PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR"

Transkript

1 PRAVIDLA PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR BEACH VOLEJBAL Vydáno Pravidla platná pro SPORTTOUR od ročníku 2004 s případnými budoucími dodatky nebo změnami PRINCIP Beach volejbal je sportovní hra kolektivů dvojic, jejíž princip spočívá v tom, že jedna strana zahraje odbitím míč na soupeřovu polovinu tak, aby druhá strana míč nedokázala zachytit nebo jej správně vrátit. Je odvozena od klasického (šestkového volejbalu) a vznikla přenesením této hry na plážové písčité plochy. SOUTĚŽNÍ PROSTŘEDÍ HRACÍ PLOCHA zahrnuje hřiště a volnou zónu, která musí být pravoúhlá a symetrická. Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m. Volný hrací prostor je prostor nad hrací plochou, který je bez jakýchkoli překážek. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 7 m od povrchu hrací plochy. Dále Pravidla uvádějí požadavky na rozměry pro světové soutěže FIVB. Povrch hrací plochy musí být složen z urovnaného stejnozrnného písku, bez kamenů, mušlí a čehokoliv jiného, co by mohlo způsobit pořezání či jiné zranění hráčů. Povrch hřiště nesmí v žádném případě způsobit poranění hráčů. Je zakázáno hrát na příliš hrubém nebo kluzkém povrchu. Dále Pravidla uvádějí požadavky pro světové soutěže FIVB (minimální výšku vstvy neudusaného písku 30 cm, přesívání písku, přikrývání v případě deště) - pro SPORTTOUR nezávazné. PRAVIDLA Pro soutěž je platný zde uvedený text pravidel, odvozený z pravidel Českého volejbalového svazu (ČVS), která jsou převzata z originálu pravidel Fédération Internationale de Volleyball (FIVB); text je upraven pro potřeby SPORTTOUR; komentáře jsou uvedeny v textu proloženým písmem, pasáže závazné pro účastníky jsou zvýrazněny Mezinárodní pravidla volejbalu FIVB obsahují text klasického (šestkového) volejbalu a v závěru uvádějí Odlišnosti pravidel beach volleyballu. Pravidla obsahujíi: ÚVOD Charakteristika hry, ČÁST I - HRA (Zařízení a vybavení, Účastníci, Formát hry, Herní činnosti, Přerušení a zdržování a Chování účastníků), ČÁST II - ROZHODČÍ, JEJICH ODPOVĚDNOSTI A OFICIÁLNÍ ZNAMENÍ, ČÁST III SCHEMATA A OBRÁZKY, a ČÁST IV DODATKY (Komentáře a Odlišnosti pravidel beach volleyballu). Pro ST je platný následující výtah, který vypouští pasáže, které se netýkají beach volejbalu a které se na SPORTTOUR nevztahují. Uspořádání textu (sled jednotlivých ustanovení a názvy kapitol) je přizpůsobeno potřebám ST. Čáry na hřišti jsou 5 8 cm široké. Musí mít barvu, která ostře kontrastuje s barvou písku. Musí být vyrobeny z odolných materiálů. Hřiště je vymezeno dvěma postranními a dvěma koncovými čarami, volně položenými na písku. Jak postranní, tak koncové čáry jsou vyznačeny uvnitř rozměrů hřiště. Střední čára není. Zóna podání je 9 m široká plocha za koncovou čarou (koncová čára není její součástí). Hloubka zóny podání je omezena koncem volné zóny. Teplota, osvětlení Uvádí se podmínky - teplota a osvětlení - pouze pro klasický volejbal: nejnižší teplota nesmí poklesnout pod 10 C, osvětlení má být 1000 až 1500 luxů měřených ve výšce 1 m nad povrchem hrací plochy. SÍŤ A SLOUPKY Pravidla uvádějí předpisy pouze pro klasický volejbal. Výška sítě Síť je umístěna svisle nad střední čarou a její horní okraj je ve výšce 2,43 m pro muže a 2,24 m pro ženy. Výška sítě se měří ve středu hřiště. Výška sítě nad dvěma postranními čarami musí být přesně stejná a nesmí převýšit stanovenou výšku o více než 2 cm. Struktura Síť je 1 m široká a 9,50 m dlouhá, zhotovena z černých čtvercových ok o straně 10 cm. Na jejím horním okraji je umístěna vodorovná páska, široká 5 cm, zhotovená ze zdvojeného 1 bílého plátna a přišitá po celé své délce. Každý konec této pásky má otvor, jímž prochází provaz upevňující pásku ke sloupkům tak, aby byl její horní okraj napnutý. K upevnění sítě ke sloupkům a k udržení jejího horního okraje napnutého je uvnitř pásky vedeno pružné lanko. Na spodním okraji sítě (bez jakékoli vodorovné pásky) je oky provlečen provaz, který se upevňuje ke sloupkům a udržuje tak spodní okraj sítě napnutý. Postranní pásky Nad každou postranní čarou jsou umístěny dvě bílé postranní pásky, které jsou připevněny svisle k síti; jsou 5 cm široké a 1 m dlouhé a jsou považovány za součást sítě. Anténky jsou ohebné tyčky dlouhé 1,80 m, o průměru 10 mm, zhotovené ze sklolaminátu nebo podobného materiálu. Dvě anténky jsou upevněny na vnějším okraji každé postranní pásky a umístěny na opačných stranách sítě. Vrchních 80 cm každé anténky převyšuje síť a je označeno 10 cm širokými pruhy kontrastních barev, přednostně pak červené a bílé. Anténky jsou považovány za součást sítě a ohraničují bočně prostor přeletu. Sloupky, na kterých je síť připevněna, jsou umístěny ve vzdálenosti 0,50 až 1 m na vnější straně od postranních čar. Jsou vysoké 2,55 m. Přednost je dávána nastavitelným sloupkům. Sloupky jsou zaoblené a hladké, připevněné k zemi bez ocelových lan. Na sloupcích nesmí být žádná nebezpečná nebo překážející zařízení. SOUTĚŽNÍ POTŘEBY MÍČE Míč musí být kulatý, s povrchovou vrstvou zhotovenou z měkké kůže a uvnitř s duší z gumy nebo jiného podobného materiálu. Jeho barva je světlá. Jeho obvod je cm a jeho váha je g. Vnitřní tlak je 0,171 0,221 mbar. Všechny míče použité v utkání musí být jednotné, pokud se týká jejich obvodu, váhy, tlaku, typu, barvy apod. SOUTĚŽÍCÍ DRUŽSTVA Složení družstva Družstvo je složeno ze dvou hráčů (ve SPORTTOUR ze dvou nebo více členů kolektivu, přičemž pouze 2 hráči jsou ve hře). Výstroj hráče se skládá z dresu a trenýrek (pro ST lze použít i teplákové díly). Hráči musí hrát bosí, nerozhodne-li rozhodčí jinak. Další předpisy (dresy, číslování, označení kapitána) neplatí pro ST. Zakázané předměty - je zakázáno nosit předměty, které mohou způsobit zranění nebo přinést hráčům výhodu; hráči mohou na vlastní zodpovědnost nosit brýle. VEDOUCÍ DRUŽSTVA Družstvo nemá kapitána ani jiného vedoucího.

