METODICKÝ PLÁN PRO HNÍZDA ODBORNOSTI A TECHNIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ PLÁN PRO HNÍZDA ODBORNOSTI A TECHNIKY"

Transkript

1 METODICKÝ PLÁN PRO HNÍZDA ODBORNOSTI A TECHNIKY

2 HNÍZDA ODBORNOSTI A TECHNIKY HOT PEDAGOGICKÝ PROGRAM ÚDAJE O HNÍZDĚ Provozovatel hnízda: Oborová specifikace hnízda: Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh1294 Příprava žáků pro strojní, stavební obory a pro stravovací a ubytovací služby Adresa hnízda: Zelený pruh 1294, Praha 4 - Krč, Odpovědný zástupce školy: Ing. Drahoslav Matonoha Funkce: Ředitel školy Kontakt: Odpovědný pracovník hnízda: Bc. Karel Novák Funkce: Vedoucí učitel OV Kontakt: Pedagogický program pro pedagogy 1. HLAVNÍ CÍL: Popis hlavního cíle: Seznámit pedagogy základních škol a jejich prostřednictvím žáky základních škol a další zainteresované osoby s existencí technických oborů. Tyto obory jim představit v reálném prostředí dílen školy a tak jim umožnit předávat informace o specifikách technických oborů s názornou ukázkou a pomoci s dalším postupem v případě zájmu. Ukázat

3 výhody těchto prezentovaných oborů při výběru povolání žáků a následně jejich uplatnění v životě (pracovním procesu). Indikátory úspěchu: Splnění předepsané doby účasti, úspěšné složení závěrečného testu, jehož součástí bude i výrobek. Způsoby hodnocení: test, docházka, zhodnocení přípravy pedagoga na hodinu, úspěšné zvládnutí ukázkových hodin pro žáky 2. SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM HOT: Představení hnízda a jeho vybavení, seznámení s organizačním řádem pracoviště. Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Seznámení s pedagogy. Popis činností: - základy košíkaření z pedigu - výroba drobného nábytku - stolička - základy korálkování - výroba hraček - výroba vánočních ozdob a přání (různé materiály) - výroba bytových doplňků 3. PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH CÍLŮ: Jednotlivé cíle A: práce se dřevem (nábytek, hračky) B: košíkaření a korálkování C: výroba doplňků a ozdob Základní cíl A: Indikátory úspěchu: dovednosti při ručním obrábění dřeva, správná volba a použití nástrojů, dokončení výrobku a jeho použitelnost pedagog dokáže. didakticky správně naučit žáky vybrané pracovní činnosti včetně hodnocení Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku, test Prostředky realizace:

4 prezentace podobných výrobků, představení a ukázky použití drobných mechanizovaných prostředků, exkurze po dílnách zaměřená na práci se dřevem Základní cíl B: Indikátory úspěchu: zvládání techniky košíkaření - korálkování, výběr a příprava materiálů, pedagog dokáže. didakticky správně naučit žáky vybrané pracovní činnosti včetně hodnocení Způsoby evaluace: zhodnocení výrobku a posouzení jeho vzhledu Prostředky realizace: prezentace výrobků Základní cíl C: Indikátory úspěchu: vytvoření originální a vkusné ozdoby nebo doplňku (podpora tvůrčího úsilí) pedagog dokáže. didakticky správně naučit žáky vybrané pracovní činnosti včetně hodnocení Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku z hlediska funkce a estetiky Prostředky realizace: prohlídka různých výrobků, seznámení s různými technikami 4. PŘÍPRAVA PEDAGOGA STŘEDNÍ ŠKOLY NA REALIZACI HOT: 1. pedagog splňuje požadavky na odbornost a disponuje dostatkem tvůrčí fantazie 2. příprava metodiky, učební osnovy, časového harmonogramu, příprava materiálů, strojů a zařízení, příprava studijních materiálů, vybavení 3. seznámení externích pracovníků (jsou-li) s programem HOT 5. METODIKA ČINNOSTI HNÍZDA Celková denní časová dotace: Členění jednotlivého dne na vyučovací jednotky: Vyučovací jednotka: Počty a funkce personálu: Místo výuky 8 hodin Vyučovací hodiny + přestávka 30 min 60 minut UOV a učitel ZŠ 3 hod. učebna, 5 hod. dílna

5 1. Den (příklad) Čas: 7:30-11:00; 11:30-16:00 Název: Ruční zpracování dřeva (výběr tématu) Postup učitele: Sdělení vzdělávacích cílů, výklad s pomocí didaktických prostředků, praktická ukázka, kontrola plnění jednotlivých úkolů, zhodnocení činnosti Činnost účastníků: poslech výkladu (zapisování poznámek do pracovního listu), nácvik činností, prohlubování dovedností Získané vědomosti, zkušenosti: technologický postup zpracování materiálu, správné používání nástrojů a dodržování bezpečnosti práce Technické prostředky: stroje a nástroje používané při práci na vybraném tématu 6. EVALUACE: Test viz. příloha č. 1 (povinný) Evaluační dotazník Praktická zkouška (testování) Studijní materiály pro pedagogy - pracovní listy pro zvolená témata - program Líhně zručnosti SŠt - doporučené postupy pedagogického vedení 7. PŘÍPRAVA PROVOZOVATELE NA JEDNOTLIVÝ BĚH a) příprava tematických plánů přihlédnutím k požadavkům ZŠ b) výběr a příprava materiálů, stanovení rozpočtu c) vytvoření spolehlivého realizačního týmu d) zpracování prezentací, výukových materiálů, pracovních listů e) zajistí vybavení potřebnou technikou, nářadím f) organizace exkurzí, odborných přednášek apod. podle povahy pracovní činnosti 8. PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ÚČAST V HNÍZDĚ - zajistit včas po dohodě s provozovatelem HOTu vhodný termín - specifikovat přesněji své požadavky na témata podle zaměření školy (v předstihu) - vyslat do hnízda vhodného pedagoga (ne za trest)

6 Program pro žáky základních škol MODUL POBYT (3 DENNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY ZŠ) Hlavní cíl 1. STANOVENÍ CÍLŮ Seznámit žáky základních škol a jejich prostřednictvím rodiče a další osoby s existencí technických oborů, umožnit jim reflektovat tuto skutečnost vlastními prožitky a předat informace o dalším postupu v případě zájmu. Popis hlavního cíle: Zvýšení zájmu žáků ZŠ a zainteresované veřejnosti o řemeslné a technické činnosti. Vyvolat v žácích uspokojivý pocit z dobře vykonané tvořivé práce, která mnohdy dokáže zvýšit jejich sebepoznání a sebevědomí. Toto poznání jim umožní správně, a s určitou měrou informací, rozhodovat o své volbě řemesla, kterému by se chtěli následně vyučit. Indikátory úspěchu: Zvýšený zájem o řemeslo, motivace a informovanost při volbě technických oborů, odstranění negativního respektu z dílenských oborů. Způsoby hodnocení: test, dotazník, hodnocení kvality vyrobeného produktu apod. Základní cíle Základní cíl A: Indikátory úspěchu: dovednosti při ručním obrábění dřeva, správná volba a použití nástrojů, dokončení výrobku a jeho použitelnost Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku, test Prostředky realizace: prezentace podobných výrobků, představení a ukázky použití drobných mechanizovaných prostředků, exkurze po dílnách zaměřená na práci se dřevem Základní cíl B: Indikátory úspěchu: zvládání techniky košíkaření - korálkování, výběr a příprava materiálů, Způsoby evaluace: zhodnocení výrobku a posouzení jeho vzhledu Prostředky realizace: prezentace výrobků

7 Základní cíl C: Indikátory úspěchu: vytvoření originální a vkusné ozdoby nebo doplňku (podpora tvůrčího úsilí) Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku z hlediska funkce a estetiky Prostředky realizace: prohlídka různých výrobků, seznámení s různými technikami Souhrn prostředků realizace: 1. vše co bylo použito pro realizaci programu 2. materiálová náročnost přepočet na jednotku Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: Etapa 5: Příprava a výběr vhodných témat Stanovení rozpočtu a nákup materiálu Vypracování pedagogického plánu, metodiky Vlastní výukový program Závěrečné hodnocení 2. PŘÍPRAVA PEDAGOGA NA REALIZACI HOT: 1. pedagog splňuje požadavky na odbornost a disponuje dostatkem tvůrčí fantazie 2. příprava metodiky, učební osnovy, časového harmonogramu, příprava materiálů, strojů a zařízení, příprava studijních materiálů, vybavení 3. seznámení externích pracovníků (jsou-li) s programem HOT 3. SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM HOT: Představení hnízda a jeho vybavení, seznámení s organizačním řádem pracoviště. Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Seznámení s pedagogy.

