MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Manuál k základnímu ovládání. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/26

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Manuál k základnímu ovládání. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/26"

Transkript

1 MetaTrader 4 Builder Manuál k základnímu ovládání 1/26

2 Obsah Instalace... 3 Licenční ujednání... 7 Základní nastavení... 8 Jazyk... 8 Adresář platformy XTB Trader... 8 Vista/Windows 7 problém s povolením... 9 Hlavní obrazovka Hlavní menu Levý panel Panel Objekty (Tools) Panel Proměnné (Variables) Přesouvání objektů Propojování objektů Hlavní vlastnosti automatické obchodní strategie Objekt START (START) Řízení pozice Otevření obchodu (Open) Uzavírání obchodu (Close) Logické objekty Objekt And (a) Objekt Or (nebo) Not Block Condition Block Význam parametru Shift (posunutí) Příklady Jak sestavit jednoduchou strategii? Jak využít parametr Shift (posunutí)? Spuštění strategie /26

3 Instalace Proces instalace programu MetaTrader 4 Builder je velice jednoduchý. Dvojklikem spustíte instalační soubor a postačí se řídit podle následujících instrukcí: 1) Vyberte jazyk pro instalaci. Instalátor lze nastavit na několik jazykových verzí. Zvolte tedy požadovaný jazyk a tlačítkem OK pokračujte v instalaci. 2) Přečtete si prosím licenční smlouvu. Pokud souhlasíte se všemi body licenčního smlouvy, stačí vyjádřit souhlas (I accept the agreement) a tlačítkem Další (Next) můžete pokračovat v instalaci. Pokud s licenční smlouvou není vyjádřen souhlas, program nelze nainstalovat. 3/26

4 3) Zvolte adresář pro instalaci. Můžete zvolit, kam chcete MetaTrader 4 Builder nainstalovat. Program by měl fungovat kdekoliv, ale pro hladký průběh komunikace s platformou XTB Trader doporučujeme program instalovat do adresáře, který navrhne instalátor. 4) Vytvoření ikony zástupce na pracovní ploše. Pro snadnější spuštění programu MetaTrader 4 Builder můžete nechat umístit ikonu zástupce přímo na pracovní plochu. 4/26

5 5) Posledním bodem je ukončení instalace a případné spuštění programu. V této fázi instalace byl program úspěšně nainstalován a je připraven ke spuštění. Zaškrtnutím volby (Launch MetaTrader 4 Builder) se program ihned spustí po skončení instalace. Spustit program lze pochopitelně i z pracovní plochy nebo z menu Start. 5/26

6 Pokud vše proběhlo v pořádku, tak se můžeme přesvědčit jak jednoduché je vytvářet automatické obchodní systémy. V případě, že se Vám prvotní spuštění nezdařilo, doporučujeme provést instalaci aktuálního rozhraní Java TM, které můžete zdarma provést na 6/26

7 Licenční ujednání Při spuštění programu MetaTrader 4 Builder nebo při kompilaci strategie je nutné potvrdit souhlas s licenčním ujednáním. 7/26

8 Základní nastavení Pokud je poprvé spuštěna aplikace MetaTrader 4 Builder, tak je zapotřebí nastavit následující vlastnosti. Obě jsou dostupné z úvodní obrazovky s licenčním ujednáním pod tlačítkem Vlastnosti (Options). Nastavíte zde následující vlastnosti: Jazyk (Language) a cílový adresář obchodní platformy XTB Trader (Platform Directory): Jazyk Můžete si zvolit, jakou jazykovou verzi chcete použít. Když zvolíte jazykovou verzi a stisknete tlačítko OK, tak se upraví veškeré jazykové změny v programu. Adresář platformy XTB Trader Je opravdu velice důležité správně nastavit správnou cestu k obchodní platformě XTB Trader. Bez tohoto spojení nelze pohodlně přesouvat jednotlivé automatické strategie do obchodní platformy. Jako výchozí adresář pro instalaci programu XTB Trader je obvykle nastaven: C:\Program Files\XTB-Trader\. V případě, že máte adresář platformy umístěn jinde, pak postačí pouze tlačítkem vybrat správný adresář platformy a stisknutím tlačítka OK volbu potvrdit. 8/26