2 V průběhu utkání mohou oba hráči komunikovat s rozhodčími, pokud je míč mimo hru. hráči, kteří jsou právě ve hře, mohou žádat vysvětlení o použití a výkladu pravidel. Členové družstva, kteří jsou v tuto chvíli mimo hru, toto právo nemají. Vedení (koučování) družstva v průběhu utkání je zakázáno. HRA CHYBA A BOD Chyba ve hře Kdykoli se družstvo dopustí činnosti v rozporu s těmito pravidly nebo je jinak poruší, je jedním z rozhodčích odpískána chyba ve hře. Rozhodčí posuzují chyby a určují tresty v souladu s těmito pravidly: pokud nastanou dvě nebo více chyb následně po sobě, počítá se pouze první z nich; pokud se dvou nebo více chyb dopustí obě soupeřící družstva současně, vzniká oboustranná chyba a rozehra se opakuje. Následky chyby Následek chyby je ztráta rozehry; soupeř družstva, které se dopustilo chyby, vyhrává rozehru, získává bod a pokračuje podáním. MÍČ VE HŘE A MIMO HRU Míč je ve hře od okamžiku úderu do míče při podání povoleném prvním rozhodčím. Míč je mimo hru v okamžiku chyby odpískané jedním z rozhodčích; jestliže nenastala chyba, v okamžiku zapískání. Když je míč mimo hru, může se hráč na hřišti očistit od písku; pokud však potřebuje opustit hřiště (použít ručník), musí požádat o oddechový čas. Míč je ve hřišti ( dobrý míč ), jestliže se dotkne povrchu hřiště, včetně vymezujících čar. Míč je mimo hřiště ( aut ), když část míče, která se dotkne povrchu, je zcela mimo vymezující čáry, míč se dotkne předmětu vně hřiště, stropu nebo osoby, která je mimo hru, míč se dotkne antének, provazů, sloupků nebo sítě vně postranních pásek, míč přeletí rovinu sítě zcela nebo jen částečně vně prostoru přeletu během podání nebo do soupeřova pole. Při dopadu míče k postranní nebo koncové čáře rozhoduje o tom, zda-li je dobrý nebo aut, pouze jeho otisk. HRA MÍČEM Každé družstvo musí hrát na své vlastní ploše a ve svém volném hracím prostoru; míč však může být zahrán i zpoza volné zóny. Odbití družstva K vrácení míče má každé družstvo právo na nejvýše 3 odbití (i po bloku); pokud použije více odbití, dopustí se chyby čtyř odbití. Odbití družstva zahrnují nejen úmyslná odbití hráčem, ale i neúmyslné doteky míče. Následné doteky Hráč nesmí odbít míč dvakrát po sobě (vyjma dále uvedených výjimek). Současné doteky Dva hráči se mohou dotknout míče současně; je to považováno jako dvě odbití (vyjma při blokování). Pokud se snaží oba hráči zahrát míč, ale pouze jeden se míče skutečně dotkne, je započítáno pouze jedno odbití. Jestliže se hráči srazí, není to chyba. Vyskytnou-li se současné doteky obou soupeřů nad sítí a míč zůstane ve hře, má družstvo, které přijao míč, právo na další tři odbití; letí-li takový míč mimo hřiště ( aut ), je to chyba družstva 2 na opačné straně. Odbití s dopomocí K dosažení míče není hráči na hrací ploše dovoleno použít dopomoci kteréhokoli spoluhráče nebo vystoupit na jakýkoli objekt či zařízení. Avšak hráč, jehož počínání by vzápětí vedlo k chybě (např. doteku sítě), může být spoluhráčem zadržen. Charakteristiky odbití Míč se může dotknout kterékoli části těla. Míč musí být udeřen, ne chycen nebo hozen; může se odrazit kterýmkoli směrem. Příjem podání, pokud je hrán vrchním odbitím (prsty), nesmí být chycen nebo hozen (musí být odbit čistě). Pro ST platí, že příjem podání nesmí být hrán vrchním odbitím prsty. Při útoku (smeči), při němž má míč po celé své dráze sestupnou tendenci, může přijímající družstvo odbít míč i nečistě ( chycen nebo hozen, dvojdotek apod.). Dotkne-li se však míč při smeči sítě nebo bloku, musí být následující odbití čisté (tečuje-li však míč při takové smeči síť nebo se dotkne bloku, musí být odehrán čistě). Je-li útok zahrán tak, že po úderu stoupá, musí být následující odbití čisté. Mírné chycení nebo hození (potažení) míče při nahrávce je povoleno. Míč se může dotknout různých částí těla hráče za předpokladu, že doteky nastanou současně. Výjimky: při blokování mohou nastat následné doteky jednoho i obou blokujících za předpokladu, že se tyto doteky vyskytnou v průběhu jedné akce; při prvním odbití míče družstvem se může míč dotknout postupně různých částí těla za předpokladu, že k těmto dotekům dojde v průběhu jedné akce. Chyby při hře míčem: čtyři odbití : družstvo odbije míč čtyřikrát, dříve než jej vrátí; odbití s dopomocí : k dosažení míče uvnitř hrací plochy použije hráč dopomoci spoluhráče nebo přitom vystoupí na jakýkoli předmět či zařízení; chycení : hráč míč neudeří a míč je chycen a (nebo) hozen; dvojdotek : hráč se dotkne míče dvakrát po sobě nebo se míč dotkne postupně různých částí jeho těla. MÍČ NA SÍTI Přelet míče přes síť Míč zahraný do pole soupeře musí přeletět síť uvnitř prostoru přeletu. Prostor přeletu je část roviny sítě, vymezený následovně: dole - horním okrajem sítě, po stranách anténkami a jejich myšleným prodloužením, nahoře stropem. Míč, který přeletěl rovinu sítě do soupeřovy volné zóny zcela nebo jen částečně vně prostoru přeletu, nesmí být zahrán zpět do vlastní poloviny hřiště. Míč je mimo hřiště ( aut ), jestliže zcela přeletí rovinu sítě spodním prostorem přeletu. Míč, který se dotkne sítě Při přeletu sítě se jí míč může dotknout, s výjimkou podání. Míč v síti Míč zahraný do sítě může být dále odbíjen v rámci tří odbití povolených družstvu, s výjimkou podání. Protrhne-li míč oko sítě či strhne-li ji dolů, rozehra je anulována a opakuje se (s výjimkou podání).

