ERATO TAMPA PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEŠNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY. si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERATO TAMPA PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEŠNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY. si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky."

Transkript

1 PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE ERATO STANDARDNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY TAMPA STŘEŠNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VELIKOST 0 12 Kontaktní údaje: DOSPEL CZECH s.r.o. Na Vypichu Praha Zařízení vyrobeno shodně s Evropskou Normou EN1886, EN13053 Tato dokumentace musí být k dispozici uživateli! Záruka na zařízení je 2 roky od dodání (na opláštění 5 let), v případě nedodržení podmínek uvedených dále v dokumentaci si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky. (Revize )

2

3 Obsah 1. Úvod Úvod Použití Stavba jednotek Typ provedení Způsoby dopravy a uskladnění Umístění a montáž Výběr místa pro montáž Spojování bloků jednotek Připojení ventilačních kanálů Připojení tepelných výměníků Odvedení kondenzátu Připojení elektrické instalace Přípravné úkony k uvedení do provozu Elektrické rozvody Elektrické ohřívače Vodní nebo glykolové ohřívače Freonové, vodní a glykolové chladiče Filtry Křížový výměník Rotační výměník Ventilátorová soustava První zprovoznění Provoz a údržba Filtry Vodní nebo glykolový ohřívač Elektrický ohřívač Vodní nebo glykolový chladič Freonový chladič Deskový výměník Rotační výměník Škrtící klapky Bezpečnost používání Kontrolní měření provozních parametrů Úvod 1.1 Úvod Chtěli bychom Vám nabídnout ventilačně-klimatizační jednotky od firmy DOSPEL. Jsou dostupné v standardním, střešním, bazénovém, garážovém a hygienickém provedení. Tato Provozně-Technická Dokumentace obsahuje veškeré nezbytné informace týkající se standardních a střešních jednotek, o velikostech od 0 do 12. Každý budoucí uživatel měl by se s ní seznámit, pro správnou montáž, provoz a veškerou údržbu, zaručující bezporuchovou práci a satisfakci ze zakoupeného zařízení. Než přistoupíte k montáži, měli byste se seznámit s tímto návodem a přizpůsobit se všem instrukcím, které doporučuje firma DOSPEL. Pamatujte také na to, že návod k obsluze měl by být dostupný servisním službám, a měl by se nacházet vždy poblíž jednotky. 1.2 Použití Ventilačně-klimatizační jednotky jsou typovou řadou zařízení, kterých moderní konstrukce umožňuje tvorbu různých variant díky možnosti spojování modulů, které realizují libovolný proces obrábění vzduchu. Spojené funkční moduly jsou seskupeny ve společné skříni, což umožnilo omezení tepelných ztrát díky snížení počtu tepelných můstků. Jednotky firmy DOSPEL kromě ventilace zajišťují také zpracování vzduchu spočívající v jeho ohřevu, chlazení, vysoušení nebo zvlhčování podle potřeb uživatelů. Jsou také dostupné různé formy zpětného získávání energie a variant tlumení hluku. Typová řada ventilačně-klimatizačních jednotek je charakteristická širokou škálou vzduchového výkonu m 3 /h, což umožňuje jejich použití jak v malých objektech, tak i v budovách s velkou kubaturou: průmyslové haly, obchodní centra, sportovní haly nebo společenské budovy. Tato Provozně-Technická Dokumentace platí pro jednotky o velikostech od 0 do 12 a rozsahu vzduchového výkonu od 1500 do m 3 /h. 1.3 Stavba jednotek Skeletová konstrukce standardních a střešních jednotek je zhotovena z hliníkových profilů, které jsou spojené rohovými polyamidovými díly. Toto řešení zaručuje její kompaktnost a stabilitu. U jednotek určených pro práci za nízkých teplot byly použité profily s termickými vložkami, které zamezují srážení vlhkosti. Dodatečnou tuhost konstrukce zajišťuje montážní rám zhotoven z ocelových nebo hliníkových profilů. Skříně jednotek jsou zhotovené z vícevrstvých desek vyplněných tuhou polyuretanovou pěnou nebo podle přání zákazníka minerální vlnou. Desky jsou oboustranně pokryty pozinkovaným plechem. Tloušťka vnějších desek jednotky je 40 mm a zajišťuje dokonalou tepelnou a akustickou izolaci. Práci ventilačně-klimatizačních jednotek firmy DOSPEL v optimálním rozsahu zajišťují systémy automatické regulace a řízení procesů úpravy vzduchu a plynulá regulace vzduchového výkonu ventilátorů. Jednotky ve vnitřním provedení (standardním), označované jako standardní jsou určení k práci v místnostech jako jsou: strojovny, garáže, sklepy, atp. Z toho důvodu splňují přísné akustické požadavky. Při rozhodování o montáži jednotek tohoto typu je třeba vzít zřetel na dostatečné místo pro obsluhu a servis. 3

