Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace"

Transkript

1 Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 ( )

2 ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO! PŘED OTEVŘENÍM INSPEKČNÍCH PANELŮ VYPNĚTE ZAŘÍZENÍ A VYČKEJTE PŘIBLIŽNĚ DVĚ MINUTY DOKUD SE POHYBLIVÉ ČÁSTI NEZASTAVÍ! VYPNĚTE NAPÁJENÍ A ZAJISTĚTE JEJ PROTI NEŽÁDOUCÍMU ZAPNUTÍ! PL Wykonane Wykonane zgodnie z Normą Europejską EN1886, PL zgodnie z Normą Europejską EN1886, EN13053 EN13053 RU Изготовлено Изготовлено в соответствии с Европейским RU в соответствии с Европейским Стандартом Стандартом EN1886, EN13053 EN1886, EN13053 EN Manufactured Manufactured as per EN1886, EN13053 EN as per EN1886, EN13053 Provedení shodně s Evropskou Normou EN 1886, EN TÜV TÜV

3 Obsah 1. ÚVOD URČENÍ A KONSTRUKCE TRANSPORT A SKLÁDÁNÍ UMÍSTĚNÍ, MONTÁŽ, PŘIPOJENÍ INSTALACÍ Jednotky velikosti VS Montáž v zavěšení pozici T Osazení v ležaté poloze D (na základě) Osazení ve svislé pozici Jednotky velikosti VS Podmínky realizace montáže jednotek Autorizovaným servisem VTS Základ Místo osazení Připojení vzduchotechnického potrubí Připojení ohřívačů a chladičů Odvod kondenzátu Elektrické připojení Rotační výměník Elektrický ohřívač Motor ventilátoru Klapky vzduchu Regulace PŘÍPRAVA K UVEDENÍ DO PROVOZU Elektrická instalace Filtry Vodní a glykolové ohřívače Elektrický ohřívač Vodní, glykolové a freonové chladiče...33

4 5.6. Deskový výměník Rotační výměník Ventilátorová sestava UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAREGULOVÁNÍ Měření průtoku vzduchu a regulace vzduchového výkonu jednotky Regulace tepelného výkonu vodního ohřívače Regulace výkonu elektrického ohřívače Regulace výkonu chladiče PROVOZ A ÚDRŽBA Regulační klapky Filtry Tepelné výměníky Vodní nebo glykolový ohřívač Elektrický ohřívač Vodní nebo glykolový chladič Freonový chladič Deskový výměník Rotační výměník Tlumící sekce Ventilátorová sekce Ventilátory Motory Řemenice Kontrolní měření BEZPEČNOST PRÁCE-POKYNY INFORMACE Technické informace k prováděcímu předpisu (EU) č. 327/2011 směrnice 2009/125/ES...50

5 1. ÚVOD Podrobné seznámení se s technickou dokumentací, montáž a užívání jednotek v souladu s pokyny v této dokumentaci a dodržování veškerých bezpečnostních předpisů zajišťuje bezporuchový a bezpečný provoz jednotky. Práce týkající se vykládky palet s komponenty jednotky, transportu palet, prvků a bloků jednotky, připojení instalací spojených s jednotkou a údržbou provádí kvalifikovaný personál nebo jiný, pod dozorem oprávněných osob. Kvalifikovaným personálem se rozumí osoby, které jsou (na základě školení, zkušeností a znalostí požadovaných norem, dokumentací a předpisů týkajících se bezpečnosti a podmínek práce) pověřeny pro provedení nezbytných prací, dokáží rozeznat a uniknout případnému nebezpečí. Technická a provozní dokumentace neobsahuje podrobné informace týkající se všech možných konfigurací jednotek, příkladů jejich montáže a instalace, uvedení do provozu, užívání, oprav a údržby. Jestliže jsou jednotky provozovány shodně s jejich určením, tak stávající dokumentace a jiné dokumenty přiložené k jednotce obsahují postačující pokyny potřebné pro kvalifikovaný personál. Montáž jednotky, připojení instalací, uvedení do provozu, provoz a údržba se musí provádět shodně se směrnicemi a předpisy, které jsou závazné na území, kde je jednotka umístěna. Montáž jednotek VS a záruční opravy jednotek VTS může provádět pouze Autorizovaný servis VTS, který vlastní odpovídající certifikát, který ho opravňuje k provádění těchto prací. Doporučujeme využít služeb Autorizovaných servisů VTS během instalace, zprovoznění, pozáručních oprav, prohlídek a údržby zařízení. Dokumentace obsluhy by se měla nacházet vždy v blízkosti jednotky a být jednoduše přístupná servisním službám. 2. Určení a konstrukce Produktová řada 16 velikostí vzduchotechnických jednotek VENTUS je konstruována pro vzduchový výkon 400 m3/h až 3600 m3/h pro podstropní jednotky VS 10 a VS 15, které jsou určeny pouze pro instalaci uvnitř budov, a pro vzduchový výkon 1200 m3/h až m3/h pro jednotky VS 21 až 650. Jednotky VENTUS jsou navrženy pro větrací systémy s přístupem k rotačním částem z přetlakové části jednotky. Větracím systémem se rozumí potrubí, koncové elementy, nasávací a výdehové žalutie. Jednotky VENTUS VS jsou určeny pro aplikace s teplotou nasávaného vzduchu od -40oC do +60 o C. Přívodní a přívodně odvodní jednotky bez rotačního nebo deskového výměníku pro zpětný zisk energie, jednotky se směšovací komorou a jednotky s glykolovým okruhem mohou nasávat vzduch o teplotě -50 o C za podmínky umístění jednotky v místnosti o stálé teplotě přesahující -5 o C. Jednotky vybavené rotačním výměníkem mohou nasávat vzduch o teplotě -30 o C. Jednotky VENTUS VS jsou určeny pro aplikace s teplotou nasávaného vzduchu v rozmezí od -40 o C do +56 o C. Tyto jednotky nejsou určeny pro instalaci ve venkovním prostředí. Použití systému MaR VTS je omezeno požadavky vyplývajícími z omezení možnosti použití jednotlivých dílů. Vzduchotechnické jednotky VENTUS jsou konstruovány jako jeden nebo více multifunkčních segmentů (základní moduly - tabulka 1). Všechny funkce jednotky jsou označeny funkčními piktogramy na inspekčních panelech ze strany obsluhy. 3

