VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010

2 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce 2009/10 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy Přílohy : Č. 1 Povinně volitelné předměty, nepovinné předměty a zájmové útvary Č. 2 Mimoškolní činnost školy Č. 3 Kulturní pořady ve školním roce 2009/2010 Č. 4 Školní družina Č. 5 Přípravná třída Č. 6 Enviromentální výchova Č. 7 Hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Nová Paka adresa školy Komenského 555 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Milan Schlögl zástupce ředitele: PaedDr. Jarmila Tázlarová kontakt tel.: fax: www:zsnovapaka.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Nová Paka adresa zřizovatele Dukelské nám. 39 kontakt tel.: fax: 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 750 Školní družina základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,25 19,25 2. stupeň ZŠ ,22 21,22 Školní družina ,8 23,8 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 25 Odborné pracovny, knihovna, 5 multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Zahrada se školním dvorem Sportovní zařízení 1 - tělocvična Dílny 2 Počet žáků na pedagoga

4 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení 2004 Počet členů školské rady 9 Kontakt

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Základní škola speciální ŠVP 1.Z 1.A, 1.B, 2.A,2.B,3.A,3.B,6.A,6.B,7.A,7.B,8.A,8.B b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor Poznámky Zařazené třídy vzdělání C/01 Základní škola ŠVP B/ C/ B/001 Zařazené třídy Základní škola nebyl přidělen 4.A,4.B, 5.A,5.B Základní škola nebyl přidělen 4.Z,5.Z speciální 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 REHABILITAČNÍ VZD.PROGRAM KAŽDÝ MÁ ŠANCI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Ámos ve škole, č.j. 333/2007 Zařazené třídy 4.-5.r.,9.r.

6 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Údaje o pedagogických pracovnících pořadové příjmení a jméno pracovní zařazení třídnictví délka číslo pedagogické praxe počet roků pedagogická asistentka ZŠ 1. Antošová Radmila praktická 20 vychovatelka ŠD 2. Mgr.Bendlová Alena učitelka ZŠ praktická 3.Z Mgr.Bílková Marie učitelka ZŠ praktická 21 pedagogická asistentka ZŠ praktická 4. Mgr.Bucková Soňa učitelka 2.stupeň ZŠ 6.A 5 5. Mgr.Čepelková Věra učitelka ZŠ praktická 1.Z Mgr.Lánská Jana učitelka 1.stupeň ZŠ 2.B 22 Mgr.Ferklová 7. Marcela učitelka 1.stupeň ZŠ 4.B Groh Ladislav učitel ZŠ praktická Mgr.Holan Martin učitel 2.stupeň ZŠ 8.A Mgr.Hykyšová Ivona učitelka 2.stupeň ZŠ 6.B Jaklová Marcela učitelka přípravná třída PT 3 vychovatelka ŠD 12. Mgr.Kaplan Milan učitel 2.stupeň ZŠ 9.A Mgr.Kaplanová Zdeňka učitelka 1.stupeň ZŠ 3.A Ing.Kašpar Ondřej učitel 2.stupeň ZŠ Mgr.Komárková Jana učitelka 1.stupeň ZŠ 4.A Mgr.Kulhánková Dagmar učitelka 1.stupeň ZŠ 3.B 22 PaedDr.Tázlarová Jarmila zástupkyně ředitele Mgr.Kalita Pavel učitel náboženství Kusáková Jitka vychovatelka ŠD 32 učitelka 1.stupeň ZŠ pedagogická asistentka ZŠ praktická 20. Mgr.Macák Lukáš učitel 2.stupeň ZŠ 8.B Mgr.Macková Jana učitelka 1.stupeň ZŠ 1.A Mgr.Maglenová Jiřina učitelka 1.stupeň ZŠ 2.A 32 Mgr.Tauchmanová Věra učitelka 2.stupeň ZŠ 14

7 24. Mgr.Rejmontová Dana učitelka 1.stupeň ZŠ 1.B Sedláková Marcela pedagogická asistentka ZŠ praktická Mgr.Schlögl Milan ředitel Mgr.Slámová Helena učitelka 1.stupeň ZŠ 5.B Drašarová Kateřina učitelka ZŠ praktická 18 pedagogická asistentka ZŠ praktická 2.Z Mgr.Šmidrkalová Věra učitelka 2.stupeň ZŠ 7.B Mgr.Macáková Monika učitelka 1.stupeň ZŠ 5.A Štryncl Martin pedagogický asistent ZŠ praktická 2 vychovatel ŠD 32. Štrynclová Jana vedoucí vychovatelka ŠD 26 učitelka 1.stupeň ZŠ 33. Mgr.Štrynclová Lucie učitelka 2.stupeň ZŠ 7.A 3 metodik prevence 34. Mgr.Tůmová Ivana učitelka 2.stupeň ZŠ 9.B 31 výchovná poradkyně 35. Vágenknechtová Iveta učitelka 2.stupeň ZŠ 23 vychovatelka ŠD Mgr.Vlachová Vladimíra učitelka 2.stupeň ZŠ Bořková Vlaďa učitelka 1.stupeň ZŠ 31 vychovatelka ŠD pedagogická asistentka ZŠ praktická

