Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011"

Transkript

1 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 OBSAH: MOTTO, CÍLE ORGANIZACE 2 STRUČNÁ HISTORIE 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 6 FINANČNÍ ZPRÁVA 16 STRUKTURA ORGANIZACE 18 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 19 SPONZOŘI A DÁRCI 20 PODĚKOVÁNÍ 20 SLOVO ZÁVĚREM 20 TIRÁŽ 21 1

3 MOTTO Děti přinášejí do našeho života změnu. Změnou danou naším směřováním i vnějšími okolnostmi postupně prochází i naše zařízení, proto přinášíme právě toto motto: Nerodí se jen dítě skrze matku, ale také rodiče skrze dítě. Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe ve světě. (Gertruda von Le Fort) (Mahátmá Ghándí) CÍLE ORGANIZACE Základním cílem Rodičovského centra Radost, o.s. je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, socializace a rozšiřování kompetencí rodičů směrem k optimálnímu rodičovství a v neposlední řadě integrace rodin a dětí ohrožených sociálním vyloučením. Cílovou skupinou jsou celé rodiny, ženy před mateřskou dovolenou, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, rodiče znovu nastupující do práce a děti od narození do 7 let. Součástí našeho programu je také integrativní program pro rodiny a děti se specifickými potřebami (rodiny v obtížné životní situaci, finančně znevýhodněné, předčasně narozené děti, děti hyperaktivní, aj.). 2

4 STRUČNÁ HISTORIE Rodičovské centrum Radost, o.s. vzniklo v prosinci roku 2006 a navázalo tak na provoz původního Mateřského centra Radost, které v Táboře fungovalo od dubna 1997 jako jedna z aktivit obecně prospěšné společnosti Cheiron T. Původním cílem mateřského centra bylo vytvořit zázemí a prostor pro setkávání rodičů s malými dětmi v době, kdy městská zařízení nevycházela těmto setkávání vstříc, tak jak je tomu dnes. Postupně se přidali dobrovolníci na vedení kroužků, vznikly první pravidelné volnočasové aktivity pro rodiče s nejmenšími dětmi, plavání rodičů s dětmi a další. Zpočátku rostlo centrum díky finanční záštitě větší organizace a ochotě a energii dobrovolníků, nejčastěji samotných maminek s dětmi, které se na činnosti podílely a centrum spoluvytvářely. Záběr aktivit centra se však postupně rozšířil a dosavadní prostory a možnosti již nestačily a tak došlo v roce 2006 ke vzniku samostatného občanského sdružení a ke změně názvu z mateřského centra na rodičovské. To se pak na konci roku 2007 stěhovalo do prostor v Koželužské ulici v historickém centru města a na podzim roku 2010 do budovy při MŠ Petrohradská na Pražském sídlišti, ve které sídlí až dosud. Změna postupně nastala i v programu a zázemí RC Radost. Zachován zůstal prostor pro setkávání rodičů s dětmi, proměnila se nabídka kroužků, které jsou závislé na poptávce. V programu se ustálily jednorázové akce pro veřejnost, jednorázové tvořivé dílny a přednášky. Vzhledem k tomu, že v našem městě přibývá stále více nabídek pro aktivity rodičů s dětmi, může naše centrum věnovat v posledních letech o to více pozornosti i rodinám se specifickými potřebami, a to jak v rámci přednášek, tak i pravidelných programů. Do této skupiny aktivit spadá: setkávání rodin s předčasně narozenými dětmi, vstupné zdarma pro finančně či sociálně znevýhodněné rodiny, rozšíření knihovny pro rodiče o témata dětí se specifickou potřebou, půjčovna didaktických pomůcek a doplňků pro děti, tematicky zaměřené přednášky, aj. Změnilo se i zázemí rodičovského centra. V současné době musí být vzhledem k rozsahu aktivit, způsobu financování i úbytku dobrovolníků vedeno rodičovské centrum zaměstnanci. Ne vždy se všichni uživatelé a zaměstnanci znají navzájem tak dobře, jak tomu bylo zpočátku, ale snaha udržet vzájemné pouto a pospolitost zůstává i přes rozrůstání se organizace jedním z našich důležitých cílů. DUBEN vznik projektu Mateřské centrum Radost pod obecně prospěšnou společností CHEIRON T. BŘEZEN 2002 členství v Síti mateřských center v ČR - KVĚTEN 2004 navázání spolupráce s mateřským centrem v německé Kostnici. LÉTO 2004 SRPEN 2005 projekt CESTY MALÝCH CHODCŮ ŘÍJEN 2004 Mateřské centrum Radost získalo certifikát SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ. LISTOPAD 2005 navázání spolupráce s ostatními mateřskými centry v Jihočeském kraji. PROSINEC 2006 vznik samostatného občanského sdružení Rodičovského centra Radost, které navázalo na projekt Mateřského centra Radost. PROSINEC 2007 získání nových prostor v Koželužské ulici č.p KVĚTEN 2008 LISTOPAD 2009 projekt MALÉ SVĚTY ČERVEN ZÁŘÍ 2010 rekonstrukce části nových prostor na Pražském sídlišti. ŘÍJEN 2010 zahájení provozu v nových prostorech Kpt. Nálepky 2393 na Pražském sídlišti. LÉTO úprava a otevření přírodní zahrady. 3