6 Ventilátor Vstupní filtrac Vodní ohřev Elektrický ohřev Vodní chlazení Freonové chlazení Zpětný zisk energie s glykolovým okruhem Zpětný zisk energie s deskovým výměníkem Zpětný zisk s rotačním výměníkem Zpětný zisk s recirkulací Sekendární filtrace Tlumení Tabulka 1. Označení modulů sestav základních jednotek Základní moduly Složení modulu Grafický symbol V Ventilátor FV Filtr, ventilátor HC CH H HC/CH Fiiltr, ohřívač, ventilátor Filtr, ohřívač, chladič, ventilátor HCH VS Filtr, ohřívač, chladič, ventilátor, ohřívač C P Filtr, chladič, ventilátor Deskový výměník R Rotační výměník F Sekundární filtr E Prázdná sekce M Směšovací komora S Tlumič 4

7 Odvodní jednotka Přívodní jednotka Jednotka sdeskovým výměníkem Obr. 1 Příklady funkčních sestav podstropních jednotek VS Odvodní jednotka Přívodní jednotka Jednotka s rotačním výměníkem Obr. 2 Příklady funkčních sestav jednotek VS Jednotka s deskovým výměníkem Většina konfigurací je dostupná v pravém i levém provedení (obr. 3 a 4). Strany provedení jsou určeny v závislosti na směru proudu vzduchu vzhledem ke straně obsluhy (inspekční panely, kolektory výměníků, atd.). V případě přívodně-odvodních jednotek rozhoduje o straně provedení směr proudu vzduchu v přívodní části. Směr proudění vzduchu Pravé provedení Obr. 3 Strany provedení jednotek VS

8 Levé provedení Air-flow direction Obr. 4 Strany provedení jednotek VS Pravé provedení 3. TRANSPORT A SKLÁDÁNÍ Jednotky VENTUS VS21 až VS 650 jsou dodávané smontované v celku, v sekcích, nebo v dílech na paletě, obsahujících všechny díly potřebné k montáži přímo na objektu autorizovaným servisem VTS. Tento návod neobsahuje pokyny k montáži jednotky. Dodávka prvků jednotky ve formě uzavřených, označených a nepoškozených palet se stává majetkem kupujícího po podepsání přepravního listu odpovědným zástupcem klienta. Pokud klient otevře uzavřené palety před příjezdem Autorizovaného servisu VTS, přebírá tak plnou zodpovědnost za obsah a kompletnost dodávky. Bezprostředně po doručení zařízení je nutné zkontrolovat stav obalu a kompletnost dodávky na základě přiložených specifikací a přepravních listů. Vykládka balíků s komponenty jednotek z transportu, jejich transport na místo montáže a transport prvků a bloků jednotky na místo instalace musí probíhat pomocí speciálního zařízení a kvalifikovaným personálem. Balíky musí být na objektu skladovány na tvrdém, suchém povrchu a v místě chráněném před atmosférickými vlivy. Tvrdým povrchem se rozumí plochý, vodorovný, tvrdý podklad, který nemění své vlastnosti pod vlivem atmosférických podmínek. Balíky s prvky jednotky by měly být skladovány v dostatečné vzdálenosti od míst pohybu strojů (automobilů, jeřábů a jiných stavebních strojů), v místě, kde nebudou vystaveny mechanickému poškození, vlhkosti, agresivnímu chemickému prostředí, prachu, písku a jiným vnějším vlivům, které mohou způsobit zhoršení stavu skladovaného zboží. Vykládka balíků z přepravního prostředku a jejich následný transport na místo určení musí probíhat pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu. Možnost přepravy smontované jednotky je popsána v tab. 2. 6

