Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Starostův sloupek Musím se přiznat všem čtenářům, že je mi velice nepříjemné, a to z mnoha důvodů, se již po několikáté vyjadřovat k situaci ohledně domu č. p. 43 na Velkém náměstí (bývalý okresní archiv, do budoucna možná knihovna, ale také úřad práce, muzeum loutek. nebo snad ještě něco jiného...?). Vývoj využití tohoto nově, podle mě vkusně a za nemalé finanční prostředky státu zrekonstruovaného domu je stále nejasný. Občané i zástupci médií se zcela logicky ptají, nejčastěji bohužel mě, proč je stále prázdný a proč se s tím něco nedělá. Dovoluji si upozornit, že se jedná o majetek českého státu, který byl dříve spravován dnes již zaniklým Okresním úřadem v Prachaticích a nyní prostřednictvím Národního muzea. Město Prachatice není majitelem, nemá žádná vlastnická práva ani povinnosti a mimo všeobecně a dlouhodobě proklamovaného přání, aby tam byla knihovna, s touto kauzou nemáme nic společného. V době rušení okresních úřadů jsme žádali převést tento dům do majetku města. Nebylo vyhověno. Požadovali jsme, aby stát prostřednictvím svých organizací využíval nemovitost pro účely, pro které byla projektována a zkolaudována, tedy jako knihovnu. Bylo rozhodnuto, že to nebude knihovna, ale muzeum loutek, nad kterým kdekdo kroutil hlavou, ale určitě tento záměr nikdo veřejně nezpochybňoval. Po dlouhé době nečinnosti jsem byl osloven ředitelem Národního muzea, zda je Město Prachatice ochotno převzít dům do svého majetku a provozovat tady městskou knihovnu. Opakuji, že to byla námi požadovaná původní varianta. Nejen já, ale všichni zastupitelé nadšeně souhlasili. Poté, kdy probíhá příprava nezbytných formalit očekávaného převzetí, se objevuje oficiální žádost ředitele Úřadu práce Prachatice, který požaduje využívat dům č. p. 43 pro výkon svých agend. Toto je velice strohý neúplný výčet některých událostí, které se odehrály za necelé poslední tři roky. Přestože mám z celé záležitosti velice špatný pocit, dávám si velký pozor na silná slova a spíše se snažím dotáhnout tento případ do nějakého konce, protože to očekávají nejen prachatičtí zastupitelé, ale hlavně široká veřejnost. Jediný, kdo asi může rozhodnout, je vláda, která ale momentálně řeší úplně jiné problémy. Respektuji, že Město Prachatice není jediné, které má na svém území nějaké zájmy nebo vykonává určité svěřené pravomoci. Přeji si dobré vztahy se státem, ale nechci nést odpovědnost za rozhodnutí, která mohou nastat, ale která budou v očích veřejnosti nevysvětlitelná. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Výstavba bytů v bývalém sídle městského úřadu začala bouráním (str. 2) PŘED- STAVUJEME: Jednatel ing. Jiří Vejvoda umí být vstřícný, ale na neplatiče si došlápne (str. 3) Na KOLOSHOW a BIKEMARATON přijede snowboarďák Jirka a Adam alias Ken (str. 4) Nepovolené podnájmy hlásí také všímaví občané (str. 5) V letním kině se bude promítat už od června (str. 6) Orientační běh znovu zkouší zapustit kořeny pod Libínem (str. 7) To tenkrát v čtyřicátom pátom slavnostní přehlídka na prachatickém náměstí. Repro snímku ze sbírek Prachatického muzea Oku amerického generála lahodily dívky v krojích Oslavy 60 let od ukončení druhé světové války se v Prachaticích uskuteční 7. května V 16 hodin je zahájí starosta města spolu se zástupcem americké ambasády, následně začne promenádní koncert Swing Bandu Tábor. V 17 hodin se zmínění představitelé zúčastní krátkého vzpomínkového aktu ve Vitějovicích, konkrétně na křižovatce u pomníku setkání tří armád. Od 19 hodin je na programu koncert Pošumavské komorní filharmonie a Pěveckého sboru jihočeských učitelek v kostele sv. Jakuba. Kulaté jubileum je jistě příležitostí nahlédnout do historie našeho města. Při pohledu zpět využijeme historické práce PhDr. Jana Olivy, který na základě dostupného písemného materiálu, soukromých zápisů, poznámek a dokladů pamětníků, rozhovorů s některými přímými účastníky událostí, tedy na základě autentických a potvrzených zpráv, zmapoval druhou světovou válku a osvobození Prachatic. Již počátkem roku 1945 bylo patrné, že dochází ke zhroucení německé fašistické moci. Nad Prachaticemi denně táhla americká bombardovací letadla zanechávající za sebou po obloze dlouhé bílé pruhy. Hlomozící desítky obrovských bombardérů se staly takřka denní potřebou. Nebylo dne, aby nehoukaly sirény, vzdálené bombardéry bylo slyšet denně, svěřili autorovi své vzpomínky bývalý předseda MěNV J. Fried, V. Stuchel a dlouholetý před i poválečný kronikář města B. Idelbek. Nenormálním se stával i provoz pošty a železnice. Pošta postupně odmítala přijímat balíky do Říše a Rakouska se zdůvodněním, že doprava je na neurčito zastavena... Počátkem dubna 1945 utvořilo několik uvědomělých prachatických Čechů revoluční národní výbor, který měl po skončení války zajistit alespoň nejzákladnější podmínky pro poválečný vývoj. Dělostřelecká palba amerických děl a tanků od Volar zesílila 5. května 1945, první dělostřelecké granáty dopadly do prostoru Libína. Ten večer jednal revoluční národní výbor s landrátem Ehehaltem o vydání města. Ovšem situace se stávala chaotickou. Celá krajina a město bylo přeplněno německým vojskem, protože německá armáda z celé písecké a českobudějovické oblasti se stahovala a ustupovala přes Vodňany, Bavorov, Strunkovice směrem na Prachatice. Po útěku německého vedení 8. května zůstali prachatičtí Němci zcela bezradní.v okolí Prachatic bylo v té době soustředěno na pět tisíc uprchlíků, v lazaretech hodně raněných a mezi nimi se ukrylo asi 200 SSmanů. Ve škole ve Vodňanské ulici zůstával ozbrojený oddíl Arbeitsdienstu. Po příjezdu velitele partyzánských jednotek plukovníka Josefa Suchardy byl i tento oddíl odzbrojen. Téměř všichni předáci NSDAP prchli z města. Tohoto dne vystoupil revoluční národní výbor a v přízemí bytu u Soumarů ve Vodňanské ulici zřídil svoji kancelář. Objevily se první československé vlajky, vůbec první v bývalé české kolonii na čp Dne 9. května odpoledne sestoupil plukovník Sucharda na schody okresního úřadu, kde promluvil k hloučku přítomných Čechů, že Prachatice jsou osvobozeny z nacistické nadvlády a prohlásil jménem československé vlády starostou města předsedu revolučního národního výboru Václava Piláta. Německý starosta Watzlawick byl jako nacistický předák zatčen. V průběhu 9. května a dalších dní obsadila americká armáda nejen Prachatice, ale i další obce a městečka v okolí. O den později předal německý přednosta Kaufenstein železniční stanici českému kolegovi Františku Váňovi z Protivína. Bojovali jsme v této válce v západní Evropě a to vítězně a zničili jsme dle rozkazu německou vládu, která byla vybudována na špatných zásadách. Tyto špatné zásady německého národa musely vést k válce. Vím přesně, že naše vláda stále ještě teď stojí před těžkým úkolem, aby napravila, co bylo příčinou této války. Chci vás však ubezpečit, že naše vláda je připravena vší svou mocí s vaší vládou toto upraviti a odstraniti Mile mne na této slavnosti překvapila účast vašich dívek v krojích, jejichž barvy tolik lahodí oku, pronesl brigádní generál americké armády Harlan N. Hardness u příležitosti slavnosti na počest osvobození Prachatic na náměstí 24. června Fragmenty z práce Dr. Jana Olivy s uctivým poděkováním vybral Václav Malina

2 Pro zajištění čištění odpadních vod z města Prachatice byla původní čistírna odpadních vod z roku 1964 v roce 1998 zrekonstruována a dosahovala s rezervou projektované parametry. Při povodních v srpnu 2002 došlo k poškození prvního filtračního stupně. Byly provedeny nutné opravy, avšak z hlediska trvalého chodu bylo zřejmé, že je nezbytné provést zásadní obnovu poškozeného prvního stupně biologického čištění. Po dokončení akce bude čistírna odpadních vod (ČOV) dosahovat vyšší účinnosti dle požadavků nové legislativy, zvláště pak hodnot dusíku. Akce představuje především vybudování vlastních aktivačních nádrží, čerpací stanice, kogenerační jednotky, propojovacího potrubí, dmychárny, komunikací a zpevněných ploch a demolice stávajícího biofiltru. Práce probíhají za plného provozu ČOV s tím, že zařízení dosahuje v průběhu realizace stávajícího stupně čištění odpadních vod. V loňském roce proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a nejvýhodnější nabídku předložila akciová společnost HOCHTIEF VSB. Na realizaci, jejíž cena představuje částku téměř 40 milionů korun, získalo Město Prachatice dotaci z ministerstva zemědělství ve výši 23,4 milionu korun. Dodavatelská firma začala stavbu přípravou pláně a výkopem stavební jámy pro aktivační nádrže. Z důvodu přítomnosti podzemní vody jsou vybudovány čerpací studny a voda je nepřetržitě odčerpávána. Po zkoušce únosnosti hutněného podsypu byla zahájena betonáž podkladových betonů. V současné době se provádí v souladu s harmonogramem prací betonáž dna aktivačních nádrží z vodostavebního železobetonu (viz snímek ze 13. dubna 2005). Termín dokončení stavebních prací a montáže technologie včetně zprovoznění je 30. listopad Ukončení zkušebního provozu se předpokládá ke 30. listopadu Jindřich Daniel, odbor investic MěÚ květen 2005 Radniční list Práce na obnově a doplnění čistírny odpadních vod jsou v plném proudu Výstavba bytů v bývalém sídle městského úřadu začala bouráním V lednu letošního roku zahájilo Město Prachatice rekonstrukci domu čp. 103 v Husově ulici. Jedná se o budovu, která do poloviny roku 2003 sloužila jako sídlo Městského úřadu Prachatice. V roce 2004 byla vypracována projektová dokumentace, která řešila zřízení 10 nových bytových jednotek a nebytových prostor v tomto domě. Dokumentace vycházela z