Aquacell Jednotka pro recyklaci šedé vody. Aquacell jednotka pro recyklaci šedé vody. Koncept ekotech návod na montáž, obsluhu a údržbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aquacell 10000 Jednotka pro recyklaci šedé vody. Aquacell 10000 jednotka pro recyklaci šedé vody. Koncept ekotech návod na montáž, obsluhu a údržbu"

Transkript

1 jednotka pro recyklaci šedé vody

2 Upozornění pro instalatéry: Tento manuál je vlastnictvím zákazníka a musí mu být k dispozici pro potřeby obsluhy a údržby.

3 Obsah: 1. Produktová specifikace 1.1 Úvod 1.2 Účel použití Složení a množství šedé vody Povolené a zakázané složení šedé vody 1.3 Popis funkce 1.4 Definice a funkce jednotlivých součástí Filtrační jednotka s membránou Provzdušňovací jednotka Napájecí čerpadlo Extrakční jednotka permeátu Řídící jednotka Regulátor hladiny 2. Bezpečnostní pokyny a instrukce pro manipulaci a skladování 2.1 Obecné bezpečnostní pokyny Definice bezpečnostních, varovných a instruktážních značek Závazky a povinnosti obsluhy Kvalifikace pracovníků obsluhy a údržby 2.2 Bezpečnostní pokyny pro instalaci, inspekci a údržbu 2.3 Pokyny pro manipulaci a transport Rozměry a hmotnost Povolená přepravní a pomocná zařízení Přeprava na místo instalace 2.4 Instrukce pro skladování 3. Instalace 3.1 Příprava na instalaci

4 3.1.1 Požadované podmínky prostředí Požadavky na rozvod vody 3.2 Obecné pokyny k instalaci 3.3 Montáž a instalace Mechanická instalace Elektro instalace 4. Uvedení do provozu 4.1 Před uvedením do provozu 4.2 Proces uvedení do provozu 5. Obsluha a řízení 5.1 Všeobecný popis 5.2 Pokyny k obsluze automatický režim Nastavení data a času Interval provzdušňování v provzdušňovací a filtrační komoře nádrže Klidový interval Časovač Odstranění kalu Výstup filtrace Poruchy 5.3 Pokyny k obsluze manuální režim 6. Údržba 6.1 Zodpovědnost pracovníka obsluhy 6.2 Proces údržby Vyjmutí filtrační jednotky s membránou MicroClear Chemické čištění filtrační jednotky s membránou MicroClear 6.3 Náhradní díly Díly podléhající opotřebení

5 6.3.2 Dostupné náhradní díly 7. Odstavení systému 7.1 Dočasné odstavení 7.2 Finální odstavení 8. Záruka a pozáruční servis 8.1 Záruční doba 8.2 Hlášení reklamace 8.3 Způsob reklamace 8.4 Odstranění vady 8.5 Náhrada za neoprávněnou reklamaci 8.6 Zánik záruky

6 1. Produktová specifikace 1.1 Úvod recyklační jednotka šedé vody pracuje na bázi membránového bioreaktoru. Voda recyklovaná touto jednotkou přesvědčivě splňuje velmi přísné parametry DIN třídy 2 a směrnice 2006/7/EC evropské unie a Koncilu zabývajícího se kvalitou vody. Pro dlouhodobou správnou funkci a správný výkon dodržujte prosím následující pokyny pro manipulaci, instalaci, provoz a údržbu. Upozornění! Systém bude fungovat optimálně, pokud budou dodržována následující pokyny. Přečtěte si prosím bedlivě tento manuál a dodržujte pokyny a specifikace. 1.2 Účel použití je vyroben jako kompaktní recyklační jednotka šedé vody. Je určena pro objem až l upravené vody denně Složení a množství šedé vody Šedou vodou nazýváme odpadní vodu z domácností, která není kontaminována odpadem z toalety. Šedá voda může být z vany, sprchy, koupelny a umyvadla. Odpadní voda z kuchyňského dřezu bývá často kontaminována zbytky potravin a oleje a proto se nedoporučuje ji recyklovat pomocí Aquacell Produkce šedé vody a míra jejího znečištění je závislá na na návycích spotřebitelů a normách domácností. Za základ můžeme považovat průměrnou spotřebu 100 l na den a osobu a produkci šedé vody 50 l na den a osobu. I když šedá voda obsahuje značně menší množství živin (fosfor a dusík) než odpadní voda, není znám žádný limit funkce biologické úpravy vlivem nedostatku živin. Pro každou jednotlivou aplikaci je nutné vypracovat konkrétní koncept a je třeba určit, jaké budou zdroje šedé vody Povolené a zakázané složení šedé vody Pro recyklaci je možné použít pouze vybrané zdroje odpadní vody. Následující zdroje nesmí být použity: odpadní voda z kuchyně odpadní voda z toalet průmyslová odpadní voda venkovní voda chladící voda bazénová voda dešťová voda Použitím některé z těchto vod by mohlo dojít k poškození nebo přeplnění systému recyklace. Upozornění! Přístroj je určen pouze k recyklaci šedé vody. Vstupní voda nesmí obsahovat látky, které by mohly poškodit nebo zahubit mikroorganismům, které se podílejí na úpravě vody. Vstupní voda nesmí obsahovat žádné desinfekční a jim podobné prostředky. Upozornění! Toto zařízení je určeno výhradně k zde popsanému účelu. V případě použití jiným způsobem bez předchozího písemného povolení dodavatele zaniká okamžitě záruka. Dodavatel