5 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011 Celkem využilo služeb Rodičovského centra Radost, o.s., vyjma akcí pro širokou veřejnost na veřejných prostranstvích, 586 návštěvníků z toho 287 rodičů a 299 dětí. A to při celkovém počtu 3497 návštěv. Za rok 2011 zaznamenala průměrně nejvíce návštěv volná herna 545 návštěv dospělých, 571 dětí, z čehož bylo evidováno 46 prvních návštěv dospělých a 45 prvních návštěv dětí. Na podzim roku 2011 jsme k setkávání rodičů nedonošených dětí Nedoklubka přidali ještě setkávání rodin s hyperaktivními dětmi Neklídek. Obě setkávání zaznamenala během roku 48 návštěv rodičů a 75 návštěv dětí. V roce 2011 probíhaly následující pravidelné kroužky pro rodiče s dětmi: Herna s Broučky 709 návštěv, Výtvarné čarování (od září Herna s Výtvarným čarováním) 226 návštěv, Tvořivá dílna pro maminky s hernou pro děti pořádaná ve spolupráci s o.s. Janíček 296 návštěv, Radost z prozpěvováním 18 návštěv. Novinkou v roce 2011 byla setkávání s logopedkou, na kterých jsme zaznamenali 20 návštěv dětí a rodičů. Od září 2011 jsme zavedli následující kroužky pouze pro děti bez rodičů: Hrátky s žerty 29 návštěv, Tralalou 59 návštěv a Angličtinu pro děti ve spolupráci s Mgr. Alexandrou Partlovou 180 návštěv. Pro rodiče jsme pořádali následující aktivity: Cvičení pro maminky ve spolupráci s Mgr. Lenkou Štěchovou 220 návštěv, Jógu pro dospělé s Jitkou Sklenářovou 179 návštěv a Angličtinu pro dospělé ve spolupráci s Mgr. Alexandrou Partlovou 60 návštěv. Kromě pravidelných kroužků a aktivit pořádáme i akce jednorázové. V roce 2011 jsme uspořádali 10 tvořivých dílen pro rodiče a děti, na kterých jsme zaznamenali 55 návštěv rodičů a 64 návštěv dětí. Dále jsme uskutečnili 11 tematicky zaměřených přednášek, besed a seminářů, na které přišlo 103 rodičů a 20 dětí. Akce pro širokou veřejnost jsou již většinou tradiční. V roce 2011 proběhl Karneval, Vynášení Morany, Letnice, Martinská slavnost, Mikulášské nadílení, jarní a podzimní burza a další, které navštívilo celkem 1373 osob. Využívána byla také služba půjčovny potřeb a didaktických pomůcek pro malé děti a knihovna. 4

6 PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI HERNA (DOPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA, NEDOKLUBKO, NEKLÍDEK) KROUŽKY PRO DĚTI S RODIČI (HERNA S BROUČKY, VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ a HERNA s VÝTVARNÝM ČAROVÁNÍM, TVOŘIVÁ DÍLNA pro maminky s HERNOU pro děti, LOGOPEDIE, PROZPĚVOVÁNÍ Z RADOSTI) KROUŽKY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ (ANGLIČTINA PRO DĚTI, HRÁTKY S ŽERTY, TRALALOU) KURZY PRO RODIČE (CVIČENÍ PRO MAMINKY, ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, JÓGA PRO DOSPĚLÉ) PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 123 TVOŘIVÉ DÍLNY 119 AKCE PRO VEŘEJNOST 1373 CELKEM

7 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST PRAVIDELNÉ PROGRAMY VOLNÁ HERNA pro rodiče s dětmi Dopolední herna je určená zejména pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti. Jako doprovod dětí mohou však hernu samozřejmě navštěvovat i prarodiče, druhý z rodičů či jiný příbuzný. Pro dospělé je herna místem, kde si mohou odpočinout, navázat nové vztahy, vyměnit si zkušenosti a informace s jinými lidmi ve stejné životní etapě. V případě zájmu mohou získat potřebné kontakty, doporučení a informace od přítomné služby. Pro děti je prostor herny příležitostí k poznávání nových věcí, dospělých lidí i vrstevníků. V roce 2011 probíhala herna v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Setkávání Nedoklubka určené pro rodiče s nedonošenými dětmi probíhalo během celého roku jednou za 14 dní v úterý od 15 do 17 hodin. V rámci Nedoklubka se podílíme i na projektu Mámy pro mámy, díky kterému mohou rodiče podpořit maminky čerstvě narozených nedonošených dětí tím, že pro ně vlastnoručně vyrobí drobné dárky, které mohou v RC Radost nechat, a o.s. Nedoklubko pak zajistí jejich předání mamince přímo v porodnici. Podpůrné setkávání pro hyperaktivní děti a jejich rodiče, které jsme nazvali Neklídek, probíhalo od září 2011 každé sudé úterý od 15 do 17 hodin. KROUŽKY PRO RODIČE A DĚTI HERNA s BROUČKY I. (od 1,5 do 3 let) úterý ( ) HERNA s BROUČKY II. (od 1,5 do 3 let) pondělí ( ) od ledna do června 2011 Herna s Broučky byla rozšířena o rytmicko-motorický kroužek Broučci, při kterém si děti s rodiči mohly zacvičit, osvojit řadu říkadel, básniček i písniček a rozvíjet tak své pohybové i rytmické schopnosti a dovednosti. Herna s Broučky I. i II. byly náplní totožné, lišily se pouze přístupem a zaměřením lektorek, které byly pro každý den jiné. VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ (od 2 do 4 let) středa (16 17 hodin) od ledna do června 2011 Výtvarný kroužek pro malé děti v doprovodu rodičů, který se zaměřoval na rozvoj jemné motoriky dětí a jejich estetického cítění. Děti zde získávaly první zkušenosti s různými výtvarnými technikami - malování, kreslení, nalepování, modelování, stříhání, vytrhávání, tiskání 6

