ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014"

Transkript

1 ZÁPIS z schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 PROGRAM: Zahájení Volba ověřovatele zápisu Plán pro Přerov Manažer prevence kriminality Zřízení Hlavní inventarizační komise Informace k projektu IOP 09 Veřejná zakázka Revitalizace parku Michalov v Přerově ustanovení komise pro posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek 8. Veřejná zakázka Obnova zámeckého parku v Pavlovicích ustanovení komisí pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek 9. Veřejná zakázka Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců rozhodnutí o vyloučení uchazečů z výběrového řízení, rozhodnutí o zrušení výběrového řízení a schválení zahájení nového výběrového řízení 10. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0772/2014 Akce Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov 1 Informace o rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství Brno o odvolání statutárního města Přerova proti platebnímu výměru č. 111/2014 na odvod za porušení rozpočtové kázně 1 Žádost o změnu nařízení města Přerova tržního řádu (rozšíření tržních míst) - staženo 1 Zřízení pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem 14. Přijetí účelově určeného peněžitého daru příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem 15. Rozpočtové opatření č Různé 17. Závěr Ing. Měřínský Ing. Měřínský Ing. Měřínský Ing. Měřínský P. Košutek Bc. Navrátil Ing. Měřínský 1

2 Přítomni: A. Předsedající: Mgr. Vladimír Puchalský B. Členové Rady města: Ing. Petr Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Pavel Košutek, Ing. Vladimír Holan, Ing.arch. Jan Horký, Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová, Rudolf Neuls, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána C. Omluveni: D. Dále přítomni: Ing. Daniela Novotná vedoucí Kanceláře a Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů E. Hosté: dle přiložené prezenční listiny F. Zapisovatelka Iva Kohoutová ZAHÁJENÍ Jednání schůze Rady města Přerova zahájil Mgr. Vladimír Puchalský dne 20. listopadu 2014 ve 100 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech členů Rady města Rada města byla schopna se právoplatně usnášet. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU Primátor Mgr. Puchalský informoval, že materiál s poř. č. 2/12 byl stažen a bude projednán na příští schůzi Rady města, proto nechal hlasovat o upraveném programu schůze Rady města Přerova. Hlasování o upraveném programu: 11 pro Ověřovatelem usnesení a zápisu schůze Rady města byl navržen Bc. Tomáš Navrátil. Hlasování o ověřovateli: 11 pro 10/2/2/2014 Program schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 schvaluje upravený program schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014, schvaluje náměstka a Bc. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu schůze Rady města Přerova. 2

3 PLÁN PRO PŘEROV /2/3/2014 Plán pro Přerov Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Mgr. Vladimír Puchalský. Rada města Přerova po projednání schvaluje Plán pro Přerov MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY 12/2/4/2014 Odvolání manažera prevence kriminality města Přerova a jmenování nového manažera prevence kriminality města Přerova Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Mgr. Vladimír Puchalský. odvolává dnešním dnem Mgr. Omara Teriaki z pozice manažera prevence kriminality města Přerova, do které byl jmenován usnesením Rady města Přerova č. 2835/76/9/2013, jmenuje dnešním dnem do pozice manažera prevence kriminality města Přerova Ing. Jiřího Kohouta. V diskusi Mgr. Netopilová navrhla a podala protinávrh, aby na pozici manažera prevence kriminality města Přerova bylo vyhlášeno výběrové řízení manažer prevence kriminality by neměl být politik. Ing. Kohout upozornil, že je nutné řešit projekty spadající do r a připravit nový plán na rok 2015 a dále. Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové vyhlásit výběrové řízení: 3 pro - NEPROŠLO PRO: Mgr. Netopilová, Ing.arch. Horký, Ing. Měřínský Hlasování o předloženém návrhu: 7 pro, 1 proti, 3 se zdrželi PRO: Mgr. Puchalský, Ing. Holan, p.košutek, Ing. Měřínský, Bc. Navrátil, p. Pospíšilík, Ing. Vrána PROTI: Mgr. Netopilová ZDRŽEL SE: Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, p. Neuls 5. ZŘÍZENÍ HLAVNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE 13/2/5/2014 Zřízení Hlavní inventarizační komise Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Mgr. Vladimír Puchalský. Rada města Přerova po projednání zřizuje Hlavní inventarizační komisi a jmenuje předsedou Ing. Vladimíra Holana, členy Břetislava Passingera, Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., Oldřišku 3

