AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely."

Transkript

1 AKTIVITY PRO DTI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANENÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU, KLAVÍR A KYTARU DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ŠIKOVNÉ RUKY ANGLITINA ANGLICKÁ KONVERZACE HASISKÝ KROUŽEK POHYBOVÉ FLORBAL PING PONG FOTBAL POHYBOVÉ HRY DÁTKA TAEKWONDO AEROBIC GOLF ZVÍDAVÉ MAKOVIKY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ímo ve škole: Hra na hudební nástroj vecký kroužek Tanení kroužek Keramika Anglitina Anglická konverzace Klub dobré zprávy Zvídavé makoviky Dramatický kroužek Origami Šikovné ruky Sokolovna: Florbal Stolní tenis Pohybové hry dátka Aerobic Sokolovna erany: Taekwondo Jinde v Pyšelích Výtvarná dílna u Marie Fotbal Hasiský kroužek Golf

2 vecký kroužek Vede: Mgr. Martina Linhartová íjen-leden a únor-erven 1x týdn 45 minut pondlí 1.-2.tída 13,40-14, tída 14,35-15,20 Není omezen poet dtí v kroužku; nedlají se pijímací zkoušky; základní podmínka je zájem o zpv. 30 K/hodina, platí se pololetí pedem Rozvíjíme pvecké schopnosti, íme se nové písn, nacviujeme vícehlas i rytmický doprovod, ipravujeme se na veejná vystoupení. V prvním pololetí se zamujeme na vánoní písn a koledy, vystupujeme na pyšelském adventu i na jiných vánoních koncertech. V druhém pololetí pipravujeme vystoupení na školní akademii. Pro žáky 1. a 2. tídy je samostatný kroužek, protože práce s menšími tmi vyžaduje jiné metody. Draz je kladen na hravost a radost, nedílnou souástí je pohybová složka. ihlášky ve škole v záí 2013, paní Linhartová Výuka hry na zobcovou sopránovou flétnu, klavír nebo kytaru (pípadn klavír/klávesy) Vede: pan Voskovec 1x týdn Náborový den v 16 hodin ve škole! 2 dti ve skupin nebo individuální výuka 2 dti ve skupin: 180 K/hodina/dít, hodina 60 minut Individuální výuka: 200 K/dít, hodina 45 minut Pro všechny: hudební nauka 1 hodina týdn 30 K Platí se pololetí pedem. Informace nebo ihlášky v záí bude náborový den

3 Kroužek hry na zobcovou sopránovou flétnu 2 (pípadn klavír/klávesy) Vede: Marta Mareková a Petr Mareek 1x týdn 60 minut Pondlí, individuální hodiny po domluv Skupinka 3-5 dtí, poet skupin dle potu pihlášených dtí. Je možná i individuální výuka a výuka ve 2 dtech K/pololetí (skupina 5 dtí) K/pololetí (3 dti) K/pololetí (2 dti) K/pololetí individuální výuka (klavír, 45 minut) Platí se pololetí pedem. ZMNY VYHRAZENY! asy pržn doplujeme 30. SRPNA 2013 ihlášky v záí, bude náborový den. Info na , paní Mareková. Tanení kroužek Vede: Eva Svobodová 1x týdn 60 minut Úterý od 15 hodin (1.skupina) a od 16 hodin (2.skupina) 2 skupiny po min. 10 dtech Kroužek se bude realizovat pouze pi naplnní potu. 700 K/pololetí. Skupina 6-8 let zaáteníci: tancování na písniky úmrné vku tí, jednoduché krokové sestaviky Skupina 8-12 let pokroilí: Stedn nároné vazby na písniky populárních skupin a zpvák, dti se zdokonalují Na závr pololetí vždy besídka vystoupení pro rodie. ihlášky na zaátek záí. Informace: Eva Svobodová, ,

4 Keramika Vede: Andrea Vrabcová Platbu prosím na úet / 0800 v prhu záí. Variabilní symbol = íslo mobilu. záí -leden a únor-kvten, 1x týdn 45 minut zaátek v týdnu od 16. záí, PO,ÚT a ST: zaátky 11,50; 12,45; 13,40 T zaátek 11,50 (asy odpovídají hodinám ve škole) Skupinka 7 dtí, poet skupin dle potu pihlášených dtí K/pololetí, platí se za pololetí pedem. ihlášky paní Vrabcová nebo - konec srpna/zaátek záí. NEVÁHEJTE KROUŽEK JE BRZY NAPLNN! Zvídavé makoviky Vede: Ilona Vaculíková, 1x týdn 60 minut tvrtek hodin Zábavné pokusy z rzných oblastí dy, techniky a ekologie. Nenucené pochopení jev a zákonitostí. 1.tída, 8-12 dtí ihlášky ve škole na zaátku záí Klub dobré zprávy Vede: Mgr. Kamila Havlíková, Radka Vaisová, venku, 1x týdn 90 minut steda 14-15,30 Pobyt v pírod, hry, soutže, biblické píbhy, tábornické dovednosti, podzimní a jarní výprava tída, poet není omezen 300 K/pololetí ihlášky ve škole na zaátku záí.

