PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013"

Transkript

1 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého I N F O

2 2 Souhrnné informace Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého humanitně zaměřená škola se čtyřletým studijním cyklem, s osmnáctiletou tradicí, pro absolventy 9. tříd ZŠ zejména se zájmem o literaturu.

3 3 Souhrnné informace Charakteristika školy Studium je zaměřeno především na český jazyk a literaturu, anglický, německý, francouzský jazyk a španělský jazyk, historii, zeměpis, společenské vědy a dějiny umění. Přírodovědné vědy jsou vyučovány v předepsaném rozsahu, v náplni těchto předmětů je preferována ta část učiva, která je potřebná pro chápání mezipředmětových vztahů a při přijímacích zkouškách a studiu na humanitně zaměřených vysokých školách. Velká pozornost je věnována i volitelným seminářům, jejichž náplní je příprava na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysoké školy. Důležitým předmětem je v 1. ročníku vyučování humanitního základu, ve kterém jsou jednotlivé historické a kulturní epochy představeny ve své celistvosti a vzájemných souvislostech tak, aby studenti poznali vzájemné průniky literatury, historie, filozofie a kultury. Jsou tak zastřešeny předměty dějepis, literatura, společenské vědy a dějiny umění. V jednotlivých předmětech se pak probírají jejich jednotlivé specifikace. Dále jsou do ŠVP začleněny předměty mediální výchova, moderní dějiny, dějiny mezinárodních vztahů a moderní literatura, které pomáhají studentům při přípravě nové podoby maturity, zejména v občanském a společenskovědním základu. Studenti se mohou připravovat na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka PET, FCE a TIE. Na škole jsou vyučovány volitelné semináře tvůrčího psaní, výtvarná tvorba, světová literatura a dílny dokumentárního dramatu a španělský jazyk. Studenti se mohou účastnit projektů např. Cena vévody z Edinburghu. Cena je mezinárodně uznávaná po celém světě a prokázala se být vysoce ceněným kritériem během přijímacích zkoušek na vysoké školy v zahraničí i ČR či při hledání kvalitního zaměstnání. Cílem programu je motivace a sebezdokonalení studenta ve školních a mimoškolních aktivitách a rozvoj vyrovnané osobnosti. Škola také spolupracuje spolupráci s Lundellska skolan ze švédského města Uppsala, pravidelně spolupracuje se školami z Dánska a Německa.

4 4 Souhrnné informace Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého individuálně pracuje a nadále bude pracovat s literárními talenty ve spolupráci se spisovateli, publicisty a kritiky. Pod vedením zkušených spisovatelů tu probíhají semináře tvůrčího psaní. Posláním SGJŠ je provozování školy gymnaziálního typu s cílem kvalitního vzdělávání všech studentů, včetně studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, studentů mimořádně nadaných i studentů problémových a výjimečných. Každý je chápán jako osobnost se svými specifickými potřebami, možnostmi a cíli. Studenty vzděláváme a vychováme v duchu humanistických ideálů a demokratických tradic s cílem vytvoření a upevnění kompetencí. Absolventi Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého jsou připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách, vysokých školách a k práci v oblasti kultury, školství a veřejné správy.

5 5 Souhrnné informace Základní informace o škole: Název školy: Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého IČ: IZO: Adresa: Legerova 5, Praha 2 Telefony a kontakty: Kancelář a sborovna: Ředitelna: www: Typ školy: soukromá; zařazená do sítě škol Zaměření: humanitní, literární Kód stud. oboru: K/41 gymnázium čtyřleté Školní vzdělávací program: Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Forma a druh studia: denní, čtyřleté Zřizovatel: Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o. Ředitelka: Mgr. Věra KRAKLOVÁ Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Kopková Výchovný poradce: Mgr. Milan ZÁRUBA Kancelář: Alžběta KRIŠTOFOVÁ (jednatelka)

