Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu"

Transkript

1 Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Výhled do roku 25 výsledky řešení z roku 214 prezentace na MPO, Zpracováno ve spolupráci s EGÚ Brno, a. s.

2 Obsah Úvod Elektroenergetika Závěry a doporučení Varianty rozvoje Plynárenství Aktuální otázky a odpovědi

3 Obsah Úvod Elektroenergetika Závěry a doporučení Varianty rozvoje Plynárenství Aktuální otázky a odpovědi

4 Varianty rozvoje elektroenergetiky a plynárenství Nestabilní prostředí, mnoho stupňů volnosti Variantní řešení Hlavní kritéria variantnosti rozvoje elektroenergetiky: řešení v 213: 1. cenová úroveň povolenek na emise CO 2 2. proporce ceny elektřiny a zemního plynu řešení v 214: 1. míra zajištěnosti energetiky ČR domácí primární energií 2. míra rozvoje výrobních kapacit ES, 3 míra ekonom. a demo. růstu řešení v 215: není dosud stanoveno (míra spolehlivosti, podíl OZE, míra úspor, míra emisí, míra rozvoje jaderné energetiky ) Hlavní kritéria variantnosti rozvoje plynárenství: řešení v 213: 1. cenová úroveň povolenek na emise CO 2 a 2. proporce ceny elektřiny a zemního plynu a 3. míra rozvoje zásobníkové kapacity řešení v 214: 1. míra růstu spotřeby zemního plynu, 2. míra zajištěnosti energetiky ČR domácí primární energií a 3. míra rozvoje kapacity zásobníků řešení v 215: není dosud stanoveno (míra úspor, míra rozvoje neplynové energetiky, míra rozvoje kapacity zásobníků ) 4

5 vynucené výkony výroba elektřiny z plynu Varianty rozvoje vztah dvou oblastí E l e k t r o e n e r g e t i k a Spotřeba (poptávka) elektřiny determinanty: sociální, demografické a ekonomické vlivy Výrobní sféra Domácnosti Elektromobily Zdroje (nabídka) elektřiny 1. Uhelné bloky (hnědé a černé uhlí) 2. Paroplynové bloky + KVET a MKO 3. Jaderné bloky (uran) 4. OZE (energie vody, slunce, větru, geotermální, biomasy, bioplynu) vzájemná substituce Spotřeba (poptávka) plynu determinanty: výroba elektřiny, KVET, MKO, sociální, demografické a ekonomické vlivy Samostatná výroba tepla KVET, MKO + samostatná výroba elektřiny Automobily na plyn (CNG) Zdroje (nabídka) plynu Tuzemská těžba Dovoz ze zahraničí P l y n á r e n s t v í 5

6 Varianty rozvoje elektroenergetiky KRITÉRIA CO SE STANE, KDYŽ DŮSLEDKY/PŘEDPOKLADY VARIANTA nedojde k výstavbě žádných nových zdrojů v ES ČR? nedojde k rozvoji výrobních kapacit elektřiny v ES ČR Nulová Hlavní kritéria diferenciace variant rozvoje: vývoj bude probíhat v souladu s ASEK z 9/214? vývoj blízký návrhu ASEK snižování zajištěnosti ES ČR domácími zdroji primární energie dostatečný rozvoj zdrojů z dlouhodobého hlediska Koncepční 1. míra rozvoje výrobních kapacit ES ČR 2. výše zajištěnosti energetiky ČR domácími zdroji primární energie 3. míra ekonomického a demografického růstu bude nejméně dbáno na zajištění soběstačnosti ES ČR (zdroji primární energie i elektřiny)? budeme usilovat o co největší soběstačnost ES ČR v zajištění zdroji primární energie? absence výrazných importů elektřiny větší diverzita zdrojů výraznější snižování zajištěnosti ČR domácími zdroji primární energie dostatečný rozvoj zdrojů z dlouhodobého hlediska možnost importů elektřiny nejméně výrazné snižování zajištěnosti ČR domácími zdroji primární energie dostatečný rozvoj zdrojů z dlouhodobého hlediska vyšší využití HU a OZE absence výrazných importů elektřiny Diverzifikovaný mix Tuzemské zdroje ekonomika a demografie se budou vyvíjet méně výrazně; bude i nadále trvat nejistota a neochota investovat do větších výrobních jednotek? předpokladem je nízký rozvoj spotřeby pro zajištění nízké poptávky rozvoj zdrojů dostatečný z dlouhodobého hlediska absence výrazných importů elektřiny Minimální rozvoj 6