4 Jednotky ve střešním provedení jsou vybaveny stříškou, sací a výtlačnou částí. Stříška splňuje funkci zabezpečení před atmosférickými srážkami a její tvarování a provedení zamezuje hromadění se vody a její průsakům. Konstrukce sací a výtlačné části, které jsou vybavené odvaděčem kondenzátu a jemnou síťkou, znemožňuje průnik do vnitřku jednotky srážkové vody, mechanických znečištění, hlodavců a ptáků. Přivedení média k ohřívači nebo chladiči a odvedení kondenzátu probíhá ve spodní části. Pro ochranu před atmosférickými vlivy všechny součásti automatiky a škrtící klapy jsou umístěné uvnitř jednotek. 1.4 Typ provedení Nabízené ventilačně-klimatizační jednotky jsou vyráběny v pravém a levém provedení. Typ provedení se určuje podle směru průtoku vzduchu vůči servisní straně. Tento typ ukazuje umístění inspekčních dvířek, nátrubků pro připojení výměníků a odvod kondenzátů. pravý - při pohledu ve směru průtoku, servisní strana se nachází na pravé straně levý - při pohledu ve směru průtoku, servisní strana se nachází na levé straně * v případě sací-výtlačných jednotek při značení značka se používá jak pro sací tak i výtlačný díl. 2. Způsoby dopravy a uskladnění Ventilačně-klimatizační jednotky jsou na místo montáže dodávány v celku anebo na speciální přání Zákazníka v sekcích montovaných přímo na objektu. Všechny modely jednotek je třeba přepravovat tak, jak jsou určené k provozu, přičemž bloky nelze skladovat na sobě (z důvodu možného mechanického poškození, na které se nevztahuje záruka výrobce). I když každé zařízení je pro přepravu zabezpečené folií a polystyrénovými chrániči, při dopravě a vykládce je třeba postupovat zvlášť opatrně. Podle velikosti, a tím také hmotnosti jednotky (všechny nezbytné údaje jsou uvedeny na štítcích) vykládka se může provádět pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu. Jednotky, u kterých se předpokládá dopravu pomocí vysokozdvižného vozíku (Obr. 2.1 a) jsou dodatečně vybaveny dřevěnými trámy, které jsou přišroubovány k rámu bloku jednotky, čímž zajišťují její stabilitu během vykládky a chrání před mechanickým poškozením. V případě, že doprava zařízení se uskutečňuje pomocí jeřábů, je třeba pamatovat na dodržování všech platných bezpečnostních předpisů. Speciální otvory nacházející se v podélných rámech usnadňují dopravu s využitím jeřábu. Aby nedošlo k poškození boků zařízení je třeba nad jednotkou použít bezpečnostní rozpěry, kterých délka vždy musí být větší než je největší příčný. (Obr. 2.1b) Obr Strana provedení jednotek LEVÁ PRAVÁ Obr. 2.1a Doprava pomocí vysokozdvižného vozíku Obr. 2.1b Doprava při použití jeřábu OBSLUHA OBSLUHA Po dodání určitého typu jednotky na místo určení je třeba jí zkontrolovat (zda nedošlo k poškození obalu nebo dílu jednotky, zda všechny nátrubky jsou dostatečně zabezpečeny pro skladování atp.) a zkontrolovat, zda dokumentace je kompletní. Pro skladování můžou sloužit objekty, jež splňují tyto základní požadavky: na místě nepůsobí atmosférické srážky, teplota vzduchu je od -20 do 20 o C, relativní vlhkost do 80% při 20 o C, na místě nepůsobí agresivní látky, plyny, prach, které s ohledem na svoje chemické vlastnosti můžou mít korosivní vliv na zařízení nebo jeho díly. Na veškerá poškození, která vznikla z důvodu nevhodné dopravy, vykládky nebo skladování, záruka poskytovaná výrobcem se nevztahuje! 4

5 3. Umístění a montáž Umístění jednotky na přesně znivelovaném betonovém základu je možné provést dvojím způsobem. V podlaze lze zabetonovat ocelový rám, na kterém bude umístěna jednotka, anebo lze zhotovit speciální konstrukci. Samotná nivelace základu, rámu nebo ocelové konstrukce je nedostačující. Je třeba také pamatovat na vhodnou pevnost dílů, na kterých jednotka bude montována (výpočet pevností by měla provádět vhodně kvalifikovaná osoba). Z technického hlediska velmi důležitá je výška umístění jednotky. V případě, že zařízení je vybaveno sifony pro odtok kondenzátu z určitých sekcí, je třeba vzít zřetel na požadovanou výšku mezi jednotkou a podkladem. V některých případech může vzniknou nutnost provedení vyhloubení pro zachování výšky umožňující montáž sifonu. Je třeba si povšimnout rozdílných výšek jednotky a zvlhčující komory, a v případě potřeby připravit pro samotnou zvlhčující sekci vhodnou korekci podlahy, anebo umístit jednotku na rámu vhodné výšky. Obr Umístění jednotky Obr Způsob montáže jednotky k podkladu 3.2 Spojování bloků jednotek Před ukotvením jednotek, které s ohledem na dopravu jsou dodány v částech, je třeba spojit a utěsnit rozdělené sekce pomocí samořezných vrutů skrz vnitřní rámy (podle obrázku). U jednotek ve střešním provedení, dodávaných v částech, montáž zastřešení se provádí teprve po spojení bloků jednotky a jejich ukotvení. K utěsnění je třeba použít těsnící materiály dodané spolu s jednotkou. Obr.. 3.3a Spojení střechy 3.1 Výběr místa pro montáž Vlastní umístění jednotky je třeba provádět dle těchto zásad správné montáže: - jednotka by měla být umístěna v prostoru tak, by připojení instalace (potrubí, kabely, ventilační kanály) neztěžovalo přístup k inspekčním deskám, - mezi stěnou obsluhy jednotky a veškerými překážkami v místnosti (sloupy, stěny, atp.) je třeba zajistit vhodný volný prostor pro bezpřekážkovou montáž, provoz a servisní nebo opravárenské úkony. 5

