Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace"

Transkript

1 Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 ( )

2 ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO! PŘED OTEVŘENÍM INSPEKČNÍCH PANELŮ VYPNĚTE ZAŘÍZENÍ A VYČKEJTE PŘIBLIŽNĚ DVĚ MINUTY DOKUD SE POHYBLIVÉ ČÁSTI NEZASTAVÍ! VYPNĚTE NAPÁJENÍ A ZAJISTĚTE JEJ PROTI NEŽÁDOUCÍMU ZAPNUTÍ! PL Wykonane Wykonane zgodnie z Normą Europejską EN1886, PL zgodnie z Normą Europejską EN1886, EN13053 EN13053 RU Изготовлено Изготовлено в соответствии с Европейским RU в соответствии с Европейским Стандартом Стандартом EN1886, EN13053 EN1886, EN13053 EN Manufactured Manufactured as per EN1886, EN13053 EN as per EN1886, EN13053 Provedení shodně s Evropskou Normou EN 1886, EN TÜV TÜV

3 Obsah 1. ÚVOD URČENÍ A KONSTRUKCE TRANSPORT A SKLÁDÁNÍ UMÍSTĚNÍ, MONTÁŽ, PŘIPOJENÍ INSTALACÍ Jednotky velikosti VS Montáž v zavěšení pozici T Osazení v ležaté poloze D (na základě) Osazení ve svislé pozici Jednotky velikosti VS Podmínky realizace montáže jednotek Autorizovaným servisem VTS Základ Místo osazení Připojení vzduchotechnického potrubí Připojení ohřívačů a chladičů Odvod kondenzátu Elektrické připojení Rotační výměník Elektrický ohřívač Motor ventilátoru Klapky vzduchu Regulace PŘÍPRAVA K UVEDENÍ DO PROVOZU Elektrická instalace Filtry Vodní a glykolové ohřívače Elektrický ohřívač Vodní, glykolové a freonové chladiče...33

4 5.6. Deskový výměník Rotační výměník Ventilátorová sestava UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAREGULOVÁNÍ Měření průtoku vzduchu a regulace vzduchového výkonu jednotky Regulace tepelného výkonu vodního ohřívače Regulace výkonu elektrického ohřívače Regulace výkonu chladiče PROVOZ A ÚDRŽBA Regulační klapky Filtry Tepelné výměníky Vodní nebo glykolový ohřívač Elektrický ohřívač Vodní nebo glykolový chladič Freonový chladič Deskový výměník Rotační výměník Tlumící sekce Ventilátorová sekce Ventilátory Motory Řemenice Kontrolní měření BEZPEČNOST PRÁCE-POKYNY INFORMACE Technické informace k prováděcímu předpisu (EU) č. 327/2011 směrnice 2009/125/ES...50