8 HERNA s VÝTVARNÝM ČAROVÁNÍM (od 2 do 4 let) čtvrtek (10 13 hodin) od září do prosince 2011 Od září jsme spojili kroužek Výtvarné čarování s volnou hernou. TVOŘIVÁ DÍLNA pro maminky a s HERNOU pro děti středa ( ) Byla zajišťována ve spolupráci s o.s. Janíček. Tvořivá činnost maminek byla inspirována ročními obdobími a zaměřená na práci s přírodními materiály. Na tvoření se podílely i děti a během každého setkání došlo i na říkadla a zpívání písniček pro děti. LOGOPEDIE středa ( ) Individuální lekce pro děti s rodiči zajišťovala logopedka Mgr. Radka Brabcová. PROZPĚVOVÁNÍ Z RADOSTI (od 4 do 7 let) čtvrtek ( ) Hravý kroužek, v rámci kterého se prostřednictvím říkanek, popěvků, lidových písní i hudbou inspirovaného tance učily děti správně dýchat, probouzeli jsme v nich rytmické cítění a radost ze zpěvu. KROUŽKY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ ANGLIČTINA PRO DĚTI pondělí ( ) od 6 do 8 let - od září do prosince 2011 pondělí ( ) od 4 do 5,5 let - od září do prosince 2011 Kurzy angličtiny vedené tvořivou a zábavnou formou s prvky Montessori pedagogiky s Mgr. Alexandrou Partlovou. HRÁTKY s ŽERTY aneb Kdo si hraje, nezlobí (od 3 do 5 let) středa( ) - od září do prosince 2011 Kroužek byl zaměřený na všestranný rozvoj osobnosti. Děti poznávaly okolí prostřednictvím sluchu, chuti, hmatu, čichu, zraku, ale i hudby a pohybu. TRALALOU aneb Hudebně-dramatický kroužek (od 5 let) čtvrtek ( ) - od září do prosince 2011 Hudebně-dramatický kroužek rozvíjel dětský přirozený projev prostřednictvím cvičení správného dýchání, jazykolamů, básniček, písniček, hloubky mluveného a zpívaného slova, vnímání rytmu a tempa, osobitého pohybu v prostoru, improvizace, představivosti. 7

9 KURZY PRO RODIČE ANGLIČTINA PRO RODIČE (pro falešné začátečníky a mírně pokročilé) středa ( ) Ve spolupráci a pod vedením lektorky Mgr. Alexandry Partlové probíhal večerní kurz angličtiny zaměřený zejména na konverzaci a komunikaci. CVIČENÍ PRO MAMINKY s hlídáním dětí pondělí (9-10) od ledna do června 2011 čtvrtek (9-10) od září do prosince 2011 Probíhal ve spolupráci a pod odborným vedením lektorky Mgr. Lenky Štěchové. Maminky si vyzkoušely různé typy cvičení kondiční cvičení s overbally, P-CLASS, BODYFORM, PILATES a KALANETIKU. V rámci cvičení bylo zajištěno hlídání dětí. JÓGA PRO DOSPĚLÉ úterý ( ) Tradiční cvičení pro uvolnění a harmonii celého těla probíhalo pod vedením Jitky Sklenářové. AKCE PRO VEŘEJNOST LEDEN Ve čtvrtek 27. ledna jsme uskutečnili seminář Public relations pro mateřská centra s Mgr. Rut Kolínskou, který pořádala Síť mateřských center v rámci projektu Šance rodině i zaměstnání. Cílem semináře bylo naučit se správně a efektivně prezentovat mateřské centrum (MC) v médiích i u široké veřejnosti. Získali jsme odpovědi na otázky: Proč je třeba prezentovat MC? Kdy a kde MC prezentovat? Jak napsat tiskovou zprávu? Jak komunikovat s médii? a mnohé další. Na závěr se přišla podívat i paní Libuše Kolářová, šéfredaktorka týdeníku Táborsko. Krátce nám představila Jihočeské týdeníky a trochu poodhalila zákulisí novinářské práce. Celkem přijelo devět maminek z jihočeských mateřských center. 8

