ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B"

Transkript

1 ENERGETICKÝ AUDIT NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN objekt B Jana Maláta Nový Bydžov ENERGETICKÝ SPECIALISTA: ING. VĚRA SYTAŘOVÁ Číslo oprávnění ES v seznamu MPO: 11 Evidenční číslo os.: energetický audit 1 /

2 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov OBSAH: I. ZPRÁVA ENERGETICKÉHO AUDITU A. B. C. D. E. F. G. H. I. II. Identifikační údaje Popis stávajícího stavu Vyhodnocení stávajícího stavu Návrhy opatření ke zvýšení účinnosti energie Varianty z návrhů jednotlivých opatření Výběr optimální varianty Doporučení energetického specialisty Evidenční list energetického auditu Kopie oprávnění PŘÍLOHY: Situace Fotodokumentace Protokoly energetických štítků Ekonomika 2

3 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1 Vlastník předmětu EA: KÚ Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí Hradec Králové IČ: DIČ: CZ A.2 Zadavatel EA: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Bolzanova Jičín IČ: DIČ: CZ A.3 Uživatel objektu EA: Oblastní nemocnice Jičín, a.s., nemocnice Nový Bydžov Jana Maláta Nový Bydžov A.4 Předmět EA: Budova LDN objekt B V areálu nemocnice Nový Bydžov A.5 Účel EA: zpracování EA jako podklad pro podání žádosti o dotace z programu OPŽP osa 3.2. A.6 Zpracování : ing. Věra Sytařová Br. Veverkových Pardubice tel.: IČ: energetický specialista zapsán v seznamu MPO pod č. 11 3

4 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov B. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU B.1 Základní údaje o předmětu EA: OBECNÉ ÚDAJE O OBJEKTU Budova LDN objekt B Objekt: Kontaktní adresa: Léčebna dlouhodobě nemocných Základní užití budovy: Doplňkové užití budovy: není 1994 Rok výstavby: Rok rekonstrukce: Podsklepená: 2 léčebna Počet podlaží: Provoz: Využití podkroví: Základní průměrné hodnoty pro stanovení tepelných ztrát dle ČSN lokalita návrhová teplota venkovního vzduchu θe průměrná vnitřní teplota objektu θi teplotní oblast zatížení větrem v krajině ne ne Jičín 15 C 22 C 2 3 m/s Stavební objemové řešení, využití objektu Budova, ve které je léčebna dlouhodobě nemocných umístěna, byla projektovaná jako poliklinika, ale již při výstavbě změnila způsob využití a byla postavena jako porodnice. Následně změnila využití na centrum pro léčbu chronických ran. Naposled byla budova upravena pro provoz léčebny dlouhodobě nemocných. Podzemní spojovací chodbou je spojena s pavilonem interny. Objekt má nosnou skeletovou konstrukci s jednostrannou vysazenou konzolou. Obvodové vyzdívané stěny jsou předsazené před skeletovou konstrukcí sloupů. Budova je nepodsklepená, pouze v místě zaústění podzemní spojovací chodby je podsklepená zde je přístup ke schodišti a dojezd lůžkového výtahu. Budova má dvě nadzemní podlaží základního využití a jednopodlažní přístavky. Střecha je plochá. Výplně otvorů tvoří okna dřevěná, zdvojená, vstupní dveře jsou hliníkové. Pouze výplně u hlavního vstupu dveře a okna jsou plastová. Dispoziční řešení Budova byla postavena v roce 1994 s dispozicí a s technologií pro užívání jako porodnice, v současné době je využívaná jako budova léčebny dlouhodobě nemocných LDN objekt B. 4

5 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov V budově je běžné dispoziční uspořádání v 1.NP a v 2.NP je střední chodba, ze které jsou přístupné jednotlivé pokoje pro pacienty, každý pokoj má vlastní sociální zázemí. Z chodby jsou přístupné místnosti provozního zázemí pro personál i pacienty příjem, čekárna, vyšetřovna, denní místnost, návštěvní místnost, kanceláře, prostory pro manipulaci s provozním vybavením. Propojení jednotlivých podlaží je jak hlavním i únikovým schodištěm, tak lůžkovými výtahy. Jeden výtah má dojezd v 1.PP v místech, kde ústí spojovací chodba se sousedním pavilonem Interny. Technické zařízení Do objektu jsou přivedeny elektrorozvody, teplo, studená a teplá voda. Teplo a TV jsou přivedené z kotelny, která je umístěna v pavilonu Interny a slouží k vytápění a ohřevu teplé vody pro obě budovy. Situace Objekt je umístěný na stavební parcele č v katastrálním území Nový Bydžov. Nový Bydžov je v okrese Jičín, v Královéhradeckém kraji. Nemocnice je na okraji městské zástavby na západ od Masarykova náměstí, Situace viz. příloha. B.2 Tepelně technické vlastnosti budov Budova má nosnou skeletovou konstrukci s vyzděným obvodovým pláštěm tl. 4 mm z plynosilikátových tvárnic. Nosnou konstrukci tvoří ŽB skelet o k.v. 3,6 m, stropní konstrukce je z ŽB panelů. Okna jsou původní dřevěná, zdvojená, u přístavby vstupu jsou již okna vyměněná, plastová, tepelně izolační. V budově nebyla z hlediska tepelně technického posouzení provedená žádná oprava ani zateplení. Nedochovala se žádná projektová dokumentace z doby výstavby. K dispozici je dílčí zaměření stávajícího stavu v roku 1994 ( k dispozici je půdorys 1.NP a 2.NP. které neodpovídají současnému stavu objektu) a zaměření 1.NP ze současnosti (pouze se základními rozměry, bez určení rozměrů výplní otvorů). Nejsou k dispozici řezy objektem se skladbami konstrukcí. Pro výpočty jsou proto pro některé konstrukce dosazené hodnoty, které odpovídají tepelně technickým vlastnostem normou požadovaných v době výstavby a na základě informací uživatele. B.2.1 Skladby konstrukcí V budově tvoří základní konstrukci montovaný skelet. V době realizace byly ze skeletu stavěny objekty občanské vybavenosti, jako podklady pro projekty i pro výstavbu existovaly typové detaily pro skladby konstrukcí. Z těchto katalogů jsou převzaty základní tepelně technické vlastnosti a skladby konstrukcí střechy a podlahy. 5

