MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Manuál k základnímu ovládání. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Manuál k základnímu ovládání. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/26"

Transkript

1 MetaTrader 4 Builder Manuál k základnímu ovládání 1/26

2 Obsah Instalace... 3 Licenční ujednání... 7 Základní nastavení... 8 Jazyk... 8 Adresář platformy XTB Trader... 8 Vista/Windows 7 problém s povolením... 9 Hlavní obrazovka Hlavní menu Levý panel Panel Objekty (Tools) Panel Proměnné (Variables) Přesouvání objektů Propojování objektů Hlavní vlastnosti automatické obchodní strategie Objekt START (START) Řízení pozice Otevření obchodu (Open) Uzavírání obchodu (Close) Logické objekty Objekt And (a) Objekt Or (nebo) Not Block Condition Block Význam parametru Shift (posunutí) Příklady Jak sestavit jednoduchou strategii? Jak využít parametr Shift (posunutí)? Spuštění strategie /26

3 Instalace Proces instalace programu MetaTrader 4 Builder je velice jednoduchý. Dvojklikem spustíte instalační soubor a postačí se řídit podle následujících instrukcí: 1) Vyberte jazyk pro instalaci. Instalátor lze nastavit na několik jazykových verzí. Zvolte tedy požadovaný jazyk a tlačítkem OK pokračujte v instalaci. 2) Přečtete si prosím licenční smlouvu. Pokud souhlasíte se všemi body licenčního smlouvy, stačí vyjádřit souhlas (I accept the agreement) a tlačítkem Další (Next) můžete pokračovat v instalaci. Pokud s licenční smlouvou není vyjádřen souhlas, program nelze nainstalovat. 3/26

4 3) Zvolte adresář pro instalaci. Můžete zvolit, kam chcete MetaTrader 4 Builder nainstalovat. Program by měl fungovat kdekoliv, ale pro hladký průběh komunikace s platformou XTB Trader doporučujeme program instalovat do adresáře, který navrhne instalátor. 4) Vytvoření ikony zástupce na pracovní ploše. Pro snadnější spuštění programu MetaTrader 4 Builder můžete nechat umístit ikonu zástupce přímo na pracovní plochu. 4/26

5 5) Posledním bodem je ukončení instalace a případné spuštění programu. V této fázi instalace byl program úspěšně nainstalován a je připraven ke spuštění. Zaškrtnutím volby (Launch MetaTrader 4 Builder) se program ihned spustí po skončení instalace. Spustit program lze pochopitelně i z pracovní plochy nebo z menu Start. 5/26

6 Pokud vše proběhlo v pořádku, tak se můžeme přesvědčit jak jednoduché je vytvářet automatické obchodní systémy. V případě, že se Vám prvotní spuštění nezdařilo, doporučujeme provést instalaci aktuálního rozhraní Java TM, které můžete zdarma provést na 6/26

7 Licenční ujednání Při spuštění programu MetaTrader 4 Builder nebo při kompilaci strategie je nutné potvrdit souhlas s licenčním ujednáním. 7/26

8 Základní nastavení Pokud je poprvé spuštěna aplikace MetaTrader 4 Builder, tak je zapotřebí nastavit následující vlastnosti. Obě jsou dostupné z úvodní obrazovky s licenčním ujednáním pod tlačítkem Vlastnosti (Options). Nastavíte zde následující vlastnosti: Jazyk (Language) a cílový adresář obchodní platformy XTB Trader (Platform Directory): Jazyk Můžete si zvolit, jakou jazykovou verzi chcete použít. Když zvolíte jazykovou verzi a stisknete tlačítko OK, tak se upraví veškeré jazykové změny v programu. Adresář platformy XTB Trader Je opravdu velice důležité správně nastavit správnou cestu k obchodní platformě XTB Trader. Bez tohoto spojení nelze pohodlně přesouvat jednotlivé automatické strategie do obchodní platformy. Jako výchozí adresář pro instalaci programu XTB Trader je obvykle nastaven: C:\Program Files\XTB-Trader\. V případě, že máte adresář platformy umístěn jinde, pak postačí pouze tlačítkem vybrat správný adresář platformy a stisknutím tlačítka OK volbu potvrdit. 8/26

