ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B"

Transkript

1 ENERGETICKÝ AUDIT NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN objekt B Jana Maláta Nový Bydžov ENERGETICKÝ SPECIALISTA: ING. VĚRA SYTAŘOVÁ Číslo oprávnění ES v seznamu MPO: 11 Evidenční číslo os.: energetický audit 1 /

2 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov OBSAH: I. ZPRÁVA ENERGETICKÉHO AUDITU A. B. C. D. E. F. G. H. I. II. Identifikační údaje Popis stávajícího stavu Vyhodnocení stávajícího stavu Návrhy opatření ke zvýšení účinnosti energie Varianty z návrhů jednotlivých opatření Výběr optimální varianty Doporučení energetického specialisty Evidenční list energetického auditu Kopie oprávnění PŘÍLOHY: Situace Fotodokumentace Protokoly energetických štítků Ekonomika 2

3 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1 Vlastník předmětu EA: KÚ Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí Hradec Králové IČ: DIČ: CZ A.2 Zadavatel EA: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Bolzanova Jičín IČ: DIČ: CZ A.3 Uživatel objektu EA: Oblastní nemocnice Jičín, a.s., nemocnice Nový Bydžov Jana Maláta Nový Bydžov A.4 Předmět EA: Budova LDN objekt B V areálu nemocnice Nový Bydžov A.5 Účel EA: zpracování EA jako podklad pro podání žádosti o dotace z programu OPŽP osa 3.2. A.6 Zpracování : ing. Věra Sytařová Br. Veverkových Pardubice tel.: IČ: energetický specialista zapsán v seznamu MPO pod č. 11 3

4 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov B. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU B.1 Základní údaje o předmětu EA: OBECNÉ ÚDAJE O OBJEKTU Budova LDN objekt B Objekt: Kontaktní adresa: Léčebna dlouhodobě nemocných Základní užití budovy: Doplňkové užití budovy: není 1994 Rok výstavby: Rok rekonstrukce: Podsklepená: 2 léčebna Počet podlaží: Provoz: Využití podkroví: Základní průměrné hodnoty pro stanovení tepelných ztrát dle ČSN lokalita návrhová teplota venkovního vzduchu θe průměrná vnitřní teplota objektu θi teplotní oblast zatížení větrem v krajině ne ne Jičín 15 C 22 C 2 3 m/s Stavební objemové řešení, využití objektu Budova, ve které je léčebna dlouhodobě nemocných umístěna, byla projektovaná jako poliklinika, ale již při výstavbě změnila způsob využití a byla postavena jako porodnice. Následně změnila využití na centrum pro léčbu chronických ran. Naposled byla budova upravena pro provoz léčebny dlouhodobě nemocných. Podzemní spojovací chodbou je spojena s pavilonem interny. Objekt má nosnou skeletovou konstrukci s jednostrannou vysazenou konzolou. Obvodové vyzdívané stěny jsou předsazené před skeletovou konstrukcí sloupů. Budova je nepodsklepená, pouze v místě zaústění podzemní spojovací chodby je podsklepená zde je přístup ke schodišti a dojezd lůžkového výtahu. Budova má dvě nadzemní podlaží základního využití a jednopodlažní přístavky. Střecha je plochá. Výplně otvorů tvoří okna dřevěná, zdvojená, vstupní dveře jsou hliníkové. Pouze výplně u hlavního vstupu dveře a okna jsou plastová. Dispoziční řešení Budova byla postavena v roce 1994 s dispozicí a s technologií pro užívání jako porodnice, v současné době je využívaná jako budova léčebny dlouhodobě nemocných LDN objekt B. 4