10 ÚNOR Ve čtvrtek večer 10. února jsme nakoukli pod pokličku koučování při besedě na téma KOUČINK PRO ZMĚNU s Ing. Danou Bílou. Čtyři maminky se dověděly, co je to koučování, jak probíhá, na co se zaměřuje a kdy ho využít. V sobotu 19. února jsme strávili velmi příjemné dopoledne na tvořivé dílně ZVÍŘÁTKA Z PONOŽEK s Barborou Vágnerovou. Vyrobit si dětské hračky zvířátka z chlupatých ponožek a podkolenek přišlo sedm maminek a šest dětí. Sobotní odpoledne 19. února strávilo devatenáct rodičů a sedmnáct dětí na DĚTSKÉM KARNEVALE v RC Radost. Všechny čekala spousta soutěží, her a tancování. Každá maska dostala diplom a malou odměnu. BŘEZEN Ve čtvrtek dopoledne 10. března jsme uspořádali přednášku nazvanou CESTA ZA KVALITOU s Ing. Jiřím Doležalem z firmy BEWOX. Celkem devět maminek se přišlo dozvědět, jak se orientovat v atestech na dětské zboží a jak poznat zboží zdravotně nezávadné a kvalitní. Získaly také informace o mezinárodním testovacím systému pro textilie Oeko-Tex Standard 100 a jeho dělení do čtyř tříd. Pro maminky byl připraven i doprodej dětského, zejména punčochového zboží a vzorků z minulé sezóny firmy Bewox za výhodné ceny. Ve čtvrtek 17. března jsme zorganizovali přednášku s MUDr. Alenou Rafajovou na téma HOMEOPATIE U DĚTÍ. Na začátku jsme se dověděli vše o podstatě homeopatie, různém ředění (nebo-li potenci homeopatik) i o správném způsobu jejich podávání. Pak jsme si povídali o tom, jak léčit různé dětské nemoci - např. virózy, rýmy, kašle, bolesti uší, růst zubů, zvracení, ekzémy a mnohé další. Přednáška měla velký ohlas, přišlo dvacet jedna maminek. V sobotu 12. března jsme SMALTOVALI PRO RADOST s Andreou Šáchovou. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne i přesto, že se nás sešlo jen šest. Technika falešného smaltování je velmi rychlá a efektní. Každý si vyrobil několik náušnic a přívěsků. Smaltovali jsme na měděné výseky různých tvarů kolečka, oválky, zvířátka a také na sklo. Zjistili jsme, že smaltovat se dá 9

11 i na klíče, lžičky, kovové spony na pásek prostě na cokoli kovového nebo skleněného. V sobotu 19. března jsme pořádali již tradiční BURZU kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb, kočárků a hraček. O burzu byl jako vždy velký zájem - přišlo na padesát maminek prodat a dokonce asi devadesát maminek nakoupit. DUBEN V neděli 10. dubna jsme se již po sedmé sešli na nábřeží v Čelkovicích, abychom se rozloučili se zimou a přivítali nové jaro VYNESENÍM MORANY. V 16 hodin se u hotelu Lázně sešlo na třicet dětí a třicet pět rodičů či dokonce prarodičů. Za zpěvu jarních písniček a harmoniky jsme se vydali podél nábřeží až k čelkovickému mostu, kde jsme za pokřiku Smrt, smrt ukrutná, kyselica nechutná. Kyselicu sníme a smrt utopíme! zapálili Moranu a poslali ji po vodě. Morana krásně hořela a doutnala. Když zima odplula, uvítali jsme jaro v podobě lítečka a zahráli si ještě několik jarních her. Nakonec jsme se rozloučili a děti si mohly rozebrat perníčky, navěšené na stromech. V sobotu 16. dubna si děti s rodiči užily VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE plné her, soutěží a tvoření. Nejprve děti hledaly schovaná vajíčka a sbíraly perníčky. Pak si každý ozdobil obří kraslici a vyrobil stojánek na vajíčka. Na oslavu jara si děti zatančily a zazpívaly jarní písničky. Na závěr se všichni sesedli u táboráku a opekli si vuřty. Velikonoce přišlo oslavit dvacet tři dospělých a dvacet jedna dětí. 10

12 V pondělí 18. dubna jsme besedovali na téma O DĚTECH S PSYCHOLOGEM s PhDr. Kateřinou Stibalovou. Přednášky se zúčastnilo osm maminek, které získaly přehled o důležitých vývojových obdobích u dětí a výchovných postupech. Velmi zajímavá byla také prezentace grafu s ideálním rozložením vlastních, pracovních, rodinných nebo komunitních a odpočinkových aktivit v průběhu týdne. Část besedy byla věnovaná pocitům rodičů (převážně matek), kteří ukončují rodičovskou dovolenou a nastupují zpět do zaměstnání. Na Velký pátek 22. dubna jsme se sešli na tvořivé dílně VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 100x JINAK s Olgou Šebkovou. Atmosféra byla opravdu velikonoční, nejoblíbenější technikou bylo barvení vajíček krepovým papírem, voskovou techniku vyzkoušely hlavně maminky. Děti si nakonec stihly udělat i papírovou ovečku. Celkem tvořilo sedm dětí a čtyři maminky. KVĚTEN Sobotní dopoledne 14. května jsme věnovali další tvořivé dílně s názvem KVĚTINOVÉ VĚNCE A VĚNEČKY s Danielou Máchovou. Přišlo celkem pět maminek a devět dětí, všichni se naučili vyrábět z ovčí vlny věnečky zdobené kytičkami, z některých kytiček si pak vytvořili brože nebo gumičky do vlasů. Kluci si pro změnu zkusili udělat míček mokrou metodou. Od 16. do 27. května jsme připravili na stěnách RC Radost VÝSTAVU látkových plen a fotografií dětí v plínkách. Připojili jsme se tak k TÝDNU OPRAVDOVÝCH PLEN. 11

