Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Starostův sloupek Musím se přiznat všem čtenářům, že je mi velice nepříjemné, a to z mnoha důvodů, se již po několikáté vyjadřovat k situaci ohledně domu č. p. 43 na Velkém náměstí (bývalý okresní archiv, do budoucna možná knihovna, ale také úřad práce, muzeum loutek. nebo snad ještě něco jiného...?). Vývoj využití tohoto nově, podle mě vkusně a za nemalé finanční prostředky státu zrekonstruovaného domu je stále nejasný. Občané i zástupci médií se zcela logicky ptají, nejčastěji bohužel mě, proč je stále prázdný a proč se s tím něco nedělá. Dovoluji si upozornit, že se jedná o majetek českého státu, který byl dříve spravován dnes již zaniklým Okresním úřadem v Prachaticích a nyní prostřednictvím Národního muzea. Město Prachatice není majitelem, nemá žádná vlastnická práva ani povinnosti a mimo všeobecně a dlouhodobě proklamovaného přání, aby tam byla knihovna, s touto kauzou nemáme nic společného. V době rušení okresních úřadů jsme žádali převést tento dům do majetku města. Nebylo vyhověno. Požadovali jsme, aby stát prostřednictvím svých organizací využíval nemovitost pro účely, pro které byla projektována a zkolaudována, tedy jako knihovnu. Bylo rozhodnuto, že to nebude knihovna, ale muzeum loutek, nad kterým kdekdo kroutil hlavou, ale určitě tento záměr nikdo veřejně nezpochybňoval. Po dlouhé době nečinnosti jsem byl osloven ředitelem Národního muzea, zda je Město Prachatice ochotno převzít dům do svého majetku a provozovat tady městskou knihovnu. Opakuji, že to byla námi požadovaná původní varianta. Nejen já, ale všichni zastupitelé nadšeně souhlasili. Poté, kdy probíhá příprava nezbytných formalit očekávaného převzetí, se objevuje oficiální žádost ředitele Úřadu práce Prachatice, který požaduje využívat dům č. p. 43 pro výkon svých agend. Toto je velice strohý neúplný výčet některých událostí, které se odehrály za necelé poslední tři roky. Přestože mám z celé záležitosti velice špatný pocit, dávám si velký pozor na silná slova a spíše se snažím dotáhnout tento případ do nějakého konce, protože to očekávají nejen prachatičtí zastupitelé, ale hlavně široká veřejnost. Jediný, kdo asi může rozhodnout, je vláda, která ale momentálně řeší úplně jiné problémy. Respektuji, že Město Prachatice není jediné, které má na svém území nějaké zájmy nebo vykonává určité svěřené pravomoci. Přeji si dobré vztahy se státem, ale nechci nést odpovědnost za rozhodnutí, která mohou nastat, ale která budou v očích veřejnosti nevysvětlitelná. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Výstavba bytů v bývalém sídle městského úřadu začala bouráním (str. 2) PŘED- STAVUJEME: Jednatel ing. Jiří Vejvoda umí být vstřícný, ale na neplatiče si došlápne (str. 3) Na KOLOSHOW a BIKEMARATON přijede snowboarďák Jirka a Adam alias Ken (str. 4) Nepovolené podnájmy hlásí také všímaví občané (str. 5) V letním kině se bude promítat už od června (str. 6) Orientační běh znovu zkouší zapustit kořeny pod Libínem (str. 7) To tenkrát v čtyřicátom pátom slavnostní přehlídka na prachatickém náměstí. Repro snímku ze sbírek Prachatického muzea Oku amerického generála lahodily dívky v krojích Oslavy 60 let od ukončení druhé světové války se v Prachaticích uskuteční 7. května V 16 hodin je zahájí starosta města spolu se zástupcem americké ambasády, následně začne promenádní koncert Swing Bandu Tábor. V 17 hodin se zmínění představitelé zúčastní krátkého vzpomínkového aktu ve Vitějovicích, konkrétně na křižovatce u pomníku setkání tří armád. Od 19 hodin je na programu koncert Pošumavské komorní filharmonie a Pěveckého sboru jihočeských učitelek v kostele sv. Jakuba. Kulaté jubileum je jistě příležitostí nahlédnout do historie našeho města. Při pohledu zpět využijeme historické práce PhDr. Jana Olivy, který na základě dostupného písemného materiálu, soukromých zápisů, poznámek a dokladů pamětníků, rozhovorů s některými přímými účastníky událostí, tedy na základě autentických a potvrzených zpráv, zmapoval druhou světovou válku a osvobození Prachatic. Již počátkem roku 1945 bylo patrné, že dochází ke zhroucení německé fašistické moci. Nad Prachaticemi denně táhla americká bombardovací letadla zanechávající za sebou po obloze dlouhé bílé pruhy. Hlomozící desítky obrovských bombardérů se staly takřka denní potřebou. Nebylo dne, aby nehoukaly sirény, vzdálené bombardéry bylo slyšet denně, svěřili autorovi své vzpomínky bývalý předseda MěNV J. Fried, V. Stuchel a dlouholetý před i poválečný kronikář města B. Idelbek. Nenormálním se stával i provoz pošty a železnice. Pošta postupně odmítala přijímat balíky do Říše a Rakouska se zdůvodněním, že doprava je na neurčito zastavena... Počátkem dubna 1945 utvořilo několik uvědomělých prachatických Čechů revoluční národní výbor, který měl po skončení války zajistit alespoň nejzákladnější podmínky pro poválečný vývoj. Dělostřelecká palba amerických děl a tanků od Volar zesílila 5. května 1945, první dělostřelecké granáty dopadly do prostoru Libína. Ten večer jednal revoluční národní výbor s landrátem Ehehaltem o vydání města. Ovšem situace se stávala chaotickou. Celá krajina a město bylo přeplněno německým vojskem, protože německá armáda z celé písecké a českobudějovické oblasti se stahovala a ustupovala přes Vodňany, Bavorov, Strunkovice směrem na Prachatice. Po útěku německého vedení 8. května zůstali prachatičtí Němci zcela bezradní.v okolí Prachatic bylo v té době soustředěno na pět tisíc uprchlíků, v lazaretech hodně raněných a mezi nimi se ukrylo asi 200 SSmanů. Ve škole ve Vodňanské ulici zůstával ozbrojený oddíl Arbeitsdienstu. Po příjezdu velitele partyzánských jednotek plukovníka Josefa Suchardy byl i tento oddíl odzbrojen. Téměř všichni předáci NSDAP prchli z města. Tohoto dne vystoupil revoluční národní výbor a v přízemí bytu u Soumarů ve Vodňanské ulici zřídil svoji kancelář. Objevily se první československé vlajky, vůbec první v bývalé české kolonii na čp Dne 9. května odpoledne sestoupil plukovník Sucharda na schody okresního úřadu, kde promluvil k hloučku přítomných Čechů, že Prachatice jsou osvobozeny z nacistické nadvlády a prohlásil jménem československé vlády starostou města předsedu revolučního národního výboru Václava Piláta. Německý starosta Watzlawick byl jako nacistický předák zatčen. V průběhu 9. května a dalších dní obsadila americká armáda nejen Prachatice, ale i další obce a městečka v okolí. O den později předal německý přednosta Kaufenstein železniční stanici českému kolegovi Františku Váňovi z Protivína. Bojovali jsme v této válce v západní Evropě a to vítězně a zničili jsme dle rozkazu německou vládu, která byla vybudována na špatných zásadách. Tyto špatné zásady německého národa musely vést k válce. Vím přesně, že naše vláda stále ještě teď stojí před těžkým úkolem, aby napravila, co bylo příčinou této války. Chci vás však ubezpečit, že naše vláda je připravena vší svou mocí s vaší vládou toto upraviti a odstraniti Mile mne na této slavnosti překvapila účast vašich dívek v krojích, jejichž barvy tolik lahodí oku, pronesl brigádní generál americké armády Harlan N. Hardness u příležitosti slavnosti na počest osvobození Prachatic na náměstí 24. června Fragmenty z práce Dr. Jana Olivy s uctivým poděkováním vybral Václav Malina

