Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace"

Transkript

1 Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 ( )

2 ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO! PŘED OTEVŘENÍM INSPEKČNÍCH PANELŮ VYPNĚTE ZAŘÍZENÍ A VYČKEJTE PŘIBLIŽNĚ DVĚ MINUTY DOKUD SE POHYBLIVÉ ČÁSTI NEZASTAVÍ! VYPNĚTE NAPÁJENÍ A ZAJISTĚTE JEJ PROTI NEŽÁDOUCÍMU ZAPNUTÍ! PL Wykonane Wykonane zgodnie z Normą Europejską EN1886, PL zgodnie z Normą Europejską EN1886, EN13053 EN13053 RU Изготовлено Изготовлено в соответствии с Европейским RU в соответствии с Европейским Стандартом Стандартом EN1886, EN13053 EN1886, EN13053 EN Manufactured Manufactured as per EN1886, EN13053 EN as per EN1886, EN13053 Provedení shodně s Evropskou Normou EN 1886, EN TÜV TÜV

3 Obsah 1. ÚVOD URČENÍ A KONSTRUKCE TRANSPORT A SKLÁDÁNÍ UMÍSTĚNÍ, MONTÁŽ, PŘIPOJENÍ INSTALACÍ Jednotky velikosti VS Montáž v zavěšení pozici T Osazení v ležaté poloze D (na základě) Osazení ve svislé pozici Jednotky velikosti VS Podmínky realizace montáže jednotek Autorizovaným servisem VTS Základ Místo osazení Připojení vzduchotechnického potrubí Připojení ohřívačů a chladičů Odvod kondenzátu Elektrické připojení Rotační výměník Elektrický ohřívač Motor ventilátoru Klapky vzduchu Regulace PŘÍPRAVA K UVEDENÍ DO PROVOZU Elektrická instalace Filtry Vodní a glykolové ohřívače Elektrický ohřívač Vodní, glykolové a freonové chladiče...33

4 5.6. Deskový výměník Rotační výměník Ventilátorová sestava UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAREGULOVÁNÍ Měření průtoku vzduchu a regulace vzduchového výkonu jednotky Regulace tepelného výkonu vodního ohřívače Regulace výkonu elektrického ohřívače Regulace výkonu chladiče PROVOZ A ÚDRŽBA Regulační klapky Filtry Tepelné výměníky Vodní nebo glykolový ohřívač Elektrický ohřívač Vodní nebo glykolový chladič Freonový chladič Deskový výměník Rotační výměník Tlumící sekce Ventilátorová sekce Ventilátory Motory Řemenice Kontrolní měření BEZPEČNOST PRÁCE-POKYNY INFORMACE Technické informace k prováděcímu předpisu (EU) č. 327/2011 směrnice 2009/125/ES...50

5 1. ÚVOD Podrobné seznámení se s technickou dokumentací, montáž a užívání jednotek v souladu s pokyny v této dokumentaci a dodržování veškerých bezpečnostních předpisů zajišťuje bezporuchový a bezpečný provoz jednotky. Práce týkající se vykládky palet s komponenty jednotky, transportu palet, prvků a bloků jednotky, připojení instalací spojených s jednotkou a údržbou provádí kvalifikovaný personál nebo jiný, pod dozorem oprávněných osob. Kvalifikovaným personálem se rozumí osoby, které jsou (na základě školení, zkušeností a znalostí požadovaných norem, dokumentací a předpisů týkajících se bezpečnosti a podmínek práce) pověřeny pro provedení nezbytných prací, dokáží rozeznat a uniknout případnému nebezpečí. Technická a provozní dokumentace neobsahuje podrobné informace týkající se všech možných konfigurací jednotek, příkladů jejich montáže a instalace, uvedení do provozu, užívání, oprav a údržby. Jestliže jsou jednotky provozovány shodně s jejich určením, tak stávající dokumentace a jiné dokumenty přiložené k jednotce obsahují postačující pokyny potřebné pro kvalifikovaný personál. Montáž jednotky, připojení instalací, uvedení do provozu, provoz a údržba se musí provádět shodně se směrnicemi a předpisy, které jsou závazné na území, kde je jednotka umístěna. Montáž jednotek VS a záruční opravy jednotek VTS může provádět pouze Autorizovaný servis VTS, který vlastní odpovídající certifikát, který ho opravňuje k provádění těchto prací. Doporučujeme využít služeb Autorizovaných servisů VTS během instalace, zprovoznění, pozáručních oprav, prohlídek a údržby zařízení. Dokumentace obsluhy by se měla nacházet vždy v blízkosti jednotky a být jednoduše přístupná servisním službám. 2. Určení a konstrukce Produktová řada 16 velikostí vzduchotechnických jednotek VENTUS je konstruována pro vzduchový výkon 400 m3/h až 3600 m3/h pro podstropní jednotky VS 10 a VS 15, které jsou určeny pouze pro instalaci uvnitř budov, a pro vzduchový výkon 1200 m3/h až m3/h pro jednotky VS 21 až 650. Jednotky VENTUS jsou navrženy pro větrací systémy s přístupem k rotačním částem z přetlakové části jednotky. Větracím systémem se rozumí potrubí, koncové elementy, nasávací a výdehové žalutie. Jednotky VENTUS VS jsou určeny pro aplikace s teplotou nasávaného vzduchu od -40oC do +60 o C. Přívodní a přívodně odvodní jednotky bez rotačního nebo deskového výměníku pro zpětný zisk energie, jednotky se směšovací komorou a jednotky s glykolovým okruhem mohou nasávat vzduch o teplotě -50 o C za podmínky umístění jednotky v místnosti o stálé teplotě přesahující -5 o C. Jednotky vybavené rotačním výměníkem mohou nasávat vzduch o teplotě -30 o C. Jednotky VENTUS VS jsou určeny pro aplikace s teplotou nasávaného vzduchu v rozmezí od -40 o C do +56 o C. Tyto jednotky nejsou určeny pro instalaci ve venkovním prostředí. Použití systému MaR VTS je omezeno požadavky vyplývajícími z omezení možnosti použití jednotlivých dílů. Vzduchotechnické jednotky VENTUS jsou konstruovány jako jeden nebo více multifunkčních segmentů (základní moduly - tabulka 1). Všechny funkce jednotky jsou označeny funkčními piktogramy na inspekčních panelech ze strany obsluhy. 3

