Charles Wesley. zpěvák metodismu. Martin E. Brose

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charles Wesley. zpěvák metodismu. Martin E. Brose"

Transkript

1 Charles Wesley zpěvák metodismu Martin E. Brose Praha 2002

2 Vydala Evangelická církev metodistická pro vnitřní potřebu Praha 2002 ISBN

3 Úvod Podnes je vidět, že Charles Wesley žil ve stínu svého o čtyři a půl roku staršího bratra. V německé jazykové oblasti se sotva najde literatura o Charlesi Wesleyovi. Dosud byla přeložena jen malá část jeho význačného díla. Najdeme nanejvýš poznámku pod čarou s chybnou informací, že napsal církevních písní. (Správné je, že napsal přes básní převážně s duchovní tematikou, z nichž se více než 500 stalo duchovními písněmi, které se podnes zpívají.) Počátky metodismu však nepochopíme správně bez Charlese Wesleye, protože on a jeho bratr John od počátku tvořili pevný tým, který i přes značné útoky vydržel až do konce jejich života. Charles to byl, kdo podle své vlastní výpovědi dostal nadávku metodista. Prožil dříve než jeho bratr John o svatodušní neděli 1738 obrácení a začal mocně zvěstovat radostné poselství v malých skupinách a před velkými zástupy. Jako neúnavný cestující kazatel a citlivý pastýř pomohl tisícům lidí, aby nalezli cestu k Bohu. Na rozdíl od Johna byl šťastně ženatý. Charles to byl, kdo se po celý život ústně a písemně bránil oddělení od anglikánské církve. A byly to básně Charlese Wesleye, které se jako zpívaná teologie staly charakteristickým znakem metodistického hnutí a provázely tisíce lidí od obrácení až na smrtelné lože. Charles Wesley je i dnes ještě po více než dvou stech letech fascinující postavou; jeho mimořádný život uvědomělého křesťana nám má mnoho co říci. Jistě, ne všechno to vzorné v jeho životě lze přenést do naší doby, avšak jeho poctivé a usilovné hledání Boha jeho obětavá týmová práce s bratrem jeho neúnavné zvěstování Boží lásky jeho vroucí láska ke všem lidem (od zločince odsouzeného na smrt až po členy anglické high society) nás mohou i po staletích inspirovat. Tento životopis chce přispět k tomu, aby bylo vneseno světlo do temnot a aby lépe vynikla mimořádná osobnost Charlese Wesleye, který jako kazatel, pastýř, otec rodiny a básník má svým životem a svým dílem poselství i pro naši moderní dobu. Martin E.Brose, Berlín

4 Životopisná data 18. prosince 1707 narozen jako 18. dítě Samuela a Susanny Wesleyových v Epworthu 9. února 1709 zachráněn z hořící fary v Epworthu od dubna 1716 žákem Westminsterské školy v Londýně 13. června 1726 začíná studovat na univerzitě v Oxfordu (Christ Church) 12. října 1726 narozena Sarah Gwynneová 1729 první záznamy v deníku (Diary) založil»svatý klub«1730 získá akademickou hodnost»bakalář umění«a stane se učitelem (tutor) 12. března 1733 získá akademickou hodnost»magistr umění«25. dubna 1735 otec Rev. Samuel Wesley umírá v Epworthu 21. září oxfordský biskup dr.john Potter ho ordinuje na diakona 24. září je jmenován tajemníkem pro záležitosti Indiánů v kolonii Georgia 29. září londýnský biskup dr. Edmund Gibson ho ordinuje na faráře anglikánské církve 14. října se svým bratrem Johnem, B.Inghamem a Ch.Delamottem nastupuje cestu do Georgie; cestou na něho udělají dojem modlitby a zpěvy Ochranovských 5. února 1736 přistání v Savannah březen pokračování do Frederiky, kde se ujme práce 9. březen první záznam ve veřejném deníku (Journal) 26. července nastoupení cesty zpět přes Charleston a Boston, na palubě těžce onemocní 3. prosince dorazí do Dealu v Anglii 1737 setkání s hrabětem Zinzendorfem v Londýně 1738 seznámí se s Petrem Böhlerem a dává mu od 20.února hodiny angličtiny 3. dubna vzdává se místa tajemníka v Georgii 21. května prožije o letniční neděli své»obrácení«24. května jeho bratr John dochází živé víry 20. října první kázání spatra 1739 spolu s Johnem uveřejní sbírku Hymns and Sacred Poems první shromažďovací místnost metodistů v Bristolu (New Room)

5 29. května první kázání pod širým nebem 6. listopadu umírá jeho bratr Rev.Samuel Wesley jr cestuje s Johnem prvně do severní Anglie a káže tam založen první sirotčinec a první nedělní škola 23. července umírá jeho matka Susanna 1743 první metodistická konference ve Slévárně 9. září 1747 až 20. března 1748 druhá cesta do Irska 13. srpna až 8. října druhá cesta do Irska 1749 uveřejní sbírku Hymns and Sacred Poems 8. dubna ožení se se Sarah Gwynneovou 1. září stěhuje se do Bristolu (Charles Street) srpen 1752 narozen syn John Wesley 1755 na Výroční konferenci se bouřlivě hovoří o oddělení od anglikánské církve; Charles chce za každou cenu udržet jednotu 1756 končí činnost jako cestující kazatel 11. prosince 1757 narodí se syn Charles jr. (Charles a Sarah měli osm dětí, z nichž jen tři žily) 1. dubna 1759 narodí se dcera Sarah 1762 uveřejní sbírku Short Hymns on Select Passages of the Holy Scriptures 24. února 1766 narodí se syn Samuel květen 1771 stěhuje se s rodinou do Londýna (Marylebone, Chesterfield Street) 1778 otevření kaple v City Road v Londýně 29. března 1778 Charles Wesley umírá 5. dubna je pohřben na hřbitově v Marylebone 22. prosince 1822 jeho žena Sarah umírá