7 v takovém případě nenese zodpovědnost za škody na zařízení nebo vzniklé v souvislosti s nesprávným používáním technologie. 1.3 Popis funkce kombinuje biologický proces s fyzikální separací nečistot z upravené vody pomocí ponořených ultrafiltračních membrán. Princip funkce se skládá v základu ze tří kroků. biologický proces proces filtrace skrz ultrafiltrační membránu skladování upravené vody. Vstupní šedá voda je sbírána v první nádrži, kde biologický proces rozkládá znečištění a živiny na biomasu. Ultrafiltrační proces v druhé komoře oddělí biomasu od vody a upravená voda je tak zaručeně zbavena všech bakterií, virů a zárodků a to díky poréznosti ultra membrány pouhých 0,05 µm. Požadavky normy Evropské unie 2006/7/EC jsou jednoznačně naplněny. Upravená voda tak může být použita pro splachování toalet a zavlažování. 1.4 Definice a funkce jednotlivých součástí recyklační jednotka pro úpravu šedé vody je dodávána včetně veškerého periferního vybavení. Následující základní komponenty jsou běžnou součástí balení: membránová filtrační jednotka sací a kalová čerpadla jednotka odsávání permeátu, sestává z: čerpadlo permeátu plovákové spínače tlakové a průtokové senzory řídící jednotka dmychadla pro první a druhou komoru plovákové spínače pro třetí komoru

8 1.4.1 Filtrační jednotka s membránou Jádrem je membránová filtrační jednotka sestávající z MicroClear ultrafiltračních modulů zabudovaných do robustního filtračního pouzdra, které je vybavené vysoko kvalitním membránovým difuzorem. MicroClear filtr je tvořen deskami, které jsou z obou stran pokryty ultrafiltrační membránou. Robustní pouzdro vyrobené z polyetylenu poskytuje membránovému modulu dostatečnou ochranu. Membránová filtrační jednotka 4 x MA03-XL s připojením k dmychadlu a odčerpávání permeátu

9 Deska difuzoru instalovaná na dně pouzdra filtru tvoří dokonalé bubliny vzduchu, které odstraňují nánosy a kal z povrchu membrány, které se tvoří v průběhu filtrace. Současně tyto bublinky vzduchu zásobují kyslíkem mikroorganizmy, které provádějí biologický rozklad Provzdušňovací jednotka Společně se vzduchovým difuzérem membránové filtrační jednotky, provzdušňovací jednotka dodává kyslík potřebný pro mikroorganizmy, které provádějí biologický rozklad. Vzduchový difuzér ať už v podobě desky nebo trubice jsou nainstalovány v první komoře nádrže a jsou napojeny na dmychadla vzduchu. Množství dmychadel je závislé na velikosti instalace. Upozornění! Vzduchování musí být stále v provozu pokud je v provozu systém recyklace. Nefunkční vzduchování by mělo za následek zablokování membrány.