13 V úterý 17. května nás čekal seminář s PhDr. Terezou Vošahlíkovou na téma LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY aneb VENKU ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Dozvěděli jsme se vše o principech lesní mateřské školky, výhodách pobytu dětí v přírodě a prožili jsme jeden den v lesní mateřské školce. Prezentaci zajímavé alternativy ke klasické mateřské školce si přišlo poslechnout deset rodičů. Na pondělí 23. května si pro nás připravila Bc. Valentýna Křížová přednášku na téma PRVNÍ POMOC U DĚTÍ, ve které se zaměřila na závažné stavy u dětí, např. bezvědomí, křeče, úrazy nebo otravy, a na to, jak je řešit. Přednáška obsahovala spoustu zdánlivě drobných, ale přesto zásadních informací, které umožňují člověku poskytujícímu pomoc, poskytnout ji rychle, správně a co nejjednodušeji. Zaměřila se i na věci běžnější - jak správně vytáhnout klíště, ošetřit rozbité koleno i na to, co patří do letní dětské lékárničky. První pomoc zajímala šestnáct rodičů. ČERVEN Trh zajímavých a originálních věcí pro děti i maminky s názvem TRHNOUT A UTRŽIT jsme zorganizovali ve čtvrtek 2. června. Prodávat přišlo osm maminek. Na trhu se objevily háčkované čepičky, šátečky a botičky, oblečení pro volný čas ve velikostech 86 až 134, látkové pleny, léčivá kosmetika, DECOUPAGE obrázky, dětské dekorace z překližky, ručně malované ubrusy, originální vlastnoručně tvořené šperky ze zahraničních polymerových hmot (Kato, Pardo, Fimo), korálková bižuterie, brože, módní doplňky z různých materiálů, dárečky pro štěstí. Nakoupit si a inspirovat se přišlo jedenáct maminek s pěti dětmi. V pondělí 6. června jsme v rámci kampaně Sítě mateřských center Táta dneska frčí připravili inspirativní dílnu pro rodiče (zejména tatínky) - HRAVÝ SVĚT V KARTONU s Honzou Máchou. Pět dětí a tři tatínkové si vyrobili několik různých hraček z kartonu, postavili i hrad a svedli bitvu. Na neděli 12. června připadla slavnost LETNIC, při které jsme se seznámili s některými obyčeji, které Růžovou slavnost provází. Děti se po vzoru králů a královniček ozdobily květinovými věnci a vydaly se na průvod podél řeky až ke studánce Eleonora, kterou vyčistily a probudily zpěvem. Zazpívat si přišlo na jedenáct rodičů a třináct dětí. ZÁŘÍ V týdnu od 5. do 9. září jsme měli během dopoledne TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a zároveň probíhal i ZÁPIS DO KROUŽKŮ na rok 2011/2012. V sobotu 10. září jsme se již popáté účastnili TÁBORSKÝCH SETKÁNÍ. V Dětském ráji na Holečkových sadech jsme připravili jedno stanoviště, na kterém si děti mohly vyrobit kartonový štít s erbem, vlaječku nebo natisknout a namalovat obrázek. Celkem si přišlo zatvořit asi 220 dětí a 150 rodičů. 12

14 V sobotu 17. září jsme pořádali BURZU kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb, kočárků a hraček. O burzu byl opět velký zájem - přišlo na padesát pět maminek prodat i nakoupit. ŘÍJEN V pondělí 3. října se mohly maminky seznámit s tzv. ZELENÝMI POTRAVINAMI od firmy Green Ways, což zaujalo pět maminek a dvě děti. V pátek 21. října uspořádala firma BEWOX v prostorách herny LETNÍ DOPRODEJ. V nabídce bylo zejména punčochové zboží, ale vybrat si bylo možné i oblečení od nejmenších velikostí až po velikost 158. I přes to, že se jednalo o doprodej, bylo z čeho si vybírat: šatičky, kalhoty, svetry, trika, ale i čepice, rukavice a šály. Maminky se dále měly možnost zeptat pana Ing. Jiřího Doležala na všechno, co je o dětském textilním zboží zajímá. Přišlo celkem devět maminek a šest dětí. Pondělí 24. října jsme věnovali besedě na téma KONEC RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ NÁVRAT DO PRÁCE s psycholožkou PhDr. Kateřinou Stibalovou. Maminky, i když přišly jen čtyři, získaly spoustu praktických rad, jak se připravit na návrat do práce, na nový rodinný režim, jak si rozdělit domácí práce a svůj vlastní čas, jak řešit plačtivé dítě ve školce a stres z nových úkolů v práci. Na úterní TVOŘIVÉ DÍLNĚ PRO RODIČE A DĚTI, která proběhla v rámci Nedoklubka 25. října, se sešlo šest maminek a osm dětí. Různorodost technik byla opravdu veliká maminky se naučily srdíčka z fima, papíru, plsti, drátků a korálků. Všechny výrobky jsme pak věnovaly maminkám po předčasném porodu do projektu Mámy pro mámy - LISTOPAD V sobotu 5. listopadu nás čekala další tvořivá dílna ZVONY ZVONÍ DYN, DYN, DYN, POJĎTE VYŘEZATI DÝŇ!, na kterou si přišli vydlabat krásnou dýni celkem čtyři rodiče a sedm dětí. Na vykrajování jsme používali především různé formičky, aby mohly pracovat i děti, které si to maximálně užily. Každý si domů odnesl dvě nazdobené dýně, zbytek jsme použili další sobotu při výzdobě Martinské slavnosti. 13

