RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, Praha 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10"

Transkript

1 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců shodně o,3 %, ceny stavebních prací a tržních služeb se zvýšily také shodně o,1 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 5, %, průmyslových výrobců o, % a tržních služeb o 1, %. Ceny stavebních prací byly vyšší o,3 %. Meziměsíční srovnání: * * * Ceny zemědělských výrobců klesly v úhrnu o,3 %. Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 1, %, především v důsledku poklesu cen chmele o 43, %. Vzrostly ceny brambor o, %, obilovin o, %, olejnin o 4, % a zeleniny o 1, %. Ceny v živočišné výrobě vzrostly o 1, %. Zvýšily se ceny mléka o 3,1 %, vajec o 5,1 % a skotu o,7 %, nižší byly ceny prasat o,4 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o,3 % (v lednu se zvýšily o,5 %). Nejvýznamněji se snížily ceny potravinářských výrobků o 1,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 1, % a pryžových a plastových výrobků o, %. Stouply zejména ceny koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 1, %, chemických látek a výrobků a elektrických zařízení shodně o, %. Ceny stavebních prací vzrostly o,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o,1 %. Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o,1 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 3, % a za služby v oblasti zaměstnání o,1 %. Ceny za pojištění, za služby v oblasti nemovitostí a za služby související se stavbami klesly shodně o,7 %. Dále se snížily ceny za architektonické a inženýrské služby o 1, %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby v úhrnu klesly o,3 %. Meziroční srovnání: Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 5, % (v lednu o,3 %). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 11,1 % zejména v důsledku nižších cen olejnin o, %, obilovin o 11,7 %, brambor o 1,7 % a chmele o 31,4 %. Vyšší byly ceny ovoce o 5,4 % a zeleniny o 33,1 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily poprvé od září, a to o,5 %. Ceny vajec vzrostly o, % a mléka o,3 %. Klesly ceny skotu o,1 %, drůbeže o, % a prasat o, %. Ceny průmyslových výrobců klesly o, % (v lednu o 1,5 %). Největší vliv na pokles celkového indexu mělo snížení cen obecných kovů a kovodělných výrobků o 13,3 %, potravinářských výrobků o 3, % a dopravních prostředků o 7,7 %. Vzrostly především ceny koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 7, % a chemických látek a výrobků o 17,5 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 4, %, nejvíce stouply ceny energií o 4, %. Ceny stavebních prací byly vyšší o,3 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 3,1 % (v lednu o,9 %). Kontakt: Oddělení informačních služeb, tel: , , 74 53, , Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu:

2 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1, % (v lednu o,7 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 7,7 %, za služby v oblasti nemovitostí o, %, za pojištění o 1,5 %, za služby nákladní dopravy o, % a za architektonické a inženýrské služby o 1,3 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1, % a za programování a poradenství o,9 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o,3 %. Ceny průmyslových výrobců v EU v lednu * V zemích Evropské unie (EU 7) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně stouply o,9 % (v prosinci 9 o,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny na Maltě (o 17, %), v Dánsku (o 3,9 %), ve Finsku a Švédsku (shodně o 1,9 %). V Německu se ceny zvýšily o, %. Ceny se snížily pouze na Slovensku (o 1,7 %), v Lotyšsku (o,5 %), v Nizozemsku (o,3 %) a v Irsku (o, %). Meziročně ceny v EU 7 v lednu stouply o,1 % (v prosinci 9 klesly o 1,5 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Dánsku (o 7, %), ve Spojeném království (o 4,7 %) a v Rumunsku (o 3,7 %). Největší pokles cen byl zaznamenán v Lotyšsku (o 9, %), v Litvě (o 5, %), na Slovensku (o 5,5 %) a v Německu (o 3,4 %). * předběžná data * * * Metodické poznámky: Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel , Mgr. Hana Sýkorová, tel , Zdroj dat: zjišťování ČSÚ Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování: Indexy cen zemědělských výrobců - 4. k. d. sledovaného měsíce /. k. d. následujícího měsíce Indexy cen průmyslových výrobců -. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce Indexy cen tržních služeb k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí. Navazující publikace: 71 - Indexy cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby 73 - Indexy cen výrobců - základní informace 74 - Indexy cen průmyslových výrobců 75 - Indexy cen zemědělských výrobců 7 - Indexy cen tržních služeb v produkční sféře (Internet: ) Kontakt: Oddělení informačních služeb, tel: , , 74 53, , Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: - -