10 1.4.3 Napájecí čerpadlo Napájecí čerpadlo je nainstalováno v první komoře a čerpá aktivovaný kal do filtrační komory Extrakční jednotka permeátu Extrakční jednotka permeátu je konstruována zvlášť pro. Jednotka se skládá z následujících částí: Čerpadlo permeátu P1 Tlakový senzor (na straně sání) Průtokový senzor (na straně výtlaku)

11 Uzavírací ventil (na straně výtlaku) Frekvenční měnič Řídící jednotka je ovládán a regulován automaticky pomocí mikrokontroly nejnovější generace. V základu jsou všechny procesy definovány úrovní hladiny vody uvnitř nádrže, které jsou snímány hladinovými spínači. Řídící jednotka, frekvenční měnič a všechny bezpečnostní spínače jsou instalovány v ocelové schránce. Bližší vysvětlení a popis schéma zapojení bude v kapitole Obsluha a řízení Regulátor hladiny Hladinové spínače jsou nainstalovány na snadno instalovatelném zařízení přímo v nádrži a snímají hladinu vody uvnitř skladovací nádrže. Pokud je hladina vody uvnitř nádrže nízká, řídící jednotka Aquacellu může ovládat externí solenoidový ventil (není součástí dodávky), aby otevřel přívod pitné vody, která dočasně nahradí nedostatek vody recyklované. 2. Bezpečnostní pokyny a instrukce pro manipulaci a skladování 2.1 Obecné bezpečnostní pokyny Je nutné, aby pokyny obsažené v tomto manuálu byly dodržovány. Tento manuál musí být v dosahu pracovníka údržby. Mimo to je třeba přihlédnout ke všem místním normám a zákonům. Tento manuál obsahuje informace pro instalaci, ovládání a servis. Zodpovědný personál je povinen seznámit se s jeho obsahem a to před započetím jakýchkoliv prací na zařízení.

12 2.1.1 Definice bezpečnostních, varovných a instruktážních značek Tento symbol doprovází veškeré důležité informace a výstrahy, které jsou spojeny s nebezpečím smrtelného úrazu nebo ztráty vědomí, stejně tak jako se závažným poškozením zařízení. Sledujte tyto instrukce a vykonávejte je opatrně. Zároveň dodržujte všechny zákonné a bezpečnostní zásady. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před započetím jakýchkoliv prací na zařízení vypněte hlavní jistič a přesvědčte se, že zařízení není pod proudem. Zároveň dodržujte všechny zákonné a bezpečnostní zásady. Speciální upozornění u instrukcí nutných pro správný a bezpečný chod zařízení. Symbol doporučující provedení úkonu pro správnou manipulaci se zařízením Následující bezpečnostní a informační symboly musí být striktně dodržovány a měly by být umístěny přímo na zařízení: instrukční a varovné symboly nálepky pro napojení kapalin Tyto nálepky musí být udržovány v čitelné podobě v opačném případě musí být okamžitě vyměněny Závazky a povinnosti obsluhy byl designován a konstruován dle vyhodnocení všech analýz rizik a v souladu se všemi odpovídajícími standardy a jinými technickými specifikacemi. Je navržena s ohledem na maximální bezpečnost. Pro dosažení bezpečnosti v běžném provozu je třeba dodržovat jisté procedury. Je závazkem a povinností obsluhy tyto procedury plánovat a kontrolovat jejich provádění. Obsluha musí zejména zajistit, že zařízení je používáno v souladu s tímto manuálem a pouze pro účely, pro které byl navržen. Jakékoliv jiné použití vede k okamžité ztrátě záruky. Je nutné provádět minimálně každoroční údržbu v souladu s kapitolou č. 6. Zařízení smí být provozováno pouze ve 100% technickém stavu. Tento manuál musí být permanentně v dosahu obsluhy a zařízení samotného. Pouze pověřená a kvalifikovaná osoba smí provádět obsluhu, údržbu a opravy. Všechny bezpečnostní a varovné symboly umístěné na zařízení musí být v čitelném stavu.

