Kamenopr0myslov6 zlvody, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kamenopr0myslov6 zlvody, s.r.o."

Transkript

1 'ir 1iiir.' ke dni 31. bienu 01 Kmenpr0myslv6 lvdy, s.r.. [$T.G.Msryk 3 nv 07 77

2

3 ke dni 31.bienu01 Kmenpr0myslv6 6vdy, s.r B6n6 06etni bdbl AKTIVA CELKEM (i ; Phled6vky upsn! 6kldni kpitdl Dluhdbf mjetek (i ) B. t. B.t. 1 nehmtnf mjetek (1.0 11,7 B. il. B.il.1 U Pskytnutd Slhy n dluhdb! nehmtn! mjetek hmtnf mjetek (t.l Zl Smsttn6 mvitd v6ci subry mvit'/ch v6ct Dsp6l6 vllt jejich skupiny -7 q Pskytnute dlhy n dluhdbi hmtn! mjetek Oceivci rdil k nbyt6mu mjetku B. ilt. B. ilt. I q Dfuhdbf finn6ni mjetek (i. Z 301 v 06etnich jedntk6ch pd pdsttnfm vlivem Osttnidluhdb6 cenn6 ppiry pdily P0jdky 0v6ry - vlsdnd neb vl6djici sb, pdsttni vliv 7 Pskytnut6 6lhy n dluhdbf finndni mjetek

4 ne AKTIVA b 16d c Brutt B6n6 Udetnl bdbi Krekce Nett Minul6 06. bdbl Nett c Ob6in6 ktiv (i ) 031 c. l Z6sby (i.33 i 3S) 1 3 c.t. I, 03 Mtefll Q 86 Nedknden6 vfrb pltvry Virbky Vlldd sttnf vtit jejich skupiny 036 Zbi rskytnute thy n 6sby 038 c. il. uruhdb6 phledvky (i c.il.1 Phleddvky bchdnich vth Phled6vky - vl6dn6 neb vl6djici sb 01 )hled6vky - pdsttnf vliv 0 Phled6vky sdruzeni 03 uluhdbe pskytnut dlhy 0 Dhdn 0dty ktivnf 0 7 in6 phled6vky 06 c. ilt. 8 ren dnv phled6vk 07 Kr{tkdb6 phteddvky (i.9 Z 7) 08 c. ilt. 1 c. tv. I c. tv. 1 D. t. D.t. 1 Phled6vky bchdnich vth Phled6vky - vl6dn6 neb vl6djtci sb 00 rnredvky - pdsttnf vliv I v'reuqvny d uperecntky, cteny rustv Uestniky sdruzeni 0 01 Scidlnt bepe6eni drvtni pjist6ni 03 St6t - div6 phleddvky KrtKdbe pskytnut6 6lhy Dhdn6 ri6ty ktivni rne pntedvky ^rrkdby finnini mjetek (i. 9 i 6) 08 Penie j6ty v bnk6ch ^rrkby cenne ppiry pdfly 061 rnvny Krtkdby finneni mjetek 06 esv6 rtieni (i. 6 Z 66) 063. N6kldy pflttch bdbi 06 ^mptexni nktdy piistfch bdbi 06 )f'rjmy piitich bdbl 066

5 n6 PASIVA 16d BdZn6 Ueetni Minu16 (6etni b c bdbl bdbi A PASTVA CELKEM (i ) 067 t/lstni kpitsl (i ) 068 A. l A. il. A.il.1 1 A A. ilt. A. ilt. 1 A. IV. A. tv. 1 Zilkldni kpikil (i kldnl kit6l c Vlstni kcie vlstni bchdni pdily (-) 071 Zmdny 6kldnlh kpit6h, Kpitilv6 fndy (i. T Emisni 6Zi 07 Csttni kpit6lv6 fndy )cerivci rdily piecendni mjetku lvkit Ocerivci rdily piecen6ni pii piem ndch 077 Rdily piemdn sple6nstf 078 Rdily cendni pii ptem6n6ch splednstl 079 Reervni fndy, ned6litelnf fnd sttni fndy e isku (i. go + gl ) 080 Zlknn! reervnl fnd / Ned6litelni fnd C Sttut6rni sttni fndy Vfsledek hspd6ieni minutich tet (i ) 083 Nerddlenli isk minulfch let e Neuhren6 trst minulfch let in! v;tsledek hspdieni minulfch let A. V. Vfsledek hspdieni b6zn6h ridetnih bdbi (+/-) /i.01 - ( V B iidrje (i t93 11; 088 B. t. Reervy (i.88 91) 089 B.t. 1 B. il. B.il.1 A 7 10 Reervy pdle vldstnfch prdvntch pledpis0 Reerv n d0chdy pdbn6 lvky 091 Reerv n drl plijm0 )sttni reervy Dfuhdb6 lvky (i.93 Z 10) 09 Zlvky bchdnich vth0 ZAvky - vl6dn6 neb vlddjici sb 096 Z6vky - pdsttnf vliv 097 Zfvky ke spledniktm, dlen0m druzstv k 0estnikrim sdrueni 098 )luhdb6 piijt6 6lhy Vydn6 dluhpisy Dluhdb6 sm6nky k Uhrd6 101 Dhdn6 Udty psivni in6 Avky Odlenf d iv! 6v /ek s