4 Sedláčkovou, Mgr. Zdeňka Vojtáška, Ing. Alenu Klementovou, Ing. Marcelu Herbríkovou, organizační pracovnicí Danu Šmídovou. 7. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA REVITALIZACE PARKU MICHALOV V PŘEROVĚ 15/2/7/2014 Veřejná zakázka Revitalizace parku Michalov v Přerově ustanovení komise pro posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek a Ing. Petr Měřínský. Rada města Přerova po projednání ustanovuje dle ust. 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro posouzení kvalifikace a dle ust. 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení, hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Pořadové Člen komise číslo Ing. Petr Měřínský Náhradník komise zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan zástupce zadavatele Ing. Radek Koněvalík Svatava Doupalová ředitel TSMPr, s.r.o. Jitka Spurná RNDr. Pavel Juliš 4. Mgr. Miroslava Švástová Ing. Martin Kovář Marie Skalická TSMPr, s.r.o. vedoucí odboru projektant Ing. Josef Březina 5. Administrátor Bc. Bohdana Kalincová Náhradník administrátora Ing. Alena Řihošková, DiS. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek byla doplněna o člena komise Ing. Měřínského a jako náhradník byl doplněn Ing. Holan. 8. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA OBNOVA ZÁMECKÉHO PARKU V PAVLOVICÍCH 16/2/8/2014 Veřejná zakázka Obnova zámeckého parku v Pavlovicích ustanovení komisí pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek a Ing. Petr Měřínský. mění bod č. 8 usnesení č. 3839/100/5/2014 ze 100. schůze Rady města Přerova konané dne 30. září 2014 a to tak, že ustanovuje, dle 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 4

5 zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro otevírání obálek ve složení: Pořadové číslo Člen komise Náhradník komise Mgr. Helena Netopilová zástupce zadavatele, Michal Zácha, DiS. členka ZM Zdeněk Holas Svatava Doupalová Ing.arch.Jan Horký zástupce zadavatele, Ludmila Tomaníková člen/ka ZM Administrátor Bc. Bohdana Kalincová zástupce zadavatele, členka ZM zástupce zadavatele, členka ZM Náhradník administrátora Ing. Alena Řihošková mění bod č. 9 usnesení č. 3839/100/5/2014 ze 100. schůze Rady města Přerova konané dne 30. září 2014 a to tak, že ustanovuje, dle 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro posouzení kvalifikace a dle 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení, hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Pořadové Člen komise číslo Ing. Petr Měřínský Náhradník komise Michal Zácha, DiS. zástupce zadavatele Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. zástupce zadavatele Rudolf Neuls Svatava Doupalová Mgr. Miroslava Švástová Ing. Zdeněk Strnadel projektant Administrátor Bc. Bohdana Kalincová Zdeněk Holas Ing. Josef Březina Ondřej Nečesaný zástupce zadavatele projektant zástupce zadavatele Náhradník administrátora Ing. Alena Řihošková Komise pro otevírání obálek byla doplněna o člena komise Ing. arch. Horkého, hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek o člena komise Ing. Měřínského a za náhradníka komise byl navržen p. Neuls. 9. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DODÁVKA MULTIFUNKČNÍ TISKOVÉ SESTAVY ŠÍŘKY MINIMÁLNĚ 42 PALCŮ 17/2/9/2014 Veřejná zakázka Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců rozhodnutí o vyloučení uchazečů z výběrového řízení, rozhodnutí o zrušení výběrového řízení a schválení zahájení nového výběrového řízení Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek a Ing. Petr Měřínský. 5

