Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011"

Transkript

1 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 OBSAH: MOTTO, CÍLE ORGANIZACE 2 STRUČNÁ HISTORIE 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 6 FINANČNÍ ZPRÁVA 16 STRUKTURA ORGANIZACE 18 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 19 SPONZOŘI A DÁRCI 20 PODĚKOVÁNÍ 20 SLOVO ZÁVĚREM 20 TIRÁŽ 21 1

3 MOTTO Děti přinášejí do našeho života změnu. Změnou danou naším směřováním i vnějšími okolnostmi postupně prochází i naše zařízení, proto přinášíme právě toto motto: Nerodí se jen dítě skrze matku, ale také rodiče skrze dítě. Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe ve světě. (Gertruda von Le Fort) (Mahátmá Ghándí) CÍLE ORGANIZACE Základním cílem Rodičovského centra Radost, o.s. je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, socializace a rozšiřování kompetencí rodičů směrem k optimálnímu rodičovství a v neposlední řadě integrace rodin a dětí ohrožených sociálním vyloučením. Cílovou skupinou jsou celé rodiny, ženy před mateřskou dovolenou, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, rodiče znovu nastupující do práce a děti od narození do 7 let. Součástí našeho programu je také integrativní program pro rodiny a děti se specifickými potřebami (rodiny v obtížné životní situaci, finančně znevýhodněné, předčasně narozené děti, děti hyperaktivní, aj.). 2

4 STRUČNÁ HISTORIE Rodičovské centrum Radost, o.s. vzniklo v prosinci roku 2006 a navázalo tak na provoz původního Mateřského centra Radost, které v Táboře fungovalo od dubna 1997 jako jedna z aktivit obecně prospěšné společnosti Cheiron T. Původním cílem mateřského centra bylo vytvořit zázemí a prostor pro setkávání rodičů s malými dětmi v době, kdy městská zařízení nevycházela těmto setkávání vstříc, tak jak je tomu dnes. Postupně se přidali dobrovolníci na vedení kroužků, vznikly první pravidelné volnočasové aktivity pro rodiče s nejmenšími dětmi, plavání rodičů s dětmi a další. Zpočátku rostlo centrum díky finanční záštitě větší organizace a ochotě a energii dobrovolníků, nejčastěji samotných maminek s dětmi, které se na činnosti podílely a centrum spoluvytvářely. Záběr aktivit centra se však postupně rozšířil a dosavadní prostory a možnosti již nestačily a tak došlo v roce 2006 ke vzniku samostatného občanského sdružení a ke změně názvu z mateřského centra na rodičovské. To se pak na konci roku 2007 stěhovalo do prostor v Koželužské ulici v historickém centru města a na podzim roku 2010 do budovy při MŠ Petrohradská na Pražském sídlišti, ve které sídlí až dosud. Změna postupně nastala i v programu a zázemí RC Radost. Zachován zůstal prostor pro setkávání rodičů s dětmi, proměnila se nabídka kroužků, které jsou závislé na poptávce. V programu se ustálily jednorázové akce pro veřejnost, jednorázové tvořivé dílny a přednášky. Vzhledem k tomu, že v našem městě přibývá stále více nabídek pro aktivity rodičů s dětmi, může naše centrum věnovat v posledních letech o to více pozornosti i rodinám se specifickými potřebami, a to jak v rámci přednášek, tak i pravidelných programů. Do této skupiny aktivit spadá: setkávání rodin s předčasně narozenými dětmi, vstupné zdarma pro finančně či sociálně znevýhodněné rodiny, rozšíření knihovny pro rodiče o témata dětí se specifickou potřebou, půjčovna didaktických pomůcek a doplňků pro děti, tematicky zaměřené přednášky, aj. Změnilo se i zázemí rodičovského centra. V současné době musí být vzhledem k rozsahu aktivit, způsobu financování i úbytku dobrovolníků vedeno rodičovské centrum zaměstnanci. Ne vždy se všichni uživatelé a zaměstnanci znají navzájem tak dobře, jak tomu bylo zpočátku, ale snaha udržet vzájemné pouto a pospolitost zůstává i přes rozrůstání se organizace jedním z našich důležitých cílů. DUBEN vznik projektu Mateřské centrum Radost pod obecně prospěšnou společností CHEIRON T. BŘEZEN 2002 členství v Síti mateřských center v ČR - KVĚTEN 2004 navázání spolupráce s mateřským centrem v německé Kostnici. LÉTO 2004 SRPEN 2005 projekt CESTY MALÝCH CHODCŮ ŘÍJEN 2004 Mateřské centrum Radost získalo certifikát SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ. LISTOPAD 2005 navázání spolupráce s ostatními mateřskými centry v Jihočeském kraji. PROSINEC 2006 vznik samostatného občanského sdružení Rodičovského centra Radost, které navázalo na projekt Mateřského centra Radost. PROSINEC 2007 získání nových prostor v Koželužské ulici č.p KVĚTEN 2008 LISTOPAD 2009 projekt MALÉ SVĚTY ČERVEN ZÁŘÍ 2010 rekonstrukce části nových prostor na Pražském sídlišti. ŘÍJEN 2010 zahájení provozu v nových prostorech Kpt. Nálepky 2393 na Pražském sídlišti. LÉTO úprava a otevření přírodní zahrady. 3

