Aquacell Jednotka pro recyklaci šedé vody. Aquacell jednotka pro recyklaci šedé vody. Koncept ekotech návod na montáž, obsluhu a údržbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aquacell 10000 Jednotka pro recyklaci šedé vody. Aquacell 10000 jednotka pro recyklaci šedé vody. Koncept ekotech návod na montáž, obsluhu a údržbu"

Transkript

1 jednotka pro recyklaci šedé vody

2 Upozornění pro instalatéry: Tento manuál je vlastnictvím zákazníka a musí mu být k dispozici pro potřeby obsluhy a údržby.

3 Obsah: 1. Produktová specifikace 1.1 Úvod 1.2 Účel použití Složení a množství šedé vody Povolené a zakázané složení šedé vody 1.3 Popis funkce 1.4 Definice a funkce jednotlivých součástí Filtrační jednotka s membránou Provzdušňovací jednotka Napájecí čerpadlo Extrakční jednotka permeátu Řídící jednotka Regulátor hladiny 2. Bezpečnostní pokyny a instrukce pro manipulaci a skladování 2.1 Obecné bezpečnostní pokyny Definice bezpečnostních, varovných a instruktážních značek Závazky a povinnosti obsluhy Kvalifikace pracovníků obsluhy a údržby 2.2 Bezpečnostní pokyny pro instalaci, inspekci a údržbu 2.3 Pokyny pro manipulaci a transport Rozměry a hmotnost Povolená přepravní a pomocná zařízení Přeprava na místo instalace 2.4 Instrukce pro skladování 3. Instalace 3.1 Příprava na instalaci

4 3.1.1 Požadované podmínky prostředí Požadavky na rozvod vody 3.2 Obecné pokyny k instalaci 3.3 Montáž a instalace Mechanická instalace Elektro instalace 4. Uvedení do provozu 4.1 Před uvedením do provozu 4.2 Proces uvedení do provozu 5. Obsluha a řízení 5.1 Všeobecný popis 5.2 Pokyny k obsluze automatický režim Nastavení data a času Interval provzdušňování v provzdušňovací a filtrační komoře nádrže Klidový interval Časovač Odstranění kalu Výstup filtrace Poruchy 5.3 Pokyny k obsluze manuální režim 6. Údržba 6.1 Zodpovědnost pracovníka obsluhy 6.2 Proces údržby Vyjmutí filtrační jednotky s membránou MicroClear Chemické čištění filtrační jednotky s membránou MicroClear 6.3 Náhradní díly Díly podléhající opotřebení

5 6.3.2 Dostupné náhradní díly 7. Odstavení systému 7.1 Dočasné odstavení 7.2 Finální odstavení 8. Záruka a pozáruční servis 8.1 Záruční doba 8.2 Hlášení reklamace 8.3 Způsob reklamace 8.4 Odstranění vady 8.5 Náhrada za neoprávněnou reklamaci 8.6 Zánik záruky

6 1. Produktová specifikace 1.1 Úvod recyklační jednotka šedé vody pracuje na bázi membránového bioreaktoru. Voda recyklovaná touto jednotkou přesvědčivě splňuje velmi přísné parametry DIN třídy 2 a směrnice 2006/7/EC evropské unie a Koncilu zabývajícího se kvalitou vody. Pro dlouhodobou správnou funkci a správný výkon dodržujte prosím následující pokyny pro manipulaci, instalaci, provoz a údržbu. Upozornění! Systém bude fungovat optimálně, pokud budou dodržována následující pokyny. Přečtěte si prosím bedlivě tento manuál a dodržujte pokyny a specifikace. 1.2 Účel použití je vyroben jako kompaktní recyklační jednotka šedé vody. Je určena pro objem až l upravené vody denně Složení a množství šedé vody Šedou vodou nazýváme odpadní vodu z domácností, která není kontaminována odpadem z toalety. Šedá voda může být z vany, sprchy, koupelny a umyvadla. Odpadní voda z kuchyňského dřezu bývá často kontaminována zbytky potravin a oleje a proto se nedoporučuje ji recyklovat pomocí Aquacell Produkce šedé vody a míra jejího znečištění je závislá na na návycích spotřebitelů a normách domácností. Za základ můžeme považovat průměrnou spotřebu 100 l na den a osobu a produkci šedé vody 50 l na den a osobu. I když šedá voda obsahuje značně menší množství živin (fosfor a dusík) než odpadní voda, není znám žádný limit funkce biologické úpravy vlivem nedostatku živin. Pro každou jednotlivou aplikaci je nutné vypracovat konkrétní koncept a je třeba určit, jaké budou zdroje šedé vody Povolené a zakázané složení šedé vody Pro recyklaci je možné použít pouze vybrané zdroje odpadní vody. Následující zdroje nesmí být použity: odpadní voda z kuchyně odpadní voda z toalet průmyslová odpadní voda venkovní voda chladící voda bazénová voda dešťová voda Použitím některé z těchto vod by mohlo dojít k poškození nebo přeplnění systému recyklace. Upozornění! Přístroj je určen pouze k recyklaci šedé vody. Vstupní voda nesmí obsahovat látky, které by mohly poškodit nebo zahubit mikroorganismům, které se podílejí na úpravě vody. Vstupní voda nesmí obsahovat žádné desinfekční a jim podobné prostředky. Upozornění! Toto zařízení je určeno výhradně k zde popsanému účelu. V případě použití jiným způsobem bez předchozího písemného povolení dodavatele zaniká okamžitě záruka. Dodavatel

