Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011"

Transkript

1 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 OBSAH: MOTTO, CÍLE ORGANIZACE 2 STRUČNÁ HISTORIE 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 6 FINANČNÍ ZPRÁVA 16 STRUKTURA ORGANIZACE 18 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 19 SPONZOŘI A DÁRCI 20 PODĚKOVÁNÍ 20 SLOVO ZÁVĚREM 20 TIRÁŽ 21 1

3 MOTTO Děti přinášejí do našeho života změnu. Změnou danou naším směřováním i vnějšími okolnostmi postupně prochází i naše zařízení, proto přinášíme právě toto motto: Nerodí se jen dítě skrze matku, ale také rodiče skrze dítě. Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe ve světě. (Gertruda von Le Fort) (Mahátmá Ghándí) CÍLE ORGANIZACE Základním cílem Rodičovského centra Radost, o.s. je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, socializace a rozšiřování kompetencí rodičů směrem k optimálnímu rodičovství a v neposlední řadě integrace rodin a dětí ohrožených sociálním vyloučením. Cílovou skupinou jsou celé rodiny, ženy před mateřskou dovolenou, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, rodiče znovu nastupující do práce a děti od narození do 7 let. Součástí našeho programu je také integrativní program pro rodiny a děti se specifickými potřebami (rodiny v obtížné životní situaci, finančně znevýhodněné, předčasně narozené děti, děti hyperaktivní, aj.). 2

4 STRUČNÁ HISTORIE Rodičovské centrum Radost, o.s. vzniklo v prosinci roku 2006 a navázalo tak na provoz původního Mateřského centra Radost, které v Táboře fungovalo od dubna 1997 jako jedna z aktivit obecně prospěšné společnosti Cheiron T. Původním cílem mateřského centra bylo vytvořit zázemí a prostor pro setkávání rodičů s malými dětmi v době, kdy městská zařízení nevycházela těmto setkávání vstříc, tak jak je tomu dnes. Postupně se přidali dobrovolníci na vedení kroužků, vznikly první pravidelné volnočasové aktivity pro rodiče s nejmenšími dětmi, plavání rodičů s dětmi a další. Zpočátku rostlo centrum díky finanční záštitě větší organizace a ochotě a energii dobrovolníků, nejčastěji samotných maminek s dětmi, které se na činnosti podílely a centrum spoluvytvářely. Záběr aktivit centra se však postupně rozšířil a dosavadní prostory a možnosti již nestačily a tak došlo v roce 2006 ke vzniku samostatného občanského sdružení a ke změně názvu z mateřského centra na rodičovské. To se pak na konci roku 2007 stěhovalo do prostor v Koželužské ulici v historickém centru města a na podzim roku 2010 do budovy při MŠ Petrohradská na Pražském sídlišti, ve které sídlí až dosud. Změna postupně nastala i v programu a zázemí RC Radost. Zachován zůstal prostor pro setkávání rodičů s dětmi, proměnila se nabídka kroužků, které jsou závislé na poptávce. V programu se ustálily jednorázové akce pro veřejnost, jednorázové tvořivé dílny a přednášky. Vzhledem k tomu, že v našem městě přibývá stále více nabídek pro aktivity rodičů s dětmi, může naše centrum věnovat v posledních letech o to více pozornosti i rodinám se specifickými potřebami, a to jak v rámci přednášek, tak i pravidelných programů. Do této skupiny aktivit spadá: setkávání rodin s předčasně narozenými dětmi, vstupné zdarma pro finančně či sociálně znevýhodněné rodiny, rozšíření knihovny pro rodiče o témata dětí se specifickou potřebou, půjčovna didaktických pomůcek a doplňků pro děti, tematicky zaměřené přednášky, aj. Změnilo se i zázemí rodičovského centra. V současné době musí být vzhledem k rozsahu aktivit, způsobu financování i úbytku dobrovolníků vedeno rodičovské centrum zaměstnanci. Ne vždy se všichni uživatelé a zaměstnanci znají navzájem tak dobře, jak tomu bylo zpočátku, ale snaha udržet vzájemné pouto a pospolitost zůstává i přes rozrůstání se organizace jedním z našich důležitých cílů. DUBEN vznik projektu Mateřské centrum Radost pod obecně prospěšnou společností CHEIRON T. BŘEZEN 2002 členství v Síti mateřských center v ČR - KVĚTEN 2004 navázání spolupráce s mateřským centrem v německé Kostnici. LÉTO 2004 SRPEN 2005 projekt CESTY MALÝCH CHODCŮ ŘÍJEN 2004 Mateřské centrum Radost získalo certifikát SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ. LISTOPAD 2005 navázání spolupráce s ostatními mateřskými centry v Jihočeském kraji. PROSINEC 2006 vznik samostatného občanského sdružení Rodičovského centra Radost, které navázalo na projekt Mateřského centra Radost. PROSINEC 2007 získání nových prostor v Koželužské ulici č.p KVĚTEN 2008 LISTOPAD 2009 projekt MALÉ SVĚTY ČERVEN ZÁŘÍ 2010 rekonstrukce části nových prostor na Pražském sídlišti. ŘÍJEN 2010 zahájení provozu v nových prostorech Kpt. Nálepky 2393 na Pražském sídlišti. LÉTO úprava a otevření přírodní zahrady. 3