9 Tabulka 2: Možnost přepravy smontované jednotky Typ jednotky Možnost přepravy Transport není možný VS na podporách* VS s transportním rámem z uzavřeného obdélníkového profilu VS s transportním rámem ze silnostěnného profilu Přívodní a odvodní jednotky kratší než 9 modulů (3318mm), sekce přívodních a odvodních jednotek, sekce deskových a rotačních rekuperátorů přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem do 12 modulů délky (4415mm) přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem do 25 modulů délky (9170mm) VS přívodní a odvodní jednotka do 12 modulů délky (4415mm) *týká se jednotek VS dodaných ve smontovaném stavu přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem delší než 9 modulů (3318mm) přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem delší než 12 modulů (4415mm) a jednotky do 12 modulů délky (4415mm): přívodní a odvodní umístěné na sobě s deskovým nebo rotačním rekuperátorem kde horní část přesahuje spodní přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem delší než 25 modulů (9170mm) a jednotky přívodní a odvodní umístěné na sobě s deskovým nebo rotačním rekuperátorem kde horní část přesahuje spodní přívodní a odvodní jednotka od 12 modulů délky (4415mm) a jednotky přívodní a odvodní umístěné na sobě s deskovým nebo rotačním rekuperátorem kde horní část přesahuje spodní Transport složených bloků jednotek VS , které jsou vybaveny transportním rámem, je nutné provádět pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu (obr.5). V případě transportu jeřábem je nutné užít otvorů v rámu zařízení (VS ) do kterých je potřeba vložit tyčový materiál a nosná lana je nutné rozepřít dostatečně dlouhými příčkami. U jednotek, které jsou vybaveny více než dvěma transportními úchyty, je nutné pro každý pár úchytů použít lana s odpovídající délkou tak, aby nebyla lana v průběhu zvedání uvolněna. a) Obr.5a Transport pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu Po kompletaci bloků b) je nutné je transportovat pouze v poloze jejich normální práce a nesmí se skladovat postavené jeden blok na druhém. Jednotky nebo jejich komponenty je nutné skladovat v prostorech, ve kterých je: relativní vlhkost φ< 80 % při t= 20ºC d) teplota okolí 40ºC < t < +60ºC (pro sekce vlhčení t> +5ºC) - do zařízení nesmí proniknout prach, plyny a páry žíravin nebo jiné chemické látky, způsobující korozi konstrukčních částí a vybavení zařízení. 7

10 b) d) c) Obr. 5 Transport při použití jeřábu b) jednotky VS na podporách (dodané ve smontovaném stavu) c) Jednotky VS na transportních rámech d) Jednotky VS Jednotky je nutné přepravovat výhradně v pozici normální práce. Nesmí být přepravovány a skladovány jedna na druhé. Jednotky nebo jejich komponenty je nutné skladovat v prostorech, ve kterých je: relativní vlhkost φ< 80 % při t= 20ºC teplota okolí 40ºC < t < +60ºC (pro sekce vlhčení t> +5ºC) - do zařízení nesmí proniknout prach, plyny a páry žíravin nebo jiné chemické látky, způsobující korozi konstrukčních částí a vybavení zařízení. Pod dobu skladování nesmí být foliový obal odtěsněn. Všechny škody způsobené při nesprávné manipulaci, vykládce a skladování nejsou zahrnuty do záruky a náklady z tohoto titulu nebudou projednávány firmou VTS Czech republic. 8

11 4. UMÍSTĚNÍ, MONTÁŽ PŘIPOJENÍ INSTALACÍ 4.1. Jednotky VENTUS velikost 10 a 15 Spojení bloků dodaných jednotek VS10 a VS15 provádí klient ve vlastním rozsahu. UMÍSTĚNÍ Jednotky VS 15 jsou standardně umístěny jako horizontální - podvěšené (tyt T). V některých konfiguracích je možno jednotku umístit jako horizontální - ležící (typ D) nebo ve svislé poloze - na stěně. Pozor! Není povoleno provozovat jednotky VS 10 a VS 15 umístěné vodorovně na stěně (bokem- rovnoběžně se stropem). V případě umístění jednotky ve svislé poloze, je důležité aby se připojovací hrdla výměníků nacházela ve vodorovné poloze. Průtok vzduchu musí být prováděn ve svislém směru. Zařízení vybavená elektrickým ohřívačem nemohou pracovat ve svislé poloze Montáž v zavěšené poloze T Zavěšení jednotky v potrubní síti je prováděno pomocí úchytů pro zavěšení zařízení, které jsou namontovány na boku každé sekce (obr.8). Použití závitových tyčí M8 umožňuje jednoduché a rychlé zavěšení a vyvážení jednotlivých sekcí jednotky (závitové tyče M8 nejsou předmětem dodávky). Doporučuje se používat antivibrační podložky pod VZT jednotky k odstranění vibrací přenášené na nosné konstrukce. 1 Obr. 6 Příklad zavěšení bloků jednotky 9

12 pro země v regionu Blízký Východ a Asie Obr. 7 Rozmístění úchytů pro zavěšení Tab. 2 Rozmístění úchytů pro zavěšení Symbol základního modulu V Typ jednotky W L 758 FV 758 H 758 HC VS P 1124 E 758 S 758 V 758 FV 758 H 758 HC VS P 1490 E 758 S

13 POZOR: IV jednotce s deskovým výměníkem, ze sekce za výměník Obr 8a. Spojení sekcí a montáž volitelného přísluřenství 11

14 Obr.8b.Spojení tlumičové sekce se sekcí deskového výměníku 12

15 Osazení ve vodorovné pozici D (na základu) Pozor: Jednotky v provedení T pro zavěšení pod stropem obsahující sekci s chladičem nebo deskovým výměníkem nemohou pracovat v horizontální poloze D Jednotka musí být umístěna na podstavci, na základovém rámu, na zabetonovaném kovovém podstavci nebo na speciálně připravené kovové konstrukci. Podstavec, rám nebo kovová konstrukce musí být pomocí vodováhy vyrovnané a musí být dostatečně dimenzována nosnost pro jednotku. Výška betonového základu nebo základového rámu musí být dostatečná pro montáž sifonu, odvádějícího kondenzát z vaničky kondenzátu v sekci chlazení a/nebo bloku deskového výměníku. Připevnění jednotlivých sekcí zařízení ke konstrukci se provádí pomocí šroubů M8 přes úchyty pro zavěšení. Podstavec Pryžové oddělení Osazení ve svislé pozici Obr. 9 Příklad usazení jedotky na podstavci Pozor: V této pozici nemůže pracovat jednotka obsahující sekci chlazení nebo sekci s elektrickým ohřívačem nebo sekci s deskovým výměníkem. Podmínkou pro usazení zařízení v této poloze je připravení pevné konstrukce, která bude trvale umístěna na stěně. K rámu je jednotka připevněna pomocí úchytů a šroubů M8. 13