2 Pro zajištění čištění odpadních vod z města Prachatice byla původní čistírna odpadních vod z roku 1964 v roce 1998 zrekonstruována a dosahovala s rezervou projektované parametry. Při povodních v srpnu 2002 došlo k poškození prvního filtračního stupně. Byly provedeny nutné opravy, avšak z hlediska trvalého chodu bylo zřejmé, že je nezbytné provést zásadní obnovu poškozeného prvního stupně biologického čištění. Po dokončení akce bude čistírna odpadních vod (ČOV) dosahovat vyšší účinnosti dle požadavků nové legislativy, zvláště pak hodnot dusíku. Akce představuje především vybudování vlastních aktivačních nádrží, čerpací stanice, kogenerační jednotky, propojovacího potrubí, dmychárny, komunikací a zpevněných ploch a demolice stávajícího biofiltru. Práce probíhají za plného provozu ČOV s tím, že zařízení dosahuje v průběhu realizace stávajícího stupně čištění odpadních vod. V loňském roce proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a nejvýhodnější nabídku předložila akciová společnost HOCHTIEF VSB. Na realizaci, jejíž cena představuje částku téměř 40 milionů korun, získalo Město Prachatice dotaci z ministerstva zemědělství ve výši 23,4 milionu korun. Dodavatelská firma začala stavbu přípravou pláně a výkopem stavební jámy pro aktivační nádrže. Z důvodu přítomnosti podzemní vody jsou vybudovány čerpací studny a voda je nepřetržitě odčerpávána. Po zkoušce únosnosti hutněného podsypu byla zahájena betonáž podkladových betonů. V současné době se provádí v souladu s harmonogramem prací betonáž dna aktivačních nádrží z vodostavebního železobetonu (viz snímek ze 13. dubna 2005). Termín dokončení stavebních prací a montáže technologie včetně zprovoznění je 30. listopad Ukončení zkušebního provozu se předpokládá ke 30. listopadu Jindřich Daniel, odbor investic MěÚ květen 2005 Radniční list Práce na obnově a doplnění čistírny odpadních vod jsou v plném proudu Výstavba bytů v bývalém sídle městského úřadu začala bouráním V lednu letošního roku zahájilo Město Prachatice rekonstrukci domu čp. 103 v Husově ulici. Jedná se o budovu, která do poloviny roku 2003 sloužila jako sídlo Městského úřadu Prachatice. V roce 2004 byla vypracována projektová dokumentace, která řešila zřízení 10 nových bytových jednotek a nebytových prostor v tomto domě. Dokumentace vycházela z podmínek Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., které upravují rozsah a podmínky poskytování dotací obcím z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na podporu výstavby nájemních bytů. Z tohoto důvodu je v obytných podlažích navrženo osm dotovaných bytů sedm s celkovou podlahovou plochou do 60 m 2, jeden s celkovou podlahovou plochou do 80m2 a dva nedotované byty o podlahové ploše 80 m 2 a 140 m 2. V přízemí jsou navrženy dva nebytové prostory a část příslušenství bytů. V podzemním podlaží jsou situovány sklepní kóje. V únoru 2004 podalo Město Prachatice žádost o dotaci z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, která byla poskytnuta Městu Prachatice letos v lednu ve výši 4,40 milionu korun na výstavbu osmi bytů, které splňují podmínky pro poskytnutí dotace. Oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví každé dva roky vyhlašuje soutěž a přehlídku stavebních realizací v jižních Čechách. V letošním roce byly hodnoceny realizace z let 2002 až 2004 a přihlášeno bylo 80 staveb. Naše město bylo reprezentováno třemi realizacemi rekonstrukce fasády na Nové radnici, opravami hradebních zdí (u obou investorem Město Prachatice) a hotel Albatros ve Vodňanské ulici (investor Jiří Konečný) a vedlo si velmi úspěšně. Zvláštní Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce domu proběhlo v květnu Na základě výsledku byla vybrána jako zhotovitel prachatická stavební firma LUBRYCO spol. s r. o. s nabídkovou cenou 13,5 milionu korun. Vzhledem k tomu, že dotace byla přidělena až v lednu 2005, byly stavební práce na rekonstrukci zahájeny po přidělení této dotace a nikoli v září 2004, jak bylo původně plánováno. Do současné doby byly dokončeny bourací práce a částečně odstraněna původní střešní krytina. Provádějí se tesařské úpravy krovu, osazování střešních oken, pokládka nové střešní krytiny a montáž konstrukce podlah v podkroví. Při bourání příček a otlučení vnitřních omítek bylo zjištěno nedostatečné uložení nosných prvků části stropů. Z toho důvodu se zahájily práce na jejich podchycení ocelovými válcovanými profily. V podzemním podlaží byly provedeny odkopávky a lokální podezdívání základů. Termín dokončení rekonstrukce je stanoven na konec října letošního roku. Jan Křiváček, odbor investic MěÚ Nová radnice i Albatros získaly ocenění v soutěži Presta Do Prachatic přijede po kolejích Kinematovlak Ve středu 11. května 2005 přijede do Prachatic speciálně upravené kino na kolejích, Kinematovlak. Tento vlak je společným projektem Českých drah a 45. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně, který se uskuteční od do Pojízdný klimatizovaný kinosál Českých drah má kapacitu 35 míst. Od 8 do 14 hodin je dopolední promítání krátkých dětských filmů a večerníčků rezervováno pro školy, od 14 do 17 hodin bude mít do Kinematovlaku přístup široká veřejnost. Kromě hlavního promítacího vagónu je vlak doplněn ještě o doprovodný Jednou větou o novém předsedovi bytové komise ocenění poroty získala rekonstrukce Nové radnice a česné uznání komplex hotelu Albatros. U Nové radnice porota ocenila investorský počin v oboru stavebně restaurátorských realizací, který vhodným a důstojným provedením zhodnocuje práci předchozích generací. U hotelu Albatros komplexní řešení víceúčelového společenského zařízení a dobré dispoziční řešení ve svažitém terénu, nápaditý interiér i kvalitní realizaci. S přihlášenými stavbami i celkovým vyhodnocením soutěže se budou moci občané i návštěvníci našeho města seznámit ve vstupní hale divadla od 29. června do 8. července (vh) výstavní a salónní vůz. V doprovodném voze bude výstava vítězných soutěžních prací výtvarné soutěže Po kolejích s Večerníčkem do Zlína. Ve výstavním voze bude instalována zajímavá expozice historie a budoucnosti železnice. Návštěvníci Kinematovlaku se mohou těšit nejenom na promítání filmů, ale také na zajímavý doprovodný program. Jako atrakci pořadatelé nabídnou šlapací kolo na kolejích a spoustu zajímavých informací na stánku Stifterova pošumavského železničního spolku. Přesné termíny příjezdů vlaku do jednotlivých měst, program a další aktuální informace naleznete na Ivana Fodorová Novým členem a současně předsedou bytové komise se na základě usnesení rady města stal Ing. Jan Beran, který v této funkci nahradil současného místostarostu města Václava Rosu. (kap) strana druhá

3 Ministerští úředníci čelili otázkám ředitelů základních škol Ve škole v přírodě Dárek Dobrá Voda dva dny debatovali ředitelé základních škol z Prachaticka o současné situaci ve školství. V pátek 15. dubna mezi ně přijeli ministerští úředníci, aby jim předali aktuální informace. Ovšem ani náměstek ministryně školství Jaroslav Müllner jejich úvahy nevyjasnil. Kupříkladu ředitel Základní školy z Volar Jaroslav Šiman se zeptal, kde má vzít peníze na zaplacení přesčasů učitelů, které vzniknou třeba kvůli neočekávanému suplování za nemocné kolegy. Dočkal se odpovědi, že má někoho poslat do třídy vykonávat dozor, neboť v tomto případě se nejedená o přesčasovou práci. Nad výchovně vzdělávacím působením takového přístupu pak většina ředitelů jen nevěřícně zamrkala, a to včetně tria ředitelek základních škol z Prachatic (na snímku zleva K. Kratochvílová, E. Popielová a H. Weissová). Text a foto Václav Malina PŘEDSTAVUJEME: Jednatel umí být vstřícný, ale na neplatiče si došlápne Ing. Jiří Vejvoda jednatel společnosti Městská správa domů a bytů Datum narození: 29. března 1971 v Prachaticích Rodinný stav: ženatý Děti: dcera Eliška (7 let), syn Jiří (3 roky) Dosažené vzdělání: Základní škola Zlatá stezka Prachatice (ukončena v r. 1985), Gymnázium Prachatice (maturita v r. 1989), Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta, obor fytotechnický, specializace Genové inženýrství a šlechtění rostlin (státní zkouška v r. 1994) Dosavadní kariéra: doktorand na katedře pícninářství Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity ( ), informatik, správce sítě Komerční banka a. s., pobočka Prachatice ( ), informatik, správce sítě Úřad práce v Prachaticích ( ), informatik, správce sítě Městský úřad Prachatice ( ), od 1. listopadu 2004 jednatel Městské správy domů a bytů s. r. o. Prachatice Koníčky: Především sport aktivně se věnuje stolnímu tenisu, rekreačně tenisu, cyklistice a lyžování. Rád poslouchá rock, v poslední době začíná objevovat jazz a vážnou hudbu. Na současný post jste nastoupil po zesnulém předchůdci Pavlu Zikmundovi. Máte pocit, že jste si s vašimi podřízenými vzájemně usnadnili neočekávanou situaci? Vstřícností, ochotou... Já i moji podřízení jsme můj nástup do funkce jednatele společnosti zvládli bez větších problémů. Velkou výhodou pro nás všechny bylo, že jsme se navzájem již znali. Více než rok jsem totiž z pozice informatika městského úřadu pomáhal zaměstnancům Městské správy domů a bytů s počítačovým a programovým vybavením. Správce počítačové sítě na městském úřadě jistě bylo klidnější zaměstnání. Jak zvládáte dennodenní dohady s nájemníky? Práce správce počítačové sítě a správce bytového fondu má mnoho společného. Počítače a jejich sítě každý den generují nestandardní situace a problémy, které se mnohdy musí řešit v součinnosti s jejich uživateli. Stejně tak se nyní snažím, ve spolupráci s mými podřízenými, řešit aktuální potřeby nájemníků. V tomto týdnu (pozn. rozhovor vznikl v první dekádě dubna) přichází každý den několik nájemníků reklamovat vyúčtování služeb. Někteří přicházejí takříkajíc nažhavení a je na nás zvládnout i poněkud emotivní klienty a rozhovory s nimi. Nájemníkům se například obtížně vysvětluje na složitých technických výpočtech založený způsob poměrového měření a rozúčtování tepla. Chodí k nám také dlužníci ve snaze sepsat dohodu ohledně splacení dlužné částky. Většinou jim vycházíme vstříc, pokud dluhy nejsou příliš vysoké. Mám možnost do výše 100 tisíc korun sepsat s nimi splátkový kalendář a splatnost stanovit nejdéle na 18 měsíců. Vše ostatní musí schvalovat zastupitelé. V případě velkých dluhů se bohužel stává, že splátky vycházejí na pět šest tisíc korun za měsíc, a takové peníze nejsou schopni platit. Co byste nespokojeným nájemníkům doporučil, než vykročí do kanceláří vaší společnosti? Především jasně a bez emocí formulovat, s čím přicházejí, aby si přesně připravili, co chtějí. Pokud jim jde o nesrovnalosti v platbách a oni si myslí, že nedluží tolik, kolik jsme jim vyčíslili, tak aby se dostavili s výpisem z účtu z banky nebo s dokladem o zaplacené složence. Pak není problém vše v naší účtárně vyhledat a záležitost vysvětlit. Nájemník by měl odcházet, když ne spokojený, tak určitě s pocitem, že jsme ho nepodvedli. Stěžují si na vás v opačných případech? Občas si stěžují ještě předtím, než se vůbec pokusí zjistit, zda máme pravdu. Než by za námi přišli, hned píšou na úřad nejlépe rovnou panu starostovi. Přitom pan starosta se následně se žádostí o vysvětlení a vyřešení problému obrátí na mne. Při takovém postupu tedy jen odsunou řešení problému o týden či 14 dní, což je opravdu zbytečné. Jak hodnotíte stav bytového fondu v Prachaticích? Bytový fond je určitě podinvestovaný. Zasloužil by si větší přísun peněz do údržby a do různých rekonstrukcí, ale jsme limitovaní penězi, které vybereme na nájemném. Ročně vybereme za byty i nebyty necelých 30 milionů korun. Podstatná část zhruba 20 milionů korun se vrací přímo do údržby bytového fondu, do rekonstrukcí, do oprav. Zbytek tvoří splátky úvěrů na rekonstrukci bytových domů v bývalých kasárnách (II. a III. etapa), splátky úvěrů na zateplení panelových domů, náklady na provoz naší společnosti a daň z příjmu z hospodářské činnosti. S probíhající privatizací bytového fondu Město Prachatice přichází o nejvíce podinvestované domy. Díky tomu předpokládám, že stav domů v majetku města se bude nadále již jen zlepšovat. V blízké době očekávám, že vláda přistoupí k postupnému uvolňování regulovaného nájemného. To nám umožní v následujících letech vybrat vyšší sumy z nájemného a také více peněz vracet do údržby. Zlepšuje se platební morálka dlužníků nájemného? Určitě se nezlepšuje, zůstává přinejmenším stejná, ne li horší. Nezaplacené částky dosahují každý měsíc přibližně 300 tisíc korun. Dlužníci jsou prakticky pořád stejní. Je to skupina nájemníků, kteří dluží neustále. Možná se zlepšení projeví v letošním roce, kdy opravdu důsledně využíváme všech možností občanského zákoníku a prostřednictvím soudu vypovídáme nájemní smlouvy všem, kteří splní zákonné náležitosti. Procházíme seznamy dlužníků, zpracováváme ve spolupráci s městským úřadem zprávy do rady města a ta následně schvaluje podání žalob k soudu. V dubnu a začátkem května dojde u dalších tří nájemníků k vystěhováním do tzv. holobytů a do mobilních buněk v Nádražní ulici. Dluhy za rok 2004 bez penále činí zhruba jeden milion korun. Částka průběžně klesá, ale nové dluhy narůstají je to takový nekonečný příběh. Mojí prioritou je se s tím vypořádat, což je v současných právních podmínkách těžké, zvláště když někteří nájemníci zneužívají legislativních nedokonalostí. Staré dluhy za rok 2003 a roky předchozí jsou zhruba dva miliony, takže celkem činí dluhy na nájemném z bytů kolem tří milionů korun bez penále. Dokud dlužník nedoplatí poslední korunu, penále mu stále nabíhá. Když dlužník přijde, sepíše splátkový kalendář a opravdu jej splní a zaplatí celý dluh, může počítat s nějakým vstřícným přístupem? Zaplatí li celý dluh, dnem podepsání splátkového kalendáře se zastavuje počítání penále. To by mohla být motivace pro neplatiče, aby se k dluhům postavili čelem. Ne každý se zadluží kvůli svojí nedbalosti, mohou nastat objektivní příčiny, třeba ztráta zaměstnání. Na druhé straně nehodláme poslouchat pohádky o tíživé situaci chronických lajdáků a neplatičů. Když vidím vstřícný přístup a opravdovou snahu se s dluhy vypořádat, je v mojí pravomoci odpuštění části penále. V květnu dostanou nájemníci složenku na úhradu čistého nájemného i složenku s přeplatky za vyúčtování za loňský rok. Je v tom záměr? Nájemníci jistě vědí o změně úhrad nájemného, protože dostali domů dodatky ke smlouvám. Změna systému souvisí právě s evidencí neplatičů a snadnějším vymáháním dluhů. Budeme vědět o měsíc dříve, že někdo dluží. Pro nájemníky to znamená, že v měsíci květnu budou muset uhradit čisté nájemné za dva měsíce za duben podle starých pravidel a za květen podle nových.uvědomujeme si, že tato změna v úhradách nájemného může být pro některé nájemníky finančně náročná. Proto bylo pro tuto změnu zvoleno období vyúčtování služeb, kdy vzniklé přeplatky mohou kompenzovat platbu dvojího čistého nájemného v měsíci květnu. Opakuji, že složenkou budou platit jen čisté nájemné a připomínám, že nájemníci, kteří by se platbou dvojího čistého nájemného dostali do finanční tísně, že se mohou osobně dostavit do sídla naší společnosti v ulici Za Baštou 394, kde s nimi individuálně dohodneme způsob hrazení. Vyptával se Václav Malina strana třetí květen 2005