7 Varianty rozvoje plynárenství KRITÉRIA CO SE STANE, KDYŽ DŮSLEDKY/PŘEDPOKLADY VARIANTA ekonomika i demografie se budou vyvíjet středně; vývoj bude probíhat v souladu s ASEK z 8/14 střední rozvoj ekonomiky a demografie snižování zajištěnosti ČR domácími zdroji primární energie vývoj blízký návrhu ASEK Koncepční Hlavní kritéria diferenciace variant rozvoje: 1. ekonomického a demografického růstu 2. výše zajištěnosti energetiky ČR domácími zdroji primární energie 3. míra rozvoje zásobníkových kapacit bude se nejvíce rozvíjet ekonomika i demografie a bude nejméně dbáno na zajištění soběstačnosti ES ČR (zdroji primární energie i elektřiny) ekonomika i demografie se budou vyvíjet středně; budeme usilovat o co největší soběstačnost ES ČR v zajištění zdroji primární energie ekonomika i demografie se budou vyvíjet středně; vývoj bude probíhat v souladu s ASEK z 8/14; nebude se dostatečně rozvíjet kapacita zásobníků plynu ekonomika i demografie se budou vyvíjet nejméně intenzivně; budeme usilovat o co největší soběstačnost ES ČR v zajištění zdroji primární energie; plyn se bude nejméně výrazně využívat v nových oblastech vysoký ekonomický a demografický rozvoj dojde k vyšší diverzifikaci zdrojů primární energie v ČR a k vyššímu využití zemního plynu v ES ČR zemní plyn bude využit v nových oblastech v maximální možné míře nejvyšší rozvoj zásobníků plynu střední ekonomický a demografický rozvoj nejméně výrazné snižování zajištěnosti ČR domácími zdroji primární energie střední rozvoj využití zemního plynu v nových oblastech střední rozvoj zásobníků plynu spotřeba dle varianty Koncepční provoz zásobníků se nevyplácí nedostatečné investice do zásobníků či infrastruktury jejich napojení povedou k mírnému snížení zásobníkové kapacity nízký ekonomický a demografický rozvoj nejméně výrazné snižování zajištěnosti ČR domácími zdroji primární energie nízké využití zemního plynu v nových oblastech mírné snížení kapacity zásobníků plynu Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nedostatek zásobníků Nízká spotřeba 7

8 Obsah Úvod Elektroenergetika Závěry a doporučení Varianty rozvoje Plynárenství Aktuální otázky a odpovědi

9 (%) rok báze = 1 % Elektroenergetika poptávka po elektřině Predikce tuzemské netto spotřeby vývoj sektorů % + 34 % + 29 % % VO MOP MOO TNS 9

10 (TWh) Elektroenergetika poptávka po elektřině Predikce tuzemské netto spotřeby a očekávaný vliv elektromobility 15 predikce 9/ vliv elektromobilů + 5 TWh do roku TWh nízká referenční vysoká nízká + el.mob. referenční + el.mob. vysoká + el.mob. historie 1

11 Elektroenergetika poptávka po elektřině Shrnutí střednědobý horizont Referenční varianta: v roce 22 tuzemská netto spotřeba ve výši 63, TWh; oproti roku 213 tak tuzemská netto spotřeba naroste o přibližně 4,6 TWh, ve střednědobém horizontu se ještě výrazně neprojeví rozvoj sektoru elektromobilů. Shrnutí dlouhodobý horizont Referenční varianta: v roce 25 tuzemská netto spotřeba ve výši 75,3 TWh; oproti roku naroste o přibližně 16,8 TWh; tomu odpovídá nárůst o 29 %, nejvýraznější nárůst je očekáván pro sektor MOP, nejméně výrazný pak pro MOO, očekává se výrazný rozvoj elektromobility, a to v segmentech osobních vozidel, autobusů, nákladních vozidel i motocyklů; spotřeba sektoru elektromobilů do roku 25 navýší celkovou spotřebu elektřiny přibližně o 6,7 % TNS, zejména v maloodběru může docházet k navyšování využití elektřiny na úkor ostatních energetických médií (uhlí a zemní plyn), a to vlivem vyšší konkurenceschopnosti elektřiny při použití úspornějších technologií (například pasivní domy). 11

12 Nedostatek (-) (GW) Přebytek (+) (GW) Elektroenergetika zdrojová základna z analýzy spolehlivosti vyjádřené pomocí LOLE (Loss of Load Expectation) vyplývá potřeba nového výkonu obrázek ukazuje přebytky (+) a nedostatky (-) pohotového výkonu pro pokrytí Vysoké, Referenční a Nízké varianty spotřeby elektřiny včetně spotřeby elektromobilů pro variantu Nulovou: 6 rok počátku nedostatku: Nízká varianta spotřeby Referenční varianta spotřeby Vysoká varianta spotřeby 12

13 NULOVÁ KONCEPČNÍ DIVERZIFIKOVANÝ M IX T UZEM SKÉ ZDROJE M INIM ÁLNÍ ROZVOJ NULOVÁ KONCEPČNÍ DIVERZIFIKOVANÝ M IX T UZEM SKÉ ZDROJE M INIM ÁLNÍ ROZVOJ NULOVÁ KO NCEPČNÍ DIVERZIFIKOVANÝ M IX T UZEM SKÉ ZDROJE M INIM ÁLNÍ ROZVOJ Elektroenergetika zdrojová základna Skladba zdrojové základny instalovaný výkon dle zdroje primární energie 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% 9% % 7% % 5% % % 2% % % % % 8% 7% % % % 3% 1 4 2% % % ostatní VTE FVE jaderné vodní plynové černouhelné hnědouhelné hnědouhelné černouhelné plynové vodní jaderné FVE VTE ostatní 13

14 Instalovaný výkon (GW) Elektroenergetika zdrojová základna Skladba zdrojové základny instalovaný výkon dle zdroje primární energie varianta Koncepční 25 geotermální energie ostatní komunální odpady BRKO technologické plyny bioplyn biomasa topné oleje větrná energie solární energie jaderná energie vodní energie zemní plyn černé uhlí hnědé uhlí 14

