Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015"

Transkript

1 Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 Vypracoval: Mgr. Petr Hladík, ředitel, srpen

3 OBSAH: Strana 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Přehledy žáků Popis školy Materiálně technické podmínky školy Údaje o školské radě Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Povinně volitelné předměty v ročníku Zájmové kroužky na škole Nepovinné předměty Zájmové kroužky ve škole Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků podle pracovišť Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Výsledky testů-plošné testování 5. a 9. ročník, SCIO - 7. ročník Přehled o chování Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) Výchovně poradenská práce ve školním roce 2011/ Volba povolání a výchova k ní Zabezpečení speciální výchovy a vzdělání Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Údaje o významných mimoškolních aktivitách a spolupráci s dalšími organizacemi, prezentace školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o spolupráci s odborovou organizací

4 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole název školy Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 adresa školy právní forma Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí Příspěvková organizace IČO IZO základní školy identifikátor zařízení vedení školy ředitel: zástupce ředitele vedoucí učitel pro 1. stupeň: Výchovný poradce: Metodik prevence: Mgr. Petr Hladík Mgr. Karel Kaštan Mgr. Miroslava Šulcová Ing. Lenka Třeštíková RNDr. Radomíra Kučerová kontakt tel.: www: Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele Město Velké Meziříčí Radnická 29, Velké Meziříčí kontakt tel.: fax:

5 1.3 Součásti školy Součásti školy IZO Kapacita Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Základní údaje o součástech školy Počet žáků Počet žáků na běžnou třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,0 21,8 2. stupeň ZŠ - běžné třídy ,4 11,7 Celkem: Školní družina ,6 30,0-5 -

6 1.5 Přehledy žáků 1. stupeň ZŠ školní rok 2014/2015 Třída Celkem Chlapci Dívky Aj Třídní učitel 1. A Mgr. P. Ráčková 1. třída celkem A Mgr. M. Šulcová B Mgr. V. Moravová 2. třída celkem A Mgr. D. Karásková 3. třída celkem A Mgr. J. Psohlavcová 4. třída celkem A Mgr. P. Ondráčková B Mgr. I. Janoušková 5. třída celkem stupeň celkem stupeň celkem ZŠ celkem

7 2 stupeň ZŠ školní rok 2014/2015 Třída Celkem Chlapci Dívky Aj Nj/Rj Konv. Aj Třídní učitel 6. A Mgr. P. Špaček B Mgr. I. Bíbrová 6. třídy celkem A /4 0 RNDr. R. Kučerová B /13 0 Mgr. M. Smutková 7. třídy celkem / A /10 0 Mgr. A. Dvořáková B /8 0 Mgr. N. Trojanová 8. třídy celkem / A /6 13 Mgr. M. Jůdová B /15 6 Mgr. H. Jeřábková 9. třídy celkem / stupeň celkem stupeň celkem /46 19 ZŠ celkem

8 1.6 Popis školy Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 je příspěvkovou organizací města Velké Meziříčí. Zřizovací listina byla schválena zastupitelstvem města dne 9. listopadu Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Základní škola poskytuje žákům základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Škola vykonává doplňkovou činnost, která je provozována v souladu s výchovným posláním školy. Jedná se o následující činnosti: 1. Hostinská činnost 2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Škola historicky patří mezi nejstarší velkomeziříčské školy, neboť je přímou pokračovatelkou měšťanské školy, která byla založena v roce Z historie Základní školy Sokolovská: Budova na ulici Sokolovská Od roku 1871 zde stála tří třídní německá škola, která byla v r pro nedostatek žáků zredukována na dvou třídní a přemístěna do nové školní budovy v Komenského ulici. Do uvolněných tříd školy na Sokolovské ulici přešla dívčí měšťanská škola, zatímco chlapecká měšťanská škola byla dočasně zrušena, aby nově zřízené gymnázium mělo dostatek studentů. Po obnovení chlapecké měšťanské školy ve školním roce 1908/1909 byla ke stávající budově v roce 1910 přistavěna rozšiřující část směrem na Karlov pro získání tříd pro chlapeckou školu. Od školního roku 1911/1912 byla přestěhována z budovy měšťanské školy Komenského na ulici Sokolovskou. V roce 1934/1935 byla škola rozšířena o dvorní trakt, kde bylo získáno šest učeben s příslušenstvím, dílny, cvičná kuchyň a kabinety. V průběhu let zde byla umístěna měšťanská škola se samostatným ředitelstvím, která byla v r sloučena s chlapeckou a dívčí národní školou pod jedno ředitelství. Na osmiletou střední školu navázala základní devítiletá škola až do roku V roce 1963 byla dokončena stavba druhé tělocvičny na Bezděkově. Současnou podobu dostala škola až v roce 1970, kdy byla opět rozšířena a provedena nástavba. V roce 1995/19996 byly získány další prostory půdní vestavbou pro výuku jazyků a cvičný byt. Budova na ulici Komenského Budova určená pro 1. stupeň základní školy se nachází se na rohu ulice Kostelní a Komenského. Tato školní budova se zachovala v původní dispozici. Postavena byla v letech 1888 až 1889 za starostování Aloise Zwacha jako škola měšťanská. Původně zde stávaly masné krámy a dva domy. V období let zde fungovala chlapecká a dívčí národní škola jako samostatná škola s vlastním ředitelstvím. V roce 1953 byla sloučena s měšťanskou školou na ulici Sokolovská, čímž vznikla osmiletá střední škola s jedním ředitelstvím a trvala až do roku Poté se škola přejmenovala na základní devítiletou školu až do roku 1983, kdy byla dokončena přístavba moderní tělocvičny. Na základní devítiletou školu navázala základní škola, kterou v letech 1984/1995 navštěvovali žáci 8 let a od roku 1996 byla zavedena opět devítiletá školní docházka. V roce 2007 byly přemístěny první a druhé třídy a školní družina z budovy na Poštovní ulici do budovy na Komenského ulici

