Ranger. Vážený zákazníku,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ranger. Vážený zákazníku,"

Transkript

1 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k volbě výrobku pro ochranu rostlin od světové jedničky v aplikační technice, firmy HARDI International A/S. Spolehlivost a funkčnost tohoto výrobku závisí na Vaší péči. V prvé řadě se proto pečlivě seznamte s tímto návodem k obsluze. Obsahuje nezbytné podstatné informace, týkající se efektivního použití a životnosti tohoto kvalitního výrobku. UNIMARCO a.s., generální importér firmy HARDI do České a Slovenské republiky Zádveřická Zlín - Lípa tel: fax:

2 Obsah: Ranger OSVĚDČENÍ SRS... 5 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 6 PODMÍNKY PROVOZU PLOŠNÉHO POSTŘIKOVAČE NÁVĚSNÉHO HARDI RANGER S RAMENY SPB/SPC NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH... 8 BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY POUŽITÉ NA STROJI... 9 POPIS POSTŘIKOVAČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ URČENÍ A AGREGACE POSTŘIKOVAČE PŘEHLED UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ POPIS POSTŘIKOVAČE VÝROBNÍ ŠTÍTKY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÁ SPECIFIKACE AGROTECHNICKÉ POŽADAVKY ROZVOD POSTŘIKOVÉ KAPALINY SYSTÉM MANIFOLD VENTILY A SYMBOLY TLAKOVÝ VENTIL ZELENÝ DISK SACÍ VENTIL ČERNÝ DISK ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SYSTÉMU EVC FILTRY SACÍ FILTR TLAKOVÝ CYKLÓNOVÝ FILTR (DOPLŇKOVÁ VÝBAVA) SEKČNÍ FILTRY INLINE FILTRY TRYSEK PŘIMÍCHÁVACÍ ZAŘÍZENÍ HARDI FILLER VENTIL MÍCHÁNÍ FUNKČNÍ SCHÉMA KAPALINOVÝ SYSTÉM POSTŘIKOVÝ RÁM VÝBAVA SKLÁDÁNÍ STROJE PŘED UVEDENÍM STROJE DO PROVOZU OPĚRNÁ NOHA ZVEDNUTÍ POSTŘIKOVAČE MECHANICKÉ PŘIPOJENÍ HYDRAULICKÝ SYSTÉM ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY NASTAVENÍ TRANSPORTNÍHO DRŽÁKU RAMEN ROZCHOD KOL, NÁPRAVY A KOLA NASTAVENÍ ROZCHODU KOL OTÁČENÍ RÁFKŮ A RŮŽIC RAMENA BEZPEČNOST PRÁCE OVLÁDÁNÍ RAMEN - Y-VERZE OVLÁDÁNÍ RAMEN - Z-VERZE