5 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov V budově je běžné dispoziční uspořádání v 1.NP a v 2.NP je střední chodba, ze které jsou přístupné jednotlivé pokoje pro pacienty, každý pokoj má vlastní sociální zázemí. Z chodby jsou přístupné místnosti provozního zázemí pro personál i pacienty příjem, čekárna, vyšetřovna, denní místnost, návštěvní místnost, kanceláře, prostory pro manipulaci s provozním vybavením. Propojení jednotlivých podlaží je jak hlavním i únikovým schodištěm, tak lůžkovými výtahy. Jeden výtah má dojezd v 1.PP v místech, kde ústí spojovací chodba se sousedním pavilonem Interny. Technické zařízení Do objektu jsou přivedeny elektrorozvody, teplo, studená a teplá voda. Teplo a TV jsou přivedené z kotelny, která je umístěna v pavilonu Interny a slouží k vytápění a ohřevu teplé vody pro obě budovy. Situace Objekt je umístěný na stavební parcele č v katastrálním území Nový Bydžov. Nový Bydžov je v okrese Jičín, v Královéhradeckém kraji. Nemocnice je na okraji městské zástavby na západ od Masarykova náměstí, Situace viz. příloha. B.2 Tepelně technické vlastnosti budov Budova má nosnou skeletovou konstrukci s vyzděným obvodovým pláštěm tl. 4 mm z plynosilikátových tvárnic. Nosnou konstrukci tvoří ŽB skelet o k.v. 3,6 m, stropní konstrukce je z ŽB panelů. Okna jsou původní dřevěná, zdvojená, u přístavby vstupu jsou již okna vyměněná, plastová, tepelně izolační. V budově nebyla z hlediska tepelně technického posouzení provedená žádná oprava ani zateplení. Nedochovala se žádná projektová dokumentace z doby výstavby. K dispozici je dílčí zaměření stávajícího stavu v roku 1994 ( k dispozici je půdorys 1.NP a 2.NP. které neodpovídají současnému stavu objektu) a zaměření 1.NP ze současnosti (pouze se základními rozměry, bez určení rozměrů výplní otvorů). Nejsou k dispozici řezy objektem se skladbami konstrukcí. Pro výpočty jsou proto pro některé konstrukce dosazené hodnoty, které odpovídají tepelně technickým vlastnostem normou požadovaných v době výstavby a na základě informací uživatele. B.2.1 Skladby konstrukcí V budově tvoří základní konstrukci montovaný skelet. V době realizace byly ze skeletu stavěny objekty občanské vybavenosti, jako podklady pro projekty i pro výstavbu existovaly typové detaily pro skladby konstrukcí. Z těchto katalogů jsou převzaty základní tepelně technické vlastnosti a skladby konstrukcí střechy a podlahy. 5

6 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Obvodový plášť OP 1 tvárnice plynosilikátové tl. 4 mm, oboustranně omítnuté Střecha ST 1 střecha nad hlavní budovou je střecha dvouplášťová ŽB panelová stropní konstrukce, tepelná izolace skelná rohož v tl.12, větraná vzduchová mezera, keramický panel s živičnou krytinou ST 2 ostatní plochy střech vyjma terasy tvoří střecha neupřesněná. Předpokládáme stejnou skladbu jako ST 1. Doporučená je realizace sondy a vyhodnocení jejího stavu. Do výchozích výpočtů jsou dosazené hodnoty, které byly min. požadované tepelně technickou normou v době výstavby. ST 3 terasa předpokládá se střecha jednoplášťová, keramická stropní konstrukce, tepelná izolace, živičná krytiny (terasa ) do výpočtů je dosazena hodnota normou požadovaná v době výstavby Podlaha na terénu POT 1 podlahy na terénu jsou původní, beton. podklad, hydroizolace, polystyrén v tl.4 mm, lepenka, beton. mazanina a nášlapná vrstva dle provozu Podlaha nad techn. podlažím PO 1 konstrukci tvoří keramický strop, podlaha s 3 mm polystyrénu Výplně otvorů Okna 1 dřevěná, zdvojená Okna 2 plastová, tepelně izolační s U = 1,4 Okna 3 plastová, tepelně izolační s U = 1,2 Vstupní dveře 1 hliníkové Vstupní dveře 2 plastové s s U = 1,4 B.2.2 Tepelně technické posouzení (porovnání s ČSN :211) TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ OP 1 ST 1 ST 2 ST 3 PO 1 POT 1 součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] UV vypočtené UN požadované UN doporučené,54,3,25,56,24,16,56,24,16,56,24,16,97,75,5,85,45,3 Pozn.: Hodnoty součinitelů prostupů tepla konstrukcí jsou vyšší než normou požadované. 6

7 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov B.3 Energetické vstupy B.3.1 Technická zařízení Zdroje energie Budova LDN objekt B je vytápěná kotelnou na zemní plyn. Pro budovu LDN B a pro internu byla vybudovaná samostatná plynová kotelna, která je umístěna v technickém podlaží interny. Z této kotelny je přivedená topná voda a teplá vody do budovy LDN. Rozvody jsou vedené temperovaným prostorem spojovací podzemní chodby. Do budovy je přivedená el. energie pro osvětlení, pro nouzový provoz budovy, provoz výtahů, provoz drobných, většinou mobilních spotřebičů. Žádná energie není samostatně měřená, faktury jsou vystavené pro celý areál nemocnice. Provozovatel předložil fakturace za energie za poslední tři uzavřené roky, tzn. 211, 212 a 213. Provozovatel předložil procentní přepočet pro hodnocenou budovu z celkové spotřeby za celý areál. Z těchto procentních údajů byly stanoveny spotřeby energií do tabulky energetické spotřeby budovy LDN B. Dodavatelé plynu se ve sledovaných letech 211,212 a 213 měnili. Plyn dodávali: firma Lumia, spol. s r.o. z Frýdku Místku, následně Obchodník Pragoplyn, a.s Praha, posledním dodavatelem je VEMEX s.r.o., Praha. B Vytápění Objekt je zásobovaný teplem z plynové kotelny. Zdroj tepla Zdrojem tepla jsou dva nízkoteplotní kotle RENDAMAX typ R 279. Účinnost kotle je minimálně 97% při teplotním spádu 75/6 C. Jmenovitý výkon jednoho kotle je 597 kw, snížený výkon je 15 kw. Kotle jsou chráněny proti přetlaku, proti nedovolenému překročení teploty topné vody, proti nedostatku vody. Jako expanzní zařízení je navržena automatická expanzní nádoba OLYMP, typ HC 7 S2. Topné okruhy jsou pro budovu Interny, pro budovu LDN, pro ohřev vzduchu pro vytápění spojovací chodby, pro ohřev bazénu rehabilitace a pro ohřev TV. Na okruzích jsou osazena čerpadla GRUNDFOS a WILO TOP. Kotelna byla vyprojektovaná v roce 23 a následně realizovaná. Před realizací kotelny byla v objektu výměníková stanice pára voda, když středotlaká pára byla přiváděná z centrální středotlaké kotelny. Došlo tak k decentralizaci zdroje tepla, ke snížení ztrát ve zdroji i v rozvodech při dodávce tepla pro budovu LDN. 7