podmínek Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., které upravují rozsah a podmínky poskytování dotací obcím z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na podporu výstavby nájemních bytů. Z tohoto důvodu je v obytných podlažích navrženo osm dotovaných bytů sedm s celkovou podlahovou plochou do 60 m 2, jeden s celkovou podlahovou plochou do 80m2 a dva nedotované byty o podlahové ploše 80 m 2 a 140 m 2. V přízemí jsou navrženy dva nebytové prostory a část příslušenství bytů. V podzemním podlaží jsou situovány sklepní kóje. V únoru 2004 podalo Město Prachatice žádost o dotaci z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, která byla poskytnuta Městu Prachatice letos v lednu ve výši 4,40 milionu korun na výstavbu osmi bytů, které splňují podmínky pro poskytnutí dotace. Oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví každé dva roky vyhlašuje soutěž a přehlídku stavebních realizací v jižních Čechách. V letošním roce byly hodnoceny realizace z let 2002 až 2004 a přihlášeno bylo 80 staveb. Naše město bylo reprezentováno třemi realizacemi rekonstrukce fasády na Nové radnici, opravami hradebních zdí (u obou investorem Město Prachatice) a hotel Albatros ve Vodňanské ulici (investor Jiří Konečný) a vedlo si velmi úspěšně. Zvláštní Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce domu proběhlo v květnu Na základě výsledku byla vybrána jako zhotovitel prachatická stavební firma LUBRYCO spol. s r. o. s nabídkovou cenou 13,5 milionu korun. Vzhledem k tomu, že dotace byla přidělena až v lednu 2005, byly stavební práce na rekonstrukci zahájeny po přidělení této dotace a nikoli v září 2004, jak bylo původně plánováno. Do současné doby byly dokončeny bourací práce a částečně odstraněna původní střešní krytina. Provádějí se tesařské úpravy krovu, osazování střešních oken, pokládka nové střešní krytiny a montáž konstrukce podlah v podkroví. Při bourání příček a otlučení vnitřních omítek bylo zjištěno nedostatečné uložení nosných prvků části stropů. Z toho důvodu se zahájily práce na jejich podchycení ocelovými válcovanými profily. V podzemním podlaží byly provedeny odkopávky a lokální podezdívání základů. Termín dokončení rekonstrukce je stanoven na konec října letošního roku. Jan Křiváček, odbor investic MěÚ Nová radnice i Albatros získaly ocenění v soutěži Presta Do Prachatic přijede po kolejích Kinematovlak Ve středu 11. května 2005 přijede do Prachatic speciálně upravené kino na kolejích, Kinematovlak. Tento vlak je společným projektem Českých drah a 45. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně, který se uskuteční od do Pojízdný klimatizovaný kinosál Českých drah má kapacitu 35 míst. Od 8 do 14 hodin je dopolední promítání krátkých dětských filmů a večerníčků rezervováno pro školy, od 14 do 17 hodin bude mít do Kinematovlaku přístup široká veřejnost. Kromě hlavního promítacího vagónu je vlak doplněn ještě o doprovodný Jednou větou o novém předsedovi bytové komise ocenění poroty získala rekonstrukce Nové radnice a česné uznání komplex hotelu Albatros. U Nové radnice porota ocenila investorský počin v oboru stavebně restaurátorských realizací, který vhodným a důstojným provedením zhodnocuje práci předchozích generací. U hotelu Albatros komplexní řešení víceúčelového společenského zařízení a dobré dispoziční řešení ve svažitém terénu, nápaditý interiér i kvalitní realizaci. S přihlášenými stavbami i celkovým vyhodnocením soutěže se budou moci občané i návštěvníci našeho města seznámit ve vstupní hale divadla od 29. června do 8. července (vh) výstavní a salónní vůz. V doprovodném voze bude výstava vítězných soutěžních prací výtvarné soutěže Po kolejích s Večerníčkem do Zlína. Ve výstavním voze bude instalována zajímavá expozice historie a budoucnosti železnice. Návštěvníci Kinematovlaku se mohou těšit nejenom na promítání filmů, ale také na zajímavý doprovodný program. Jako atrakci pořadatelé nabídnou šlapací kolo na kolejích a spoustu zajímavých informací na stánku Stifterova pošumavského železničního spolku. Přesné termíny příjezdů vlaku do jednotlivých měst, program a další aktuální informace naleznete na Ivana Fodorová Novým členem a současně předsedou bytové komise se na základě usnesení rady města stal Ing. Jan Beran, který v této funkci nahradil současného místostarostu města Václava Rosu. (kap) strana druhá

3 Ministerští úředníci čelili otázkám ředitelů základních škol Ve škole v přírodě Dárek Dobrá Voda dva dny debatovali ředitelé základních škol z Prachaticka o současné situaci ve školství. V pátek 15. dubna mezi ně přijeli ministerští úředníci, aby jim předali aktuální informace. Ovšem ani náměstek ministryně školství Jaroslav Müllner jejich úvahy nevyjasnil. Kupříkladu ředitel Základní školy z Volar Jaroslav Šiman se zeptal, kde má vzít peníze na zaplacení přesčasů učitelů, které vzniknou třeba kvůli neočekávanému suplování za nemocné kolegy. Dočkal se odpovědi, že má někoho poslat do třídy vykonávat dozor, neboť v tomto případě se nejedená o přesčasovou práci. Nad výchovně vzdělávacím působením takového přístupu pak většina ředitelů jen nevěřícně zamrkala, a to včetně tria ředitelek základních škol z Prachatic (na snímku zleva K. Kratochvílová, E. Popielová a H. Weissová). Text a foto Václav Malina PŘEDSTAVUJEME: Jednatel umí být vstřícný, ale na neplatiče si došlápne Ing. Jiří Vejvoda jednatel společnosti Městská správa domů a bytů Datum narození: 29. března 1971 v Prachaticích Rodinný stav: ženatý Děti: dcera Eliška (7 let), syn Jiří (3 roky) Dosažené vzdělání: Základní škola Zlatá stezka Prachatice (ukončena v r. 1985), Gymnázium Prachatice (maturita v r. 1989), Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta, obor fytotechnický, specializace Genové inženýrství a šlechtění rostlin (státní zkouška v r. 1994) Dosavadní kariéra: doktorand na katedře pícninářství Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity ( ), informatik, správce sítě Komerční banka a. s., pobočka Prachatice ( ), informatik, správce sítě Úřad práce v Prachaticích ( ), informatik, správce sítě Městský úřad Prachatice ( ), od 1. listopadu 2004 jednatel Městské správy domů a bytů s. r. o. Prachatice Koníčky: Především sport aktivně se věnuje stolnímu tenisu, rekreačně tenisu, cyklistice a lyžování. Rád poslouchá rock, v poslední době začíná objevovat jazz a vážnou hudbu. Na současný post jste nastoupil po zesnulém předchůdci Pavlu Zikmundovi. Máte pocit, že jste si s vašimi podřízenými vzájemně usnadnili neočekávanou situaci? Vstřícností, ochotou... Já i moji podřízení jsme můj nástup do funkce jednatele společnosti zvládli bez větších problémů. Velkou výhodou pro nás všechny bylo, že jsme se navzájem již znali. Více než rok jsem totiž z pozice informatika městského úřadu pomáhal zaměstnancům Městské správy domů a bytů s počítačovým a programovým vybavením. Správce počítačové sítě na městském úřadě jistě bylo klidnější zaměstnání. Jak zvládáte dennodenní dohady s nájemníky? Práce správce počítačové sítě a správce bytového fondu má mnoho společného. Počítače a jejich sítě každý den generují nestandardní situace a problémy, které se mnohdy musí řešit v součinnosti s jejich uživateli. Stejně tak se nyní snažím, ve spolupráci s mými podřízenými, řešit aktuální potřeby nájemníků. V tomto týdnu (pozn. rozhovor vznikl v první dekádě dubna) přichází každý den několik nájemníků reklamovat vyúčtování služeb. Někteří přicházejí takříkajíc nažhavení a je na nás zvládnout i poněkud emotivní klienty a rozhovory s nimi. Nájemníkům se například obtížně vysvětluje na složitých technických výpočtech založený způsob poměrového měření a rozúčtování tepla. Chodí k nám také dlužníci ve snaze sepsat dohodu ohledně splacení dlužné částky. Většinou jim vycházíme vstříc, pokud dluhy nejsou příliš vysoké. Mám možnost do výše 100 tisíc korun sepsat s nimi splátkový kalendář a splatnost stanovit nejdéle na 18 měsíců. Vše ostatní musí schvalovat zastupitelé. V případě velkých dluhů se bohužel stává, že splátky vycházejí na pět šest tisíc korun za měsíc, a takové peníze nejsou schopni platit. Co byste nespokojeným nájemníkům doporučil, než vykročí do kanceláří vaší společnosti? Především jasně a bez emocí formulovat, s čím přicházejí, aby si přesně připravili, co chtějí. Pokud jim jde o nesrovnalosti v platbách a oni si myslí, že nedluží tolik, kolik jsme jim vyčíslili, tak aby se dostavili s výpisem z účtu z banky nebo s dokladem o zaplacené složence. Pak není problém vše v naší účtárně vyhledat a záležitost vysvětlit. Nájemník by měl odcházet, když ne spokojený, tak určitě s pocitem, že jsme ho nepodvedli. Stěžují si na vás v opačných případech? Občas si stěžují ještě předtím, než se vůbec pokusí zjistit, zda máme pravdu. Než by za námi přišli, hned píšou na úřad nejlépe rovnou panu starostovi. Přitom pan starosta se následně se žádostí o vysvětlení a vyřešení problému obrátí na mne. Při takovém postupu tedy jen odsunou řešení problému o týden či 14 dní, což je opravdu zbytečné. Jak hodnotíte stav bytového fondu v Prachaticích? Bytový fond je určitě podinvestovaný. Zasloužil by si větší přísun peněz do údržby a do různých rekonstrukcí, ale jsme limitovaní penězi, které vybereme na nájemném. Ročně vybereme za byty i nebyty necelých 30 milionů korun. Podstatná část zhruba 20 milionů korun se vrací přímo do údržby bytového fondu, do rekonstrukcí, do oprav. Zbytek tvoří splátky úvěrů na rekonstrukci bytových domů v bývalých kasárnách (II. a III. etapa), splátky úvěrů na zateplení panelových domů, náklady na provoz naší společnosti a daň z příjmu z hospodářské činnosti. S