6 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Obvodový plášť OP 1 tvárnice plynosilikátové tl. 4 mm, oboustranně omítnuté Střecha ST 1 střecha nad hlavní budovou je střecha dvouplášťová ŽB panelová stropní konstrukce, tepelná izolace skelná rohož v tl.12, větraná vzduchová mezera, keramický panel s živičnou krytinou ST 2 ostatní plochy střech vyjma terasy tvoří střecha neupřesněná. Předpokládáme stejnou skladbu jako ST 1. Doporučená je realizace sondy a vyhodnocení jejího stavu. Do výchozích výpočtů jsou dosazené hodnoty, které byly min. požadované tepelně technickou normou v době výstavby. ST 3 terasa předpokládá se střecha jednoplášťová, keramická stropní konstrukce, tepelná izolace, živičná krytiny (terasa ) do výpočtů je dosazena hodnota normou požadovaná v době výstavby Podlaha na terénu POT 1 podlahy na terénu jsou původní, beton. podklad, hydroizolace, polystyrén v tl.4 mm, lepenka, beton. mazanina a nášlapná vrstva dle provozu Podlaha nad techn. podlažím PO 1 konstrukci tvoří keramický strop, podlaha s 3 mm polystyrénu Výplně otvorů Okna 1 dřevěná, zdvojená Okna 2 plastová, tepelně izolační s U = 1,4 Okna 3 plastová, tepelně izolační s U = 1,2 Vstupní dveře 1 hliníkové Vstupní dveře 2 plastové s s U = 1,4 B.2.2 Tepelně technické posouzení (porovnání s ČSN :211) TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ OP 1 ST 1 ST 2 ST 3 PO 1 POT 1 součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] UV vypočtené UN požadované UN doporučené,54,3,25,56,24,16,56,24,16,56,24,16,97,75,5,85,45,3 Pozn.: Hodnoty součinitelů prostupů tepla konstrukcí jsou vyšší než normou požadované. 6

7 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov B.3 Energetické vstupy B.3.1 Technická zařízení Zdroje energie Budova LDN objekt B je vytápěná kotelnou na zemní plyn. Pro budovu LDN B a pro internu byla vybudovaná samostatná plynová kotelna, která je umístěna v technickém podlaží interny. Z této kotelny je přivedená topná voda a teplá vody do budovy LDN. Rozvody jsou vedené temperovaným prostorem spojovací podzemní chodby. Do budovy je přivedená el. energie pro osvětlení, pro nouzový provoz budovy, provoz výtahů, provoz drobných, většinou mobilních spotřebičů. Žádná energie není samostatně měřená, faktury jsou vystavené pro celý areál nemocnice. Provozovatel předložil fakturace za energie za poslední tři uzavřené roky, tzn. 211, 212 a 213. Provozovatel předložil procentní přepočet pro hodnocenou budovu z celkové spotřeby za celý areál. Z těchto procentních údajů byly stanoveny spotřeby energií do tabulky energetické spotřeby budovy LDN B. Dodavatelé plynu se ve sledovaných letech 211,212 a 213 měnili. Plyn dodávali: firma Lumia, spol. s r.o. z Frýdku Místku, následně Obchodník Pragoplyn, a.s Praha, posledním dodavatelem je VEMEX s.r.o., Praha. B Vytápění Objekt je zásobovaný teplem z plynové kotelny. Zdroj tepla Zdrojem tepla jsou dva nízkoteplotní kotle RENDAMAX typ R 279. Účinnost kotle je minimálně 97% při teplotním spádu 75/6 C. Jmenovitý výkon jednoho kotle je 597 kw, snížený výkon je 15 kw. Kotle jsou chráněny proti přetlaku, proti nedovolenému překročení teploty topné vody, proti nedostatku vody. Jako expanzní zařízení je navržena automatická expanzní nádoba OLYMP, typ HC 7 S2. Topné okruhy jsou pro budovu Interny, pro budovu LDN, pro ohřev vzduchu pro vytápění spojovací chodby, pro ohřev bazénu rehabilitace a pro ohřev TV. Na okruzích jsou osazena čerpadla GRUNDFOS a WILO TOP. Kotelna byla vyprojektovaná v roce 23 a následně realizovaná. Před realizací kotelny byla v objektu výměníková stanice pára voda, když středotlaká pára byla přiváděná z centrální středotlaké kotelny. Došlo tak k decentralizaci zdroje tepla, ke snížení ztrát ve zdroji i v rozvodech při dodávce tepla pro budovu LDN. 7

