (+) a nedostatky (-) pohotového výkonu pro pokrytí Vysoké, Referenční a Nízké varianty spotřeby elektřiny včetně spotřeby elektromobilů pro variantu Nulovou: 6 rok počátku nedostatku: Nízká varianta spotřeby Referenční varianta spotřeby Vysoká varianta spotřeby 12

13 NULOVÁ KONCEPČNÍ DIVERZIFIKOVANÝ M IX T UZEM SKÉ ZDROJE M INIM ÁLNÍ ROZVOJ NULOVÁ KONCEPČNÍ DIVERZIFIKOVANÝ M IX T UZEM SKÉ ZDROJE M INIM ÁLNÍ ROZVOJ NULOVÁ KO NCEPČNÍ DIVERZIFIKOVANÝ M IX T UZEM SKÉ ZDROJE M INIM ÁLNÍ ROZVOJ Elektroenergetika zdrojová základna Skladba zdrojové základny instalovaný výkon dle zdroje primární energie 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% 9% % 7% % 5% % % 2% % % % % 8% 7% % % % 3% 1 4 2% % % ostatní VTE FVE jaderné vodní plynové černouhelné hnědouhelné hnědouhelné černouhelné plynové vodní jaderné FVE VTE ostatní 13

14 Instalovaný výkon (GW) Elektroenergetika zdrojová základna Skladba zdrojové základny instalovaný výkon dle zdroje primární energie varianta Koncepční 25 geotermální energie ostatní komunální odpady BRKO technologické plyny bioplyn biomasa topné oleje větrná energie solární energie jaderná energie vodní energie zemní plyn černé uhlí hnědé uhlí 14

15 Elektroenergetika zdrojová základna VARIANTA Nulová Primární a sekundární rezerva Kategorie regulačních rezerv Pětiminutová rychle startující rezerva situace je příznivá pouze do roku 231 v dalších letech již neřešeno Patnáctiminutová rezerva Další aspekty provozovatelnosti* od roku 231 potřeba velkých importů, negativní výhled dalšího vývoje. Z hlediska energetické soběstačnosti nevyhovuje Koncepční situace příznivá za celé řešené období situace příznivá za celé řešené období situace příznivá, drobné nedostatky po roce 24 vyžaduje denní akumulaci, její účast v regulaci, účast elektrotepla v regulaci Diverzifikovaný mix situace výborná za celé řešené období situace příznivá za celé řešené období situace příznivá, drobné nedostatky záporných rezerv v letech Tuzemské zdroje situace příznivá za celé řešené období situace příznivá za celé řešené období situace výborná za celé řešené období vyžaduje denní akumulaci, její účast v regulaci, účast elektrotepla v regulaci. Potřeba zvýšených dovozů v letech Minimální rozvoj v letech drobné nedostatky. Jinak situace příznivá do roku 246 situace příznivá, od roku 247 nevyhovující v letech drobné nedostatky; jinak situace příznivá *hodnocení předpokládá eliminaci nepříznivého stavu v roce 235 u dotčených variant. Ve všech variantách obecně se uvažuje s možností odpojování dodávek FVE jako formy záporné regulace výkonu, a to maximálně do 5 % jejich ročních dodávek 15

16 zdroje na výrobu elektřiny (PJ) zdroje na výrobu elektřiny (PJ) Elektroenergetika zdroje primární energie zajištění primární energie bylo jedním z hlavních kritérií diferenciace variant varianty byly vytvořeny s ohledem na způsob a míru zajištění z domácích zdrojů: srovnání variant dle spotřeby primární energie na výrobu elektřiny: K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M ZP 12 % HU 13 % jádro 55 % ZP 2 % HU 44 % jádro 4 % hnědé uhlí černé uhlí zemní plyn topné oleje technologické plyny biomasa + průmyslové odpady bioplyn komunální odpady jaderná energie voda vítr solární energie geotermální energie hnědé uhlí černé uhlí zemní plyn topné oleje technologické plyny biomasa + průmyslové odpady bioplyn komunální odpady jaderná energie voda vítr solární energie geotermální energie 16

17 zdroje na výrobu tepla (PJ) zdroje na výrobu tepla (PJ) Elektroenergetika zdroje primární energie zajištění primární energie bylo jedním z hlavních kritérií diferenciace variant varianty byly vytvořeny s ohledem na způsob a míru zajištění z domácích zdrojů: srovnání variant dle spotřeby primární energie na výrobu tepla v teplárenství: K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M ČU 18 % HU 28 % ZP 29 % ČU 12 % HU 54 % ZP 15 % hnědé uhlí černé uhlí zemní plyn hnědé uhlí černé uhlí zemní plyn topné oleje technologické plyny biomasa + průmyslové odpady topné oleje technologické plyny biomasa + průmyslové odpady bioplyn komunální odpady jaderná energie bioplyn komunální odpady jaderná energie 17