5 1. ÚVOD Podrobné seznámení se s technickou dokumentací, montáž a užívání jednotek v souladu s pokyny v této dokumentaci a dodržování veškerých bezpečnostních předpisů zajišťuje bezporuchový a bezpečný provoz jednotky. Práce týkající se vykládky palet s komponenty jednotky, transportu palet, prvků a bloků jednotky, připojení instalací spojených s jednotkou a údržbou provádí kvalifikovaný personál nebo jiný, pod dozorem oprávněných osob. Kvalifikovaným personálem se rozumí osoby, které jsou (na základě školení, zkušeností a znalostí požadovaných norem, dokumentací a předpisů týkajících se bezpečnosti a podmínek práce) pověřeny pro provedení nezbytných prací, dokáží rozeznat a uniknout případnému nebezpečí. Technická a provozní dokumentace neobsahuje podrobné informace týkající se všech možných konfigurací jednotek, příkladů jejich montáže a instalace, uvedení do provozu, užívání, oprav a údržby. Jestliže jsou jednotky provozovány shodně s jejich určením, tak stávající dokumentace a jiné dokumenty přiložené k jednotce obsahují postačující pokyny potřebné pro kvalifikovaný personál. Montáž jednotky, připojení instalací, uvedení do provozu, provoz a údržba se musí provádět shodně se směrnicemi a předpisy, které jsou závazné na území, kde je jednotka umístěna. Montáž jednotek VS a záruční opravy jednotek VTS může provádět pouze Autorizovaný servis VTS, který vlastní odpovídající certifikát, který ho opravňuje k provádění těchto prací. Doporučujeme využít služeb Autorizovaných servisů VTS během instalace, zprovoznění, pozáručních oprav, prohlídek a údržby zařízení. Dokumentace obsluhy by se měla nacházet vždy v blízkosti jednotky a být jednoduše přístupná servisním službám. 2. Určení a konstrukce Produktová řada 16 velikostí vzduchotechnických jednotek VENTUS je konstruována pro vzduchový výkon 400 m3/h až 3600 m3/h pro podstropní jednotky VS 10 a VS 15, které jsou určeny pouze pro instalaci uvnitř budov, a pro vzduchový výkon 1200 m3/h až m3/h pro jednotky VS 21 až 650. Jednotky VENTUS jsou navrženy pro větrací systémy s přístupem k rotačním částem z přetlakové části jednotky. Větracím systémem se rozumí potrubí, koncové elementy, nasávací a výdehové žalutie. Jednotky VENTUS VS jsou určeny pro aplikace s teplotou nasávaného vzduchu od -40oC do +60 o C. Přívodní a přívodně odvodní jednotky bez rotačního nebo deskového výměníku pro zpětný zisk energie, jednotky se směšovací komorou a jednotky s glykolovým okruhem mohou nasávat vzduch o teplotě -50 o C za podmínky umístění jednotky v místnosti o stálé teplotě přesahující -5 o C. Jednotky vybavené rotačním výměníkem mohou nasávat vzduch o teplotě -30 o C. Jednotky VENTUS VS jsou určeny pro aplikace s teplotou nasávaného vzduchu v rozmezí od -40 o C do +56 o C. Tyto jednotky nejsou určeny pro instalaci ve venkovním prostředí. Použití systému MaR VTS je omezeno požadavky vyplývajícími z omezení možnosti použití jednotlivých dílů. Vzduchotechnické jednotky VENTUS jsou konstruovány jako jeden nebo více multifunkčních segmentů (základní moduly - tabulka 1). Všechny funkce jednotky jsou označeny funkčními piktogramy na inspekčních panelech ze strany obsluhy. 3

6 Ventilátor Vstupní filtrac Vodní ohřev Elektrický ohřev Vodní chlazení Freonové chlazení Zpětný zisk energie s glykolovým okruhem Zpětný zisk energie s deskovým výměníkem Zpětný zisk s rotačním výměníkem Zpětný zisk s recirkulací Sekendární filtrace Tlumení Tabulka 1. Označení modulů sestav základních jednotek Základní moduly Složení modulu Grafický symbol V Ventilátor FV Filtr, ventilátor HC CH H HC/CH Fiiltr, ohřívač, ventilátor Filtr, ohřívač, chladič, ventilátor HCH VS Filtr, ohřívač, chladič, ventilátor, ohřívač C P Filtr, chladič, ventilátor Deskový výměník R Rotační výměník F Sekundární filtr E Prázdná sekce M Směšovací komora S Tlumič 4

7 Odvodní jednotka Přívodní jednotka Jednotka sdeskovým výměníkem Obr. 1 Příklady funkčních sestav podstropních jednotek VS Odvodní jednotka Přívodní jednotka Jednotka s rotačním výměníkem Obr. 2 Příklady funkčních sestav jednotek VS Jednotka s deskovým výměníkem Většina konfigurací je dostupná v pravém i levém provedení (obr. 3 a 4). Strany provedení jsou určeny v závislosti na směru proudu vzduchu vzhledem ke straně obsluhy (inspekční panely, kolektory výměníků, atd.). V případě přívodně-odvodních jednotek rozhoduje o straně provedení směr proudu vzduchu v přívodní části. Směr proudění vzduchu Pravé provedení Obr. 3 Strany provedení jednotek VS