8 4. METODIKA ČINNOSTI HNÍZDA Celková časová dotace: Členění disponibilního času: Vyučovací jednotka: Počty a funkce personálu: Místo výuky: 15 hodin 3 dny: 1. den 5 hodin 2. den - 5 hodin 3. den - 5 hodiny 60 minut UOV a učitel ZŠ Exkurze výroba Učebna Dílna 1. Den Čas: 8:00 13:00 Název: Seznámení s obory Postup učitele: Výklad, ukázka, kontrola, zhodnocení Činnost dětí: poslech, nácvik praktických činností, Získané vědomosti, zkušenosti: Technické prostředky: stroje a nástroje, technická zařízení a vybavení pracoviště 2. Den Čas:8:00 13:00 Název: Seznámení s obory strojírenství Postup učitele: doprovod Činnost dětí: exkurze v reálném prostředí provozu Získané vědomosti, zkušenosti: získání opravdové představy o odborné práci Technické prostředky: vybavení firmy - dílny

9 3. Den Čas:7:00 13:00 Název: Pokračování v plnění vybraného tématu Postup učitele: kontrola práce, upozornění na nedostatky, pomoc při dokončení výrobku, hodnocení Činnost dětí: upevňování získaných dovedností Získané vědomosti, zkušenosti: Schopnost vytvořit vlastní pílí skutečný výrobek Technické prostředky: stroje a nástroje, technická zařízení a vybavení pracoviště 5. PŘÍPRAVA PROVOZOVATELE NA JEDNOTLIVÝ BĚH a) příprava tematických plánů přihlédnutím k požadavkům ZŠ b) výběr a příprava materiálů, stanovení rozpočtu c) vytvoření spolehlivého realizačního týmu d) zpracování prezentací, výukových materiálů, pracovních listů e) zajistí vybavení potřebnou technikou, nářadím f) organizace exkurzí, odborných přednášek apod. podle povahy pracovní činnosti 6. PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ÚČAST V HNÍZDĚ - zajistit včas po dohodě s provozovatelem HOTu vhodný termín - specifikovat přesněji své požadavky na témata podle zaměření školy (v předstihu) - vyslat do hnízda vhodného pedagoga - předběžně zjistit druhy oborů a činností o které mají žáci zájem MODUL POZNEJ (1 DENNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY ZŠ) Hlavní cíl 1. STANOVENÍ CÍLŮ Seznámit žáky základních škol a jejich prostřednictvím rodiče a další osoby s existencí technických oborů, umožnit jim reflektovat tuto skutečnost vlastními prožitky a předat informace o dalším postupu v případě zájmu.

10 Popis hlavního cíle: Zvýšení zájmu žáků ZŠ a zainteresované veřejnosti o řemeslné a technické činnosti. Vyvolat v žácích uspokojivý pocit z dobře vykonané tvořivé práce, která mnohdy dokáže zvýšit jejich sebepoznání a sebevědomí. Toto poznání jim umožní správně, a s určitou měrou informací, rozhodovat o své volbě řemesla, kterému by se chtěli následně vyučit. Indikátory úspěchu: Zvýšený zájem o řemeslo, motivace a informovanost při volbě technických oborů, odstranění negativního respektu z dílenských oborů. Způsoby hodnocení: test, dotazník, hodnocení kvality vyrobeného produktu apod. Základní cíle Základní cíl A: Indikátory úspěchu: dovednosti při ručním obrábění dřeva, správná volba a použití nástrojů, dokončení výrobku a jeho použitelnost Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku, test Prostředky realizace: prezentace podobných výrobků, představení a ukázky použití drobných mechanizovaných prostředků, exkurze po dílnách zaměřená na práci se dřevem Základní cíl B: Indikátory úspěchu: zvládání techniky košíkaření - korálkování, výběr a příprava materiálů, Způsoby evaluace: zhodnocení výrobku a posouzení jeho vzhledu Prostředky realizace: prezentace výrobků Základní cíl C: Indikátory úspěchu: vytvoření originální a vkusné ozdoby nebo doplňku (podpora tvůrčího úsilí) Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku z hlediska funkce a estetiky Prostředky realizace: prohlídka různých výrobků, seznámení s různými technikami Souhrn prostředků realizace: 3. vše co bylo použito pro realizaci programu

11 4. materiálová náročnost přepočet na jednotku Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: Etapa 5: Příprava a výběr vhodných témat Stanovení rozpočtu a nákup materiálu Vypracování pedagogického plánu, metodiky Vlastní výukový program Závěrečné hodnocení 2. PŘÍPRAVA PEDAGOGA NA REALIZACI HOT: 1. pedagog splňuje požadavky na odbornost a disponuje dostatkem tvůrčí fantazie 2. příprava metodiky, učební osnovy, časového harmonogramu, příprava materiálů, strojů a zařízení, příprava studijních materiálů, vybavení 3. seznámení externích pracovníků (jsou-li) s programem HOT 3. SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM HOT: Představení hnízda a jeho vybavení, seznámení s organizačním řádem pracoviště. Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Seznámení s pedagogy. 4. METODIKA ČINNOSTI HNÍZDA Celková denní časová dotace: Členění jednotlivého dne na vyučovací jednotky: Vyučovací jednotka: Počty a funkce personálu: Místo výuky 8 hodin Vyučovací hodiny + přestávka 30 min 60 minut UOV a učitel ZŠ 3 hod. učebna, 5 hod. dílna 1. Den (příklad) Čas: 7:30-11:00; 11:30-16:00 Název: Ruční zpracování dřeva (výběr tématu)

12 Postup učitele: Sdělení vzdělávacích cílů, výklad s pomocí didaktických prostředků, praktická ukázka, kontrola plnění jednotlivých úkolů, zhodnocení činnosti Činnost účastníků: poslech výkladu (zapisování poznámek do pracovního listu), nácvik činností, prohlubování dovedností Získané vědomosti, zkušenosti: technologický postup zpracování materiálu, správné používání nástrojů a dodržování bezpečnosti práce Technické prostředky: stroje a nástroje používané při práci na vybraném tématu 5. PŘÍPRAVA PROVOZOVATELE NA JEDNOTLIVÝ BĚH a) příprava tematických plánů přihlédnutím k požadavkům ZŠ b) výběr a příprava materiálů, stanovení rozpočtu c) vytvoření spolehlivého realizačního týmu d) zpracování prezentací, výukových materiálů, pracovních listů e) zajistí vybavení potřebnou technikou, nářadím f) organizace exkurzí, odborných přednášek apod. podle povahy pracovní činnosti 6. PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ÚČAST V HNÍZDĚ - zajistit včas po dohodě s provozovatelem HOTu vhodný termín - specifikovat přesněji své požadavky na témata podle zaměření školy (v předstihu) - vyslat do hnízda vhodného pedagoga (ne za trest)

