Ranger. Vážený zákazníku,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ranger. Vážený zákazníku,"

Transkript

1 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k volbě výrobku pro ochranu rostlin od světové jedničky v aplikační technice, firmy HARDI International A/S. Spolehlivost a funkčnost tohoto výrobku závisí na Vaší péči. V prvé řadě se proto pečlivě seznamte s tímto návodem k obsluze. Obsahuje nezbytné podstatné informace, týkající se efektivního použití a životnosti tohoto kvalitního výrobku. UNIMARCO a.s., generální importér firmy HARDI do České a Slovenské republiky Zádveřická Zlín - Lípa tel: fax:

2 Obsah: Ranger OSVĚDČENÍ SRS... 5 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 6 PODMÍNKY PROVOZU PLOŠNÉHO POSTŘIKOVAČE NÁVĚSNÉHO HARDI RANGER S RAMENY SPB/SPC NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH... 8 BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY POUŽITÉ NA STROJI... 9 POPIS POSTŘIKOVAČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ URČENÍ A AGREGACE POSTŘIKOVAČE PŘEHLED UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ POPIS POSTŘIKOVAČE VÝROBNÍ ŠTÍTKY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÁ SPECIFIKACE AGROTECHNICKÉ POŽADAVKY ROZVOD POSTŘIKOVÉ KAPALINY SYSTÉM MANIFOLD VENTILY A SYMBOLY TLAKOVÝ VENTIL ZELENÝ DISK SACÍ VENTIL ČERNÝ DISK ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SYSTÉMU EVC FILTRY SACÍ FILTR TLAKOVÝ CYKLÓNOVÝ FILTR (DOPLŇKOVÁ VÝBAVA) SEKČNÍ FILTRY INLINE FILTRY TRYSEK PŘIMÍCHÁVACÍ ZAŘÍZENÍ HARDI FILLER VENTIL MÍCHÁNÍ FUNKČNÍ SCHÉMA KAPALINOVÝ SYSTÉM POSTŘIKOVÝ RÁM VÝBAVA SKLÁDÁNÍ STROJE PŘED UVEDENÍM STROJE DO PROVOZU OPĚRNÁ NOHA ZVEDNUTÍ POSTŘIKOVAČE MECHANICKÉ PŘIPOJENÍ HYDRAULICKÝ SYSTÉM ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY NASTAVENÍ TRANSPORTNÍHO DRŽÁKU RAMEN ROZCHOD KOL, NÁPRAVY A KOLA NASTAVENÍ ROZCHODU KOL OTÁČENÍ RÁFKŮ A RŮŽIC RAMENA BEZPEČNOST PRÁCE OVLÁDÁNÍ RAMEN - Y-VERZE OVLÁDÁNÍ RAMEN - Z-VERZE

3 POSTŘIKOVÝ OKRUH PLNĚNÍ NÁDRŽE VODOU PLNĚNÍ NÁDRŽE HORNÍM PLNÍCÍM HRDLEM PLNĚNÍ HLAVNÍ NÁDRŽE POMOCÍ ČERPADLA POSTŘIKOVAČE POUŽITÍM SPODNÍHO PLNÍCÍHO ZAŘÍZENÍ (DOPLŇKOVÁ VÝBAVA) PLNĚNÍ HLAVNÍ NÁDRŽE POMOCÍ QUICKFILL (VÝBAVA NA PŘÁNÍ) PLNĚNÍ PROPLACHOVACÍ NÁDRŽE POMOCÍ QUICKFILL (VÝBAVA NA PŘÁNÍ) PLNĚNÍ NÁDRŽE NA ČISTOU VODU NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY EVC NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ NA VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VYPNUTÝCH SEKCÍ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY BĚHEM POSTŘIKU PROVOZNÍ TLAKOMĚR TLAKU POSTŘIKOVÉ KAPALINY BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PRÁCI S CHEMIKÁLIEMI PLNĚNÍ CHEMIKÁLIÍ HLAVNÍM PLNÍCÍM HRDLEM NÁDRŽE PLNĚNÍ CHEMIKÁLIÍ POMOCÍ SKLOPNÉ NÁDOBKY NA BOKU STROJE, TZV. HARDI FILLERU PŘIMÍCHÁVÁNÍ PRÁŠKOVÝCH CHEMIKÁLIÍ MÍCHÁNÍ POSTŘIKOVÉ KAPALINY PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE PO DELŠÍ PAUZE OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PŘI POSTŘIKU ČIŠTĚNÍ ZÁSADY ÚDRŽBY ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA FILTRŮ POUŽITÍ PROPLACHOVACÍ NÁDRŽE A PROPLACHOVACÍCH TRYSEK ROZŘEDĚNÍ ZBYTKŮ CHEMIKÁLIÍ V ROZVODU POSTŘIKU S JEJICH VYSTŘÍKÁNÍM NA POLI PŘED VLASTNÍM ČIŠTĚNÍM POSTŘIKOVAČE PROPLÁCHNUTÍ ČERPADLA, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY, ROZVODŮ RAMEN, ATD. V PŘÍPADĚ, ŽE APLIKACE MUSÍ BÝT UKONČENA JEŠTĚ PŘED ÚPLNÝM VYPRÁZDNĚNÍM HLAVNÍ NÁDRŽE (NAPŘ. KDYŽ ZAČNE BĚHEM APLIKACE PRŠET) VYPOUŠTĚNÍ TECHNICKÝCH ZBYTKŮ VYPOUŠTĚNÍ TECHNICKÝCH ZBYTKŮ VYPOUŠTĚNÍ HLAVNÍ NÁDRŽE URČENÍ PRVKŮ PRO NASTAVENÍ POSTŘIKOVAČE NA POŽADOVANOU DÁVKU MAZÁNÍ MAZADLA MAZACÍ PLÁN POSTŘIKOVAČ MAZACÍ PLÁN RAMENA ÚDRŽBA (INTERVALY ÚDRŽBY) ÚDRŽBA PO 10 MOTOHODINÁCH ÚDRŽBA PO 50 MOTOHODINÁCH ÚDRŽBA PO 250 MOTOHODINÁCH ÚDRŽBA PO 1000 MOTOHODINÁCH OBČASNÁ ÚDRŽBA SEŘÍZENÍ RAMEN VÝMĚNA POUZDER ČEPŮ PARALELOGRAMOVÉHO ZÁVĚSU RAMEN VÝMĚNA KRYTŮ NÁHONOVÉHO HŘÍDELE VÝMĚNA KŘÍŽOVÝCH ČEPŮ KLOUBOVÉHO HŘÍDELE VÝMĚNA PNEUMATIK USKLADNĚNÍ STROJE PO SKONČENÍ SEZÓNY PŘÍPRAVA POSTŘIKOVAČE PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ PO DÉLETRVAJÍCÍM USKLADNĚNÍ PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S TLAKOMĚRY POSTŘIKOVÉ KAPALINY MOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ ROZVOD POSTŘIKOVÉ KAPALINY ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA EVC HYDRAULICKÝ SYSTÉM HYDRAULIKA TYPU Z HYDRAULICKÝ SYSTÉM HYDRAULIKA TYPU Y MECHANICKÉ PORUCHY

