Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice. Absolventská práce MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY NA NOVOBYSTŘICKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY NA NOVOBYSTŘICKU"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY NA NOVOBYSTŘICKU Tomáš Dvořák 9. B Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok 2013/2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne Tomáš Dvořák

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat Mgr. Jitce Zíkové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Malotřídní školy na Novobystřicku byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na historii a současnost malotřídních škol na části Novobystřicka a jejich zmapování. Zabýval jsem se zrušenými malotřídními školami ve správním obvodu Nové Bystřice a Číměře.

5 Obsah Úvod Mapa Novobystřicka a zakreslení malotřídních škol Seznam malotřídních škol na Novobystřicku a počty obyvatel Současný správní obvod Nové Bystřice Malotřídka v Albeři Malotřídka v Artolči Malotřídka v Blatě Malotřídka v Hůrkách Malotřídka v Klášteře Malotřídka v Klenové Malotřídka v Senotíně Malotřídka v Novém Vojířově Současný správní obvod Číměře Malotřídka v Dobré Vodě Malotřídka v Lhotě Malotřídka v Potočné Malotřídka v Sedle Malotřídka v Nové Vsi Malotřídka v Číměři Zmínka o obcích, kde školy nebyly po roce 1945 obnoveny Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje Seznam příloh

6 Úvod Rozhodl jsem se zpracovat absolventskou práci, ve které bych chtěl zmapovat historii a rušení malotřídních škol na Novobystřicku. Sám jsem žákem ZŠ a MŠ Nová Bystřice, kam postupně všichni žáci z těchto malotřídních škol přešli. Rád poznávám okolí Nové Bystřice v létě na kole a v zimě na běžkách. Všechny budovy jsem vyfotografoval a snímky jsem vložil do této práce. Snažil jsem se zachytit i paměti bývalých žáků malotřídních škol. Dozvěděl jsem se mnoho nového a popisuji současný stav budov. Možná jste dosud ani nevěděli, kde dříve v našem okolí tyto školy stávaly. Starší generace si jejich působení a fungování pamatuje, mladá generace se vše potřebné dozví v mé práci. Chtěl bych jen podotknout, že pamětníci vzpomínali na mladá školní léta s úsměvem, radostí a ochotou. Hezké vzpomínky převládaly

7 1. Mapa Novobystřicka a zakreslení malotřídních škol Do mapy jsem zakreslil všechny bývalé malotřídní školy, které ve své práci zmiňuji. Červeně označené jsou ty, které spadají do současného správního obvodu města Nová Bystřice. Hnědě označené jsou ty, které v současné době spadají do správního obvodu obce Číměř. Jsou totiž v těsné blízkosti Nové Bystřice a bylo by škoda se o nich nezmínit

8 1.1 Seznam malotřídních škol na Novobystřicku a počty obyvatel Již na předchozí straně je mapa se zakreslenými školami. Pro přehled uvádím 3 tabulky, které jsem našel na internetových stránkách města. Je z nich patrno, jak se obce postupně vysidlují, ubývá obyvatel, a tak muselo dojít ke zrušení malotřídních škol. Dnes zůstala pouze škola v Nové Bystřici a navštěvuje ji 339 žáků. Nejdéle se v okolí udržela škola na Hůrkách, do roku Do své práce jsem nezahrnul obce v okolí Starého Města pod Landštejnem, netroufl jsem si na mapování tak velké oblasti. V práci tedy uvádím pouze tyto dvě spádové obce Novobystřicka: Novou Bystřici a Číměř. Počty obyvatel jsou z roku 2001: - 7 -

9 V tabulce č. 3 nalezneme současný stav počtu dětí do 15 let ze správního obvodu Nové Bystřice, tyto aktuální údaje jsou získány z Městského úřadu v Nové Bystřici (2013) Tab. 3: Počty dětí do 15 let v roce 2013 V letošním školním roce 2013/ 2014 do ZŠ Nová Bystřice dojíždí 103 žáci

