GYMNÁZIUM DUHOVKA s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM DUHOVKA s.r.o."

Transkript

1 GYMNÁZIUM DUHOVKA s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I) Základní údaje o škole 1.Název školy: Gymnázium Duhovka s.r.o. IZO: Ředitel a statutární zástupci ředitele: Funkce Jméno Telefon Ředitel: Dr.phil. Henning Schlegel azium.cz Zástupce ředitele Mgr. Jaroslava Šedivá azium.cz 3.Webové stránky školy: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita: a) Gymnázium Duhovka s.r.o., Boleslavova 1/250, Praha 4 (vlastník objektu MČ Praha 4) odloučené pracoviště: Na Dlouhém lánu 43, Praha 6 (vlastník objektu MČ Praha 6) Cílová kapacita: 580 žáků. b) Školní jídelna - výdejna jídla, místo poskytování: Boleslavova 1/250, Praha 4 (vlastník objektu MČ Praha 4) Cílová kapacita: 90 strávníků. 1

2 5. Obory vzdělání: škola kód název oboru/vzdělávacího programu Gymnázium Duhovka s.r.o K/401 Gymnázium - všeobecné, denní forma vzdělávání K/401 Gymnázium - všeobecné, dálková forma vzdělávání K/401 Gymnázium - všeobecné, distanční forma vzdělávání K/ K/ K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání Gymnázium, dálková forma vzdělávání Gymnázium, distanční forma vzdělávání, K/801 Gymnázium - všeobecné, denní forma vzdělávání K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání cílová kapacita oboru poznámka 240 dobíhající obor 60 dobíhající obor 120 dobíhající obor dobíhající obor Změny ve skladbě oborů vzdělání/vzdělávácích programů oproti školnímu roku 2010/11: a) nové obory: nejsou b) zrušené obory: nejsou 7. Místa poskytovaného vzdělávání: a) Boleslavova 1/250, Praha 4 (MČ Praha 4); b) Na Dlouhém lánu 555/43, Praha 6 (MČ Praha 6) 8. Charakteristika materiálně technického vybavení Škola má pronajaty části dvou podlaží budovy v Boleslavově 1/250, kde má k dispozici 8 učeben, z toho je 5 kmenových, 1 počítačová učebna. Dále 4 kabinety pro učitele a 2 kanceláře. Od má škola odloučené pracoviště Na Dlouhém lánu 43, Praha 6. Zde má pronajato 6 učeben, z toho 5 kmenových, 2 jazykové, učebnu PC a výtvarný ateliér. Dále 1 sborovna pro učitele a kancelář zástupce ředitele. Každý žák má na chodbě nebo ve třídě samostatně uzamykatelnou skříňku. Třídy jsou vybavené novým školním nábytkem. Při výuce se používá didaktická technika (PC, interaktivní tabule, videoprojektory, DVD přehrávače, televize,magnetofony a meotary). Kabinet biologie a chemie je vybaven nástěnnými obrazy, modely, trvalými preparáty, ukázkami živých i neživých přírodnin, množstvím videokazet a odborné literatury. Kabinet fyziky, chemie a biologie je vybaven pomůckami pro demonstraci ve výuce i 2

3 pro laboratorní práce, mikroskopy. Pro výuku matematiky jsou učebny vybaveny rýsovacím náčiním a soubory modelů těles. V každém kabinetu je počítač. Pro studentské práce je využívána též digitální kamera spolu s audiosoustavou. V rámci možností jsou do tříd doplňovány moderní didaktické pomůcky. Sociální zařízení jsou po rekonstrukci a odpovídají všem hygienickým normám. Škola nemá vlastní tělocvičnu. Pro výuku tělesné výchovy má škola pronajaty 2 tělocvičny a hřiště od ZŠ Křesomyslova (jedná se o sousední budovu), a 2 tělocvičny a hřiště Na Dlouhém lánu, Praha 6. Školní stravování: Od května 2012 je v budově na Praze 4 zrekonstruovaný prostor v přízemí školy nákladem 1,5 mil. Kč (bývalý archiv) na školní jídelnu - výdejnu. Dodavatelem jídla je Česká jídelna zařízení školního stravování, s.r.o., se sídlem Poděbradská 786/65a, Praha 9, provozovna: SOU služeb, Novovysočanská 5, Praha 9. Žáci na Praze 4 měli k dispozici školní bufet. V budově na Praze 6 žáci navštěvují školní jídelnu v budově základní školy. 9.Školská rada Složení školské rady od : za zřizovatele: Předsedkyně: MUDr. Ludmila Šubrtová, lékařka Mgr. Jaroslava Šedivá, zástupce ředitele a pedagogický pracovník GD za pedagogické pracovníky: Mgr. Ludmila Klejchová, pedagogický pracovník GD - ověřovatelka Mgr. Josef Vondra, pedagogický pracovník GD za nezletilé a zletilé žáky školy: Ing. Vladimír Faber, podnikatel pí. Marcela Jirkovská, zaměstnanec fi Alkaz, správce budov Marcela Rutová - zapisovatelka Materiály k projednání jsou členům předávány přes internet. Školská rada se sešla ve školním roce 2011/12 dvakrát ( a ). 3