6 Ventilátor Vstupní filtrac Vodní ohřev Elektrický ohřev Vodní chlazení Freonové chlazení Zpětný zisk energie s glykolovým okruhem Zpětný zisk energie s deskovým výměníkem Zpětný zisk s rotačním výměníkem Zpětný zisk s recirkulací Sekendární filtrace Tlumení Tabulka 1. Označení modulů sestav základních jednotek Základní moduly Složení modulu Grafický symbol V Ventilátor FV Filtr, ventilátor HC CH H HC/CH Fiiltr, ohřívač, ventilátor Filtr, ohřívač, chladič, ventilátor HCH VS Filtr, ohřívač, chladič, ventilátor, ohřívač C P Filtr, chladič, ventilátor Deskový výměník R Rotační výměník F Sekundární filtr E Prázdná sekce M Směšovací komora S Tlumič 4

7 Odvodní jednotka Přívodní jednotka Jednotka sdeskovým výměníkem Obr. 1 Příklady funkčních sestav podstropních jednotek VS Odvodní jednotka Přívodní jednotka Jednotka s rotačním výměníkem Obr. 2 Příklady funkčních sestav jednotek VS Jednotka s deskovým výměníkem Většina konfigurací je dostupná v pravém i levém provedení (obr. 3 a 4). Strany provedení jsou určeny v závislosti na směru proudu vzduchu vzhledem ke straně obsluhy (inspekční panely, kolektory výměníků, atd.). V případě přívodně-odvodních jednotek rozhoduje o straně provedení směr proudu vzduchu v přívodní části. Směr proudění vzduchu Pravé provedení Obr. 3 Strany provedení jednotek VS

8 Levé provedení Air-flow direction Obr. 4 Strany provedení jednotek VS Pravé provedení 3. TRANSPORT A SKLÁDÁNÍ Jednotky VENTUS VS21 až VS 650 jsou dodávané smontované v celku, v sekcích, nebo v dílech na paletě, obsahujících všechny díly potřebné k montáži přímo na objektu autorizovaným servisem VTS. Tento návod neobsahuje pokyny k montáži jednotky. Dodávka prvků jednotky ve formě uzavřených, označených a nepoškozených palet se stává majetkem kupujícího po podepsání přepravního listu odpovědným zástupcem klienta. Pokud klient otevře uzavřené palety před příjezdem Autorizovaného servisu VTS, přebírá tak plnou zodpovědnost za obsah a kompletnost dodávky. Bezprostředně po doručení zařízení je nutné zkontrolovat stav obalu a kompletnost dodávky na základě přiložených specifikací a přepravních listů. Vykládka balíků s komponenty jednotek z transportu, jejich transport na místo montáže a transport prvků a bloků jednotky na místo instalace musí probíhat pomocí speciálního zařízení a kvalifikovaným personálem. Balíky musí být na objektu skladovány na tvrdém, suchém povrchu a v místě chráněném před atmosférickými vlivy. Tvrdým povrchem se rozumí plochý, vodorovný, tvrdý podklad, který nemění své vlastnosti pod vlivem atmosférických podmínek. Balíky s prvky jednotky by měly být skladovány v dostatečné vzdálenosti od míst pohybu strojů (automobilů, jeřábů a jiných stavebních strojů), v místě, kde nebudou vystaveny mechanickému poškození, vlhkosti, agresivnímu chemickému prostředí, prachu, písku a jiným vnějším vlivům, které mohou způsobit zhoršení stavu skladovaného zboží. Vykládka balíků z přepravního prostředku a jejich následný transport na místo určení musí probíhat pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu. Možnost přepravy smontované jednotky je popsána v tab. 2. 6