9 Současná podoba základní školy V současné době dochází z důvodu rovnoměrného naplnění všech tří základních škol k částečnému zmenšování naší školy, kdy je od roku 2005 otevírána pouze jedna první třída. Škola se nachází se ve staré zástavbě nedaleko centra města. Ve školním roce 2014/2015 školu navštěvovalo 331 žáků na prvním a druhém stupni umístěných do 15 tříd, z toho 7 na prvním stupni a 8 na druhém stupni. V prvním až devátém ročníku probíhala výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola vzájemného porozumění a důvěry. Škola se rovněž zaměřuje na kvalitní výuku jazyků, angličtiny, němčiny a ruštiny. Škola je rozmístěna do více budov: Komenského ulice - první až pátý ročník. Součástí je velká moderní tělocvična. Budova na Sokolovské ulici 6. až 9. ročník. Součástí budovy je tělocvična Bezděkov. Ke škole také náleží školní pozemek v ulici Nad Gymnáziem. Na Poštovní ulici je školní jídelna, která zajišťuje stravování našich žáků, studentů gymnázia, základní školy a praktické školy, zaměstnanců školy a v rámci doplňkové činnosti i cizích strávníků. 1.7 Materiálně technické podmínky školy Vybavení školy pro výchovně vzdělávací proces je na velmi dobré úrovni. Zázemí školy tvoří nejen klasické třídy, ale i odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, výpočetní techniky, cizích jazyků, výtvarné výchovy, praktických činností (žákovská dílna, školní zahrada, školní cvičná kuchyňka), dvě tělocvičny, dvě samostatné místnosti pro oddělení školní družiny a venkovní učebna. Během školního roku byla opravena fasáda včetně zateplení a nové folie na střeše na budově Sokolovská a nová fasáda včetně zateplení - 9 -

10 budovy školní jídelny na Poštovní ulici. Školní hřiště je ve vzdálenosti 500 m na Čechově ulici ( U hasičky ). Je na něm prašný povrch, který je pro výuku tělesné výchovy nevhodný a pro žáky ze zdravotního i bezpečnostního hlediska nebezpečný. V roce 2008 byl zpracován projekt na generální opravu hřiště s vybudováním umělého povrchu, dráhou a atletickými sektory. Celkový rozpočet na rekonstrukci hřiště činil v roce ,- Kč. Vedení školy žádalo zřizovatele od roku 2009 o uvolnění finančních prostředků na opravu hřiště podle zpracované dokumentace. Z důvodu jiných priorit města nebyl tento požadavek vykrytý. O uvolnění finančních prostředků na rekonstrukci hřiště již nebylo v roce 2014 žádáno, protože se reálně začalo jednat s vedením Gymnázia Velké Meziříčí o možnosti spojení finančních prostředků města a kraje na vybudování nového hřiště v prostoru za gymnázium, které by využívaly obě školy. S touto možností pan ředitel gymnázia souhlasí. Budou probíhat další jednání se zřizovateli obou škol. Stravování dětí je zajišťováno ve vlastní školní jídelně. Objednávka stravy probíhá přes objednávkový terminál je možný výběr ze dvou jídel. Pokud se strávníci zaregistrují, mohou si objednávat jídlo přes internet. Estetické prostředí a vybavení jídelny je na dobré úrovni. Ve školní jídelně byl umístěn nový a modernější terminál na zadávání objednávek obědů strávníky. 1.8 Údaje o školské radě Školská rada byla zřízena dne 21. prosince 2005 na své první ustavující schůzi. Školská rada je šestičlenná a jejím předsedou je Miroslav Jágrik. Kontakt: Školská rada se schází pravidelně dvakrát během školního roku a projednává chod školy a předepsanou dokumentaci školy. Spolupráce školské rady, školy a vedení je velmi dobrá

11 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělávání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené třídy C/01 Základní škola Nebyl přidělen 15 (ŠVP) 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Školní vzdělávací program: Škola vzájemného porozumění a důvěry (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j / ) Zařazené třídy Povinně volitelné předměty v ročníku : Informatika Základy administrativy Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v Aj Technická výchova a pěstitelství Domácnost 2.4 Nepovinné předměty: Římsko-katolické náboženství 2.5 Zájmové kroužky ve škole: Kroužek Aj, 1. třída Kroužek českého jazyka Kroužek českého jazyka Kroužek českého jazyka - Mgr. Iva Janoušková - Mgr. Dagmar Karásková - Mgr. Miroslava Šulcová - Mgr. Vladimíra Moravová Příprava na přijím. zk. z Čj Mgr. Ivana Bíbrová Příprava na přijím. zk. z M Mgr. Marie Smutková Kroužek českého jazyka Kroužek českého jazyka Kroužek českého jazyka Mgr. Ivana Bíbrová Ing. Lenka Třeštíková Mgr. Pavel Špaček Sportovní a pohybové hry Mgr. Jana Gebre Selassie, Mgr. Naděžda Trojanová Kroužek florbalu a košíkové Mgr. Naděžda Trojanová

12 Míčové hry Mgr. Naděžda Trojanová Kroužek sport. gymnastiky Mgr. Karel Kaštan Školní knihovna PaedDr. Eva Hibšová V rámci výchovně vzdělávacího procesu jsou naplňovány programy dopravní výchovy, výchovy ke zdraví, enviromentální výchovy, volby povolání, ochrany člověka za mimořádných událostí, multikulturní výchovy, primární protidrogové prevence, prevence sociálně patologických jevů, apod. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Přehled pracovníků podle pracovišť Základní údaje o pracovnících školy Fyzicky Přepočteno Počet pracovníků celkem 50 44,31 Počet učitelů ZŠ 25 21,14 Počet vychovatelů ŠD 3 2,8 Asistent pedagoga 3 4,15 Osobní asistentka k zdrav. znevýh. žákovi 1 1,0 Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 7,91 Počet správních zaměstnanců ŠJ 8 7, Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Zajištění kvalifikovanosti učitelů: Na prvním stupni i na druhém stupni je kvalifikovanost učitelů stoprocentní. Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 43,6 roku

13 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy počet odkladů pro školní rok 2014/ K zápisu do první třídy se dostavilo celkem 39 dětí. O odklad školní docházky požádali rodiče 9 dětí. Do první třídy ve školním roce 2014/2015 bylo přijato a nastoupilo 25 dětí. Zápis do první třídy pro školní rok 2015/

14 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Samé výborné Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Uvolněn 1.A A (Tv) 2.B (Tv) 3.A A (Tv) 5.A B Celkem: stupeň Třída Počet žáků Prospělo Samé výborné Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Uvolněn 6.A B A B A (Tv) 8.B (Tv) 9.A B (Tv) Celkem:

15 5.2 Výsledky testování: Testování Stonožka SCIO 5. ročník Test Ročník Předmět Procentuální úspěšnost Třída 5.A 5.B SCIO 5. Český jazyk SCIO 5. Matematika SCIO 5. Obecné studijní předpoklady Testování Stonožka SCIO 7. ročník Test Ročník Předmět ČR Procentuální úspěšnost Třída 7.A 7.B SCIO 7. Český jazyk SCIO 7. Matematika SCIO 7. Obecné studijní předpoklady ČR Návštěva žáků druhého stupně v Anglii

16 5.3 Přehled o chování (za celý školní rok) 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1.A A B A A A B Celkem: stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napom. TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 6.A B A B A B A B Celkem

17 5.4 Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. stupeň ,9 44, stupeň ,7 61, ,052 0 Celkem ,1 52, ,024 0 Projektový den duben 2015 Po stopách Velkomeziříčské tragedie

18 5.5 Výchovně poradenská práce ve školním roce 2014/ Volba povolání a výchova k ní Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia: Škola z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 7 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 Z 9. tříd vychází 41 žáků Výsledky přijímacího řízení na střední školy: Studium bez maturity : HŠ a SOŠŘ, Velké Meziříčí 8 SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš 1 SPŠ man.curierových, Třebíč 1 OA a SŠOS, Jihlava 1 SŠŘS, Moravské Budějovice 1 VOŠ a SPŠ, Žďár n. Sáz. 1 Celkem: 13 žáků Studium s maturitou: GYM,Sokolovská 27,Velké Meziříčí 7 HŠ a SOŠŘ,U Světlé 36,Vel. Meziříčí 3 SZŠ a VOŠ zdrav. Žďár n. Sáz. 3 SPŠ man.curierových, Třebíč 2 SŠ stavební, Jihlava 1 SUPŠ, Jihlava Helenín

19 Střední odborná škola sociální, Jihlava 3 SŠ prům.,tech.,automob, Jihlava 5 Farmeko, Jihlava 1 SPŠ chemická, Pardubice Celkem: 28 žáků Probíhaly konzultace VP se žáky se zdravotními problémy o jejich možnostech ve výběrovém řízení v příštím školním roce, byly poskytovány propagační a studijní materiály o SŠ. Náborové materiály jsou vyvěšovány na dvou stálých nástěnkách - chodba v prvním podlaží. Jsou promítány videokazety těch středních škol, které je naší škole nabídly. V listopadu 2014 se uskutečnilo v prostorách luteránského gymnázia setkání rodičů, jejichž děti vycházejí z 9. tříd i nižších ročníků se zástupci středních škol z okresů Třebíč, Jihlava, Brno a Žďár nad Sázavou. Zástupci středních škol toto setkání chválili. Toto setkání navštívili i žáci nižších ročníků naší školy se svými rodiči. Někteří žáci 8. a 9. tříd navštívili Festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou a v Třebíči. Žáci se také zúčastnili na některých středních školách Dnů otevřených dveří. Žáci osmých ročníků se pravidelné účastní v rámci výuky občanské výchovy návštěvy poradenského centra ÚP ve Žďáře n. S. Během tohoto školního roku probíhaly také exkurze do firem a podniků v našem městě a okolí, kde se žáci mohli seznámit s náplní jejich činnosti

20 5.5.2 Zabezpečení speciální výchovy a vzdělání Práce s integrovanými žáky Celkový počet integrovaných žáků byl 22. K bylo evidováno s poruchami učení a chování 19 žáků, z toho dívek 8, s tělesným postižením 1,sluchovým postižením 1, zrakovým postižením 1, autista 1. Pracuje s nimi 10 učitelů podle doporučení PPP. Většina integrovaných žáků má doporučenou reedukaci (Čj, popř. M, ), která probíhá 1 nebo 2 hodiny týdně. Pro všechny integrované žáky byly vyučujícími vypracovány individuální výchovně vzdělávací plány s přiměřenou mírou učiva. Tyto plány jsou spolu se stručným zápisem o vadě a doporučení PPP Žďár n. S. uloženy ve sborovně školy pro rychlé nahlédnutí a zkorigování práce se žákem v různých předmětech. Pro tyto žáky byly v průběhu roku podle doporučení PPP objednávány pomůcky pro individuální výuku i práci v dyslektických kroužcích. Materiální zabezpečení je dobré. Péče o žáky s vývojovými poruchami je na velmi dobré úrovni. Práce v dyslektických kroužcích: Na prvním stupni ZŠ na Komenského ulici a 2. stupni ZŠ na Sokolovské ulici měli všichni žáci s doporučením možnost pracovat v 11 dyslektických kroužcích, 4 na 1. stupni a 7 na 2. stupni. Spolupráce VP a TU byla dobrá, problémy se řešili operativně. Výchovné problémy se řešily s rodiči jednotlivých žáků. Při řešení některých případů či problémů jsme spolupracovali s kurátorem. Ve školním roce bylo na základě vyšetření zapsáno 5 nových případů do naší evidence, dále bylo provedeno několik kontrolních vyšetření. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů I. stupeň Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu nebo využít materiály školy z oblasti primární prevence. Zaměření na mladší školní věk navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků v rámci - hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami základy etické a právní výchovy zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení všestranný rozvoj osobnosti žáka soustředěnost na včasné diagnostikování soc.-patologických problémů ve třídních kolektivech důraz na spolupráci s rodiči široká nabídka volnočasových aktivit ( aktivity - kroužky)

21 ekologická výchova návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako v předchozích letech Cíl- po pěti letech děti umí : definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými mají základní sociální dovednosti umí se chránit před cizími lidmi mají základní zdravotní návyky umí si správně zorganizovat svůj volný čas umí rozlišit léky a návykové látky znají přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znají následky užívání návykových látek umí odmítat nevhodné látky II. stupeň S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech výchova k občanství, rodinná výchova, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek. Zaměření na starší školní věk prevence = základ předcházení problémům