8 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Otopná soustava Teplovodní soustava je původní, teplovodní se spádem 8/6 C. Soustava je řešena se spodním horizontálním rozvodem a stoupačkami k jednotlivým tělesům. Pod okny v jednotlivých místností jsou umístěna litinová otopná tělesa. Ukotvení na stěny je řešeno standardně na konzole. Propojení otopných těles a kotelny je provedeno rozvodem z ocelových trubek vedených spojovací podzemní chodbou. V objektu jsou rozvody v kanálku podlahy a nebo nad podlahou. Tělesa jsou původní, litinová. Na tělesech nejsou osazeny termoregulační ventily s hlavicemi. Měření a regulace Kotelna je provozovaná bez trvalé obsluhy, pouze s občasným dozorem. Regulace teploty topné vody je navržena směšováním přívodní topné vody se zpětnou vodou na topné větvi LDN. Teplota náběhové vody je regulována automaticky na základě venkovní teploty. Osazená digitální stanice umožňuje automatický provoz kotelny včetně zobrazení provozních údajů na displeji. Přepočet potřeby tepla na klimatické podmínky (denostupně) Uživatel předložil fakturace za spotřebu zemního plynu za sledované období roků 211, 212, 213 pro celý areál. Podíl budovy LDN B z celkové spotřeby je ve výši 13,4 %. Celková spotřeba tepla obsahuje teplo na vytápění i na ohřev TV. Protože spotřeba tepla se neměří, neuplatní se přepočet tepla dle denostupňů. ENERGIE V OBJEKTU SPOTŘEBA PLYNU V AREÁLU Spotřeba plynu Náklady Rok /rok tis.kč , 3.961, , , , ,71 Jednotková cena Kč/ 683,56 883,5 92,62 ENERGIE V OBJEKTU SPOTŘEBA PLYNU DLE PŘEPOČTU PRO LDNB Spotřeba celkem Ztráta ve zdroji Teplo UT + ohřevtv Rok /rok /rok /rok , 23,3 752, ,7 19,3 624, ,2 15,9 515,3 8

9 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov V objektu není samostatné měření spotřeby tepla na vytápění a na ohřev TV. Spotřeba tepla na ohřev TV je stanovena propočtem na základě spotřeby plynu v letních měsících, kdy je minimální spotřeba tepla na vytápění. Na změnách spotřeby plynu se podílí všechny provozy všech budov v areálu. Protože poměr stanovený pro budovu LDN B je konstantní, mění se i spotřeba plynu pro tento objekt, i když provoz budovy LDN se na tomto nárůstu nemusí podílet. Do energetické bilance je dosazena hodnota z roční potřeby tepla na základě zhotovených výpočtů. Tato hodnota je 911 GJ/rok pro vytápění a 118 GJ/rok pro ohřev vody. B Zdravotní technika Ohřev teplé užitkové vody je v kotelně v budově Interny. Osazené jsou ohřívače užitkové vody o celkovém objemu 12 l. V systému je osazený dávkovač chemikálií pro úpravu vody. Spotřeba teplé vody není měřená. Do energetické bilance byla dosazena hodnota vypočtená. B Vzduchotechnika, chlazení V budově bylo navržené a realizované VZD zařízení pro provoz porodnice. V současné době se žádné zařízení VZD nevyužívá. V současné době není zařízení v provozu a také nebude používané. Neprobíhají na něm revize ani opravy. Současný provoz zařízení nevyžaduje, proto není hodnocené a ani nejsou navržené jeho případné úpravy. Stávající dodávka tepla teplovodní soustavou a přímé větrání je pro všechny provozní místnosti dostačující. Pouze v sociálních zařízeních je nucené větránílokální odvody vzduchu pomocí ventilátorů. B Elektrorozvody Elektro instalace je původní. Zdrojem elektrického proudu jsou distribuční síť, vlastní náhradní zdroj, akumulátory DC 24V. Napěťová soustava je 3 NPE AC 5Hz4V/TNS Stávající elektrotechnická zařízení a rozvody Připojovací skříň SR3/1 je osazena na venkovní stěně objektu. V každém podlaží je osazený rozvaděč, rozvody jsou AYKY a CYKY. V rozvaděči jsou okruhy pro osvětlení zářivkami, pro zásuvky, pro technologická zařízení, nouzové osvětlení. Samostatné okruhy jsou i dle využití místností a provozů technologických zařízení např. původní operační sál, sterilizace, výtahy. Do energetické bilance je dosazena hodnota, která je průměrem spotřeby el. energie za poslední tři roky. Hodnota je daná přepočtem podílu pro budovu LDNB z celého areálu. Podíl je ve výši 11,4%. 9