8 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Otopná soustava Teplovodní soustava je původní, teplovodní se spádem 8/6 C. Soustava je řešena se spodním horizontálním rozvodem a stoupačkami k jednotlivým tělesům. Pod okny v jednotlivých místností jsou umístěna litinová otopná tělesa. Ukotvení na stěny je řešeno standardně na konzole. Propojení otopných těles a kotelny je provedeno rozvodem z ocelových trubek vedených spojovací podzemní chodbou. V objektu jsou rozvody v kanálku podlahy a nebo nad podlahou. Tělesa jsou původní, litinová. Na tělesech nejsou osazeny termoregulační ventily s hlavicemi. Měření a regulace Kotelna je provozovaná bez trvalé obsluhy, pouze s občasným dozorem. Regulace teploty topné vody je navržena směšováním přívodní topné vody se zpětnou vodou na topné větvi LDN. Teplota náběhové vody je regulována automaticky na základě venkovní teploty. Osazená digitální stanice umožňuje automatický provoz kotelny včetně zobrazení provozních údajů na displeji. Přepočet potřeby tepla na klimatické podmínky (denostupně) Uživatel předložil fakturace za spotřebu zemního plynu za sledované období roků 211, 212, 213 pro celý areál. Podíl budovy LDN B z celkové spotřeby je ve výši 13,4 %. Celková spotřeba tepla obsahuje teplo na vytápění i na ohřev TV. Protože spotřeba tepla se neměří, neuplatní se přepočet tepla dle denostupňů. ENERGIE V OBJEKTU SPOTŘEBA PLYNU V AREÁLU Spotřeba plynu Náklady Rok /rok tis.kč , 3.961, , , , ,71 Jednotková cena Kč/ 683,56 883,5 92,62 ENERGIE V OBJEKTU SPOTŘEBA PLYNU DLE PŘEPOČTU PRO LDNB Spotřeba celkem Ztráta ve zdroji Teplo UT + ohřevtv Rok /rok /rok /rok , 23,3 752, ,7 19,3 624, ,2 15,9 515,3 8

9 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov V objektu není samostatné měření spotřeby tepla na vytápění a na ohřev TV. Spotřeba tepla na ohřev TV je stanovena propočtem na základě spotřeby plynu v letních měsících, kdy je minimální spotřeba tepla na vytápění. Na změnách spotřeby plynu se podílí všechny provozy všech budov v areálu. Protože poměr stanovený pro budovu LDN B je konstantní, mění se i spotřeba plynu pro tento objekt, i když provoz budovy LDN se na tomto nárůstu nemusí podílet. Do energetické bilance je dosazena hodnota z roční potřeby tepla na základě zhotovených výpočtů. Tato hodnota je 911 GJ/rok pro vytápění a 118 GJ/rok pro ohřev vody. B Zdravotní technika Ohřev teplé užitkové vody je v kotelně v budově Interny. Osazené jsou ohřívače užitkové vody o celkovém objemu 12 l. V systému je osazený dávkovač chemikálií pro úpravu vody. Spotřeba teplé vody není měřená. Do energetické bilance byla dosazena hodnota vypočtená. B Vzduchotechnika, chlazení V budově bylo navržené a realizované VZD zařízení pro provoz porodnice. V současné době se žádné zařízení VZD nevyužívá. V současné době není zařízení v provozu a také nebude používané. Neprobíhají na něm revize ani opravy. Současný provoz zařízení nevyžaduje, proto není hodnocené a ani nejsou navržené jeho případné úpravy. Stávající dodávka tepla teplovodní soustavou a přímé větrání je pro všechny provozní místnosti dostačující. Pouze v sociálních zařízeních je nucené větránílokální odvody vzduchu pomocí ventilátorů. B Elektrorozvody Elektro instalace je původní. Zdrojem elektrického proudu jsou distribuční síť, vlastní náhradní zdroj, akumulátory DC 24V. Napěťová soustava je 3 NPE AC 5Hz4V/TNS Stávající elektrotechnická zařízení a rozvody Připojovací skříň SR3/1 je osazena na venkovní stěně objektu. V každém podlaží je osazený rozvaděč, rozvody jsou AYKY a CYKY. V rozvaděči jsou okruhy pro osvětlení zářivkami, pro zásuvky, pro technologická zařízení, nouzové osvětlení. Samostatné okruhy jsou i dle využití místností a provozů technologických zařízení např. původní operační sál, sterilizace, výtahy. Do energetické bilance je dosazena hodnota, která je průměrem spotřeby el. energie za poslední tři roky. Hodnota je daná přepočtem podílu pro budovu LDNB z celého areálu. Podíl je ve výši 11,4%. 9