22 Cíl - žáci před opuštěním ZŠ znají a umí: pojmenovat základní návykové látky znají jejich účinky na lidský organizmus orientují se v problematice závislosti znají základní právní normy ví, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku posilovat své sebevědomí správně se rozhodovat, odmítat zaujímají zdravé životní postoje orientují se v problematice sexuální výchovy bránit se různým formám násilí, ví, kde hledat pomoc zvládají základní sociální dovednosti Nadstavbové aktivity v rámci školy název žáci forma termín zodpovídá zážitkový kurs kurs PP -7.ročník péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace kabinet výchovného poradenství 4. zážitkový kurs 6. ročník 7. ročník 2. stupeň celá škola celá škola 8. ročník 5. poznávací pobyty, výlety Praha, Anglie, 6. komunikace,týmová spolupráce -3-denní pobyt- Nesměř lyžařský kurs +kurs PP září ledenúnor třídní učitelé vedoucí LK+tř.uč. sportovní den červen učitelé TV individuální vzdělávací plány, individuální výuka soustavná a preventivní práce 4-denní pobyt-záseka-akce KRUH celoročně výchovný poradce celoročně výchovný poradce září třídní učitelé, učitelé TV pravidelná spolupráce s PPP Žďár nad Sázavou- PaedDr. Milan Pavlík, Mgr. Marcela Žáková, Velké Meziříčí-Mgr. Jana Lišková, Mgr. Věra Moravcová, SPC Žďár nad Sázavou-Mgr. Jarmila Fraiová, SPC Velké Meziříčí Mgr. Lucie Trojanová, Mgr. Marie Vondráčková, SPC Jihlava Mgr. Ilona Dohnalová, Mgr. Hana Blažková, Mgr. Iveta Bučková 7. Ponorka- 6.,7., 8., 9. ročník 8. Červená stužka 9.ročník-sbírková akce-boj proti AIDS 9. Projektový den ročník ( Po stopách smáčených krví 70. výročí Velkomeziříčské tragedie ) Zážitkové kurzy Společné výjezdy žáků na 3-4 dny, kde se věnujeme osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků

23 Celý program je postaven na zásadách zkušenostního učení, které staví na vlastním prožitku a následné reflexi. Koncepce zážitkových kurzů: Adaptační školní kurs pro žáky 6. tříd Lyžařský kurs pro přihlášené žáky 7. tříd + kurs PP pro žáky 7.ročníků Sportovní den 2. stupeň Akce KRUH pro žáky 8.tříd Akce PONORKA pro 6.,7.,8., a 9. třídy Naše základní škola má vypracovaný ucelený systém prevence patologických jevů, který se prolíná výukou a školní docházkou žáků od první do deváté třídy. Největší důraz v této oblasti je však kladen na nejrizikovější období věku dětí v rozmezí jedenácti až patnácti let, to znamená žáky druhého stupně. Celý tento program zastřešuje Školní preventivní strategie. Seznamovací pobyt žáků 6. ročníku v Nesměři

24 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) jméno a příjmení zaměstnance Kučerová Bíbrová, Šulcová název akce Prevence sociálně patologických jevů Začleňování žáků s odlišným jazykem období podzim , 8., Bíbrová, Šulcová Mám ve třídě cizince Leden 2015 akreditace/školící instituce EDUCATION Jihlava META, o.p.s. AISIS, o.s. Kladno Táborská, Jůdová Aj - konference Jihlava Selassie, Dvořáková, Běhůnková Tvořivá škola Jihlava Ráčková Drobné hry pro děti Zřetel, s.r.o. Hladík Práce s diferencovanou třídou ve fyzice EDUPRAXE Školení v rámci projektu ICT nás baví: Hladík Vzdělávání managementu k VŘ Špaček Všichni vyučující prvního a druhého stupně 23 učitelů Ráčková, Šulcová, Moravová, Karásková, Psohlavcová, Ondráčková, Janoušková, Třeštíková, Kaštan Sísová, Běhůnková, Bíbrová, Trojanová, Hladík, Gebre Selassie, Táborská, Špaček, Jůdová Sísová, Běhůnková, Hladík, Kostečková, Kučerová, Smutková, Trojanová, Gebre Selassie Ráčková, Šulcová, Moravová, Karásková, Psohlavcová, Ondráčková, Janoušková, Třeštíková, Sísová, Běhůnková, Hladík, Kučerová, Smutková Bíbrová, Táborská, Jůdová, Kaštan, Hibšová, Jeřábková Metodik ICT ve škole Využití moderních mobilních dotykových zařízení ve výuce Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Říjen 2014 květen Projektová výuka vedená s ICT Člověk a příroda Matematika a její aplikace Umění a kultura Vysočina Education Vysočina Education Vysočina Education Vysočina Education Vysočina Education Vysočina Education Vysočina Education Vysočina Education

25 jméno a příjmení zaměstnance Kaštan, Kostečková, Špaček, Trojanová Ráčková, Šulcová, Moravová, Karásková, Psohlavcová, Ondráčková, Janoušková, Třeštíková Ráčková, Šulcová, Moravová, Karásková, Psohlavcová, Ondráčková, Janoušková, Třeštíková, Bíbrová, Táborská, Kostečková, Gebre Selassie, Kučerová, Jůdová, Špaček, Hibšová, Jeřábková Bíbrová, Táborská, Kostečková, Gebre Selassie, Kučerová, Jůdová, Špaček, Hibšová, Jeřábková, Hladík, Běhůnková, Trojanová, Smutková, Kaštan, Sísová název akce období Člověk a zdraví Corel DRAW Jazyk a jazyková komunikace Adobe Photoshop akreditace/školící instituce Vysočina Vysočina Education Vysočina Education Vysočina Education Pedagogičtí pracovníci školy se po celý rok vzdělávali formou dalšího vzdělávání především v pedagogických centrech, ale také prostřednictvím jiných vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Byly upřednostňovány akce dlouhodobějšího charakteru a akce vycházející z dlouhodobého plánu rozvoje pedagogických pracovníků, který byl sestaven pro rok 2014/2015 a který vycházel ze současné situace na škole. Pro rok 2014/2015 byly stanoveny tyto hlavní priority dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) : Vzdělávání v oblasti informačních technologií, zejména práce moderními dotykovými technologiemi. Efektivní metody vyučování, aktivizující metody a formy práce. Vzdělávání k prohlubování odbornosti a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků školy. Vzdělávání v oblasti sociálně patologických jevů, zejména prevence šikany. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy v oblasti managementu, BOZP, ŠVP. 8. Údaje o významných mimoškolních aktivitách a spolupráci s dalšími organizacemi, prezentace školy na veřejnosti Škola úzce spolupracuje s DDM Velké Meziříčí, Městskou knihovnou, Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek, Jupiter Club Velké Meziříčí-společné pořádání akademie a vystoupení dětí, Střední školou řemesel a služeb