10 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Zhodnocení výchozího stavu Na objektu probíhají pravidelně revize a objekt je bezpečný z hlediska provozu. Stávající elektroinstalace je udržována v provozuschopném stavu. Osazená jsou zářivková svítidla, pouze v sociálním zařízení jsou osazeny žárovky. Běžné osvětlení doplňují speciální svítidla pro realizaci lékařských úkonů a svítidla nouzového osvětlení. Na spotřebě elektr. energie se podílí kromě osvětlení provoz zařízení výtahů, ventilátorů, vybavení lékařských pracovišť, kuchyňky. Zařízení jsou jak pevná, tak mobilní se zapojením do zásuvek. Jejich podíl na spotřebě elektr. energie se mění se způsobem využití hodnocené budovy (porodnice, OLU, LDN). ENERGIE ELEKTRICKÁ ENERGIE Spotřeba el. energie Rok /rok , , ,258 Náklady tis. Kč Podíl pro LDNB /rok 67,18 71,61 66,92 Spotřeby energií spotřeba plynu a elektr. energie jsou měřené pouze pro celý areál nemocnice. Do energetické bilance budovy jsou dosazené hodnoty, které byly pro budovu stanoveny na základě fakturací celkové spotřeby a z výpočtů po přepočtu na procentní zastoupení hodnocené budovy na této spotřebě určil uživatel areálu. Průměrná hodnota je 68,5 /rok. U elektrické energie byla dodaná spotřeba areálu bez údajů o ceně zaplacené. Dodaná byla cena elektr. energie podle smluvní dohody pro rok 214. B.3.2 Energetická spotřeba Spotřeby energií spotřeba plynu a elektr. energie jsou měřené pouze pro celý areál nemocnice. Do roční spotřeby budovy jsou dosazené hodnoty, které byly pro budovu stanoveny na základě fakturací celkové spotřeby elektr. energie a z výpočtů po přepočtu na procentní zastoupení hodnocené budovy na této spotřebě určil uživatel areálu. Elektr. energie je průměrnou spotřebou tří sledovaných roků 211 až 213 po procentním přepočtu pro budovu LDN B ve výši 11,4 %. Celková potřeba tepla pro energetickou bilanci je daná z výpočtů potřeby tepla pro vytápění a pro ohřev TV. Výpočet zpracoval EA na základě současných provozních podmínek budovy. Ceny energií pro rok 214: plyn 1.25, Kč za a 3.5, Kč za elektr. energie. Všechny ceny energií a náklady za energie jsou uvedeny bez DPH. 1

11 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Roční energetická spotřeba energetická bilance před realizací opatření VSTUPY PALIV PRO ROK: PŘED REALIZACÍ PROJEKTU Jednotka Množství Vstupy paliv a energie Elektřina 68,5 Teplo Zemní plyn 36,7 Jiné plyny Hnědé uhlí t Černé uhlí t Koks t Jiná pevná paliva t TTO t LTO t Nafta t Druhotné zdroje GJ Obnovitelné zdroje GJ / Jiná paliva GJ Celkem vstupy paliv a energie Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie B.4 Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ/rok Roční náklady v tis. Kč 3,6 246,6 239,75 3, ,37 135,6 554,12 135,6 554,12 Vlastní zdroje energie Do budovy je přivedené teplo na vytápění a teplá voda z plynové kotelny, která je i pro další objekt areálu internu. Elektrická energie se kupuje. B.5 Rozvody energie Elektrorozvody jsou stávající. Rozvody tepla a otopná tělesa jsou stávající. Oboje rozvody jsou na hraně životnosti. B.6 Spotřebiče energie Nejvýznamnější spotřeba energie je energie na vytápění, následují osvětlení a ohřev teplé vody. Kotle, jak již bylo uvedeno, jsou 1 let staré s poměrně vysokou účinností 97 %. Svítidla jsou odlišného provedení a stáří. V místnostech po rekonstrukci jsou svítidla nová úsporná. Na spotřebě elektr. energie se podílí provoz výtahů, vybavení odborných pracovišť doktorů, vybavení zázemí. 11

