Jednotka pro zvýšení tlaku Ø40

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotka pro zvýšení tlaku Ø40"

Transkript

1 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Zákldní informce Síl vyvinutá pneumtickým válcem není v některých přípdech dottečná pro plnění poždovné funkce. Pro plnění tohoto problému je pk nutné, pokud je to možné, buď zvýšit prcovní tlk, nebo použít větší průměr válce, dovoluje-li to truktur troje. Pokud není možné použít větší válec, řešením je použít jednotku pro zvýšení tlku (multiplikátor), která zvýší tlk vzduchu v určité čáti pneumtického obvodu. Multiplikátor prcuje e tejným tlkovým vzduchem, který je použitý v pneumtickém ytému nevyžduje dodávku externí energie. Jeho intlce je jednoduchá může zvýšit prcovní tlk v čáti ytému, kde je to potřebné, ztímco ve zbytku ytému je udržován tlk normální. Nová jednotk pro zvýšení tlku érie P+ má mlou hmotnot nový kompktní hldký vzhled, má vložený redukční ventil, který umožňuje ntvit výtupní tlk P. Kontrukce vnitřního obvodu umožňuje vyoký průtok rychlé plnící čy, ztímco dv vtupy G/8 v tělee multiplikátoru, určené pro mnometry, umožňují ledovt vtupní výtupní tlky. Funkce Funkční princip zřízení je zložen n čtyřkomorové pumpě, ve které je ve dvou komorách třídvě tlčován vzduch, ztímco jedn z krjních komor je vždy odvzdušněná. Vzduch vtupuje pře zpětné ventily plní oučně tlčovné komory B. M ezitím vložený redukční ventil plní tlkovou komoru C pře ocilční ventil tím je tlčován vzduch v tlčovné komoře B.Tento vzduch náledně z komory B odchází pře zpětný ventil do výtupního otvoru multiplikátoru. Když pít doáhne konce zdvihu, ocilční ventil je přetven plní komoru D odvzdušňuje komoru C. Dochází ke zpětnému pohybu pítu vzduch tlčovný v komoře, odchází pře zpětný ventil do výtupního otvoru. Ocilční pohyb pítu umožňuje multiplikátoru pumpovt vzduch do obvodu, dokud komory nedoáhnou rovnovážného tvu, které způobí ztvení multiplikátoru. Pokud dojde k pokleu tlku n výtupu, multiplikátor zčne znovu prcovt ž do opětovného dožení rovnovážného tvu. Stlčovcí komor "" Tlková komor "D" Pneumtický obvod Stlčovcí komor "B" Tlková komor "C" ODFUK VÝSTUPVÝSTUP Ocilční ventil 3 Specifiction my be ubject to chnge without prior notice.9

2 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Obecná upozornění Doporučuje e náledovt intrukce, uvedené níže, by e zbránilo zrnění oob poškození multiplikátoru. - Jednotk pro zvýšení tlku (multiplikátor) je tndrdně dodáván regulční pružinou netlčenou. V tomto tvu je možné zznment únik vzduchu pře regulční knoflík, nebo pře odfukový výtup. Tento tv je normální. Je-li pružin zcel netlčen je vtupní výtupní tlk tejný. bychom zvýšili tlk n výtupu je nutné točit regulčním knoflíkem zvýšit tlčení pružiny. - Používejte proím bezpečnotní měřidl, byte zjitili, že multiplikátor prcuje pouze v uvedeném tlkovém rozhu. Překrčovt mximální výtupní tlk je nebezpečné. - Multiplikátor je n výtupu ozen zpětným ventilem, což zbrňuje vyprázdnění výtupního tlku. Doporučuje e umítit n výtupu 3/ ventil, je-li nutné rychlé odputit výtupní tlk. - Není-li multiplikátor používán, doporučuje e ztvit přívodní tlk, by e předešlo nečeknému puštění nebo elhání. - Není-li potřeb výtupního vzduchu, je možné zregitrovt únik pře odfuk jednotky. Tento tv je normální je důledkem vnitřní kontrukce vyprázdnění jednotky. Použití údržb Multiplikátor muí být používán v ouldu provozními prmetry intrukcemi; kždé jejich překročení může být příčinou zrnění nebo elhání. Multiplikátor není náhrdou kompreoru, protože nepřetržitý nepřerušovný provoz rzntně nižuje jeho životnot. - Životnot zřízení záleží hlvně n jeho prcovním cyklu. Prodlužovné, nepřerušovné používání bez přetávky může nižovt životnot multiplikátoru. - Zjitěte, by jednotk byl npájen vhodným tlčeným vzduchem, mějte n pměti, že vhodná filtrce přimzávání mohou pomoci zvýšit životnot výrobku. - Hodnot vtupního průtoku muí být větší nebo rovn dvojnáobku výtupního průtoku (Q/Q>). - Zjitěte, by hodnot výtupního tlku byl nejméně o br vyšší, než vtupní tlk (P>P+). - by e předešlo pulzcím výtupního tlku během prcovního cyklu, doporučuje e intlovt v této čáti obvodu kumulátor (vzdušník). - Chrňte odfukový přípoj multiplikátoru proti vnikní prchu nebo nečitot. - Pro nížení hluku multiplikátoru oďte odfukový přípoj tlumičem hluku. - Multiplikátor má průměrnou životnot kolem milionů cyklů, v záviloti n prcovních podmínkách (kždý zpětný zdvih jeden ventilový cyklu). Reg ulce tlku Multiplikátor je ozen vnitřním tlkovým regulátorem, který umožňuje regulci výtupního tlku P je tké ozen pojitným ventilem. Pro právnou funkci multiplikátoru, proím dodržujte náledující intrukce: - Únik vzduchu pod regulčním knoflíkem, je-li pružin netlčen, není závdou, le je znkem, že zřízení prcuje právně. - byte zvýšili regulovný tlk, odemkněte them nhoru regulční knoflík točte ním ve měru nznčeném šipkou (+). - byte po ntvení regulční knoflík uzmkli, tlčte ho dolů. - byte nížili regulovný tlk, odemkněte them nhoru regulční knoflík točte knoflíkem ve ODEMČENO měru nznčeném šipkou (-), vetvěný pojitný ventil odputí přebytečný tlk pod regulčním knoflíkem. - Vždy regulujte rotoucí tlk. ZMČENO. Specifiction my be ubject to chnge without prior notice