4 NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ POSTŘIKOVAČE EVC ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA HAVARIJNÍ POKYNY POUŽITÉ MATERIÁLY A MOŽNOST JEJICH RECYKLACE ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ TIŠTĚNÝ SPOJ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY EVC ZAPOJENÍ 7-PÓLOVÉ ELEKTRICKÉ ZÁSTRČKY OSVĚTLENÍ VOZIDLA HYDRAULIKA RAMEN VERZE Y HYDRAULIKA RAMEN VERZE Z

5 Osvědčení SRS Ranger 5

6 Prohlášení o shodě Ranger 6

7 Pokyny pro bezpečné používání postřikovače s postřikovačem smí pracovat jen osoba starší 18 let a vlastnící řidičský průkaz skupiny T pracovníci, určení k obsluze stroje, musí být řádně poučeni a prokazatelně seznámeni s obsluhou stroje, uvedenými a příslušejícími předpisy; za jejich proškolení odpovídá provozovatel postřikovače při práci se musí obsluha řídit předpisy a pokyny uvedenými na etiketách, musí postupovat podle návodů k použití jednotlivých chemických přípravků a metodické příručky na ochranu rostlin. obsluhující musí při práci s jedy a zdraví škodlivými látkami používat předepsané ochranné pomůcky; tyto pomůcky dodá a za ně odpovídá provozovatel postřikovače pracovník musí být prokazatelně proškolen o práci s jedy a zdraví škodlivými látkami, musí být seznámen s příznaky otravy a poskytováním první pomoci v případě zasažení chemikáliemi neprodleně přivolejte lékařskou pomoc při manipulaci s chemikáliemi používejte ochranné pracovní pomůcky pro hygienické účely je stroj vybaven nádobou na čistou vodu se spodním výpustným ventilem při plnění stroje se smí používat voda pouze ze zdrojů k tomu určených zbytky chemikálií se musí zcela vystříkat nebo zničit jen určeným způsobem, a to na určeném místě veškerá údržba a seřizování stroje se musí provádět pouze při zastaveném a řádně zajištěném stroji části, které jsou pod tlakem, se nesmí demontovat zdržování se v dosahu postřikovacích ramen při manipulaci s nimi nebo při pohybu stroje je zakázáno; před zahájením manipulace s rameny dejte zvukový signál přepravování nákladů a osob na stroji je zakázáno před přepravou stroje zkontrolujte uložení a zajištění postřikovacích ramen v přepravní poloze; přeprava stroje s nesklopenými rameny je zakázána před opravou stroj řádně očistěte při opravě stroje musí být nádrž prázdná a musí být odpojen elektrický proud od traktoru po provedení servisního zásahu nasaďte všechny ochranné kryty zpět a dobře je upevněte očistěte řádně pracovní nářadí pokud bylo zasaženo chemikáliemi před jízdou zkontrolujte funkci el. osvětlení při zastavení soupravy traktoru s postřikovačem nebo při odstavení samotného postřikovače proveďte opatření proti samovolnému rozjetí - použijte zakládací klíny kol zabraňte manipulaci se strojem neoprávněnou osobou tím, že uzamknete kabinu traktoru pro eventuální podložení stroje (např. při opravě pneu) umístěte podpěry pod nápravu stroje; stroj zabrzděte a zajistěte zakládacími klíny; rovněž doporučujeme připojit stroj k řádně zabržděnému a zajištěnému traktoru Stroj nesmí pracovat na svazích větších než 8 o 7

8 Podmínky provozu plošného postřikovače návěsného HARDI RANGER s rameny SPB/SPC na veřejných komunikacích Pro provoz na pozemních komunikacích je vozidlo schváleno Ministerstvem dopravy ČR, pod č.j. jako schválený typ zvláštního vozidla dle ZTP ze dne za následujících podmínek: při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj v přepravní poloze dle návodu k obsluze (*) a v nádrži nesmí být postřiková kapalina do činnosti musí být uvedeno vnější osvětlení traktoru s potkávacími světly i za nesnížené viditelnosti zákaz přepravy za snížené viditelnosti maximální povolená rychlost je 20 km/hod. traktor musí být vybaven zvláštním světelným výstražným zařízením oranžové barvy (majáčkem), které musí být při přepravě uvedeno v činnost. */ Obsluha je povinna před jízdou na veřejných komunikacích vyklopit přední šrafované tabule s bílými odrazkami a bílými obrysovými světly co nejblíže k vnějšímu obrysu vozidla.. DOPORUČENÍ: Při přepravě zajistěte postřikovací ramena proti případnému otevření řetízky v místech, která ukazuje obrázek: 8

9 Ranger Bezpečnostní symboly použité na stroji Nebezpečí převrácení Nebezpečí pádu Místo pro uchycení Nebezpečné nebo volné části stroje Při manipulaci pozor na vedení el. napětí Místo pro zavěšení Stroje Opravuj pouze vyplý stroj Nebezpečí styku s jedovatými látkami 9 Nebezpečí přivření Před použitím prostuduj příslušnou pasáž v návodu