16 Podstavec Pryžové oddělení 4.2. Jednotky VENTUS velikost do 21 do 650 Obr. 10 Příklad usazení ve svislé poloze Montáž musí probíhat na tvrdém, suchém povrchu. Tvrdým povrchem se rozumí plochý, vodorovný, tvrdý podklad, který nemění své vlastnosti pod vlivem atmosférických podmínek a je odolný vůči poškození při montáži jednotky a práci osob. Montáž jednotek by měla probíhat při teplotě okolí, která umožňuje správný průběh technologického procesu montáže tj. v rozsahu teplot od +5 do +35C. V případě montáže mimo budovu, může montáž probíhat pouze mimo dny kdy není možné, vzhledem k atmosférickým vlivům (déšť, sněžení, silný vítr, kroupy...) montáž provádět. Montáž jednotky je možné započít, když jsou na místě montáže zachovány podmínky s požadavky bezpečnosti a hygieny práce. Místo montáže jednotky musí mít rozměry: - šířka jednotky + 4 metry (po dva metry na každé straně jednotky), - délka jednotky + 4 metry (po dva metry na každé straně jednotky). Spojení sekcí jednotek VS dodaných v sekcích a kotvení do do základu, které je v povinnosti klienta Podmínky realizace montáže jednotek Autorizovaným servisem VTS. V případě dodávky jednotek na paletách v dílech VTS zabezpečí bezplatnou montáž do vzdálenosti 200km od sídla nejbližšího servisu VTS. Seznam autorizovaných servisů je dostupný na 14

17 V případě montáže jednotky na místě vzdáleném více jak 200 km od sídla nejbližšího Autorizovaného servisu VTS, se klient zavazuje uhradit: - náklady na dopravu vyplývající z rozdílu vzdálenosti místa montáže od sídla nejbližšího Autorizovaného servisu VTS, - ubytování a stravu pracovníků Autorizovaného servisu po dobu montáže. Montáž jednotky může být provedena pouze servisem, který vlastní odpovídající certifikát Autorizace VTS, který ho opravňuje k provádění takovýchto služeb. Montáž jednotky VTS nezahrnuje: spojení sekcí jednotky, montáž a zprovoznění MaR, Připojení napájení, topných a chladících médií, vzduchotechnického potrubí, nastavení frekvenčních měničů a likvidaci obalového materiálu. Příprava na montáž Před začátkem montáže VTS zašle klientovi dokument Potvrzení o připravenosti k montáži (příloha č.1). Dokument obsahuje klíčové informace týkající se podmínek provádění montáže. Po splnění stanovených podmínek, je nutné tento dokument podepsat na určeném místě a odeslat od vyznačené kanceláře VTS. POZOR! Odeslání Potvrzení o připravenosti k montáži je nutnou podmínkou pro začátek montáže Autorizovaným servisem. V případě, že podmínky na místě montáže neodpovídají údajům uvedeným v podepsaném potvrzení, může dojít k přefakturaci nákladů na prostoje servisu nebo dodatečných úkonů, které musel servis na místě montáže vykonat. Místo montáže Dobře připravené místo montáže by mělo splňovat tyto podmínky: - odpovídající povrch montáže povrch montáže by měl bát tvrzený, suchý, ochráněný před deštěm a sněhem, odolný vůči poškození následkem osazení jednotky a práce lidí, - požadováno je místo montáže o minimálních rozměrech: - šířka jednotky + 4 metry (dva metry z každé strany jednotky) - délka jednotky + 4 metry (dva metry z každé strany jednotky) 15

18 - osazení jednotky připravené shodně s kapitolou napájení 230V přivedené max. 20 metrů od místa montáže a osvětlení místa montáže. - V místě montáže musí být zajištěny podmínky bezpečnosti práce pracovníků Autorizovaného servisu, A dodatečně je nutné zajistit: - dostupnost jednotlivých komponentů jednotky nebo palet s balíky na místě montáže dané jednotky. Zajistit transport prvků jednotky a bloků jednotky na místo osazení. - možnost vstupu servisu na objekt, začátek montáže umožnit neprodleně po příjezdu servisu na místo montáže. - před montáží zpřístupnit pracovníkům servisu Záruční list a dokumentaci, která přijela společně s jednotkou. Ukončení montáže Po ukončení montáže je servis povinen: - ohlásit zástupci klienta ukončení montáže, - odevzdat jednotku čistou, polepenou piktogramy a logem VTS, připravenou k připojení napájení (prokabelování), médií a systémů regulace, - předat zástupci klienta prvky regulace, jestliže nebyly na jeho žádost namontovány do jednotky, - předat klientovi vyplněný Záruční list jednotek VTS, - předat klientovi k podpisu dokumenty Protokol Převzetí Montáže a ponechat mu kopii tohoto dokumentu, - složit odpad vzniklý během montáže na místo určené klientem, nejdále však 20 metrů od místa montáže, - ponechat místo montáže v takovém stavu, v jakém bylo před montáží. Montáž autorizovaným servisem na objektu neobsahuje: a. montáž elektroinstalace, připojení ke zdrojům tepla a chladu, montáž trojcestných ventilů, b. Montáž, propojení a zprovoznění systému měření a regulace. c. Usazení, vynivelování a ukotvení VZT jednotky, d. Připojení vzduchotechnického potrubí, ostatních zařízení a napájení. e. Zprovoznění vzduchotechnické jednotky. f. Likvidaci obalového materiálu ve ktrém byla zařízení dodána Základ Jednotka musí být umístěna na: - vyrovnaném betonovém základu - zabetonovaném ocelovém základovém rámu - specielně připravené pevné kovové konstrukci 16

