Aquacell Jednotka pro recyklaci šedé vody. Aquacell jednotka pro recyklaci šedé vody. Koncept ekotech návod na montáž, obsluhu a údržbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aquacell 10000 Jednotka pro recyklaci šedé vody. Aquacell 10000 jednotka pro recyklaci šedé vody. Koncept ekotech návod na montáž, obsluhu a údržbu"

Transkript

1 jednotka pro recyklaci šedé vody

2 Upozornění pro instalatéry: Tento manuál je vlastnictvím zákazníka a musí mu být k dispozici pro potřeby obsluhy a údržby.

3 Obsah: 1. Produktová specifikace 1.1 Úvod 1.2 Účel použití Složení a množství šedé vody Povolené a zakázané složení šedé vody 1.3 Popis funkce 1.4 Definice a funkce jednotlivých součástí Filtrační jednotka s membránou Provzdušňovací jednotka Napájecí čerpadlo Extrakční jednotka permeátu Řídící jednotka Regulátor hladiny 2. Bezpečnostní pokyny a instrukce pro manipulaci a skladování 2.1 Obecné bezpečnostní pokyny Definice bezpečnostních, varovných a instruktážních značek Závazky a povinnosti obsluhy Kvalifikace pracovníků obsluhy a údržby 2.2 Bezpečnostní pokyny pro instalaci, inspekci a údržbu 2.3 Pokyny pro manipulaci a transport Rozměry a hmotnost Povolená přepravní a pomocná zařízení Přeprava na místo instalace 2.4 Instrukce pro skladování 3. Instalace 3.1 Příprava na instalaci

4 3.1.1 Požadované podmínky prostředí Požadavky na rozvod vody 3.2 Obecné pokyny k instalaci 3.3 Montáž a instalace Mechanická instalace Elektro instalace 4. Uvedení do provozu 4.1 Před uvedením do provozu 4.2 Proces uvedení do provozu 5. Obsluha a řízení 5.1 Všeobecný popis 5.2 Pokyny k obsluze automatický režim Nastavení data a času Interval provzdušňování v provzdušňovací a filtrační komoře nádrže Klidový interval Časovač Odstranění kalu Výstup filtrace Poruchy 5.3 Pokyny k obsluze manuální režim 6. Údržba 6.1 Zodpovědnost pracovníka obsluhy 6.2 Proces údržby Vyjmutí filtrační jednotky s membránou MicroClear Chemické čištění filtrační jednotky s membránou MicroClear 6.3 Náhradní díly Díly podléhající opotřebení

5 6.3.2 Dostupné náhradní díly 7. Odstavení systému 7.1 Dočasné odstavení 7.2 Finální odstavení 8. Záruka a pozáruční servis 8.1 Záruční doba 8.2 Hlášení reklamace 8.3 Způsob reklamace 8.4 Odstranění vady 8.5 Náhrada za neoprávněnou reklamaci 8.6 Zánik záruky

6 1. Produktová specifikace 1.1 Úvod recyklační jednotka šedé vody pracuje na bázi membránového bioreaktoru. Voda recyklovaná touto jednotkou přesvědčivě splňuje velmi přísné parametry DIN třídy 2 a směrnice 2006/7/EC evropské unie a Koncilu zabývajícího se kvalitou vody. Pro dlouhodobou správnou funkci a správný výkon dodržujte prosím následující pokyny pro manipulaci, instalaci, provoz a údržbu. Upozornění! Systém bude fungovat optimálně, pokud budou dodržována následující pokyny. Přečtěte si prosím bedlivě tento manuál a dodržujte pokyny a specifikace. 1.2 Účel použití je vyroben jako kompaktní recyklační jednotka šedé vody. Je určena pro objem až l upravené vody denně Složení a množství šedé vody Šedou vodou nazýváme odpadní vodu z domácností, která není kontaminována odpadem z toalety. Šedá voda může být z vany, sprchy, koupelny a umyvadla. Odpadní voda z kuchyňského dřezu bývá často kontaminována zbytky potravin a oleje a proto se nedoporučuje ji recyklovat pomocí Aquacell Produkce šedé vody a míra jejího znečištění je závislá na na návycích spotřebitelů a normách domácností. Za základ můžeme považovat průměrnou spotřebu 100 l na den a osobu a produkci šedé vody 50 l na den a osobu. I když šedá voda obsahuje značně menší množství živin (fosfor a dusík) než odpadní voda, není znám žádný limit funkce biologické úpravy vlivem nedostatku živin. Pro každou jednotlivou aplikaci je nutné vypracovat konkrétní koncept a je třeba určit, jaké budou zdroje šedé vody Povolené a zakázané složení šedé vody Pro recyklaci je možné použít pouze vybrané zdroje odpadní vody. Následující zdroje nesmí být použity: odpadní voda z kuchyně odpadní voda z toalet průmyslová odpadní voda venkovní voda chladící voda bazénová voda dešťová voda Použitím některé z těchto vod by mohlo dojít k poškození nebo přeplnění systému recyklace. Upozornění! Přístroj je určen pouze k recyklaci šedé vody. Vstupní voda nesmí obsahovat látky, které by mohly poškodit nebo zahubit mikroorganismům, které se podílejí na úpravě vody. Vstupní voda nesmí obsahovat žádné desinfekční a jim podobné prostředky. Upozornění! Toto zařízení je určeno výhradně k zde popsanému účelu. V případě použití jiným způsobem bez předchozího písemného povolení dodavatele zaniká okamžitě záruka. Dodavatel