13 2.1.3 Kvalifikace pracovníků obsluhy a údržby Pouze správně proškolený a pověřený pracovník smí v souladu s tímto manuálem obsluhovat toto zařízení. Individuální oblasti zodpovědnosti musí být jasně definovány. Zaškolení obsluhy musí být provedeno pod dozorem zkušené osoby. Úspěšné dokončení školení musí být písemně potvrzeno. Všechny práce na elektronické řídící jednotce musí být provedeny pouze vyškolenou a autorizovanou osobou. Nedodržení těchto nařízení vede k zneplatnění záruky. Každá osoba provádějící práce na tomto zařízení musí nejprve prostudovat celý manuál a svým podpisem potvrdit, že mu zcela rozumí. Pracovník údržby musí být školen speciálně pro údržbu tohoto zařízení nehledě na jiné nezbytně nutné znalosti, které jsou k takovému zaměstnání potřebné. Jakékoliv nejasnosti je třeba předem konzultovat s dodavatelem. 2.2 Bezpečnostní pokyny pro instalaci, inspekci a údržbu Následující body je třeba mít na paměti a zajistit jejich dodržování během práce na zařízení: veškeré práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál. veškeré inspekční práce smí provádět pouze autorizovaná a kvalifikovaná osoba. vypněte přívod elektrického proudu před zahájením jakýchkoliv prací na zařízení. je ve vlastním zájmu obsluhy vyčistit zařízení před zahájením prací na něm. Předejde se tak riziku infekce. Vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou gumové rukavice, boty a rouška obličeje. Zabraňte kontaktu odpadní vody a organických materiálů s pokožkou. Při čištění nepoužívejte vysokotlaký čistič, ale pouze mírný proud. Před opětovným spuštěním zkontrolujte vše dle kapitoly 4. Přesvědčte se, že jsou správně zapojeny všechny části zařízení. 2.3 Pokyny pro manipulaci a transport Dodržujte následující body, abyste předešli poškození zařízení nebo zranění osob, které se zařízením manipulují: Pouze kvalifikované osoby smí provádět transportní práce s přihlédnutím k všem bezpečnostním nařízením a zvyklostem. Zvedání a manipulace smí být prováděna pouze pomocí zařízení k tomu speciálně určených Rozměry a hmotnost Zařízení je běžně baleno na paletě o rozměrech 120 x 80 cm. Pro bližší informace o rozměrech a hmotnosti kontaktujte prosím dodavatele.

14 2.3.2 Povolená přepravní a pomocná zařízení Transport a manipulaci smí provádět pouze proškolený zkušený pracovník! Před manipulací a během ní zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení. O jakýchkoliv škodách vzniklých přepravou je třeba provést zápis s pracovníkem přepravy a informovat o něm okamžitě dodavatele. Přesvědčte se za pomocí dodacího listu, že zásilka je kompletní Přeprava na místo instalace Protože možnosti a parametry každé instalace jsou jiné, není možné podat přesný popis instalace. Tyto práce musí být provedeny kvalifikovaným personálem. Používejte bezpečnou pracovní obuv se zpevněnou špičkou. Vždy stůjte mimo zavěšeného břemene. Nepouštějte úvazy nebo lana dokud není zařízení přesně na místě instalace. 2.4 Instrukce pro skladování Prosím buďte opatrní při vybírání skladovacího místa, aby komponenty neutrpěly poškození během skladování. Přesvědčte se, že komponenty nemohou být znečištěny betonem nebo jinými stavebními materiály. Pokud skladujete zařízení venku, zakryjte zařízení a chraňte jej před deštěm. Zvláště pak chraňte před vodou a vlhkostí membránu. Pokud byla jednou namočena, nesmí už zůstat suchá. Nikdy nevystavte zařízení mrazu, prachu a dešti! 3. Instalace 3.1 Příprava na instalaci Ještě jednou zkontrolujte následující instrukce a dbejte jich během instalace, abyste předešli poškození zařízení nebo jiným hmotným škodám. Pouze kvalifikovaná osoba smí provádět instalaci a musí při tom dbát veškerých bezpečnostních opatření. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy a to dříve než přistoupíte k instalaci. Přesvědčte se, že na místě instalace není přítomná žádná nekvalifikovaná osoba a že nikdo takový nemá na místo instalace přístup. Dodržujte předepsané poloměry ohybu při pokládce kabelů / hadic / potrubí.

15 Přečtěte si také kapitolu o bezpečnostních pokynech Požadované podmínky prostředí Teplota okolí nesmí překročit 35 C. může být instalován ve sklepech, v samostatných budovách nebo přímo venku. V každém případě je třeba zajistit ochranu před prachem, vodou, mrazem a přímým slunečním světlem. Jedině tak může zařízení správně fungovat Požadavky na rozvod vody Na rozvod šedé vody používejte zásadně rozvody ze syntetických materiálů např. PVC. Nikdy nepoužívejte měděné trubky pro šedou vodu. Před samotnou instalací je třeba vybudovat samostatný systém potrubí pro šedou a ostatní odpadní vodu. Potrubí pro neupravenou šedou vodu by mělo být navrženo tak, aby nemělo ostré přechody, ve kterých se snadno zachycují nečistoty zejména vlasy. Všechny mechanické části jako čerpadla solenoidy, filtry a podobně musí být umístěny tak, aby byly snadno dostupné a demontovatelné pro případ opravy, údržby a čištění. Všechny nádrže a potrubí, kde je šedá voda skladována bez odvětrávání a upravování, musí být vyrobeny tak, aby z nich nemohl unikat zápach, případně musí být zvlášť odvětrávány vývodem na střeše budovy. Bezpečnostní přepady musí být vybaveny zachycovači pachů a pokud je to potřeba i zábranami proti hlodavcům. Zařízení je třeba chránit i proti případnému zaplavení během povodní. Propojení rozvodu pitné a upravené šedé vody je ze zákona zakázáno. Rozvod recyklované šedé vody musí být neustále označen a to buď nálepkami nebo barevně dle odpovídajících předpisů. Vhodné je označení užitková voda nebo nepitná voda, případně označená podobnou samolepkou. Pokud má být voda z vany nebo sprchy napojena přímo na úpravnu je třeba mít na paměti, že voda vstupující do sběrného tanku nesmí být teplejší než 40 C. 3.2 Obecné pokyny k instalaci Instalace musí být provedena v souladu s tímto manuálem. V opačném případě nenese dodavatel žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.