10 Popis postřikovače a ovládacích prvků Určení a agregace postřikovače Plošný postřikovač návěsný HARDI RANGER je určen k plošnému ošetřování polních plodin pesticidními a nepesticidními přípravky, uvedenými v platném českém seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin a k plošnému hnojení a přihnojování kapalnými průmyslovými hnojivy. Náhon stroje ve standardním provedení je možné připojit pouze do nezávislého vývodového hřídele traktoru o jmenovitých otáčkách 540 ot/min. Přehled umístění jednotlivých prvků Na obrázku jsou popsány jednotlivé části postřikovače: 1. Víko nádrže 2. Hladinoznak hlavní nádrže 3. Tlakoměr postřikovače 4. Čerpadlo 5. Závěs 6. Opěrná noha 7. Sací filtr 8. Schůdek 9. Sací ventil MANIFOLD 10. Připojení pro externí spodní plnění 11. Cyklonový tlakový filtr 12. Přimíchávací zařízení HARDI FILLER 13. Proplachovací nádrž 14. Tlakový ventil 15. Nádrž na čistou vodu 16. Plošina 10

11 17. Sekční ventily 18. Hlavní nádrž 19. Nádrž pěnového značkovače 20. Kompresor pěnového značkovače 11

12 Popis postřikovače Plošné postřikovače návěsné HARDI RANGER se vyrábí s nádrží o obsahu 2500l a se záběrem 18, 20, 21m. Sestávají z rámu opatřeného dvěma pojezdovými koly se stavitelným rozchodem mm, z nádrže postřikové kapaliny, čerpadla, elektricky ovládané řídící jednotky, cyklónového výtlačného filtru (doplňková výbava), hydraulicky ovládaného postřikovacího rámu, trojitých držáků trysek TRIPLET SF, kloubového hřídele náhonu. Jednoduchá konstrukce membránového čerpadla se snadno přístupnými šesti membránami a dvanácti ventily zaručuje, že se postřiková kapalina nedostane do styku s kovovými pohyblivými částmi čerpadla. Standardně je dodáváno čerpadlo na 540 1/min (s šestidrážkovou hřídelí). Na zvláštní přání je k dispozici čerpadlo na /min (21 drážek) Nádrž je vyrobena z nárazuvzdorného, UV záření a chemikáliím odolného polyethylenu. Nádrž má optimalizovaný tvar bez rohů pro snadné čištění. Objem nádrže je 2500 l. Hladinoznak nádrže je umístěn u pracovní plošiny a je dobře viditelný z kabiny traktoru. Plnící otvor nádrže je umístěn tak, aby byl snadno dosažitelný z pracovní plošiny. To umožňuje snadný přístup k plnění postřikovače, čištění nádrže, atd. Postřikovač je také vybaven proplachovací nádrží a nádrží na čistou vodu. Řídící jednotka Hardi EVC umožňuje centrální zapínání a vypínání postřiku, regulaci tlaku a zapínání a vypínání jednotlivých sekcí postřiku elektricky - pomocí vypínačů v kabině traktoru. Jednotka je vybavena zařízením pro zrychlení reakce na pokyn zapnuto/vypnuto u všech sekcí. Systém regulace škrcením do přepadu umožňuje zachování nastavené dávky v l/ha i při změně pojezdové rychlosti. Postřiková kapalina je standardně filtrována sacím a výtlačným samočistícím cyklónovým filtrem (doplňková výbava) a sítky před tryskami. Cyklónový filtr ve výtlačné větvi rozvodu postřiku zachytí nečistoty, zabrání jejich průchodu řídící jednotkou a vrací je zpět do nádrže. Sací a výtlačný filtr jsou snadno přístupné ze země pro pohodlné čištění. Každou sekci rozvodu postřiku je možno doplnit tzv. IN-LINE filtry jsou nabízeny jako doporučená doplňková výbava. Koncové díly postřikovacích ramen jsou vybaveny pružnými zubovými spojkami, které zabezpečují sklopení koncových dílů při nárazu na překážku. Ramena jsou zavěšena na kyvadlovém závěsu pro vyrovnání rázů a minimalizaci kývání ramen při průjezdu nerovným terénem. Dodává se jedna verze postřikovacího rámu, lišící se hydraulickými funkcemi SPB-Y resp. SPB-Z. U postřikovacího rámu SPB-Y je hydraulicky ovládané zvedání/spouštění rámu a otvírání/zavírání ramen pákou hydrauliky z traktoru. Celkové naklápění ramen je manuální. Rám SPB-Y vyžaduje minimálně jeden dvoučinný a jeden jednočinný hydraulický rozvaděč na traktoru. U postřikovacího rámu SPB-Z je hydraulicky ovládané zvedání/spouštění rámu, otvírání/zavírání ramen, celkové naklápění ramen a individuální přizvedávání levého nebo pravého ramena. Model SPB-Z má přímo ovládanou hydrauliku typu D.A.H. Vyžaduje pouze jeden dvoučinný (stálý tlak a stálý přepad) hydraulický rozvaděč na traktoru. Hydraulika se ovládá pomocí ovládací skříňky Rám, střední sekce ramen a vnitřní a vnější sekce ramen také mají své identifikační štítky označující typ ramen a jejich výrobní čísla. Trysková tělesa jsou vybavena protiodkapávacími ventily. Standardně se montují trojitá tělesa, tzv. Triplety pro současné osazení třemi druhy nebo velikostmi trysek, které je možno mezi sebou zaměňovat pouhým pootočením tělesa. 12