4 II) Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob Ředitel a zást.ředitele fyz.osoby celkem Ředitel a zást.ředitele přepočtení na plně zam. Interní učitelé fyzické osoby celkem Interní učitelé přepočtení na plně zam. Externí učitelé fyzické osoby celkem Externí učitelé přepočtení na plně zam. Pedagogičtí prac. fyzické osoby celkem Pedagogičtí prac. přepočtení na plně zam. 2 1, ,4 16 5, ,6 b)kvalifikovanost pedagogických pracovníků Počet pedag. prac. Celkem % z celkového počtu ped.pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 2 6 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia počet zaměření počet účastní ků vzděl.instituce kurzy: 7 Montessori vzdělávání 15 Dr. Magda Loumová, pedagogů týmové koučování Státní maturity - zadavatel 1 Cermat Státní maturity zadavatel PUP 2 Cermat Státní maturity hodnotitel 1 Cermat ústních zkoušek 1 Ve světle maturitní zkoušky 2011 ESý NIDV český jazyka a literatura 1 Dějepis - Českoslovenští legionáři v boji za svobodu Čečskoslovenska ESý Památník Lidice doplňkové pedagogické studium Výuka AJ 4 Gymnázium Duhovka 5 týdnů Montessori: věk Americká společnost NAMTA,(North American Montessori Teachers Association) OHIO Pedagogické minimum 1 VŠE Praha, Fak.mezinárodních vztahů obor ekologie 1 ČZU fak.agrobiologie Sociální pedagogika 1 FF UK Ph.D. obor Kinantropologie 1 FTVS UK Obor scénografie loutkového a divadelního divadla Doktorský program českých a československých dějin 1 DAMU 1 PgF UK Magisterské studium 1 FTVS UK školský management Systemický výcvik 1 Systemický institut, s.r.o., Praha 4

5 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora Počet učitelů cizích jazyků z toho 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob celkem (fyzické osoby) 11 s odbornou kvalifikací 10 bez odborné kvalifikace 1 rodilý mluvčí 4 Fyzické osoby celkem Přepočtení na plně zaměstnané 3 2,75 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy 1 Novela zákoníku práce v denní praxi škol a školských zařízení 1 Comenia Consult Praha 30 Výuka Aj 3 Gymnázium Duhovka s.r.o. 5

6 III) Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků a) denní vzdělávání (ze zahajovacích výkazů) škola ročník počet tříd počet žáků Gymnázium Duhovka s.r.o Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení: 1 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 8 z toho nebylo povoleno opakování: 3 - přestoupili z jiné školy: 7 - jiný důvod změny: 1 b) vzdělávání při zaměstnání škola ročník počet tříd počet žáků Gymnázium Duhovka s.r.o Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení: 2 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 28 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 3 - jiný důvod změny: 0 6

7 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele (dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání Prům.počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele 14 5 b)vzdělávání při zaměstnání Prům.počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Počty dojíždějících žáků (denní a distanční studium) Kraj Počet Z toho nově přijatí 4.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání z celkového počtu žáků Gymnázium Duhovka s.r.o. prospělo s vyznamenáním 27 neprospělo 10 opakovalo ročník 7 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj.% z celkového počtu žáků 97 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 133,5 z toho neomluvených 0,96 c) vzdělávání při zaměstnání z celkového počtu žáků Gymnázium Duhovka s.r.o. prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 28 opakovalo ročník 15 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj.% z celkového počtu žáků 11 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 0 z toho neomluvených 0 7

8 5.Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkoušky Gymnázium Duhovka s.r.o. Denní vzdělávání Vzdělávání při zaměstnání Počet žáků, kteří konali zkoušku z toho zkoušku konali opakovaně 6 3 Počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 3 12 zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním 5 0 počet žáků, kteří byli prospěl hodnoceni: neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2012/13 Délka vzdělávání 8 let počet přihlášek celkem 34 Přijímací řízení pro šk. rok počet kol přijímacího řízení celkem /13 (denní vzdělávání) počet přijatých celkem 31 z toho v 1. kole 14 z toho ve 2. kole 8 z toho v dalších kolech 9 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 2 počet volných míst po přijímacím řízení: Obor: K/81 10 Obor: K/41 (distanční studium) 10 Počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Stát počet žáků Izrael 1 Lotyšsko 1 Rusko 2 Slovensko 3 Vietnam 2 Ukrajina 4 Žáky s odlišným mateřským jazykem máme prakticky v každé třídě. Integrace těchto žáků nebývá problém interindividuální rozdíly mezi dětmi českými jsou častěji větší než mezi Čechy a cizinci. Každého žáka, který má problémy se zařazením do kolektivu, sleduje učitel a pomáhá mu, v indikovaných případech s ním, případně s celým třídním kolektivem, pracuje psycholog, výchovná poradkyně a preventistka. V případě větších jazykových problémů mají u nás žáci možnost individuálních úprav studijního plánu a v rozšířeném rozsahu studovat český jazyk. Žáci mají možnost využívat konzultačních hodin všech vyučujících, případně si s učitelem domluvit konzultace další, pokud danému tématu nerozumí. 8