16 Instalace musí být provedena kvalifikovanou a zkušenou osobou. Dodržte prosím následující body, zajistíte tak bezproblémovou funkci zařízení: 3.3 přečtěte si pečlivě tento manuál, obsahuje důležité informace jak předejít škodám zapříčiněným nedostatkem informací. v místě instalace je třeba připojení ke zdroji elektrického proudu 400 V a 50 Hz. má-li být zařízení vybaveno vzdáleným ovládáním, je třeba mít k dispozici telefonní přípojku. Montáž a instalace Mechanická instalace Pro bezpečnou instalaci dodržte následující body: zajistěte se mimo nádrže. zacházejte se vším vybavením s náležitou opatrností. Dbejte na to, aby membrána nebo provzdušňovací jednotky nenarazily na ostré hrany. během instalace noste zajišťovací pás, abyste předešli případnému pádu do nádrže. následující uspořádání je příklad postupu montáže. Plovákový spínač ve filtrační komoře musí být instalován tak, aby bylo vyloučeno vyschnutí membrány (horní hrana membrány) Přesvědčte se, že plovákové spínače mohou pracovat neomezeně a že nemůže dojít k jejich zachycení někde v konstrukci zařízení.

17 Dbejte zvýšené opatrnosti při zapojování hadic provzdušňování. Jejich záměnou by mohlo dojít k poškození zařízení Elektro instalace Pozor! Vysoké napětí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré úkony týkající se práce s rozvody, zapojování řídící jednotky a připojení zařízení do zdroje elektrického proudu smí provádět pouze kvalifikovaná a zodpovědná osoba. Špatné elektrické zapojení může vést k poškození vybavení a zničení řídící jednotky. Zařízení je dodáváno s hotovými elektrickými připojeními. Zkontrolujte zapojení, zda je v souladu se schématem zapojení. 4. Uvedení do provozu 4.1 Před uvedením do provozu Před uvedením do provozu musí být správně identifikovány a pochopeny následující body: operační a kontrolní prvky vybavení úpravny princip funkce bezpečnostní prvky úpravny opatření, která budou přijata v případě nebezpečí Před uvedením do provozu zkontrolujte celé zařízení. Pokud naleznete nějaké poškození, okamžitě to nahlaste zodpovědné osobě. Úpravna musí být před uvedením do provozu v dokonalém technickém stavu. 4.2 Proces uvedení do provozu Správná funkce zařízení jako jsou difuzory a dmychadla může být ověřena změnou nastavení na řídící jednotce do manuálního režimu. Proto se seznamte s kapitolou 5.3 Pokyny k obsluze manuální režim. Difuzory musí být instalovány horizontálně. Aktivujte vzduchová dmychadla a kontrolujte jednotnost provzdušňování uvnitř komory nebo nádrže. Zkontrolujte funkci jak v biologické nádrži tak ve filtrační komoře. Vznikající vzduchové bubliny by měly vystupovat rovnoměrně. Na difuzorech by neměla být místa, kde vznikají velké hrubé bubliny.