7 v takovém případě nenese zodpovědnost za škody na zařízení nebo vzniklé v souvislosti s nesprávným používáním technologie. 1.3 Popis funkce kombinuje biologický proces s fyzikální separací nečistot z upravené vody pomocí ponořených ultrafiltračních membrán. Princip funkce se skládá v základu ze tří kroků. biologický proces proces filtrace skrz ultrafiltrační membránu skladování upravené vody. Vstupní šedá voda je sbírána v první nádrži, kde biologický proces rozkládá znečištění a živiny na biomasu. Ultrafiltrační proces v druhé komoře oddělí biomasu od vody a upravená voda je tak zaručeně zbavena všech bakterií, virů a zárodků a to díky poréznosti ultra membrány pouhých 0,05 µm. Požadavky normy Evropské unie 2006/7/EC jsou jednoznačně naplněny. Upravená voda tak může být použita pro splachování toalet a zavlažování. 1.4 Definice a funkce jednotlivých součástí recyklační jednotka pro úpravu šedé vody je dodávána včetně veškerého periferního vybavení. Následující základní komponenty jsou běžnou součástí balení: membránová filtrační jednotka sací a kalová čerpadla jednotka odsávání permeátu, sestává z: čerpadlo permeátu plovákové spínače tlakové a průtokové senzory řídící jednotka dmychadla pro první a druhou komoru plovákové spínače pro třetí komoru

8 1.4.1 Filtrační jednotka s membránou Jádrem je membránová filtrační jednotka sestávající z MicroClear ultrafiltračních modulů zabudovaných do robustního filtračního pouzdra, které je vybavené vysoko kvalitním membránovým difuzorem. MicroClear filtr je tvořen deskami, které jsou z obou stran pokryty ultrafiltrační membránou. Robustní pouzdro vyrobené z polyetylenu poskytuje membránovému modulu dostatečnou ochranu. Membránová filtrační jednotka 4 x MA03-XL s připojením k dmychadlu a odčerpávání permeátu

9 Deska difuzoru instalovaná na dně pouzdra filtru tvoří dokonalé bubliny vzduchu, které odstraňují nánosy a kal z povrchu membrány, které se tvoří v průběhu filtrace. Současně tyto bublinky vzduchu zásobují kyslíkem mikroorganizmy, které provádějí biologický rozklad Provzdušňovací jednotka Společně se vzduchovým difuzérem membránové filtrační jednotky, provzdušňovací jednotka dodává kyslík potřebný pro mikroorganizmy, které provádějí biologický rozklad. Vzduchový difuzér ať už v podobě desky nebo trubice jsou nainstalovány v první komoře nádrže a jsou napojeny na dmychadla vzduchu. Množství dmychadel je závislé na velikosti instalace. Upozornění! Vzduchování musí být stále v provozu pokud je v provozu systém recyklace. Nefunkční vzduchování by mělo za následek zablokování membrány.

10 1.4.3 Napájecí čerpadlo Napájecí čerpadlo je nainstalováno v první komoře a čerpá aktivovaný kal do filtrační komory Extrakční jednotka permeátu Extrakční jednotka permeátu je konstruována zvlášť pro. Jednotka se skládá z následujících částí: Čerpadlo permeátu P1 Tlakový senzor (na straně sání) Průtokový senzor (na straně výtlaku)

11 Uzavírací ventil (na straně výtlaku) Frekvenční měnič Řídící jednotka je ovládán a regulován automaticky pomocí mikrokontroly nejnovější generace. V základu jsou všechny procesy definovány úrovní hladiny vody uvnitř nádrže, které jsou snímány hladinovými spínači. Řídící jednotka, frekvenční měnič a všechny bezpečnostní spínače jsou instalovány v ocelové schránce. Bližší vysvětlení a popis schéma zapojení bude v kapitole Obsluha a řízení Regulátor hladiny Hladinové spínače jsou nainstalovány na snadno instalovatelném zařízení přímo v nádrži a snímají hladinu vody uvnitř skladovací nádrže. Pokud je hladina vody uvnitř nádrže nízká, řídící jednotka Aquacellu může ovládat externí solenoidový ventil (není součástí dodávky), aby otevřel přívod pitné vody, která dočasně nahradí nedostatek vody recyklované. 2. Bezpečnostní pokyny a instrukce pro manipulaci a skladování 2.1 Obecné bezpečnostní pokyny Je nutné, aby pokyny obsažené v tomto manuálu byly dodržovány. Tento manuál musí být v dosahu pracovníka údržby. Mimo to je třeba přihlédnout ke všem místním normám a zákonům. Tento manuál obsahuje informace pro instalaci, ovládání a servis. Zodpovědný personál je povinen seznámit se s jeho obsahem a to před započetím jakýchkoliv prací na zařízení.