8 Věková struktura pedagogických pracovníků Ve školním roce 2009/2010 zaměstnávala naše organizace 45 zaměstnanců. Z toho 2 pracovnice na rodičovské dovolené. Tyto pracovnice nebudou v následujících přehledech uváděny. Z celkového počtu zaměstnanců pracovalo na škole 6 nepedagogických pracovníků, 1 externí pedagogický pracovník, 4 pedagogičtí asistenti a 32 pedagogických pracovníků. Jeden pedagogický pracovník ukončil pracovní poměr uplynutím sjednané doby Jedna pedagogická asistentka nastoupila na mateřskou dovolenou od Od nastoupily z rodičovské dovolené dvě pedagogické pracovnice. Jedna pedagogická pracovnice podala žádost o ukončení pracovního poměru dohodou k datu Žádosti bylo vyhověno a pracovní poměr je ukončen k datu Dva pedagogičtí pracovníci /důchodci/měli uzavřen pracovní poměr na dobu určitou. Dva pedagogičtí pracovníci /důchodci/měli uzavřen pracovní poměr na dobu určitou do Věková skupina více celkem Počet pracovníků % 4,65 16,28 20,93 44,19 11,63 2, Délka pedagogické praxe pedagogických pracovníků Délka započítatelné praxe do 4 let 4-9 let 9-15 let let let nad 32 let celkem Počet pracovníků % 10,81 10,81 10,81 35,14 24,32 8, Údaje o nepedagogických pracovnících

9 Příjmení a jméno Soběslav Vladimír, Ing. Bucková Dana Vagenknecht František Barková Lenka Podlipná Pavla Šulcová Milada správce sítě ICTK rozpočtářka technický pracovník uklízečka uklízečka uklízečka 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce

10 ZŠ celkem chlapci dívky žáci, kteří nastoupí v řádném termínu žádost o vyšetření potvrzený odklad ZŠSp Žáci, kteří nastoupí do 1. třídy po odkladu školní docházky ZŠ ZŠSp celkem zápis do 1. třídy zápis do PT celkem u zápisu Žáci zapsaní do 1. třídy s datem narození a mladší Žáci zapsaní do PT s datem narození Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato:

11 z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 6 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní akademie školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků (žáci školy praktické) 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku (žáci školy praktické) 0 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

12 Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospěl o I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospěl o Prospělo s vyznamen áním VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Speciální třídy I.Z II.Z III.Z celkem Neprospěl o Celkový přehled

13 Počet Prospělo s Neprospělo žáků vyznamenáním stupeň stupeň ZvŠ Celkem Přehled o chování šk. rok 2009/2010 prospěch žáci celkem PV P N NTU DTU I. čtvrtletí (k ) II. čtvrtletí (k ) I. pololetí (k ) III. čtvrtletí (k ) IV. čtvrtletí (k ) II. pololetí (k ) opr. zk I. + II. pololetí po opravných zk. (k ) DTU - důtka tříd Vysvětlivky: PV - prospěl s vyznamenáním NTU - napomenu P - prospěl učitele N - neprospěl DŘŠ - důtka ředi 5.2 Údaje o zameškaných hodinách

14 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,6 27 0,12 Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň ,3 21 0,12 Spec.třídy ,9 13 0,41 Celkem ,4 61 0, Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 8. 1 Zdravotní znevýhodnění 5. 1 S kombinací postižení 5. 1 S vývojovými poruchami učení Tourettův syndrom 3. 1

15 Základní škola praktická Druh postižení : Ročn ík 7. 1 Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 9. 1 S vadami řeči (mají ještě ment.retardaci a jsou zahrnuti i v kombinaci postižení) 1 (zahrnut i v kombinaci postižení) Tělesné postižení 6. 1 S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení (i mentální retardací) autismus mentální retardace mentální retardace,je zahrnut v kombinaci postižení 1 (Dětský autismus,adhd,tourettův syndrom,lmr,vada řeči,je zahrnut ve vadách řeči i v kombinaci postižení) 2 (jeden má ještě vadu řeči a Tourettův syndrom,je zahrnut v kombinaci postižení) v pásmu podprůměru Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce 2009/10