10 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Zhodnocení výchozího stavu Na objektu probíhají pravidelně revize a objekt je bezpečný z hlediska provozu. Stávající elektroinstalace je udržována v provozuschopném stavu. Osazená jsou zářivková svítidla, pouze v sociálním zařízení jsou osazeny žárovky. Běžné osvětlení doplňují speciální svítidla pro realizaci lékařských úkonů a svítidla nouzového osvětlení. Na spotřebě elektr. energie se podílí kromě osvětlení provoz zařízení výtahů, ventilátorů, vybavení lékařských pracovišť, kuchyňky. Zařízení jsou jak pevná, tak mobilní se zapojením do zásuvek. Jejich podíl na spotřebě elektr. energie se mění se způsobem využití hodnocené budovy (porodnice, OLU, LDN). ENERGIE ELEKTRICKÁ ENERGIE Spotřeba el. energie Rok /rok , , ,258 Náklady tis. Kč Podíl pro LDNB /rok 67,18 71,61 66,92 Spotřeby energií spotřeba plynu a elektr. energie jsou měřené pouze pro celý areál nemocnice. Do energetické bilance budovy jsou dosazené hodnoty, které byly pro budovu stanoveny na základě fakturací celkové spotřeby a z výpočtů po přepočtu na procentní zastoupení hodnocené budovy na této spotřebě určil uživatel areálu. Průměrná hodnota je 68,5 /rok. U elektrické energie byla dodaná spotřeba areálu bez údajů o ceně zaplacené. Dodaná byla cena elektr. energie podle smluvní dohody pro rok 214. B.3.2 Energetická spotřeba Spotřeby energií spotřeba plynu a elektr. energie jsou měřené pouze pro celý areál nemocnice. Do roční spotřeby budovy jsou dosazené hodnoty, které byly pro budovu stanoveny na základě fakturací celkové spotřeby elektr. energie a z výpočtů po přepočtu na procentní zastoupení hodnocené budovy na této spotřebě určil uživatel areálu. Elektr. energie je průměrnou spotřebou tří sledovaných roků 211 až 213 po procentním přepočtu pro budovu LDN B ve výši 11,4 %. Celková potřeba tepla pro energetickou bilanci je daná z výpočtů potřeby tepla pro vytápění a pro ohřev TV. Výpočet zpracoval EA na základě současných provozních podmínek budovy. Ceny energií pro rok 214: plyn 1.25, Kč za a 3.5, Kč za elektr. energie. Všechny ceny energií a náklady za energie jsou uvedeny bez DPH. 1

11 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Roční energetická spotřeba energetická bilance před realizací opatření VSTUPY PALIV PRO ROK: PŘED REALIZACÍ PROJEKTU Jednotka Množství Vstupy paliv a energie Elektřina 68,5 Teplo Zemní plyn 36,7 Jiné plyny Hnědé uhlí t Černé uhlí t Koks t Jiná pevná paliva t TTO t LTO t Nafta t Druhotné zdroje GJ Obnovitelné zdroje GJ / Jiná paliva GJ Celkem vstupy paliv a energie Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie B.4 Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ/rok Roční náklady v tis. Kč 3,6 246,6 239,75 3, ,37 135,6 554,12 135,6 554,12 Vlastní zdroje energie Do budovy je přivedené teplo na vytápění a teplá voda z plynové kotelny, která je i pro další objekt areálu internu. Elektrická energie se kupuje. B.5 Rozvody energie Elektrorozvody jsou stávající. Rozvody tepla a otopná tělesa jsou stávající. Oboje rozvody jsou na hraně životnosti. B.6 Spotřebiče energie Nejvýznamnější spotřeba energie je energie na vytápění, následují osvětlení a ohřev teplé vody. Kotle, jak již bylo uvedeno, jsou 1 let staré s poměrně vysokou účinností 97 %. Svítidla jsou odlišného provedení a stáří. V místnostech po rekonstrukci jsou svítidla nová úsporná. Na spotřebě elektr. energie se podílí provoz výtahů, vybavení odborných pracovišť doktorů, vybavení zázemí. 11