9 Tabulka 2: Možnost přepravy smontované jednotky Typ jednotky Možnost přepravy Transport není možný VS na podporách* VS s transportním rámem z uzavřeného obdélníkového profilu VS s transportním rámem ze silnostěnného profilu Přívodní a odvodní jednotky kratší než 9 modulů (3318mm), sekce přívodních a odvodních jednotek, sekce deskových a rotačních rekuperátorů přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem do 12 modulů délky (4415mm) přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem do 25 modulů délky (9170mm) VS přívodní a odvodní jednotka do 12 modulů délky (4415mm) *týká se jednotek VS dodaných ve smontovaném stavu přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem delší než 9 modulů (3318mm) přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem delší než 12 modulů (4415mm) a jednotky do 12 modulů délky (4415mm): přívodní a odvodní umístěné na sobě s deskovým nebo rotačním rekuperátorem kde horní část přesahuje spodní přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem delší než 25 modulů (9170mm) a jednotky přívodní a odvodní umístěné na sobě s deskovým nebo rotačním rekuperátorem kde horní část přesahuje spodní přívodní a odvodní jednotka od 12 modulů délky (4415mm) a jednotky přívodní a odvodní umístěné na sobě s deskovým nebo rotačním rekuperátorem kde horní část přesahuje spodní Transport složených bloků jednotek VS , které jsou vybaveny transportním rámem, je nutné provádět pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu (obr.5). V případě transportu jeřábem je nutné užít otvorů v rámu zařízení (VS ) do kterých je potřeba vložit tyčový materiál a nosná lana je nutné rozepřít dostatečně dlouhými příčkami. U jednotek, které jsou vybaveny více než dvěma transportními úchyty, je nutné pro každý pár úchytů použít lana s odpovídající délkou tak, aby nebyla lana v průběhu zvedání uvolněna. a) Obr.5a Transport pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu Po kompletaci bloků b) je nutné je transportovat pouze v poloze jejich normální práce a nesmí se skladovat postavené jeden blok na druhém. Jednotky nebo jejich komponenty je nutné skladovat v prostorech, ve kterých je: relativní vlhkost φ< 80 % při t= 20ºC d) teplota okolí 40ºC < t < +60ºC (pro sekce vlhčení t> +5ºC) - do zařízení nesmí proniknout prach, plyny a páry žíravin nebo jiné chemické látky, způsobující korozi konstrukčních částí a vybavení zařízení. 7

10 b) d) c) Obr. 5 Transport při použití jeřábu b) jednotky VS na podporách (dodané ve smontovaném stavu) c) Jednotky VS na transportních rámech d) Jednotky VS Jednotky je nutné přepravovat výhradně v pozici normální práce. Nesmí být přepravovány a skladovány jedna na druhé. Jednotky nebo jejich komponenty je nutné skladovat v prostorech, ve kterých je: relativní vlhkost φ< 80 % při t= 20ºC teplota okolí 40ºC < t < +60ºC (pro sekce vlhčení t> +5ºC) - do zařízení nesmí proniknout prach, plyny a páry žíravin nebo jiné chemické látky, způsobující korozi konstrukčních částí a vybavení zařízení. Pod dobu skladování nesmí být foliový obal odtěsněn. Všechny škody způsobené při nesprávné manipulaci, vykládce a skladování nejsou zahrnuty do záruky a náklady z tohoto titulu nebudou projednávány firmou VTS Czech republic. 8