3 POSTŘIKOVÝ OKRUH PLNĚNÍ NÁDRŽE VODOU PLNĚNÍ NÁDRŽE HORNÍM PLNÍCÍM HRDLEM PLNĚNÍ HLAVNÍ NÁDRŽE POMOCÍ ČERPADLA POSTŘIKOVAČE POUŽITÍM SPODNÍHO PLNÍCÍHO ZAŘÍZENÍ (DOPLŇKOVÁ VÝBAVA) PLNĚNÍ HLAVNÍ NÁDRŽE POMOCÍ QUICKFILL (VÝBAVA NA PŘÁNÍ) PLNĚNÍ PROPLACHOVACÍ NÁDRŽE POMOCÍ QUICKFILL (VÝBAVA NA PŘÁNÍ) PLNĚNÍ NÁDRŽE NA ČISTOU VODU NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY EVC NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ NA VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VYPNUTÝCH SEKCÍ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY BĚHEM POSTŘIKU PROVOZNÍ TLAKOMĚR TLAKU POSTŘIKOVÉ KAPALINY BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PRÁCI S CHEMIKÁLIEMI PLNĚNÍ CHEMIKÁLIÍ HLAVNÍM PLNÍCÍM HRDLEM NÁDRŽE PLNĚNÍ CHEMIKÁLIÍ POMOCÍ SKLOPNÉ NÁDOBKY NA BOKU STROJE, TZV. HARDI FILLERU PŘIMÍCHÁVÁNÍ PRÁŠKOVÝCH CHEMIKÁLIÍ MÍCHÁNÍ POSTŘIKOVÉ KAPALINY PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE PO DELŠÍ PAUZE OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PŘI POSTŘIKU ČIŠTĚNÍ ZÁSADY ÚDRŽBY ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA FILTRŮ POUŽITÍ PROPLACHOVACÍ NÁDRŽE A PROPLACHOVACÍCH TRYSEK ROZŘEDĚNÍ ZBYTKŮ CHEMIKÁLIÍ V ROZVODU POSTŘIKU S JEJICH VYSTŘÍKÁNÍM NA POLI PŘED VLASTNÍM ČIŠTĚNÍM POSTŘIKOVAČE PROPLÁCHNUTÍ ČERPADLA, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY, ROZVODŮ RAMEN, ATD. V PŘÍPADĚ, ŽE APLIKACE MUSÍ BÝT UKONČENA JEŠTĚ PŘED ÚPLNÝM VYPRÁZDNĚNÍM HLAVNÍ NÁDRŽE (NAPŘ. KDYŽ ZAČNE BĚHEM APLIKACE PRŠET) VYPOUŠTĚNÍ TECHNICKÝCH ZBYTKŮ VYPOUŠTĚNÍ TECHNICKÝCH ZBYTKŮ VYPOUŠTĚNÍ HLAVNÍ NÁDRŽE URČENÍ PRVKŮ PRO NASTAVENÍ POSTŘIKOVAČE NA POŽADOVANOU DÁVKU MAZÁNÍ MAZADLA MAZACÍ PLÁN POSTŘIKOVAČ MAZACÍ PLÁN RAMENA ÚDRŽBA (INTERVALY ÚDRŽBY) ÚDRŽBA PO 10 MOTOHODINÁCH ÚDRŽBA PO 50 MOTOHODINÁCH ÚDRŽBA PO 250 MOTOHODINÁCH ÚDRŽBA PO 1000 MOTOHODINÁCH OBČASNÁ ÚDRŽBA SEŘÍZENÍ RAMEN VÝMĚNA POUZDER ČEPŮ PARALELOGRAMOVÉHO ZÁVĚSU RAMEN VÝMĚNA KRYTŮ NÁHONOVÉHO HŘÍDELE VÝMĚNA KŘÍŽOVÝCH ČEPŮ KLOUBOVÉHO HŘÍDELE VÝMĚNA PNEUMATIK USKLADNĚNÍ STROJE PO SKONČENÍ SEZÓNY PŘÍPRAVA POSTŘIKOVAČE PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ PO DÉLETRVAJÍCÍM USKLADNĚNÍ PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S TLAKOMĚRY POSTŘIKOVÉ KAPALINY MOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ ROZVOD POSTŘIKOVÉ KAPALINY ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA EVC HYDRAULICKÝ SYSTÉM HYDRAULIKA TYPU Z HYDRAULICKÝ SYSTÉM HYDRAULIKA TYPU Y MECHANICKÉ PORUCHY

4 NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ POSTŘIKOVAČE EVC ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA HAVARIJNÍ POKYNY POUŽITÉ MATERIÁLY A MOŽNOST JEJICH RECYKLACE ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ TIŠTĚNÝ SPOJ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY EVC ZAPOJENÍ 7-PÓLOVÉ ELEKTRICKÉ ZÁSTRČKY OSVĚTLENÍ VOZIDLA HYDRAULIKA RAMEN VERZE Y HYDRAULIKA RAMEN VERZE Z

5 Osvědčení SRS Ranger 5

6 Prohlášení o shodě Ranger 6

7 Pokyny pro bezpečné používání postřikovače s postřikovačem smí pracovat jen osoba starší 18 let a vlastnící řidičský průkaz skupiny T pracovníci, určení k obsluze stroje, musí být řádně poučeni a prokazatelně seznámeni s obsluhou stroje, uvedenými a příslušejícími předpisy; za jejich proškolení odpovídá provozovatel postřikovače při práci se musí obsluha řídit předpisy a pokyny uvedenými na etiketách, musí postupovat podle návodů k použití jednotlivých chemických přípravků a metodické příručky na ochranu rostlin. obsluhující musí při práci s jedy a zdraví škodlivými látkami používat předepsané ochranné pomůcky; tyto pomůcky dodá a za ně odpovídá provozovatel postřikovače pracovník musí být prokazatelně proškolen o práci s jedy a zdraví škodlivými látkami, musí být seznámen s příznaky otravy a poskytováním první pomoci v případě zasažení chemikáliemi neprodleně přivolejte lékařskou pomoc při manipulaci s chemikáliemi používejte ochranné pracovní pomůcky pro hygienické účely je stroj vybaven nádobou na čistou vodu se spodním výpustným ventilem při plnění stroje se smí používat voda pouze ze zdrojů k tomu určených zbytky chemikálií se musí zcela vystříkat nebo zničit jen určeným způsobem, a to na určeném místě veškerá údržba a seřizování stroje se musí provádět pouze při zastaveném a řádně zajištěném stroji části, které jsou pod tlakem, se nesmí demontovat zdržování se v dosahu postřikovacích ramen při manipulaci s nimi nebo při pohybu stroje je zakázáno; před zahájením manipulace s rameny dejte zvukový signál přepravování nákladů a osob na stroji je zakázáno před přepravou stroje zkontrolujte uložení a zajištění postřikovacích ramen v přepravní poloze; přeprava stroje s nesklopenými rameny je zakázána před opravou stroj řádně očistěte při opravě stroje musí být nádrž prázdná a musí být odpojen elektrický proud od traktoru po provedení servisního zásahu nasaďte všechny ochranné kryty zpět a dobře je upevněte očistěte řádně pracovní nářadí pokud bylo zasaženo chemikáliemi před jízdou zkontrolujte funkci el. osvětlení při zastavení soupravy traktoru s postřikovačem nebo při odstavení samotného postřikovače proveďte opatření proti samovolnému rozjetí - použijte zakládací klíny kol zabraňte manipulaci se strojem neoprávněnou osobou tím, že uzamknete kabinu traktoru pro eventuální podložení stroje (např. při opravě pneu) umístěte podpěry pod nápravu stroje; stroj zabrzděte a zajistěte zakládacími klíny; rovněž doporučujeme připojit stroj k řádně zabržděnému a zajištěnému traktoru Stroj nesmí pracovat na svazích větších než 8 o 7