13 Výrobní štítky Výrobní štítek s hmotnostními údaji je umístěn na rámu stroje na přední pravé části viz. obrázek. Výrobní štítek udává jméno výrobce, model, vlastní hmotnost, celkovou hmotnost, maximální tlak hydraulického systému a maximální tlak kapalinového systému a vhodné pneumatiky. Nad štítkem s hmotnostními údaji je umístěn štítek s referenčním číslem, které usnadňuje objednávání náhradních dílů. Na rámu v pravé přední části je umístěn štítek obsahující jméno výrobce, model a výrobní číslo postřikovače. Specifikace čerpadel: Čerpadlo typ 363/10.0 Při objednávání náhradních dílů informujte vašeho dodavatele o těchto číslech. 13

14 Základní technické údaje Ranger Celkové rozměry: Typ A B C 2500 SPB PRO Všechny údaje v tabulce jsou uvedeny v metrech. Hmotnost: Poloha ramen celková na oji na nápravě složená rozložená Všechny údaje jsou uvedeny pro stroj s prázdnou nádrží v kg. Poloha ramen celková na oji na nápravě složená rozložená Všechny údaje jsou uvedeny pro stroj s plnou nádrží v kg. Rozměry kol a náprav: Rozměr kola min. rozchod max. rozchod světlost * 11,2x mm 2000 mm 460 mm *světlost pod nápravou Huštění pneumatik: Rozměr pneu Doporučené huštění pneu 270/95 R 38 (11,2 x 38) 2,6 bar ( 260 kpa ) 14

15 Technická specifikace Ranger Ukazatel Jednotka Hodnota Poznámka pracovní rychlost km/h 5-10 přepravní rychlost km/h max. 20 dávkovací čerpadlo druh výrobce Hardi International A/S, Dánsko typ 363/ l/min (při 540 1/min a 10 bar) membránové šestičité max.počet otáček 1/min 600 max.tlak MPa 1,5 postřikovací rám - prac.výška mm prac.záběr m 18 m 20 m 21 - rozteč trysek mm prac. tlak MPa 0,15-0,60 t.j. bar 1,5-6,0 Poznámka: Zahraniční výrobce používá tlakoměry s cejchováním v barech. Platí: 1 bar = 100 kpa = 0,1 MPa - prac.teplota ºC 2 až 40 - max.tlak bar 15 trysky - základní výbava: HARDI ISO SYNTAL F-110-CT, tři velikosti - na přání: Jakékoli trysky Hardi pro plošné postřikovače nádrž na čistou vodu - objem l 20 proplachovací nádrž - objem l 240 filtry - hustota - sací mesh 30 (=0,58mm) zákl.výb. (pokud je použit) mesh 50 (=0,30mm) na přání - výtlačný mesh 80 (=0,18mm) zákl.výb. (samočistící) mesh 100 (=0,15mm) na přání mesh 50 (=0,30mm) na přání - sítka před mesh 50 (0,30mm) dle velikosti trysek tryskami mesh 80 (0,18mm) dle velikosti trysek 15

16 Agrotechnické požadavky rozsah dávkování l/ha odstupňování dávky l/ha po 1l přesnost dávkování % + / - 10 příčná nerovnoměrnost (variační koeficient) - max. odchylka % 10 účinnost míchacího zařízení - max. odchylka koncentrace % + / - 5 indikace náplně kapaliny v zásobní nádrži v klidu - s přesností % + / - 2 svahová dostupnost stupeň 8 počet pracovníků obsluhy 1 osoba denní údržba minut 30 16

17 Rozvod postřikové kapaliny Systém MANIFOLD Funkce postřikového okruhu jsou ovládány přes ventily MANIFOLD, které jsou barevně označeny a jsou opatřeny štítky s jednotlivými funkcemi pro snadnější ovládání. POZOR! Otevřete pouze zvolenou funkci vždy zavřete všechny ostatní ventily. POZOR! Pokud jde ovládání ventilu příliš ztuha nebo příliš volně (propouštění kapaliny), ventil je potřeba seřídit. Nahlédněte do kapitoly údržba. Ventily a symboly Tlakový ventil zelený disk Postřik Přimíchávací zařízení CHEM. FILLER Míchání Vnitřní proplach nádrže Funkce je aktivována (otevřena) otočením rukojetí šipkou směrem k symbolu požadované funkce. Pokud šipka rukojeti směřuje k symbolu 0, je ventil uzavřen. Ventil pro ovládání míchání kapaliny v hlavní nádrži a pro ovládání proplachovacích trysek nádrže má proporcionální chrakteristiku, což znamená, že jeho průtok lze plynule regulovat. 17

18 Pro míchání kapaliny v nádrži obecně platí: - míchání zavřete nebo zredukujte na minimum, pokud je postřiková kapalina náchylná na pěnění. - míchání otevřete naplno, pokud postřiková jícha sedimentuje (zejména u práškových chemikálií). Míchání je nutno přškrtit až zcela zavřít, pokud postřiková dávka je tak vysoká, že by nestačil výkon čerpadla při otevřeném míchání dávkovat požadovanou dávku. Sací ventil černý disk Hlavní nádrž Proplachovací nádrž Rychloplnění Funkce je aktivována (otevřena) otočením rukojetí šipkou směrem k symbolu požadované funkce. Pokud šipka rukojeti směřuje k symbolu 0, je ventil uzavřen. Ventily MANIFOLD mohou být ovládány elektricky z kabiny traktoru (zvláštní výbava). Když je napájení z traktoru odpojeno, je možno ventily ovládat manuálně. Řídící jednotka systému EVC Řídící jednotka umožňuje centrální zapínání a vypínání postřiku, regulaci tlaku a zapínání a vypínání jednotlivých sekcí postřiku elektricky - pomocí vypínačů v kabině traktoru. Jednotka je vybavena zařízením pro zrychlení reakce na pokyn zapnuto/vypnuto u všech sekcí. 18