12 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov B.7 Systém managementu hospodaření s energií Areál nemocnice Nový Bydžov byl upravený v provozu vzhledem ke skutečnosti, že byl správou převedený pod Oblastní nemocnici Jičín. Některé pavilony byly provozně upraveny, jiné se budou i pronajímat. Nejsou sledované jednotlivé spotřeby provozovaných objektů. Nově osazené kotle a vybavení kotelny umožňují řízení, regulaci, sledování provozu a rychlé zásahy do něj. Stávající stav se bude muset změnit. Následovat bude zavedení energetického managementu dle vyhlášky ČSN EN ISO 51. C. VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU C.1 Vyhodnocení účinnosti užití energie Ve zdrojích energie Osazené kotle na zemní plyn má účinnost 97 %. Rozvody v kotelně při její realizaci jako náhrada za předávací stanici jsou nové s vyhovující tepelnou izolací. V rozvodech tepla Rozvody vytápění jsou izolované dle původních předpisů, tzn. nedostatečně. Jsou však vedené převážně vytápěnými prostory spojovací chodbou a hodnocenou budovou (nad podlahou a v kanálku podlahy). Rozvody TV vody jsou izolované podle původních předpisů, tzn. nedostatečně. Ve spotřebičích energie V budově se vzhledem k využití objektu z hlediska bezpečného provozu obnovují jednotlivé spotřebiče, a tak dochází ke snižování spotřeby energie. Účinnosti jednotlivých zařízení odpovídají stávajícím požadavkům. V budově nejsou instalována žádná zařízení s výrazně nehospodárnou spotřebou energií. C.2 Vyhodnocení tepelně technických vlastností Konstrukce budov z hlediska tepelně technických vlastností při porovnání s požadavky ČSN nevyhovují až na některé výplně otvorů, které jsou osazeny nové, plastové, tepelně izolační. Obvodové stěny, podlahy na terénu, střechy, původní výplně otvorů nesplňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla (viz B.2.2 Tepelně technické posouzení). 12

13 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Budova jako celek je hodnocena dle energetického štítku (průměrného součinitele prostupu tepla) ve třídě E nehospodárná. C.3 Vyhodnocení managementu hospodaření energií Vlastník objektu zatím nemá zavedený energetický management. Dle ČSN EN 51 lze v jakékoliv organizaci vytvářet systémy a procesy nezbytné pro sledování spotřeby energie, snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a využívání spotřeby energie ekonomicky. Zavedení managementu je jedním z doporučených opatření. C.4 Celková energetická bilance Do energetické bilance jsou dosazeny hodnoty, které u spotřeby plynu vychází z údajů na základě výpočtu pro hodnocenou budovu. U elektr. energie je dosazena hodnota průměrná za tři sledované roky po přepočtu pro danou budovu LDNB. Provozní náklady jsou uvedeny bez DPH. C.4.1 Výchozí roční energetická bilance VÝCHOZÍ ROČNÍ ENERGETICKÁ BILANCE PRO HISTORICKOU BUDOVU Energie Náklady ř. Ukazatel D. Vstupy paliv a energie Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 ř.4) Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. 5) Spotřeba energie na vytápění (z ř. 5) Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. 5) Spotřeba energie na větrání (z ř. 5) Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. 5) Spotřeba energie na osvětlení (z ř. 5) Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) GJ ,3 375,3 375,3 19,2 254,7 tis. Kč 554,12 554,12 554,12 19,68 261, ,8 33, ,5 239,75 NAVRŽENÁ OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI UŽITÍ ENERGIE 13

14 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov D.1 Opatření stavebně konstrukční Navržené je zateplení obvodových stěn, střechy a osazení nových výplní otvorů, které zůstaly v původním stavu. Budova patří mezi objekty zdravotní, tzn. že z hlediska požární bezpečnosti jsou pro zateplení předepsané konkrétní materiály. V případě použití jiného materiálu nebo při nezbytných úpravách, ke kterým může dojít po vyhodnocení skutečného stavu konstrukce, je nezbytné dodržet výpočtovou hodnotu součinitele tepelné vodivosti materiálu, nebo při použití jiného materiálu dodržet vypočtenou hodnotu součinitele prostupu tepla U dané konstrukce D.1.1. Zateplení stavebně konstrukční úpravy návrh Obvodový plášť OP1 Obvodový plášť bude zateplený kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem minerálního vlákna. Navržený je zateplovací systémem s tepelným izolantem orsil s podélnými vlákny, krytým tenkovrstvou omítkou. Použit bude izolant s výp. =,36 Wm1K 1. v tl. 14 mm, krytý tenkovrstvou omítkou. Pro zateplení bude použit certifikovaný zateplovací systém, vnější povrchová úprava tenkovrstvou omítkou. Před realizací je nutné provést příslušné sanační úpravy fasády pro osazení zateplovacího kontaktního systému. Ostění otvorů bude zatepleno v tloušťce izolantu dle skutečného provedení stavby, doporučeno je 4 (3) mm. Střecha ST1 Zateplení dvouplášťové střechy bude navržené v PD. Lze doplnit stávající skladbu tepelné izolace z čedičové plsti nafoukáním minerálních vláken se zachováním dvouplášťové střechy. Nebo lze ze střechy dvouplášťové (s keramickým vrchním pláštěm) zakrytím větracích otvorů a položením tepelné izolace s vrchní živičnou krytinou vytvořit střechu jednoplášťovou. Pro vyhodnocení stávajícího stavu lze sondou nebo odebráním vrchního keramického panelu vyhodnotit stávající stav tepelné izolace a zachovat ji doplnit novou nebo odebrat a nahradit novou. V případě odebrání bude nová izolace v tl. 28 mm izolantem s výp. =,39 Wm1K 1. Při zachování tepelné izolace bude nová vrstva izolace v tl. 22 mm izolantem s výp. =,39 Wm1K 1. V ostatních případech bude dopočtena požadovaná tl. vrstvy tak, aby bylo dosaženo U =,15 pro celou posuzovanou skladbu střechy. Střecha ST2 Střecha nad přízemní přístavbou bude zateplená stejným způsobem jako střecha ST1. 14