3 Tabulka 1: Indexy cen výrobců v únoru Table 1: Producer price indices, February Index cen zemědělských výrobců Agricultural producer price index z toho: Rostlinná výroba Crop production z toho: zelenina Vegetables ovoce Fruit Hospodářská zvířata a živočišné výrobky bez ryb Livestock and animal products excl. fishes Index cen průmyslových výrobců Industrial producer price index v tom: B - Nerostné suroviny Products from mining and quarrying C - Výrobky zpracovatelského průmyslu Manufactured products z toho: CA - Potravinářské výrobky, nápoje a tabák Food products, beverages and tobacco CD - Koks a rafinované ropné produkty Coke and refined petroleum products CH - Obecné kovy a kovodělné výrobky Basic metals and fabricated metal products CK - Stroje a zařízení j.n. Machinery and equipment n.e.c. CL - Dopravní prostředky Transport equipment D - Elektřina, plyn, pára Electricty, gas, steam E - Voda, její úprava a rozvod Water, water treatment and supply services Index cen stavebních prací (odhady) Construction work price index (estimate) Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru Market services price index (for bussines sphere) Index cen tržních služeb pro podnik.sférubez reklam.služeb sphere) z toho: Nákladní doprava Freight transport 53 - Poštovní a kurýrní služby Postal and courier services 1- Telekomunikační služby Telecommunications services - Programování a poradenství Computer programming, consultancy 4 - Finanční služby Financial intermediation, except insurance 5 - Pojištění Insurance - Služby v oblasti nemovitostí Real estate activities 9 - Právní a účetnické služby Legal and accounting services 71 - Architektonické a inženýrské služby Architectural and engineering services 73 - Reklamní služby a průzkum trhu Advertising and market research services 74 - Ostatní odborné, vědecké a technické sl. Other profess., scientific, technic. services 77 - Služby v oblasti pronájmu Rental and leasing services - Administartivní, kancelářské aj. Office administrat. and other support services 1) podíl průměrů bazických indexů za posledních 1 měsíců a předchozích 1 měsíců 1) Ratio of fixed base index averages for last 1 months and previous 1 months Stálé váhy roku 5 ( ) Constant weights 5 ( ), 45,7 14, 11, 135,5 59,1 91, Předchozí měsíc= Previous month= prosinec 9 December 9, leden January 93,7 9, 137,9,9 99, 94,9 9,1 4,3,3 99,3, 7,1 99, 93,9 95,,,9 7, 99,3 11,3 99,3 53,3, 113, 99, 9, 3, 45,3,, 99,5 Stejné období předchozího roku= Corresponding period of previous year= 9,4,5 99,3 99,4 únor February 94,4,9 94, 1,9 11, 133,1,1,9 9,9 9,5 9, 5, 99,9 99, 9, 91,1 1, 5,4,5,9, 9,5 Průměr roku 5= 5 average=, 7,3 7,9 7,5 113,,,4 7, 1,,3,1 94,7 15,1 97, 99,7 9,4,1,, 9,1,5,7, 3,,4,1 99,4 7,7 1,5,3,9 99, 1, 1,7,1 117, 4,1 9,,4,7 117,9,5 11, Podíl klouzavých průměrů1) Moving averages ratio 1) 33,5 99, 97, 9, 97, 1, 94, 17, 9,9 95,7 5,5 9,4 15,9 99,5 539,7, 35,7,3,, 1,7 99,7 1, 99,7 1, 9, 99, 4,3 99, 117,9 13,,,,,1,1,3 5,1 99, 7,3,3 91,4 7, 9, 99, 9,3 1,5 5,3,1 97,9 1,1,9,3 99,7 99,, 95,5 9, 99,1 7, 95,4 79,7 9,7 95, 7, 94,,5 9, 14,,9,5 99, 97,3,1 1,9 9, 9,4 5,7 3,, 99,5 99, 9, 1,4 99,9 9, 17,,7 9, 9,3 9,3 3,9,3 99, 99,7 97,4, 97, 99,7 9,7 9,3,1 95,5 99,1 17,,4 99,4 119,5,

4 Tabulka : Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin v únoru Table : Industrial producer price index by Main Industrial Groupings, February Stálé váhy roku 5 ( ) Předchozí období = Stejné období předchozího roku = Průměr roku 5 = Constant weights 5 ( ) Previous period = Corresponding period of previous year = 5 average = Ú H R N TOTAL Meziprodukty Intermediate goods Výrobky investiční povahy Capital goods Zboží dlouhodobé spotřeby Durable consumer goods Zboží krátkodobé spotřeby Non-durable consumer goods Energie Energy, 99,7 9,,7 354,945 99,7 95,9 99, 13,31 99, 95,4 1,1,591 99, 99,3 5,9 199,379 99, 97,, 11,7,3 4, 1,

5 Tabulka 3: Rozklad přírůstku Indexu cen průmyslových výrobců v pct bodech Table 3: Breakdown of the growth of Industrial Producer Price Index in percentage points CZ-CPA NÁZEV meziměsíční meziroční NAME m-o-m year-on-year / 1/9 1/ / B+C+D+E Ú H R N / T O T A L -,3 -, -1,5 -, z toho: / of these: B. Nerostné suroviny, -,1 -,, Mining and quarrying CA Potravinářské výrobky, nápoje, tabák -, -, -, -, Food product, beverages, tobacco CD Koks, rafinované ropné výrobky,1,9 1,5 1, Coke, refined petroelum products CE Chemické látky a výrobky,,1,, Chemicals and chemical products CG Pryžové a plastové výrobky -,1 -, -,3 -,3 Rubber and plastic products CH Obecné kovy, kovodělné výrobky -,1 -,1-1,9-1,9 Basic metals, fabricated metal products CK Stroje a zařízení jinde neuvedené,, -,1 -,1 Machinery and equipment n.e.c. CL Dopravní prostředky, -, -,4 -, Transport equipment CM Nábytek, ostatní výrobky zpracov. průmyslu,,1,1, Furniture, other manufactured product D. Elektřina, plyn, pára, 1,4 -,3 -,3 Electricity, gas, steam