8 Levé provedení Air-flow direction Obr. 4 Strany provedení jednotek VS Pravé provedení 3. TRANSPORT A SKLÁDÁNÍ Jednotky VENTUS VS21 až VS 650 jsou dodávané smontované v celku, v sekcích, nebo v dílech na paletě, obsahujících všechny díly potřebné k montáži přímo na objektu autorizovaným servisem VTS. Tento návod neobsahuje pokyny k montáži jednotky. Dodávka prvků jednotky ve formě uzavřených, označených a nepoškozených palet se stává majetkem kupujícího po podepsání přepravního listu odpovědným zástupcem klienta. Pokud klient otevře uzavřené palety před příjezdem Autorizovaného servisu VTS, přebírá tak plnou zodpovědnost za obsah a kompletnost dodávky. Bezprostředně po doručení zařízení je nutné zkontrolovat stav obalu a kompletnost dodávky na základě přiložených specifikací a přepravních listů. Vykládka balíků s komponenty jednotek z transportu, jejich transport na místo montáže a transport prvků a bloků jednotky na místo instalace musí probíhat pomocí speciálního zařízení a kvalifikovaným personálem. Balíky musí být na objektu skladovány na tvrdém, suchém povrchu a v místě chráněném před atmosférickými vlivy. Tvrdým povrchem se rozumí plochý, vodorovný, tvrdý podklad, který nemění své vlastnosti pod vlivem atmosférických podmínek. Balíky s prvky jednotky by měly být skladovány v dostatečné vzdálenosti od míst pohybu strojů (automobilů, jeřábů a jiných stavebních strojů), v místě, kde nebudou vystaveny mechanickému poškození, vlhkosti, agresivnímu chemickému prostředí, prachu, písku a jiným vnějším vlivům, které mohou způsobit zhoršení stavu skladovaného zboží. Vykládka balíků z přepravního prostředku a jejich následný transport na místo určení musí probíhat pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu. Možnost přepravy smontované jednotky je popsána v tab. 2. 6

9 Tabulka 2: Možnost přepravy smontované jednotky Typ jednotky Možnost přepravy Transport není možný VS na podporách* VS s transportním rámem z uzavřeného obdélníkového profilu VS s transportním rámem ze silnostěnného profilu Přívodní a odvodní jednotky kratší než 9 modulů (3318mm), sekce přívodních a odvodních jednotek, sekce deskových a rotačních rekuperátorů přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem do 12 modulů délky (4415mm) přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem do 25 modulů délky (9170mm) VS přívodní a odvodní jednotka do 12 modulů délky (4415mm) *týká se jednotek VS dodaných ve smontovaném stavu přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem delší než 9 modulů (3318mm) přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem delší než 12 modulů (4415mm) a jednotky do 12 modulů délky (4415mm): přívodní a odvodní umístěné na sobě s deskovým nebo rotačním rekuperátorem kde horní část přesahuje spodní přívodní, odvodní, přívodně odvodní jednotka s deskovým nebo rotačním rekuperátorem delší než 25 modulů (9170mm) a jednotky přívodní a odvodní umístěné na sobě s deskovým nebo rotačním rekuperátorem kde horní část přesahuje spodní přívodní a odvodní jednotka od 12 modulů délky (4415mm) a jednotky přívodní a odvodní umístěné na sobě s deskovým nebo rotačním rekuperátorem kde horní část přesahuje spodní Transport složených bloků jednotek VS , které jsou vybaveny transportním rámem, je nutné provádět pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu (obr.5). V případě transportu jeřábem je nutné užít otvorů v rámu zařízení (VS ) do kterých je potřeba vložit tyčový materiál a nosná lana je nutné rozepřít dostatečně dlouhými příčkami. U jednotek, které jsou vybaveny více než dvěma transportními úchyty, je nutné pro každý pár úchytů použít lana s odpovídající délkou tak, aby nebyla lana v průběhu zvedání uvolněna. a) Obr.5a Transport pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu Po kompletaci bloků b) je nutné je transportovat pouze v poloze jejich normální práce a nesmí se skladovat postavené jeden blok na druhém. Jednotky nebo jejich komponenty je nutné skladovat v prostorech, ve kterých je: relativní vlhkost φ< 80 % při t= 20ºC d) teplota okolí 40ºC < t < +60ºC (pro sekce vlhčení t> +5ºC) - do zařízení nesmí proniknout prach, plyny a páry žíravin nebo jiné chemické látky, způsobující korozi konstrukčních částí a vybavení zařízení. 7

10 b) d) c) Obr. 5 Transport při použití jeřábu b) jednotky VS na podporách (dodané ve smontovaném stavu) c) Jednotky VS na transportních rámech d) Jednotky VS Jednotky je nutné přepravovat výhradně v pozici normální práce. Nesmí být přepravovány a skladovány jedna na druhé. Jednotky nebo jejich komponenty je nutné skladovat v prostorech, ve kterých je: relativní vlhkost φ< 80 % při t= 20ºC teplota okolí 40ºC < t < +60ºC (pro sekce vlhčení t> +5ºC) - do zařízení nesmí proniknout prach, plyny a páry žíravin nebo jiné chemické látky, způsobující korozi konstrukčních částí a vybavení zařízení. Pod dobu skladování nesmí být foliový obal odtěsněn. Všechny škody způsobené při nesprávné manipulaci, vykládce a skladování nejsou zahrnuty do záruky a náklady z tohoto titulu nebudou projednávány firmou VTS Czech republic. 8