8 Podmínky provozu plošného postřikovače návěsného HARDI RANGER s rameny SPB/SPC na veřejných komunikacích Pro provoz na pozemních komunikacích je vozidlo schváleno Ministerstvem dopravy ČR, pod č.j. jako schválený typ zvláštního vozidla dle ZTP ze dne za následujících podmínek: při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj v přepravní poloze dle návodu k obsluze (*) a v nádrži nesmí být postřiková kapalina do činnosti musí být uvedeno vnější osvětlení traktoru s potkávacími světly i za nesnížené viditelnosti zákaz přepravy za snížené viditelnosti maximální povolená rychlost je 20 km/hod. traktor musí být vybaven zvláštním světelným výstražným zařízením oranžové barvy (majáčkem), které musí být při přepravě uvedeno v činnost. */ Obsluha je povinna před jízdou na veřejných komunikacích vyklopit přední šrafované tabule s bílými odrazkami a bílými obrysovými světly co nejblíže k vnějšímu obrysu vozidla.. DOPORUČENÍ: Při přepravě zajistěte postřikovací ramena proti případnému otevření řetízky v místech, která ukazuje obrázek: 8

9 Ranger Bezpečnostní symboly použité na stroji Nebezpečí převrácení Nebezpečí pádu Místo pro uchycení Nebezpečné nebo volné části stroje Při manipulaci pozor na vedení el. napětí Místo pro zavěšení Stroje Opravuj pouze vyplý stroj Nebezpečí styku s jedovatými látkami 9 Nebezpečí přivření Před použitím prostuduj příslušnou pasáž v návodu

10 Popis postřikovače a ovládacích prvků Určení a agregace postřikovače Plošný postřikovač návěsný HARDI RANGER je určen k plošnému ošetřování polních plodin pesticidními a nepesticidními přípravky, uvedenými v platném českém seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin a k plošnému hnojení a přihnojování kapalnými průmyslovými hnojivy. Náhon stroje ve standardním provedení je možné připojit pouze do nezávislého vývodového hřídele traktoru o jmenovitých otáčkách 540 ot/min. Přehled umístění jednotlivých prvků Na obrázku jsou popsány jednotlivé části postřikovače: 1. Víko nádrže 2. Hladinoznak hlavní nádrže 3. Tlakoměr postřikovače 4. Čerpadlo 5. Závěs 6. Opěrná noha 7. Sací filtr 8. Schůdek 9. Sací ventil MANIFOLD 10. Připojení pro externí spodní plnění 11. Cyklonový tlakový filtr 12. Přimíchávací zařízení HARDI FILLER 13. Proplachovací nádrž 14. Tlakový ventil 15. Nádrž na čistou vodu 16. Plošina 10

11 17. Sekční ventily 18. Hlavní nádrž 19. Nádrž pěnového značkovače 20. Kompresor pěnového značkovače 11