6 Obr.. 3.3b Spojení sací a výtlačné části v naložených jednotkách. 3.4 Připojení tepelných výměníků Připojení k vodní instalaci nátrubků ohřívačů a chladičů by mělo být prováděno tak, aby vznikající pnutí nezpůsobilo mechanické poškození výměníků. Pro zamezení následků působení tepelné lineární roztažnosti potrubí je třeba použít kompenzaci. Vedení potrubí média napájejícího výměník způsobem, který zatěžuje nátrubky ohřívače nebo chladiče, je nepřípustné. Při spojování výměníku s vodovodní instalací je třeba pomocí klíče kontrovat nátrubek výměníku tak, aby nedošlo k poškození kolektoru. Pro usnadnění případné demontáže bez potřeby odstraňování z instalace média, doporučuje se požívání kulových ventilů před a za tepelnými výměníky. UPOZORNĚNÍ! Napájecí nátrubky vodních výměníků jsou umístěny dole, zpáteční nátrubky nahoře. Průtok média by měl probíhat protiproudu průtoku vzduchu. Obr Způsob připojení vodního výměníku a) pravé provedení, b) levé provedení a) b) Pravé provedení (P) Levé provedení (L) napájení 3.3 Připojení ventilačních kanálů Ventilační kanály se spojuje s jednotkou pomocí pružných spojek, které zamezují přenášení vibrací ventilátoru na kanál a vymezují případné malé odchylky v umístění instalace a jednotky. Příruby kanálů a pružných spojek se spojuje pomocí šroubů. Vedení ventilační instalace musí být opatřeno vlastními závěsnými nebo vzpěrnými díly, aby nepřenášelo na jednotku vlastní zatížení. Vnější rámky elastických nátrubků jsou vybaveny vodiči pro uzemnění, které spojují kostru skříně jednotky s kostrou ventilačních kanálů. Pro správný provoz jednotky je také podstatné to, aby způsob vedení ventilačních kanálů poblíž jednotky byl co možná nejjednodušší, a aby veškeré tvarové díly nenarušovaly průtok vzduchu. Takovéto opatření zamezuje vzniku hluku v ventilační instalaci. napájení 6

7 Hydraulické okruhy. Ventily dodávány spolu s automatikou DOSPEL PROFESSIONAL se můžou používat jen ve směšovacích soustavách. Níže doporučované příklady slouží jen k znázornění, neobsahují detailní instalaci. Soustava se směšovacím ventilem a čerpadlem v sekundárním okruhu (kvalitativní regulace): Soustava se směšovacím ventilem, čerpadlo v primárním a sekundárním okruhu (kvalitativní regulace). Tato soustava je výhodná, protože nenarušuje průtok v primárním okruhu (toky média v obou okruzích jsou konstantní). 10xDN (min. 0,5 m) A AB B B AB A Soustava se směšovacím ventilem a čerpadlem v primárním okruhu (kvantitativní regulace): Průměry přípojných nátrubků vodních tepelných výměníků jsou shrnuty v tabulce AB B A Rozměry nátrubků Velikost jednotky Vodní ohřívače Vodní chladiče 2- řadé 3- řadé 4- řadé 5- řadé 6- řadé 0 ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¾ 1 ¼ ½ 1 ¼ 3 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 2 1 ¼ 4 1 ¼ 2 1 ½ ½ 2 ½ ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ ½ 2 ½ ¼ 2 ½ 2 ½ 4 3 7

8 3.5 Odvedení kondenzátu Skrápěcí mísy, které se nacházejí v sekcích chlazení a zpětného získávání tepla (křížový a otočný výměník) jsou vybaveny nátrubky, které odvádějí kondenzát mimo jednotku. K odtokovému nátrubku je třeba připojit sifon, který umožní odvedení kondenzátu při rozdílných tlacích uvnitř sekce a venku. Sifon a odtok kondenzátu musí být zabezpečený před zamrznutím. V jednotkách se používají dva typy sifonů: - kulový Obr.. 3.4a - klasický (sekce, které pracují v přetlakových podmínkách) Obr.. 3.4b Obr. 3.4a Sifon kulový H h Obr. 3.4b Sifon pro sekce pracující v přetlakových podmínkách H h 3.6 Připojení elektrické instalace Připojení elektrické instalace by měla provádět oprávněná osoba. Veškerá připojení je třeba provádět na základě Provozně-Technické Dokumentace Soustavy Automatiky. 4. Přípravné úkony k uvedení do provozu Před vlastním provozováním ventilačně-klimatizační jednotky se požaduje její uvedení do provozu. Přitom je třeba pamatovat na to, tento úkon může provést jen vhodně kvalifikovaný a zaškolený personál. Před přistoupením k uvedení jednotky do provozu je nutné důkladné seznámení se s instrukcemi a schématy připojení, které jsou obsažené v Provozně-Technické Dokumentaci, a také provedení těchto úkonů: a) kontrola správného umístění jednotky, b) kontrola správného provedení a připojení všech ventilačních zařízení k síti, c) kontrola správného připojení všech hydraulických, chladírenských a elektrických instalací ke vhodným sekcím jednotky, d) zkontrolování, zda všechna zařízení vyžadující připojení k elektrické energii jsou opatřeny vhodnou kabeláží a jsou připraveny k provozu, e) zkontrolování, zda místnost, ve které je namontováno zařízení, je důkladně uklizená, a vnitřek jednotky neobsahuje žádná cizí tělesa, která by mohla způsobit poruchu, f) kontrola správné montáže sifonů a instalace odvedení kondenzátů (pokud takové existují), g) kontrola správnosti montáže dílů automatiky, h) kontrola stavu dílů jednotky, dílů automatiky a všech napájecích rozvodů (případná poškození během montážních prací). 4.1 Elektrické rozvody Rozměr H sifonu je závislý na rozdílu tlaku uvnitř a vně sekce, ze které se odvádí kondenzát. Je třeba zkontrolovat správnost připojení elektrických rozvodů a zabezpečení všech použitých elektrických spotřebičů v souladu se všemi schématy elektrických dílů a součástí (dodanými výrobcem), které byly v jednotce namontovány. Celkový tlak ventilátoru Rozměr H Rozměr h [Pa] [mm] [mm] <