11 4. UMÍSTĚNÍ, MONTÁŽ PŘIPOJENÍ INSTALACÍ 4.1. Jednotky VENTUS velikost 10 a 15 Spojení bloků dodaných jednotek VS10 a VS15 provádí klient ve vlastním rozsahu. UMÍSTĚNÍ Jednotky VS 15 jsou standardně umístěny jako horizontální - podvěšené (tyt T). V některých konfiguracích je možno jednotku umístit jako horizontální - ležící (typ D) nebo ve svislé poloze - na stěně. Pozor! Není povoleno provozovat jednotky VS 10 a VS 15 umístěné vodorovně na stěně (bokem- rovnoběžně se stropem). V případě umístění jednotky ve svislé poloze, je důležité aby se připojovací hrdla výměníků nacházela ve vodorovné poloze. Průtok vzduchu musí být prováděn ve svislém směru. Zařízení vybavená elektrickým ohřívačem nemohou pracovat ve svislé poloze Montáž v zavěšené poloze T Zavěšení jednotky v potrubní síti je prováděno pomocí úchytů pro zavěšení zařízení, které jsou namontovány na boku každé sekce (obr.8). Použití závitových tyčí M8 umožňuje jednoduché a rychlé zavěšení a vyvážení jednotlivých sekcí jednotky (závitové tyče M8 nejsou předmětem dodávky). Doporučuje se používat antivibrační podložky pod VZT jednotky k odstranění vibrací přenášené na nosné konstrukce. 1 Obr. 6 Příklad zavěšení bloků jednotky 9

12 pro země v regionu Blízký Východ a Asie Obr. 7 Rozmístění úchytů pro zavěšení Tab. 2 Rozmístění úchytů pro zavěšení Symbol základního modulu V Typ jednotky W L 758 FV 758 H 758 HC VS P 1124 E 758 S 758 V 758 FV 758 H 758 HC VS P 1490 E 758 S

13 POZOR: IV jednotce s deskovým výměníkem, ze sekce za výměník Obr 8a. Spojení sekcí a montáž volitelného přísluřenství 11

14 Obr.8b.Spojení tlumičové sekce se sekcí deskového výměníku 12

15 Osazení ve vodorovné pozici D (na základu) Pozor: Jednotky v provedení T pro zavěšení pod stropem obsahující sekci s chladičem nebo deskovým výměníkem nemohou pracovat v horizontální poloze D Jednotka musí být umístěna na podstavci, na základovém rámu, na zabetonovaném kovovém podstavci nebo na speciálně připravené kovové konstrukci. Podstavec, rám nebo kovová konstrukce musí být pomocí vodováhy vyrovnané a musí být dostatečně dimenzována nosnost pro jednotku. Výška betonového základu nebo základového rámu musí být dostatečná pro montáž sifonu, odvádějícího kondenzát z vaničky kondenzátu v sekci chlazení a/nebo bloku deskového výměníku. Připevnění jednotlivých sekcí zařízení ke konstrukci se provádí pomocí šroubů M8 přes úchyty pro zavěšení. Podstavec Pryžové oddělení Osazení ve svislé pozici Obr. 9 Příklad usazení jedotky na podstavci Pozor: V této pozici nemůže pracovat jednotka obsahující sekci chlazení nebo sekci s elektrickým ohřívačem nebo sekci s deskovým výměníkem. Podmínkou pro usazení zařízení v této poloze je připravení pevné konstrukce, která bude trvale umístěna na stěně. K rámu je jednotka připevněna pomocí úchytů a šroubů M8. 13