9 Vista/Windows 7 problém s povolením Někdy se může stát, že při výběru adresáře platformy dojde k chybě. To se stane, pokud ostatní aplikace nemají povolen vstup do adresáře platformy XTB Trader. Řešením je změna oprávnění pro složku platformy XTB-Trader. Toto oprávnění můžete změnit následujícím způsobem: - pravým tlačítkem myši na adresář XTB-Trader vyvoláte nabídku a vyberete volbu Vlastnosti (Preferences), - klikněte na záložku Zabezpečení (Securities), - dále klikněte na tlačítko Úpravy (Edit), - vyberte skupinu uživatelů (Users group), - klikněte na tlačítko Plná kontrola (Full Control) ve sloupci Povolit (Allow), - potvrďte stisknutím OK. - znovu vyberte adresář platformy v programu MetaTrader 4 Builder. Toto řešení nemusí fungovat ve všech případech, pak raději kontaktujte svého Systémového administrátora pro změnu oprávnění pro tuto složku. Pokud toto nelze provést (nebo výše popsaný postup nevyřešil problém), pak je tu poslední řešení, které by mělo fungovat na každém počítači. Nainstalujte aplikaci XTB Trader do složky Dokumenty. Poté vyberte tento aktuální adresář platformy (instalovaný již ve složce Dokumenty) v původním okně z programu MetaTrader 4 Builder. 9/26

10 Hlavní obrazovka Hlavní menu Hlavní menu slouží pro rychlou volbu následujících: - Nový (New) otevírá nový diagram strategie. - Otevřít (Open) otevírá diagram strategie ze souboru. Tyto soubory mají koncovku *.xtb. - Uložit (Save) pro uložení souboru s diagramem strategie. - Kompilovat (Compile) kompiluje jednotlivé bloky do automatického obchodního systému. Pamatujte, že je zapotřebí mít nastavenu cílovou cestu k platformě XTB Trader ještě před tím, než chcete zkompilovat strategii. Levý panel V této části si můžete vybírat, jestli chcete pracovat s jednotlivými objekty strategie, nebo pracovat s tzv. globálními proměnnými strategie: - Proměnné (Variables) zobrazí panel s globálními proměnnými, - Objekty (Tools) zobrazí panel s objekty. 10/26

11 Panel Objekty (Tools) Panel s Objekty zobrazuje kompletní seznam všech objektů nutných pro úspěšné vytvoření automatické strategie. Po vybrání správného objektu postačí pouze jedním kliknutím objekt označit a přetažením do pracovní plochy objekt přesunout. Jednotlivé objekty budou detailně popsány na následujících stranách. 11/26

12 Panel Proměnné (Variables) Tento objekt obsahuje proměnné, které mohou být následně změněny a případně optimalizovány v platformě XTB Trader. Mohou to být hodnoty stoploss (zastavení ztrát), takeprofit (realizace zisku), perioda klouzavého průměru a další. Proces optimalizace může probíhat právě díky definování globálně proměnných. Optimalizace může změnit ztrátovou strategii v ziskovou. Jedná se pouze o to, že se během optimalizace mění jednotlivé proměnné. Pokud chcete přidat nové proměnné, stačí napsat název proměnné do levého sloupce a výchozí hodnotu do pravého sloupce (tyto hodnoty mohou být později změněny nebo optimalizovány přímo v obchodní platformě XTB Trader). Název proměnné může obsahovat pouze písmena (malá, velká), číslo nebo mezery nejsou povoleny. Název proměnné je limitován 30 znaky. V případě chybného zadání proměnné vás program upozorní. Poté můžete nadefinované proměnné použít i do dalších bloků jako je Open/Close nebo do objektů Condition (Podmínka). 12/26

13 Přesouvání objektů Jednotlivé objekty mohou být přesunuty pouhým označením myši a přetažením. Stejným způsobem (kliknutím a přetažením) lze přesouvat objekty na pracovní ploše. Pokud si kliknete na hranici objektu na pracovní ploše, tak tento blok můžete přímo přesunout na libovolnou pozici. Pokud si však kliknete doprostřed objektu, tak posunutím myši vyvoláte speciální linku, která propojuje jednotlivé objekty. Pravidla pro propojování objektů budou vysvětlena v následující kapitole. 13/26