3 HRÁČ U SÍTĚ Přesáhnutí přes síť Při bloku je blokujícímu hráči dovoleno dotknout se míče za sítí za předpokladu, že nepřekáží soupeři při hře před nebo v průběhu jeho útočného úderu. Hráči je dovoleno přesáhnout rukou za síť po útočném úderu za předpokladu, že úder do míče byl proveden ve vlastním prostoru hry. Proniknutí pod sítí Hráč při odehrání míče může překročit pomyslnou čáru pod sítí, nesmí však přitom překážet soupeři. Dotek sítě Dotek sítě je chybou s výjimkou situace, kdy se hráč, který se nepokouší hrát míč, náhodně dotkne sítě. Po odbití míče se může hráč dotknout sloupku, provazu nebo jakéhokoli jiného předmětu vně celkové délky sítě za předpokladu, že to nijak neovlivní průběh hry. Je-li míč zahrán do sítě a zapříčiní, že se síť dotkne soupeře, nenastala žádná chyba. Hráči je dovoleno dotknout se v průběhu hry sítě vlasy. Chyby hráče u sítě: hráč se v prostoru soupeře dotkne míče nebo protihráče před či v průběhu soupeřova útočného úderu; hráč pronikne pod sítí do prostoru soupeře a překáží mu ve hře; hráč se dotkne sítě (mimo povolené případy). PODÁNÍ Podání je uvedení míče do hry hráčem, který je v zóně podání. Postavení V okamžiku, kdy podávající udeří do míče, musí být hráči obou družstev rozmístěni uvnitř vlastního pole (s výjimkou podávajícího). Hráči si mohou sami určit své postavení. Postavení na hřišti není nařízeno. Po úderu do 3 míče při podání se mohou hráči přemisťovat a zaujímat jakékoli postavení ve svém poli a volné zóně. Chyby v postavení neexistují. Pořadí postupu na podání Na podání se oba hráči pravidelně střídají a jsou za toto střídání odpovědní. střídání se uskuteční, podáváli družstvo, které v předchozí rozehře nepodávalo; střídání se tedy neuskuteční, podáváli družstvo několik podání v řadě.) Povolení podání První rozhodčí povolí podání, jakmile zkontroluje, že obě družstva jsou připravena ke hře a podávající drží míč. Provedení podání Míč musí být nadhozen nebo puštěn z ruky (rukou) a poté udeřen jednou rukou nebo kteroukoliv částí paže dříve, než se dotkne kterékoliv části těla nebo hrací plochy. V okamžiku úderu do míče při podání nebo odrazu při podání ve výskoku se podávající nesmí dotýkat hřiště (včetně koncové čáry - nesmí ji přešlápnout ani podšlápnout) ani povrchu hrací plochy mimo zónu podání. Pokus o podání Pokud podávající nechá nadhozený nebo puštěný míč dopadnout na zem, aniž by se jej dotkl, je to považováno za pokus o podání. Pokus o podání není povolen. Clonění Spoluhráč podávajícího musí stát na takovém místě, aby svým postavením nebránil ve výhledu přijímajícím hráčům. V případě, že svým postavením ve výhledu brání, může přijímající hráč zvednout ruku (signál pro rozhodčího) a požádat clonícího hráče o změnu jeho postavení. Takto požádaný hráč musí své postavení změnit. Pokud žádost nastane až v průběhu podání, rozhodčí nařídí opakování podání (hráči však toho nesmí zneužívat rozhodčí toto chování musí trestat). Chyby při podání a postavení Pokud se podávající dopustí chyby při podání (nesprávně je provede, poruší pořadí postupu apod.) a soupeř je v chybném postavení, pak je trestána chyba při podání. Pokud je podání provedeno správně, ale stává se následně chybným (dotkne se sítě, letí do autu, je cloněno apod.), chyba v postavení je považována za první a je trestána. ÚTOČNÝ ÚDER Všechny akce, po kterých míč směřuje do pole soupeře, kromě podání a bloku, jsou považovány za útočné údery. Útočný úder provedený obouruč vrchním odbitím (prsty) může být zahrán do pole soupeře pouze ve směru kolmém na osu ramen útočícího hráče. Povolen je i úder provedený přes hlavu útočícího hráče, avšak také za předpokladu, že dráha letu míče je kolmá na osu ramen. Je-li nahrávka neúmyslně zahrána přes síť mimo kolmici nebo míč z tohoto směru odfoukne vítr, je to považováno za chybné odbití. Během útočného úderu je dovoleno ulití, jestliže je dotek čistý a míč není doprovázen rukou ve styku s ní. útočný úder nesmí být v žádném případě zahrán vrchním odbitím prsty, a to ani dopředu, ani přes hlavu. Útočný úder je dokončen v okamžiku, kdy míč přeletí celým obvodem rovinu sítě nebo se dotkne soupeře. Omezení útočného úderu Hráč smí dokončit útočný úder v jakékoli výšce za předpokladu, že dotek míče nastal uvnitř vlastního hracího prostoru. Hráčům však není dovoleno dokončit útočný úder proti soupeřovu podání, jestliže je míč zcela nad úrovní horního okraje sítě. Chyby při útočném úderu: hráč udeří do míče uvnitř prostoru hry soupeřova družstva; hráč umístí míč mimo hřiště ( aut ); hráč dokončí útočný úder proti soupeřovu podání, jestliže je míč zcela nad úrovní horního okraje sítě. BLOK Blokování Blokování je činnost hráčů v blízkosti sítě, jejímž účelem je zabránit přeletu míče od soupeře tím, že sáhnou výše, než je horní okraj sítě. Pokus o blok je činnost blokování, při níž nedojde k doteku míče. Blok je dokončený, kdykoliv se blokující hráč dotkne míče. Skupinový blok je uskutečněn dvěma hráči, kteří jsou blízko sebe a je dokončen, když se jeden z nich dotkne míče. Dotek bloku U jednoho nebo obou blokujících se mohou vyskytnout následné (rychlé a spojité) doteky za předpokladu, že tyto doteky jsou uskutečněny v průběhu jedné akce. Tyto doteky mohou být provedeny kteroukoliv částí těla. Blokování v prostoru soupeře Při blokování může hráč umístit své ruce a paže za síť za předpokladu, že jeho činnost nepřekáží soupeři ve hře. Není tedy dovoleno dotknout se míče za sítí, dokud soupeř neprovedl útočný úder. Blok a odbití družstva Dotek míče na bloku je družstvu za-