15 Elektroenergetika zdrojová základna VARIANTA Nulová Primární a sekundární rezerva Kategorie regulačních rezerv Pětiminutová rychle startující rezerva situace je příznivá pouze do roku 231 v dalších letech již neřešeno Patnáctiminutová rezerva Další aspekty provozovatelnosti* od roku 231 potřeba velkých importů, negativní výhled dalšího vývoje. Z hlediska energetické soběstačnosti nevyhovuje Koncepční situace příznivá za celé řešené období situace příznivá za celé řešené období situace příznivá, drobné nedostatky po roce 24 vyžaduje denní akumulaci, její účast v regulaci, účast elektrotepla v regulaci Diverzifikovaný mix situace výborná za celé řešené období situace příznivá za celé řešené období situace příznivá, drobné nedostatky záporných rezerv v letech Tuzemské zdroje situace příznivá za celé řešené období situace příznivá za celé řešené období situace výborná za celé řešené období vyžaduje denní akumulaci, její účast v regulaci, účast elektrotepla v regulaci. Potřeba zvýšených dovozů v letech Minimální rozvoj v letech drobné nedostatky. Jinak situace příznivá do roku 246 situace příznivá, od roku 247 nevyhovující v letech drobné nedostatky; jinak situace příznivá *hodnocení předpokládá eliminaci nepříznivého stavu v roce 235 u dotčených variant. Ve všech variantách obecně se uvažuje s možností odpojování dodávek FVE jako formy záporné regulace výkonu, a to maximálně do 5 % jejich ročních dodávek 15

16 zdroje na výrobu elektřiny (PJ) zdroje na výrobu elektřiny (PJ) Elektroenergetika zdroje primární energie zajištění primární energie bylo jedním z hlavních kritérií diferenciace variant varianty byly vytvořeny s ohledem na způsob a míru zajištění z domácích zdrojů: srovnání variant dle spotřeby primární energie na výrobu elektřiny: K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M ZP 12 % HU 13 % jádro 55 % ZP 2 % HU 44 % jádro 4 % hnědé uhlí černé uhlí zemní plyn topné oleje technologické plyny biomasa + průmyslové odpady bioplyn komunální odpady jaderná energie voda vítr solární energie geotermální energie hnědé uhlí černé uhlí zemní plyn topné oleje technologické plyny biomasa + průmyslové odpady bioplyn komunální odpady jaderná energie voda vítr solární energie geotermální energie 16

17 zdroje na výrobu tepla (PJ) zdroje na výrobu tepla (PJ) Elektroenergetika zdroje primární energie zajištění primární energie bylo jedním z hlavních kritérií diferenciace variant varianty byly vytvořeny s ohledem na způsob a míru zajištění z domácích zdrojů: srovnání variant dle spotřeby primární energie na výrobu tepla v teplárenství: K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M ČU 18 % HU 28 % ZP 29 % ČU 12 % HU 54 % ZP 15 % hnědé uhlí černé uhlí zemní plyn hnědé uhlí černé uhlí zemní plyn topné oleje technologické plyny biomasa + průmyslové odpady topné oleje technologické plyny biomasa + průmyslové odpady bioplyn komunální odpady jaderná energie bioplyn komunální odpady jaderná energie 17

18 (%) (PJ) Elektroenergetika zdroje primární energie srovnání variant dle původu primární energie (elektrárny a teplárny): 1 2 K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M K D T M tuzemské zdroje celkem 95 % 2 1% 8% K 215 D T M K 22 D T M K 225 D T M K 23 D T M K 235 D T M K 24 D T M K 245 D T M K 25 D T M tuzemská paliva obnovitelné zdroje jaderné palivo dovozová paliva tuzemské zdroje celkem 9 % 76 % 6% 4% 2% % tuzemská paliva obnovitelné zdroje jaderné palivo dovozová paliva 18

19 Elektroenergetika environmentální aspekty všechny varianty splňují požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 21/75/EU ze dne 24. listopadu 21 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) očekáváno je postupné snižování všech základních druhů emisí škodlivin a CO 2 : 1. v počátečním období do roku 225 nejsou rozdíly v produkci emisí mezi variantami téměř žádné, neboť je u nich obdobná skladba výrobní základny pro skupinu klasických tepelných zdrojů (přebytek pohotového výkonu v soustavě vede při omezené disponibilitě domácího hnědého uhlí k jeho maximálně možnému využití ve všech variantách, a tedy k prakticky stejné produkci emisí) 2. rozdíl v použité variantě spotřeby elektřiny (Referenční a Nízká) je kompenzován zvýšeným exportem do zahraničí, tj. celková výroba elektřiny se výrazně nezmění 3. největšího poklesu emisí se dosáhne do roku 225 (především u SO 2 ), při nutnosti dodržet emisní stropy a při postupném zlepšování parametrů odloučení škodlivin na zdrojích, u kterých se počítá s jejich dalším provozem; v období do roku 22 také proběhne ukončení provozu části zastaralých elektrárenských zdrojů, pro které nebude dostatek hnědého uhlí 19

20 (mil. tun CO 2 ) SO 2 (tisíce tun) (mil. tun CO 2 ) (mil 3 Elektroenergetika environmentální aspekty očekávaný vývoj emisí CO 2 a SO Koncepční Diverzifikovaný mix Tuzemské zdroje Minimální rozvoj 5 Alokace snížení 1,74% Alokace snížení 2,2% Alokace snížení 3,4% Alokace Roadmap 25 4 CO Koncepční Koncepční Diverzifikovaný Diverzifikovaný mix mix Tuzemské Tuzemské zdroje zdroje Minimální Minimální rozvoj rozvoj Alokace snížení Alokace 1,74% snížení 1,74% Alokace Alokace snížení 2,2% snížení 2,2% Alokace Alokace snížení snížení 3,4% 3,4% Alokace Alokace Roadmap Roadmap SO Koncepční Diverzifikovaný mix Tuzemské zdroje Minimální rozvoj 2