4 květen 2005 Radniční list Na KOLOSHOW a BIKEMARATÓN přijede snowboarďák Jirka a Adam alias Ken Ani se tomu nechce věřit, ale KOLOSHOW je deset let. Prachatický svátek všeho s koly zve na oslavu svých kulatých narozenin 7. května K této oslavě se přidá slavnostní zahájení cyklistické sezóny, které okoření biketrialová exhibice a hlavně autogramiáda snowborďáka Jirky Mádla, který si přiveze kamaráda ze Superstar Adama Vojtěcha. Toto vše se odehraje na Velkém náměstí. V areálu Tatranu si budou moci děti změřit síly na svých dvoukolových miláčcích, a to nejen na kolech jeden ze závodů bude připraven také pro vyznavače jízdy na koloběžce. Děti si sem mohou přijít vyzkoušet znalosti silničního provozu a po loňské možnosti získání Průkazu cyklisty se opět ve spolupráci s Policií ČR mohou tentokrát pokusit získat diplom Malého ochránce zákona. Ten lze získat po úspěšném absolvování Malé policejní abecedy se zaměřením na silniční provoz. Všichni si jistě rádi prohlédnou výstavku historických kol, která se letos zaměří na kola, která se proháněla po silnicích ve letech minulého století. Ani letos nebudou v rámci cyklistického svátku ošizeni příznivci vytrvalostní jízdy s kolem na tlustých pláštích. Bikemaratón zůstal věrný tradici a připravil si pro své příznivce trasu v novém hávu. Letos přišla na řadu trasa dlouhá, která zavítá až na Sněžnou. Asi nejvýraznějším zásahem, který letošní dlouhá trasa zaznamenala, je vypuštění sjezdu po hřebenovce. Případní zájemci o maratón si mohou vybrat ze dvou již zmíněných tras. Po startu v a v hodin budou mít možnost změřit své síly hlavně sami se sebou, protože letošní zima byla dlouhá a velice ztuha se polykaly objemové kilometry. První závodník z krátké trasy přijede do cíle před 12. hodinou a z dlouhé pak přibližně ve Ještě předtím budou vyhlášeny výsledky dětských závodů. Na 16. hodinu je předběžně naplánováno slavnostní vyhlášení maratónů a po něm tombola losování startovních čísel. V průběhu celého odpoledne pak budou moci všichni sledovat například umění borců na freestylových kolech či skaterbordech. V odpoledních hodinách proběhne i rozhovor s Jirkou Mádlem a Adamem Vojtěchem, do kterého může každý přispět nějakým dotazem. Opět budou připraveny i dovednostní soutěže, mezi kterými nebude chybět úspěšně zavedené šplhání po přepravkách od piva k oblakům. Podrobnosti k oběma akcím lze získat ve SPORTSHOPU v Neumanově ulici 161 v Prachaticích, kde se lze i předem přihlásit k maratónským závodům. Další informace lze nalézt také na bikemaraton.zde.cz, na plakátech a v médiích. Závěrem snad jen zbývá popřát účastníkům toleranci od všech, kterým můžou obě akce jakkoliv ztrpčit život, například dopravním omezením a minimum těch, kteří ve své malosti raději ničí snahu ostatních, než by se pokusili něco sami vytvořit. Nesmím zapomenout poděkovat všem, kteří se jakkoliv na těchto akcích podílejí. Děkuji! Za tým pořadatelů Tomáš Novák Vedení euroregionu Šumava podpořilo vydání propagačních materiálů Agentura Czechtourism zařadila celý okres Prachatice stejně jako okresy Klatovy, Domažlice a Český Krumlov do turistického regionu Šumava. Z tohoto důvodu rozhodlo a podpořilo vedení euroregionu Šumava vydání společných propagačních materiálů. V plánu je vydání propagačního materiálu o cyklostezkách na Šumavě, celkem bude vydáno 135 tisíc kusů map, dále publikace s názvem Šumava Český les highlights z regionu. Na celobarevných listech budou prezentovány nejzajímavější turistické cíle regionu Šumava podle zmíněných okresů. Ruku v ruce s tím bude vydán prospekt o významných naučných stezkách opět ve vytyčeném prostoru zelené střechy Evropy. Jako poslední budou vydány image desky Šumava Český les, do kterých budou vkládány prospekty regionu Šumava. Všechny zmíněné zamýšlené propagační materiály budou přeložené do anglického a německého jazyka. Mgr. Růžena Štemberková Dostavba řadových garáží v ulici Pod Hradbami může začít V ulici Pod Hradbami vznikne do roka dalších osm řadových garáží. Stavba bude navazovat na stávající garáže realizované v roce 2004 a bude respektovat jejich architektonické řešení. Stání budou vestavěna do terénního zlomu s pochozí zelenou střechou, přičemž čelní zeď směrem do ulice Pod Hradbami bude provedena Úpravna vody začne po rekonstrukci dodávat kvalitní vodu Stále častěji se objevují dotazy občanů města týkající se využití úpravny vody na Husinecké přehradě. V současné době probíhá rekonstrukce tohoto zařízení, jehož vlastníkem a tudíž i investorem projektu je Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice. Smyslem rekonstrukce je zajištění náhradního zdroje pitné vody pro město Prachatice ve stálé celoroční kvalitě. Stavba byla zahájena v prosinci minulého roku, na základě výběrového řízení byla jako generální dodavatel vybrána firma AQUASTYL Prostějov, dodavatelem stavební části je firma HOCHTIEF České Budějovice. Rozpočtové náklady akce činí 23 miliony korun. Z technického hlediska projekt zahrnuje přestavbu pískových filtrů na filtry s aktivním uhlím, instalaci tlakových filtrů, ozonizaci, rekonstrukci chemického hospodářství, kalového hospodářství, výměnu čerpadel v jímacím objektu, výměnu čerpadel II. stupně včetně rekonstrukce celého strojního zařízení v nerezovém provedení, nezbytné stavební úpravy a vybudování domovní čistírny odpadních vod. Ukončení vlastní rekonstrukce úpravny je plánováno na listopad Poté bude po dobu jednoho roku následovat zkušební provoz zařízení. Dodávka vody do rozvodné sítě započne bezprostředně po zahájení zkušebního provozu ve vazbě na zapracovaní technologického systému úpravy vody. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Také Pracovní sobota pomůže hospici Sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna uspořádá pod záštitou Města Prachatice v sobotu 4. června od 15 do 21 hodin kulturní, žánrově pestrý program s vystoupením pěti kapel a divadelního souboru. V prachatickém letním kině zahrají Vodáci (country), Starošumavská kapela (dechovka), Beltina (ZUŠ Prachatice), Pracovní sobota (rock), Ucházím (rock). Jako host vystoupí Divadlo Pod čarou Písek s písněmi proloženými recitací Villon v písni. Pro návštěvníky bude přichystána tombola, dětský koutek se soutěží v malování i občerstvení. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na prachatický hospic. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v Hotelu Park. (red) ze sbíraného spárovaného kamene. Vlastní garáže o vnitřních rozměrech 6 2,75 metru budou dokončeny na základě smlouvy o smlouvě budoucí do konce března Vzhledem k současné rekonstrukci chodníku v Družstevní ulici bude možno zahájit výstavbu ve II. čtvrtletí tohoto roku. Bc. J. Markytán, odbor investic MěÚ Realizací opravy komunikace Pod Hradbami došlo ke zrušení málo frekventovaného chodníku a rozšíření komunikace tak, že bude umožněn bezproblémový obousměrný provoz vozidel a podélné parkování vozidel v dotčené lokalitě. Plocha zeleně zůstane zachována. Dokončení akce je plánováno na počátek května. Rozpočtové náklady činí 450 tisíc korun včetně DPH. (jam), foto Václav Malina Chcete se podívat jak pokračuje stavba? Valná hromada Sdružení sv. J. N. Neumanna v Prachaticích se koná 6. května 2005 v aule gymnázia. Od 13 hodin bude probíhat Den otevřených dveří, kdy bude možnost prohlédnout si objekt nově budovaného hospice. (RH+) strana čtvrtá