6 6 Souhrnné informace Učební plán: Vzdělávací oblasti / obory Český jazyk a literatura Anglický jazyk* Francouzský*/Německý */Španělský jazyk* Matematika a její aplikace Fyzika 2 2 Chemie 2 2 Biologie 2 2 Člověk a příroda 3 3 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Člověk a svět práce INT Umění a kultura Dějiny umění Člověk a zdraví Tělesná výchova* Výchova ke zdraví INT Informační a komunikační technologie INT Informatika* 2 2 Průřezová témata INT Celková povinná dotace Volitelné předměty Povinně volitelné předměty: Humanitní základ 2 Mediální výchova 2 Moderní literatura 2 2 Moderní dějiny 2 Dějiny mezinárodních vztahů 2 Volitelné předměty: Tvůrčí psaní Dějiny filozofie 2 2 Seminář dokumentárního dramatu Divadelní teorie Výtvarná tvorba Světová literatura Občanský a společenskovědní základ 2 Matematika / Člověk a příroda - maturitní 2

7 7 Souhrnné informace Jaká jsme škola? Veškerá výuka gymnázia probíhá v Legerově ulici, asi 10 minut chůze od stanice metra I. P. Pavlova nebo 15 minut z náměstí Míru. Legerova ulice patří k velmi frekventovaným místům Prahy. Pro ochranu studentů před hlukem a smogem jme instalovali do tříd orientovaných do ulice protihluková vakuová okna a vybavili jsme učebny čističkami vzduchu. Pro pasivní bezpečnost našich studentů jsme zavedli kamerový systém (CCTV) napojený na videoserver s videoklientem v síti LAN. SGJŠ využívá pro výuku celé přízemí budovy a část 1. patra. V současné době tedy máme 7 učeben - 1 multimediální pracovnu, 1 odbornou pracovnu a 1 posluchárnu a 1 jazykovou učebnu. Dále využíváme i školní knihovnu, hernu, studovnu a čítárnu časopisů a samozřejmě kanceláře a sborovnu atd. Školní jídelna je v objektu školy, ve vnitrobloku školy je sportoviště s tenisovým kurtem, volejbalovým, resp. basketbalovým hřištěm a vybavením pro některé atletické disciplíny. Pro vážné uchazeče o studium pořádáme přípravné a seznamovací kurzy. Problémy řešíme Výchovný poradce se nejčastěji v rámci svých konzultačních hodin zabývá výchovně vzdělávacími problémy studentů a osobnostními problémy studentů. Konkrétně jde např. o zajištění odpovídající péče pro studenty se specifickými poruchami učení či pomoc při výběru dalšího vzdělání či pracovního uplatnění po absolvování SGJŠ.

8 8 Souhrnné informace Mezinárodní projekty Projekt se švédskou školou Upsalla Skrapan Naše gymnázium spolupracuje již rok na společných projektech s druhou nejúspěšnější střední školou ve Švédsku, Upsalla Skrapan. Projektu se letos zúčastnili všichni studenti SGJŠ a byli rozděleni do třinácti skupin. Úkolem každé skupiny bylo připravit a odprezentovat projekt na vlastní zadané téma. Každá skupina se průměrně skládala ze sedmi českých a sedmi švédských studentů. Obě strany nejprve komunikovaly prostřednictvím facebooku, studenti se postupně seznamovali a sbírali data důležitá pro projekty. Dne se školy setkaly naživo v Praze v sále hotelu Ariston na Žižkově a začaly své práce realizovat. Celkem bylo přítomno na 150 studentů - polovinu tvořili naši studenti a druhou studenti ze Švédska. Úkolem bylo během prvního dne nasbírat veškeré materiály a klíčové informace pro projekty. Výjimečností bylo, že studenti měli naprostou zodpovědnost za své prezentace a profesoři nesměli jakkoli zasahovat. Práce musely být podloženy fakty, a proto byly nedílnou součástí každého projektu povinný průzkum veřejného mínění, interview s minimálně jednou slavnou osobností, návštěvy galerií, výstav, či muzeí, s místy, které byly spjaty s tématikou projektů. Veškerá komunikace se odehrávala v angličtině a bylo radostí pozorovat, jak se i ti méně jazykově zdatní nebáli mluvit. Po třech dnech tvrdé společné dřiny byly výsledkem profesionálně předvedené multimediální prezentace v anglickém jazyce, jejichž powerpointovou část si můžete prohlédnout na webových stránkách školy. Odměnou bylo nejen získání nových kontaktů a pocit dobře odvedené práce, ale i ceny za nejlepší prezentace. Projekt byl natolik zdařilý a úspěšný, že se na příští rok plánuje znovu, tentokráte ve Švédsku, kam naši studenti vyrazí jistě v hojném počtu.