18 Pokud se na nějakém místě objevují velké bubliny, znamená to na pravděpodobně závadu na difuzoru nebo jeho špatné napojení. V takovém případě je třeba přerušit proces uvedení do provozu demontovat provzdušňovací systém zkontrolovat jej a případně opravit. Po otestování systému změňte nastavení zpět na automatický režim. Filtrace začne, jakmile hladina vody ve filtrační komoře bude vyšší než spodní hladinový spínač. Pokud systém uvádíte do provozu poprvé může dojít k nefunkci čerpadla permeátu P1. Projevem této špatné funkce je, že spuštěné čerpadlo nečerpá žádnou vodu. Tato závada je zapříčiněna zavzdušněním čerpadla. Opakovaným vypnutím a zapnutím čerpadla by mělo dojít k odstranění tohoto problému. 5. Obsluha a řízení 5.1 Všeobecný popis Všechny procesy řízení jsou regulovány automaticky pomocí řídící jednotky nejnovější generace. Zařízení nastartuje automaticky, jakmile jsou provedeny startovací procedury, popsané v předchozí kapitole. Elektronické prvky startují se zpožděním cca 5 sekund po zapojení do zdroje elektrického proudu. 5.2 Pokyny k obsluze automatický režim

19 Při běžném provozu displej ukazuje v horní řádce aktuální čas a datum. Ve spodní řádce aktuální výstup filtrace a čas od posledního procesu filtrace. Na levé straně diody ukazují aktuální stav každého hladinového spínače a horní dioda označuje alarm pro přetečení membránové komory. Po zmáčknutí klávesy Menu můžete klávesami Nahoru a Dolů procházet nastavení všech parametrů. Pro procházení a změnu konkrétního parametru jej vyberte klávesami Nahoru a Dolů a poté potvrďte klávesou Ok. Pak můžete klávesami Nahoru a Dolů procházet nebo měnit nastavení tohoto parametru. Při změně parametru vyberte parametr pomocí kláves Nahoru a Dolů a stiskněte klávesu Ok. Parametr začne blikat. Klávesami Nahoru a Dolů změňte požadovanou hodnotu. Stisknutím klávesy Ok uložíte nové nastavení hodnoty. Stiskněte klávesu Menu pro opuštění nastavení tohoto parametru. Parametry smí být měněny pouze kvalifikovanou osobou Nastavení data a času Jedním z nastavitelných parametrů je datum a čas. Při změně parametru vyberte parametr nastavení data a času pomocí kláves Nahoru a Dolů a stiskněte klávesu Ok. Parametr začne blikat. Klávesami Nahoru a Dolů změňte požadovanou hodnotu. Stisknutím klávesy Ok uložíte nové nastavení hodnoty. Stiskněte klávesu Menu pro opuštění nastavení tohoto parametru Interval provzdušňování v provzdušňovací a filtrační komoře nádrže Interval pro provzdušňování (když filtr není v provozu) by mělo být nastaveno na následující hodnoty:

20 Tovární nastavení v provzdušňovací komoře nebo nádrží Provzdušňování zapnuté 300 sekund Provzdušňování vypnuté 600 sekund Tovární nastavení ve filtrační komoře nebo nádrži Provzdušňování zapnuté 300 sekund Provzdušňování vypnuté 300 sekund Klidový interval Pro dlouhodobou správnou funkci membrány je třeba nastavit relaxační interval. Membrána je tak chráněna před zablokováním. Každých X sekund se filtrační čerpadlo zastaví na Y sekund. V tu dobu na membráně není žádný tlak. Toto má na membránu čistící účinek a prostupnost membrány tak vzroste. Tovární nastavení relaxačního intervalu je: Relaxace zapnuto (čas mezi relaxacemi) 540 sekund Relaxace vypnuto (čas vlastní relaxace) 60 sekund Časovač Hodnota časovače určuje délku cyklu biologické úpravy. Pro dosažení lepší úpravy vody je potřeba čas prodloužit. Čas je naopak potřeba snížit pro zvýšení objemového výkonu. Tovární nastavení této hodnoty je 3600 s Odstranění kalu Interval odstraňování kalu je definován tímto parametrem. Např. displej ukazuje, že odčerpávání kalu začne v pátek v 18:00 a bude ukončeno v 18:05. Koncentrace kalu bývá mezi 6 až 12 g/l. Tato hodnota může být nižší zvláště u malých odpadních stanic. Zařízení může za těchto podmínek pracovat, ale v některých případech to může vést k častějšímu čištění filtru. Při změně parametru vyberte parametr odstranění kalu pomocí kláves Nahoru a Dolů a stiskněte klávesu Ok. Parametr začne blikat. Klávesami Nahoru a Dolů změňte požadovanou hodnotu. Stisknutím klávesy Ok uložíte nové nastavení hodnoty. Stiskněte klávesu Menu pro opuštění nastavení tohoto parametru. Tovární nastavení odstranění kalu je: Čas zahájení odstraňování kalu: Pátek 18:00 Čas ukončení odstraňování kalu: Pátek 18:05 (čerpadlo je v chodu 5 minut) Výstup filtrace Zmáčkněte klávesnici Menu. Displej pak bude ukazovat procházené parametry. Klávesami Nahuru a Dolů dojděte na Hodnoty výkonu (Performances). Zmáčkněte klávesu Ok