10 1.1.1 Současný správní obvod Nové Bystřice Vydávám se tedy do okolí a procházím všechny bývalé malotřídní školy ve všech obcích, o kterých jsem se zmínil na předchozí straně. Snažil jsem se v obci vždy najít nějakého pamětníka, aby mi poradil, kde se škola nacházela. Rád jsem si také poslechl vzpomínky bývalých žáků těchto škol, dostal jsem mnoho fotografií, nějaké údaje jsem našel v kronikách na internetu a každou budovu jsem vyfotografoval a zjistil, k čemu dnes v obci slouží. Školy jsou řazeny abecedně. Začínám v obci Albeř Malotřídka v Albeři Malotřídní škola v Albeři se nacházela vedle kostela. Zrušena byla v roce Budova dodnes stojí a slouží jako rekreační chalupa. Musím konstatovat, že je v žalostném stavu. Naproti škole je dodnes oplocená zahrada, která sloužila jako školní hřiště. Děti na fotografii se zde fotily. Paní učitelka Matylda Lipoldová se žáky albeřské školy v roce Snímek jsem získal od paní Milady Horové, která do školy chodila v letech Bydlela nedaleko, přesto ráda trávila volný čas ve školní družině, která byla v přízemí budovy. Školní družinářkou tehdy byla paní Marie Kovandová

11 Mám k této škole osobní vztah, protože moji prarodiče dodnes v Albeři bydlí. Můj děda se v obci roku 1949 narodil. Vyprávěl mi, že školu navštěvoval v letech Byly tam tehdy tři třídy. Jedna v přízemí, dvě v prvním patře budovy. Dědu učili: pí. uč. Sonja Heidenreichová, p. uč. Bohumil Kubera, pí. uč. Jaroslava Buštová, později Kuberová a p. uč. Hryzák. Děda vzpomínal, jak o polední přestávce běhal panu učiteli do hospody pro tři plzeňská piva značky Crystal. To jen pro zajímavost. Ve srovnání s dnešní dobou byly děti poslušnější, doma musely hodně pomáhat a co řekl pan učitel, to se splnilo. Paní učitelka J. Buštová v roce Naproti škole bydlela paní Dana Zvěřinová, tehdy Vránková. Vyprávěla mi, že v roce 1974 jí bylo pět let, ale předčasně nastoupila v září do 1. třídy, aby školu nezrušili, aby byl dostatečný počet dětí. Strávila ve škole tedy jeden jediný rok, pak všichni žáci přešli do Nové Bystřice. Paní Zvěřinová vzpomíná, že na obědy chodili společně přes celou ves do školky, kde pracovala její maminka, paní Vránková. Dnes je v budově bývalé školky albeřský penzion Dračice

12 Malotřídka v Artolči Budova se nachází v centru obce vlevo od hlavní silnice. Zrušena byla v roce Tehdy ji navštěvovalo 18 dětí. Ty pak přešly do Nové Bystřice. Budovu má dnes ve vlastnictví soukromá osoba

13 Malotřídka v Blatě Škola v obci Blato je za křižovatkou před kostelem. Dnes je nově opravena a slouží jako pension a restaurace, hlavně v letní sezoně je hojně navštěvována turisty a cyklisty. Byla uzavřena v roce 1968 pro nedostatek žáků, bylo jich pět. Přešli do ZDŠ Nová Bystřice