11 4. UMÍSTĚNÍ, MONTÁŽ PŘIPOJENÍ INSTALACÍ 4.1. Jednotky VENTUS velikost 10 a 15 Spojení bloků dodaných jednotek VS10 a VS15 provádí klient ve vlastním rozsahu. UMÍSTĚNÍ Jednotky VS 15 jsou standardně umístěny jako horizontální - podvěšené (tyt T). V některých konfiguracích je možno jednotku umístit jako horizontální - ležící (typ D) nebo ve svislé poloze - na stěně. Pozor! Není povoleno provozovat jednotky VS 10 a VS 15 umístěné vodorovně na stěně (bokem- rovnoběžně se stropem). V případě umístění jednotky ve svislé poloze, je důležité aby se připojovací hrdla výměníků nacházela ve vodorovné poloze. Průtok vzduchu musí být prováděn ve svislém směru. Zařízení vybavená elektrickým ohřívačem nemohou pracovat ve svislé poloze Montáž v zavěšené poloze T Zavěšení jednotky v potrubní síti je prováděno pomocí úchytů pro zavěšení zařízení, které jsou namontovány na boku každé sekce (obr.8). Použití závitových tyčí M8 umožňuje jednoduché a rychlé zavěšení a vyvážení jednotlivých sekcí jednotky (závitové tyče M8 nejsou předmětem dodávky). Doporučuje se používat antivibrační podložky pod VZT jednotky k odstranění vibrací přenášené na nosné konstrukce. 1 Obr. 6 Příklad zavěšení bloků jednotky 9

12 pro země v regionu Blízký Východ a Asie Obr. 7 Rozmístění úchytů pro zavěšení Tab. 2 Rozmístění úchytů pro zavěšení Symbol základního modulu V Typ jednotky W L 758 FV 758 H 758 HC VS P 1124 E 758 S 758 V 758 FV 758 H 758 HC VS P 1490 E 758 S

13 POZOR: IV jednotce s deskovým výměníkem, ze sekce za výměník Obr 8a. Spojení sekcí a montáž volitelného přísluřenství 11

14 Obr.8b.Spojení tlumičové sekce se sekcí deskového výměníku 12

15 Osazení ve vodorovné pozici D (na základu) Pozor: Jednotky v provedení T pro zavěšení pod stropem obsahující sekci s chladičem nebo deskovým výměníkem nemohou pracovat v horizontální poloze D Jednotka musí být umístěna na podstavci, na základovém rámu, na zabetonovaném kovovém podstavci nebo na speciálně připravené kovové konstrukci. Podstavec, rám nebo kovová konstrukce musí být pomocí vodováhy vyrovnané a musí být dostatečně dimenzována nosnost pro jednotku. Výška betonového základu nebo základového rámu musí být dostatečná pro montáž sifonu, odvádějícího kondenzát z vaničky kondenzátu v sekci chlazení a/nebo bloku deskového výměníku. Připevnění jednotlivých sekcí zařízení ke konstrukci se provádí pomocí šroubů M8 přes úchyty pro zavěšení. Podstavec Pryžové oddělení Osazení ve svislé pozici Obr. 9 Příklad usazení jedotky na podstavci Pozor: V této pozici nemůže pracovat jednotka obsahující sekci chlazení nebo sekci s elektrickým ohřívačem nebo sekci s deskovým výměníkem. Podmínkou pro usazení zařízení v této poloze je připravení pevné konstrukce, která bude trvale umístěna na stěně. K rámu je jednotka připevněna pomocí úchytů a šroubů M8. 13

16 Podstavec Pryžové oddělení 4.2. Jednotky VENTUS velikost do 21 do 650 Obr. 10 Příklad usazení ve svislé poloze Montáž musí probíhat na tvrdém, suchém povrchu. Tvrdým povrchem se rozumí plochý, vodorovný, tvrdý podklad, který nemění své vlastnosti pod vlivem atmosférických podmínek a je odolný vůči poškození při montáži jednotky a práci osob. Montáž jednotek by měla probíhat při teplotě okolí, která umožňuje správný průběh technologického procesu montáže tj. v rozsahu teplot od +5 do +35C. V případě montáže mimo budovu, může montáž probíhat pouze mimo dny kdy není možné, vzhledem k atmosférickým vlivům (déšť, sněžení, silný vítr, kroupy...) montáž provádět. Montáž jednotky je možné započít, když jsou na místě montáže zachovány podmínky s požadavky bezpečnosti a hygieny práce. Místo montáže jednotky musí mít rozměry: - šířka jednotky + 4 metry (po dva metry na každé straně jednotky), - délka jednotky + 4 metry (po dva metry na každé straně jednotky). Spojení sekcí jednotek VS dodaných v sekcích a kotvení do do základu, které je v povinnosti klienta Podmínky realizace montáže jednotek Autorizovaným servisem VTS. V případě dodávky jednotek na paletách v dílech VTS zabezpečí bezplatnou montáž do vzdálenosti 200km od sídla nejbližšího servisu VTS. Seznam autorizovaných servisů je dostupný na 14