6 1 vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců uchazeče LEGIA, spol. s r.o., Poříčí 273/5, Brno, IČ , z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, 2 vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců uchazeče AutoCont CZ a.s., Koželužská 31, Olomouc, IČ , z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, 3 rozhodla, na základě ustanovení 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním předpisem č. 9/2012, o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců schvaluje zahájení nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců, postupem dle ustanovení 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 9/2012, 5 schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců dle příloh č. 3-5, 6 ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Pořadové číslo Člen komise Ing. Antonín Krejčíř Ing. Tomáš Saňka Mgr. Petr Karola Administrátor Ing. Alena Řihošková, oddělení ICT, oddělení ICT, odbor VNITŘ Náhradník komise Libor Jílek, oddělení ICT Ing. Jitka Kučerová, oddělení ICT Ing. František Šaněk, oddělení ICT Náhradník administrátora Bc. Bohdana Kalincová 7 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: P.č. Obchodní společnosti, sídlo NWT a.s., nám. Míru 1217, Hulín AutoCont CZ a. s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, Ostrava AVITUS, a.s., Praha 6, Karlovarská 326/43, PSČ BHC International s.r.o., Smilova 777, Zelené Předměstí, Pardubice ed' system Czech, a.s., Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, Ostrava SWS a.s., Dostihová 1, Slušovice LANTINA s.r.o., Praha 10 - Strašnice, Molitorovská 324/9, PSČ IČ

7 Alfons Vilášek, Kostelní 3064/20, , Kravaře COMPOS DISTRIBUTION s.r.o., Mečíková 2918/1, Záběhlice, Praha 10 ITAGE, spol. s r.o., Ostrava - Poruba, náměstí Václava Vacka /11, PSČ Na základě diskuse byly body staženy k dopracování a budou předloženy na příští schůzi Rady města, předkladatel navrhl hlasovat o bodech Hlasování o bodech -: 11 pro 10. SCHVÁLENÍ DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0772/2014 AKCE REGENERACE A REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU NÁM. FR. RASCHE 7, PŘEROV 18/2/10/2014 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0772/2014 akce Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek a Ing. Petr Měřínský. Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0772/2014 ze dne , na realizaci stavby Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov, se zhotovitelem PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, Kojetín I - Město, IČ: , ve znění dle přílohy č. Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 2 snižuje o ,00 Kč bez DPH z původní ceny ,76 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu ,75 Kč bez DPH. 1 INFORMACE O ROZHODNUTÍ ODVOLACÍHO FINANČNÍHO ŘEDITESTVÍ BRNO O ODVOLÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU Č. 111/2014 NA ODVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ 19/2/11/2014 Informace o rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství Brno o odvolání statutárního města Přerova proti platebnímu výměru č. 111/2014 na odvod za porušení rozpočtové kázně Materiál, jako písemnou předlohu, společně předložili Mgr. Vladimír Puchalský a náměstci a Ing. Petr Měřínský a p. Pavel Košutek. bere na vědomí informaci o doručení rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství Brno č.j /14/ ze dne o odvolání statutárního města Přerova proti platebnímu výměru vystavenému Finančním úřadem pro Olomoucký kraj č. 111/2014 na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne , ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje ve spolupráci s Odborem ekonomiky zajistit úhradu částky ,- Kč jako odvodu za porušení rozpočtové kázně z rozpočtu statutárního města Přerova do státního rozpočtu dle platebního výměru uvedeného v bodu 1 usnesení, 7

8 Odpovídá: Ing. P. GALA Termín: schvaluje podání žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,- Kč dle platebního výměru uvedeného v bodu 1 usnesení, žádosti o posečkání penále a o prominutí penále za prodlení s uvedeným odvodem za porušení rozpočtové kázně, 4. ukládá Odboru vnitřní správy posoudit možnost podání žaloby proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství Brno uvedenému v bodu 1 tohoto usnesení ve správním soudnictví. Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ Termín: ZŘÍZENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO OPTIMALIZACI SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM 20/2/13/2014 Zřízení Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek a p. Pavel Košutek. zřizuje Pracovní skupinu pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem, a to ve složení: Pavel Košutek, náměstek a Ing.arch. Jan Horký, člen Rady města Přerova RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Ing. Marcela Novotná, referent Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb Miroslav Kuban, referent Odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Milena Lanžhotská, vedoucí oddělení místních příjmů Odboru ekonomiky Ing. Radek Koněvalík, ředitel TSMPr, s. r. o. Ing. Miroslava Švadlenková, TSMPr, s. r. o.; ukládá náměstkovi a Pavlu Košutkovi předložit Radě města do konce roku 2014 podrobný plán práce Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem na pololetí Do pracovní skupiny byl navržen Ing. arch. Horký. 14. PŘIJETÍ PENĚŽITÉHO DARU ÚČELOVĚ URČENÉHO PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZŘÍZENÝMI STATUTÁRNÍM MĚSTEM PŘEROVEM 21/2/14/2014 Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem 8