9 4.2 Elektrické ohřívače Provést korekturu připojení elektrických topných těles podle dodaných schémat a zkontrolovat, zda topná tělesa nejsou poškozená nebo zašpiněná. Pamatovat na to, že tělesa se nemůžou dotýkat žádných dílů umístěných uvnitř sekce jednotky. 4.3 Vodní nebo glykolové ohřívače V první řadě je třeba zkontrolovat správné připojení potrubí (napájení a odtok) a následně stav lamel ohřívače. Postupně provést korekci nastavení termostatu zamezujícího zamrznutí (výrobcem nastavená hodnota 4 o C) a zkontrolovat pevnost přilnutí kapiláry k povrchu ohřívače. Regulační ventil ohřívače musí být namontován shodně s označením umístěným na jeho tělese. 4.4 Freonové, vodní a glykolové chladiče V případě chladičů v prvé řadě je třeba zkontrolovat těsnost a správné připojení potrubí s médiem, a následně stav lamel. Dále je třeba zkontrolovat nastavení odvaděče kondenzátu vůči směru průtoku vzduchu a správné namontování sifonu. 4.5 Filtry V případě rukávových filtrů je třeba odstranit folii zabezpečující filtrační díl. Dále je třeba zkontrolovat správné připevnění filtrů, jejich těsnost a obecný stav (mj. čistotu). Následně je třeba nastavit přípustný konečný pokles statického tlaku na tlakovém vypínači (pokud je namontován). Poněvadž tyto hodnoty se liší v závislosti na druhu použitého filtru, je třeba zkontrolovat parametry v níže uvedené tabulce. Třída filtru Konečný odpor filtru [Pa] EU EU EU EU EU Rotační výměník Před uvedením do provozu měl by být důkladně zkontrolován otočný výměník pro zpětné získání tepla. V prvé řadě je třeba prohlédnout povrch výměníku, zda nedošlo k jakýmkoliv mechanickým poškozením, které by mohly mít vliv na jeho účinnost a těsnost. Následně kontrolujeme správnost elektrického připojení, otáčky výměníku a správnost montáže (rotor výměníku nesmí zadrhávat o jakékoliv díly, které můžou být zdrojem odporů). 4.8 Ventilátorová soustava Před uvedením jednotky do provozu by měla být důkladně zkontrolovaná ventilátorová sekce. V prvé řadě zkontrolovat, zda z vnitřku sekce a nejbližšího okolí jednotky byly odstraněny všechny zbytečné předměty ( jak žlutě pomalovaná zabezpečení pro přepravu, tak i díly využívány během montáže). Každé nedopatření ve chvíli nasání předmětu nebo jeho vyhození z vnitřku může způsobit poškození jednotky. Rotor ventilátoru se musí volně otáčet, a v žádném případě se nesmí dotýkat dílů tělesa. Dále je třeba zkontrolovat: - správnost elektrického připojení (v souladu se schématy), - správnost připojení motoru ventilátoru (elektrické napětí sítě musí být shodné s hodnotou uvedenou na štítku motoru), - správnost připojení vodiče uzemnění (v případě, že ventilátorová soustava je opařena gumovými tlumiči), - správnost směru otáček motoru (musí být shodný se směrem šipky umístěné na krytu ventilátoru). Pokud rotor se otáčí v opačném směru, je třeba přehodit fázové vodiče na svorkovnici motoru, - správnost namontování tlumičů ve ventilátorové sekci, - správnost připevnění všech vodičů ve ventilátorové sekci, Pokud všechny uvedené pokyny byly splněny, je možné uzavřít všechny dvířka jednotky. Je třeba pamatovat na to, že v případě otevřených revizních dvířek, provoz jednotky je možný jen po dobu několika vteřin, jen pro zjištění správnosti funkce ventilátorové sekce. 4.6 Křížový výměník V křížovém výměníku je třeba zkontrolovat stav desek zařízení, zda na jejich površích se nenacházejí žádná znečištění, či mechanická poškození. Dále je třeba provést kontrolu škrtící klapy umístěné na křížovém výměníku a škrtící klapy řídící by-pass, která před zprovozněním jednotky by měla být uzavřená. Provést korekci připevnění odvaděče kondenzátu vůči směru průtoku vzduchu a propustnost sifonu. 9

