ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B"

Transkript

1 ENERGETICKÝ AUDIT NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN objekt B Jana Maláta Nový Bydžov ENERGETICKÝ SPECIALISTA: ING. VĚRA SYTAŘOVÁ Číslo oprávnění ES v seznamu MPO: 11 Evidenční číslo os.: energetický audit 1 /

2 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov OBSAH: I. ZPRÁVA ENERGETICKÉHO AUDITU A. B. C. D. E. F. G. H. I. II. Identifikační údaje Popis stávajícího stavu Vyhodnocení stávajícího stavu Návrhy opatření ke zvýšení účinnosti energie Varianty z návrhů jednotlivých opatření Výběr optimální varianty Doporučení energetického specialisty Evidenční list energetického auditu Kopie oprávnění PŘÍLOHY: Situace Fotodokumentace Protokoly energetických štítků Ekonomika 2

3 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1 Vlastník předmětu EA: KÚ Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí Hradec Králové IČ: DIČ: CZ A.2 Zadavatel EA: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Bolzanova Jičín IČ: DIČ: CZ A.3 Uživatel objektu EA: Oblastní nemocnice Jičín, a.s., nemocnice Nový Bydžov Jana Maláta Nový Bydžov A.4 Předmět EA: Budova LDN objekt B V areálu nemocnice Nový Bydžov A.5 Účel EA: zpracování EA jako podklad pro podání žádosti o dotace z programu OPŽP osa 3.2. A.6 Zpracování : ing. Věra Sytařová Br. Veverkových Pardubice tel.: IČ: energetický specialista zapsán v seznamu MPO pod č. 11 3

4 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov B. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU B.1 Základní údaje o předmětu EA: OBECNÉ ÚDAJE O OBJEKTU Budova LDN objekt B Objekt: Kontaktní adresa: Léčebna dlouhodobě nemocných Základní užití budovy: Doplňkové užití budovy: není 1994 Rok výstavby: Rok rekonstrukce: Podsklepená: 2 léčebna Počet podlaží: Provoz: Využití podkroví: Základní průměrné hodnoty pro stanovení tepelných ztrát dle ČSN lokalita návrhová teplota venkovního vzduchu θe průměrná vnitřní teplota objektu θi teplotní oblast zatížení větrem v krajině ne ne Jičín 15 C 22 C 2 3 m/s Stavební objemové řešení, využití objektu Budova, ve které je léčebna dlouhodobě nemocných umístěna, byla projektovaná jako poliklinika, ale již při výstavbě změnila způsob využití a byla postavena jako porodnice. Následně změnila využití na centrum pro léčbu chronických ran. Naposled byla budova upravena pro provoz léčebny dlouhodobě nemocných. Podzemní spojovací chodbou je spojena s pavilonem interny. Objekt má nosnou skeletovou konstrukci s jednostrannou vysazenou konzolou. Obvodové vyzdívané stěny jsou předsazené před skeletovou konstrukcí sloupů. Budova je nepodsklepená, pouze v místě zaústění podzemní spojovací chodby je podsklepená zde je přístup ke schodišti a dojezd lůžkového výtahu. Budova má dvě nadzemní podlaží základního využití a jednopodlažní přístavky. Střecha je plochá. Výplně otvorů tvoří okna dřevěná, zdvojená, vstupní dveře jsou hliníkové. Pouze výplně u hlavního vstupu dveře a okna jsou plastová. Dispoziční řešení Budova byla postavena v roce 1994 s dispozicí a s technologií pro užívání jako porodnice, v současné době je využívaná jako budova léčebny dlouhodobě nemocných LDN objekt B. 4

5 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov V budově je běžné dispoziční uspořádání v 1.NP a v 2.NP je střední chodba, ze které jsou přístupné jednotlivé pokoje pro pacienty, každý pokoj má vlastní sociální zázemí. Z chodby jsou přístupné místnosti provozního zázemí pro personál i pacienty příjem, čekárna, vyšetřovna, denní místnost, návštěvní místnost, kanceláře, prostory pro manipulaci s provozním vybavením. Propojení jednotlivých podlaží je jak hlavním i únikovým schodištěm, tak lůžkovými výtahy. Jeden výtah má dojezd v 1.PP v místech, kde ústí spojovací chodba se sousedním pavilonem Interny. Technické zařízení Do objektu jsou přivedeny elektrorozvody, teplo, studená a teplá voda. Teplo a TV jsou přivedené z kotelny, která je umístěna v pavilonu Interny a slouží k vytápění a ohřevu teplé vody pro obě budovy. Situace Objekt je umístěný na stavební parcele č v katastrálním území Nový Bydžov. Nový Bydžov je v okrese Jičín, v Královéhradeckém kraji. Nemocnice je na okraji městské zástavby na západ od Masarykova náměstí, Situace viz. příloha. B.2 Tepelně technické vlastnosti budov Budova má nosnou skeletovou konstrukci s vyzděným obvodovým pláštěm tl. 4 mm z plynosilikátových tvárnic. Nosnou konstrukci tvoří ŽB skelet o k.v. 3,6 m, stropní konstrukce je z ŽB panelů. Okna jsou původní dřevěná, zdvojená, u přístavby vstupu jsou již okna vyměněná, plastová, tepelně izolační. V budově nebyla z hlediska tepelně technického posouzení provedená žádná oprava ani zateplení. Nedochovala se žádná projektová dokumentace z doby výstavby. K dispozici je dílčí zaměření stávajícího stavu v roku 1994 ( k dispozici je půdorys 1.NP a 2.NP. které neodpovídají současnému stavu objektu) a zaměření 1.NP ze současnosti (pouze se základními rozměry, bez určení rozměrů výplní otvorů). Nejsou k dispozici řezy objektem se skladbami konstrukcí. Pro výpočty jsou proto pro některé konstrukce dosazené hodnoty, které odpovídají tepelně technickým vlastnostem normou požadovaných v době výstavby a na základě informací uživatele. B.2.1 Skladby konstrukcí V budově tvoří základní konstrukci montovaný skelet. V době realizace byly ze skeletu stavěny objekty občanské vybavenosti, jako podklady pro projekty i pro výstavbu existovaly typové detaily pro skladby konstrukcí. Z těchto katalogů jsou převzaty základní tepelně technické vlastnosti a skladby konstrukcí střechy a podlahy. 5

