Jednotka pro zvýšení tlaku Ø40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotka pro zvýšení tlaku Ø40"

Transkript

1 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Zákldní informce Síl vyvinutá pneumtickým válcem není v některých přípdech dottečná pro plnění poždovné funkce. Pro plnění tohoto problému je pk nutné, pokud je to možné, buď zvýšit prcovní tlk, nebo použít větší průměr válce, dovoluje-li to truktur troje. Pokud není možné použít větší válec, řešením je použít jednotku pro zvýšení tlku (multiplikátor), která zvýší tlk vzduchu v určité čáti pneumtického obvodu. Multiplikátor prcuje e tejným tlkovým vzduchem, který je použitý v pneumtickém ytému nevyžduje dodávku externí energie. Jeho intlce je jednoduchá může zvýšit prcovní tlk v čáti ytému, kde je to potřebné, ztímco ve zbytku ytému je udržován tlk normální. Nová jednotk pro zvýšení tlku érie P+ má mlou hmotnot nový kompktní hldký vzhled, má vložený redukční ventil, který umožňuje ntvit výtupní tlk P. Kontrukce vnitřního obvodu umožňuje vyoký průtok rychlé plnící čy, ztímco dv vtupy G/8 v tělee multiplikátoru, určené pro mnometry, umožňují ledovt vtupní výtupní tlky. Funkce Funkční princip zřízení je zložen n čtyřkomorové pumpě, ve které je ve dvou komorách třídvě tlčován vzduch, ztímco jedn z krjních komor je vždy odvzdušněná. Vzduch vtupuje pře zpětné ventily plní oučně tlčovné komory B. M ezitím vložený redukční ventil plní tlkovou komoru C pře ocilční ventil tím je tlčován vzduch v tlčovné komoře B.Tento vzduch náledně z komory B odchází pře zpětný ventil do výtupního otvoru multiplikátoru. Když pít doáhne konce zdvihu, ocilční ventil je přetven plní komoru D odvzdušňuje komoru C. Dochází ke zpětnému pohybu pítu vzduch tlčovný v komoře, odchází pře zpětný ventil do výtupního otvoru. Ocilční pohyb pítu umožňuje multiplikátoru pumpovt vzduch do obvodu, dokud komory nedoáhnou rovnovážného tvu, které způobí ztvení multiplikátoru. Pokud dojde k pokleu tlku n výtupu, multiplikátor zčne znovu prcovt ž do opětovného dožení rovnovážného tvu. Stlčovcí komor "" Tlková komor "D" Pneumtický obvod Stlčovcí komor "B" Tlková komor "C" ODFUK VÝSTUPVÝSTUP Ocilční ventil 3 Specifiction my be ubject to chnge without prior notice.9