21 Elektroenergetika elektrické sítě Rozvoj sítí PS a DS je založen na dlouhodobé koncepci jejich provozovatelů, která zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz ES. Přesto mohou v budoucnu nastat některé okolnosti, které mohou bezpečnost budoucího provozu sítí ohrozit, pokud na ně nebude rozvoj včas reagovat. K nejvýznamnějším z těchto okolností patři: Vysoký nárůst decentrální výroby z rozptýlených zdrojů, jejichž integraci nebudou moci sítě i při realizaci rozvojového programu plně integrovat. Velký nárůst decentrální výroby vyvolá přídavné investice v sítích všech napěťových hladin a bude vyžadovat opatření v řízení provozu PS i DS. Omezení nebo zpoždění výstavby plánovaných liniových staveb a posilování rekonstruovaných vedení povede ke snížení spolehlivosti a bezpečnosti provozu vlivem porušení časové koordinace navazujících opatření v provozu i rozvoji sítí. Zatěžování PS neplánovanými toky výkonů po přeshraničních profilech bude částečně regulováno instalací zařízení PST na profilu Hradec Rohrsdorf, nicméně i při omezení v tomto směru mohou velké přeshraniční přenosy vytvářet úzká místa i ve vnitřní síti PS ČR, ohrožovat spolehlivost provozu ES a omezovat možnosti připojování nových zdrojů do PS. 21

22 Elektroenergetika elektrické sítě Rozvoj sítě ČEPS ve střednědobém horizontu do roku 225 Nová TR 4 kv PVR ETI 2 VÍTKOV 219 Přechod na 4 kv 217 ETU 2 EPRU 1 VERNÉŘOV 217 VPCH 216 VÍTKOV PST 4x 85 MVA CHOTĚJOVICE LDS SEVER EPOC EPRU 2 PPC CHRÁST PŘEŠTICE Posílení pro připojení nových zdrojů do PS ELE 214 TE 221 VÝŠKOV 215 BABYLON PRAHA SEVER MALEŠICE ŘEPORYJE CHODOV MILÍN EORK 414 MĚLNÍK ČECHY STŘED 224 BEZDĚČÍN TÝNEC NEZNÁŠOV 217 OPOČÍNEK MÍROVKA 223 KRASÍKOV Zvýšení spolehlivosti EDS HORNÍ ŽIVOTICE PROSENICE Nová TR 4 kv DĚTMAROVICE 22 ALBRECHTICE LÍSKOVEC KLETNÉ NOŠOVICE 224 ETE 1,2 KOČÍN 473 DASNÝ TÁBOR EDA ČEBÍN SOKOLNICE EDU SLAVĚTICE OTROKOVICE Projekty společného zájmu Příprava na připojení nových bloků ETE 223 Předpokládaný termín uvedení do provozu Připravované nové vedení 4 kv Zrušené vedení 22 kv Dle podkladů 9/214 22

23 Elektroenergetika elektrické sítě Využití transformace PS/11 kv v zimním maximu 225 bez výroby v UO 11 kv varianta Koncepční 1 % 11 % 8 % 1 % 6 % 8 % 4 % 6 % 2 % 4 % % 2 % >1 % = spotřeba překračuje transformační výkon PS/11 kv (ve stavu bez výroby zdrojů) v UO 11 kv 23

24 Elektroenergetika elektrické sítě Využití transformace PS/11 kv v zimním maximu 225 včetně výroby v UO 11 kv varianta Koncepční 1 % 11 % 8 % 1 % 6 % 8 % 4 % 6 % 2 % 4 % % 2 % -4 % % (tok do PS) >1 % = bilance UO11 kv překračuje transformační výkon PS/11 kv 24

25 Elektroenergetika elektrické sítě Instalovaný výkon zdrojů v ES ČR podle napěťových hladin pro Koncepční variantu časový horizont 214 a 24 elektrické sítě jsou integračním prvkem mezi spotřebou a výrobou elektřiny a jejich funkce a využití se postupně mění a vyvíjí; vzhledem k rozvoji decentrální výroby se bude intenzivněji rozvíjet distribuční soustava současnost varianta Koncepční zdroje do nn 2 % zdroje do vn 16 % zdroje do nn 17 % 214 celkem P inst = 21 GW zdroje do PS 54 % zdroje do vn 16 % 24 celkem P inst = 24 GW zdroje do PS 44 % zdroje do 11 kv 28 % zdroje do 11 kv 23 % 25

26 Elektroenergetika nové technologie všechny navržené varianty předpokládají ve výchozím stavu zachování stávajícího modelu řízení a provozu ES ČR; tento model se bude postupně vyvíjet v souladu s požadavky a potřebami ES a v návaznosti na dostupnost nových technologií v energetice v energetice aktuálně působí TŘI HLAVNÍ NOVÉ TRENDY VÝVOJE, které budou měnit význam jednotlivých komponent systému a jeho výslednou podobu: 1. DŮRAZ NA ENVIRONMENTÁLNÍ ROZMĚR: cílem řešení je nalézt Bezpečnostně- Technicko-Ekonomicko-Environmentální optimum; řešení nabízí výběr variant rozvoje, které diferencovaně kladou důraz na jedno ze čtveřice kritérií optima 2. DŮRAZ NA DECENTRALIZACI A LOKÁLNÍ SOBĚSTAČNOST: budoucí energetika bude v řádově větší míře využívat lokální výrobu elektřiny na nejnižší distribuční úrovni; rozvojové varianty analyzují situaci dle tří možných scénářů rozvoje decentrální výroby 3. DŮRAZ NA VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ: zejména vyšší uplatnění intermitentních a lokálních zdrojů si vyžádá zapojení ICT i na nejnižší distribuční úrovni; varianty předpokládají výrazné zapojení denní akumulace, která bude částečně zajištěna prostředky řízení spotřeby pro energetiku nejrelevantnější jsou tyto: 1. inteligentní měření, 2. lokální výroba, 3. Smart Grids a 4. elektromobilita 26