6 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Obvodový plášť OP 1 tvárnice plynosilikátové tl. 4 mm, oboustranně omítnuté Střecha ST 1 střecha nad hlavní budovou je střecha dvouplášťová ŽB panelová stropní konstrukce, tepelná izolace skelná rohož v tl.12, větraná vzduchová mezera, keramický panel s živičnou krytinou ST 2 ostatní plochy střech vyjma terasy tvoří střecha neupřesněná. Předpokládáme stejnou skladbu jako ST 1. Doporučená je realizace sondy a vyhodnocení jejího stavu. Do výchozích výpočtů jsou dosazené hodnoty, které byly min. požadované tepelně technickou normou v době výstavby. ST 3 terasa předpokládá se střecha jednoplášťová, keramická stropní konstrukce, tepelná izolace, živičná krytiny (terasa ) do výpočtů je dosazena hodnota normou požadovaná v době výstavby Podlaha na terénu POT 1 podlahy na terénu jsou původní, beton. podklad, hydroizolace, polystyrén v tl.4 mm, lepenka, beton. mazanina a nášlapná vrstva dle provozu Podlaha nad techn. podlažím PO 1 konstrukci tvoří keramický strop, podlaha s 3 mm polystyrénu Výplně otvorů Okna 1 dřevěná, zdvojená Okna 2 plastová, tepelně izolační s U = 1,4 Okna 3 plastová, tepelně izolační s U = 1,2 Vstupní dveře 1 hliníkové Vstupní dveře 2 plastové s s U = 1,4 B.2.2 Tepelně technické posouzení (porovnání s ČSN :211) TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ OP 1 ST 1 ST 2 ST 3 PO 1 POT 1 součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] UV vypočtené UN požadované UN doporučené,54,3,25,56,24,16,56,24,16,56,24,16,97,75,5,85,45,3 Pozn.: Hodnoty součinitelů prostupů tepla konstrukcí jsou vyšší než normou požadované. 6

7 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov B.3 Energetické vstupy B.3.1 Technická zařízení Zdroje energie Budova LDN objekt B je vytápěná kotelnou na zemní plyn. Pro budovu LDN B a pro internu byla vybudovaná samostatná plynová kotelna, která je umístěna v technickém podlaží interny. Z této kotelny je přivedená topná voda a teplá vody do budovy LDN. Rozvody jsou vedené temperovaným prostorem spojovací podzemní chodby. Do budovy je přivedená el. energie pro osvětlení, pro nouzový provoz budovy, provoz výtahů, provoz drobných, většinou mobilních spotřebičů. Žádná energie není samostatně měřená, faktury jsou vystavené pro celý areál nemocnice. Provozovatel předložil fakturace za energie za poslední tři uzavřené roky, tzn. 211, 212 a 213. Provozovatel předložil procentní přepočet pro hodnocenou budovu z celkové spotřeby za celý areál. Z těchto procentních údajů byly stanoveny spotřeby energií do tabulky energetické spotřeby budovy LDN B. Dodavatelé plynu se ve sledovaných letech 211,212 a 213 měnili. Plyn dodávali: firma Lumia, spol. s r.o. z Frýdku Místku, následně Obchodník Pragoplyn, a.s Praha, posledním dodavatelem je VEMEX s.r.o., Praha. B Vytápění Objekt je zásobovaný teplem z plynové kotelny. Zdroj tepla Zdrojem tepla jsou dva nízkoteplotní kotle RENDAMAX typ R 279. Účinnost kotle je minimálně 97% při teplotním spádu 75/6 C. Jmenovitý výkon jednoho kotle je 597 kw, snížený výkon je 15 kw. Kotle jsou chráněny proti přetlaku, proti nedovolenému překročení teploty topné vody, proti nedostatku vody. Jako expanzní zařízení je navržena automatická expanzní nádoba OLYMP, typ HC 7 S2. Topné okruhy jsou pro budovu Interny, pro budovu LDN, pro ohřev vzduchu pro vytápění spojovací chodby, pro ohřev bazénu rehabilitace a pro ohřev TV. Na okruzích jsou osazena čerpadla GRUNDFOS a WILO TOP. Kotelna byla vyprojektovaná v roce 23 a následně realizovaná. Před realizací kotelny byla v objektu výměníková stanice pára voda, když středotlaká pára byla přiváděná z centrální středotlaké kotelny. Došlo tak k decentralizaci zdroje tepla, ke snížení ztrát ve zdroji i v rozvodech při dodávce tepla pro budovu LDN. 7