15 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Střecha ST3 Střecha nad přízemní přístavbou terasa zůstane zachována. Nelze ji zateplit vně a zateplení z vnitřní strany nelze realizovat. Jedná se o malé plochy, které tepelnou ztrátu objektu neovlivní. Podlahy na terénu POT 1 Podlahy na terénu zůstanou zachovány. Vybourání podlah by bylo neekonomické. Podlahy nad techn.podlažím PO 1 Podlaha nad technickým podlažím budou zachovány. Jedná se o velmi malou plochu, nad spojovací chodbou, která je vytápěná. Výplně otvorů V budově převažují okna dřevěná, zdvojená, z doby výstavby, tzn. 2 let stará. Jen některá okna a vstupní dveře jsou plastové, tepelně izolační s hodnotami U = 1,4, U =1,2 [W/(m2.K)]. V objektu zůstaly i původní ocelové dveře. Původní dřevěná okna nahradí nová plastová, tepelně izolační s U = 1,2 [W/(m2.K)] pro okna jako celek. Vstupní ocelové dveře nahradí nové s U = 1,7 [W/(m2.K) jedná se o dveře do zádveří, kde požadovaná hodnota je Upož = 3,5 [W/(m2.K). Vyhodnocení tepelně technických parametrů konstrukcí budov u vybraných variant dle ČSN 73542:211 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE ZATEPLENÉ OP1 ST1 ST2 Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] UV vypočtené UN požadované UN doporučené,2,3,25,15,24,16,15,24,16 Pozn. Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou nižší než hodnoty normou doporučené. Výplně otvorů Normová hodnota součinitele prostupu tepla pro okna z vytápěného prostoru do exteriéru je UN požad = 1,5 W/(m2K), UN dopor. = 1,2 W/(m2K). Pro dveře z vytápěného prostoru do exteriéru je UN požad = 1,7 W/(m2K), UN dopor. = 1,2 W/(m2K). Pro dveře z temperovaného prostoru do exteriéru je UN požad = 3,5 W/(m2K), UN dopor. = 2,3 W/(m2K). 15

16 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Varianty stavebních úprav Varianta 1: stávající stav Varianta 2: obvodový plášť zateplený 14 mm výplně otvorů osazeny nové, tepelně izolační Varianta 3: obvodový plášť zateplený 14 mm výplně otvorů osazeny nové, tepelně izolační zateplená střecha NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE (model. řešení variant) Výsledný měrný tepelný tok Potřeba energie Ekonomické zhodnocení H (W/K) potřeba (GJ/rok) úspora (GJ/rok) úspora (%) Náklady (tis.kč) Úspora (tis.kč) Prostá návratnost VÝCH.STAV: VARIANTA ,4 917 VARIANTA 2 226,3 VARIANTA , , ,5 Varianta Popis opatření výchozí stav , zateplení obvodového pláště, nové tepelně izol. výplně otvorů zateplení obvodového pláště a střechy, nové tepelně izol. výplně Ekonomické hodnocení je orientační, jsou započteny úspory tepla dosažené pouze zateplením konstrukcí a s vyjádřením prosté nediskontované návratnosti. Hodnocení slouží k porovnání variant pro následné výpočty. Ekonomické hodnocení je v části E, Tepelně technické posouzení budovy ROZLOŽENÍ MĚRNÝCH TEPELNÝCH TOKŮ Stávající stav 1 Varianta 2 Měrný tepelný tok H W/K % W/K % Prostupem Hd, Htb, Hg 236,5 71, 1427,4 63,1 Větráním Hv 832,9 29, 832,9 36,9 Výsledný H 2869, ,3 1 Měrný tepelný tok v % 1 78,8 16 Varianta 3 W/K % 165,9 56,1 832,9 43,9 1898,8 1 66,2