12 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov B.7 Systém managementu hospodaření s energií Areál nemocnice Nový Bydžov byl upravený v provozu vzhledem ke skutečnosti, že byl správou převedený pod Oblastní nemocnici Jičín. Některé pavilony byly provozně upraveny, jiné se budou i pronajímat. Nejsou sledované jednotlivé spotřeby provozovaných objektů. Nově osazené kotle a vybavení kotelny umožňují řízení, regulaci, sledování provozu a rychlé zásahy do něj. Stávající stav se bude muset změnit. Následovat bude zavedení energetického managementu dle vyhlášky ČSN EN ISO 51. C. VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU C.1 Vyhodnocení účinnosti užití energie Ve zdrojích energie Osazené kotle na zemní plyn má účinnost 97 %. Rozvody v kotelně při její realizaci jako náhrada za předávací stanici jsou nové s vyhovující tepelnou izolací. V rozvodech tepla Rozvody vytápění jsou izolované dle původních předpisů, tzn. nedostatečně. Jsou však vedené převážně vytápěnými prostory spojovací chodbou a hodnocenou budovou (nad podlahou a v kanálku podlahy). Rozvody TV vody jsou izolované podle původních předpisů, tzn. nedostatečně. Ve spotřebičích energie V budově se vzhledem k využití objektu z hlediska bezpečného provozu obnovují jednotlivé spotřebiče, a tak dochází ke snižování spotřeby energie. Účinnosti jednotlivých zařízení odpovídají stávajícím požadavkům. V budově nejsou instalována žádná zařízení s výrazně nehospodárnou spotřebou energií. C.2 Vyhodnocení tepelně technických vlastností Konstrukce budov z hlediska tepelně technických vlastností při porovnání s požadavky ČSN nevyhovují až na některé výplně otvorů, které jsou osazeny nové, plastové, tepelně izolační. Obvodové stěny, podlahy na terénu, střechy, původní výplně otvorů nesplňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla (viz B.2.2 Tepelně technické posouzení). 12

13 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Budova jako celek je hodnocena dle energetického štítku (průměrného součinitele prostupu tepla) ve třídě E nehospodárná. C.3 Vyhodnocení managementu hospodaření energií Vlastník objektu zatím nemá zavedený energetický management. Dle ČSN EN 51 lze v jakékoliv organizaci vytvářet systémy a procesy nezbytné pro sledování spotřeby energie, snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a využívání spotřeby energie ekonomicky. Zavedení managementu je jedním z doporučených opatření. C.4 Celková energetická bilance Do energetické bilance jsou dosazeny hodnoty, které u spotřeby plynu vychází z údajů na základě výpočtu pro hodnocenou budovu. U elektr. energie je dosazena hodnota průměrná za tři sledované roky po přepočtu pro danou budovu LDNB. Provozní náklady jsou uvedeny bez DPH. C.4.1 Výchozí roční energetická bilance VÝCHOZÍ ROČNÍ ENERGETICKÁ BILANCE PRO HISTORICKOU BUDOVU Energie Náklady ř. Ukazatel D. Vstupy paliv a energie Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 ř.4) Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. 5) Spotřeba energie na vytápění (z ř. 5) Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. 5) Spotřeba energie na větrání (z ř. 5) Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. 5) Spotřeba energie na osvětlení (z ř. 5) Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) GJ ,3 375,3 375,3 19,2 254,7 tis. Kč 554,12 554,12 554,12 19,68 261, ,8 33, ,5 239,75 NAVRŽENÁ OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI UŽITÍ ENERGIE 13

14 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov D.1 Opatření stavebně konstrukční Navržené je zateplení obvodových stěn, střechy a osazení nových výplní otvorů, které zůstaly v původním stavu. Budova patří mezi objekty zdravotní, tzn. že z hlediska požární bezpečnosti jsou pro zateplení předepsané konkrétní materiály. V případě použití jiného materiálu nebo při nezbytných úpravách, ke kterým může dojít po vyhodnocení skutečného stavu konstrukce, je nezbytné dodržet výpočtovou hodnotu součinitele tepelné vodivosti materiálu, nebo při použití jiného materiálu dodržet vypočtenou hodnotu součinitele prostupu tepla U dané konstrukce D.1.1. Zateplení stavebně konstrukční úpravy návrh Obvodový plášť OP1 Obvodový plášť bude zateplený kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem minerálního vlákna. Navržený je zateplovací systémem s tepelným izolantem orsil s podélnými vlákny, krytým tenkovrstvou omítkou. Použit bude izolant s výp. =,36 Wm1K 1. v tl. 14 mm, krytý tenkovrstvou omítkou. Pro zateplení bude použit certifikovaný zateplovací systém, vnější povrchová úprava tenkovrstvou omítkou. Před realizací je nutné provést příslušné sanační úpravy fasády pro osazení zateplovacího kontaktního systému. Ostění otvorů bude zatepleno v tloušťce izolantu dle skutečného provedení stavby, doporučeno je 4 (3) mm. Střecha ST1 Zateplení dvouplášťové střechy bude navržené v PD. Lze doplnit stávající skladbu tepelné izolace z čedičové plsti nafoukáním minerálních vláken se zachováním dvouplášťové střechy. Nebo lze ze střechy dvouplášťové (s keramickým vrchním pláštěm) zakrytím větracích otvorů a položením tepelné izolace s vrchní živičnou krytinou vytvořit střechu jednoplášťovou. Pro vyhodnocení stávajícího stavu lze sondou nebo odebráním vrchního keramického panelu vyhodnotit stávající stav tepelné izolace a zachovat ji doplnit novou nebo odebrat a nahradit novou. V případě odebrání bude nová izolace v tl. 28 mm izolantem s výp. =,39 Wm1K 1. Při zachování tepelné izolace bude nová vrstva izolace v tl. 22 mm izolantem s výp. =,39 Wm1K 1. V ostatních případech bude dopočtena požadovaná tl. vrstvy tak, aby bylo dosaženo U =,15 pro celou posuzovanou skladbu střechy. Střecha ST2 Střecha nad přízemní přístavbou bude zateplená stejným způsobem jako střecha ST1. 14