6 ne B. ilt. B. ilt. I PASIVA rkqe vky F vA l 7Att-t,' Zlvky - pdsttny vliv ilcn vlnu evt.rqrjtct s vq.ay ^s spurecnrkum, crenum rusw k ldstnlkrlm sdruent 109 ZAvky k mdstnnc0m Prrcrs ltuny rvprdy 16d c B6Zn6 Udetnt bdbi Minul6 U6etni bdbl v y PcDrvrl 11 1 B. IV. B. tv. 1 3 c. r. c.t. 1 Bnkvni fv6ry vrlpmci (i. 116 Z 11S) v re r \r q.^vsvvg gdilnuvilt uvgry Krdtkdb6 fi nndnl vfpmci 3sv6 rfieni (i v rvqjs Pt tuut (u(l Vfnsy piistich bdbi e 13 ' 1 estven )sptsvy nm setutrnih rgenu cehl jednil<y: KArvrEHOPR0trtvstOv Avrr.r.. st'xr.lv, t. G.Msrvk 3/ tric: Ci1r9108 E teurtrky: sp/ecnsf s ruaenlm meen!,m rremet pdnkni: prcv1n[ kmene

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett<

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett< Datum tisku 9.9.1 ROZVAHA (POD) ke dni 6.1 (v tis.kd) PALOMO, a.s. leo 5371681 Otomouckd 83 / 58 OKEC LoStice 789 83 Loitice N6zev isdku c.iaa. 86obd.- Brutto B6obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.d.obd.-Nett

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA o ov6ien{ fiietnf zfv6rky Piiiemce N{zev: Sirlto: Km5nohorskf poliklinika s.r.o. Zilkovaul. d.p. 5, Litvinov PSe 436 0l IC : 250 30 302 Auditor Ing. Dagmar Svecor'6, auclitorske

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni 2006 W ATIMEX a.s. WATIMEX a.s. Zapis d bchdnih rejstfiku: Ml!stsk}' sud v Praze, dd.b, vlzka 9055 Malstranska 344, Senhraby PSC 25166 akciva splecnst (d 15.12.2003) Pfedmet cinnsti: hstinske a ubytvaci

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013 Píloh k roní úetní závrce z rok 2013 l. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - specilizovný mloochod - poskytování

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt

ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt AKTIVA CELKEM Ndzev polozky Obec LuZn6; teo OOSO+OZZ; Luind 230, 756 11 LuZn6 Zatim neurdeno PiedmEt Einnosti:

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70 ozvaha uzennruisrwrospravne cel-ky. svazky oeci, Rrcror'rAlruinRov REGToNU souonzruosrt Udetni jednotka: Nizev: Obec Vrdtkov Sidlo: Vrdtkov, Oesky 3rod,2820 iisto polo2ky AKTVA CELKEM A ll lll lv St6l6

Více

ň Ý Á Ú ú ň Ó š š š ú ó ú ů ů ů š ů ů ů š ů ů ú ů ů ů ú ů ů ů ů ů ů ó ú ú ó ů ů ň ů ň ů ů ú ú ú ó š ó ú ú ó š ú š š š ú ú ů ň ú ů ú ú ú ů ú ú ň ů ú š ň ú š š š š ú ň ů ň ú š ů ů ň ů ů ů ů ú ů ú ú ň ú ú

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

květen 2010 1. ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

květen 2010 1. ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ tn 2010 1 rčn 2 čsl Bnán dt Ččns Rzhr: Al Ar t čsl As ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ Mlý čtnář s chd slunnjšh pčs cház druh dtrl čsl Vďr Stjn j psldn j tntrát nbt člán rzhr z dln tých lgů z čsých záldnch

Více

Syntelicky. Hliivni tinnost 1 616 914,98 1 616 914,98 299.00. 501 502 503 504 506 507 508 511 51? Gl3. 1" 1 "' ~.o 3 220.13 1CJ7 571 00. 5 18 521 'i?

Syntelicky. Hliivni tinnost 1 616 914,98 1 616 914,98 299.00. 501 502 503 504 506 507 508 511 51? Gl3. 1 1 ' ~.o 3 220.13 1CJ7 571 00. 5 18 521 'i? Ucence W4Q5 XCRGUVXAIVXA (06012014 101012012j vykaz ZISKU A ZTRATY uzemni samospravne celky, svazky obci, regionalni rady regionu soudrinosti (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) Obdobi 12/2014 ICO:

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele ieski telekomunikaini infrastruktura a.s. PRO FORMA ZAId.AJOVACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOVACi F(OZYAZE A VVROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTAVENA V SOULADU SE ZAKONEM T,. sasnggl SB., O UCETNICTVi

Více

:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

:;i;1,r' *;*,ffi*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o. -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd 53 61200 rn e- m ai I : inf@sk In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více