4 počten jako první odbití a družstvo má právo na dvě odbití k vrácení míče do pole soupeře. První odbití po bloku může být provedeno kterýmkoliv hráčem, včetně toho, který se dotknul míče během bloku. Přetlačování míče nad sítí je povoleno. Blokování podání je zakázáno. Chyby při blokování: blokující se dotkne míče v prostoru soupeře buď před nebo současně s útočným úderem soupeře; blokování soupeřova podání; míč se od bloku odrazí mimo hřiště, do autu ; blokování míče v prostoru soupeře z vnější strany anténky. PRŮBĚH UTKÁNÍ ROZCVIČOVÁNÍ Pravidla stanoví dobu a podmínky pro rozcvičování; pro SPORTTOUR platí, že obě družstva se rozcvičují společně, a to po dobu 5 minut před prvním utkání hracího dne a po dobu 2 minut před dalšími utkáními. LOSOVÁNÍ Losování Před utkáním provádí první rozhodčí losování, aby se rozhodlo o prvním podání a stranách hřiště v prvním setu. Před rozhodujícím setem se provádí nové losování. Losování probíhá za přítomnosti obou družstev. Vítěz losování si vybírá buď právo podávat nebo přijímat podání, nebo stranu hřiště; poraženému zůstává zbývající možnost. První podání v prvním setu, stejně jako v rozhodujícím setu, provádí družstvo určené losováním. Další sety budou zahájeny podáním družstva, které nepodávalo první v předchozím setu. ČÁSTI HRY A JEJICH DÉLKA Pravidla předepisují možnosti for-mát A utkání hraná na 1 set (set se hraje do 15 bodů) a formát B utkání hraná na 2 vítězné sety (set se hraje do 12 bodů). Pro SPORTTOUR platí délka setů i utkání předepsaná propozicemi a platí tedy analogicky s pravidly: Set vyhrává družstvo, které jako první získalo předepsaný počet bodů s rozdílem nejméně dvou bodů. V případě nedosažení tohoto rozdílu se ve hře pokračuje, dokud není dosaženo dvoubodového rozdílu; počet bodů je limitován (předepsaný počet bodů + 2) - to znamená, že družstvo, které dosáhlo tohoto počtu bodů, vyhrává set pouze s jednobodovým rozdílem. V případném rozhodujícím setu (při nerozhodném stavu 1:1) není stanoven bodový limit (ve SPORTTOUR může být předepsán). V utkání vítězí družstvo, které jako první vyhrálo předepsaný počet setů. STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ Střídání hráčů v utkání není povoleno (družstva nemají náhradníky). Ve SPORTTOUR platí vlastní propozice; střídání jsou povolena v rámci počtu členů kolektivu) a počet střídání není omezen; střídání je však možné pouze při přerušení hry, s vědomím rozhodčího. PŘERUŠENÍ A ZDRŽOVÁNÍ ŘÁDNÁ PŘERUŠENÍ HRY Počet řádných přerušení Každé družstvo má v jednom setu právo na nejvýše čtyři oddechové časy. Pro ST platí, že oddychové časy nejsou povoleny. ZDRŽOVÁNÍ HRY, VÝJIMEČNÁ PŘE- RUŠENÍ HRY, PŘESTÁVKY A VÝMĚ- NA POLÍ Pro SPORTTOUR platí: 4 Zdržování je neoprávněná činnost družstva, která brání znovuzahájení hry; zdržování posuzuje rozhodčí; první zdržování v setu je trestáno napomenutím, další pak ztrátou rozehry. Zranění V případě zranění je okamžitě rozhodčím přerušena hra po ošetření se rozehra opakuje. Vnější zásah Vyskytne-li se během hry jakýkoli vnější zásah ovlivňující hru, rozhodčí nařídí opakování rozehry. Přestávky mezi sety nejsou; pouze dojde ke změně stran. Výměna polí (stran) se v utkáních hraných do 15 bodů v setu provádí po každých pěti odehraných bodech (platí také pro SPORTTOUR bez ohledu na stanovenou délku setu); v utkáních hraných do 12 bodů v setu po každých čtyřech odehraných bodech. Dojde-li k opomenutí ve střídání stran a zjistí-li to rozhodčí nebo jedno z družstev, dokončí se započatá rozehra a další rozehra se hraje již při postavení družstev v polích odpovídajících dosaženému stavu. Bodový stav se tedy nevrací. CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ Pro SPORTTOUR platí obecné zásady fair play a sportovního chování; případné přestupky a následné řešení posuzuje a stanoví hlavní rozhodčí. Nepřítomné a neúplné družstvo Odmítne-li družstvo hrát poté, co k tomu bylo vyzváno, je prohlášeno za nepřítomné a prohrává utkání skrečí s výsledkem 0:1 (na body 0:15) u formátu A, a 0:2 (na body 0:12,0:12) u formátu B (ve SPORTTOUR adekvátně). ROZHODČÍ A ŘÍZENÍ UTKÁNÍ jsou ustanoveni hlavní rozhodčí, rozhodčí utkání a pomocný rozhodčí utkání. HLAVNÍ ROZHODČÍ odpovídá za: vylosování soutěže; určení jednotlivých utkání na jednotlivá hřiště; určení rozhodčích utkání z řad účastníků příp. i neúčastníků soutěže; rozhodování ve všech otázkách týkajících se výkladu pravidel a předpisů, včetně přípustnosti úboru a způsobilosti hráčů, způsobilosti prostředí; rozhodování o tom, zda hra má být přerušena v případě nepředvídaných okolností; výkon disciplinární pravomoci při nevhodném chování hráčů, a to i v průběhu jednotlivých utkání; rozhodování o tom, zda hráči mohou trénovat před započetím jednotlivých utkání nebo mezi nimi; případnou změnu rozhodčího utkání; nesmí však změnit jeho verdikt. ROZHODČÍ (v Pravidlech uváděný jako první rozhodčí ) sedí na stanovišti rozhodčího nebo stojí u podélné strany hřiště v úrovni sítě. Odpovídá za: kontrolu přípustnosti úboru a hracích podmínek a ohlášení závad vrchnímu rozhodčímu; posouzení způsobilosti míče, pokud se hráči nemohou dohodnout; provedení losování a dodržování správného průběhu utkání; rozhodování o dodržování pravidel hry a rozhodování o verdiktech; vydání pokynu k provedení podání a k přerušení hry; nařízení úpravy hřiště, sítě, úboru hráčů v případě potřeby; dávání pokynů píšťalkou a ústní oznamování svých rozhodnutí. hlášení stavu setu, utkání a kontrolu zaznamenávání tohoto stavu na ukazateli (je-li k dispozici); není-li ukazatel stavu k dispozici, hlásí aktuální stav po každém bodu. POMOCNÝ ROZHODČÍ obsluhuje ukazatel stavu (je-li k dispozici).