19 Filtry Ranger Všechny filtry by se měly pravidelně kontrolovat a čistit. Hrubost filtrů (uváděná v jednotkách mesh) je závislá na velikosti použitých trysek. Příliš hrubé filtry vedou k častému ucpávání trysek, zbytečně jemné filtry je zase nutno příliš často čistit. Pro osazení správné kombinace hrubosti filtrů v závislosti na velikosti trysek je v příručce Technika postřiku uvedena tabulka. Sací filtr - je umístěn v přední části postřikovače před pracovní plošinou. Vložka filtru je přístupná po vysunutí ocelové vidlice a vyjmutí hadicového násadce. Tlakový cyklónový filtr (doplňková výbava) Cyklónový tlakový filtr je umístěn na levé přední straně postřikovače. Má vestavěnou samočisticí funkci. Nečistoty z postřikové kapaliny zachycené cyklónovým filtrem jsou přepadem vraceny zpět do nádrže. Funkční diagram: 1. víko filtru 2. vstup kapaliny od čerpadla 3. výstup kapaliny do ramen 4. přepad do nádrže 5. zpětný ventil Ventil (5) má tři polohy označené na ovládací páčce: Poloha A přepad do nádrže je uzavřen. Tato poloha se používá v případě nutnosti proplachu ramen čistou vodou, zatímco postřiková jícha zůstává v hlavní nádrži. Používá se také při používání vysokých postřikových dávek na hranici. výkonu čerpadla. Poloha B běžná poloha při postřiku. Otevřeným přepadem se zabraňuje ucpání filtru během postřiku. Tato poloha se také používá při proplachu ramen a prázdné hlavní nádrži. Poloha C poloha k propláchnutí cyklonového filtru, která se používá při ucpaném filtru. Zvednutím a přidržením páčky se dosáhne radikálního zvýšení průtoku a uvolnění nečistot z filtru. 19

20 POZOR! Ranger Neotvírejte cyklónový filtr jestliže horní zelený tlakový ventil Manifold a spodní sací ventil Manifold jsou oba uzavřeny! Mohlo by tak dojít k zasažení obsluhy kapalinou z filtru při jeho otevření. Standardní velikost vložky filtru je 80 mesh. Je možno dokoupit filtry velikosti 50 a 100 mesh, které se snadno vymění za původní vložku otevřením víka na horní straně filtru. Přitom je nutné zkontrolovat stav těsnění namazat, případně vyměnit. Sekční filtry INLINE -je možno umístit do každé sekce ramen jako výbavu na přání. Filtry trysek -jsou umístěny v každé trysce. Přimíchávací zařízení HARDI FILLER Pomocí tohoto zařízení se usnadní práce obsluhy v tom smyslu, že nádrž postřikovače plní pouze čistou vodou a chemikálie přimíchá snadno přístupným, na výklopné noze na levé straně postřikovače umístěným zařízením na přimíchávání chemikálií HF. -Ventil A slouží k vyprázdnění HF. - Prázdný kanystr od chemikálie můžete vypláchnout vyplachovací tryskou po stisknutí páky B. -Ventil C je určen k oplachu HF od chemikálií. POZOR! Nikdy nespouštějte páku B, pokud není na vyplachovací trysce nasazen kanystr, nebo není nádoba HF uzavřena víkem! Kanystr vyplachujete nikoliv čistou vodou, ale roztokem vody a chemikálie z nádrže postřikovače. Dojde tak sice k vypláchnutí koncentrátu z kanystru, ale kanystr nelze považovat za dostatečně čistý pro uložení do odpadu. Před uložením do odpadu bude nutno kanystr dodatečně umýt čistou vodou. 20

21 Ventil míchání Plynule regulovatelným ventilem míchání je možné kombinovat postřik vysokými dávkami a míchání současně. Intenzita míchání se nastavuje rukojetí ventilu. Pokud je rukojeť ventilu nastavena svou šipkou k symbolu míchání, ventilem protéká velké množství kapaliny a míchání tedy probíhá velmi intenzivně(1). Plynulým otáčením rukojetí směrem do vodorovné polohy se intenzita míchání snižuje(2). Ve vodorovné poloze rukojeti se míchání zcela zastaví(3). 21

22 Funkční schéma kapalinový systém Ranger 1. Sací filtr 10. Jednocestný ventil zpětná klapka 2. Sací ventil MANIFOLD 11. Sekční ventily 3. Čerpadlo postřiku 12. Ramena 4. Tlakový ventil MANIFOLD 13. Proplachovací nádrž 5. Míchání 14. Rychloplnění 6. Pojistný ventil 15. Přimíchávací zařízení HARDI - FILLER 7. Regulační ventil HARDI MATIC 16. Proplachovací tryska nádrže 8. Cyklónový filtr 17. Tlakoměr 9 3 cestný ventil cyklónového filtru 22

23 Postřikový rám Dodává se jedna verze postřikovacího rámu, lišící se hydraulickými funkcemi SPB-Y resp. SPB-Z. U postřikovacího rámu SPB-Y je hydraulicky ovládané zvedání/spouštění rámu a otvírání/zavírání ramen. Celkové naklápění ramen je manuální. Rám SPB-Y vyžaduje minimálně jeden dvoučinný a jeden jednočinný hydraulický rozvaděč na traktoru. U postřikovacího rámu SPB-Z je hydraulicky ovládané zvedání/spouštění rámu, otvírání/zavírání ramen, celkové naklápění ramen a individuální přizvedávání levého nebo pravého ramena. Model SPB-Z má přímo ovládanou hydrauliku typu D.A.H. Vyžaduje pouze jeden dvoučinný (stálý tlak a stálý přepad) hydraulický rozvaděč na traktoru. Hydraulika se ovládá pomocí ovládací skříňky Pracovní záběr: 18, 20 a 24m Aby nedošlo k nedorozumění při vysvětlování jednotlivých pojmů: - pro ramena skládaná nadvakrát používáme následující označení: A koncový díl ramen C vnější díl ramen E vnitřní díl ramen F střední díl ramen 23

