Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? Vychází Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma"

Transkript

1 Vychází Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Zrekonstruované sportovní hřiště v areálu ZŠ Schulzovy sady Nová dráha na krátké sprinty Foto: D. Kubica ZŠ Schulzovy sady mají opravené sportovní hřiště Jedno z překvapení, které po prázdninách čekalo na žáky Základní školy Schulzovy sady, bylo opravené sportovní hřiště v areálu školy. Položen byl nový asfaltový povrch, nainstalovány nové basketbalové koše a zabudovány nové sloupky na volejbal. V rámci rekonstrukce byla opravena i dráha na krátké sprinty. Opravené školní hřiště nebude sloužit jen pro potřeby školy, ale v době mimo školní vyučování je otevřeno i široké veřejnosti. Celkové náklady na realizaci akce byly Kč. Královéhradecký kraj přispěl na uhrazení nákladů částkou Kč (56,3 %) z grantového programu na výstavbu, rekonstrukci a opravu veřejných sportovišť. Mgr. Dušan Kubica, odbor RIM Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? vypláchnout troškou vody rozložit rohy a stlačit, abyste zmenšili jejich objem vhodit do kontejneru s oranžovou nálepkou (v našem městě do kontejneru na papír) Další informace o třídění a zpracování nápojových kartonů najdete v přiložené brožuře. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Dvůr Králové nad Labem město, kde se dobře žije Na konci loňského roku rozhodli zastupitelé města o tom, že rozvoj města bude dlouhodobě plánován, a schválili zpracování koncepčního dokumentu Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období Po osmi měsících práce byl tento dokument schválen na posledním jednání zastupitelstva města dne 13. září Zpracovatelem strategie byl odbor rozvoje, investic a majetku města. Konzultantem celého procesu tvorby a nejdůležitějším partnerem byla regionální rozvojová agentura CEP - Centrum evropského projektování. Její zapojení bylo hrazeno v rámci projektu AKKORD Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje, který byl financovaný z prostředků Evropské unie. Hlavním účelem strategie je stanovení hlavních směrů rozvoje města. Neméně významným důvodem pro zpracování je i její využití při čerpání finančních zdrojů z Evropské unie. Vytváření strategie probíhalo na základě vzájemných diskusí a spolupráce širokého spektra regionálních aktérů. V jednotlivých skupinách bylo do procesu tvorby zapojeno několik desítek lidí z různých sfér života ve městě. Vedle představitelů místní správy se na tvorbě podíleli i zástupci podnikatelského sektoru, neziskových organizací i široké veřejnosti. Hlavní vizí a základním stavebním kamenem celé strategie je heslo: Dvůr Králové nad Labem město, kde se dobře žije. Všichni doufáme, že se nám toto heslo podaří v následujících letech naplnit. Konečnou podobu Strategie rozvoje města i informace o průběhu jejího zpracování naleznete na internetových stránkách města v menu Rozvoj města. Mgr. Dušan Kubica, odbor RIM Jednání pracovní schůzky k tvorbě strategického plánu strana 1

2 Noviny královédvorské radnice Odbory městského s úřadu informují Na trůn usedla nová královna věnných měst V pátek 7. září 2007 přijelo do Vysokého Mýta devět mladých dívek, které se ještě týž večer utkaly o trůn královny královských věnných měst. V pořadí již 8. volba královny královských měst se uskutečnila v prostorách Šemberova divadla. Organizace celého dne patřila známé módní návrhářce Beátě Rajské, která přímo pro soutěžní večer zhotovila kolekci modelů a historických kostýmů. Od časných dopoledních hodin se připravovaly soutěžící dívky na večerní vystoupení, zkoušely kostýmy, modely, opečovávaly je kadeřnice a vizážistky. Reprezentantku města Dvůr Králové nad Labem Kláru Pohlovou připravila do soutěže opět důkladně paní Iva Kvasničková. Královédvorský tým doplňovala vizážistka Klára Vosáhlová a Pavlína Kotíková, kadeřnice ze salonu Naďa. Slavnostním večerem na téma Česká královna provázel Jan Čenský. Již tradičně měly dívky před sebou čtyři nelehké disciplíny. V nich měly předvést, jak jsou chytré, talentované, šikovné a půvabné. V první disciplíně dívky představily přítomným v sále, v krásných historických kostýmech Beáty Rajské, sebe, své město a jednu z českých královen. K našemu městu bezesporu patří jméno královny Žofie, která dostala ve 14. století Dvůr Králové nad Labem věnem od svého manžela Václava IV. V druhé disciplíně musely dívky do dvou minut prokázat svůj talent. Tancovala se cha-cha, rokenrol, taneční aerobik a na pódium dokonce připochodovaly mažoretky. Klára se rozhodla Upozornění pro nájemníky městských bytů Dne 31. března 2006 nabyl účinnosti zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Většina nájemníků městských bytů účinky tohoto zákona zaregistrovala při prvním zvýšení nájemného v červnu Nájemné se bude zvyšovat průběžně vždy v červnu po dobu dalších tří let až do roku strana 2 Klára Pohlová (vpravo) reprezentovala město na soutěži Volba královny věnných měst prokázat svůj talent hraním na příčnou flétnu, které vyučuje na místní základní umělecké škole. Dvouminutová skladba od Johanna Sebastiana Bacha přesvědčila o jejím talentu nejen porotu. Třetí disciplína královna šikovná zahrnovala střílení lukem na terč, samozřejmě vše pod dohledem zkušeného lukostřelce Františka Ptáčníka. Dívky prokázaly svou šikovnost, všechny se do terče bez problémů trefily a výsledky byly více než překvapivé. Poslední disciplína patřila již módní kolekci salónu Beaty Rajské. Dívky v modelech vypadaly nádherně. To byla poslední příležitost jak okouzlit Hlavním pilířem uvedeného zákona je sice možnost vlastníka bytu zvýšit nájemné bez předchozí dohody s nájemníkem, ale zákon obsahuje, jak už jeho samotný název napovídá, i podstatné změny občanského zákoníku (dále jen ObčZ ) v oblasti nájmu bytu. Nejdůležitější je změna 711 ObčZ pokud jde o výpovědní důvody. Doposud musel pronajímatel k výpovědi z nájmu bytu mít vždy přivolení soudu. Nyní jsou výpovědní důvody rozděleny do dvou skupin. U výpovědních důvodů podle 711 ObčZ není potřeba předchozího přivolení soudu. Do této skupiny patří i nejčastější výpovědní důvod, tj. že nájemce hrubě porušuje povinnosti vyplývající z nájmu bytu zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, tzv. zálohy na služby. Dalšími důvody jsou např., že nájemce i přes písemnou výstrahu hrubě porušuje dobré mravy v domě nebo že nájemce má dva nebo více bytů. Pokud je nájemci dána výpověď z důvodu uvedených v 711 ObčZ, má možnost podat do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi u příslušného okresního soudu. Druhou skupinou jsou výpovědní důvody podle 711a ObčZ, u kterých musí pronajímatel požádat soud o přivolení k výpovědi z nájmu bytu podle dosavadní praxe. Mezi tyto výpovědní důvody se řadí např., že v bytě je potřeba oprav, při nichž nelze byt užívat. Velmi důležitou změnou, na kterou všechny nájemníky městských bytů důrazně upozorňujeme, je povinnost nájemce oznámit pronajímateli všechny změny v počtu spolubydlících osob, které žijí s nájemcem, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení musí být uvedena jména osob, data narození a státní příslušnost. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením nájemce a zároveň výpovědním důvodem dle 711 ObčZ. Další podstatná změna spočívá v okruhu osob, na které přechází nájem po smrti (nebo opuštění společné domácnosti) nájemce. Doposud zákon umožňoval přechod nájmu bytu na děti, rodiče, sourozence, zetě, snachu a vnuky, pokud prokázali, že v den smrti (či opuštění společné domácnosti) žili s nájemcem. Nově jsou z této skupiny vyjmuti vnuci. Nájem na tyto osoby přechází až po tříletém soužití a péče o společnou domácnost. Jde-li o vnuky nájemce, může soud rozhodnout, že na ně přechází nájem i pokud soužití tři roky netrvalo. Zcela nově u cizích osob, nikoliv u přímých příbuzných, může nájem přejít jen tehdy, pokud se nájemce na bydlení těchto osob s pronajímatelem písemně dohodl. To neznamená, že by tyto osoby nemohly s nájemcem v bytě bydlet, ale nemohly by se takové osoby ucházet o přechod nájmu. Tato podmínka písemného souhlasu pronajímatele s bydlením dalších osob podmiňujících přechod nájmu se vztahuje pouze na osoby, které se do bytu nájemce nastěhovaly po Na osoby bydlící s nájemcem v bytě před tímto datem se toto nevztahuje a písemný souhlas pronajímatele není podmínkou přechodu nájmu. Doposud bylo v platnosti, že pokud skončí nájem sjednaný na dobu určitou a pronajímatel nepodá do 30 dnů u soudu žalobu na vyklizení bytu, nájem se prodlužoval automaticky. Toto ustanovení bylo nově u bytů zrušeno, tzn., pokud ZÁŘÍ 2007 Novou královnou se stala Martina Čapková z Chrudimi porotu, která se po přehlídce odebrala do zákulisí vyhodnotit tu nejlepší z dívek. Nejvyšší bodové ohodnocení poroty získala osmnáctiletá dívka, studentka gymnázia Martina Čapková z Chrudimi, které předala korunku královna roku Lada Štajglová z Jaroměře. V pořadí osmá královna bude vládnout královským věnným městům celý jeden rok, než předá vládu své nástupkyni příští rok v Trutnově. Klárce Pohlové a celému jejímu týmu děkujeme za výbornou reprezentaci města a přejeme hodně úspěchů v dalším životě. Irena Ságnerová DiS., odbor ŠKS skončí nájem, pronajímatel může následně kdykoliv podat k soudu žalobu na vyklizení. Pro nájemce toto znamená podstatnou změnu, je tedy nezbytné hlídat si účinnost nájemní smlouvy a před jejím skončením (vždy min. 1-2 měsíce předem) požádat příslušný odbor městského úřadu o její prodloužení. Toto je výčet nejpodstatnějších změn z novely ObčZ. Věříme, že nájemníci městských bytů tyto změny přijmou jako upozornění na nové postupy při řešení otázek týkajících se nájmu bytu. V textu byly použity citace z knihy Rádce nájemníka bytu. Petra Němečková, odbor RIM Veřejná setkání na obcích se sociální tématikou Ve dnech , a se v obcích Nemojov, Dubenec a Mostek konala veřejná setkání s občany a se zastupiteli obcí. Cílem setkání bylo předání informací o novinkách vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zejména se hovořilo o možnosti získání příspěvku na péči. Dalšími tématy bylo seznámení s druhy sociálních služeb a jejich financováním, prohloubení spolupráce s obcemi při zajišťování služeb v rámci území obce s rozšířenou působností, zmapování konkrétních potřeb občanů obcí a plánování služeb na základě zjištěných potřeb. Setkání se uskutečnila v rámci projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) v Královéhradeckém kraji, který je realizován Občanským poradenským střediskem, o.p.s., Hradec Králové ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem. Projekt Vzdělávání v KPSS je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kateřina Pištorová, odbor ŠKS

