MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Manuál k základnímu ovládání. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/26

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Manuál k základnímu ovládání. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/26"

Transkript

1 MetaTrader 4 Builder Manuál k základnímu ovládání 1/26

2 Obsah Instalace... 3 Licenční ujednání... 7 Základní nastavení... 8 Jazyk... 8 Adresář platformy XTB Trader... 8 Vista/Windows 7 problém s povolením... 9 Hlavní obrazovka Hlavní menu Levý panel Panel Objekty (Tools) Panel Proměnné (Variables) Přesouvání objektů Propojování objektů Hlavní vlastnosti automatické obchodní strategie Objekt START (START) Řízení pozice Otevření obchodu (Open) Uzavírání obchodu (Close) Logické objekty Objekt And (a) Objekt Or (nebo) Not Block Condition Block Význam parametru Shift (posunutí) Příklady Jak sestavit jednoduchou strategii? Jak využít parametr Shift (posunutí)? Spuštění strategie /26

3 Instalace Proces instalace programu MetaTrader 4 Builder je velice jednoduchý. Dvojklikem spustíte instalační soubor a postačí se řídit podle následujících instrukcí: 1) Vyberte jazyk pro instalaci. Instalátor lze nastavit na několik jazykových verzí. Zvolte tedy požadovaný jazyk a tlačítkem OK pokračujte v instalaci. 2) Přečtete si prosím licenční smlouvu. Pokud souhlasíte se všemi body licenčního smlouvy, stačí vyjádřit souhlas (I accept the agreement) a tlačítkem Další (Next) můžete pokračovat v instalaci. Pokud s licenční smlouvou není vyjádřen souhlas, program nelze nainstalovat. 3/26

4 3) Zvolte adresář pro instalaci. Můžete zvolit, kam chcete MetaTrader 4 Builder nainstalovat. Program by měl fungovat kdekoliv, ale pro hladký průběh komunikace s platformou XTB Trader doporučujeme program instalovat do adresáře, který navrhne instalátor. 4) Vytvoření ikony zástupce na pracovní ploše. Pro snadnější spuštění programu MetaTrader 4 Builder můžete nechat umístit ikonu zástupce přímo na pracovní plochu. 4/26

5 5) Posledním bodem je ukončení instalace a případné spuštění programu. V této fázi instalace byl program úspěšně nainstalován a je připraven ke spuštění. Zaškrtnutím volby (Launch MetaTrader 4 Builder) se program ihned spustí po skončení instalace. Spustit program lze pochopitelně i z pracovní plochy nebo z menu Start. 5/26

6 Pokud vše proběhlo v pořádku, tak se můžeme přesvědčit jak jednoduché je vytvářet automatické obchodní systémy. V případě, že se Vám prvotní spuštění nezdařilo, doporučujeme provést instalaci aktuálního rozhraní Java TM, které můžete zdarma provést na 6/26

7 Licenční ujednání Při spuštění programu MetaTrader 4 Builder nebo při kompilaci strategie je nutné potvrdit souhlas s licenčním ujednáním. 7/26

8 Základní nastavení Pokud je poprvé spuštěna aplikace MetaTrader 4 Builder, tak je zapotřebí nastavit následující vlastnosti. Obě jsou dostupné z úvodní obrazovky s licenčním ujednáním pod tlačítkem Vlastnosti (Options). Nastavíte zde následující vlastnosti: Jazyk (Language) a cílový adresář obchodní platformy XTB Trader (Platform Directory): Jazyk Můžete si zvolit, jakou jazykovou verzi chcete použít. Když zvolíte jazykovou verzi a stisknete tlačítko OK, tak se upraví veškeré jazykové změny v programu. Adresář platformy XTB Trader Je opravdu velice důležité správně nastavit správnou cestu k obchodní platformě XTB Trader. Bez tohoto spojení nelze pohodlně přesouvat jednotlivé automatické strategie do obchodní platformy. Jako výchozí adresář pro instalaci programu XTB Trader je obvykle nastaven: C:\Program Files\XTB-Trader\. V případě, že máte adresář platformy umístěn jinde, pak postačí pouze tlačítkem vybrat správný adresář platformy a stisknutím tlačítka OK volbu potvrdit. 8/26