13 EVALUACE A DOKUMENTACE BĚHU HNÍZDA Evaluace žáků: Zhodnocení výrobku popř. pracovní činnosti Vyhodnocení závěrečného testu Evaluace vybraných učitelů: Evaluační dotazník Dokumentace běhu: Prezenční listina Fotodokumentace výrobků Dotazníky Testy Zpracoval: Bc. Karel Novák Datum: Podpis: Schválil/-a: Datum: Podpis: Přílohy:

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 L HNÍZDA ODBORNOSTI A TECHNIKY HOT PEDAGOGICKÝ PROGRAM ÚDAJE O HNÍZDĚ Provozovatel hnízda: Oborová specifikace hnízda: Střední škola automobilní a informatiky Automobily - opravárenství Adresa hnízda: SŠAI-Auto Libuš, Dobronická 1216, Praha 4 Libuš; Plynárenská 99a Praha 10- Bohdalec Odpovědný zástupce školy: Funkce: ZŘ SZ Kontakt: Odpovědný pracovník hnízda: Funkce: ZŘOV Mobil: Pedagogický program pro pedagogy 1. HLAVNÍ CÍL: Seznámit učitele základních škol a jejich prostřednictvím žáky a další osoby ZŠ s existencí technických oborů, umožnit jim reflektovat tuto skutečnost vlastními prožitky a předat informace o dalším postupu v případě zájmu.

28 Popis hlavního cíle: seznámení s vybavením dílen jednotlivých oborů, jednoduché operace: automechanik, autotronik vyvážení kola, nalepení závaží, ukázka-diagnostika automobilu (např. geometrie podvozku, komunikace s řídící jednotkou apod.), bezpečnost (aktivní a pasivní prvky bezpečnosti, trenažer převrácení), autolakýrník - příprava a rozleštění laku pomocí leštičky a speciálních past, koloristika, míchání barev ukázka, karosář - rovnání dílu karoserie pomocí spotovací pistole, rovnací stolice-ukázka ruční práce výroba jednoduchého produktu z plechu Indikátory úspěchu: Zná, umí, má dostatek informací pro rozhodování ve volbě povolání, je schopen předat zkušenost dalším zájemcům, Způsoby hodnocení: vlastní praktická zkušenost, zhodnocení zvládnutí učitelem odborného vyučování, pocit z dobře vykonané práce Popis hlavního cíle: 1. Seznámení střední školy konkrétní učební a studijní obory. SŠAI vyučuje technické obory studijní AUTOTRONIK Obory učební - MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - KAROSÁŘ - AUTOLAKÝRNÍK 2. Organizace teoretické a hlavně odborné výuky. U studijního oboru autotronik se střídá teorie s praxí v poměru 3 ku 1 tj. tři týdny teoretického vyučování a týden praktického výcviku v měsíci. U učebních oborů je to 1 ku1 tj. týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Teorie probíhá ve škole na adrese Weilova 4 v klasických učebnách pro všeobecné vyučovací předměty a odborných učebnách, vybavených prostředím a pomůckami pro příslušný obor. Praktický a odborný výcvik probíhá na odloučených pracovištích Praha Libuš, Dobronická 1216/28 a Praha Bohdalec, Plynárenská 99a. Dále se využívá možnost spolupráce se smluvními partnery (cca 25 autoservisů) na území prahy a okolí, kde provádí výuku vybraní žáci. 3. Seznámení s náplní jednotlivých oborů v odborném výcviku, základní dovednosti a znalosti. Vybavení pracovišť, organizace žáků při odborném výcviku, činnost žáků při výuce konkrétního zadání úkolu. Korekce práce žáků při zpracovávání úkolu (tématu). Vyhodnocení práce. 2. SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM HOT: Před zahájením celého HOT dne budou všichni účastníci provedeni dílenskými prostory Auto Libuš, budou jim představena jednotlivá pracoviště s důrazem na ta, která si budou moci sami vyzkoušet. Dále budou seznámeni s celkovou organizací HOT dne, s prostory, ve kterých se budou pohybovat, s jednotlivými učiteli, s potřebným zázemím (místo pro odpočinek, WC, občerstvení apod.) a se zásadami BOZP. 3. PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH CÍLŮ: Jednotlivé cíle A: Vyvážení kola B: Rozleštění laku C: Rovnání dílu karoserie D: Ruční práce

29 Základní cíl A: Vyvážení kola Indikátory úspěchu: Správný technologický postup, správná identifikace hodnoty závaží a jeho umístění na disk kola Způsoby evaluace: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Prostředky realizace: Vyvažovačka, kompletní kolo, nalepovací závaží Základní cíl B: Rozleštění laku speciální pastou a leštičkou Indikátory úspěchu: Správný technologický postup, kvalita laku Způsoby evaluace: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Prostředky realizace: Samostatný díl karoserie automobilu, leštička, lešticí pasta, pracovní oděv, pracovní ochranné pomůcky Základní cíl C: Rovnání samostatného dílu karoserie Indikátory úspěchu: Správný technologický postup, kvalita vyrovnaného plechového dílu Způsoby evaluace: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Prostředky realizace: Samostatný díl karoserie automobilu, upevňovací rám, spotovací pistole, pracovní oděv, pracovní ochranné pomůcky Základní cíl D: Ruční práce Indikátory úspěchu: Správný technologický postup, úspěšné dokončení výrobku v čase, kvalita výrobku Způsoby evaluace: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Prostředky realizace: Pozinkovaný plech, rýsovací jehla, měřítko, pilník, raznice, kladivo

30 4. PŘÍPRAVA PEDAGOGA STŘEDNÍ ŠKOLY NA REALIZACI HOT: Všichni zapojení pedagogové, učitelé odborného výcviku jsou zkušení a plně kvalifikovaní odborníci s dlouholetou praxí. Jsou schopni nejenom dokonale prezentovat daný úkol, ale také vysvětlit správný postup, upozornit na krizová místa, podat pomocnou ruku či radu a v neposlední řadě poskytnou odbornou zpětnou vazbu. Mají jednoznačně stanovena pravidla realizace od výstroje, pracovních pomůcek, organizaci místa až po zásady BOZP. Zvolené úkoly patří mezi běžné úkony žáka příslušného oboru, proto vybraní učitelé dokonale znají kompletní technologický postup. Bylo pouze nutné upravit časovou dotaci s ohledem na nezapracované a nezkušené učitele ZŠ. Na začátku každého úkolu budou všichni účastníci seznámeni s pracovním úkolem, správným technologickým postupem, s pomůckami, včetně zaškolení o obsluze a o BOZP. 5. METODIKA ČINNOSTI HNÍZDA Celková časová dotace: Členění disponibilního času: Vyučovací jednotka: Počty a funkce personálu: Místo výuky 5 hodin 1 hod. zákl. informace, BOZP 4 hod. praktická činnost 45 minut 4x UOV Vedoucí servisu učitel ZŠ 1. hod. učebna, hod. dílna 1. Den Čas: 8:00 příprava jednotlivých pracovních úkolů, kontrola vybavenosti, zásoba materiálu, funkčnost strojů a pomůcek 9:00 zahájení HOT dne úvodní informativní hodina 9:45 práce ve skupinách na jednotlivých stanovištích 3 stanoviště, střídání vždy po 1 vyučovací jednotce 12:00 zhodnocení, závěr, ukončení Název: Praktické seznámení s auto obory při využitím konkrétních pracovních činností Postup učitele: Seznámení s úkolem, vysvětlení, zadání, proškolení, pomoc, rada, závěrečné zhodnocení Činnost učitelů ZŠ: Praktická činnost zaměřená na dílčí pracovní dovednosti příslušného oboru Získané vědomosti, zkušenosti: Jasná a konkrétní představa o pracovní činnosti v příslušném učebním oboru Technické prostředky: Vyvažovačka kol, spotovací pistole, leštička, dílenské prostory, zvedáky, učebna