7 v takovém případě nenese zodpovědnost za škody na zařízení nebo vzniklé v souvislosti s nesprávným používáním technologie. 1.3 Popis funkce kombinuje biologický proces s fyzikální separací nečistot z upravené vody pomocí ponořených ultrafiltračních membrán. Princip funkce se skládá v základu ze tří kroků. biologický proces proces filtrace skrz ultrafiltrační membránu skladování upravené vody. Vstupní šedá voda je sbírána v první nádrži, kde biologický proces rozkládá znečištění a živiny na biomasu. Ultrafiltrační proces v druhé komoře oddělí biomasu od vody a upravená voda je tak zaručeně zbavena všech bakterií, virů a zárodků a to díky poréznosti ultra membrány pouhých 0,05 µm. Požadavky normy Evropské unie 2006/7/EC jsou jednoznačně naplněny. Upravená voda tak může být použita pro splachování toalet a zavlažování. 1.4 Definice a funkce jednotlivých součástí recyklační jednotka pro úpravu šedé vody je dodávána včetně veškerého periferního vybavení. Následující základní komponenty jsou běžnou součástí balení: membránová filtrační jednotka sací a kalová čerpadla jednotka odsávání permeátu, sestává z: čerpadlo permeátu plovákové spínače tlakové a průtokové senzory řídící jednotka dmychadla pro první a druhou komoru plovákové spínače pro třetí komoru

8 1.4.1 Filtrační jednotka s membránou Jádrem je membránová filtrační jednotka sestávající z MicroClear ultrafiltračních modulů zabudovaných do robustního filtračního pouzdra, které je vybavené vysoko kvalitním membránovým difuzorem. MicroClear filtr je tvořen deskami, které jsou z obou stran pokryty ultrafiltrační membránou. Robustní pouzdro vyrobené z polyetylenu poskytuje membránovému modulu dostatečnou ochranu. Membránová filtrační jednotka 4 x MA03-XL s připojením k dmychadlu a odčerpávání permeátu

9 Deska difuzoru instalovaná na dně pouzdra filtru tvoří dokonalé bubliny vzduchu, které odstraňují nánosy a kal z povrchu membrány, které se tvoří v průběhu filtrace. Současně tyto bublinky vzduchu zásobují kyslíkem mikroorganizmy, které provádějí biologický rozklad Provzdušňovací jednotka Společně se vzduchovým difuzérem membránové filtrační jednotky, provzdušňovací jednotka dodává kyslík potřebný pro mikroorganizmy, které provádějí biologický rozklad. Vzduchový difuzér ať už v podobě desky nebo trubice jsou nainstalovány v první komoře nádrže a jsou napojeny na dmychadla vzduchu. Množství dmychadel je závislé na velikosti instalace. Upozornění! Vzduchování musí být stále v provozu pokud je v provozu systém recyklace. Nefunkční vzduchování by mělo za následek zablokování membrány.