18 (%) (PJ) Elektroenergetika zdroje primární energie srovnání variant dle původu primární energie (elektrárny a teplárny): 1 2 K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M tuzemské zdroje celkem 95 % 2 1% 8% K 215 D T M K 22 D T M K 225 D T M K 23 D T M K 235 D T M K 24 D T M K 245 D T M K 25 D T M tuzemská paliva obnovitelné zdroje jaderné palivo dovozová paliva tuzemské zdroje celkem 9 % 76 % 6% 4% 2% % tuzemská paliva obnovitelné zdroje jaderné palivo dovozová paliva 18

19 Elektroenergetika environmentální aspekty všechny varianty splňují požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 21/75/EU ze dne 24. listopadu 21 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) očekáváno je postupné snižování všech základních druhů emisí škodlivin a CO 2 : 1. v počátečním období do roku 225 nejsou rozdíly v produkci emisí mezi variantami téměř žádné, neboť je u nich obdobná skladba výrobní základny pro skupinu klasických tepelných zdrojů (přebytek pohotového výkonu v soustavě vede při omezené disponibilitě domácího hnědého uhlí k jeho maximálně možnému využití ve všech variantách, a tedy k prakticky stejné produkci emisí) 2. rozdíl v použité variantě spotřeby elektřiny (Referenční a Nízká) je kompenzován zvýšeným exportem do zahraničí, tj. celková výroba elektřiny se výrazně nezmění 3. největšího poklesu emisí se dosáhne do roku 225 (především u SO 2 ), při nutnosti dodržet emisní stropy a při postupném zlepšování parametrů odloučení škodlivin na zdrojích, u kterých se počítá s jejich dalším provozem; v období do roku 22 také proběhne ukončení provozu části zastaralých elektrárenských zdrojů, pro které nebude dostatek hnědého uhlí 19

20 (mil. tun CO 2 ) SO 2 (tisíce tun) (mil. tun CO 2 ) (mil 3 Elektroenergetika environmentální aspekty očekávaný vývoj emisí CO 2 a SO Koncepční Diverzifikovaný mix Tuzemské zdroje Minimální rozvoj 5 Alokace snížení 1,74% Alokace snížení 2,2% Alokace snížení 3,4% Alokace Roadmap 25 4 CO Koncepční Koncepční Diverzifikovaný Diverzifikovaný mix mix Tuzemské Tuzemské zdroje zdroje Minimální Minimální rozvoj rozvoj Alokace snížení Alokace 1,74% snížení 1,74% Alokace Alokace snížení 2,2% snížení 2,2% Alokace Alokace snížení snížení 3,4% 3,4% Alokace Alokace Roadmap Roadmap SO Koncepční Diverzifikovaný mix Tuzemské zdroje Minimální rozvoj 2

21 Elektroenergetika elektrické sítě Rozvoj sítí PS a DS je založen na dlouhodobé koncepci jejich provozovatelů, která zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz ES. Přesto mohou v budoucnu nastat některé okolnosti, které mohou bezpečnost budoucího provozu sítí ohrozit, pokud na ně nebude rozvoj včas reagovat. K nejvýznamnějším z těchto okolností patři: Vysoký nárůst decentrální výroby z rozptýlených zdrojů, jejichž integraci nebudou moci sítě i při realizaci rozvojového programu plně integrovat. Velký nárůst decentrální výroby vyvolá přídavné investice v sítích všech napěťových hladin a bude vyžadovat opatření v řízení provozu PS i DS. Omezení nebo zpoždění výstavby plánovaných liniových staveb a posilování rekonstruovaných vedení povede ke snížení spolehlivosti a bezpečnosti provozu vlivem porušení časové koordinace navazujících opatření v provozu i rozvoji sítí. Zatěžování PS neplánovanými toky výkonů po přeshraničních profilech bude částečně regulováno instalací zařízení PST na profilu Hradec Rohrsdorf, nicméně i při omezení v tomto směru mohou velké přeshraniční přenosy vytvářet úzká místa i ve vnitřní síti PS ČR, ohrožovat spolehlivost provozu ES a omezovat možnosti připojování nových zdrojů do PS. 21