9 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Na naší škole v tomto roce nestudují žáci z výrazně znevýhodněného sociokulturního prostředí. Integrace se zde tedy týká spíše žáků se specifickými poruchami učení a chování, a žáků cizinců. Žáci, u kterých nás informovali rodiče o diagnóze SPU/LMD jsou integrováni do standardních tříd. Naši učitelé ve spolupráci s psychologem v těchto případech hledají speciální pedagogické postupy, které umožní žákovi dosáhnout srovnatelných znalostí jako ostatním dětem a usnadní mu předvedení těchto znalostí. Při větších obtížích spojených s SPU/LMD nabízíme žákům individuální studijní plán. Individuální studijní plán konzultujeme s rodiči i žákem, aby byl jeho přínos co nejefektivnější. Plán je pravidelně vyhodnocován, případně upravován dle potřeby. Psychologicky podložený přístup se však snažíme aplikovat také u problémů pedagogických či vztahových u každého dítěte, neboť individuální přístup považujeme za jeden ze základních principů našeho pedagogického působení. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Předpokladem pro zařazení žáka do vzdělávacích opatření pro nadané je odborné vyšetření školním psychologem. Nadaní žáci jsou vzděláváni na základě principu integrace s využitím speciálních metod, postupů, forem a způsobů vzdělávání, didaktických materiálů. Rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje individuální vzdělávací plán, který vypracuje a jehož plnění kontroluje ve spojení s předmětovými učiteli preventistka školy. V procesu úpravy vzdělávání žáků se využívají zejména tyto postupy: a) obohacování učiva (v rovině rozšiřování, prohlubování); b) zrychlení vzdělávacího procesu Obohacování vzdělávání má tři základní roviny: rozšiřování učiva tak, aby učivo postihovalo mezioborové vztahy; prohlubování učiva tak, aby obsahovalo další podrobnosti a detaily o probíraném učivu/tématu; obohacování učiva, které je již nad rámec vzdělávacího programu, a pracuje také se specifiky zájmů vzdělávaných. Zrychlení vzdělávacího procesu je založeno na úpravách učiva pro nadané žáky tak, aby umožňovalo rychlý postup v jednom nebo ve více předmětech 10. Ověřování výsledků vzdělávání Vědomosti a dovednosti žáků ověřujeme následujícími metodami: písemné práce, slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičení ústní zkoušení a mluvený projev zpracování referátů a prací k danému tématu úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce skupinové práce obhajoba projektů soustavné diagnostické pozorování žáka vědomostní a dovednostní testy (např. Kalibro, SCIO) 9

10 Základ efektivního hodnocení je především zpětná vazba, která se dá charakterizovat jako písemná nebo ústní informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku správně, nesprávně, málo, příliš atd. Používané metody posuzování výsledků práce žáků musí odpovídat partnerskému vztahu k žákům. Právě oblast hodnocení je tradiční oblastí uplatňování mocenských postojů vůči dětem, a proto je i prubířským kamenem toho, jak opravdově se tento proklamovaný partnerský vztah ve škole skutečně myslí, vnímá a především realizuje. Každému hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a k nim náležejících kriterií hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a proč bude vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen. Součástí hodnocení musí být i sebehodnocení žáka, jeho schopnost posoudit jak výsledek své práce, tak i vynaložené úsilí a osobní možnosti a rezervy. Sebehodnocení žáka je nejen nedílnou součástí procesu hodnocení, ale je současně považováno za jednu z významných kompetencí, kterou chceme žáky naučit. Vedle individuálního hodnocení a sebehodnocení uplatňujeme také hodnocení a sebehodnocení skupinové práce, projektů, práce ve dvojicích atd. 11. Školní vzdělávací programy Gymnázium Duhovka s.r.o. pracuje podle dvou Školních vzdělávacích programů Macte animo, generose homo, sic itur ad astra pro žáky v oborech vzdělání K/81 a K41 (od ) a Pomoz mi, abych to dokázal sám pro žáky v oboru vzdělání K/81 s dvojjazyčnou česko-anglickou výukou při uplatnění metod práce M. Montessori (od ). ŠVP s názvem: Macte animo, generose homo, sic tur ad astra projednala a schválila Školská rada dne Č.j. 274/2008; jeho aktualizaci dne Č.j. 6/554/2011. ŠVP s názvem: Pomoz mi, abych to dokázal sám projednala a schválila Školská rada dne Č.j. 382/2010. Pedagogové Gymnázia Duhovka s.r.o. si kladou ve svých ŠVP za cíl vychovávat všestranně vzdělaného člověka, který si bude umět poradit v různých životních situacích. Ve své pedagogické činnosti kladou velký důraz na propojení výchovné a vzdělávací složky. Za prioritu pokládají podporu formování postojů ke vzdělání, podporu aktivního, samostatného a pozitivního přístupu k životu a seberozvoji. Další cíl svého působení spatřují pedagogové v budování pozitivního vztahu žáků k jiným národům a rasám, k celoživotnímu seberozvoji a otevřenosti ke změnám. Vyučování podle ŠVP přineslo na naší škole především následující změny: a) Žáci si díky ŠVP více uvědomují mezipředmětové vztahy, tj. vzájemnou propojenost předmětů, a už daný předmět neizolují od ostatních. b) Žáci uplatňují informace získané v jednom předmětu i v jiných předmětech a to ve vyšší míře než dříve. c) Pedagogové dbají více na rozvoj kompetencí stanovených v ŠVP. (V praxi to znamená např., že žáci kriticky analyzují výsledky své nebo skupinové práce, učí se vyvozovat závěry z vlastní práce apod.). d) ŠVP vede pedagogy k aplikaci vhodných vzdělávacích metod a forem práce. 10