26 Velmi dobrá je také spolupráce s PPP. Pracovnice PPP Velké Meziříčí dochází pravidelně dvakrát ročně na metodickou návštěvu a pomáhá řešit výchovné a výukové problémy žáků. Dále provádí se žáky 8. a 9. ročníku poradenství v jejich profesní orientaci. Velmi dobrá je také spolupráce s SPC Jihlava, SPC Žďár nad Sázavou a SPC ve Velkém Meziříčí, v rámci které pomáhají řešit problémy se začleněním žáků se zdravotním postižením. Dále spolupracujeme s Centrem multikulturního vzdělávání, o. s. Jihlava, které pomáhá při začlenění cizinců do výuky. Centrum poskytuje výukovou asistentku na výuku českého jazyka pro tři žáky cizince. Výborná je spolupráce s Centrem na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, které nám pomáhá se žáky, kteří přišli z třetích zemí a neumí český jazyk. Poskytují nám bezplatně tlumočníka na komunikaci s rodiči a zajišťují bezplatný kurz českého jazyka nejenom pro žáky, ale i pro jejich rodiče. Žáci devátého ročníku se pravidelně účastní akce pořádané Městem Velké Meziříčí Desatero problémů Velkého Meziříčí, kde v tomto diskusním pořadu s vedením města zastupují stůl mladých. Vždy vystoupí s důležitým návrhem problémů, které je z pohledu mladých občanů města nejvíce tíží. Na konci školního roku pořádáme v sále kina tradiční slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. Vyřazení proběhlo za přítomnosti představitelů města, vedení školy, učitelů a rodičů. Absolventi obdrželi pamětní list a drobný dárek. Akce k prevenci sociálně patologických jevů-mezi nejdůležitější řadíme dnes již tradiční sportovně relaxační pobyt žáků 8. ročníku v přírodě KRUH Na environmentální výchovu jsou zaměřeny především exkurze, vycházky a terénní cvičení, které probíhají během školního roku (viz přehled akcí níže). Děti také sbírají kaštany a žaludy a pravidelně pořádám soutěž ve sběru starého papíru. Kruh 2014, tvorba třídního symbolu z přírodního materiálu

27 8.1 Akce a soutěže žáků Přehled soutěží a školních akcí - první stupeň, školní rok 2014/2015 Název Organizátor Umístění Vyučující Okrskové kolo ve šplhu ZŠ Sokolovská všichni Olympiáda základních škol ZŠ Školní všichni Přehled akcí - první stupeň, školní rok 2014/2015 Akce tříd 1. stupeň Září Den zdraví Den Evropské mobility Návštěva stacionáře Dravci letové ukázky Říjen Den skřítků Baliny Ponorka Canisterapie Halloween Listopad Trampolínky Městská knihovna Žáček žáčkům Den bez úrazu Divadlo Faber Trampolínky Zdravý životní styl projektový den Návštěva knihovny Prosinec Mikuláš projektový den Kino Tři bratři DDM výroba mýdel Ostrůvek Staročeské vánoce DDM výstava svíček Návštěva Planetária Brno Horácké divadlo Perníková chaloupka Posezení u vánočního stromečku Leden 7.1. Bobování Bruslení Bongo Brno zábavné dopoledne Únor Projektový den Valentýn Ostrůvek Než si ukrojíme chleba Školní kolo recitační soutěže

28 Březen 3.3. Ostrůvek Když jaro zaťuká 4.3. Okrskové kolo v recitační soutěži 6.3. Karneval Hrátky na pohádky Školní kolo ve šplhu Ostrůvek Velikonoce ve světě Proutěné velikonoce Ponorka - Pravidla nejsou strašidla Ponorka nenič své chytré tělo Všeználek místní kolo Duben 1.4. Ponorka 5.B Všeználek okresní kolo Exkurze úpravna vody Mostiště Recyklohraní Trampolínky Květen 7.5. Exkurze Praha Divadlo příběhy včelích medvídků Slunko, Sluníčko koncert Školní výlet přehrada Veveří, Ocmanice - rozhledna Červen 1.6. Den dětí pochodové cvičení, Fajtův kopec 9.6. Školní výlet Roštejn 3.6. Ponorka V čem jsme stejní a v čem jiní 9.6. Pasování prvňáčků na čtenáře Knihovna sportovní soutěže Kino Cvičení na trampolínkách první stupeň

29 Lyžařský výcvik únor

30 Přehled soutěží 2. Stupeň šk. rok 2014/2015 Okresní akce Předmět Název Org./název Umístění Vyučující F Olympiáda ZR 19. a 22. Kučerová Tv Florbal Okresní turnaj 4. Trojanová Tv Florbal Vánoční laťka Trojanová Tv Basketbal Okresní turnaj 4. Trojanová Tv Házená Okresní turnaj 4. Trojanová Tv Košíková Okresní turnaj 5. Trojanová Tv Atletika Pohár rozhlasu 4. Trojanová Tv Florbal Okresní turnaj 4. Trojanová Tv Atletický čtyřboj ZŠ Oslavická 13. Trojanová M Matematická olym. DDM Zr 11. Kučerová Aj Konverzační soutěž ZŠ Sokol. 2. a 3. Kučerová M Pythagoriáda ZŠ Sokol. 11. Kučerová M Olympiáda DDM ZR 4. Kučerová Okrskové akce Předmět Název Organizátor Umístění Vyučující DV Dopravní soutěž DDM VM 2. Jeřábková Tv Florbal ŽŠ Školní 5. Trojanová Tv Florbal ŽŠ Školní 4. Trojanová Tv Florbal ŽŠ Školní 4. Trojanová Tv Florbal ŽŠ Školní 3. Trojanová Tv Basketbal ŽŠ Školní 4. Trojanová Tv Basketbal ŽŠ Školní 1. Trojanová Tv Basketbal ŽŠ Školní 4. Trojanová Tv OVOU Město VM 1.a 3. Trojanová, Kaštan Tv Olympiáda ŽŠ Oslavická 2. a 3. Trojanová, Kaštan Aj Olympiáda DDM ZR 1. Táborská Školní akce Předmět Název Vyučující Fy Fyzikální olympiáda DDM ZR Hladík, Selassie, Běhůnková Bio Olympiáda školní kolo Kostečková Tv Florbal školní kolo Trojanová Tv Florbal školní kolo Trojanová Tv Florbal školní kolo Trojanová Aj Konverzační soutěž školní kolo Táborská Děj Olympiáda školní kolo Táborská