3 ZÁŘÍ 2007 Prodej volných bytů formou obálkové metody Město Dvůr Králové nad Labem (dále jen město) zveřejnilo prostřednictvím odboru rozvoje, investic a majetku města na úřední desce MěÚ svůj záměr dalšího prodeje následujících volných bytových jednotek opět formou obálkové metody. Využijte proto tuto šanci získat volný byt do osobního vlastnictví za výhodnou cenu. Jedná se opět o byty v domech, kde byl již v minulosti zahájen prodej bytů stávajícím nájemníkům. Zájemci o odkoupení uvedených bytů mohou své nabídky doručit do dne do hodin na podatelnu MěÚ. Otevírání obálek proběhne dne komisí pro otevírání obálek schválenou radou města. Otevírání obálek mohou být přítomni jejich odesilatelé. Následně dojde k vyhodnocení nabídek a v případě, že bude více stejných nejvyšších nabídek, rozhodne o vítězi další kolo, které se uskuteční do týdne od vyhodnocení nabídek prvního kola. Vítěz obdrží vyrozumění o výsledku řízení a následně s ním bude sepsána kupní smlouva. Prodej bytové jednotky podléhá schválení v radě města a následně v zastupitelstvu města. Částka uhrazená jako kauce bude započtena oproti celkové kupní ceně a zbylou část kupní Umíst ní Dispozice Velikost Kauce Nabídková íslo Ulice Vým ra bytu v m 2 cena v K 784/31 Heydukova 20,50 podkroví pokoj, spol. WC mimo , ,- byt 784/32 Heydukova 20,30 podkroví pokoj, spol.wc mimo , ,- byt 1599/121 Kotkova 51,00 II.NP pokoj, kuchy, p edsí, , ,- koupelna s WC a spíž 1599/151 Kotkova 41,70 podkroví pokoj, kuch.,p edsí a , ,- WC 1599/152 Kotkova 46,05 podkroví 2x pokoj, kuch., a WC , ,- mimo byt 463/122 Rooseveltova 78,61 II.NP 2x pokoj, kuch., , ,- p edsí, koupelna, WC a spíž, lodžie 301/24 Sladkovského 47,15 II.MeP pokoj, kuch., p edsí, koupelna, WC, , ,- Byt 463/122 v dom.p. 463 v ul. Rooseveltova Byt. 1599/ 121,152,151 v dom s.p a.p na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece Byt 301/24 v dom.p. 301 v ul. Sladkovského Výzva pro majitele reklamních tabulí a ukazatelů Město Dvůr Králové nad Labem vyzývá majitele reklamních tabulí a ukazatelů umístěných bez souhlasu města na sloupech veřejného osvětlení k jejich odstranění, a to nejpozději do Po tomto termínu bude na tyto tabule a ukazatele hleděno jako na věc nalezenou a budou odstraněny a uloženy po dobu 6ti měsíců. Nález bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem a vlastník bude mít možnost se v této lhůtě o tabuli přihlásit s tím, že nahradí městu veškeré náklady s věcí spojené, tj. i náklady na odstranění věci. Petra Němečková, odbor RIM Byt. 784/31,32 v.p. 784 v ul. Heydukova Typ povolených tabulí (smluvně zajištěno s firmou Prost) Noviny královédvorské radnice ceny je nutné uhradit nejpozději do 90 dnů od vyrozumění žadatele o výsledku výběrového řízení. Nedojde-li k zaplacení kupní ceny včas, právo uzavřít kupní smlouvu zaniká a uhrazená kauce propadá ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem jako smluvní pokuta. Po předložení dokladu o uhrazení zbylé části kupní ceny a po schválení prodeje zastupitelstvem města dojde k předložení kupních smluv spolu s návrhem na vklad katastrálnímu úřadu. Podmínky účasti: Účastníkem mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR. Účastník ve své nabídce čestně prohlásí, že není dlužníkem města ani příspěvkových organizací zřízených městem a nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů. Účastník zaplatí kauci v plné výši, a to nejpozději v den podání své nabídky (podat na předepsaném formuláři). Součástí nabídky musí být : Pokladní stvrzenka o složení hotovosti nebo ověřená kopie výpisu z účtu obsahující zasílanou částku kauce, kopie příkazu k úhradě s potvrzením peněžního ústavu, že je příkaz neodvolatelný a částka příkazu je krytá. V případě, že účastníkem je právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce (ověřený). V případě, že účastníkem je právnická osoba, doklad o oprávněnosti k zastupování společnosti (práv. osoby). K předání nemovitosti dojde bez zbytečných průtahů a po vzájemné dohodě s odborem rozvoje, investic a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje, investic a majetku města buď osobně v 1. patře č.p. 35, náměstí T. G. Masaryka, či na tel Iva Škopová nebo Zveřejnění a předepsaný formulář je možné nechat si okopírovat v městském informačním centru nebo stáhnout na stránkách cz. Formulář je též možné obdržet na odboru rozvoje, investic a majetku města a na recepci MěÚ. Neváhejte a začněte bydlet ve svém! Iva Škopová, odbor RIM OZNÁMENÍ o konání dražby Oznamujeme občanům, že náhradní termín pro konání veřejné dobrovolné dražby nalezených jízdních kol, která byla z technických důvodů dne zrušena, je dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Dražební vyhláška se všemi podrobnostmi je zveřejněna na úřední desce městského úřadu v průchodu do budovy MěÚ, nám. T. G. Masaryka čp. 38. Na případné dotazy odpovíme osobně nebo na tel. č Václava Lánová, odbor VVS UPOZORNĚNÍ pro občany Dne bude OMEZEN provoz na pracovišti evidence obyvatel a ověřování listin a podpisů, dne a bude OMEZEN provoz na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů. Důvodem omezení je celodenní školení úředníků. Děkujeme za pochopení. Jana Kudrnáčová, odbor VVS strana 3

4 Noviny královédvorské radnice ZÁŘÍ 2007 SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ - ŘÍJEN 2007 pořádá město Dvůr Králové nad Labem, určeno pouze pro fyzické osoby PONDĚLÍ ÚTERÝ Lipnice - u obchodu* Žireč - u býv. obchodu* Bezručova - u restaurace Žirecká Podstráň - trafo Březinova x Dvořákova Heydukova - u obchodu* u prodejny Auto Říha* Klazarova - polovina ulice Macharova - parkoviště* (u čp.1798) Raisova x Sochorova* Roháčova x Rokycanova Raisova x Sylvárovská E. Krásnohorské* Janáčkova - sídliště* E. Krásnohorské x Do Lánů Smetanova - býv. prodejna* Roháčova - u prodejny nábytku* STŘEDA ČTVRTEK Zboží - Malibu* Tyršova x Krkonošská Žižkov* Slunečná x Okružní* Zborovská* Čechova x Hlávkova* sídliště Legionářská II* Fibichova x Spoj. národů* K. Světlé - u prodejny* Máchova - u obchodu* Slunečná - u školky* Klicperova - u pekárny* Libušina Spojených národů* Presslova x Rooseveltova Verdek - u býv. obchodu* Erbenova - před Jednotou* Verdek - Podháj * Zastávka je v blízkosti stanoviště kontejnerů pro papír, sklo a plasty. Kromě nebezpečných odpadů můžete přinést i železný šrot, elektrospotřebiče a objemný odpad. Nenoste zahradní odpad, bude samostatně svážen v listopadu 2007 (rozpis zastávek najdete v příštím čísle Novin královédvorské radnice). DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ Veškeré odpady je nutné předávat v určeném čase přímo na auta do rukou pracovníků odborné firmy a Technických služeb města. Městská policie je pověřena přísným dohledem nad dodržováním pořádku na sběrových zastávkách. Kdo bude přistižen při odkládání odpadů mimo určený čas a místo, dostane blokovou pokutu, případně s ním bude zahájeno přestupkové řízení. Jedná se totiž o přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., 47 odst. 1 písm. h): Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Pozor, za tento přestupek lze uložit pokutu do Kč. Případné dotazy Vám zodpovíme na tel nebo em: strana 4 INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Společně v novém školním roce na ZŠ Schulzovy sady Pro 1002 žáky ze středu města Dvora Králové nad Labem a okolí začal školní rok 2007/2008 nově ve sloučené Základní škole Schulzovy sady. Většina z nich tuto změnu ani nepocítila. Po prázdninách, které jako obvykle uběhly velmi rychle, je 3. září 2007 ve vyzdobených třídách vítali jejich známí učitelé. Chod ZŠ Schulzovy sady je nově organizován ve čtyřech úsecích. Úsek Školní, Legionářská, Komenského a školní jídelna. Za chod úseků odpovídají jednotliví zástupci ředitele školy. Jsou jimi: Mgr. Ivan Jugl, Mgr. Alena Dušková, Mgr. Josef Tomášek a p. Zuzana Nyčová. Škola má 50 tříd klasické, specializované a přípravnou třídu. Vedení školy a ekonomický úsek je na hlavní budově ve Školní ulici. V 1. a 6. třídě se žáci vzdělávají podle společného školního vzdělávacího programu Učíme se pro život, v ostatních třídách podle vzdělávacího programu Základní škola. Práce školy navazuje na dlouholeté dobré tradice vzdělávání žáků. Společně jsme připravili mnoho školních doplňkových akcí, které jsou naplánovány během celého školního roku tak, aby přinášely dětem další možnosti vzdělávání i zábavy. Během září bude žákům nabídnuta řada zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet své schopnosti i talent. Specializaci na jednotlivé okruhy vzdělávání podporujeme od šesté třídy. Na úseku Školní je zaměření na matematiku a přírodovědné předměty nebo informatiku a přírodovědné předměty, na úseku Legionářská na informatiku a ekologii a na úseku Komenského na výuku cizích jazyků. Během prázdnin se prostředí ZŠ Schulzovy sady značně vylepšilo. Na úseku Školní se opravilo sportovní hřiště, ve třídách i v kabinetech byl doplněn moderní nábytek. Na úseku Legionářská se pokračovalo v úpravách budovy ke splnění hygienických požadavků a na úseku Komenského byla dokončena jazyková učebna řízená počítačem a zakoupena interaktivní tabule pro moderní výuku některých předmětů. Také pro- voz školní jídelny zaznamenal pozitivní změny od listopadu nabízí svým strávníkům výběr ze dvou jídel a zdravé obědy pro veřejnost. V letošním školním roce nás čeká ještě hodně práce a úkolů spojených s procesem slučování. Tím hlavním je vytvořit novou, moderní školu, která bude žákům ze středu města i okolí poskytovat kvalitní základní vzdělávání s využitím šíře možností, které prostředí takto velké školy nabízí. Mgr. Josef Sedláček, ředitel ZŠ Schulzovy sady Školní jídelna ZŠ Schulzovy sady vám nabízí obědy (od listopadu výběr ze dvou jídel). Vaříme chutně, kvalitně a zdravě. Zveme všechny, kteří mají zájem se u nás stravovat.