24 Výbava Ranger Schůdek Schůdek je umístěn na levé straně postřikovače a usnadňuje vstup na pracovní plošinu. Plošina Z plošiny je snadný přístup k plnícímu hrdlu hlavní nádrže, nádrže na čistou vodu. Hladinoznak Hladinoznak hlavní nádrže zobrazuje množství kapaliny v litrech. Poznámka: Pokud je nutné plnit do nádrže přesné množství kapaliny, je možné ke stroji dodat elektronické zařízení Hardi Fillmeter jako doplňkovou výbavu. Tlakoměr postřikové kapaliny Tlakoměr je umístěn nad ovládacími ventily Manifold na plošině. Na tomto tlakoměru se zobrazuje pracovní tlak který je snímán v rozvodu postřikové kapaliny co nejblíže tryskám. Při kalibraci a postřiku sledujte tlak vždy na tomto tlakoměru. 24

25 Skládání stroje Pro skládání stroje z dopravního prostředku je nutný jeřáb. Při skládání stroje jeřábem používejte místa pro uchycení lan viz. obrázek a ujistěte se o dostatečné pevnosti lan. Před uvedením stroje do provozu Ačkoliv je povrch stroje ošetřen silnou ochrannou vrstvou na kovových částech již ve výrobě, doporučujeme ošetřit všechny tyto části antikorozním přípravkem (např. CASTROL RUSTILLO nebo SHELL ENSIS FLUID) pro předcházení negativního působení chemikálií a hnojiv. Pokud je toto provedeno před prvním uvedením stroje do provozu, bude jednodušší stroj čistit a udržet čistý. Toto ošetření by se mělo provádět pokaždé, jakmile se ochranná vrstva smyje. Opěrná noha Při postřikovači připojeném k traktoru je opěrná noha umístěna ve složené poloze a zajištěna pojistkou. Pro odjištění a sklopení opěrné nohy ji zvedněte, uvolněte a vytáhněte její pojistku a nohu sklopte. V této poloze nezapomeňte nohu opět zajistit pojistkou. Zvednutí postřikovače Pokud je třeba nasazení kol, jejich výměna atd., zvedejte postřikovač pod nápravou viz. Obrázek. 25

26 Mechanické připojení Kloubový hřídel - bezpečnost 1. vždy zastavte motor před připojováním kloubového hřídele k traktoru u většiny traktorů je možné otočit vývodovým hřídelem i při vypnutém motoru. 2. po připojení kloubového hřídele k traktoru se ujistěte, zda pojistka na hřídeli zacvakla posuňte hřídelem dopředu a dozadu pro ujištění se o funkci pojistky. 3. vždy udržujte bezpečnostní kryty neporušené a zkontrolujte, zda pokrývají všechny pohyblivé části. Nepoužívejte kloubový hřídel bez bezpečnostních krytů. 4. nedotýkejte se, nebo nestůjte na vývodovém hřídeli, když je v pohybu. Udržujte odstup min. 1,5m. 5. chraňte kryty hřídele před jejich otáčením zafixováním pomocí upínacích řetízků. 6. postřikovač je vybaven ochranným krytem vývodového hřídele ( na čerpadle postřikové kapaliny ); rovněž vývodový hřídel traktoru musí být opatřen krytem ( ISO ). Ujistěte se, zda ochranné kryty kolem vývodového hřídele traktoru a kolem vývodového hřídele postřikovače jsou neporušeny. 7. vždy zastavte motor a vyjměte klíč ze zapalování před prováděním údržby a oprav kloubového hřídele. POZOR! Rotující kloubový hřídel bez ochranného krytu je velmi nebezpečný! 26

27 Nasazení kloubového hřídele 1. Připojte postřikovač k traktoru a nastavte výšku postřikovače tak, aby vzdálenost mezi čerpadlem postřikovače a vývodovým hřídelem traktoru bylo co nejkratší 2. Zastavte motor a vytáhněte klíč ze zapalování. 3. Pokud musí být náhonový hřídel zkrácen, rozpojte jej, nasaďte oba příslušné díly jak na traktor, tak i na stroj, aby bylo možné změřit vzdálenost, o kterou bude nutno hřídel zkrátit. Ranger Délka překrytí obou polovin hřídelí musí činit minimálně jednu třetinu délky hřídele (pro 540 ot/min) resp. dvě třetiny délky hřídele (pro 1000 ot/min) 540 ot/min (6-drážkový hřídel) 1000 ot/min (21-drážkový hřídel) 4. Oba dva díly by měly být zkráceny stejně. Použijte pilku a pilník. Všechny díly poté důkladně očistěte od pilin. 5. Namažte vývodový hřídel traktoru a hřídel čerpadla 6. Nasaďte kloubový hřídel na hřídel traktoru a čerpadla POZOR! Strana hřídele, určená k připojení na traktor, je označena značkou! 7. Zajistěte ochranný kryty náhonového hřídele řetězy proti otáčení 8. Pro zajištění dlouhé životnosti kloubových hřídelí se vyhněte provozním úhlům větším než 15 stupňů 27