14 Propojování objektů Jednotlivé objekty musí být navzájem propojeny tak, aby popsaly logickou stavbu strategie. Existují určitá pravidla pro spojování daných objektů. Některá propojení jsou jednoduše zakázána, převážně z důvodu, aby program pochopil logickou stavbu strategie. Zde jsou pravidla pro propojování objektů: - Proces strategie začíná z objektu START, nelze začít jiným příkazem (objektem). - Proces z objektu START může být spojen pouze s bloky Open (otevřít) a Close (zavřít). - Objekty Open a Close mohou být spojeny pouze s blokem START a s logickými operacemi And (a), Or (nebo), Not (ne), Condition (Podmínka). - Objekty And, Or a Not mohou být spojeny s Open, Close a s jinou logickou operací (And, Or, Not). - Condition (Podmínka) je poslední fáze procesu. Condition nemůže být začátkem procesu. Pokud stavíme strategii odshora, znamená to, že objekt Condition bude umístěn úplně vespod diagramu. Aby bylo možné jednotlivé objekty propojit, je nutné provést následující operace: - Kurzor myši nastavte na střed daného objektu, který má být zdroj pro propojení. Poté by se měl objevit zelený čtverec jako v následujícím obrázku. - Klikněte na střed objektu a poté tažením přetáhněte kurzor na objekt, který je určen jako cílový v rámci požadovaného procesu. Zelený obdélník by se měl objevit i v cílovém objektu (viz obrázek níže). POZOR: v případě, že je spojení mezi objekty zakázáno, pak obdélník bude červený. Pokud uvolníte tlačítko myši, pak se objeví příslušná chybová zpráva. 14/26

15 - Po uvolnění tlačítka myši, v případě správného vztahu, se objeví toto nové spojení. 15/26

16 Hlavní vlastnosti automatické obchodní strategie. Objekt START (START) Objekt START je zodpovědný pro hlavní nastavení strategie. Objekt má následující parametry: - Lots (Loty) velikost každého obchodu, který vytvoří strategie - Size Automanagement možnost, která při zapnutí nerespektuje předchozí volbu pro nastavení velikosti lotu pro vysláním obchodní objednávky. Tato volba vypočítá velikost každého otevřeného obchodu tak, aby se výška marže tohoto obchodu rovnala zvolenému poměru vůči Disponibilní marži (Fraction of Free Margin). - Free Margin Fraction (výška marže) poměr blokované a disponibilní marže na jeden obchod - Trading mode (mód obchodování) výběr režimu obchodování strategie. Dostupné jsou následující režimy: o Trade (obchodovat) strategie bude sama obchodovat. o Alert (alarm) strategie sama neobchoduje, ale v případě splnění podmínek pro obchod odešle mail (na adresu, která je v aplikaci XTB-Trader nastavena v Možnostech). o Both (oboje) strategie zároveň obchoduje i vysílá alarm v případě splnění podmínek. - Trailing Stop pokud je tato volba nastavena, pak je režim Trailing stop aktivní. Na všechny obchody vytvořené strategií se poté aplikuje Trailing stop ve vzdálenosti bodů, které si nastavíte v poli Trailing Points. - Trailing Points vysvětleno výše - Arrow color barva šipky, která se objeví v případě otevření obchodu - MAGIC jedinečné číslo (Magic number), které identifikuje příkazy, které byly vytvořeny touto strategií. Pokud je číslo různé od nuly, pak strategie uzavře pozice pouze s tímto číslem (pokud běží souběžně dvě strategie se stejným číslem MAGIC, je možné, že by si mohly uzavřít pozice vzájemně). Doporučujeme tedy změnit si MAGIC číslo pro každou strategii, která byla provedena. 16/26

17 Řízení pozice Aby bylo možné otevřít nebo uzavřít obchod, budete muset použít minimálně jeden z následujících objektů. První objekt (modrý) Open je pro otevření pozice a druhý objekt (červený) slouží pro uzavření pozice. Po zadání hodnot do těchto objektů, musíte přidat ještě logické vazby pro otevření a uzavření otevření a uzavření. Logické vazby vytvoříme tím, že spojíme bloky Open a Close s dalšími objekty pomocí spojovacích linií. Otevření obchodu (Open) Objekt Open slouží k otevření obchodu. Můžeme si vybrat typ obchodu (Long dlouhá nebo Short krátká pozice), Stop Loss (zastavení ztrát) pro otevřený obchod v bodech, velikost Take Profitu (realizaci zisku) v bodech. Můžete si také napsat komentář, který se objeví v seznamu příkazů (nebo v historii obchodů). Je důležité mít na paměti, že strategie může odeslat pouze jeden obchodní příkaz v jeden čas. To znamená, že pro otevření dalšího příkazu musí být předchozí příkaz uzavřen (strategie může otevřít příkaz, zavřít příkaz nebo otevřít další) 17/26

18 Uzavírání obchodu (Close) V objektu Close je nutné zvolit jaký typ pozice (Long nebo Short) chcete uzavřít a opět tuto volbu spojit vazbou s dalšími podmínkami. 18/26

