Z obsahu tohoto vydání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu tohoto vydání:"

Transkript

1 září a říjen 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza lichá neděle 18 hod. (zimní čas 17 hod.) Z obsahu tohoto vydání: Žehnání hasičům v Tlučné Žehnání přístavbě ZŠML Úprava kréda Akce pro mladé Biblické kurzy Kurzy angličtiny Termíny zpěvu dětí ZŠML Konference pastorů Brožurky zdarma Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6:7 Je čas setí a sázení... Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. (Kazatel 3:1-2) Tato slova pronesl svého času jeden moudrý učitel. Heslo všechno má svůj čas se velmi hodí i do začátku nového školního roku. Pro děti nastal čas zasednout do školních lavic a zasévat do svých hlaviček poznatky a poučky, ze kterých pak budou dříve či později v životě sklízet. Naopak pro zemědělce je tato podzimní doba už časem žní, časem sklízení toho, co zaseli na jaře. Zdá se naprosto logické, že rolník sklízí, co zasel: ze semen pšenice sklízí pšenici, ze semen kukuřice kukuřici. Kdyby býval zasel zrnka bodláku, vůbec by se nemohl divit, že sklízí jeho plody. Obilí přeci nevyroste z plevele. Tuto jasnou pravdu všichni známe, tedy v případě sázení a sklízení obilí. Proč se nám ji ale tak málo daří aplikovat v našich vlastních životech? Celý náš život zde je doba setí a sázení. Co sázíme? Jaké zrno sejeme? Nejsme mezi těmi, kdo sázejí spíše pro své tělesné potřeby a rozkoše života? Nestaráme se jenom o to, co budeme jíst, pít a co si vezmeme na sebe? Neoddáváme se tomu, co se líbí našim očím a uším, co nebolí a nevyžaduje sebezapření? Nezanedbáváme potřebu hledat vůli a pomoc našeho Stvořitele? Bohu a Jeho varováním se ale nikdo nebude vysmívat. Co zasejeme, to sklidíme. Dobrý Bůh však nechce, abychom sklidili zkázu. Proto nám i dnes nabízí možnost přestat sázet bez užitku. V Ježíši se k nám sklání, natahuje pomocnou ruku a říká: Následuj mne. Nechci ti ublížit. Chci tě zachránit. Kdysi Bůh zaplatil krví svého Syna za naše osvobození. Nyní nám nabízí sílu svého Ducha, sílu odvrátit se v srdci i v životě od marného pachtění, od honby za tím, co zloději nebo stáří ukradnou. Právě dnes můžete začít sázet to, co přetrvá, co se neztratí, co vede k životu navěky. Váš pastor Petr Krákora 1

2 Nechcete zapomenout? Zapište si do kalendáře! Zpívání dětí ZŠML ve školním roce Děti zpívají při nedělní bohoslužbě ve Sboru sv. Pavla v Plzni od 10 hodin. Výjimkou je 1. adventní bohoslužba , která začíná večer od 18 hodin (Nešpory) A + 3.B A + 3.B A + 2.B A + 2.B A + 1.B A + 1.B KDG KDG Reformace (zpívá sbor dospělých) sbor adventní učitelé ZŠML A + 2.B A+ 3.B A + 1.B A + 2.B KDG + 3.A + 3.B A + 1.B KDG závěr šk. roku, piknik (sbor 7. 9.) Kurzy angličtiny a biblické kurzy Kurz angličtiny s rodilým mluvčím ve středu od 17 do 18 hodin Biblický kurz v angličtině ve středu od 18 do 19 hodin Biblický kurz pro pokročilé ve středu od 19 do 20 hodin Biblický kroužek pro děti v pátek od 15 do 16 hodin Biblický kurz pro začátečníky individuálně dle domluvy PODROBNĚJŠÍ INFORMACE: tel , , Křesťanská setkání mládeže Jak zvládat tenhle složitý život, zvláště v době dospívání? Možná vám pomůže Ten, který to s vámi myslí vážně! Přijďte si poslechnout, co říká o problémech, kterým čelíte, a o rozhodnutích, která činíte. Přijďte ale také za dobrou a poučnou zábavou! Nejbližší plánovaná akce: sobota 30. října 2010 Bienále kresby Plzeň 2010 Mezinárodní výstava jednobarevných kreseb. Západočeské muzeum v Plzni. SRAZ JE VE 14 HODIN PŘED ZŠML! Sobotní hry pro děti 2 Zábavné setkání pro děti ve věku 5-12 let. Součástí je vždy biblické zamyšlení, dále hry venku i uvnitř, rukodělná činnost, apod. Koná se první sobotu v měsíci od 10 do 14 hodin v ZŠML. Nejbližší sobotky se konají 2. října 2010!