10 1.4.3 Napájecí čerpadlo Napájecí čerpadlo je nainstalováno v první komoře a čerpá aktivovaný kal do filtrační komory Extrakční jednotka permeátu Extrakční jednotka permeátu je konstruována zvlášť pro. Jednotka se skládá z následujících částí: Čerpadlo permeátu P1 Tlakový senzor (na straně sání) Průtokový senzor (na straně výtlaku)

11 Uzavírací ventil (na straně výtlaku) Frekvenční měnič Řídící jednotka je ovládán a regulován automaticky pomocí mikrokontroly nejnovější generace. V základu jsou všechny procesy definovány úrovní hladiny vody uvnitř nádrže, které jsou snímány hladinovými spínači. Řídící jednotka, frekvenční měnič a všechny bezpečnostní spínače jsou instalovány v ocelové schránce. Bližší vysvětlení a popis schéma zapojení bude v kapitole Obsluha a řízení Regulátor hladiny Hladinové spínače jsou nainstalovány na snadno instalovatelném zařízení přímo v nádrži a snímají hladinu vody uvnitř skladovací nádrže. Pokud je hladina vody uvnitř nádrže nízká, řídící jednotka Aquacellu může ovládat externí solenoidový ventil (není součástí dodávky), aby otevřel přívod pitné vody, která dočasně nahradí nedostatek vody recyklované. 2. Bezpečnostní pokyny a instrukce pro manipulaci a skladování 2.1 Obecné bezpečnostní pokyny Je nutné, aby pokyny obsažené v tomto manuálu byly dodržovány. Tento manuál musí být v dosahu pracovníka údržby. Mimo to je třeba přihlédnout ke všem místním normám a zákonům. Tento manuál obsahuje informace pro instalaci, ovládání a servis. Zodpovědný personál je povinen seznámit se s jeho obsahem a to před započetím jakýchkoliv prací na zařízení.

12 2.1.1 Definice bezpečnostních, varovných a instruktážních značek Tento symbol doprovází veškeré důležité informace a výstrahy, které jsou spojeny s nebezpečím smrtelného úrazu nebo ztráty vědomí, stejně tak jako se závažným poškozením zařízení. Sledujte tyto instrukce a vykonávejte je opatrně. Zároveň dodržujte všechny zákonné a bezpečnostní zásady. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před započetím jakýchkoliv prací na zařízení vypněte hlavní jistič a přesvědčte se, že zařízení není pod proudem. Zároveň dodržujte všechny zákonné a bezpečnostní zásady. Speciální upozornění u instrukcí nutných pro správný a bezpečný chod zařízení. Symbol doporučující provedení úkonu pro správnou manipulaci se zařízením Následující bezpečnostní a informační symboly musí být striktně dodržovány a měly by být umístěny přímo na zařízení: instrukční a varovné symboly nálepky pro napojení kapalin Tyto nálepky musí být udržovány v čitelné podobě v opačném případě musí být okamžitě vyměněny Závazky a povinnosti obsluhy byl designován a konstruován dle vyhodnocení všech analýz rizik a v souladu se všemi odpovídajícími standardy a jinými technickými specifikacemi. Je navržena s ohledem na maximální bezpečnost. Pro dosažení bezpečnosti v běžném provozu je třeba dodržovat jisté procedury. Je závazkem a povinností obsluhy tyto procedury plánovat a kontrolovat jejich provádění. Obsluha musí zejména zajistit, že zařízení je používáno v souladu s tímto manuálem a pouze pro účely, pro které byl navržen. Jakékoliv jiné použití vede k okamžité ztrátě záruky. Je nutné provádět minimálně každoroční údržbu v souladu s kapitolou č. 6. Zařízení smí být provozováno pouze ve 100% technickém stavu. Tento manuál musí být permanentně v dosahu obsluhy a zařízení samotného. Pouze pověřená a kvalifikovaná osoba smí provádět obsluhu, údržbu a opravy. Všechny bezpečnostní a varovné symboly umístěné na zařízení musí být v čitelném stavu.