22 Elektroenergetika elektrické sítě Rozvoj sítě ČEPS ve střednědobém horizontu do roku 225 Nová TR 4 kv PVR ETI 2 VÍTKOV 219 Přechod na 4 kv 217 ETU 2 EPRU 1 VERNÉŘOV 217 VPCH 216 VÍTKOV PST 4x 85 MVA CHOTĚJOVICE LDS SEVER EPOC EPRU 2 PPC CHRÁST PŘEŠTICE Posílení pro připojení nových zdrojů do PS ELE 214 TE 221 VÝŠKOV 215 BABYLON PRAHA SEVER MALEŠICE ŘEPORYJE CHODOV MILÍN EORK 414 MĚLNÍK ČECHY STŘED 224 BEZDĚČÍN TÝNEC NEZNÁŠOV 217 OPOČÍNEK MÍROVKA 223 KRASÍKOV Zvýšení spolehlivosti EDS HORNÍ ŽIVOTICE PROSENICE Nová TR 4 kv DĚTMAROVICE 22 ALBRECHTICE LÍSKOVEC KLETNÉ NOŠOVICE 224 ETE 1,2 KOČÍN 473 DASNÝ TÁBOR EDA ČEBÍN SOKOLNICE EDU SLAVĚTICE OTROKOVICE Projekty společného zájmu Příprava na připojení nových bloků ETE 223 Předpokládaný termín uvedení do provozu Připravované nové vedení 4 kv Zrušené vedení 22 kv Dle podkladů 9/214 22

23 Elektroenergetika elektrické sítě Využití transformace PS/11 kv v zimním maximu 225 bez výroby v UO 11 kv varianta Koncepční 1 % 11 % 8 % 1 % 6 % 8 % 4 % 6 % 2 % 4 % % 2 % >1 % = spotřeba překračuje transformační výkon PS/11 kv (ve stavu bez výroby zdrojů) v UO 11 kv 23

24 Elektroenergetika elektrické sítě Využití transformace PS/11 kv v zimním maximu 225 včetně výroby v UO 11 kv varianta Koncepční 1 % 11 % 8 % 1 % 6 % 8 % 4 % 6 % 2 % 4 % % 2 % -4 % % (tok do PS) >1 % = bilance UO11 kv překračuje transformační výkon PS/11 kv 24

25 Elektroenergetika elektrické sítě Instalovaný výkon zdrojů v ES ČR podle napěťových hladin pro Koncepční variantu časový horizont 214 a 24 elektrické sítě jsou integračním prvkem mezi spotřebou a výrobou elektřiny a jejich funkce a využití se postupně mění a vyvíjí; vzhledem k rozvoji decentrální výroby se bude intenzivněji rozvíjet distribuční soustava současnost varianta Koncepční zdroje do nn 2 % zdroje do vn 16 % zdroje do nn 17 % 214 celkem P inst = 21 GW zdroje do PS 54 % zdroje do vn 16 % 24 celkem P inst = 24 GW zdroje do PS 44 % zdroje do 11 kv 28 % zdroje do 11 kv 23 % 25

26 Elektroenergetika nové technologie všechny navržené varianty předpokládají ve výchozím stavu zachování stávajícího modelu řízení a provozu ES ČR; tento model se bude postupně vyvíjet v souladu s požadavky a potřebami ES a v návaznosti na dostupnost nových technologií v energetice v energetice aktuálně působí TŘI HLAVNÍ NOVÉ TRENDY VÝVOJE, které budou měnit význam jednotlivých komponent systému a jeho výslednou podobu: 1. DŮRAZ NA ENVIRONMENTÁLNÍ ROZMĚR: cílem řešení je nalézt Bezpečnostně- Technicko-Ekonomicko-Environmentální optimum; řešení nabízí výběr variant rozvoje, které diferencovaně kladou důraz na jedno ze čtveřice kritérií optima 2. DŮRAZ NA DECENTRALIZACI A LOKÁLNÍ SOBĚSTAČNOST: budoucí energetika bude v řádově větší míře využívat lokální výrobu elektřiny na nejnižší distribuční úrovni; rozvojové varianty analyzují situaci dle tří možných scénářů rozvoje decentrální výroby 3. DŮRAZ NA VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ: zejména vyšší uplatnění intermitentních a lokálních zdrojů si vyžádá zapojení ICT i na nejnižší distribuční úrovni; varianty předpokládají výrazné zapojení denní akumulace, která bude částečně zajištěna prostředky řízení spotřeby pro energetiku nejrelevantnější jsou tyto: 1. inteligentní měření, 2. lokální výroba, 3. Smart Grids a 4. elektromobilita 26

27 Elektroenergetika lokální energetika v ES ČR za lokální je považován zdroj zapojený do sítí nn všechny navržené varianty předpokládají vyšší zapojení zdrojů do sítí nízkého napětí 1 % ve variantě Koncepční bude většina lokální výroby v OZE ve formě FVE 9 % Instalované výkony Výroba elektřiny 1 % dnes K D T M dnes K D T M 8 % 1 % 9 % 8 % 7 % 9 % 8 % ES ČR 7 % 6 % 5 % 4 % 6 % 5 % 4 % ES ČR 7 % 6 % 5 % 4 % ostatní zdroje MVE na nn FVE na nn MKO na nn 3 % 3 % 3 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % % 1 % Podíl zdrojů v nn: % 2 % 17 % 17 % 11 %,8 % 6 % 6 % 5 % 4 % % MKO FVE MVE velké zdroje % MKO FVE MVE velké zdroje 27