19 Betonový základ, rám nebo ocelová konstrukce musí být ploché, pomocí vodováhy vyrovnané a musí být dostatečně dimenzována nosnost pro jednotku (nesmí docházet k prohýbání). Horní sekce jednotky přesahující spodní sekci jednotky musí být zajištěna podpůrnou konstrukcí dle obrázku 11a. Výška betonového základu nebo základového rámu musí být dostatečná pro montáž sifonu, odvádějícího kondenzát z vaničky kondenzátu. Pro vaničky na odtok kondenzátu umístěné v dolních sekcích je nutné zohlednit usazení jednotky na dodatečném podstavci nebo vyhloubit základ bezprostředně pod umístěným sifonem. Obr. 11. Příklady usazení jednotky B Q >B ~300 Velikost jednotky Max. zatížení [N] VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS Obr. 11a Ukázka podpěr u přívodně-odvodních jednotek 17

20 Obr 12a. Umístění podpěrných elementů jednotek VS Obr. 12b. Rámy jednotek VS vyrobené z uzavřeného obdélníkového profilu Obr. 12c. Rámy jednotek VS vyrobené ze silnostěnného profilu 18

21 Tabulka 3a Vnější rozměry transportních rámů jednotek VS Velikost jednotky VS-21 Délka rámu L r W 1 W 2 W 3 mm VS VS VS VS VS VS Lr=Ld-27 VS VS VS VS VS VS VS Obr.12d Umístění krajních otvorů rámu a příklad kotvení jednotek VS Je přípustné místní podepření bloků jednotek, pod podmínkou, že: a) pro jednotky VS s podpěrnými prvky (obr.12a) nebude povrch podpěry menší než 200x200 a bude umístěna ve všech místech, kde se nacházejí tyto prvky b) pro jednotky VS s transportním rámem (obr. 12b a 13a) nebude povrch podpěry menší než 200x200mm a bude umístěna na vnějších koncích rámu ako aj v strede jeho dĺžky. c) pro jednotky VS (obr. 12c a 13b) je podpěra 200x200mm vyžadována na vnějších koncích rámu a uprostřed jeho délky. V místech spoje podélných prvků rámu s příčnými středovými prvky je vyžadována podpěra o povrchu 300x200mm. d) v prípade vzt jednotiek VS (obr. 12d a 13c) je požadovaná podložka s rozmermi 200 x 200mm na vonkajších koncoch rámu ako aj v strede jeho dĺžky. V dotykových bodoch pozdĺžneho a priečneho profilu musí mať povrch podložky rozmery 300 x 200mm 19

22 a) b) = = = = c) = = Obr.13 Místní podpěry rámů bloků jednotek a) VS se základovým rámem b) VS se základovým rámem c) VS se základovým rámem Obr.13d. umístění podpěry jednotek vybavených podporami 20

23 Tabulka 3b Velikost jednotky W 4 [mm] VS VS VS VS VS VS VS VS Místo osazení Jednotka by měla být umístěna tak, aby bylo možné připojení potřebné instalace (vzduchotechnické potrubí, napájení, kabelové lišty) s možností přístupu a použití inspekčních otvorů. Není dovoleno umístit na VZT jednotku jakákoliv zařízení a použít VZT jednotku jako podporu pro vzduchotechnické potrubí i jiná zařízení. Pro provedení správné montáže, provozu jednotek a servisu je nutné dodržet minimální odstupy (obr.14) mezi stranou obsluhy a pevnými prvky budovy (stěny, nosné sloupy, atd.). U kompaktních jednotek s připojením výměníků na zádech jednotky je potřeba dodržet dostatečnou vzdálenost pro osazení a údržbu všech potřebných elementů. V obslužném prostoru je možné instalovat potrubí, podpůrné konstrukce a instalace pouze takovým způsobem, aby mohla být provedena rychlá demontáž a montáž servisních dílů v průběhu údržby a případné opravy zařízení a jeho komponentů. Obr. 14. Volný prostor na obslužné straně jednotek VS

24 4.3. Připojení vzduchotechnického potrubí Vzduchotechnické potrubí by mělo být k jednotce připojeno přes pružné manžety (volitelné příslušenství) k zamezení přenosu vibrací z jednotky do potrubí a k vyrovnání rozdílů v osách potrubí a jednotky. Rámeček manžety je vybaven integrovaným těsněním. Pružná manžeta může být k potrubí připojena pomocí roubů Tex (Obr. 15a) nebo dodatečnými sponkami (Obr 15b). Materiál na připojení potrubí není standardní dodávkou. Správná funkce dilatační manžety je zajištěna po roztáhnutí rukávu na délku 110 mm. Potrubí připevněné k jednotce musí být podepřeno nebo zavěšeno na vlastních podpěrách. Způsob vedení potrubí spolu s tvarovkami by měl ve vzduchotechnické instalaci eliminovat možnost nárůstu hluku. a) Duct's connection rules. b) ~ Připojení ohřívačů a chladičů Obr. 15. Připojení vzduchotechnického potrubí, dilatačních manžet Připojení výměníků by mělo být provedeno tak, aby nedocházelo k přetažení, které by mohlo způsobit mechanické poškození nebo netěsnost. Hmotnost potrubí ani termické napnutí nesmí být přenášeny na hrdla výměníků. V závislosti na místních podmínkách je nutné, pro minimalizování dilatace podélného napájecího potrubí, použít na vstupu a výstupu vyrovnání systému napájecího potrubí pro znivelování podélného rozšiřování potrubí. Během montáže napájecí instalace k výměníkům se závitovým připojením, je nutné kontrovat připojovací hrdlo výměníku dodatečným klíčem. (obr.16) 22

