7/2013 ČERVENEC. O angličtině pro nejmenší. Slovo kněze. s Mgr. Marií Říhovou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/2013 ČERVENEC. O angličtině pro nejmenší. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz. s Mgr. Marií Říhovou"

Transkript

1 Slovo kněze V červenci budeme oslavovat Cyrilometodějské jubileum Slovo Boží nám ukazuje misijní poslání apoštolů, kteří budou připravovat Boží žně. Žně jsou symbolem konce světa a soudu nad zemi. Budou rozdělení zlí od dobrých jako plevel od pšenice. Osud apoštolů je přirovnán k obrazu ovcí mezi vlky. To znamená, že ovce budou mezi pohany, kteří se budou podobat lvům, tygrům, vlkům a hyenám. Slova o tom, že se přiblížilo Boží království, máme vnímat jako příchod Pána Ježíše. On zpřítomňuje Boha mezi lidmi, aby je zachránil. ČERVENEC 2013 Mimo jiné zde najdete... O angličtině pro nejmenší s Mgr. Marií Říhovou Otec Zdzislaw 7/2013 Ročník XI. Červenec 2013, číslo 7. Vychází poslední neděli v předchozím měsíci. Články vítány. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice. Pro kostely Čechtice, Křivsoudov, Borovnice, Zhoř. Náklady na tisk jsou 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Nám. dr. Tyrše 64, Čechtice. tel.: Elektronická verze časopisu je ke stažení na oficiálním webu farnosti:

2 Ohlédnutí za Nocí kostelů Ani nepříliš příznivé počasí neodradilo návštěvníky Noci kostelů, v pátek v čechtickém kostele. Bez velkého přehánění se dá účast označit jako velmi slušná. Díky kulturnímu rozměru celé akce, navštívila k radosti pořádajích čechtický kostel i spousta návštěvníků z řad těch, kteří by za normálních okolností do kostela nezavítali. V průběhu programu bylo možné občerstvit se u stánků před kostelem, kde vzhledem k nepřízni počasí většina návštěvníků nepohrdla horkým nápojem. foto: Jan Šotola Celý program proběhl beze změn dle avizovaného programu. Velký dík patří koordinačnímu výboru, p. Zdzislawu Ciesielskému, účinkujícím a přednášejícím, slečně Alžbětě Novotné za příjemné moderování programu, obci Čechtice i všem ostatním jednotlivcům, kteří se na přípravách a průběhu celé akce podíleli. V neposední řadě hlavně návštěvníkům, kterým rozhodně není kulturní dění v obci a ve farnosti lhostejné. -MŠ-

3 Rozhovor O angličtině pro nejmenší s Mgr. Marií Říhovou Mgr. Marie Říhová vede již druhým rokem v naší farnosti výuku angličtiny pro předškolní děti.výuka probíhá jednou týdně na faře v Čechticích. Spolu s L. Kasperovou se Maruška rovněž podílí na vedení MC Jakoubek. 1/ Maruško, v jakém věku dítěte je podle tebe nejlépe s angličtinou začít? Na tuto otázku nemám jednoznačnou odpověď. Určitě je fajn, když rodiče mohou zájem o cizí jazyk rozvíjet od útlého věku dětí (dnes se začíná už v batolecím věku). Zároveň si nemyslím, že pokud dítě začne s cizím jazykem až ve škole, že by bylo nějak výrazně znevýhodněné. Nejdůležitější je, aby toto učení přirozeně rozvíjelo zájem o cizí jazyk, aby bylo příjemné a zábavné jak pro děti, tak i pro rodiče. Samozřejmě že metody a náročnost učiva v batolecím a ve školním věku se liší. 2/ V jakém věku jsi s ní začala ty? Já jsem se začala učit anglicky až na gymnáziu, to mi bylo 15 let. Na základní škole mě ještě potkala ruština, která mě moc nebavila. S angličtinou to bylo jiné, tu jsem se učila ráda a bavilo mě to. Jistě to bylo i tím, že naše učitelka na gymnáziu byla pro mě jistým vzorem. Líbilo se mi, že ten jazyk ovládá a její hodiny byly pro mě zajímavé a srozumitelné. Pak jsem ještě měla to štěstí, že jsem chodila na soukromé hodiny angličtiny. 3/ Není pro ty nejmenší děti problém učit se anglicky ve věku, kdy se jejich slovní zásoba v mateřském jazyce teprve vytváří? Často je slyšet názor typu vždyť ještě neumí ani pořádně česky...