31 Celostátní akce Předmět Název Vyučující F Neutron 2015 Pohár vědy Hladík Čj Literární soutěž Ztraceno v překladu Bíbrová Přehled kulturních akcí 2.stupeň Jednorázové akce pedagogů se žáky Termín Název akce Zodpovídal Září 2014 Seznamovací pobyt 6. ročníků Jůdová KRUH 2014 Trojanová Listopad 2014 Volba povolání - spalování plastů Hladík Prosinec 2014 Vánoční výstava hraček Baliny Bíbrová Průběžně Když se řekne domov Pilotní program Smutková Únor 2015 Lyžařský výcvik Trojanová Březen 2015 Poznej se Interaktivní výstava, hlavolamy, kvízy Běhůnková Duben 2015 Koncert hudební skupiny Marbo Bíbrová Muzeum - bitva u Slavkova Jůdová Táborská Jůdová Květen 2015 Exkurze Dalešice a,temelín Selassie Vesmír planetárium Brno Selassie Hladík Červen 2015 Exkurze Terezín Táborská

32 KRUH

33 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2014/2015 byla na naší škole uskutečněna kontrola Českou školní inspekcí v termínu Závěry z této kontroly jsou uvedeny níže. Závěry z inspekční zprávy: a) Silné stránky školy: Široká podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a odlišným mateřským jazykem. Vytváření příjemné atmosféry při vzdělávání žáků a rozvíjení jejich sociálních vztahů zejména prostřednictvím realizace prevence rizikových jevů a pravidelně organizovaných projektových dnů. Získávání finančních prostředků, které přispívají ke zkvalitnění vzdělávání, z dalších zdrojů. Efektivní způsob řízení školy. b) Slabší stránkou školy byla na druhém stupni nízká míra práce pedagogů s hodnocením žáků. c) Návrhy na zlepšení stavu: Doplnit osnovy volitelných předmětů. Uvést počet žáků se zdravotním postižením v některých třídách do souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Zaměřit se při vzdělávacím procesu více na podporu užívání různých forem hodnocení práce žáků a diferenciaci podle možností a schopností žáků. Úprava hřiště a dvora budovy na Komenského ulici. d) Zhodnocení vývoje školy: Od poslední inspekční činnosti došlo k dalšímu zlepšení materiálních podmínek ke vzdělávání. Vyučující se prostřednictvím dalšího vzdělávání zdokonalili v práci s prostředky ICT

34 10. Základní údaje o hospodaření školy Obsah výroční zprávy o hospodaření za rok Úvod 2. Čerpání prostředků z příspěvku na provoz od zřizovatele Město Velké Meziříčí 3. Čerpání prostředků na akci KRUH 4. Hospodaření doplňkové činnosti 5. Čerpání prostředků státní dotace na platy a neinvestiční náklady 6. Čerpání dotace MŠMT pro děti cizince ze 3. zemí 7. Čerpání dotace zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ 8. Čerpání dotace další cizí jazyk 9. Čerpání prostředků státní dotace z ÚP 10. Čerpání dotace Inovace výuky šablony 11. Čerpání dotace ICT nás baví 12. Rozvaha 13. Výkaz zisku a ztráty 14. Přílohy účetní závěrky Velké Meziříčí, dne Mgr. Petr Hladík ředitel Vyhotovila: Drápelová Jitka

35 1. Úvod Příjmy a výdaje za rok 2014 jsou sledovány odděleně za hlavní a doplňkovou činnost. Hlavní činnost se dále sleduje na čerpání prostředků z příspěvku od zřizovatele Město Velké Meziříčí a čerpání prostředků ze státních dotací. Celkové příjmy hlavní činnosti za rok 2014: Celkové výdaje hlavní činnosti za rok 2014: Celkové příjmy doplňkové činnosti za rok 2014: Celkové výdaje doplňkové činnosti za rok 2014: Příspěvek na provoz od zřizovatele Město Velké Meziříčí za rok 2014: Příspěvek od zřizovatele Město Velké Meziříčí na akci Kruh za rok 2014 Příspěvek od zřizovatele Město Velké Meziříčí na nákup interaktivní tabule, vč. dataprojektoru: Příspěvek od zřizovatele na nákup stavebnic Merkur Převod z fondu pronaj. majetku na platy provoz. zam. Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele Město Velké Meziříčí za rok 2014 činil Dotace z KÚ na přímé N na vzdělávání UZ za rok 2014: Dotace z KÚ zvýšení platů region. Šk. UZ za rok 2014: Dotace z KÚ rozvojový program zvýšení platů pedagogických pracovníků UZ za rok 2014: Dotace z KÚ další cizí jazyk UZ za rok 2014 Dotace z KÚ Rozvojový program MŠMT pro děti cizince ze 3. Země UZ za rok 2014: Dotace celkem od KÚ za rok Dotace z ÚP pro osobního asistenta na rok 2014: Přijatá dotace projekt ICT nás baví UZ 33019: Stav BÚ ZŠ, ŠJ a dotace ICT nás baví k : Stav bankovního účtu FKSP k : Stav pokladní hotovosti k : Jmění účetní jednotky k : Fond odměn k : Fond kulturních a sociálních potřeb k : Fond rezervní k : Fond reprodukce majetku k : ,40 Kč ,55 Kč ,55 Kč ,42 Kč ,00 Kč 5 000,00Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,14 Kč ,51 Kč ,00 Kč ,78 Kč ,84 Kč ,59 Kč ,97 Kč ,00 Kč Hospodářský výsledek za rok 2014: Hlavní činnost za hlavní činnost jsme v roce 2014 vykázali zisk ve výši ,85 Kč. Doplňková činnost za rok 2014 skončila se ziskem ,13 Kč Dotace od ÚP - byla vyčerpána bez zůstatku. Dotace od KÚ na platy- byla vyčerpána bez zůstatku. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014: Zisk ve výši ,98 Kč bude převeden do fondu odměn - 80 % do rezervního fondu - 20 %