8 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Otopná soustava Teplovodní soustava je původní, teplovodní se spádem 8/6 C. Soustava je řešena se spodním horizontálním rozvodem a stoupačkami k jednotlivým tělesům. Pod okny v jednotlivých místností jsou umístěna litinová otopná tělesa. Ukotvení na stěny je řešeno standardně na konzole. Propojení otopných těles a kotelny je provedeno rozvodem z ocelových trubek vedených spojovací podzemní chodbou. V objektu jsou rozvody v kanálku podlahy a nebo nad podlahou. Tělesa jsou původní, litinová. Na tělesech nejsou osazeny termoregulační ventily s hlavicemi. Měření a regulace Kotelna je provozovaná bez trvalé obsluhy, pouze s občasným dozorem. Regulace teploty topné vody je navržena směšováním přívodní topné vody se zpětnou vodou na topné větvi LDN. Teplota náběhové vody je regulována automaticky na základě venkovní teploty. Osazená digitální stanice umožňuje automatický provoz kotelny včetně zobrazení provozních údajů na displeji. Přepočet potřeby tepla na klimatické podmínky (denostupně) Uživatel předložil fakturace za spotřebu zemního plynu za sledované období roků 211, 212, 213 pro celý areál. Podíl budovy LDN B z celkové spotřeby je ve výši 13,4 %. Celková spotřeba tepla obsahuje teplo na vytápění i na ohřev TV. Protože spotřeba tepla se neměří, neuplatní se přepočet tepla dle denostupňů. ENERGIE V OBJEKTU SPOTŘEBA PLYNU V AREÁLU Spotřeba plynu Náklady Rok /rok tis.kč , 3.961, , , , ,71 Jednotková cena Kč/ 683,56 883,5 92,62 ENERGIE V OBJEKTU SPOTŘEBA PLYNU DLE PŘEPOČTU PRO LDNB Spotřeba celkem Ztráta ve zdroji Teplo UT + ohřevtv Rok /rok /rok /rok , 23,3 752, ,7 19,3 624, ,2 15,9 515,3 8

9 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov V objektu není samostatné měření spotřeby tepla na vytápění a na ohřev TV. Spotřeba tepla na ohřev TV je stanovena propočtem na základě spotřeby plynu v letních měsících, kdy je minimální spotřeba tepla na vytápění. Na změnách spotřeby plynu se podílí všechny provozy všech budov v areálu. Protože poměr stanovený pro budovu LDN B je konstantní, mění se i spotřeba plynu pro tento objekt, i když provoz budovy LDN se na tomto nárůstu nemusí podílet. Do energetické bilance je dosazena hodnota z roční potřeby tepla na základě zhotovených výpočtů. Tato hodnota je 911 GJ/rok pro vytápění a 118 GJ/rok pro ohřev vody. B Zdravotní technika Ohřev teplé užitkové vody je v kotelně v budově Interny. Osazené jsou ohřívače užitkové vody o celkovém objemu 12 l. V systému je osazený dávkovač chemikálií pro úpravu vody. Spotřeba teplé vody není měřená. Do energetické bilance byla dosazena hodnota vypočtená. B Vzduchotechnika, chlazení V budově bylo navržené a realizované VZD zařízení pro provoz porodnice. V současné době se žádné zařízení VZD nevyužívá. V současné době není zařízení v provozu a také nebude používané. Neprobíhají na něm revize ani opravy. Současný provoz zařízení nevyžaduje, proto není hodnocené a ani nejsou navržené jeho případné úpravy. Stávající dodávka tepla teplovodní soustavou a přímé větrání je pro všechny provozní místnosti dostačující. Pouze v sociálních zařízeních je nucené větránílokální odvody vzduchu pomocí ventilátorů. B Elektrorozvody Elektro instalace je původní. Zdrojem elektrického proudu jsou distribuční síť, vlastní náhradní zdroj, akumulátory DC 24V. Napěťová soustava je 3 NPE AC 5Hz4V/TNS Stávající elektrotechnická zařízení a rozvody Připojovací skříň SR3/1 je osazena na venkovní stěně objektu. V každém podlaží je osazený rozvaděč, rozvody jsou AYKY a CYKY. V rozvaděči jsou okruhy pro osvětlení zářivkami, pro zásuvky, pro technologická zařízení, nouzové osvětlení. Samostatné okruhy jsou i dle využití místností a provozů technologických zařízení např. původní operační sál, sterilizace, výtahy. Do energetické bilance je dosazena hodnota, která je průměrem spotřeby el. energie za poslední tři roky. Hodnota je daná přepočtem podílu pro budovu LDNB z celého areálu. Podíl je ve výši 11,4%. 9