6 Mapa Anglie, Fara Skotska v plamenecha Irska v 18. století

7 Fara rodiny Wesleyů v Epworthu Středa 9. února 1709: Farář Samuel Wesley pracoval až do půl jedenácté v noci ve své studovně. Teď vstává od psacího stolu, projde domem a zamkne dveře vedoucí ven a dveře skladištních prostor, v nichž je vymlácená pšenice a jiné obilí. Protože jeho žena Susanna je krátce před slehnutím a kromě toho nemocná, uloží se ke spánku ve vedlejší místnosti, v červeném pokoji. Samuel je tak unavený, že o něco později vůbec nezpozoruje oheň na střeše místnosti s obilím. Jeho dcera Hetty, která spí v přilehlé malé místnosti, se s úlekem probudí, když jí padají hořící kusy střechy na nohy. Utíká za otcem a vzbudí ho. Krátce po 23. hodině jsem zaslechl, jak někdo na ulici volal»hoří!«. Kdybych byl jako obvykle spal ve svém pokoji, byli bychom všichni zahynuli. Vyskočil jsem z postele, oblékl si košili a vestu a vyhlédl z okna. Viděl jsem odlesk plamenů, nevěděl jsem však, kde hoří. S kalhotami v ruce a jednou ponožkou na noze jsem běžel do pokoje své ženy. Chtěl jsem otevřít dveře, protože však byly na závoru, nepodařilo se mi to. Mé dvě nejstarší děti [Emilia a Sukey] byly u ní Tu jsem si najednou uvědomil, že můj dům je v plamenech. 1 Otec běží k dětskému pokoji, vyrazí dveře a volá na služebnou, aby vyvedla děti. Ty nejmenší, Marta a Charles, leží u ní v posteli, tři starší, John, Anne a Hetty, v druhé posteli. Služebná vezme Charlese a přikáže ostatním, aby šly za ní, což ty tři starší také učiní. Samuel běží zpět ke své ženě a volá na ni, že musí utéci, neboť jde o život. Ta však nevidí vážnost situace a chce zachránit tu trošku stříbra a zlata, které mají. Vystrčil jsem ji ze dveří a dovedl ji a obě nejstarší děti dolů. Tam jsem se zeptal obou služek, kde jsou klíče. Nevěděly, kde jsou. Běžel jsem nahoru, našel jsem je, seběhl dolů a odemkl domovní dveře do ulice. Došková střecha byla v plamenech a zřítila se. Severovýchodní vítr mi hnal oheň do tváře Dvakrát jsem stál na schodech, vždy jsem

8 se musel skrčit. Letěl jsem ke dveřím do zahrady a otevřel je. Tam byl oheň o něco slabší. Rozkázal jsem všem, aby šli za mnou, ale se mnou byly jen dvě děti a služka s jedním dítětem [Charlesem], které ještě neumělo běhat, v náručí. Všechny byly nahé. Běžel jsem s nimi ke našemu záchodu na zahradě, kde jsme byli mimo dosah plamenů Protože žena za mnou nešla, utíkal jsem zpět do domu, abych ji hledal, nemohl jsem ji však nalézt. Služky a dvě děti [Martha a Hetty] se dostaly ven oknem, čeledín Harry rozbil okna obývacího pokoje a pomohl jim ven. V kuchyni jsem nalezl nejstarší dceru [Emilii] nahou a zeptal jsem se na matku. Nedovedla mi říci, kde je. Vyzvedl jsem ji a odnesl k ostatním do zahrady. Když jsem běžel nahoru, vyšlehly plameny ze stěny na schodišti. Měl jsem za to, že všechny mé děti jsou v bezpečí a doufal jsem, že se moje žena nějakým způsobem dostala z domu. 2 Susanna Wesleyová, která byla v pokročilém těhotenství, však byla tak slabá, že nedokázala vyšplhat k oknu, ani dojít ke dveřím do zahrady. Třikrát se pokusí dostat vstupními dveřmi ven, pokaždé ji však plameny zaženou zpět. Pomyslela si, že tam musí zemřít, a modlila se ke Kristu o pomoc. Dostala novou sílu, sama se zvedla a s námahou se prodrala dvou- až třímetrovou stěnou plamenů. Oheň byl tak vysoký, že jí sahal až po kolena. Kromě bot a přehozu neměla na sobě nic; přes ruku měla přehozenou spodničku. Tu si omotala kolem prsou a dostala se bezpečně do zahrady, nikdo tu však nebyl, aby jí pomohl Když jsem zaslechl, že moje žena je zachráněna, padl jsem na zem a chválil Boha Její rty byly černé, nemohl jsem ji poznat Žila a mohla mluvit. Ona a všichni ostatní si mysleli, že jsem mrtvý, protože v poslední čtvrthodině neviděli ani mne, ani některé z osmi dětí. V tu chvíli se všechny pokoje a vše ostatní staly kořistí plamenů a shořely na popel, neboť oheň byl silnější než tavicí pec. John byl jediný, na koho služky ve zmatku zapomněly. Běžel k oknu vedoucímu do zahrady, postavil se na stoličku a volal o pomoc. V zahradě se shromáždilo několik málo lidí, mezi nimi jeden, který mě měl rád. Pomohl jinému, aby se dostal k oknu. Když dítě vidělo muže v okně, bálo se a chtělo utéci do matčina pokoje. Nemohlo však otevřít dveře a běželo zase zpět. Mezitím ten muž spadl z okna na zem Pomohli muži podruhé nahoru, ubohý Jacky [John] mu skočil do náruče a byl zachráněn. Nemohl jsem tomu věřit, dokud jsem ho dvakrát nebo třikrát nepolíbil. Potom se mne zeptala moje žena:»jsou tvé knihy v bezpečí?«řekl jsem jí, že pro mne mají malou cenu, když ona a všichni ostatní jsou zachráněni. Neztratili jsme nikoho, ač jsem sám jenom o vlásek unikl smrti. V přízemí bylo zachráněno trochu harampádí, kdežto nahoře nezůstal ani hadřík nebo list papíru. 3 Tuto zprávu poslal otec Samuel Wesley asi týden po ničivém požáru svému příteli vévodovi z Buckinghamu. Dopis začal pozoruhodnou větou: Pán je spravedlivý a všechny jeho tresty jsou oprávněné. Dále mu pak sděluje, že musel své děti rozdělit mezi sousedy,