9 9 Souhrnné informace Tvůrčí psaní Studenti naší školy mají možnost navštěvovat seminář tvůrčího psaní, kde mohou prakticky uplatnit své znalosti z literatury a jazyka. Seminář je veden předními českými spisovateli Michalem Vieweghem nebo předsedou českého PEN klubu Jiřím Dědečkem. Díky němu jsou studenti informování o dění v této klíčové české literární asociaci a mohou se účastnit některých jejich akcí. Poznatky z tvůrčího psaní naši studenti každoročně zúročují v literárních soutěžích. Připravujeme: Sailing Team Ve Velké Británii a v Americe je tradicí, že se školy, jak střední, tak vysoké, každoročně utkávají v různorodých závodech. Každý je jistě obeznámen jejich vrcholem, kterým je slavný veslařský závod mezi univerzitami Oxford a Cambridge, dnes známý pod názvem "The Xchanging Boat Race". Rádi bychom začali v Čechách podobnou tradici, a proto jsme se rozhodli ve spolupráci se školou Open Gate v Babicích školní rok 2011/2012 zakončit přátelskými "fun race" závody v jachtingu. Obě školy mají za úkol připravit dva týmy, které se v červnu utkají na slapské přehradě, kde změří své síly. Závody se skládají ze tří kategorií - studentské, profesorské a smíšené. Účastníci během druhého pololetí projdou důkladným školením pod vedením zkušených instruktorů a budou mít tak navíc možnost získat průkaz VMP, neboli Vůdce Malého Plavidla. Toto školení zahrnuje jak teoretickou, tak i praktickou přípravu a obohatí studenty o nové zážitky a dovednosti.

10 10 Souhrnné informace Celoškolní projekt Praha ze všech stran Podzimní projekt byl rozdělen do osmi skupin, které přímo v terénu plnily úkoly zadání. Hlavním výstupem byly především prezentace.

11 11 Souhrnné informace Studujeme v knihovně Školní knihovna je stále rozšiřována o nově vycházející tituly. V tomto školním roce mohou studenti pracovat s téměř svazky. Studenti využívají odbornou literaturu v kabinetech - literárním, biologickém, kabinetu jazyků, filozofie a estetiky, kde jsou jim k dispozici moderní encyklopedie, monografie, slovníky a další odborné práce. Studenti mohou knihy vyhledávat na počítači a připravovat tak referáty a další samostatné práce. K dispozici jsou i noviny a časopisy např. Labyrint revue, Reflex, Respekt, Týden, National Geographic, Dějiny a současnost, Film a doba, HOST, Koktejl, Kritická příloha Revolver revue a dalších cca 50 titulů. Každá třída dostává v několika výtiscích časopis Knihy. Další službou knihovny je prezenční půjčování CD, audiokazet, video-kazet i cca 400 CD-ROMů.