5 Anglitina 1 Vede: Jarmila Ptáková 1x týdn 45 minut Úterý 12,20-13,05 a 13,05-13,50 Skupinka 11 dtí, poet skupin dle potu pihlášených dtí tída K/pololetí vetn pomcek ihlášky na nebo Další informace paní Ptáková ; volat odpoledne nebo nechat vzkaz Anglitina PROFIENGLISH Vede: jazyková škola Profi English, 17.záí -leden a únor-erven 1x týdn 60 minut Steda od cca 13, 14 a 15 hodin Možnost i pro prvky! Prosím pište na . Zaátek ve 12 hod. Skupinka 6-8 dtí, poet skupin dle potu pihlášených dtí, lze 3 skupiny denn 2.-4.tída K za pololetí (skupina 6-8 dtí), platí se za pololetí pedem. Pi platb do je cena K. Pokud je dtí ve skupin více nebo mén (než 6-8), cena bude upravena a pípadné rozdíly ešeny v záí. ihlášky na Info na nebo Jazykové studio v Pyšelích Douování a výuka anglitiny a niny, pro dti i dosplé Kontakt:

6 Anglická konverzace s Markem Vede: rodilý mluví (nemluvící esky) z Británie Zaátek Na webu školy ceny uebnic a lekcí 1x týdn 45 minut úterý Skupinka 5 dtí, poet skupin dle potu pihlášených dtí. 3. tída od 13 hod, 4. t. od 14 hod., 5. t. od 15 hod., t. od 16 hod., t. od 17 hod., K/hodina pi 5 dtech ve skupin, pi menším potu dtí se cena pepoítá, platba na pololetí ihlášky u paní uitelky Kížové Florbal Vede: pan Hlaváek (trenér z benešovského klubu) Kde: v sokolovn 1x týdn 60 minut Úterý od 15,00hod. Škola má vlastní florbalové hole. Dti si mohou nosit vlastní hole, ale škola neruí za jejich poškození. Zúastujeme se nebo poádáme i turnaje tída, 8-20 dtí. Dv skupiny dle vku a naplnní 80 K za vyuovací hodinu, platí se za pololetí pedem. ihlášky na do Podle naplnní pípadn i pro 1.tídu, uvidíme v záí.

7 Výtvarná dílna u Marie Vede: Marie Koláová Kde: na námstí u pošty záí-leden a únor-erven 1x týdn 1,5 hodiny tvrtek 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 Výtvarná dílna je urena pro dti edškolního a školního vku. Zabýváme se pevážn kresbou a malbou podle fantazie i pedlohy. tšinou pracujeme v díln (vedle Galerie u Marie, námstí 39), nkdy vyrážíme kreslit do blízkého okolí. KDO KRESLÍ A MALUJE, ŽIVOT SI ZKRÁŠLUJE! K za pololetí, platí se pololetí pedem. Zápis: Pro mazáky-úterý 3.9.od 8hodin do 21hodin Pro nováky-steda 4.9.od 8hodin do 21hodin SMS na nebo nebo osobn Stolní tenis Vede: Jaroslav Vejmelka Kde: v sokolovn 1x týdn 1 hodina Pondlí od 15 hodin 8-12 dtí ve skupin, možnost 2 skupiny tída. Kroužek se bude realizovat pouze pi naplnní. 50 K/hodina ihlášky na

8 Pohybové hry mladší dívky Vede: Tereza Bartíková a Kateina Tomášková, TJ Sokol Pyšely Kde: v sokolovn 1x týdn 60 minut Pravdpodobn ve stedu, od 17 hodin Cviení všestrannosti pro dívky od 6 do 13 let. Míové hry, atletika, gymnastika, cviení na hudbu Dívky 6-13 let Sokolský píspvek 100 K/rok Oddílové klubovné 100 K/rok ti se stanou leny TJ Sokol. ihlášky na Fotbal Vede: SK Pyšely Kde: na hišti Informace: Richard Páša, Termíny trénink budou na zaátku záí. Hasiský kroužek Vede: Tereza Bartíková a další Kde: hasiská zbrojnice v nedli od 14 do 15,30 hodin Kluci, holky všech vkových kategorií Kontakt: Cviení požární ochrany, sport, hry Kroužek bývá v klubovn v hasiské zbrojnici, na zahrad, v sokolovn nebo v pírod. Jezdíme na soutže, nap. Plamen. Tereza Sládková Aneta Mikliczová Kateina Tomášková Lenka Škvorová Zlata Bartiková