5 ZÁŘÍ 2007 Svatá Kateřina malebnou náruč má! Toto si již čtvrtý podzim připomínáme na tradičním sportovním kurzu žáků ZŠ Podharť. Letošní osmáci ani přes prázdniny nezapomněli, co je bude čekat hned v začátku školního roku, a jako hejno dychtivých kobylek nalétli v úterý 11.září před školu. Křídla vyměnili za horská kola a ta je měla donést doslova přes hory, doly, černý les na Svatou Kateřinu. Již cesta byla náročná, neboť proč jezdit po silnici, když se dá oklikami jet těmi nejkrásnějšími zákoutími Hartského lesa. A protože jsme podharťáci, vzali jsme to důkladně. Dvacetičlenný peloton se prodíral svižně lesy a po půldenním putování dorazil utrmácen k cíli. Náročnost jízdy vyvolal pohled na naši skupinu při vjezdu do kempu. Od hlavy až k patě zablácení cyklisté budili veselé pohledy obyvatel kempu a zákaz vstupu do jídelny před očistou jsme jedli venku. Než jsme se stačili pořádně rozkoukat po krásném prostředí autokempu, bylo tady další povyražení. Postarala se o ně opice v kleci, která sebrala Lucce brýle z očí a s chutí se do nich pustila. Že jde jíst sklo jsme netušili! Výčet karambolů završili třetí den hoši, když se, díky svému netradičnímu manévru, převrátili s kanoí a hupli do ledové vody místního rybníka. Jinak vše probíhalo podle plánu, a tak jsme splnili všechny sportovní i kulturní činnosti, které jsme si naplánovali. Největším zážitkem byla výu- Zájezd ZŠ Komenského do Drážďan Ve dnech jsme se zúčastnili výměnného pobytu ve Spolkové republice Německo a navštívili jsme krásné historické město Drážďany. S žáky z německé HOGA-Schule Dresden jsme navázali první kontakty prostřednictvím dopisů a ů, s kterými nám pomáhala paní učitelka Lada Marksová. Na začátku školního roku se žáci ZŠ Podharť vydali na cyklo výlet na Svatou Kateřinu ka horolezeckých disciplín na Slučích kamenech a na tvrzišti Bradlo. Závod v orientačním běhu po pětikilometrové trati s buzolou byl pro některé jedince také velkým cílem. Zabloudili a o hodinku si běh protáhli pouze Áďa s Ivetou. Pobavili jsme se dobře i u dalších sportů kanoistiky, střelby, kopané, badmingtonu, přehazované, houpání, nohejbale, ale i večer u táboráku s písničkami a městečkem Palermem. Na závěrečný večer nám pan Velecký připravil venkovní diskotrysko, Cesta trvala asi 6 hodin a uběhla nám poměrně rychle a bez potíží na hranicích. Naši němečtí přátelé nám připravili na uvítanou bohatý program, v jehož rámci vystoupil pěvecký sbor ZŠ Komenského pod vedením paní ředitelky Jitky Pojarové. Německá partnerská škola nám toto úspěšné vystoupení oplatila několika písněmi v podání jejich školního gospel-sboru. Kulturní program obohatilo osm děvčat z taneční skupiny Angeles Dance Group, která si německé publikum získala svou svižnou hip-hopovou choreografií. První večer zakončilo společné grilování, takže jsme všichni usínali u svých hostitelských německých rodin s plnými žaludky. Druhý den pro nás byla připravena dlouhá vycházka podél řeky Labe (die Elbe), shlédli jsme rovněž spoustu kulturních památek města,jako např. zámek Pilnitz, obrazovou galerii Zwinger či Frauenkirche. Po obědě jsme se opět vypravili do svých rodin, které si pro nás připravily program na celé odpoledne. Každý podnikl něco jiného, někdo šel s novou rodinou nakupovat dárky,někdo byl na koupališti,někdo v pizzerii, zahráli jsme si bowling atd. Závěrečný den se nesl ve znamení sportovního klání. Soutěžilo se v přetahování lanem, kde naše družstvo siláků obsadilo druhé místo, Eliška Machková a Marek Téra vybojovali stříbrné pozice ve vytrvalostním běhu na 1000 metrů, ale asi největší obdiv diváků si získalo naše dívčí fotbalové družstvo posílené třemi chlapci. Sice jsme nevyhráli, ale zasloužili jsme se o velkou fotbalovou show. Putovní pohár celkově vyhrála německá strana, ale my jsme získali pohár za čestné první místo, který byl doprovázen i sladkou odměnou v podobě dortu. Poté jsme už museli říci našim novým přátelům Tschuess a Bye Bye, museli jsme se rozloučit a některá srdečná objetí byla doprovázena i slzičkou. V květnu příštího roku je plánována návštěva německých žáků v našem městě. Budeme se snažit našim kamarádům vše vynahradit, protože čas strávený s nimi byl pro nás krásný zážitek, na který nezapomeneme, a těšíme se na opětovné shledání a další prohloubení našich jazykových znalostí. účastníci zájezdu Nadšení, se spoustou nových zážitků a odhodláním učit se ještě pilněji cizí jazyky se vrátili v červnu tohoto roku vybraní žáci ZŠ Komenského z Drážďan domů. Na tuto akci se připravovali od počátku školního roku, kdy si pod vedením p. učitelky Marksové a p. profesora Kazmirovského z drážďanského gymnázia našli přítele z druhé školy, po celou dobu s ním po internetu komunikovali v anglickém nebo německém jazyce a připravovali se na setkání. Pedagogický doprovod po dobu zájezdu zajišťovali mimo mne paní učitelka Renata Šatenková, pan učitel Marián Bugar a pan učitel Marek Iglo citlivě doprovázel pěvecká vystoupení na klavír. Projekt s názvem Pojďme se domluvit byl finančně podpořen Česko -německým fondem budoucnosti částkou ,-Kč a v této fázi není ukončen. Bude pokračovat formou společných prací na téma Labe řeka, která nás spojuje (žáci se budou zabývat kvalitou vody, životem v řece a v jejím okolí ) a opětovným setkáním na jaře 2008 ve Dvoře Králové. Práci na tomto projektu započala škola ještě v době své samostatné existence a současně s tímto projektem vypracovala ještě další dva, ze kterých byl ještě finančně podpořen projekt na výuku ruského jazyka. K odborným učebnám, vybaveným moderní technikou včetně interaktivní tabule, jsme v červnu otevřeli další - multimediální učebnu jazyků, takže žáci budou mít pro výuku v této oblasti velmi dobré podmínky. V současné době mají žáci a učitelé bývalé školy Komenského za sebou první dny pod no- Noviny královédvorské radnice kde proběhlo nádherné vystoupení bývalého žáka Kuby v brejku. Toto vzali jako výzvu i oba naši páni učitelé a předvedli na betoně, k pobavení všech, také několik nepovedených kotrmelců. Týden utekl jako voda a domů se opravdu, ale opravdu nechtělo. Byl to prostě, jak prohlásil Martin Pavelka, mrtě hustej mazec. Takže zase za rok krásná Kateřino. Mgr. Petr Novotný vým ředitelstvím a já doufám, že se oběma stranám bude dařit uskutečňovat započaté i nové záměry a cíle. Do tohoto usilování přeji všem hodně síly a úspěchů. Mgr.Jitka Pojarová Hvězda Rádia Černá hora je ze ZŠ Schulzovy sady Rodiče mě přihlásili do rozhlasové soutěže. Poslední prázdninový den zavolali z rádia a sdělili mi, že jsem vyhrála milé překvapení. V pondělí 3. září pro mě přijelo nablýskané černé auto, dostala jsem obrovský kornout sladkostí a odvezli mě ke škole. Tam už od 7 hodin běžela diskotéka Honzy Vavřína s přímým vysíláním a rozdávaly se koblihy. Potom mne odvedli do třídy. Spolužáky s paní učitelkou oblékli do triček. Vše vyvrcholilo fotografováním. Pak nové hvězdy Rádia Černá hora poskytly rozhovor, zazvonilo a škola začala. Bylo to super! Katka Stolínová, 6.B Vítězka soutěže Rádia Černá Hora Katka Stolínová (uprostřed) strana 5