9 Vista/Windows 7 problém s povolením Někdy se může stát, že při výběru adresáře platformy dojde k chybě. To se stane, pokud ostatní aplikace nemají povolen vstup do adresáře platformy XTB Trader. Řešením je změna oprávnění pro složku platformy XTB-Trader. Toto oprávnění můžete změnit následujícím způsobem: - pravým tlačítkem myši na adresář XTB-Trader vyvoláte nabídku a vyberete volbu Vlastnosti (Preferences), - klikněte na záložku Zabezpečení (Securities), - dále klikněte na tlačítko Úpravy (Edit), - vyberte skupinu uživatelů (Users group), - klikněte na tlačítko Plná kontrola (Full Control) ve sloupci Povolit (Allow), - potvrďte stisknutím OK. - znovu vyberte adresář platformy v programu MetaTrader 4 Builder. Toto řešení nemusí fungovat ve všech případech, pak raději kontaktujte svého Systémového administrátora pro změnu oprávnění pro tuto složku. Pokud toto nelze provést (nebo výše popsaný postup nevyřešil problém), pak je tu poslední řešení, které by mělo fungovat na každém počítači. Nainstalujte aplikaci XTB Trader do složky Dokumenty. Poté vyberte tento aktuální adresář platformy (instalovaný již ve složce Dokumenty) v původním okně z programu MetaTrader 4 Builder. 9/26

10 Hlavní obrazovka Hlavní menu Hlavní menu slouží pro rychlou volbu následujících: - Nový (New) otevírá nový diagram strategie. - Otevřít (Open) otevírá diagram strategie ze souboru. Tyto soubory mají koncovku *.xtb. - Uložit (Save) pro uložení souboru s diagramem strategie. - Kompilovat (Compile) kompiluje jednotlivé bloky do automatického obchodního systému. Pamatujte, že je zapotřebí mít nastavenu cílovou cestu k platformě XTB Trader ještě před tím, než chcete zkompilovat strategii. Levý panel V této části si můžete vybírat, jestli chcete pracovat s jednotlivými objekty strategie, nebo pracovat s tzv. globálními proměnnými strategie: - Proměnné (Variables) zobrazí panel s globálními proměnnými, - Objekty (Tools) zobrazí panel s objekty. 10/26

11 Panel Objekty (Tools) Panel s Objekty zobrazuje kompletní seznam všech objektů nutných pro úspěšné vytvoření automatické strategie. Po vybrání správného objektu postačí pouze jedním kliknutím objekt označit a přetažením do pracovní plochy objekt přesunout. Jednotlivé objekty budou detailně popsány na následujících stranách. 11/26

12 Panel Proměnné (Variables) Tento objekt obsahuje proměnné, které mohou být následně změněny a případně optimalizovány v platformě XTB Trader. Mohou to být hodnoty stoploss (zastavení ztrát), takeprofit (realizace zisku), perioda klouzavého průměru a další. Proces optimalizace může probíhat právě díky definování globálně proměnných. Optimalizace může změnit ztrátovou strategii v ziskovou. Jedná se pouze o to, že se během optimalizace mění jednotlivé proměnné. Pokud chcete přidat nové proměnné, stačí napsat název proměnné do levého sloupce a výchozí hodnotu do pravého sloupce (tyto hodnoty mohou být později změněny nebo optimalizovány přímo v obchodní platformě XTB Trader). Název proměnné může obsahovat pouze písmena (malá, velká), číslo nebo mezery nejsou povoleny. Název proměnné je limitován 30 znaky. V případě chybného zadání proměnné vás program upozorní. Poté můžete nadefinované proměnné použít i do dalších bloků jako je Open/Close nebo do objektů Condition (Podmínka). 12/26

13 Přesouvání objektů Jednotlivé objekty mohou být přesunuty pouhým označením myši a přetažením. Stejným způsobem (kliknutím a přetažením) lze přesouvat objekty na pracovní ploše. Pokud si kliknete na hranici objektu na pracovní ploše, tak tento blok můžete přímo přesunout na libovolnou pozici. Pokud si však kliknete doprostřed objektu, tak posunutím myši vyvoláte speciální linku, která propojuje jednotlivé objekty. Pravidla pro propojování objektů budou vysvětlena v následující kapitole. 13/26