15 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Střecha ST3 Střecha nad přízemní přístavbou terasa zůstane zachována. Nelze ji zateplit vně a zateplení z vnitřní strany nelze realizovat. Jedná se o malé plochy, které tepelnou ztrátu objektu neovlivní. Podlahy na terénu POT 1 Podlahy na terénu zůstanou zachovány. Vybourání podlah by bylo neekonomické. Podlahy nad techn.podlažím PO 1 Podlaha nad technickým podlažím budou zachovány. Jedná se o velmi malou plochu, nad spojovací chodbou, která je vytápěná. Výplně otvorů V budově převažují okna dřevěná, zdvojená, z doby výstavby, tzn. 2 let stará. Jen některá okna a vstupní dveře jsou plastové, tepelně izolační s hodnotami U = 1,4, U =1,2 [W/(m2.K)]. V objektu zůstaly i původní ocelové dveře. Původní dřevěná okna nahradí nová plastová, tepelně izolační s U = 1,2 [W/(m2.K)] pro okna jako celek. Vstupní ocelové dveře nahradí nové s U = 1,7 [W/(m2.K) jedná se o dveře do zádveří, kde požadovaná hodnota je Upož = 3,5 [W/(m2.K). Vyhodnocení tepelně technických parametrů konstrukcí budov u vybraných variant dle ČSN 73542:211 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE ZATEPLENÉ OP1 ST1 ST2 Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] UV vypočtené UN požadované UN doporučené,2,3,25,15,24,16,15,24,16 Pozn. Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou nižší než hodnoty normou doporučené. Výplně otvorů Normová hodnota součinitele prostupu tepla pro okna z vytápěného prostoru do exteriéru je UN požad = 1,5 W/(m2K), UN dopor. = 1,2 W/(m2K). Pro dveře z vytápěného prostoru do exteriéru je UN požad = 1,7 W/(m2K), UN dopor. = 1,2 W/(m2K). Pro dveře z temperovaného prostoru do exteriéru je UN požad = 3,5 W/(m2K), UN dopor. = 2,3 W/(m2K). 15

16 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Varianty stavebních úprav Varianta 1: stávající stav Varianta 2: obvodový plášť zateplený 14 mm výplně otvorů osazeny nové, tepelně izolační Varianta 3: obvodový plášť zateplený 14 mm výplně otvorů osazeny nové, tepelně izolační zateplená střecha NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE (model. řešení variant) Výsledný měrný tepelný tok Potřeba energie Ekonomické zhodnocení H (W/K) potřeba (GJ/rok) úspora (GJ/rok) úspora (%) Náklady (tis.kč) Úspora (tis.kč) Prostá návratnost VÝCH.STAV: VARIANTA ,4 917 VARIANTA 2 226,3 VARIANTA , , ,5 Varianta Popis opatření výchozí stav , zateplení obvodového pláště, nové tepelně izol. výplně otvorů zateplení obvodového pláště a střechy, nové tepelně izol. výplně Ekonomické hodnocení je orientační, jsou započteny úspory tepla dosažené pouze zateplením konstrukcí a s vyjádřením prosté nediskontované návratnosti. Hodnocení slouží k porovnání variant pro následné výpočty. Ekonomické hodnocení je v části E, Tepelně technické posouzení budovy ROZLOŽENÍ MĚRNÝCH TEPELNÝCH TOKŮ Stávající stav 1 Varianta 2 Měrný tepelný tok H W/K % W/K % Prostupem Hd, Htb, Hg 236,5 71, 1427,4 63,1 Větráním Hv 832,9 29, 832,9 36,9 Výsledný H 2869, ,3 1 Měrný tepelný tok v % 1 78,8 16 Varianta 3 W/K % 165,9 56,1 832,9 43,9 1898,8 1 66,2