10 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Zhodnocení výchozího stavu Na objektu probíhají pravidelně revize a objekt je bezpečný z hlediska provozu. Stávající elektroinstalace je udržována v provozuschopném stavu. Osazená jsou zářivková svítidla, pouze v sociálním zařízení jsou osazeny žárovky. Běžné osvětlení doplňují speciální svítidla pro realizaci lékařských úkonů a svítidla nouzového osvětlení. Na spotřebě elektr. energie se podílí kromě osvětlení provoz zařízení výtahů, ventilátorů, vybavení lékařských pracovišť, kuchyňky. Zařízení jsou jak pevná, tak mobilní se zapojením do zásuvek. Jejich podíl na spotřebě elektr. energie se mění se způsobem využití hodnocené budovy (porodnice, OLU, LDN). ENERGIE ELEKTRICKÁ ENERGIE Spotřeba el. energie Rok /rok , , ,258 Náklady tis. Kč Podíl pro LDNB /rok 67,18 71,61 66,92 Spotřeby energií spotřeba plynu a elektr. energie jsou měřené pouze pro celý areál nemocnice. Do energetické bilance budovy jsou dosazené hodnoty, které byly pro budovu stanoveny na základě fakturací celkové spotřeby a z výpočtů po přepočtu na procentní zastoupení hodnocené budovy na této spotřebě určil uživatel areálu. Průměrná hodnota je 68,5 /rok. U elektrické energie byla dodaná spotřeba areálu bez údajů o ceně zaplacené. Dodaná byla cena elektr. energie podle smluvní dohody pro rok 214. B.3.2 Energetická spotřeba Spotřeby energií spotřeba plynu a elektr. energie jsou měřené pouze pro celý areál nemocnice. Do roční spotřeby budovy jsou dosazené hodnoty, které byly pro budovu stanoveny na základě fakturací celkové spotřeby elektr. energie a z výpočtů po přepočtu na procentní zastoupení hodnocené budovy na této spotřebě určil uživatel areálu. Elektr. energie je průměrnou spotřebou tří sledovaných roků 211 až 213 po procentním přepočtu pro budovu LDN B ve výši 11,4 %. Celková potřeba tepla pro energetickou bilanci je daná z výpočtů potřeby tepla pro vytápění a pro ohřev TV. Výpočet zpracoval EA na základě současných provozních podmínek budovy. Ceny energií pro rok 214: plyn 1.25, Kč za a 3.5, Kč za elektr. energie. Všechny ceny energií a náklady za energie jsou uvedeny bez DPH. 1

11 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Roční energetická spotřeba energetická bilance před realizací opatření VSTUPY PALIV PRO ROK: PŘED REALIZACÍ PROJEKTU Jednotka Množství Vstupy paliv a energie Elektřina 68,5 Teplo Zemní plyn 36,7 Jiné plyny Hnědé uhlí t Černé uhlí t Koks t Jiná pevná paliva t TTO t LTO t Nafta t Druhotné zdroje GJ Obnovitelné zdroje GJ / Jiná paliva GJ Celkem vstupy paliv a energie Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie B.4 Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ/rok Roční náklady v tis. Kč 3,6 246,6 239,75 3, ,37 135,6 554,12 135,6 554,12 Vlastní zdroje energie Do budovy je přivedené teplo na vytápění a teplá voda z plynové kotelny, která je i pro další objekt areálu internu. Elektrická energie se kupuje. B.5 Rozvody energie Elektrorozvody jsou stávající. Rozvody tepla a otopná tělesa jsou stávající. Oboje rozvody jsou na hraně životnosti. B.6 Spotřebiče energie Nejvýznamnější spotřeba energie je energie na vytápění, následují osvětlení a ohřev teplé vody. Kotle, jak již bylo uvedeno, jsou 1 let staré s poměrně vysokou účinností 97 %. Svítidla jsou odlišného provedení a stáří. V místnostech po rekonstrukci jsou svítidla nová úsporná. Na spotřebě elektr. energie se podílí provoz výtahů, vybavení odborných pracovišť doktorů, vybavení zázemí. 11

12 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov B.7 Systém managementu hospodaření s energií Areál nemocnice Nový Bydžov byl upravený v provozu vzhledem ke skutečnosti, že byl správou převedený pod Oblastní nemocnici Jičín. Některé pavilony byly provozně upraveny, jiné se budou i pronajímat. Nejsou sledované jednotlivé spotřeby provozovaných objektů. Nově osazené kotle a vybavení kotelny umožňují řízení, regulaci, sledování provozu a rychlé zásahy do něj. Stávající stav se bude muset změnit. Následovat bude zavedení energetického managementu dle vyhlášky ČSN EN ISO 51. C. VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU C.1 Vyhodnocení účinnosti užití energie Ve zdrojích energie Osazené kotle na zemní plyn má účinnost 97 %. Rozvody v kotelně při její realizaci jako náhrada za předávací stanici jsou nové s vyhovující tepelnou izolací. V rozvodech tepla Rozvody vytápění jsou izolované dle původních předpisů, tzn. nedostatečně. Jsou však vedené převážně vytápěnými prostory spojovací chodbou a hodnocenou budovou (nad podlahou a v kanálku podlahy). Rozvody TV vody jsou izolované podle původních předpisů, tzn. nedostatečně. Ve spotřebičích energie V budově se vzhledem k využití objektu z hlediska bezpečného provozu obnovují jednotlivé spotřebiče, a tak dochází ke snižování spotřeby energie. Účinnosti jednotlivých zařízení odpovídají stávajícím požadavkům. V budově nejsou instalována žádná zařízení s výrazně nehospodárnou spotřebou energií. C.2 Vyhodnocení tepelně technických vlastností Konstrukce budov z hlediska tepelně technických vlastností při porovnání s požadavky ČSN nevyhovují až na některé výplně otvorů, které jsou osazeny nové, plastové, tepelně izolační. Obvodové stěny, podlahy na terénu, střechy, původní výplně otvorů nesplňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla (viz B.2.2 Tepelně technické posouzení). 12