5 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011 Celkem využilo služeb Rodičovského centra Radost, o.s., vyjma akcí pro širokou veřejnost na veřejných prostranstvích, 586 návštěvníků z toho 287 rodičů a 299 dětí. A to při celkovém počtu 3497 návštěv. Za rok 2011 zaznamenala průměrně nejvíce návštěv volná herna 545 návštěv dospělých, 571 dětí, z čehož bylo evidováno 46 prvních návštěv dospělých a 45 prvních návštěv dětí. Na podzim roku 2011 jsme k setkávání rodičů nedonošených dětí Nedoklubka přidali ještě setkávání rodin s hyperaktivními dětmi Neklídek. Obě setkávání zaznamenala během roku 48 návštěv rodičů a 75 návštěv dětí. V roce 2011 probíhaly následující pravidelné kroužky pro rodiče s dětmi: Herna s Broučky 709 návštěv, Výtvarné čarování (od září Herna s Výtvarným čarováním) 226 návštěv, Tvořivá dílna pro maminky s hernou pro děti pořádaná ve spolupráci s o.s. Janíček 296 návštěv, Radost z prozpěvováním 18 návštěv. Novinkou v roce 2011 byla setkávání s logopedkou, na kterých jsme zaznamenali 20 návštěv dětí a rodičů. Od září 2011 jsme zavedli následující kroužky pouze pro děti bez rodičů: Hrátky s žerty 29 návštěv, Tralalou 59 návštěv a Angličtinu pro děti ve spolupráci s Mgr. Alexandrou Partlovou 180 návštěv. Pro rodiče jsme pořádali následující aktivity: Cvičení pro maminky ve spolupráci s Mgr. Lenkou Štěchovou 220 návštěv, Jógu pro dospělé s Jitkou Sklenářovou 179 návštěv a Angličtinu pro dospělé ve spolupráci s Mgr. Alexandrou Partlovou 60 návštěv. Kromě pravidelných kroužků a aktivit pořádáme i akce jednorázové. V roce 2011 jsme uspořádali 10 tvořivých dílen pro rodiče a děti, na kterých jsme zaznamenali 55 návštěv rodičů a 64 návštěv dětí. Dále jsme uskutečnili 11 tematicky zaměřených přednášek, besed a seminářů, na které přišlo 103 rodičů a 20 dětí. Akce pro širokou veřejnost jsou již většinou tradiční. V roce 2011 proběhl Karneval, Vynášení Morany, Letnice, Martinská slavnost, Mikulášské nadílení, jarní a podzimní burza a další, které navštívilo celkem 1373 osob. Využívána byla také služba půjčovny potřeb a didaktických pomůcek pro malé děti a knihovna. 4

6 PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI HERNA (DOPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA, NEDOKLUBKO, NEKLÍDEK) KROUŽKY PRO DĚTI S RODIČI (HERNA S BROUČKY, VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ a HERNA s VÝTVARNÝM ČAROVÁNÍM, TVOŘIVÁ DÍLNA pro maminky s HERNOU pro děti, LOGOPEDIE, PROZPĚVOVÁNÍ Z RADOSTI) KROUŽKY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ (ANGLIČTINA PRO DĚTI, HRÁTKY S ŽERTY, TRALALOU) KURZY PRO RODIČE (CVIČENÍ PRO MAMINKY, ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, JÓGA PRO DOSPĚLÉ) PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 123 TVOŘIVÉ DÍLNY 119 AKCE PRO VEŘEJNOST 1373 CELKEM

7 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST PRAVIDELNÉ PROGRAMY VOLNÁ HERNA pro rodiče s dětmi Dopolední herna je určená zejména pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti. Jako doprovod dětí mohou však hernu samozřejmě navštěvovat i prarodiče, druhý z rodičů či jiný příbuzný. Pro dospělé je herna místem, kde si mohou odpočinout, navázat nové vztahy, vyměnit si zkušenosti a informace s jinými lidmi ve stejné životní etapě. V případě zájmu mohou získat potřebné kontakty, doporučení a informace od přítomné služby. Pro děti je prostor herny příležitostí k poznávání nových věcí, dospělých lidí i vrstevníků. V roce 2011 probíhala herna v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Setkávání Nedoklubka určené pro rodiče s nedonošenými dětmi probíhalo během celého roku jednou za 14 dní v úterý od 15 do 17 hodin. V rámci Nedoklubka se podílíme i na projektu Mámy pro mámy, díky kterému mohou rodiče podpořit maminky čerstvě narozených nedonošených dětí tím, že pro ně vlastnoručně vyrobí drobné dárky, které mohou v RC Radost nechat, a o.s. Nedoklubko pak zajistí jejich předání mamince přímo v porodnici. Podpůrné setkávání pro hyperaktivní děti a jejich rodiče, které jsme nazvali Neklídek, probíhalo od září 2011 každé sudé úterý od 15 do 17 hodin. KROUŽKY PRO RODIČE A DĚTI HERNA s BROUČKY I. (od 1,5 do 3 let) úterý ( ) HERNA s BROUČKY II. (od 1,5 do 3 let) pondělí ( ) od ledna do června 2011 Herna s Broučky byla rozšířena o rytmicko-motorický kroužek Broučci, při kterém si děti s rodiči mohly zacvičit, osvojit řadu říkadel, básniček i písniček a rozvíjet tak své pohybové i rytmické schopnosti a dovednosti. Herna s Broučky I. i II. byly náplní totožné, lišily se pouze přístupem a zaměřením lektorek, které byly pro každý den jiné. VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ (od 2 do 4 let) středa (16 17 hodin) od ledna do června 2011 Výtvarný kroužek pro malé děti v doprovodu rodičů, který se zaměřoval na rozvoj jemné motoriky dětí a jejich estetického cítění. Děti zde získávaly první zkušenosti s různými výtvarnými technikami - malování, kreslení, nalepování, modelování, stříhání, vytrhávání, tiskání 6