31 6. EVALUACE: Test viz příloha Veškeré činnosti v HOT budou praktické s přímou a bezprostřední zpětnou vazbou od učitele odborného výcviku, navíc vlastní výrobek Studijní materiály pro pedagogy Pro každého účastníka HOT bude připraven soubor informací o škole, o vyučovaných oborech a o způsobu přijímání. Dále obdrží základní popis technologického postupu daného pracovního úkolu. Pro zájemce bude připraven i ŠVP daného oboru. Obojí ve formě tištěné nebo na CD. 7. PŘÍPRAVA PROVOZOVATELE NA JEDNOTLIVÝ BĚH Součástí HOT dne budou kromě prohlídky dílen a proškolení na učebně, především pracovní úkoly realizované v jednotlivých odborných dílnách na specifických stanovištích. Tato stanoviště budou trvalou součástí dílenských prostor, proto si nevyžadují speciální přípravy. Výjimku tvoří úprava pro předpokládaný počet přítomných na jednotlivých stanovištích - až 10 učitelů. Z tohoto důvodu je nutné připravit odpočinkové, vyčkávací místo, z kterého je navíc možné sledovat praktikujícího. Pro zdárný průběh praktických úkolů je nutné mít vše v perfektním stavu a zajištěno dostatečným počtem potřebného materiálu. Jednotliví učitelé budou mít jasně zadané úkoly, které budou mít připraveny pro několikanásobné opakování. Oslovení škol, případná osobní návštěva, dohoda termínů a poskytnutí závěrečné zpětné vazby bude povinnosti organizátora HOT. 8. PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ÚČAST V HNÍZDĚ Z pohledu organizátora HOT není potřeba žádné zvláštní přípravy, vše potřebné je zajištěno až na místě samém.

32 Program pro žáky základních škol MODUL POBYT (3 DENNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY ZŠ) Hlavní cíl 1. STANOVENÍ CÍLŮ Seznámit žáky základních škol a jejich prostřednictvím rodiče a další osoby s existencí technických oborů, umožnit jim reflektovat tuto skutečnost vlastními prožitky a předat informace o dalším postupu v případě zájmu. Popis hlavního cíle: seznámení s vybavením dílen jednotlivých oborů, jednoduché operace: automechanik, autotronik vyvážení kola, nalepení závaží, ukázka-diagnostika automobilu (např. geometrie podvozku, komunikace s řídící jednotkou apod.), bezpečnost (aktivní a pasivní prvky bezpečnosti, trenažer převrácení), autolakýrník - příprava a rozleštění laku pomocí leštičky a speciálních past, koloristika, míchání barev ukázka, karosář - rovnání dílu karoserie pomocí spotovací pistole, rovnací stolice-ukázka ruční práce výroba jednoduchého produktu z plechu Indikátory úspěchu: Zná, umí, má dostatek informací pro rozhodování ve volbě povolání, je schopen předat zkušenost dalším zájemcům, Způsoby hodnocení: vlastní praktická zkušenost, zhodnocení zvládnutí učitelem odborného vyučování, pocit z dobře vykonané práce Základní cíle Základní cíl A: Vyvážení kola Indikátory úspěchu: Správný technologický postup, správná identifikace hodnoty závaží a jeho umístění na disk kola Způsoby evaluace: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Prostředky realizace: Vyvažovačka, kompletní kolo, nalepovací závaží

33 Základní cíl B: Rozleštění laku speciální pastou a leštičkou Indikátory úspěchu: Správný technologický postup, kvalita laku Způsoby evaluace: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Prostředky realizace: Samostatný díl karoserie automobilu, leštička, lešticí pasta, pracovní oděv, pracovní ochranné pomůcky Základní cíl C: Rovnání samostatného dílu karoserie Indikátory úspěchu: Správný technologický postup, kvalita vyrovnaného plechového dílu Způsoby evaluace: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Prostředky realizace: Samostatný díl karoserie automobilu, upevňovací rám, spotovací pistole, pracovní oděv, pracovní ochranné pomůcky Základní cíl D: Ruční práce Indikátory úspěchu: Správný technologický postup, úspěšné dokončení výrobku v čase, kvalita výrobku Způsoby evaluace: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Prostředky realizace: Pozinkovaný plech, rýsovací jehla, měřítko, pilník, raznice, kladivo Souhrn prostředků realizace: Materiály: Vyvážení kola-vyvažovačka, demontážní stroj, vyvažovací závaží, základní nářadí na demontáž a montáž Úprava povrchu blatník automobilu, speciální sada na rozleštění laku, leštička Rovnání dílu karosérie dveře automobilu, spotovací stroj, Ruční výrobky destička se závity pásovina 5mm, vrtáky, závitníky, vratidlo, rýsovací jehla, pilník, kladivo, rukavice, měřítko jmenovka pozinkovaný plech 1mm, pákové nůžky, raznice, měřítko, rýsovací jehla, kladivo, pilníky

34 Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: Etapa 5: Volba a výběr vhodných pracovních úkonů, časová náročnost, zvládnutelnost, materiálové náklady, finanční zatížení Seznam požadovaného materiálního zajištění, volba dodavatelů-cenová analýza, objednávka, vlastní nákup Příprava pracovní náplně jednotlivých pracovišť z pohledu technologického postupu, materiálního a odborného zajištění, prostorové náročnosti a BOZP Vlastní praktická činnost, celá skupina rozdělena na 3 menší podskupiny, z důvodu maximálního zapojení každého účastníka. Průběžné hodnocení učitelem odborného výcviku, pocit z dobře vykonané práce, srovnání s konkurencí 2. PŘÍPRAVA PEDAGOGA NA REALIZACI HOT: Všichni zapojení pedagogové, učitelé odborného výcviku jsou zkušení a plně kvalifikovaní odborníci s dlouholetou praxí. Jsou schopni nejenom dokonale prezentovat daný úkol, ale také vysvětlit správný postup, upozornit na krizová místa, podat pomocnou ruku či radu a v neposlední řadě poskytnou odbornou zpětnou vazbu. Mají jednoznačně stanovena pravidla realizace od výstroje, pracovních pomůcek, organizaci místa až po zásady BOZP. Zvolené úkoly patří mezi běžné úkony žáka příslušného oboru, proto vybraní učitelé dokonale znají kompletní technologický postup. Bude pouze nutné upravit časovou dotaci s ohledem na nezkušenost a nezapracovanost žáků ZŠ. Na začátku každého úkolu budou všichni účastníci seznámeni s pracovním úkolem, správným technologickým postupem, s pomůckami, včetně zaškolení o obsluze a o BOZP. 3. SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM HOT: Před zahájením celého HOT dne budou všichni účastníci provedeni dílenskými prostory Auto Libuš, budou jim představena jednotlivá pracoviště s důrazem na ta, která si budou moci sami vyzkoušet. Dále budou seznámeni s celkovou organizací HOT dne, s prostory, ve kterých se budou pohybovat, s jednotlivými učiteli, s potřebným zázemím (místo pro odpočinek, WC, občerstvení apod.) a se zásadami BOZP. 4. METODIKA ČINNOSTI HNÍZDA Celková časová dotace: Členění disponibilního času: Vyučovací jednotka: Počty a funkce personálu: Místo výuky: 15 hodin 3 dny: 1. den - 5 hodin 2. den - 5 hodin 3. den - 5 hodiny 45 minut 4x UOV Vedoucí servisu učitel ZŠ 1. hod. učebna, hod. dílna 1. Den Čas: 8:00 příprava jednotlivých pracovních úkolů, kontrola vybavenosti, zásoba materiálu, funkčnost strojů a pomůcek 9:00 zahájení HOT dne úvodní motivačně informativní hodina, BOZP 9:45 práce ve skupinách na jednotlivých stanovištích: Sk. A Vyvážení kola Sk. B Rovnání dílu karoserie a rozleštění laku Sk. C Ruční práce 12:00 zhodnocení, závěr, ukončení