12 Popis postřikovače Plošné postřikovače návěsné HARDI RANGER se vyrábí s nádrží o obsahu 2500l a se záběrem 18, 20, 21m. Sestávají z rámu opatřeného dvěma pojezdovými koly se stavitelným rozchodem mm, z nádrže postřikové kapaliny, čerpadla, elektricky ovládané řídící jednotky, cyklónového výtlačného filtru (doplňková výbava), hydraulicky ovládaného postřikovacího rámu, trojitých držáků trysek TRIPLET SF, kloubového hřídele náhonu. Jednoduchá konstrukce membránového čerpadla se snadno přístupnými šesti membránami a dvanácti ventily zaručuje, že se postřiková kapalina nedostane do styku s kovovými pohyblivými částmi čerpadla. Standardně je dodáváno čerpadlo na 540 1/min (s šestidrážkovou hřídelí). Na zvláštní přání je k dispozici čerpadlo na /min (21 drážek) Nádrž je vyrobena z nárazuvzdorného, UV záření a chemikáliím odolného polyethylenu. Nádrž má optimalizovaný tvar bez rohů pro snadné čištění. Objem nádrže je 2500 l. Hladinoznak nádrže je umístěn u pracovní plošiny a je dobře viditelný z kabiny traktoru. Plnící otvor nádrže je umístěn tak, aby byl snadno dosažitelný z pracovní plošiny. To umožňuje snadný přístup k plnění postřikovače, čištění nádrže, atd. Postřikovač je také vybaven proplachovací nádrží a nádrží na čistou vodu. Řídící jednotka Hardi EVC umožňuje centrální zapínání a vypínání postřiku, regulaci tlaku a zapínání a vypínání jednotlivých sekcí postřiku elektricky - pomocí vypínačů v kabině traktoru. Jednotka je vybavena zařízením pro zrychlení reakce na pokyn zapnuto/vypnuto u všech sekcí. Systém regulace škrcením do přepadu umožňuje zachování nastavené dávky v l/ha i při změně pojezdové rychlosti. Postřiková kapalina je standardně filtrována sacím a výtlačným samočistícím cyklónovým filtrem (doplňková výbava) a sítky před tryskami. Cyklónový filtr ve výtlačné větvi rozvodu postřiku zachytí nečistoty, zabrání jejich průchodu řídící jednotkou a vrací je zpět do nádrže. Sací a výtlačný filtr jsou snadno přístupné ze země pro pohodlné čištění. Každou sekci rozvodu postřiku je možno doplnit tzv. IN-LINE filtry jsou nabízeny jako doporučená doplňková výbava. Koncové díly postřikovacích ramen jsou vybaveny pružnými zubovými spojkami, které zabezpečují sklopení koncových dílů při nárazu na překážku. Ramena jsou zavěšena na kyvadlovém závěsu pro vyrovnání rázů a minimalizaci kývání ramen při průjezdu nerovným terénem. Dodává se jedna verze postřikovacího rámu, lišící se hydraulickými funkcemi SPB-Y resp. SPB-Z. U postřikovacího rámu SPB-Y je hydraulicky ovládané zvedání/spouštění rámu a otvírání/zavírání ramen pákou hydrauliky z traktoru. Celkové naklápění ramen je manuální. Rám SPB-Y vyžaduje minimálně jeden dvoučinný a jeden jednočinný hydraulický rozvaděč na traktoru. U postřikovacího rámu SPB-Z je hydraulicky ovládané zvedání/spouštění rámu, otvírání/zavírání ramen, celkové naklápění ramen a individuální přizvedávání levého nebo pravého ramena. Model SPB-Z má přímo ovládanou hydrauliku typu D.A.H. Vyžaduje pouze jeden dvoučinný (stálý tlak a stálý přepad) hydraulický rozvaděč na traktoru. Hydraulika se ovládá pomocí ovládací skříňky Rám, střední sekce ramen a vnitřní a vnější sekce ramen také mají své identifikační štítky označující typ ramen a jejich výrobní čísla. Trysková tělesa jsou vybavena protiodkapávacími ventily. Standardně se montují trojitá tělesa, tzv. Triplety pro současné osazení třemi druhy nebo velikostmi trysek, které je možno mezi sebou zaměňovat pouhým pootočením tělesa. 12

13 Výrobní štítky Výrobní štítek s hmotnostními údaji je umístěn na rámu stroje na přední pravé části viz. obrázek. Výrobní štítek udává jméno výrobce, model, vlastní hmotnost, celkovou hmotnost, maximální tlak hydraulického systému a maximální tlak kapalinového systému a vhodné pneumatiky. Nad štítkem s hmotnostními údaji je umístěn štítek s referenčním číslem, které usnadňuje objednávání náhradních dílů. Na rámu v pravé přední části je umístěn štítek obsahující jméno výrobce, model a výrobní číslo postřikovače. Specifikace čerpadel: Čerpadlo typ 363/10.0 Při objednávání náhradních dílů informujte vašeho dodavatele o těchto číslech. 13

14 Základní technické údaje Ranger Celkové rozměry: Typ A B C 2500 SPB PRO Všechny údaje v tabulce jsou uvedeny v metrech. Hmotnost: Poloha ramen celková na oji na nápravě složená rozložená Všechny údaje jsou uvedeny pro stroj s prázdnou nádrží v kg. Poloha ramen celková na oji na nápravě složená rozložená Všechny údaje jsou uvedeny pro stroj s plnou nádrží v kg. Rozměry kol a náprav: Rozměr kola min. rozchod max. rozchod světlost * 11,2x mm 2000 mm 460 mm *světlost pod nápravou Huštění pneumatik: Rozměr pneu Doporučené huštění pneu 270/95 R 38 (11,2 x 38) 2,6 bar ( 260 kpa ) 14