9 Vista/Windows 7 problém s povolením Někdy se může stát, že při výběru adresáře platformy dojde k chybě. To se stane, pokud ostatní aplikace nemají povolen vstup do adresáře platformy XTB Trader. Řešením je změna oprávnění pro složku platformy XTB-Trader. Toto oprávnění můžete změnit následujícím způsobem: - pravým tlačítkem myši na adresář XTB-Trader vyvoláte nabídku a vyberete volbu Vlastnosti (Preferences), - klikněte na záložku Zabezpečení (Securities), - dále klikněte na tlačítko Úpravy (Edit), - vyberte skupinu uživatelů (Users group), - klikněte na tlačítko Plná kontrola (Full Control) ve sloupci Povolit (Allow), - potvrďte stisknutím OK. - znovu vyberte adresář platformy v programu MetaTrader 4 Builder. Toto řešení nemusí fungovat ve všech případech, pak raději kontaktujte svého Systémového administrátora pro změnu oprávnění pro tuto složku. Pokud toto nelze provést (nebo výše popsaný postup nevyřešil problém), pak je tu poslední řešení, které by mělo fungovat na každém počítači. Nainstalujte aplikaci XTB Trader do složky Dokumenty. Poté vyberte tento aktuální adresář platformy (instalovaný již ve složce Dokumenty) v původním okně z programu MetaTrader 4 Builder. 9/26

10 Hlavní obrazovka Hlavní menu Hlavní menu slouží pro rychlou volbu následujících: - Nový (New) otevírá nový diagram strategie. - Otevřít (Open) otevírá diagram strategie ze souboru. Tyto soubory mají koncovku *.xtb. - Uložit (Save) pro uložení souboru s diagramem strategie. - Kompilovat (Compile) kompiluje jednotlivé bloky do automatického obchodního systému. Pamatujte, že je zapotřebí mít nastavenu cílovou cestu k platformě XTB Trader ještě před tím, než chcete zkompilovat strategii. Levý panel V této části si můžete vybírat, jestli chcete pracovat s jednotlivými objekty strategie, nebo pracovat s tzv. globálními proměnnými strategie: - Proměnné (Variables) zobrazí panel s globálními proměnnými, - Objekty (Tools) zobrazí panel s objekty. 10/26

11 Panel Objekty (Tools) Panel s Objekty zobrazuje kompletní seznam všech objektů nutných pro úspěšné vytvoření automatické strategie. Po vybrání správného objektu postačí pouze jedním kliknutím objekt označit a přetažením do pracovní plochy objekt přesunout. Jednotlivé objekty budou detailně popsány na následujících stranách. 11/26

12 Panel Proměnné (Variables) Tento objekt obsahuje proměnné, které mohou být následně změněny a případně optimalizovány v platformě XTB Trader. Mohou to být hodnoty stoploss (zastavení ztrát), takeprofit (realizace zisku), perioda klouzavého průměru a další. Proces optimalizace může probíhat právě díky definování globálně proměnných. Optimalizace může změnit ztrátovou strategii v ziskovou. Jedná se pouze o to, že se během optimalizace mění jednotlivé proměnné. Pokud chcete přidat nové proměnné, stačí napsat název proměnné do levého sloupce a výchozí hodnotu do pravého sloupce (tyto hodnoty mohou být později změněny nebo optimalizovány přímo v obchodní platformě XTB Trader). Název proměnné může obsahovat pouze písmena (malá, velká), číslo nebo mezery nejsou povoleny. Název proměnné je limitován 30 znaky. V případě chybného zadání proměnné vás program upozorní. Poté můžete nadefinované proměnné použít i do dalších bloků jako je Open/Close nebo do objektů Condition (Podmínka). 12/26

13 Přesouvání objektů Jednotlivé objekty mohou být přesunuty pouhým označením myši a přetažením. Stejným způsobem (kliknutím a přetažením) lze přesouvat objekty na pracovní ploše. Pokud si kliknete na hranici objektu na pracovní ploše, tak tento blok můžete přímo přesunout na libovolnou pozici. Pokud si však kliknete doprostřed objektu, tak posunutím myši vyvoláte speciální linku, která propojuje jednotlivé objekty. Pravidla pro propojování objektů budou vysvětlena v následující kapitole. 13/26