2 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Obecná upozornění Doporučuje e náledovt intrukce, uvedené níže, by e zbránilo zrnění oob poškození multiplikátoru. - Jednotk pro zvýšení tlku (multiplikátor) je tndrdně dodáván regulční pružinou netlčenou. V tomto tvu je možné zznment únik vzduchu pře regulční knoflík, nebo pře odfukový výtup. Tento tv je normální. Je-li pružin zcel netlčen je vtupní výtupní tlk tejný. bychom zvýšili tlk n výtupu je nutné točit regulčním knoflíkem zvýšit tlčení pružiny. - Používejte proím bezpečnotní měřidl, byte zjitili, že multiplikátor prcuje pouze v uvedeném tlkovém rozhu. Překrčovt mximální výtupní tlk je nebezpečné. - Multiplikátor je n výtupu ozen zpětným ventilem, což zbrňuje vyprázdnění výtupního tlku. Doporučuje e umítit n výtupu 3/ ventil, je-li nutné rychlé odputit výtupní tlk. - Není-li multiplikátor používán, doporučuje e ztvit přívodní tlk, by e předešlo nečeknému puštění nebo elhání. - Není-li potřeb výtupního vzduchu, je možné zregitrovt únik pře odfuk jednotky. Tento tv je normální je důledkem vnitřní kontrukce vyprázdnění jednotky. Použití údržb Multiplikátor muí být používán v ouldu provozními prmetry intrukcemi; kždé jejich překročení může být příčinou zrnění nebo elhání. Multiplikátor není náhrdou kompreoru, protože nepřetržitý nepřerušovný provoz rzntně nižuje jeho životnot. - Životnot zřízení záleží hlvně n jeho prcovním cyklu. Prodlužovné, nepřerušovné používání bez přetávky může nižovt životnot multiplikátoru. - Zjitěte, by jednotk byl npájen vhodným tlčeným vzduchem, mějte n pměti, že vhodná filtrce přimzávání mohou pomoci zvýšit životnot výrobku. - Hodnot vtupního průtoku muí být větší nebo rovn dvojnáobku výtupního průtoku (Q/Q>). - Zjitěte, by hodnot výtupního tlku byl nejméně o br vyšší, než vtupní tlk (P>P+). - by e předešlo pulzcím výtupního tlku během prcovního cyklu, doporučuje e intlovt v této čáti obvodu kumulátor (vzdušník). - Chrňte odfukový přípoj multiplikátoru proti vnikní prchu nebo nečitot. - Pro nížení hluku multiplikátoru oďte odfukový přípoj tlumičem hluku. - Multiplikátor má průměrnou životnot kolem milionů cyklů, v záviloti n prcovních podmínkách (kždý zpětný zdvih jeden ventilový cyklu). Reg ulce tlku Multiplikátor je ozen vnitřním tlkovým regulátorem, který umožňuje regulci výtupního tlku P je tké ozen pojitným ventilem. Pro právnou funkci multiplikátoru, proím dodržujte náledující intrukce: - Únik vzduchu pod regulčním knoflíkem, je-li pružin netlčen, není závdou, le je znkem, že zřízení prcuje právně. - byte zvýšili regulovný tlk, odemkněte them nhoru regulční knoflík točte ním ve měru nznčeném šipkou (+). - byte po ntvení regulční knoflík uzmkli, tlčte ho dolů. - byte nížili regulovný tlk, odemkněte them nhoru regulční knoflík točte knoflíkem ve ODEMČENO měru nznčeném šipkou (-), vetvěný pojitný ventil odputí přebytečný tlk pod regulčním knoflíkem. - Vždy regulujte rotoucí tlk. ZMČENO. Specifiction my be ubject to chnge without prior notice

3 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Způob výpočtu ču, potřebného pro zvýšení tlku ve vzdušníku dným objemem, při použití mutilikátoru multipikátoru.. DT: P vtupní tlk P' počáteční tlk ve vzdušníku P" konečný tlk ve vzdušníku V objem vzdušníku PO STUP: ) Vypočítejte poměr K' mezi počátečním tlkem ve vzdušníku vtupním tlkem multiplikátoru (P'/ P). ) Vypočítejte poměr K' mezi konečným tlkem ve vzdušníku vtupním tlkem multiplikátoru (P''/ P). 3) Njděte n zobrzeném grfu plnícího ču multiplikátoru průečík mezi hodnotou poměru K křivkou. Z tohoto bodu veďte kolmici ke kolmé oe odečtěte přílušnou hodnotu T ( v grfu příkldu hodnotě K, 8 odpovídá hodnot ču T 3, 6 ). 4) Zopkujte tejný potup pro hodnotu K obdržíte hodnotu ču T''. V ) Doďte do vzorce T ( T''-T' ) obdržíte celkový č pro nplnění vzdušníku o objemu V zhodnoty tlku P n P. Příkld výpočtu ču, potřebného k nplnění vzdušníku o objemu Lz tlku P n P K,8 T 3,6 VL K'', T'' T ( -3,6 ) 8,4 3 Grf plnící chrkteritiky ( vzdušník o V l ) Plnící č () T'' T,,4,6,8,,4,6,8 Poměr K P/P P vtupní tlk P tlk ve vzdušníku 3 Specifiction my be ubject to chnge without prior notice.