3 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Způob výpočtu ču, potřebného pro zvýšení tlku ve vzdušníku dným objemem, při použití mutilikátoru multipikátoru.. DT: P vtupní tlk P' počáteční tlk ve vzdušníku P" konečný tlk ve vzdušníku V objem vzdušníku PO STUP: ) Vypočítejte poměr K' mezi počátečním tlkem ve vzdušníku vtupním tlkem multiplikátoru (P'/ P). ) Vypočítejte poměr K' mezi konečným tlkem ve vzdušníku vtupním tlkem multiplikátoru (P''/ P). 3) Njděte n zobrzeném grfu plnícího ču multiplikátoru průečík mezi hodnotou poměru K křivkou. Z tohoto bodu veďte kolmici ke kolmé oe odečtěte přílušnou hodnotu T ( v grfu příkldu hodnotě K, 8 odpovídá hodnot ču T 3, 6 ). 4) Zopkujte tejný potup pro hodnotu K obdržíte hodnotu ču T''. V ) Doďte do vzorce T ( T''-T' ) obdržíte celkový č pro nplnění vzdušníku o objemu V zhodnoty tlku P n P. Příkld výpočtu ču, potřebného k nplnění vzdušníku o objemu Lz tlku P n P K,8 T 3,6 VL K'', T'' T ( -3,6 ) 8,4 3 Grf plnící chrkteritiky ( vzdušník o V l ) Plnící č () T'' T,,4,6,8,,4,6,8 Poměr K P/P P vtupní tlk P tlk ve vzdušníku 3 Specifiction my be ubject to chnge without prior notice.