8 HERNA s VÝTVARNÝM ČAROVÁNÍM (od 2 do 4 let) čtvrtek (10 13 hodin) od září do prosince 2011 Od září jsme spojili kroužek Výtvarné čarování s volnou hernou. TVOŘIVÁ DÍLNA pro maminky a s HERNOU pro děti středa ( ) Byla zajišťována ve spolupráci s o.s. Janíček. Tvořivá činnost maminek byla inspirována ročními obdobími a zaměřená na práci s přírodními materiály. Na tvoření se podílely i děti a během každého setkání došlo i na říkadla a zpívání písniček pro děti. LOGOPEDIE středa ( ) Individuální lekce pro děti s rodiči zajišťovala logopedka Mgr. Radka Brabcová. PROZPĚVOVÁNÍ Z RADOSTI (od 4 do 7 let) čtvrtek ( ) Hravý kroužek, v rámci kterého se prostřednictvím říkanek, popěvků, lidových písní i hudbou inspirovaného tance učily děti správně dýchat, probouzeli jsme v nich rytmické cítění a radost ze zpěvu. KROUŽKY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ ANGLIČTINA PRO DĚTI pondělí ( ) od 6 do 8 let - od září do prosince 2011 pondělí ( ) od 4 do 5,5 let - od září do prosince 2011 Kurzy angličtiny vedené tvořivou a zábavnou formou s prvky Montessori pedagogiky s Mgr. Alexandrou Partlovou. HRÁTKY s ŽERTY aneb Kdo si hraje, nezlobí (od 3 do 5 let) středa( ) - od září do prosince 2011 Kroužek byl zaměřený na všestranný rozvoj osobnosti. Děti poznávaly okolí prostřednictvím sluchu, chuti, hmatu, čichu, zraku, ale i hudby a pohybu. TRALALOU aneb Hudebně-dramatický kroužek (od 5 let) čtvrtek ( ) - od září do prosince 2011 Hudebně-dramatický kroužek rozvíjel dětský přirozený projev prostřednictvím cvičení správného dýchání, jazykolamů, básniček, písniček, hloubky mluveného a zpívaného slova, vnímání rytmu a tempa, osobitého pohybu v prostoru, improvizace, představivosti. 7

9 KURZY PRO RODIČE ANGLIČTINA PRO RODIČE (pro falešné začátečníky a mírně pokročilé) středa ( ) Ve spolupráci a pod vedením lektorky Mgr. Alexandry Partlové probíhal večerní kurz angličtiny zaměřený zejména na konverzaci a komunikaci. CVIČENÍ PRO MAMINKY s hlídáním dětí pondělí (9-10) od ledna do června 2011 čtvrtek (9-10) od září do prosince 2011 Probíhal ve spolupráci a pod odborným vedením lektorky Mgr. Lenky Štěchové. Maminky si vyzkoušely různé typy cvičení kondiční cvičení s overbally, P-CLASS, BODYFORM, PILATES a KALANETIKU. V rámci cvičení bylo zajištěno hlídání dětí. JÓGA PRO DOSPĚLÉ úterý ( ) Tradiční cvičení pro uvolnění a harmonii celého těla probíhalo pod vedením Jitky Sklenářové. AKCE PRO VEŘEJNOST LEDEN Ve čtvrtek 27. ledna jsme uskutečnili seminář Public relations pro mateřská centra s Mgr. Rut Kolínskou, který pořádala Síť mateřských center v rámci projektu Šance rodině i zaměstnání. Cílem semináře bylo naučit se správně a efektivně prezentovat mateřské centrum (MC) v médiích i u široké veřejnosti. Získali jsme odpovědi na otázky: Proč je třeba prezentovat MC? Kdy a kde MC prezentovat? Jak napsat tiskovou zprávu? Jak komunikovat s médii? a mnohé další. Na závěr se přišla podívat i paní Libuše Kolářová, šéfredaktorka týdeníku Táborsko. Krátce nám představila Jihočeské týdeníky a trochu poodhalila zákulisí novinářské práce. Celkem přijelo devět maminek z jihočeských mateřských center. 8