9 Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek a Bc. Tomáš Navrátil. Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ Termín: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č /2/15/2014 Rozpočtové opatření č. 17 Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek a Ing. Petr Měřínský. Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle přílohy. Na jednání Rady města byl přizván ředitel Městské policie Mgr. Omar Teriaki, aby vysvětlil žádost MP o rozpočtové opatření - převod finančních prostředků část finančních prostředků z tohoto rozpočtového opatření bude použita na opravu a nákup nových zbraní. PŘESTÁVKA: hodin 16.1 KOMISE RADY MĚSTA PŘEROVA 23/2/16/2014 Komise Rady města Přerova Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Mgr. Vladimír Puchalský. ruší podle 102 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, sedmičlennou komisi pro hospodaření s obecními byty, zřizuje podle 102 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů devítičlennou komisi pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty. K předloženému materiálu proběhla diskuse ke spojení komise pro hospodaření s obecními byty a komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech. 9

10 16.2 NOMINACE ČLENA DO RADY PRO KONTROLU HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY OLOMOUCKÉHO KRAJE, P.O. 24/2/16/2014 Nominace člena do Rady pro kontrolu hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p.o. Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Mgr. Vladimír Puchalský. Rada města Přerova po projednání nominuje Bc. Tomáše Navrátila do funkce člena Rady pro kontrolu hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p.o. 6. PROJEKT 09 IOP ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ MĚSTA PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí právního oddělení Mgr. Jana Hrubá, vedoucí Odboru vnitřní správy Mgr. Petr Karola a jednatel společnosti HCM Computers s.r.o. Ing. David Janečka. 14/2/6/2014 Projekt 09 IOP "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města" - personální zajištění projektu Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Mgr. Vladimír Puchalský. jmenuje za statutární město Přerov členy realizačního výboru projektu 09 IOP, dle důvodové zprávy, takto: sponzor projektu - Ing. Petr Vrána člen managementu zadavatele - Ing. Jiří Kohout člen managementu zadavatele - Pavel Košutek vedoucí projektu - Mgr. Petr Karola zástupce vedoucího projektu - Ing. Tomáš Saňka finanční manager - Dagmar Bercsényiová ukládá ovi Mgr. Puchalskému, náměstkovi a Ing. Měřínskému a členům Rady města Ing. Vránovi a Ing. Kohoutovi svolat jednání s odpovědným zástupcem dodavatele projektu 09 IOP panem RNDr. Josefem Tesaříkem. V diskusi Ing. arch. Horký požádal o přístup na webové rozhraní SharePoint projektu 09 IOP, na základě tohoto požadavku bude zřízen přístup pro všechny členy Rady města. Dále byl Ing. Janečka požádán o zpracování přehledu připomínek, jak byly vypořádány a které doposud zůstaly nevypořádány. Dále na základě diskuse byl navržen bod, aby bylo uloženo ovi Mgr. Puchalský, náměstkovi a Ing. Měřínskému a členům Rady města Ing. Vránovi a Ing. Kohoutovi svolat jednání s odpovědným zástupcem dodavatele projektu 09 IOP panem RNDr. Josefem Tesaříkem. Hlasování o doplněném návrhu na usnesení: 11 pro 10

11 Mgr. Puchalský - podal návrh na usnesení týkající se změny termínu v usnesení z schůze Rady města č. 2/1/4/2014 (viz níže) 25/2/16/2014 Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 2/1/4/2014 z schůze Rady města Přerova konané dne 1 listopadu 2014 tak, že v bodě 4 se mění termín předložení návrhu rozpočtu občanům ze na náměstek a Ing. Petr Měřínský Stav finančních prostředků ke dni Celkem finančních prostředků z toho uloženo spořící účet UniCredit Bank, a. s. spořící účet ČSOB, a. s. vkladový účet u J&T Bank K dispozici na účtech ,19 Kč 00500,00 Kč podílové listy ,00 Kč úrok 0,85 % p. a ,00 Kč úrok 0,90 % p. a ,00 Kč úrok 1,35 % p. a ,19 Kč Informace o čerpání finančních prostředků na akce nad 500 tis. Kč Čerpání k datu ,79 Kč 17. ZÁVĚR Primátor Mgr. Puchalský ukončil schůzi Rady města Přerova konanou dne 20. listopadu 2014 v hodin. V Přerově dne Mgr. Vladimír Puchalský Statutárního města Přerova Bc. Tomáš Navrátil náměstek a Statutárního města Přerova 11