17 V případě montáže jednotky na místě vzdáleném více jak 200 km od sídla nejbližšího Autorizovaného servisu VTS, se klient zavazuje uhradit: - náklady na dopravu vyplývající z rozdílu vzdálenosti místa montáže od sídla nejbližšího Autorizovaného servisu VTS, - ubytování a stravu pracovníků Autorizovaného servisu po dobu montáže. Montáž jednotky může být provedena pouze servisem, který vlastní odpovídající certifikát Autorizace VTS, který ho opravňuje k provádění takovýchto služeb. Montáž jednotky VTS nezahrnuje: spojení sekcí jednotky, montáž a zprovoznění MaR, Připojení napájení, topných a chladících médií, vzduchotechnického potrubí, nastavení frekvenčních měničů a likvidaci obalového materiálu. Příprava na montáž Před začátkem montáže VTS zašle klientovi dokument Potvrzení o připravenosti k montáži (příloha č.1). Dokument obsahuje klíčové informace týkající se podmínek provádění montáže. Po splnění stanovených podmínek, je nutné tento dokument podepsat na určeném místě a odeslat od vyznačené kanceláře VTS. POZOR! Odeslání Potvrzení o připravenosti k montáži je nutnou podmínkou pro začátek montáže Autorizovaným servisem. V případě, že podmínky na místě montáže neodpovídají údajům uvedeným v podepsaném potvrzení, může dojít k přefakturaci nákladů na prostoje servisu nebo dodatečných úkonů, které musel servis na místě montáže vykonat. Místo montáže Dobře připravené místo montáže by mělo splňovat tyto podmínky: - odpovídající povrch montáže povrch montáže by měl bát tvrzený, suchý, ochráněný před deštěm a sněhem, odolný vůči poškození následkem osazení jednotky a práce lidí, - požadováno je místo montáže o minimálních rozměrech: - šířka jednotky + 4 metry (dva metry z každé strany jednotky) - délka jednotky + 4 metry (dva metry z každé strany jednotky) 15

18 - osazení jednotky připravené shodně s kapitolou napájení 230V přivedené max. 20 metrů od místa montáže a osvětlení místa montáže. - V místě montáže musí být zajištěny podmínky bezpečnosti práce pracovníků Autorizovaného servisu, A dodatečně je nutné zajistit: - dostupnost jednotlivých komponentů jednotky nebo palet s balíky na místě montáže dané jednotky. Zajistit transport prvků jednotky a bloků jednotky na místo osazení. - možnost vstupu servisu na objekt, začátek montáže umožnit neprodleně po příjezdu servisu na místo montáže. - před montáží zpřístupnit pracovníkům servisu Záruční list a dokumentaci, která přijela společně s jednotkou. Ukončení montáže Po ukončení montáže je servis povinen: - ohlásit zástupci klienta ukončení montáže, - odevzdat jednotku čistou, polepenou piktogramy a logem VTS, připravenou k připojení napájení (prokabelování), médií a systémů regulace, - předat zástupci klienta prvky regulace, jestliže nebyly na jeho žádost namontovány do jednotky, - předat klientovi vyplněný Záruční list jednotek VTS, - předat klientovi k podpisu dokumenty Protokol Převzetí Montáže a ponechat mu kopii tohoto dokumentu, - složit odpad vzniklý během montáže na místo určené klientem, nejdále však 20 metrů od místa montáže, - ponechat místo montáže v takovém stavu, v jakém bylo před montáží. Montáž autorizovaným servisem na objektu neobsahuje: a. montáž elektroinstalace, připojení ke zdrojům tepla a chladu, montáž trojcestných ventilů, b. Montáž, propojení a zprovoznění systému měření a regulace. c. Usazení, vynivelování a ukotvení VZT jednotky, d. Připojení vzduchotechnického potrubí, ostatních zařízení a napájení. e. Zprovoznění vzduchotechnické jednotky. f. Likvidaci obalového materiálu ve ktrém byla zařízení dodána Základ Jednotka musí být umístěna na: - vyrovnaném betonovém základu - zabetonovaném ocelovém základovém rámu - specielně připravené pevné kovové konstrukci 16

19 Betonový základ, rám nebo ocelová konstrukce musí být ploché, pomocí vodováhy vyrovnané a musí být dostatečně dimenzována nosnost pro jednotku (nesmí docházet k prohýbání). Horní sekce jednotky přesahující spodní sekci jednotky musí být zajištěna podpůrnou konstrukcí dle obrázku 11a. Výška betonového základu nebo základového rámu musí být dostatečná pro montáž sifonu, odvádějícího kondenzát z vaničky kondenzátu. Pro vaničky na odtok kondenzátu umístěné v dolních sekcích je nutné zohlednit usazení jednotky na dodatečném podstavci nebo vyhloubit základ bezprostředně pod umístěným sifonem. Obr. 11. Příklady usazení jednotky B Q >B ~300 Velikost jednotky Max. zatížení [N] VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS Obr. 11a Ukázka podpěr u přívodně-odvodních jednotek 17