10 ÚNOR Ve čtvrtek večer 10. února jsme nakoukli pod pokličku koučování při besedě na téma KOUČINK PRO ZMĚNU s Ing. Danou Bílou. Čtyři maminky se dověděly, co je to koučování, jak probíhá, na co se zaměřuje a kdy ho využít. V sobotu 19. února jsme strávili velmi příjemné dopoledne na tvořivé dílně ZVÍŘÁTKA Z PONOŽEK s Barborou Vágnerovou. Vyrobit si dětské hračky zvířátka z chlupatých ponožek a podkolenek přišlo sedm maminek a šest dětí. Sobotní odpoledne 19. února strávilo devatenáct rodičů a sedmnáct dětí na DĚTSKÉM KARNEVALE v RC Radost. Všechny čekala spousta soutěží, her a tancování. Každá maska dostala diplom a malou odměnu. BŘEZEN Ve čtvrtek dopoledne 10. března jsme uspořádali přednášku nazvanou CESTA ZA KVALITOU s Ing. Jiřím Doležalem z firmy BEWOX. Celkem devět maminek se přišlo dozvědět, jak se orientovat v atestech na dětské zboží a jak poznat zboží zdravotně nezávadné a kvalitní. Získaly také informace o mezinárodním testovacím systému pro textilie Oeko-Tex Standard 100 a jeho dělení do čtyř tříd. Pro maminky byl připraven i doprodej dětského, zejména punčochového zboží a vzorků z minulé sezóny firmy Bewox za výhodné ceny. Ve čtvrtek 17. března jsme zorganizovali přednášku s MUDr. Alenou Rafajovou na téma HOMEOPATIE U DĚTÍ. Na začátku jsme se dověděli vše o podstatě homeopatie, různém ředění (nebo-li potenci homeopatik) i o správném způsobu jejich podávání. Pak jsme si povídali o tom, jak léčit různé dětské nemoci - např. virózy, rýmy, kašle, bolesti uší, růst zubů, zvracení, ekzémy a mnohé další. Přednáška měla velký ohlas, přišlo dvacet jedna maminek. V sobotu 12. března jsme SMALTOVALI PRO RADOST s Andreou Šáchovou. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne i přesto, že se nás sešlo jen šest. Technika falešného smaltování je velmi rychlá a efektní. Každý si vyrobil několik náušnic a přívěsků. Smaltovali jsme na měděné výseky různých tvarů kolečka, oválky, zvířátka a také na sklo. Zjistili jsme, že smaltovat se dá 9

11 i na klíče, lžičky, kovové spony na pásek prostě na cokoli kovového nebo skleněného. V sobotu 19. března jsme pořádali již tradiční BURZU kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb, kočárků a hraček. O burzu byl jako vždy velký zájem - přišlo na padesát maminek prodat a dokonce asi devadesát maminek nakoupit. DUBEN V neděli 10. dubna jsme se již po sedmé sešli na nábřeží v Čelkovicích, abychom se rozloučili se zimou a přivítali nové jaro VYNESENÍM MORANY. V 16 hodin se u hotelu Lázně sešlo na třicet dětí a třicet pět rodičů či dokonce prarodičů. Za zpěvu jarních písniček a harmoniky jsme se vydali podél nábřeží až k čelkovickému mostu, kde jsme za pokřiku Smrt, smrt ukrutná, kyselica nechutná. Kyselicu sníme a smrt utopíme! zapálili Moranu a poslali ji po vodě. Morana krásně hořela a doutnala. Když zima odplula, uvítali jsme jaro v podobě lítečka a zahráli si ještě několik jarních her. Nakonec jsme se rozloučili a děti si mohly rozebrat perníčky, navěšené na stromech. V sobotu 16. dubna si děti s rodiči užily VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE plné her, soutěží a tvoření. Nejprve děti hledaly schovaná vajíčka a sbíraly perníčky. Pak si každý ozdobil obří kraslici a vyrobil stojánek na vajíčka. Na oslavu jara si děti zatančily a zazpívaly jarní písničky. Na závěr se všichni sesedli u táboráku a opekli si vuřty. Velikonoce přišlo oslavit dvacet tři dospělých a dvacet jedna dětí. 10