10 5. První zprovoznění Příprava jednotek k zprovoznění a samotné zprovoznění může být prováděno jen vhodně zaškoleným a kvalifikovaným personálem. V první fázi je třeba u vstupu zařízení přivřít regulační škrtící klapu. Tento úkon se musí vždy provést, jinak hrozí přetížení a poškození motoru ventilátoru. Ve chvíli, kdy práce ventilátoru je bezchybná (nevznikají poruchy, tření, apod.) je třeba postupně otevírat škrtící klapu a zároveň kontrolovat proud vzduchu v dříve zhotovené instalaci a intenzitu proudu, jaký odebírá motor/motory. V případě, že jednotka je vybavena vlastním systémem automatické regulace, je třeba kontrolovat stupeň otevření škrtící klapy. Pro zajištění pozdější bezporuchovosti a správnosti fungování škrtící klapy, ve chvíli zprovoznění ventilátorové sekce (varianta s automatikou) by mělo být zajištěné vstupní otevření škrtící klapy na vstupu (tlakový vypínač nesignalizuje stav bez komprese). Škrtící klapy by se měla otevírat až do momentu 100% otevření, nebo do chvíle, kdy intenzita proudu odebíraného ventilátorem získá nominální hodnotu. Pokud je instalace správně navržená, vybraná jednotka by měla získat předpokládané pracovní parametry (vzduchový výkon, kompresi) při nominálním odběru proudu motorem ventilátoru. V případě, že předpokládaný vzduchový výkon nebyl dosažen nebo byl překročen, a regulační možnosti pomocí sítě vodičů byly vyčerpány, jediným řešením je změna otáček motoru ventilátoru (v případě ventilátorové soustavy s řemenovým převodem je možné změnit řemenový převod). V krajních případech je třeba změnit motor na větší, přičemž je třeba se ujistit, zda všechna provedená měření byla realizovaná správně. Práce jednotky od momentu její zprovoznění by měla trvat cca 0,5h, přičemž po tuto dobu takové jevy jako jsou velký hluk, znepokojující mechanické zvuky a zápach vycházející z jednotky, a také vibrace zařízení jsou nepřípustné. V případě zjištění výše uvedených jevů jednotka by měla být odstavená a její jednotlivé sekce by měly být opětovně zkontrolovány (po odpojení elektrického napětí). Pokud během 30-minutové práce jednotky nebyly zaznamenány žádné znepokojující jevy, jednotku lze odpojit a provést její prohlídku. Obzvlášť důležité je zkontrolování: - upevnění filtrů a stupně jejích znečištění nebo poškození (v případě, že filtry jsou nadměrně znečištěné, je třeba je vyčistit, v krajním případě vyměnit), - správnosti odtoku kondenzátů, - teploty motoru a stavu ložisek ventilátorové soustavy. Po provedení dalších úkonů zprovoznění spojených s doladěním sítě je třeba provést korekci správnosti funkcí tlumičů. Před uvedením jednotky do stálého provozu je důležitá kontrola funkcí termostatu zamezujícího zamrznutí. Tuto operaci lze provést v případě, že vzduch přicházející na výměník má teplotu nižší než je nastavena na termostatu. V tomto případě, při teplotě vzduchu přicházejícího na výměník 1-2 o C, na krátkou dobu je třeba uzavřít přítok ohřívacího média. Sepnutí termostatu je důkazem jeho správné funkce. 6. Provoz a údržba Ventilačně-klimatizační jednotky jsou určeny k nepřetržité práci, proto je důležité zajištění pravidelných prohlídek jednotlivých součástí jednotek, zvláště těch, kterých opotřebování je největší, tj. filtrů, ložisek. Výměna filtrů patří k povinnostem uživatele. Základní technické údaje jednotky, mj. nezbytné k těmto úkonům, jsou obsaženy v Listu Technických Údajů připojeném ke každému zařízení. List mj. obsahuje.: typ, druh, rozměry důležitějších dílů tj. filtry, tepelné výměníky, ventilátory, elektrické motory. 6.1 Filtry Ventilačně-klimatizační jednotky jsou vybaveny úsekovými filtry třídy EU3 - EU5 nebo rukávovými filtry třídy EU 3 - EU9. Kombinace a sestava filtrů je libovolná v závislosti na funkční sestavě jednotky. Je velmi důležité, aby při výměně filtru byly namontovány filtry stejné filtrační třídy. Filtry jsou určeny k jednorázovému použití. Zašpinění filtru omezuje jeho propustnost, což vede ke snížení výkonu jednotky. Pokud pokles tlaku na filtru převyšuje předpokládanou hodnotu, je třeba ho vyměnit. Překročení přípustného stupně znečištění filtrů může způsobit pokles vzduchového výkonu jednotky, a dokonce může vést k vytržení filtrů a rámek z upevňovací konstrukce a k poškození ventilátoru. Během výměny filtrů jednotka musí být odpojeny. Je třeba při tom také vyčistit filtrační sekci. Jednotky musí bezpodmínečně pracovat s namontovanými vzduchovými filtry. Interval výměny vstupních filtrů závisí především na stupni znečištění vzduchu. Správná exploatace vstupních filtrů prodlužuje doby exploatace sekundárních filtrů druhého, případně třetího filtračního stupně. 6.2 Vodní nebo glykolový ohřívač Vodní ohřívače jsou standardně vybaveny termostaty zamezujícími zamrznutí, jelikož během provozu by měly být zabezpečeny před zamrznutím. Pokud dojde k uzavření přítoku ohřívacího médium nebo k pauze v provozu jednotky a zároveň vznikne možnost snížení teploty pod + 4ºC, je třeba důkladně vyprázdnit ohřívač. Jelikož v důsledku znečištění povrchu ohřívače prachem jeho tepelný výkon se snižuje, je třeba minimálně jednou za čtyři měsíce kontrolovat stav zašpinění lamel ohřívače. Prach na lamelách způsobuje zvýšení odporu vzduchu. Čištění ohřívačů lze provádět pomocí obou stran vysavače. Tento úkon se provádí profouknutím vzduchovým proudem nebo mytím teplou vodou s příměsí mycích prostředků, které nezpůsobují korozi hliníkových lamel. Je důležité, aby ohřívač byl odvzdušněn. V rozvodu přivádějícím médium k ohřívači je třeba naplánovat odvzdušňovací ventily. Po dobu, kdy jednotka nepracuje, průtok ohřívacího médium by měl být omezen na minimum tak, aby teplota uvnitř zařízení nepřekračovala + 60 ºC. Vyšší teplota může způsobit poškození některých součástí (motor, ložiska, umělohmotné díly atp.). 6.3 Elektrický ohřívač Elektrický ohřívač se sestává z nezakrytých topných těles, na kterých v době mimo provoz se může usazovat prach. Při opětovném uvedení ohřívače do provozu jeho silné znečištění může způsobit vznik zápachu spáleného kouře, a dokonce nebezpečí požáru. Je důležité, aby se každé čtyři měsíce, a zvláště začátkem topné 10