16 Podstavec Pryžové oddělení 4.2. Jednotky VENTUS velikost do 21 do 650 Obr. 10 Příklad usazení ve svislé poloze Montáž musí probíhat na tvrdém, suchém povrchu. Tvrdým povrchem se rozumí plochý, vodorovný, tvrdý podklad, který nemění své vlastnosti pod vlivem atmosférických podmínek a je odolný vůči poškození při montáži jednotky a práci osob. Montáž jednotek by měla probíhat při teplotě okolí, která umožňuje správný průběh technologického procesu montáže tj. v rozsahu teplot od +5 do +35C. V případě montáže mimo budovu, může montáž probíhat pouze mimo dny kdy není možné, vzhledem k atmosférickým vlivům (déšť, sněžení, silný vítr, kroupy...) montáž provádět. Montáž jednotky je možné započít, když jsou na místě montáže zachovány podmínky s požadavky bezpečnosti a hygieny práce. Místo montáže jednotky musí mít rozměry: - šířka jednotky + 4 metry (po dva metry na každé straně jednotky), - délka jednotky + 4 metry (po dva metry na každé straně jednotky). Spojení sekcí jednotek VS dodaných v sekcích a kotvení do do základu, které je v povinnosti klienta Podmínky realizace montáže jednotek Autorizovaným servisem VTS. V případě dodávky jednotek na paletách v dílech VTS zabezpečí bezplatnou montáž do vzdálenosti 200km od sídla nejbližšího servisu VTS. Seznam autorizovaných servisů je dostupný na 14

17 V případě montáže jednotky na místě vzdáleném více jak 200 km od sídla nejbližšího Autorizovaného servisu VTS, se klient zavazuje uhradit: - náklady na dopravu vyplývající z rozdílu vzdálenosti místa montáže od sídla nejbližšího Autorizovaného servisu VTS, - ubytování a stravu pracovníků Autorizovaného servisu po dobu montáže. Montáž jednotky může být provedena pouze servisem, který vlastní odpovídající certifikát Autorizace VTS, který ho opravňuje k provádění takovýchto služeb. Montáž jednotky VTS nezahrnuje: spojení sekcí jednotky, montáž a zprovoznění MaR, Připojení napájení, topných a chladících médií, vzduchotechnického potrubí, nastavení frekvenčních měničů a likvidaci obalového materiálu. Příprava na montáž Před začátkem montáže VTS zašle klientovi dokument Potvrzení o připravenosti k montáži (příloha č.1). Dokument obsahuje klíčové informace týkající se podmínek provádění montáže. Po splnění stanovených podmínek, je nutné tento dokument podepsat na určeném místě a odeslat od vyznačené kanceláře VTS. POZOR! Odeslání Potvrzení o připravenosti k montáži je nutnou podmínkou pro začátek montáže Autorizovaným servisem. V případě, že podmínky na místě montáže neodpovídají údajům uvedeným v podepsaném potvrzení, může dojít k přefakturaci nákladů na prostoje servisu nebo dodatečných úkonů, které musel servis na místě montáže vykonat. Místo montáže Dobře připravené místo montáže by mělo splňovat tyto podmínky: - odpovídající povrch montáže povrch montáže by měl bát tvrzený, suchý, ochráněný před deštěm a sněhem, odolný vůči poškození následkem osazení jednotky a práce lidí, - požadováno je místo montáže o minimálních rozměrech: - šířka jednotky + 4 metry (dva metry z každé strany jednotky) - délka jednotky + 4 metry (dva metry z každé strany jednotky) 15

18 - osazení jednotky připravené shodně s kapitolou napájení 230V přivedené max. 20 metrů od místa montáže a osvětlení místa montáže. - V místě montáže musí být zajištěny podmínky bezpečnosti práce pracovníků Autorizovaného servisu, A dodatečně je nutné zajistit: - dostupnost jednotlivých komponentů jednotky nebo palet s balíky na místě montáže dané jednotky. Zajistit transport prvků jednotky a bloků jednotky na místo osazení. - možnost vstupu servisu na objekt, začátek montáže umožnit neprodleně po příjezdu servisu na místo montáže. - před montáží zpřístupnit pracovníkům servisu Záruční list a dokumentaci, která přijela společně s jednotkou. Ukončení montáže Po ukončení montáže je servis povinen: - ohlásit zástupci klienta ukončení montáže, - odevzdat jednotku čistou, polepenou piktogramy a logem VTS, připravenou k připojení napájení (prokabelování), médií a systémů regulace, - předat zástupci klienta prvky regulace, jestliže nebyly na jeho žádost namontovány do jednotky, - předat klientovi vyplněný Záruční list jednotek VTS, - předat klientovi k podpisu dokumenty Protokol Převzetí Montáže a ponechat mu kopii tohoto dokumentu, - složit odpad vzniklý během montáže na místo určené klientem, nejdále však 20 metrů od místa montáže, - ponechat místo montáže v takovém stavu, v jakém bylo před montáží. Montáž autorizovaným servisem na objektu neobsahuje: a. montáž elektroinstalace, připojení ke zdrojům tepla a chladu, montáž trojcestných ventilů, b. Montáž, propojení a zprovoznění systému měření a regulace. c. Usazení, vynivelování a ukotvení VZT jednotky, d. Připojení vzduchotechnického potrubí, ostatních zařízení a napájení. e. Zprovoznění vzduchotechnické jednotky. f. Likvidaci obalového materiálu ve ktrém byla zařízení dodána Základ Jednotka musí být umístěna na: - vyrovnaném betonovém základu - zabetonovaném ocelovém základovém rámu - specielně připravené pevné kovové konstrukci 16