12 V pondělí 18. dubna jsme besedovali na téma O DĚTECH S PSYCHOLOGEM s PhDr. Kateřinou Stibalovou. Přednášky se zúčastnilo osm maminek, které získaly přehled o důležitých vývojových obdobích u dětí a výchovných postupech. Velmi zajímavá byla také prezentace grafu s ideálním rozložením vlastních, pracovních, rodinných nebo komunitních a odpočinkových aktivit v průběhu týdne. Část besedy byla věnovaná pocitům rodičů (převážně matek), kteří ukončují rodičovskou dovolenou a nastupují zpět do zaměstnání. Na Velký pátek 22. dubna jsme se sešli na tvořivé dílně VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 100x JINAK s Olgou Šebkovou. Atmosféra byla opravdu velikonoční, nejoblíbenější technikou bylo barvení vajíček krepovým papírem, voskovou techniku vyzkoušely hlavně maminky. Děti si nakonec stihly udělat i papírovou ovečku. Celkem tvořilo sedm dětí a čtyři maminky. KVĚTEN Sobotní dopoledne 14. května jsme věnovali další tvořivé dílně s názvem KVĚTINOVÉ VĚNCE A VĚNEČKY s Danielou Máchovou. Přišlo celkem pět maminek a devět dětí, všichni se naučili vyrábět z ovčí vlny věnečky zdobené kytičkami, z některých kytiček si pak vytvořili brože nebo gumičky do vlasů. Kluci si pro změnu zkusili udělat míček mokrou metodou. Od 16. do 27. května jsme připravili na stěnách RC Radost VÝSTAVU látkových plen a fotografií dětí v plínkách. Připojili jsme se tak k TÝDNU OPRAVDOVÝCH PLEN. 11

13 V úterý 17. května nás čekal seminář s PhDr. Terezou Vošahlíkovou na téma LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY aneb VENKU ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Dozvěděli jsme se vše o principech lesní mateřské školky, výhodách pobytu dětí v přírodě a prožili jsme jeden den v lesní mateřské školce. Prezentaci zajímavé alternativy ke klasické mateřské školce si přišlo poslechnout deset rodičů. Na pondělí 23. května si pro nás připravila Bc. Valentýna Křížová přednášku na téma PRVNÍ POMOC U DĚTÍ, ve které se zaměřila na závažné stavy u dětí, např. bezvědomí, křeče, úrazy nebo otravy, a na to, jak je řešit. Přednáška obsahovala spoustu zdánlivě drobných, ale přesto zásadních informací, které umožňují člověku poskytujícímu pomoc, poskytnout ji rychle, správně a co nejjednodušeji. Zaměřila se i na věci běžnější - jak správně vytáhnout klíště, ošetřit rozbité koleno i na to, co patří do letní dětské lékárničky. První pomoc zajímala šestnáct rodičů. ČERVEN Trh zajímavých a originálních věcí pro děti i maminky s názvem TRHNOUT A UTRŽIT jsme zorganizovali ve čtvrtek 2. června. Prodávat přišlo osm maminek. Na trhu se objevily háčkované čepičky, šátečky a botičky, oblečení pro volný čas ve velikostech 86 až 134, látkové pleny, léčivá kosmetika, DECOUPAGE obrázky, dětské dekorace z překližky, ručně malované ubrusy, originální vlastnoručně tvořené šperky ze zahraničních polymerových hmot (Kato, Pardo, Fimo), korálková bižuterie, brože, módní doplňky z různých materiálů, dárečky pro štěstí. Nakoupit si a inspirovat se přišlo jedenáct maminek s pěti dětmi. V pondělí 6. června jsme v rámci kampaně Sítě mateřských center Táta dneska frčí připravili inspirativní dílnu pro rodiče (zejména tatínky) - HRAVÝ SVĚT V KARTONU s Honzou Máchou. Pět dětí a tři tatínkové si vyrobili několik různých hraček z kartonu, postavili i hrad a svedli bitvu. Na neděli 12. června připadla slavnost LETNIC, při které jsme se seznámili s některými obyčeji, které Růžovou slavnost provází. Děti se po vzoru králů a královniček ozdobily květinovými věnci a vydaly se na průvod podél řeky až ke studánce Eleonora, kterou vyčistily a probudily zpěvem. Zazpívat si přišlo na jedenáct rodičů a třináct dětí. ZÁŘÍ V týdnu od 5. do 9. září jsme měli během dopoledne TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a zároveň probíhal i ZÁPIS DO KROUŽKŮ na rok 2011/2012. V sobotu 10. září jsme se již popáté účastnili TÁBORSKÝCH SETKÁNÍ. V Dětském ráji na Holečkových sadech jsme připravili jedno stanoviště, na kterém si děti mohly vyrobit kartonový štít s erbem, vlaječku nebo natisknout a namalovat obrázek. Celkem si přišlo zatvořit asi 220 dětí a 150 rodičů. 12