9 Taekwondo Vede: Viktor Stein Kde: v sokolovn v eranech Záí-erven 2x týdn 60 minut, pondlí od 15,30 a pátek od 15, tída 500 K/msíc Kontakt: Aerobic Vede: Dagmar Filipová Kde: v sokolovn íjen-kvten 1x týdn 60 minut, tvrtek 15,30-16, tída 60K/hodina, minimum 15 dtí; kroužek se bude realizovat pouze pi naplnní ihlášky v záí, tel Golfová akademie Vede: Jakub Važanský, trenér Slavíek Golf Academy Kde: golfové hišt Loreta Pyšely Od 4. Záí 2013 do konce íjna Sportovní obuv a obleení, golfové hole zapíme nebo si pineste vlastní Záí a íjen Steda a pátek, 15,00-16,30 a 16,30-18,00 (tj. dít si mže vybrat jen stedu nebo pátek, nebo oba dva dny) 5-15 let 200K/tréninková lekce (60 minut), první dv lekce zdarma Nábor: každou stedu 15,00-17,00, na cviné louce u klubovny golfového hišt, zaínáme 4.záí 2013 Kontakty: tel nebo recepce tel

10 Dramatický kroužek Vede: Karolína Kmentová-Kodetová 1x týdn 60 minut Pátek od 14 hodin (podle stáí dtí možná i 13 hodin) Minimáln 5 dtí Kroužek se bude realizovat pouze pi naplnní potu. ti se seznámí se základy divadelní práce a historie, získají základní herecké dovednosti (chze,, tanec, pantomima, zpv, práce s maskou, improvizace). Nauí se koncentrovat, vcítit se do pocit druhých, uvdomit si sama sebe. ti si pipraví divadelní edstavení vetn kulis a kostým. 700 K/pololetí ihlášky na prosím i tídu. Origami Vede: Jindiška Walderová, 1x týdn 45 minut pondlí od 14, tída, 5-8 dtí 525 K/pololetí ihlášky Šikovné ruky Vede: Jindiška Walderová Tvoení z rzných materiál papír, filc, drátky, korálky, 1x týdn 45 minut pondlí 13, tída, 5-8 dtí 975 K/pololetí ihlášky

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR, KYTARA DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list 2012/2013 Seznam organizací Aikido Ikeda Dojo Beroun... 4 Aqua Aerobic - Alena Beránková Vančová... 3 Angličtina s Jimmym... 9 Ateliér na

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SOVA CHEB Goethova 26, příspěvková organizace 350 02, Cheb www.ddmcheb.cz NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Pravidelné zájmové kroužky Na následujících stránkách naleznete

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Informace - kroužky DDM Nová generace 2014/2015

Informace - kroužky DDM Nová generace 2014/2015 Informace - kroužky DDM Nová generace 2014/2015 I letos jsme pro vás připravili pestrou nabídku našich kroužků, na které se můžou vaše děti těšit. Mezi nové kroužky patří například školní časopis, historický

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

Volný čas a sport v Říčanech a okolí

Volný čas a sport v Říčanech a okolí VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Mimořádná příloha 2014/2015 Volný čas a sport v Říčanech a okolí PŘÍLOHA Slovo úvodem Jakub Halaš ředitel Muzea Říčany Díky činnosti mnoha aktivních organizací, jednotlivců

Více

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT!

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Nabídka ZÚ Křížová 18 (1954 1993) Křižíkova 10 (1993 1995) Brněnská 46 (1995 ) Brněnská 29 (2001 ) MOTTO: NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Webové stránky: www.ddmjihlava.cz E-mail:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2014-2015

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2014-2015 U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y ZÁJMOVÉ 2014-2015 škola Lyžařská tábor Příměstský Aktuální nabídku kroužků

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ Zápis všech účastníků (dětí i dospělých) probíhá centrálně v budově SVČ Ivančice, Zemědělská

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Zápisné: 500,- Kč/ rok

Zápisné: 500,- Kč/ rok Umění 1. Pohybová skupina Mažoretky Sova a Barbíny Pochody, taneční formace a sestavy na hudbu různých žánrů pro dívky od třetí třídy do osmnácti let. Vedoucí mažoretek je Běla Šilhánková, dlouholetá vedoucí

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list 8 Aqua-aerobik Baby Club Hrošík Telefon: 737 148 736 babyclub.hrosik@seznam.cz Internetové stránky: www.babyclub-hrosik.cz.

Více