9 příbuzné a přátele. Sukey a Hetty se dostaly do Londýna ke strýci Matthew Wesleyovi, majetnému lékaři. Jiné k panu Smithovi v Gainsborough a k sousedům v Epworthu. Charles, kterému bylo třináct měsíců, samozřejmě zůstal u rodičů, kteří našli přístřeší u farníků v Epworthu. Během měsíce se tam pak narodila Kezia, poslední z devatenácti dětí, které rodina po nějaký čas říkala dítě ohně. Na konci dopisu stojí: Ještě ani nevím, jak to mám sdělit svému ubohému synovi (Samuelu juniorovi); musím to však udělat, aby si nemyslel, že jsme všichni zahynuli Doufám, že se má žena opět zotaví, že nepotratí a že mi Bůh daruje mé devatenácté dítě. Má popálené nohy, ale ty se hojí Některé děti mají menší popáleniny, avšak žádné rány nebo zohyzdění, sám mám jenom malý puchýř na ruce. 4 Pro Charlesovu těhotnou matku znamenaly hrozné události té noci traumatickou zkušenost. Po pěti dnech napsala svému nejstaršímu synu Samuelovi vysloveně věcnou zprávu, skoro bez emocí, a potom celých osm měsíců nenašla sílu, aby svému Sammymu, kterého podle vlastních slov milovala jako svou vlastní duši, napsala byť jen jediný řádek. V dopise z 11. října 1709 mu píše: I když mne nic na světě nemůže přimět, abych na Tebe zapomněla nebo nedbala na Tvé štěstí a nezajímala se o Tvou nesmrtelnou duši, byla jsem nedávným neštěstím stále ještě tak šokována, že jsem se nedokázala vzchopit, abych Ti napsala, i když nemohu říci, že jsem nikdy neměla čas Toto velice zvláštní a podivné neštěstí, provázené tolika katastrofálními okolnostmi, vyvolalo v mé duši silný sklon k hlubokému smutku, který jsem teprve přednedávnem překonala; byla jsem nepřístupná a neschopna se radovat z jakékoli útěchy, kterou mi Bůh ve své milosti stále ještě dává. 5 Při veškeré vnitřní a vnější bídě po požáru bylo u rodičů chválení Boha za milostivou záchranu celé rodiny a tří služebných na prvním místě. Všechno shořelo. Bůh buď pochválen, píše otec Samuel jednomu svému příteli. Toto je sedm Charlesových sourozenců, kteří roku 1709 přežili požár v Epworthu: 1. Emilia ( ), Emily, které bylo při požáru sedmnáct, byla pravou rukou matky. V letech byla učitelkou na základní škole v Lincolnu, od roku 1731 vedoucí vlastního malého internátu v Gainsborough. Roku 1735 se ve třiačtyřiceti letech provdala za chudého lékárníka Roberta Harpera z Epworthu a měla nešťastné manželství. Vybrala si o jedenáct let mladšího bratra Johna za doživotního přítele, kterému se se vším svěřovala. Emilia byla velice vzdělaná a obzvláště milovala hudbu a poezii. Zemřela v sedmdesáti devíti letech v Londýně. 2. Susanna ( ), Sukey, které při požáru bylo čtrnáct, se roku 1721 provdala za Richarda Ellisona z Epworthu. Měli spolu čtyři děti. Protože byl vulgární a nemravný, opustila ho a odešla do Londýna.

10 3. Mary ( ), zvaná Molly nebo Moll, byla po úrazu v kojeneckém věku 7tělesně postižena; při požáru jí bylo třináct. Byla drobné postavy a chatrného zdraví. Roku 1733 se šťastně provdala za otcova pomocníka Johna Whitelamba a zemřela po porodu svého prvního dítěte ve věku třiceti osmi let. 4. Mehetabel ( ), zvaná Hetty nebo Kitty, byla velice nadaná. Už jako osmiletá četla řecký Nový zákon. Při požáru jí bylo dvanáct. Po nešťastné lásce přísahala, že si vezme prvního, kdo se jí naskytne. Byl to William Wright (1725). Všechny děti jí zemřely při porodu nebo krátce po něm. Hetty bydlela v Londýně, stala se metodistkou a psala básně, které zveřejnila. 5. Anne ( ?), Nancy, při požáru sedmiletá, byla šťastně vdaná za zeměměřiče Johna Lamberta, který byl inteligentní a sečtělý. Přestěhovala se do Londýna, potom do Hatfieldu. 6. John ( ), zvaný Jacky nebo Jack, byl při požáru šestiletý. Studoval v Oxfordu, roku 1725 byl ordinován na faráře anglikánské církve a získal roku 1727 akademickou hodnost Master of Arts, mistr svobodných umění. Dne 24. května 1738 prožil obrácení a spolu s bratrem Charlesem se stal zakladatelem metodismu. 7. Martha ( ), zvaná Matty, Patty nebo Pat, byla při požáru asi tříletá. V letech bydlela u svého strýce Matthewa Wesleye v Londýně a provdala se roku 1735 za mladého pomocného faráře Westleye Halla. Roku 1740 prožila obrácení a stala se metodistkou. Porodila deset dětí, které všechny zemřely v dětství. Martha byla Johnovou nejmilejší sestrou. Charles byl příliš malý, aby si později dokázal vzpomenout na tuto noc hrůzy. Přesto najdeme v jeho slavné písni, napsané krátce po obrácení, Where shall my wond ring soul begin? [Kde moje žasnoucí duše má začít?], v první sloce citát z proroka Zacharjáše 3,2, který se k ní vztahuje: Oharek vyrvaný z ohně. Naproti tomu John si dokázal vzpomenout na požár a popsat své zkušenosti do podrobností. Na konci své zprávy říká: Když mě přivedli k otci, zvolal:»pojďte, sousedé, poklekněme a poděkujme Bohu! Vrátil mi všech mých osm dětí. Nestrejte se o dům, jsem dosti bohatý.«když byl druhého dne v zahradě, aby si prohlédl trosky svého domu, zvedl zbytek jedné stránky ze své polyglotní Bible, na kterém stála slova:»vade, vende omnia quo habes; et attolle crucem, et sequere me«[jdi, prodej všecko, co máš, vezmi kříž a následuj mne]. 6 Do Epworthu přišli rodiče roku 1697 ze South Ormsby. Malé městečko v hrabství Lincolnshire mělo tehdy asi dva tisíce obyvatel. Říkalo se mu hlavní brána k ostrovu Axholme, tvořenému řekami Trent, Don a Idle. V této bažinaté a slatinné krajině se obyvatelé živili zemědělstvím, rybolovem a lovem bahenních ptáků. Záplavy řek činily půdu úrodnou, ohrožovaly však jejich domy, takže někdy museli prchnout na blízké kopce. 10

11 Roku 1626 udělil král Karel I. Corneliovi Vermuydenovi právo neomezeně vysoušet zemi, která pak patřila z jedné třetiny koruně, z jedné třetiny podnikateli a z jedné třetiny obyvatelům. Protože se nikdo nezeptal na jejich souhlas, obyvatelé Epworthu od té doby vzdorovali vrchnosti, jak jen mohli. Tak například zbili výběrčího daní a zapálili mu dům. Nový farář v kostele St. Andrew (pocházejícím ze 13. století) Samuel Wesley měl od samého počátku z několika důvodů těžkou pozici v Epworthu: Každý cizinec byl předem nevítaný; on tím spíše, že dostal farářský úřad na základě královy přízně. Svými pravidelnými návštěvami po domech 7 si u farníků vynutil jistou úctu, zároveň se však svou přísností stal neoblíbeným. Jeho nepřátelé s ním nezacházeli právě v rukavičkách. V dopise z 12. září 1705 píše Samuel arcibiskupovi z Yorku, že tři jeho krávy pobodali, takže proto už nedojí žádné mléko. Kromě toho jeho psu téměř usekli jednu nohu. 8 V noci, kdy vypukl požár, uvítali služebnou a jeho děti zaklením a jeho osočili: Což nikdy neskončíte se svými triky? Už jednou jste svůj dům zničil ohněm. Nedostal jste tehdy dost, že jste to udělal znovu? Odpověděl jen: Kéž vám to Bůh odpustí! Rodokmen Samuela Wesleye ( ) se dá sledovat až ke Guyovi z Welswe, šlechtici z 10. století. Jeho otec John Wesley ( ) byl farářem ve Winterborn- Whitchurch v Dorsetu; jeho matka byla dcerou faráře dr. Johna Whitea, který mnoho let sloužil v Trinity Church ve stejném místě. Samuel Wesley se narodil 17. prosince 1662 v Dorsetu. Jako jeho jmenovec ve Starém zákoně byl od svých rodičů zasvěcen Bohu pro službu duchovního. Roku 1683 šel Samuel studovat teologii do Oxfordu. Dne 24. února 1689 ho ordinoval londýnský biskup dr. Compton na faráře anglikánské církve. Na jaře 1689 se oženil se Susannou ( ), nejmladší dcerou učeného dr. Samuela Annesleye, který byl tehdy farářem v St. Helen Church v Londýně. Susanna byla dvacátým pátým dítětem v rodině Annesleyů, krásná a moudrá žena. Během čtyřiceti šesti let manželství porodila devatenáct dětí, z nichž jen deset přežilo svůj raný věk; těchto sedm dcer a tři hoši byli mimořádně nadaní. Ač bývala často nemocná a neustále se potýkala s nedostatkem peněz, protože její muž rozuměl obchodu a úspornému vedení domácnosti velice málo 9, přece se nejen dokázala postarat o velkou domácnost, ale vedle toho se i intenzivně starala o výuku svých dětí. Zastávala názor a v tom velmi předběhla svou dobu že jejím dcerám se má v rámci rodiny dostat stejného vzdělání jako jejím synům. Proto tvrdila, že děvčata se nemají učit praktickým věcem, dokud nedovedou dobře číst. Aby s dětmi mohla mluvit zcela osobně, stanovila hodiny rozhovorů, které se konaly každý týden: v pondělí s Mary (Molly), v úterý s Mehetabel (Hetty), ve středu s Anne 11