14 Malotřídka v Hůrkách

15 Budova školy v obci Hůrky se nachází za kostelem vpravo od hlavní silnice. Dnes jsou v budově byty pro obyvatele obce. Škola byla uzavřena jako poslední v okolí, a to v roce Později v ní byla umístěna škola zvláštní. Poslední rok zde učil p. uč. Miloslav Menzl. Nahoře v budově byla družina, kde pracovala Eva Čekalová. V 1. patře se nacházela třída a dole v přízemí tělocvična. Oslovil jsem pamětníky školy, žáky ZŠ v Hůrkách, paní Svatoslavou Dvořákovou, mou babičku, a pana Jana Nováčka. Zde jsou jejich vzpomínky na školní léta: Svatoslava Dvořáková: Narodila jsem se v roce 1954 a do malotřídky v Hůrkách jsem chodila v letech Ve škole byly 4 třídy, v každé třídě nás bylo asi 20 dětí. Učila mě paní učitelka Líkařová. Ta se věnovala každému ročníku asi 20 minut, pak zadala práci a vysvětlovala novou látku zase jiné skupince. Ve třídě jsme topili v kamnech. Vzpomínám si, že jsme se všichni dobře znali, věci jsme si půjčovali, dělili jsme se o svačiny. Společně jsme se chodili koupat a v zimě na políčka sáňkovat. Pan učitel Šašek ( 1966)

16 Paní učitelka Líkařová s hůreckými dětmi v roce Jan Nováček vyprávěl: Vždy o sobě tvrdím, že jsem byl nejchytřejším z prvního ročníku naší jednotřídky v Hůrkách. A jak jsem k tomu dospěl? Není to výplod mé fantazie, ale logické vyústění, které vám následovně popíši: Do první třídy jsme nastoupili tři. Já, Karel Hanzal a Miluše Bursíková. Miluška propadla a Karla Hanzala bohužel přejel kamion, a tak jsem se stal jediným, proto nejchytřejším žákem našeho ročníku. Pan Nováček mě svým barvitým vyprávěním opravdu pobavil. Přál jsem si, aby pokračoval. Berme jeho vzpomínky s nadsázkou.,,vzhledem k tomu, že náš pan učitel Menzel hrál na housle, byly naše vyučovací hodiny zaměřeny na zpěv. O hodinách jsme byli trestáni za nepozornost, ale někdy i tak preventivně, úderem smyčce do hlavy. To se poté projevilo při našem příchodu do základní školy v Nové Bystřici. Uměli jsme jen zpívat a při každém průchodu učitele jsme se krčili. Novobystřický pan učitel nás uklidňoval, že už se krčit nemusíme, že nás nikdo bít nebude, protože jsme prý konečně v civilizaci

17 Zasedací pořádek v hůrecké malotřídce. Pohled na kostel od hůrecké školy

18 Malotřídka v Klášteře Škola se nacházela ihned za klášterem, v domku, kde dnes žije rodina Havlíčkova. Havlíčkovi vás dle zájmu dodnes provedou historickým klášterem. Škola v obci zanikla v šedesátých letech (1962) a děti pak docházely do školy v Albeři. Naproti budově školy je domek, ve kterém bydlela paní učitelka Matylda Lipoldová, která ve škole učila. Po zrušení školy v Klášteře přešla také do školy v Albeři. Obě budovy jsou dnes v soukromých rukách. Dům pro učitele Klášter

19 Budova školy v Klášteře Klášterské děti ze školy v roce

20 Malotřídka v Klenové Budovu školy najdeme v prudké zatáčce, vpravo od silnice směrem na Kunžak. Škola v Klenové byla uzavřena v roce Tento školní rok tu zbylo totiž jen 9 žáků a ti přešli do školy do Blata. Dnes je z budovy rekreační chalupa

21 Malotřídka v Senotíně Budova se nachází v centru u rybníčka. Slouží jako rekreační budova. Ve školní kronice v Nové Bystřici jsem našel zprávu, že ze senotínské školy přišel do N. Bystřice v roce 1972 pan učitel Mil. Menzl. Předpokládám, že v tomto roce byla škola uzavřena. Před ním zde učila paní učitelka Hana Hořická, která odešla roku Malotřídka v Senotíně