28 Podíl na hrubé tuzemské spotřebě elektřiny v roce 24 (%) Elektroenergetika srovnání s ASEK Výroba elektřiny dle primárních zdrojů rok % % Jaderné zdroje Obnovitelné a druhotné zdroje Zdroje na zemní plyn Uhelné zdroje % % % 5 15 % % % Jaderné zdroje Obnovitelné a druhotné zdroje Zdroje na zemní plyn Uhelné zdroje Optimalizovaný Optimalizovaný (ASEK) (ASEK) Plynový (ASEK) Plynový (ASEK) Zelený (ASEK) Zelený Bezpečný (ASEK) (ASEK) Konvenční Bezpečný (ASEK) (ASEK) Dekarbonizační Konvenční (ASEK) (ASEK) Koncepční (DDB) Dekarbonizační Diverzifikovaný (ASEK) mix (DDB) Tuzemské Koncepční zdroje (DDB) (DDR) Minimální rozvoj Diverzifikovaný (DDB) Koridory mix (DDR) ASEK Tuzemské zdroje (DDR) Minimální rozvoj (DDR) Koridory ASEK 9/214 28

29 Srovnání variant rozvoje ES ČR dovozní závislost ČR (% primární energie) ] roční saldo ES ČR (TWh, kladná hodnota = dovoz) ] Saldo ES ČR kladná hodnota je dovoz rok Koncepční stav roku TWh Diverzifikovaný mix +15,5 TWh Tuzemské zdroje Minimální rozvoj Varianty jsou vysoce diferencované co do vývoje salda ES ČR. Varianty jsou vysoce diferencované co do salda ES ČR. Pouze varianta Tuzemské zdroje umožňuje v závěru sledovaného období mírně exportní charakter, a tedy efektivní zabezpečení výrobou a z tohoto pohledu je doporučená. Pouze varianta Tuzemské zdroje umožňuje v závěru sledovaného období mírně exportní charakter, a tedy efektivní zabezpečení výrobou a z tohoto pohledu je doporučená. Naopak Diverzifikovaný mix dosahuje v roce 25 importu Naopak Diverzifikovaný mix dosahuje v roce 25 importu elektřiny na úrovni přibližně 5 % tuzemské netto spotřeby a je tedy z hlediska importního salda ČR méně vhodná. elektřiny na úrovni přibližně 5 % tuzemské netto spotřeby a je tedy z hlediska importního salda ČR méně vhodná. Závislost na dovozu primární energie elektroenergetiky a teplárenství ČR rok Koncepční +19 p.b. stav roku 213 Diverzifikovaný mix +5 p.b. Tuzemské zdroje Minimální rozvoj Ve všech variantách dojde k výraznému nárůstu závislosti ČR na dovozu primární energie. jaderná energie je brána jako domácí zdroj Ve všech variantách dojde k výraznému nárůstu závislosti ČR Největší nárůst zaznamenává varianta Diverzifikovaný na dovozu primární mix, ve energie. které dojde k navýšení závislosti na 4násobek, a to především využitím zemního plynu. Největší nárůst zaznamenává varianta Diverzifikovaný mix, ve které dojde k navýšení závislosti na 4násobek, a to především Varianta Tuzemské zdroje je nejpříznivější, ale využitím i v té dojde zemního k roku plynu. 25 k navýšení závislosti na dvojnásobek. Varianta Tuzemské zdroje je nejpříznivější, ale i v té dojde k roku 25 k navýšení závislosti na dvojnásobek. 29