13 2.1.3 Kvalifikace pracovníků obsluhy a údržby Pouze správně proškolený a pověřený pracovník smí v souladu s tímto manuálem obsluhovat toto zařízení. Individuální oblasti zodpovědnosti musí být jasně definovány. Zaškolení obsluhy musí být provedeno pod dozorem zkušené osoby. Úspěšné dokončení školení musí být písemně potvrzeno. Všechny práce na elektronické řídící jednotce musí být provedeny pouze vyškolenou a autorizovanou osobou. Nedodržení těchto nařízení vede k zneplatnění záruky. Každá osoba provádějící práce na tomto zařízení musí nejprve prostudovat celý manuál a svým podpisem potvrdit, že mu zcela rozumí. Pracovník údržby musí být školen speciálně pro údržbu tohoto zařízení nehledě na jiné nezbytně nutné znalosti, které jsou k takovému zaměstnání potřebné. Jakékoliv nejasnosti je třeba předem konzultovat s dodavatelem. 2.2 Bezpečnostní pokyny pro instalaci, inspekci a údržbu Následující body je třeba mít na paměti a zajistit jejich dodržování během práce na zařízení: veškeré práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál. veškeré inspekční práce smí provádět pouze autorizovaná a kvalifikovaná osoba. vypněte přívod elektrického proudu před zahájením jakýchkoliv prací na zařízení. je ve vlastním zájmu obsluhy vyčistit zařízení před zahájením prací na něm. Předejde se tak riziku infekce. Vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou gumové rukavice, boty a rouška obličeje. Zabraňte kontaktu odpadní vody a organických materiálů s pokožkou. Při čištění nepoužívejte vysokotlaký čistič, ale pouze mírný proud. Před opětovným spuštěním zkontrolujte vše dle kapitoly 4. Přesvědčte se, že jsou správně zapojeny všechny části zařízení. 2.3 Pokyny pro manipulaci a transport Dodržujte následující body, abyste předešli poškození zařízení nebo zranění osob, které se zařízením manipulují: Pouze kvalifikované osoby smí provádět transportní práce s přihlédnutím k všem bezpečnostním nařízením a zvyklostem. Zvedání a manipulace smí být prováděna pouze pomocí zařízení k tomu speciálně určených Rozměry a hmotnost Zařízení je běžně baleno na paletě o rozměrech 120 x 80 cm. Pro bližší informace o rozměrech a hmotnosti kontaktujte prosím dodavatele.

14 2.3.2 Povolená přepravní a pomocná zařízení Transport a manipulaci smí provádět pouze proškolený zkušený pracovník! Před manipulací a během ní zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení. O jakýchkoliv škodách vzniklých přepravou je třeba provést zápis s pracovníkem přepravy a informovat o něm okamžitě dodavatele. Přesvědčte se za pomocí dodacího listu, že zásilka je kompletní Přeprava na místo instalace Protože možnosti a parametry každé instalace jsou jiné, není možné podat přesný popis instalace. Tyto práce musí být provedeny kvalifikovaným personálem. Používejte bezpečnou pracovní obuv se zpevněnou špičkou. Vždy stůjte mimo zavěšeného břemene. Nepouštějte úvazy nebo lana dokud není zařízení přesně na místě instalace. 2.4 Instrukce pro skladování Prosím buďte opatrní při vybírání skladovacího místa, aby komponenty neutrpěly poškození během skladování. Přesvědčte se, že komponenty nemohou být znečištěny betonem nebo jinými stavebními materiály. Pokud skladujete zařízení venku, zakryjte zařízení a chraňte jej před deštěm. Zvláště pak chraňte před vodou a vlhkostí membránu. Pokud byla jednou namočena, nesmí už zůstat suchá. Nikdy nevystavte zařízení mrazu, prachu a dešti! 3. Instalace 3.1 Příprava na instalaci Ještě jednou zkontrolujte následující instrukce a dbejte jich během instalace, abyste předešli poškození zařízení nebo jiným hmotným škodám. Pouze kvalifikovaná osoba smí provádět instalaci a musí při tom dbát veškerých bezpečnostních opatření. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy a to dříve než přistoupíte k instalaci. Přesvědčte se, že na místě instalace není přítomná žádná nekvalifikovaná osoba a že nikdo takový nemá na místo instalace přístup. Dodržujte předepsané poloměry ohybu při pokládce kabelů / hadic / potrubí.

15 Přečtěte si také kapitolu o bezpečnostních pokynech Požadované podmínky prostředí Teplota okolí nesmí překročit 35 C. může být instalován ve sklepech, v samostatných budovách nebo přímo venku. V každém případě je třeba zajistit ochranu před prachem, vodou, mrazem a přímým slunečním světlem. Jedině tak může zařízení správně fungovat Požadavky na rozvod vody Na rozvod šedé vody používejte zásadně rozvody ze syntetických materiálů např. PVC. Nikdy nepoužívejte měděné trubky pro šedou vodu. Před samotnou instalací je třeba vybudovat samostatný systém potrubí pro šedou a ostatní odpadní vodu. Potrubí pro neupravenou šedou vodu by mělo být navrženo tak, aby nemělo ostré přechody, ve kterých se snadno zachycují nečistoty zejména vlasy. Všechny mechanické části jako čerpadla solenoidy, filtry a podobně musí být umístěny tak, aby byly snadno dostupné a demontovatelné pro případ opravy, údržby a čištění. Všechny nádrže a potrubí, kde je šedá voda skladována bez odvětrávání a upravování, musí být vyrobeny tak, aby z nich nemohl unikat zápach, případně musí být zvlášť odvětrávány vývodem na střeše budovy. Bezpečnostní přepady musí být vybaveny zachycovači pachů a pokud je to potřeba i zábranami proti hlodavcům. Zařízení je třeba chránit i proti případnému zaplavení během povodní. Propojení rozvodu pitné a upravené šedé vody je ze zákona zakázáno. Rozvod recyklované šedé vody musí být neustále označen a to buď nálepkami nebo barevně dle odpovídajících předpisů. Vhodné je označení užitková voda nebo nepitná voda, případně označená podobnou samolepkou. Pokud má být voda z vany nebo sprchy napojena přímo na úpravnu je třeba mít na paměti, že voda vstupující do sběrného tanku nesmí být teplejší než 40 C. 3.2 Obecné pokyny k instalaci Instalace musí být provedena v souladu s tímto manuálem. V opačném případě nenese dodavatel žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.