35 Název: Praktické seznámení s auto obory při využitím konkrétních pracovních činností Postup učitele: Seznámení s úkolem, vysvětlení, zadání, proškolení, pomoc, rada, závěrečné zhodnocení Činnost dětí: Praktická činnost zaměřená na dílčí pracovní dovednosti příslušného oboru Získané vědomosti, zkušenosti: Jasná a konkrétní představa o pracovní činnosti v příslušném učebním oboru Technické prostředky: Vyvažovačka kol, spotovací pistole, leštička, dílenské prostory, ruční nástroje, spotřební materiál, zvedáky, učebna, prostředky BOZP 2. den Čas: 8:00 příprava jednotlivých pracovních úkolů, kontrola vybavenosti, zásoba materiálu, funkčnost strojů a pomůcek 9:00 zahájení HOT dne úvodní motivačně informativní hodina, BOZP 9:45 práce ve skupinách na jednotlivých stanovištích: Sk. A Ruční práce Sk. B Vyvážení kola Sk. C Rovnání dílu karoserie a rozleštění laku 12:00 zhodnocení, závěr, ukončení Název: Praktické seznámení s auto obory při využitím konkrétních pracovních činností Postup učitele: Seznámení s úkolem, vysvětlení, zadání, proškolení, pomoc, rada, závěrečné zhodnocení Činnost dětí: Praktická činnost zaměřená na dílčí pracovní dovednosti příslušného oboru Získané vědomosti, zkušenosti: Jasná a konkrétní představa o pracovní činnosti v příslušném učebním oboru Technické prostředky: Vyvažovačka kol, spotovací pistole, leštička, dílenské prostory, ruční nástroje, spotřební materiál, zvedáky, učebna, prostředky BOZP 3. den Čas: 8:00 příprava jednotlivých pracovních úkolů, kontrola vybavenosti, zásoba materiálu, funkčnost strojů a pomůcek 9:00 zahájení HOT dne úvodní motivačně informativní hodina, BOZP 9:45 práce ve skupinách na jednotlivých stanovištích: Sk. A Rovnání dílu karoserie a rozleštění laku Sk. B Ruční práce Sk. C Vyvážení kola

36 12:00 zhodnocení, závěr, ukončení Název: Praktické seznámení s auto obory při využitím konkrétních pracovních činností Postup učitele: Seznámení s úkolem, vysvětlení, zadání, proškolení, pomoc, rada, závěrečné zhodnocení Činnost dětí: Praktická činnost zaměřená na dílčí pracovní dovednosti příslušného oboru Získané vědomosti, zkušenosti: Jasná a konkrétní představa o pracovní činnosti v příslušném učebním oboru Technické prostředky: Vyvažovačka kol, spotovací pistole, leštička, dílenské prostory, ruční nástroje, spotřební materiál, zvedáky, učebna, prostředky BOZP 5. PŘÍPRAVA PROVOZOVATELE NA JEDNOTLIVÝ BĚH Součástí HOT dne budou kromě prohlídky dílen a proškolení na učebně, především pracovní úkoly realizované v jednotlivých odborných dílnách na specifických stanovištích. Tato stanoviště budou trvalou součástí dílenských prostor, proto si nevyžadují speciální přípravy. Výjimku tvoří úprava pro předpokládaný počet přítomných na jednotlivých stanovištích - až 10 žáků. Z tohoto důvodu je nutné připravit odpočinkové, vyčkávací místo, z kterého je navíc možné sledovat praktikujícího. Pro zdárný průběh praktických úkolů je nutné mít vše v perfektním stavu a zajištěno dostatečným počtem potřebného materiálu. Jednotliví učitelé budou mít jasně zadané úkoly, které budou mít připraveny pro několikanásobné opakování. Oslovení škol, případná osobní návštěva, dohoda termínů a poskytnutí závěrečné zpětné vazby bude povinnosti organizátora HOT. 6. PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ÚČAST V HNÍZDĚ Z pohledu organizátora HOT není potřeba žádné zvláštní přípravy, vše potřebné je zajištěno až na místě samém.

37 MODUL POZNEJ (1 DENNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY ZŠ) 1. STANOVENÍ CÍLŮ Hlavní cíl Seznámit žáky základních škol a jejich prostřednictvím rodiče a další osoby s existencí technických oborů, umožnit jim reflektovat tuto skutečnost vlastními prožitky a předat informace o dalším postupu v případě zájmu. Popis hlavního cíle: seznámení s vybavením dílen jednotlivých oborů, jednoduché operace: automechanik, autotronik vyvážení kola, nalepení závaží, ukázka-diagnostika automobilu (např. geometrie podvozku, komunikace s řídící jednotkou apod.), bezpečnost (aktivní a pasivní prvky bezpečnosti, trenažer převrácení), autolakýrník - příprava a rozleštění laku pomocí leštičky a speciálních past, koloristika, míchání barev ukázka, karosář - rovnání dílu karoserie pomocí spotovací pistole, rovnací stolice-ukázka ruční práce výroba jednoduchého produktu z plechu Indikátory úspěchu: Zná, umí, má dostatek informací pro rozhodování ve volbě povolání, je schopen předat zkušenost dalším zájemcům, Způsoby hodnocení: vlastní praktická zkušenost, zhodnocení zvládnutí učitelem odborného vyučování, pocit z dobře vykonané práce Základní cíle Základní cíl A: Vyvážení kola Indikátory úspěchu: Správný technologický postup, správná identifikace hodnoty závaží a jeho umístění na disk kola Způsoby evaluace: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Prostředky realizace: Vyvažovačka, kompletní kolo, nalepovací závaží Základní cíl B: Rozleštění laku speciální pastou a leštičkou Indikátory úspěchu: Správný technologický postup, kvalita laku Způsoby evaluace: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Prostředky realizace: Samostatný díl karoserie automobilu, leštička, lešticí pasta, pracovní oděv, pracovní ochranné pomůcky

38 Základní cíl C: Rovnání samostatného dílu karoserie Indikátory úspěchu: Správný technologický postup, kvalita vyrovnaného plechového dílu Způsoby evaluace: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Prostředky realizace: Samostatný díl karoserie automobilu, upevňovací rám, spotovací pistole, pracovní oděv, pracovní ochranné pomůcky Základní cíl D: Ruční práce Indikátory úspěchu: Správný technologický postup, úspěšné dokončení výrobku v čase, kvalita výrobku Způsoby evaluace: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Prostředky realizace: Pozinkovaný plech, rýsovací jehla, měřítko, pilník, raznice, kladivo Souhrn prostředků realizace: Vyvažovačka, kompletní kolo, nalepovací závaží Samostatný díl karoserie automobilu, leštička, lešticí pasty, pracovní oděv, pracovní ochranné pomůcky Samostatný díl karoserie automobilu, upevňovací rám, spotovací pistole, pracovní oděv, pracovní ochranné pomůcky Pozinkovaný plech, rýsovací jehla, měřítko, pilník, raznice, kladivo