12 2.1.1 Definice bezpečnostních, varovných a instruktážních značek Tento symbol doprovází veškeré důležité informace a výstrahy, které jsou spojeny s nebezpečím smrtelného úrazu nebo ztráty vědomí, stejně tak jako se závažným poškozením zařízení. Sledujte tyto instrukce a vykonávejte je opatrně. Zároveň dodržujte všechny zákonné a bezpečnostní zásady. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před započetím jakýchkoliv prací na zařízení vypněte hlavní jistič a přesvědčte se, že zařízení není pod proudem. Zároveň dodržujte všechny zákonné a bezpečnostní zásady. Speciální upozornění u instrukcí nutných pro správný a bezpečný chod zařízení. Symbol doporučující provedení úkonu pro správnou manipulaci se zařízením Následující bezpečnostní a informační symboly musí být striktně dodržovány a měly by být umístěny přímo na zařízení: instrukční a varovné symboly nálepky pro napojení kapalin Tyto nálepky musí být udržovány v čitelné podobě v opačném případě musí být okamžitě vyměněny Závazky a povinnosti obsluhy byl designován a konstruován dle vyhodnocení všech analýz rizik a v souladu se všemi odpovídajícími standardy a jinými technickými specifikacemi. Je navržena s ohledem na maximální bezpečnost. Pro dosažení bezpečnosti v běžném provozu je třeba dodržovat jisté procedury. Je závazkem a povinností obsluhy tyto procedury plánovat a kontrolovat jejich provádění. Obsluha musí zejména zajistit, že zařízení je používáno v souladu s tímto manuálem a pouze pro účely, pro které byl navržen. Jakékoliv jiné použití vede k okamžité ztrátě záruky. Je nutné provádět minimálně každoroční údržbu v souladu s kapitolou č. 6. Zařízení smí být provozováno pouze ve 100% technickém stavu. Tento manuál musí být permanentně v dosahu obsluhy a zařízení samotného. Pouze pověřená a kvalifikovaná osoba smí provádět obsluhu, údržbu a opravy. Všechny bezpečnostní a varovné symboly umístěné na zařízení musí být v čitelném stavu.

13 2.1.3 Kvalifikace pracovníků obsluhy a údržby Pouze správně proškolený a pověřený pracovník smí v souladu s tímto manuálem obsluhovat toto zařízení. Individuální oblasti zodpovědnosti musí být jasně definovány. Zaškolení obsluhy musí být provedeno pod dozorem zkušené osoby. Úspěšné dokončení školení musí být písemně potvrzeno. Všechny práce na elektronické řídící jednotce musí být provedeny pouze vyškolenou a autorizovanou osobou. Nedodržení těchto nařízení vede k zneplatnění záruky. Každá osoba provádějící práce na tomto zařízení musí nejprve prostudovat celý manuál a svým podpisem potvrdit, že mu zcela rozumí. Pracovník údržby musí být školen speciálně pro údržbu tohoto zařízení nehledě na jiné nezbytně nutné znalosti, které jsou k takovému zaměstnání potřebné. Jakékoliv nejasnosti je třeba předem konzultovat s dodavatelem. 2.2 Bezpečnostní pokyny pro instalaci, inspekci a údržbu Následující body je třeba mít na paměti a zajistit jejich dodržování během práce na zařízení: veškeré práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál. veškeré inspekční práce smí provádět pouze autorizovaná a kvalifikovaná osoba. vypněte přívod elektrického proudu před zahájením jakýchkoliv prací na zařízení. je ve vlastním zájmu obsluhy vyčistit zařízení před zahájením prací na něm. Předejde se tak riziku infekce. Vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou gumové rukavice, boty a rouška obličeje. Zabraňte kontaktu odpadní vody a organických materiálů s pokožkou. Při čištění nepoužívejte vysokotlaký čistič, ale pouze mírný proud. Před opětovným spuštěním zkontrolujte vše dle kapitoly 4. Přesvědčte se, že jsou správně zapojeny všechny části zařízení. 2.3 Pokyny pro manipulaci a transport Dodržujte následující body, abyste předešli poškození zařízení nebo zranění osob, které se zařízením manipulují: Pouze kvalifikované osoby smí provádět transportní práce s přihlédnutím k všem bezpečnostním nařízením a zvyklostem. Zvedání a manipulace smí být prováděna pouze pomocí zařízení k tomu speciálně určených Rozměry a hmotnost Zařízení je běžně baleno na paletě o rozměrech 120 x 80 cm. Pro bližší informace o rozměrech a hmotnosti kontaktujte prosím dodavatele.