30 Srovnání variant rozvoje ES ČR výkonová dostatečnost (GW) ] výkonová přiměřenost (GW) investice kumulovaně (bil. Kč)] Investice do výrobní základny ES ČR (kumulovaně mezi roky 213 a 25) 2,5 2, 1,5 1,,5,,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, -1,2-1,4 Koncepční -1,3 GW Koncepční 2,1 bil. Kč Diverzifikovaný mix stav roku 213 Diverzifikovaný mix Tuzemské zdroje Tuzemské zdroje 1,4 bil. Kč Minimální rozvoj -,8 GW Minimální rozvoj Všechny varianty vyžadují značné investice na obnovu a rozvoj Všechny varianty vyžadují značné investice na obnovu a rozvoj systémové části zdrojové základny, které budou dále rozvojem decentrálních zdrojů. zvýšeny rozvojem DECE: systémové části zdrojové základny, které budou dále zvýšeny Nejvyšší investice si vyžádá rozvoj dle varianty Diverzifikovaný Nejvyšší investice si vyžádá rozvoj dle varianty Diverzifikovaný mix, která má nejvyšší u podnikatelů investice ado v domácnostech. mikrokogenerace u podnikatelů a v domácnostech. mix, která má nejvyšší investice do mikrokogenerace V závěsu je varianta Koncepční, která má kromě velkých bloků V závěsu je varianta Koncepční, která má kromě velkých bloků těžiště investic v lokálních FVE a VTE jednotkách. těžiště investic v lokálních FVE a VTE jednotkách. Do rozptýlených výrobních jednotek budou investovat samotní koncoví odběratelé. Do rozptýlených výrobních jednotek budou investovat samotní koncoví odběratelé. Výkonová přiměřenost ES ČR dle metodiky ENTSO-E rok 25 Všechny varianty se vyznačují poklesem volné výkonové kapacity a jejím deficitem v závěru sledovaného horizontu; což souvisí s malým přebytkem pohotového výkonu v ES. Všechny varianty se vyznačují poklesem volné výkonové kapacity a jejím deficitem v závěru sledovaného horizontu; což souvisí s malým přebytkem pohotového výkonu v ES. Nejpříznivější hodnoty dosahuje parametr pro variantu Nejpříznivější hodnoty dosahuje parametr pro variantu Minimální rozvoj, která disponuje nejvyšším pohotovým výkonem, ale spotřebu při nízké se parametr spotřebě elektřiny. zhorší. Pro referenční spotřebu se parametr zhorší. Minimální rozvoj, která disponuje nejvyšším pohotovým výkonem, ale při nízké spotřebě elektřiny. Pro referenční Analýzy výkonové dostatečnosti ukazují schopnost soustavy Analýzy výkonové dostatečnosti ukazují schopnost soustavy vyrovnat se s importu výkonovou elektřiny. bilancí při existenci přiměřeného importu elektřiny. vyrovnat se s výkonovou bilancí při existenci přiměřeného 3

31 Srovnání variant rozvoje ES ČR roční emise SO 2 (kilotuny) ] roční emise CO 2 (megatuny) ] Emise SO 2 ES ČR rok kt Koncepční -3 Mt Koncepční stav roku 213 Diverzifikovaný mix stav roku 213 Diverzifikovaný mix - 64 kt Tuzemské zdroje Tuzemské zdroje -24 Mt Minimální rozvoj Emise CO 2 ES ČR rok 25 Minimální rozvoj Ve všech rozvojových variantách dochází k velmi výraznému poklesu emisí SO2, v důsledku odklonu od uhelné energetiky. Ve všech rozvojových variantách dochází k velmi výraznému poklesu emisí SO2, v důsledku odklonu od uhelné energetiky. Snížení emisí je dále způsobeno nutností výrazného zlepšení emisních parametrů zdrojů dle směrnice 21/75/EU. Snížení emisí je dále způsobeno nutností výrazného zlepšení emisních parametrů zdrojů dle směrnice 21/75/EU. Nejméně výrazné snížení je patrné u varianty Tuzemské zdroje, která počítá s prolomením ÚEL a nejvyšším využitím HU zdrojů, a u varianty Diverzifikovaný mix, která počítá s instalací nových bloků na dovozové černé uhlí k závěru horizontu. Nejméně výrazné snížení je patrné u varianty Tuzemské zdroje, která počítá s prolomením ÚEL a nejvyšším využitím HU zdrojů, a u varianty Diverzifikovaný mix, která počítá s instalací nových bloků na dovozové černé uhlí k závěru horizontu. Všechny rozvojové varianty počítají s výrazným snížením emisí CO2. Všechny rozvojové varianty počítají s výrazným snížením emisí CO 2. I v případě nejpříznivějšího vývoje jsou nicméně emise CO2 nad cíli dokumentu EU Roadmap 25, bez uplatnění CCS cíle zřejmě nepůjdou splnit. I v případě nejpříznivějšího vývoje jsou nicméně emise CO 2 nad cíli dokumentu EU Roadmap 25, bez uplatnění CCS cíle zřejmě nepůjdou splnit. Nejnižších emisí dosahuje varianta Koncepční, s největším podílem jaderných zdrojů, kterou tak lze doporučit jako nejméně rizikovou vzhledem k požadavkům EU na snižování emisí skleníkových plynů. skleníkových plynů. Nejnižších emisí dosahuje varianta Koncepční, s největším podílem jaderných zdrojů, kterou tak lze doporučit jako nejméně rizikovou vzhledem k požadavkům EU na snižování emisí 31