14 Propojování objektů Jednotlivé objekty musí být navzájem propojeny tak, aby popsaly logickou stavbu strategie. Existují určitá pravidla pro spojování daných objektů. Některá propojení jsou jednoduše zakázána, převážně z důvodu, aby program pochopil logickou stavbu strategie. Zde jsou pravidla pro propojování objektů: - Proces strategie začíná z objektu START, nelze začít jiným příkazem (objektem). - Proces z objektu START může být spojen pouze s bloky Open (otevřít) a Close (zavřít). - Objekty Open a Close mohou být spojeny pouze s blokem START a s logickými operacemi And (a), Or (nebo), Not (ne), Condition (Podmínka). - Objekty And, Or a Not mohou být spojeny s Open, Close a s jinou logickou operací (And, Or, Not). - Condition (Podmínka) je poslední fáze procesu. Condition nemůže být začátkem procesu. Pokud stavíme strategii odshora, znamená to, že objekt Condition bude umístěn úplně vespod diagramu. Aby bylo možné jednotlivé objekty propojit, je nutné provést následující operace: - Kurzor myši nastavte na střed daného objektu, který má být zdroj pro propojení. Poté by se měl objevit zelený čtverec jako v následujícím obrázku. - Klikněte na střed objektu a poté tažením přetáhněte kurzor na objekt, který je určen jako cílový v rámci požadovaného procesu. Zelený obdélník by se měl objevit i v cílovém objektu (viz obrázek níže). POZOR: v případě, že je spojení mezi objekty zakázáno, pak obdélník bude červený. Pokud uvolníte tlačítko myši, pak se objeví příslušná chybová zpráva. 14/26

15 - Po uvolnění tlačítka myši, v případě správného vztahu, se objeví toto nové spojení. 15/26

16 Hlavní vlastnosti automatické obchodní strategie. Objekt START (START) Objekt START je zodpovědný pro hlavní nastavení strategie. Objekt má následující parametry: - Lots (Loty) velikost každého obchodu, který vytvoří strategie - Size Automanagement možnost, která při zapnutí nerespektuje předchozí volbu pro nastavení velikosti lotu pro vysláním obchodní objednávky. Tato volba vypočítá velikost každého otevřeného obchodu tak, aby se výška marže tohoto obchodu rovnala zvolenému poměru vůči Disponibilní marži (Fraction of Free Margin). - Free Margin Fraction (výška marže) poměr blokované a disponibilní marže na jeden obchod - Trading mode (mód obchodování) výběr režimu obchodování strategie. Dostupné jsou následující režimy: o Trade (obchodovat) strategie bude sama obchodovat. o Alert (alarm) strategie sama neobchoduje, ale v případě splnění podmínek pro obchod odešle mail (na adresu, která je v aplikaci XTB-Trader nastavena v Možnostech). o Both (oboje) strategie zároveň obchoduje i vysílá alarm v případě splnění podmínek. - Trailing Stop pokud je tato volba nastavena, pak je režim Trailing stop aktivní. Na všechny obchody vytvořené strategií se poté aplikuje Trailing stop ve vzdálenosti bodů, které si nastavíte v poli Trailing Points. - Trailing Points vysvětleno výše - Arrow color barva šipky, která se objeví v případě otevření obchodu - MAGIC jedinečné číslo (Magic number), které identifikuje příkazy, které byly vytvořeny touto strategií. Pokud je číslo různé od nuly, pak strategie uzavře pozice pouze s tímto číslem (pokud běží souběžně dvě strategie se stejným číslem MAGIC, je možné, že by si mohly uzavřít pozice vzájemně). Doporučujeme tedy změnit si MAGIC číslo pro každou strategii, která byla provedena. 16/26