3 Požehnání hasičům v Tlučné Sobota 26. června byla pro Sbor dobrovolných hasičů v Tlučné zvláštním dnem. U příležitosti 105. výročí od založení svého sboru se jeho členové rozhodli slavnostně obnovit svou hasičskou přísahu, kterou jejich předchůdci roku 1905 složili a jiní roku 1945 zopakovali. Spolu s tlučenským záchranným sborem se slavnostního aktu zúčastnilo dalších pět sborů z blízkého okolí. Pastor místního křesťanského Sboru sv. Petra, Petr Krákora, byl požádán, aby nastoupeným jednotkám požehnal. Před vlastním požehnáním pronesl pastor naší církve následující poselství: Před chvílí jsme slyšeli hasičský slib byl to slib velice vznešený a ušlechtilý. Slyšeli jsme slova o věrné službě vlasti, o ochotné poslušnosti právu a řádu, o připravenosti pomoci druhému, bránit ho a bratrsky milovat. Víte, když poslouchám slova toho slibu, napadá mě, není to vlastně něco, co bychom my všichni měli slíbit a dělat a naplňovat? Myslím my všichni, lidé obecně, každý z nás!? Nebyl by pak tenhle náš svět o poznání lepším místem pro život? Zůstaňme však nohama na zemi. Ideál dokonalosti je nám vzdálen a každý z nás máme svůj, větší či menší, podíl na tom, jak svět kolem nás vypadá. Nenese však i ona vyšší moc a síla, kterou nazýváme Bohem, svůj díl viny? Což nemá třeba oheň být člověku požehnáním, které hřeje a svítí, a ne aby byl živlem, který ničí domovy, spaluje majetek i lidi? A nemá nám voda dobře sloužit, místo aby při povodních zaplavovala a pustošila? Tohle přece také ničí náš svět Na druhou stranu, nejsou právě chvíle pohrom a neštěstí tím, co odkrývá naše skutečné charaktery, naše vnitřní já? Nepřinášejí právě ty situace, kdy někdo ztratí domov, možnost nabídnout svou nezištnou pomoc a dar? Neříkáme sami těžkým chvílím, které zakoušíme, že jsou to zkoušky ohněm, tedy něco, co pročišťuje a zbavuje nečistot? Možná nás pohromy učí vidět lépe sami sebe a potřeby druhých. Možná nás učí pokorně si přiznat svoji křehkost, nepatrnost a ohroženost. Možná jde té vyšší síle, kterou nazýváme Bohem, víc právě o tohle, než o naše ničím nerušené a spokojené pohodlí. Hasiči jsou jedni z těch, kteří jen nebědují a neláteří nad kalamitami v tomto světě. Oni se rozhodli věnovat sebe, svůj čas a své schopnosti, službě a pomoci druhému, který je v nouzi. Hasiči zachraňují náš majetek, naše zdraví a často i naše životy v tomto světě. 3