16 V oblasti DVPP se učitelé účastnili vzdělávacích akcí dle katalogu Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje a Národního institutu dalšího vzdělávání Praha. Všechny vzdělávací akce měly akreditaci MŠMT a pracovníci dostali osvědčení o účasti na vzdělávacích akcích. Do DVPP se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci školy. 1. stupeň Zápis dětí do 1. třídy aneb čeho si všímat, co neopomenout Metody nácviku čtení a psaní Možnosti hodnocení a sebehodnocení žáka v podmínkách konkrétní školy Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem Tvorba pomůcek pro Čj na 1.stupni ZŠ Hrátky s pamětí Efektivní metody výuky Čj na 1.stupni ZŠ Enkaustika Učitelé speciálních tříd Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování II Od ŠVP k vyučovací hodině Poruchy autistického spektra Asistent pedagoga kvalifikační studium Poruchy autistického spektra III 2. stupeň Jak učit matematice žáky ve věku let Nové trendy v malířských technikách 5 seminářů Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Základní norma zdravotnických znalostí Individuální vzdělávací plán integrovaného žáka Populární hudba trochu jinak Interpretační rozdíl mezi klasickou a pop pěveckou technikou Výjezdní porada výchovných poradců Metodika řešení úloh matematiky na ZŠ Konference projektu Cesta ke kvalitě Úvod do etické výchovy a praktické inspirace do výuky Metodický seminář etwinning I partnerství škol v Evropě Metodický seminář etwinning II rozvoj metodiky mezinár. Spolupráce Kompetence a funkce školního metodika prevence Partnerství škol Comenius a etwinning Jak na češtinu hravě

17 Vývoj krajiny se zřetelem k východním Čechám Seminář EU peníze školám Informační systém datových schránek (egon) Kvalifikační studium pro ŘŠ a školských zařízení 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách

18 PROJEKTOVÉ DNY Náplň projektových dnů je uzpůsobena věku, dovednostem a schopnostem žáků různých věkových kategorií. Na projektových dnech se podílí žáci celé školy. datum název třídy Den v přírodě - sport, soutěže Halloween ve škole Sportovní klání - pětiboj pro nejmenší 1., České Vánoce ve škole - předvánoční dílny, soutěže, hry besídky, vánoční koledy a zvyky Noc splněných přání - prožitkové aktivity 2. B (NE)spaní ve škole, prožitkové aktivity, soutěže, Indiánská noc ve škole - bubnování - prožitkové aktivity, hry, soutěže - sebepoznání Umíme se o sebe postarat, žijeme v kolektivu - noc ve škole - vaření, hry, soutěže - žáci speciální třídy 3.A, 4.A Výstup na Sněžku - geologie, historie, sport 8., 9. v průběhu celého šk. roku - proměny přírody Čtvero ročních období - vlastivěda, sport, 2. PREVENTIVNÍ PROGRAMY datum název třídy listopad Policie ČR - Jičín, beseda 8., Dospívání - beseda dívky Dopravní výchova - teoretická část Hasičský záchranný sbor - Nová Paka, beseda 6., Záchranná služba - 1. pomoc, nemocnice Jilemnice Záchranná služba - 1. pomoc, nemocnice Jilemnice Zdravý životní styl, protidrogový program 6. A Krkonoše - Zadní Renerovky

19 Zdravý životní styl, protidrogový program 6. B Krkonoše - Zadní Renerovky Volba povolání - Úřad práce Jičín Charitativní organizace, jejich činnost ve světě 8., Dopravní výchova - praktická část Štikov Dopravní výchova Štikov Zdravý životní styl, protidrogový program, první pomoc, - žáci PT, 1. stupně a speciálních tříd EVALUACE ŠKOLY datum název třídy SCIO testy 9. květen Srovnávací písemné práce - český jazyk anglický jazyk matematika Účast žáků školy v soutěžích Podrobně uvedeno v příloze č Účast žáků ve sportovních soutěžích Podrobně uvedeno v příloze č Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

20 Inspekční činnost ČŠI proběhla na naší škole ve dnech září Zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. 9. Základní údaje o hospodaření školy Podrobně uvedeno v příloze č. 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2008/2009 1 Obsah : 1. Charakteristika školy 3 2. Zaměstnanci školy 4 3. Učební plány školy 6 4. Vzdělávání žáků 8 5. Hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3-2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více