25 Napájecí instalaci je nutné naplánovat tak, aby nebyl omezen přístup k jiným sekcím jednotky. Použitý způsob připojení výměníků s instalací musí umožňovat jednoduchou demontáž potrubí za účelem bezproblémového vyjmutí výměníku z jednotky v průběhu opravy a údržby. Obr.16 Způsob zajištění závitových přírub výměníku Tabulka 4 Druhy připojení kolektorů výměníků v závislosti na nominálním průměru Nominální průměr připojovacích hrdel Dn Vodní výměníky [mm] Materiál přírub Způsob připojení 20 Brass R 3/4 thread 25 Brass R 1 thread 32 Brass R 1 1/4 thread 50 Steel R 2 thread 80 Steel R 3 thread Freonové chladiče, bez ohledu na nominální průměr, mají hrdla měděná, přizpůsobená k tvrdému letování Napájecí a vratné kolektory výměníků musí být připojeny takovým způsobem, aby výměník pracoval v protiproudém zapojení. Práce systému v souproudém zapojení může způsobit snížení průměrného rozdílu teplot, který má vliv na výkon výměníku. Příklady připojení napájecího a vratného potrubí v závislosti na straně provedení jednotky. 23

26 Obr.17 Příklad napájení vodních výměníků Zapojení freonového chladiče do napájecího systému s chladícím agregátem musí být provedeno kvalifikovaným pracovníkem shodně s předpisy, které jsou závazné pro freonová chladící zařízení. Napájení freonových chladičů Směr proudění vzduchu Pravé provedení - chladič Napájení Přívod Napájení Napájení Přívod Přívod Napájení Levé provedení - chladič Přívod Přívod Směr proudění vzduchu Přívod Napájení Napájení Napájení freonových chladičů Obr. 18. Napájení freonových chladičů 24

27 1. Bezpečnostní ventil 2. Manometr 3. Odvzdušňovací ventil 4. Plnící ventil 5. Zásobník (expanzní nádoba) 6. Oběhové čerpadlo 7. Teploměr 8. Teplotní čidlo 9. Regulační ventil 10. Trojcestný ventil Obr. 19. Příklady zapojení výměníků do napájecích instalací 4.5. Odvod kondenzátu V odtokových vanách kondenzátu sekce chlazení a glykolového, deskového a rotačního výměníku a v sekci pračky vzduchu jsou instalována hrdla odvodu kondenzátu, vyvedená mimo jednotku (průměr nátrubku vany je 32mm). V sekci deskového výměníku jednotek VS10-15 je vana odvodu kondenzátu vyhotovena ze dna jednotky. V opláštění je připravený připojovací bod se vnitřním závitem G1 pro montáž sifonu. Do odtokových hrdel je nutné připojit sifony, odvádějící vodu, která kondenzuje na povrchu výměníků. Sifon pro sekci deskového rekuperátoru VS je šroubován do připojovacího bodu za použití teflonové pásky pro zajištění těsnosti spoje. (Obr. 20c) Pro správný odvod kondenzátu je nutné použít na podtlakové straně sifon s kuličkou. Sifony nejsou součástí standardní dodávky. Instalace sifonů na přetlakové staně není nutná. V případě nutnosti zamezení vydechu vzduchu je možné na přetlakové straně instalovat sifony bez kuličky dle obrázku 21a a tabulky 5. Výška sifonů H závisí na rozdílu tlaků v sekci jednotky, ze které jsou odváděny kondenzované vodní páry během práce, a okolním tlakem. Rozměr H (v mm) musí být větší než rozdíl tlaku H2O (v mm). Tabulka 5. Výška sifonů Číslo Celkový tlak ventilátoru [Pa] Rozměr H [mm] 1. <