28 Hydraulický systém Ranger Obecné informace Před připojení se ujistěte se, zda jsou rychlospojky hydrauliky čisté! Po odzkoušení všech hydraulických funkcí a zaplnění hydraulické okruhu postřikovače olejem zkontrolujte hladinu oleje v traktoru a v případě potřeby ji doplňte. POZOR! Test hydraulického systému provádějte velmi opatrně. V okruhu může být vzduch, který může způsobit neočekávané, prudké pohyby ramen. POZOR! Netěsnosti hydrauliky: Nikdy nepoužívejte prsty pro zjištění průsaků a netěsností v hydraulickém okruhu. Vysoký tlak oleje může způsobit zranění. Požadavky na hydrauliku traktoru (hydraulika Y) Jeden jednočinný výstup pro zvedání rámu. Jeden dvojčinný výstup pro skládání/rozkládání ramen. Požadavky na hydrauliku traktoru (hydraulika Z) Jeden dvojčinný výstup s volným přepadem do nádrže traktoru. Před připojení se ujistěte se, zda jsou rychlospojky hydrauliky čisté! Hydraulický systém požaduje minimální tlak oleje 130 bar, max. tlak 210 bar a kapacitu cca. 5 litrů. POZOR! Díky rozdílům v hydraulikách různých typů traktorů a výkonech je potřeba dbát zvýšené pozornosti při prvním zapojení a zkoušení. Doporučujeme nastavit průtok výstupem hydrauliky traktoru na minimum. Nastavení/zvýšení průtoku je nutné provést po každém odvzdušnění okruhu. Sada pro otevřenou open centre hydrauliku (doplňková výbava) Jestliže Váš traktor využívá: - tzv. otevřenou centrální hydrauliku (tedy hydrauliku s konstantním průtokem), nebo - sice uzavřenou centrální hydrauliku, ale doplněnou měřením zatížení (LS) pak je nutno doplnit základní blok hydrauliky ještě přídavným blokem pro otevřenou centrální hydrauliku. Ventil na straně bloku je továrně nastaven pro otevřenou centrální hydrauliku. Pokud je použita uzavřená centrální hydraulika v kombinaci se systémem měření zatížení (LS), zašroubujte tento ventil. Určité modely traktorů jsou schopny použít měření zatížení bez spojení s externí snímací větví. Pokud ovšem nemůže být dosažena optimální kontrola tlaku, je nutné použít externí snímací větev. Prosím konzultujte se svým dodavatelem traktoru správnost připojení a nastavení hydrauliky. Před použitím hydrauliky postřikovače musí být ventily nastaveny podle modelu traktoru. Pokud máte pochybnosti o hydraulickém systému Vašeho traktoru, kontaktujte prodejce traktoru. 28

29 Tabulka s kombinacemi nastavení: Ventil č Otevřená centrální Ven Ven Nepřipojeno (konstantní průtok oleje) Uzavřená centrální Dovnitř Dovnitř Nepřipojeno (variabilní průtok oleje) Uzavřená centrální s měřením zatížení (LS) Dovnitř Ven* Připojeno * pokud traktor požaduje tlakové odlehčení, kontaktujte svého prodejce traktorů POZOR! Vždy se ujistěte, aby byl ventil nastavení otevřené/uzavřené centrální hydrauliky buď zcela otevřený nebo zcela uzavřený. Nedostatečné otevření/zavření (mezipoloha) může způsobit poškození důležitých částí čerpadla hydrauliky. POZOR! Je velmi důležité udržovat spojku měřící větve (LS) absolutně čistou. Nedodržení této podmínky může způsobit vstup nečistot do hydraulického čerpadla traktoru a jeho následné poškození. 29

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013 Stručný návod Joker 6 / 8 HD Art.: 80740904 cs Vydání: 07/2013 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Stručný návod Joker 6 / 8 HD První uvedení do provozu Přizpůsobení zavěšení hadic Při prvním

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

NK Návod k obsluze a údržbě

NK Návod k obsluze a údržbě NK Návod k obsluze a údržbě 67035800-100 - Version 1.00 CZ - 05.2013 www.hardi-international.com Blahopřejeme Vám k volbě výrobku pro ochranu rostlin od světové jedničky v aplikační technice, firmy HARDI

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD VAROVÁNÍ Tento zvedák je určen pouze pro účely zvedání. Zvedák by měl být umístěn na pevné rovné zemi. Vždy je nutné zablokovat nebo zaklínovat kola a použít

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

ALPHA. Výkon a pohodlí

ALPHA. Výkon a pohodlí ALPHA Výkon a pohodlí Vysokokapacitní postřikovače ALPHA plus je nejnovější generací samojízdných postřikovačů HARDI s vysokým výkonem. Celá koncepce stroje je navržena s ohledem na práci operátora výsledkem

Více

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686 Travní válec model PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Tento travní válec je navržen, vyroben a testován tak, aby sloužil

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Obsah návodu k použití

Obsah návodu k použití PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ - MODEL 3239W NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu k použití 1. Popis částí přístroje... 3 2. Technologie čištění... 4 3. Technické specifikace... 4 4. Bezpečnostní upozornění... 4 5. Jak vyměnit

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

Frekvence provádění. Poznámka: V případě extrémní tvrdosti vody doporučujeme odvápnit každý 2-3 měsíce a sanitaci každý 2týden.

Frekvence provádění. Poznámka: V případě extrémní tvrdosti vody doporučujeme odvápnit každý 2-3 měsíce a sanitaci každý 2týden. SERVISNÍ BULETIN Dne:2.7.2007 Zpracoval:Marek Stádník Určeno pro : Technické oddělení SERVISNÍ BULETIN ČÍSLO:_08 VÝROBCE: Scotsman PRODUKTOVÁ ŘADA: MV PLATNOST OD DO: ZPRÁVA: Čištění a Sanitace zařízení

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz CELKOVÝ OBJEM: 90L KAPACITA OLEJE:

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Přímočinné regulátory tlaku Přepouštěcí ventil Typ M 44-7 Obr. 1 Typ M 44-7 Přepouštěcí ventil, připojení G1, Kvs = 3.6 1. Konstrukce a funkční princip Tlakový regulační ventil, typ M 44-7, se skládá z

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Analogový Flowmaster a čerpadlo MP7

Analogový Flowmaster a čerpadlo MP7 Analogový Flowmaster a čerpadlo MP7 Návod k obsluze ISO 9001 Serigstad ČR s.r.o Horní Vilímeč 29 394 68 Žirovnice Czech Republic Tel/fax - +420 565 495 075 Mobil +420 776 075 121 info@serigstad.cz www.