11 a) Metody a cíle Výukové metody jsou zaměřeny především na podněcování zájmu žáků o vzdělání. Preferujeme zejména metody, které rozvíjejí motivaci k učení, radost z tvořivého a smysluplného poznávání a růst osobnostních kvalit, které vycházejí z individuálního přístupu ke žákovi. Při volbě konkrétních vyučovacích metod se snažíme navázat na způsob práce, který do školství přinesly alternativní a inovativní pedagogické směry. Usilujeme o to, aby se žáci ve škole setkávali s přátelskou a otevřenou atmosférou, ve které se naučí nést odpovědnost za své chování a rozhodování. Vedeme je k toleranci k názorům druhých a zároveň ke schopnosti obhájit vlastní názor ve vzájemném dialogu s ostatními spolužáky a s vyučujícími. Žáci jsou do gymnázia přijímáni na základě výsledků psychologického testu, zjišťujících jejich předpoklady ke středoškolskému studiu. Škola si vymezuje tři základní výchovně vzdělávací cíle: 1. Poskytnout žákům informace v takové kvalitě, která jim umožní úspěšné studium na různých typech vyšších škol. 2. Naučit žáky hledat vzájemné vztahy mezi informacemi a vzbudit v nich zájem o další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 3. Podporovat individuální rozvoj žáků tak, aby se z nich staly vzdělané, zodpovědné, komunikativní a přiměřeně sebevědomé osobnosti. Tento způsob pedagogické práce není možný bez poznání potřeb a zájmů jednotlivých žáků a bez individuálního přístupu k nim. V této oblasti spolupracují velmi úzce s pedagogy i psychologové. Naším krédem je pozitivní přístup k mladým lidem a snaha podpořit přirozený talent každého jedince. Roky zkušeností potvrzují, že tato snaha je smysluplná a potřebná a vede k dobrým výsledkům. b) Učební plán Učební plány Gymnázia Duhovka s.r.o. vychází z Rámcového učebního plánu pro základní vzdělávání (nižší stupeň osmiletého gymnázia) a z Rámcového učebního plánu pro gymnázia (vyšší stupeň osmiletého gymnázia, 1. až 4. ročník čtyřletého gymnázia). Všichni žáci se učí anglicky od primy osmiletého gymnázia respektive od 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Druhý cizí jazyk si žáci volí z nabídky: němčina, francouzština nebo španělština v sekundě osmiletého gymnázia anebo v prvním ročníku čtyřletého gymnázia. Otevření jazykové skupiny druhého cizího jazyka ze zmíněné nabídky závisí na tom, o které jazyky je největší zájem. Součástí učebního plánu je široká nabídka povinně-volitelných předmětů, jejichž náplň rozšiřuje rámec základního učiva. Žáci si je volí v posledních dvou letech studia. Podle svého zájmu si tak doplňují svůj studijní plán, který představuje v septimě a oktávě celkem 34 11