16 Instalace musí být provedena kvalifikovanou a zkušenou osobou. Dodržte prosím následující body, zajistíte tak bezproblémovou funkci zařízení: 3.3 přečtěte si pečlivě tento manuál, obsahuje důležité informace jak předejít škodám zapříčiněným nedostatkem informací. v místě instalace je třeba připojení ke zdroji elektrického proudu 400 V a 50 Hz. má-li být zařízení vybaveno vzdáleným ovládáním, je třeba mít k dispozici telefonní přípojku. Montáž a instalace Mechanická instalace Pro bezpečnou instalaci dodržte následující body: zajistěte se mimo nádrže. zacházejte se vším vybavením s náležitou opatrností. Dbejte na to, aby membrána nebo provzdušňovací jednotky nenarazily na ostré hrany. během instalace noste zajišťovací pás, abyste předešli případnému pádu do nádrže. následující uspořádání je příklad postupu montáže. Plovákový spínač ve filtrační komoře musí být instalován tak, aby bylo vyloučeno vyschnutí membrány (horní hrana membrány) Přesvědčte se, že plovákové spínače mohou pracovat neomezeně a že nemůže dojít k jejich zachycení někde v konstrukci zařízení.

17 Dbejte zvýšené opatrnosti při zapojování hadic provzdušňování. Jejich záměnou by mohlo dojít k poškození zařízení Elektro instalace Pozor! Vysoké napětí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré úkony týkající se práce s rozvody, zapojování řídící jednotky a připojení zařízení do zdroje elektrického proudu smí provádět pouze kvalifikovaná a zodpovědná osoba. Špatné elektrické zapojení může vést k poškození vybavení a zničení řídící jednotky. Zařízení je dodáváno s hotovými elektrickými připojeními. Zkontrolujte zapojení, zda je v souladu se schématem zapojení. 4. Uvedení do provozu 4.1 Před uvedením do provozu Před uvedením do provozu musí být správně identifikovány a pochopeny následující body: operační a kontrolní prvky vybavení úpravny princip funkce bezpečnostní prvky úpravny opatření, která budou přijata v případě nebezpečí Před uvedením do provozu zkontrolujte celé zařízení. Pokud naleznete nějaké poškození, okamžitě to nahlaste zodpovědné osobě. Úpravna musí být před uvedením do provozu v dokonalém technickém stavu. 4.2 Proces uvedení do provozu Správná funkce zařízení jako jsou difuzory a dmychadla může být ověřena změnou nastavení na řídící jednotce do manuálního režimu. Proto se seznamte s kapitolou 5.3 Pokyny k obsluze manuální režim. Difuzory musí být instalovány horizontálně. Aktivujte vzduchová dmychadla a kontrolujte jednotnost provzdušňování uvnitř komory nebo nádrže. Zkontrolujte funkci jak v biologické nádrži tak ve filtrační komoře. Vznikající vzduchové bubliny by měly vystupovat rovnoměrně. Na difuzorech by neměla být místa, kde vznikají velké hrubé bubliny.