12 12 Souhrnné informace Učíme se v odborných pracovnách Pro efektivní využití naší knihovny CD-ROM pracujeme ve studovně se 4 PC s OS Linux (samozřejmě zapojenými v lokální síti). Odborná pracovna je využívána především vyučujícími přírodovědných předmětů - fyziky, chemie, biologie. Pracovna je vybavena laboratorním badatelským mikroskopem s barevnou CCD kamerou, umožňující přenos obrazu mikroskopických objektů na monitor, TV i videorekordér, barevnou CCD kamerou pro snímání obrazů, fotografií i biologického materiálu s přenosem i na videorekordér. Pracovna slouží i k provádění jak demonstračních, tak žákovských pokusů. Nově byla instalována interaktivní tabule, která umožňuje zajímavější formu výuky. Při výuce výpočetní techniky vyučující prakticky prezentuje práci s počítačem nebo demonstruje data. Součástí výuky je samozřejmě i edu-learning. Nově byla otevřena jazyková multimediální učebna, která je vybavena interaktivní tabulí. Zde jsou využívány moderní přístupy při výuce světových jazyků vyučovaných na naší škole. Při výuce běžně používáme projektory napojené na PC s připojením na internet a tím se výuka stává zajímavější a hlavně aktuální.

13 13 Souhrnné informace Rekonstrukce obrazů na hodinách dějin umění Dějiny výtvarného umění patří na naší škole k maturitním předmětům. Za čtyři roky studia se studenti seznámí s vývojem dějin umění od pravěku až po současnost. Zájem o tento předmět dokládají i rekonstrukce obrazů, které si studenti sami připravují a sami realizují. K vrcholným studentským rekonstrukcím rozhodně patří kompozice Da Vinciho nástěnné malby Poslední večeře Páně, která vznikla spontánně při posledním zvonění loňských maturitních ročníků. Nadšení studentů se přeneslo i na učitelský sbor, který vyprovodil studenty na prázdniny rekonstrukcí Repinova obrazu Burlaci na Volze.

14 14 Souhrnné informace Hodiny dějin umění v Národní galerii V rámci předmětu dějiny umění se studenti druhého ročníku zúčastnili interaktivní přednášky moderního umění ve Veletržním paláci Hodnota v umění. Cílem této komentované prohlídky bylo seznámit se s termíny estetická a umělecká hodnota díla, uvědomění si těchto hodnot a v závěru jejich samotné stanovení. Studenti v závěru přenášky byli schopni sami obhájit fiktivní prodej vybraných uměleckých děl a sami stanovit jejich estetickou a uměleckou hodnotu.

15 15 Souhrnné informace Odborné exkurse k semináři z dějepisu Návštěva památníku Lidice Každoročně studenti maturitního semináře z dějepisu navštěvují expozici připomínající vypálení obce Lidice. S památníkem naše škola současně spolupracuje při pořádání seminářových, projektových a školících aktivit. Díky tomu jsme informováni o současném stavu historie 2. odboje.

16 16 Souhrnné informace Hodiny biologie probíhající přímo v botanické a zoologické zahradě

17 17 Souhrnné informace Výtvarná tvorba seminář výtvarná tvorba - Milan Fibiger práce studentů

18 18 Souhrnné informace Žijeme kulturně Pravidelně pořádáme exkurze a poznávací zájezdy do zahraničí zaměřené především na studium dějin umění a historie ( Itálie, Řecko, Francie, Polsko, Německo, Rakousko, Rakousko, Francie, Itálie, Rakousko, Maďarsko, Německo).

19 19 Souhrnné informace Florencie, Řím Vatikán

20 20 Souhrnné informace Budapešť Budapešť je také nazývána Paříží východu. Na počátku října nás Budapešť svým velkorysým přístupem přesvědčila, že je takto nazývána právem. K pohodovému pobytu jistě přispělo i nezvykle slunné počasí a také přístup a zájem studentů tuto metropoli poznat. Během třídenního poznávacího pobytu jsme se stihli seznámit nejen se všemi významnými architektonickými památkami Budapešti, včetně pozůstatků římského města Aquinca, ale i na vlastní kůži poznatky účinky termálních pramenů a navštívit Vasarelyho muzeum. Celý pobyt rozhodně přispěl k rozšíření vědomostí z předmětů dějiny umění, dějepis a zeměpis.