12 vyučovacích hodin týdně. Povinně-volitelné předměty se vyučují formou seminářů, z nichž nejčastěji otvíráme například literární semináře, jazykový seminář češtiny, semináře cizích jazyků, semináře historie a geografie, matematický, biologický a fyzikální seminář, seminář filozofie a sociologie. c) Způsob hodnocení Žáci jsou klasifikováni v obou pololetích školního roku v souladu s platnými právními předpisy. Souběžně s tím hodnotíme jejich úspěšnost ve všech předmětech šestkrát do roka procentuálně. Přehledy úspěšnosti obsahuje i písemné vyjádření třídního učitele a informaci o zameškaných hodinách. d) Kontrola pedagogické činnosti školy Hodnocení školy se dělí do dvou základních skupin: interní a externí kontrola činnosti školy. Interní kontrola A) Kontrola znalostí žáků 1. ověřovací testy z českého jazyka, anglického jazyka a z matematiky pro nově přijaté žáky 2. od kvinty ověření jazykové kompetence z anglického jazyka na konci druhého pololetí (písemné testy a ústní zkoušení) B) Kontrola pedagogických postupů a sociální atmosféry školy kontrolní činnost managementu školy hospitace, plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Externí kontrola A) Kontrola znalostí žáků 1. ověřování výsledků žáků na úrovni 9. ročníků základních škol na konci kvarty (český jazyk, anglický jazyk, matematika) 2. testování žáků kvinty až septimy ve spolupráci s firmou SCIO B) Kontrola pedagogických postupů a sociální atmosféry školy Projekt firmy SCIO Mapa pro střední školy Škola trvale dosahuje dobrých výsledků v testování znalostí v humanitních a společenskovědních předmětech a cizích jazycích. Slabší znalosti prokazují žáci v předmětech exaktních, především v matematice. Důvodem je trvale klesající úroveň připravenosti žáků ze základních škol. Již výše uvedené vstupní ověřovací testy prokazují často hluboké mezery a nedostatky v učivu matematiky ZŠ. K nápravě tohoto stavu využíváme a v budoucnu zkvalitníme zejména následující opatření: 12

13 častější ověřování matematických znalostí a jejich vyhodnocování individuální i skupinové doučování slabých žáků větší důraz na práci s talenty 12) Jazykové vzdělávání a jeho podpora Všichni žáci se učí jako první cizí jazyk angličtinu od primy osmiletého gymnázia respektive od 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Druhý cizí jazyk si žáci volí z nabídky: němčina, francouzština nebo španělština v sekundě osmiletého gymnázia anebo v 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Maximální počet žáků v jazykové skupině je 15. Ve vyučovacím předmětu První cizí jazyk a Druhý cizí jazyk žáci rozvíjí komunikaci a zdokonalují svůj kultivovaný projev v cizím jazyce. Předmět poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy. Na tomto základě mohou žáci své jazykové dovednosti rozvíjet i v budoucím životě, při dalším studiu nebo při uplatnění na trhu práce. Prostřednictvím tohoto předmětu se seznamují s odlišným způsobem života lidí jiných zemí a národů a s jejich kulturními tradicemi. Na nižším stupni osmiletého gymnázia si žáci osvojují první i druhý jazyk jako prostředek dorozumívání a získávání dalších poznatků. Rozvíjí se rovnoměrně všechny řečové dovednosti (čtení, poslech, ústní a písemný projev). Přibývá více práce s různými autentickými materiály a žáci jsou seznamováni s reáliemi příslušných jazykových oblastí. Do výuky jsou také zařazovány poznatky z gramatiky. Vyučovací předmět první a druhý jazyk je rozdělen do tří složek, jejichž obsah se vzájemně prolíná: Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti a Interaktivní řečové dovednosti. V Receptivních řečových dovednostech se žáci seznamují se zvukovou a písemnou podobou jazyka. Učí se porozumět různým jazykovým sdělením, rozvíjí schopnost číst a poslouchat sdělení a vyhledávat informace a souvislosti v textech. V Produktivních řečových dovednostech žáci sestavují vlastní jednoduchá písemná a ústní sdělení. V této složce si také osvojují základy gramatiky daného cizího jazyka, které jsou nezbytné pro srozumitelnost sdělení. V Interaktivních řečových dovednostech žáci rozvíjí své schopnosti reagovat v běžných každodenních situacích a možnosti domluvit se s příslušníky jiných národů prostřednictvím cizího jazyka. Vzdělávání v cizím jazyce na vyšším stupni osmiletého gymnázia, popř. v čtyřletém školním vzdělávacím programu navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni A2 a směřuje k dosažení výstupní úrovně B2 podle Společného evropského rámce pro jazyky. Výuka cizího jazyka je vedena převážně, pokud možno výhradně, v cizím jazyce. Ve vyučovacích hodinách jsou používány výukové časopisy, hry a další materiály k rozvíjení komunikačních dovedností. K procvičování gramatiky a slovní zásoby slouží především pracovní sešity. Výuka je výrazně propojena s předmětem Český jazyk a literatura, Dějepis, 13