6 Noviny královédvorské radnice Knihy starodávné Indie v literární čajovně Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem Tento článek pojednává o souboru staroindických textů zvaných Védy, přeložených a knižně vydávaných mezinárodním nakladatelstvím BBT (Bhaktivedanta Book Trust) včetně obrazových příloh. Tyto knihy jsou od srpna tohoto roku k dispozici čtenářům v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Již odedávna se lidstvo snaží najít odpovědi na základní otázky života. Vyspělé civilizace dávné Indie vždy usilovaly o odhalení tajemství vesmíru a vlastního já. Umožňovalo jim to prastaré, ale nadčasové poselství Véd, které podrobně vysvětluje učení o karmě, reinkarnaci a józe a předkládá filozofický výklad podstaty života a způsob skutečné seberealizace. Védy (doslova vědění, poznání ) žily v paměti nesčetných generací, které si je předávaly ústně. Před 5000 lety je mudrc Vjásadéva uvedl do písemné podoby, neboť předvídal celkový úpadek v tomto věku včetně úbytku lidské paměti a chtěl je zachovat pro dobro lidstva. Materiálem, na který se tradičně psalo, byly palmové listy. Jejich trvanlivost však v prostředí Indie obvykle nepřekračuje 500 let. Védy se tedy musely opisovat, přičemž neustálé používání (například při obřadech) spojené s memorováním a vzájemnou kontrolou v rámci systému guru-šástra-sádhu jim zaručilo nezměněnou podobu. Původním jazykem védských textů je sanskrit. Ten však byl převážně jazykem indických učenců, tak jako v Evropě latina, a tyto texty tak zůstaly po dlouhou dobu mimo Indii v podstatě neznámé. Dnes jsou tyto drahokamy poznání dávné Indie přeloženy do mnoha jazyků a čtenáři mohou ocenit nejen velmi srozumitelné české překlady, ale i původní sanskritské texty, přepisy do latinky, překlady slovo od slova a hlavně nezbytné komentáře, které modernímu čtenáři osvětlí význam a umožní mu toto poznání využít ve svém životě. Centrum pro védská studia poskytlo celkem 13 svazků knih z výše uvedeného nakladatelství královédvorské knihovně Slavoj (ve spolupráci s ní). Jsou umístěny v prostorách knihovní čajovny, kde si je můžete prohlédnout a zapůjčit. Názvy titulů: Bhagavad-gítá Mahábhárata Šrímad-Bhágavatam (sedm svazků) Skrytá sláva Indie Život pochází ze života Cesta za poznáním Zlatý Avatár Děkujeme za vaši pozornost věnovanou tomuto článku a těšíme se na jakýkoliv dotaz nebo komentář. Za Centrum pro védská studia - program ŠÁSTRA DÁNA Aleš Vajdík (Ačjuta Gotra dás), tel.: , Tímto Vás zveme k návštěvě literární čajovny v Městské knihovně Slavoj, kde Vám kromě knih různých žánrů nabídneme také čaj z Dobré čajovny, který je jistě zárukou té nejlepší kvality. Na výběr je 33 druhů čajů, které můžete ochutnat přímo v naší literární čajovně nebo si jej zakoupit domů a vychutnat v klidu svého domova. Marta Staníková strana 6 Dílny architektury pro děti Městská knihovna Slavoj ve spolupráci s Národním památkovým ústavem nabízí nově od 1. října letošního roku výukový zábavný program Dílny architektury, který je určen pro školní kolektivy a bude probíhat formou dopoledních dílen. Po krátkém úvodu do problematiky lektorkou Kateřinou Sedláčkovou budou děti zábavně a nenásilně poučeny o jevech architektury a urbanismu. Samy si vytvoří vlastní trojrozměrný model domů, vyrobí si vlastní mapy apod. Prostřednictvím hry a tvůrčí vynalézavosti tak nahlédnou trochu jinak na domy a prostory, které je obklopují, které každodenně míjejí bez povšimnutí a berou je jako samozřejmost. Součástí programu budou také besedy s odborníky na danou problematiku. Cílem těchto dílen je tedy rozvíjení dětského vnímání bezprostředního světa kolem nás, především městského prostředí (domů, ulic, náměstí a parků), a pochopení obecných zákonitostí tvorby městského životního prostředí i historických souvislostí. Dílny se budou konat v Městské knihovně Slavoj v dopoledních hodinách průběžně až do 31. května Zájemci z řad pedagogů, kteří by rádi se svými svěřenci dílnu absolvovali, se mohou blíže informovat na tel nebo na u Marta Staníková a Ing.arch.Kateřina Sedláčková Prázdninový poutník a Tajný agent knihovny Začátkem prázdnin vyhlašuje pravidelně Městská knihovna Slavoj soutěž pro děti i dospělé s názvem Prázdninový poutník. O vítězství může bojovat každý, kdo zašle na adresu knihovny pohled z prázdnin nebo dovolené. Tentokrát jsme kromě poutníka vyhlásili také soutěž Tajný agent knihovny, který vyžadoval návštěvu a prohlídku jakékoli knihovny v Čechách, na Moravě nebo i v zahraničí. Prázdniny skončily, začal nový školní rok, nadešel tedy čas k vyhlášení výsledků obou prázdninových soutěží. Celkem přišlo do Městské knihovny Slavoj osmnáct poutníků a agentů, z nichž titul Prázdninový poutník 2007 obdrží rodina Senetova, která nám z navštívených míst vyrobila úžasné prázdninové leporelo. Dalším certifikátem, s titulem Věrnostní poutnice, budou odměněny dvě cestovatelky, které nám posílají letní pozdravy nepřetržitě již od 1. ročníku vyhlášení Prázdninového poutníka. Tento certifikát byl udělen paní Renatě Tauchmanové a paní Aleně Duškové, které byly ještě v loňském školním roce ve vedení Základní školy R. A. Dvorského. Soutěž Tajný agent knihovny měla o letošních prázdninách premiéru, přesto jsme obdrželi hned tři zprávy. Dozvěděli jsme se, jak vypadá knihovna v Miletíně, ale také nám přišla zpráva o tom, že v chorvatském městečku Pakostane knihovnu, ani jí podobné zařízení vůbec nemají. První titul Tajný agent knihovny obdrží Jan Řízek, který zjistil, jak funguje Kysucká knižnica v Čadci. Všem zúčastněným děkujeme a výhercům, kteří si kromě certifikátů vysoutěžili také pěkné knihy, gratulujeme. Marta Staníková ZÁŘÍ 2007 Pěvecký spolek Záboj zazpívá v Německu Přátelské setkání s Pěveckým sborem Markgrafenstein v městečku Rauen se uskutečnilo ve dnech Spolupráce obou sborů trvá již dvacet let, sbory se vzájemně navštěvují a společně koncertují. I tentokrát nešlo jen o přátelské setkání dvou skupin, spřátelených rodin i jednotlivců, ale o posílení společného zájmu o sborové zpívání. V Rauen a okolí se uskutečnily dva koncerty, kde Záboj představil hlavně českou sborovou tvorbu a úpravu lidových písní. Při zpáteční cestě zazpívali ještě královédvorští zpěváci menšině Lužických Srbů v okolí Budyšína. Samozřejmě se všichni těšili i na prohlídku Berlína, kam hostitelé sbor Záboj pozvali. Na cestu do Německa finančně přispělo město Dvůr Králové nad Labem, dík patří také akciové společnosti JUTA, zastoupené p. řed. Ing. Hlavatým, která podpořila sponzorským darem činnost Pěveckého spolku Záboj v roce Jsme za podporu naší kulturní činnosti vděčni. Jana Růžičková Mateřské centrum Žirafa Srpnový maminec připomínal tak trochu slet vlaštovek. U našeho stolu jsme se neustále posouvaly, jak přicházely stále další a další maminky. Nakonec se počet ustálil na rekordních čtrnácti účastnicích. Jsme rády, že přišly nové mamky ochotné zapojit se do chodu mateřského centra a vystřídat ženy nastupující zpět do práce. Žirafa ovšem nezahálela ani během prázdnin. Veselé stánky obohatily akce zejména v Kohoutově na lidových řemeslech a na již tradičních Svatoanenských slavnostech v Žirči. V září jsme zahájili jedenáctého Dnem otevřených dveří. Příchozím byly nabídnuty praktické ukázky činností, které centrum nabízí zpívánky, cvičeníčko, malování, byli seznámeni s chodem centra, bylo jim nabídnuto malé pohoštění. Září bylo ve znamení dětmi velmi oblíbeného pobytu na farmě v Nové Vsi nad Popelkou. Tentokrát jsme v rámci této akce navštívili i kouzelný Jičín plný pohádek. Na měsíc říjen připravujeme zájmové kroužky - flétny, keramika, angličtinka, atd. Těšíme se také na angličtinu pro maminky. Ovoce přinesla naše spolupráce s Okrašlovacím spolkem který nás přizval na společnou akci výsadbu stromů na hřišti ve Strži. Další zajímavou akcí bude i drakiáda, která se uskuteční začátkem října. Podzimní bazárek MC proběhne od 15. do 19. října. Příjem věcí bude , prodej , výdej pak Těšíme se na vás a vaše malé šikuly. Kontakt: tel. Š. Karbanová , číslo účtu: /0300 Dita Jarošová, Dis.

7 ZÁŘÍ 2007 Noviny královédvorské radnice Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 13/2007 Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ČÁST DRUHÁ Pojem podání ve veřejné správě Čl. 1 Podněty Čl. 2 Podání dle 37 správního řádu Čl. 3 Stížnosti dle 175 správního Čl. 4 Žádost o poskytnutí ochrany před nečinností Čl. 5 Stížnosti dle zákona o obcích Čl. 6 Žádost o informace Čl. 7 Petice ČÁST TŘETÍ Společná a závěrečná ustanovení ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Rada města Dvůr Králové nad Labem stanovuje na základě ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě (dále jen Pravidla). ČÁST DRUHÁ Pojem podání ve veřejné správě 1. Podáním se rozumí projev fyzické nebo právnické osoby, který je adresován orgánu veřejné správy; prostřednictvím podání tyto osoby uplatňují a chrání svá práva a právem chráněné zájmy, upozorňují na nedostatky v postupech jiných fyzických či právnických osob nebo orgánů veřejné správy, podávají návrhy a podněty k provedení určitých úkonů správní povahy a realizují řadu dalších činností, se kterými se orgány veřejné správy musí náležitě vypořádat, tj. řádně, včas a hospodárně tato podání vyřídit. 2. Tato Pravidla upravují postup města Dvůr Králové nad Labem (dále jen města) při vyřizování podání, která prostřednictvím městského úřadu (dále jen úřad) obdrží (a to včetně stížností a petic); Jedná se zejména o: podněty ( 42 správního řádu ), stížnosti ( 175 správního řádu), stížnosti na výkon samostatné působnosti územních samosprávných celků (zákon o obcích), podání dle 37 správního řádu, žádosti o poskytnutí ochrany před nečinností orgánů veřejné správy ( 80 správního řádu), žádosti o informace (zákon o svobodném přístupu k informacím ), petice dle zákona o právu petičním 4). 3. Učiněná podání jsou v souladu se spisovým a skartačním řádem úřadu předána věcně příslušným zaměstnancům (dále jen zaměstnanec) úřadu k vyřízení. Zaměstnanec je povinen podání vyřídit řádně a včas v souladu s právními předpisy a těmito Pravidly. Shledá-li zaměstnanec místní nebo věcnou nepříslušnost úřadu k vyřízení podání, je povinen postupovat ve smyslu 12 správního řádu a takové podání bez zbytečných odkladů postoupit tomu orgánu veřejné správy, který je k jeho vyřízení kompetentní. Postoupení se provádí formou usnesení, které se toliko poznamenává do spisu, a není proti němu možné podat opravný prostředek. O postoupení podání zaměstnanec informuje podatele, a to písemnou formou. Tento postup platí i při postoupení stížností dle čl. 5 těchto Pravidel. Je-li úřad nepříslušný k vyřízení jen u části podání, postoupí zaměstnanec příslušnému orgánu jen tu část podání, k jejímuž vyřízení není úřad příslušný, a ve zbývající části podání vyřídí. 4. Zaměstnanec vyhodnotí podání podle jeho obsahových a formálních náležitostí. Podání by mělo obsahovat identifikaci podatele, vymezit čeho se týká a čeho se podatel jeho prostřednictvím domáhá. Každé podání se posuzuje dle jeho skutečného obsahu, a nikoliv dle způsobu, jakým ho jeho autor označil. Není-li obdržené podání úplné, jasné a srozumitelné, vyzve zaměstnanec autora podání k jeho doplnění a stanoví mu k tomu odpovídající lhůtu. Neprovede-li autor podání jeho doplnění, postupuje zaměstnanec dále dle Pravidel (např. zastavení správního řízení v případě řízení o žádosti, vyřízení jen té části podání, která je jasná a srozumitelná apod). 5. Na základě posouzení obsahu podání ho zaměstnanec podřadí pod příslušný právní režim jeho vyřizování. Poté, co je podání podřazeno pod příslušný právní režim vyřizování, a je tedy vyhodnoceno jako podnět, stížnost, žádost o informace apod., postupuje zaměstnanec podle režimu vyřizování daného právními předpisy a těmito Pravidly. Podání, k jehož vyřízení není příslušný žádný orgán veřejné správy se odkládá. O odložení věci se vydává usnesení, které se oznamuje tomu, koho se týká, a dále podateli. Čl. 1 - Podněty 1.1 Podnětem (dle 42 správního řádu) je takové podání, kterým jeho podatel zpravidla upozorňuje na nedostatky v činnosti jiných fyzických a právnických osob či orgánů veřejné správy. Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu, jak s podnětem naložil. 1.2 Podnět je podáním s nejmenšími nároky na formální i obsahové náležitosti. Může být podán kteroukoliv fyzickou či právnickou osobou, ale též anonymně. Podnět lze podat písemně, ústně do protokolu či zápisu, elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, faxem či dálnopisem. Nedostatek formy nikdy není důvodem k jeho odmítnutí. Z podnětu má být zřejmé, čeho se podnět týká a čeho se podatel domáhá. Pokud zaměstnanec dospěje k závěru, že je podnět důvodný, je povinen postupovat zákonem stanoveným způsobem, tj. zpravidla zahájí správní řízení, přistoupí k výkonu kontroly samostatné či přenesené působnosti města apod. 1.3 Zaměstnanec je povinen sdělit podateli ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že na jeho základě zahájil správní řízení či jiný obdobný postup, případně, že neshledal důvody k jeho zahájení. Proces vyřízení podnětu zpravidla končí zahájením správního řízení či výkonu kontroly nebo uzavřením prověřování podnětu z důvodu jeho nedůvodnosti. Není-li v podání obsažena identifikace podatele, jde o tzv. anonymní podání. S anonymním podáním se nakládá v závislosti na právním režimu jeho vyřizování. Čl. 2 Podání dle 37 správního řádu 2.1 Podání dle 37 správního řádu je úkonem fyzické či právnické osoby, jež směřuje vůči správnímu orgánu a kterým podatel uplatňuje svá procesní práva či se domáhá uplatnění svých procesních práv. 2.2 Z podání ve smyslu 37 správního řádu musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se podá- strana 7