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Z6 04/2010 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1) Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Medlánky,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Zápis o průběhu 9. schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Štichova čp. 651-654, Praha 4, se sídlem Praha 4 Háje, Štichova 654, 149 00 Praha 4

Zápis o průběhu 9. schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Štichova čp. 651-654, Praha 4, se sídlem Praha 4 Háje, Štichova 654, 149 00 Praha 4 Zápis o průběhu 9. schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Štichova čp. 651-654, Praha 4, se sídlem Praha 4 Háje, Štichova 654, 149 00 Praha 4 konaného dne 23. 06. 2011 ve společenské místnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 51. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27. 1. 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/769-805/13 Přítomni: Místo konání: Zápis

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 7. 9. 2011

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 7. 9. 2011 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 7. 9. 2011 Přítomni: zastupitelé Mgr. Kateřina Arnotová Ilona Bervicová Ivana Heřmánková Miroslav Hrubý Bc. Blanka Klimešová Mgr. Jana

Více

Zápis č. 38 z jednání Komise investiční a rozvojové Rady města Přerova ze dne 22.1.2013

Zápis č. 38 z jednání Komise investiční a rozvojové Rady města Přerova ze dne 22.1.2013 Zápis č. 38 z jednání Komise investiční a rozvojové Rady města Přerova ze dne 22.1.2013 Přítomni: Jiří Draška Jaroslav Čermák Ladislav Mlčák Tomáš Dostal Josef Bittner Emil Krestýn Dan Hos Marcel Kašík

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011. U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. září 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

2. VII.14/800/1 Věc : Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání místnosti č. 5 a 6 v 1.N.P. polikliniky Horníkova 34 v Brně-Líšni

2. VII.14/800/1 Věc : Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání místnosti č. 5 a 6 v 1.N.P. polikliniky Horníkova 34 v Brně-Líšni Z á p i s z 14. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 10.6.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský (přítomen od

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 22. června 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 22. června 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 8/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 22. června 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Mgr. Drahomíra Koutecká, advokátka PROGRAM

Mgr. Drahomíra Koutecká, advokátka PROGRAM Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 05/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 7. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 18. 2. 2015 číslo jednání: 10/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Povodňová komise ORP : ORP Prostějov

Povodňová komise ORP : ORP Prostějov Povodňová komise ORP : ORP Prostějov Základní informace Obec: Prostějov Kód obce: 1562 Ulice: náměstí T. G. Masaryka 130/14 : 582329111 Číslo popisné: 130 Fax: 582342338 PSČ: 796 01 e-mail: https://posta.izsol.cz

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné. Z Á P I S ze 45. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.9.2014 od 19.00 hodin do 20.15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

1. Smlouva o umístění reklamní plochy Technické muzeum (Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová)

1. Smlouva o umístění reklamní plochy Technické muzeum (Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2014 konané dne 30. 09. 2014 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta Ing. Oldřich Štarha místostarosta, PaedDr. David Holman, Zdeněk Kříž členové rady

Více

USNESENÍ č. RM 3/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 4.2.2013

USNESENÍ č. RM 3/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 4.2.2013 USNESENÍ č. RM 3/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 4.2.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci Výstavba bezbariérového přístupu v budově

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 25. KONANÉ DNE 4.3.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 25. KONANÉ DNE 4.3.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 25 KONANÉ DNE 4.3.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Mgr. Rouzek, A.Saitl, Mgr. Janičatová, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Ing. Blecha tajemník a zapisovatelka

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usnesení

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usnesení Usnesení z 12. zasedání Rady obce Baška konané dne 15. 03. 2011 na OÚ Baška v 16:00 hod 1/12/2011 Rada obce schválila program 12. zasedání Rady obce Baška tak, jak byl předložen Ad 2) Kontrola plnění usnesení

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. září 2015 v 18.00hod.