14 Zeměpis a Základy společenských věd. Úzce ke spjata také s hudební a dramatickou výchovou (poslech nahrávek, písniček, hraní rolí, dramatizace, improvizace). Do výuky jsou navíc zařazovány vhodné počítačové programy, práce s internetem a různé autentické materiály (mapy, fotografie apod.). V posledním ročníku středoškolského vzdělávání je výuka zaměřena na přípravu k maturitní zkoušce. Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Cizí jazyk: - klademe důraz na pozitivní motivaci žáků při výuce anglického jazyka, - vedeme žáka k tomu, aby v běžném životě využíval získané jazykové a komunikativní dovednosti, - učíme žáka vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v textech a podle možností a vybavení školy i na internetu - motivujeme žáka k samostatnému zdokonalování svých znalostí a dovedností v jazyce, např. formou výuky s prvky projektového vyučování, - zařazujeme práci s jazykovými příručkami a slovníky, - využíváme ve výuce metodu práce s chybou, - vedeme žáka k hodnocení výsledků svého učení. - postupně rozvíjíme vyšší úroveň porozumění a komunikace v cizím jazyce, - prostřednictvím komunikace s učitelem a pomocí dalších materiálů je žák veden k vnímání zvukové stránky jazyka, - vedeme žáka k výstižnému a kultivovanému projevu, - podporujeme žáka v prezentaci svých myšlenek a názorů, - navozujeme atmosféru, která žáka vede k přirozenému používání jazyka, - pozitivní motivací posilujeme sebedůvěru žáka při praktickém používání anglického jazyka, - vytvářením modelových situací (popř. prostřednictvím mezinárodní spolupráce) vedeme žáka k propojení jazyka s praktickým životem, - podle možností a podmínek školy využíváme informační a komunikační technologii. 14

15 IV. Aktivity školy, prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné poradenství na naší škole zajišťuje Mgr. Petr Šobra, Mgr. Barbora Glaserová a Mgr. Jaroslava Šedivá. Na potenciální problémy v oblasti výchovy žáků poměrně brzy upozorňují naši učitelé. Při úzké spolupráci s psychologem a rodiči je většinou možné předejít výraznějšímu rozvoji těchto problémů. V oblasti kariérního poradenství spolupracují třídní učitelé se školním psychologem či výchovnou poradkyní. Studenti mají možnost se informovat o vysokých školách na nástěnce, ve 2. patře budovy v Boleslavově ulici či prostřednictvím časopisů, které jsou jim distribuovány do tříd. Maturanti mají také možnost vypůjčit si Učitelské noviny s přehledem vysokých škol pro daný rok. Pokud si studenti nejsou výběrem školy jisti, mohou se obrátit na výchovnou poradkyni a na individuálním pohovoru probrat jejich možnosti. V případě, že je studentů více škola organizuje profitesty vedené školním psychologem. Ty jsou složeny z písemných testů a následného individuálního pohovoru se studentem. Volbě povolání se věnujeme i v předmětu Člověk a svět práce v kvartě, kdy mají studenti možnost: zjistit své osobnostní předpoklady a schopnosti pro výkon určitého povolání, zorientovat se v nejrůznějších profesích zjistit, které školy mohou studenty připravit, pro výkon tohoto povolání vyzkoušet si, jak napsat kvalitnější životopis a motivační dopis 2. Prevence sociálně patologických jevů Každoročně připravovaný minimální preventivní program má napomoci vytvořit pracovníkům školy podnětné prostředí pro výchovu a směrování žáků ke zdravému životnímu stylu a tím napomáhat eliminovat škodlivé jevy současné společnosti, jakými jsou závislosti fyzické i psychické, nezdravé mezilidské vztahy, v neposlední řadě pak i pomáhat v oblasti prevence vzniku psychických poruch vznikajících na základě působení výše uvedených negativních jevů. Výchovné úsilí školy má vést k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových chvílích života přijmout nejvhodnější řešení nastalé situace. Cílem tedy je ve spolupráci s rodinou vychovat člověka schopného samostatných rozhodnutí, zodpovědného, prosociálního člověka, který si přeje dobro lidí kolem sebe, integrovaného, schopného vstupovat do pevných životních a rodinných vztahů. Naše škola si zakládá na dobrých vztazích se studenty, na prostředí, kde funguje vzájemná důvěra. Studenti vědí, že se na učitele mohou obrátit s jakýmkoliv problémem a že 15