21 21 Souhrnné informace Pořádáme pro studenty besedy se známými osobnostmi; naši studenti často navštěvují divadelní a filmová představení, koncerty a výstavy; sledujeme veškeré kulturní dění a diskutujeme o svých názorech nejen v hodinách dějin umění a literatury; studenti všech ročníků velmi aktivně navštěvují divadelní představení v rámci KMD; studenti se zúčastňují literárních či výtvarných soutěží; Beseda s akademickým malířem Adolfem Bornem

22 22 Souhrnné informace Beseda antisemitismus a holocaust Studenti 4. ročníků se v lednu 2011 ve škole zúčastnili besedy s ing. Pavlem Wernerem z Terezínské iniciativy, který prošel Osvětimí Birkenau a Mauthausenem. Ing. Pavlu Wernerovi bylo na konci války 13 let.

23 23 Souhrnné informace Seznamovací kurz K životu ve škole rozhodně také patří utváření třídního kolektivu. Studenti prvního ročníku strávili společně několik dnů v Albrechticích v Jizerských horách. Ke stmelování kolektivu tak přispěly horské túry, návštěvy místních pamětihodností a v neposlední řadě i vlastní skupinová tvorba v duchu land-art. Podařilo se nám našimi výtvory ozvláštnit Jizerské hory.

24 24 Souhrnné informace Projekt Vánoce ve světě K dalším zajímavým aktivitám našich studentů patřil projekt, ve kterém se navzájem seznamovali s tradicemi vánočních svátků v různých koutech světa.

25 25 Souhrnné informace Dějiny umění keramika Již pravěký člověk dokázal pracovat s keramickou hlínou. Studenti si mohou na vlastní kůži vyzkoušet dovednosti unětické kultury.

26 26 Souhrnné informace Dějepis a dějiny umění v Kutné Hoře Mezi výlety po České republice, které naše škole pravidelně podniká, patří návštěva Kutné Hory. Zde se studenti seznámili s historií českého mincovnictví, jež je spjato s místním Vlašským dvorem. Připomněli si také historii husitské éry a vydání Dekretu kutnohorského. Během výletu studenti navštívili zdejší kostnici, kutnohorské podzemí či cisterciácký klášter.

27 27 Souhrnné informace Sportujeme Jezdíme na seznamovací a lyžařské kurzy; každoročně běháme štafetový maraton; udržujeme kondici na 3-4 denních cyklistických výletech; zúčastňujeme se sportovních soutěží florbal, plavání, kopaná.

28 28 Souhrnné informace Maturitní ples Nedílnou součástí zakončení studia je jistě maturitní ples. Patnáctý ples Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého se konal 12. února 2011 v Národním domě na Vinohradech. V minulosti na plesech SGJŠ vystupovali např. : Abraxas Absolonová Monika B.S.P Bastien Alan Brutus Burma Jones David Michal Korec Vlasta Osvaldová Gabriela Podlipská Renáta Sto zvířat Střihavka Kamil Viewegh Michal Vobořil Jindra a Los Vobos

29 29 Souhrnné informace Zveme Vás na 16. ples SGJŠ který se uskuteční v pátek 2. března 2012 od v Kulturním centru Novodvorská, Praha 4 Vstupenky si můžete objednat: SGJŠ, Legerova 5, Praha 2 telefon

30 30 Souhrnné informace Spolupořádáme literární soutěž: Cena Josefa Škvoreckého pro studenty 8. a 9. tříd ZŠ a studenty 1. 4.ročníků středních škol. Soutěž navazuje na literární soutěž O cenu Danny Smiřického. Bližší informace na nebo Práce zasílejte do konce června 2012 na Veškeré doplňující informace poskytne provozní kancelář na telefonu