5 Neodkládejte výměnu občanských průkazů I pro občany města Prachatice platí novela zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ukládající postupnou výměnu všech občanských průkazů, které jsou bez strojově čitelných údajů, tzn. nelze je identifikovat prostřednictvím výpočetní techniky. Důvodem je především sjednocení kontroly prokazující totožnost osob v rámci Evropské unie. Tato povinnost se vztahuje i na občany, kteří v dokladech mají uvedeno, že jejich platnost je neomezená. Pro výměnu občanských průkazů je stanoven následující harmonogram: u občanských průkazů vydaných do 31. prosince 1994 musí být provedena výměna nejpozději do 31. prosince 2005 do 31. prosince 1996 musí být provedena výměna nejpozději do 31. prosince 2006 do 31. prosince 1998 musí být provedena výměna nejpozději do 31. prosince 2007 do 31. prosince 2003 musí být provedena výměna nejpozději do 31. prosince 2008 Průkazy budou vyměňovány bezplatně na základě předložení původního občanského průkazu, písemné žádosti a jedné fotografie splňující normové parametry. Na Městském úřadu Prachatice tuto agendu zajišťuje odbor vnitřních věcí. Vystavení nového průkazu, zajišťovaného prostřednictvím centrálního tisku v Praze, lze očekávat v termínu do třiceti dnů. Vzhledem k tomu lze občanům doporučit, aby vyřizování této záležitosti neodkládali na samotný závěr roku. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Nepovolené podnájmy hlásí také všímaví občané Město Prachatice podává návrhy na zrušení nájmu bytu nejen z důvodu neplacení nájemného, ale i z dalších zákonem stanovených důvodů. Jedná se zejména o nepovolené, tzv. černé podnájmy, tedy přenechání bytu do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Informace o těchto nepovolených podnájmech získává Město Prachatice jako pronajímatel bytů vlastní kontrolní činností pracovníků na úseku bytového hospodářství, dále prostřednictvím správce bytového fondu, ale také prostřednictvím všímavých občanů. Ne všechny řešené případy končí u soudu, neboť někteří nájemníci si jsou vědomi svého nezákonného jednání a obrátí se na pronajímatele se žádostí o dohodu, aby se uvedená záležitost vyřešila mimosoudně. V těchto případech dojde k uzavření dohody o zániku nájmu bytu a jeho vrácení zpět pronajímateli. Nájemce tím ušetří jednak nepříznivou popularitu, jednak čas strávený u soudního jednání a zejména vysoké soudní poplatky. V případech, kde dohoda není možná, jsou návrhy na soudní výpovědi předkládány k odsouhlasení radě města a následně je podána žaloba o přivolení k výpovědi z nájmu bytu. V poslední době Město Prachatice takto řešilo nebo řeší nejméně 15 případů, soud již u některých rozhodl o přivolení k výpovědi z nájmu bytu bez náhrady, další jsou v řízení. Bc. Ivana Jeřábková Soutěž Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov vstupuje do třetího ročníku Město Prachatice zve ke spolupráci na zvelebení prostředí ve městě všechny občany bez rozdílu věku a vyhlašuje pro ně III. ročník soutěže Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov. Kategorie: I. Nejhezčí okno II. Nejhezčí balkon III. Nejhezčí zahrádka, předzahrádka Termín: 1. červen 30. září 2005 Přihlaste do soutěže své okno, balkon, zahrádku, předzahrádku, které jsou ozdobeny zelení a květinami. Do této soutěže se mohou zapojit i podnikatelé, kteří vyzdobí svou výlohu nebo předzahrádku. Odborná komise výzdobu vyfotografuje a vyhodnotí. V letošním roce se příznivci motorek musí smířit s tím, že se neuskuteční tradiční akce - Motosprint. Hlavním důvodem je špatný technický stav vozovky u Žernovic ve směru z Prachatic do Vitějovic. Náhradní úsek Zastupitelé města na svém zasedání 17. března 2005 schválili Strategický plán rozvoje města Prachatic pro období , který stanovuje základní principy a záměry pro rozvoj města v následujícím období. Vzhledem k rozsahu předmětného materiálu může tento příspěvek občanům města poskytnout pouze základní informace. Plné znění strategického plánu je možné nalézt na webových stránkách města (). V tištěné podobě je k dispozici na městském úřadu v kanceláři starosty, odboru stavebně správním a regionálního rozvoje či u tajemníka. Struktura plánu rozvoje: Ve strategické vizi byl definován úkol vytvořit městu Prachatice image: malebného města na Zlaté stezce s bohatou historií a památkami zasazeného do neporušené přírody předhůří Národního parku Šumava klidného bezpečného menšího města, přívětivého k turistům s širokým spektrem kvalitních služeb města komunikujícího se všemi složkami svých obyvatel města s nabídkou perspektivního zaměstnání, přiměřenou nabídkou kvalitních vzdělávacích služeb, kvalitního bydlení i volnočasových aktivit přirozeného centra regionu (obce s rozšířenou působností) K dosažení strategické vize mají směřovat následující dílčí strategické cíle: učinit město, které je součástí kulturního a přírodního bohatství Jihočeského kraje, přitažlivé pro turisty. Motosprint letos nebude Přihlásit se můžete telefonicky na čísle u Marty Zifčákové, případně mailem v přihlášce uveďte jméno, adresu, telefon, kategorii, do které se hlásíte a uveďte nejvhodnější dobu, kdy může hodnotitelská komise vyfotografovat vaší květinovou výzdobu. Oceněni budou tři nejlepší v každé kategorii, z vybraných fotografií bude uspořádána výstava. Zveme občany města na slavnostní zahájení soutěže, které se bude konat 1. června na arkádách Staré radnice od 15 hodin. Zahájení III. ročníku soutěže Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov obohatí kulturní vystoupení a přednáška pana Davida Ryšánka o tom, jak správně osazovat truhlíky, jak postupovat při výběru květin a dřevin na osazování zahrad. Marta Zifčáková, odbor životního prostředí organizátorům v okolí Prachatic nepodařilo najít, nicméně v případě rekonstrukce stávající komunikace počítají s obnovením této motorkářské události. (ruš) Kontrolní vážení ukázalo, že značná část nákladních automobilů jezdí přetížená Odklonu do areálu Správy a údržby silnic v Prachaticích se dočkali řidiči vnitrostátní nákladní přepravy. Šéf prachatického dopravního inspektorátu Martin Grožaj konstatoval, že již výsledek během první hodiny potvrdil zarážející skutečnost. Za další tři hodiny sečetl hříšníky takto: ze 12 nákladních vozidel byla rovná polovina naložená nad povolenou hranici. (vam) Strategický plán rozvoje města Prachatic pro období podporou podnikání vytvářet podmínky pro hospodářský růst města zachovat kvalitní životního prostředí zvyšovat životní úroveň a kvalitu života obyvatel města podporovat činnost vzdělávacích institucí Konkrétní úkoly stanovené k naplnění výše uvedených cílů jsou rozčleněny do následujících problémových okruhů: A. Technická infrastruktura B. Komunikující město C. Kulturní dědictví, cestovní ruch a využití volného času D. Rozvoj podnikání E. Bydlení F. Životní prostředí G. Rozvoj vzdělání Nezbytnou součástí strategického plánu je i kontrolní systém jeho naplňování. Zastupitelé uložili Radě města Prachatice zajistit realizaci strategického plánu prostřednictvím tajemníka, příslušných odborů MěÚ či městem zřizovaných organizací. Za tímto účelem odbor stavebně správní a regionálního rozvoje vypracuje každý rok ve spolupráci s tajemníkem návrh Realizace strategického plánu na příslušný kalendářní rok a předloží jej radě města a následně zastupitelstvu ke schválení. Současně bude vždy předloženo vyhodnocení Realizace strategického plánu za rok minulý. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ strana pátá květen 2005