16 jim bude poskytnuta maximální podpora a pomoc. Učitelé i metodička prevence sociálně pedagogických jevů dbají na to, aby byla studentům poskytnuta bohatá nabídka školních/mimoškolních volnočasových aktivit. V rámci programů primární prevence se věnujeme, jak prevenci nespecifické (využíváme prvků osobnostní a sociální výchovy, rozvíjíme sociální dovednosti studentů a podporujeme jejich zdravý životní styl), tak prevenci specifické, která je zaměřená přímo na rizikové oblasti. Při programech primární prevence dbáme na uzpůsobení programů věku studentů a na aktuální problémy ve třídních kolektivech. Vzhledem k malému počtu studentů, jsou programy organizovány převážně ve školním prostředí. Hodně se věnujeme tématu mezilidské vztahy, protože toto téma považujeme za velmi přínosné pro budoucí život studentů. Vztahy v třídním kolektivu sledujeme, rozvíjíme a utužujeme také proto, že jde podle nás o dobrý způsob, jak předcházet šikaně. V posledních letech se snažíme zlepšit přístup dětí k internetu a jiným médiím. Upozorňujeme děti na možná rizika, která jsou s internetem a různými sociálními sítěmi spojena. Dáváme jim informace o tom, kam je, kromě učitelského sboru, ještě možné se obrátit v případě, že se stanou oběťmi kyberšikany. Pracujeme podle přístupu osobnostní a sociální výchovy, podporujeme osobnost studentů a rozvíjíme jejich schopnosti a sociální dovednosti, protože tento přístup považujeme za velmi cenný. Naše programy primární prevence se zaměřují i na prevenci alkoholu a kouření u nižších ročníků a na prevenci návykových látek u vyšších ročníků. Studenti se získávají nové informace o zdravotních, sociálních i psychických důsledcích užívání těchto látek. Učí se, jak lépe naplnit svůj život, aby nepřišli do styku s těmito látkami tzn. lépe využívat volný čas, odmítání návykových látek. V případě jakýchkoliv obtíží mohou studenti kontaktovat výchovnou poradkyni, školního psychologa nebo kohokoliv z učitelů v jejich konzultačních hodinách, popř. em. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Terénní cvičení je určeno pro žáky primy. Cílem projektu je ucelit a doplnit znalosti žáků zejména v předmětech biologie a zeměpis. Protože práce v terénu je pro žáky mnohem zajímavější, daří se vždy terénním cvičením obsáhnout celou řadu témat. Toto terénní cvičení bylo tématicky zaměřeno na vodu jako životní prostředí a to zejména ve vztahu k vodním a mokřadním rostlinám, bezobratlým vodním živočichů, vodním ptákům a rybám. Kromě velkého množství podkladů pro další studium v uvedených předmětech si žáci z terénního cvičení dovezli i neméně zážitků. 16

17 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchova na naší škole poskytuje žákům obecné informace o multikulturalismu, vysvětlí jim základní pojmy a seznámí je s různorodými menšinami v České republice. Hlavními tématy naší multikulturní výchovy jsou: národnostní menšiny (Romové, Židé, Česko-německé vztahy) xenofobie (uprchlíci, migranti, cizinci v ČR) oblast genderová (postavení žen ve společnosti, gayové a lesbičky) subkultury (Skinheads, EMO apod.) neonacismus v České republice. Témata multikulturní výchovy zařazujeme i do preventivních programů a hodin občanské výchovy a základů společenských věd. Snažíme se věnovat tématům: národnostních menšin a migrantů, lidských práv a problémů různých národnostních skupin. Hodně času se studenty diskutujeme i o tématu rasismu. Diskusí, besedami a filmy o těchto tématech se snažíme rozvíjet postoje a názor studentů na tuto tématiku. 5.Výchova k udržitelnému rozvoji Vzdělávání a výchova pro udržitelný rozvoj tvoří organickou součást našeho Školního vzdělávacího programu. Vzdělávání a výchova pro udržitelný rozvoj chce vypěstovat v žácích takové kompetence, které jim umožní v jejich dalším životě realizaci zásad, které jsou předpokladem pro zdárný vývoj lidstva. Zprostředkování takovýchto kompetencí nelze čekat od jednotlivého vyučovacího předmětu, ani od souboru ekonomicky, sociálně, právně či environmentálně zaměřených vyučovacích předmětů, ale musí tvořit integrální součást chodu celé školy. Mezi základní témata vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj na naší škole řadíme: aktivní občanství odpovědnost v lokálních i globálních souvislostech lidská a občanská práva individuální a kolektivní bezpečnost udržitelnou spotřebu a výrobu environmentální šetrnost zmírňování chudoby. 17

18 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu počet žáků hodnocení Adaptační kurz Monínec ( ) Poznávací zájezd USA, NYC Lyžařský kurz Rakousko Pyhrn Priel ( ) Poznávací zájezd do Anglie ( ) Projekt Voda terénní cvičení ( ) 25 Tento kurz je určen pro primu, cílem je bližší seznámení s vyučujícími a spolužáky 13 Poznávací zájezd a New York nadchnul všech 15 účastníků zájezdu. Díky ubytování mezi Metropolitní operou a Central Parkem mohli studenti skutečně zažít New York takový, jaký je ve filmech. Strávili večery na Times Square, procházeli se po Central Parku, nakupovali na 5th Avenue a fotili západ slunce nad Manhatanem. Na vlastní oči se přesvědčili jak malá je Socha Svobody, jak studený je Atlantik omývající břehy Spojených států, jak chutná pravá čínská kuchyně v Chinatownu, jak velké krysy běhají v newyorském metru, jak hlasitě houká siréna NYPD a jak chutná pravý americký burger. A tak už mohou konečně na otázku Have you ever been to New York? s hrdostí odvědět: Yeah, I have! 13 Žáci navštívili v rámci lyžařského kurzu městečko Hinterstoder, kde ztrávili 6 dní aktivního lyžařského výcviku. V rámci tohoto kurzu se naučili základům lyžování a rozvíjeli dále své lyžařské schopnosti na sněhu i mimo něj. 24 Účastníci poznávacího zájezdu navštívili s CK BOCA autobusem Londýn a byli ubytováni v rodinách.prošli se po Regentś Park, navštivili muzeum voskových figurín Mamadame Tussaud s. prohlídli si Westminster Abbey (korunovační kostel), Houses of Parliament, Big ben. Projeli se na obřím kole London Eye. 3. a 5.den absolvovali kurz angličtiny v Londýně. Navštívili divadelní představení The Lion King. Dále Greenwich, Oxford. 23 Terénní cvičení je určeno pro žáky primy. Cílem projektu je ucelit a doplnit znalosti žáků zejména v předmětech biologie a zeměpis. Protože práce v terénu je pro žáky mnohem zajímavější, daří se vždy terénním cvičením obsáhnout celou řadu témat. Toto terénní cvičení bylo tématicky zaměřeno na vodu jako životní prostředí a to zejména ve vztahu k vodním a mokřadním rostlinám, bezobratlým vodním živočichů, vodním ptákům a rybám. Kromě velkého množství podkladů pro další studium v uvedených předmětech si žáci z terénního cvičení dovezli i neméně zážitků. 18