31 31 Souhrnné informace Vyhlášení soutěže Cena Josefa Škvoreckého Soutěž navazuje na 12 ročníků soutěže O cenu Danny Smiřického. V soutěži budou dvě oblasti próza a poezie, v jedné věkové kategorii studenti 8. a 9. třídy ZŠ + studenti ročníku středních škol. Kategorie soutěže Próza studenti 8. a 9. třídy ZŠ + Poezie studenti 8. a 9. třídy ZŠ + V porotě soutěže bývají: spisovatelé Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, Jiří Dědeček, Alexandr Kliment, Miroslav Kovářík, Martin Šafránek; pedagogové SGJŠ. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na nominačním večeru soutěže v listopadu Soutěž je omezena v množství prací. Každá škola smí zaslat maximálně dvě práce: jednu z oblasti prózy a jednu z oblasti poezie. Rozsah: poezie - minimálně 3, maximálně 5 básní próza - maximálně 5 stran A 4. Všechny práce musí být odevzdány formou u na adresu ve formátu *.doc, *.rtf, *.txt, *.602. Na každé straně musí být uvedeno jméno a škola soutěžícího. K zaslaným pracím je nutné připojit vyplněnou přihlášku, kterou najdete na konci této brožury nebo na Pokud nebudou vyplněny všechny údaje, práce nebude do soutěže přijata.

32 32 Souhrnné informace Přihláška také na záložka -> soutěž školy Přihláška do soutěže Cena Josefa Škvoreckého Typ školy Název školy Adresa základní střední jiná: Jméno autora Datum narození Adresa domů Próza Název práce Poezie Název práce Datum: / /

33 33 Souhrnné informace Příjmení a jméno žáka Předběžná přihláška ke studiu Čtyřleté studium Rodné číslo Státní příslušnost Okres narození Místo narození IZO školy Bydliště PSČ Telefon domů Otec - příjmení a jméno Matka - příjmení a jméno Bydliště (vyplňovat jen v případě, že je odlišné) Bydliště (vyplňovat jen v případě, že je odlišné) Zaměstnání otce Telefon Zaměstnání matky Telefon Angličtina začátečník mírně pokročilý pokročilý Němčina začátečník mírně pokročilý pokročilý Francouzština začátečník mírně pokročilý pokročilý Španělština začátečník mírně pokročilý pokročilý Známky za ZŠ Český jazyk Dějepis Zeměpis celkový průměr 8. třída 9. třída Příloha: Kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ. Dne: Podpis:

34 34 Souhrnné informace Obsah: Studujeme v knihovně...10 Učíme se v odborných pracovnách...12 Rekonstrukce obrazů na hodinách dějin umění...12 Hodiny dějin umění v Národní galerii...13 Odborné exkurse k semináři z dějepisu...14 Návštěva památníku Lidice...15 Hodiny biologie probíhající přímo z botanické a zoologické zahradě...15 Výtvarná tvorba seminář výtvarná tvorba - Milan Fibiger Práce studentů...17 Žijeme kulturně...17 Sportujeme...27 Maturitní ples...27 Spolupořádáme literární soutěž: Cena Josefa Škvoreckého...30 Vyhlášení soutěže...30 Přihláška do soutěže...32 Předběžná přihláška ke studiu...33 Obsah:...34

35 35 Souhrnné informace Dny otevřených dveří 7. listopad 2011, 23. leden a 19. březen :00 17:00 Navštivte Dílny tvůrčího psaní s Jiřím Dědečkem, ukázkové hodiny anglického jazyka nebo dějin umění. Po předchozí domluvě je možné navštívit jakoukoliv jinou vyučovací hodinu ve Vámi zvoleném termínu. Další upřesnění na

36 SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, PRAHA 2 TELEFON , WEB E MAIL 2011

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014. Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení. i N F O

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014. Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení. i N F O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého i N F O 2 Souhrnné informace Soukromé gymnasium Josefa

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více