21 Klávesami Nahoru a Dolů můžete procházet parametry. Stisknutím klávesy Menu opustíte prohlížení parametrů. Všechny hodnoty výkonu jsou denně ukládány na USB disk uvnitř řídící jednotky. Hodnoty mohou být zobrazeny v Excelu nebo podobném programu Poruchy Porucha zařízení, která má za následek přetečení zařízení bezpečnostním přepadem je signalizována diodou v levém horním rohu kontrolního panelu. Kontaktujte dodavatele. 5.3 Pokyny k obsluze manuální režim Pro nastavení zařízení do manuálního režimu postupujte následovně: Zmáčkněte klávesu Menu Klávesami Nahoru a Dolu nalezněte hodnotu Manuální režim (Handmode) Zmáčkněte klávesu Ok Klávesami Nahoru a Dolu vyberte požadované dmychadlo nebo čerpadlo (příklad na obrázku dmychadlo G3) Zmáčkněte klávesu Ok Zvolte požadovanou hodnotu klávesami Nahoru a Dolů Zmáčkněte klávesu Ok pro potvrzení nastavení Zmáčkněte klávesu Ok pro návrat na původní nastavení Zmáčkněte klávesu Menu pro opuštění parametru 6. Údržba Pravidelná údržba je základním předpokladem pro dobrou funkci úpravny a bezproblémový provoz. Pro bezstarostný provoz doporučujeme uzavřít s dodavatelem smlouvu o údržbě zařízení. Dodržujte následující instrukce pokud provádíte údržbu nebo opravy abyste zabránili škodám na zařízení případně zraněním: Nikdy nepoužívejte jiná než specifikovaná operační média Nikdy nepoužívejte neoriginální náhradní díly

22 Přečtěte si kapitolu Zodpovědnost pracovníka obsluhy Úpravna musí být obsluhována majitelem nebo jím pověřenou osobou. Obsluha má za povinnost vést písemný záznam o kontrolách, údržbě, odstraňování kalu a jiných činnostech. V případě uplatňování reklamace musí být tento záznam doložen společně s ostatními náležitostmi. Obsluha je povinná vést záznam o zásazích provedených na úpravně. Výrobce ani dodavatel nenesou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávně udržovaným zařízením. Obsluha musí provádět následující úkony a vést o nich záznam: kontrola zda je zařízení v provozu denně - na displeji musí být zobrazen režim ve kterém zařízení pracuje (automatický/manuální) přečtení a zápis operačních hodin měsíčně - rozdíl mezi hodinovým a týdenním množstvím operačních hodin by nemělo být příliš velké. V případě vyššího rozdílu kontaktujte dodavatele. vizuální kontrola kvality permeátu denně - Kontrola může být provedena odběrem vzorku vody z komory nebo nádrže permeátu. Pokud jsou v permeátu přítomny pevné částice, kontaktujte dodavatele. Jedná se pravděpodobně o poškození membrány. 6.2 vizuální kontrola vtoku a výtoku zda nedošlo k jejich zablokování měsíčně - je potřeba kontrolovat vtok a výtok, aby vlivem jejich zablokování nedošlo k přetečení šedé vody z komor nebo nádrží. Proces údržby Údržba musí být provedena kvalifikovaným a zkušeným pracovníkem minimálně jednou ročně. Během údržby je třeba provést následující: vyměnit MicroClear filtrační modul za čistý zkontrolovat záznamy o provozu a porovnat je se skutečností vyzkoušet funkčnost všech součástí zkontrolovat řídící jednotku a alarm nastavit optimální provozní parametry proveďte vyčištění vnitřku nádrží od usazených kalů