14 2.3.2 Povolená přepravní a pomocná zařízení Transport a manipulaci smí provádět pouze proškolený zkušený pracovník! Před manipulací a během ní zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení. O jakýchkoliv škodách vzniklých přepravou je třeba provést zápis s pracovníkem přepravy a informovat o něm okamžitě dodavatele. Přesvědčte se za pomocí dodacího listu, že zásilka je kompletní Přeprava na místo instalace Protože možnosti a parametry každé instalace jsou jiné, není možné podat přesný popis instalace. Tyto práce musí být provedeny kvalifikovaným personálem. Používejte bezpečnou pracovní obuv se zpevněnou špičkou. Vždy stůjte mimo zavěšeného břemene. Nepouštějte úvazy nebo lana dokud není zařízení přesně na místě instalace. 2.4 Instrukce pro skladování Prosím buďte opatrní při vybírání skladovacího místa, aby komponenty neutrpěly poškození během skladování. Přesvědčte se, že komponenty nemohou být znečištěny betonem nebo jinými stavebními materiály. Pokud skladujete zařízení venku, zakryjte zařízení a chraňte jej před deštěm. Zvláště pak chraňte před vodou a vlhkostí membránu. Pokud byla jednou namočena, nesmí už zůstat suchá. Nikdy nevystavte zařízení mrazu, prachu a dešti! 3. Instalace 3.1 Příprava na instalaci Ještě jednou zkontrolujte následující instrukce a dbejte jich během instalace, abyste předešli poškození zařízení nebo jiným hmotným škodám. Pouze kvalifikovaná osoba smí provádět instalaci a musí při tom dbát veškerých bezpečnostních opatření. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy a to dříve než přistoupíte k instalaci. Přesvědčte se, že na místě instalace není přítomná žádná nekvalifikovaná osoba a že nikdo takový nemá na místo instalace přístup. Dodržujte předepsané poloměry ohybu při pokládce kabelů / hadic / potrubí.

15 Přečtěte si také kapitolu o bezpečnostních pokynech Požadované podmínky prostředí Teplota okolí nesmí překročit 35 C. může být instalován ve sklepech, v samostatných budovách nebo přímo venku. V každém případě je třeba zajistit ochranu před prachem, vodou, mrazem a přímým slunečním světlem. Jedině tak může zařízení správně fungovat Požadavky na rozvod vody Na rozvod šedé vody používejte zásadně rozvody ze syntetických materiálů např. PVC. Nikdy nepoužívejte měděné trubky pro šedou vodu. Před samotnou instalací je třeba vybudovat samostatný systém potrubí pro šedou a ostatní odpadní vodu. Potrubí pro neupravenou šedou vodu by mělo být navrženo tak, aby nemělo ostré přechody, ve kterých se snadno zachycují nečistoty zejména vlasy. Všechny mechanické části jako čerpadla solenoidy, filtry a podobně musí být umístěny tak, aby byly snadno dostupné a demontovatelné pro případ opravy, údržby a čištění. Všechny nádrže a potrubí, kde je šedá voda skladována bez odvětrávání a upravování, musí být vyrobeny tak, aby z nich nemohl unikat zápach, případně musí být zvlášť odvětrávány vývodem na střeše budovy. Bezpečnostní přepady musí být vybaveny zachycovači pachů a pokud je to potřeba i zábranami proti hlodavcům. Zařízení je třeba chránit i proti případnému zaplavení během povodní. Propojení rozvodu pitné a upravené šedé vody je ze zákona zakázáno. Rozvod recyklované šedé vody musí být neustále označen a to buď nálepkami nebo barevně dle odpovídajících předpisů. Vhodné je označení užitková voda nebo nepitná voda, případně označená podobnou samolepkou. Pokud má být voda z vany nebo sprchy napojena přímo na úpravnu je třeba mít na paměti, že voda vstupující do sběrného tanku nesmí být teplejší než 40 C. 3.2 Obecné pokyny k instalaci Instalace musí být provedena v souladu s tímto manuálem. V opačném případě nenese dodavatel žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.

16 Instalace musí být provedena kvalifikovanou a zkušenou osobou. Dodržte prosím následující body, zajistíte tak bezproblémovou funkci zařízení: 3.3 přečtěte si pečlivě tento manuál, obsahuje důležité informace jak předejít škodám zapříčiněným nedostatkem informací. v místě instalace je třeba připojení ke zdroji elektrického proudu 400 V a 50 Hz. má-li být zařízení vybaveno vzdáleným ovládáním, je třeba mít k dispozici telefonní přípojku. Montáž a instalace Mechanická instalace Pro bezpečnou instalaci dodržte následující body: zajistěte se mimo nádrže. zacházejte se vším vybavením s náležitou opatrností. Dbejte na to, aby membrána nebo provzdušňovací jednotky nenarazily na ostré hrany. během instalace noste zajišťovací pás, abyste předešli případnému pádu do nádrže. následující uspořádání je příklad postupu montáže. Plovákový spínač ve filtrační komoře musí být instalován tak, aby bylo vyloučeno vyschnutí membrány (horní hrana membrány) Přesvědčte se, že plovákové spínače mohou pracovat neomezeně a že nemůže dojít k jejich zachycení někde v konstrukci zařízení.