5 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011 Celkem využilo služeb Rodičovského centra Radost, o.s., vyjma akcí pro širokou veřejnost na veřejných prostranstvích, 586 návštěvníků z toho 287 rodičů a 299 dětí. A to při celkovém počtu 3497 návštěv. Za rok 2011 zaznamenala průměrně nejvíce návštěv volná herna 545 návštěv dospělých, 571 dětí, z čehož bylo evidováno 46 prvních návštěv dospělých a 45 prvních návštěv dětí. Na podzim roku 2011 jsme k setkávání rodičů nedonošených dětí Nedoklubka přidali ještě setkávání rodin s hyperaktivními dětmi Neklídek. Obě setkávání zaznamenala během roku 48 návštěv rodičů a 75 návštěv dětí. V roce 2011 probíhaly následující pravidelné kroužky pro rodiče s dětmi: Herna s Broučky 709 návštěv, Výtvarné čarování (od září Herna s Výtvarným čarováním) 226 návštěv, Tvořivá dílna pro maminky s hernou pro děti pořádaná ve spolupráci s o.s. Janíček 296 návštěv, Radost z prozpěvováním 18 návštěv. Novinkou v roce 2011 byla setkávání s logopedkou, na kterých jsme zaznamenali 20 návštěv dětí a rodičů. Od září 2011 jsme zavedli následující kroužky pouze pro děti bez rodičů: Hrátky s žerty 29 návštěv, Tralalou 59 návštěv a Angličtinu pro děti ve spolupráci s Mgr. Alexandrou Partlovou 180 návštěv. Pro rodiče jsme pořádali následující aktivity: Cvičení pro maminky ve spolupráci s Mgr. Lenkou Štěchovou 220 návštěv, Jógu pro dospělé s Jitkou Sklenářovou 179 návštěv a Angličtinu pro dospělé ve spolupráci s Mgr. Alexandrou Partlovou 60 návštěv. Kromě pravidelných kroužků a aktivit pořádáme i akce jednorázové. V roce 2011 jsme uspořádali 10 tvořivých dílen pro rodiče a děti, na kterých jsme zaznamenali 55 návštěv rodičů a 64 návštěv dětí. Dále jsme uskutečnili 11 tematicky zaměřených přednášek, besed a seminářů, na které přišlo 103 rodičů a 20 dětí. Akce pro širokou veřejnost jsou již většinou tradiční. V roce 2011 proběhl Karneval, Vynášení Morany, Letnice, Martinská slavnost, Mikulášské nadílení, jarní a podzimní burza a další, které navštívilo celkem 1373 osob. Využívána byla také služba půjčovny potřeb a didaktických pomůcek pro malé děti a knihovna. 4

6 PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI HERNA (DOPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA, NEDOKLUBKO, NEKLÍDEK) KROUŽKY PRO DĚTI S RODIČI (HERNA S BROUČKY, VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ a HERNA s VÝTVARNÝM ČAROVÁNÍM, TVOŘIVÁ DÍLNA pro maminky s HERNOU pro děti, LOGOPEDIE, PROZPĚVOVÁNÍ Z RADOSTI) KROUŽKY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ (ANGLIČTINA PRO DĚTI, HRÁTKY S ŽERTY, TRALALOU) KURZY PRO RODIČE (CVIČENÍ PRO MAMINKY, ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, JÓGA PRO DOSPĚLÉ) PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 123 TVOŘIVÉ DÍLNY 119 AKCE PRO VEŘEJNOST 1373 CELKEM

7 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST PRAVIDELNÉ PROGRAMY VOLNÁ HERNA pro rodiče s dětmi Dopolední herna je určená zejména pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti. Jako doprovod dětí mohou však hernu samozřejmě navštěvovat i prarodiče, druhý z rodičů či jiný příbuzný. Pro dospělé je herna místem, kde si mohou odpočinout, navázat nové vztahy, vyměnit si zkušenosti a informace s jinými lidmi ve stejné životní etapě. V případě zájmu mohou získat potřebné kontakty, doporučení a informace od přítomné služby. Pro děti je prostor herny příležitostí k poznávání nových věcí, dospělých lidí i vrstevníků. V roce 2011 probíhala herna v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Setkávání Nedoklubka určené pro rodiče s nedonošenými dětmi probíhalo během celého roku jednou za 14 dní v úterý od 15 do 17 hodin. V rámci Nedoklubka se podílíme i na projektu Mámy pro mámy, díky kterému mohou rodiče podpořit maminky čerstvě narozených nedonošených dětí tím, že pro ně vlastnoručně vyrobí drobné dárky, které mohou v RC Radost nechat, a o.s. Nedoklubko pak zajistí jejich předání mamince přímo v porodnici. Podpůrné setkávání pro hyperaktivní děti a jejich rodiče, které jsme nazvali Neklídek, probíhalo od září 2011 každé sudé úterý od 15 do 17 hodin. KROUŽKY PRO RODIČE A DĚTI HERNA s BROUČKY I. (od 1,5 do 3 let) úterý ( ) HERNA s BROUČKY II. (od 1,5 do 3 let) pondělí ( ) od ledna do června 2011 Herna s Broučky byla rozšířena o rytmicko-motorický kroužek Broučci, při kterém si děti s rodiči mohly zacvičit, osvojit řadu říkadel, básniček i písniček a rozvíjet tak své pohybové i rytmické schopnosti a dovednosti. Herna s Broučky I. i II. byly náplní totožné, lišily se pouze přístupem a zaměřením lektorek, které byly pro každý den jiné. VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ (od 2 do 4 let) středa (16 17 hodin) od ledna do června 2011 Výtvarný kroužek pro malé děti v doprovodu rodičů, který se zaměřoval na rozvoj jemné motoriky dětí a jejich estetického cítění. Děti zde získávaly první zkušenosti s různými výtvarnými technikami - malování, kreslení, nalepování, modelování, stříhání, vytrhávání, tiskání 6