8 Noviny královédvorské radnice ní týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. 2.3 Podání dle 37 správního řádu lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. V takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. 2.4 Podání je učiněno dnem, kdy bylo úřadu doručeno. V případě podání, kterým účastník uplatňuje opravné prostředky proti rozhodnutím správního orgánu, je lhůta k podání zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u úřadu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka obsahující podání adresovaná úřadu, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence. Lhůta je zachována i v případě, že účastník, který nemůže z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, učiní podání nejpozději poslední den lhůty u správního orgánu vyššího stupně. 2.5 Je-li podání dle 37 správního řádu žádostí ve smyslu 45 správního řádu, je jejím doručením úřadu zahájeno správní řízení a v rámci tohoto řízení dochází k jeho vyřizování. Je-li podání učiněno až v rámci správního řízení, vyřídí je správní orgán buď obratem, tj. v průběhu správního řízení, nebo se se skutečnostmi v něm uvedenými vypořádá nejpozději v odůvodnění rozhodnutí ve věci samé. Je-li konečně podání dle 37 opravným prostředkem, postupuje správní orgán při jeho vyřizování způsobem, který je zákonem stanoven pro konkrétní typ řádného (např. odvolání, rozklad) či mimořádného opravného prostředku (např. přezkumné řízení). strana 8 Čl. 3 Stížnosti dle 175 správního řádu 3.1 Stížností dle 175 správního řádu je takové podání fyzické či právnické osoby, v jehož rámci si tato osoba (stěžovatel) stěžuje na chování či projevy úřední osoby nebo na nesprávný úřední postup. Stížnost dle 175 správního řádu má jen podpůrný charakter, tj. podání se vyřizuje jako stížnost jedině tehdy, pokud zákon nestanoví jiný způsob ochrany práv podatele. Tímto jiným způsobem ochrany práv je např. možnost podat podnět nebo podání dle 37 správního řádu a žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. 3.2 Na podání stížnosti se obecně vztahují požadavky jako na podání dle 37 správního řádu. Stížnost může být podána kteroukoliv fyzickou či právnickou osobou, ale též anonymně. Lze ji podat písemně, ústně do protokolu či zápisu, elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, faxem či dálnopisem. Ze stížnosti by mělo být zřejmé, čeho se týká a čeho se stěžovatel domáhá. 3.3 Stížnosti dle 175 správního řádu vyřizuje právní oddělení odboru kanceláře tajemníka úřadu (dále jen PO). Stížnosti se evidují v Centrální evidenci stížností (dále jen CES), která je speciální evidencí stížností, vedenou souběžně s evidencí dokumentů podle spisového a skartačního řádu. CES obsahuje knihu stížností a minimálně kopii stížnosti a odpovědi, jak byla stížnost vyřízena včetně kopie doručenky. Kniha stížností je kniha neumožňující odstraňování listů, jednotlivé stránky jsou předem očíslované, počet stránek je uveden na úvodní stránce knihy. CES je považována za samostatný spis ve smyslu spisového a skartačního řádu a je vedena v informačním systému Radnice VERA, podsystém Stížnosti a petice. 3.4 O ústních stížnostech, které není možno vyřídit ihned při jejich podání, vyhotoví zaměstnanec přijímající stížnost protokol, který stěžovateli předloží k přečtení a k podpisu. V protokolu je nutné uvést tyto náležitosti: identifikaci stěžovatele, jeho bydliště, příp. sídlo právnické společnosti, popsání předmětu stížnosti, případně telefon, e - mailovou nebo jinou kontaktní adresu, informaci o tom, zda si stěžovatel přeje být o vyřízení stížnosti vyrozuměn, podpis stěžovatele. Stejnopis protokolu o stížnosti ústně přijaté obdrží též stěžovatel. Zaměstnanec, který protokol sepsal, zabezpečí v souladu se spisovým a skartačním řádem jeho bezprostřední přijetí v podatelně úřadu. 3.5 Stížnosti podávané telefonicky se vyřizují dle povahy věci buď vysvětlením, nebo se stěžovateli sdělí, aby stížnost podal písemně nebo ústně do protokolu. ZÁŘÍ PO je povinno stížnost posoudit a vyžádat si věcné stanovisko příslušných vedoucích odborů ke skutečnostem uvedeným ve stížnosti a výsledky zjištění zpracovat do vyrozumění o stížnosti. Pokud dospěje k závěru, že je stížnost důvodná, je povinno navrhnout a projednat zjednání nápravy. Stížnost dle 175 správního řádu se vyřizuje do 60 dnů ode dne jejího doručení úřadu. Vedoucí odborů jsou povinni PO písemně sdělit stanovisko ve lhůtě k tomu určené a včas zajistit realizaci přijatých nápravných opatření. 3.7 Stížnost, ze které není zřejmé, kdo ji podává (není uvedeno jméno, příjmení a adresa stěžovatele, popř. bude v průběhu vyřizování zjištěno, že uvedené údaje jsou nepravdivé), se považuje za stížnost anonymní. Anonymní stížnosti se vyřizují v případě, pokud obsahují konkrétní údaje, které nasvědčují tomu, že byl porušen právní předpis nebo došlo k jednání, které odůvodňuje prošetření stížnosti. O tom, zda se anonymní stížnost bude vyřizovat, rozhodne dle charakteru stížnosti tajemník úřadu nebo starosta města. 3.8 V případě opakované stížnosti v téže věci, která neuvádí žádná nová fakta, bude stížnost bez dalšího prošetření odložena. Usnesení o odložení se stěžovateli zasílá pouze po první opakované stížnosti, a to do 10 dnů od obdržení stížnosti. Při dalším opakování se již stěžovatel nevyrozumívá, stížnost se pouze přiloží k původnímu spisu. 3.9 U oprávněných stížností, při jejichž vyřízení byla stanovena opatření k nápravě, se za ukončení vyřizování stížností uvnitř úřadu považuje písemné sdělení příslušného odboru o realizaci nápravných opatření; sdělení se uloží do spisu stížnosti a stěžovatel je následně o realizaci opatření písemně informován. U nedůvodných stížností se za okamžik ukončení vyřizování stížnosti považuje odeslání vyrozumění stěžovali o této skutečnosti Vyrozumění o vyřízení stížností šetřených podle 175 správního řádu musí obsahovat pro případ, že by měl stěžovatel za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, poučení o možnosti požádat nadřízený správní orgán Krajský úřad Královéhradeckého kraje, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti Kontrolu vyřizování stížností provádí oddělení KIA v rámci ročního plánu interního auditu Vyrozumění o vyřízení stížnosti předkládá PO včetně všech náležitostí (zejména návrhy nápravných opatření) tajemníkovi úřadu k podpisu (s výjimkou případů uvedených v čl. 5 bod 4 písm. b),c).

9 ZÁŘÍ 2007 Čl. 4 Žádost o poskytnutí ochrany před nečinností 4.1 Požádat o ochranu proti nečinnosti může kterákoliv fyzická či právnická osoba, která je dotčena nečinností úřadu jako správního orgánu. Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti musí splňovat náležitosti podání dle 37 správního řádu a může být podána písemně či ústně do protokolu či zápisu, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, faxem či dálnopisem. Předpokladem pro její uplatnění je skutečnost, že správní orgán nekonal v zákonem stanovených lhůtách, tj. nevydal rozhodnutí ve správním řízení, případně byl nečinný při jiném úkonu dle správního řádu. 4.2 Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu se podává u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Krajský úřad Královéhradeckého kraje může: přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí, usnesením převzít věc a rozhodnout namísto nečinného správního orgánu, usnesením pověřit jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením řízení nebo usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, a je-li takový postup pro účastníky výhodnější. Čl. 5 Stížnosti podané dle zákona o obcích 5.1 Stížnost podávaná dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), je podáním fyzické či právnické osoby, ve které si tato osoba stěžuje a nebo má výhrady k usnesení, rozhodnutí nebo opatření města přijatá orgány obce v samostatné působnosti nebo na skutečnosti, které dle stěžovatele město neřešilo nebo mělo řešit jiným způsobem, tedy na skutečnost, kterou NELZE podřadit pod působnost správního řádu. Stížnosti tohoto charakteru se týkají zejména oblastí spadajících do samostatné působnosti města. 5.2 Stížnost dle zákona o obcích může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba, a to jakoukoliv vhodnou formou. Stížnost lze podat písemně, ústně do protokolu či zápisu, elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, faxem či dálnopisem. Nedostatek formy není důvodem k jejímu odmítnutí. 5.3 Ze stížnosti má být zřejmé, čeho se stížnost týká a čeho se stěžovatel domáhá. 5.4 Na tyto stížnosti se použije režim daný v čl. 3 - Stížnosti dle 175 správního řádu s těmito VÝJIMKAMI: Stížnost musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne přijetí. Lhůtu lze prodloužit až o 30 dnů, jestliže je zapotřebí ve věci konat ústní jednání nebo místní šetření, je-li nutné vyžádat si ve věci stanovisko či podklady od jiného odboru či orgánu nebo jde-li o zvlášť složitý případ. Tyto lhůty lze překročit za mimořádných okolností (např. nutnost projednání v ZM, prodloužené termíny schůzí RM). V těchto případech rozhoduje o prodloužení lhůty podle charakteru stížnosti tajemník úřadu, popřípadě starosta města. Žádost o prodloužení lhůty musí PO předložit písemně s odůvodněním, a to ihned jakmile je zřejmé, že lhůtu nelze dodržet. O prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti musí být informován stěžovatel. Stížnosti adresované starostovi a místostarostům, radě a zastupitelstvu města budou vždy předány starostovi města, který rozhodne o dalším možném postupu takto:předá stížnost ke kompletnímu vyřízení úřadu, případně přímo určitému odboru, vyžádá si prověření stížnosti úřadem a o stížnosti rozhodne sám, postoupí stížnost po zpracování podkladů radě nebo zastupitelstvu města k rozhodnutí. 5.5 Kontrolu vyřizování stížností provádí oddělení KIA v rámci ročního plánu interního auditu. 5.6 Průběh stížnosti řešené dle tohoto článku je nutno zaznamenat v příloze č. 1- Postup řešení stížnosti dle čl. 5, která se zakládá do CES a jejíž vzor je nedílnou součástí tohoto vnitřního předpisu. Čl. 6 Žádost o informace 6.1 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, může podat kterákoli fyzická nebo právnická osoba buď formou písemnou, nebo ústně do protokolu. Písemná žádost o informace se uplatní především tam, kde půjde o komplikovanější či komplexnější poskytnutí informací. Za písemnou žádost se považuje též žádost podaná faxem či elektronicky. 6.2 Fyzická osoba uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, lišíli se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede v žádosti název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 6.3 Ústní žádosti o informace včetně žádostí telefonických se vyřizují neformálně a obratem. V případě, že je občan s ústním vyřízením své žádosti spokojen, není nutno vést písemnou agendu. 6.4 Písemné žádosti o informace vyřizují zaměstnanci úřadu příslušní dle věcného Noviny královédvorské radnice obsahu žádosti. Evidence žádostí o informace je vedena na každém odboru úřadu, který je povinen 1 x ročně, vždy do následujícího roku, podat PO souhrnnou zprávu o informacích poskytnutých v předcházejícím roce. Žádost o informaci se vyřizuje ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího přijetí. Uplatnění úhrady za poskytnutí informace včetně její výše se řídí vnitřním předpisem města č. 3/2006. Čl. 7 Petice 7.1 Peticí se rozumí podání, které naplňuje znaky dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Lhůta pro vyřízení petice činí 30 dnů od jejího přijetí. V případě, že je petice adresovaná zastupitelstvu města, je v této lhůtě podatel petice informován o tom, že petice včetně návrhu na vyřízení bude předložena na nejbližší zasedání tohoto orgánu. 7.2 Petice vyřizuje a centrální evidenci všech petic (dále jen CEP) vede PO. Jedná se o speciální evidenci vedenou v informačním systému Radnice VERA, podsystém Stížnosti a petice. 7.3 PO petici ve spolupráci s věcně příslušnými odbory úřadu prošetří a navrhne opatření k jejímu vyřízení. Kopii přijaté petice předá na vědomí starostovi města. Po prošetření petice a zpracování návrhu řešení předá PO materiál k projednání petice v radě města. PO vyrozumí podatele petice o jejím vyřízení dle usnesení rady města, případně o jejím postoupení zastupitelstvu města k projednání (včetně informace o termínu nejbližšího ZM). O výsledku projednání petice, která je předkládána zastupitelstvu města, vyrozumí PO podatele do 7 dnů po zasedání zastupitelstva. 7.5 V případě petic, při jejichž vyřízení byla stanovena opatření k nápravě, se za ukončení vyřizování petice uvnitř úřadu považuje písemné sdělení příslušného odboru o realizaci nápravných opatření; sdělení se uloží do spisu petice a podatel petice je následně o realizaci opatření písemně informován. 7.6 Kontrolu vyřizování petic provádí oddělení KIA v rámci ročního plánu interního auditu. ČÁST TŘETÍ Společná a závěrečná ustanovení 1. PO zajišťuje kontrolu a vyhodnocení přijatých nápravných opatření při vyřizování stížností a o výsledcích kontroly pravidelně informuje tajemníka MěÚ (vždy do a kalendářního roku za uplynulé období). 2. Odbor kanceláře tajemníka úřadu předkládá 1x za rok zprávu o vyřizování stížností a petic radě města (zastupitel- strana 9