19 Betonový základ, rám nebo ocelová konstrukce musí být ploché, pomocí vodováhy vyrovnané a musí být dostatečně dimenzována nosnost pro jednotku (nesmí docházet k prohýbání). Horní sekce jednotky přesahující spodní sekci jednotky musí být zajištěna podpůrnou konstrukcí dle obrázku 11a. Výška betonového základu nebo základového rámu musí být dostatečná pro montáž sifonu, odvádějícího kondenzát z vaničky kondenzátu. Pro vaničky na odtok kondenzátu umístěné v dolních sekcích je nutné zohlednit usazení jednotky na dodatečném podstavci nebo vyhloubit základ bezprostředně pod umístěným sifonem. Obr. 11. Příklady usazení jednotky B Q >B ~300 Velikost jednotky Max. zatížení [N] VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS Obr. 11a Ukázka podpěr u přívodně-odvodních jednotek 17

20 Obr 12a. Umístění podpěrných elementů jednotek VS Obr. 12b. Rámy jednotek VS vyrobené z uzavřeného obdélníkového profilu Obr. 12c. Rámy jednotek VS vyrobené ze silnostěnného profilu 18

21 Tabulka 3a Vnější rozměry transportních rámů jednotek VS Velikost jednotky VS-21 Délka rámu L r W 1 W 2 W 3 mm VS VS VS VS VS VS Lr=Ld-27 VS VS VS VS VS VS VS Obr.12d Umístění krajních otvorů rámu a příklad kotvení jednotek VS Je přípustné místní podepření bloků jednotek, pod podmínkou, že: a) pro jednotky VS s podpěrnými prvky (obr.12a) nebude povrch podpěry menší než 200x200 a bude umístěna ve všech místech, kde se nacházejí tyto prvky b) pro jednotky VS s transportním rámem (obr. 12b a 13a) nebude povrch podpěry menší než 200x200mm a bude umístěna na vnějších koncích rámu ako aj v strede jeho dĺžky. c) pro jednotky VS (obr. 12c a 13b) je podpěra 200x200mm vyžadována na vnějších koncích rámu a uprostřed jeho délky. V místech spoje podélných prvků rámu s příčnými středovými prvky je vyžadována podpěra o povrchu 300x200mm. d) v prípade vzt jednotiek VS (obr. 12d a 13c) je požadovaná podložka s rozmermi 200 x 200mm na vonkajších koncoch rámu ako aj v strede jeho dĺžky. V dotykových bodoch pozdĺžneho a priečneho profilu musí mať povrch podložky rozmery 300 x 200mm 19

22 a) b) = = = = c) = = Obr.13 Místní podpěry rámů bloků jednotek a) VS se základovým rámem b) VS se základovým rámem c) VS se základovým rámem Obr.13d. umístění podpěry jednotek vybavených podporami 20

23 Tabulka 3b Velikost jednotky W 4 [mm] VS VS VS VS VS VS VS VS Místo osazení Jednotka by měla být umístěna tak, aby bylo možné připojení potřebné instalace (vzduchotechnické potrubí, napájení, kabelové lišty) s možností přístupu a použití inspekčních otvorů. Není dovoleno umístit na VZT jednotku jakákoliv zařízení a použít VZT jednotku jako podporu pro vzduchotechnické potrubí i jiná zařízení. Pro provedení správné montáže, provozu jednotek a servisu je nutné dodržet minimální odstupy (obr.14) mezi stranou obsluhy a pevnými prvky budovy (stěny, nosné sloupy, atd.). U kompaktních jednotek s připojením výměníků na zádech jednotky je potřeba dodržet dostatečnou vzdálenost pro osazení a údržbu všech potřebných elementů. V obslužném prostoru je možné instalovat potrubí, podpůrné konstrukce a instalace pouze takovým způsobem, aby mohla být provedena rychlá demontáž a montáž servisních dílů v průběhu údržby a případné opravy zařízení a jeho komponentů. Obr. 14. Volný prostor na obslužné straně jednotek VS