14 V sobotu 17. září jsme pořádali BURZU kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb, kočárků a hraček. O burzu byl opět velký zájem - přišlo na padesát pět maminek prodat i nakoupit. ŘÍJEN V pondělí 3. října se mohly maminky seznámit s tzv. ZELENÝMI POTRAVINAMI od firmy Green Ways, což zaujalo pět maminek a dvě děti. V pátek 21. října uspořádala firma BEWOX v prostorách herny LETNÍ DOPRODEJ. V nabídce bylo zejména punčochové zboží, ale vybrat si bylo možné i oblečení od nejmenších velikostí až po velikost 158. I přes to, že se jednalo o doprodej, bylo z čeho si vybírat: šatičky, kalhoty, svetry, trika, ale i čepice, rukavice a šály. Maminky se dále měly možnost zeptat pana Ing. Jiřího Doležala na všechno, co je o dětském textilním zboží zajímá. Přišlo celkem devět maminek a šest dětí. Pondělí 24. října jsme věnovali besedě na téma KONEC RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ NÁVRAT DO PRÁCE s psycholožkou PhDr. Kateřinou Stibalovou. Maminky, i když přišly jen čtyři, získaly spoustu praktických rad, jak se připravit na návrat do práce, na nový rodinný režim, jak si rozdělit domácí práce a svůj vlastní čas, jak řešit plačtivé dítě ve školce a stres z nových úkolů v práci. Na úterní TVOŘIVÉ DÍLNĚ PRO RODIČE A DĚTI, která proběhla v rámci Nedoklubka 25. října, se sešlo šest maminek a osm dětí. Různorodost technik byla opravdu veliká maminky se naučily srdíčka z fima, papíru, plsti, drátků a korálků. Všechny výrobky jsme pak věnovaly maminkám po předčasném porodu do projektu Mámy pro mámy - LISTOPAD V sobotu 5. listopadu nás čekala další tvořivá dílna ZVONY ZVONÍ DYN, DYN, DYN, POJĎTE VYŘEZATI DÝŇ!, na kterou si přišli vydlabat krásnou dýni celkem čtyři rodiče a sedm dětí. Na vykrajování jsme používali především různé formičky, aby mohly pracovat i děti, které si to maximálně užily. Každý si domů odnesl dvě nazdobené dýně, zbytek jsme použili další sobotu při výzdobě Martinské slavnosti. 13

15 Nikoliv přesně na den svatého Martina, ale o den později, v sobotu 12. listopadu jsme ve spolupráci s CZŠ Orbis-Pictus pořádali již jedenáctou Martinskou slavnost. Akce začala v 16 hodin již tradičně na Žižkově náměstí, kde zejména rodiny s dětmi přivítal za organizátory pan učitel Karel Dušek za doprovodu podzimních písniček v podání části Swing Bandu Tábor. Po té se vydal průvod s rozsvícenými lampiony a lucerničkami, doprovázený hudbou a zpěvem, Klokotskou ulicí směrem k parku u kostela svatých Filipa a Jakuba, kde se odehrálo setkání se samotným Martinem. Nejprve s Martinem Prokopem, který připomněl přítomným martinskou legendu vyprávějící o římském vojáku Martinovi, který se rozdělil s ubohým žebrákem o svůj plášť a dokázal tak spojit mužnost a rozhodnost se soucitem. A nakonec i se svatým Martinem, který přijel a podaroval žebráka. Svoji úlohu k radosti zejména dětí zvládli na výbornou žebrák - Karel Dušek a svatý Martin - Barbora Tichá s koníkem Luxem. Na akci dorazilo okolo 470 dětí, rodičů i prarodičů s lucerničkami. V sobotu 19. listopadu jsme ve spolupráci s Botanickou zahradou Tábor pořádali již tradiční předvánoční dílnu VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ s Markétou Multušovou. Uvázat a ozdobit si adventní věnec přišlo sedm dospělých a tři děti. Také díky krásně voňavému chvojí vládla na dílně opravdu předvánoční atmosféra. Na pondělní dopoledne 21. listopadu jsme připravili besedu s vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Tábor Mgr. Lucií Mankovou a s ředitelem kontaktního pracoviště Úřadu práce v Táboře Ing. Pavlem Kaczorem Ph.D. na téma JAK ZMĚNÍ SOCIÁLNÍ REFORMA SYSTÉM SLUŽEB OD LEDNA Přítomní rodiče zjistili, které úkony a kompetence se přesunou na úřad práce, jaká bude role pracovníků sociálního odboru a mnohé další důležité informace. Přišlo devět rodičů a pět dětí. 14

16 V pondělí večer 21. listopadu se sešlo osm rodičů na besedě se speciální pedagožkou Mgr. Radkou Brabcovou. Předmětem přednášky bylo HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ - DÍTĚ S ADHD a to jak s ním žít, jak mu porozumět, jak mu pomoci. Sobotu 26. listopadu jsme vyhradili tvořivé dílně, na které se mohly maminky naučit vyrábět HVĚZDY Z PRŮSVITNÉHO PAPÍRU. Práce to byla velmi náročná na trpělivost, ale konečné výsledky byly okouzlující. Dílnu si v předvánočním shonu přišly užít čtyři maminky a šest dětí. PROSINEC Ve čtvrtek 1. prosince proběhlo již tradiční MIKULÁŠSKÉ NADÍLENÍ v kostele Proměnění Páně na hoře Tábor na Žižkově náměstí. Před 16 hodinou jsme se sešli před kostelem a poslechli si koledy v podání části Swing Bandu Tábor. Pak se děti nedočkavě uvelebily v lavicích a nejprve se jim zjevil anděl, který je přivítal a už všichni netrpělivě čekali na příchod Mikuláše (čerti do kostela nesmí ). Pro dárečky si letos přišlo na padesát pět dětí a doprovázelo je na sedmdesát pět rodičů a prarodičů. V neděli 11. prosince nás čekala poslední tvořivá dílna, kterou jsme na rok 2011 připravili, nazvaná VÁNOČNÍ SVĚTÝLKA. Celkem deset rodičů a třináct dětí si přišlo vyrobit barevné vánoční svíčky z voskovek. Pro nejmenší děti bylo připraveno vykrajování včelího vosku na vánoční ozdoby. Během poslední předvánoční herny v pátek 16. prosince proběhlo VÁNOČNÍ POSEZENÍ pro rodiče navštěvující naše centrum. Na vánoční notu se přišlo naladit pět maminek a tři dětí. Posezení mělo příjemně voňavou atmosféru, protože každá maminka přinesla na ochutnání několik druhů cukroví a samozřejmě došlo i na výměnu receptů. 15