27 Elektroenergetika lokální energetika v ES ČR za lokální je považován zdroj zapojený do sítí nn všechny navržené varianty předpokládají vyšší zapojení zdrojů do sítí nízkého napětí 1 % ve variantě Koncepční bude většina lokální výroby v OZE ve formě FVE 9 % Instalované výkony Výroba elektřiny 1 % dnes K D T M dnes K D T M 8 % 1 % 9 % 8 % 7 % 9 % 8 % ES ČR 7 % 6 % 5 % 4 % 6 % 5 % 4 % ES ČR 7 % 6 % 5 % 4 % ostatní zdroje MVE na nn FVE na nn MKO na nn 3 % 3 % 3 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % % 1 % Podíl zdrojů v nn: % 2 % 17 % 17 % 11 %,8 % 6 % 6 % 5 % 4 % % MKO FVE MVE velké zdroje % MKO FVE MVE velké zdroje 27

28 Podíl na hrubé tuzemské spotřebě elektřiny v roce 24 (%) Elektroenergetika srovnání s ASEK Výroba elektřiny dle primárních zdrojů rok % % Jaderné zdroje Obnovitelné a druhotné zdroje Zdroje na zemní plyn Uhelné zdroje % % % 5 15 % % % Jaderné zdroje Obnovitelné a druhotné zdroje Zdroje na zemní plyn Uhelné zdroje Optimalizovaný Optimalizovaný (ASEK) (ASEK) Plynový (ASEK) Plynový (ASEK) Zelený (ASEK) Zelený Bezpečný (ASEK) (ASEK) Konvenční Bezpečný (ASEK) (ASEK) Dekarbonizační Konvenční (ASEK) (ASEK) Koncepční (DDB) Dekarbonizační Diverzifikovaný (ASEK) mix (DDB) Tuzemské Koncepční zdroje (DDB) (DDR) Minimální rozvoj Diverzifikovaný (DDB) Koridory mix (DDR) ASEK Tuzemské zdroje (DDR) Minimální rozvoj (DDR) Koridory ASEK 9/214 28

29 Srovnání variant rozvoje ES ČR dovozní závislost ČR (% primární energie) ] roční saldo ES ČR (TWh, kladná hodnota = dovoz) ] Saldo ES ČR kladná hodnota je dovoz rok Koncepční stav roku TWh Diverzifikovaný mix +15,5 TWh Tuzemské zdroje Minimální rozvoj Varianty jsou vysoce diferencované co do vývoje salda ES ČR. Varianty jsou vysoce diferencované co do salda ES ČR. Pouze varianta Tuzemské zdroje umožňuje v závěru sledovaného období mírně exportní charakter, a tedy efektivní zabezpečení výrobou a z tohoto pohledu je doporučená. Pouze varianta Tuzemské zdroje umožňuje v závěru sledovaného období mírně exportní charakter, a tedy efektivní zabezpečení výrobou a z tohoto pohledu je doporučená. Naopak Diverzifikovaný mix dosahuje v roce 25 importu Naopak Diverzifikovaný mix dosahuje v roce 25 importu elektřiny na úrovni přibližně 5 % tuzemské netto spotřeby a je tedy z hlediska importního salda ČR méně vhodná. elektřiny na úrovni přibližně 5 % tuzemské netto spotřeby a je tedy z hlediska importního salda ČR méně vhodná. Závislost na dovozu primární energie elektroenergetiky a teplárenství ČR rok Koncepční +19 p.b. stav roku 213 Diverzifikovaný mix +5 p.b. Tuzemské zdroje Minimální rozvoj Ve všech variantách dojde k výraznému nárůstu závislosti ČR na dovozu primární energie. jaderná energie je brána jako domácí zdroj Ve všech variantách dojde k výraznému nárůstu závislosti ČR Největší nárůst zaznamenává varianta Diverzifikovaný na dovozu primární mix, ve energie. které dojde k navýšení závislosti na 4násobek, a to především využitím zemního plynu. Největší nárůst zaznamenává varianta Diverzifikovaný mix, ve které dojde k navýšení závislosti na 4násobek, a to především Varianta Tuzemské zdroje je nejpříznivější, ale využitím i v té dojde zemního k roku plynu. 25 k navýšení závislosti na dvojnásobek. Varianta Tuzemské zdroje je nejpříznivější, ale i v té dojde k roku 25 k navýšení závislosti na dvojnásobek. 29