19 Výměnný pobyt Postupim, Berlín Praha (březen, duben 2012) 16 Zájemci z řad německy učících se studentů z tercie, kvarty a kvinty se zúčastnili výměnného pobytu s partnerským Leibniz gymnáziem v německé Postupimi a na týden hostili německé studenty v Praze. V rámci programu poznali studenti nejen města Postupim a Prahu, ale také Berlín a Kutnou Horu. Spalovna Malešice 20 V rámci výuky o energetických zdrojích se studenti seznámili se spalovnou odpadu; po úvodní přednášce následovala prohlídka provozu Máchovo jezero, Bezděz třídní výlet, exkurze Malý Ratmírov třídní výlet 12 Závěrečný výlet tříd kvinta a septima se konal v Máchově kraji - městečku Doksy. Studenti si po stopách K. H. Máchy prohlédli Máchovo jezero, městečko Doksy a vyšli na zříceninu hradu Bezděz. 18 Na konci června 2012 jsme podnikli se sekundou třídní výlet do jihočeského Malého Ratmírova vesničky ležící u skvostného rybníka Ratmírák. Na přání studentů jsme se tak na čtyři dny ocitli na místě činu, kde jsme přesně před rokem v červnu 2011 strávili příjemný týden v rámci projektu VODA. Užili jsme si hezkého počasí s koupáním i tradičním pěším výletem z Jindřichova Hradce do Ratmírova. Nenechali jsme si ujít ani jízdu úzkokolejným vláčkem a vytouženou noční bojovku. Čiperní sekundáni opět sami vyvářeli dobroty v pensionu paní Pešírové, kde jsme stejně jako vloni bydleli. Vládla pohoda, klid, mír a spokojenost na všech stranách. 7. Mimoškolní aktivity Mimoškol.aktivity ve škol.roce 2011/12: divadelní kroužek v 1. pololetí, badminton a stolní tenis - celý školní rok. Nabídnuto bylo celkem 6 kroužků (floorbal, fotbal, stolní tenis, badminton, keramický kroužek a divadelní kroužek). Pro nedostatečný počet zájemců se některé kroužky nekonaly. 8. Soutěže vědomostní: o Pišqorky školní kolo o Pišqorky krajské kolo o Sapere vědět, jak žít sportovní: o Turnaj ve stolním tenise o Běh pro Afriku o Sportovní den 19

20 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Polská škola (při Polském velvyslanectví ČR Praha 4 Partnerská škola v Praze) Gymnázium Hohenstaufen Německo Výměnné pobyty Nijmeegse Scholengemeenschap Groennewoud, Holandsko Partnerská škola Nijmegen 10. Spolupráce právnické osoby s partnery (zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj.) Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Tříletý kurz Systemický přístup v pomáhajících profesích (800 hodin) Systemický institut, s.r.o., U hranic 18 Praha 10 IČ: DIČ: CZ Gymnázium Duhovka s.r.o. nerealizuje další vzdělávání pro veřejnost. 12. Další aktivity, prezentace a) V jednotlivých měsících školního roku 2011/2012 měli studenti možnost se zúčastnit mnoha akcí školy. září 2011 "Pišqorky" (školní kolo) (2L, 3L, 5L) Evropský den jazyků - francouzský institut (6L, 8VB) Turnaj ve stolním tenise (1L, 2L, 3L) Projekt MÍSTO (1L, 1V, 2L)- říjen 2011 Divadlo ABC- Lakomá Barka (1L, 1V) Turnaj ve stolním tenise (3L) Imatrikulace v Břevnovském klášteře (1L, 1V) listopad 2011 Zdravý životní styl - přednáška a diskuze s MUDr. Šubrtem (3L ) "Praha známá i neznámá" - dějepisný projekt (3L) Technické muzeum - exkurze (2L, 6L) Divadlo Rokoko - představení Perplex (5L, 6L) 20

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 1. 1 Způsoby hodnocení - klasifikačním stupněm - vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více