4 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Jednotk zvýšení Jednotk pro zvýšenípro tlku Ø4 tlku Ø4 4 * Viz doprv intlce Celkové rozměry rozměry Celkové 4 4 ** Viz Viz doprv doprv intlce intlce MDPT4.R.O 33 3 Celkové rozměry 3. M4 N 4 díry M4 N 4 díry IN 88 8 IN IN o o G/4" - Přípoje IN// 6 G/4" - Přípoje G/4" - Přípoje IN// IN// P P P P P P Mnometrový přípoj výtupní tlk přípoj Mnometrový Mnometrový přípoj výtupní tlk výtupní tlk Mnometrový přípoj vtupní tlk přípoj Mnometrový Mnometrový přípoj vtupní tlk vtupní tlk Provozní chrkteritiky o M4 N 4 díry SPECIFIKCE MNOMETRŮ MDPT4.R.O MDPT4.R.O Bez pecifikce Stndrd bez mnometrů SPECIFIKCE MNOMETRŮ SPECIFIKCE MNOMETRŮ Mnometr - br bez Bez pecifikcep Stndrd Bez pecifikce Stndrd bez Mnometr P - br mnometrů mnometrů B Mnometr Mnometr P P - - br br Mnometr P - br Mnometr Mnometr P P -6 - br br Mnometr P - br B Mnometr P - br C B Mnometr P - br Mnometr Mnometr P P -6 - br br Mnometr P -6 br C Mnometr P - br C Mnometr P - br Mnometr P - br Mnometr P - br Technické chrkteritiky - Multiplikátor komprením poměrem mx. : Provozní chrkteritiky chr teritipři kypřívodu tlčeného vzduchu - utomtický provozkpouze Provozní mx. : Multiplikátor komprením poměrem -- Udržování tlku n výtupu poměrem při pokleu dodávného tlku Multiplikátor komprením mx. : - (obvod utomtic ký provoz pouze při přívodu tlčeného vzduchu bez úniku) - utomtický provoz pouze při přívodu tlčeného vzduchu - Vložený Udržování tlku n výtupu při pokleu dodávného tlku regulátor ntvení výtupního tlku pojitným ventilem - Udržování tlku npro výtupu při pokleu dodávného tlku ( ) obvod bez úniku - (obvod IN,bez přípoje G/4 n tejné trně úniku) - Vložený regulátor pro ntvení výtupního tlku pojitným ventilem přípoje pro ledování výtupního tlku - Mnometrové Vložený regulátor pro G/8 ntvení výtupníhovtupního tlku pojitným ventilem - Tělo IN, G/4 n přípoje tejné trně čel z technopolymeru - IN, přípoje G/4 n tejné trně Mnometr ové přípoje G/8 pro ledování vtupního výtupního tlku -- Mnometrové Přípoje z technopolymeru přípoje G/8 pro ledování vtupního výtupního tlku - Tělo čel z technopolymeru - Tělo čel z technopolymeru - Přípoje z technopolymeru - Přípoje z technopolymeru Přípoje ( IN / / EXT ) Technicképřípoje chrp/p kteritiky Mnometrové Technické chrkteritiky Přípoje ( IN EXT Prcovní tk// ( br )// [EXT Min.))- Mx. ] Přípoje ( IN Mnometrteplot ové přípoje P/P Prcovní ( C ) P/P [ Min. - Mx. ] Mnometrové přípoje Prcovní tk ( br ) [mx. Min. - Mx. ] Multiplikční Prcovní tk poměr ( br ) [ Min. - Mx. ] Prcovní teplot C ) [ Min. - Mx. ] Montážní poloh (( C Prcovní teplot ) [ Min. - Mx. ] Multiplikční poměr mx. Regulce tlku Multiplikční poměr mx. Montážní poloh Hmotnot Montážní poloh Regulce tlku Regulce tlku Hmotnot Hmotnot Mx. uthovcí moment šroubení G/4" G/4", G/4" - +, :, - + libovolná - + : mnuální : libovolná 9g libovolná mnuální mnuální 9g G/89g 4 N/m G/4 9 N/m G/8 4 N/m G/8 4 N/m G/4 9 N/m G/4 9 N/m Mx. uthovcí moment šroubení Mx. uthovcí moment šroubení Chrkteritické křivky Chr kteritic ké křivky křivky Průtokové chrk teriti ky Chrkteritické Grf plnící chrkteritiky ( vzdušník o V l) 3 Průtokové chrk chrkteriti teritiky ky Průtokové Grf plnící plnící chrkteritiky chrkteritiky (( vzdušník vzdušník o o V V l) l) Grf 3 3 Plnící Plnící č () Plnícíč č() () Multiplikovný Multiplikovný tlk (br) P (br) Multiplikovný tlkp Ptlk (br) PP PP 3PP3 Výtupní průtok (NL/min) 3 3 Výtupní průtok (NL/min) Výtupní průtok (NL/min) ,,, Specifiction my be ubject to chnge without prior notice Specifiction my be ubject to chnge without prior notice Specifiction my be ubject to chnge without prior notice,4,4,4,6,6,6,8, Poměr KP/P,8,,8, Poměr KP/P Poměr KP/P,4,6,8 P vtupní tlk,4,6,8 tlk ve vzdušníku,4 P,6,8 P vtupní tlk P vtupní tlk P tlk ve vzdušníku P tlk ve vzdušníku