30 Srovnání variant rozvoje ES ČR výkonová dostatečnost (GW) ] výkonová přiměřenost (GW) investice kumulovaně (bil. Kč)] Investice do výrobní základny ES ČR (kumulovaně mezi roky 213 a 25) 2,5 2, 1,5 1,,5,,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, -1,2-1,4 Koncepční -1,3 GW Koncepční 2,1 bil. Kč Diverzifikovaný mix stav roku 213 Diverzifikovaný mix Tuzemské zdroje Tuzemské zdroje 1,4 bil. Kč Minimální rozvoj -,8 GW Minimální rozvoj Všechny varianty vyžadují značné investice na obnovu a rozvoj Všechny varianty vyžadují značné investice na obnovu a rozvoj systémové části zdrojové základny, které budou dále rozvojem decentrálních zdrojů. zvýšeny rozvojem DECE: systémové části zdrojové základny, které budou dále zvýšeny Nejvyšší investice si vyžádá rozvoj dle varianty Diverzifikovaný Nejvyšší investice si vyžádá rozvoj dle varianty Diverzifikovaný mix, která má nejvyšší u podnikatelů investice ado v domácnostech. mikrokogenerace u podnikatelů a v domácnostech. mix, která má nejvyšší investice do mikrokogenerace V závěsu je varianta Koncepční, která má kromě velkých bloků V závěsu je varianta Koncepční, která má kromě velkých bloků těžiště investic v lokálních FVE a VTE jednotkách. těžiště investic v lokálních FVE a VTE jednotkách. Do rozptýlených výrobních jednotek budou investovat samotní koncoví odběratelé. Do rozptýlených výrobních jednotek budou investovat samotní koncoví odběratelé. Výkonová přiměřenost ES ČR dle metodiky ENTSO-E rok 25 Všechny varianty se vyznačují poklesem volné výkonové kapacity a jejím deficitem v závěru sledovaného horizontu; což souvisí s malým přebytkem pohotového výkonu v ES. Všechny varianty se vyznačují poklesem volné výkonové kapacity a jejím deficitem v závěru sledovaného horizontu; což souvisí s malým přebytkem pohotového výkonu v ES. Nejpříznivější hodnoty dosahuje parametr pro variantu Nejpříznivější hodnoty dosahuje parametr pro variantu Minimální rozvoj, která disponuje nejvyšším pohotovým výkonem, ale spotřebu při nízké se parametr spotřebě elektřiny. zhorší. Pro referenční spotřebu se parametr zhorší. Minimální rozvoj, která disponuje nejvyšším pohotovým výkonem, ale při nízké spotřebě elektřiny. Pro referenční Analýzy výkonové dostatečnosti ukazují schopnost soustavy Analýzy výkonové dostatečnosti ukazují schopnost soustavy vyrovnat se s importu výkonovou elektřiny. bilancí při existenci přiměřeného importu elektřiny. vyrovnat se s výkonovou bilancí při existenci přiměřeného 3

31 Srovnání variant rozvoje ES ČR roční emise SO 2 (kilotuny) ] roční emise CO 2 (megatuny) ] Emise SO 2 ES ČR rok kt Koncepční -3 Mt Koncepční stav roku 213 Diverzifikovaný mix stav roku 213 Diverzifikovaný mix - 64 kt Tuzemské zdroje Tuzemské zdroje -24 Mt Minimální rozvoj Emise CO 2 ES ČR rok 25 Minimální rozvoj Ve všech rozvojových variantách dochází k velmi výraznému poklesu emisí SO2, v důsledku odklonu od uhelné energetiky. Ve všech rozvojových variantách dochází k velmi výraznému poklesu emisí SO2, v důsledku odklonu od uhelné energetiky. Snížení emisí je dále způsobeno nutností výrazného zlepšení emisních parametrů zdrojů dle směrnice 21/75/EU. Snížení emisí je dále způsobeno nutností výrazného zlepšení emisních parametrů zdrojů dle směrnice 21/75/EU. Nejméně výrazné snížení je patrné u varianty Tuzemské zdroje, která počítá s prolomením ÚEL a nejvyšším využitím HU zdrojů, a u varianty Diverzifikovaný mix, která počítá s instalací nových bloků na dovozové černé uhlí k závěru horizontu. Nejméně výrazné snížení je patrné u varianty Tuzemské zdroje, která počítá s prolomením ÚEL a nejvyšším využitím HU zdrojů, a u varianty Diverzifikovaný mix, která počítá s instalací nových bloků na dovozové černé uhlí k závěru horizontu. Všechny rozvojové varianty počítají s výrazným snížením emisí CO2. Všechny rozvojové varianty počítají s výrazným snížením emisí CO 2. I v případě nejpříznivějšího vývoje jsou nicméně emise CO2 nad cíli dokumentu EU Roadmap 25, bez uplatnění CCS cíle zřejmě nepůjdou splnit. I v případě nejpříznivějšího vývoje jsou nicméně emise CO 2 nad cíli dokumentu EU Roadmap 25, bez uplatnění CCS cíle zřejmě nepůjdou splnit. Nejnižších emisí dosahuje varianta Koncepční, s největším podílem jaderných zdrojů, kterou tak lze doporučit jako nejméně rizikovou vzhledem k požadavkům EU na snižování emisí skleníkových plynů. skleníkových plynů. Nejnižších emisí dosahuje varianta Koncepční, s největším podílem jaderných zdrojů, kterou tak lze doporučit jako nejméně rizikovou vzhledem k požadavkům EU na snižování emisí 31

32 Obsah Úvod Elektroenergetika Závěry a doporučení Varianty rozvoje Plynárenství Aktuální otázky a odpovědi

33 Plynárenství poptávka po plynu Predikce založeny na analýzách a predikcích vývoje: 1. Uplatnění plynu v nových oblastech: a) výroba elektřiny: monovýroba, KVET i MKO b) náhrada hnědého uhlí: energetické uhlí a tříděné c) využití CNG 2. demografie: počet obyvatel, počet domácností 3. ekonomiky: růst HPH, podíl jednotlivých sektorů na ekonomického produkci, 4. plynoenergetické náročnosti: určeno především vývojem přidané hodnoty 5. aplikace úsporných opatření ve výrobní sféře, 6. rozvoje typů spotřeby v domácnostech: počet odběrných míst 7. aplikace úspor v domácnostech, 8. rozvoje elektromobility: podíl el. mobilů na celku, roční nájezd a měrná spotřeba. 33