12 (Nancy), ve čtvrtek s Johnem (Jackym), v pátek s Marthou (Patty), v sobotu s Charlesem, v neděli s Emilií (Emily) a Susannou (Sukey). Kromě toho se zabývala teologickými otázkami. Tak např. napsala komentář k Apoštolskému vyznání víry a výklad Desatera. Samuel Wesley, který kouřil dýmku, byl malé postavy, měřil jenom 164 cm, a měl vyzáblou, ale svalnatou postavu. Jeho syn John a vnuk Samuel, syn Charlesův, mu byli zevnějškem velice podobní. Pokud se však jednalo o charakterové vlastnosti, byl mu Charles asi nejblíže. Byl impulsivní a tvůrčí, měl bojovnou povahu a značnou odvahu; také však projevoval své city a při úrazech a nemocích prokázal velkou fyzickou zdatnost. Navíc byl velmi učený. Otec Samuel byl sečtělý člověk, který ovládal několik jazyků, psal básně a knihy. Samuel měl značné hudební nadání a dar zprostředkovat své vědomosti o tomto umění jiným. Chápal hudbu jako pomocnici teologie. Je jisté, že hudbu nelze uplatnit lépe než ve službách a k chvále Toho, který stvořil jazyk a ucho, napsal 15. srpna 1706 svému nejstaršímu synu Samuelovi. Velice se staral o církevní hudbu v Epworthu, i když jeho farníci byli všechno, jen ne muzikální. Nedokážou provozovat katedrální nebo [čtyřhlasou] sborovou hudbu, ale musí se spokojit se současným stavem svého církevního zpěvu Dříve uměli lidé v Epworthu dobře zpívat Je těžké je něčemu naučit, soudil o nich. Na jeho popud byl roku 1702 založen pěvecký sbor při kostele St. Andrew. Církevní hudba je pro naši zbožnost velkou pomocí, protože usměrňuje naše nitro a táhne je k nebi, píše v dopise synu Samuelovi. Větší než jeho hudební talent však bylo jeho básnické nadání. Už ve dvaceti dvou letech zveřejnil roku 1685 první sbírku básní Maggots (Rozmary). Roku 1693 vyšlo jeho hlavní básnické dílo The Life of our Blessed Lord and Saviour Jesus Christ (Život našeho požehnaného Pána a Spasitele Ježíše Krista). Tato heroická báseň je rozdělena na deset oddílů a obsahuje asi devět tisíc veršovaných řádků. Věnoval ji královně Mary, která byla tímto dílem nadšena a na základě toho ho jmenovala na farářské místo v Epworthu. Ze všech básnických pokusů žádný nepřežil svou dobu, s jedinou výjimkou: šestisloká pašijní píseň Behold the Saviour of Mankind (Hle, Spasitel lidstva). Ožehlý list s textem, který byl odvát z hořící fary do zahrady, patří k těm několika málo věcem, které se tehdy podařilo zachránit. Jeho syn John uveřejnil text ve svém prvním zpěvníku, který vydal, Collection of Psalms and Hymns (1737), přičemž vynechal druhou a šestou sloku. Zbývající čtyři sloky lze nalézt v americkém metodistickém zpěvníku z roku 1989 pod číslem prosinec byl pro rodinu Wesleyů zcela zvláštním dnem. Matka Susanna porodila své osmnácté dítě. Byl to syn, který byl pokřtěn jménem Charles. Protože se narodil předčasně, byl tak malý a slabý, že měli obavy, aby přežil. 12