17 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Rozložení měrných tepelných toků po konstrukcích (bez tepelných vazeb) ROZLOŽENÍ MĚRNÝCH TEPELNÝCH TOKŮ PO KONSTRUKCÍCH Stávající stav 1 Varianta 2 Varianta 3 Konstrukce W/K % W/K % W/K % Obvodové stěny 468,8 24,8 173,6 13,6 173,6 18,9 Střecha, stropy 57,4 26,9 57,4 39,7 145,9 15,9 Podlahy 259,5 13,7 259,5 2,3 259,5 28,3 Výplně otvorů 653,1 34,6 339,1 26,5 339,1 36,9 Ostatní konstrukce Celkem 1888, , ,1 1 Měrný tepelný tok v % 1 67,7 48,6 D.1.2. Energetická náročnost objektu Energetickou náročnost budovy určují kvalita tepelně technických vlastností obálky budovy a kvalita zdrojů energií a způsob jejich provozu (využití). Základními vlastnostmi, které významně charakterizují kvalitu obálky budovy ve vztahu k její energetické náročnosti, jsou vlastnosti popisující tepelný tok prostupem tepla. ČSN :211 předepisuje kvalitu obálky budovy. Hodnocení je ve dvou kritériích, která musí být splněna. Hodnotí se součinitel prostupu tepla u jednotlivých konstrukcí a průměrný součinitel prostupu tepla Uem obálky budovy. Tyto vlastnosti jsou závazné jako normové hodnoty díky odkazům v závazných předpisech v rámci provedení stavebního zákona a jeho prováděcími vyhláškami (obecně technické požadavky na výstavbu, popř. jako porovnávací ukazatele v rámci provedení zákona o hospodaření s energií č. 46/2 Sb. v úplném znění, a vyhláškou č. 78/213 Sb. o energetické náročnosti budov). Kromě hodnocení součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle ČSN :211, a průměrného součinitele prostupu tepla budovy, je výstupem i energetický štítek obálky budovy. Výsledkem hodnocení dle vyhl. č. 78/213 Sb. je stanovení energetické náročnosti budovy a porovnání této hodnoty s energetickou náročností referenční budovy při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a standardního užívání budovy. Energetická náročnost budovy dle vyhl. č. 78/213 Sb. se stanovuje výpočtem množství celkové roční dodané energie potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení včetně pomocných energií při standardizovaném užívání budovy porovnáním s referenční budovou. Energetický audit hodnotí skutečné spotřeby všech energií, které jsou přivedené do budovy, tzn. i energie na provoz a technologii spotřebované za skutečného provozu, (který nemusí být standardní). Proto se skutečné spotřeby energií uvedené v energetickém auditu liší od spotřeb energií vypočtených v průkazu energetické náročnosti budovy. Pro budovu LDN není měření spotřeby, proto i v EA jsou dosazené vypočtené hodnoty. 17

18 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov STAVEBNĚ ENERGETICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY Varianta A/V faktor tvaru budovy m /m,47 Uem vypočtený průměrný součinitel prostupu,69 tepla W/(m2.K) Uem,N normou požadovaný průměrný,39 součinitel prostupu tepla W/(m2.K) klasifikační ukazatel CI 1,8 Klasifikační třída E Slovní vyjádření klasifikační třídy nehospodárná Varianta 2,47,48 Varianta 3,47,36,39,39 1,2 D nevyhovující,9 C vyhovující D.2 Opatření technologická Vytápění Zdroj pro vytápěný budovy (plynové kotle) je 1 let starý, účinnost je 97 %. Kotelna současně vytápí i druhou budovu Internu. Nejsou navržena žádná technologická opatření, pouze provozní. V objektu nejsou na otopných tělesech osazené TRV s hlavicemi. Doporučené je jejich osazení. Energetický audit počítá s dosažením úspory min. 6 % ze spotřeby energie na vytápění po zateplení budovy v daném rozsahu po osazení TRV s hlavicemi. Náklady na toto opatření však nejsou v EA započteny na základě platných pokynů OPŽP. Zdravotní technika Tak jako vytápění, tak ohřev TV byl nově zřízen před 1 lety současně s realizací plynové kotelny. Není doporučené žádné technologické opatření. Elektrorozvody Během dispozičních a drobných stavebních úprav, které provázejí změny využívání budovy, dochází k drobným úpravám v rozvodech elektro, současně se mění zařízení a spotřebiče, které jsou vázány na provozní činnost. Dochází i ke změně osazení typu osvětlovacích těles. V budově převažují zařízení a svítidla s nízkou spotřebou energie. Proto nejsou navržená žádná opatření. K diskusi se jen přikládá otázka typu osazených zářivek s předřadníkem. Jedná se o zářivková svítidla, která svou konstrukcí a účinnými zdroji osvětlení mají podstatně vyšší účinnost než zářivková svítidla starší konstrukce a bodová svítidla žárovková. Další úspory je možno dosáhnout rozdělením světelných okruhů na více stupňů se samostatným ovládáním. Možnost osazení zářivek s elektronickými předřadníky. Výhody tohoto řešení: 18