8 HERNA s VÝTVARNÝM ČAROVÁNÍM (od 2 do 4 let) čtvrtek (10 13 hodin) od září do prosince 2011 Od září jsme spojili kroužek Výtvarné čarování s volnou hernou. TVOŘIVÁ DÍLNA pro maminky a s HERNOU pro děti středa ( ) Byla zajišťována ve spolupráci s o.s. Janíček. Tvořivá činnost maminek byla inspirována ročními obdobími a zaměřená na práci s přírodními materiály. Na tvoření se podílely i děti a během každého setkání došlo i na říkadla a zpívání písniček pro děti. LOGOPEDIE středa ( ) Individuální lekce pro děti s rodiči zajišťovala logopedka Mgr. Radka Brabcová. PROZPĚVOVÁNÍ Z RADOSTI (od 4 do 7 let) čtvrtek ( ) Hravý kroužek, v rámci kterého se prostřednictvím říkanek, popěvků, lidových písní i hudbou inspirovaného tance učily děti správně dýchat, probouzeli jsme v nich rytmické cítění a radost ze zpěvu. KROUŽKY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ ANGLIČTINA PRO DĚTI pondělí ( ) od 6 do 8 let - od září do prosince 2011 pondělí ( ) od 4 do 5,5 let - od září do prosince 2011 Kurzy angličtiny vedené tvořivou a zábavnou formou s prvky Montessori pedagogiky s Mgr. Alexandrou Partlovou. HRÁTKY s ŽERTY aneb Kdo si hraje, nezlobí (od 3 do 5 let) středa( ) - od září do prosince 2011 Kroužek byl zaměřený na všestranný rozvoj osobnosti. Děti poznávaly okolí prostřednictvím sluchu, chuti, hmatu, čichu, zraku, ale i hudby a pohybu. TRALALOU aneb Hudebně-dramatický kroužek (od 5 let) čtvrtek ( ) - od září do prosince 2011 Hudebně-dramatický kroužek rozvíjel dětský přirozený projev prostřednictvím cvičení správného dýchání, jazykolamů, básniček, písniček, hloubky mluveného a zpívaného slova, vnímání rytmu a tempa, osobitého pohybu v prostoru, improvizace, představivosti. 7

9 KURZY PRO RODIČE ANGLIČTINA PRO RODIČE (pro falešné začátečníky a mírně pokročilé) středa ( ) Ve spolupráci a pod vedením lektorky Mgr. Alexandry Partlové probíhal večerní kurz angličtiny zaměřený zejména na konverzaci a komunikaci. CVIČENÍ PRO MAMINKY s hlídáním dětí pondělí (9-10) od ledna do června 2011 čtvrtek (9-10) od září do prosince 2011 Probíhal ve spolupráci a pod odborným vedením lektorky Mgr. Lenky Štěchové. Maminky si vyzkoušely různé typy cvičení kondiční cvičení s overbally, P-CLASS, BODYFORM, PILATES a KALANETIKU. V rámci cvičení bylo zajištěno hlídání dětí. JÓGA PRO DOSPĚLÉ úterý ( ) Tradiční cvičení pro uvolnění a harmonii celého těla probíhalo pod vedením Jitky Sklenářové. AKCE PRO VEŘEJNOST LEDEN Ve čtvrtek 27. ledna jsme uskutečnili seminář Public relations pro mateřská centra s Mgr. Rut Kolínskou, který pořádala Síť mateřských center v rámci projektu Šance rodině i zaměstnání. Cílem semináře bylo naučit se správně a efektivně prezentovat mateřské centrum (MC) v médiích i u široké veřejnosti. Získali jsme odpovědi na otázky: Proč je třeba prezentovat MC? Kdy a kde MC prezentovat? Jak napsat tiskovou zprávu? Jak komunikovat s médii? a mnohé další. Na závěr se přišla podívat i paní Libuše Kolářová, šéfredaktorka týdeníku Táborsko. Krátce nám představila Jihočeské týdeníky a trochu poodhalila zákulisí novinářské práce. Celkem přijelo devět maminek z jihočeských mateřských center. 8