22 Malotřídka v Novém Vojířově Budova bývalé školy se nachází na konci vsi vpravo od silnice, která pokračuje dále na pískárnu. Objekt je hojně navštěvován v letních měsících jako penzion,,medvědí paseka. Škola zanikla v roce 1971 a paní učitelka Stránská přešla do učitelského sboru do N. Bystřice Současný správní obvod Číměře Malotřídní škola v Dobré Vodě Budova se nachází na konci obce u farmy Alpaka. Škola zde byla zavřena v roce Nyní je budova zrekonstruována, jsou v ní tři byty. Informace mi poskytl pan Luboš Králíček, který tuto školu do páté třídy navštěvoval. V současné době zde s rodinou bydlí. V části budovy bydlela paní učitelka ( okrová fasáda), v druhé část byla třída ( bílá fasáda). Paní učitelka se jmenovala Jindřiška Holíková

23 Malotřídní školy na Novobystřicku Škola v Dobré Vodě Budova školy v Dobré Vodě

24 Škola v Dobré Vodě dnes (2013) Malotřídní škola ve Lhotě Budova školy se nacházela vpravo od mostku. V kronice obce jsem zjistil, že zanikla roku Tedy poměrně brzy

25 Malotřídní škola v Potočné Budova se nachází uprostřed obce, u autobusové zastávky. Dnes zde bydlí rodina Perglova a Příhodova. V kronice obce Číměř jsem našel tyto historické záznamy: Školní rok 1948/ 1949 byl posledním v Krampachách. Na škole vyučovala paní učitelka Slavíková. Počet žáků v tomto roce byl 18. ( 11chlapců a 7 děvčat). Protože počet neustále klesal, byla škola zavřena. Děti od školního roku 1949/ 1950 navštěvují školu v N. Bystřici. Ze třídy bylo zřízeno skladiště JZD a ostatní místnosti slouží jako kanceláře MNV a JZD. V roce 1951 zde byla zřízena prodejna. 21. ledna 1955 bylo na schůzi rady MNV projednáno znovuotevření národní školy. Jednání mohlo přinést kladný výsledek, kdyby rodiče z Hradiště byli ochotni posílat své děti do Krampach. 4. března 1955 se obec přejmenovala na Potočnou

26 Malotřídní škola v Sedle Škola se nachází vlevo od hlavní silnice z Nového Vojířova na Bílou. Nelze ji přehlédnout. Dnes slouží jako restaurace. Konají se zde taneční zábavy a četné kulturní akce. Byla uzavřena v roce 1977 současně s malotřídkou v Číměři. O zrušení těchto škol byly sepsány protokoly a odeslány na OŠ ONV v J. Hradci. Vyhovující pomůcky z inventářů zrušených škol byly převedeny na ZDŠ v Nové Bystřici. Učila zde paní učitelka M. Sokolíková. V obvodu ZDŠ zbyla jediná jednotřídka v Hůrkách

27 Malotřídní škola v Nové Vsi Budova školy se nachází na konci vsi u fotbalového hřiště. Je dnes v soukromých rukou a je luxusně zrekonstruována. Při svých toulkách po obci jsem navštívil i paní učitelku Matyldu Lipoldovou, která v Nové Vsi žije a o které se zmiňuji v předchozích kapitolách. Chtěl jsem si vyslechnout i její vzpomínání, ale vzhledem k jejímu věku to nebylo možné. Paní učitelka je stále usměvavá, ale omlouvala se, že má již špatnou paměť. Měla velké zdravotní potíže. Přesto je její vitalita obdivuhodná. Setkal jsem se v Nové Vsi s paní Helenou Kroupovou. Vzpomíná si, že škola byla zavřena v roce Ona ji navštěvovala v letech , poté přecházeli do školy do Stráže nad Nežárkou. Pamatuje si pana učitele Balcara, který bydlel ve školním bytě nad třídou. Byl velice přísný i na své děti. Poté si pamatuje na paní učitelku Jiřinu Longovou, která dojížděla z Jindřichova Hradce, byla vlídná a velmi hodná. Budova bývalé školy v Nové Vsi