13 [Charles Wesley] se narodil předčasně o několik týdnů. Nezakřičel a také neotevřel oči. Zabalili ho do měkké vlny až do doby, kdy podle běhu přírody měl přijít na svět; teprve potom otevřel oči a křičel. 11 Tolik zpráva dr. Johna Whiteheada, který o něho jako domácí lékař pečoval v jeho poslední nemoci až do hodiny smrti. Charlesovo dětství spadá do nejtěžší doby pro faru v Epworthu. Požáru v červenci roku 1702 padly za oběť dvě třetiny domu a při požáru v únoru 1707 shořel zbytek budovy. Nic se nezachránilo: církevní matrika, knihovna, inventář, prádlo a všechen osobní majetek shořely před očima rodiny, která stěží unikla smrti. Otec Samuel ihned započal se stavbou nové fary z cihel. 12 Část nákladů převzala církev, 400 liber však musel sám přidat. To bylo pro velkou rodinu, kde neustále vládl nedostatek peněz, nesmírně mnoho. Za méně než rok byla stavba fary dokončena. I když dělníci ještě nebyli úplně hotovi se stavbou, rodina se už nastěhovala. Několik kusů nábytku, které měli, jim darovali sousedé. Další nezbytně nutné kusy si museli přikoupit, což dlužnou částku ještě zvýšilo. Všichni nosili použité šatstvo, které jim soucitní lidé v Epworthu darovali. Když roku 1722, tedy o třináct let později, strýc Samuel Annesley psal v dopise Susanně Wesleyové: Doufám, že už jste nahradili ztrátu způsobenou požárem, odpověděla: Ne, a je mimo jakoukoli pochybnost, že to někdy zvládneme. Pan Wesley znovu postavil svůj dům za méně než jeden rok; od požáru však uplynulo téměř třináct let, a stále ještě není ani z poloviny opatřen nábytkem, jeho žena a děti nejsou podnes dostatečně dobře oblečeny. Je pravda, že s pomocí darů od přátel, včetně toho, co sám měl, zaplatil to nejnutnější; vše ostatní stále ještě není zaplaceno, což je přibližně totéž; peníze, které bylo třeba vypůjčit na ošacení a nábytek, ještě nejsou vráceny Co potřebujeme nebo nepotřebujeme, to ví jedině Bůh; v současné době sotva existuje větší shoda nepříznivých okolností v jedné rodině, než v té naší. 13 Charles vyrůstal v rodině s mnoha dětmi. Jeho nejstarší bratr Samuel ( ) při jeho narození už opustil dům rodičů a bydlel v Londýně. Charles trávil své dětství v Epworthu s rodiči, sedmi sestrami a se svým bratrem Johnem, který byl o čtyři a půl roku starší. Jakmile byl Charles trochu větší a silnější, měli on a jeho sourozenci tři jídla denně. Ráno byla vždy polévka. V poledne přistavili malý stolek a dětské židličky ke stolu dospělých, kteří tak snáze dohlédli na děti. Ty směly jíst a pít tolik, kolik chtěly. Mezi hlavními jídly nedostávaly ovšem nic, jenom když některé z dětí bylo nemocné, což ovšem bylo zřídkakdy. Brzy si musely zvyknout jíst a pít vše, co přišlo na stůl. Proto i když musely dostat velice hořký lék, nebyly žádné nářky. Jakmile uměly zacházet s nožem a vidličkou, směly sedět u stolu rodičů. V šest večer, jakmile bylo po rodinné pobožnosti, byla večeře. Kolem sedmé začala služebná malé děti mýt a svlékat. Kolem osmé byly všechny děti v posteli. 13

14 Děti byly vedeny k samostatnosti podle svého věku. Učily se oblékat a svlékat, měnit si ložní prádlo atd. Jakmile Charles uměl mluvit, naučil se Otčenáš, který se modlili pravidelně při vstávání a uléhání. Později podle jejich vnímavosti byla připojena krátká modlitba za rodiče a krátké oddíly z Modlitební knihy 14 a z Bible. Charlesova matka velice dbala na to, aby on i jeho sourozenci světili neděli, aby se nezapřísahali a nekleli a nepoužívali sprosté výrazy nebo nadávky. Když něco chtěli, museli vždy říkat prosím i služebným. Kromě toho se vždy měli oslovovat bratře a sestro a neříkat jenom křestní jméno. Jak děti dorůstaly, měly pro své hry k dispozici dětské pokoje, zahradu a sousední malou selskou usedlost. Podle dnešních hledisek byla Susanna nadmíru přísná, pokud se jednalo o volný čas dětí, nebyla však nepřítelkyní dětských radostí. Kritizovala Tomáše Kempenského, protože zatracoval veselí a zábavu jako hříšné nebo neužitečné. Je známo, že se svými dětmi hrála karty. Den po svých pátých narozeninách přišel Charles do matčiny školy, kterou měla pravidelně pro své děti ve zvláštní místnosti na faře. Jak vypadal jeho první školní den? Ještě před snídaní se rodina sešla k ranní pobožnosti. Nejstarší dítě si sedlo s nejmladším, druhé s druhým nejmladším atd. a přečetlo mu denní žalm a kapitolu ze Starého zákona. Potom byla doba pro osobní modlitbu. Charles si vyhledal tiché místo a mluvil, jak ho to matka naučila, prostými slovy k nebeskému Otci. Myšlenky mu však brzy unikaly. Musel neustále myslet na první vyučování u matky. Sourozenci mu už prozradili, co všechno ho čeká. Zdalipak to zvládne? Po snídani se všechny děti sešly v učebně a zazpívaly žalm. Potom kromě Charlese opustily místnost, neboť první školní den s ním chtěla být matka po šest vyučovacích hodin (od devíti do dvanácti a od dvou do pěti) sama. Stejně jako starší sourozenci se dnes měl naučit abecedu, všechna malá a velká písmena. Když to po několika hodinách dokázal, otevřela Bibli a výuka čtení začala u První knihy Mojžíšovy. Nejdřív musel hláskovat a pak číst první řádku, znovu a znovu, až to uměl bez chyb a aniž by se zarazil. Pak přišel na řadu další verš. Kolem páté hodiny se v učebně shromáždily všechny děti, které mezitím měly různé úkoly. Charles jim mohl pln pýchy odříkat abecedu a přečíst pár veršů z Bible. Společně zazpívaly žalm. Potom vytvořily dvojice jako ráno. Tentokrát starší přečetly mladším sourozencům žalm a kapitolu z Nového zákona. Když Charles ležel kolem osmé v posteli, dlouho nemohl usnout. Stále znovu musel myslet na první školní den. Učení mu dělalo radost. Už se těšil na další den. Později dostával Charles od otce stejně jako jeho bratři Samuel a John hodiny latiny, řečtiny a klasické literatury. 14

15 Studium v Londýně a Oxfordu Charles Wesley získal ve škole svých rodičů v Epworthu tak dobré základní všeobecné vědomosti, zejména v klasických oborech, že mohl být přijat roku 1716 jako ještě ne devítiletý do věhlasné Westminsterské školy v Londýně. Pod vedením přísného dr.busbyho škola vzkvétala a rozrostla se. Když roku 1695 zemřel ve věku 88 let, byla Westminsterská škola jednou z nejvýznamnějších škol pro chlapce v Anglii. O jedenadvacet let později vstoupil Charles do této školy. 15 V té době ji řídil dr.robert Freind a škola měla čtyři sta žáků. Westminsterská škola v Londýně Jeho starší bratr Samuel také prošel od roku 1704 touto školou a po studiu v Oxfordu na koleji Christ Church a po ordinaci na faráře se vrátil na Westminsterskou školu jako podučitel a dozorce v internátě. Toto postavení zastával po dvacet let. Když nedošlo k očekávanému jmenování konrektorem, přijal roku 1732 povolání na místo ředitele na škole Tiverton Free Grammar School. Byl schopen finančně pomáhat rodině v Epworthu a otci sdělil, že Charlesovi uhradí výdaje za školu; otec převezme jenom výdaje za ošacení. Samuel po celý život vzorným způsobem pokračoval ve finančním podporování sourozenců, aniž to bylo známo navenek. Jeho rodiče to stále znovu vděčně připomínali. Dne mu otec napsal: Byl jsi ke svým bratrům a sestrám jako otec, zejména k prvním, na jejichž vzdělání jsi v době před univerzitním studiem a také po něm vydal velké částky