6 Program regenerace 2005: Vylepšení se dočká Rumpálův dům i hradby Stejně jako v minulých letech i letos získaly Prachatice příspěvek na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. Konkrétní rozdělení přislíbených 2,18 milionu korun prosoukromé i městské památky schválilo zastupitelstvo 20. dubna Návrh odboru stavebně správního a regionálního rozvoje po předchozím projednání v Radě města předpokládá zhruba 600 tisíc korun z programu rozdělit mezi soukromé vlastníky. Příspěvek bude směřovat na opravu a restaurování fasády Rumpálova domu (vlastník pí. Ládová, firma DOZER), neboť na některých místech hrozí odpadnutí sgrafitových omítek. Další příspěvek směřuje na obnovu renesančních omítek uvnitř domu čp. 49, který vlastní p. Jiroušek. Komplikovanou opravu oken v domě čp. 29 bude provádět p. Polák okna ve špatném stavu se musí opravit tak, aby nedošlo k poškození cenné sgrafitové fasády a zvýšené nároky jsou kladeny i na tvar těchto oken. Proto i tato realizace bude podpořena. Poslední příspěvek směřuje na ošetření kůru v kostele sv. Jakuba, který je napaden červotočem a je nutná jeho urychlená likvidace, aby nedošlo k rozšíření do ostatních částí kostela. Soukromí vlastníci navíc k příspěvku z Programu regenerace dostanou příspěvek z městské pokladny ve výši 10 % nákladů. Zbývající prostředky z programu regenerace užije město především na realizaci další etapy opravy Nové radnice. Jedná se o opravu části fasády do Klášterní uličky a realizaci bezbariérového vstupu rovněž z Klášterní uličky. Dále se počítá s pokračováním opravy hradeb (v úseku Dolní brána bašta Helvít) a řešením vlhkosti v Dolní bráně. Dostane se i na střechu čp. 65, jejíž stav podstatným způsobem zhoršila letošní zima. Ing. Vladimír Hrabák V letním kině se bude promítat už od června Kulturní a informační služby města (KIS) jako provozovatel obou kin ve městě (kinokavárny i letního) chystají změnu, kterou jistě diváci uvítají. Dopřeje li nám to počasí, bude provoz letního kina rozšířen i na měsíc červen, takže promítání v letním kině by začalo již ve čtvrtek 2. června, a to americkým filmem režiséra Toda Williamse Dveře v podlaze natočeným podle novely J. Irvinga Rok vdovou s Jeffem Bridgesem a Kim Bessinger v hlavních rolích. V dalších červnových čtvrtcích pak nabídneme americký thriller Skládačka, komedii Slečna drsňák 2: Ještě drsnější, film Božská Julie oceněný Zlatým glóbem za ženský herecký výkon a český film režiséra Filipa Renče Román pro ženy, oznámila ředitelka KIS Alena Vandlíčková. Podle sledované tříleté statistiky je v měsíci červnu nejslabší návštěvnost při promítání filmů v kinokavárně hotelu Park. Naší snahou je návštěvnost filmových představení stále zvyšovat. Ze statistických přehledů vyplývá, že průměrná návštěva v letním kině je dvoj až trojnásobná, a proto promítání v letním kině od června může mít své opodstatnění. V tomto období je nejstálejší počasí a je předpoklad vyšší návštěvnosti, a tím pochopitelně i vyšších příjmů, doplnila vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Růžena Štemberková. (vam) Přehlídce dominovalo Rádobydivadlo Klapý, jedna cena zůstala doma Diváci, kteří fandí amatérskému divadlu, si jistě při letošním 33. Štítu užili. Nabídka jak titulů, tak souborů byla opravdu kvalitní. Po šest večerů se na prknech, která znamenají svět, představili buď bývalí vítězové jednotlivých ročníků Štítu anebo účastníci nejvyšší amatérské divadelní Mekky Jiráskova Hronova. Škoda, že se místní Šumavský ochotnický spolek nemohl přehlídky zúčastnit jako soutěžící, protože předseda odborné poroty Jaromír Hruška je zároveň režisérem jejich úspěšné hry Don Juan. Střet zájmů byl jasný, a tak zvítězil zdravý rozum. Barvy Prachatic ale hájil mládežnický spolek DUTAM při SPgŠ a VOŠS se hrou V melounovém cukru. Jeho režisérka Marcela Haspeklová si odnesla cenu za výtvarné ztvárnění inscenace. Letos porota neudělila cenu za mužský herecký výkon, ale využila svého práva a udělila cenu poroty. Tu si odvezlo Divadlo Pod čarou Písek za mimořádně kvalitní hudební nastudování a jevištní provedení písní ve hře Já, Francois Villon. Ostatní čtyři ceny porota udělila už jen jednomu souboru Rádobydivadlu Klapý za předvedení hry Taková podivná kombinace citů. Cenu mladého talentu získal Jan Kaška za přesvědčivý a koncentrovaný herecký výkon, cenu za ženský herecký výkon si rozdělily herečky Eva Kodešová, Veronika Týcová a Lenka Šťastná za autentické ztvárnění postav Charlotte, Evy a Heleny. Za stylově čistou jevištní realizaci představení získal cenu za režii Ladislav Valeš a celý soubor Rádobydivadla Klapý vyhrál 33. ročník přehlídky a získal tak hlavní cenu Štít města Prachatic. Poděkování patří členům Šumavského ochotnického spolku za organizační spolupráci a péči o soutěžící soubory, všem milým a ochotným sponzorům, ale hlavně skoro tisícovce diváků, kteří vždycky vytvořili příjemnou atmosféru mezi jevištěm a hledištěm. (ava) Program k 80. výročí otevření školní budovy ZŠ Prachatice, Vodňanská , dopoledne HOTEL PARK Dárek žákům ZŠ k výročí školy (překvapení) ZŠ VODŇANSKÁ Objímání školy, společné fotografování , 9.00 hodin RADNIČNÍ SÁL Pracovní setkání pozvaných hostů a odborníků k tématu Současné základní školství ve střední Evropě ZŠ VODŇANSKÁ 9.00 hodin Slavnostní Setkání pedagogů a hostů Ačkoliv se to na první pohled nezdá, fasáda Rumpálova domu nutně potřebuje ošetření. Na snímku detail poškozené omítky hodin Školní akademie pro rodiče a pozvané hosty hod. OTEVŘENÁ ŠKOLA hodin Zahradní slavnost Doprovodné akce: AULA GYMNÁZIA PRACHATICE výstava Muzea J. A. Komenského Škola v proměnách času 230 let povinné školní docházky (vernisáž v 16 hod.) ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Historie základního školství v Prachaticích výstava dokumentů (vernisáž ve 14 hodin) SKLEPY STARÉ RADNICE A VESTIBUL DIVADLA Výstavy výtvarných prací žáků a pedagogů školy (vernisáž ve 14 hodin ve sklepích Staré radnice) Jednou větou o Romech Ostré kritiky se dočkali za své chování prachatičtí Romové, které si vedení města pozvalo u příležitosti Mezinárodního dne Romů. květen 2005 (vam) strana šestá

7 Jubilea v květnu 75 let a více Záhorka Jan Jileček Jindřich Kůs Adolf Hřebečková Anna Polák Adolf Bernasová Anna Chouňová Josefa Motlová Jarmila Kunešová Vlasta Sochová Miroslava Špatná Emilie Housa Vladimír Fišerová Vlasta Bušková Zlata Kůsová Marie Hejmová Věra Bízek Stanislav Sidor Jan Rothbauer Stanislav Marousek Jiří Kadlecová Dagmar Hopfinger František Hřebíková Ludmila Nachlingerová Marie Koubová Zdeňka Wimberský Robert Merková Antonie Štarmannová Zdeňka Chlumecký Jan Marinová Radoslava Pěsta Jan Pekárková Antonie Hattan Jan Neužil František Makasová Anna Ziegrosser Zdeněk Nováková Zdenka Kubičková Marie Koritar Jiří Mádl Jan Cibulková Blažena Sláma František Turková Anna Lesová Marie Malafa Karel Mach Jan Děti narozené v prachatické nemocnici v březnu 2005 Martin Tokar Barbora Flesarová Anežka Podlešáková Jan Studený Jubilantům gratulujeme! Tereza Sovová Filip Zavřel Laura Matysová Nikola Wernerová * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Zastavte se pro publikaci Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava vydala publikaci Akce pro veřejnost Zájemci ji mohou získat v informačním centru města na Velkém náměstí a dále ve všech informačních střediscích správy parku. Kalendář akcí najdete také na internetové adrese (npš) Pozvánka na zastupitelstvo Další zasedání Zastupitelstva města Prachatice se uskuteční 16. května 2005 od 13 hodin v Radničním sále na Velkém náměstí. (kap) Očekává se hladké schválení plánu Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje předloží 16. května 2005 ke schválení v Zastupitelstvu města Prachatic změny územního plánu č. 4/95 a 5/95, které řeší povodňovou ochranu Prachatic, a dále několik dílčích změn. Bude tím završeno téměř dvouleté projednávání těchto změn a změny vstoupí v platnost. Na rozdíl od předchozích etap projednání, ke konečnému návrhu územního plánu (vyhlášen vyvěšením oznámení na úřední desce od 1. 3 do ) nevznesli připomínky ani občané města, ani dotčené orgány státní správy. Lze tedy očekávat hladký průběh schválení. (vh) Národka se vrátila z poznávání Anglie Žáci ze ZŠ Národní v Prachaticích dostali příležitost ověřit si své znalosti angličtiny přímo v praxi. Zúčastnili se šestidenního poznávacího zájezdu do staré dobré Anglie. Během cesty jsme si prohlédli krásné hlavní město Lucemburk. V Belgii jsme se zastavili u obrovské železné konstrukce molekuly železa Atomia, která je 165 miliardkrát zvětšená. V Anglii jsme kromě Londýna viděli všechny nejznámější a nejslavnější místa a pamětihodnosti a navštívili také mystická místa jako Stonehenge a Avebury. Na své cestě jsme se přenesli do doby slavného dramatika Shakespeara. V jeho rodném městě Stratfordu jsem si prohlédli dům, ve kterém se narodil a tvořil své divadelní hry. Velmi nás okouzlila atmosféra univerzitních měst Cambridge a Oxfordu pro svého starobylého ducha nejen studijního, ale i pohádkového. V jedné z kolejí se natáčel slavný film Harry Potter. Na hradě Warwick jsme se vžili do života v době středověku, zažili jsme strašidelné setkání s duchy staré hradní věže a odpočinuli si v krásných rozkvetlých zahradách. V anglických rodinách jsme využili své znalosti angličtiny a ochutnali anglickou kuchyni. Těšíme se, že v budoucnu budeme naše poznatky a jazykové zkušenosti z cesty do Anglie dále rozvíjet a budeme mít možnost uplatnit je v rámci Evropské unie. D. Vávrová, J. Klímová. Orientační běh znovu zkouší zapustit kořeny pod Libínem Oddíl lyžování při TJ Libín 1096 v Prachaticích se rozhodl změnit zaměření své letní přípravy. Účast v atletických soutěžích v kraji se pro lyžaře stala neúnosnou. Pro trenéry a rodiče dětí bylo neustálé dojíždění za závody na opačný konec kraje tak časově i finančně náročné, že zájem o atletiku klesl. Co však nabídnout jiného? Volba padla na orientační běh (OB). Sport, který se provozuje v přírodě a spojuje v sobě fyzickou a duševní činnost, je ideální pro mládež, každý závod je výzva a dobrodružství, mapa dokáže ovládnout hlavu a nohy pak už běží samy... V březnu proběhla registrace u Svazu orientačního běhu a děti absolvovaly i první trénink na mapě, závod podle plánku tělocvičny s písmenky místo kontrol. V plánu jsou tréninky se skutečnou mapou pro orientační běh v okolí ZŠ Národní a 1. května i první opravdový závod. A dokonce by se měli lyžaři podílet na jeho organizaci! Na prvního máje se do Prachatic sjedou příznivci orientálu z celého kraje. Bude se tu konat závod na krátké trati, který se započítává do krajského žebříčku. Organizace se ujaly dva zkušené oddíly, které na Prachaticku máme: Klub OB Vimperk a TJ Křišťál Lenora. Vznikla nová mapa Cvrčkov, která bude použita při závodě, a pak bude sloužit k tréninkům nového oddílu, ale i dalším skupinám zájemců, které se formují při ZŠ Vodňanská a ZŠ Národní. Centrum závodu bude v ZŠ Národní a start prvního závodníka se očekává ve 12 hodin. Máte pocit, že o orientačním běhu v Prachaticích jste slyšeli už dříve? Máte pravdu, první klub OB tady vznikl už v roce 1982 při domě dětí a mládeže, dokonce uspořádal několik úspěšných závodů na vlastních mapách a účastnil se soutěží v kraji i v republice. Přejme lyžařům z TJ Libín, aby jim zájem o tento krásný sport vydržel a převzali tak pomyslný štafetový kolík a po mnoha letech orientační běh do Prachatic vrátili. Mgr. Mirka Vejvodová Vzdělávání seniorů aneb Výpravy za poznáním Stalo se již tradicí, že po dobu zhruba tří měsíců v každém novém kalendářním roce v Prachaticích probíhá další cyklus tzv. Akademie 3. věku. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce. Zdá se, že tento ročník vzdělávání seniorů přinesl opět o stupínek vyšší kvalitu nabízených lekcí, soudě tak především podle ohlasu posluchačů. Předmětem společného zájmu byla v tomto roce tematika sdělování od základů psychologie komunikace přes sdělovací funkci výtvarného, hudebního a literárního umění až k problematice komunikace mediálního typu s označením lekce Senior a média. Podívejme se tentokrát na Akademii očima jedné z lektorek a přeneseně i očima jednoho z našich mladých asistentů. Mgr. Jitka Hyrmanová není nováčkem mezi aktéry vzdělávání probíhajícího v režii Střediska sociální pomoci a služeb při MěO Svazu důchodců ČR a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích. Přesto i pro ni byl tento ročník něčím výjimečný. Na otázku, co si osobně s touto formou spolupráce se seniory spojuje, odpovídá: K přípravě vždy přistupuji s určitými obavami, neboť profesně působím na SPgŠ, tedy u žáků, z nichž někteří dosáhli teprve nedávno hranice 15 let svého věku. Přednášet úplně jiné věkové kategorii pro mne bylo i letos, stejně jako předloni, nejen výzvou, ale především cennou zkušeností. Již při prvním setkání s touto skupinou posluchačů jsem pochopila, že mne taková práce může velice obohatit. A skutečně: jako by dávala mému učitelství nový rozměr. Rozhovor s Mgr. Hyrmanovou se týkal i jejího syna Mirka, středoškolského studenta, kterého letos ke svému působení přizvala. Lektorka se zmínila, že spolupráce s ním vznikla zcela spontánně, po dlouhých úvahách nad tím, jak lekci s názvem Sdělovací funkce hudebního umění takzvaně vystavět. Mirka napadlo, v reakci na mé komentáře doprovázející zmíněné úvahy, že by bylo dobré zakomponovat do přednášky i prvky, které by ve větší míře posluchače aktivizovaly, a to v návaznosti na vyřčenou otázku Co poslouchají naše děti a vnoučata? A tak jsme začali pracovat společně, nejen na přípravě lekce, ale i při její realizaci. Faktem zůstává, že 17letý student vnesl do přednášky nápady, tedy další díl tvořivosti, akční náboj, změnu..., dodává lektorka. Každoročně se organizátoři a lektoři Akademie 3. věku v Prachaticích snaží o něco nového, přičemž to osvědčené chtějí zachovat a dále rozvíjet. Od loňského roku například ke spolupráci přizvali Městskou knihovnu v Prachaticích, v letošním roce uplatnili výše zmíněnou funkci, která by mohla nést označení asistent lektora. (Mimochodem: někteří posluchači ji znají z podzimních Psychosociálních her s pamětí.) V této pozici například jedna ze studentek VOŠS v Prachaticích měla příležitost posluchačům představit výsledky svého výzkumu týkajícího se problematiky působnosti médií. I ona, pod vedením zkušené lektorky PhDr. Břendové, uspěla. Možná, že se nám právě v tomto ohledu odkrývají další obzory pro vzájemné naslouchání. PhDr. Vladislava Šídlová, vedoucí lektorka Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník VII., číslo 4, uzávěrka 18. dubna Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Rediguje: Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Hana Rabenhauptová, Růžena Štemberková, Alena Vandlíčková. Registrace MK ČR E Sazba AWA, s. r. o., tisk Herbia, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá květen 2005