20 Obr 12a. Umístění podpěrných elementů jednotek VS Obr. 12b. Rámy jednotek VS vyrobené z uzavřeného obdélníkového profilu Obr. 12c. Rámy jednotek VS vyrobené ze silnostěnného profilu 18

21 Tabulka 3a Vnější rozměry transportních rámů jednotek VS Velikost jednotky VS-21 Délka rámu L r W 1 W 2 W 3 mm VS VS VS VS VS VS Lr=Ld-27 VS VS VS VS VS VS VS Obr.12d Umístění krajních otvorů rámu a příklad kotvení jednotek VS Je přípustné místní podepření bloků jednotek, pod podmínkou, že: a) pro jednotky VS s podpěrnými prvky (obr.12a) nebude povrch podpěry menší než 200x200 a bude umístěna ve všech místech, kde se nacházejí tyto prvky b) pro jednotky VS s transportním rámem (obr. 12b a 13a) nebude povrch podpěry menší než 200x200mm a bude umístěna na vnějších koncích rámu ako aj v strede jeho dĺžky. c) pro jednotky VS (obr. 12c a 13b) je podpěra 200x200mm vyžadována na vnějších koncích rámu a uprostřed jeho délky. V místech spoje podélných prvků rámu s příčnými středovými prvky je vyžadována podpěra o povrchu 300x200mm. d) v prípade vzt jednotiek VS (obr. 12d a 13c) je požadovaná podložka s rozmermi 200 x 200mm na vonkajších koncoch rámu ako aj v strede jeho dĺžky. V dotykových bodoch pozdĺžneho a priečneho profilu musí mať povrch podložky rozmery 300 x 200mm 19

22 a) b) = = = = c) = = Obr.13 Místní podpěry rámů bloků jednotek a) VS se základovým rámem b) VS se základovým rámem c) VS se základovým rámem Obr.13d. umístění podpěry jednotek vybavených podporami 20

23 Tabulka 3b Velikost jednotky W 4 [mm] VS VS VS VS VS VS VS VS Místo osazení Jednotka by měla být umístěna tak, aby bylo možné připojení potřebné instalace (vzduchotechnické potrubí, napájení, kabelové lišty) s možností přístupu a použití inspekčních otvorů. Není dovoleno umístit na VZT jednotku jakákoliv zařízení a použít VZT jednotku jako podporu pro vzduchotechnické potrubí i jiná zařízení. Pro provedení správné montáže, provozu jednotek a servisu je nutné dodržet minimální odstupy (obr.14) mezi stranou obsluhy a pevnými prvky budovy (stěny, nosné sloupy, atd.). U kompaktních jednotek s připojením výměníků na zádech jednotky je potřeba dodržet dostatečnou vzdálenost pro osazení a údržbu všech potřebných elementů. V obslužném prostoru je možné instalovat potrubí, podpůrné konstrukce a instalace pouze takovým způsobem, aby mohla být provedena rychlá demontáž a montáž servisních dílů v průběhu údržby a případné opravy zařízení a jeho komponentů. Obr. 14. Volný prostor na obslužné straně jednotek VS

24 4.3. Připojení vzduchotechnického potrubí Vzduchotechnické potrubí by mělo být k jednotce připojeno přes pružné manžety (volitelné příslušenství) k zamezení přenosu vibrací z jednotky do potrubí a k vyrovnání rozdílů v osách potrubí a jednotky. Rámeček manžety je vybaven integrovaným těsněním. Pružná manžeta může být k potrubí připojena pomocí roubů Tex (Obr. 15a) nebo dodatečnými sponkami (Obr 15b). Materiál na připojení potrubí není standardní dodávkou. Správná funkce dilatační manžety je zajištěna po roztáhnutí rukávu na délku 110 mm. Potrubí připevněné k jednotce musí být podepřeno nebo zavěšeno na vlastních podpěrách. Způsob vedení potrubí spolu s tvarovkami by měl ve vzduchotechnické instalaci eliminovat možnost nárůstu hluku. a) Duct's connection rules. b) ~ Připojení ohřívačů a chladičů Obr. 15. Připojení vzduchotechnického potrubí, dilatačních manžet Připojení výměníků by mělo být provedeno tak, aby nedocházelo k přetažení, které by mohlo způsobit mechanické poškození nebo netěsnost. Hmotnost potrubí ani termické napnutí nesmí být přenášeny na hrdla výměníků. V závislosti na místních podmínkách je nutné, pro minimalizování dilatace podélného napájecího potrubí, použít na vstupu a výstupu vyrovnání systému napájecího potrubí pro znivelování podélného rozšiřování potrubí. Během montáže napájecí instalace k výměníkům se závitovým připojením, je nutné kontrovat připojovací hrdlo výměníku dodatečným klíčem. (obr.16) 22