5 Vydal pořadatel SPORTTOUR 2004 Arnošt Pavelek Arnošt Pavelek Bílovecká 58, Opava tel , zam , mobil

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL *

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * * Pravidla AVL vycházejí z oficiálních mezinárodních pravidel platných od 1.1.2015 UPOZORNĚNÍ: Tento výklad slouží pouze pro potřeby soutěží AVL a není možné

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Bělohorská 19, 160 17 Praha 6 Břevnov Komise rozhodčích

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Bělohorská 19, 160 17 Praha 6 Břevnov Komise rozhodčích ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Bělohorská 19, 160 17 Praha 6 Břevnov Komise rozhodčích PRAVIDLA VOLEJBALU 2013-2016 Uplatněná ve všech soutěžích ČVS od 1. července 2013 Překlad Oficiálních volejbalových pravidel

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU 2013-2016

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU 2013-2016 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU 2013-2016 Schválené 33. Kongresem FIVB 2012 Oficiální pravidla plážového volejbalu 2013-2016 vydané FIVB v 2012 www.fivb.org Design a uspořádání: Samuel Chesaux Ilustrace:

Více

Pravidla 2009-2012 Školení školitelů. Pecka červen 2009 Martin Hudík, Milan Labašta

Pravidla 2009-2012 Školení školitelů. Pecka červen 2009 Martin Hudík, Milan Labašta Pravidla 2009-2012 Školení školitelů Pecka červen 2009 Martin Hudík, Milan Labašta Instrukce pro zápis pro FIVB soutěže se libero zapisuje pouze do řádku pro libero (nikam jinam!) kolonka pro neoprávněnou

Více

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut Fotbal Hrací doba 1 x 15 minut Počet hráčů v přihlášeném týmu: Minimální počet hráčů v týmu je 5 (viz pravidla), maximální počet je 9. Maximum je zde z důvodu omezeného počtu medailí (9ks/oceněný tým).

Více

Výtah nejdůležitějších kapitol Mezinárodních pravidel volejbalu

Výtah nejdůležitějších kapitol Mezinárodních pravidel volejbalu Výtah nejdůležitějších kapitol Mezinárodních pravidel volejbalu Zpracováno dle Mezinárodních pravidel volejbalu 2001-2004, uplatněných v České republice od 1.července 2001. Jde o překlad oficiálních "

Více

Ukazovatel stavu - ukazuje stav zápasu viditelný pro hráče a diváky, ukazuje hrací čas, skóre, počet time-outů a aktuální čtvrtinu Ukazatelé faulů -

Ukazovatel stavu - ukazuje stav zápasu viditelný pro hráče a diváky, ukazuje hrací čas, skóre, počet time-outů a aktuální čtvrtinu Ukazatelé faulů - Pravidla basketbalu Basketbal patří mezi nejrozšířenější sportovní hry na světě a jeho pravidla se řadí mezi nejsložitější a nejrozsáhlejší. Pravidla basketbalu jsou nejčastěji se měnící, což souvisí s

Více

DDC - Double Disc Court

DDC - Double Disc Court DDC - Double Disc Court 201. Komentář Účelem následujících pravidel je poskytnout instrukce k hraní této hry. Hry s létajícím talířem tradičně spoléhají na sportovního ducha, který vkládá zodpovědnost

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal)

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU z.s. ČESKÁ REPUBLIKA FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) Pravidla 2015 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha... 3 1.1 Tvar hrací plochy... 3 1.2 Rozměry... 3 1.3 Dispozice... 3 1.4 Brankoviště...

Více

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně)

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) DEFINICE Hráč Zápas Dvouhra Čtyřhra Podávající strana Přijímající strana Výměna Jakákoliv osoba hrající badminton

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Dvorec je obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 m široký. Uprostřed je předělen sítí zavěšenou na provaze nebo na kovovém laně o průměru maximálně 0,8 cm. Jeho konce jsou

Více

Soubor otázek, které se vyskytují ve zkušebních testech z pravidel volejbalu na seminářích, které jsou pořádány KR ČVS

Soubor otázek, které se vyskytují ve zkušebních testech z pravidel volejbalu na seminářích, které jsou pořádány KR ČVS Soubor otázek, které se vyskytují ve zkušebních testech z pravidel volejbalu na seminářích, které jsou pořádány KR ČVS otázky jsou úmyslně uvedeny bez variantních odpovědí, aby jste kolegové rozhodčí byli

Více

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008 Oficiální výklad pravidel FIBA platné od 1.10.2008 Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický národní instruktor FIBA Oficiální výklad FIBA 2008 1 Čl. 5 Hráči zranění Ustanovení 1 Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá,

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF OBSAH : 1 Hrací plocha 101 rozměry hřiště 102 vyznačení hřiště 103 branky 104 hráčská lavice a prostor

Více

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidla turnaje v malé kopané O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidlo 1 Hrací plocha I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 54 m, šířka 22 30 m. II. Brankové

Více

PRAVIDLA HÁZENÉ PLATNÁ OD 1. ČERVENCE 2010. Vydal : Český svaz házené, Praha, květen 2010

PRAVIDLA HÁZENÉ PLATNÁ OD 1. ČERVENCE 2010. Vydal : Český svaz házené, Praha, květen 2010 PRAVIDLA HÁZENÉ PLATNÁ OD 1. ČERVENCE 2010 Vydal : Český svaz házené, Praha, květen 2010 Zpracoval a přeložil : Jiří Konečný 2010 Jakékoli další šíření, kopírování nebo úpravy tohoto textu jsou možné pouze

Více

Edice 2013/2014. Pravidla RFL

Edice 2013/2014. Pravidla RFL Edice 2013/2014 Pravidla RFL Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze)... 4 1 Herní specifikace... 4 1.1 Hrací plocha... 4 1.1.1 Rozměry hřiště... 4 1.1.2 Brány... 4 1.1.3 Prostor pro střídání... 4

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. PODMÍNKY FLORBALU Business Cup Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. Florbal jakožto halový sport se hraje

Více

Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola

Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola 7. Omezení systému, programu a rozpisu soutěže 7.1. Mezinárodní soutěže nesmí přesáhnout více než sedm(7) po sobě následujících dnů. 7.2. Prvotní fáze

Více

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště 1. HRACÍ PLOCHA 102 Značky na hřišti 6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.

Více

COMENIUS S. Sport ohne Grenzen -- Sport bed hranic - Sports without frontiers. - Peilstein. Oberviechtach. Pobězovice.