10 ÚNOR Ve čtvrtek večer 10. února jsme nakoukli pod pokličku koučování při besedě na téma KOUČINK PRO ZMĚNU s Ing. Danou Bílou. Čtyři maminky se dověděly, co je to koučování, jak probíhá, na co se zaměřuje a kdy ho využít. V sobotu 19. února jsme strávili velmi příjemné dopoledne na tvořivé dílně ZVÍŘÁTKA Z PONOŽEK s Barborou Vágnerovou. Vyrobit si dětské hračky zvířátka z chlupatých ponožek a podkolenek přišlo sedm maminek a šest dětí. Sobotní odpoledne 19. února strávilo devatenáct rodičů a sedmnáct dětí na DĚTSKÉM KARNEVALE v RC Radost. Všechny čekala spousta soutěží, her a tancování. Každá maska dostala diplom a malou odměnu. BŘEZEN Ve čtvrtek dopoledne 10. března jsme uspořádali přednášku nazvanou CESTA ZA KVALITOU s Ing. Jiřím Doležalem z firmy BEWOX. Celkem devět maminek se přišlo dozvědět, jak se orientovat v atestech na dětské zboží a jak poznat zboží zdravotně nezávadné a kvalitní. Získaly také informace o mezinárodním testovacím systému pro textilie Oeko-Tex Standard 100 a jeho dělení do čtyř tříd. Pro maminky byl připraven i doprodej dětského, zejména punčochového zboží a vzorků z minulé sezóny firmy Bewox za výhodné ceny. Ve čtvrtek 17. března jsme zorganizovali přednášku s MUDr. Alenou Rafajovou na téma HOMEOPATIE U DĚTÍ. Na začátku jsme se dověděli vše o podstatě homeopatie, různém ředění (nebo-li potenci homeopatik) i o správném způsobu jejich podávání. Pak jsme si povídali o tom, jak léčit různé dětské nemoci - např. virózy, rýmy, kašle, bolesti uší, růst zubů, zvracení, ekzémy a mnohé další. Přednáška měla velký ohlas, přišlo dvacet jedna maminek. V sobotu 12. března jsme SMALTOVALI PRO RADOST s Andreou Šáchovou. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne i přesto, že se nás sešlo jen šest. Technika falešného smaltování je velmi rychlá a efektní. Každý si vyrobil několik náušnic a přívěsků. Smaltovali jsme na měděné výseky různých tvarů kolečka, oválky, zvířátka a také na sklo. Zjistili jsme, že smaltovat se dá 9

11 i na klíče, lžičky, kovové spony na pásek prostě na cokoli kovového nebo skleněného. V sobotu 19. března jsme pořádali již tradiční BURZU kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb, kočárků a hraček. O burzu byl jako vždy velký zájem - přišlo na padesát maminek prodat a dokonce asi devadesát maminek nakoupit. DUBEN V neděli 10. dubna jsme se již po sedmé sešli na nábřeží v Čelkovicích, abychom se rozloučili se zimou a přivítali nové jaro VYNESENÍM MORANY. V 16 hodin se u hotelu Lázně sešlo na třicet dětí a třicet pět rodičů či dokonce prarodičů. Za zpěvu jarních písniček a harmoniky jsme se vydali podél nábřeží až k čelkovickému mostu, kde jsme za pokřiku Smrt, smrt ukrutná, kyselica nechutná. Kyselicu sníme a smrt utopíme! zapálili Moranu a poslali ji po vodě. Morana krásně hořela a doutnala. Když zima odplula, uvítali jsme jaro v podobě lítečka a zahráli si ještě několik jarních her. Nakonec jsme se rozloučili a děti si mohly rozebrat perníčky, navěšené na stromech. V sobotu 16. dubna si děti s rodiči užily VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE plné her, soutěží a tvoření. Nejprve děti hledaly schovaná vajíčka a sbíraly perníčky. Pak si každý ozdobil obří kraslici a vyrobil stojánek na vajíčka. Na oslavu jara si děti zatančily a zazpívaly jarní písničky. Na závěr se všichni sesedli u táboráku a opekli si vuřty. Velikonoce přišlo oslavit dvacet tři dospělých a dvacet jedna dětí. 10