17 FINANČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ 2011 Náklady v Kč Materiální náklady Literatura Drobný DHM Cestovné 944 Komunikace (telefon, poštovné) Provozní režie (energie, teplo, voda) Propagace, kopírování Semináře 640 Ostatní služby Mzdové náklady, dohody o provedení práce Poskytnuté členské příspěvky Ostatní náklady (bankovní poplatky) Náklady celkem Příjmy v Kč Vlastní tržby Dotace Města Tábor Dotace MPSV Dary od fyzických a právnických osob Členské příspěvky 550 Ostatní příjmy (úroky, zúčtování fondů) 277 Příjmy celkem Hospodářský výsledek ztráta

18 STRUKRURA NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ ORGANIZACE 17

19 STRUKTURA ORGANIZACE ORGÁNY SDRUŽENÍ: Rada sdružení do : Jana Valešová Kateřina Bláhová Lenka Mrázová Petra Basíková Vladislava Benešová Rada sdružení od : Daniela Máchová Jitka Sklenářová Petra Basíková Předsedkyně sdružení: Kateřina Bláhová do Daniela Máchová od Místopředsedkyně sdružení: Petra Basíková do Jitka Sklenářová od Kontrolní orgán: Iveta Eremiášová Monika Macáková Radka Dohnalová ZAMĚSTNANCI: Koordinátorka projektu: Daniela Máchová Finanční manažerka: Kateřina Bláhová do Radka Rybáková od Propagační asistentka projektu: Petra Basíková Organizační asistentka projektu: Ekonomka: Jitka Sklenářová Lenka Mrázová Lektorky kurzů a kroužků: Adéla Slachová Alexandra Partlová Jitka Sklenářová Kateřina Smejkalová Lenka Štěchová Marta Kotková Martina Zemanová Michaela Dufková Monika Pilařová Pavla Jirousková Petra Karasová Veronika Sychová Aktivizační pracovnice: Jitka Sklenářová Klára Csirková Lektoři tvořivých dílen: Adéla Slachová Andrea Šáchová Barbora Vágnerová Markéta Multušová Olga Šebková Daniela Máchová Jan Mácha Přednášející: Bc. Valentýna Křížová Ing. Dana Bílá Ing. Jiří Doležal Ing. Pavel Kaczor Mgr. Lucie Manková Mgr. Radka Brabcová Mgr. Rut Kolínksá MUDr. Alena Rafajová PhDr. Kateřina Stibalová PhDr. Tereza Vošahlíková 18

20 DOBROVOLNÍCI: Adéla Slachová Alena Štemberková Andrea Šáchová Blanka Horová Barbora Vágnerová Eva Fořtová Jakub Valeš Jan Mácha Jan Sklenář Jana Valešová Jiří Hora Jitka Sedláčková Jitka Sklenářová Karel Dušek Kateřina Proutkovská Klára Csirková Lada Veverková Lenka Mrázová Lucie Prášilová Martin Prokop Martina Linhartová Monika Krausová Monika Prokopová Olga Šebková Ondřej Bláha pan Hora Pavel Krejča Pavla Jirousková Petr Koudelka Radka Dohnalová Radka Jirovská Radoslav Kacerovský Silvie Dračková Veronika Sychová Vlaďka Benešová Zbyněk Jirousek Zdeněk Benák SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE Antikvariát a galerie Bastion Azylový dům Jeníčkova Lhota Bewox, s.r.o. Botanická zahrada Tábor při VOŠ a SZeŠ v Táboře Comett Plus, s.r.o. Cukrárna Zlaté slunce CZŠ Orbis-Pictus Domestica, s.r.o. pobočka Tábor Domita, a.s. Housův mlýn Tábor, skanzen husitství a středověkého způsobu života Jezdecká turistika Kolibík Klinické laboratoře Tábor, a.s. KOCIS Sound & Records Company Lékárna U Bílého jednorožce Mateřská škola Petrohradská 2393 Město Tábor Nakladatelství Baobab Nedoklubko, o.s. o.s. Janíček Pekařství Ševčík Římskokatolická farnost Tábor Second Hand Crystal na Pražském sídlišti Simopt, s.r.o. Síť mateřských center v ČR SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor a restaurace Beseda Swing Band Tábor Technické služby Tábor, s.r.o. ZŠ a MŠ Slapy ZŠ Bernarda Bolzana 19