32 Obsah Úvod Elektroenergetika Závěry a doporučení Varianty rozvoje Plynárenství Aktuální otázky a odpovědi

33 Plynárenství poptávka po plynu Predikce založeny na analýzách a predikcích vývoje: 1. Uplatnění plynu v nových oblastech: a) výroba elektřiny: monovýroba, KVET i MKO b) náhrada hnědého uhlí: energetické uhlí a tříděné c) využití CNG 2. demografie: počet obyvatel, počet domácností 3. ekonomiky: růst HPH, podíl jednotlivých sektorů na ekonomického produkci, 4. plynoenergetické náročnosti: určeno především vývojem přidané hodnoty 5. aplikace úsporných opatření ve výrobní sféře, 6. rozvoje typů spotřeby v domácnostech: počet odběrných míst 7. aplikace úspor v domácnostech, 8. rozvoje elektromobility: podíl el. mobilů na celku, roční nájezd a měrná spotřeba. 33

34 (TWh) (TWh) (TWh) Plynárenství poptávka po plynu Predikce spotřeby plynu na monovýrobu elektřiny, KVET a MKO výroba elektřiny 35 3 výroba tepla % % Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Koncepční Nízká Maximální spotřebarozvoj Tuze Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nízká spotřeba 34

35 (TWh) Plynárenství poptávka po plynu Predikce spotřeby plynu na náhradu tříděného HU ,8 TWh Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nízká spotřeba 35

36 (%) rok báze = 1 % Plynárenství poptávka po plynu Predikce spotřeby plynu ve výrobní sféře (rok 213 = 1 %) % Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nízká spotřeba historie 36

37 (%) rok báze = 1 % Plynárenství poptávka po plynu Predikce spotřeby plynu ve sféře domácností (rok 213 = 1 %) % Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nízká spotřeba historie 37

38 (TWh) Plynárenství poptávka po plynu Predikce celkové spotřeby plynu % % % + 12 % Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nízká spotřeba historie 38

39 (TWh, přírůstek k hodnotám v roce 213) ] (TWh, přírůstek k hodnotám v roce 213) ] (TWh, přírůstek k hodnotám v roce 213) ] (TWh, přírůstek k hodnotám v roce 213) ] (TWh, přírůstek k hodnotám v roce 213) ] Plynárenství poptávka po plynu Přírůstky jednotlivých kategorií na celkové spotřebě plynu kumulovaně ostatní spotřeba monovýroba elektřiny -6,7 TWh +4,8 TWh KVET a MKO +31,2 TWh náhrada tříděného HU CNG +6,3 TWh +17,9 TWh CSP + 36 TWh

40 Plynárenství poptávka po plynu Shrnutí střednědobý horizont Střednědobě bude poptávka po zemním plynu nejvíce určena vývojem ekonomiky, demografie a mírou aplikace úsporných opatření. Do roku 22 se z nových oblastí využití zemního plynu stačí významněji projevit jen předpokládaný nárůst spotřeby vyvolaný náhradou hnědého uhlí při výrobě elektřiny a tepla v KVET. Dle Koncepční varianty bude spotřeba plynu v roce 22 činit 91,7 TWh, což představuje mezi roky 213 a 22 nárůst o 7 %. Shrnutí dlouhodobý horizont Dlouhodobě bude poptávka po zemním plynu nejvíce určena mírou využití zemního plynu v nových oblastech spotřeby (KVET, MKO, CNG a náhrada HU). Dle Koncepční varianty bude spotřeba plynu v roce 25 činit 121 TWh, což představuje mezi roky 213 a 25 nárůst o 41 %. Podle nejnižší varianty rozvoje (Nízká spotřeba) by spotřeba plynu v roce 25 měla činit 95 TWh (mezi roky 213 a 25 nárůst o 12 %), podle nejvyšší varianty (Maximální rozvoj) by spotřeba plynu v roce 25 dosáhla 137 TWh (mezi roky 213 a 25 nárůst o 6 %). 4

41 Plynárenství zdroje dodávek pro ČR Česká republika pokrývá 98 % své spotřeby plynu dovozem ze zahraničí; plyn zajišťován především dlouhodobými kontrakty s Ruskem, část objemu pochází z burzovních obchodů. Pro zajištění dodávek plynu ještě donedávna převládala role infrastruktury ve směru východ západ. Po zprovoznění plynovodu Nord Stream a navazujících tras OPAL a Gazela však Česká republika výrazně diverzifikovala možnosti dodávek a mohla by být zásobena prakticky jen z tohoto nového směru, což poprvé částečně ověřila krize na Ukrajině během přelomu zimy 213 a jara 214. Reverzní chod české plynárenské soustavy je možný od konce roku

42 Velká Británie Nizozemsko Norsko Rusko Katar (LNG) USA (LNG) Ázerbájdžán Turkmenistán (roky) životnost zásob (roky dnešní těžby) 265 let 15 let Plynárenství zdroje dodávek pro ČR Krátkodobě a střednědobě bude důležitý především plyn z Ruska přes Ukrajinu; závislost na této přepravní cestě oslabí zvyšující se podíl plynu pomocí Nord Stream. V budoucnu bude možné uvažovat o obchodu s plynem z Polska v souvislosti s polským kontraktem na LNG dodávky z Kataru (teoreticky od roku 22). Dodávky plynu pomocí LNG jsou teoreticky myslitelné z libovolné světové lokality. Při dovedení plynovodu South Stream až do rakouského uzlu zdroje dnešních dodávek potenciální zdroje Baumgarten by vznikla pro ČR další alternativa pro dopravu plynu z Ruska. 4 (Na začátku prosince 214 však 2 Rusko oznámilo, že za situace obstrukcí ze strany EU projekt ukončuje; vývoj situace bude potřebné dále sledovat.) 42