23 zkontrolujte stav stěn komor nebo nádrží zkontrolujte dostatečné provzdušňování a odvětrávání proveďte záznam o provedení údržby Jako součást kontroly je třeba provést i následující měření šedé vody: chemická spotřeba kyslíku zákal na vlnové délce 520 nm počet bakterií Escherichia coli ve 100 ml Vyjmutí filtrační jednotky s membránou MicroClear K vyjmutí MicroClear membránové filtrační jednotky z filtrační komory nebo nádrže postupujte následovně: vypojte elektrické připojení z řídící jednotky odpojte elektrický kabel, který je připojený k řídící jednotce vyjměte celou filtrační jednotku z filtrační komory nebo tanku vymontujte MicroClear filtrační modul z jeho krytu vyšroubováním upevňovacích šroubů. Z bezpečnostních důvodů je potřeba, aby byl odpojen hlavní přívod elektrické energie Chemické čištění filtrační jednotky s membránou MicroClear Důkladné chemické čištění MicroClear je třeba provést jednou ročně v závislosti na charakteristice šedé vody. Chemické čištění membrány smí provádět pouze autorizovaná servisní firma. Kontaktujte dodavatele. 6.3 Náhradní díly Díly podléhající opotřebení Díly podléhající opotřebení vlivem plnění své funkce (spotřební díly) nejsou součástí záruky a měly by být obsahem případné servisní smlouvy. Jejich opotřebení se odvíjí od provozních podmínek, operačních hodin a údržby zařízení Dostupné náhradní díly Jednotlivé náhradní díly jako čerpadlo permeátu, hladinové spínače, dmychadla, solenoidové ventily je možno objednat u dodavatele.

24 Nepoužívejte neoriginální náhradní díly bez předchozí konzultace s dodavatelem. Použitím neoriginálních dílů ztrácí platnost záruka. 7. Odstavení systému Dodržujte následující instrukce k předejití poškození zařízení, zranění nebo škodám na životním prostředí: Pouze kvalifikovaný pracovník smí provést odstavení systému. Pro informace o likvidaci zařízení kontaktujte dodavatele. Zvedání a manipulace se zařízením musí být provedeno v souladu s bezpečnostními informacemi uvedenými v tomto manuálu. K manipulaci smí být použito pouze zařízení k tomu určené s dostatečnou kapacitou a v dobrém technickém stavu. Přečtěte si také kapitolu Dočasné odstavení Dočasného odstavení je třeba provést, pokud pracovník obsluhy není přítomen déle než jeden měsíc nebo pokud nastane delší období bez přítoku šedé vody. Proveďte následující kroky: vypněte veškeré přidružené vybavení demontujte kompletně MicroClear filtrační modul a vyjměte z něj membránu. Membrána musí být skladována v neustálém vlhku ideálně v nádobě s vodou. přečtěte si také kapitolu 2 a 3 vyčistěte manuálně jednotlivé částí membrány pomocí velmi mírné vodní trysky a to shora dolů. vyprázdněte potrubí permeátu stejně tak jako stranu sání a přesvědčte se, že došlo i k vyprázdnění čerpadel a že nádrž permeátu je prázdná. uzavřete zařízení a zabezpečte je proti neautorizovanému vniknutí 7.2 Finální odstavení Pouze kvalifikovaná a pověřená osoba smí provést finální odstavení. Nejprve proveďte kroky uvedené v kapitole 7.1. Pak postupujte takto: demontujte veškeré součásti microclear membránu předejte k likvidaci jako syntetický materiál 8. Záruka a pozáruční servis 8.1 Záruční doba Firma Koncept Ekotech s.r.o. poskytuje záruku na prodávané produkty po dobu dvou let od data prodeje koncovému uživateli a zavazuje se vyřídit reklamaci vadného zboží za dále uvedených podmínek.

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o.

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Platné od 1.6.2009 Tento dokument doplňuje popis Všeobecné podmínky prodeje pokladen a ostatního HW firmy AMAX COM s.r.o. Tyto všeobecné záruční podmínky

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Obchodní podmínky 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 900 Twist Stepper insportline Jungy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 OBSAH BALENÍ... NÁKRES... SEZNAM DÍLŮ... OVLÁDACÍ POKYNY...5 POČÍTAČ...5 MONTÁŽNÍ POKYNY...6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího LUCEO, s.r.o., IČ 26844885, DIČ CZ26844885, se sídlem /, 735 41 Petřvald u Karviné,

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4526 Cyklotrenažér insportline ZEUS (SB-530) Důležitá bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Před prvním použitím

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Pro typy: Průmyslové LED osvětlení typ: PO typ I, PO typ II Reflektorové LED osvětlení typ: RE typ I, RE typ II, RE typ III Obsah: 1.

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet Instalace a obsluha IP telefonu Well 8820 IP Upozornění: Než zařízení IP telefon WELL 8820IP připojíte

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY Reklamační řád RP Climbing s.r.o. Veškeré reklamace vyřizujeme v souladu s platným právním řádem [Občanský zákoník (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), Obchodní

Více