4 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Jednotk zvýšení Jednotk pro zvýšenípro tlku Ø4 tlku Ø4 4 * Viz doprv intlce Celkové rozměry rozměry Celkové 4 4 ** Viz Viz doprv doprv intlce intlce MDPT4.R.O 33 3 Celkové rozměry 3. M4 N 4 díry M4 N 4 díry IN 88 8 IN IN o o G/4" - Přípoje IN// 6 G/4" - Přípoje G/4" - Přípoje IN// IN// P P P P P P Mnometrový přípoj výtupní tlk přípoj Mnometrový Mnometrový přípoj výtupní tlk výtupní tlk Mnometrový přípoj vtupní tlk přípoj Mnometrový Mnometrový přípoj vtupní tlk vtupní tlk Provozní chrkteritiky o M4 N 4 díry SPECIFIKCE MNOMETRŮ MDPT4.R.O MDPT4.R.O Bez pecifikce Stndrd bez mnometrů SPECIFIKCE MNOMETRŮ SPECIFIKCE MNOMETRŮ Mnometr - br bez Bez pecifikcep Stndrd Bez pecifikce Stndrd bez Mnometr P - br mnometrů mnometrů B Mnometr Mnometr P P - - br br Mnometr P - br Mnometr Mnometr P P -6 - br br Mnometr P - br B Mnometr P - br C B Mnometr P - br Mnometr Mnometr P P -6 - br br Mnometr P -6 br C Mnometr P - br C Mnometr P - br Mnometr P - br Mnometr P - br Technické chrkteritiky - Multiplikátor komprením poměrem mx. : Provozní chrkteritiky chr teritipři kypřívodu tlčeného vzduchu - utomtický provozkpouze Provozní mx. : Multiplikátor komprením poměrem -- Udržování tlku n výtupu poměrem při pokleu dodávného tlku Multiplikátor komprením mx. : - (obvod utomtic ký provoz pouze při přívodu tlčeného vzduchu bez úniku) - utomtický provoz pouze při přívodu tlčeného vzduchu - Vložený Udržování tlku n výtupu při pokleu dodávného tlku regulátor ntvení výtupního tlku pojitným ventilem - Udržování tlku npro výtupu při pokleu dodávného tlku ( ) obvod bez úniku - (obvod IN,bez přípoje G/4 n tejné trně úniku) - Vložený regulátor pro ntvení výtupního tlku pojitným ventilem přípoje pro ledování výtupního tlku - Mnometrové Vložený regulátor pro G/8 ntvení výtupníhovtupního tlku pojitným ventilem - Tělo IN, G/4 n přípoje tejné trně čel z technopolymeru - IN, přípoje G/4 n tejné trně Mnometr ové přípoje G/8 pro ledování vtupního výtupního tlku -- Mnometrové Přípoje z technopolymeru přípoje G/8 pro ledování vtupního výtupního tlku - Tělo čel z technopolymeru - Tělo čel z technopolymeru - Přípoje z technopolymeru - Přípoje z technopolymeru Přípoje ( IN / / EXT ) Technicképřípoje chrp/p kteritiky Mnometrové Technické chrkteritiky Přípoje ( IN EXT Prcovní tk// ( br )// [EXT Min.))- Mx. ] Přípoje ( IN Mnometrteplot ové přípoje P/P Prcovní ( C ) P/P [ Min. - Mx. ] Mnometrové přípoje Prcovní tk ( br ) [mx. Min. - Mx. ] Multiplikční Prcovní tk poměr ( br ) [ Min. - Mx. ] Prcovní teplot C ) [ Min. - Mx. ] Montážní poloh (( C Prcovní teplot ) [ Min. - Mx. ] Multiplikční poměr mx. Regulce tlku Multiplikční poměr mx. Montážní poloh Hmotnot Montážní poloh Regulce tlku Regulce tlku Hmotnot Hmotnot Mx. uthovcí moment šroubení G/4" G/4", G/4" - +, :, - + libovolná - + : mnuální : libovolná 9g libovolná mnuální mnuální 9g G/89g 4 N/m G/4 9 N/m G/8 4 N/m G/8 4 N/m G/4 9 N/m G/4 9 N/m Mx. uthovcí moment šroubení Mx. uthovcí moment šroubení Chrkteritické křivky Chr kteritic ké křivky křivky Průtokové chrk teriti ky Chrkteritické Grf plnící chrkteritiky ( vzdušník o V l) 3 Průtokové chrk chrkteriti teritiky ky Průtokové Grf plnící plnící chrkteritiky chrkteritiky (( vzdušník vzdušník o o V V l) l) Grf 3 3 Plnící Plnící č () Plnícíč č() () Multiplikovný Multiplikovný tlk (br) P (br) Multiplikovný tlkp Ptlk (br) PP PP 3PP3 Výtupní průtok (NL/min) 3 3 Výtupní průtok (NL/min) Výtupní průtok (NL/min) ,,, Specifiction my be ubject to chnge without prior notice Specifiction my be ubject to chnge without prior notice Specifiction my be ubject to chnge without prior notice,4,4,4,6,6,6,8, Poměr KP/P,8,,8, Poměr KP/P Poměr KP/P,4,6,8 P vtupní tlk,4,6,8 tlk ve vzdušníku,4 P,6,8 P vtupní tlk P vtupní tlk P tlk ve vzdušníku P tlk ve vzdušníku