21 SPONZOŘI A DÁRCI COMETT PLUS spol. s r.o. DOMITA, a.s. Egmont ČR, s.r.o. PODĚKOVÁNÍ Bláha Marek Douchová Martina Mráz Tomáš Mrázová Lenka Za finanční podporu a pomoc děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, městu Tábor a všem našim sponzorům a dárcům. Poděkovat chceme i všem organizacím a jednotlivcům, kteří s námi spolupracují a podíleli se různým způsobem na organizaci jednorázových i pravidelných aktivit rodičovského centra. Děkujeme i aktivním návštěvníkům, zejména maminkám, které nás jsou ochotné podpořit či aspoň laskavým slovem dát najevo, že naše práce má cenu. Poděkování patří i všem zaměstnancům, jejichž činnost, ochota a nasazení překračují rámec úvazků a pracovních povinností. SLOVO ZÁVĚREM I v roce 2011 bylo asi nejčastěji skloňovaným slovem krize. Výhledy do budoucnosti nejsou příliš příznivé, ale očividně jenom ty finanční. Co se týká toho méně počitatelného a zachytitelného ve společnosti, doufám v lepší vyhlídky. Nepotvrdily se demografické studie a předpoklady minulého desetiletí a rodí se více dětí než se původně předpokládalo. Když se rozhlédnete je to vidět všude kolem. Proto Vám na závěr přeji hodně štěstí v naději, že finance se časem ustálí a to hezké, lidské a láskyplné v nás vydrží i poté. Daniela Máchová předsedkyně Rodičovského centra Radost, o.s 21

22 TIRÁŽ Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Redakční tým: Daniela Máchová Jitka Sklenářová Kateřina Šmídová Lenka Mrázová Petra Basíková Grafická úprava: Petra Basíková Fotografie: z archivu RC Radost Ilustrace: Jan Smolík Tisk: RC Radost KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA Rodičovské centrum RADOST, o.s. Adresa: Kpt. Nálepky 2393, Tábor Tel.: Webové stránky: Datum a číslo registrace: u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/65903/06-R IČO: Číslo účtu: /0300 u ČSOB Statutární zástupkyně: Daniela Máchová 21

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Radostné rodičovství spokojené dětství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Radostné rodičovství spokojené dětství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Motto: Radostné rodičovství spokojené dětství Úvodní slovo Vážení a milí, ohlédnutí za rokem 2014 dává možnost zastavit se, na chvíli oddechnout a shrnout to nejpodstatnější. Byla to

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná Rodinné centrum Letná Výroční zpráva za rok 2007 Rodinné centrum Letná je občanské sdružení, které usiluje o vytvoření inspirativního prostoru pro děti a jejich rodiče. Nabízíme hernu a činnosti pro nejmenší,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

HROZEN PLNÝ NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

HROZEN PLNÝ NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Název projektu: HROZEN PLNÝ NÁPADŮ Termín realizace projektu: 3.1.2007 21.12.2007 Realizátor projektu: CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Město Hluboká nad Vltavou - Osadní výbor Hroznějovice Garant projektu: Mgr.

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 2 STRUČNÁ HISTORIE 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 4 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 6 PROJEKT MALÉ SVĚTY 2009 16 FINANČNÍ ZPRÁVA 17

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 3 STRUČNÁ HISTORIE 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 5 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 7 FINANČNÍ ZPRÁVA 18 STRUKTURA ORGANIZACE 20 SPOLUPRACUJÍCÍ

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Mateřské centrum PERMONÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Mateřské centrum Permoníček, o. s. JÍLOVÉ U PRAHY ČLEN SÍTĚ MC V ČR www.mcpermonicek.cz permonicek@mcpermonicek.cz Obsah výroční zprávy: 1) Idea, poslání,

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH 2011 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2011 O PROJEKTU ANTIOCH O.S. AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK DALŠÍ AKTIVITY PALEČKOVA PŘEDŠKOLKA SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Klub Výroční zpráva 2010 KLUB PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace. Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r Adresa: Nám. Karla IV. 4/4 Brno - Líšeň,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Časopis MŠ. Listopad 2015

Časopis MŠ. Listopad 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Listopad 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku!

Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku! Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku! Odložte jarní úklid a přijďte se odreagovat do Baráčku - u nás Vás nikdo nutit uklízet nebude:-) Havran Pírko Kdy: 18.3.2009 16.30 h

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s.

Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s. Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s. Mateřské centrum Liška o.s. vzniklo v Lysolajích v dubnu roku 2011. Občanské sdružení Mateřské centrum Liška o.s. je sdružení dobrovolníků, matek a otců na rodičovské

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit Program září 2014 30.8. 2014 sobota od 12,30 hod Půlmaraton Moravským krasem Nám Republiky Blansko- přijďte podpořit běh za OCH Blansko, budeme mít i stánek s vyráběním a aroma poradnou!!! 1.září 2014

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více