10 Noviny královédvorské radnice stvu města) včetně informace o plnění nápravných opatření (vždy do kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok). 3. Přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě se mimo oblasti upravené těmito Pravidly řídí vnitřním předpisem města č. 12/2003 Spisový řád a obecně závaznými právními předpisy. 4. Tato Pravidla jsou závazná pro všechny osoby začleněné do MěÚ a orgány města Dvůr Králové nad Labem. 5. Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem č. 726/ RM dne a nabývají platnosti a účinnosti dnem Tímto vnitřním předpisem se ruší vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 20/2003 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 21/2003 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic. Daniel Lukeš starosta města Ing. Petr Mrázek místostarosta ZÁŘÍ 2007 Příloha č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 13/2007 Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě VZOR Postup řešení stížnosti dle čl. 5 vnitřního předpisu č. 13/2007: Datum přijetí stížnosti: Kdo stížnost podal: Název stížnosti: Stížnost je adresována: a) předat stížnost ke kompetentnímu vyřízení úřadu: tajemníkovi MěÚ odboru: termín: b) předložit starostovi města podklady k vyřízení stížnosti: tajemník MěÚ odbor: termín: c) postoupit stížnost spolu s podklady k vyřízení : radě města zastupitelstvu města materiál pro RM, příp. ZM zpracuje: odbor: termín: Listiny předány: Kdo + podpis: Kdy: Komu + podpis: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, Dvůr Králové nad Labem - zastoupené Ing. Ondřejem Kudrnáčem, tajemníkem MěÚ V Y H L A Š U J E v souladu s ustanovením 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce odborného referenta (odborné referentky) Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Dvůr Králové nad Labem na úseku územního plánování Druh práce odborný referent (odborná referentka) Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Dvůr Králové nad Labem, činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace, (pořizování a aktualizace územně analytických podkladů apod.) Místo výkonu práce MěÚ - náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. Platová třída odpovídající druhu práce 9. platová třída + osobní příplatek, který bude přiznán dle individuálních kvalit uchazeče. Předpoklady pro vznik pracovního poměru - fyzická osoba, občan ČR, popř. cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se na tuto osobu podle zákona nehledí, jako by nebyla odsouzena) a ovládání jednacího jazyka. Další požadavky pro vznik pracovního poměru: minimálně ukončené SŠ vzdělání, znalost právních předpisů v oblasti stavebního práva, vítána znalost zákona o obcích, zákona o krajích a správního řádu, technické myšlení, schopnost rozhodování, řidičské oprávnění skupiny B, výkonnost, práce s PC MS Office (vítány znalosti programů typu CorelDraw a Photoshop),praxe v oblasti GIS (pořizování a zpracování dat) vítána (např. praxe s produkty firem ESRI, T-mapy). Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonické spojení, datum a podpis uchazeče. Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností a činností ve stavebnictví, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, telefonické spojení. Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: Do na adresu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám tajemníka, náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, Dvůr Králové nad Labem. Obálku označit VŘ VÚP, stavební úřad neotvírat. Předpokládaný nástup do pracovního poměru nebo dle dohody. Upozornění - Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů, to zvlášť v případě, že neobdrží účelovou dotaci na určení nových pracovních míst. Vyhlašovatel je povinen osobní údaje po ukončení výběrového řízení skartovat, pokud si je uchazeč nevyžádá písemně v přihlášce zpět. Podrobnosti sdělí vedoucí odboru VÚP Ing. Martin Rudolf, tel nebo personální a mzdové oddělení - Lenka Fikarová, tel Ing. Ondřej Kudrnáč, tajemník MěÚ strana 10

11 ZÁŘÍ 2007 Den pro seniory Na středu dopoledne 5. září jsme my, členové základní kynologické organizace č. 138 měli připraven program pro seniory. Oslovili jsme vedení místních zařízení Domov důchodců, Dům s pečovatelskou službou, Penzion u parku, Domov důchodců Diakonie a Domov sv. Josefa. S blížícím se datem plánované akce rostly naše obavy, neboť se výrazně ochladilo a předpověď na týden dopředu byla velmi skeptická. Vybrat a měsíc v předstihu stanovit a skloubit termín je docela náročné, a proto jsme se na poslední pondělní organizační schůzce rozhodli zariskovat a akci přes nepříznivou předpověď uskutečnit. Připravili jsme areál našeho cvičiště a zároveň nachystali také klubovnu pro případ nutnosti pobytu pod střechou. Ve středu ráno bylo sice úplně modré nebe, ale teploměr ukazoval pouhé 3 C! Již v 7 hodin ráno jsme zatopili v klubovně, rozložili hry a očekávali příjezd námi pozvaných hostů. Nás, pořadatelů se sešlo 20, našich dětí bylo 8 a pejsků 17. Hosté se začali sjíždět v 9 hodin a před začátkem v 9,30 jsme jich napočítali již 40. Velmi nás potěšila přítomnost zástupců městského úřadu, podívat se přišla paní Ing. Ivana Holubcová, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí, a paní Iva Jarolímková, referentka téhož odboru. Den pro seniory zahájila jednatelka klubu paní Jitka Šenkýřová, která pak svým slovem celou akci provázela. Naši psí kamarádi pozdravili štěkotem. Nejprve jsme seniorům předvedli prvky základní poslušnosti pod vedením výcvikáře Petra Vágnera např. chůzi na vodítku, odložení psa za chůze, a to jak v řadě, kruhu, tak do obrazců, přivolání. Dále kníračka Ejmy donesla paničce Hance Zimové ztracený kapesník, fenka zlatého retrívra Lassie páníčkovi Michalovi Osifčinovi přinesla zvonící mobil, ovčáci Ory a Astor svým pánům aportovali míček. Všeobecný úsměv na rtech přihlížejících vyvolala moje mladá fenka dobrmana Goldie, která miluje bublifuk a ze všeho nejraději ve skoku chytá bubliny. Klárka Grätzbachová se svým beaglem Andym a půjčenou fenkou labradora Sulli předvedla zdolávání postavené překážkové dráhy, stále oblíbenějšího psího parkúru, tzv. agility. Následovaly prvky obrany vyhledávání pachatele v různých fázích výcviku předvedl holandský ovčák Ory manželů Vávrových, fenka dobrmana Goldie a dobrman Med Pavlíny Stříbrné. Další druh ze sportů kynologie je frisbee pán hází psovi létací talíře, pes je chytá a pánovi přináší. Toto milují vášniví aportéři, těch máme v klubu hned několik, seniorům to spolu předvedly Klárka a Sulli. Závěrem se pejsci předvedli ve slušivých oblečcích firmy Fortissimo paní Bohdany Hladíkové, s níž dlouhodobě úspěšně naše organizace spolupracuje. Po celou první hodinu se mezi našimi seniory a vozíčkáři pohybovala paní Kárová se svou fenkou samojeda Xenou a dlouholetí členové naší ZKO pan Eduard Večerek s německým ovčákem Davidem a pan Arnošt Fišer se středním kníračem Blackem. Paní Kárová pracovala v ÚSP v Hajnici, kde léta se svými psy provozovala canisterapii. Xena, David a Black se velmi ochotně nechávali hladit, tulili se k přítomným a na potkání rozdávali psí lásku a radost. Z toho, že hosté naše pejsky každou chvíli odměnili potleskem a při závěrečném přímém kontaktu i piškotem či jiným pamlskem, usuzuji, že se první část společně prožitého Veřejný skokový trénink V neděli 19. srpna na Novém Světě poprvé pořádal místní jezdecký oddíl veřejný skokový trénink určený především dětem a poníkům. Ve vyšších soutěžích se však zúčastnili i dospělí jezdci na koních. Pro šikuly byla hned po ránu na programu jízda zručnosti, která měla ukázat, jak je jezdec s koníkem sehraný. Kličkovalo se ve slalomu, přenášely se kelímky naplněné vodou, jezdec při vedení koně šel ve ztíženém terénu, skákal se malý skůček a podjíždělo se pod laťkou. V této soutěži startovalo 10 koní. Druhou soutěží byl parkur do 50 cm. Tato výška byla určena především začínajícím koňákům a zúčastnilo se jí 12 párů. Na parkur do 60 cm si trouflo 14 dvojic a v parkuru 80 cm startovalo 10, většinou už veldopoledne líbila. Škoda, že jsme druhou část museli vzhledem k počasí přesunout. Náš areál je opravdu příjemný, plný uklidňující zeleně. Uzavřených prostor si všichni užijí jinde dost. Ale co naplat, bylo chladno, a tak hřejivé teplo našich kamen přišlo vhod. Hostům jsme pomohli dovnitř, pro vozíčkáře není náš vchod úplně ideální, ale mužská síla našich členů nakonec zdolala i tuto překážku. Venku i ve vyhřáté klubovně jsme měli připravenu kávu i teplý čaj, svačinka byla pro každého. Po krátké přestávce se v klubovně při sportovních disciplínách hostům věnovala členka klubu paní Helena Fixová, na stanovištích se společenskými hrami slečna Pavlína Rejlová, studentka Pedagogické fakulty v Praze. Jejich ochotnými a dychtivými pomocníky byly naše děti, které starším pomáhaly sestavovat obrazce, skládat hlavolamy, podávaly míčky při soutěžích. Ukázalo se, že soutěživý duch je v každém z nás bez rozdílu věku a hrát si umíme také po celý život. Ani se nám nechtělo věřit, jak rychle druhá hodina utekla. Pro naše hosty přijela auta, a my se museli začít loučit. Tuto akci jsme pořádali již podruhé, tentokrát za výrazného finančního přispění města Dvora Králové. Jak my, tak naši hosté ji hodnotíme velmi kladně a už teď se těšíme, že se v příštím roce opět sejdeme. Podání ruky a pár osobních slov na závěr s každým pro mne i pro mé kolegy bylo příjemným zadostiučiněním z dobře naplánované akce, která určitě splnila svůj účel. Zase jsme se přesvědčili, že pokud něco našim starším či postiženým spoluobčanům můžeme dát, je to, co se nedá koupit úsměv, pár upřímných slov a čas. Investice to je jistá, můžeme jí jen získat. Bohumíra Horáková, ZKO 138 Noviny královédvorské radnice Podzvičinský voříšek 2007 Poslední prázdninovou sobotu (1. září) si dali na Novém Světě ve Dvoře Králové nad Labem sraz kříženci a psi bez průkazu původu. Místní psí útulek, Kynologický klub Nový Svět a restaurace U Slunce tu totiž pořádali II. ročník výstavy právě pro psíky neurčitého původu a originálního vzezření... Herec a moderátor Zdeněk Srstka, loňská vítězka Romana Lárová, rozhodčí ve výkonu a v exteriéru psů Jana Svobodová a člen rady města Ing. Dušan Sedláček letošní porota - vybírali vítěze z psíků v pěti soutěžích, které sponzorovaly firmy KSK BONO, Candie s, město Dvůr Králové n. L. a restaurace U Slunce. Během celého programu zároveň diváci hlasovali pro nejhezčího voříška v soutěži Pes sympaťák. Po zahájení akce ukázkou tance se psem proběhlo semifinále hlavní soutěže o titul Podzvičinský voříšek Psi byli rozděleni do 3 kategorií malí, střední a velcí, z nichž jich do finále postupovala vždy zhruba třetina. Pro uvolnění i inspiraci pro majitele čtyřnohých chlupáčů následovaly další ukázky výcviku agility a flyball. Mezitím už se účastníci připravovali na soutěže Nejhezčí pes bez PP, Dítě a pes, Podobnost pána a psa a Pes šikula. Ve všech těchto soutěžích bylo vyhlášeno 5 nejlepších a ještě udělena cena poroty. Za zmínku jistě stojí, že se soutěží zúčastnily nejen dvojice berušek, indiánů, spáčů, pirátů nebo Červených Karkulek, ale psí šikulové také aportovali vejce, párek, panáčkovali, nechali se vozit na trakaři, chytali létající talíře atd. Psí den pokračoval autogramiádou členů poroty, ukázkami zásahu policejního psa Cara a nového psího sportu dogfrisbee. V příjemné atmosféře pak po poledni nastoupilo 15 kříženců - finalistů vybraných porotou již ráno. Psovodi se snažili své 4nohé kamarády co nejlépe předvést, a tak veselý výraz a naprosto originální vzhled křížence Bertíka zaujal porotu natolik, že letošní titul Podzvičinského voříška patří právě jemu. (Jako u pravé hvězdy se později v zákulisí probíral Bertíkův soukromý život a přímo jeho panička Miroslava Karešová nám prozradila, jak se k nim dlouhosrstý, až na černá ouška celý bílý chlupáč dostal. Od peroucích se opilých bezdomovců ho společně s jeho sestřičkou Emmou získali jejich známí, kteří je vypiplali a později darovali právě Karešovým Také prozradím, že tato výstava byla Bertíkovou premiérou na veřejnosti, panička se obávala jeho reakcí na okolí, ale Bertík vše zvládl a ještě si odnesl 1. místo.) Zajímá vás, jak vítěz II. ročníku královédvorské výstavy voříšků vypadá? Chcete znát i jména dalších umístěných v jednotlivých soutěžích a máte chuť prohlédnut si několik stovek fotek z této pejskařské akce? Pak neváhejte a navštivte internetové stránky www. podzvicinsky-vorisek.wz.cz. Třeba se vám na nich bude líbit natolik, že se na Novém Světě příští rok s vámi a vaším ušatým, různobarevným, chlupatým, krátkosrstým, dlouhosrstým, malým, velkým prostě originálním voříškem uvidíme Daniela Hoblová kých koní. V nejvyšším parkuru 1 m startovalo 5 koní. Královédvorský jezdecký oddíl reprezentovalo 6 koní a 4 jezdci a kromě parkuru 80 cm se vždy některý z nich umístil na stupních vítězů. Během celého dne nám přálo počasí a hladký průběh akce nám všem udělal velkou radost. Velmi děkujeme sponzorům, kteří nám pomohli připravit pro vítěze pěkné ceny, a díky patří také Lence Pelíškové a Aničce Jarolímkové, které se ujaly organizace celého dne.fotky i výsledky jednotlivých soutěží najdete na nových novosvětských stránkách Daniela Hoblová strana 11