5 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Doprv intlce: intlce: Způob výpočtu ču, potřebného pro zvýšení tlku ve vzdušníku dným objemem, při použití Doprv Doprv intlce: mutilikátoru. Intlce obluh obluh zřízení zřízení muí muí být být prováděn prováděn kvlifikovnou kvlifikovnou oobou. oobou. Muí Muí být být repektovány repektovány bezpečnotní bezpečnotní poždvky poždvky Intlce Intlce obluhuni zřízení muí být prováděn kvlifikovnou oobou. Muí být repektovány poždvky tnovené normou normou UNI EN Strojní bezpečnot Bezpečnotní Bezpečnotní poždvky, týkjící e ebezpečnotní olejo-hydrulických tnovené EN Strojní bezpečnot poždvky, týkjící olejo-hydrulických tnovené UNI EN Strojní bezpečnot Bezpečnotní poždvky, týkjící e olejo-hydrulických. pneumtických ytémů jejich jejich prvků pneumtických ytémů prvků. DT:normou pneumtických ytémů jejich prvků. tlk P vtupní Náledující intrukce jou podttné podttné pro pro právnou právnou intlci: intlci: Náledující intrukce jou Náledující intrukce jou podttné pro právnou intlci: tlk ve vzdušníku P' počáteční Nepoužívejte zelený regulční knoflík pro zvedání doprvu doprvu zřízení, zřízení, protože protože e e může může uvolnit uvolnit způobit způobit zrnění zrnění nebo nebo -Nepoužívejte zelený regulční knoflík pro zvedání ve vzdušníku konečný tlk - P" Nepoužívejte zelený regulční knoflík pro zvedání doprvu zřízení, protože e může uvolnit způobit zrnění nebo poškození předmětů. V poškození objem vzdušníku předmětů. poškození předmětů. Intlujte multiplikátor uchycením z závitové díry M4 v jeho těle, nebo použitím peciálního přílušentví (viz. (viz. kpitol Intlujte Intlujte multiplikátor uchycením z závitové díry M4 v jeho těle, nebo použitím peciálního přílušentví (viz. kpitol přílušentví). přílušentví). POSTUP : přílušentví). počátečním ) Vypočítejte poměr K' mezi P). Přímé uchycení Uchycení(P'/ použitím použitím konzoly Přímé uchycení tlkem ve vzdušníku vtupním tlkem multiplikátoru Uchycení konzoly uchycenítlkem ve vzdušníku vtupním tlkem multiplikátoru Uchycení(P''/ použitím konzoly mezi konečným ) Vypočítejte poměr K' Přímé P). 3) Njděte n zobrzeném grfu plnícího ču multiplikátoru průečík mezi hodnotou poměru K křivkou. Z tohoto bodu veďte kolmici ke kolmé oe odečtěte přílušnou hodnotu T (v grfu příkldu hodnotě K,8 odpovídá hodnot ču T 3,6 ). X uchycovcí deky ču T''. X Tloušťk Tloušťk uchycovcí deky hodnotu 4) Zopkujte tejný potup pro hodnotu K obdržíte X Tloušťk uchycovcí deky šroubů Délk závitu uchycovcích Délk závitu uchycovcích V Délk závitu uchycovcích šroubů šroubů X + ( T'' -XT'+) ) Doďte do vzorce T X Příkld výpočtu ču, potřebného k nplnění vzdušníku o objemu L z tlku P n P K,8 K'', detil detil detil V L detil detil detil M4 M4 M4 (-3,6) 8,4 XXX XXX T T 3,6 T'' obdržíte celkový č pro nplnění vzdušníku o objemu V z hodnoty tlku P n P. Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Přílušentví Přílušentví pro zvýšení tlku Ø4 Jednotk Přílušentví Konzol Konzol Konzol T74. T74. T74. Grf plnící chrkteritiky ( vzdušník o V l ) Ø. Ø. Ø T'' Hmotnot 94,g Hmotnot Kompletní včetně Hmotnot 94,g 94, g uchycovcích šroubů Kompletní Kompletní včetně včetně uchycovcích uchycovcích šroubů šroubů 8 8 T,,4,6,8,,4,6,8 Poměr KP/P P vtupní tlk 6 P tlk ve vzdušníku 44 6 Specifiction my be ubject to chnge without prior notice Specifiction my be ubject to chnge without prior notice Specifiction Specifiction my my be be ubject ubject to to chnge chnge without without prior prior notice notice ROZSH STUPNICE ROZSH STUPNICE -4 br ROZSH STUPNICE -4 br br B -4-6 br B -6 br C - br B -6 br C - br br D C -6 - br D - -6 br E D -6 br E - br E - br Hmotnot 8g Hmotnot 8g Hmotnot 8g 44 4 Objednácí kód /8"/8" /8" Mnometr D.4 Mnometr Mnometr D.4 D Plnící č () 6.3