15 Technická specifikace Ranger Ukazatel Jednotka Hodnota Poznámka pracovní rychlost km/h 5-10 přepravní rychlost km/h max. 20 dávkovací čerpadlo druh výrobce Hardi International A/S, Dánsko typ 363/ l/min (při 540 1/min a 10 bar) membránové šestičité max.počet otáček 1/min 600 max.tlak MPa 1,5 postřikovací rám - prac.výška mm prac.záběr m 18 m 20 m 21 - rozteč trysek mm prac. tlak MPa 0,15-0,60 t.j. bar 1,5-6,0 Poznámka: Zahraniční výrobce používá tlakoměry s cejchováním v barech. Platí: 1 bar = 100 kpa = 0,1 MPa - prac.teplota ºC 2 až 40 - max.tlak bar 15 trysky - základní výbava: HARDI ISO SYNTAL F-110-CT, tři velikosti - na přání: Jakékoli trysky Hardi pro plošné postřikovače nádrž na čistou vodu - objem l 20 proplachovací nádrž - objem l 240 filtry - hustota - sací mesh 30 (=0,58mm) zákl.výb. (pokud je použit) mesh 50 (=0,30mm) na přání - výtlačný mesh 80 (=0,18mm) zákl.výb. (samočistící) mesh 100 (=0,15mm) na přání mesh 50 (=0,30mm) na přání - sítka před mesh 50 (0,30mm) dle velikosti trysek tryskami mesh 80 (0,18mm) dle velikosti trysek 15

16 Agrotechnické požadavky rozsah dávkování l/ha odstupňování dávky l/ha po 1l přesnost dávkování % + / - 10 příčná nerovnoměrnost (variační koeficient) - max. odchylka % 10 účinnost míchacího zařízení - max. odchylka koncentrace % + / - 5 indikace náplně kapaliny v zásobní nádrži v klidu - s přesností % + / - 2 svahová dostupnost stupeň 8 počet pracovníků obsluhy 1 osoba denní údržba minut 30 16

17 Rozvod postřikové kapaliny Systém MANIFOLD Funkce postřikového okruhu jsou ovládány přes ventily MANIFOLD, které jsou barevně označeny a jsou opatřeny štítky s jednotlivými funkcemi pro snadnější ovládání. POZOR! Otevřete pouze zvolenou funkci vždy zavřete všechny ostatní ventily. POZOR! Pokud jde ovládání ventilu příliš ztuha nebo příliš volně (propouštění kapaliny), ventil je potřeba seřídit. Nahlédněte do kapitoly údržba. Ventily a symboly Tlakový ventil zelený disk Postřik Přimíchávací zařízení CHEM. FILLER Míchání Vnitřní proplach nádrže Funkce je aktivována (otevřena) otočením rukojetí šipkou směrem k symbolu požadované funkce. Pokud šipka rukojeti směřuje k symbolu 0, je ventil uzavřen. Ventil pro ovládání míchání kapaliny v hlavní nádrži a pro ovládání proplachovacích trysek nádrže má proporcionální chrakteristiku, což znamená, že jeho průtok lze plynule regulovat. 17

18 Pro míchání kapaliny v nádrži obecně platí: - míchání zavřete nebo zredukujte na minimum, pokud je postřiková kapalina náchylná na pěnění. - míchání otevřete naplno, pokud postřiková jícha sedimentuje (zejména u práškových chemikálií). Míchání je nutno přškrtit až zcela zavřít, pokud postřiková dávka je tak vysoká, že by nestačil výkon čerpadla při otevřeném míchání dávkovat požadovanou dávku. Sací ventil černý disk Hlavní nádrž Proplachovací nádrž Rychloplnění Funkce je aktivována (otevřena) otočením rukojetí šipkou směrem k symbolu požadované funkce. Pokud šipka rukojeti směřuje k symbolu 0, je ventil uzavřen. Ventily MANIFOLD mohou být ovládány elektricky z kabiny traktoru (zvláštní výbava). Když je napájení z traktoru odpojeno, je možno ventily ovládat manuálně. Řídící jednotka systému EVC Řídící jednotka umožňuje centrální zapínání a vypínání postřiku, regulaci tlaku a zapínání a vypínání jednotlivých sekcí postřiku elektricky - pomocí vypínačů v kabině traktoru. Jednotka je vybavena zařízením pro zrychlení reakce na pokyn zapnuto/vypnuto u všech sekcí. 18