probíhající privatizací bytového fondu Město Prachatice přichází o nejvíce podinvestované domy. Díky tomu předpokládám, že stav domů v majetku města se bude nadále již jen zlepšovat. V blízké době očekávám, že vláda přistoupí k postupnému uvolňování regulovaného nájemného. To nám umožní v následujících letech vybrat vyšší sumy z nájemného a také více peněz vracet do údržby. Zlepšuje se platební morálka dlužníků nájemného? Určitě se nezlepšuje, zůstává přinejmenším stejná, ne li horší. Nezaplacené částky dosahují každý měsíc přibližně 300 tisíc korun. Dlužníci jsou prakticky pořád stejní. Je to skupina nájemníků, kteří dluží neustále. Možná se zlepšení projeví v letošním roce, kdy opravdu důsledně využíváme všech možností občanského zákoníku a prostřednictvím soudu vypovídáme nájemní smlouvy všem, kteří splní zákonné náležitosti. Procházíme seznamy dlužníků, zpracováváme ve spolupráci s městským úřadem zprávy do rady města a ta následně schvaluje podání žalob k soudu. V dubnu a začátkem května dojde u dalších tří nájemníků k vystěhováním do tzv. holobytů a do mobilních buněk v Nádražní ulici. Dluhy za rok 2004 bez penále činí zhruba jeden milion korun. Částka průběžně klesá, ale nové dluhy narůstají je to takový nekonečný příběh. Mojí prioritou je se s tím vypořádat, což je v současných právních podmínkách těžké, zvláště když někteří nájemníci zneužívají legislativních nedokonalostí. Staré dluhy za rok 2003 a roky předchozí jsou zhruba dva miliony, takže celkem činí dluhy na nájemném z bytů kolem tří milionů korun bez penále. Dokud dlužník nedoplatí poslední korunu, penále mu stále nabíhá. Když dlužník přijde, sepíše splátkový kalendář a opravdu jej splní a zaplatí celý dluh, může počítat s nějakým vstřícným přístupem? Zaplatí li celý dluh, dnem podepsání splátkového kalendáře se zastavuje počítání penále. To by mohla být motivace pro neplatiče, aby se k dluhům postavili čelem. Ne každý se zadluží kvůli svojí nedbalosti, mohou nastat objektivní příčiny, třeba ztráta zaměstnání. Na druhé straně nehodláme poslouchat pohádky o tíživé situaci chronických lajdáků a neplatičů. Když vidím vstřícný přístup a opravdovou snahu se s dluhy vypořádat, je v mojí pravomoci odpuštění části penále. V květnu dostanou nájemníci složenku na úhradu čistého nájemného i složenku s přeplatky za vyúčtování za loňský rok. Je v tom záměr? Nájemníci jistě vědí o změně úhrad nájemného, protože dostali domů dodatky ke smlouvám. Změna systému souvisí právě s evidencí neplatičů a snadnějším vymáháním dluhů. Budeme vědět o měsíc dříve, že někdo dluží. Pro nájemníky to znamená, že v měsíci květnu budou muset uhradit čisté nájemné za dva měsíce za duben podle starých pravidel a za květen podle nových.uvědomujeme si, že tato změna v úhradách nájemného může být pro některé nájemníky finančně náročná. Proto bylo pro tuto změnu zvoleno období vyúčtování služeb, kdy vzniklé přeplatky mohou kompenzovat platbu dvojího čistého nájemného v měsíci květnu. Opakuji, že složenkou budou platit jen čisté nájemné a připomínám, že nájemníci, kteří by se platbou dvojího čistého nájemného dostali do finanční tísně, že se mohou osobně dostavit do sídla naší společnosti v ulici Za Baštou 394, kde s nimi individuálně dohodneme způsob hrazení. Vyptával se Václav Malina strana třetí květen 2005

4 květen 2005 Radniční list Na KOLOSHOW a BIKEMARATÓN přijede snowboarďák Jirka a Adam alias Ken Ani se tomu nechce věřit, ale KOLOSHOW je deset let. Prachatický svátek všeho s koly zve na oslavu svých kulatých narozenin 7. května K této oslavě se přidá slavnostní zahájení cyklistické sezóny, které okoření biketrialová exhibice a hlavně autogramiáda snowborďáka Jirky Mádla, který si přiveze kamaráda ze Superstar Adama Vojtěcha. Toto vše se odehraje na Velkém náměstí. V areálu Tatranu si budou moci děti změřit síly na svých dvoukolových miláčcích, a to nejen na kolech jeden ze závodů bude připraven také pro vyznavače jízdy na koloběžce. Děti si sem mohou přijít vyzkoušet znalosti silničního provozu a po loňské možnosti získání Průkazu cyklisty se opět ve spolupráci s Policií ČR mohou tentokrát pokusit získat diplom Malého ochránce zákona. Ten lze získat po úspěšném absolvování Malé policejní abecedy se zaměřením na silniční provoz. Všichni si jistě rádi prohlédnou výstavku historických kol, která se letos zaměří na kola, která se proháněla po silnicích ve letech minulého století. Ani letos nebudou v rámci cyklistického svátku ošizeni příznivci vytrvalostní jízdy s kolem na tlustých pláštích. Bikemaratón zůstal věrný tradici a připravil si pro své příznivce trasu v novém hávu. Letos přišla na řadu trasa dlouhá, která zavítá až na Sněžnou. Asi nejvýraznějším zásahem, který letošní dlouhá trasa zaznamenala, je vypuštění sjezdu po hřebenovce. Případní zájemci o maratón si mohou vybrat ze dvou již zmíněných tras. Po startu v a v hodin budou mít možnost změřit své síly hlavně sami se sebou, protože letošní zima byla dlouhá a velice ztuha se polykaly objemové kilometry. První závodník z krátké trasy přijede do cíle před 12. hodinou a z dlouhé pak přibližně ve Ještě předtím budou vyhlášeny výsledky dětských závodů. Na 16. hodinu je předběžně naplánováno slavnostní vyhlášení maratónů a po něm tombola losování startovních čísel. V průběhu celého odpoledne pak budou moci všichni sledovat například umění borců na freestylových kolech či skaterbordech. V odpoledních hodinách proběhne i rozhovor s Jirkou Mádlem a Adamem Vojtěchem, do kterého může každý přispět nějakým dotazem. Opět budou připraveny i dovednostní soutěže, mezi kterými nebude chybět úspěšně zavedené šplhání po přepravkách od piva k oblakům. Podrobnosti k oběma akcím lze získat ve SPORTSHOPU v Neumanově ulici 161 v Prachaticích, kde se lze i předem přihlásit k maratónským závodům. Další informace lze nalézt také na bikemaraton.zde.cz, na plakátech a v médiích. Závěrem snad jen zbývá popřát účastníkům toleranci od všech, kterým můžou obě akce jakkoliv ztrpčit život, například dopravním omezením a minimum těch, kteří ve své malosti raději ničí snahu ostatních, než by se pokusili něco sami vytvořit. Nesmím zapomenout poděkovat všem, kteří se jakkoliv na těchto akcích podílejí. Děkuji! Za tým pořadatelů Tomáš Novák Vedení euroregionu Šumava podpořilo vydání propagačních materiálů Agentura Czechtourism zařadila celý okres Prachatice stejně jako okresy Klatovy, Domažlice a Český Krumlov do turistického regionu Šumava. Z tohoto důvodu rozhodlo a podpořilo vedení euroregionu Šumava vydání společných propagačních materiálů. V plánu je vydání propagačního materiálu o cyklostezkách na Šumavě, celkem bude vydáno 135 tisíc kusů map, dále publikace s názvem Šumava Český les highlights z regionu. Na celobarevných listech budou prezentovány nejzajímavější turistické cíle regionu Šumava podle zmíněných okresů. Ruku v ruce s tím bude vydán prospekt o významných naučných stezkách opět ve vytyčeném prostoru zelené střechy Evropy. Jako poslední budou vydány image desky Šumava Český les, do kterých budou vkládány prospekty regionu Šumava. Všechny zmíněné zamýšlené propagační materiály budou přeložené do anglického a německého jazyka. Mgr. Růžena Štemberková Dostavba řadových garáží v ulici Pod Hradbami může začít V ulici Pod Hradbami vznikne do roka dalších osm řadových garáží. Stavba bude navazovat na stávající garáže realizované v roce 2004 a bude respektovat jejich architektonické řešení. Stání budou vestavěna do terénního zlomu s pochozí zelenou střechou, přičemž čelní zeď směrem do ulice Pod Hradbami bude provedena Úpravna vody začne po rekonstrukci dodávat kvalitní vodu Stále častěji se objevují dotazy občanů města týkající se využití úpravny vody na Husinecké přehradě. V současné době probíhá rekonstrukce tohoto zařízení, jehož vlastníkem a tudíž i investorem projektu je Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice. Smyslem rekonstrukce je zajištění náhradního zdroje pitné vody pro město Prachatice ve stálé celoroční kvalitě. Stavba byla zahájena v prosinci minulého roku, na základě výběrového řízení byla jako generální dodavatel vybrána firma AQUASTYL Prostějov, dodavatelem stavební části je firma HOCHTIEF České Budějovice. Rozpočtové náklady akce činí 23 miliony korun. Z technického hlediska projekt zahrnuje přestavbu pískových filtrů na filtry s aktivním uhlím, instalaci tlakových filtrů, ozonizaci, rekonstrukci chemického hospodářství, kalového hospodářství, výměnu čerpadel v jímacím objektu, výměnu čerpadel II. stupně včetně rekonstrukce celého strojního zařízení v nerezovém provedení, nezbytné stavební úpravy a vybudování domovní čistírny odpadních vod. Ukončení vlastní rekonstrukce úpravny je plánováno na listopad Poté bude po dobu jednoho roku následovat zkušební provoz zařízení. Dodávka vody do rozvodné sítě započne bezprostředně po zahájení zkušebního provozu ve vazbě na zapracovaní technologického systému úpravy vody. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Také Pracovní sobota pomůže hospici Sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna uspořádá pod záštitou Města Prachatice v sobotu 4. června od 15 do 21 hodin kulturní, žánrově pestrý program s vystoupením pěti kapel a divadelního souboru. V prachatickém letním kině zahrají Vodáci (country), Starošumavská kapela (dechovka), Beltina (ZUŠ Prachatice), Pracovní sobota (rock), Ucházím (rock). Jako host vystoupí Divadlo Pod čarou Písek s písněmi proloženými recitací Villon v písni. Pro návštěvníky bude přichystána tombola, dětský koutek se soutěží v malování i občerstvení. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na prachatický hospic. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v Hotelu Park. (red) ze sbíraného spárovaného kamene. Vlastní garáže o vnitřních rozměrech 6 2,75 metru budou dokončeny na základě smlouvy o smlouvě budoucí do konce března Vzhledem k současné rekonstrukci chodníku v Družstevní ulici bude možno zahájit výstavbu ve II. čtvrtletí tohoto roku. Bc. J. Markytán, odbor investic MěÚ Realizací opravy komunikace Pod Hradbami došlo ke zrušení málo frekventovaného chodníku a rozšíření komunikace tak, že bude umožněn bezproblémový obousměrný provoz vozidel a podélné parkování vozidel v dotčené lokalitě. Plocha zeleně zůstane zachována. Dokončení akce je plánováno na počátek května. Rozpočtové náklady činí 450 tisíc korun včetně DPH. (jam), foto Václav Malina Chcete se podívat jak pokračuje stavba? Valná hromada Sdružení sv. J. N. Neumanna v Prachaticích se koná 6. května 2005 v aule gymnázia. Od 13 hodin bude probíhat Den otevřených dveří, kdy bude možnost prohlédnout si objekt nově budovaného hospice. (RH+) strana čtvrtá