39 Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: Etapa 5: Volba a výběr vhodných pracovních úkonů, časová náročnost, zvládnutelnost, materiálové náklady, finanční zatížení Seznam požadovaného materiálního zajištění, volba dodavatelů-cenová analýza, objednávka, vlastní nákup Příprava pracovní náplně jednotlivých pracovišť z pohledu technologického postupu, materiálního a odborného zajištění, prostorové náročnosti a BOZP Vlastní praktická činnost, celá skupina rozdělena na 3 menší podskupiny, z důvodu maximálního zapojení každého účastníka. Průběžné hodnocení učitelem odborného výcviku, pocit z dobře vykonané práce, srovnání s konkurencí 1. PŘÍPRAVA PEDAGOGA NA REALIZACI HOT: Všichni zapojení pedagogové, učitelé odborného výcviku jsou zkušení a plně kvalifikovaní odborníci s dlouholetou praxí. Jsou schopni nejenom dokonale prezentovat daný úkol, ale také vysvětlit správný postup, upozornit na krizová místa, podat pomocnou ruku či radu a v neposlední řadě poskytnou odbornou zpětnou vazbu. Mají jednoznačně stanovena pravidla realizace od výstroje, pracovních pomůcek, organizaci místa až po zásady BOZP. Zvolené úkoly patří mezi běžné úkony žáka příslušného oboru, proto vybraní učitelé dokonale znají kompletní technologický postup. Bylo pouze nutné upravit časovou dotaci s ohledem na nezapracované a nezkušené žáky ZŠ. Na začátku každého úkolu byli všichni účastníci seznámeni s pracovním úkolem, správným technologickým postupem, s pomůckami, včetně zaškolení o obsluze a o BOZP. 2. SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM HOT: Před zahájením celého HOT dne byli všichni účastníci provedení dílenskými prostory Auto Libuš, byla jim představena jednotlivá pracoviště s důrazem na ta, která si budou moci sami vyzkoušet. Dále byli seznámeni s celkovou organizací HOT dne, s prostory, ve kterých se budou pohybovat, s jednotlivými učiteli, s potřebným zázemím (místo pro odpočinek, WC, občerstvení apod.) a se zásadami BOZP. 3. METODIKA ČINNOSTI HNÍZDA Celková časová dotace: Členění disponibilního času: Vyučovací jednotka: Počty a funkce personálu: Místo výuky 5 hodin 1 hod. zákl. informace, BOZP 4 hod. praktická činnost 45 minut 4x UOV Vedoucí servisu učitel ZŠ 1. hod. učebna, hod. dílna 1. Den Čas: 8:00 příprava jednotlivých pracovních úkolů, kontrola vybavenosti, zásoba materiálu, funkčnost strojů a pomůcek 9:00 zahájení HOT dne úvodní informativní hodina 9:45 práce ve skupinách na jednotlivých stanovištích 3 stanoviště, střídání vždy po 1 vyučovací jednotce 12:00 zhodnocení, závěr, ukončení Název: Praktické seznámení s auto obory při využitím konkrétních pracovních činností

40 Postup učitele: Seznámení s úkolem, vysvětlení, zadání, proškolení, pomoc, rada, závěrečné zhodnocení Činnost dětí: Praktická činnost zaměřená na dílčí pracovní dovednosti příslušného oboru Získané vědomosti, zkušenosti: Jasná a konkrétní představa o pracovní činnosti v příslušném učebním oboru Technické prostředky: Vyvažovačka kol, spotovací pistole, leštička, dílenské prostory, zvedáky, učebna 4. PŘÍPRAVA PROVOZOVATELE NA JEDNOTLIVÝ BĚH Součástí HOT dne jsou kromě prohlídky dílen a proškolení na učebně, především pracovní úkoly realizované v jednotlivých odborných dílnách na specifických stanovištích. Tato stanoviště jsou trvalou součástí dílenských prostor, proto si nevyžadují speciální přípravy. Výjimku tvoří úprava pro předpokládaný počet přítomných na jednotlivých stanovištích - až 10 žáků. Z tohoto důvodu je nutné připravit odpočinkové, vyčkávací místo, z kterého je navíc možné sledovat praktikujícího. Pro zdárný průběh praktických úkolů je nutné mít vše v perfektním stavu a zajištěno dostatečným počtem potřebného materiálu. Jednotliví učitelé mají jasně zadané úkoly, které mají připraveny pro několikanásobné opakování. Oslovení škol, případná osobní návštěva, dohoda termínů a poskytnutí závěrečné zpětné vazby je povinnosti organizátora HOT. 5. PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ÚČAST V HNÍZDĚ Z pohledu organizátora HOT není potřeba žádné zvláštní přípravy, vše potřebné je zajištěno až na místě samém.

41 EVALUACE A DOKUMENTACE BĚHU HNÍZDA Evaluace žáků: Přímý a průběžný dohled učitele odborného výcviku, bezprostřední poskytování zpětné vazby, srovnání s konkurencí, pocit z dobře vykonané práce Evaluace rodičů a dalších skupin: Informace od přímého účastníka HOT, pocity, zážitky, zkušenosti, poznatky vhodné pro volbu povolání. Evaluace vybraných učitelů: Zástupce ZŠ bude po účasti na HOT schopen fundovaně informovat o náplni jednotlivých auto oborů, ale také o kvalitě přípravy žáka na příslušné škole Dokumentace běhu: Fotodokumentace, prezenční listiny, evaluační dotazníky Zpracoval/-a: Ing. F. Neubauer Datum: Podpis: Schválil/-a: Datum: Podpis: Přílohy: Příloha č.1: Vzorový test pro pedagogy základních škol

42 HNÍZDA ODBORNOSTI A TECHNIKY HOT PEDAGOGICKÝ PROGRAM ÚDAJE O HNÍZDĚ Provozovatel hnízda: Oborová specifikace hnízda: Střední škola umělecká a řemeslná práce se dřevem, nábytkářská výroba Adresa hnízda: Nový Zlíchov 1, Praha 5 Odpovědný zástupce školy: Jana Porvichová Funkce: ředitelka Kontakt: Odpovědný pracovník hnízda: Miroslav Valachovič Funkce: učitel OV Mobil: Pedagogický program pro pedagogy 1. HLAVNÍ CÍL: Seznámit pedagogy partnerské základní školy a jejich prostřednictvím žáky této školy a další zainteresované osoby s možnostmi, prací a pracovním uplatněním truhlářů a nábytkářů, umožnit jim předávat informace o specifikách oborů zpracovávajících dřevo, s názornou ukázkou a pomoci s dalším postupem v případě zájmu. Popis hlavního cíle: Pedagogové partnerské školy se seznámí s pracovištěm partnerské střední školy (s prostředím HOT), s podmínkami a požadavky bezpečnosti práce. S lektory HOT dohodnou obsah vzdělávací činnosti svých žáků. V rámci přípravy vzdělávacího programu si pod vedením lektorů HOT pilotně vyzkouší konkrétní práce, které budou poté určeny pro žáky.