15 Nikoliv přesně na den svatého Martina, ale o den později, v sobotu 12. listopadu jsme ve spolupráci s CZŠ Orbis-Pictus pořádali již jedenáctou Martinskou slavnost. Akce začala v 16 hodin již tradičně na Žižkově náměstí, kde zejména rodiny s dětmi přivítal za organizátory pan učitel Karel Dušek za doprovodu podzimních písniček v podání části Swing Bandu Tábor. Po té se vydal průvod s rozsvícenými lampiony a lucerničkami, doprovázený hudbou a zpěvem, Klokotskou ulicí směrem k parku u kostela svatých Filipa a Jakuba, kde se odehrálo setkání se samotným Martinem. Nejprve s Martinem Prokopem, který připomněl přítomným martinskou legendu vyprávějící o římském vojáku Martinovi, který se rozdělil s ubohým žebrákem o svůj plášť a dokázal tak spojit mužnost a rozhodnost se soucitem. A nakonec i se svatým Martinem, který přijel a podaroval žebráka. Svoji úlohu k radosti zejména dětí zvládli na výbornou žebrák - Karel Dušek a svatý Martin - Barbora Tichá s koníkem Luxem. Na akci dorazilo okolo 470 dětí, rodičů i prarodičů s lucerničkami. V sobotu 19. listopadu jsme ve spolupráci s Botanickou zahradou Tábor pořádali již tradiční předvánoční dílnu VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ s Markétou Multušovou. Uvázat a ozdobit si adventní věnec přišlo sedm dospělých a tři děti. Také díky krásně voňavému chvojí vládla na dílně opravdu předvánoční atmosféra. Na pondělní dopoledne 21. listopadu jsme připravili besedu s vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Tábor Mgr. Lucií Mankovou a s ředitelem kontaktního pracoviště Úřadu práce v Táboře Ing. Pavlem Kaczorem Ph.D. na téma JAK ZMĚNÍ SOCIÁLNÍ REFORMA SYSTÉM SLUŽEB OD LEDNA Přítomní rodiče zjistili, které úkony a kompetence se přesunou na úřad práce, jaká bude role pracovníků sociálního odboru a mnohé další důležité informace. Přišlo devět rodičů a pět dětí. 14

16 V pondělí večer 21. listopadu se sešlo osm rodičů na besedě se speciální pedagožkou Mgr. Radkou Brabcovou. Předmětem přednášky bylo HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ - DÍTĚ S ADHD a to jak s ním žít, jak mu porozumět, jak mu pomoci. Sobotu 26. listopadu jsme vyhradili tvořivé dílně, na které se mohly maminky naučit vyrábět HVĚZDY Z PRŮSVITNÉHO PAPÍRU. Práce to byla velmi náročná na trpělivost, ale konečné výsledky byly okouzlující. Dílnu si v předvánočním shonu přišly užít čtyři maminky a šest dětí. PROSINEC Ve čtvrtek 1. prosince proběhlo již tradiční MIKULÁŠSKÉ NADÍLENÍ v kostele Proměnění Páně na hoře Tábor na Žižkově náměstí. Před 16 hodinou jsme se sešli před kostelem a poslechli si koledy v podání části Swing Bandu Tábor. Pak se děti nedočkavě uvelebily v lavicích a nejprve se jim zjevil anděl, který je přivítal a už všichni netrpělivě čekali na příchod Mikuláše (čerti do kostela nesmí ). Pro dárečky si letos přišlo na padesát pět dětí a doprovázelo je na sedmdesát pět rodičů a prarodičů. V neděli 11. prosince nás čekala poslední tvořivá dílna, kterou jsme na rok 2011 připravili, nazvaná VÁNOČNÍ SVĚTÝLKA. Celkem deset rodičů a třináct dětí si přišlo vyrobit barevné vánoční svíčky z voskovek. Pro nejmenší děti bylo připraveno vykrajování včelího vosku na vánoční ozdoby. Během poslední předvánoční herny v pátek 16. prosince proběhlo VÁNOČNÍ POSEZENÍ pro rodiče navštěvující naše centrum. Na vánoční notu se přišlo naladit pět maminek a tři dětí. Posezení mělo příjemně voňavou atmosféru, protože každá maminka přinesla na ochutnání několik druhů cukroví a samozřejmě došlo i na výměnu receptů. 15

17 FINANČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ 2011 Náklady v Kč Materiální náklady Literatura Drobný DHM Cestovné 944 Komunikace (telefon, poštovné) Provozní režie (energie, teplo, voda) Propagace, kopírování Semináře 640 Ostatní služby Mzdové náklady, dohody o provedení práce Poskytnuté členské příspěvky Ostatní náklady (bankovní poplatky) Náklady celkem Příjmy v Kč Vlastní tržby Dotace Města Tábor Dotace MPSV Dary od fyzických a právnických osob Členské příspěvky 550 Ostatní příjmy (úroky, zúčtování fondů) 277 Příjmy celkem Hospodářský výsledek ztráta

18 STRUKRURA NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ ORGANIZACE 17

19 STRUKTURA ORGANIZACE ORGÁNY SDRUŽENÍ: Rada sdružení do : Jana Valešová Kateřina Bláhová Lenka Mrázová Petra Basíková Vladislava Benešová Rada sdružení od : Daniela Máchová Jitka Sklenářová Petra Basíková Předsedkyně sdružení: Kateřina Bláhová do Daniela Máchová od Místopředsedkyně sdružení: Petra Basíková do Jitka Sklenářová od Kontrolní orgán: Iveta Eremiášová Monika Macáková Radka Dohnalová ZAMĚSTNANCI: Koordinátorka projektu: Daniela Máchová Finanční manažerka: Kateřina Bláhová do Radka Rybáková od Propagační asistentka projektu: Petra Basíková Organizační asistentka projektu: Ekonomka: Jitka Sklenářová Lenka Mrázová Lektorky kurzů a kroužků: Adéla Slachová Alexandra Partlová Jitka Sklenářová Kateřina Smejkalová Lenka Štěchová Marta Kotková Martina Zemanová Michaela Dufková Monika Pilařová Pavla Jirousková Petra Karasová Veronika Sychová Aktivizační pracovnice: Jitka Sklenářová Klára Csirková Lektoři tvořivých dílen: Adéla Slachová Andrea Šáchová Barbora Vágnerová Markéta Multušová Olga Šebková Daniela Máchová Jan Mácha Přednášející: Bc. Valentýna Křížová Ing. Dana Bílá Ing. Jiří Doležal Ing. Pavel Kaczor Mgr. Lucie Manková Mgr. Radka Brabcová Mgr. Rut Kolínksá MUDr. Alena Rafajová PhDr. Kateřina Stibalová PhDr. Tereza Vošahlíková 18