5 Neodkládejte výměnu občanských průkazů I pro občany města Prachatice platí novela zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ukládající postupnou výměnu všech občanských průkazů, které jsou bez strojově čitelných údajů, tzn. nelze je identifikovat prostřednictvím výpočetní techniky. Důvodem je především sjednocení kontroly prokazující totožnost osob v rámci Evropské unie. Tato povinnost se vztahuje i na občany, kteří v dokladech mají uvedeno, že jejich platnost je neomezená. Pro výměnu občanských průkazů je stanoven následující harmonogram: u občanských průkazů vydaných do 31. prosince 1994 musí být provedena výměna nejpozději do 31. prosince 2005 do 31. prosince 1996 musí být provedena výměna nejpozději do 31. prosince 2006 do 31. prosince 1998 musí být provedena výměna nejpozději do 31. prosince 2007 do 31. prosince 2003 musí být provedena výměna nejpozději do 31. prosince 2008 Průkazy budou vyměňovány bezplatně na základě předložení původního občanského průkazu, písemné žádosti a jedné fotografie splňující normové parametry. Na Městském úřadu Prachatice tuto agendu zajišťuje odbor vnitřních věcí. Vystavení nového průkazu, zajišťovaného prostřednictvím centrálního tisku v Praze, lze očekávat v termínu do třiceti dnů. Vzhledem k tomu lze občanům doporučit, aby vyřizování této záležitosti neodkládali na samotný závěr roku. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Nepovolené podnájmy hlásí také všímaví občané Město Prachatice podává návrhy na zrušení nájmu bytu nejen z důvodu neplacení nájemného, ale i z dalších zákonem stanovených důvodů. Jedná se zejména o nepovolené, tzv. černé podnájmy, tedy přenechání bytu do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Informace o těchto nepovolených podnájmech získává Město Prachatice jako pronajímatel bytů vlastní kontrolní činností pracovníků na úseku bytového hospodářství, dále prostřednictvím správce bytového fondu, ale také prostřednictvím všímavých občanů. Ne všechny řešené případy končí u soudu, neboť někteří nájemníci si jsou vědomi svého nezákonného jednání a obrátí se na pronajímatele se žádostí o dohodu, aby se uvedená záležitost vyřešila mimosoudně. V těchto případech dojde k uzavření dohody o zániku nájmu bytu a jeho vrácení zpět pronajímateli. Nájemce tím ušetří jednak nepříznivou popularitu, jednak čas strávený u soudního jednání a zejména vysoké soudní poplatky. V případech, kde dohoda není možná, jsou návrhy na soudní výpovědi předkládány k odsouhlasení radě města a následně je podána žaloba o přivolení k výpovědi z nájmu bytu. V poslední době Město Prachatice takto řešilo nebo řeší nejméně 15 případů, soud již u některých rozhodl o přivolení k výpovědi z nájmu bytu bez náhrady, další jsou v řízení. Bc. Ivana Jeřábková Soutěž Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov vstupuje do třetího ročníku Město Prachatice zve ke spolupráci na zvelebení prostředí ve městě všechny občany bez rozdílu věku a vyhlašuje pro ně III. ročník soutěže Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov. Kategorie: I. Nejhezčí okno II. Nejhezčí balkon III. Nejhezčí zahrádka, předzahrádka Termín: 1. červen 30. září 2005 Přihlaste do soutěže své okno, balkon, zahrádku, předzahrádku, které jsou ozdobeny zelení a květinami. Do této soutěže se mohou zapojit i podnikatelé, kteří vyzdobí svou výlohu nebo předzahrádku. Odborná komise výzdobu vyfotografuje a vyhodnotí. V letošním roce se příznivci motorek musí smířit s tím, že se neuskuteční tradiční akce - Motosprint. Hlavním důvodem je špatný technický stav vozovky u Žernovic ve směru z Prachatic do Vitějovic. Náhradní úsek Zastupitelé města na svém zasedání 17. března 2005 schválili Strategický plán rozvoje města Prachatic pro období , který stanovuje základní principy a záměry pro rozvoj města v následujícím období. Vzhledem k rozsahu předmětného materiálu může tento příspěvek občanům města poskytnout pouze základní informace. Plné znění strategického plánu je možné nalézt na webových stránkách města (). V tištěné podobě je k dispozici na městském úřadu v kanceláři starosty, odboru stavebně správním a regionálního rozvoje či u tajemníka. Struktura plánu rozvoje: Ve strategické vizi byl definován úkol vytvořit městu Prachatice image: malebného města na Zlaté stezce s bohatou historií a památkami zasazeného do neporušené přírody předhůří Národního parku Šumava klidného bezpečného menšího města, přívětivého k turistům s širokým spektrem kvalitních služeb města komunikujícího se všemi složkami svých obyvatel města s nabídkou perspektivního zaměstnání, přiměřenou nabídkou kvalitních vzdělávacích služeb, kvalitního bydlení i volnočasových aktivit přirozeného centra regionu (obce s rozšířenou působností) K dosažení strategické vize mají směřovat následující dílčí strategické cíle: učinit město, které je součástí kulturního a přírodního bohatství Jihočeského kraje, přitažlivé pro turisty. Motosprint letos nebude Přihlásit se můžete telefonicky na čísle u Marty Zifčákové, případně mailem v přihlášce uveďte jméno, adresu, telefon, kategorii, do které se hlásíte a uveďte nejvhodnější dobu, kdy může hodnotitelská komise vyfotografovat vaší květinovou výzdobu. Oceněni budou tři nejlepší v každé kategorii, z vybraných fotografií bude uspořádána výstava. Zveme občany města na slavnostní zahájení soutěže, které se bude konat 1. června na arkádách Staré radnice od 15 hodin. Zahájení III. ročníku soutěže Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov obohatí kulturní vystoupení a přednáška pana Davida Ryšánka o tom, jak správně osazovat truhlíky, jak postupovat při výběru květin a dřevin na osazování zahrad. Marta Zifčáková, odbor životního prostředí organizátorům v okolí Prachatic nepodařilo najít, nicméně v případě rekonstrukce stávající komunikace počítají s obnovením této motorkářské události. (ruš) Kontrolní vážení ukázalo, že značná část nákladních automobilů jezdí přetížená Odklonu do areálu Správy a údržby silnic v Prachaticích se dočkali řidiči vnitrostátní nákladní přepravy. Šéf prachatického dopravního inspektorátu Martin Grožaj konstatoval, že již výsledek během první hodiny potvrdil zarážející skutečnost. Za další tři hodiny sečetl hříšníky takto: ze 12 nákladních vozidel byla rovná polovina naložená nad povolenou hranici. (vam) Strategický plán rozvoje města Prachatic pro období podporou podnikání vytvářet podmínky pro hospodářský růst města zachovat kvalitní životního prostředí zvyšovat životní úroveň a kvalitu života obyvatel města podporovat činnost vzdělávacích institucí Konkrétní úkoly stanovené k naplnění výše uvedených cílů jsou rozčleněny do následujících problémových okruhů: A. Technická infrastruktura B. Komunikující město C. Kulturní dědictví, cestovní ruch a využití volného času D. Rozvoj podnikání E. Bydlení F. Životní prostředí G. Rozvoj vzdělání Nezbytnou součástí strategického plánu je i kontrolní systém jeho naplňování. Zastupitelé uložili Radě města Prachatice zajistit realizaci strategického plánu prostřednictvím tajemníka, příslušných odborů MěÚ či městem zřizovaných organizací. Za tímto účelem odbor stavebně správní a regionálního rozvoje vypracuje každý rok ve spolupráci s tajemníkem návrh Realizace strategického plánu na příslušný kalendářní rok a předloží jej radě města a následně zastupitelstvu ke schválení. Současně bude vždy předloženo vyhodnocení Realizace strategického plánu za rok minulý. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ strana pátá květen 2005