COMENIUS S. Sport ohne Grenzen -- Sport bed hranic - Sports without frontiers. - Peilstein. Oberviechtach. Pobězovice. COMENIUS COM ENIU S Oberviechtach - Peilstein Pobězovice Sport ohne Grenzen - Sport hranic - Sports without frontiers Oberviechtach - - - bez - Peilstein - - - Pobezovice Sport ohne Grenzen -- Sport bed

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA Pravidlo 1 Hrací plocha Hrací plocha fotbalové hřiště u 4. ZŠ s umělým povrchem. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Branka je umístěna na brankové

Více

Pravidla badminton, squash

Pravidla badminton, squash Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Pravidla badminton, squash PŘÍLOHA METODICKÉ PŘÍRUČKY Martina Bernacíková, Zora Svobodová Brno 2011 Publikace byla zpracována v rámci realizace projektu

Více

Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad

Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad PODMÍNKY HRY Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 1. Všeobecná ustanovení

k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 1. Všeobecná ustanovení Okresní volejbalový svaz Frýdek-Místek Komise rozhodčích METODICKÝ POKYN k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Zápis

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

ŽS/4 Odbití jednoruč spodem

ŽS/4 Odbití jednoruč spodem Odbití jednoruč spodem jako prvek techniky vybírání Podrobný rozbor problematiky je v kapitole o vybírání ŽS/11. Zásady správné techniky odbití jednoruč spodem (F 1.0) Základní technika (1.0.1) F 1.0.1.1

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU Český Svaz interkrosu verze r.2002 Obsah 1) Hrací plocha 2) Výzbroj a výstroj 3) Účastníci hry 4) Hrací doba 5) Všeobecná pravidla hry 6) Standardní situace 7) Tresty 8) Branky

Více

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

PRAVIDLA VOLEJBALU

PRAVIDLA VOLEJBALU PRAVIDLA VOLEJBALU 2001-04 ÚVOD OBSAH ÚVOD Český volejbalový svaz v Praze, 160 17 Praha 6 - Strahov, Atletická 100/2, PS č. 40 Komise pravidel PRAVIDLA VOLEJBALU 2001-2004 Uplatněná v České republice od

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad

Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad podle oficiálních pravidel florbalu IFF HRACÍ PLOCHA Rozměry hřiště Hřiště má rozměry 40 x 20 m povolená tolerance 36-44 x 18-22 m, ohraničeno

Více

PRAVIDLA VOLEJBALU. SEKCE I Hra

PRAVIDLA VOLEJBALU. SEKCE I Hra PRAVIDLA VOLEJBALU OBSAH Charakteristika hry Díl 1 Filozofie pravidel a rozhodování Díl 2 SEKCE I Hra KAPITOLA PRVNÍ Zařízení a vybavení 1 Hrací plocha 1.1 Rozměry 1.2 Povrch hrací plochy 1.3 Čáry na hřišti

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

I. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ

I. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ Pravidla halového hokeje v úplném znění s dodatky I. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ 1 HRACÍ PLOCHA viz plánek níže 1.1 Hrací plocha je pravoúhlá a. minimální délka 36 m, maximální délka 44 m b. minimální šířka

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Bělohorská 19, Praha 6 Břevnov Komise rozhodčích

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Bělohorská 19, Praha 6 Břevnov Komise rozhodčích ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Bělohorská 19, 160 17 Praha 6 Břevnov Komise rozhodčích PRAVIDLA VOLEJBALU 2017-2020 Uplatněná ve všech soutěžích ČVS od 1. července 2017 Změny byly schváleny 35. kongresem FIVB

Více

Technika. Útočné herní činnosti jednotlivce. 1. Podání (kin. 1)

Technika. Útočné herní činnosti jednotlivce. 1. Podání (kin. 1) Úvod Fotbal tenis je velmi mladý sport mezinárodní asociace IFTA (International FootballTennis Association) byla ustavena teprve v roce 1987 ve Švýcarsku. Fotbaltenis je přímo ideální jako sport pro všechny

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov PRAVIDLA MINIVOLEJBALU V BARVÁCH Pravidla minivolejbalu v barvách doporučená II. Programovou konferencí mládeže 16. 17. listopadu 2011 v Nymburku, schválená správní radou ČVS dne 4. září 2012 a uplatněná

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VOLEJBALU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VOLEJBALU ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Bělohorská 19, 160 17 Praha 6 Břevnov Komise rozhodčích OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VOLEJBALU 2011-2012 Uplatněná v České republice od 1. července 2011 Překlad Oficiálních volejbalových pravidel

Více

Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015

Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015 Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015 III. ročník (18. červenec 2015) www.ledenickasportovni.cz Obsah: Část A obecné informace Část B systém turnaje Část C pravidla Část D týmy Část E doplňující

Více

B) PRAVIDLA BEACHVOLEJBALU

B) PRAVIDLA BEACHVOLEJBALU B) PRAVIDLA BEACHVOLEJBALU Charakteristika hry Beachvolejbal je sport hraný dvěma družstvy o dvou hráčích na pískovém hřišti rozděleném sítí. Za zvláštních okolností je možno použít různých variant hry,

Více

ČESKÝ SVAZ KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ OBECNÁ PRAVIDLA 2011

ČESKÝ SVAZ KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ OBECNÁ PRAVIDLA 2011 ČESKÝ SVAZ KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ OBECNÁ PRAVIDLA 2011 ČÁST A ZÁVODNÍ PRAVIDLA Článek 1 Trať závodu 1. Závody se jezdí na dvou kategoriích drah a to dráha symetrická dráha (CIC/CEC pravidla = track ) nebo

Více

Předpisy WPA Strana 1 z 7

Předpisy WPA Strana 1 z 7 Předpisy WPA Strana 1 z 7 Obsah strana 1. Správní pravomoc 2 2. Výjimky z pravidel 2 3. Oblečení 2 3.1 Muži 2 3.2 Ženy 2 4. Stavění / naklepání koulí 2 5. Hra s plošnými rozhodčími. 3 6. Penalizace nesportovního

Více

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 červenec 2015 Zpracováno podle anglického originálu IIHF CASE BOOK vydaného v lednu 2015 Překlad Gabriela Malá, Rudolf Potsch, Ladislav Rouspetr, červenec

Více

Kniha příkladů. příloha Pravidel Českého lakrosu. vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman

Kniha příkladů. příloha Pravidel Českého lakrosu. vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman Kniha příkladů příloha Pravidel Českého lakrosu vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman Kniha příkladů je doplněním Pravidel Českého lakrosu. V průběhu hry

Více

Oranžový minivolejbal

Oranžový minivolejbal Žlutý minivolejbal 1.1. Hrací plocha 1.1.1. Rozměry: 4,5 m x 9 m, 1.1.2. Výška sítě: 1,95 m, 1.1.3. Míč: Odlehčený volejbalový míč velikosti 4 (např: Gala Pro-Line Mini BV 4051 S váha 180-200 g). 1.2.