13 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Budova jako celek je hodnocena dle energetického štítku (průměrného součinitele prostupu tepla) ve třídě E nehospodárná. C.3 Vyhodnocení managementu hospodaření energií Vlastník objektu zatím nemá zavedený energetický management. Dle ČSN EN 51 lze v jakékoliv organizaci vytvářet systémy a procesy nezbytné pro sledování spotřeby energie, snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a využívání spotřeby energie ekonomicky. Zavedení managementu je jedním z doporučených opatření. C.4 Celková energetická bilance Do energetické bilance jsou dosazeny hodnoty, které u spotřeby plynu vychází z údajů na základě výpočtu pro hodnocenou budovu. U elektr. energie je dosazena hodnota průměrná za tři sledované roky po přepočtu pro danou budovu LDNB. Provozní náklady jsou uvedeny bez DPH. C.4.1 Výchozí roční energetická bilance VÝCHOZÍ ROČNÍ ENERGETICKÁ BILANCE PRO HISTORICKOU BUDOVU Energie Náklady ř. Ukazatel D. Vstupy paliv a energie Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 ř.4) Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. 5) Spotřeba energie na vytápění (z ř. 5) Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. 5) Spotřeba energie na větrání (z ř. 5) Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. 5) Spotřeba energie na osvětlení (z ř. 5) Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) GJ ,3 375,3 375,3 19,2 254,7 tis. Kč 554,12 554,12 554,12 19,68 261, ,8 33, ,5 239,75 NAVRŽENÁ OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI UŽITÍ ENERGIE 13

14 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov D.1 Opatření stavebně konstrukční Navržené je zateplení obvodových stěn, střechy a osazení nových výplní otvorů, které zůstaly v původním stavu. Budova patří mezi objekty zdravotní, tzn. že z hlediska požární bezpečnosti jsou pro zateplení předepsané konkrétní materiály. V případě použití jiného materiálu nebo při nezbytných úpravách, ke kterým může dojít po vyhodnocení skutečného stavu konstrukce, je nezbytné dodržet výpočtovou hodnotu součinitele tepelné vodivosti materiálu, nebo při použití jiného materiálu dodržet vypočtenou hodnotu součinitele prostupu tepla U dané konstrukce D.1.1. Zateplení stavebně konstrukční úpravy návrh Obvodový plášť OP1 Obvodový plášť bude zateplený kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem minerálního vlákna. Navržený je zateplovací systémem s tepelným izolantem orsil s podélnými vlákny, krytým tenkovrstvou omítkou. Použit bude izolant s výp. =,36 Wm1K 1. v tl. 14 mm, krytý tenkovrstvou omítkou. Pro zateplení bude použit certifikovaný zateplovací systém, vnější povrchová úprava tenkovrstvou omítkou. Před realizací je nutné provést příslušné sanační úpravy fasády pro osazení zateplovacího kontaktního systému. Ostění otvorů bude zatepleno v tloušťce izolantu dle skutečného provedení stavby, doporučeno je 4 (3) mm. Střecha ST1 Zateplení dvouplášťové střechy bude navržené v PD. Lze doplnit stávající skladbu tepelné izolace z čedičové plsti nafoukáním minerálních vláken se zachováním dvouplášťové střechy. Nebo lze ze střechy dvouplášťové (s keramickým vrchním pláštěm) zakrytím větracích otvorů a položením tepelné izolace s vrchní živičnou krytinou vytvořit střechu jednoplášťovou. Pro vyhodnocení stávajícího stavu lze sondou nebo odebráním vrchního keramického panelu vyhodnotit stávající stav tepelné izolace a zachovat ji doplnit novou nebo odebrat a nahradit novou. V případě odebrání bude nová izolace v tl. 28 mm izolantem s výp. =,39 Wm1K 1. Při zachování tepelné izolace bude nová vrstva izolace v tl. 22 mm izolantem s výp. =,39 Wm1K 1. V ostatních případech bude dopočtena požadovaná tl. vrstvy tak, aby bylo dosaženo U =,15 pro celou posuzovanou skladbu střechy. Střecha ST2 Střecha nad přízemní přístavbou bude zateplená stejným způsobem jako střecha ST1. 14