20 DOBROVOLNÍCI: Adéla Slachová Alena Štemberková Andrea Šáchová Blanka Horová Barbora Vágnerová Eva Fořtová Jakub Valeš Jan Mácha Jan Sklenář Jana Valešová Jiří Hora Jitka Sedláčková Jitka Sklenářová Karel Dušek Kateřina Proutkovská Klára Csirková Lada Veverková Lenka Mrázová Lucie Prášilová Martin Prokop Martina Linhartová Monika Krausová Monika Prokopová Olga Šebková Ondřej Bláha pan Hora Pavel Krejča Pavla Jirousková Petr Koudelka Radka Dohnalová Radka Jirovská Radoslav Kacerovský Silvie Dračková Veronika Sychová Vlaďka Benešová Zbyněk Jirousek Zdeněk Benák SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE Antikvariát a galerie Bastion Azylový dům Jeníčkova Lhota Bewox, s.r.o. Botanická zahrada Tábor při VOŠ a SZeŠ v Táboře Comett Plus, s.r.o. Cukrárna Zlaté slunce CZŠ Orbis-Pictus Domestica, s.r.o. pobočka Tábor Domita, a.s. Housův mlýn Tábor, skanzen husitství a středověkého způsobu života Jezdecká turistika Kolibík Klinické laboratoře Tábor, a.s. KOCIS Sound & Records Company Lékárna U Bílého jednorožce Mateřská škola Petrohradská 2393 Město Tábor Nakladatelství Baobab Nedoklubko, o.s. o.s. Janíček Pekařství Ševčík Římskokatolická farnost Tábor Second Hand Crystal na Pražském sídlišti Simopt, s.r.o. Síť mateřských center v ČR SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor a restaurace Beseda Swing Band Tábor Technické služby Tábor, s.r.o. ZŠ a MŠ Slapy ZŠ Bernarda Bolzana 19

21 SPONZOŘI A DÁRCI COMETT PLUS spol. s r.o. DOMITA, a.s. Egmont ČR, s.r.o. PODĚKOVÁNÍ Bláha Marek Douchová Martina Mráz Tomáš Mrázová Lenka Za finanční podporu a pomoc děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, městu Tábor a všem našim sponzorům a dárcům. Poděkovat chceme i všem organizacím a jednotlivcům, kteří s námi spolupracují a podíleli se různým způsobem na organizaci jednorázových i pravidelných aktivit rodičovského centra. Děkujeme i aktivním návštěvníkům, zejména maminkám, které nás jsou ochotné podpořit či aspoň laskavým slovem dát najevo, že naše práce má cenu. Poděkování patří i všem zaměstnancům, jejichž činnost, ochota a nasazení překračují rámec úvazků a pracovních povinností. SLOVO ZÁVĚREM I v roce 2011 bylo asi nejčastěji skloňovaným slovem krize. Výhledy do budoucnosti nejsou příliš příznivé, ale očividně jenom ty finanční. Co se týká toho méně počitatelného a zachytitelného ve společnosti, doufám v lepší vyhlídky. Nepotvrdily se demografické studie a předpoklady minulého desetiletí a rodí se více dětí než se původně předpokládalo. Když se rozhlédnete je to vidět všude kolem. Proto Vám na závěr přeji hodně štěstí v naději, že finance se časem ustálí a to hezké, lidské a láskyplné v nás vydrží i poté. Daniela Máchová předsedkyně Rodičovského centra Radost, o.s 21

22 TIRÁŽ Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Redakční tým: Daniela Máchová Jitka Sklenářová Kateřina Šmídová Lenka Mrázová Petra Basíková Grafická úprava: Petra Basíková Fotografie: z archivu RC Radost Ilustrace: Jan Smolík Tisk: RC Radost KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA Rodičovské centrum RADOST, o.s. Adresa: Kpt. Nálepky 2393, Tábor Tel.: Webové stránky: Datum a číslo registrace: u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/65903/06-R IČO: Číslo účtu: /0300 u ČSOB Statutární zástupkyně: Daniela Máchová 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Radostné rodičovství spokojené dětství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Radostné rodičovství spokojené dětství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Motto: Radostné rodičovství spokojené dětství Úvodní slovo Vážení a milí, ohlédnutí za rokem 2014 dává možnost zastavit se, na chvíli oddechnout a shrnout to nejpodstatnější. Byla to

Více

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná Rodinné centrum Letná Výroční zpráva za rok 2007 Rodinné centrum Letná je občanské sdružení, které usiluje o vytvoření inspirativního prostoru pro děti a jejich rodiče. Nabízíme hernu a činnosti pro nejmenší,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 2 STRUČNÁ HISTORIE 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 4 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 6 PROJEKT MALÉ SVĚTY 2009 16 FINANČNÍ ZPRÁVA 17