17 Dbejte zvýšené opatrnosti při zapojování hadic provzdušňování. Jejich záměnou by mohlo dojít k poškození zařízení Elektro instalace Pozor! Vysoké napětí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré úkony týkající se práce s rozvody, zapojování řídící jednotky a připojení zařízení do zdroje elektrického proudu smí provádět pouze kvalifikovaná a zodpovědná osoba. Špatné elektrické zapojení může vést k poškození vybavení a zničení řídící jednotky. Zařízení je dodáváno s hotovými elektrickými připojeními. Zkontrolujte zapojení, zda je v souladu se schématem zapojení. 4. Uvedení do provozu 4.1 Před uvedením do provozu Před uvedením do provozu musí být správně identifikovány a pochopeny následující body: operační a kontrolní prvky vybavení úpravny princip funkce bezpečnostní prvky úpravny opatření, která budou přijata v případě nebezpečí Před uvedením do provozu zkontrolujte celé zařízení. Pokud naleznete nějaké poškození, okamžitě to nahlaste zodpovědné osobě. Úpravna musí být před uvedením do provozu v dokonalém technickém stavu. 4.2 Proces uvedení do provozu Správná funkce zařízení jako jsou difuzory a dmychadla může být ověřena změnou nastavení na řídící jednotce do manuálního režimu. Proto se seznamte s kapitolou 5.3 Pokyny k obsluze manuální režim. Difuzory musí být instalovány horizontálně. Aktivujte vzduchová dmychadla a kontrolujte jednotnost provzdušňování uvnitř komory nebo nádrže. Zkontrolujte funkci jak v biologické nádrži tak ve filtrační komoře. Vznikající vzduchové bubliny by měly vystupovat rovnoměrně. Na difuzorech by neměla být místa, kde vznikají velké hrubé bubliny.

18 Pokud se na nějakém místě objevují velké bubliny, znamená to na pravděpodobně závadu na difuzoru nebo jeho špatné napojení. V takovém případě je třeba přerušit proces uvedení do provozu demontovat provzdušňovací systém zkontrolovat jej a případně opravit. Po otestování systému změňte nastavení zpět na automatický režim. Filtrace začne, jakmile hladina vody ve filtrační komoře bude vyšší než spodní hladinový spínač. Pokud systém uvádíte do provozu poprvé může dojít k nefunkci čerpadla permeátu P1. Projevem této špatné funkce je, že spuštěné čerpadlo nečerpá žádnou vodu. Tato závada je zapříčiněna zavzdušněním čerpadla. Opakovaným vypnutím a zapnutím čerpadla by mělo dojít k odstranění tohoto problému. 5. Obsluha a řízení 5.1 Všeobecný popis Všechny procesy řízení jsou regulovány automaticky pomocí řídící jednotky nejnovější generace. Zařízení nastartuje automaticky, jakmile jsou provedeny startovací procedury, popsané v předchozí kapitole. Elektronické prvky startují se zpožděním cca 5 sekund po zapojení do zdroje elektrického proudu. 5.2 Pokyny k obsluze automatický režim

19 Při běžném provozu displej ukazuje v horní řádce aktuální čas a datum. Ve spodní řádce aktuální výstup filtrace a čas od posledního procesu filtrace. Na levé straně diody ukazují aktuální stav každého hladinového spínače a horní dioda označuje alarm pro přetečení membránové komory. Po zmáčknutí klávesy Menu můžete klávesami Nahoru a Dolů procházet nastavení všech parametrů. Pro procházení a změnu konkrétního parametru jej vyberte klávesami Nahoru a Dolů a poté potvrďte klávesou Ok. Pak můžete klávesami Nahoru a Dolů procházet nebo měnit nastavení tohoto parametru. Při změně parametru vyberte parametr pomocí kláves Nahoru a Dolů a stiskněte klávesu Ok. Parametr začne blikat. Klávesami Nahoru a Dolů změňte požadovanou hodnotu. Stisknutím klávesy Ok uložíte nové nastavení hodnoty. Stiskněte klávesu Menu pro opuštění nastavení tohoto parametru. Parametry smí být měněny pouze kvalifikovanou osobou Nastavení data a času Jedním z nastavitelných parametrů je datum a čas. Při změně parametru vyberte parametr nastavení data a času pomocí kláves Nahoru a Dolů a stiskněte klávesu Ok. Parametr začne blikat. Klávesami Nahoru a Dolů změňte požadovanou hodnotu. Stisknutím klávesy Ok uložíte nové nastavení hodnoty. Stiskněte klávesu Menu pro opuštění nastavení tohoto parametru Interval provzdušňování v provzdušňovací a filtrační komoře nádrže Interval pro provzdušňování (když filtr není v provozu) by mělo být nastaveno na následující hodnoty:

20 Tovární nastavení v provzdušňovací komoře nebo nádrží Provzdušňování zapnuté 300 sekund Provzdušňování vypnuté 600 sekund Tovární nastavení ve filtrační komoře nebo nádrži Provzdušňování zapnuté 300 sekund Provzdušňování vypnuté 300 sekund Klidový interval Pro dlouhodobou správnou funkci membrány je třeba nastavit relaxační interval. Membrána je tak chráněna před zablokováním. Každých X sekund se filtrační čerpadlo zastaví na Y sekund. V tu dobu na membráně není žádný tlak. Toto má na membránu čistící účinek a prostupnost membrány tak vzroste. Tovární nastavení relaxačního intervalu je: Relaxace zapnuto (čas mezi relaxacemi) 540 sekund Relaxace vypnuto (čas vlastní relaxace) 60 sekund Časovač Hodnota časovače určuje délku cyklu biologické úpravy. Pro dosažení lepší úpravy vody je potřeba čas prodloužit. Čas je naopak potřeba snížit pro zvýšení objemového výkonu. Tovární nastavení této hodnoty je 3600 s Odstranění kalu Interval odstraňování kalu je definován tímto parametrem. Např. displej ukazuje, že odčerpávání kalu začne v pátek v 18:00 a bude ukončeno v 18:05. Koncentrace kalu bývá mezi 6 až 12 g/l. Tato hodnota může být nižší zvláště u malých odpadních stanic. Zařízení může za těchto podmínek pracovat, ale v některých případech to může vést k častějšímu čištění filtru. Při změně parametru vyberte parametr odstranění kalu pomocí kláves Nahoru a Dolů a stiskněte klávesu Ok. Parametr začne blikat. Klávesami Nahoru a Dolů změňte požadovanou hodnotu. Stisknutím klávesy Ok uložíte nové nastavení hodnoty. Stiskněte klávesu Menu pro opuštění nastavení tohoto parametru. Tovární nastavení odstranění kalu je: Čas zahájení odstraňování kalu: Pátek 18:00 Čas ukončení odstraňování kalu: Pátek 18:05 (čerpadlo je v chodu 5 minut) Výstup filtrace Zmáčkněte klávesnici Menu. Displej pak bude ukazovat procházené parametry. Klávesami Nahuru a Dolů dojděte na Hodnoty výkonu (Performances). Zmáčkněte klávesu Ok