25 Napájecí instalaci je nutné naplánovat tak, aby nebyl omezen přístup k jiným sekcím jednotky. Použitý způsob připojení výměníků s instalací musí umožňovat jednoduchou demontáž potrubí za účelem bezproblémového vyjmutí výměníku z jednotky v průběhu opravy a údržby. Obr.16 Způsob zajištění závitových přírub výměníku Tabulka 4 Druhy připojení kolektorů výměníků v závislosti na nominálním průměru Nominální průměr připojovacích hrdel Dn Vodní výměníky [mm] Materiál přírub Způsob připojení 20 Brass R 3/4 thread 25 Brass R 1 thread 32 Brass R 1 1/4 thread 50 Steel R 2 thread 80 Steel R 3 thread Freonové chladiče, bez ohledu na nominální průměr, mají hrdla měděná, přizpůsobená k tvrdému letování Napájecí a vratné kolektory výměníků musí být připojeny takovým způsobem, aby výměník pracoval v protiproudém zapojení. Práce systému v souproudém zapojení může způsobit snížení průměrného rozdílu teplot, který má vliv na výkon výměníku. Příklady připojení napájecího a vratného potrubí v závislosti na straně provedení jednotky. 23

26 Obr.17 Příklad napájení vodních výměníků Zapojení freonového chladiče do napájecího systému s chladícím agregátem musí být provedeno kvalifikovaným pracovníkem shodně s předpisy, které jsou závazné pro freonová chladící zařízení. Napájení freonových chladičů Směr proudění vzduchu Pravé provedení - chladič Napájení Přívod Napájení Napájení Přívod Přívod Napájení Levé provedení - chladič Přívod Přívod Směr proudění vzduchu Přívod Napájení Napájení Napájení freonových chladičů Obr. 18. Napájení freonových chladičů 24

27 1. Bezpečnostní ventil 2. Manometr 3. Odvzdušňovací ventil 4. Plnící ventil 5. Zásobník (expanzní nádoba) 6. Oběhové čerpadlo 7. Teploměr 8. Teplotní čidlo 9. Regulační ventil 10. Trojcestný ventil Obr. 19. Příklady zapojení výměníků do napájecích instalací 4.5. Odvod kondenzátu V odtokových vanách kondenzátu sekce chlazení a glykolového, deskového a rotačního výměníku a v sekci pračky vzduchu jsou instalována hrdla odvodu kondenzátu, vyvedená mimo jednotku (průměr nátrubku vany je 32mm). V sekci deskového výměníku jednotek VS10-15 je vana odvodu kondenzátu vyhotovena ze dna jednotky. V opláštění je připravený připojovací bod se vnitřním závitem G1 pro montáž sifonu. Do odtokových hrdel je nutné připojit sifony, odvádějící vodu, která kondenzuje na povrchu výměníků. Sifon pro sekci deskového rekuperátoru VS je šroubován do připojovacího bodu za použití teflonové pásky pro zajištění těsnosti spoje. (Obr. 20c) Pro správný odvod kondenzátu je nutné použít na podtlakové straně sifon s kuličkou. Sifony nejsou součástí standardní dodávky. Instalace sifonů na přetlakové staně není nutná. V případě nutnosti zamezení vydechu vzduchu je možné na přetlakové straně instalovat sifony bez kuličky dle obrázku 21a a tabulky 5. Výška sifonů H závisí na rozdílu tlaků v sekci jednotky, ze které jsou odváděny kondenzované vodní páry během práce, a okolním tlakem. Rozměr H (v mm) musí být větší než rozdíl tlaku H2O (v mm). Tabulka 5. Výška sifonů Číslo Celkový tlak ventilátoru [Pa] Rozměr H [mm] 1. <