17 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Rozložení měrných tepelných toků po konstrukcích (bez tepelných vazeb) ROZLOŽENÍ MĚRNÝCH TEPELNÝCH TOKŮ PO KONSTRUKCÍCH Stávající stav 1 Varianta 2 Varianta 3 Konstrukce W/K % W/K % W/K % Obvodové stěny 468,8 24,8 173,6 13,6 173,6 18,9 Střecha, stropy 57,4 26,9 57,4 39,7 145,9 15,9 Podlahy 259,5 13,7 259,5 2,3 259,5 28,3 Výplně otvorů 653,1 34,6 339,1 26,5 339,1 36,9 Ostatní konstrukce Celkem 1888, , ,1 1 Měrný tepelný tok v % 1 67,7 48,6 D.1.2. Energetická náročnost objektu Energetickou náročnost budovy určují kvalita tepelně technických vlastností obálky budovy a kvalita zdrojů energií a způsob jejich provozu (využití). Základními vlastnostmi, které významně charakterizují kvalitu obálky budovy ve vztahu k její energetické náročnosti, jsou vlastnosti popisující tepelný tok prostupem tepla. ČSN :211 předepisuje kvalitu obálky budovy. Hodnocení je ve dvou kritériích, která musí být splněna. Hodnotí se součinitel prostupu tepla u jednotlivých konstrukcí a průměrný součinitel prostupu tepla Uem obálky budovy. Tyto vlastnosti jsou závazné jako normové hodnoty díky odkazům v závazných předpisech v rámci provedení stavebního zákona a jeho prováděcími vyhláškami (obecně technické požadavky na výstavbu, popř. jako porovnávací ukazatele v rámci provedení zákona o hospodaření s energií č. 46/2 Sb. v úplném znění, a vyhláškou č. 78/213 Sb. o energetické náročnosti budov). Kromě hodnocení součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle ČSN :211, a průměrného součinitele prostupu tepla budovy, je výstupem i energetický štítek obálky budovy. Výsledkem hodnocení dle vyhl. č. 78/213 Sb. je stanovení energetické náročnosti budovy a porovnání této hodnoty s energetickou náročností referenční budovy při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a standardního užívání budovy. Energetická náročnost budovy dle vyhl. č. 78/213 Sb. se stanovuje výpočtem množství celkové roční dodané energie potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení včetně pomocných energií při standardizovaném užívání budovy porovnáním s referenční budovou. Energetický audit hodnotí skutečné spotřeby všech energií, které jsou přivedené do budovy, tzn. i energie na provoz a technologii spotřebované za skutečného provozu, (který nemusí být standardní). Proto se skutečné spotřeby energií uvedené v energetickém auditu liší od spotřeb energií vypočtených v průkazu energetické náročnosti budovy. Pro budovu LDN není měření spotřeby, proto i v EA jsou dosazené vypočtené hodnoty. 17

18 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov STAVEBNĚ ENERGETICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY Varianta A/V faktor tvaru budovy m /m,47 Uem vypočtený průměrný součinitel prostupu,69 tepla W/(m2.K) Uem,N normou požadovaný průměrný,39 součinitel prostupu tepla W/(m2.K) klasifikační ukazatel CI 1,8 Klasifikační třída E Slovní vyjádření klasifikační třídy nehospodárná Varianta 2,47,48 Varianta 3,47,36,39,39 1,2 D nevyhovující,9 C vyhovující D.2 Opatření technologická Vytápění Zdroj pro vytápěný budovy (plynové kotle) je 1 let starý, účinnost je 97 %. Kotelna současně vytápí i druhou budovu Internu. Nejsou navržena žádná technologická opatření, pouze provozní. V objektu nejsou na otopných tělesech osazené TRV s hlavicemi. Doporučené je jejich osazení. Energetický audit počítá s dosažením úspory min. 6 % ze spotřeby energie na vytápění po zateplení budovy v daném rozsahu po osazení TRV s hlavicemi. Náklady na toto opatření však nejsou v EA započteny na základě platných pokynů OPŽP. Zdravotní technika Tak jako vytápění, tak ohřev TV byl nově zřízen před 1 lety současně s realizací plynové kotelny. Není doporučené žádné technologické opatření. Elektrorozvody Během dispozičních a drobných stavebních úprav, které provázejí změny využívání budovy, dochází k drobným úpravám v rozvodech elektro, současně se mění zařízení a spotřebiče, které jsou vázány na provozní činnost. Dochází i ke změně osazení typu osvětlovacích těles. V budově převažují zařízení a svítidla s nízkou spotřebou energie. Proto nejsou navržená žádná opatření. K diskusi se jen přikládá otázka typu osazených zářivek s předřadníkem. Jedná se o zářivková svítidla, která svou konstrukcí a účinnými zdroji osvětlení mají podstatně vyšší účinnost než zářivková svítidla starší konstrukce a bodová svítidla žárovková. Další úspory je možno dosáhnout rozdělením světelných okruhů na více stupňů se samostatným ovládáním. Možnost osazení zářivek s elektronickými předřadníky. Výhody tohoto řešení: 18