4 Principy výuky cizího jazyka u dětí v předškolním věku vycházejí právě z přirozených schopností dítěte osvojovat si mateřskou. Tudíž tu není problém s tím, že dítě se teprve učí česky, oba jazyky si osvojuje současně. Důležité ovšem je, aby šlo o přirozené učení, učení v přirozených situacích (např. když podávám dítěti jablko, mohu to říct anglicky). Také je důležité nechat dítěti čas, až bude samo věci aktivně anglicky pojmenovávat. Nejdříve se rozvíjí schopnosti poslechu a porozumění cizí řeči, až pak následuje aktivní mluvení. 4/ U výuky dětí jistě velmi záleží na osobnosti učitele. Je potřeba děti zaujmout a jejich pozornost udržet. Není toto někdy náročnější než samotná výuka jazyka? Vzbudit zájem a motivovat, to jsou základní předpoklady učení vůbec. U předškolních dětí to platí dvojnásobně a samozřejmě to není vždy jednoduché. Co se týče udržení pozornosti, tam je základním principem časté střídání aktivit s logickou návazností. Pak je nutná i jistá dávka umění improvizace, kdy učitel potřebuje flexibilně reagovat na děti a jejich momentální naladění. 5/ Jak probíhá výuka angličtiny u vás doma? V podstatě nijak :-). Určitě to není cílené a organizované učení. Jde to přirozeně ruku v ruce s tím, co si holky zrovna přejí dělat. Máme doma CD s dětskými anglickými písničkami, dětské anglické knihy a pexesa.

5 Když je chuť poslouchají CD, když si vyberou anglickou knihu, tak čteme tam se jedná samozřejmě o velmi krátké jednoduché texty. Kombinuji češtinu s angličtinou, někdy si přejí jen českou verzi, někdy anglickou nechávám to na nich. A pak mě překvapí, když si tu knihu po čase samy vezmou do ruky a slyším, že některé anglická slova si pamatují, čtou anglicky :-). 6/ Jakých chyb se učitelé, nebo třeba i rodiče, nejčastěji dopouštějí, když se snaží učit děti cizí jazyk? Odpověď teď vztáhnu jen na předškolní děti. V tomto věku určitě platí do ničeho nenutit, jen nabízet. Myslím, že přílišná iniciativa, pokud dítě jasně dává najevo, že nechce, může být na škodu. V tomto věku jde o vytváření vztahu k cizímu jazyku, o první setkání s cizí řečí, a to by jistě mělo být příjemné, zábavné a přirozeně hravé. Určitě děti cíleně nezkoušet z anglických slovíček takové to jak se řekne. Spíše s nimi hovořit o tom, co je baví, co v angličtině dělají atd. 7/ Co tě na této práci nejvíc těší a obohacuje? Ta přímá práce s dětmi :-), když můžu pozorovat jejich reakce, reagovat na jejich postřehy a nápady. Pak rovněž příprava lekcí. Baví mě vymýšlet, hledat a kombinovat. Ovšem ne vždy je na to dostatek času a sil. Je docela přirozené, že někdy lekce proběhne velmi dobře, někdy i docela předčí mé očekávání a jindy to jde naopak hůř. Pak je tu zase prostor vymýšlet, hledat a přemýšlet, jak to udělat jinak a lépe. -MŠ-

6 Otiskujeme zde přednášku paní Vlasty Kubalové, kterou jsme mohli slyšet u příležitosti Noci kostelů, konané v Čechticích. Vzhledem ke svému rozsahu, bude přednáška otištěna na pokračování. Loď čechtického kostela je 16,5 m dlouhá, 9,68 m široká, s hudebním kůrem v pozadí. Je vyzdobena uvnitř z každé strany třemi pilastry s ionskou hlavicí triumfální 1,02 m síly, 5,63 m rozpětí je elipticky sklenut, nesen z obou stran pilastry s členěnou římsou místo hlavice. PILASTR je plochý hranatý výstupek ve stěně nebo do zdi zapuštěný pilíř, který má patku, hlavici a dřík /vlastní hmota sloupu mezi patkou a hlavicí/. PRESBYTÁŘ /presbytéř/ je kněžiště, prostranství při hlavním oltáři pro duchovenstvo a ministranty, mírně zvýšené, často oddělené zábradlím. Od 60.let 20. století v katolických kostelích postaven hlavní oltář mimo kněžiště /blíže k věřícím/. Zde je presbytář složený z TRAVÉE /klenební pole vymezené sloupy či pilíři/ 4,9 m dlouhý a trojbokého závěru 2,67 m dlouhého členěn pilastry s římsovanou hlavicí. Z jižní strany vede do travée okno. Do SAKRISTIE / chrámová místnost, kde se uchovávají bohoslužebné předměty a kde se kněz a ministranti oblékají do rouch/ vede obdélníkový vchod, nad ním v patře. ORATOŘ/oddělené čestné místo v kostele dříve určené pro panstvo nebo řeholníky, obvykle se samostatným přístupem/. Sakristie i oratoř byly vybudovány v roce 1826, kdy se prorazily boky u presbytáře. Do té doby jako sakristie sloužil prostor za hlavním oltářem.