14 Propojování objektů Jednotlivé objekty musí být navzájem propojeny tak, aby popsaly logickou stavbu strategie. Existují určitá pravidla pro spojování daných objektů. Některá propojení jsou jednoduše zakázána, převážně z důvodu, aby program pochopil logickou stavbu strategie. Zde jsou pravidla pro propojování objektů: - Proces strategie začíná z objektu START, nelze začít jiným příkazem (objektem). - Proces z objektu START může být spojen pouze s bloky Open (otevřít) a Close (zavřít). - Objekty Open a Close mohou být spojeny pouze s blokem START a s logickými operacemi And (a), Or (nebo), Not (ne), Condition (Podmínka). - Objekty And, Or a Not mohou být spojeny s Open, Close a s jinou logickou operací (And, Or, Not). - Condition (Podmínka) je poslední fáze procesu. Condition nemůže být začátkem procesu. Pokud stavíme strategii odshora, znamená to, že objekt Condition bude umístěn úplně vespod diagramu. Aby bylo možné jednotlivé objekty propojit, je nutné provést následující operace: - Kurzor myši nastavte na střed daného objektu, který má být zdroj pro propojení. Poté by se měl objevit zelený čtverec jako v následujícím obrázku. - Klikněte na střed objektu a poté tažením přetáhněte kurzor na objekt, který je určen jako cílový v rámci požadovaného procesu. Zelený obdélník by se měl objevit i v cílovém objektu (viz obrázek níže). POZOR: v případě, že je spojení mezi objekty zakázáno, pak obdélník bude červený. Pokud uvolníte tlačítko myši, pak se objeví příslušná chybová zpráva. 14/26

15 - Po uvolnění tlačítka myši, v případě správného vztahu, se objeví toto nové spojení. 15/26

16 Hlavní vlastnosti automatické obchodní strategie. Objekt START (START) Objekt START je zodpovědný pro hlavní nastavení strategie. Objekt má následující parametry: - Lots (Loty) velikost každého obchodu, který vytvoří strategie - Size Automanagement možnost, která při zapnutí nerespektuje předchozí volbu pro nastavení velikosti lotu pro vysláním obchodní objednávky. Tato volba vypočítá velikost každého otevřeného obchodu tak, aby se výška marže tohoto obchodu rovnala zvolenému poměru vůči Disponibilní marži (Fraction of Free Margin). - Free Margin Fraction (výška marže) poměr blokované a disponibilní marže na jeden obchod - Trading mode (mód obchodování) výběr režimu obchodování strategie. Dostupné jsou následující režimy: o Trade (obchodovat) strategie bude sama obchodovat. o Alert (alarm) strategie sama neobchoduje, ale v případě splnění podmínek pro obchod odešle mail (na adresu, která je v aplikaci XTB-Trader nastavena v Možnostech). o Both (oboje) strategie zároveň obchoduje i vysílá alarm v případě splnění podmínek. - Trailing Stop pokud je tato volba nastavena, pak je režim Trailing stop aktivní. Na všechny obchody vytvořené strategií se poté aplikuje Trailing stop ve vzdálenosti bodů, které si nastavíte v poli Trailing Points. - Trailing Points vysvětleno výše - Arrow color barva šipky, která se objeví v případě otevření obchodu - MAGIC jedinečné číslo (Magic number), které identifikuje příkazy, které byly vytvořeny touto strategií. Pokud je číslo různé od nuly, pak strategie uzavře pozice pouze s tímto číslem (pokud běží souběžně dvě strategie se stejným číslem MAGIC, je možné, že by si mohly uzavřít pozice vzájemně). Doporučujeme tedy změnit si MAGIC číslo pro každou strategii, která byla provedena. 16/26

17 Řízení pozice Aby bylo možné otevřít nebo uzavřít obchod, budete muset použít minimálně jeden z následujících objektů. První objekt (modrý) Open je pro otevření pozice a druhý objekt (červený) slouží pro uzavření pozice. Po zadání hodnot do těchto objektů, musíte přidat ještě logické vazby pro otevření a uzavření otevření a uzavření. Logické vazby vytvoříme tím, že spojíme bloky Open a Close s dalšími objekty pomocí spojovacích linií. Otevření obchodu (Open) Objekt Open slouží k otevření obchodu. Můžeme si vybrat typ obchodu (Long dlouhá nebo Short krátká pozice), Stop Loss (zastavení ztrát) pro otevřený obchod v bodech, velikost Take Profitu (realizaci zisku) v bodech. Můžete si také napsat komentář, který se objeví v seznamu příkazů (nebo v historii obchodů). Je důležité mít na paměti, že strategie může odeslat pouze jeden obchodní příkaz v jeden čas. To znamená, že pro otevření dalšího příkazu musí být předchozí příkaz uzavřen (strategie může otevřít příkaz, zavřít příkaz nebo otevřít další) 17/26