36 2.Čerpání prostředků z příspěvku zřizovatele Město Velké Meziříčí v porovnání s plánovaným rozpočtem na rok 2014 / v tis.kč/ Příjmy Plán Skutečnost Příspěvek na provoz Stravné ve školní jídelně Školné ve školní družině Úroky 8 6 Příjmy za energie a služby z pronájmu TV Čerpání fondů Ostatní výnosy Příjmy celkem Náklady organizace Plán Skutečnost Potraviny Knihy, odborné časopisy Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní materiál Voda Elektřina Plyn Energie přeúčtované na DČ Opravy a udržování Služby telekomunikací, internet Ostatní služby platy závazný ukazatel OON závazný ukazatel 6 0 OON Zákonné pojištění SP a ZP 34% FKSP a ost. Soc. náklady Pojištění osob a majetku Jiné provozní náklady Odpisy majetku Náklady celkem Přijmy celkem Náklady celkem Příspěvek od zřizovatele Město Velké Meziříčí na rok 2014 byl schválen ve výši ,-- Kč, v průběhu roku byl navýšen o ,- Kč na pořízení interaktivní tabule vč. dataprojektoru, o ,- Kč na pořízení stavebnice MERKUR, o ,- Kč na platy provozních zaměstnanců a o 5 000,-Kč na akci KRUH. Současně byl použit fond rezervní ve výši ,- Kč na pořízení softwarových programů COREL a Fotoshop

37 Hlavní činnost školy skončila se ziskem ,85 Kč a tento zisk bude v částce ,08 Kč,převeden do fondu odměn, dle schválení Radou města ze dne Zbytek tohoto zisku v částce ,77 Kč bude převeden do rezervního fondu. 3. Dotace od zřizovatele Město Velké Meziříčí na akci Kruh za rok 2014 Příjmy Skutečnost Dotace 5 Příjmy celkem 5 Výdaje Skutečnost Spotřeba materiálu 5 Výdaje celkem 5 Dotace byla v plné výši vyčerpaná. 4. Hospodaření doplňkové činnosti v porovnání s plánovaným rozpočtem za rok 2014 /v tis.kč/ Náklady organizace Plán Skutečnost Příjmy za stravné Příjmy celkem Náklady organizace Plán Skutečnost Potraviny Ostatní materiál 0 22 Nákup vody, paliv, energie celkem Opravy a udržování 0 0 Nákup služeb celkem 0 11 Platy zaměstnanců OPPP (OON) 0 0 Zákonné pojištění SP a ZP 34% FKSP 1% 0 3 Ostatní provozní náklady 0 0 Odpisy majetku 0 0 Náklady celkem Příjmy celkem Náklady celkem Rozdíl Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2014 ve výši ,13 Kč bude převeden do fondu odměn 80% ve výši ,50 Kč a fondu rezervního 20% ve výši 6.070,63 Kč dle schválení Radou města ze dne

38 5.Čerpání prostředků státní dotace UZ 33353,33052 na platy a ostatní neinvestiční náklady v porovnání s plánovaným rozpočtem na rok 2014 / v tis.kč/ Přijmy organizace Plán Skutečnost Dotace UZ 33353, Přijmy celkem Náklady organizace Plán Skutečnost Neinvestiční výdaje Pomůcky pro 1. ročník 19 učebnice 1.st. A 2. st. 161 Učební pomůcky 1. st. A 2. st. 25 Žákovská a učitelská knihovna 9 Cestovné 27 Cestovné DVPP 2 Plavecký výcvik 39 Náhrady nemoc 11 Zákonné pojištění odpovědnosti 4 Ochranné pomůcky 14 Školení DVPP 24 opotřebení TV obuv, lyže 2 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 58 Limit na platy ped Limit na platy neped Dohody KÚ - OPPP ped Odstupné 0 Zákonné pojištění SP a ZP 34% Příděl FKSP 1% Náklady celkem Dotace UZ na platy a ostatní neinvestiční náklady a UZ na zvýšení platů byla v plné výši vyčerpaná. Ze zákonných odvodů pojistného SP a ZP byla částka ,- Kč použita na úhradu neinvestičních nákladů. Na překročení o částku ,-Kč, byl použit fond odměn

39 6. Čerpání dotace UZ rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. Zemí Přijmy organizace Plán Skutečnost Dotace UZ , ,00 Přijmy celkem , ,00 Náklady organizace Plán Skutečnost Prostředky na platy , ,00 Odvody - pojistné SP a ZP 34% 3 830, ,00 Odvody FKSP 1% 113,00 113,00 Náklady celkem , ,00 Dotace byla vyčerpána v plné výši. 7. Čerpání dotace UZ Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ Přijmy organizace Plán Skutečnost Dotace UZ , ,00 Přijmy celkem , ,00 Náklady organizace Plán Skutečnost Platy pedagog. Pracovníků , ,00 Zákonné odvody SP a ZP 34% 6 879, ,00 Odvody FKSP 1% 202,00 202,00 Náklady celkem , ,00 Dotace byla vyčerpána v plné výši. 8. Čerpání dotace UZ další cizí jazyk Přijmy organizace Plán Skutečnost Dotace UZ , ,00 Přijmy celkem , ,00 Náklady organizace Plán Skutečnost Neinvestiční náklady ONIV , ,00 Učebnice 6 214,00 Učební pomůcky 2 426,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 360,00 Náklady celkem , ,00 Dotace byla vyčerpána v plné výši

40 9. Čerpání dotace z ÚP na platy pro osobní asistentku na rok 2014 (v tis. Kč) Přijmy Skutečnost Dotace 88 Příjmy celkem 88 Náklady organizace Skutečnost Limit na platy 66 Zákonné pojistné SP a ZP 34% 22 Náklady celkem 88 Dotace byla vyčerpána v plné výši. 10. Čerpání prostředků dotace OP VK na projekt EU peníze školám -šablony Inovace výuky (trvání projektu od do ) Příjmy Skutečnost Dotace UZ ,00 Příjmy celkem ,00 Výdaje Skutečnost UZ ,00 z toho: Spotřeba materiálu 1 583,00 Cestovné ,00 Služby semináře ,00 Mzdové náklady ,00 nákup DDHM ,00 Výdaje celkem ,00 Dotace byla v roce 2014 dočerpána do plné výše. Monitorovací zpráva byla schválena Došlo k ukončení a vyúčtování tohoto projektu