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W POW XG9002 Upozornění : Před použitím čtěte návod a poté jej uschovejte pro pozdější použití. Obsahuje : - Auto start/stop system - Slednocená čistící

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 207/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 207/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 207/2012 Sb. Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě vyklápěče nádob Obsah: 1) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně 10) Likvidace

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE RUČNÍ HYDRAULICKÝ JEŘÁB ZHR-300/S Obsah. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava jeřábu k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

Uživatelská příručka SACÍ ZAMETACÍ JEDNOTKA. Park Ranger 2150

Uživatelská příručka SACÍ ZAMETACÍ JEDNOTKA. Park Ranger 2150 Uživatelská příručka SACÍ ZAMETACÍ JEDNOTKA Park Ranger 50 Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme vám k zakoupení produktu Nilfisk Outdoor. Model Park Ranger 50 byl zkonstruován a vyroben v Dánsku a nabízí

Více

MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3

MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 Topná větev Vratná větev Topná větev Vratná větev (A) Kulový ventil na topné větvi (teploměr

Více

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Obj.-č. D 040 052 Stav k 06/00 G 880 355 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám a našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete s

Více

P - 150. Příručka pro uživatele. Elektormagnetické ventily Toro Řady P 150

P - 150. Příručka pro uživatele. Elektormagnetické ventily Toro Řady P 150 Elektormagnetické ventily Toro Řady P 150 P - 150 Příručka pro uživatele Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady P 150. Obsah Specifikace Instalace Práce s ventilem Vnitřní

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (ZAP) Technologické požadavky a postup Změny od 1.7.2012

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (ZAP) Technologické požadavky a postup Změny od 1.7.2012 Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (ZAP) Technologické požadavky a postup Změny od 1.7.2012 Legislativa Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, v platném znění (č.

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ FRITÉZA Model: FE9-05 FE9-05 S FE9-10 FE9-05/12 FE9-10/12 FE7-05 FE7-10 FE7-05/8 FE7-10/8 FE9-05 M: Ovladač termostatu L1: Zelená kontrolka L2:

Více

PŘED MONTÁŽÍ SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD A DODRŽUJTE POKYNY V NĚM UVEDENÉ

PŘED MONTÁŽÍ SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD A DODRŽUJTE POKYNY V NĚM UVEDENÉ MONTÁŽNÍ NÁVOD POUZE PRO PRODEJCE TRAKTORY KUBOTA PŘED MONTÁŽÍ SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD A DODRŽUJTE Y V NĚM UVEDENÉ Výhradní dovozce Bonas spol. s r. o. Sepekov Staňkov 425, 398 51 Sepekov, e mail:

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

Nožové šoupátko LUCAVAL

Nožové šoupátko LUCAVAL Nožové šoupátko LUCAVAL MONTÁŽ ÚDRŽBA NÁVOD NA OPRAVU typ: M08 Obsah Strana 0. Popis.. 2 1. Manipulace 2 2. Instalace. 2 3. Pohony... 4 4. Údržba... 5 4.1 Výměna ucpávky... 5 4.2 Výměna těsnění. 6 4.3

Více

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÉHO UTAHOVÁKU označení: 42.01-22105, 22110, 22120, 22130,

Více

Dávkovač ledu Uživatelská příručka

Dávkovač ledu Uživatelská příručka Dávkovač ledu Uživatelská příručka -Rozbalení -Instalace -Spuštění a kontrola funkcí -Ošetření -Diagnostika závad Rozbalení Přístroj je zabalen v papírovém kartonu.zajištěn pásky.nejprve zkontrolujte neporušenost

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, obsluhu a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, obsluhu a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, obsluhu a údržbu MYČKY NÁDOBÍ S ČELNÍM OTVÍRÁNÍM MODEL: FI 50 Obr. 1 A = přívod vody E = přívod elektrické energie D = odpadní hadice R = připojovací svorkovnice Obr.

Více

Návod k použití pro vysavače BOLEZZO

Návod k použití pro vysavače BOLEZZO Návod k použití pro vysavače BOLEZZO Katalogové číslo: 403032, 403033, 403034, 403035 403032 403033 403034 403035 Technické parametry vysavačů Model 403032 403033 403034 403035 Příkon (W) 1000 1200 2000

Více

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte!

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte! Uživatelská příručka Uživatelská příručka Speedkid1 (Model TJ-24A) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

Jednorotorové shrnovače. Pracovní záběr 2,90 m - 4,45 m

Jednorotorové shrnovače. Pracovní záběr 2,90 m - 4,45 m Jednorotorové shrnovače Pracovní záběr 2,90 m - 4,45 m R 365 DS Shrnovače JF-STOLL se spolehlivými rotory Shrnovače JF-STOLL jsou osazené robustními a spolehlivými převodovkami, a proto vyžadují pouze

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean.

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean. Uživatelský Manuál k obsluze a údržbě vysokotlaký čistící stroj TT-EM-SS13T34-250 Strana 1 1 Důležité infotmace INFO: - stroj se doporučuje využívat v průmyslovém odvětví, zemědělství, stavebnictví, obchodu

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Radličkový kypřič AKY-356

Radličkový kypřič AKY-356 Radličkový kypřič AKY-356 Návod k používání 2007 1 Úvod. Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázal koupí našeho výrobku. Stal jste se majitelem příslušenství pro malotraktory VARI.

Více

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Návod k použití VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Vypouštěcí nádrž na kolečkách určená k pojímání všech provozních kapalin na olejové bázi Mísa je výškově nastavitelná a může být umístěna v optimální poloze. Umožňuje

Více

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze VÝDEJNÍK VODY FONTANA WIFF POU FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Pro udržení pracovní výkonnosti

Více

MixRite. Návod k používání a obsluze

MixRite. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze MixRite Výrobek název: Dávkovací čerpadlo typ: MixRite Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah: 1. Úvod 3 2.

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 603 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete

Více

Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70

Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70 Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 250 35 330 40 330 60 390-70 1.1 Vícecestný ventil Popis poloh ovládacího ventilu: Filtration Filtrace Backwash Zpětný proplach filtrace Rinse Dopírání

Více

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. SPUŠTĚNÍ STROJE Kontroly před spuštěním C. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ OBSAH D. ÚDRŽBA Čištění a údržba

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

R+760 I R+820. Dvourotorový shrnovaè. Návod k obsluze a údržbì

R+760 I R+820. Dvourotorový shrnovaè. Návod k obsluze a údržbì R+760 I R+820 Dvourotorový shrnovaè Návod k obsluze a údržbì CZ - 2 - PŘEDMLUVA Vážený zákazníku! Vážíme si důvěry, kterou jste prokázal naší organizaci investicí do stroje JF a gratulujeme Vám k Vašemu

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více