12 Noviny královédvorské radnice ZÁŘÍ 2007 Soutěž Znáte své město? pokračuje dobovou fotografií z našeho města. Stačí odpovědět, na které místo poukazuje tato fotografie. Slosování soutěže proběhne Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Kronikář města informuje V uplynulém měsíci se dostalo kronice dalších darů a půjček. Ani okurková sezóna neutlumila zájem našich spoluobčanů a také bývalých rodáků či studentů zdejších škol. Pan Petr Geisler z Erbenovy ulice poskytnul kronice Arbeitsbuch z roku 1917, který dokresluje péči s jakou docházelo k vyučení až po léta tovaryšská. Z Liberce se ozval bývalý student zdejší Průmyslové školy textilní pan Čestmír Svoboda, který ji absolvoval v letech 1956 maturitou. Zaslal tablo uvedeného ročníku s ředitelem ústavu, profesory a studenty. Z Benešova nábřeží zapůjčila Výučné listy paní Soňa Lukášková. Po zpracování a zanesení do kroniky města bylo jmenované vše vráceno. Zajímavý dar poskytla kronice paní Dagmar Pavlíková z Puchmajerovy ulice. Darem je tištěný šátek s podobiznou rakouského mocnáře Františka Josefa, erby a datovaný rokem Šátek je třeba odborně ošetřit a poté bude rozhodnuto jak s ním naložit. Vážení příznivci, znovu se na vás obracím s prosbou o dohledání starých archivních materiálů z doby nacistické okupace. Soustřeďte se na jakékoliv písemnosti, válečné potravinové lístky, junkersku, dopisy z kriminálů a jiné letité věci. Všem vám děkuji za přízeň, kronika ji potřebuje, není přece jen dílem kronikáře. Pavel Janoušek, kronikář města Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE Ceny: 1. cena - 2 vstupenky do Hankova domu 2. cena - Královédvorsko - Sborník pro dějiny + Leporelo 3. cena - Průvodce městem + Leporelo Řešení z čísla 7 - Palackého ulice směrem k náměstí T. G. Masaryka. Všem soutěžícím děkujeme za účast a zároveň gratulujeme níže uvedeným výhercům. Z 60 tiketů byli vylosováni: 1. místo - Václav Valášek, El. Krásnohorské místo - R. Procházková, nábř. Benešovo místo - Jana Vlasáková, nábř. Benešovo 1956 M. Záruba, oddělení informatiky Farní charita Dvůr Králové nad Labem společně s děkanským úřadem, městem Dvůr Králové nad Labem a Diakonií Broumov pořádá ve dnech Charitní sbírku ošacení 22. října 26. října 2007 v prostorách římskokatolické fary (u kostela sv. Jana Křtitele vrata vedle požární stanice) Pro účel sbírky budou otervřena vrata mezi farou a požární stanicí v čase 9 12 hodin a hodin. Prosíme dárce o čisté ošacení, ručníky, záclony, ložní prádlo, přikrývky, polštáře (péřové i vatované) a použitelnou obuv. Pro usnadnění manipulace vložte darované věci do převázaných igelitových pytlů nebo krabic. Věci, které z ekologických důvodů vzít nemůžeme: nábytek, lednice, mrazáky, televize, počítače. Sbírka bude darována potřebným. Tuto akci podpořily: město Dvůr Králové nad Labem, Jednota D.K.n.L. družstvo, Strará lékárna, Technické služby města. Touto cestou děkujeme všem našim dárcům za pomoc. Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města V červenci 2007 se nám narodili tito občánci: Tadeáš Plíhal, Tomáš Veselý, Anežka Humlová, Adam Heřmanský, Michal Roškota, Kateřina Kašparová, Lucie Klimešová a Filip Lukeš. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V měsíci srpnu uzavřely na Staré radnici sňatek tyto páry: Tomáš Patra a Markéta Trojanová Jiří Kobr a Soňa Trejbalová Petr Hak a Gabriela Fliegrová Daniel Hanuš a Petra Stejskalová Lukáš Smetana a Aneta Vtípilová Ondřej Exnar a Irena Růžičková Milan Erben a Blanka Erbenová Vladimír Velecký a Hana Bečáková Michal Pešek a Michaela Chramostová Ondřej Sychra a Pavlína Novotná Jan Mareš a Gabriela Pelíšková Josef Hlavatý a Štěpánka Kopecká Tomáš Malich a Eva Matěnová Jan Štípek a Helena Serenčišová Jan Šturma a Jitka Košťálová Jaroslav Vrána a Pavla Vítková V Kuksu uzavřeli manželství: Václav Klika a Magda Švecová Pavel Hejn a Lenka Štěpánková Zdeněk Rada a Hana Doubková Michal Kroužek a Jana Pavlišová Dodatečně zvěřejňujeme sňatek v Kuksu za červenec 2007: Pavel Šimon a Daniela Fikarová Ve stejném měsíci nás opustili: (Zveřejňujeme úmrtí pouze ve Dvoře Králové nad Labem) Radoslav Kracík Marie Holečková Jiřina Černotová Zdeňka Šulcová Věra Kmínková Daniel Šimek Růžena Ryznarová Věra Černochová Oldřich Beneš Vladimír Markl Simona Vykouřilová, matrika Pravidla pro inzerci na rozměr: 120 pixel (šířka) x 240 pixel (výška) formát: gif (statický a animační), jpg cena: 480,- Kč / 1 měsíc Množstevní slevy: 3x 10 %;4x 7x 15%; 8x a více 20% Zadání inzerátu: objednávka em i faxem, inzerát v digitální podobě (CD, ). Bližší informace: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, telefon: , fax: , NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Daniel Lukeš, Ing. Petr Mrázek, Jan Bém Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 12