15 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Střecha ST3 Střecha nad přízemní přístavbou terasa zůstane zachována. Nelze ji zateplit vně a zateplení z vnitřní strany nelze realizovat. Jedná se o malé plochy, které tepelnou ztrátu objektu neovlivní. Podlahy na terénu POT 1 Podlahy na terénu zůstanou zachovány. Vybourání podlah by bylo neekonomické. Podlahy nad techn.podlažím PO 1 Podlaha nad technickým podlažím budou zachovány. Jedná se o velmi malou plochu, nad spojovací chodbou, která je vytápěná. Výplně otvorů V budově převažují okna dřevěná, zdvojená, z doby výstavby, tzn. 2 let stará. Jen některá okna a vstupní dveře jsou plastové, tepelně izolační s hodnotami U = 1,4, U =1,2 [W/(m2.K)]. V objektu zůstaly i původní ocelové dveře. Původní dřevěná okna nahradí nová plastová, tepelně izolační s U = 1,2 [W/(m2.K)] pro okna jako celek. Vstupní ocelové dveře nahradí nové s U = 1,7 [W/(m2.K) jedná se o dveře do zádveří, kde požadovaná hodnota je Upož = 3,5 [W/(m2.K). Vyhodnocení tepelně technických parametrů konstrukcí budov u vybraných variant dle ČSN 73542:211 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE ZATEPLENÉ OP1 ST1 ST2 Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] UV vypočtené UN požadované UN doporučené,2,3,25,15,24,16,15,24,16 Pozn. Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou nižší než hodnoty normou doporučené. Výplně otvorů Normová hodnota součinitele prostupu tepla pro okna z vytápěného prostoru do exteriéru je UN požad = 1,5 W/(m2K), UN dopor. = 1,2 W/(m2K). Pro dveře z vytápěného prostoru do exteriéru je UN požad = 1,7 W/(m2K), UN dopor. = 1,2 W/(m2K). Pro dveře z temperovaného prostoru do exteriéru je UN požad = 3,5 W/(m2K), UN dopor. = 2,3 W/(m2K). 15

16 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Varianty stavebních úprav Varianta 1: stávající stav Varianta 2: obvodový plášť zateplený 14 mm výplně otvorů osazeny nové, tepelně izolační Varianta 3: obvodový plášť zateplený 14 mm výplně otvorů osazeny nové, tepelně izolační zateplená střecha NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE (model. řešení variant) Výsledný měrný tepelný tok Potřeba energie Ekonomické zhodnocení H (W/K) potřeba (GJ/rok) úspora (GJ/rok) úspora (%) Náklady (tis.kč) Úspora (tis.kč) Prostá návratnost VÝCH.STAV: VARIANTA ,4 917 VARIANTA 2 226,3 VARIANTA , , ,5 Varianta Popis opatření výchozí stav , zateplení obvodového pláště, nové tepelně izol. výplně otvorů zateplení obvodového pláště a střechy, nové tepelně izol. výplně Ekonomické hodnocení je orientační, jsou započteny úspory tepla dosažené pouze zateplením konstrukcí a s vyjádřením prosté nediskontované návratnosti. Hodnocení slouží k porovnání variant pro následné výpočty. Ekonomické hodnocení je v části E, Tepelně technické posouzení budovy ROZLOŽENÍ MĚRNÝCH TEPELNÝCH TOKŮ Stávající stav 1 Varianta 2 Měrný tepelný tok H W/K % W/K % Prostupem Hd, Htb, Hg 236,5 71, 1427,4 63,1 Větráním Hv 832,9 29, 832,9 36,9 Výsledný H 2869, ,3 1 Měrný tepelný tok v % 1 78,8 16 Varianta 3 W/K % 165,9 56,1 832,9 43,9 1898,8 1 66,2

17 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Rozložení měrných tepelných toků po konstrukcích (bez tepelných vazeb) ROZLOŽENÍ MĚRNÝCH TEPELNÝCH TOKŮ PO KONSTRUKCÍCH Stávající stav 1 Varianta 2 Varianta 3 Konstrukce W/K % W/K % W/K % Obvodové stěny 468,8 24,8 173,6 13,6 173,6 18,9 Střecha, stropy 57,4 26,9 57,4 39,7 145,9 15,9 Podlahy 259,5 13,7 259,5 2,3 259,5 28,3 Výplně otvorů 653,1 34,6 339,1 26,5 339,1 36,9 Ostatní konstrukce Celkem 1888, , ,1 1 Měrný tepelný tok v % 1 67,7 48,6 D.1.2. Energetická náročnost objektu Energetickou náročnost budovy určují kvalita tepelně technických vlastností obálky budovy a kvalita zdrojů energií a způsob jejich provozu (využití). Základními vlastnostmi, které významně charakterizují kvalitu obálky budovy ve vztahu k její energetické náročnosti, jsou vlastnosti popisující tepelný tok prostupem tepla. ČSN :211 předepisuje kvalitu obálky budovy. Hodnocení je ve dvou kritériích, která musí být splněna. Hodnotí se součinitel prostupu tepla u jednotlivých konstrukcí a průměrný součinitel prostupu tepla Uem obálky budovy. Tyto vlastnosti jsou závazné jako normové hodnoty díky odkazům v závazných předpisech v rámci provedení stavebního zákona a jeho prováděcími vyhláškami (obecně technické požadavky na výstavbu, popř. jako porovnávací ukazatele v rámci provedení zákona o hospodaření s energií č. 46/2 Sb. v úplném znění, a vyhláškou č. 78/213 Sb. o energetické náročnosti budov). Kromě hodnocení součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle ČSN :211, a průměrného součinitele prostupu tepla budovy, je výstupem i energetický štítek obálky budovy. Výsledkem hodnocení dle vyhl. č. 78/213 Sb. je stanovení energetické náročnosti budovy a porovnání této hodnoty s energetickou náročností referenční budovy při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a standardního užívání budovy. Energetická náročnost budovy dle vyhl. č. 78/213 Sb. se stanovuje výpočtem množství celkové roční dodané energie potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení včetně pomocných energií při standardizovaném užívání budovy porovnáním s referenční budovou. Energetický audit hodnotí skutečné spotřeby všech energií, které jsou přivedené do budovy, tzn. i energie na provoz a technologii spotřebované za skutečného provozu, (který nemusí být standardní). Proto se skutečné spotřeby energií uvedené v energetickém auditu liší od spotřeb energií vypočtených v průkazu energetické náročnosti budovy. Pro budovu LDN není měření spotřeby, proto i v EA jsou dosazené vypočtené hodnoty. 17