18 Pokud se na nějakém místě objevují velké bubliny, znamená to na pravděpodobně závadu na difuzoru nebo jeho špatné napojení. V takovém případě je třeba přerušit proces uvedení do provozu demontovat provzdušňovací systém zkontrolovat jej a případně opravit. Po otestování systému změňte nastavení zpět na automatický režim. Filtrace začne, jakmile hladina vody ve filtrační komoře bude vyšší než spodní hladinový spínač. Pokud systém uvádíte do provozu poprvé může dojít k nefunkci čerpadla permeátu P1. Projevem této špatné funkce je, že spuštěné čerpadlo nečerpá žádnou vodu. Tato závada je zapříčiněna zavzdušněním čerpadla. Opakovaným vypnutím a zapnutím čerpadla by mělo dojít k odstranění tohoto problému. 5. Obsluha a řízení 5.1 Všeobecný popis Všechny procesy řízení jsou regulovány automaticky pomocí řídící jednotky nejnovější generace. Zařízení nastartuje automaticky, jakmile jsou provedeny startovací procedury, popsané v předchozí kapitole. Elektronické prvky startují se zpožděním cca 5 sekund po zapojení do zdroje elektrického proudu. 5.2 Pokyny k obsluze automatický režim

19 Při běžném provozu displej ukazuje v horní řádce aktuální čas a datum. Ve spodní řádce aktuální výstup filtrace a čas od posledního procesu filtrace. Na levé straně diody ukazují aktuální stav každého hladinového spínače a horní dioda označuje alarm pro přetečení membránové komory. Po zmáčknutí klávesy Menu můžete klávesami Nahoru a Dolů procházet nastavení všech parametrů. Pro procházení a změnu konkrétního parametru jej vyberte klávesami Nahoru a Dolů a poté potvrďte klávesou Ok. Pak můžete klávesami Nahoru a Dolů procházet nebo měnit nastavení tohoto parametru. Při změně parametru vyberte parametr pomocí kláves Nahoru a Dolů a stiskněte klávesu Ok. Parametr začne blikat. Klávesami Nahoru a Dolů změňte požadovanou hodnotu. Stisknutím klávesy Ok uložíte nové nastavení hodnoty. Stiskněte klávesu Menu pro opuštění nastavení tohoto parametru. Parametry smí být měněny pouze kvalifikovanou osobou Nastavení data a času Jedním z nastavitelných parametrů je datum a čas. Při změně parametru vyberte parametr nastavení data a času pomocí kláves Nahoru a Dolů a stiskněte klávesu Ok. Parametr začne blikat. Klávesami Nahoru a Dolů změňte požadovanou hodnotu. Stisknutím klávesy Ok uložíte nové nastavení hodnoty. Stiskněte klávesu Menu pro opuštění nastavení tohoto parametru Interval provzdušňování v provzdušňovací a filtrační komoře nádrže Interval pro provzdušňování (když filtr není v provozu) by mělo být nastaveno na následující hodnoty:

20 Tovární nastavení v provzdušňovací komoře nebo nádrží Provzdušňování zapnuté 300 sekund Provzdušňování vypnuté 600 sekund Tovární nastavení ve filtrační komoře nebo nádrži Provzdušňování zapnuté 300 sekund Provzdušňování vypnuté 300 sekund Klidový interval Pro dlouhodobou správnou funkci membrány je třeba nastavit relaxační interval. Membrána je tak chráněna před zablokováním. Každých X sekund se filtrační čerpadlo zastaví na Y sekund. V tu dobu na membráně není žádný tlak. Toto má na membránu čistící účinek a prostupnost membrány tak vzroste. Tovární nastavení relaxačního intervalu je: Relaxace zapnuto (čas mezi relaxacemi) 540 sekund Relaxace vypnuto (čas vlastní relaxace) 60 sekund Časovač Hodnota časovače určuje délku cyklu biologické úpravy. Pro dosažení lepší úpravy vody je potřeba čas prodloužit. Čas je naopak potřeba snížit pro zvýšení objemového výkonu. Tovární nastavení této hodnoty je 3600 s Odstranění kalu Interval odstraňování kalu je definován tímto parametrem. Např. displej ukazuje, že odčerpávání kalu začne v pátek v 18:00 a bude ukončeno v 18:05. Koncentrace kalu bývá mezi 6 až 12 g/l. Tato hodnota může být nižší zvláště u malých odpadních stanic. Zařízení může za těchto podmínek pracovat, ale v některých případech to může vést k častějšímu čištění filtru. Při změně parametru vyberte parametr odstranění kalu pomocí kláves Nahoru a Dolů a stiskněte klávesu Ok. Parametr začne blikat. Klávesami Nahoru a Dolů změňte požadovanou hodnotu. Stisknutím klávesy Ok uložíte nové nastavení hodnoty. Stiskněte klávesu Menu pro opuštění nastavení tohoto parametru. Tovární nastavení odstranění kalu je: Čas zahájení odstraňování kalu: Pátek 18:00 Čas ukončení odstraňování kalu: Pátek 18:05 (čerpadlo je v chodu 5 minut) Výstup filtrace Zmáčkněte klávesnici Menu. Displej pak bude ukazovat procházené parametry. Klávesami Nahuru a Dolů dojděte na Hodnoty výkonu (Performances). Zmáčkněte klávesu Ok