11 sezóny, zkontroloval technický stav a stupeň znečištění topných těles a elektrických přípojek. Znečištění se musí odstraňovat vysáváním. Je také nezbytná kontrola zabezpečení před růstem teploty. 6.4 Vodní nebo glykolový chladič Konstrukce chladiče je stejná jako konstrukce vodního ohřívače, proto kromě stejného postupu jako u vodních ohřívačů je třeba pamatovat na kontrolu čistoty odvaděče kondenzátu a odtokové mísy, a také propustnosti odtoku kondenzátu. V případě znečištění je třeba odvaděč kondenzátu umýt teplou vodou s přídavkem mycích prostředků. 6.5 Freonový chladič Provozně-servisní úkony týkající se freonových chladičů jsou stejné jako úkony určené pro údržbu vodního ohřívače a chladiče. Během mytí freonového chladiče teplou vodou je třeba vyprázdnit chladírenskou instalaci odčerpáním freonu do zásobníku. Nepřizpůsobení se tomuto pokynu může vést k nekontrolovanému růstu tlaku freonu a poškození chladící instalace. 6.6 Deskový výměník Údržbářské úkony pro tento výměník spočívají v kontrole stupně znečištění lamel a jejího technického stavu. Čištění křížového výměníku se provádí vysáváním, profouknutím proudem vzduchu nebo mytím vzduchových kanálů vodou s přídavkem mycích prostředků, které nezpůsobují korozi hliníku. Pokud výměník byl provozován za minusových teplot, před opětovným zprovozněním jednotky je třeba ho důkladně osušit. Je třeba zkontrolovat, zda škrtící klapa výměníku a s ní spojená škrtící klapa by-pasu fungují správně. V případě, že funkce rozmrazování nefunguje, škrtící klapa obchvatu musí být uzavřena. Je důležitá kontrola stavu odvaděče kondenzátu, odtokové mísy a systému odtoku kondenzátu. 6.7 Rotační výměník Pokud otvory pro vstup vzduchu jsou pokryté prachem, je třeba provést její očištění za použití metod popsaných při čištění např. deskového výměníku. Občas je třeba oprášit motor a převodovku. Kontrola otočného výměníku spočívá v zjištění, zda rotor se volně otáčí. Citelný odpor může být následkem příliš velkého přítlaku těsnících kartáčů. V tomto případě je třeba provést korekci nastavení kartáčů. Důležitá je taktéž kontrola stavu napnutí hnacího řemene. Pokud přes maximální napnutí řemene napínacím systémem nadále se objevuje vůle, řemen je třeba zkrátit. Ložiska rotoru a motoru jsou mazány kontinuálně, proto není třeba je dodatečně mazat. 6.8 Škrtící klapky Vícerovinné škrtící klapy jsou zvláště vystavěny zašpinění, které může negativně ovlivnit jejich správnou funkci. Proto tyto součásti je třeba častěji kontrolovat a provádět jejich údržbu. Pokud bude zjištěno zašpinění, které stěžuje práci škrtící klapy, je třeba ji očistit pomocí stlačeného vzduchu. Pokud tyto úkony nepřinesou očekávaný efekt, klapy je třeba očistit tlakovým mytím s přídavkem mycího prostředku, který nezpůsobuje korozi kovu. 7. Bezpečnost používání a) Veškeré práce spojené se správnou funkcí jednotky (zapojení, zprovoznění, exploatace, kontrolní prohlídky) se musí provádět v souladu s platnými předpisy týkajícími se exploatace elektrických zařízení a bezpečností a hygieny práce, b) Před připojením zařízení k ochranné instalaci provádění jakýchkoliv prací spojených s připojováním elektrického napětí ke kterémukoliv elektrickému okruhu je zakázáno, c) Zakazuje se provádění jakýchkoliv prací (údržbářské, opravárenské) bez předchozího odpojení elektrického napětí od všech okruhů jednotky, d) V případě, že z kterékoliv sekce jednotky budou odstraněny části krytu, provoz zařízení je zakázán, e) Stanoviště, ze kterého bude prováděna obsluha zařízení, musí být vybaveno ochranným zařízením, zajišťujícím nezbytnou bezpečnost během obsluhy jednotky, f) Osoby, které provádějí opravárenské a údržbářské práce nebo prohlídku zařízení, musí mít vhodnou kvalifikaci. Tato vyplývá z kvalifikačního osvědčení, které určuje Nařízení Ministra Hornictví a Energetiky týkající se kvalifikace osob zaměstnaných při obsluze energetických zařízení. 8. Kontrolní měření provozních parametrů V případě provádění pravidelných prohlídek a údržbářských prací na zařízení, vždy je třeba provádět kontrolu základních provozních parametrů jednotky. V prvé řadě je třeba změřit, zda teplota a vlhkost zpracovávaného vzduchu před a za sekcí, která ho zpracovává, odpovídá dříve nastaveným hodnotám. Dále je třeba zkontrolovat správnost provozních parametrů médií v zapojených topných a chladících okruzích, správnost funkce elektrických spotřebičů (měření jejich příkonů), správnost provozu ventilátorových soustav v rozsahu vzduchového výkonu realizované celkové koncentrace. Veškeré práce spojené s prováděním pravidelných kontrolních měření a údržbářských prací musí být vhodně zdokumentovány. Pro více informací kontaktujte prosím naše pracovníky: kontakty viz. obálka dokumentace 11

12 DOSPEL CZECH s.r.o. Na Vypichu Praha

DEIMOS PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE PODSTROPNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY. si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky.