6 Program regenerace 2005: Vylepšení se dočká Rumpálův dům i hradby Stejně jako v minulých letech i letos získaly Prachatice příspěvek na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. Konkrétní rozdělení přislíbených 2,18 milionu korun prosoukromé i městské památky schválilo zastupitelstvo 20. dubna Návrh odboru stavebně správního a regionálního rozvoje po předchozím projednání v Radě města předpokládá zhruba 600 tisíc korun z programu rozdělit mezi soukromé vlastníky. Příspěvek bude směřovat na opravu a restaurování fasády Rumpálova domu (vlastník pí. Ládová, firma DOZER), neboť na některých místech hrozí odpadnutí sgrafitových omítek. Další příspěvek směřuje na obnovu renesančních omítek uvnitř domu čp. 49, který vlastní p. Jiroušek. Komplikovanou opravu oken v domě čp. 29 bude provádět p. Polák okna ve špatném stavu se musí opravit tak, aby nedošlo k poškození cenné sgrafitové fasády a zvýšené nároky jsou kladeny i na tvar těchto oken. Proto i tato realizace bude podpořena. Poslední příspěvek směřuje na ošetření kůru v kostele sv. Jakuba, který je napaden červotočem a je nutná jeho urychlená likvidace, aby nedošlo k rozšíření do ostatních částí kostela. Soukromí vlastníci navíc k příspěvku z Programu regenerace dostanou příspěvek z městské pokladny ve výši 10 % nákladů. Zbývající prostředky z programu regenerace užije město především na realizaci další etapy opravy Nové radnice. Jedná se o opravu části fasády do Klášterní uličky a realizaci bezbariérového vstupu rovněž z Klášterní uličky. Dále se počítá s pokračováním opravy hradeb (v úseku Dolní brána bašta Helvít) a řešením vlhkosti v Dolní bráně. Dostane se i na střechu čp. 65, jejíž stav podstatným způsobem zhoršila letošní zima. Ing. Vladimír Hrabák V letním kině se bude promítat už od června Kulturní a informační služby města (KIS) jako provozovatel obou kin ve městě (kinokavárny i letního) chystají změnu, kterou jistě diváci uvítají. Dopřeje li nám to počasí, bude provoz letního kina rozšířen i na měsíc červen, takže promítání v letním kině by začalo již ve čtvrtek 2. června, a to americkým filmem režiséra Toda Williamse Dveře v podlaze natočeným podle novely J. Irvinga Rok vdovou s Jeffem Bridgesem a Kim Bessinger v hlavních rolích. V dalších červnových čtvrtcích pak nabídneme americký thriller Skládačka, komedii Slečna drsňák 2: Ještě drsnější, film Božská Julie oceněný Zlatým glóbem za ženský herecký výkon a český film režiséra Filipa Renče Román pro ženy, oznámila ředitelka KIS Alena Vandlíčková. Podle sledované tříleté statistiky je v měsíci červnu nejslabší návštěvnost při promítání filmů v kinokavárně hotelu Park. Naší snahou je návštěvnost filmových představení stále zvyšovat. Ze statistických přehledů vyplývá, že průměrná návštěva v letním kině je dvoj až trojnásobná, a proto promítání v letním kině od června může mít své opodstatnění. V tomto období je nejstálejší počasí a je předpoklad vyšší návštěvnosti, a tím pochopitelně i vyšších příjmů, doplnila vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Růžena Štemberková. (vam) Přehlídce dominovalo Rádobydivadlo Klapý, jedna cena zůstala doma Diváci, kteří fandí amatérskému divadlu, si jistě při letošním 33. Štítu užili. Nabídka jak titulů, tak souborů byla opravdu kvalitní. Po šest večerů se na prknech, která znamenají svět, představili buď bývalí vítězové jednotlivých ročníků Štítu anebo účastníci nejvyšší amatérské divadelní Mekky Jiráskova Hronova. Škoda, že se místní Šumavský ochotnický spolek nemohl přehlídky zúčastnit jako soutěžící, protože předseda odborné poroty Jaromír Hruška je zároveň režisérem jejich úspěšné hry Don Juan. Střet zájmů byl jasný, a tak zvítězil zdravý rozum. Barvy Prachatic ale hájil mládežnický spolek DUTAM při SPgŠ a VOŠS se hrou V melounovém cukru. Jeho režisérka Marcela Haspeklová si odnesla cenu za výtvarné ztvárnění inscenace. Letos porota neudělila cenu za mužský herecký výkon, ale využila svého práva a udělila cenu poroty. Tu si odvezlo Divadlo Pod čarou Písek za mimořádně kvalitní hudební nastudování a jevištní provedení písní ve hře Já, Francois Villon. Ostatní čtyři ceny porota udělila už jen jednomu souboru Rádobydivadlu Klapý za předvedení hry Taková podivná kombinace citů. Cenu mladého talentu získal Jan Kaška za přesvědčivý a koncentrovaný herecký výkon, cenu za ženský herecký výkon si rozdělily herečky Eva Kodešová, Veronika Týcová a Lenka Šťastná za autentické ztvárnění postav Charlotte, Evy a Heleny. Za stylově čistou jevištní realizaci představení získal cenu za režii Ladislav Valeš a celý soubor Rádobydivadla Klapý vyhrál 33. ročník přehlídky a získal tak hlavní cenu Štít města Prachatic. Poděkování patří členům Šumavského ochotnického spolku za organizační spolupráci a péči o soutěžící soubory, všem milým a ochotným sponzorům, ale hlavně skoro tisícovce diváků, kteří vždycky vytvořili příjemnou atmosféru mezi jevištěm a hledištěm. (ava) Program k 80. výročí otevření školní budovy ZŠ Prachatice, Vodňanská , dopoledne HOTEL PARK Dárek žákům ZŠ k výročí školy (překvapení) ZŠ VODŇANSKÁ Objímání školy, společné fotografování , 9.00 hodin RADNIČNÍ SÁL Pracovní setkání pozvaných hostů a odborníků k tématu Současné základní školství ve střední Evropě ZŠ VODŇANSKÁ 9.00 hodin Slavnostní Setkání pedagogů a hostů Ačkoliv se to na první pohled nezdá, fasáda Rumpálova domu nutně potřebuje ošetření. Na snímku detail poškozené omítky hodin Školní akademie pro rodiče a pozvané hosty hod. OTEVŘENÁ ŠKOLA hodin Zahradní slavnost Doprovodné akce: AULA GYMNÁZIA PRACHATICE výstava Muzea J. A. Komenského Škola v proměnách času 230 let povinné školní docházky (vernisáž v 16 hod.) ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Historie základního školství v Prachaticích výstava dokumentů (vernisáž ve 14 hodin) SKLEPY STARÉ RADNICE A VESTIBUL DIVADLA Výstavy výtvarných prací žáků a pedagogů školy (vernisáž ve 14 hodin ve sklepích Staré radnice) Jednou větou o Romech Ostré kritiky se dočkali za své chování prachatičtí Romové, které si vedení města pozvalo u příležitosti Mezinárodního dne Romů. květen 2005 (vam) strana šestá

7 Jubilea v květnu 75 let a více Záhorka Jan Jileček Jindřich Kůs Adolf Hřebečková Anna Polák Adolf Bernasová Anna Chouňová Josefa Motlová Jarmila Kunešová Vlasta Sochová Miroslava Špatná Emilie Housa Vladimír Fišerová Vlasta Bušková Zlata Kůsová Marie Hejmová Věra Bízek Stanislav Sidor Jan Rothbauer Stanislav Marousek Jiří Kadlecová Dagmar Hopfinger František Hřebíková Ludmila Nachlingerová Marie Koubová Zdeňka Wimberský Robert Merková Antonie Štarmannová Zdeňka Chlumecký Jan Marinová Radoslava Pěsta Jan Pekárková Antonie Hattan Jan Neužil František Makasová Anna Ziegrosser Zdeněk Nováková Zdenka Kubičková Marie Koritar Jiří Mádl Jan Cibulková Blažena Sláma František Turková Anna Lesová Marie Malafa Karel Mach Jan Děti narozené v prachatické nemocnici v březnu 2005 Martin Tokar Barbora Flesarová Anežka Podlešáková Jan Studený Jubilantům gratulujeme! Tereza Sovová Filip Zavřel Laura Matysová Nikola Wernerová * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Zastavte se pro publikaci Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava vydala publikaci Akce pro veřejnost Zájemci ji mohou získat v informačním centru města na Velkém náměstí a dále ve všech informačních střediscích správy parku. Kalendář akcí najdete také na internetové adrese (npš) Pozvánka na zastupitelstvo Další zasedání Zastupitelstva města Prachatice se uskuteční 16. května 2005 od 13 hodin v Radničním sále na Velkém náměstí. (kap) Očekává se hladké schválení plánu Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje předloží 16. května 2005 ke schválení v Zastupitelstvu města Prachatic změny územního plánu č. 4/95 a 5/95, které řeší povodňovou ochranu Prachatic, a dále několik dílčích změn. Bude tím završeno téměř dvouleté projednávání těchto změn a změny vstoupí v platnost. Na rozdíl od předchozích etap projednání, ke konečnému návrhu územního plánu (vyhlášen vyvěšením oznámení na úřední desce od 1. 3 do ) nevznesli připomínky ani občané města, ani dotčené orgány státní správy. Lze tedy očekávat hladký průběh schválení. (vh) Národka se vrátila z poznávání Anglie Žáci ze ZŠ Národní v Prachaticích dostali příležitost ověřit si své znalosti angličtiny přímo v praxi. Zúčastnili se šestidenního poznávacího zájezdu do staré dobré Anglie. Během cesty jsme si prohlédli krásné hlavní město Lucemburk. V Belgii jsme se zastavili u obrovské železné konstrukce molekuly železa Atomia, která je 165 miliardkrát zvětšená. V Anglii jsme kromě Londýna viděli všechny nejznámější a nejslavnější místa a pamětihodnosti a navštívili také mystická místa jako Stonehenge a Avebury. Na své cestě jsme se přenesli do doby slavného dramatika Shakespeara. V jeho rodném městě Stratfordu jsem si prohlédli dům, ve kterém se narodil a tvořil své divadelní hry. Velmi nás okouzlila atmosféra univerzitních měst Cambridge a Oxfordu pro svého starobylého ducha nejen studijního, ale i pohádkového. V jedné z kolejí se natáčel slavný film Harry Potter. Na hradě Warwick jsme se vžili do života v době středověku, zažili jsme strašidelné setkání s duchy staré hradní věže a odpočinuli si v krásných rozkvetlých zahradách. V anglických rodinách jsme využili své znalosti angličtiny a ochutnali anglickou kuchyni. Těšíme se, že v budoucnu budeme naše poznatky a jazykové zkušenosti z cesty do Anglie dále rozvíjet a budeme mít možnost uplatnit je v rámci Evropské unie. D. Vávrová, J. Klímová. Orientační běh znovu zkouší zapustit kořeny pod Libínem Oddíl lyžování při TJ Libín 1096 v Prachaticích se rozhodl změnit zaměření své letní přípravy. Účast v atletických soutěžích v kraji se pro lyžaře stala neúnosnou. Pro trenéry a rodiče dětí bylo neustálé dojíždění za závody na opačný konec kraje tak časově i finančně náročné, že zájem o atletiku klesl. Co však nabídnout jiného? Volba padla na orientační běh (OB). Sport, který se provozuje v přírodě a spojuje v sobě fyzickou a duševní činnost, je ideální pro mládež, každý závod je výzva a dobrodružství, mapa dokáže ovládnout hlavu a nohy pak už běží samy... V březnu proběhla registrace u Svazu orientačního běhu a děti absolvovaly i první trénink na mapě, závod podle plánku tělocvičny s písmenky místo kontrol. V plánu jsou tréninky se skutečnou mapou pro orientační běh v okolí ZŠ Národní a 1. května i první opravdový závod. A dokonce by se měli lyžaři podílet na jeho organizaci! Na prvního máje se do Prachatic sjedou příznivci orientálu z celého kraje. Bude se tu konat závod na krátké trati, který se započítává do krajského žebříčku. Organizace se ujaly dva zkušené oddíly, které na Prachaticku máme: Klub OB Vimperk a TJ Křišťál Lenora. Vznikla nová mapa Cvrčkov, která bude použita při závodě, a pak bude sloužit k tréninkům nového oddílu, ale i dalším skupinám zájemců, které se formují při ZŠ Vodňanská a ZŠ Národní. Centrum závodu bude v ZŠ Národní a start prvního závodníka se očekává ve 12 hodin. Máte pocit, že o orientačním běhu v Prachaticích jste slyšeli už dříve? Máte pravdu, první klub OB tady vznikl už v roce 1982 při domě dětí a mládeže, dokonce uspořádal několik úspěšných závodů na vlastních mapách a účastnil se soutěží v kraji i v republice. Přejme lyžařům z TJ Libín, aby jim zájem o tento krásný sport vydržel a převzali tak pomyslný štafetový kolík a po mnoha letech orientační běh do Prachatic vrátili. Mgr. Mirka Vejvodová Vzdělávání seniorů aneb Výpravy za poznáním Stalo se již tradicí, že po dobu zhruba tří měsíců v každém novém kalendářním roce v Prachaticích probíhá další cyklus tzv. Akademie 3. věku. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce. Zdá se, že tento ročník vzdělávání seniorů přinesl opět o stupínek vyšší kvalitu nabízených lekcí, soudě tak především podle ohlasu posluchačů. Předmětem společného zájmu byla v tomto roce tematika sdělování od základů psychologie komunikace přes sdělovací funkci výtvarného, hudebního a literárního umění až k problematice komunikace mediálního typu s označením lekce Senior a média. Podívejme se tentokrát na Akademii očima jedné z lektorek a přeneseně i očima jednoho z našich mladých asistentů. Mgr. Jitka Hyrmanová není nováčkem mezi aktéry vzdělávání probíhajícího v režii Střediska sociální pomoci a služeb při MěO Svazu důchodců ČR a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích. Přesto i pro ni byl tento ročník něčím výjimečný. Na otázku, co si osobně s touto formou spolupráce se seniory spojuje, odpovídá: K přípravě vždy přistupuji s určitými obavami, neboť profesně působím na SPgŠ, tedy u žáků, z nichž někteří dosáhli teprve nedávno hranice 15 let svého věku. Přednášet úplně jiné věkové kategorii pro mne bylo i letos, stejně jako předloni, nejen výzvou, ale především cennou zkušeností. Již při prvním setkání s touto skupinou posluchačů jsem pochopila, že mne taková práce může velice obohatit. A skutečně: jako by dávala mému učitelství nový rozměr. Rozhovor s Mgr. Hyrmanovou se týkal i jejího syna Mirka, středoškolského studenta, kterého letos ke svému působení přizvala. Lektorka se zmínila, že spolupráce s ním vznikla zcela spontánně, po dlouhých úvahách nad tím, jak lekci s názvem Sdělovací funkce hudebního umění takzvaně vystavět. Mirka napadlo, v reakci na mé komentáře doprovázející zmíněné úvahy, že by bylo dobré zakomponovat do přednášky i prvky, které by ve větší míře posluchače aktivizovaly, a to v návaznosti na vyřčenou otázku Co poslouchají naše děti a vnoučata? A tak jsme začali pracovat společně, nejen na přípravě lekce, ale i při její realizaci. Faktem zůstává, že 17letý student vnesl do přednášky nápady, tedy další díl tvořivosti, akční náboj, změnu..., dodává lektorka. Každoročně se organizátoři a lektoři Akademie 3. věku v Prachaticích snaží o něco nového, přičemž to osvědčené chtějí zachovat a dále rozvíjet. Od loňského roku například ke spolupráci přizvali Městskou knihovnu v Prachaticích, v letošním roce uplatnili výše zmíněnou funkci, která by mohla nést označení asistent lektora. (Mimochodem: někteří posluchači ji znají z podzimních Psychosociálních her s pamětí.) V této pozici například jedna ze studentek VOŠS v Prachaticích měla příležitost posluchačům představit výsledky svého výzkumu týkajícího se problematiky působnosti médií. I ona, pod vedením zkušené lektorky PhDr. Břendové, uspěla. Možná, že se nám právě v tomto ohledu odkrývají další obzory pro vzájemné naslouchání. PhDr. Vladislava Šídlová, vedoucí lektorka Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník VII., číslo 4, uzávěrka 18. dubna Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Rediguje: Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Hana Rabenhauptová, Růžena Štemberková, Alena Vandlíčková. Registrace MK ČR E Sazba AWA, s. r. o., tisk Herbia, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá květen 2005

8 Kulturní a společenský servis na květen 2005 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Otevřeno: Po pá So, ne do Jiří Hauschka Výstava obrazů. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.30) Cestou necestou klubový večer s Miroslavem Donutilem (19.30) Můj báječný rozvod Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Můj báječný rozvod je hra pro jednu herečku, plyšového psa jménem Axl a sedmnáct postav, všechny je v inscenaci hraje Eliška Balzerová (19.30) V melounovém cukru Repríza představení na motivy knihy R. Brautighana v podání DS DUTAM. Vstupné 50 Kč (19.30) Koncert pro prachatický Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna Pořádají VOŠS a SPgŠ v Prachaticích. V rámci koncertu vystoupí folková skupina Cink, pěvecký sbor Fontána, Komorní orchestr, Libín, sólisté a hosté. Srdečně Vás zve Občanské sdružení J. N. Neumanna v Prachaticích. Vstupné dobrovolné (19.30) IYASA Inkululeko Iabatcha School of Arts, Zimbabwe, Afrika Patnáctičlenná skupina studentů soukromé umělecké školy v Bulawayo v Zimbabwe již jednou uchvátila prachatické publikum. I v letošním roce přiváží představení plná písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných africkou lidovou kulturou. Vstupné 80 Kč (19.00) Island, ostrov ledovců a gejzírů Přednáška fotografa a cestovatele V. Hoška.doplněná promítáním. Vstupné 20 Kč (19.30) Koncert dechové hudby ZUŠ Každoroční tradiční výroční koncert dechové hudby pod taktovkou Václava Franze, tentokrát s hostem večera žáky a učiteli ZUŠ ze Zlivi (19.30) Carmen Tanečně divadelní představení na motivy opery G. Bizeta vytvořené nejlepšími umělci v oblasti Flamenca a charakterového tance. Invencí překypující Carmen, filmově zpracovaná C. Saurou, v hudebním aranžmá P. de Lucii přinesla i do operního světa nový pohled na možnosti zpracování tohoto díla. Desetičlenné seskupení hudebních a tanečních profesionálů v oblasti flamenca a charakterového tance (world musics ensamble REMEDIOS) vás přenesou do atmosféry se španělským koloritem. Vstupné 150 Kč (17.00) Akademie ZŠ Zlatá stezka Předvedení činností a dovedností dětí nejen pro rodiče a blízké (19.30) Opernprobe Jednoaktová komická opera A. Lortzinga Opernprobe (Operní zkouška) byla nastudována v rámci hudební dílny ve Freyungu v únoru. Této dílny se zúčastnili jak profesionální hudebníci, tak amatéři z různých sborů po obou stranách česko německé hranice. Organizátorem je profesionální operní zpěvačka Barbara Hesse Bachmaier z Mnichova, režisérem je R. Rappl ze Slovinska, na klavír doprovází S. Tiraspolskyj z Ukrajiny a Y. Kagen z Japonska. Také sólové party zpívají jak profesionálové (např. z Ameriky, SRN), tak amatéři, v operním sboru je zastoupena i část pěveckého sboru Česká píseň z Prachatic. Vstupné dobrovolné (17.00) Přehlíidka činnosti domu dětí SVIS Dům dětí představí rodičům i veřejnosti vystoupení s ukázkami práce dětí. KONCERTY NA POČEST 60. VÝROČÍ Koncert na počest ukončení 2. světové války. Na Velkém náměstí účinkuje Swing Band Tábor Koncert duchovní hudby Pošumavská komorní filharmonie, Pěvecký sbor jihočeských učitelek Kostel sv. Jakuba SKLEPY STARÉ RADNICE (19.30) Jakub Noha Další známá folková osobnost vystoupí v rámci Hudebních sklepů Vstupné 70 Kč. Informace: Městské divadlo, tel Předprodej: út a st čt Připravujeme na červen Festival duchovní hudby: Linha Singers Jaroslav Svěcený a Jitka Navrátilová Jihočeský symfonický orchestr INFOCENTRUM Velké nám. l (budova Staré radnice) tel , (i fax), e mail: info.cz po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Do zajišťuje prohlídky infocentrum. MěO SVAZU DŮCHODCŮ (15.00) Den matek Městské divadlo Polodenní zájezd Včelná (prohlídka sbírky žehliček), lovecký zámeček na Boubíně, lovecké muzeum v Zátoni, jezírko u pralesa, Zabrdí (sbírka betlémů a malby na skle). Průvodce: RNDr. F. Peleška Odjezd z Malého nám hodin (15.00) Naše město Beseda s Ing. M. Bojanovským. Klubovna Na Sadech MUZEUM PALIČKOVANÉ KRAJKY Tel út pá so ne ČAJOVNA U HRUŠKY (19.00) Michal Pustay a Míra Mikeš Koncert dvou začínajících osobitých písničkářů M. Pustay zahraje své písně s využitím alikvotních zpěvů, M. Mikeš představí autorské skladby a zhudebněné básně. Vstupné dobrovolné. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tel. a fax (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (oddělení pro děti a mládež), (studovna), e mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz Akce: do Výstava o současných spisovatelích Bambulkový den výroba figurek z bambulí (14.30) Učitelkou v Peru vernisáž výstavy PhDr. Olgy Vilímkové v 16 hodin. Ukončení výstavy Posezení s PhDr. Vilímkovou a hudební skupinou SOMOS INKAS z Peru od hodin v Radničním sále. KINOKAVÁRNA, HOTEL PARK (20.00) 5 2 (Francie) Jeden z nejvýznamnějších evropských režisérů F. Ozon se zaměřil na vyprávění 5 nejsilnějších okamžiků v životě mladého páru Marion a Gillese (20.00) Letec (USA) (17.00) Roboti (USA) (20. 00) Hledání země nezemě (USA) (20.00) Ray (USA) KLUB VOJENSKÝCH DŮCHODCŮ Zájezd Hobby Č. Budějovice Odpoledne návštěva obchodního domu Globus. Odjezd Malé nám 7.45 hod. Přihlášky u paní Skořepové do , tel SDRUŽENÍ DŘÍPATKA Budova CEV Dřípatka, Rumpálova (18.00) Příroda, lidi a památky od Petrohradu po Murmansk Přednáší Jan Kastovský, Biologická fakulta Jihočeské university. Severozápadní Rusko je končina zajímavá jak kulturně, tak přírodovědecky. Petrohrad je nablýskaná výkladní skříň Ruska, pro Karélii jsou zase typické nesmírně rozsáhlé lesy a malé dřevené vesnice. Arktický poloostrov Kola je na jihu sále ještě porostlý tajgou Vstupné dobrovolné. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Vzpomínková výstava k 80. výročí ZŠ Vodňanská PRACHATICKÉ MUZEUM Velké náměstí 13, Prachatice tel: , fax: /muzeum/cz Otevírací doba: po zavírací den út pá so a ne Pohlednice Šumavy, turistika a turisté v toku času nová výstava Kaktusy a sukulenty prodejní výstava Jižní Čechy a druhá válka a vojenská technika v modelech Doprovodné akce: Turistický výlet na novou rozhlednu na Boubíně Den muzeí vstup zdarma V rámci Dne muzeí proběhne Muzejní renesanční noc (pořádána společně se ŠOS Prachatice) Den dětí (vstup pro děti zdarma, výtvarná soutěž zážitky z výstavy) Znalostní kviz o ceny pro návštěvníky výstavy Jižní Čechy a druhá válka II. řezbářský kurs Šárky Šindelářové Přednášky s promítáním: (17.00) Vojenské operace konce 2. světové války Dr. J. Hrbek (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha), přednáškový sál muzea PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba: po pá so ne KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Pochod krajem M. J. Husa Odjezd BUS 8.10 hod zájezd: Putování okolím Prahy Odjezd Malé nám hod Radešov Sněžné jámy Odjezd BUS 8.10 hod zájezd: Narcisové slavnosti v Bad Aussee a výstup na Loser Odjezd Malé nám hod. KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM U Stadionu 397, Prachatice, tel.: po čt pá KATOLICKÁ CÍRKEV /farnost

9 Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17. března 2005 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování: schvaluje zveřejnění nového záměru prodeje části parcely KN číslo 271/5 (parcela PK číslo 267 o výměře 97 m 2 a PK číslo 271/1 o výměře 115 m 2 ) a parcely KN číslo 271/8 o výměře 208 m 2 dle GP číslo / 2003 ze dne , k. ú. Staré Prachatice, a nezapsané stavby v katastru nemovitostí umístěné na parcele KN číslo 271/8, k.ú. Staré Prachatice. Za cenu: , Kč (z toho pozemky , Kč, altán , Kč). schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 142 o výměře 226 m 2, k. ú. Libínské Sedlo. Za cenu: 50, Kč/m 2. schvaluje zřízení věcného břemene práva vedení telekomunikační sítě dle Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcelách KN 1269/47 a KN číslo 1269/51, k. ú. Prachatice. schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí bývalé střelnice v k. ú. Kahov od ČR Ministerstva obrany dle varianty 1. Projednání zveřejnění záměru prodeje dále uvedených objektů v areálu bývalého pivovaru obálkovou metodou: schvaluje zveřejnění záměru prodeje dále uvedených nemovitostí obálkovou metodou za stanovených podmínek: A) Prodej objektu na stavební parcele KN číslo 330/7 a stavební parcely KN číslo 330/7 o výměře 115 m 2, k. ú. Prachatice za podmínek: Nabídka musí obsahovat: Podnikatelský záměr. Závazek zahájit rekonstrukci do 1,5 roku od uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do tří let od podpisu kupní smlouvy a závazek přistoupení k podmínkám stanoveným v kupní smlouvě. Nabídkovou cenu (přičemž minimální cena činí , Kč). Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Nabídky v zapečetěných obálkách, označených Prodej nemovitostí st. p. KN číslo 330/7, k. ú. PT NEOTEVÍRAT se přijímají na podatelně MěÚ Prachatice do Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. B) Prodej objektu na stavební parcele KN číslo 330/8 a stavební parcely KN číslo 330/8 o výměře 144 m 2, k. ú. Prachatice za podmínek: Nabídka musí obsahovat: Podnikatelský záměr. Závazek zahájit rekonstrukci do 1,5 roku od uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do tří let od podpisu kupní smlouvy. Nabídkovou cenu (přičemž minimální cena činí , Kč). Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Nabídky v zapečetěných obálkách, označených Prodej nemovitostí st. p. KN číslo 330/8, k. ú. PT NEOTEVÍRAT se přijímají na podatelně MěÚ Prachatice do Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. C) Prodej objektu na stavební parcele KN číslo 330/3 a stavební parcely KN číslo 330/3 o výměře 258 m 2, k.ú. Prachatice za podmínek: Nabídka musí obsahovat: Podnikatelský záměr. Závazek zahájit rekonstrukci do 1,5 roku od uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do tří let od podpisu kupní smlouvy. Nabídkovou cenu (přičemž minimální cena činí , Kč). Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Nabídky v zapečetěných obálkách, označených Prodej nemovitostí st. p. KN číslo 330/3, k. ú. PT NEOTEVÍRAT se přijímají na podatelně MěÚ Prachatice do Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. schvaluje bezúplatný převod dále uvedených parcel z majetku Jihočeského kraje do majetku Města Prachatice dle geometrického plánu číslo /2003 ze dne v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace v kasárnách: dílu p (160 m 2 ) odděleného z parcely KN číslo 830/12 a sloučeného do parcely KN číslo 830/26, dílu q (9 m 2 ) odděleného z parcely KN číslo 830/13 a sloučeného do parcely KN číslo 830/26, dílu r (6 m 2 ) odděleného z parcely KN číslo 830/14 a sloučeného do parcely KN číslo 830/26, tj. parc. KN číslo 830/26 o výměře 175 m 2, parcely KN číslo 830/61 o výměře 7 m 2, oddělené z původní parcely KN číslo 830/12 parcely KN číslo 830/69 o výměře 24 m 2, oddělené z původní parcely KN číslo 830/20, všechny k. ú. Prachatice. bere na vědomí informaci o vyúčtování a poděkování za poskytnutý květen 2005 Dokončení z minulého RL peněžitý dar na výstavbu Hospice Prachatice. schvaluje zveřejnění záměru prodeje: parcely KN číslo 1100/7 o výměře 215 m 2, dílu a o výměře 115 m 2, odděleného z parcely KN číslo 1100/8 a sloučeného do parcely KN číslo 1100/7, celkem tedy 330 m 2, k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2004 vyhotoveného Geodetickou kanceláří Prachatice, s. r. o., včetně příslušenství. Za cenu: 100, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavební parcely KN číslo 72 o výměře 16 m 2, k. ú. Libínské Sedlo. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavební parcely KN číslo 1519/4, o výměře 19 m 2, k. ú. Prachatice. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje stavbu parkoviště stání pro 12 autobusů na parcele KN číslo 1054/2, k. ú. Prachatice, a na části parcely KN číslo KN číslo 1055/4 vjezd na parkoviště. Za podmínek stanovených odbory SSRR, KSD a ŽP. S tím, že stavba plotu bude přesunuta na náklady žadatele před realizací stavby. schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytového domu č. p. 116, ul. Lázně, Prachatice na stavební parcele KN číslo 379 a stavební parcely KN číslo 379 o výměře 1879 m 2, k. ú. Prachatice v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Prachatice číslo 6/2003 ze dne , která stanoví postup při převodech movitého a nemovitého majetku, za cenu dle této vyhlášky. S věcným břemenem práva vstupu a vjezdu ke garážím na st.parcelách KN číslo 1521 a KN číslo 1308, k. ú. Prachatice. V případě prodeje třetí osobě formou veřejné dražby nebo obálkovou metodou se výchozí nabídková cena stanoví z vypočtené ceny použitím koeficientu k3=2 (umístění objektu). Projednání řešení domů č. p. 2, Malé náměstí, č. p. 164, ul. Hradební v Prachaticích včetně jejich stavebních parcel: A) schvaluje zveřejnění záměru prodeje objektu č. p. 2, Malé náměstí na stavební parcele KN číslo 177, k. ú. Prachatice a stavební parcely KN číslo 177 o výměře 401 m 2, k. ú. Prachatice obálkovou metodou za cenu minimálně , Kč. Stanovené podmínky, které musí obsahovat nabídka: Zpracování podnikatelského záměru návrh na využití objektu včetně způsobu financování. Závazek realizovat podnikatelský záměr do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Cenovou nabídku (minimální cena , Kč). Závazek zahájit opravu objektu (fasáda, střešní plášť, okna) nejpozději do 1 roku od data uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do 2 let od data uzavření kupní smlouvy. Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení, příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Nabídky se přijímají v zapečetěných obálkách označených Prodej domu č. p. 2, Malé náměstí NEOTEVÍRAT! na podatelně MěÚ Prachatice po dobu 60 dnů od vyvěšení záměru. Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. B) schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytového domu č. p. 164, ul. Hradební na stavební parcele KN číslo 398 a stavební parcely KN číslo 398 o výměře 571 m 2, k.ú. Prachatice (celkem 4 b. j. a 1 NP) obálkovou metodou za cenu minimálně , Kč s tím, že před uzavřením kupní smlouvy budou stávající bytové i nebytové prostory uvolněny. Stanovené podmínky, které musí obsahovat nabídka: Zpracování podnikatelského záměru návrh na využití objektu včetně způsobu financování. Závazek realizovat podnikatelský záměr do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Cenovou nabídku (minimální cena , Kč). Závazek zahájit opravu objektu (fasáda, střešní plášť, okna) nejpozději do 1 roku od data uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do 2 let od data uzavření kupní smlouvy. Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení, příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Město Prachatice umožní případný pronájem parcely KN číslo 88/1 a část stavební parcely KN číslo 398 (přilehlý parčík) budoucímu vlastníkovi objektu za účelem případných podnikatelských aktivit (předzahrádka apod.). Případný požadavek na pronájem uvede žadatel ve svém podnikatelském záměru. Nabídky se přijímají v zapečetěných obálkách označených Prodej domu č. p. 164, ul. Hradební NEOTEVÍRAT! na podatelně MěÚ Prachatice po dobu 60 dnů od vyvěšení záměru. Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. schvaluje prodej bytového domu č. p. 426 a stavební parcely KN číslo 783 o výměře 96 m 2, k.ú. Prachatice a bytového domu č. p. 427 ul. SNP a stavební parcely KN číslo 782 o výměře 198 m 2 jako celek stávajícím pokračování příloha II příloha I