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 3 STRUČNÁ HISTORIE 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 5 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 7 FINANČNÍ ZPRÁVA 18 STRUKTURA ORGANIZACE 20 SPOLUPRACUJÍCÍ

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva Nové Město nad Metují 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit Rodinné centrum Žirafa bylo založeno v roce 2009 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. V roce 2012 nadále pokračovalo ve svém poslání, kterým

Více

Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014. I odpočinek může být zážitkem

Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014. I odpočinek může být zážitkem Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014 I odpočinek může být zážitkem Slovo předsedkyně Milí přátelé, je to již 2 roky, co jsme mohli oslavit existenci o. s. Povzbuzení. Od nelehkých začátků s hledáním vhodných

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MC PETRKLÍČ za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA MC PETRKLÍČ za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MC PETRKLÍČ za rok 2009 Vypracovala: Hana Kubištová Mateřské centrum Petrklíč, občanské sdružení, člen Sítě Mateřských center Adresa: Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany, Web: http://petrklic.wordpress.com

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Kontakt: Mateřské centrum Klubíčko občanské sdružení Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz mcklubicko@email.cz Tel. 602 936275, 602 793748 ICO: 26602024 Číslo registrace u Ministerstva vnitra:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BUŠTĚHRADSKÝ PELÍŠEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BUŠTĚHRADSKÝ PELÍŠEK MATEŘSKÉ CENTRUM BUŠTĚHRADSKÝ PELÍŠEK občanské sdružení člen Sítě mateřských center v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Slovo na úvod Před rokem jsem se stala předsedkyní Pelíšku. Zpětně se už mohu přiznat, že jsem

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Naše poslání a cíle... 1 Naše služby... 2 Členská struktura a Pracovní tým... 3 Aktivity roku 2012... 4 Pravidelné aktivity... 5 Zrealizované akce...

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

Výroční zpráva 2007. Budulínek občanské sdružení

Výroční zpráva 2007. Budulínek občanské sdružení Výroční zpráva 2007 Budulínek občanské sdružení Úvodní slovo Vzpomínky jsou součástí našeho života a nelze je vymazat. I naše děti jednou budou vzpomínat na své dětství. My, rodiče, se snažíme, aby bylo

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Profil organizace 2 Organizační struktura 3 Pracovní pozice k 31. 12. 2011 4 Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 5 Naše činnosti v oblasti Vzdělávání

Více

Partneři a sponzoři projektu

Partneři a sponzoři projektu Partneři a sponzoři projektu Městská část Praha 7 Hlavní město Praha Nadace Via Program Procter&Gamble pro mateřská centra Adéla Středová, Štěpán Ježek, úklidová firma p. Sarkisova, Linda Klimentová, Ondřej

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 Můžeme žít z toho, co získáme, kvalita života však závisí na tom, co dáme. Autor neznámý Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Výroční zpráva 2012 Sídlo: Černá 47 594 42 Měřín Právní forma: občanské sdružení IČO: 48896748 DIČ: 353-48896748 Bankovní

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Okno do Pohádky. Červen 2012 - Srpen 2012 1 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU ROUSÍNOV

Okno do Pohádky. Červen 2012 - Srpen 2012 1 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU ROUSÍNOV Okno do Pohádky INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU MAMINEK POHÁDKA ROUSÍNOV Červen 2012 - Srpen 2012 1 Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a hlavně Vy, naši nejmenší děti! Tak si pokládám otázku, zda otvírat

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Výroční zpráva 2009. 1. Základní údaje. mcnazamecku.net Logo: Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují

Výroční zpráva 2009. 1. Základní údaje. mcnazamecku.net Logo: Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují Výroční zpráva 2009 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled na rok 2010 5. Finanční zpráva 7. Poděkování 8.

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Mateřské centrum Litomyšl

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Mateřské centrum Litomyšl VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Mateřské centrum Litomyšl Strana 1 (celkem 12) Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Poslání a cíle mateřského centra 4 3. Stručná historie 5 4. Činnost Mateřského centra Litomyšl v roce

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

2. OBSAH 1. 2. 3. 4. O

2. OBSAH 1. 2. 3. 4. O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2. OBSAH 1. Hlavní strana 2. Obsah 3. Úvodní slovo 4. O nás 5. Mateřské centrum 6. Sociální centrum 7. Baby klub 8. Programy pro rodiny s dětmi v NRP 9. Vzdělávání zaměstnanců 10. Propagace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení NENUDA. Centra pro rodinu

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení NENUDA. Centra pro rodinu VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení NENUDA Centra pro rodinu Za období 22. 8. 2012-12. 8. 2013 Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám první výroční zprávu o činnosti Občanského sdružení Nenuda - centra

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2014 2015 V Bohumíně 1. září 2014 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 2012

Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 2012 Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 2012 Organizační informace: Zájmová činnost začíná 3. října 2011 a končí 1. června 2012 Přihlášky neposílejte e-mailem ani poštou. Je nutno předat je osobně při zápisu

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Základní údaje: Botič o.p.s. Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař Zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek,o.s. Výroční zpráva. rok 2011. www.krelovskykastanek.cz - 1 -

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek,o.s. Výroční zpráva. rok 2011. www.krelovskykastanek.cz - 1 - Rodinné centrum Křelovský Kaštánek,o.s. Výroční zpráva rok 2011 www.krelovskykastanek.cz - 1 - 1.Úvodní slovo Milí přátelé a příznivci Křelovského Kaštánku! Uplynul již celý dlouhý rok od vzniku Rodinného

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více