DEIMOS PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE PODSTROPNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY. si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky. PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE DEIMOS PODSTROPNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VELIKOST 0 2 Kontaktní údaje: DOSPEL CZECH s.r.o. Na Vypichu 10 162 00 Praha www.dospelczech.cz info@dospelczech.cz Zařízení

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Potrubní klimatizační jednotky Proč právě Vento? Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

STORM D. Vzduchotechnická jednotka. Konstrukce

STORM D. Vzduchotechnická jednotka. Konstrukce STORM D Vzduchotechnická jednotka Blokové jednotky STORM D jsou určeny především pro potřeby občanské vybavenosti, tj. pro větrání a úpravy čerstvého vzduchu v bytových a školních objektech, provozovnách,

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka Výrobek č. 3040040 ST 07/99 CE Pokyny k montáži a obsluze Při připojování přidržujte výměník tepla hasákem. Přívod topného systému se připojuje k výměníku

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

Sestavné klimatizační jednotky

Sestavné klimatizační jednotky Sestavné klimatizační jednotky AHU N 12.10.002 Range AeroMaster XP Cirrus Sestavné klimatizační jednotky Proč právě AeroMaster XP? Pro Vaše rozhodnutí hovoří 10 základních P jednotek Aeromaster XP Při

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

KOMPONENTY NEJVYŠŠÍ KVALITY BEZPEČNÉ POUŽITÍ SPOLEHLIVÁ A TĚSNÁ KONSTRUKCE CHYTRÝ SYSTÉM REGULACE

KOMPONENTY NEJVYŠŠÍ KVALITY BEZPEČNÉ POUŽITÍ SPOLEHLIVÁ A TĚSNÁ KONSTRUKCE CHYTRÝ SYSTÉM REGULACE 2016 SPOLEHLIVÁ A TĚSNÁ KONSTRUKCE KOMPONENTY NEJVYŠŠÍ KVALITY CHYTRÝ SYSTÉM REGULACE BEZPEČNÉ POUŽITÍ KONSTRUKCE PLECHY Z MATERIÁLU AZ 150 ALUZINC KOROZIVZDORNÝ 3000 2500 2000 2412 Odolnost nového opláštění

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace Bypass obtok rekuperátoru Minireg digitální regulační systém Digireg Hluk Celkové hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů. Celková hladina akustického tlaku vyzařovaného

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 1 Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 Kotle COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV ODPOPELŇOVAČ C16, C26, C51 C16 P, C26 P, C51 P S16, S26

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV ODPOPELŇOVAČ C16, C26, C51 C16 P, C26 P, C51 P S16, S26 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV ODPOPELŇOVAČ Ke kotlům: R16, R26, R51 C16, C26, C51 C16 P, C26 P, C51 P S16, S26 Obsah 1. Popis odpopelňovače... 3 2. Montáž odpopelňovače ke kotli

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Radiální ventilátor Výrobek Dodavatel název: Radiální ventilátor typ: BG 80 a NV 11-220 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163

Více

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTB PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTB PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝMĚNÍK VTB PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE Datum poslední revize: 1. ledna 2012 OBSAH...1 1 VÝMĚNÍK VTB...1 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE...1 1 Datum poslední revize: 1. ledna 2012...1 Obsah...2 Obecně...2

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

SI- 50-80-100-120-150. Popis ohřívače ( Fig A )

SI- 50-80-100-120-150. Popis ohřívače ( Fig A ) Popis ohřívače ( Fig A ) SI- 50-80-100-120-150 a) Plastický ( polypropylen ) vrchní kryt b) Teploměr c) Značka d) Indikátor e) Plastický ( polypropylen ) spodní kryt f) Inspekční kryt g) Regulátor h) Výstup

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

Extero IP X4. Instalační rozměry: Rozměry, mm H Extero 100. Typ D. 138 Extero 125. 138 Extero 150. 138,2 Extero 160. 138,2 Extero 200 138,2

Extero IP X4. Instalační rozměry: Rozměry, mm H Extero 100. Typ D. 138 Extero 125. 138 Extero 150. 138,2 Extero 160. 138,2 Extero 200 138,2 Extero Popis: Ventilátory Extero jsou speciálně navrženy na vertikální montáž. Jsou dokonale použitelné pro střední a velké zařízení. Ventilátory mají po dobu provozu velmi dobrou ventilační schopnost

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

ILTO W 130. Technický popis

ILTO W 130. Technický popis ILTO W 130 Technický popis Větrací jednotka ILTO W 130 s kompletní výbavou, protiproudým výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a cirkulačním okruhem. Skříň větrací jednotky je z dvojitého ocelového plechu.