12 V pondělí 18. dubna jsme besedovali na téma O DĚTECH S PSYCHOLOGEM s PhDr. Kateřinou Stibalovou. Přednášky se zúčastnilo osm maminek, které získaly přehled o důležitých vývojových obdobích u dětí a výchovných postupech. Velmi zajímavá byla také prezentace grafu s ideálním rozložením vlastních, pracovních, rodinných nebo komunitních a odpočinkových aktivit v průběhu týdne. Část besedy byla věnovaná pocitům rodičů (převážně matek), kteří ukončují rodičovskou dovolenou a nastupují zpět do zaměstnání. Na Velký pátek 22. dubna jsme se sešli na tvořivé dílně VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 100x JINAK s Olgou Šebkovou. Atmosféra byla opravdu velikonoční, nejoblíbenější technikou bylo barvení vajíček krepovým papírem, voskovou techniku vyzkoušely hlavně maminky. Děti si nakonec stihly udělat i papírovou ovečku. Celkem tvořilo sedm dětí a čtyři maminky. KVĚTEN Sobotní dopoledne 14. května jsme věnovali další tvořivé dílně s názvem KVĚTINOVÉ VĚNCE A VĚNEČKY s Danielou Máchovou. Přišlo celkem pět maminek a devět dětí, všichni se naučili vyrábět z ovčí vlny věnečky zdobené kytičkami, z některých kytiček si pak vytvořili brože nebo gumičky do vlasů. Kluci si pro změnu zkusili udělat míček mokrou metodou. Od 16. do 27. května jsme připravili na stěnách RC Radost VÝSTAVU látkových plen a fotografií dětí v plínkách. Připojili jsme se tak k TÝDNU OPRAVDOVÝCH PLEN. 11

13 V úterý 17. května nás čekal seminář s PhDr. Terezou Vošahlíkovou na téma LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY aneb VENKU ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Dozvěděli jsme se vše o principech lesní mateřské školky, výhodách pobytu dětí v přírodě a prožili jsme jeden den v lesní mateřské školce. Prezentaci zajímavé alternativy ke klasické mateřské školce si přišlo poslechnout deset rodičů. Na pondělí 23. května si pro nás připravila Bc. Valentýna Křížová přednášku na téma PRVNÍ POMOC U DĚTÍ, ve které se zaměřila na závažné stavy u dětí, např. bezvědomí, křeče, úrazy nebo otravy, a na to, jak je řešit. Přednáška obsahovala spoustu zdánlivě drobných, ale přesto zásadních informací, které umožňují člověku poskytujícímu pomoc, poskytnout ji rychle, správně a co nejjednodušeji. Zaměřila se i na věci běžnější - jak správně vytáhnout klíště, ošetřit rozbité koleno i na to, co patří do letní dětské lékárničky. První pomoc zajímala šestnáct rodičů. ČERVEN Trh zajímavých a originálních věcí pro děti i maminky s názvem TRHNOUT A UTRŽIT jsme zorganizovali ve čtvrtek 2. června. Prodávat přišlo osm maminek. Na trhu se objevily háčkované čepičky, šátečky a botičky, oblečení pro volný čas ve velikostech 86 až 134, látkové pleny, léčivá kosmetika, DECOUPAGE obrázky, dětské dekorace z překližky, ručně malované ubrusy, originální vlastnoručně tvořené šperky ze zahraničních polymerových hmot (Kato, Pardo, Fimo), korálková bižuterie, brože, módní doplňky z různých materiálů, dárečky pro štěstí. Nakoupit si a inspirovat se přišlo jedenáct maminek s pěti dětmi. V pondělí 6. června jsme v rámci kampaně Sítě mateřských center Táta dneska frčí připravili inspirativní dílnu pro rodiče (zejména tatínky) - HRAVÝ SVĚT V KARTONU s Honzou Máchou. Pět dětí a tři tatínkové si vyrobili několik různých hraček z kartonu, postavili i hrad a svedli bitvu. Na neděli 12. června připadla slavnost LETNIC, při které jsme se seznámili s některými obyčeji, které Růžovou slavnost provází. Děti se po vzoru králů a královniček ozdobily květinovými věnci a vydaly se na průvod podél řeky až ke studánce Eleonora, kterou vyčistily a probudily zpěvem. Zazpívat si přišlo na jedenáct rodičů a třináct dětí. ZÁŘÍ V týdnu od 5. do 9. září jsme měli během dopoledne TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a zároveň probíhal i ZÁPIS DO KROUŽKŮ na rok 2011/2012. V sobotu 10. září jsme se již popáté účastnili TÁBORSKÝCH SETKÁNÍ. V Dětském ráji na Holečkových sadech jsme připravili jedno stanoviště, na kterém si děti mohly vyrobit kartonový štít s erbem, vlaječku nebo natisknout a namalovat obrázek. Celkem si přišlo zatvořit asi 220 dětí a 150 rodičů. 12