8 Kulturní a společenský servis na květen 2005 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Otevřeno: Po pá So, ne do Jiří Hauschka Výstava obrazů. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.30) Cestou necestou klubový večer s Miroslavem Donutilem (19.30) Můj báječný rozvod Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Můj báječný rozvod je hra pro jednu herečku, plyšového psa jménem Axl a sedmnáct postav, všechny je v inscenaci hraje Eliška Balzerová (19.30) V melounovém cukru Repríza představení na motivy knihy R. Brautighana v podání DS DUTAM. Vstupné 50 Kč (19.30) Koncert pro prachatický Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna Pořádají VOŠS a SPgŠ v Prachaticích. V rámci koncertu vystoupí folková skupina Cink, pěvecký sbor Fontána, Komorní orchestr, Libín, sólisté a hosté. Srdečně Vás zve Občanské sdružení J. N. Neumanna v Prachaticích. Vstupné dobrovolné (19.30) IYASA Inkululeko Iabatcha School of Arts, Zimbabwe, Afrika Patnáctičlenná skupina studentů soukromé umělecké školy v Bulawayo v Zimbabwe již jednou uchvátila prachatické publikum. I v letošním roce přiváží představení plná písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných africkou lidovou kulturou. Vstupné 80 Kč (19.00) Island, ostrov ledovců a gejzírů Přednáška fotografa a cestovatele V. Hoška.doplněná promítáním. Vstupné 20 Kč (19.30) Koncert dechové hudby ZUŠ Každoroční tradiční výroční koncert dechové hudby pod taktovkou Václava Franze, tentokrát s hostem večera žáky a učiteli ZUŠ ze Zlivi (19.30) Carmen Tanečně divadelní představení na motivy opery G. Bizeta vytvořené nejlepšími umělci v oblasti Flamenca a charakterového tance. Invencí překypující Carmen, filmově zpracovaná C. Saurou, v hudebním aranžmá P. de Lucii přinesla i do operního světa nový pohled na možnosti zpracování tohoto díla. Desetičlenné seskupení hudebních a tanečních profesionálů v oblasti flamenca a charakterového tance (world musics ensamble REMEDIOS) vás přenesou do atmosféry se španělským koloritem. Vstupné 150 Kč (17.00) Akademie ZŠ Zlatá stezka Předvedení činností a dovedností dětí nejen pro rodiče a blízké (19.30) Opernprobe Jednoaktová komická opera A. Lortzinga Opernprobe (Operní zkouška) byla nastudována v rámci hudební dílny ve Freyungu v únoru. Této dílny se zúčastnili jak profesionální hudebníci, tak amatéři z různých sborů po obou stranách česko německé hranice. Organizátorem je profesionální operní zpěvačka Barbara Hesse Bachmaier z Mnichova, režisérem je R. Rappl ze Slovinska, na klavír doprovází S. Tiraspolskyj z Ukrajiny a Y. Kagen z Japonska. Také sólové party zpívají jak profesionálové (např. z Ameriky, SRN), tak amatéři, v operním sboru je zastoupena i část pěveckého sboru Česká píseň z Prachatic. Vstupné dobrovolné (17.00) Přehlíidka činnosti domu dětí SVIS Dům dětí představí rodičům i veřejnosti vystoupení s ukázkami práce dětí. KONCERTY NA POČEST 60. VÝROČÍ Koncert na počest ukončení 2. světové války. Na Velkém náměstí účinkuje Swing Band Tábor Koncert duchovní hudby Pošumavská komorní filharmonie, Pěvecký sbor jihočeských učitelek Kostel sv. Jakuba SKLEPY STARÉ RADNICE (19.30) Jakub Noha Další známá folková osobnost vystoupí v rámci Hudebních sklepů Vstupné 70 Kč. Informace: Městské divadlo, tel Předprodej: út a st čt Připravujeme na červen Festival duchovní hudby: Linha Singers Jaroslav Svěcený a Jitka Navrátilová Jihočeský symfonický orchestr INFOCENTRUM Velké nám. l (budova Staré radnice) tel , (i fax), e mail: info.cz po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Do zajišťuje prohlídky infocentrum. MěO SVAZU DŮCHODCŮ (15.00) Den matek Městské divadlo Polodenní zájezd Včelná (prohlídka sbírky žehliček), lovecký zámeček na Boubíně, lovecké muzeum v Zátoni, jezírko u pralesa, Zabrdí (sbírka betlémů a malby na skle). Průvodce: RNDr. F. Peleška Odjezd z Malého nám hodin (15.00) Naše město Beseda s Ing. M. Bojanovským. Klubovna Na Sadech MUZEUM PALIČKOVANÉ KRAJKY Tel út pá so ne ČAJOVNA U HRUŠKY (19.00) Michal Pustay a Míra Mikeš Koncert dvou začínajících osobitých písničkářů M. Pustay zahraje své písně s využitím alikvotních zpěvů, M. Mikeš představí autorské skladby a zhudebněné básně. Vstupné dobrovolné. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tel. a fax (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (oddělení pro děti a mládež), (studovna), e mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz Akce: do Výstava o současných spisovatelích Bambulkový den výroba figurek z bambulí (14.30) Učitelkou v Peru vernisáž výstavy PhDr. Olgy Vilímkové v 16 hodin. Ukončení výstavy Posezení s PhDr. Vilímkovou a hudební skupinou SOMOS INKAS z Peru od hodin v Radničním sále. KINOKAVÁRNA, HOTEL PARK (20.00) 5 2 (Francie) Jeden z nejvýznamnějších evropských režisérů F. Ozon se zaměřil na vyprávění 5 nejsilnějších okamžiků v životě mladého páru Marion a Gillese (20.00) Letec (USA) (17.00) Roboti (USA) (20. 00) Hledání země nezemě (USA) (20.00) Ray (USA) KLUB VOJENSKÝCH DŮCHODCŮ Zájezd Hobby Č. Budějovice Odpoledne návštěva obchodního domu Globus. Odjezd Malé nám 7.45 hod. Přihlášky u paní Skořepové do , tel SDRUŽENÍ DŘÍPATKA Budova CEV Dřípatka, Rumpálova (18.00) Příroda, lidi a památky od Petrohradu po Murmansk Přednáší Jan Kastovský, Biologická fakulta Jihočeské university. Severozápadní Rusko je končina zajímavá jak kulturně, tak přírodovědecky. Petrohrad je nablýskaná výkladní skříň Ruska, pro Karélii jsou zase typické nesmírně rozsáhlé lesy a malé dřevené vesnice. Arktický poloostrov Kola je na jihu sále ještě porostlý tajgou Vstupné dobrovolné. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Vzpomínková výstava k 80. výročí ZŠ Vodňanská PRACHATICKÉ MUZEUM Velké náměstí 13, Prachatice tel: , fax: /muzeum/cz Otevírací doba: po zavírací den út pá so a ne Pohlednice Šumavy, turistika a turisté v toku času nová výstava Kaktusy a sukulenty prodejní výstava Jižní Čechy a druhá válka a vojenská technika v modelech Doprovodné akce: Turistický výlet na novou rozhlednu na Boubíně Den muzeí vstup zdarma V rámci Dne muzeí proběhne Muzejní renesanční noc (pořádána společně se ŠOS Prachatice) Den dětí (vstup pro děti zdarma, výtvarná soutěž zážitky z výstavy) Znalostní kviz o ceny pro návštěvníky výstavy Jižní Čechy a druhá válka II. řezbářský kurs Šárky Šindelářové Přednášky s promítáním: (17.00) Vojenské operace konce 2. světové války Dr. J. Hrbek (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha), přednáškový sál muzea PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba: po pá so ne KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Pochod krajem M. J. Husa Odjezd BUS 8.10 hod zájezd: Putování okolím Prahy Odjezd Malé nám hod Radešov Sněžné jámy Odjezd BUS 8.10 hod zájezd: Narcisové slavnosti v Bad Aussee a výstup na Loser Odjezd Malé nám hod. KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM U Stadionu 397, Prachatice, tel.: po čt pá KATOLICKÁ CÍRKEV /farnost