17 Řízení pozice Aby bylo možné otevřít nebo uzavřít obchod, budete muset použít minimálně jeden z následujících objektů. První objekt (modrý) Open je pro otevření pozice a druhý objekt (červený) slouží pro uzavření pozice. Po zadání hodnot do těchto objektů, musíte přidat ještě logické vazby pro otevření a uzavření otevření a uzavření. Logické vazby vytvoříme tím, že spojíme bloky Open a Close s dalšími objekty pomocí spojovacích linií. Otevření obchodu (Open) Objekt Open slouží k otevření obchodu. Můžeme si vybrat typ obchodu (Long dlouhá nebo Short krátká pozice), Stop Loss (zastavení ztrát) pro otevřený obchod v bodech, velikost Take Profitu (realizaci zisku) v bodech. Můžete si také napsat komentář, který se objeví v seznamu příkazů (nebo v historii obchodů). Je důležité mít na paměti, že strategie může odeslat pouze jeden obchodní příkaz v jeden čas. To znamená, že pro otevření dalšího příkazu musí být předchozí příkaz uzavřen (strategie může otevřít příkaz, zavřít příkaz nebo otevřít další) 17/26

18 Uzavírání obchodu (Close) V objektu Close je nutné zvolit jaký typ pozice (Long nebo Short) chcete uzavřít a opět tuto volbu spojit vazbou s dalšími podmínkami. 18/26

19 Logické objekty Logické objekty jsou jádrem každé strategie. Hlavní logické vztahy jsou v objektu Condition (podmínky), ale pochopitelně jsou důležité i logické vazby mezi několika objekty Condition (podmínky). Každý objekt vysílá signál pravda / nepravda celým procesem, se kterým je propojen. Signál přichází z objektu Condition, na konci struktury diagramu, a jde přes logické funkce až do bloku Open / Close, poté strategie otevře, nebo uzavře pokyn, podle toho z jakého směru přišla informace. Objekt And (a) Tento blok spojený s dalšími logickými objekty vytváří tzv. konjukci. To znamená, že všechny logické části pod objektem And musí být pravdivé, aby tento operátor vyslal pravdivý signál. Objekt Or (nebo) Tento objekt spojuje dva další bloky jako alternativu. To znamená, že dostačující je pouze jedna pravdivá logická podmínka pod objektem Or, aby tento objekt vyslal pravdivý signál. Not Block Tento blok může být spojen s jedním logickým objektem a vysílá opačný signál. Pokud objekt pod blokem Not vyšle pravdivý signál, pak objekt Not vyšle nepravdivý signál. A obráceně, níže postavený objekt vyšle nepravdivý signál, Not vyšle pravdivý signál. Condition Block Objekt Condition je asi nejdůležitější z logických bloků. Je umístěn na konci struktury objektů. Z tohoto pohledu je objekt Start na vrcholu struktury diagramu. Condition je vlastně základem strategie. 19/26

20 Každý blok Condition (podmínka) obsahuje informace o dvou indikátorech technické analýzy, které vypočítají nějakou numerickou hodnotu. Pak mohou oba tyto indikátory být porovnávány. Viz například následující obrázek, který porovnává dva klouzavé průměry. V tomto příkladu je vyslán pravdivý signál, pokud se dva klouzavé průměry přesně rovnají (to by mohlo znamenat překřížení klouzavého průměru v grafu). Nastavit lze následující možnosti: - == - levý a pravý indikátor se rovná -!= - levý a pravý indikátor se nerovnají - > - hodnota levého indikátoru je vyšší než hodnota pravého indikátoru - < - hodnota pravého indikátoru je vyšší než hodnota levého indikátoru - >= - hodnota levého indikátoru je vyšší nebo rovna hodnotě pravého indikátoru - <= - hodnota pravého indikátoru je vyšší nebo rovna hodnotě levého indikátoru V nástrojích naleznete přehled všech technických indikátorů standardně v nabídce platformy XTB-Trader. Podrobnosti k jednotlivým indikátorům naleznete na našich stránkách v sekci Vzdělání, nebo v anglické verzi na stránce Význam parametru Shift (posunutí) Parametr Shift (Posunutí) lze nastavit v každém indikátoru technické analýzy. Význam parametru Shift je velice zásadní. Je to číslo sloupce (Bar) na grafu, ze kterého se počítá indikátor. To znamená, že je zde určitý systém, jak jsou sloupce počítány. Současný sloupec (present Bar) má číslo 0 (ten, který je momentálně vykreslován změnami cen a který není ještě dokončen). Pokud má být indikátor počítán pro tento sloupec pak Shift (posunutí) je 20/26