14 V sobotu 17. září jsme pořádali BURZU kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb, kočárků a hraček. O burzu byl opět velký zájem - přišlo na padesát pět maminek prodat i nakoupit. ŘÍJEN V pondělí 3. října se mohly maminky seznámit s tzv. ZELENÝMI POTRAVINAMI od firmy Green Ways, což zaujalo pět maminek a dvě děti. V pátek 21. října uspořádala firma BEWOX v prostorách herny LETNÍ DOPRODEJ. V nabídce bylo zejména punčochové zboží, ale vybrat si bylo možné i oblečení od nejmenších velikostí až po velikost 158. I přes to, že se jednalo o doprodej, bylo z čeho si vybírat: šatičky, kalhoty, svetry, trika, ale i čepice, rukavice a šály. Maminky se dále měly možnost zeptat pana Ing. Jiřího Doležala na všechno, co je o dětském textilním zboží zajímá. Přišlo celkem devět maminek a šest dětí. Pondělí 24. října jsme věnovali besedě na téma KONEC RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ NÁVRAT DO PRÁCE s psycholožkou PhDr. Kateřinou Stibalovou. Maminky, i když přišly jen čtyři, získaly spoustu praktických rad, jak se připravit na návrat do práce, na nový rodinný režim, jak si rozdělit domácí práce a svůj vlastní čas, jak řešit plačtivé dítě ve školce a stres z nových úkolů v práci. Na úterní TVOŘIVÉ DÍLNĚ PRO RODIČE A DĚTI, která proběhla v rámci Nedoklubka 25. října, se sešlo šest maminek a osm dětí. Různorodost technik byla opravdu veliká maminky se naučily srdíčka z fima, papíru, plsti, drátků a korálků. Všechny výrobky jsme pak věnovaly maminkám po předčasném porodu do projektu Mámy pro mámy - LISTOPAD V sobotu 5. listopadu nás čekala další tvořivá dílna ZVONY ZVONÍ DYN, DYN, DYN, POJĎTE VYŘEZATI DÝŇ!, na kterou si přišli vydlabat krásnou dýni celkem čtyři rodiče a sedm dětí. Na vykrajování jsme používali především různé formičky, aby mohly pracovat i děti, které si to maximálně užily. Každý si domů odnesl dvě nazdobené dýně, zbytek jsme použili další sobotu při výzdobě Martinské slavnosti. 13

15 Nikoliv přesně na den svatého Martina, ale o den později, v sobotu 12. listopadu jsme ve spolupráci s CZŠ Orbis-Pictus pořádali již jedenáctou Martinskou slavnost. Akce začala v 16 hodin již tradičně na Žižkově náměstí, kde zejména rodiny s dětmi přivítal za organizátory pan učitel Karel Dušek za doprovodu podzimních písniček v podání části Swing Bandu Tábor. Po té se vydal průvod s rozsvícenými lampiony a lucerničkami, doprovázený hudbou a zpěvem, Klokotskou ulicí směrem k parku u kostela svatých Filipa a Jakuba, kde se odehrálo setkání se samotným Martinem. Nejprve s Martinem Prokopem, který připomněl přítomným martinskou legendu vyprávějící o římském vojáku Martinovi, který se rozdělil s ubohým žebrákem o svůj plášť a dokázal tak spojit mužnost a rozhodnost se soucitem. A nakonec i se svatým Martinem, který přijel a podaroval žebráka. Svoji úlohu k radosti zejména dětí zvládli na výbornou žebrák - Karel Dušek a svatý Martin - Barbora Tichá s koníkem Luxem. Na akci dorazilo okolo 470 dětí, rodičů i prarodičů s lucerničkami. V sobotu 19. listopadu jsme ve spolupráci s Botanickou zahradou Tábor pořádali již tradiční předvánoční dílnu VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ s Markétou Multušovou. Uvázat a ozdobit si adventní věnec přišlo sedm dospělých a tři děti. Také díky krásně voňavému chvojí vládla na dílně opravdu předvánoční atmosféra. Na pondělní dopoledne 21. listopadu jsme připravili besedu s vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Tábor Mgr. Lucií Mankovou a s ředitelem kontaktního pracoviště Úřadu práce v Táboře Ing. Pavlem Kaczorem Ph.D. na téma JAK ZMĚNÍ SOCIÁLNÍ REFORMA SYSTÉM SLUŽEB OD LEDNA Přítomní rodiče zjistili, které úkony a kompetence se přesunou na úřad práce, jaká bude role pracovníků sociálního odboru a mnohé další důležité informace. Přišlo devět rodičů a pět dětí. 14

16 V pondělí večer 21. listopadu se sešlo osm rodičů na besedě se speciální pedagožkou Mgr. Radkou Brabcovou. Předmětem přednášky bylo HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ - DÍTĚ S ADHD a to jak s ním žít, jak mu porozumět, jak mu pomoci. Sobotu 26. listopadu jsme vyhradili tvořivé dílně, na které se mohly maminky naučit vyrábět HVĚZDY Z PRŮSVITNÉHO PAPÍRU. Práce to byla velmi náročná na trpělivost, ale konečné výsledky byly okouzlující. Dílnu si v předvánočním shonu přišly užít čtyři maminky a šest dětí. PROSINEC Ve čtvrtek 1. prosince proběhlo již tradiční MIKULÁŠSKÉ NADÍLENÍ v kostele Proměnění Páně na hoře Tábor na Žižkově náměstí. Před 16 hodinou jsme se sešli před kostelem a poslechli si koledy v podání části Swing Bandu Tábor. Pak se děti nedočkavě uvelebily v lavicích a nejprve se jim zjevil anděl, který je přivítal a už všichni netrpělivě čekali na příchod Mikuláše (čerti do kostela nesmí ). Pro dárečky si letos přišlo na padesát pět dětí a doprovázelo je na sedmdesát pět rodičů a prarodičů. V neděli 11. prosince nás čekala poslední tvořivá dílna, kterou jsme na rok 2011 připravili, nazvaná VÁNOČNÍ SVĚTÝLKA. Celkem deset rodičů a třináct dětí si přišlo vyrobit barevné vánoční svíčky z voskovek. Pro nejmenší děti bylo připraveno vykrajování včelího vosku na vánoční ozdoby. Během poslední předvánoční herny v pátek 16. prosince proběhlo VÁNOČNÍ POSEZENÍ pro rodiče navštěvující naše centrum. Na vánoční notu se přišlo naladit pět maminek a tři dětí. Posezení mělo příjemně voňavou atmosféru, protože každá maminka přinesla na ochutnání několik druhů cukroví a samozřejmě došlo i na výměnu receptů. 15