28 2 1 3 a) b) c) Sifon na přívodu Sifon s kuličkou Obr. 20. Průtokové sifony Vzhledem k rozdílným hodnotám tlaků které panují v sekcích během práce jednotky, není dovoleno spojování několika odtokových hrdel do jednoho sifonu. Je přípustné spojení sifonů několika sekcí jedním odtokovým hrdlem pouze pod podmínkou, že hrdlo bude mít spojení s okolím (odvzdušnění). Před spuštěním jednotky je nutné zalít sifony vodou. V chladném prostředí se musí odtok vody zaizolovat, popřípadě použít příslušnou topnou instalaci Elektrické připojení Připojení elektrických prvků jednotek by mělo být provedeno kvalifikovanou osobou s oprávněním a shodně se závaznými normami a předpisy pro daný kraj, ve kterém se provádí montáž zařízení. Průřezy a typ napájecích kabelů (např. stíněné kabely) pro jednotlivé prvky funkčního vybavení jednotky by měly být vybrány podle jmenovitého proudu a podle specifických podmínek místa umístění jednotky (např. teplota okolí, způsob uložení kabelů, vzdálenosti od rozvaděče).. Před samotným připojováním je nutné zkontrolovat, jsou-li pracovní napětí, frekvence a jištění shodné s informacemi na jmenovitých tabulkách zařízení. Přípustné odchylky hodnoty napětí a jeho frekvence, vzhledem k údajům uvedeným na štítku zařízení, jsou ±5%. Objevují-li se neshody, zařízení se nezapojuje Rotační výměník Pohon rotačního výměníku je realizován pomocí elektrického regulátoru otáček, který se skládá z řídícího systému a poháněcího motoru. Řídící systém je přizpůsoben pro připojení standardního regulačního signálu 0-10V a zároveň pro práci v síti RS485 za pomoci protokolu Modbus. Frekvenční měnič je napájen jednofázovým střídavým proudem 1x230V/50Hz. Všechna elektrická zapojení a konfigurace pohonné jednotky je nutné provádět shodně s Návodem k obsluze pohonných jednotek do rotačních výměníků Elektrický ohřívač Napájecí kabely k elektrickému ohřívači by měly být přivedeny přes panel ze zadní strany jednotky. V případě, že jsou vedeny přes inspekční panel, na obslužné straně jednotky, je nutné je připojit tak, aby byla zajištěna možnost otevření sekce v případě provádění oprav nebo údržby. Připojení napájení do ohřívače s řídícím modulem je nutné provést přímo v sekci ohřívače, shodně s pokyny obsaženými v technické dokumentaci řídícího modulu. V ostatních případech je nutné provést připojení napájení přes samostatný elektrický rozvaděč, který není dodávkou VTS Clima. Každá spirála ohřívače je samostatně připojena do svorkovnice (obr. 21), která se nachází na boční straně opláštění ohřívací soustavy. 26

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.5 (11.2008) Provedení shodně s Evropskou Normou EN 1886, EN 13053 www.vtsgroup.com Obsah 1. ÚVOD...3 2. URČENÍ A KONSTRUKCE...3

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Potrubní klimatizační jednotky Proč právě Vento? Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.

Více

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka Výrobek č. 3040040 ST 07/99 CE Pokyny k montáži a obsluze Při připojování přidržujte výměník tepla hasákem. Přívod topného systému se připojuje k výměníku

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou konstrukcí pláště a ventilátory, určený k dopravě vzduchu a rekuperaci (předání

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Technický popis Instalace a obsluha PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou

Více

Sestavné klimatizační jednotky

Sestavné klimatizační jednotky Sestavné klimatizační jednotky AHU N 12.10.002 Range AeroMaster XP Cirrus Sestavné klimatizační jednotky Proč právě AeroMaster XP? Pro Vaše rozhodnutí hovoří 10 základních P jednotek Aeromaster XP Při

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

STORM D. Vzduchotechnická jednotka. Konstrukce

STORM D. Vzduchotechnická jednotka. Konstrukce STORM D Vzduchotechnická jednotka Blokové jednotky STORM D jsou určeny především pro potřeby občanské vybavenosti, tj. pro větrání a úpravy čerstvého vzduchu v bytových a školních objektech, provozovnách,

Více

KOMPONENTY NEJVYŠŠÍ KVALITY BEZPEČNÉ POUŽITÍ SPOLEHLIVÁ A TĚSNÁ KONSTRUKCE CHYTRÝ SYSTÉM REGULACE

KOMPONENTY NEJVYŠŠÍ KVALITY BEZPEČNÉ POUŽITÍ SPOLEHLIVÁ A TĚSNÁ KONSTRUKCE CHYTRÝ SYSTÉM REGULACE 2016 SPOLEHLIVÁ A TĚSNÁ KONSTRUKCE KOMPONENTY NEJVYŠŠÍ KVALITY CHYTRÝ SYSTÉM REGULACE BEZPEČNÉ POUŽITÍ KONSTRUKCE PLECHY Z MATERIÁLU AZ 150 ALUZINC KOROZIVZDORNÝ 3000 2500 2000 2412 Odolnost nového opláštění

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři

Více

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost.

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost. až 60 % účinnost až 90 % účinnost plug & play rezidenční ISIS RECOVER CHARAKTERITIKA Nástěnná rekuperační jednotka pro vertikální instalace Vzduchový výkon: 00, 0 m /h Učinnost rekuperace až 90 % Deskový

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1 O B S A H Technická zpráva..... A.3.3.1 Výkaz výměr..... A3.3.2 Výkresy PŮDORYS 1.NP, ŘEZY A-A, B-B, C-C A.3.3.11 1.) Úvod 2.) Popis a funkce jednotlivých zařízení 3.) Energetické údaje 4.) Protihluková

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

! O N-LI N E. Dveřní clona chrání před nekontrolovaným pronikáním vzduchu po celý rok. C E N A

! O N-LI N E. Dveřní clona chrání před nekontrolovaným pronikáním vzduchu po celý rok. C E N A Dveřní clona chrání před nekontrolovaným pronikáním vzduchu po celý rok. To umožňuje, aby dveře do místnosti zůstaly trvale otevřené a udržuje tepelnou pohodu uvnitř objektu bez ohledu na klimatické podmínky.