21 rovno 0. Nicméně většina strategií se zaměřuje na ukončené sloupce (které se již měnit nemohou). Poslední sloupec, který již nemůže být změněn, má pozici 1. To znamená, že pokud je ukazatel vypočten pro tento sloupec, pak parametr Shift je roven 1. Předchozí obrázek ukazuje, jak parametr Shift pracuje. Pochopitelně každý sloupec se musí znovu přepočítat, pokud je dokončen a dokreslen na grafu sloupec nový. 21/26

22 Příklady Jak sestavit jednoduchou strategii? Tento příklad ukazuje jak spojovat objekty v rámci jednoho diagramu. Věnujte pozornost směru jednotlivých šipek, odkud kam vedou. Předchozí diagram nám o dané strategii říká: 1) Otevření pozice je popsáno v bloku Open, kde Podmínka 1 (Condition 1) a (AND) Podmínka 2 (Condition 2) jsou pravdivé. 2) Uzavření pozice je popsáno v bloku Close, kde Podmínka 3 (Condition 3) je pravdivá nebo (OR) Podmínka 4 (Condition 4) je nepravdivá (NOT). Pochopitelně jednotlivé Podmínky (Conditions) musejí být nastavené uživatelem (klouzavé průměry jsou ideální pro první testování). Jak využít parametr Shift (posunutí)? Představme si, že chceme vytvořit strategii na křížení klouzavých průměrů. Pochopitelně důležitou otázkou je směr křížení. Strategie by měla zjistit, pokud rychlejší klouzavý průměr překříží pomalejší směrem ze zhora dolů nebo zespoda nahoru. 22/26

23 Na obrázku výše jsou do grafu zakresleny dva klouzavé průměry, které se navzájem kříží. Křížení vlastně mění vztah mezi dvěma indikátory. Před zkřížením je hodnota jednoho indikátoru vyšší než hodnota druhého indikátoru, ale po překřížení je hodnota druhého indikátoru větší než hodnota toho prvního. Je důležité, který indikátor má vyšší a který nižší hodnotu po překřížení. Na předchozím obrázku je zobrazeno křížení klouzavých průměrů. První případ překřížení je brán jako signál pro otevření dlouhé pozice a druhé překřížení je naopak bráno jako signál pro vstup do krátké pozice. Zásadní otázkou je, jak přeložit toto překřížení v programu MetaTrader 4 Builder v logické podmínky? Lze to poměrně jednoduše. Postačí pouze porovnat tyto dva indikátory ve dvou různých časových bodech. Pokud je v jednom časovém bodu (sloupec bar) hodnota indikátoru vyšší než u druhého indikátoru a v dalším časovém bodě (sloupec bar) je vztah mezi hodnotami indikátorů opačný, pak jsme našli překřížení těchto dvou indikátorů. 23/26

24 Předchozí obrázek ukazuje jak sestavit diagram pro překřížení. Stejná logika je pro uzavření pozice. Rozdíl je v tom, které hodnoty jsou vyšší a menší před a po překřížení. První podmínka (Condition) je pro druhý ukončený sloupec (parametr Shift posunutí = 2) a je splněna, pokud rychlejší klouzavý průměr je menší než pomalejší klouzavý průměr. 24/26

25 Druhá podmínka (Condition) je pro první ukončený sloupec (paramet Shift = 1) a je splněna, pokud rychlejší klouzavý průměr je nyní větší než pomalejší klouzavý průměr. Pokud spojíme tyto dvě podmínky (Condition 1 a Condition 2) objektem AND (jako na prvním obrázku), pak se nám úspěšně podařilo vytvořit logický úkol pro překřížení klouzavých průměrů v jednom směru. Když zaměníme znaménka < a > pak získáme logické podmínky pro opačné překřížení. Pochopitelně takto můžeme vytvořit překřížení pro jakýkoliv dostupný indikátor. 25/26

26 Spuštění strategie 1) Klikněte na tlačítko Compile (kompilovat kód) umístěné v panelu nástrojů. 2) Pokud kompilace proběhla v pořádku, objeví se následující dialogové okno, které nás upozorní, že kompilace strategie je úspěšně dokončena a po restartování platformy XTB Trader je vytvořená strategie objeví v seznamu strategií v platformě: 3) Restartuje platformu XTB Trader a v okně Navigátor v položce Strategie již naleznete vytvořenou strategii (pokud jste strategii v programu MetaTrader 4 Builder neuložili, strategie je v platformě uložena jako Untitled - nepojmenovaná). 4) Nyní již můžete vytvořenou strategii spustit nebo otestovat. Pro více informací o spouštění a nastavování strategií si prostudujete náš MQL book, který si můžete stáhnout na našich internetových stránkách. 26/26