7 První svaté přijímání Dne 9. června 2013 proběhlo v borovnickém kostele první svaté přijímání. Během nedělní mše svaté přijaly poprvé svátost eucharistie tyto čtyři děti z naší farnosti: Natálka Dvořáková (Loket) Pepa Martínek (Chmelná) Eliška Matušková (Čechtice) Vojta Šindelář (Čechtice) Tento slavnostní okamžik byl vyvrcholením předchozí katechetické přípravy, kterou vedl v rámci hodin náboženství p. farář Zdzislaw Ciesielski. Červnový večer se společenstvím dětí Kuba Společenství dětí Kuba bylo pro tento školní rok zakončeno společným opékáním buřtů pro děti i rodiče. Účastníci se sešli v nadočekávání hojném počtu a celá akce proběhla v příjemné, předprázdninové atmosféře.

8 Červencová nástěnka MC Jakoubek, společenství dětí Kuba, spolčo pro mládež a biblické hodiny se v době prázdnin nekonají :30 - posvěcení kapličky v Kuňovicích příměstský tábor pro starší děti - více informací a přihláška ke stažení na farním webu (www.farnostcechtice.cz) :30 - pouťová mše svatá v Křivsoudově :00 - pouťová mše svatá v Čechticích HRÁDECKÉ POUTĚ 2013 I. pouť Mše svatá Hlavní mše svatá Mariánská pobožnost u poutní studánky s katechezí o víře Mše svatá II. pouť Mše svatá Hlavní mše svatá Mariánská pobožnost u poutní studánky s katechezí o víře Mše svatá III. pouť Mše svatá Hlavní mše svatá Mariánská pobožnostmu poutní studánky s katechezí o víře Mše svatá Kronika Křty Eliška Filipová , Čechtice Jakub Filip , Čechtice Kateřina Zemanová , Čechtice Magdalena Straková , Křivsoudov Marek Zeman , Čechtice Pohřby František Ždych , Křivsoudov

ríjen 10/2013 Rozhovor Slovo kněze www.farnostcechtice.cz ThLic. Ing. David Seifert, Th.D. Svatý Michael Archanděl

ríjen 10/2013 Rozhovor Slovo kněze www.farnostcechtice.cz ThLic. Ing. David Seifert, Th.D. Svatý Michael Archanděl Slovo kněze Svatý Michael Archanděl Michael se překládá jako Kdo jako Bůh. Svátkem Michaela archanděla se oslavuje jeho zjevení. Čtvrté zjevení spočívá v hierarchii samotných andělů. První hierarchie se

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny ř íjen 2014 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVI Korunování Panny Marie, repro z knihy Hynka Rulíška Postavy/ atributy/symboly, slovník křesťanské ikonografi e Bůh s rysy otcovskými

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky.

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky. Slovo kněze Boží děti to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti Řím 8,16 Boha nejlepšího Otce ukazuje nám Pán Ježíš v podobenství o marnotratném sy- nu, který se vždy se stará o svého syna, i když

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 78 povolební 2008. S Marií v rozhovoru s Ježíšem

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 78 povolební 2008. S Marií v rozhovoru s Ježíšem Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ Č. 78 povolební 2008 S Marií v rozhovoru s Ježíšem Z obsahu Volby do pastorační rady Zprávy z farnosti Výročí

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Nikdo to nebude číst. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 4, ročník 21 www.farnostzidenice.cz vychází 8.

Nikdo to nebude číst. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 4, ročník 21 www.farnostzidenice.cz vychází 8. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARDkostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 4, ročník 21 www.farnostzidenice.cz vychází 8.června 2014 Nikdo to nebude číst Stejně to nikdo nebude číst...

Více

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2014 VĚSTNÍK Připravujeme se oslavit Velikonoce. Budeme znovu naslouchat příběhu Ježíše z Nazareta, jeho věrnosti, poctivosti a statečnosti. Spolu s Ježíšem budeme prožívat pašije. V Jeruzalémě

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVENEC SRPEN 2014 Nová zvonička v Řepčíně ÚVODNÍ SLOVO Držíte v ruce prázdninové číslo Hejčínského oka, v němž najdete ohlédnutí

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 7-8/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK POUZE DOBRÝ ZVYK? Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. Žalm 122,1 Uvěřil jsem před více než třiceti

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více

život farností 9 Medžugorje místo nereálně reálné ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007

život farností 9 Medžugorje místo nereálně reálné ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007 život farností 9 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007 Bylo léto, byly prázdniny Začíná nový školní rok. Na jeho začátku bych se chtěl podělit

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více