19 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov 1. Dojde k prodloužení doby životnosti zářivkových trubic. U svítidel s tlumivkou je životnost trubic cca 12 hodin, u svítidel s elektronickým předřadníkem je doba životnosti 15 hodin. 2. Příkon svítidla s tlumivkou 45 W, s předřadníkem 36 W. V případě 6 ks svítidel 2x18 W, T8 je celkový příkon 2,7 kw u tlumivek a 2,16 kw u předřadníků. Úspora spotřeby el. energie je u svítidel s elektronickým předřadníkem cca 2 %. Nevýhodou tohoto řešení je vyšší pořizovací cena svítidel s elektronickým předřadníkem. Návratnost této investice je dlouhodobá. Doba návratnosti se bude řídit dobou provozu, ale v každém případě přesahuje dobu životnosti. Nelze doporučit náhradu stávajících svítidel za nová jako krok k dosažení úspor, protože do nákladů investic vstupuje plná cena svítidla s předřadníkem, montáž. Pouze v případě konce životnosti stávajících svítidel, kdy je nezbytná jejich náhrada novými, se jejich osazení doporučuje. Pořizovací náklady se navýší pouze o rozdíl cen obou druhů zářivek. D.3 Návrh změny zdroje energií Základní zdroj energie 2 kotle na zemní plyn jsou 1 let staré, mají účinnost od 97 %. Při dimenzování zdroje byla rozhodující budova Interny, která je výrazně větší. Již zřízení nové kotelny pro Internu bylo krokem k decentralizaci zdrojů tepla na vytápění v areálu nemocnice. Oddělit nyní budovu LDN a zřídit pro ni nový zdroj by bylo neekonomické, není proto navržené žádné opatření. S blížícím se koncem životnosti zdroje bude vhodné uvažovat o možnosti volby jiného zdroje, posoudit a vyhodnotit vše v reálné době. Možné je zavedení ohřevu TV solárními kolektory, i když vzhledem k umístění kotelny v Interně by se daná problematika týkala spíše budovy Interny. Z uvedeného vyplývá, že změny zdroje je vhodné řešit v sounáležitostech celého areálu. To i vzhledem k úpravám provozu na základě převedení areálu v Novém Bydžově pod Oblastní nemocnici v Jičíně. Studie osazení nového zdroje není obsahem toho EA, který je zpracovaný pouze pro budovu LDN a se zaměřením na splnění podmínek dotačního programu OPŽP. D.4 Přehled opatření Protože je energetický audit podkladem pro žádost o dotace z programu OPŽP osa 3.2, směšují se úspory dosažené snížením energetické náročnosti zateplením konstrukcí s případnými úsporami dosaženými technolog. opatřením podle požadavků stanovených v programu OPŽP. Úspory je možné započítat, ale náklady na jejich realizaci nejsou započitatelné. Na tělesech budou osazeny TRV s hlavicemi. Nezbytné bude realizovat energetický management, a to nejen pro budovu LDN B, ale pro celý areál. Vyhodnocení jednotlivých spotřeb energií je nezbytné jako podklad pro následné hodnocení celého areálu. Proto jsou navržená pouze následná opatření. 19

20 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Opatření A nízkonákladová opatření zavedení energetického managementu Opatření B vysokonákladové opatření zateplení dle var. 2 + osazení TRV Opatření C vysokonákladové opatření zateplení dle var. 3 + osazení TRV ENERGIE V OBJEKTU POTŘEBA TEPLA PRO LDNB Stav potřeba celkem ztráta zdroj + rozvody varianta GJ/rok GJ/rok Stávající Var Var OPATŘENÍ B SPOTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ Spotřeba energie Provozní náklady Stav /rok tis. Kč Výchozí 271,4 278,2 Po opatření 177,2 181,7 Úspora 94,2 96,5 OPATŘENÍ C SPOTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ Spotřeba energie Provozní náklady Stav /rok tis. Kč Výchozí 271,4 278,2 Po opatření 127,5 13,7 Úspora 143,9 147,5 Teplo UT + ohřevtv GJ/rok Investiční náklady tis. Kč 3649 Investiční náklady tis. Kč 5413 E. VARIANTY Z NÁVRHU JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ E.1 Doporučené varianty Jako varianta I. je zateplení objektu dle opatření B. Jako varianta II. byla zateplení objektu dle opatření C. Obě varianty obsahují i nízkonákladová opatření přepočet otopné soustavy, nastavení vyvážení celé soustavy, vyvažovacích ventilů, nastavení průtoků, osazení TRV s hlavicemi. Do celkových investičních nákladů nejsou náklady na technologická opatření započteny. Ostatní technologická opatření ( např. změnu zdroje) je možné realizovat z důvodů konce životnosti a s vyhodnocením dle vstupních podmínek v reálné době. 2

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: TICHON Company s.r.o. Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Posudek budovy - MŠ Chrastava Posudek budovy - MŠ Chrastava 1. Základní popis typ výstavby: mateřská škola železobetonový skelet MS 66; obvodový plášť CDK cihly, nebo plynosilikát rok výstavby: 1972 počet podlaží (obytná, technická,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy Titulní list ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy zpracovaný jako příloha žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB na opravy a modernizace domů podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Energetický audit postup a součásti

Energetický audit postup a součásti Energetický audit postup a součásti VYHLÁŠKA č. 480/2012 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. prosince 2012, o energetickém auditu a energetickém posudku 148 Co je to energetický audit? Komplexní

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 3.1.215 Archiv: H19/215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, HORNÍ HANYCHOV LIBEREC, PARC. Č. 186/3, K. Ú. HORNÍ HANYCHOV Účel: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. Adresa

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA KE SMÍCHOVU 22/139 PRAHA - SLIVENEC duben 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 549 Satrapa Jiří Praha Datum tisku: 1.11.213 Zakázka: Mobilhomes 213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko Čerpací stanice.stv Archiv: H966/215 PROTOKOL

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy

Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy 15.3.2013 Vlastník / Provozovatel / Zadavatel: PRAGUE 4 YOU spol. s.r.o. Wiedermanova 1130/26, Praha 5, PSČ 152

Více