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Úvodní lekce do MQL. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Průvodce automatickým obchodováním. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/20

Úvodní lekce do MQL. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Průvodce automatickým obchodováním. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/20 Úvodní lekce do MQL Průvodce automatickým obchodováním 1/20 Obsah Úvod... 3 Co si představit pod pojmem automatické obchodování?... 3 Co je to MQL?... 3 Jak rozpoznat MQL kód?... 3 K čemu toto lze využít?...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA OBSAH Stažení MetaTrader 4 3 První přihlášení k MetaTrader 4 7 Přihlášení k MetaTrader 4 7 Změna jazyka 8 Změna vašeho hesla 9 Zapomenuté heslo 9 Obchodování s MetaTrader

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size Přijatý zip soubor rozbalte na plochu. Soubory s přílohou.ex4 (obchodní systémy) zkopírujte do instalační složky Metatraderu Složka MQL/Experts. Soubory s příponou.mq4 (skripty) kopírujte do složky MQL/Experts/Scripts

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Návod pro sledování NETBOX TV na PC

Návod pro sledování NETBOX TV na PC Návod pro sledování NETBOX TV na PC 1. Příprava na instalaci stáhněte si aktuální verzi programu VLC Media Player na domovských stránkách http://www.videolan.org/vlc/ a) pokud si chcete ověřit, zda služba

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14 xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál 1/14 Návod xmobile iphone Přihlášení... 3 Trh... 4 Seznam symbolů... 5 Graf... 6 Vlastnosti grafu... 7 Obchod... 8 Nový pokyn - okamžitý... 9 Nový pokyn

Více

051.MT4.v3.28.05.2012. Orientace v Platformě MT4

051.MT4.v3.28.05.2012. Orientace v Platformě MT4 051.MT4.v3.28.05.2012 Orientace v Platformě MT4 OBSAH Následující dokument vás seznámí s podstatnými funkcemi obchodní platformy. Přečtěte si ho prosím a neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv případnými

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

051.WG.V3.28.05.2012. Orientace Ve Webové Platformě

051.WG.V3.28.05.2012. Orientace Ve Webové Platformě 051.WG.V3.28.05.2012 Orientace Ve Webové Platformě OBSAH Následující dokument vás seznámí s podstatnými funkcemi obchodní platformy ONE Web. Přečtěte si ho prosím a neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

AOS. Úvod. Co je to automatické obchodování? Co si představit pod pojmem automatické obchodování? Co je to MQL?

AOS. Úvod. Co je to automatické obchodování? Co si představit pod pojmem automatické obchodování? Co je to MQL? AOS Co je to automatické obchodování? Automatické obchodování je soubor způsobů (metod), které poskytují obchodování podporované počítačem (automatické obchodování je soubor metod využívající možnosti

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Použití funkcí na úsporu

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Uživatelská příručka Colosseum, a.s.

Uživatelská příručka Colosseum, a.s. Uživatelská příručka Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89 info@colosseum.cz, Celkový přehled Colosseum MetaTrader 4 (Colosseum MT4)

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1

Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1 Tento návod popisuje nastavení Internet Exploreru 10/11, který se spouští z plochy Windows 8/8.1. Návod nepopisuje nastavení Internet Explorer

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Dynafleet online. Balíček Časy řízení a odpočinku (AETR, stahování karet řidičů a tachografů)

Dynafleet online. Balíček Časy řízení a odpočinku (AETR, stahování karet řidičů a tachografů) Dynafleet online Balíček Časy řízení a odpočinku (AETR, stahování karet řidičů a tachografů) Pozor po zakoupení vozidla nebo při výměně tachografu musíte vždy přihlásit kartu podniku do tachografu, aby

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 Migrace E-mailů Obsah: 1) Legenda... str.1 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 4) Stažení zpráv do Outlook 2007. str.9-12 5) Nastavení DNS záznamů

Více