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry Charakteristika Rozměry Horizontální podstropní instalace Vzduchový 800 až 2400 m 3 /h Kompaktní rozměry Diagonální rekuperátor s účinností až 92 % Energeticky úsporné EC motory Řízení CAV, VAV nebo DCV

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový

Více

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace roky záruka český výrobek ESSENSSE / VCE CHARAKTERISTIKA Délka,,5 a m Objemový průtok až 700 m /h STRAW SYSTEM - maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního ění FACE in - sací mřížka + filtr =

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY DVS/DHS/DVSI NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory DVS/DHS/DVSI jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Ventilátory mají asynchronní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTB PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTB PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝMĚNÍK VTB PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE Datum poslední revize: 1. ledna 2012 OBSAH...1 1 VÝMĚNÍK VTB...1 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE...1 1 Datum poslední revize: 1. ledna 2012...1 Obsah...2 Obecně...2

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Technická specifikace CDP

Technická specifikace CDP Technická specifikace CDP Revision DD 280113-CZ Pro bazény do 100 m2 vodní plochy CDP 75 Str. 2 CDP 125 Str. 6 CDP 165 Str. 10 POZNÁMKY Str. 15 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o.

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E. 95 Výkonnost max. (1) 1,6 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 9 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok ATMOS B 100 Hlučnost (2) 67 db(a) Mikroprocesorové

Více

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ploché klimatizační jednotky proč právě aeromaster fp? Klimatizační jednotky Aeromaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci administrativních, obchodních, restauračních

Více

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E Provozní předpis pro uzavírací klapky ABO série 3 E 1. Úvod 2. Bezpečnostní pokyny 3. Provedení klapek 4. Doprava a skladování 5. Montáž do potrubí 6. Tlaková zkouška potrubí 7. Provoz a údržba 8. Pomoc

Více

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky 9. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KM 12 3334 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 10 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 400 až 1250 jednostranně sací (dále

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E.50 V Výkonnost max. (1) 0,8 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 9 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok ATMOS B 100 Hlučnost (2) 64* 69 db(a)

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Otevřená gondolová mrazicí vana W15MR/G W20MR/G

NÁVOD K POUŽITÍ. Otevřená gondolová mrazicí vana W15MR/G W20MR/G NÁVOD K POUŽITÍ Otevřená gondolová mrazicí vana W15MR/G W20MR/G OBSAH : 1. Určení 2. Technická charakteristika 3. Instalace zařízení 4. Elektrická instalace 5. Způsob použití 6. Údržba 7. Bezpečnostní

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady Řídící jednotka řady Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : MONT - 600.1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ... 2 1.1 Připojení řídící jednotky k vzduchotechnické soustavě. 2 1.2 Připojení

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Elektrické vzduchové clony Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E Projekční data 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Typový klíč GEA Viento E Vzduchová clona Viento E Příslušenství L. A 1 E. 1 LZ. 1 0.

Více

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty VX Solo II Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty Předávací stanice pro soustavy centrálního zásobování tepla určená pro nepřímé. S připojovacím m pro zásobníkový TV. Určeno

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Rozvaděč odvodních jednotek VS 21-150 CG 0-1 VS 180-300 CG 0-1 VS 400-650 CG 0-1 Technická a provozní dokumentace

Rozvaděč odvodních jednotek VS 21-150 CG 0-1 VS 180-300 CG 0-1 VS 400-650 CG 0-1 Technická a provozní dokumentace Rozvaděč odvodních jednotek VS 2-50 CG 0- VS 80-300 CG 0- VS 400-650 CG 0- Technická a provozní dokumentace DTR-CG-ver..4 (02.2009) Rozvaděč byl vyroben ve shodě s Evropskou ormou EC/E 60439- + AC ízkonapěťové

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy Max. rozměry dveří (V x Š): x m Vertikální montáž 1 Bez ohřevu Použití Speciální vzduchové clony UF jsou určeny pro průmyslové objekty s

Více

ZARUČENA KVALITA VZDUCHU

ZARUČENA KVALITA VZDUCHU VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY ZARUČENA KVALITA VZDUCHU 1 000 až 30 000 m 3 /h 0,25 až 8,5 m 3 /s NA 07.31 D CZ 04.11.2011 Vzduchotechnické jednotky s elegantním designem a kvalitními komponenty pro lepší mikroklima

Více

Upozornění Je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti uvedené v Obr. 2 a 3.

Upozornění Je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti uvedené v Obr. 2 a 3. VENTILÁTOROVÉ OHŘÍVAČE PANTHER SE 6-15KW NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před prvním použitím spotřebiče si pozorně prostudujte tyto návody. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ VODNÍ LÁZEŇ Model: BME9-05 BME9-10 BME7-05 BME7-10 H 366501 (1) BME9-05 Obr. 1 E : P ř i p o j e n í e l e k t ř i n y A : E: Připojení elektřiny

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JRSF-HW DN 125 150 200 8/2008 Popis JUDO ochranný filtr se zpětným

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

Rekuperační modulární a sestavné jednotky

Rekuperační modulární a sestavné jednotky Rekuperační modulární a sestavné jednotky Obsah školení 1. SALDA představení společnosti, produktové portfolio spol. 2. Modulární rekuperační jednotky 3. Kompaktní rekuperační jednotky Podstropní provedení

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 646 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena.

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 646 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena. KTLOG PROUKTŮ 2013 646 www.multivac.cz www.multivac.sk vytápěcí jednotky vytápěcí jednotky SPH str. 648 SVN str. 650 info@multivac.cz info@multivac.sk 64 SPH vytápěcí jednotka SPH VYTÁPĚÍ JENOTKY použití

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace... 2 2. Místo montáže, podmínky... 2 3. Vlastní montáž... 3 4. Uvedení do provozu... 5 5. Opravy, servis, odstavení z provozu... 6 6. Údržba... 6 7. Záruka... 7 8. Detailní

Více