21 Klávesami Nahoru a Dolů můžete procházet parametry. Stisknutím klávesy Menu opustíte prohlížení parametrů. Všechny hodnoty výkonu jsou denně ukládány na USB disk uvnitř řídící jednotky. Hodnoty mohou být zobrazeny v Excelu nebo podobném programu Poruchy Porucha zařízení, která má za následek přetečení zařízení bezpečnostním přepadem je signalizována diodou v levém horním rohu kontrolního panelu. Kontaktujte dodavatele. 5.3 Pokyny k obsluze manuální režim Pro nastavení zařízení do manuálního režimu postupujte následovně: Zmáčkněte klávesu Menu Klávesami Nahoru a Dolu nalezněte hodnotu Manuální režim (Handmode) Zmáčkněte klávesu Ok Klávesami Nahoru a Dolu vyberte požadované dmychadlo nebo čerpadlo (příklad na obrázku dmychadlo G3) Zmáčkněte klávesu Ok Zvolte požadovanou hodnotu klávesami Nahoru a Dolů Zmáčkněte klávesu Ok pro potvrzení nastavení Zmáčkněte klávesu Ok pro návrat na původní nastavení Zmáčkněte klávesu Menu pro opuštění parametru 6. Údržba Pravidelná údržba je základním předpokladem pro dobrou funkci úpravny a bezproblémový provoz. Pro bezstarostný provoz doporučujeme uzavřít s dodavatelem smlouvu o údržbě zařízení. Dodržujte následující instrukce pokud provádíte údržbu nebo opravy abyste zabránili škodám na zařízení případně zraněním: Nikdy nepoužívejte jiná než specifikovaná operační média Nikdy nepoužívejte neoriginální náhradní díly

22 Přečtěte si kapitolu Zodpovědnost pracovníka obsluhy Úpravna musí být obsluhována majitelem nebo jím pověřenou osobou. Obsluha má za povinnost vést písemný záznam o kontrolách, údržbě, odstraňování kalu a jiných činnostech. V případě uplatňování reklamace musí být tento záznam doložen společně s ostatními náležitostmi. Obsluha je povinná vést záznam o zásazích provedených na úpravně. Výrobce ani dodavatel nenesou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávně udržovaným zařízením. Obsluha musí provádět následující úkony a vést o nich záznam: kontrola zda je zařízení v provozu denně - na displeji musí být zobrazen režim ve kterém zařízení pracuje (automatický/manuální) přečtení a zápis operačních hodin měsíčně - rozdíl mezi hodinovým a týdenním množstvím operačních hodin by nemělo být příliš velké. V případě vyššího rozdílu kontaktujte dodavatele. vizuální kontrola kvality permeátu denně - Kontrola může být provedena odběrem vzorku vody z komory nebo nádrže permeátu. Pokud jsou v permeátu přítomny pevné částice, kontaktujte dodavatele. Jedná se pravděpodobně o poškození membrány. 6.2 vizuální kontrola vtoku a výtoku zda nedošlo k jejich zablokování měsíčně - je potřeba kontrolovat vtok a výtok, aby vlivem jejich zablokování nedošlo k přetečení šedé vody z komor nebo nádrží. Proces údržby Údržba musí být provedena kvalifikovaným a zkušeným pracovníkem minimálně jednou ročně. Během údržby je třeba provést následující: vyměnit MicroClear filtrační modul za čistý zkontrolovat záznamy o provozu a porovnat je se skutečností vyzkoušet funkčnost všech součástí zkontrolovat řídící jednotku a alarm nastavit optimální provozní parametry proveďte vyčištění vnitřku nádrží od usazených kalů