10 Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17. března 2005 (dokončení) nájemcům v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Prachatice číslo 6/2003 ze dne , která stanoví postup při převodech movitého a nemovitého majetku, za cenu dle této vyhlášky. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem věže kostela sv. Jakuba v Prachaticích dle přílohy. schvaluje přijetí účelového úvěru ve výši , Kč na akci: Obnova a doplnění ČOV Prachatice do rozpočtu města 2005; pověřuje Ing. Jana Bauera, starostu města, podepsáním smlouvy na poskytnutí tohoto dlouhodobého investičního úvěru. schvaluje Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období s těmito připomínkami: A.3. doplnit: vyhodnotit využívání chodníků na území města A.4. u třetí odrážky ponechat pouze znění řešit komunikace A.7. u první odrážky doplnit také Fefry F.3. květen 2005 druhou odrážku vypustit rekonstrukce již probíhá doplnit, že se město bude zabývat také tříděním komunálního odpadu F.3.4. doplnit, že bude město zajišťovat údržbu a čištění nádob na komunální i tříděný odpad schvaluje Plán realizace strategického plánu města Prachatic v roce 2005 s touto připomínkou: doplnit přípravu a částečnou realizaci přestavby kotelny na horkovodní provoz. bere na vědomí Střednědobý výhled realizace investičních akcí města Prachatice s touto připomínkou: realizovat v letošním roce akci přeložka v Mlýnské ulici za cenu 2,1 mil. Kč. navrhuje na další funkční období jako zástupce Města Prachatice na funkci předsedy Městského bytového družstva Prachatice ing. Jana Berana a na funkci místopředsedy ing. Jiřího Vejvodu, jednatele MSDB s. r. o.; schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2000 a dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2000 o poskytování pečovatelské služby a úhradě za výkony pečovatelské služby. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje a jeho nošení. bere na vědomí záznam z kontroly vyřizování stížností a poskytování informací Městem Prachatice; pověřuje kontrolní výbor Zastupitelstva města Prachatice k provedení kontrolní činnosti v roce 2005: 1) Dodržování spisové služby 2) Využívání nebytových prostor 3) Školská koncepce, ve spolupráci s finančním výborem a školskou komisí. schvaluje Statut Ceny města Prachatice a Statut udělení čestného občanství města Prachatice. souhlasí s žádostí o poskytnutí příspěvku Městu Prachatice jako obci s rozšířenou působností dle 4 zákona č. 314/2002 Sb. uvedenou v příloze s tím, že město bude v čp. 435 a 436 v Hradební ulici (5 funkčních míst) a v čp. 164 v Horní ulici (40 funkčních míst) využívat prostory pro celkový počet 45 funkčních míst a nebude využívat žádné prostory v budově čp. 329 ve Vodňanské ulici; Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice ze dne 4. dubna 2005 Rada města po projednání a hlasování: bere na vědomí informaci o odstoupení od žádosti o pronájem půdních prostor za účelem vybudování bytů půdní vestavbou v č. p. 152, ul. Neumannova. a) bere na vědomí informaci o odstoupení o záměru vybudování půdní vestavby v objektu č. p. 11, Velké nám. v Prachaticích; b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor za účelem zřízení vestavby bytu v půdním prostoru v objektu č. p. 11, Velké nám. v Prachaticích. Za podmínek stanovených ve Smlouvě o zřízení bytu v nebytovém prostoru vestavbou se závazkem uzavření smlouvy o nájmu bytu, za podmínek stanovených odborem SSRR MěÚ Prachatice a za podmínek uvedených ve statickém posudku, který nechá vyhotovit na své náklady budoucí nájemce. Za nájemné 40, Kč/m 2 /měsíc. a) schvaluje pronájem části parcely číslo 1127/5, k. ú. Prachatice za účelem údržby zeleně. Za cenu: 1, Kč/m 2 /rok, min. 100, Kč/m 2 /rok; b) schvaluje pronájem části parcely číslo 1127/5, k. ú. Prachatice za účelem vybudování odstavné plochy pro 2 automobily za podmínek stanovených příslušnými orgány (silniční správní úřad, stavební úřad, životní prostředí). Tento souhlas nenahrazuje povolení ve smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících. Za cenu: 400, Kč/rok. schvaluje pronájem parkovacího místa č. 5, box č. 2 v objektu halových garáží v areálu bývalých kasáren. Za nájem: 500, Kč/park. místo/ měsíc dle pořadníku. a) revokuje své usnesení číslo 2/9 ze dne ; b) schvaluje podání žádosti o prodej garáže na stavební parcele KN číslo 1983, k. ú. Prachatice za cenu dle znaleckého posudku. Žádá: Město Prachatice nedoporučuje prodej části parcely KN číslo 1592/31, k. ú. Prachatice z následujících důvodů: parcela se nachází na pomocném silničním pozemku a prodej je v rozporu s plánovanou stavbou chodníku k průmyslové zóně. Žádá: Jihočeský kraj Krajský úřad, Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v rekonstruovaných nebytových prostorách v č. p. 103, ul. Husova v Prachaticích: a) místnosti číslo 1.03 (39,22 m 2 ), 1.04 (7,11 m 2 ), 1.05 (10,78 m 2 ) Celkem 57,11 m 2. Pro poskytování drobných služeb s ohledem na bytové jednotky v domě. Nabídka musí obsahovat podnikatelský záměr. Za nájem: 800, Kč/m 2 /rok. b) místnosti číslo 1.06 (42,50 m 2 ), 1.07 (5,60 m 2 ), 1.08 (8,45 m 2 ), 1.09 (7,43 m 2 ), 1.10 (1,84 m 2 ) celkem 65,82 m 2 pro poskytování drobných služeb s ohledem na bytové jednotky v domě. Nabídka musí obsahovat podnikatelský záměr. Za nájem: 800, Kč/m 2 /rok. neschvaluje prominutí penále ve výši 4855, Kč za úhradu kupní ceny za prodej podílu na bytovém domě č. p. 158, ul. Jánská v Prachaticích. a) bere na vědomí informaci o výpovědi z nájmu nebytových prostor v č. p. 1120, Skalka ordinace zubního lékaře (47,82 m 2 ); b) schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v č. p. 1120, Skalka ordinace zubního lékaře (47,82 m 2 ) s tříměsíční výpovědní lhůtou; c) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 1120, Skalka ordinace zubního lékaře (47,82 m 2 ). Za nájem: 400, Kč/m 2 / rok. a) revokuje své usnesení ze dne číslo 2/19 ze dne ; b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 131, ul. Horní za účelem rozšíření stávajících prostor prodej archiv a prodej vín, medoviny se stylovým selským starodobým posezením, založení klubu přátel vína, zřízení středověké kuchyně. Za nájem: 800, Kč/m 2 /rok; c) schvaluje stavební úpravy zamezení přístupu z 1. patra na schodiště zřízením příčky, odstraněním zazděného dveřního otvoru, úprava stávající dřevěné příčky na náklady nájemce; d) schvaluje vyklizení sklepních prostor na náklady žadatele; e) schvaluje vyklizení nebytových prostor a uskladnění zboží a materiálu do náhradních nebytových prostor na náklady Městské správy domů a bytů spol. s r. o.; f) schvaluje podání výpovědi současnému nájemci zahrady; g) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu zahrady a dvora tj. část stavební parcely KN číslo 137/1 k.ú. Prachatice. pověřuje odbor investic zajištěním pasportu stavby č. p. 674, Mateřská škola Česká ul., Prachatice. a) schvaluje ukončení nájmu v nebytových prostorách v č. p. 196, ul. Pivovarská, Prachatice s tříměsíční výpovědní lhůtou; b) schvaluje pronájem nebytových prostor v č. p. 394, ul. Za Baštou, Prachatice. Za cenu 800, Kč/m 2 /rok; c) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 196, kancelář o výměře 19,99 m 2, za cenu 500, Kč/m 2 /rok. schvaluje doplnění užšího seznamu žadatelů o bytovou náhradu pro rok 2005 dle důvodové zprávy. bere na vědomí předloženou zprávu o pilotním projektu; doporučuje zastupitelstvu města přijetí nabídky společnosti EKO KOM a. s. na uzavření smlouvy o řešení pilotního projektu na podporu dvousložkového třídění skla. souhlasí se zrušením výběrového řízení na zařízení LHO na 921 ha dle upřesněné výměry; souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování LHO na výměru 921 ha s firmou Lesní projekty a. s. po vyřešení otázky financování; ukládá odboru životního prostředí zajistit po vyřešení otázky financování uzavření smlouvy o dílo na zpracování LHO na výměru 921 ha s firmou Lesní projekty a. s. bere na vědomí koncepci XV. ročníku Slavností solné Zlaté stezky; schvaluje vstupné na Slavnosti solné Zlaté stezky pro XV. ročník ve výši 70 Kč v předprodeji a 100 Kč prodej během slavností. Pro důchodce starší 65 let, děti od 6 15 let a občané ZTP a ZPT/P 30 Kč; schvaluje výše poplatků za pronájem ploch trhovcům dle důvodové zprávy. schvaluje přidělení malé místnosti A v bytě č. 13 zvláštního určení, SNP 559, Prachatice. bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na správu a údržbu vybraných ploch veřejné zeleně v Prachaticích. bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na zajištění právnických služeb Města Prachatice a jeho městského úřadu. příloha II

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 6137/2015 V Chebu dne 26. 01. 2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001.

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. Příloha USNESENÍ z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Povodňový plán města

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Váš dopis zn. ze dne Naše zn./

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 11. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více