4 Jsou tak vlastně Božím nástrojem, Boží prodlouženou rukou, když věrně slouží. Přesto ale zůstávají lidmi; lidmi, kteří také mají někdy strach, kteří se také občas cítí vyčerpaní, kteří ve spěchu dělají i chybná rozhodnutí. O to víc ale potřebují naše modlitby a povzbuzení, potřebují i Boží ochranu a požehnání shůry. Každý z nás takové věci potřebuje. A každému z nás je Bůh ochotně nabízí. On nás totiž miluje a soucítí s námi. Vždyť sám kdysi chodil po této zemi v osobě Ježíše Krista a také sloužil, podřizoval se a pomáhal. Dokonce svůj život obětoval za naše pochybení, selhání a slabosti. Ježíš byl Božím nástrojem a prodlouženou rukou, kterou nás Bůh přišel zachránit na věčnost. Díky Němu víme, že nám je Bůh nakloněn, díky Němu máme Boží milost. V Ježíšově jménu je naše věčná naděje. V Jeho jménu si proto navzájem žehnáme. A Bůh sám vkládá moc a sílu do požehnání, které my pouze vyřizujeme. Přinášíme a vyřizujeme je nyní také vám, zde přítomným hasičským sborům, každému z vás jednotlivě: Hospodin Bůh vám dopřej odvahu ve chvílích, kdy vás přemůže strach. Hospodin Bůh vám dopřej sílu ve chvílích, kdy se cítíte slabí a unavení. Hospodin Bůh vám dopřej moudrost ve chvílích, kdy na rychlém a správném rozhodnutí závisí mnoho. Hospodin Bůh vám dopřej odhodlání nést zodpovědnost, která je vám svěřena. Hospodin Bůh vám dopřej slitovné srdce, takové, jaké má On sám, abyste vnímali, co přesně lidé v nouzi potřebují. Hospodin Bůh vám dopřej neochvějnou víru, že i kdybyste měli přijít o život, On na vás pamatuje, a kvůli svému Synu Ježíši vás v poslední den vzkřísí k věčnému životu. Žehnám vám ve jménu Otce i Syna (+) i Ducha svatého. Amen. Požehnání nové budovy ZŠML při příležitosti slavnostního otevření dne 31. srpna L. P Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro. (Kniha Přísloví 16:16 téma letošního školního roku) Úvodní slovo pastora Martina Vršeckého: Milí přátelé, vážení hosté, bratři a sestry. Právě se stáváme svědky historického okamžiku. Taková slova asi znějí poněkud nadneseně, že? Pro většinu obyvatel našeho města byla přístavba Základní školy Martina Luthera v Plzni podružnou maličkostí stavebních prací je hojně, určitě se dají postavit krásnější a vznešenější budovy či stavby, jejichž využití ocení široká veřejnost. Úspěšné realizace Projektu rozšíření si jistě mnozí ani nevšimli. Ale pro ty, kteří spojili své cesty se životem této školy, popřípadě církve, která zde v symbióze od začátku působí, je to velká chvíle radosti. Otevření prostor, které budou sloužit ke vzdělávání a výchově žactva, je bezesporu chvályhodný počin. Je to jistě kladný bod pro soukromý sektor, který dokáže nabídnout alternativy, které v konečném důsledku společnost obohacují. Díky patří všem jednotlivcům a institucím, všem, kteří se na úspěšné realizaci tohoto projektu podíleli. Nezapomínejme však ani na neviditelného, leč přítomného Hybatele idejí dobra. Jemu se v první řadě sluší děkovat a prosit ho, aby nad námi držel svou ochrannou ruku. Učiňme tak prosím společně skrze následující prosbu o požehnání: 4

5 Pane Bože, náš nebeský Otče, vzdáváme Ti díky za všechna požehnání, která mezi nás s hojností a milostí dnes a denně rozléváš. Žehnej této budově a všem, kteří ji budou využívat. Zbav nás falše, povrchnosti a špatnosti. Dej nám upřímné srdce, abychom konali věci, které se Ti líbí. Prosíme také o dar moudrosti, která je Božím Duchem zjevena v Kristu Ježíši, Tvém Synu. Amen. Služte Hospodinu v bázni a veselte se s chvěním. Hallelujah! Blahoslavení jsou všichni, kteří doufají v něho. Hallelujah! Pokoj vám, Amen. Obrázek z průběhu prací na přístavbě ZŠML Drobné úpravy v české verzi Apoštolského vyznání víry Od začátku července 2010 jsme začali v našem plzeňském sboru při nedělních bohoslužbách používat upravenou verzi kréda (Apoštolského vyznání víry). Tato aktuální verze kréda nemění nijak jeho obsah a věroučný význam! Při změně, která se od začátku školního roku týká i středečních, dětských bohoslužeb, jsme vycházeli ze dvou nejběžnějších soudobých českých znění tohoto křesťanského vyznání (z katolické a evangelické verze). Změna je učiněna po téměř 19 letech působení evangelické luteránské mise v Plzni a je podložena citlivou kombinací výše zmíněných verzí. Hlavním důvodem pro změnu, která je pro laika stěží postřehnutelná, je lepší srozumitelnost. V nové verzi tedy můžeme vidět modernější formu jazyka, která je srozumitelnější zejména pro děti. Věříme, že se snadno a dobře zažije. Současná, upravená verze Apoštolského vyznání víry používaná ve Svoru sv. Pavla v Plzni zní (změny jsou zvýrazněny): Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Detailní dodatky k tématu Krédo : 1) Problémem ve staré verzi byl latinismus: Pontiem (Ponciem) Pilátem (nově Pontským Pilátem ). 2) Dále byl v souladu s českým evangelickým překladem nahrazen archaismus pohřben jest, a to termínem: a byl pohřben. 3) A do třetice je nově přidáno ještě jedno sloveso byl před slovem ukřižován (opět v souladu s českým evangelickým překladem). Pastor Martin Vršecký 5