43 Indikátory úspěchu: Pedagog absolvent přípravného a pilotního programu HOT pro pedagogy zná základní ruční nářadí truhláře a umí ho správně použít. Vyrobí a dokončí jeden truhlářský a jeden řezbářský výrobek (včetně závěrečné povrchové úpravy). Způsoby hodnocení: Vyhodnocena bude docházka, úspěšným absolventem je pedagog, který absolvuje 80 % výuky. Dále budou vyhodnoceny výrobky slovní hodnocení provede lektor HOT. 2. SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM HOT: V rámci úvodní části přípravného programu pro pedagogy budou účastníci seznámeni s pravidly BOZP, a to nejen pro dospělé pracovníky (učitele), ale také pro žáky, aby tato pravidla mohli žákům tlumočit. Zároveň bude v úvodní části provedena exkurze po celém pracovišti SŠ z důvodu dobré orientace (umístění dílen, strojů, sociálního zázemí). V rámci vlastní pracovní činnosti se pedagogové seznámí s rozvržením konkrétního pracoviště (dílny), s umístěním hoblic, nářadí, pomůcek, nástrojů a materiálu. Budou poučeni také o bezpečnosti pohybu v dílně při práci větší skupiny. 3. PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH CÍLŮ: Účastník pedagog používá vybavení dílny, bez omezení ruční mechanické nářadí, s omezením ruční elektrické nářadí. Účastník nesmí používat truhlářské stroje bez přímého dohledu lektora HOT. Materiál dostává od lektora HOT, nakládá s ním hospodárně a opatrně. Jednotlivé cíle Základní cíl A: A: účastník je seznámen s pracovištěm, ví, kde se nachází vybavení, dodržuje zásady BOZP, pohybuje se bezpečně po budově školy, ví, v jakých časových a prostorových mantinelech se smí pohybovat s žáky; účastník zná vzdělávací program HOT pro žáky, podílí se na jeho přípravě a realizaci, B: účastník řeže, hobluje, pracuje s dlátem, vyrobí truhlářský spoj, s pomocí spojů sestaví jednoduchý truhlářský výrobek (židlička) C: účastník pracuje s řezbářskými dláty, opracovává masiv, vyřezává reliéf, dokončí povrchovou úpravu, vyrobí jednoduchý řezbářský výrobek (miska) Indikátory úspěchu: bezpečný pohyb na pracovišti, orientace, organizační dovednosti, podíl na přípravě programu pro žáky, doprovod žáků a podíl na realizaci programu Způsoby evaluace: slovní zhodnocení činnosti pedagoga lektorem HOT, vyhodnocení péče o svěřené žáky Prostředky realizace: exkurze, přednáška, praktické sestavení programu a realizace, pomoc žákům při vlastní truhlářské a řezbářské práci Základní cíl B: Indikátory úspěchu: ovládání ručního nářadí pily, hoblíky, dláta; výběr vhodného materiálu masiv, brusný papír, sestavení spojů Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku lektorem HOT funkčnost výrobku

44 Prostředky realizace: prezentace, praktická činnost Základní cíl C: Indikátory úspěchu: ovládání ručního nářadí řezbářská dláta; kvalita prostorové řezby Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku lektorem HOT estetičnost výrobku Prostředky realizace: prezentace, praktická činnost 4. PŘÍPRAVA PEDAGOGA STŘEDNÍ ŠKOLY NA REALIZACI HOT: 1. požadavky na kompetence pedagoga (popř. pomocný personál) 2. příprava metodiky, osnovy, časového harmonogramu, příprava materiálů, příprava zařízení, příprava studijních materiálů, vybavení 3. seznámení externích pracovníků (jsou-li) s programem HOT 5. METODIKA ČINNOSTI HNÍZDA Celková časová dotace: Členění jednotlivého dne na vyučovací jednotky: Vyučovací jednotka: Počty a funkce personálu: Místo výuky 12 hodin 1. výukový den 2. výukový den 6 hodin 6 hodin 1 odpovědný pracovník školy 2 UOV dílna dílna 1. Den Čas: h včetně přestávek, 6 vyučovacích hodin Název: Práce truhláře Postup učitele: Seznámení s pracovištěm, BOZP, výklad a názorná ukázka, pomoc a kontrola, hodnocení Činnost účastníků: Akceptace BOZP, náslech, práce na výrobcích, řezání, hoblování, broušení, spoje, sestavení Získané vědomosti, zkušenosti: Účastník získá praktické zkušenosti z truhlářské práce (řezání, hoblování, broušení, spoje, lepení, kompletace výrobků, povrchová úprava), dále povědomost o vzdělávání v oborech zpracování dřeva. Technické prostředky: Použité vybavení: pily, hoblíky, rašple, brusný papír, truhlářská dláta, hoblice, svěrák, ruční elektrické nářadí. Prezentované vybavení: ruční elektrické nářadí, truhlářské stroje, CNC.

45 2. Den Čas: h včetně přestávek, 6 vyučovacích hodin Název: Práce řezbáře Postup učitele: Seznámení s pracovištěm, BOZP, výklad a názorná ukázka, pomoc a kontrola, hodnocení Činnost účastníků: Akceptace BOZP, náslech, práce na výrobcích, řezba, povrchové úpravy Získané vědomosti, zkušenosti: Účastník získá praktické zkušenosti z řezbářské práce (řezání, broušení, řezbování, povrchová úprava), dále povědomost o vzdělávání v oborech zpracování dřeva. Technické prostředky: Použité vybavení: různé typy řezbářských dlát, špachtle, brusný papír, hoblice, svěrák, ruční elektrické nářadí. Prezentované vybavení: ruční elektrické nářadí a jeho použití v řezbě 6. EVALUACE: slovní hodnocení cíle A praktické provedení truhlářského výrobku cíl B (hodnocení lektorem HOT) praktické provedení řezbářského výrobku cíl C (hodnocení lektorem HOT) Studijní materiály pro pedagogy účastníci nemají teoretický studijní materiál, odnesou si výrobky a praktické zkušenosti 7. PŘÍPRAVA PROVOZOVATELE NA JEDNOTLIVÝ BĚH Vybavení HOT příslušnou technikou truhlářské a řezbářské nářadí, nástroje, pomocný materiál; vybavení základním materiálem pro výrobu výrobků (dřevo, laky, lepidla, nátěrové hmoty, přípravky, ). Příprava realizačního týmu informace a proškolení lektorů, vytvoření programu- témata práce. Oslovení partnerské základní školy (dohoda ředitelů škol). 8. PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ÚČAST V HNÍZDĚ Fyzická příprava pedagogů na manuální práci, pracovní oděvy a obuv.

46 Program pro žáky základních škol MODUL POBYT (3 DENNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY ZŠ) Hlavní cíl 1. STANOVENÍ CÍLŮ Seznámit žáky základních škol a jejich prostřednictvím rodiče a další osoby s existencí technických oborů, umožnit jim reflektovat tuto skutečnost vlastními prožitky a předat informace o dalším postupu v případě zájmu. Popis hlavního cíle: popis konkrétních cílů pro daný program Indikátory úspěchu: ukazatel úspěchu jak lze prokázat úspěch programu Způsoby hodnocení: test, dotazník, hodnocení kvality vyrobeného produktu apod. Základní cíle Základní cíl A: Indikátory úspěchu: dokončený výrobek, ovládání stroje, zvládání techniky. Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku, test. Prostředky realizace: stoj, prezentace, beseda, exkurze Základní cíl B: Indikátory úspěchu: dokončený výrobek, ovládání stroje, zvládání techniky. Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku, test. Prostředky realizace: stoj, prezentace, beseda, exkurze. Základní cíl C: Indikátory úspěchu: dokončený výrobek, ovládání stroje, zvládání techniky. Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku, test. Prostředky realizace: stoj, prezentace, beseda, exkurze. Souhrn prostředků realizace:

47 1. vše co bylo použito pro realizaci programu 2. materiálová náročnost přepočet na jednotku Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: Etapa 5: Příprava Nákup Metodika Realizace Evaluace.. 2. PŘÍPRAVA PEDAGOGA NA REALIZACI HOT: 1. požadavky na kompetence pedagoga (popř. pomocný personál) 2. příprava metodiky, osnovy, časového harmonogramu, příprava materiálů, příprava zařízení, příprava studijních materiálů, vybavení 3. seznámení externích pracovníků (jsou-li) s programem HOT 3. SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM HOT: představení strojů, zařízení a vybavení, fungování HOT, seznámení s pedagogy, bezpečnostní pokyny, prostředí, ubytování 4. METODIKA ČINNOSTI HNÍZDA Celková časová dotace: Členění disponibilního času: Vyučovací jednotka: Počty a funkce personálu: Místo výuky: 16 hodin 3 dny: 1. den - 4 hodin 2. den - 6 hodin 3. den - 6 hodiny 1. Den 45 minut UOV a učitel ZŠ Exkurze výroba Učebna Dílna Čas: Název: Seznámení s obory strojírenství Postup učitele: Výklad, ukázka, kontrola, zhodnocení, doprovod Činnost dětí: nácvik, testování, zkoušení, poslech, vizualizace. Získané vědomosti, zkušenosti: Technické prostředky: použité stroje, zařízení, vybavení 5. PŘÍPRAVA PROVOZOVATELE NA JEDNOTLIVÝ BĚH vše co musí provozovatel připravit pro řádné fungování HOTu (vybavení HOT příslušnou technikou, příprava realizačního týmu, vytvoření programu, prezentací, testů, oslovení základních škol (jakým způsobem), zajištění odborných exkurzí, ubytování ) 6. PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ÚČAST V HNÍZDĚ vše co musí ZŠ připravit pro řádné fungování HOTu dle dohody ředitelů škol bude připraven podle zkušeností z modulu POZNEJ do budoucna

48 MODUL POZNEJ (1 DENNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY ZŠ) 1. STANOVENÍ CÍLŮ Hlavní cíl Seznámit žáky základních škol a jejich prostřednictvím rodiče a další osoby s existencí technických oborů, umožnit jim reflektovat tuto skutečnost vlastními prožitky a předat informace o dalším postupu v případě zájmu. Popis hlavního cíle: Seznámit žáky partnerské základní školy s možnostmi, prací a pracovním uplatněním truhlářů a nábytkářů, umožnit jim prakticky se seznámit s prací a obsahem oborů zpracovávajících dřevo, s názornou ukázkou. Seznámit je s požadavky bezpečnosti práce truhláře a řezbáře, Ukázat krásu a užitečnost řemesla. Indikátory úspěchu: aktivní účast žáků na programu (80 % účasti) výroba výrobků dokončení funkčních výrobků Způsoby hodnocení: kvalita vyrobených produktů Základní cíle Základní cíl A: Vštípit dětem úctu k řemeslu, naučit je správně vzít do ruky nářadí a správně ho použít Indikátory úspěchu: dodržování pravidel HOT a BOZP, zvládání práce s jednotlivými nástroji pila, hoblík, rašple, pilník, brusný papír, dláta Způsoby evaluace: ústní posouzení chování žáka, posouzení vyrobeného výrobku lektorem HOT Prostředky realizace: exkurze, beseda, praktická činnost Základní cíl B: žák umí vyrobit jednoduchý truhlářský výrobek Indikátory úspěchu: dokončený výrobek Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku a jeho funkčnosti Prostředky realizace: praktická činnost v dílně, práce s nástroji Základní cíl C: žák umí vyrobit jednoduchý řezbářský výrobek Indikátory úspěchu: dokončený výrobek, Způsoby evaluace: posouzení vyrobeného výrobku a estetického dojmu Prostředky realizace: praktická činnost v dílně, práce s nástroji

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení:

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení: Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové I C T P L Á N Charakteristika zařízení: Specifikem našeho zařízení je její rozdělení na dva subjekty ( DDÚ a SVP), dále

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Ze dne: 05.03. 2006 S 5 A AKTUALIZOVÁNO DNE 01. 06. 2010

Ze dne: 05.03. 2006 S 5 A AKTUALIZOVÁNO DNE 01. 06. 2010 POD ZÁŠTITOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V ŽEBRÁKU. NÁMĚSTÍ 146 267 53 ŽEBRÁK IČO : 475 602 66 TELEFON: 311 533 269 E-mail- DC.srdícko.zebrak@seznam.cz ZPRACOVALA DNE 05. 03. 2006 Nová Milena AKTUALIZOVÁNO

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice projekt CZ.1.07/1.1.7/03.0127 Tvorba elektronických učebnic Tvorba elektronických učebnic na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Z obsahu vystoupení stručné představení projektu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Mechanik pneuservisu. Název typové pozice. Alternativní název. Mechanik podvozkových částí vozidel. Identifikace

Mechanik pneuservisu. Název typové pozice. Alternativní název. Mechanik podvozkových částí vozidel. Identifikace Název typové pozice Mechanik pneuservisu Alternativní název Mechanik podvozkových částí vozidel Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Podobor činnosti:

Více

Robotika. Katalog kurzů Programování a údržba robotů

Robotika. Katalog kurzů Programování a údržba robotů Robotika Katalog kurzů Programování a údržba robotů Základní rozdělení nabízených kurzů 1. úroveň Operátor L1 S4C+ L1.1 IRC5 L1.2 IRC5 L1.1.1 2. úroveň Mechanická údržba L2.1.1 Seřizovač - základ L2 3.

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol.

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků CESTA DO POHÁDKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Tvořivé a rukodělné aktivity Karolína Lepíková a kol. Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

I. Organizační pokyny

I. Organizační pokyny Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 7 Vnitřní řád školní družiny Obsah : I. Organizační pokyny 1. Úvod 2. Přihlašování a odhlašování 3. Organizace činnosti II.

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Nabídka spolupráce pro střední školy a odborná učiliště

Nabídka spolupráce pro střední školy a odborná učiliště Nabídka spolupráce pro střední školy a odborná učiliště EST + a.s. Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad Sázavou Telefon: +420 569 726 097 www.estplus.cz /2 Obsah 1. Společnost EST + a.s... 3 2. Exkurze pro studenty...

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol.

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝROBA 3D OBJEKTŮ Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Táborové aktivity Milena Matějková a kol. Jihočeského a Plzeňského kraje Místo konání Tábor 2012

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Elektrotechnik Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB OBSAH A B OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 23 A. Osnova seznamu vzdělávacích Osnova umožňuje

Více

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu Označení zakázky: Content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu propojený s možností distribuce obsahu pomocí on-line e- learningového nástroje pro základní a střední školy

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji

Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji Centrum pro začínající podnikatele při JVM-RPIC, spol. s r.o. Ing. Jakub Křižka krizka@jvmrpic.cz Tel. 577 210 729 Impuls ke vzniku projektu Centrum

Více

Profil servisní prodejny GPD Děčín. Auto - pneu centrum

Profil servisní prodejny GPD Děčín. Auto - pneu centrum Profil servisní prodejny GPD Děčín Člen skupiny VIANOR Auto - pneu centrum GPD a.s. IČO: 25031881 Předmostí 1860/6 DIČ: CZ25031881 405 02 Děčín Tel.:412 526 601 hot line: 602 574 257 Fax: 412 526 600 E-mail:

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Zůstatková hodnota jako jeden z klíčových parametrů TCO Ing. Aleš Zich,, odborný poradce Ing. Vladimír Tylšar,, znalec Auto AZ Consulting www.autoaz.cz TCO (celkové náklady vlastnění) přímý vliv na ně

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY. Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY. Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič Říjen 2013 1. ZÁKLADNÍ TEZE 2. KONCEPT PROJEKTU 3. PRAKTICKÁ REALIZACE 4. ZÁKLADNÍ SCHÉMA HODINY VÝUKY 5. BEZPEČNOST DĚTÍ 1 1. ZÁKLADNÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:,,Chceme si hrát v naší vsi Předložil a zpracoval: Martin Šamaj (zástupce předkladatelů) 20. 5. 2013, mar.samaj@seznam.cz, 723 020 000 PROJEKT,,DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV

Více

Screening ELEKTRIKÁŘ

Screening ELEKTRIKÁŘ Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...3 6. Klíčové inovace:...4 7. Klíčové tradice:...4 8. Učitelé

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Naše škola /středisko TUO, K.Světlé 2703/ zajišťuje výuku auto, dřevo, elektro a hlavně strojírenských oborů

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více