23 zkontrolujte stav stěn komor nebo nádrží zkontrolujte dostatečné provzdušňování a odvětrávání proveďte záznam o provedení údržby Jako součást kontroly je třeba provést i následující měření šedé vody: chemická spotřeba kyslíku zákal na vlnové délce 520 nm počet bakterií Escherichia coli ve 100 ml Vyjmutí filtrační jednotky s membránou MicroClear K vyjmutí MicroClear membránové filtrační jednotky z filtrační komory nebo nádrže postupujte následovně: vypojte elektrické připojení z řídící jednotky odpojte elektrický kabel, který je připojený k řídící jednotce vyjměte celou filtrační jednotku z filtrační komory nebo tanku vymontujte MicroClear filtrační modul z jeho krytu vyšroubováním upevňovacích šroubů. Z bezpečnostních důvodů je potřeba, aby byl odpojen hlavní přívod elektrické energie Chemické čištění filtrační jednotky s membránou MicroClear Důkladné chemické čištění MicroClear je třeba provést jednou ročně v závislosti na charakteristice šedé vody. Chemické čištění membrány smí provádět pouze autorizovaná servisní firma. Kontaktujte dodavatele. 6.3 Náhradní díly Díly podléhající opotřebení Díly podléhající opotřebení vlivem plnění své funkce (spotřební díly) nejsou součástí záruky a měly by být obsahem případné servisní smlouvy. Jejich opotřebení se odvíjí od provozních podmínek, operačních hodin a údržby zařízení Dostupné náhradní díly Jednotlivé náhradní díly jako čerpadlo permeátu, hladinové spínače, dmychadla, solenoidové ventily je možno objednat u dodavatele.

24 Nepoužívejte neoriginální náhradní díly bez předchozí konzultace s dodavatelem. Použitím neoriginálních dílů ztrácí platnost záruka. 7. Odstavení systému Dodržujte následující instrukce k předejití poškození zařízení, zranění nebo škodám na životním prostředí: Pouze kvalifikovaný pracovník smí provést odstavení systému. Pro informace o likvidaci zařízení kontaktujte dodavatele. Zvedání a manipulace se zařízením musí být provedeno v souladu s bezpečnostními informacemi uvedenými v tomto manuálu. K manipulaci smí být použito pouze zařízení k tomu určené s dostatečnou kapacitou a v dobrém technickém stavu. Přečtěte si také kapitolu Dočasné odstavení Dočasného odstavení je třeba provést, pokud pracovník obsluhy není přítomen déle než jeden měsíc nebo pokud nastane delší období bez přítoku šedé vody. Proveďte následující kroky: vypněte veškeré přidružené vybavení demontujte kompletně MicroClear filtrační modul a vyjměte z něj membránu. Membrána musí být skladována v neustálém vlhku ideálně v nádobě s vodou. přečtěte si také kapitolu 2 a 3 vyčistěte manuálně jednotlivé částí membrány pomocí velmi mírné vodní trysky a to shora dolů. vyprázdněte potrubí permeátu stejně tak jako stranu sání a přesvědčte se, že došlo i k vyprázdnění čerpadel a že nádrž permeátu je prázdná. uzavřete zařízení a zabezpečte je proti neautorizovanému vniknutí 7.2 Finální odstavení Pouze kvalifikovaná a pověřená osoba smí provést finální odstavení. Nejprve proveďte kroky uvedené v kapitole 7.1. Pak postupujte takto: demontujte veškeré součásti microclear membránu předejte k likvidaci jako syntetický materiál 8. Záruka a pozáruční servis 8.1 Záruční doba Firma Koncept Ekotech s.r.o. poskytuje záruku na prodávané produkty po dobu dvou let od data prodeje koncovému uživateli a zavazuje se vyřídit reklamaci vadného zboží za dále uvedených podmínek.

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JRSF-HW DN 125 150 200 8/2008 Popis JUDO ochranný filtr se zpětným

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu 2/2013 Vortex je vhodný pro filtraci vody s vysokou koncentrací

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RAINtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu Nádržové filtry BIOVITOR 03/2015 Princip funkce 100% jímané dešťové

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu Sítový filtr HECTRON Neptune 05/2014 (01/2014) Popis Automatický

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu Dávkovací čerpadla JUDO JULIA 06/2014 (11/2012) Průmyslová dávkovací

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HYDROFLOW řady HS40, K40 FYZIKÁLNÍ ÚPRAVA VODY PRO TZB 2/2008 HYDROFLOW

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HYDROFLOW HS 38 2/2008 HYDROFLOW HS 38 Popis HS 38 je moderní patentované

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HYDROFLOW řady HS40, K40 FYZIKÁLNÍ ÚPRAVA VODY PRO TZB 05/2014

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RAINtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu ZEMNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU GREENLIFE 11700-47000 l 03/2015

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu IQUA umyvadlový stojánkový infraventil a směšovací baterie 07/2013

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 129 8/2007 MELTRONIC MONO 120/129 Popis Souprava je

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 129 6/2013 (8/2007) MELTRONIC MONO 120/129 Popis Souprava

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS 7601.10.2 12/2010 UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY: Jednotka - model 7601.10.2

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS 7501 6/2009 (8/2007) DOPORUČENÉ NÁSTROJE: Dvě kotvy o průměru

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu ONTARIO COMPACT, ONTARIO SIMPLEX ZMĚKČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 10/2012 SIMPLEX

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS 7601.10.2 05/2014 (12/2010) UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY: Jednotka -

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu Sítový filtr Vacuum 05/2014 (6/2013) Obsah: 1. Všeobecně 2. Instalace

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JUDO HEIFI-FÜL 7/2010 Použité symboly Bezpečnostní pokyny obsažené