6 Konference pastorů Evangelické luteránské svobodné církve v saském Hartensteinu Do obce Hartenstein, která leží nedaleko města Zwickau (Cvikov), se vydal s pozdravy od našich sborů pastor Martin Vršecký. Od 6. do 9. září 2010 se totiž na místní faře konala konference pastorů naší geograficky nejbližší sesterské luteránské církve. Zahájení tohoto setkání začalo bohoslužbou v kostele. Text kázání byl 2. list apoštola Pavla Korintským: Litera zabíjí, ale Duch dává život (3:6). Poté konference pokračovala na faře. Martin Vršecký popsal situaci naší církve a školy, radosti i problémy. Vyřídil pozdravy a popřál, aby Bůh žehnal všem přítomným, jejich práci i sborům. Poté následovala exegese (tj. podrobný rozbor) textu z 2. Mojžíšovy knihy 14:14-31, která vypráví o tom, jak oblakový, či ohnivý sloupec odděloval tábor Izraelců od tábora egyptského vojska. Jak jedněm byl tmou a druhým osvěcoval noc. Tento obraz je pravdivý i v dnešní době, kdy stejný Bůh se některým jeví jako temný či neexistující, ale pro nás, kteří jsme uvěřili, je to Bůh, který osvěcuje naše stezky a dává nám naději do života. Je proto důležité, abychom se stýkali s těmi, kterým se Pán Bůh jeví ve stejném světle skrze Ježíše Krista. Dbejme tedy také my na svá setkávání v církevním životě. Pokoj všem. Pastor Martin Vršecký Bible ve vaší hlavě /3/ Nová americká dobrovolnice působí na ZŠML! Slečna Jennifer Petersen přiletěla z USA na tři měsíce do Plzně, aby zde jako rodilá mluvčí obohatila výuku angličtiny a křesťanské výchovy. Miss Jennifer bude také vyučovat kurz angličtiny a podílet se na biblickém kurzu v angličtině. Přejeme naší sestře ve víře, aby se její pobyt mezi námi stal požehnáním nám i jí! Brožurky a letáčky ZDARMA Chcete-li se věnovat rozvoji svého vztahu s Bohem, možná oceníte brožurky a letáčky, které vám jsou zdarma k dispozici. Můžete si je prohlédnout i vzít v předsálí kaple plzeňského Sboru sv. Pavla nebo si je můžete objednat u pastora Krákory. Zatím je k dispozici brožurka Můj denní chléb obsahující 31 poselství na každý den v měsíci, dále brožurka s názvem Ježíš, Máří Magdaléna, DaVinci a Dan Brown ta se věnuje tématům spojeným s knihou Šifra Mistra Leonarda. V přípravě je knížečka Písně, se kterými kráčíme vzhůru jde o sbírku kázání na základě vybraných poutních písní (Žalmů ). Chystá se také brožurka Liturgie bohoslužby, kde budou shrnuté články vycházející na pokračování v Pečeti víry. V tomto vydání Pečetě víry vám přinášíme opět několik veršů z Písma, které se vám mohou stát přínosem, když se je naučíte zpaměti. Můžete si je vystřihnout, nebo přepsat na zvláštní kartičky, přikreslit si k nim obrázky, apod. Verše na září a říjen 2010 jsou tyto: Jan 3:36 Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Matouš 11:28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 7:7 Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Žalmy 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k Němu. 6 Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám. 1, Plzeň, ,

Z obsahu tohoto vydání:

Z obsahu tohoto vydání: leden a únor 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. (každý lichý týden) Z obsahu tohoto vydání: Šifra Mistra Leonarda II. Nedávné sbírky

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012?

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? leden a únor 2012 VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. Z OBSAHU TOHOTO VYDÁNÍ Manželství jako jednota Ze

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E

M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E září a říjen 2012 Nedělní bohoslužby v našich sborech Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. (jen 14. října od 18 hod.!) Horní Bříza 18 hod. (pouze liché týdny) Aforismy Pavla Kosorina: moudrosti do života Život

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008 Úvod Následující úvahy mají za úkol přiblížit krok za krokem všechno to, co se během

Více

leden 2015 ročník 18 A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b)

leden 2015 ročník 18 A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b) FARNÍ ZPRAVODAJ leden 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII.

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII. HNUTÍ KŘESŤANŮ TŘETÍHO VĚKU La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ 2010-2011 ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ Centrum pro rodinný život Olomouc Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červenec, srpen 2014 8. ročník / 7. a 8. číslo Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.

Více

30. 5. 2004 v Daèicích

30. 5. 2004 v Daèicích O rodině s J. Pavlem II. str. 1, 5 Slovo otce Jaroslava DAČICKÁ FARNOST 30. května 2004 V. ročník / 22. číslo náklad 200 ks Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. DUCHOVNÍ SLOVO ZPRÁVY ZAJÍMAVOSTI INFORMACE

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více