9 Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17. března 2005 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování: schvaluje zveřejnění nového záměru prodeje části parcely KN číslo 271/5 (parcela PK číslo 267 o výměře 97 m 2 a PK číslo 271/1 o výměře 115 m 2 ) a parcely KN číslo 271/8 o výměře 208 m 2 dle GP číslo / 2003 ze dne , k. ú. Staré Prachatice, a nezapsané stavby v katastru nemovitostí umístěné na parcele KN číslo 271/8, k.ú. Staré Prachatice. Za cenu: , Kč (z toho pozemky , Kč, altán , Kč). schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 142 o výměře 226 m 2, k. ú. Libínské Sedlo. Za cenu: 50, Kč/m 2. schvaluje zřízení věcného břemene práva vedení telekomunikační sítě dle Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcelách KN 1269/47 a KN číslo 1269/51, k. ú. Prachatice. schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí bývalé střelnice v k. ú. Kahov od ČR Ministerstva obrany dle varianty 1. Projednání zveřejnění záměru prodeje dále uvedených objektů v areálu bývalého pivovaru obálkovou metodou: schvaluje zveřejnění záměru prodeje dále uvedených nemovitostí obálkovou metodou za stanovených podmínek: A) Prodej objektu na stavební parcele KN číslo 330/7 a stavební parcely KN číslo 330/7 o výměře 115 m 2, k. ú. Prachatice za podmínek: Nabídka musí obsahovat: Podnikatelský záměr. Závazek zahájit rekonstrukci do 1,5 roku od uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do tří let od podpisu kupní smlouvy a závazek přistoupení k podmínkám stanoveným v kupní smlouvě. Nabídkovou cenu (přičemž minimální cena činí , Kč). Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Nabídky v zapečetěných obálkách, označených Prodej nemovitostí st. p. KN číslo 330/7, k. ú. PT NEOTEVÍRAT se přijímají na podatelně MěÚ Prachatice do Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. B) Prodej objektu na stavební parcele KN číslo 330/8 a stavební parcely KN číslo 330/8 o výměře 144 m 2, k. ú. Prachatice za podmínek: Nabídka musí obsahovat: Podnikatelský záměr. Závazek zahájit rekonstrukci do 1,5 roku od uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do tří let od podpisu kupní smlouvy. Nabídkovou cenu (přičemž minimální cena činí , Kč). Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Nabídky v zapečetěných obálkách, označených Prodej nemovitostí st. p. KN číslo 330/8, k. ú. PT NEOTEVÍRAT se přijímají na podatelně MěÚ Prachatice do Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. C) Prodej objektu na stavební parcele KN číslo 330/3 a stavební parcely KN číslo 330/3 o výměře 258 m 2, k.ú. Prachatice za podmínek: Nabídka musí obsahovat: Podnikatelský záměr. Závazek zahájit rekonstrukci do 1,5 roku od uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do tří let od podpisu kupní smlouvy. Nabídkovou cenu (přičemž minimální cena činí , Kč). Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Nabídky v zapečetěných obálkách, označených Prodej nemovitostí st. p. KN číslo 330/3, k. ú. PT NEOTEVÍRAT se přijímají na podatelně MěÚ Prachatice do Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. schvaluje bezúplatný převod dále uvedených parcel z majetku Jihočeského kraje do majetku Města Prachatice dle geometrického plánu číslo /2003 ze dne v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace v kasárnách: dílu p (160 m 2 ) odděleného z parcely KN číslo 830/12 a sloučeného do parcely KN číslo 830/26, dílu q (9 m 2 ) odděleného z parcely KN číslo 830/13 a sloučeného do parcely KN číslo 830/26, dílu r (6 m 2 ) odděleného z parcely KN číslo 830/14 a sloučeného do parcely KN číslo 830/26, tj. parc. KN číslo 830/26 o výměře 175 m 2, parcely KN číslo 830/61 o výměře 7 m 2, oddělené z původní parcely KN číslo 830/12 parcely KN číslo 830/69 o výměře 24 m 2, oddělené z původní parcely KN číslo 830/20, všechny k. ú. Prachatice. bere na vědomí informaci o vyúčtování a poděkování za poskytnutý květen 2005 Dokončení z minulého RL peněžitý dar na výstavbu Hospice Prachatice. schvaluje zveřejnění záměru prodeje: parcely KN číslo 1100/7 o výměře 215 m 2, dílu a o výměře 115 m 2, odděleného z parcely KN číslo 1100/8 a sloučeného do parcely KN číslo 1100/7, celkem tedy 330 m 2, k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2004 vyhotoveného Geodetickou kanceláří Prachatice, s. r. o., včetně příslušenství. Za cenu: 100, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavební parcely KN číslo 72 o výměře 16 m 2, k. ú. Libínské Sedlo. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavební parcely KN číslo 1519/4, o výměře 19 m 2, k. ú. Prachatice. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje stavbu parkoviště stání pro 12 autobusů na parcele KN číslo 1054/2, k. ú. Prachatice, a na části parcely KN číslo KN číslo 1055/4 vjezd na parkoviště. Za podmínek stanovených odbory SSRR, KSD a ŽP. S tím, že stavba plotu bude přesunuta na náklady žadatele před realizací stavby. schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytového domu č. p. 116, ul. Lázně, Prachatice na stavební parcele KN číslo 379 a stavební parcely KN číslo 379 o výměře 1879 m 2, k. ú. Prachatice v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Prachatice číslo 6/2003 ze dne , která stanoví postup při převodech movitého a nemovitého majetku, za cenu dle této vyhlášky. S věcným břemenem práva vstupu a vjezdu ke garážím na st.parcelách KN číslo 1521 a KN číslo 1308, k. ú. Prachatice. V případě prodeje třetí osobě formou veřejné dražby nebo obálkovou metodou se výchozí nabídková cena stanoví z vypočtené ceny použitím koeficientu k3=2 (umístění objektu). Projednání řešení domů č. p. 2, Malé náměstí, č. p. 164, ul. Hradební v Prachaticích včetně jejich stavebních parcel: A) schvaluje zveřejnění záměru prodeje objektu č. p. 2, Malé náměstí na stavební parcele KN číslo 177, k. ú. Prachatice a stavební parcely KN číslo 177 o výměře 401 m 2, k. ú. Prachatice obálkovou metodou za cenu minimálně , Kč. Stanovené podmínky, které musí obsahovat nabídka: Zpracování podnikatelského záměru návrh na využití objektu včetně způsobu financování. Závazek realizovat podnikatelský záměr do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Cenovou nabídku (minimální cena , Kč). Závazek zahájit opravu objektu (fasáda, střešní plášť, okna) nejpozději do 1 roku od data uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do 2 let od data uzavření kupní smlouvy. Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení, příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Nabídky se přijímají v zapečetěných obálkách označených Prodej domu č. p. 2, Malé náměstí NEOTEVÍRAT! na podatelně MěÚ Prachatice po dobu 60 dnů od vyvěšení záměru. Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. B) schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytového domu č. p. 164, ul. Hradební na stavební parcele KN číslo 398 a stavební parcely KN číslo 398 o výměře 571 m 2, k.ú. Prachatice (celkem 4 b. j. a 1 NP) obálkovou metodou za cenu minimálně , Kč s tím, že před uzavřením kupní smlouvy budou stávající bytové i nebytové prostory uvolněny. Stanovené podmínky, které musí obsahovat nabídka: Zpracování podnikatelského záměru návrh na využití objektu včetně způsobu financování. Závazek realizovat podnikatelský záměr do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Cenovou nabídku (minimální cena , Kč). Závazek zahájit opravu objektu (fasáda, střešní plášť, okna) nejpozději do 1 roku od data uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do 2 let od data uzavření kupní smlouvy. Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení, příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Město Prachatice umožní případný pronájem parcely KN číslo 88/1 a část stavební parcely KN číslo 398 (přilehlý parčík) budoucímu vlastníkovi objektu za účelem případných podnikatelských aktivit (předzahrádka apod.). Případný požadavek na pronájem uvede žadatel ve svém podnikatelském záměru. Nabídky se přijímají v zapečetěných obálkách označených Prodej domu č. p. 164, ul. Hradební NEOTEVÍRAT! na podatelně MěÚ Prachatice po dobu 60 dnů od vyvěšení záměru. Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. schvaluje prodej bytového domu č. p. 426 a stavební parcely KN číslo 783 o výměře 96 m 2, k.ú. Prachatice a bytového domu č. p. 427 ul. SNP a stavební parcely KN číslo 782 o výměře 198 m 2 jako celek stávajícím pokračování příloha II příloha I