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 8/2007 PRESTO 1000 MÍS 1000 M 1000 TC 1000 E 1000

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

DEEP Návod k obsluze a montáži

DEEP Návod k obsluze a montáži DEEP Návod k obsluze a montáži 1. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Před uvedením do provozu zkontrolujte, že: Elektrická síť je vybavena automatickým proudovým chráničem s jmenovitým proudem 30 ma a že je odpovídajícím

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HYDROPOOL CC - CP 8/2007 HYDROPOOL CC 1 4, CP 1 2 HYDROPOOL CC

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JUDO MHF ½ ¾ 1 1¼ 8/2008 Informace o výrobku Použití a popis V

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA KOMPAKT 32 4/2009 Rada Kompakt 32 je instalační sestavou

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 2000, 2010, 2020 6/2013 (5/2008) PRESTO P 2000, P 2010,

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu BA ARMATURA JRT BA ¾ DN100 8/2008 Informace k návodu k obsluze:

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu BA ARMATURA BM 1/2 2 06/2013 Informace k návodu a obsluze Návod

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu P 4000 S BN, P 4000 S BC 6/2013 (11/2002) P 4000 S BN, P 4000

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JUKO LF ¾ -1-1¼ -1½ -2 FILTR S REGULÁTOREM TLAKU A ZPĚTNÝM PROPLACHEM

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu P 4000 S BN, P 4000 S BC 11/2002 P 4000 S BN, P 4000 S BC Dodávka

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu ZMĚKČOVACÍ FILTR JUDOMAT JM-DX 60 05/2014 Popis změkčovacího filtru:

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu Elektronický termostatický ventil RADA DRV40 pro cirkulační okruhy

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu SIMPLEX KOMPAKT 05/2014 (03/2014) SIMPLEX Kompakt 1. SOUČÁSTI 2

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JRSF 1 1¼ 1½ 2 JRSF HW 1 1¼ 1½ 2 FILTR PRO STUDENOU A HORKOU VODU

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA SENSE 7/2009 POPIS Řada podomítkových ½ elektronických mísicích

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO P 500 SS, P 500 SZ, P 500 SB SPRCHOVÉ VENTILY PRESTO P

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JUDO JFY-HW ¾ 1¼ 05/2014 (8/2008) Informace o výrobku Použití a

Více

UV lampa 18W pro pískové filtrace

UV lampa 18W pro pískové filtrace Aktualizované 12.6.2014 UV lampa 18W pro pískové filtrace NÁVOD K INSTALACI 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla... str. 2 2. Upozornění... str. 3 3. Všeobecné informace... str. 3 4. Instalace...

Více

Solární expanzní nádoby

Solární expanzní nádoby Návod na instalaci a údržbu Solární expanzní nádoby V 2.0-1 - 1. Obecné informace Tlakové expanzní nádoby s pevnou nebo vyměnitelnou membránou výrobce VAREM S.p.a. splňují požadavky Směrnice Evropského

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS 7260 Axion 05/2014 (06/2013) Popis Oční sprcha eyepod se

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

Čistička vzduchu ADA 685-02

Čistička vzduchu ADA 685-02 Čistička vzduchu ADA 685-02 DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI TENTO PRODUKT. Důležité bezpečnostní instrukce Při používání jakéhokoliv elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní opatření,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů si před použitím

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS ZVUKOVÝ A SVĚTELNÝ ALARM 9001 02/2015 Popis Interierové a

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži 1. POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE AUTOMATICKÁ ŘÍDÍCÍ TLAKOVÁ JEDNOTKA PRO PONORNÁ I POVRCHOVÁ ČERPADLA je automatickým elektronickým zařízením, určeným k ovládání (spínání a vypínání)

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 29301 05/2014 (10/2013) PRESTO 29301 MONTÁŢ 1. Imbusový

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu ECLAIR, ECLAIR b, ECLAIR TC 8/2007 ECLAIR, ECLAIR B, ECLAIR TC

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JUDO JSY-LF-A ¾ -1-1¼ -1½ -2 4/2008 1 vestavná příruba 3 průhledný

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu BIO UV UV JEDNOTKY ŘADY IBP HO + JEDNA LAMPA 05/2014 (11/2013)

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména: Reklamační řád Úvod Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TRESERVIS s.r.o., ulice Pekárenská 644, 370 07 České Budějovice. Cílem tohoto reklamačního

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC 6/2013 (8/2007) PRESTO 60 PRESTO 60 B PRESTO

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

NEVADA V633M NEVADA V640M

NEVADA V633M NEVADA V640M Průmyslové vysavače NEVADA V633M NEVADA V640M 06.02 Návod k obsluze Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 704, 705, 712, 7000 6/2013 (8/2007) PRESTO 704, 705, 712,

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA OUTLOOK SENZORY Koncept ekotech návod na montáž, obsluhu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100 1 OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži MG Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 20 40 60 80 100 max. (m) m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000 1000

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 email: info.cz@konceptekotech.com www.konceptekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JUDO JPM ¾ 2 FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM A REGULÁTOREM TLAKU 9/2008

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu DELTA: GARONA, TIBERA, ZMĚKČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 05/2014 (03/2014) Duplex

Více