34 (TWh) (TWh) (TWh) Plynárenství poptávka po plynu Predikce spotřeby plynu na monovýrobu elektřiny, KVET a MKO výroba elektřiny 35 3 výroba tepla % % Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Koncepční Nízká Maximální spotřebarozvoj Tuze Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nízká spotřeba 34

35 (TWh) Plynárenství poptávka po plynu Predikce spotřeby plynu na náhradu tříděného HU ,8 TWh Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nízká spotřeba 35

36 (%) rok báze = 1 % Plynárenství poptávka po plynu Predikce spotřeby plynu ve výrobní sféře (rok 213 = 1 %) % Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nízká spotřeba historie 36

37 (%) rok báze = 1 % Plynárenství poptávka po plynu Predikce spotřeby plynu ve sféře domácností (rok 213 = 1 %) % Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nízká spotřeba historie 37

38 (TWh) Plynárenství poptávka po plynu Predikce celkové spotřeby plynu % % % + 12 % Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nízká spotřeba historie 38

39 (TWh, přírůstek k hodnotám v roce 213) ] (TWh, přírůstek k hodnotám v roce 213) ] (TWh, přírůstek k hodnotám v roce 213) ] (TWh, přírůstek k hodnotám v roce 213) ] (TWh, přírůstek k hodnotám v roce 213) ] Plynárenství poptávka po plynu Přírůstky jednotlivých kategorií na celkové spotřebě plynu kumulovaně ostatní spotřeba monovýroba elektřiny -6,7 TWh +4,8 TWh KVET a MKO +31,2 TWh náhrada tříděného HU CNG +6,3 TWh +17,9 TWh CSP + 36 TWh

40 Plynárenství poptávka po plynu Shrnutí střednědobý horizont Střednědobě bude poptávka po zemním plynu nejvíce určena vývojem ekonomiky, demografie a mírou aplikace úsporných opatření. Do roku 22 se z nových oblastí využití zemního plynu stačí významněji projevit jen předpokládaný nárůst spotřeby vyvolaný náhradou hnědého uhlí při výrobě elektřiny a tepla v KVET. Dle Koncepční varianty bude spotřeba plynu v roce 22 činit 91,7 TWh, což představuje mezi roky 213 a 22 nárůst o 7 %. Shrnutí dlouhodobý horizont Dlouhodobě bude poptávka po zemním plynu nejvíce určena mírou využití zemního plynu v nových oblastech spotřeby (KVET, MKO, CNG a náhrada HU). Dle Koncepční varianty bude spotřeba plynu v roce 25 činit 121 TWh, což představuje mezi roky 213 a 25 nárůst o 41 %. Podle nejnižší varianty rozvoje (Nízká spotřeba) by spotřeba plynu v roce 25 měla činit 95 TWh (mezi roky 213 a 25 nárůst o 12 %), podle nejvyšší varianty (Maximální rozvoj) by spotřeba plynu v roce 25 dosáhla 137 TWh (mezi roky 213 a 25 nárůst o 6 %). 4

41 Plynárenství zdroje dodávek pro ČR Česká republika pokrývá 98 % své spotřeby plynu dovozem ze zahraničí; plyn zajišťován především dlouhodobými kontrakty s Ruskem, část objemu pochází z burzovních obchodů. Pro zajištění dodávek plynu ještě donedávna převládala role infrastruktury ve směru východ západ. Po zprovoznění plynovodu Nord Stream a navazujících tras OPAL a Gazela však Česká republika výrazně diverzifikovala možnosti dodávek a mohla by být zásobena prakticky jen z tohoto nového směru, což poprvé částečně ověřila krize na Ukrajině během přelomu zimy 213 a jara 214. Reverzní chod české plynárenské soustavy je možný od konce roku

42 Velká Británie Nizozemsko Norsko Rusko Katar (LNG) USA (LNG) Ázerbájdžán Turkmenistán (roky) životnost zásob (roky dnešní těžby) 265 let 15 let Plynárenství zdroje dodávek pro ČR Krátkodobě a střednědobě bude důležitý především plyn z Ruska přes Ukrajinu; závislost na této přepravní cestě oslabí zvyšující se podíl plynu pomocí Nord Stream. V budoucnu bude možné uvažovat o obchodu s plynem z Polska v souvislosti s polským kontraktem na LNG dodávky z Kataru (teoreticky od roku 22). Dodávky plynu pomocí LNG jsou teoreticky myslitelné z libovolné světové lokality. Při dovedení plynovodu South Stream až do rakouského uzlu zdroje dnešních dodávek potenciální zdroje Baumgarten by vznikla pro ČR další alternativa pro dopravu plynu z Ruska. 4 (Na začátku prosince 214 však 2 Rusko oznámilo, že za situace obstrukcí ze strany EU projekt ukončuje; vývoj situace bude potřebné dále sledovat.) 42

43 (mil. m 3 ) Plynárenství zásobníky plynu Aktuální stav a záměry na realizaci nových kapacit 1 9 RWE Gas Storage skupina MND Česká plynárenská LAMA GAS&OIL SPP Storage Dolní Dunajovice Tvrdonice Lobodice Štramberk Třanovice Háje Uhřice Uhřice Jih Dambořice Dolní Rožínka Okrouhlá Radouň stávající zásobníky rozšiřování stávajících zásobníků zásobníky ve výstavbě plánovaná výstavba nových zásobníků nepravděpodobné projekty zásobníky pro zahraničí, příprava napojení do ČR Břeclav Dolní Bojanovice Dnes: 2,9 mld. m 3 Navýšení až : 1,7 mld. m 3 43