24 4.3. Připojení vzduchotechnického potrubí Vzduchotechnické potrubí by mělo být k jednotce připojeno přes pružné manžety (volitelné příslušenství) k zamezení přenosu vibrací z jednotky do potrubí a k vyrovnání rozdílů v osách potrubí a jednotky. Rámeček manžety je vybaven integrovaným těsněním. Pružná manžeta může být k potrubí připojena pomocí roubů Tex (Obr. 15a) nebo dodatečnými sponkami (Obr 15b). Materiál na připojení potrubí není standardní dodávkou. Správná funkce dilatační manžety je zajištěna po roztáhnutí rukávu na délku 110 mm. Potrubí připevněné k jednotce musí být podepřeno nebo zavěšeno na vlastních podpěrách. Způsob vedení potrubí spolu s tvarovkami by měl ve vzduchotechnické instalaci eliminovat možnost nárůstu hluku. a) Duct's connection rules. b) ~ Připojení ohřívačů a chladičů Obr. 15. Připojení vzduchotechnického potrubí, dilatačních manžet Připojení výměníků by mělo být provedeno tak, aby nedocházelo k přetažení, které by mohlo způsobit mechanické poškození nebo netěsnost. Hmotnost potrubí ani termické napnutí nesmí být přenášeny na hrdla výměníků. V závislosti na místních podmínkách je nutné, pro minimalizování dilatace podélného napájecího potrubí, použít na vstupu a výstupu vyrovnání systému napájecího potrubí pro znivelování podélného rozšiřování potrubí. Během montáže napájecí instalace k výměníkům se závitovým připojením, je nutné kontrovat připojovací hrdlo výměníku dodatečným klíčem. (obr.16) 22

25 Napájecí instalaci je nutné naplánovat tak, aby nebyl omezen přístup k jiným sekcím jednotky. Použitý způsob připojení výměníků s instalací musí umožňovat jednoduchou demontáž potrubí za účelem bezproblémového vyjmutí výměníku z jednotky v průběhu opravy a údržby. Obr.16 Způsob zajištění závitových přírub výměníku Tabulka 4 Druhy připojení kolektorů výměníků v závislosti na nominálním průměru Nominální průměr připojovacích hrdel Dn Vodní výměníky [mm] Materiál přírub Způsob připojení 20 Brass R 3/4 thread 25 Brass R 1 thread 32 Brass R 1 1/4 thread 50 Steel R 2 thread 80 Steel R 3 thread Freonové chladiče, bez ohledu na nominální průměr, mají hrdla měděná, přizpůsobená k tvrdému letování Napájecí a vratné kolektory výměníků musí být připojeny takovým způsobem, aby výměník pracoval v protiproudém zapojení. Práce systému v souproudém zapojení může způsobit snížení průměrného rozdílu teplot, který má vliv na výkon výměníku. Příklady připojení napájecího a vratného potrubí v závislosti na straně provedení jednotky. 23

26 Obr.17 Příklad napájení vodních výměníků Zapojení freonového chladiče do napájecího systému s chladícím agregátem musí být provedeno kvalifikovaným pracovníkem shodně s předpisy, které jsou závazné pro freonová chladící zařízení. Napájení freonových chladičů Směr proudění vzduchu Pravé provedení - chladič Napájení Přívod Napájení Napájení Přívod Přívod Napájení Levé provedení - chladič Přívod Přívod Směr proudění vzduchu Přívod Napájení Napájení Napájení freonových chladičů Obr. 18. Napájení freonových chladičů 24