Více

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 1 Návod k obsluze a instalaci kotle Duo, Combi 2012.06.25 Kotle KLIMOSZ COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ploché klimatizační jednotky proč právě aeromaster fp? Klimatizační jednotky Aeromaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci administrativních, obchodních, restauračních

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

Klimatizační a topná jednotka XFETTO

Klimatizační a topná jednotka XFETTO Klimatizační a topná jednotka XFETTO XFETTO - tři v jednom Klimatizační jednotka Tepelné čerpadlo Radiátor ústředního topení Obrazový montážní návod Nářadí potřebné pro montáž Elektrická vrtačka pro probourání

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY DVS/DHS/DVSI NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory DVS/DHS/DVSI jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Ventilátory mají asynchronní

Více

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN Návod k používání a obsluze ventilátory MULTIFAN Obsah I. BEZPEČNOST PRÁCE 3 II. TECHNICKÝ POPIS 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE...6 IV. MONTÁŽ.13 V. OBSLUHA A ÚDRŽBA..15 VI. BALENÍ, PŘEPRAVA SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE...15

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Otevřená gondolová mrazicí vana W15MR/G W20MR/G

NÁVOD K POUŽITÍ. Otevřená gondolová mrazicí vana W15MR/G W20MR/G NÁVOD K POUŽITÍ Otevřená gondolová mrazicí vana W15MR/G W20MR/G OBSAH : 1. Určení 2. Technická charakteristika 3. Instalace zařízení 4. Elektrická instalace 5. Způsob použití 6. Údržba 7. Bezpečnostní

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku)

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL PM a PM-T (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Popis výrobku HAKL PM Elektrický průtokový ohřívač vody PM je výrobek vyvinutý a vyráběný

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Technická specifikace CDP

Technická specifikace CDP Technická specifikace CDP Revision DD 280113-CZ Pro bazény do 100 m2 vodní plochy CDP 75 Str. 2 CDP 125 Str. 6 CDP 165 Str. 10 POZNÁMKY Str. 15 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o.

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Rekuperační jednotky Firma LG Electronics představuje systém Eco V, rekuperační jednotku, která umožňuje úpravu vzduchu vnitřního prostředí a zvyšuje tak kvalitu ovzduší v místnosti.

Více

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový

Více

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost.

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost. až 60 % účinnost až 90 % účinnost plug & play rezidenční ISIS RECOVER CHARAKTERITIKA Nástěnná rekuperační jednotka pro vertikální instalace Vzduchový výkon: 00, 0 m /h Učinnost rekuperace až 90 % Deskový

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APB 2240 pro větrání silničních tunelů KM 2064/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APB 2240 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

AkuCOMBI 600/200 L AkuCOMBI 800/200 L AkuCOMBI 1000/200 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

AkuCOMBI 600/200 L AkuCOMBI 800/200 L AkuCOMBI 1000/200 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI AKUMULAČNÍ Hercules NÁDOBY U26 AkuCOMBI 500/160 Návod k obsluze L AkuCOMBI 600/200 L AkuCOMBI 800/200 L AkuCOMBI 1000/200 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Obsah: str. 1. Popis konstrukce... 3 2. Instalace akumulační

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech,

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Slim Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajištující dlouhodobou a nezávad nou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy Max. rozměry dveří (V x Š): x m Vertikální montáž 1 Bez ohřevu Použití Speciální vzduchové clony UF jsou určeny pro průmyslové objekty s

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA

ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI znamenají jednoduché a ekonomické řešení 32 PŘEDNOSTI EXPERT V TĚŽKÝCH SITUACÍCH Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI nejsou dodatečným zatížením střechy

Více

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF KOMPAKTNÍ A PEVNÁ KONSTRUKCE SNÍŽENÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST A REGULACE VÝKONU ŠIROKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Výkonné, tiché a plně regulovatelné střešní

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK 1 OBSAH Instalace jednotky (první myšlenka)... 3 Instalace jednotky (jednotlivé kroky instalace)... 4 Instalace potrubí... 11 Rozvod 24V... 17 2 INSTALACE JEDNOTKY (PRVNÍ

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

MAXIMUS PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY. si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky. (Revize 1.12.

MAXIMUS PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY. si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky. (Revize 1.12. PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE MAXIMUS TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY velikost: 27, 53 Kontaktní údaje: DOSPEL CZECH s.r.o. Na Vypichu 10 162 00 Praha www.dospelczech.cz info@dospelczech.cz Zařízení vyrobeno shodně

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou konstrukcí pláště a ventilátory, určený k dopravě vzduchu a rekuperaci (předání

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1 DĚLENÁ ČERPADLA PRO POPIS Odstředivá čerpadla konstrukční řady HGT pro sprinklerová zařízení jsou spirální, jednostupňová s dvouvtokovým oběžným kolem a horizontálně děleným tělesem čerpadla. V normálním

Více

www.frivent.com Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Technické změny vyhrazeny

www.frivent.com Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Technické změny vyhrazeny www.frivent.com Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Jednotky UTM s motory 230 V Technické údaje 2 - trubkový systém topení nebo chlazení 2 - řadý výměník velikost celkový chladící výkon

Více

Úprava vzduchu sušení

Úprava vzduchu sušení Úprava vzduchu sušení Zařízení pro vysokou úroveň úpravy stlačeného vzduchu. Úprava vzduchu pro všechny provozy. Naše sušičky spolehlivě odstraní kondenzát a v kombinaci s námi dodávanou filtrací zajistí

Více

NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci

NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci 1 NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši klimatizaci. - Pro správné a spolehlivé použití zařízení, pečlivě prostudujte návod a uschovejte

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APJ 2800 pro větrání silničních tunelů KM 2063/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APJ 2800 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene - 1 - Obsah 1. Obecné pokyny 2 1.1 Výrobce 2 1.2 Pokyny a doporučení 2 1.3 Technické normy a pokyny 3 1.4 Obsah

Více