19 Filtry Ranger Všechny filtry by se měly pravidelně kontrolovat a čistit. Hrubost filtrů (uváděná v jednotkách mesh) je závislá na velikosti použitých trysek. Příliš hrubé filtry vedou k častému ucpávání trysek, zbytečně jemné filtry je zase nutno příliš často čistit. Pro osazení správné kombinace hrubosti filtrů v závislosti na velikosti trysek je v příručce Technika postřiku uvedena tabulka. Sací filtr - je umístěn v přední části postřikovače před pracovní plošinou. Vložka filtru je přístupná po vysunutí ocelové vidlice a vyjmutí hadicového násadce. Tlakový cyklónový filtr (doplňková výbava) Cyklónový tlakový filtr je umístěn na levé přední straně postřikovače. Má vestavěnou samočisticí funkci. Nečistoty z postřikové kapaliny zachycené cyklónovým filtrem jsou přepadem vraceny zpět do nádrže. Funkční diagram: 1. víko filtru 2. vstup kapaliny od čerpadla 3. výstup kapaliny do ramen 4. přepad do nádrže 5. zpětný ventil Ventil (5) má tři polohy označené na ovládací páčce: Poloha A přepad do nádrže je uzavřen. Tato poloha se používá v případě nutnosti proplachu ramen čistou vodou, zatímco postřiková jícha zůstává v hlavní nádrži. Používá se také při používání vysokých postřikových dávek na hranici. výkonu čerpadla. Poloha B běžná poloha při postřiku. Otevřeným přepadem se zabraňuje ucpání filtru během postřiku. Tato poloha se také používá při proplachu ramen a prázdné hlavní nádrži. Poloha C poloha k propláchnutí cyklonového filtru, která se používá při ucpaném filtru. Zvednutím a přidržením páčky se dosáhne radikálního zvýšení průtoku a uvolnění nečistot z filtru. 19

20 POZOR! Ranger Neotvírejte cyklónový filtr jestliže horní zelený tlakový ventil Manifold a spodní sací ventil Manifold jsou oba uzavřeny! Mohlo by tak dojít k zasažení obsluhy kapalinou z filtru při jeho otevření. Standardní velikost vložky filtru je 80 mesh. Je možno dokoupit filtry velikosti 50 a 100 mesh, které se snadno vymění za původní vložku otevřením víka na horní straně filtru. Přitom je nutné zkontrolovat stav těsnění namazat, případně vyměnit. Sekční filtry INLINE -je možno umístit do každé sekce ramen jako výbavu na přání. Filtry trysek -jsou umístěny v každé trysce. Přimíchávací zařízení HARDI FILLER Pomocí tohoto zařízení se usnadní práce obsluhy v tom smyslu, že nádrž postřikovače plní pouze čistou vodou a chemikálie přimíchá snadno přístupným, na výklopné noze na levé straně postřikovače umístěným zařízením na přimíchávání chemikálií HF. -Ventil A slouží k vyprázdnění HF. - Prázdný kanystr od chemikálie můžete vypláchnout vyplachovací tryskou po stisknutí páky B. -Ventil C je určen k oplachu HF od chemikálií. POZOR! Nikdy nespouštějte páku B, pokud není na vyplachovací trysce nasazen kanystr, nebo není nádoba HF uzavřena víkem! Kanystr vyplachujete nikoliv čistou vodou, ale roztokem vody a chemikálie z nádrže postřikovače. Dojde tak sice k vypláchnutí koncentrátu z kanystru, ale kanystr nelze považovat za dostatečně čistý pro uložení do odpadu. Před uložením do odpadu bude nutno kanystr dodatečně umýt čistou vodou. 20

21 Ventil míchání Plynule regulovatelným ventilem míchání je možné kombinovat postřik vysokými dávkami a míchání současně. Intenzita míchání se nastavuje rukojetí ventilu. Pokud je rukojeť ventilu nastavena svou šipkou k symbolu míchání, ventilem protéká velké množství kapaliny a míchání tedy probíhá velmi intenzivně(1). Plynulým otáčením rukojetí směrem do vodorovné polohy se intenzita míchání snižuje(2). Ve vodorovné poloze rukojeti se míchání zcela zastaví(3). 21

22 Funkční schéma kapalinový systém Ranger 1. Sací filtr 10. Jednocestný ventil zpětná klapka 2. Sací ventil MANIFOLD 11. Sekční ventily 3. Čerpadlo postřiku 12. Ramena 4. Tlakový ventil MANIFOLD 13. Proplachovací nádrž 5. Míchání 14. Rychloplnění 6. Pojistný ventil 15. Přimíchávací zařízení HARDI - FILLER 7. Regulační ventil HARDI MATIC 16. Proplachovací tryska nádrže 8. Cyklónový filtr 17. Tlakoměr 9 3 cestný ventil cyklónového filtru 22

23 Postřikový rám Dodává se jedna verze postřikovacího rámu, lišící se hydraulickými funkcemi SPB-Y resp. SPB-Z. U postřikovacího rámu SPB-Y je hydraulicky ovládané zvedání/spouštění rámu a otvírání/zavírání ramen. Celkové naklápění ramen je manuální. Rám SPB-Y vyžaduje minimálně jeden dvoučinný a jeden jednočinný hydraulický rozvaděč na traktoru. U postřikovacího rámu SPB-Z je hydraulicky ovládané zvedání/spouštění rámu, otvírání/zavírání ramen, celkové naklápění ramen a individuální přizvedávání levého nebo pravého ramena. Model SPB-Z má přímo ovládanou hydrauliku typu D.A.H. Vyžaduje pouze jeden dvoučinný (stálý tlak a stálý přepad) hydraulický rozvaděč na traktoru. Hydraulika se ovládá pomocí ovládací skříňky Pracovní záběr: 18, 20 a 24m Aby nedošlo k nedorozumění při vysvětlování jednotlivých pojmů: - pro ramena skládaná nadvakrát používáme následující označení: A koncový díl ramen C vnější díl ramen E vnitřní díl ramen F střední díl ramen 23