27 1. Bezpečnostní ventil 2. Manometr 3. Odvzdušňovací ventil 4. Plnící ventil 5. Zásobník (expanzní nádoba) 6. Oběhové čerpadlo 7. Teploměr 8. Teplotní čidlo 9. Regulační ventil 10. Trojcestný ventil Obr. 19. Příklady zapojení výměníků do napájecích instalací 4.5. Odvod kondenzátu V odtokových vanách kondenzátu sekce chlazení a glykolového, deskového a rotačního výměníku a v sekci pračky vzduchu jsou instalována hrdla odvodu kondenzátu, vyvedená mimo jednotku (průměr nátrubku vany je 32mm). V sekci deskového výměníku jednotek VS10-15 je vana odvodu kondenzátu vyhotovena ze dna jednotky. V opláštění je připravený připojovací bod se vnitřním závitem G1 pro montáž sifonu. Do odtokových hrdel je nutné připojit sifony, odvádějící vodu, která kondenzuje na povrchu výměníků. Sifon pro sekci deskového rekuperátoru VS je šroubován do připojovacího bodu za použití teflonové pásky pro zajištění těsnosti spoje. (Obr. 20c) Pro správný odvod kondenzátu je nutné použít na podtlakové straně sifon s kuličkou. Sifony nejsou součástí standardní dodávky. Instalace sifonů na přetlakové staně není nutná. V případě nutnosti zamezení vydechu vzduchu je možné na přetlakové straně instalovat sifony bez kuličky dle obrázku 21a a tabulky 5. Výška sifonů H závisí na rozdílu tlaků v sekci jednotky, ze které jsou odváděny kondenzované vodní páry během práce, a okolním tlakem. Rozměr H (v mm) musí být větší než rozdíl tlaku H2O (v mm). Tabulka 5. Výška sifonů Číslo Celkový tlak ventilátoru [Pa] Rozměr H [mm] 1. <

28 2 1 3 a) b) c) Sifon na přívodu Sifon s kuličkou Obr. 20. Průtokové sifony Vzhledem k rozdílným hodnotám tlaků které panují v sekcích během práce jednotky, není dovoleno spojování několika odtokových hrdel do jednoho sifonu. Je přípustné spojení sifonů několika sekcí jedním odtokovým hrdlem pouze pod podmínkou, že hrdlo bude mít spojení s okolím (odvzdušnění). Před spuštěním jednotky je nutné zalít sifony vodou. V chladném prostředí se musí odtok vody zaizolovat, popřípadě použít příslušnou topnou instalaci Elektrické připojení Připojení elektrických prvků jednotek by mělo být provedeno kvalifikovanou osobou s oprávněním a shodně se závaznými normami a předpisy pro daný kraj, ve kterém se provádí montáž zařízení. Průřezy a typ napájecích kabelů (např. stíněné kabely) pro jednotlivé prvky funkčního vybavení jednotky by měly být vybrány podle jmenovitého proudu a podle specifických podmínek místa umístění jednotky (např. teplota okolí, způsob uložení kabelů, vzdálenosti od rozvaděče).. Před samotným připojováním je nutné zkontrolovat, jsou-li pracovní napětí, frekvence a jištění shodné s informacemi na jmenovitých tabulkách zařízení. Přípustné odchylky hodnoty napětí a jeho frekvence, vzhledem k údajům uvedeným na štítku zařízení, jsou ±5%. Objevují-li se neshody, zařízení se nezapojuje Rotační výměník Pohon rotačního výměníku je realizován pomocí elektrického regulátoru otáček, který se skládá z řídícího systému a poháněcího motoru. Řídící systém je přizpůsoben pro připojení standardního regulačního signálu 0-10V a zároveň pro práci v síti RS485 za pomoci protokolu Modbus. Frekvenční měnič je napájen jednofázovým střídavým proudem 1x230V/50Hz. Všechna elektrická zapojení a konfigurace pohonné jednotky je nutné provádět shodně s Návodem k obsluze pohonných jednotek do rotačních výměníků Elektrický ohřívač Napájecí kabely k elektrickému ohřívači by měly být přivedeny přes panel ze zadní strany jednotky. V případě, že jsou vedeny přes inspekční panel, na obslužné straně jednotky, je nutné je připojit tak, aby byla zajištěna možnost otevření sekce v případě provádění oprav nebo údržby. Připojení napájení do ohřívače s řídícím modulem je nutné provést přímo v sekci ohřívače, shodně s pokyny obsaženými v technické dokumentaci řídícího modulu. V ostatních případech je nutné provést připojení napájení přes samostatný elektrický rozvaděč, který není dodávkou VTS Clima. Každá spirála ohřívače je samostatně připojena do svorkovnice (obr. 21), která se nachází na boční straně opláštění ohřívací soustavy. 26

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více