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2016

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2016 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU 2016 ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE Platnost od 1.1.2016 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BASEBALLU ČBA 1 DŮLEŽITÉ 1) Komise herních pravidel na svém jednání v prosinci 2014 odhlasovala reorganizaci

Více

Školení rozhodčích licence C

Školení rozhodčích licence C Školení rozhodčích licence C Pravidla stolního tenisu ČAST platnost (aktualizace) od 1. 3. 2015 Základní znalost pravidel je podmíněna samostudiem a praxí. Na školení se nikdo pravidla nenaučí. Základní

Více

Pravidla kulečníku - KARAMBOL

Pravidla kulečníku - KARAMBOL Pravidla kulečníku - KARAMBOL Obsah: 1. Základní ustanovení * 01. Platnost mezinárodních pravidel CEB * 02. Platnost pravidel ČMBS 2. Organizace soutěží, účast hráčů v soutěžích * 03. Sportovně-technické

Více

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů)

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Pravidla fotbalu Hrací plocha Hrací plocha Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Míč musí být kulatý, musí

Více

PRAVIDLA BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU

PRAVIDLA BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU PRAVIDLA BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU ŽLUTÝ = přehazovaná o 1. 3. třída o 6 8 let o vhozením míče - jakýmkoliv způsobem o možno vkročit do hřiště o Forma hry = 2 2, přehazovaná o První kontakt = míč je chytán

Více

PROPOZICE A ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ TÝM

PROPOZICE A ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ TÝM SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE PROPOZICE A ORGANIZACE Organizátorem Sportovních her seniorů Jihočeského kraje (dále jen hry) je občanské sdružení AKADEMICKÝ KLUB TŘETÍHO VĚKU AKTIV ve spolupráci

Více

Úvod... 5. Výběr z pravidel... 8 Hřiště... 8 Rally... 9 Začátek utkání... 9 Podání... 9 Bránění ve hře... 10 Zasažení protihráče míčem...

Úvod... 5. Výběr z pravidel... 8 Hřiště... 8 Rally... 9 Začátek utkání... 9 Podání... 9 Bránění ve hře... 10 Zasažení protihráče míčem... Obsah 2 3 Úvod... 5 Přehled používaných termínů... 6 Výběr z pravidel... 8 Hřiště... 8 Rally... 9 Začátek utkání... 9 Podání... 9 Bránění ve hře... 10 Zasažení protihráče míčem... 12 Výstroj... 13 Základní

Více

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první 1 FOOLBALL.paragrafy Proč? Pravidla této hry jsem vymyslel proto, že se myslím, že na fotbalovém hřišti se dají provozovat i jiné hry než je fotbal. Podle nových pravidel půjde o hru, která nebude svázaná

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM...

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 1 Obsah OBSAH PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 3 1. Obecné pokyny... 3 2. Zahájení partie... 4 3. Braní zajatců... 5 4. Zákaz sebevraždy... 7 5. Výjimka ze zákazu sebevraždy... 8 6. Pravidlo kó... 10 7. Pravidlo

Více

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč Všeobecná část 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná Komisí mládeže Českého svazu házené jako souhrn týmových disciplín a disciplín jednotlivců.

Více

PRAVIDLO 1 MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE (IIHF) JAKO ŘÍDÍCÍ ORGÁN

PRAVIDLO 1 MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE (IIHF) JAKO ŘÍDÍCÍ ORGÁN PRAVIDLA 11 PRAVIDLO 1 MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE (IIHF) JAKO ŘÍDÍCÍ ORGÁN i. IIHF je tvořena členskými státy, které svým vstupem uznávají potřebu se podílet na stanoveném systému pravidel založených

Více

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka Prostředí: louka, hřiště Počet hráčů v družstvu: 6 20 (turnaj: 10 + 4 náhradníci) Gorka Morka Tato hra vychází z pravidel hry Russkaja lapta (Zapletal; Velká encyklopedie her 3). Na našich táborech jsme

Více

WFDF Pravidla Ultimate 2008 Oficiální verze platná od 31.5.2008 Vytvořeno WFDF výborem pro pravidla Ultimate

WFDF Pravidla Ultimate 2008 Oficiální verze platná od 31.5.2008 Vytvořeno WFDF výborem pro pravidla Ultimate WFDF Pravidla Ultimate 2008 Oficiální verze platná od 31.5.2008 Vytvořeno WFDF výborem pro pravidla Ultimate Česká asociace létajícího disku Poslední revize české verze: 14.9.2008 WFDF PRAVIDLA ULTIMATE

Více

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Šimon Cais (FC Bechyně) a Ivo Táborský (SK Dynamo) Tě zvou na E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Čeká Tě nabitý doprovodný program (elektrické koloběžky, čtyřkolky, Segway,

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Termín : neděle 23. ledna 2011 Místo konáni : Sportovní hala TJ Sokol Chrudim Tyršovo náměstí 12, 537 01 Chrudim tel. 469 621 028 Odkaz na zobrazenou mapu:

Více

Vnitřní řád a Herní pravidla Strahovské fotbalové ligy

Vnitřní řád a Herní pravidla Strahovské fotbalové ligy Vnitřní řád a Herní pravidla Strahovské fotbalové ligy Obsah 1 Vnitřní řád Strahovské ligy... 4 1.1 Struktura a systém Strahovské ligy... 4 1.2 Pravidla pro určování pořadí:... 4 1.3 I. liga... 5 1.3.1

Více

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. Kontaktní osoby: 1. Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2014 Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 2. Pořadatel

Více

Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy

Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy verze VII, září 2012 Rozměr (letní liga) Hrací plocha musí být pravoúhlá, maximální délka je 50 m, minimální 45 m, maximální šířka je 35 m a minimální 30 m. Vyznačení

Více

Fotbalová asociace České republiky

Fotbalová asociace České republiky Fotbalová asociace České republiky Pravidlová komise FAČR Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 Strahov Metodický pokyn č. 02/2012 Pravidlová komise FAČR k popisu přestupků uváděných v Zápisu o utkání rozhodčími

Více

PRAVIDLA PKFL 1. HRACÍ PLOCHA

PRAVIDLA PKFL 1. HRACÍ PLOCHA PRAVIDLA PKFL 1. HRACÍ PLOCHA Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Pomezní čára musí být vždy delší, než čára branková. Délka hřiště se pohybuje v rozmezí 44 54 m, šířka hřiště v rozmezí 22-30 m. Hrací

Více

Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK.

Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK. Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK. Námět soutěţe : Srovnání fyzické výkonnosti a dovednosti se zaměřením na zvyšování dovednosti v záchranářské

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 Celostátní soutěže mládeže Celostátními soutěžemi mládeže jsou jednak Mistrovství republiky (dále jen MR) jednotlivých kategorií

Více

Volejbal. Václav Císař

Volejbal. Václav Císař Václav Císař Volejbal Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz tel. +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2242. publikaci Odpovědná

Více

ISBN 978-80-7376-408-1. platná od 1. 7. 2015

ISBN 978-80-7376-408-1. platná od 1. 7. 2015 ISBN 978-80-7376-408-1 platná od 1. 7. 2015 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY platná od 1. 7. 2015 Zpracovala Pravidlová komise FAČR Kureš Jiří Hora Jan Jachimstál Bohuslav Legierský Bohuslav Nitsche

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ NAD VELIČKOU. si Vás dovolují pozvat na 7. ročník soutěže mladých hasičů VELICKÁ HALA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ NAD VELIČKOU. si Vás dovolují pozvat na 7. ročník soutěže mladých hasičů VELICKÁ HALA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ NAD VELIČKOU si Vás dovolují pozvat na 7. ročník soutěže mladých hasičů VELICKÁ HALA která se koná sobotu 21. března 2015 ve sportovní hale ve Velké nad Veličkou. Program

Více

Českomoravský fotbalový svaz

Českomoravský fotbalový svaz Českomoravský fotbalový svaz Pravidlová komise ČMFS Diskařská 100, P. O. Box 11, 160 17 Praha 6 Strahov POKYNY Pravidlová komise ČMFS k popisu přestupků uváděných v Zápisu o utkání rozhodčími a ve Zprávě

Více

Hřiště: m m Branka 2 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 2,44 m po domluvě, viz níže

Hřiště: m m Branka 2 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 2,44 m po domluvě, viz níže Pravidla hry 7+1 Základní organizační ustanovení Hráči: 7+1:7+1 Hřiště: 43-50 m 50-70 m Branka 2 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 2,44 m po domluvě, viz níže Čas: 3 30-35 minut (5 minut přestávka) Míč:

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Míčové hry - pravidla. Stolní tenis Badminton

Míčové hry - pravidla. Stolní tenis Badminton Míčové hry - pravidla Stolní tenis Badminton Pravidla stolního tenisu http://www.pingpongweb.cz/pingpong-na-olympijskych-hrach-12 Odehrání míčku Míček je odehráván výhradně pálkou, a to kteroukoliv její

Více

Výklad Pravidel 2014-2017

Výklad Pravidel 2014-2017 Výklad Pravidel 2014-2017 Březen 2014 1 1. Dočasný běžec Kap.I, 13 - Dočasný běžec (Temporary Runner) Kap.IV, 11 Kap.XII, 2a Poznámka 2 Hlavní principy Cílem je urychlení připravenose chytače při nadhozech

Více

PRAVIDLA MEZINÁRODNÍ DVOUHRY

PRAVIDLA MEZINÁRODNÍ DVOUHRY PRAVIDLA MEZINÁRODNÍ DVOUHRY SCHVÁLENÁ WORLD SQUASH FEDERATION Platná od 1. května 1997 1. HRA SQUASH Hra squash se hraje mezi dvěma hráči. Každý hráč používá raketu, hraje se na kurtu, s míčkem, to vše

Více

7. Závod požárnické všestrannosti

7. Závod požárnické všestrannosti Cíl: 64 7. Závod požárnické všestrannosti Získávat a upevòovat všestrannou sportovní zdatnost soutìžících a zároveò zvyšovat jejich znalosti. Úèast: Velitel + 4 èlenové hlídky Vedoucí mùže z jednoho družstva

Více

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS)

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) POUŽÍVEJTE POUZE PŘEDEPSANÉ TISKOPISY Zápisu o utkání a před odchodem k řízení utkání se přesvědčte, zda tento

Více

PRAVIDLA LEDNÍHO HOKEJE 2010 2014

PRAVIDLA LEDNÍHO HOKEJE 2010 2014 MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION PRAVIDLA LEDNÍHO HOKEJE 2010 2014 Předběžná neautorizovaná verze Červenec 2010 Autorský kolektiv českého vydání: Emil Píša, Rudolf

Více

POKYNY K POPISU PŘESTUPKŮ

POKYNY K POPISU PŘESTUPKŮ Pravidlová komise Fotbalové asociace České republiky Diskařská 2431/4, 169 00 PRAHA 6 - Strahov Metodický pokyn 02 2016 POKYNY K POPISU PŘESTUPKŮ Pravidlová komise FAČR k popisu přestupků uváděných v Zápisu

Více

Komentář ke změnám Pravidel šachu FIDE platných od 1. 7. 2014

Komentář ke změnám Pravidel šachu FIDE platných od 1. 7. 2014 Komentář ke změnám Pravidel šachu FIDE platných od 1. 7. 2014 Dovolte mi na začátku ohlédnutí do minulosti, které vám snad trošku přiblíží, jak trnitá cesta vedla k samotné změně Pravidel šachu FIDE: 1)

Více

SK HAPPY SPORT Opava

SK HAPPY SPORT Opava SK HAPPY SPORT Opava ve spolupráci s Asociací beachvolebalu Českého volejbalového svazu pořádá MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽACTVA OPAVA 2016 Propozice turnaje : www.happysportopava.wix.com/happy 1, Termín.

Více

Modifikovaná pravidla hry ringo

Modifikovaná pravidla hry ringo Modifikovaná pravidla hry ringo Možnosti využití: 1. v plném znění turnaje, soutěže (třídní, školní, mimoškolní a meziškolní úroveň aktivit, aktivity oficiálně organizované nějakou zastřešující sportovní

Více

PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU

PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU Kromě přesných přihrávek pomocí různých technik, dobré kontroly míče forhendem i bekhendem má zásadní význam jak byla provedena přihrávka od spoluhráče ke spoluhráči:

Více

Seminář pro trenéry volejbalových přípravek při ZŠ, učitele TV a učitele 1. stupně ZŠ Svitavy,

Seminář pro trenéry volejbalových přípravek při ZŠ, učitele TV a učitele 1. stupně ZŠ Svitavy, Seminář pro trenéry volejbalových přípravek při ZŠ, učitele TV a učitele 1. stupně ZŠ Svitavy, 5. 12. 2011 Program: 1. Představení projektu Barevný minivolejbal (pravidla, videoukázky, vyuţití v hodinách

Více

Jak se k nám dostanete?

Jak se k nám dostanete? Jak se k nám dostanete? Kde u Areálu zaparkovat? Turnaj: U10 Herní systém: 10 týmů rozdělených do dvou skupin Místo konání: Sportovní areál Jičín - www stránky Adresa: Jičín -Revoluční 863 Startovné: 1500

Více

Rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího a který byl k utkání delegován ve funkci hlavního rozhodčího (dále jen R)

Rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího a který byl k utkání delegován ve funkci hlavního rozhodčího (dále jen R) Vážení příznivci futsalu, jednou z klíčových částí Souboru předpisů SF ČR jsou Pravidla futsalu - pravidla našeho nádherného sportu. Futsal se díky podpoře FIFA a UEFA v posledních letech velmi intenzivně

Více

P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ

P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ Svaz národní házené P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ platné od 15. 7. 2014 Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail:

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE starších přípravek pro ročník 2005. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 6. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE starších přípravek pro ročník 2005. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 6. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE starších přípravek pro ročník 2005 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 6. ročník: BYŠKOVICE CUP 07.11.2015 Pořadatel : Termín : 07. listopadu 2015 Čas : 09:00-16:45

Více