5 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Doprv intlce: intlce: Způob výpočtu ču, potřebného pro zvýšení tlku ve vzdušníku dným objemem, při použití Doprv Doprv intlce: mutilikátoru. Intlce obluh obluh zřízení zřízení muí muí být být prováděn prováděn kvlifikovnou kvlifikovnou oobou. oobou. Muí Muí být být repektovány repektovány bezpečnotní bezpečnotní poždvky poždvky Intlce Intlce obluhuni zřízení muí být prováděn kvlifikovnou oobou. Muí být repektovány poždvky tnovené normou normou UNI EN Strojní bezpečnot Bezpečnotní Bezpečnotní poždvky, týkjící e ebezpečnotní olejo-hydrulických tnovené EN Strojní bezpečnot poždvky, týkjící olejo-hydrulických tnovené UNI EN Strojní bezpečnot Bezpečnotní poždvky, týkjící e olejo-hydrulických. pneumtických ytémů jejich jejich prvků pneumtických ytémů prvků. DT:normou pneumtických ytémů jejich prvků. tlk P vtupní Náledující intrukce jou podttné podttné pro pro právnou právnou intlci: intlci: Náledující intrukce jou Náledující intrukce jou podttné pro právnou intlci: tlk ve vzdušníku P' počáteční Nepoužívejte zelený regulční knoflík pro zvedání doprvu doprvu zřízení, zřízení, protože protože e e může může uvolnit uvolnit způobit způobit zrnění zrnění nebo nebo -Nepoužívejte zelený regulční knoflík pro zvedání ve vzdušníku konečný tlk - P" Nepoužívejte zelený regulční knoflík pro zvedání doprvu zřízení, protože e může uvolnit způobit zrnění nebo poškození předmětů. V poškození objem vzdušníku předmětů. poškození předmětů. Intlujte multiplikátor uchycením z závitové díry M4 v jeho těle, nebo použitím peciálního přílušentví (viz. (viz. kpitol Intlujte Intlujte multiplikátor uchycením z závitové díry M4 v jeho těle, nebo použitím peciálního přílušentví (viz. kpitol přílušentví). přílušentví). POSTUP : přílušentví). počátečním ) Vypočítejte poměr K' mezi P). Přímé uchycení Uchycení(P'/ použitím použitím konzoly Přímé uchycení tlkem ve vzdušníku vtupním tlkem multiplikátoru Uchycení konzoly uchycenítlkem ve vzdušníku vtupním tlkem multiplikátoru Uchycení(P''/ použitím konzoly mezi konečným ) Vypočítejte poměr K' Přímé P). 3) Njděte n zobrzeném grfu plnícího ču multiplikátoru průečík mezi hodnotou poměru K křivkou. Z tohoto bodu veďte kolmici ke kolmé oe odečtěte přílušnou hodnotu T (v grfu příkldu hodnotě K,8 odpovídá hodnot ču T 3,6 ). X uchycovcí deky ču T''. X Tloušťk Tloušťk uchycovcí deky hodnotu 4) Zopkujte tejný potup pro hodnotu K obdržíte X Tloušťk uchycovcí deky šroubů Délk závitu uchycovcích Délk závitu uchycovcích V Délk závitu uchycovcích šroubů šroubů X + ( T'' -XT'+) ) Doďte do vzorce T X Příkld výpočtu ču, potřebného k nplnění vzdušníku o objemu L z tlku P n P K,8 K'', detil detil detil V L detil detil detil M4 M4 M4 (-3,6) 8,4 XXX XXX T T 3,6 T'' obdržíte celkový č pro nplnění vzdušníku o objemu V z hodnoty tlku P n P. Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Přílušentví Přílušentví pro zvýšení tlku Ø4 Jednotk Přílušentví Konzol Konzol Konzol T74. T74. T74. Grf plnící chrkteritiky ( vzdušník o V l ) Ø. Ø. Ø T'' Hmotnot 94,g Hmotnot Kompletní včetně Hmotnot 94,g 94, g uchycovcích šroubů Kompletní Kompletní včetně včetně uchycovcích uchycovcích šroubů šroubů 8 8 T,,4,6,8,,4,6,8 Poměr KP/P P vtupní tlk 6 P tlk ve vzdušníku 44 6 Specifiction my be ubject to chnge without prior notice Specifiction my be ubject to chnge without prior notice Specifiction Specifiction my my be be ubject ubject to to chnge chnge without without prior prior notice notice ROZSH STUPNICE ROZSH STUPNICE -4 br ROZSH STUPNICE -4 br br B -4-6 br B -6 br C - br B -6 br C - br br D C -6 - br D - -6 br E D -6 br E - br E - br Hmotnot 8g Hmotnot 8g Hmotnot 8g 44 4 Objednácí kód /8"/8" /8" Mnometr D.4 Mnometr Mnometr D.4 D Plnící č () 6.3

6

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ. Armaturka Koukol České Budějovice

Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ. Armaturka Koukol České Budějovice 24 Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ Armaturka Koukol České Budějovice Naše společnost působí na českém trhu od roku 1991 a navazuje na předválečnou výrobu armatur

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis

náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis CZ1R-SERVIS 0104R6-CZ Katalog Prosinec 2004 náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis POZOR! Obrázky uvedené v tomto katalogu jsou pouze ilustrační a nemusejí vždy plně odpovídat skutečnosti.

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

P ř íklady použití. Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s kalotou... Textilní silo, šnekové dávkovače...

P ř íklady použití. Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s kalotou... Textilní silo, šnekové dávkovače... P ř íkldy použití Obsh Zásobník plněný pneumtickou doprvou... Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s klotou... Textilní silo, šnekové dávkovče... Zbudování do zásobníku, vícenásobná limitní

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více