16 Kromě toho pomáhal rodičům a své letité babičce. Roku 1715, přibližně rok předtím, než Charles přišel do Londýna, se Samuel mladší oženil ve Westminsteru s Barbarou ( Nutty ) Berryovou, dcerou faráře Johna Berryho. Měli velice šťastné manželství. Z mnoha dětí přežili raný dětský věk jenom jeden chlapec a jedno děvče. Bydleli v Dean s Yard a Charlesovi, který v letech 1716 až 1721 u nich bydlel, byli jako vlastní rodiče. Pro své dobré studijní výsledky se stal Charles roku 1721 ve věku třinácti let stipendistou krále, což pro něho znamenalo bezplatné bydlení a studium. Toto stipendium bylo velice žádané, protože to většinou byl první krok k dosažení univerzitního stipendia. Přes silnou konkurenci se Charlesovi podařilo získat jedno z devíti stipendií, která se každoročně udělovala. Musel nyní opustit důvěrné prostředí u svého bratra Samuela a přestěhovat se do obytné budovy královských stipendistů, bývalého špejcharu kláštera. Život ve škole byl spartánský a přísně uspořádaný. V 5,15 hodin zazvonil zvonek na vstávání a mytí. Pak byly latinské modlitby a řecká gramatika. V 8 hodin byla snídaně. Po celý den se smělo mluvit jenom latinsky, takže se Charles stal stejně jako jeho bratři výborným znalcem tohoto jazyka. Ve 20 hodin se žáci odebrali do postele. Tím školní den končil. Charlesovi tento životní styl zřejmě nedělal žádné potíže, protože na něj byl zvyklý z domova. Také úzké spolužití z mnoha chlapci a učiteli zpravidla probíhalo bez problémů, což ovšem tu a tam nevylučovalo doslova fyzickou výměnu názorů. Přitom byl statečným bojovníkem, který dovedl být impulzivní a horkokrevný jako jeho otec. V jednom případě bránil nového žáka jménem James Murray, který přišel ze základní školy v Perthu do Westminsterské školy dva roky po něm. Protože měl skotský přízvuk a jeho otec byl jakobita 17, spolužáci si ho dobírali a posmívali se mu. Charles se postavil na obranu před něj a stal se jeho přítelem. Na pozdějšího vrchního soudce lorda Mansfielda se pak vždy mohl obracet o radu. Ve stáří obnovili své dřívější důvěrné přátelství. Lord Mansfield bydlel v Bloomsbury Square a chodil často na procházku do Chesterfield Street, Marylebone, aby navštívil svého přítele, básníka a faráře Charlese Wesleye. Seznam jeho spolužáků, kteří později zastávali nejvyšší úřady ve státě a v církvi, je dlouhý. Zde jen několik příkladů: Andrew Stone, správce královniny pokladny, biskup Newton z Bristolu a biskup Johnson z Worcesteru. Později, když projížděl zemí a kázal, se stále znovu setkával se starými přáteli ze školy. V červenci 1748 se ve svém deníku zmiňuje o setkání se sirem Williamem Bunburym v Bristolu, kterého potkal v jednom dostavníku spolu s paní Knightovou, slečnou Cheyneovou a panem Edwinem. Sir Bunbury se zřejmě také účastnil shromáždění, neboť Charles zdůrazňuje, že se nestyděl hlasitě s námi zpívat naše písně. Příštího dne, ve středu, ti čtyři vyslechli Charlesovo kázání o dobrém Samařanu. Ve čtvrtek nechala paní Knightová, kterou navštívil ve Wellsu, 16

17 zavolat svého bratra, mého starého přítele [Richarda] Robinsona, se kterým později také studoval v Oxfordu. Robinson se stal irským primasem. Charlesova píle, jeho neohroženost, činorodost, čtveráctví a srdečnost jsou pro něho příznačné. Označovali ho za čtveráka a smolaře, to znamená, že dovedl být rozpustilý a přístupný pro pošetilosti, že se však také dostával do potíží. Škola vlastní výtisk knihy Book of Common Prayer patřil Charlesovi. V pravém horním rohu každé stránky je písmeno. Když se písmena sestaví, vznikne věta:»ex libris Caroli Wesley Hujusie Ecclesiae sancti Petri Collegiati Domini One thousand seven hundred and twenty one. Charles Wesley his book who is of Saint Peter s College, Westmonster (!) Amen.«Směs latiny a angličtiny, šikovné zakódování a hra se slovíčky při úmyslné slovní chybě jsou typickým projevem žáka. 18 Roku 1725 se mu dostalo velké cti, stal se školním předsedou, captain. To bylo těžké a odpovědné postavení, byl prostředníkem mezi učiteli a žáky a měl dbát na pořádek mezi žáky. Zároveň to bylo velice čestné postavení. Captain např. měl tu výsadu, že při divadelních představeních doprovázel ženu ředitele školy na její místo a říkal prolog. Kdo byl captain Westminsterské školy, píše Forshall ve své knize Westminster School 19, ten bude po celý život pociťovat hrdost jako snad žádný jiný hoch na kterékoli jiné škole. V této době, kdy Charles byl na Westminsterské škole, dostal jeho otec v Epworthu nečekaně dopis od Garreta Wesleye, velice bohatého, bezdětného příbuzného v Irsku. Ten chtěl vědět, zda má syna jménem Charles. Nabídl mu, že bude financovat jeho vzdělání, že ho adoptuje a později stanoví za svého dědice. Pro silně zadluženého otce mohla být taková lákavá nabídka jen vítaná. O jeho nesobeckém charakteru však svědčí to, že toto důležité rozhodnutí ponechal na Charlesovi. Ten to ve Westminsteru dotáhl daleko. Měl ve výhledu stipendium v Oxfordu a o adopci neměl zájem. Přesto, že ho Garret Wesley osobně navštívil v Londýně, nabídku odmítl. Charles svého rozhodnutí zřejmě nikdy nelitoval. Těch devět let na Westminsterské škole dalo Charlesovi možnost, aby značně rozšířil své vědomosti a získal spolehlivé základy pro svou pozdější básnickou tvorbu. Tento proces probíhal pod dozorem a pečlivým vedením staršího bratra Samuela, který byl svým všestranným vzděláním, velkým básnickým nadáním a svou křesťanskou vírou pro tento odpovědný úkol přímo předurčen. Charlesovi ještě nebylo devatenáct, když roku 1726 dostal stipendium na věhlasné Oxfordské univerzitě. Na seznamu pěti nejlepších žáků Westminsterské školy byl na prvním místě. To ukazuje, jaké pozoruhodné pokroky udělal. Stipendium pro Christ Church obnášelo asi sto liber ročně. Mezi kolejemi v Oxfordu byla kolej Christ Church jednoznačně na prvním místě pro svou vynikající architekturu a znamenitou pověst, 17