21 Klávesami Nahoru a Dolů můžete procházet parametry. Stisknutím klávesy Menu opustíte prohlížení parametrů. Všechny hodnoty výkonu jsou denně ukládány na USB disk uvnitř řídící jednotky. Hodnoty mohou být zobrazeny v Excelu nebo podobném programu Poruchy Porucha zařízení, která má za následek přetečení zařízení bezpečnostním přepadem je signalizována diodou v levém horním rohu kontrolního panelu. Kontaktujte dodavatele. 5.3 Pokyny k obsluze manuální režim Pro nastavení zařízení do manuálního režimu postupujte následovně: Zmáčkněte klávesu Menu Klávesami Nahoru a Dolu nalezněte hodnotu Manuální režim (Handmode) Zmáčkněte klávesu Ok Klávesami Nahoru a Dolu vyberte požadované dmychadlo nebo čerpadlo (příklad na obrázku dmychadlo G3) Zmáčkněte klávesu Ok Zvolte požadovanou hodnotu klávesami Nahoru a Dolů Zmáčkněte klávesu Ok pro potvrzení nastavení Zmáčkněte klávesu Ok pro návrat na původní nastavení Zmáčkněte klávesu Menu pro opuštění parametru 6. Údržba Pravidelná údržba je základním předpokladem pro dobrou funkci úpravny a bezproblémový provoz. Pro bezstarostný provoz doporučujeme uzavřít s dodavatelem smlouvu o údržbě zařízení. Dodržujte následující instrukce pokud provádíte údržbu nebo opravy abyste zabránili škodám na zařízení případně zraněním: Nikdy nepoužívejte jiná než specifikovaná operační média Nikdy nepoužívejte neoriginální náhradní díly

22 Přečtěte si kapitolu Zodpovědnost pracovníka obsluhy Úpravna musí být obsluhována majitelem nebo jím pověřenou osobou. Obsluha má za povinnost vést písemný záznam o kontrolách, údržbě, odstraňování kalu a jiných činnostech. V případě uplatňování reklamace musí být tento záznam doložen společně s ostatními náležitostmi. Obsluha je povinná vést záznam o zásazích provedených na úpravně. Výrobce ani dodavatel nenesou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávně udržovaným zařízením. Obsluha musí provádět následující úkony a vést o nich záznam: kontrola zda je zařízení v provozu denně - na displeji musí být zobrazen režim ve kterém zařízení pracuje (automatický/manuální) přečtení a zápis operačních hodin měsíčně - rozdíl mezi hodinovým a týdenním množstvím operačních hodin by nemělo být příliš velké. V případě vyššího rozdílu kontaktujte dodavatele. vizuální kontrola kvality permeátu denně - Kontrola může být provedena odběrem vzorku vody z komory nebo nádrže permeátu. Pokud jsou v permeátu přítomny pevné částice, kontaktujte dodavatele. Jedná se pravděpodobně o poškození membrány. 6.2 vizuální kontrola vtoku a výtoku zda nedošlo k jejich zablokování měsíčně - je potřeba kontrolovat vtok a výtok, aby vlivem jejich zablokování nedošlo k přetečení šedé vody z komor nebo nádrží. Proces údržby Údržba musí být provedena kvalifikovaným a zkušeným pracovníkem minimálně jednou ročně. Během údržby je třeba provést následující: vyměnit MicroClear filtrační modul za čistý zkontrolovat záznamy o provozu a porovnat je se skutečností vyzkoušet funkčnost všech součástí zkontrolovat řídící jednotku a alarm nastavit optimální provozní parametry proveďte vyčištění vnitřku nádrží od usazených kalů