19 Logické objekty Logické objekty jsou jádrem každé strategie. Hlavní logické vztahy jsou v objektu Condition (podmínky), ale pochopitelně jsou důležité i logické vazby mezi několika objekty Condition (podmínky). Každý objekt vysílá signál pravda / nepravda celým procesem, se kterým je propojen. Signál přichází z objektu Condition, na konci struktury diagramu, a jde přes logické funkce až do bloku Open / Close, poté strategie otevře, nebo uzavře pokyn, podle toho z jakého směru přišla informace. Objekt And (a) Tento blok spojený s dalšími logickými objekty vytváří tzv. konjukci. To znamená, že všechny logické části pod objektem And musí být pravdivé, aby tento operátor vyslal pravdivý signál. Objekt Or (nebo) Tento objekt spojuje dva další bloky jako alternativu. To znamená, že dostačující je pouze jedna pravdivá logická podmínka pod objektem Or, aby tento objekt vyslal pravdivý signál. Not Block Tento blok může být spojen s jedním logickým objektem a vysílá opačný signál. Pokud objekt pod blokem Not vyšle pravdivý signál, pak objekt Not vyšle nepravdivý signál. A obráceně, níže postavený objekt vyšle nepravdivý signál, Not vyšle pravdivý signál. Condition Block Objekt Condition je asi nejdůležitější z logických bloků. Je umístěn na konci struktury objektů. Z tohoto pohledu je objekt Start na vrcholu struktury diagramu. Condition je vlastně základem strategie. 19/26

20 Každý blok Condition (podmínka) obsahuje informace o dvou indikátorech technické analýzy, které vypočítají nějakou numerickou hodnotu. Pak mohou oba tyto indikátory být porovnávány. Viz například následující obrázek, který porovnává dva klouzavé průměry. V tomto příkladu je vyslán pravdivý signál, pokud se dva klouzavé průměry přesně rovnají (to by mohlo znamenat překřížení klouzavého průměru v grafu). Nastavit lze následující možnosti: - == - levý a pravý indikátor se rovná -!= - levý a pravý indikátor se nerovnají - > - hodnota levého indikátoru je vyšší než hodnota pravého indikátoru - < - hodnota pravého indikátoru je vyšší než hodnota levého indikátoru - >= - hodnota levého indikátoru je vyšší nebo rovna hodnotě pravého indikátoru - <= - hodnota pravého indikátoru je vyšší nebo rovna hodnotě levého indikátoru V nástrojích naleznete přehled všech technických indikátorů standardně v nabídce platformy XTB-Trader. Podrobnosti k jednotlivým indikátorům naleznete na našich stránkách v sekci Vzdělání, nebo v anglické verzi na stránce Význam parametru Shift (posunutí) Parametr Shift (Posunutí) lze nastavit v každém indikátoru technické analýzy. Význam parametru Shift je velice zásadní. Je to číslo sloupce (Bar) na grafu, ze kterého se počítá indikátor. To znamená, že je zde určitý systém, jak jsou sloupce počítány. Současný sloupec (present Bar) má číslo 0 (ten, který je momentálně vykreslován změnami cen a který není ještě dokončen). Pokud má být indikátor počítán pro tento sloupec pak Shift (posunutí) je 20/26

21 rovno 0. Nicméně většina strategií se zaměřuje na ukončené sloupce (které se již měnit nemohou). Poslední sloupec, který již nemůže být změněn, má pozici 1. To znamená, že pokud je ukazatel vypočten pro tento sloupec, pak parametr Shift je roven 1. Předchozí obrázek ukazuje, jak parametr Shift pracuje. Pochopitelně každý sloupec se musí znovu přepočítat, pokud je dokončen a dokreslen na grafu sloupec nový. 21/26

22 Příklady Jak sestavit jednoduchou strategii? Tento příklad ukazuje jak spojovat objekty v rámci jednoho diagramu. Věnujte pozornost směru jednotlivých šipek, odkud kam vedou. Předchozí diagram nám o dané strategii říká: 1) Otevření pozice je popsáno v bloku Open, kde Podmínka 1 (Condition 1) a (AND) Podmínka 2 (Condition 2) jsou pravdivé. 2) Uzavření pozice je popsáno v bloku Close, kde Podmínka 3 (Condition 3) je pravdivá nebo (OR) Podmínka 4 (Condition 4) je nepravdivá (NOT). Pochopitelně jednotlivé Podmínky (Conditions) musejí být nastavené uživatelem (klouzavé průměry jsou ideální pro první testování). Jak využít parametr Shift (posunutí)? Představme si, že chceme vytvořit strategii na křížení klouzavých průměrů. Pochopitelně důležitou otázkou je směr křížení. Strategie by měla zjistit, pokud rychlejší klouzavý průměr překříží pomalejší směrem ze zhora dolů nebo zespoda nahoru. 22/26