18 pokud jde o učenost. Oxford byl něco jako rodinná univerzita Wesleyů, neboť zde studovaly čtyři generace: praděd, děd, otec, Charles a jeho dva bratři Samuel a John. Když Charles začal svá studia v Oxfordu, byl dr. William Bradshaw děkanem a zároveň biskupem v Bristolu. Thomas Salmon, současník Wesleyův, popisuje tehdejší Oxford takto: Celé město včetně předměstí měří od východu k západu jednu míli [1,6 km] a skoro stejně tolik od severu k jihu Městské brány na východě a na severu ještě stojí, ač opevnění, která v době občanské války vybudovali roajalisté, a městská zeď jsou téměř celé v troskách. Také hrad na západním konci města už nezasluhuje toto jméno, neboť zřícenina slouží jako věznice pro celé hrabství, podobně jako se používá severní městská brána, zvaná Bocardo, jako městská věznice Hlavní třída se táhne od východu k západu, skoro po celé šíři města, avšak pod různými jmény: Východní část se nazývá High-Street, střední část Old Butcher-Row [nyní: Queen Street] a západní část Castle-Street. Východní část ulice je široká, dobře dlážděná a v zimě osvětlená [olejovými] lampami. Ozdobou ulice jsou přední strany tří elegantních kolejí, totiž University, Queen s a All-Souls, univerzitní kostel St. Mary a nový kostel All-Saints. Soukromé domy však jsou ubohé a ubírají mnoho z krásy ulice. Vzpomínám si jen na šest domů v této krásné ulici, které byly postaveny z kamenů nebo cihel Jiným zlořádem jsou odpadky, které lidé každý den ráno vynášejí ze svých domů a hromadí uprostřed ulice. 20 Kromě jedné nebo dvou širokých ulic byly všechny ostatní úzké a dlážděné hrubými kočičími hlavami, uprostřed byl páchnoucí odpadní žlábek. Oxfordská univerzita se svou strukturou a způsobem práce značně liší od našich moderních univerzit, které zpravidla tvoří centrální blok univerzitních budov a oddělené budovy pro jednotlivé fakulty. Oxfordská univerzita se skládá z určitého počtu kolejí, z nichž každá vytváří úplnou učitelskou a studentskou jednotku s vlastním kostelem, studentskou ubytovnou a knihovnou. Jen několik málo budov používají všechny koleje společně: divadlo Sheldonian, Bodleyovu knihovnu a univerzitní kostel St. Mary the Virgin. Zpočátku to Charles nebral se studiem a se zbožností příliš vážně. Po spartánském životě v Epworthu a vyčerpávajících letech na Westminsterské škole užíval novou svobodu plnými doušky. Teď už nebyl pod dozorem svého bratra Samuela. Druhý bratr John byl dne 17. března 1726 zvolen jedním z dvanácti fellows (stipendistů) na Lincoln College. To bylo celoživotní čestné postavení, které mu nejen umožnilo, aby sám byl finančně nezávislý, ale také aby po celý život mohl podporovat svou rodinu. Dne 7. listopadu téhož roku se stal učitelem, tutor, na Lincoln College a měl za úkol vyučovat řečtinu. Píše: Když jsem s ním [s Charlesem] mluvil o víře, odpovídal popudlivě:»co, ty chceš, abych byl naráz svatý?«několik měsíců poté, co Charles 18

19 přišel do Oxfordu, opustil John město, aby pomáhal stárnoucímu otci při obsluze farnosti ve Wrootu a Epworthu. Od doby, kdy Charles opustil Epworth, byl s rodiči v písemném styku. Jeho matka filozofovala v dlouhých pasážích o Bohu a o světě. Obsah některých jejích dopisů však byl jasně nad chápání mladého Charlese. Otec ho povzbuzoval, aby pilně studoval a vždy znovu se snažil ho vést duchovně dál. Charles si brzy našel nové přátele, miloval veselou společnost a ohnivé diskuse. Společenský život v Oxfordu mu velice vyhovoval. Účastnil se studentských zábav. Co všechno se dalo v Oxfordu a v okolí dělat a prožít: navštěvovat divadelní představení a hudební programy v divadle, jezdit na koni, plavat, veslovat, hrát tenis a chodit na dlouhé vycházky. Během prvního roku v koleji jsem se oddával různému rozptýlení, vyznal Charles později. Avšak po roce bylo znát, že se začíná věnovat studiu a že se mění jeho životní způsoby. Píle mne vedla k vážnému uvažování. Účastnil jsem se týdně svaté večeře Páně a přemluvil jsem dva nebo tři mladé studenty, aby se ke mně přidali a zachovávali studijní metody, předepsané v univerzitních stanovách. To mi vyneslo posměšné označení»metodista«. 21 Teď byl také otevřen pro Johnovu pomoc, kterou předtím odmítal. V dopise ze dne 22. ledna 1729 žádá Johna o radu, jak si má vést deník (diary) 22. Ptal se, zda má zaznamenávat jenom myšlenky a slova, nebo také činy, zda vedle pokroku ve studiu má také zapisovat pokroky v životě víry, který těsnopis nebo jaké kódování může od něho převzít. Rád bych si psal deník o svých činnostech, nevím však, jak to mám dělat O užitečnosti vést si deník jsem plně přesvědčen. Čekám tedy, až mi dáš vědět. 23 Charles a John dosud měli málo kontaktů, teď se rodilo přátelství, jaké je mezi bratry velmi vzácné. V Oxfordu, Georgii a v Londýně se velice sblížili. Vzniklo celoživotní přátelství, které odolalo i nejsilnějším náporům a zahrnovalo vzájemnou kritiku a pastorační službu. Bohu se zalíbilo, napsal Charles Johnovi, odejmout mi v této době tvou společnost a pomoc, možná proto, abych postupoval obezřetněji. Důvěřuji jeho síle, kterou mi dal, že zůstanu pevný do doby, kdy se zase sejdeme. Doufám, že ani předtím, ani potom neupadnu zase do dřívějšího stavu otupělosti. Jsem přesvědčen, že Bůh přes tebe utvrdí to, co při mně začal. Nikdo mi není jako nástroj pro mé dobro vítanější, než právě ty. Že tak smýšlím, za to vděčím do velké míry něčím modlitbám (nejspíše asi své matky), neboť sám nedokážu říci, kdy a jak jsem se ze své lhostejnosti probudil. Vím jenom tolik, že to bylo nedlouho po tvém odjezdu. 24 Když se John 22. listopadu 1729 vrátil do Oxfordu, nalezl kroužek tří studentů z různých kolejí, kteří se scházeli zprvu jako nahodilá studijní skupina, brzy pak pravidelně. Byli to jeho bratr Charles, Robert Kirkham z Merton College a William Morgan. 19