23 zkontrolujte stav stěn komor nebo nádrží zkontrolujte dostatečné provzdušňování a odvětrávání proveďte záznam o provedení údržby Jako součást kontroly je třeba provést i následující měření šedé vody: chemická spotřeba kyslíku zákal na vlnové délce 520 nm počet bakterií Escherichia coli ve 100 ml Vyjmutí filtrační jednotky s membránou MicroClear K vyjmutí MicroClear membránové filtrační jednotky z filtrační komory nebo nádrže postupujte následovně: vypojte elektrické připojení z řídící jednotky odpojte elektrický kabel, který je připojený k řídící jednotce vyjměte celou filtrační jednotku z filtrační komory nebo tanku vymontujte MicroClear filtrační modul z jeho krytu vyšroubováním upevňovacích šroubů. Z bezpečnostních důvodů je potřeba, aby byl odpojen hlavní přívod elektrické energie Chemické čištění filtrační jednotky s membránou MicroClear Důkladné chemické čištění MicroClear je třeba provést jednou ročně v závislosti na charakteristice šedé vody. Chemické čištění membrány smí provádět pouze autorizovaná servisní firma. Kontaktujte dodavatele. 6.3 Náhradní díly Díly podléhající opotřebení Díly podléhající opotřebení vlivem plnění své funkce (spotřební díly) nejsou součástí záruky a měly by být obsahem případné servisní smlouvy. Jejich opotřebení se odvíjí od provozních podmínek, operačních hodin a údržby zařízení Dostupné náhradní díly Jednotlivé náhradní díly jako čerpadlo permeátu, hladinové spínače, dmychadla, solenoidové ventily je možno objednat u dodavatele.

24 Nepoužívejte neoriginální náhradní díly bez předchozí konzultace s dodavatelem. Použitím neoriginálních dílů ztrácí platnost záruka. 7. Odstavení systému Dodržujte následující instrukce k předejití poškození zařízení, zranění nebo škodám na životním prostředí: Pouze kvalifikovaný pracovník smí provést odstavení systému. Pro informace o likvidaci zařízení kontaktujte dodavatele. Zvedání a manipulace se zařízením musí být provedeno v souladu s bezpečnostními informacemi uvedenými v tomto manuálu. K manipulaci smí být použito pouze zařízení k tomu určené s dostatečnou kapacitou a v dobrém technickém stavu. Přečtěte si také kapitolu Dočasné odstavení Dočasného odstavení je třeba provést, pokud pracovník obsluhy není přítomen déle než jeden měsíc nebo pokud nastane delší období bez přítoku šedé vody. Proveďte následující kroky: vypněte veškeré přidružené vybavení demontujte kompletně MicroClear filtrační modul a vyjměte z něj membránu. Membrána musí být skladována v neustálém vlhku ideálně v nádobě s vodou. přečtěte si také kapitolu 2 a 3 vyčistěte manuálně jednotlivé částí membrány pomocí velmi mírné vodní trysky a to shora dolů. vyprázdněte potrubí permeátu stejně tak jako stranu sání a přesvědčte se, že došlo i k vyprázdnění čerpadel a že nádrž permeátu je prázdná. uzavřete zařízení a zabezpečte je proti neautorizovanému vniknutí 7.2 Finální odstavení Pouze kvalifikovaná a pověřená osoba smí provést finální odstavení. Nejprve proveďte kroky uvedené v kapitole 7.1. Pak postupujte takto: demontujte veškeré součásti microclear membránu předejte k likvidaci jako syntetický materiál 8. Záruka a pozáruční servis 8.1 Záruční doba Firma Koncept Ekotech s.r.o. poskytuje záruku na prodávané produkty po dobu dvou let od data prodeje koncovému uživateli a zavazuje se vyřídit reklamaci vadného zboží za dále uvedených podmínek.

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

NÁVOD PRO POUŽITÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD AS VARIOCOMP DO 50 EO. Dodavatel: Platí: od 1.4.2008

NÁVOD PRO POUŽITÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD AS VARIOCOMP DO 50 EO. Dodavatel: Platí: od 1.4.2008 NÁVOD PRO POUŽITÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD AS VARIOCOMP DO 50 EO Platí: od 1.4.2008 Dodavatel: ASIO, spol. s r.o. Tuřanka 1 627 00 Brno tel.: 548428111 fax: 548428100 http://www.asio.cz Email: asio @ asio.cz

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 30 EO. www.aquacontact.cz AQUA CONTACT

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 30 EO. www.aquacontact.cz AQUA CONTACT AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 30 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I Manuál uživatele Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba Bytový areál Jahodnice Objekt I Za společnost Skanska Reality a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Dojící robot ASTRONAUT A3

Dojící robot ASTRONAUT A3 Lely Industries N.V. Dairy Equipment Dojící robot ASTRONAUT A3 Návod k obsluze Česká verze ii iii Obsah Ochranné známky, Autorská práva a odvolání Seznam obsažených úprav Předmluva Obsah návodu k obsluze

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

KASKÁDY BARRANDOV III

KASKÁDY BARRANDOV III KASKÁDY BARRANDOV III PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV III 1 Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové) jednotky

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více