18 Uzavírání obchodu (Close) V objektu Close je nutné zvolit jaký typ pozice (Long nebo Short) chcete uzavřít a opět tuto volbu spojit vazbou s dalšími podmínkami. 18/26

19 Logické objekty Logické objekty jsou jádrem každé strategie. Hlavní logické vztahy jsou v objektu Condition (podmínky), ale pochopitelně jsou důležité i logické vazby mezi několika objekty Condition (podmínky). Každý objekt vysílá signál pravda / nepravda celým procesem, se kterým je propojen. Signál přichází z objektu Condition, na konci struktury diagramu, a jde přes logické funkce až do bloku Open / Close, poté strategie otevře, nebo uzavře pokyn, podle toho z jakého směru přišla informace. Objekt And (a) Tento blok spojený s dalšími logickými objekty vytváří tzv. konjukci. To znamená, že všechny logické části pod objektem And musí být pravdivé, aby tento operátor vyslal pravdivý signál. Objekt Or (nebo) Tento objekt spojuje dva další bloky jako alternativu. To znamená, že dostačující je pouze jedna pravdivá logická podmínka pod objektem Or, aby tento objekt vyslal pravdivý signál. Not Block Tento blok může být spojen s jedním logickým objektem a vysílá opačný signál. Pokud objekt pod blokem Not vyšle pravdivý signál, pak objekt Not vyšle nepravdivý signál. A obráceně, níže postavený objekt vyšle nepravdivý signál, Not vyšle pravdivý signál. Condition Block Objekt Condition je asi nejdůležitější z logických bloků. Je umístěn na konci struktury objektů. Z tohoto pohledu je objekt Start na vrcholu struktury diagramu. Condition je vlastně základem strategie. 19/26

20 Každý blok Condition (podmínka) obsahuje informace o dvou indikátorech technické analýzy, které vypočítají nějakou numerickou hodnotu. Pak mohou oba tyto indikátory být porovnávány. Viz například následující obrázek, který porovnává dva klouzavé průměry. V tomto příkladu je vyslán pravdivý signál, pokud se dva klouzavé průměry přesně rovnají (to by mohlo znamenat překřížení klouzavého průměru v grafu). Nastavit lze následující možnosti: - == - levý a pravý indikátor se rovná -!= - levý a pravý indikátor se nerovnají - > - hodnota levého indikátoru je vyšší než hodnota pravého indikátoru - < - hodnota pravého indikátoru je vyšší než hodnota levého indikátoru - >= - hodnota levého indikátoru je vyšší nebo rovna hodnotě pravého indikátoru - <= - hodnota pravého indikátoru je vyšší nebo rovna hodnotě levého indikátoru V nástrojích naleznete přehled všech technických indikátorů standardně v nabídce platformy XTB-Trader. Podrobnosti k jednotlivým indikátorům naleznete na našich stránkách v sekci Vzdělání, nebo v anglické verzi na stránce Význam parametru Shift (posunutí) Parametr Shift (Posunutí) lze nastavit v každém indikátoru technické analýzy. Význam parametru Shift je velice zásadní. Je to číslo sloupce (Bar) na grafu, ze kterého se počítá indikátor. To znamená, že je zde určitý systém, jak jsou sloupce počítány. Současný sloupec (present Bar) má číslo 0 (ten, který je momentálně vykreslován změnami cen a který není ještě dokončen). Pokud má být indikátor počítán pro tento sloupec pak Shift (posunutí) je 20/26

21 rovno 0. Nicméně většina strategií se zaměřuje na ukončené sloupce (které se již měnit nemohou). Poslední sloupec, který již nemůže být změněn, má pozici 1. To znamená, že pokud je ukazatel vypočten pro tento sloupec, pak parametr Shift je roven 1. Předchozí obrázek ukazuje, jak parametr Shift pracuje. Pochopitelně každý sloupec se musí znovu přepočítat, pokud je dokončen a dokreslen na grafu sloupec nový. 21/26