28 Na snímku je paní Helena Kroupová za svobodna Hojnová se spolužačkou Vlastou Hynkovou ve třídě v malotřídce v Nové Vsi. Obdržel jsem ještě snímek, na kterém děti tančí na ploše fotbalového hřiště u školy v Nové Vsi

29 Malotřídní škola v Číměři Malotřídní škola v Číměři byla zrušena stejně jako škola v Sedle, a to v roce Dnes je v budově obecní úřad. Číměř je ale jedinou obcí, kde po revoluci v roce 1989 byla opět malotřídka zavedena. Stalo se tak za starosty pana Šachla ve školním roce 1990/1991. Učilo se v budově nově otevřené školky, hned vedle obecního úřadu. Paní učitelkou zde byla M. Maryšková. Škola ukončila svůj provoz v roce 2002, kdy měla 11 žáků

30 Malotřídní školy na Novobystřicku Zmínka o obcích, kde školy nebyly po roce 1945 obnoveny. Skalka Ve Skalce jsem se setkal s panem Jiřím Bočkem, který sbírá dokumenty o historii obce. Předal mi tuto fotografii, kde jsou jména rodin z doby předválečné. Vpravo nahoře je německý nápis Schule škola. Byla to velká budova, dnes již nestojí a nacházela se za chalupou pana Kouby. Budova školy na Skalce je velká stavba vpravo. Fotografie je z 30. let 20. století

31 Za touto budovou se škola ve Skalce do války nacházela. Smrčná I zde byla škola jen do války. Po roce 1945 již nebyla obnovena. Majitelé objektu udržovali do nedávné doby jednu třídu v přístavku. Pamětníci vzpomínají, že si tam jako děti chodily na školu hrát

32 Škola na Smrčné nebyla po roce 1945 obnovena

33 Závěr Ve své práci jsem zmínil všechny obce v okolí, kde kdysi malotřídky byly. Dozvěděl jsem se mnoho zajímavého z naší historie a setkal jsem se s mnoha laskavými lidmi. Myslím si, že pokud si chcete budovy prohlédnout nebo připomenout, může vám moje práce posloužit jako turistický průvodce po stezce za historií malotřídních škol na Novobystřicku. Chtěl bych všem pamětníkům za jejich příspěvky, fotografie a vzpomínky poděkovat. Jejich jména uvádím v příloze

34 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace 1. Školní kronika ZŠ Nová Bystřice 2. Kroniky obcí Lhota, Číměř, Sedlo, Potočná Elektronické zdroje 1. Webové stránky města Nové Bystřice 2. Webové stránky Okresního archivu v Jindřichové Hradci Další zdroje vlastní - práce autora.

35 Seznam příloh Poděkování za pomoc při pátrání, příspěvky a školní fotografie: Albeř: rodina Římalova, paní Milada Horová, paní Dana Vránková, pan Jan Čížek Blato: paní J. Březinová Dobrá Voda: rodina Králíčkova Hůrky: paní Svatoslava Dvořáková, pan Jan Nováček Klášter: paní S. Cikánová Lhota: paní Věra Hroudová, paní Kristýna Hrdinková Nová Ves: rodina Pechova, rodina Kroupova Nový Vojířov: rodina Zimolova, rodina Homolkova Potočná: rodina Perglova Skalka: pan J. Boček, rodina Ďuriňákova Smrčná: rodina Sovišova, pan Rostislav Toman

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

75 let nové školy. Nový Hradec Králové

75 let nové školy. Nový Hradec Králové 75 let nové školy Nový Hradec Králové 1930-2005 Motto: Napodobujeme tedy nebeské slunce, které osvětluje, zahřívá a oživuje celou zemi, aby vše, cokoli může žíti, zelenati se, kvést a nésti ovoce žilo,

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a

Více

Házená. Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice. Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce. Michala Hauserová IX.