13 ZÁŘÍ 2007 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE strana 13

14 Noviny královédvorské radnice Výhru ligovému mužstvu usnadnila slabší hra domácích v prvním poločase! Dvorští fotbalisté prohráli i čtvrté měření sil s prvoligovým celkem, když doma podlehli týmu Bohemians :4. Na dvě branky Ordoše navázal proměněnou penaltou Sňozík, načež domácí, k potěše 3250 diváků, do pauzy snížili Martinem Krulišem. Po přestávce Dvůr přišpendlil na dvacet minut soupeře před vlastní šestnáctku, další trefy se ale nedočkal. V závěru pečetil vítězství hostů Adama. Dvůr s Klokany yprohrál, ale se ctí! Počtvrté během posledních čtyřletp t přivítal stadion pod Hankovým domem m fotbalového giganta s bohatou historií. Po Liberci, Slávii a Spartě přijel s našimi fotbalisty bojovat tým Bohemians Úvodní minuty začaly zcela vyrovnaně a tribuny se naladily na zatím nejvyrovnanější střet Dvora s ligovým týmem. Škrt optimistickému scénáři dala ale sedmá minuta. V ní přišel zbytečně v polovině hřiště o míč Honza Holub, čehož využil k úniku Šmarda a akce skončila rohovým kopem. No a z první standardky se opakovala situace z utkání proti Liberci. Centroval tentokrát Michal Šmarda a jako na potvoru přistál míč zrovna na hlavě nejvyššího borce Michala Ordoše - 0:1. Vydržet těch úvodních 10 minut - hlásaly titulky zápasového zpravodaje. Dění na hřišti je ale ani počtvrté nevyslyšelo! Ba co víc, inkasovaná branka hnula sebevědomím domácího celku natolik, že až na následujících 10 minutek působil v první půli značně zakřiknutě a tvořil chybu za chybou. Přesto přišel moment, který mohl vše otočit. V 10. minutě došel centr ke Kilevníkovi, jenž hlavou překonal Radka Sňozíka, asistent sudího ale viděl ofsajd, a tak se pokračovalo za stavu 0:1. V 15. minutě se aktivní Martin Kilevník proháčkoval až před pokutové území, na jehož hraně byl zastaven nedovoleně, a následoval trestný kop. Z něho překvapil všechny levou nohou Jan Řežábek, míč ale o centimetry minul tyč! To byla hodně nadějná situace! O čtyři minuty později bylo ale živo v táboře neúnavných hostujících fans. Po levé straně pláchl Kilevníkovi Šmarda, nadýchaným centrem podruhé vyzval ke skórování Ordoše a ten se nemýlil - 0:2. Zápas se zdál být rozhodnut, když ve 33. minutě odpískal sudí Drábek pokutový kop a z něho upravil penaltový specialista Radek Sňozík již na 0:3! Domácí se začali osmělovat až za tohoto stavu, do přestávky se ale mohli díky hodně zlepšené hře vrátit do zápasu! Ve 40. minutě odcentroval do vápna Tomáš Groh, na zadní tyči se zjevil Kilevník a skvělou ránu k tyči odvrátil pohotovým zákrokem dobře postavený Sňozík. Za další dvě minuty se ale už pod Hankovým domem slavilo. Z dobrých pětadvaceti metrů vypálil Martin Kruliš a jeho parádní rána zapadla přesně k tyči, tentokrát konečně za záda brankáře Bohemians - 1:3. Dvoru vyloženě narostla křídla, další střelu Ježka kryl Sňozík a před druhým poločasem zůstali fandové domácích s vírou ve zvrat. strana 14 tili hosty za polovinu a doslova je přišpendlili před vlastní pokutové území. Značnou měrou se probudila i hlavní tribuna, která v euforii hnala hráče za kontaktní brankou. Ve dvou zajímavých šancích se na vápně objevil Honza Holub, jednou mířil mimo, podruhé byl na místě Sňozík. Střela Otradovského skončila těsně mimo tyče, do vápna létal jeden centr za druhým. Druhá trefa ale nepřišla. Uvadající naději na zvrat pak vytušil i domácí kouč Celler a do hry poslal i tři nové tváře. Proti Bohemce si zahráli Blažek, Huňák a s velkým aplausem ochozů se vrátil Jan Brendl mezi zdravé fotbalisty. V 76. minutě se dostali k brejku hosté, Lukáš Adam se nadvakrát dostal k tutovce, pokaždé ho ale vychytal vynikající Martin Tomek, jenž pak ještě do třetice kryl dorážku Polodny. Přesto se,bohužel, Vršovičtí ještě jedné trefy dočkali. V 86. minutě dostal příliš prostoru od naší obrany Polodna a na neobsazeného Adama čekal na malém vápně snadný úkol - 1:4. Bohemians zvítězli ve Dvoře Králové naprosto po zásluze, výkon domácích ve druhém poločase ale zanechal velký dojem. Branky: 42. Kruliš - 7. a 29. Ordoš, 33. Sňozík z pen., 86. Adam. Rozhodčí: Drábek. ŽK: 1:1, 3250 diváků. Sestava Dvora: Tomek - Král, Kruliš, Haase, S.Ježek - Kilevník, Groh (74. Blažek), Holub, Míl (81. Huňák) - M.Otradovský (74. Brendl), Řežábek. Sestava Bohemians 1905: Sňozík - Marek (46. Adam), Rada, Pecinovský, Šmarda - Moravec (46. Kotyza), Slezák, Turtenwald, Bartek - Matůš, Ordoš (46. Polodna). Po utkání druhého kola Poháru ČMFS mezi Dvorem Králové a pražskými Bohemians 1905 jsme pořídili i několik zajímavých rozhovorů. Čeněk Celler (trenér Dvora): Ráz celému utkání určila opět rychlá branka soupeře. Každý ale musí uvažovat o tom, že rozdíl mezi amatérským a profesionálním fotbalem musí být. Kdyby se neprojevoval, dělalo by se v našem fotbale něco špatně. První poločas nám Bohemka ukázala, jak se co hraje. My jsme si neobsazovali soupeře a hráli jsme přibližně stejně blbě jako v neděli v prvním poločase s Čelákovicemi. Druhý poločas se zlepšil, druhé poločasy máme vždy dobré, někteří hráči se probudili. Zbyněk Busta (trenér Bohemians): Padly rychlé góly, což si myslím znekvalitnilo průběh zápasu. Kluci pak podvědomě začnou hrát na půl plynu a začnou soupeře trochu podceňovat. Dvůr se snažil, což ukázal hlavně na začátku druhého poločasu, kdy nás trochu zmáčknul a hráči si museli zbytečně sáhnout na dno svých sil, aby to znovu napravili. Ladislav Škorpil (bývalý kouč ČR 21 ): Pochopitelně, že nějaký rozdíl na hřišti musí být vidět, je-li mezi mužstvy rozdíl tří soutěží. Čeho si nejvíce všimneme,je pohybová úroveň hráčů. Týmy z nižších soutěží nemají tolik dynamických fotbalistů. Přesto utkání bylo zajímavé, ve druhém poločase za stavu 1:3 Dvůr mohl dosáhnout kontaktní branky, a kdyby se mu to podařilo, mohl být zápas ještě o dost zajímavější, Dalibor Slezák (opora hostů): Povinné vítězství jsme splnili, ale hra asi z naší strany nebyla ideální. Hlavní je však výhra. Domácí podali také dobrý výkon, zápas dotvořila i dobrá kulisa. Myslím, že pro lidi ve Dvoře to mohl být dobrý zážitek. Druhý poločas jsme měli asi víc zabojovat, z naší strany to bylo slabé. Nezachytili jsme začátek, a domácí nás překvapili aktivní hrou. Jan Řežábek (mladík v dvorském dresu): Soupeř byl lepší. Rozhodně lepší. Jsem rád, že jsem si proti Bohemce mohl zahrát. Alespoň jsem poznal, co je to liga. Škola abruslení ZÁŘÍ 2007 Martin Kotyza (mladý záložník hostů): K atmosféře není co dodat, přes 3000 lidí je více než důstojná návštěva. Jinak výsledek vypadá možná přesvědčivě, ale průběh hry ukázal, že určitě nejsme v optimální pohodě a naopak domácí si zápas viditelně užívali a místy nás dokázali zatlačit. Pro nás je důležitý, že jsme dali čtyři góly a snad nám to tam začne padat. Tomáš Otradovský Velkou výzvou pro rodiče k využití volného času jejich dětí je již tradiční škola bruslení, kterou pořádá oddíl ledního hokeje ve spolupráci smístním oddílem krasobruslení. Její zahájení je stanoveno na neděli 30. září 2007 ve hodin na zimní stadionu pod Hankovým domem a potrvá při pravidelném konání dvakrát týdně (sobota, neděle) až do konce února Poplatek za celé toto období činí 500 Kč. Do školy bruslení mohou v uvedeném termínu přihlásit rodiče své děti (zejména chlapce), kterým je 5 až 7 let (mohou být výjimečně mladší i starší) a které mají zájem, aby se naučily pod odborným vedením správně bruslit a potom se zapojily do další sportovní činnosti. Novinkou při letošním zahájení kurzu je, že rodiče se svými přihlášenými dětmi, hlavně syny, budou mít příležitost vidět trénink přípravky a bude jim umožněno nahlédnout do nově vybudovaných kabin. Stejnou příležitost budou mít ještě o týden později, v neděli rovněž ve hodin, při eventuální dodatečně přihlášce do kurzu. Vedení oddílu ledního hokeje věří, že rodiče využijí co nejvíce tuto nabídku a své dítě do školy bruslení přihlásí. Bližší informace na letáku ve skříňce ledního hokeje na prodejně pečiva Mňam Mňam Revoluční ulice. Ladislav Hušek Vítězný vstup házenkářů do ligových bojů Pro naše házenkáře začalo nové období v první lize skvěle. Po excelentním výkonu celého mužstva si s Královým Polem, soupeřem sestoupivším z extraligy, snadno poradili a po výsledku 32:25 si připsali první body. A to ani nečekali, jakou podívanou jim Dvoráci připraví! Bez nadsázky lze totiž napsat, že za úvodních dvacet minut druhé půle domácí nepus- V průběhu celého prvního poločasu, který skončil výsledkem 16:11, svého soupeře přehrávali a kromě střelců se na tomto příznivém stavu podíleli i oba brankáři Martin Babčaník a Pavel Novák, jenž kryl dvě sedmičky. Do druhého poločasu vlétlo naše mužstvo doslova jako uragán a hosté se nestačili z toho vzpamatovat. Svému soupeři zasadilo hned po přestávce hodně tvrdý úder. Po parádních akcích, provázených potleskem přítomných diváků, nasázeli bezmocnému gólmanovi hostů během osmi minut sedm gólů a za stavu 23:12 drželi zápas pevně ve svých rukou. Nápor našeho mužstva pokračoval až do 45. minuty a výsledek 28:15 byl pro hosty hodně krutý. I když se očekávalo, že Brňáci odjedou z našeho města s výpraskem, podařilo se jim v poslední čtvrthodině nepříznivý stav zkorigovat. ova K tomu jim pomohl neuvěřitelný elný výpadek našeho mužstva. Chyby v rozehrávce rá a špatnou střelbu hosté dokonale potrestali ta a domácí mácísivtéto patnáctiminutovce celkový krásný ýdojem z utkání velmi dobré úrov- ně hodně ěpokazil pokazili. Střelci gólů: Fiedor 7, Jůza 6/3, Groh 4, Junek 3, Kulhánek 3, Vlček 3/1, Strašík 2, Aliapulios a M. Picha 1. Ladislav Hušek

15 ZÁŘÍ 2007 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE strana 15

16 Noviny královédvorské radnice ZÁŘÍ 2007 Slavnostní projev starosty města Daniela Lukeše zahájil Rukopisné dny Foto: J. Mikysková Soubor lidových tanců a hudby Hořeňák z Lázní Bělohrad Foto: J. Mikysková Módní přehlídka Rukopisy Foto: J. Mikysková Gospel Time Zuzany Stirské Foto: J. Mikysková Starosta města Daniel Lukeš poblahopřál redaktorovi Vlastivědného čtení panu Janu Schwarzovi k jeho narozeninám Foto: M. Záruba Drakiáda na Zvičině uzavřela turistickou sezónu Foto: Podzvičinsko Společná fotografie hráčů ze zápasu 1. kola poháru ČMFS - Dvůr Králové nad Labem - Bohemians 1905 Foto: M. Záruba strana 16

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE CHOTĚBOŘ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 60 12 66 71, DIČ: CZ 60 12 66 71 Ředitelství školy: Na Valech 690, Chotěboř Kontakty:

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. 1. Podávání žádostí o poskytnutí informací se řídí zákonem č. 1O6/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím. 2. Informace o činnosti obce jsou přístupné

Více

Směrnice č. 8/2005. pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Úvod

Směrnice č. 8/2005. pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Úvod Směrnice č. 8/2005 pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Obsah: 1. Úvod 2. Zveřejňování informací 3. Způsob a rozsah zveřejňování informací 4. Stanovení veřejných registrů

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Směrnice č. 1/2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Předmět a rozsah úpravy V Mnichovicích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Poskytování informací Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v kontextu mediálního práva Právní úprava Listina základních práv a svobod Aarhuská úmluva Zákon č. 106/199 Sb., o svobodoném

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Článek l Základní pojmy

Článek l Základní pojmy Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Směrnice č. 1/2014 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více