18 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov STAVEBNĚ ENERGETICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY Varianta A/V faktor tvaru budovy m /m,47 Uem vypočtený průměrný součinitel prostupu,69 tepla W/(m2.K) Uem,N normou požadovaný průměrný,39 součinitel prostupu tepla W/(m2.K) klasifikační ukazatel CI 1,8 Klasifikační třída E Slovní vyjádření klasifikační třídy nehospodárná Varianta 2,47,48 Varianta 3,47,36,39,39 1,2 D nevyhovující,9 C vyhovující D.2 Opatření technologická Vytápění Zdroj pro vytápěný budovy (plynové kotle) je 1 let starý, účinnost je 97 %. Kotelna současně vytápí i druhou budovu Internu. Nejsou navržena žádná technologická opatření, pouze provozní. V objektu nejsou na otopných tělesech osazené TRV s hlavicemi. Doporučené je jejich osazení. Energetický audit počítá s dosažením úspory min. 6 % ze spotřeby energie na vytápění po zateplení budovy v daném rozsahu po osazení TRV s hlavicemi. Náklady na toto opatření však nejsou v EA započteny na základě platných pokynů OPŽP. Zdravotní technika Tak jako vytápění, tak ohřev TV byl nově zřízen před 1 lety současně s realizací plynové kotelny. Není doporučené žádné technologické opatření. Elektrorozvody Během dispozičních a drobných stavebních úprav, které provázejí změny využívání budovy, dochází k drobným úpravám v rozvodech elektro, současně se mění zařízení a spotřebiče, které jsou vázány na provozní činnost. Dochází i ke změně osazení typu osvětlovacích těles. V budově převažují zařízení a svítidla s nízkou spotřebou energie. Proto nejsou navržená žádná opatření. K diskusi se jen přikládá otázka typu osazených zářivek s předřadníkem. Jedná se o zářivková svítidla, která svou konstrukcí a účinnými zdroji osvětlení mají podstatně vyšší účinnost než zářivková svítidla starší konstrukce a bodová svítidla žárovková. Další úspory je možno dosáhnout rozdělením světelných okruhů na více stupňů se samostatným ovládáním. Možnost osazení zářivek s elektronickými předřadníky. Výhody tohoto řešení: 18

19 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov 1. Dojde k prodloužení doby životnosti zářivkových trubic. U svítidel s tlumivkou je životnost trubic cca 12 hodin, u svítidel s elektronickým předřadníkem je doba životnosti 15 hodin. 2. Příkon svítidla s tlumivkou 45 W, s předřadníkem 36 W. V případě 6 ks svítidel 2x18 W, T8 je celkový příkon 2,7 kw u tlumivek a 2,16 kw u předřadníků. Úspora spotřeby el. energie je u svítidel s elektronickým předřadníkem cca 2 %. Nevýhodou tohoto řešení je vyšší pořizovací cena svítidel s elektronickým předřadníkem. Návratnost této investice je dlouhodobá. Doba návratnosti se bude řídit dobou provozu, ale v každém případě přesahuje dobu životnosti. Nelze doporučit náhradu stávajících svítidel za nová jako krok k dosažení úspor, protože do nákladů investic vstupuje plná cena svítidla s předřadníkem, montáž. Pouze v případě konce životnosti stávajících svítidel, kdy je nezbytná jejich náhrada novými, se jejich osazení doporučuje. Pořizovací náklady se navýší pouze o rozdíl cen obou druhů zářivek. D.3 Návrh změny zdroje energií Základní zdroj energie 2 kotle na zemní plyn jsou 1 let staré, mají účinnost od 97 %. Při dimenzování zdroje byla rozhodující budova Interny, která je výrazně větší. Již zřízení nové kotelny pro Internu bylo krokem k decentralizaci zdrojů tepla na vytápění v areálu nemocnice. Oddělit nyní budovu LDN a zřídit pro ni nový zdroj by bylo neekonomické, není proto navržené žádné opatření. S blížícím se koncem životnosti zdroje bude vhodné uvažovat o možnosti volby jiného zdroje, posoudit a vyhodnotit vše v reálné době. Možné je zavedení ohřevu TV solárními kolektory, i když vzhledem k umístění kotelny v Interně by se daná problematika týkala spíše budovy Interny. Z uvedeného vyplývá, že změny zdroje je vhodné řešit v sounáležitostech celého areálu. To i vzhledem k úpravám provozu na základě převedení areálu v Novém Bydžově pod Oblastní nemocnici v Jičíně. Studie osazení nového zdroje není obsahem toho EA, který je zpracovaný pouze pro budovu LDN a se zaměřením na splnění podmínek dotačního programu OPŽP. D.4 Přehled opatření Protože je energetický audit podkladem pro žádost o dotace z programu OPŽP osa 3.2, směšují se úspory dosažené snížením energetické náročnosti zateplením konstrukcí s případnými úsporami dosaženými technolog. opatřením podle požadavků stanovených v programu OPŽP. Úspory je možné započítat, ale náklady na jejich realizaci nejsou započitatelné. Na tělesech budou osazeny TRV s hlavicemi. Nezbytné bude realizovat energetický management, a to nejen pro budovu LDN B, ale pro celý areál. Vyhodnocení jednotlivých spotřeb energií je nezbytné jako podklad pro následné hodnocení celého areálu. Proto jsou navržená pouze následná opatření. 19