43 (mil. m 3 ) Plynárenství zásobníky plynu Aktuální stav a záměry na realizaci nových kapacit 1 9 RWE Gas Storage skupina MND Česká plynárenská LAMA GAS&OIL SPP Storage Dolní Dunajovice Tvrdonice Lobodice Štramberk Třanovice Háje Uhřice Uhřice Jih Dambořice Dolní Rožínka Okrouhlá Radouň stávající zásobníky rozšiřování stávajících zásobníků zásobníky ve výstavbě plánovaná výstavba nových zásobníků nepravděpodobné projekty zásobníky pro zahraničí, příprava napojení do ČR Břeclav Dolní Bojanovice Dnes: 2,9 mld. m 3 Navýšení až : 1,7 mld. m 3 43

44 Plynárenství zásobníky plynu Současný stav a rozvoj zásobníků plynu a jejich napojení 44

45 (TWh) Plynárenství zásobníky plynu Využívaná kapacita zásobníků plynu dle variant TWh 35 3 Dolní Rožínka Břeclav Napojení Dolních Bojanovic, intenzifikace Uhřic Mírný útlum využívané kapacity po roce 22-4,7 TWh Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nedostatek zásobníků Nízká spotřeba 45

46 Plynárenství potrubní infrastruktura Vnitrostátní přepravní soustava a tranzitní soustava záměry rozvoje Posílení propojení se sousedními zeměmi tam, kde jsou vazby slabé nebo žádné. Jedná se o vybudování propojení na Rakousko a posílení zatím velmi slabých napojení na Polsko. Zajištění dostatečné kapacity pro region severní Moravy. Zde se jedná o vybudování plynovodu Moravia, čímž by mělo být řešeno i posílení budoucích tranzitních toků směrem na Polsko. Další napojování zásobníků na přepravní soustavu. Jednalo by se o nově budované zásobníky i např. o stávající zásobník Dolní Bojanovice, který je dosud provozován jen ve slovenské plynárenské síti. Potřebné je i napojení dalších stávajících zásobníků na tranzitní systém. Připojování dalších přímých odběratelů z přepravní soustavy, především nových paroplynových zdrojů. Přepravní soustava aktuální stav záměry do roku 25 Tranzitní soustava 2637 km +115 km Vnitrostátní přeprava 1181 km + 25 km Celkem 3818 km km 46

47 Plynárenství potrubní infrastruktura Předpokládaný rozvoj plynárenské soustavy na úrovni přepravy 47

DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení. Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec

DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení. Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec Špindlerův mlýn, 16. 17. 4. 2014 Obsah prezentace Fenomén decentrální energetiky z historie, vymezení, možnosti

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce

Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce Zpracovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Dne: 4. 11. 214 Úvod V rámci přípravy Aktualizace státní energetické koncepce

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

Připojování OZE do ES ČR

Připojování OZE do ES ČR Na základě studie EGÚ Brno, a. s. Připojování OZE do ES ČR Síťová část Podpůrné služby Ekonomika Únor 21 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 1 2 VÝSLEDKY 1. ETAPY ŘEŠENÍ 5 3 NAPLŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ EU V SEKTORU ELEKTROENERGETIKY

Více

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09 NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09 František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering NEZÁVISLÁ ENERGETICKÁ KOMISE A JEJÍ PRACOVNÍ CÍLE

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Plyn - strategická surovina v době krize. Jiří Mlynář

Plyn - strategická surovina v době krize. Jiří Mlynář Plyn - strategická surovina v době krize Jiří Mlynář Zemní plyn a jeho role v energetice zdroj: Efficiency in electric generation report drafted by EURELECTRIC, July 2003 Page 2 Plyn - nejčistší z fosilních

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

Energetická strategie ČR do roku 2040

Energetická strategie ČR do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Vnější a vnitřní podmínky, strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky Konference KHKJM v Brně, 12. 11. 2012 2040 Vnější podmínky energetiky ČR Ekonomický

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy CZBA Třeboň, říjen 2011 Jiří Barták ČEPS, a.s. Agenda 1. OZE v ČR předpoklady a realita 2. Jaká jsou očekávání? 3. Legislativní změny s dopadem

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s.

Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s. Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s. Ing. Miroslav Broskevič, Ing. Taťána Macečková ČEZ Distribuce, a.s. 25.11.2009 Základní legislativa pro výrobny Zákon 458/2000 - energetický zákon,

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Presentation Title Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Příspěvek pro odpolední diskusi na téma Udržitelnost v oblasti zdrojů energetika Ing. Josef Votruba, konzultant ENVIROS, s.r.o.

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Energetický mix pro příští desetiletí

Energetický mix pro příští desetiletí Energetický mix pro příští desetiletí Alan Svoboda ředitel divize obchod, ČEZ a.s. 7. 10. 2011 Sasko český kongres, Drážďany, Německo HISTORICKÝ ENERGETICKÝ MIX V CELÉM REGIONU BYL PODOBNÝ Poměrná výroba

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 18.9.2015 Ing. Petr Závodský Ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ, a. s. STÁVAJÍCÍ ELEKTRÁRNY JE TEMELÍN VVER 1000 První

Více

Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU

Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU EURO Konference PRIORITY ČESKÉ A EVROPSKÉ ENERGETIKY: JAK DÁL? Praha, 8. března 2011

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s.

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s. ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY ČEZ Distribuce, a. s. PROGRAM Představení oblasti distribuce ČEZ Jiří Kudrnáč, ředitel divize Distribuce ČEZ Hlavní investiční akce ČEZ Distribuce Josef

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE...4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK...7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

Plynárenství 2015. XXVI. Seminář energetiků. 20.Ledna 2016. Ing. Jan Zaplatílek

Plynárenství 2015. XXVI. Seminář energetiků. 20.Ledna 2016. Ing. Jan Zaplatílek Plynárenství 2015 XXVI. Seminář energetiků 20.Ledna 2016 Spotřeba plynu Spotřeba plynu v uplynulých letech vlivem zejména teplých zim v posledních letech stagnovala resp. v roce 2014 významně propadla

Více

23. května 2013 Pavel Cyrani

23. května 2013 Pavel Cyrani ROLE ZEMĚDĚLSTVÍ V ROZVOJI ČESKÉ ENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ 23. května 2013 Pavel Cyrani SEKTOR ZEMĚDĚLSTVÍ JE SOUČÁSTÍ EKONOMIKY ČR A MUSÍ MÍT ZAJŠTĚNU ELEKTŘINU A SPOTŘEBNÍ ENERGIE Spotřeba elektřiny na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Teplárenství v ČR. záruka ekologického využití paliv. Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR. 26.

Teplárenství v ČR. záruka ekologického využití paliv. Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR. 26. Seminář Japonské čisté technologie 2011 Teplárenství v ČR záruka ekologického využití paliv Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR 26. října 2011, Praha Představení Teplárenského

Více

HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY

HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom Konference Nízkouhlíková budoucnost ČR 21. 9. 2015, Praha AGENDA Situace v energetice Hlavní drivery dalšího vývoje Jaká bude energetika v budoucnosti

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU únor 2013 Obsah 1 Použité zkratky... 2 2 Úvod... 3 3 Východiska dlouhodobé rovnováhy a vztah

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Aktualizace. Státní energetické koncepce

Aktualizace. Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších podmínek (výpadky

Více

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd http://ekonom.feld.cvut.cz knapek@fel.cvut.cz

Více

Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ. Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006

Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ. Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006 Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006 V OBLASTI CENTRELU VZNIKNE PO ROCE 2010 POTŘEBA NOVÝCH KAPACIT Vývoj poptávky a nabídky v oblasti Centrel*

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Energiewende - a kam směřuje Česko? Milan Šimoník, 6.10.2015

Energiewende - a kam směřuje Česko? Milan Šimoník, 6.10.2015 Energiewende - a kam směřuje Česko? Milan Šimoník, 6.10.2015 www.zeleni.cz 1. Energiewende energetická revoluce Cíle: Výstup z jaderné energetiky Snížení emisí CO2 Snížení závislosti na dovozu paliv (ropa,

Více

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti?

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Energetická bezpečnost ČR 18. listopadu 2015 Státní energetická koncepce 2015 Vrcholový strategický cíl 1: Bezpečnost dodávek

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Ing. Eduard Muřický Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014 Gesce jednotlivých resortů Ministerstvo dopravy (legislativa, liniové

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

Energetika a klimatické změny

Energetika a klimatické změny Energetika a klimatické změny Jak může přispět Česká republika? Vladimír Wagner Ústav jaderné fyziky AVČR a FJFI ČVUT 1) Jak čelit klimatickým změnám? 2) Nízkoemisní zdroje 3) Úspěšná cesta k nízkoemisní

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR. 15. 9. 2010, Praha

Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR. 15. 9. 2010, Praha Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR 15. 9. 21, Praha Stávající stav trhu - FVE 8 7 6 5 4 3 2 1 12 1 8 6 4 2 Instalovaný výkon (pravá osa) Počet instalací (levá osa) Stávající

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více