44 Plynárenství zásobníky plynu Současný stav a rozvoj zásobníků plynu a jejich napojení 44

45 (TWh) Plynárenství zásobníky plynu Využívaná kapacita zásobníků plynu dle variant TWh 35 3 Dolní Rožínka Břeclav Napojení Dolních Bojanovic, intenzifikace Uhřic Mírný útlum využívané kapacity po roce 22-4,7 TWh Koncepční Maximální rozvoj Tuzemské zdroje Nedostatek zásobníků Nízká spotřeba 45

46 Plynárenství potrubní infrastruktura Vnitrostátní přepravní soustava a tranzitní soustava záměry rozvoje Posílení propojení se sousedními zeměmi tam, kde jsou vazby slabé nebo žádné. Jedná se o vybudování propojení na Rakousko a posílení zatím velmi slabých napojení na Polsko. Zajištění dostatečné kapacity pro region severní Moravy. Zde se jedná o vybudování plynovodu Moravia, čímž by mělo být řešeno i posílení budoucích tranzitních toků směrem na Polsko. Další napojování zásobníků na přepravní soustavu. Jednalo by se o nově budované zásobníky i např. o stávající zásobník Dolní Bojanovice, který je dosud provozován jen ve slovenské plynárenské síti. Potřebné je i napojení dalších stávajících zásobníků na tranzitní systém. Připojování dalších přímých odběratelů z přepravní soustavy, především nových paroplynových zdrojů. Přepravní soustava aktuální stav záměry do roku 25 Tranzitní soustava 2637 km +115 km Vnitrostátní přeprava 1181 km + 25 km Celkem 3818 km km 46

47 Plynárenství potrubní infrastruktura Předpokládaný rozvoj plynárenské soustavy na úrovni přepravy 47

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Energetická strategie ČR do roku 2040

Energetická strategie ČR do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Vnější a vnitřní podmínky, strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky Konference KHKJM v Brně, 12. 11. 2012 2040 Vnější podmínky energetiky ČR Ekonomický

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s.

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s. ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY ČEZ Distribuce, a. s. PROGRAM Představení oblasti distribuce ČEZ Jiří Kudrnáč, ředitel divize Distribuce ČEZ Hlavní investiční akce ČEZ Distribuce Josef

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 23. 3. 2012 ČEPS, a.s. 1/26 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘENOSOVÉ SOUSTAVY... 4 3. POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU únor 2013 Obsah 1 Použité zkratky... 2 2 Úvod... 3 3 Východiska dlouhodobé rovnováhy a vztah

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU

ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU ředitel sekce energetiky Obsah prezentace: 1/ Elektroenergetika 2/ Plynárenství 3/ Jádro a aktualizace ASEK 4/ Energetická účinnost 5/ Informace k operačním programům Přenosová soustava a její přetěžování

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK 7.3.2013 státní energetická koncepce ČR a zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava

Více

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Prof. Michal Mejstřík PhDr.Katarína Marková 8. dubna 2010 Přednáška v rámci cyklu Ekonomická bezpečnost ČR Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. AKTUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, POLITIKA EU, VÝHLEDY DO BUDOUCNA 24. března 2010 RB 213 energetická bezpečnost ČR v kontextu EU * možnosti posílení

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ. nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění. zjištěných rizik pro zajištění dodávek. zemního plynu v České republice

PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ. nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění. zjištěných rizik pro zajištění dodávek. zemního plynu v České republice PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění zjištěných rizik pro zajištění dodávek zemního plynu v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Nové výzvy pro zemní plyn. zvláš

Nové výzvy pro zemní plyn. zvláš Nové výzvy pro zemní plyn na domácím m i evropském m trhu Ing. Oldřich Petržilka zvláš áštní zmocněnec, nec, Český plynárenský svaz Praha, 21. října 2013 Obsah 1. Trochu historie a současný stav 2. Regulace

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha září 2013 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE...4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK...6 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR A HLAVNÍ

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004)

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004) STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004) Praha 2004 1 Obsah Státní energetické koncepce (SEK): str.: Vize, cíle, nástroje SEK

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Setkání s novináři Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Ing. Mirek Topolánek 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha Vývoj cen tepla v roce 2015 25 % domácností bez nárůstu

Více

Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR

Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR ČEPKON 2013 OZE a jejich perspektiva v Čechách? 23.5.2013 Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o.

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny M Ý T Y A F A K T A o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, ve spolupráci

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Aktualizovaná verze 5.8.2011 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 O DOKUMENTU... 5 1.2 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 2 DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE... 6 2.1 ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu

Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu Vladimír Štěpán Září 2011 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Strategické cíle EU do roku 2050 nejsou pro plyn příznivé, plyn je tolerován jen na příštích

Více

Dopady ekonomické krize na sektor paliv a energetiky ČR

Dopady ekonomické krize na sektor paliv a energetiky ČR 4.Q 1.Q 2.Q 3,Q % Dopady ekonomické krize na sektor paliv a energetiky ČR Ing. Ladislav Pelcl, VUPEK-ECONOMY, s.r.o. 1. Projevy krize ve vývoji ekonomiky Vývoj ekonomiky je základním faktorem poptávky

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha říjen 2009 1 Obsah Státní energetické koncepce 1. ÚVOD... 3 2. RÁMEC A VÝCHODISKA PRO TVORBU ENERGETICKÉ KONCEPCE... 5 3. POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGICKÉ

Více