6 SOPR= (y-o-y SOPR= change) (y-o-y change) Tempo Ceny růstu průmyslových cen průmyslových výrobců výrobců Growth Industrial rate of industrial producer producer prices prices SOPR= (y-o-y (y-o-y change) change) průměr roku roku 5= (average of of 5= 5= ) ) průměr r. průměr r. 5= (average 5= of (average of 47 5=) 5=)

7 Ceny stavebních prací (odhady) Construction work prices (estimate) SOPR= 7 (y-o-y change) průměr r. 5= 4(average of 5=) SOPR= (y-o-y change) průměr roku 5= (average of 5= )

8 14 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru Prices of market services for the business sphere SOPR= (y-o-y change) 4 průměr r. 5= (average of 5=) SOPR= (y-o-y change) SOPR= bez reklam (y-o-y change excl. advertising) průměr roku 5= bez reklam (average of 5 = excl. advertising ) průměr roku 5= (average of 5 = ) -

9 Ceny zemědělských výrobců Agricultural producer prices SOPR= (y-o-y change) průměr r. 5= - (average of 5=) SOPR= (y-o-y change) průměr roku 5= (average of 5 = )

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Opatrný optimismus OECD tento týden zlepšila oproti poslední predikci z listopadu 2014 svůj odhad ekonomického růstu řady klíčových ekonomik. Největšího

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN. ZPRÁVA TÝDNE Průmyslová výroba v Evropě roste

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN. ZPRÁVA TÝDNE Průmyslová výroba v Evropě roste Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Zpomalování čínské ekonomiky Tento týden zveřejněný růst čínské ekonomiky za první čtvrtletí letošního roku analytiky ani trhy příliš nepřekvapil. Konsenzus

Více

Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014

Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014 Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100) Tab. 2 Indexy cen vstupů

Více

upravený obor / modified specialization

upravený obor / modified specialization nový obor / new specialization upravený obor / modified specialization Kód nadřazené kategorie / Superordinate category code Název nadřazené kategorie Name of the parent category 01 Produkty zemědělství

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 214 Vícetématické informace Praha, 23. 3. 215 Kód publikace: 32193-14 Č. j.: 57 / 215-1 Pořadové číslo v roce: 4 Zpracoval: Odbor Kancelář předsedkyně Ředitel odboru:

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Týdeník (21. týden 19. až 23. května 2014) TÉMA TÝDNE Mírné zlepšení konkurenceschopnosti Včera zveřejněný žebříček lausannského institutu IMD ukázal mírné zlepšení

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

SPOTŘEBA POTRAVIN JSME TO, CO JÍME 18 PRIORITNÍ ÚKOLY ČSÚ NA ROK 2014 5 ĽUDMILA BENKOVIČOVÁ: POTŘEBUJE SLOVENSKO DALŠÍ CENZUS? 26. www.czso.

SPOTŘEBA POTRAVIN JSME TO, CO JÍME 18 PRIORITNÍ ÚKOLY ČSÚ NA ROK 2014 5 ĽUDMILA BENKOVIČOVÁ: POTŘEBUJE SLOVENSKO DALŠÍ CENZUS? 26. www.czso. MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 01/2014 ROČNÍK 4 TÉMA SPOTŘEBA POTRAVIN 17 JSME TO, CO JÍME 18 PRIORITNÍ ÚKOLY ČSÚ NA ROK 2014 5 ĽUDMILA BENKOVIČOVÁ: POTŘEBUJE SLOVENSKO DALŠÍ CENZUS? 26 www.czso.cz

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Ing. Olga Štiková Ing. Helena Sekavová Ing. Ilona Mrhálková č. 95 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ing.

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES Vybrané informační zdroje (publikace, internet) / Selected

Více

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2010

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2010 SOUBORNÉ INFORMACE COMPREHENSIVE INFORMATION Ročník/Volume 2010 Ročenky Yearbooks Kód publikace/publication code: 421011-10 Ústí nad Labem, prosinec 2010 Ústí nad Labem, December 2010 Č. j./ref. no.: 99/2010-7110

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2013 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

2MO301 Mezinárodní obchod

2MO301 Mezinárodní obchod Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 Mezinárodní obchod Cvičení č. 9: Diskuse na téma přímé zahraniční investice a a) jejich obecné dopady na českou ekonomiku b) jejich dopady na strukturu zapojení České

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Týdeník (37. týden 8. až 12 září 2014) TÉMA TÝDNE Yes or no? That s the question K řadě rizik ohrožujících křehké oživení evropské ekonomiky se příští týden může

Více