20 S farářskou rodinou Kirkhamovou měli Charles a John úzké kontakty. Často jeli na koni těch třicet šest mil do Stantonu a prožívali tam bezstarostné chvíle. John si s Robertovou sestrou Betty čile dopisoval o náboženských tématech. Přes ni se oba bratři Wesleyové seznámili s knihami Jeremy Taylora ( ) o správném umění žít a umírat a s knihou Následování Krista od Tomáše Kempenského, které na ně měly silný vliv. Charles se spřátelil s jejími sestrami Sally a Anne. Během plavby do Ameriky jim napsal dlouhý a melancholický dopis, ve kterém čteme: Kromě vás dvou nemám v Anglii nikoho známého, žádné přátele, kterým bych mohl psát nebo na které bych chtěl myslet. Modlím se za vás stále. Ir William Morgan, pocházející z Dublinu, byl Charlesovým spolužákem. On to byl, kdo v létě 1730 při návštěvě oxfordského vězení poznal hrůzy výkonu trestu. Nepřestal o tom mluvit, až Charles a John šli 24. srpna s ním. John, který pro tuto činnost hledal a nalezl souhlas jejich otce a oxfordského biskupa, píše 24. května 1738 v deníku: Roku 1730 jsem začal navštěvovat věznice, pomáhat chudým a nemocným v městě a prokazovat lidem co nejvíce dobra. Otec odpověděl Johnovi dopisem 21. září 1730: Co mohu vzhledem k vašemu úmyslu a počínání říci jiného, než valde probo [velice souhlasím]. Mám všechny důvody děkovat Bohu, že mi daroval dva syny v Oxfordu, kterým dal milost a odvahu vést boj proti světu a ďáblu Pokračujte ve jménu Božím v cestě, na kterou vás uvedl váš Spasitel, a ve šlépějích, ve kterých šel váš otec před vámi. Když jsem byl studentem v Oxfordu, také jsem navštěvoval vězně a ještě dnes na to vzpomínám s radostí. 25 K návštěvám vězňů brzy přibyly rovněž na Morganův popud návštěvy nemocných a podpora několika chudých rodin. Dalším krokem bylo založení malé školy. William Morgan zemřel 26. srpna 1732 po delší nemoci doma v Dublinu. To zasáhlo Charlese a jeho přátele dvojím způsobem. Nejen, že ztratili blízkého přítele, který obrátil jejich zřetel k sociálním úkolům, ale jako metodisté byli obviňováni z jeho smrti, ke které prý došlo přehnaným půstem. Skutečnost však byla taková, že s půstem začali teprve půl roku předtím, kdy William už byl na smrt nemocný, a on se rok a půl už nepostil. Koncem února 1733 se objevil leták s titulem Oxfordští metodisté. Tam anonymní autor zdůrazňuje tři znaky: 1) Jejich životním zákonem je evangelium. 2) Jejich pravidla pocházejí z Písma svatého. 3) Jejich řády jsou řády (anglikánské-starokřesťanské) církve. Proto s velkou láskou dodržují modlitbu, půst, přijímání svaté večeře a křesťanské zvyklosti. Peníze, které půstem ušetří, darují podle starocírkevního zvyku chudým, nemocným a vězněným. Časným vstáváním a uspořádáním dne mají věnovat Boží slávě co nejvíce času. Lepší obhajobu si Charles a jeho přátelé ani nemohli přát. Johnova usměrňující síla v kruhu studentů byla tak výrazná, že se brzy stal jejich vůdcem. To bylo Charlesovi docela vhod, protože mu to nejen přineslo úlevu, ale byla 20

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Průkopníci metodismu. přeložil ThDr.V.Schneeberger

Průkopníci metodismu. přeložil ThDr.V.Schneeberger John Wesley W.H.Withrow Průkopníci metodismu přeložil ThDr.V.Schneeberger Praha 2001 ISBN 80-85013-45-2 Předmluva Metodismus je zvláštním způsobem dítětem Boží prozřetelnosti. Jeho kolébkou nebyly spory,

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE

SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE Triality, 2000 - SLOVO NA ÚVOD - OSOBNI KONVERZE JAKO DETEKTIVKA DUCHA Kniha manželů Halinových je autobiografickým svědectvím, rodinným románem,

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

3/2007 ROČNÍK 16 (10)

3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ JAK SE NEZMÝLIT? Měla jsem dva roky známost s chlapcem, kterému jsem zcela důvěřovala. Říkal, že mě má velmi rád, že beze mne nic nedokáže

Více

ROČNÍK LX ÚNOR 2005 2

ROČNÍK LX ÚNOR 2005 2 ROČNÍK LX ÚNOR 2005 2 OBSAH POD ZÁŠTITOU PATRIARCHY ALEXIJE II. 3 25. VÝROČÍ ZESNUTÍ O. ARCHIMANDRITY ANDREJE (KOLOMACKÉHO) 3 ARCHIMANDRITA ANDREJ (KOLOMACKÝ) 5 KE SMYSLU ASKETICKÉHO ŽIVOTA V DNEŠNÍM SVĚTĚ

Více

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. FARNÍ INFORMÁTOR 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2006 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Matko Neposkvrněná, stojíme před Tebou, abychom Ti vyjádřili vděčnost za milosti, obdržené během 75 let života

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu

Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu ÚVOD Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu 1964 v missourském Springfieldu, nedlouho potom, co jsem se zasnoubila s jejich synem Johnem. Přijeli tam na mezinárodní konferenci

Více

John A. Schug. obsah. Otec Pio kapucín

John A. Schug. obsah. Otec Pio kapucín John A. Schug obsah Otec Pio kapucín Po sedmiletém důkladném zkoumání životopisných údajů nám autor knihy, kapucín z Oklahomy, nabízí místy neuvěřitelný životní příběh Otce Pia (1887-1968), kapucínského

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi

1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi 1 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi N a k l a d a t e

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com 1 Emmanuel Eni Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com Překlad: Lubomír Zimmer Úprava F. P. 2011: www.knihy.own.cz 2 O b s a h Kapitola

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se!

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! Editoři: P. Marek Dunda P. Pavel Zahradníček OMI A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae

Více

UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Uvítáme vaše komentáře a doporučení týkající se této knihy. Zašlete je prosím na adresu:

Více

Život a dílo svatého Františka Saleského

Život a dílo svatého Františka Saleského Život a dílo svatého Františka Saleského Úvod Dne 21. srpna 1967, v den čtyřsetletého výročí narození Františka Saleského, Pavel VI. vydal apoštolský list, v němž vybídl věřící vřele uctívat doktora lásky

Více

Žít z Moci. 12 týdenní plán pro zlepšení tvých nejdůležitějších vztahů. Jim Hohnberger s Tim & Julie Canuteson

Žít z Moci. 12 týdenní plán pro zlepšení tvých nejdůležitějších vztahů. Jim Hohnberger s Tim & Julie Canuteson Žít z Moci 12 týdenní plán pro zlepšení tvých nejdůležitějších vztahů Jim Hohnberger s Tim & Julie Canuteson Pacific Press Publishing Association Nampa, Idaho Oshawa, Ontario, Canada www.pacificpress.com

Více

Moravští bratři. Martin Mazúch. S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství

Moravští bratři. Martin Mazúch. S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství Go East str. 1/14 Moravští bratři S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství Martin Mazúch Co to bylo za lidi? Nejstručnější odpověď

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více