19 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov 1. Dojde k prodloužení doby životnosti zářivkových trubic. U svítidel s tlumivkou je životnost trubic cca 12 hodin, u svítidel s elektronickým předřadníkem je doba životnosti 15 hodin. 2. Příkon svítidla s tlumivkou 45 W, s předřadníkem 36 W. V případě 6 ks svítidel 2x18 W, T8 je celkový příkon 2,7 kw u tlumivek a 2,16 kw u předřadníků. Úspora spotřeby el. energie je u svítidel s elektronickým předřadníkem cca 2 %. Nevýhodou tohoto řešení je vyšší pořizovací cena svítidel s elektronickým předřadníkem. Návratnost této investice je dlouhodobá. Doba návratnosti se bude řídit dobou provozu, ale v každém případě přesahuje dobu životnosti. Nelze doporučit náhradu stávajících svítidel za nová jako krok k dosažení úspor, protože do nákladů investic vstupuje plná cena svítidla s předřadníkem, montáž. Pouze v případě konce životnosti stávajících svítidel, kdy je nezbytná jejich náhrada novými, se jejich osazení doporučuje. Pořizovací náklady se navýší pouze o rozdíl cen obou druhů zářivek. D.3 Návrh změny zdroje energií Základní zdroj energie 2 kotle na zemní plyn jsou 1 let staré, mají účinnost od 97 %. Při dimenzování zdroje byla rozhodující budova Interny, která je výrazně větší. Již zřízení nové kotelny pro Internu bylo krokem k decentralizaci zdrojů tepla na vytápění v areálu nemocnice. Oddělit nyní budovu LDN a zřídit pro ni nový zdroj by bylo neekonomické, není proto navržené žádné opatření. S blížícím se koncem životnosti zdroje bude vhodné uvažovat o možnosti volby jiného zdroje, posoudit a vyhodnotit vše v reálné době. Možné je zavedení ohřevu TV solárními kolektory, i když vzhledem k umístění kotelny v Interně by se daná problematika týkala spíše budovy Interny. Z uvedeného vyplývá, že změny zdroje je vhodné řešit v sounáležitostech celého areálu. To i vzhledem k úpravám provozu na základě převedení areálu v Novém Bydžově pod Oblastní nemocnici v Jičíně. Studie osazení nového zdroje není obsahem toho EA, který je zpracovaný pouze pro budovu LDN a se zaměřením na splnění podmínek dotačního programu OPŽP. D.4 Přehled opatření Protože je energetický audit podkladem pro žádost o dotace z programu OPŽP osa 3.2, směšují se úspory dosažené snížením energetické náročnosti zateplením konstrukcí s případnými úsporami dosaženými technolog. opatřením podle požadavků stanovených v programu OPŽP. Úspory je možné započítat, ale náklady na jejich realizaci nejsou započitatelné. Na tělesech budou osazeny TRV s hlavicemi. Nezbytné bude realizovat energetický management, a to nejen pro budovu LDN B, ale pro celý areál. Vyhodnocení jednotlivých spotřeb energií je nezbytné jako podklad pro následné hodnocení celého areálu. Proto jsou navržená pouze následná opatření. 19

20 Snížení energetické náročnosti budovy LDN objekt B v nemocnici Nový Bydžov Opatření A nízkonákladová opatření zavedení energetického managementu Opatření B vysokonákladové opatření zateplení dle var. 2 + osazení TRV Opatření C vysokonákladové opatření zateplení dle var. 3 + osazení TRV ENERGIE V OBJEKTU POTŘEBA TEPLA PRO LDNB Stav potřeba celkem ztráta zdroj + rozvody varianta GJ/rok GJ/rok Stávající Var Var OPATŘENÍ B SPOTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ Spotřeba energie Provozní náklady Stav /rok tis. Kč Výchozí 271,4 278,2 Po opatření 177,2 181,7 Úspora 94,2 96,5 OPATŘENÍ C SPOTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ Spotřeba energie Provozní náklady Stav /rok tis. Kč Výchozí 271,4 278,2 Po opatření 127,5 13,7 Úspora 143,9 147,5 Teplo UT + ohřevtv GJ/rok Investiční náklady tis. Kč 3649 Investiční náklady tis. Kč 5413 E. VARIANTY Z NÁVRHU JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ E.1 Doporučené varianty Jako varianta I. je zateplení objektu dle opatření B. Jako varianta II. byla zateplení objektu dle opatření C. Obě varianty obsahují i nízkonákladová opatření přepočet otopné soustavy, nastavení vyvážení celé soustavy, vyvažovacích ventilů, nastavení průtoků, osazení TRV s hlavicemi. Do celkových investičních nákladů nejsou náklady na technologická opatření započteny. Ostatní technologická opatření ( např. změnu zdroje) je možné realizovat z důvodů konce životnosti a s vyhodnocením dle vstupních podmínek v reálné době. 2

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní standard

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více