22 Příklady Jak sestavit jednoduchou strategii? Tento příklad ukazuje jak spojovat objekty v rámci jednoho diagramu. Věnujte pozornost směru jednotlivých šipek, odkud kam vedou. Předchozí diagram nám o dané strategii říká: 1) Otevření pozice je popsáno v bloku Open, kde Podmínka 1 (Condition 1) a (AND) Podmínka 2 (Condition 2) jsou pravdivé. 2) Uzavření pozice je popsáno v bloku Close, kde Podmínka 3 (Condition 3) je pravdivá nebo (OR) Podmínka 4 (Condition 4) je nepravdivá (NOT). Pochopitelně jednotlivé Podmínky (Conditions) musejí být nastavené uživatelem (klouzavé průměry jsou ideální pro první testování). Jak využít parametr Shift (posunutí)? Představme si, že chceme vytvořit strategii na křížení klouzavých průměrů. Pochopitelně důležitou otázkou je směr křížení. Strategie by měla zjistit, pokud rychlejší klouzavý průměr překříží pomalejší směrem ze zhora dolů nebo zespoda nahoru. 22/26

23 Na obrázku výše jsou do grafu zakresleny dva klouzavé průměry, které se navzájem kříží. Křížení vlastně mění vztah mezi dvěma indikátory. Před zkřížením je hodnota jednoho indikátoru vyšší než hodnota druhého indikátoru, ale po překřížení je hodnota druhého indikátoru větší než hodnota toho prvního. Je důležité, který indikátor má vyšší a který nižší hodnotu po překřížení. Na předchozím obrázku je zobrazeno křížení klouzavých průměrů. První případ překřížení je brán jako signál pro otevření dlouhé pozice a druhé překřížení je naopak bráno jako signál pro vstup do krátké pozice. Zásadní otázkou je, jak přeložit toto překřížení v programu MetaTrader 4 Builder v logické podmínky? Lze to poměrně jednoduše. Postačí pouze porovnat tyto dva indikátory ve dvou různých časových bodech. Pokud je v jednom časovém bodu (sloupec bar) hodnota indikátoru vyšší než u druhého indikátoru a v dalším časovém bodě (sloupec bar) je vztah mezi hodnotami indikátorů opačný, pak jsme našli překřížení těchto dvou indikátorů. 23/26

24 Předchozí obrázek ukazuje jak sestavit diagram pro překřížení. Stejná logika je pro uzavření pozice. Rozdíl je v tom, které hodnoty jsou vyšší a menší před a po překřížení. První podmínka (Condition) je pro druhý ukončený sloupec (parametr Shift posunutí = 2) a je splněna, pokud rychlejší klouzavý průměr je menší než pomalejší klouzavý průměr. 24/26

25 Druhá podmínka (Condition) je pro první ukončený sloupec (paramet Shift = 1) a je splněna, pokud rychlejší klouzavý průměr je nyní větší než pomalejší klouzavý průměr. Pokud spojíme tyto dvě podmínky (Condition 1 a Condition 2) objektem AND (jako na prvním obrázku), pak se nám úspěšně podařilo vytvořit logický úkol pro překřížení klouzavých průměrů v jednom směru. Když zaměníme znaménka < a > pak získáme logické podmínky pro opačné překřížení. Pochopitelně takto můžeme vytvořit překřížení pro jakýkoliv dostupný indikátor. 25/26

26 Spuštění strategie 1) Klikněte na tlačítko Compile (kompilovat kód) umístěné v panelu nástrojů. 2) Pokud kompilace proběhla v pořádku, objeví se následující dialogové okno, které nás upozorní, že kompilace strategie je úspěšně dokončena a po restartování platformy XTB Trader je vytvořená strategie objeví v seznamu strategií v platformě: 3) Restartuje platformu XTB Trader a v okně Navigátor v položce Strategie již naleznete vytvořenou strategii (pokud jste strategii v programu MetaTrader 4 Builder neuložili, strategie je v platformě uložena jako Untitled - nepojmenovaná). 4) Nyní již můžete vytvořenou strategii spustit nebo otestovat. Pro více informací o spouštění a nastavování strategií si prostudujete náš MQL book, který si můžete stáhnout na našich internetových stránkách. 26/26

MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Vzorové strategie. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/9

MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Vzorové strategie. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/9 MetaTrader 4 Builder Vzorové strategie 1/9 Obsah Otevření strategie... 3 Vzorové strategie... 6 Klouzavý průměr (MA.xtb)... 6 Moving Average (MA_Cross.xtb)... 6 RSI (RSI_positions_in_canal.xtb)... 6 RSI

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Návod pro sledování NETBOX TV na PC

Návod pro sledování NETBOX TV na PC Návod pro sledování NETBOX TV na PC 1. Příprava na instalaci stáhněte si aktuální verzi programu VLC Media Player na domovských stránkách http://www.videolan.org/vlc/ a) pokud si chcete ověřit, zda služba