17 FINANČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ 2011 Náklady v Kč Materiální náklady Literatura Drobný DHM Cestovné 944 Komunikace (telefon, poštovné) Provozní režie (energie, teplo, voda) Propagace, kopírování Semináře 640 Ostatní služby Mzdové náklady, dohody o provedení práce Poskytnuté členské příspěvky Ostatní náklady (bankovní poplatky) Náklady celkem Příjmy v Kč Vlastní tržby Dotace Města Tábor Dotace MPSV Dary od fyzických a právnických osob Členské příspěvky 550 Ostatní příjmy (úroky, zúčtování fondů) 277 Příjmy celkem Hospodářský výsledek ztráta

18 STRUKRURA NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ ORGANIZACE 17

19 STRUKTURA ORGANIZACE ORGÁNY SDRUŽENÍ: Rada sdružení do : Jana Valešová Kateřina Bláhová Lenka Mrázová Petra Basíková Vladislava Benešová Rada sdružení od : Daniela Máchová Jitka Sklenářová Petra Basíková Předsedkyně sdružení: Kateřina Bláhová do Daniela Máchová od Místopředsedkyně sdružení: Petra Basíková do Jitka Sklenářová od Kontrolní orgán: Iveta Eremiášová Monika Macáková Radka Dohnalová ZAMĚSTNANCI: Koordinátorka projektu: Daniela Máchová Finanční manažerka: Kateřina Bláhová do Radka Rybáková od Propagační asistentka projektu: Petra Basíková Organizační asistentka projektu: Ekonomka: Jitka Sklenářová Lenka Mrázová Lektorky kurzů a kroužků: Adéla Slachová Alexandra Partlová Jitka Sklenářová Kateřina Smejkalová Lenka Štěchová Marta Kotková Martina Zemanová Michaela Dufková Monika Pilařová Pavla Jirousková Petra Karasová Veronika Sychová Aktivizační pracovnice: Jitka Sklenářová Klára Csirková Lektoři tvořivých dílen: Adéla Slachová Andrea Šáchová Barbora Vágnerová Markéta Multušová Olga Šebková Daniela Máchová Jan Mácha Přednášející: Bc. Valentýna Křížová Ing. Dana Bílá Ing. Jiří Doležal Ing. Pavel Kaczor Mgr. Lucie Manková Mgr. Radka Brabcová Mgr. Rut Kolínksá MUDr. Alena Rafajová PhDr. Kateřina Stibalová PhDr. Tereza Vošahlíková 18

20 DOBROVOLNÍCI: Adéla Slachová Alena Štemberková Andrea Šáchová Blanka Horová Barbora Vágnerová Eva Fořtová Jakub Valeš Jan Mácha Jan Sklenář Jana Valešová Jiří Hora Jitka Sedláčková Jitka Sklenářová Karel Dušek Kateřina Proutkovská Klára Csirková Lada Veverková Lenka Mrázová Lucie Prášilová Martin Prokop Martina Linhartová Monika Krausová Monika Prokopová Olga Šebková Ondřej Bláha pan Hora Pavel Krejča Pavla Jirousková Petr Koudelka Radka Dohnalová Radka Jirovská Radoslav Kacerovský Silvie Dračková Veronika Sychová Vlaďka Benešová Zbyněk Jirousek Zdeněk Benák SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE Antikvariát a galerie Bastion Azylový dům Jeníčkova Lhota Bewox, s.r.o. Botanická zahrada Tábor při VOŠ a SZeŠ v Táboře Comett Plus, s.r.o. Cukrárna Zlaté slunce CZŠ Orbis-Pictus Domestica, s.r.o. pobočka Tábor Domita, a.s. Housův mlýn Tábor, skanzen husitství a středověkého způsobu života Jezdecká turistika Kolibík Klinické laboratoře Tábor, a.s. KOCIS Sound & Records Company Lékárna U Bílého jednorožce Mateřská škola Petrohradská 2393 Město Tábor Nakladatelství Baobab Nedoklubko, o.s. o.s. Janíček Pekařství Ševčík Římskokatolická farnost Tábor Second Hand Crystal na Pražském sídlišti Simopt, s.r.o. Síť mateřských center v ČR SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor a restaurace Beseda Swing Band Tábor Technické služby Tábor, s.r.o. ZŠ a MŠ Slapy ZŠ Bernarda Bolzana 19