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. září 2015 v 18.00hod. Obec Miroslavské Knínice Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice ZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. září 2015 v 18.00hod. Přítomni : Pozdnější příchod: Omluveni

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 37. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. ledna 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno členů zastupitelstva, omluvena

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 24/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 24/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 24/2012 z 24. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 12. prosince 2012 V Horních Bludovicích dne

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková. Program jednání: Z á p i s z 29. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. 4. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 15.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3320 Schválení

Více

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Město Pohořelice Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Pronájem zahrady p. p. č. 907/11 v k. ú. Velká Ves schvaluje Žádost o snížení ceny nájemného nebytových prostor Restaurace Střelnice zamítá

Pronájem zahrady p. p. č. 907/11 v k. ú. Velká Ves schvaluje Žádost o snížení ceny nájemného nebytových prostor Restaurace Střelnice zamítá Jednání Rady města Broumova č. 94 ze dne 30. 8. 2006 Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Ringel, pan Marek, Ing. Pěnkava, PaedDr. Kulhánek, paní Kačerová a Ing. Blažková - tajemnice. Omluven: MUDr. Veselý. Ověřovatel:

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Organizační a pracovní řád MěP Zábřeh

Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Organizační a pracovní řád MěP Zábřeh Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/031/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Libor Šimůnek, člen rady

Libor Šimůnek, člen rady Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 17/2015 konaného dne 27. 5.2015 od 15:30 hodin v terénu města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Lukáš Voleman, člen rady Radek Pelc, člen

Více

Zápis ze 33. schůze rady města konané dne 4.11.2015

Zápis ze 33. schůze rady města konané dne 4.11.2015 Město Pohořelice Zápis ze 33. schůze rady města konané dne 4.11.2015 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Ing. Kudrna, Petr Hemala, Aleš Saitl, Mgr. Rouzek, Ing. Blecha tajemník a zapisovatelka Mgr. Babčanová

Více

ZÁPIS Přítomni Program: Usnesení: Usnesení: Usnesení:

ZÁPIS Přítomni Program: Usnesení: Usnesení: Usnesení: ZÁPIS ze 46. řádného veřejného zasedání zastupitelstva Obce Třeština, konaného dne 16.06.2010 v 17.00 hod. na Obecním úřadu v Třeštině. Přítomni: dle presenční listiny 5 členů Program: 1) Zahájení, určení

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod. Bod č. 1 Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 3/2014 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen ZO ) v 18:00 hodin a všechny přivítal. Technický bod Starosta konstatoval, ţe informace o konání zasedání

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 14. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S ze 44. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.8.2014 od 19.06 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2011 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 15.2.2011 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomna: Ing. Jana Jersenská

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 1. 2014

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 1. 2014 Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 1. 2014 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Přivítal zastupitele, Ing. Janu Šimanovou, Ing. arch. Ondřeje Novosada

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly:

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly: Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 15/2011 které se konalo ve středu 14. 12. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

ZÁPIS. o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015

ZÁPIS. o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová se omluvila. Zasedání zahájil v 19. 00 hod. a řídil

Více

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň Veřejné zasedání č. 15 konané dne 28. 1. 2016 na Úřadě městyse Liteň Přítomni: Ing. Miroslav Horák, Miroslav Slanec, Rudolf Fiřt, Šárka Marcínová, Jiří Hrách, Filip Kaštánek, Miloslav Kliment, Jan Havelka,

Více

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 2.11.2011 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing.Kouba Rudolf Toman

Více

Jednání Rady města Broumova č. 6 ze dne 19. ledna 2011

Jednání Rady města Broumova č. 6 ze dne 19. ledna 2011 Jednání Rady města Broumova č. 6 ze dne 19. ledna 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, MUDr. Jiří Veselý, Mgr. Jiří Ringel, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde a Ing.

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 11. KONANÉHO DNE 27. 05. 2014 v 17.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 11. KONANÉHO DNE 27. 05. 2014 v 17.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 11 KONANÉHO DNE 27. 05. 2014 v 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který

Více