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor IceWarp Outlook konektor 4 umožňuje synchronizovat informace mezi IceWarp serverem a klientskou aplikací Outlook. Konektor přináší: Vysokou stabilitu a nízké

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

1 Návod na instalaci prostředí LeJOS-NXJ a přehrání firmwaru NXT kostky

1 Návod na instalaci prostředí LeJOS-NXJ a přehrání firmwaru NXT kostky 1 Návod na instalaci prostředí LeJOS-NXJ a přehrání firmwaru NXT kostky 1. Nainstalujte ovladač na připojení NXJ přes USB rozhraní. Pokud jste nainstalovali software od LEGO Mindstorms, který se k legu

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Popis programu: Popis přípon důležitých souborů: *.qpf projektový soubor Quartusu

Popis programu: Popis přípon důležitých souborů: *.qpf projektový soubor Quartusu Software Quartus II Popis programu: Quartus II Web Edition je označení bezplatného software, s jehož pomocí lze napsat, zkompilovat, odsimulovat a naprogramovat FPGA a CPLD obvody firmy Altera. Cílem tohoto

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14 xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál 1/14 Návod xmobile iphone Přihlášení... 3 Trh... 4 Seznam symbolů... 5 Graf... 6 Vlastnosti grafu... 7 Obchod... 8 Nový pokyn - okamžitý... 9 Nový pokyn

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

051.MT4.v3.28.05.2012. Orientace v Platformě MT4

051.MT4.v3.28.05.2012. Orientace v Platformě MT4 051.MT4.v3.28.05.2012 Orientace v Platformě MT4 OBSAH Následující dokument vás seznámí s podstatnými funkcemi obchodní platformy. Přečtěte si ho prosím a neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv případnými

Více

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size Přijatý zip soubor rozbalte na plochu. Soubory s přílohou.ex4 (obchodní systémy) zkopírujte do instalační složky Metatraderu Složka MQL/Experts. Soubory s příponou.mq4 (skripty) kopírujte do složky MQL/Experts/Scripts

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA OBSAH Stažení MetaTrader 4 3 První přihlášení k MetaTrader 4 7 Přihlášení k MetaTrader 4 7 Změna jazyka 8 Změna vašeho hesla 9 Zapomenuté heslo 9 Obchodování s MetaTrader

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog.

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. 1. Stáhněte instalační soubor vybraného 3E pluginu

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Firefoxu... 3 3. První přihlášení... 4 4. Odstraňování

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Návod pro obsluhu přístroje ZEEnit 650 Stanovení kadmia v kapalném vzorku pomocí ETAAS

Návod pro obsluhu přístroje ZEEnit 650 Stanovení kadmia v kapalném vzorku pomocí ETAAS Návod pro obsluhu přístroje ZEEnit 650 Stanovení kadmia v kapalném vzorku pomocí ETAAS 1. Po spuštění počítače se přihlásíte do počítače jako Student, spustíte program WinAAS pomocí ikony na ploše. 2.

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

INSTALACE BlueFRITZ! USB

INSTALACE BlueFRITZ! USB INSTALACE BlueFRITZ! USB Zkrácený návod k instalaci BlueFRITZ! USB - 1 - 1 Instalace BlueFRITZ! USB BlueFRITZ! USB může být nainstalován na operační systémy Windows XP / Me / 98 a 2000. 1.1 Propojení BlueFRITZ!

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

051.WG.V3.28.05.2012. Orientace Ve Webové Platformě

051.WG.V3.28.05.2012. Orientace Ve Webové Platformě 051.WG.V3.28.05.2012 Orientace Ve Webové Platformě OBSAH Následující dokument vás seznámí s podstatnými funkcemi obchodní platformy ONE Web. Přečtěte si ho prosím a neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další)

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) - 1 - ereading Jaromír Frič Obsah O tomto dokumentu... 3 1. Instalace čtečky...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Úvodní lekce do MQL. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Průvodce automatickým obchodováním. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/20

Úvodní lekce do MQL. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Průvodce automatickým obchodováním. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/20 Úvodní lekce do MQL Průvodce automatickým obchodováním 1/20 Obsah Úvod... 3 Co si představit pod pojmem automatické obchodování?... 3 Co je to MQL?... 3 Jak rozpoznat MQL kód?... 3 K čemu toto lze využít?...

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS)

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Důležité: Nejdříve se musí nainstalovat software. Nepoužívejte komunikaci přes IrDA port

Více