10 Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17. března 2005 (dokončení) nájemcům v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Prachatice číslo 6/2003 ze dne , která stanoví postup při převodech movitého a nemovitého majetku, za cenu dle této vyhlášky. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem věže kostela sv. Jakuba v Prachaticích dle přílohy. schvaluje přijetí účelového úvěru ve výši , Kč na akci: Obnova a doplnění ČOV Prachatice do rozpočtu města 2005; pověřuje Ing. Jana Bauera, starostu města, podepsáním smlouvy na poskytnutí tohoto dlouhodobého investičního úvěru. schvaluje Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období s těmito připomínkami: A.3. doplnit: vyhodnotit využívání chodníků na území města A.4. u třetí odrážky ponechat pouze znění řešit komunikace A.7. u první odrážky doplnit také Fefry F.3. květen 2005 druhou odrážku vypustit rekonstrukce již probíhá doplnit, že se město bude zabývat také tříděním komunálního odpadu F.3.4. doplnit, že bude město zajišťovat údržbu a čištění nádob na komunální i tříděný odpad schvaluje Plán realizace strategického plánu města Prachatic v roce 2005 s touto připomínkou: doplnit přípravu a částečnou realizaci přestavby kotelny na horkovodní provoz. bere na vědomí Střednědobý výhled realizace investičních akcí města Prachatice s touto připomínkou: realizovat v letošním roce akci přeložka v Mlýnské ulici za cenu 2,1 mil. Kč. navrhuje na další funkční období jako zástupce Města Prachatice na funkci předsedy Městského bytového družstva Prachatice ing. Jana Berana a na funkci místopředsedy ing. Jiřího Vejvodu, jednatele MSDB s. r. o.; schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2000 a dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2000 o poskytování pečovatelské služby a úhradě za výkony pečovatelské služby. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje a jeho nošení. bere na vědomí záznam z kontroly vyřizování stížností a poskytování informací Městem Prachatice; pověřuje kontrolní výbor Zastupitelstva města Prachatice k provedení kontrolní činnosti v roce 2005: 1) Dodržování spisové služby 2) Využívání nebytových prostor 3) Školská koncepce, ve spolupráci s finančním výborem a školskou komisí. schvaluje Statut Ceny města Prachatice a Statut udělení čestného občanství města Prachatice. souhlasí s žádostí o poskytnutí příspěvku Městu Prachatice jako obci s rozšířenou působností dle 4 zákona č. 314/2002 Sb. uvedenou v příloze s tím, že město bude v čp. 435 a 436 v Hradební ulici (5 funkčních míst) a v čp. 164 v Horní ulici (40 funkčních míst) využívat prostory pro celkový počet 45 funkčních míst a nebude využívat žádné prostory v budově čp. 329 ve Vodňanské ulici; Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice ze dne 4. dubna 2005 Rada města po projednání a hlasování: bere na vědomí informaci o odstoupení od žádosti o pronájem půdních prostor za účelem vybudování bytů půdní vestavbou v č. p. 152, ul. Neumannova. a) bere na vědomí informaci o odstoupení o záměru vybudování půdní vestavby v objektu č. p. 11, Velké nám. v Prachaticích; b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor za účelem zřízení vestavby bytu v půdním prostoru v objektu č. p. 11, Velké nám. v Prachaticích. Za podmínek stanovených ve Smlouvě o zřízení bytu v nebytovém prostoru vestavbou se závazkem uzavření smlouvy o nájmu bytu, za podmínek stanovených odborem SSRR MěÚ Prachatice a za podmínek uvedených ve statickém posudku, který nechá vyhotovit na své náklady budoucí nájemce. Za nájemné 40, Kč/m 2 /měsíc. a) schvaluje pronájem části parcely číslo 1127/5, k. ú. Prachatice za účelem údržby zeleně. Za cenu: 1, Kč/m 2 /rok, min. 100, Kč/m 2 /rok; b) schvaluje pronájem části parcely číslo 1127/5, k. ú. Prachatice za účelem vybudování odstavné plochy pro 2 automobily za podmínek stanovených příslušnými orgány (silniční správní úřad, stavební úřad, životní prostředí). Tento souhlas nenahrazuje povolení ve smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících. Za cenu: 400, Kč/rok. schvaluje pronájem parkovacího místa č. 5, box č. 2 v objektu halových garáží v areálu bývalých kasáren. Za nájem: 500, Kč/park. místo/ měsíc dle pořadníku. a) revokuje své usnesení číslo 2/9 ze dne ; b) schvaluje podání žádosti o prodej garáže na stavební parcele KN číslo 1983, k. ú. Prachatice za cenu dle znaleckého posudku. Žádá: Město Prachatice nedoporučuje prodej části parcely KN číslo 1592/31, k. ú. Prachatice z následujících důvodů: parcela se nachází na pomocném silničním pozemku a prodej je v rozporu s plánovanou stavbou chodníku k průmyslové zóně. Žádá: Jihočeský kraj Krajský úřad, Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v rekonstruovaných nebytových prostorách v č. p. 103, ul. Husova v Prachaticích: a) místnosti číslo 1.03 (39,22 m 2 ), 1.04 (7,11 m 2 ), 1.05 (10,78 m 2 ) Celkem 57,11 m 2. Pro poskytování drobných služeb s ohledem na bytové jednotky v domě. Nabídka musí obsahovat podnikatelský záměr. Za nájem: 800, Kč/m 2 /rok. b) místnosti číslo 1.06 (42,50 m 2 ), 1.07 (5,60 m 2 ), 1.08 (8,45 m 2 ), 1.09 (7,43 m 2 ), 1.10 (1,84 m 2 ) celkem 65,82 m 2 pro poskytování drobných služeb s ohledem na bytové jednotky v domě. Nabídka musí obsahovat podnikatelský záměr. Za nájem: 800, Kč/m 2 /rok. neschvaluje prominutí penále ve výši 4855, Kč za úhradu kupní ceny za prodej podílu na bytovém domě č. p. 158, ul. Jánská v Prachaticích. a) bere na vědomí informaci o výpovědi z nájmu nebytových prostor v č. p. 1120, Skalka ordinace zubního lékaře (47,82 m 2 ); b) schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v č. p. 1120, Skalka ordinace zubního lékaře (47,82 m 2 ) s tříměsíční výpovědní lhůtou; c) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 1120, Skalka ordinace zubního lékaře (47,82 m 2 ). Za nájem: 400, Kč/m 2 / rok. a) revokuje své usnesení ze dne číslo 2/19 ze dne ; b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 131, ul. Horní za účelem rozšíření stávajících prostor prodej archiv a prodej vín, medoviny se stylovým selským starodobým posezením, založení klubu přátel vína, zřízení středověké kuchyně. Za nájem: 800, Kč/m 2 /rok; c) schvaluje stavební úpravy zamezení přístupu z 1. patra na schodiště zřízením příčky, odstraněním zazděného dveřního otvoru, úprava stávající dřevěné příčky na náklady nájemce; d) schvaluje vyklizení sklepních prostor na náklady žadatele; e) schvaluje vyklizení nebytových prostor a uskladnění zboží a materiálu do náhradních nebytových prostor na náklady Městské správy domů a bytů spol. s r. o.; f) schvaluje podání výpovědi současnému nájemci zahrady; g) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu zahrady a dvora tj. část stavební parcely KN číslo 137/1 k.ú. Prachatice. pověřuje odbor investic zajištěním pasportu stavby č. p. 674, Mateřská škola Česká ul., Prachatice. a) schvaluje ukončení nájmu v nebytových prostorách v č. p. 196, ul. Pivovarská, Prachatice s tříměsíční výpovědní lhůtou; b) schvaluje pronájem nebytových prostor v č. p. 394, ul. Za Baštou, Prachatice. Za cenu 800, Kč/m 2 /rok; c) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 196, kancelář o výměře 19,99 m 2, za cenu 500, Kč/m 2 /rok. schvaluje doplnění užšího seznamu žadatelů o bytovou náhradu pro rok 2005 dle důvodové zprávy. bere na vědomí předloženou zprávu o pilotním projektu; doporučuje zastupitelstvu města přijetí nabídky společnosti EKO KOM a. s. na uzavření smlouvy o řešení pilotního projektu na podporu dvousložkového třídění skla. souhlasí se zrušením výběrového řízení na zařízení LHO na 921 ha dle upřesněné výměry; souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování LHO na výměru 921 ha s firmou Lesní projekty a. s. po vyřešení otázky financování; ukládá odboru životního prostředí zajistit po vyřešení otázky financování uzavření smlouvy o dílo na zpracování LHO na výměru 921 ha s firmou Lesní projekty a. s. bere na vědomí koncepci XV. ročníku Slavností solné Zlaté stezky; schvaluje vstupné na Slavnosti solné Zlaté stezky pro XV. ročník ve výši 70 Kč v předprodeji a 100 Kč prodej během slavností. Pro důchodce starší 65 let, děti od 6 15 let a občané ZTP a ZPT/P 30 Kč; schvaluje výše poplatků za pronájem ploch trhovcům dle důvodové zprávy. schvaluje přidělení malé místnosti A v bytě č. 13 zvláštního určení, SNP 559, Prachatice. bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na správu a údržbu vybraných ploch veřejné zeleně v Prachaticích. bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na zajištění právnických služeb Města Prachatice a jeho městského úřadu. příloha II

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 6 (červen 2005) Starostův sloupek Zanedlouho proběhne již 15. ročník Slavností Zlaté stezky a my si opět během bohatého programu připomeneme legendární

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štít odvezli divadelníci z Jihlavy za Drahouška Annu, Štítek putuje díky čertíkovi do Českých Budějovic

Radniční list. Starostův sloupek. Štít odvezli divadelníci z Jihlavy za Drahouška Annu, Štítek putuje díky čertíkovi do Českých Budějovic V. ročník, číslo 4 (duben 2003) Starostův sloupek S přicházejícím jarem začíná období realizace mnoha úkolů, které jsme si předsevzali na rok 2003. Řídit chod města je nekonečný proces. Bylo by naivní

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009)

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Starostův sloupek Se zájmem jsem si před nedávnem přečetl hodnotící zprávu našich Kulturních a informačních služeb, která se zabývala,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Opět po roce přišel čas adventní, jehož krásným vrcholem jsou Vánoční svátky. Tyto původně náboženské svátky konané na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Cyklisté vyrazí po stopách mistra Jana Husa. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Cyklisté vyrazí po stopách mistra Jana Husa. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) Starostův sloupek Již v minulém století si naši předkové uvědomovali potenciál hor, které obklopují město Prachatice. Už jako

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Starostův sloupek V souvislosti s debatami o vstupu České republiky do Evropské unie se čím dál více dostávají do popředí zájmu nejen odborné

Více

9/2011. Oprava silnice u Mladcové. Město má podíl v řadě společností. Zlínský sport pohledem TV Nova

9/2011. Oprava silnice u Mladcové. Město má podíl v řadě společností. Zlínský sport pohledem TV Nova V budoucnu nás nebudou posuzovat podle toho, jak jsme uměli řečnit, budou nás posuzovat podle práce. Politika nás rozděluje, práce nechť nás spojí. J. A. Baťa 9/2011 Město má podíl v řadě společností 4

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014) Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014) Starostův sloupek Na posledním jednání zastupitelstva byl, mimo jiné, schválen dokument Závěrečný účet města. Je to ucelený materiál, z něhož

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více