21 SPONZOŘI A DÁRCI COMETT PLUS spol. s r.o. DOMITA, a.s. Egmont ČR, s.r.o. PODĚKOVÁNÍ Bláha Marek Douchová Martina Mráz Tomáš Mrázová Lenka Za finanční podporu a pomoc děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, městu Tábor a všem našim sponzorům a dárcům. Poděkovat chceme i všem organizacím a jednotlivcům, kteří s námi spolupracují a podíleli se různým způsobem na organizaci jednorázových i pravidelných aktivit rodičovského centra. Děkujeme i aktivním návštěvníkům, zejména maminkám, které nás jsou ochotné podpořit či aspoň laskavým slovem dát najevo, že naše práce má cenu. Poděkování patří i všem zaměstnancům, jejichž činnost, ochota a nasazení překračují rámec úvazků a pracovních povinností. SLOVO ZÁVĚREM I v roce 2011 bylo asi nejčastěji skloňovaným slovem krize. Výhledy do budoucnosti nejsou příliš příznivé, ale očividně jenom ty finanční. Co se týká toho méně počitatelného a zachytitelného ve společnosti, doufám v lepší vyhlídky. Nepotvrdily se demografické studie a předpoklady minulého desetiletí a rodí se více dětí než se původně předpokládalo. Když se rozhlédnete je to vidět všude kolem. Proto Vám na závěr přeji hodně štěstí v naději, že finance se časem ustálí a to hezké, lidské a láskyplné v nás vydrží i poté. Daniela Máchová předsedkyně Rodičovského centra Radost, o.s 21

22 TIRÁŽ Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Redakční tým: Daniela Máchová Jitka Sklenářová Kateřina Šmídová Lenka Mrázová Petra Basíková Grafická úprava: Petra Basíková Fotografie: z archivu RC Radost Ilustrace: Jan Smolík Tisk: RC Radost KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA Rodičovské centrum RADOST, o.s. Adresa: Kpt. Nálepky 2393, Tábor Tel.: Webové stránky: Datum a číslo registrace: u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/65903/06-R IČO: Číslo účtu: /0300 u ČSOB Statutární zástupkyně: Daniela Máchová 21

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 3 STRUČNÁ HISTORIE 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 5 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 7 FINANČNÍ ZPRÁVA 18 STRUKTURA ORGANIZACE 20 SPOLUPRACUJÍCÍ

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 2 STRUČNÁ HISTORIE 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 4 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 6 PROJEKT MALÉ SVĚTY 2009 16 FINANČNÍ ZPRÁVA 17

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Mateřský klub Rybička Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec

Mateřský klub Rybička Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec Mateřský klub Rybička Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec Výroční zpráva 2013 Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec Mateřský klub Rybička Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec 0 Úvodní slovo Důvěru

Více

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové

Více

Strana 2 (celkem 24)

Strana 2 (celkem 24) Výroční zpráva za rok 2011 Centrum pro rodinu Rudňáček, o. s. Strana 2 (celkem 24) Slunce v nás a v očích našich dětí CPR Rudňáček, o.s. (do 9.6.2011 Mateřské centrum Rudňáček, o.s.) Ilona Johnová Koukalová

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Kulturní a mateřské centrum Barrandov OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER 3 NAŠE HSTORE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ... 5-7 NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM...9-11 SEZÓNNÍ AKCE...12-14

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 -

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 - Mateřské centrum Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-1 - KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB Název občanského sdruţení: Klub

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 člen Sítě MC v ČR www.materska-centra.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 25 Tel.: 732 249 15, 68 459 559 www.mc.dobris.net mc.dobrisek@tiscali.cz Obsah Úvodní slovo.....str.3 Kdo jsme a co nabízíme?... str.4 Historie

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s. Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

Mateřské centrum Ententyky, o. s. Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna

Mateřské centrum Ententyky, o. s. Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna Výroční zpráva za rok 2007 Mateřské centrum Ententyky, o. s. Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna OBSAH I. CÍLE A POSLÁNÍ... 3 II. ČINNOST MATEŘSKÉHO CENTRA... 4 III. VZNIK A VÝVOJ... 10 IV. PROJEKTY...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři, 2012 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, pokud se chystáte poctivě přečíst naši výroční zprávu, máte můj obdiv. Přijde mi totiž, že informacemi všeho druhu se náš současný svět jen hemží. Člověk neví, co číst dřív,

Více

Mateřské centrum Karlovy Vary

Mateřské centrum Karlovy Vary Mateřské centrum Karlovy Vary 1 Obsah 2 Úvodní slovo 3 Shrnutí událostí roku 2003 4 Poslání a cíle sdružení 5 Historie sdružení 6 Činnost sdružení v roce 2003 6 Program pro těhotné 6 Program po šestinedělí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem OBSAH: Úvodní slovo Aktivity MC Parníček Herna Pravidelný program Jednorázové

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více