24 Výbava Ranger Schůdek Schůdek je umístěn na levé straně postřikovače a usnadňuje vstup na pracovní plošinu. Plošina Z plošiny je snadný přístup k plnícímu hrdlu hlavní nádrže, nádrže na čistou vodu. Hladinoznak Hladinoznak hlavní nádrže zobrazuje množství kapaliny v litrech. Poznámka: Pokud je nutné plnit do nádrže přesné množství kapaliny, je možné ke stroji dodat elektronické zařízení Hardi Fillmeter jako doplňkovou výbavu. Tlakoměr postřikové kapaliny Tlakoměr je umístěn nad ovládacími ventily Manifold na plošině. Na tomto tlakoměru se zobrazuje pracovní tlak který je snímán v rozvodu postřikové kapaliny co nejblíže tryskám. Při kalibraci a postřiku sledujte tlak vždy na tomto tlakoměru. 24

25 Skládání stroje Pro skládání stroje z dopravního prostředku je nutný jeřáb. Při skládání stroje jeřábem používejte místa pro uchycení lan viz. obrázek a ujistěte se o dostatečné pevnosti lan. Před uvedením stroje do provozu Ačkoliv je povrch stroje ošetřen silnou ochrannou vrstvou na kovových částech již ve výrobě, doporučujeme ošetřit všechny tyto části antikorozním přípravkem (např. CASTROL RUSTILLO nebo SHELL ENSIS FLUID) pro předcházení negativního působení chemikálií a hnojiv. Pokud je toto provedeno před prvním uvedením stroje do provozu, bude jednodušší stroj čistit a udržet čistý. Toto ošetření by se mělo provádět pokaždé, jakmile se ochranná vrstva smyje. Opěrná noha Při postřikovači připojeném k traktoru je opěrná noha umístěna ve složené poloze a zajištěna pojistkou. Pro odjištění a sklopení opěrné nohy ji zvedněte, uvolněte a vytáhněte její pojistku a nohu sklopte. V této poloze nezapomeňte nohu opět zajistit pojistkou. Zvednutí postřikovače Pokud je třeba nasazení kol, jejich výměna atd., zvedejte postřikovač pod nápravou viz. Obrázek. 25

26 Mechanické připojení Kloubový hřídel - bezpečnost 1. vždy zastavte motor před připojováním kloubového hřídele k traktoru u většiny traktorů je možné otočit vývodovým hřídelem i při vypnutém motoru. 2. po připojení kloubového hřídele k traktoru se ujistěte, zda pojistka na hřídeli zacvakla posuňte hřídelem dopředu a dozadu pro ujištění se o funkci pojistky. 3. vždy udržujte bezpečnostní kryty neporušené a zkontrolujte, zda pokrývají všechny pohyblivé části. Nepoužívejte kloubový hřídel bez bezpečnostních krytů. 4. nedotýkejte se, nebo nestůjte na vývodovém hřídeli, když je v pohybu. Udržujte odstup min. 1,5m. 5. chraňte kryty hřídele před jejich otáčením zafixováním pomocí upínacích řetízků. 6. postřikovač je vybaven ochranným krytem vývodového hřídele ( na čerpadle postřikové kapaliny ); rovněž vývodový hřídel traktoru musí být opatřen krytem ( ISO ). Ujistěte se, zda ochranné kryty kolem vývodového hřídele traktoru a kolem vývodového hřídele postřikovače jsou neporušeny. 7. vždy zastavte motor a vyjměte klíč ze zapalování před prováděním údržby a oprav kloubového hřídele. POZOR! Rotující kloubový hřídel bez ochranného krytu je velmi nebezpečný! 26