Házená. Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice. Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce. Michala Hauserová IX. Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Házená Michala Hauserová IX. B Vedoucí práce: Mgr. Václav Zajíc Školní rok 2014/ 2015 Prohlášení Prohlašuji,

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2013 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XVIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, a Životice loňském roce uspělo město s žádostí o finanční příspěvek na akci Oprava

Více

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 18 - ŘÍJEN 2007. ZDARMA. Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu 120. výročí založení školy na Bařinách která se koná v neděli 14. října

Více

Vznik a historie strážských radnic

Vznik a historie strážských radnic www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Máme před sebou pátý měsíc roku 2008. Na úřadě se pilně pracuje na prioritách, které nám určil Akční plán a které jsou také sledovány komisí pro strategický rozvoj. Rozpočet

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Danuše Tučková, vedoucí literárně dramatické dílny, scenáristka a dramaturgyně

Danuše Tučková, vedoucí literárně dramatické dílny, scenáristka a dramaturgyně 1 Domov seniorů Háje v Praze 4 nabízí svým obyvatelům kromě vynikající zdravotní a sociální péče i množství kreativních aktivit. V tom se konec konců podobá podobným zařízením, v nichž staří lidé nacházejí

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XX. ČERVEN 2014 Cena 15 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 STAROČESKÉ MÁJE V LUŽANECH str. 6 NÁVŠTĚVA PREZIDENTA

Více

Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen

Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen Ve středu 29. května 2002 byl po téměř třicetileté obnově slavnostně otevřen smiřický zámecký kostel Zjevení Páně. Mnoho smiřických

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

RAKOVNÍK. Pedagogické vedení: Mgr. Irena Náprstková

RAKOVNÍK. Pedagogické vedení: Mgr. Irena Náprstková Náš projekt byl původně zamýšlen jako příprava žáků 9. ročníku na dvoudenní studijní zájezd do Terezína. Jeho cílem bylo seznámit žáky se základními informacemi ze židovské kultury, s celkovou problematikou

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

z obsahu čísla 20. března 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 4 OMLAZENÉ KULTURNÍ SRDCE OPOČNA NA ZLATO BOHUŽEL NEDOSÁHLI

z obsahu čísla 20. března 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 4 OMLAZENÉ KULTURNÍ SRDCE OPOČNA NA ZLATO BOHUŽEL NEDOSÁHLI 20. března 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 4 Už tradičně se 4. března konal na Kupkově náměstí masopustní rej. Jak se ho děti z mateřské školy zhostily, čtěte na straně 6. foto: Olga Stojanová OMLAZENÉ

Více

100 LET (1912 2012) MILÁ ŠKOLO,

100 LET (1912 2012) MILÁ ŠKOLO, Vážení přátelé, kolegyně, kolegové, milí absolventi, žáci a příznivci školy, držíte v rukou almanach vydaný u příležitosti oslav 100. výročí založení naší školy, ve kterém Vás chceme stručně seznámit se

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 2 - červen 2013 Ročník 9 Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena V sobotu 11. května byla slavnostně

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Krásná a dojemná derniéra Prodané nevěsty

Krásná a dojemná derniéra Prodané nevěsty Takové množství lidí, které se sešlo na posledním představení Prodané nevěsty, pyšelská sokolovna snad ještě nezažila. A to nejen proto, že nikdy nebylo k dispozici takové množství židlí. Bylo prodáno

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Mozaika ze vzpomínek a vyprávění účastníků sametové revoluce v Hradci Králové (Projekt Naše revoluce společnosti Člověk v tísni) 14. 11. 2014 2

Více

almanach ohlédnutí Vysídlení Sedlčanska a Voticka

almanach ohlédnutí Vysídlení Sedlčanska a Voticka Vysídlení Sedlčanska a Voticka Sedlčany bývaly od poloviny 19. století okresním městem a při jejich vysídlení bylo třeba hledat také nové sídlo pro okresní úřad a jiné instituce. Přeložení okresního úřadu

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Na horké téma O dopravních problémech, perspektivách Severojižní magistrály a placeném

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více