28 2 1 3 a) b) c) Sifon na přívodu Sifon s kuličkou Obr. 20. Průtokové sifony Vzhledem k rozdílným hodnotám tlaků které panují v sekcích během práce jednotky, není dovoleno spojování několika odtokových hrdel do jednoho sifonu. Je přípustné spojení sifonů několika sekcí jedním odtokovým hrdlem pouze pod podmínkou, že hrdlo bude mít spojení s okolím (odvzdušnění). Před spuštěním jednotky je nutné zalít sifony vodou. V chladném prostředí se musí odtok vody zaizolovat, popřípadě použít příslušnou topnou instalaci Elektrické připojení Připojení elektrických prvků jednotek by mělo být provedeno kvalifikovanou osobou s oprávněním a shodně se závaznými normami a předpisy pro daný kraj, ve kterém se provádí montáž zařízení. Průřezy a typ napájecích kabelů (např. stíněné kabely) pro jednotlivé prvky funkčního vybavení jednotky by měly být vybrány podle jmenovitého proudu a podle specifických podmínek místa umístění jednotky (např. teplota okolí, způsob uložení kabelů, vzdálenosti od rozvaděče).. Před samotným připojováním je nutné zkontrolovat, jsou-li pracovní napětí, frekvence a jištění shodné s informacemi na jmenovitých tabulkách zařízení. Přípustné odchylky hodnoty napětí a jeho frekvence, vzhledem k údajům uvedeným na štítku zařízení, jsou ±5%. Objevují-li se neshody, zařízení se nezapojuje Rotační výměník Pohon rotačního výměníku je realizován pomocí elektrického regulátoru otáček, který se skládá z řídícího systému a poháněcího motoru. Řídící systém je přizpůsoben pro připojení standardního regulačního signálu 0-10V a zároveň pro práci v síti RS485 za pomoci protokolu Modbus. Frekvenční měnič je napájen jednofázovým střídavým proudem 1x230V/50Hz. Všechna elektrická zapojení a konfigurace pohonné jednotky je nutné provádět shodně s Návodem k obsluze pohonných jednotek do rotačních výměníků Elektrický ohřívač Napájecí kabely k elektrickému ohřívači by měly být přivedeny přes panel ze zadní strany jednotky. V případě, že jsou vedeny přes inspekční panel, na obslužné straně jednotky, je nutné je připojit tak, aby byla zajištěna možnost otevření sekce v případě provádění oprav nebo údržby. Připojení napájení do ohřívače s řídícím modulem je nutné provést přímo v sekci ohřívače, shodně s pokyny obsaženými v technické dokumentaci řídícího modulu. V ostatních případech je nutné provést připojení napájení přes samostatný elektrický rozvaděč, který není dodávkou VTS Clima. Každá spirála ohřívače je samostatně připojena do svorkovnice (obr. 21), která se nachází na boční straně opláštění ohřívací soustavy. 26

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA VENTOP S.R.O. Vančurova 945/30 360 17 Karlovy Vary IČ: 182 25 942 Tel.: 353 568 076, 775 705 866 E-mail: projekce@ventop.cz AKCE: KARLOVY VARY, KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21, VÝMĚNA

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. NVS 29 80 Potrubní vzduchoechnické jednotky. DTR-NVS-ver.2.30 (03.2013)

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. NVS 29 80 Potrubní vzduchoechnické jednotky. DTR-NVS-ver.2.30 (03.2013) NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NVS 29 80 Potrubní vzduchoechnické jednotky DTR-NVS-ver.2.30 (03.2013) www.vtsgroup.com 2 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. URČENÍ...3 3. KONSTRUKCE...4 3.1. Ventilátorová sekce...4 3.2. Sekce

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Klimatizační jednotky NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU 07/2013

Klimatizační jednotky NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU 07/2013 NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU 07/2013 Obsah Užití pracovní podmínky, konstrukce...3 Informace od výrobce... 3 Užití a pracovní podmínky... 3 Konstrukce klimatizační jednotky... 3 Označení jednotky... 3 Informační

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika TD 23.5 SRPEN 2012 2012 sestavné klimatizační jednotky vzduchotechnika ZAVĚŠENÍ detail závěsu pro zavěšování a spojování komor ELIMINÁTOR eliminátor pro zachycení vodních kapek u chladících komor PRUŽNÉ...

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace

Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace DTR-RHE-ver.4 (05.2009) Rozvaděč je vyroben shodně s Evropskou Normou: IEC/EN 60439-1 + AC Nízkonapěťové rozvaděče a rozvaděče www.vtsgroup.com

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N CZ UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N DUPLEX Multi-N Nástřešní Účinnost rekuperace až 93 % díky špičkovému protiproudému rekuperátoru Velmi ploché a kompaktní provedení Elegantní design Možnost integrovaného

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

Residenciat. Technické podklady

Residenciat. Technické podklady NA 0 Tepeln á čer p adl a - C hlazen í - V zduchotechnika - Te p e l n é výmění k y Residenciat Technické podklady 24.1.2011 Residenciat Topení / chlazení Komfortní řešení pro vaše bydlení Celoroční využití

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Tento manuál je součástí výrobku a nemůže být od něj oddělen. Čtěte ho pozorně, protože obsahuje důležité

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více