20 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Opatření A nízkonákladová opatření zavedení energetického managementu Opatření B vysokonákladové opatření zateplení dle var. 2 + osazení TRV Opatření C vysokonákladové opatření zateplení dle var. 3 + osazení TRV ENERGIE V OBJEKTU POTŘEBA TEPLA PRO LDNB Stav potřeba celkem ztráta zdroj + rozvody varianta GJ/rok GJ/rok Stávající Var Var OPATŘENÍ B SPOTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ Spotřeba energie Provozní náklady Stav /rok tis. Kč Výchozí 271,4 278,2 Po opatření 177,2 181,7 Úspora 94,2 96,5 OPATŘENÍ C SPOTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ Spotřeba energie Provozní náklady Stav /rok tis. Kč Výchozí 271,4 278,2 Po opatření 127,5 13,7 Úspora 143,9 147,5 Teplo UT + ohřevtv GJ/rok Investiční náklady tis. Kč 3649 Investiční náklady tis. Kč 5413 E. VARIANTY Z NÁVRHU JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ E.1 Doporučené varianty Jako varianta I. je zateplení objektu dle opatření B. Jako varianta II. byla zateplení objektu dle opatření C. Obě varianty obsahují i nízkonákladová opatření přepočet otopné soustavy, nastavení vyvážení celé soustavy, vyvažovacích ventilů, nastavení průtoků, osazení TRV s hlavicemi. Do celkových investičních nákladů nejsou náklady na technologická opatření započteny. Ostatní technologická opatření ( např. změnu zdroje) je možné realizovat z důvodů konce životnosti a s vyhodnocením dle vstupních podmínek v reálné době. 2

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Energetický audit EMTEST. Bytový dům Albrechtická 156, 794 01 Krnov. spol. s r.o. www.emtest.eu Člen AEM, AEA

Energetický audit EMTEST. Bytový dům Albrechtická 156, 794 01 Krnov. spol. s r.o. www.emtest.eu Člen AEM, AEA EMTEST Dvořákova 2 737 01 Český Těšín spol. s r.o. ENGINEERING www.emtest.eu Člen AEM, AEA tel.: +420 558 712 129, tel./fax: +420 558 731 080, e-mail: emtest@emtest,eu Energetický audit Bytový dům Albrechtická

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8

ENERGETICKÝ AUDIT. Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 ENERGETICKÝ AUDIT Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 Předkládá: POLYTIOM s. r. o. Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 Evidenční číslo: EA0769-201360 Vypracoval: Ing. Jan

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela

ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela ENERGETICKÝ AUDIT dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb. Kulturní dům Citadela Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov Předkládá: SOLMAX s. r. o. Svatovítská 543/5, 160 00 Praha 6 Tel: 737

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk

El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk Zadavatel auditu: Město Vamberk Husovo náměstí 1, 51754 Vamberk IČ: 275492 Zpracovatel auditu: Energy Consulting Service, s.r.o. Žižkova

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy KIS SU s.r.o. Most Moskevská 58 434 1, Most tel.: 476 14 189 fax.: 476 14 563 mobil.: 62 445 169 email: suecr@volny.cz www.suecr.cz Průkaz energetické náročnosti budovy dministrativní budova Kolářská 451

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. HOTEL MEDLOV HLAVNÍ BUDOVA FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU Vedeno pod č. zakázky: 13298 Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová říjen

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství Naše činnosti : Energetické audity Průkazy energetické náročnosti Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství Pasivní domy - poradenství Termovizní měření Optimalizace dodávek energií Vyregulování

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to?

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to? průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to Průkaz nergetické Náročnosti udovy ČSTÉ OTÁZKY Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na domy a byty, které majitel nechce prodat

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn - 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více