23 Na obrázku výše jsou do grafu zakresleny dva klouzavé průměry, které se navzájem kříží. Křížení vlastně mění vztah mezi dvěma indikátory. Před zkřížením je hodnota jednoho indikátoru vyšší než hodnota druhého indikátoru, ale po překřížení je hodnota druhého indikátoru větší než hodnota toho prvního. Je důležité, který indikátor má vyšší a který nižší hodnotu po překřížení. Na předchozím obrázku je zobrazeno křížení klouzavých průměrů. První případ překřížení je brán jako signál pro otevření dlouhé pozice a druhé překřížení je naopak bráno jako signál pro vstup do krátké pozice. Zásadní otázkou je, jak přeložit toto překřížení v programu MetaTrader 4 Builder v logické podmínky? Lze to poměrně jednoduše. Postačí pouze porovnat tyto dva indikátory ve dvou různých časových bodech. Pokud je v jednom časovém bodu (sloupec bar) hodnota indikátoru vyšší než u druhého indikátoru a v dalším časovém bodě (sloupec bar) je vztah mezi hodnotami indikátorů opačný, pak jsme našli překřížení těchto dvou indikátorů. 23/26

24 Předchozí obrázek ukazuje jak sestavit diagram pro překřížení. Stejná logika je pro uzavření pozice. Rozdíl je v tom, které hodnoty jsou vyšší a menší před a po překřížení. První podmínka (Condition) je pro druhý ukončený sloupec (parametr Shift posunutí = 2) a je splněna, pokud rychlejší klouzavý průměr je menší než pomalejší klouzavý průměr. 24/26

25 Druhá podmínka (Condition) je pro první ukončený sloupec (paramet Shift = 1) a je splněna, pokud rychlejší klouzavý průměr je nyní větší než pomalejší klouzavý průměr. Pokud spojíme tyto dvě podmínky (Condition 1 a Condition 2) objektem AND (jako na prvním obrázku), pak se nám úspěšně podařilo vytvořit logický úkol pro překřížení klouzavých průměrů v jednom směru. Když zaměníme znaménka < a > pak získáme logické podmínky pro opačné překřížení. Pochopitelně takto můžeme vytvořit překřížení pro jakýkoliv dostupný indikátor. 25/26

26 Spuštění strategie 1) Klikněte na tlačítko Compile (kompilovat kód) umístěné v panelu nástrojů. 2) Pokud kompilace proběhla v pořádku, objeví se následující dialogové okno, které nás upozorní, že kompilace strategie je úspěšně dokončena a po restartování platformy XTB Trader je vytvořená strategie objeví v seznamu strategií v platformě: 3) Restartuje platformu XTB Trader a v okně Navigátor v položce Strategie již naleznete vytvořenou strategii (pokud jste strategii v programu MetaTrader 4 Builder neuložili, strategie je v platformě uložena jako Untitled - nepojmenovaná). 4) Nyní již můžete vytvořenou strategii spustit nebo otestovat. Pro více informací o spouštění a nastavování strategií si prostudujete náš MQL book, který si můžete stáhnout na našich internetových stránkách. 26/26

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

MetaTrader PRO. Mini terminal Trade terminal. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/22

MetaTrader PRO. Mini terminal Trade terminal. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/22 MetaTrader PRO Mini terminal Trade terminal 1/22 Obsah 1. Získání rozšířené platformy MetaTrader... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace a otevření nového (demo) účtu... 3 1.3 Forex STP... 4 2.

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

nadstavba základního kurzu

nadstavba základního kurzu 1 Správa a údržba PC nadstavba základního kurzu 2 OBSAH Práce s PC a jeho údržba... 3 Průzkumník... 3 Ovládání programu Průzkumník... 3 Total commander... 8 Přenos souborů mezi počítači - FTP... 11 Komprese

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW

Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW áudified Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW Uživatelský manuál Poznámka: Do verze 2.1 byly názvy součástí SCENEFLOW SCENE Audio Server verze Express verze Classic Colosseum Audio Console Server Basic

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména:

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: Stránka 1 z 25 MATLAB MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: matematické výpočty (snadná a rychlá práce s maticemi reálných nebo komplexních čísel), modelování, analýzu

Více

Verze 1.0. SmartPlanner

Verze 1.0. SmartPlanner Verze 1.0 SmartPlanner 1. ÚVOD... 4 1.1 Historie změn... 4 2. POPIS APLIKACE... 5 2.1 Obecný popis... 5 2.2 Licence... 5 2.3 Systémové požadavky... 5 3. POUŽITÍ APLIKACE... 6 3.1 Registrace... 6 3.1.1

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více