27 Nasazení kloubového hřídele 1. Připojte postřikovač k traktoru a nastavte výšku postřikovače tak, aby vzdálenost mezi čerpadlem postřikovače a vývodovým hřídelem traktoru bylo co nejkratší 2. Zastavte motor a vytáhněte klíč ze zapalování. 3. Pokud musí být náhonový hřídel zkrácen, rozpojte jej, nasaďte oba příslušné díly jak na traktor, tak i na stroj, aby bylo možné změřit vzdálenost, o kterou bude nutno hřídel zkrátit. Ranger Délka překrytí obou polovin hřídelí musí činit minimálně jednu třetinu délky hřídele (pro 540 ot/min) resp. dvě třetiny délky hřídele (pro 1000 ot/min) 540 ot/min (6-drážkový hřídel) 1000 ot/min (21-drážkový hřídel) 4. Oba dva díly by měly být zkráceny stejně. Použijte pilku a pilník. Všechny díly poté důkladně očistěte od pilin. 5. Namažte vývodový hřídel traktoru a hřídel čerpadla 6. Nasaďte kloubový hřídel na hřídel traktoru a čerpadla POZOR! Strana hřídele, určená k připojení na traktor, je označena značkou! 7. Zajistěte ochranný kryty náhonového hřídele řetězy proti otáčení 8. Pro zajištění dlouhé životnosti kloubových hřídelí se vyhněte provozním úhlům větším než 15 stupňů 27

28 Hydraulický systém Ranger Obecné informace Před připojení se ujistěte se, zda jsou rychlospojky hydrauliky čisté! Po odzkoušení všech hydraulických funkcí a zaplnění hydraulické okruhu postřikovače olejem zkontrolujte hladinu oleje v traktoru a v případě potřeby ji doplňte. POZOR! Test hydraulického systému provádějte velmi opatrně. V okruhu může být vzduch, který může způsobit neočekávané, prudké pohyby ramen. POZOR! Netěsnosti hydrauliky: Nikdy nepoužívejte prsty pro zjištění průsaků a netěsností v hydraulickém okruhu. Vysoký tlak oleje může způsobit zranění. Požadavky na hydrauliku traktoru (hydraulika Y) Jeden jednočinný výstup pro zvedání rámu. Jeden dvojčinný výstup pro skládání/rozkládání ramen. Požadavky na hydrauliku traktoru (hydraulika Z) Jeden dvojčinný výstup s volným přepadem do nádrže traktoru. Před připojení se ujistěte se, zda jsou rychlospojky hydrauliky čisté! Hydraulický systém požaduje minimální tlak oleje 130 bar, max. tlak 210 bar a kapacitu cca. 5 litrů. POZOR! Díky rozdílům v hydraulikách různých typů traktorů a výkonech je potřeba dbát zvýšené pozornosti při prvním zapojení a zkoušení. Doporučujeme nastavit průtok výstupem hydrauliky traktoru na minimum. Nastavení/zvýšení průtoku je nutné provést po každém odvzdušnění okruhu. Sada pro otevřenou open centre hydrauliku (doplňková výbava) Jestliže Váš traktor využívá: - tzv. otevřenou centrální hydrauliku (tedy hydrauliku s konstantním průtokem), nebo - sice uzavřenou centrální hydrauliku, ale doplněnou měřením zatížení (LS) pak je nutno doplnit základní blok hydrauliky ještě přídavným blokem pro otevřenou centrální hydrauliku. Ventil na straně bloku je továrně nastaven pro otevřenou centrální hydrauliku. Pokud je použita uzavřená centrální hydraulika v kombinaci se systémem měření zatížení (LS), zašroubujte tento ventil. Určité modely traktorů jsou schopny použít měření zatížení bez spojení s externí snímací větví. Pokud ovšem nemůže být dosažena optimální kontrola tlaku, je nutné použít externí snímací větev. Prosím konzultujte se svým dodavatelem traktoru správnost připojení a nastavení hydrauliky. Před použitím hydrauliky postřikovače musí být ventily nastaveny podle modelu traktoru. Pokud máte pochybnosti o hydraulickém systému Vašeho traktoru, kontaktujte prodejce traktoru. 28

29 Tabulka s kombinacemi nastavení: Ventil č Otevřená centrální Ven Ven Nepřipojeno (konstantní průtok oleje) Uzavřená centrální Dovnitř Dovnitř Nepřipojeno (variabilní průtok oleje) Uzavřená centrální s měřením zatížení (LS) Dovnitř Ven* Připojeno * pokud traktor požaduje tlakové odlehčení, kontaktujte svého prodejce traktorů POZOR! Vždy se ujistěte, aby byl ventil nastavení otevřené/uzavřené centrální hydrauliky buď zcela otevřený nebo zcela uzavřený. Nedostatečné otevření/zavření (mezipoloha) může způsobit poškození důležitých částí čerpadla hydrauliky. POZOR! Je velmi důležité udržovat spojku měřící větve (LS) absolutně čistou. Nedodržení této podmínky může způsobit vstup nečistot do hydraulického čerpadla traktoru a jeho následné poškození. 29

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO

Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO POVYS s. r. o., Rokytnice 440, 751 04 Rokytnice Tento návod k použití je nutné považovat za součást koloběžky vybavené

Více

Návod k obsluze Návod na používanie

Návod k obsluze Návod na používanie Návod k obsluze Návod na používanie kotoučová brzda kotúčová brzda pastorky pastorky držák měniče patka prehadzovačky zámek sedla zámok sedlovky sedlo sedlo představec predstavec hlavové složení hlavové

Více