41 11. Čerpání dotace UZ ICT nás baví (trvání projektu od do ) Příjmy organizace Přijatá dotace v roce záloha Kreditní úroky Příjem celkem Skutečnost ,00 54, ,46 Náklady organizace Přímé náklady Nepřímé náklady Náklady Celkem Mzdy z dohod , , ,00 Zákonné pojištění SP a ZP 34% , ,00 cestovné 452,00 452,00 Ostatní služby, bank. poplatky 174,00 174,00 Zákonné pojištění odpovědnosti 168,00 168,00 Náklady celkem , , ,00 Příjem celkem Náklady celkem Rozdíl , , ,46 Z přijaté dotace za rok 2014 zůstává k dočerpání částka ,46,-Kč na rok 2015, kdy bude tato dotace vyúčtována a ukončena. Nevyčerpaná dotace byla převedena na rezervní fond z ostatních titulů nespotřebovaná záloha. 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V současné době není naše škola zapojena v žádném rozvojovém ani mezinárodním projektu. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola uvažuje o vytvoření centra pro celoživotní učení ve svých prostorách. Ve školním roce 2014/2015 byly pronajímány prostory pro rekvalifikaci uchazečů v rámci úřadu práce. Je nutné podotknout, že nejenom současná složitá ekonomická situace, ale i legislativní stránka věci neumožňuje základní škole vytvořit a provozovat plně funkční centrum pro celoživotní učení. Prostory školy jsou také pronajímány v rámci doplňkové činnosti externím organizacím na pořádání jazykových kurzů, kurzů práce na počítači atd

42 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 13.1 Projekt KRUH 2014 V rámci grantového systému města Velké Meziříčí byla zpracována žádost do programu Zdravé město Velké Meziříčí pod názvem Kruh Požadovaná částka je ve výši 5.000,- Kč a je určena na materiální zajištění čtyřdenního sportovně relaxačního pobytu žáků 8. Ročníku v přírodě. Projekt KRUH 2014 se zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů, na zlepšení sociálních vztahů mezi žáky, na vzájemnou spolupráci, komunikaci, práci v týmu a respektování druhého. Projekt zahrnuje praktický nácvik první pomoci a branného výcviku, zásady ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a v etapové hře využívá mluveného projevu žáků i prvků arteterapie při výtvarných činnostech. KRUH Program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků. Celková částka získaná v rámci projektu v roce 2014 je ve výši ,- Kč. Hlavní cíl projektu: Zajištění výuky českého jazyka pro žákyni z Arménie, přizpůsobenou jejím potřebám. Dílčí cíle projektu: Individuální výuka a procvičování konverzace v českém jazyce. Pořízení notebooku s velkým dotykovým displejem a sadu programů Terasoft, které umožní kvalitní a názornou multimediální výuku českého jazyka

43 13.3 Projekt v rámci výzvy 51 pod názvem ICT nás baví Ve školním roce 2014/2015 byl realizován projekt ICT nás baví, který byl zaměřen na využívání moderních dotykových technologií ve výuce. V rámci tohoto projektu prošli všichni vyučující systémem pěti školení. Ty byly zaměřeny, podle aprobací učitelů, na využití dotykových technologií na jednotlivé předměty. Pro každého vyučujícího byl z této dotace zakoupen notebook s dotykovou obrazovkou. Celkový rozpočet tohoto projektu byl ve výši ,- Kč. Projekt byl úspěšně ukončen Návštěva na Ostrůvku druhá třída, Proutěné Velikonoce, Velikonoční výstava

44 13.4 Rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 V rámci tohoto programu byl vypracován projekt na získání finančních prostředků ve výši ,- Kč na nákup notebooku s velkým dotykovým displejem pro žáka s vážným zrakovým postižením Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 56 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. V rámci tohoto projektu vycestuje 60 žáků ročníku na sedmidenní vzdělávací pobyt do Londýna. Celková získaná částka je ve výši ,- Kč Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 57 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Získaná částka ve výši ,- Kč bude použita na nákup nářadí a moderního vybavení dílen a materiálu pro žáky, aby byla podpořena polytechnická a manuální zručnost žáků Grant vypsaný Krajem Vysočina Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina Získaná částka ve výši ,- Kč (bude poskytnuta po schválení MŠMT). Bude využito také na vybavení školní dílny novým nářadím a materiálem pro žáky. Celková částka získaná v rámci podávání projektů od září 2014 do srpna 2015 činí ,- Kč. 14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací Vedení školy velmi úzce spolupracuje na základě kolektivní smlouvy s odborovou organizací. Vzájemně jsou projednávány a schvalovány všechny důležité dokumenty, společně jsou projednávány personální změny vyplývající z provozu školy, rozpočet školy, čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb, pořádání společných akcí atd. Předsedkyně odborů Mgr. Anežka Sísová je členkou užšího vedení školy a pravidelně se účastní porad vedení

45 Návštěva žáků prvního stupně v Balinách ekologické centrum

46 Výroční zpráva byla zpracovaná podle 10 odst. 3 a 11 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.. Ve Velkém Meziříčí dne 1. září 2015 Mgr. Petr Hladík, ředitel Školská rada schválila dne: Jaromír Jágrik, předseda ŠR

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 http://skolavinohradska.cz ; skola@skolavinohradska.cz tel.: 224254257 mobil: 602315044 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 SUBJEKT Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 V tomto roce se podařila náročná oprava žákovských šaten V Letovicích 21. 9. 2015 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Termíny konání pedagogických rad a konzultací : 11.9.2012 v 15.00 - úvodní třídní schůzky (společné),

Termíny konání pedagogických rad a konzultací : 11.9.2012 v 15.00 - úvodní třídní schůzky (společné), Celoroční plán na školní rok 2012-2013 - stěžejním cílem je udržet, popř. zvýšit stávající dobrou úroveň výsledků vzdělávání žáků, - vést žáky k ohleduplnému chování k dospělým a k sobě navzájem, - vést

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více