6

Jednotky pro zvýšení tlaku

Jednotky pro zvýšení tlaku Jednotky pro zvýšení tlaku Strana Všeobecnì Jednotky pro zvýšení tlaku 0 Jednotky pro zvýšení tlaku 0 s redukèním ventilem Jednotky pro zvýšení tlaku 3 Jednotky pro zvýšení tlaku 3 s redukèním ventilem

Více

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN Konstrukce 250 Pneumtické regulční ventily typ 3251-1 typ 3251-7 Přímý ventil typ 3251 Provedení podle DIN Použití Regulční ventil pro procesní techniku při vysokých průmyslových poždvcích Jmenovitá světlost

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly. Konstrukce. Použití. Provozní podmínky. Motor. Materiálové provedení

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly. Konstrukce. Použití. Provozní podmínky. Motor. Materiálové provedení , D Kontrukce Monoloková odtředivá elektročerpdl příý pojení otoručerpdl jedinou hřídelí. : jední oěžný kole D:e dvě protichůdnýi oěžnýi koly (x. vyv. otor) Připojení: závitový vtup výtup ISO / (S 779).,

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u CHYTRÉ TECHNICKÉ

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u MSC/MSD Pohon

Více

5.1. Úvod. [s] T = 5. Mení hydraulického rázu

5.1. Úvod. [s] T = 5. Mení hydraulického rázu 5. Mení hydrulického rázu 5. Mení hydrulického rázu 5.1. Úvod Pi neutáleném proudní kpliny v potrubí odpovídjí všem zmnám prtoku i zmny tlku. Zmny tlku vyvolné hydrulickým rázem mohou dohovt znných hodnot

Více

Celonerezové tlakoměry trubicové

Celonerezové tlakoměry trubicové PreureGauge8 cz2kor1 13.2.212 21:16 Stránka 9 Celonerezové tlakoměry trubicové podle EN 837 1 pro průmylové aplikace měření kontrola analýza Pouzdro: 63 mm, 1 mm, 16 mm (volitelně 8 mm) Připojení: G 1

Více

d T FP = fázový přechod (tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace)

d T FP = fázový přechod (tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace) Fázové rovnováhy jednoložkový ytém Gibbův fázový zákon k f C Popi záviloti tlaku naycených par na teploě Clapeyronova rovnice: d p F P m n e b o F P d l np F P m F P z FP fázový přechod (tání, tuhnutí,

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

VIESMANN VITOPLEX 300 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 90 až 500 kw

VIESMANN VITOPLEX 300 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 90 až 500 kw VIESMANN VITOPLEX 300 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 90 ž 500 kw List technických údjů Obj. čísl ceny: viz ceník VITOPLEX 300 Typ TX3A Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Tříthový

Více

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva

Více

Miniaturní rozváděče na hadici 4 Série 104

Miniaturní rozváděče na hadici 4 Série 104 Miniaturní rozváděče Série 4 Narážka Pneumatický impuls Tlačítko Otočný spínač Kladička Příslušenství Miniaturní rozváděče Série 5 Narážka Kladička Páčka s tlačítkem Přepínací páčka do panelu Tlačítko

Více

Propanové topné automaty. Obsluha Technika Náhradní díly. Vydání CZ R07

Propanové topné automaty. Obsluha Technika Náhradní díly. Vydání CZ R07 Propanové topné automaty Obluha Technika Náhradní díly Vydání CZ R07 Obah Bezpečnotní pokyny 4 Popi zařízení 4 Předpiy pro intalaci 5 Připojení plynu 6 Uvádění do provozu 8 Vyřazení z provozu 10 Péče

Více

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA POUŽITÍ Progresivní blokové rozdělovače řady BVA jsou mazacím prvkem centrálních tukových mazacích systémů, které jsou následně nazývány jako obvody s progresivními rozdělovači.

Více

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky Vokofrekvenční obvod aktivními prvk Základními aktivními prvk ve vokofrekvenční technice jou bipolární a unipolární tranzitor. Dalšími aktivními prvk jou hbridní nebo monolitické integrované obvod. Tranzitor

Více

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012 Přímořízené přepouštěcí ventily D n 06 p max 320 bar Q max 50 dm 3.min -1 VPP2-06 HC 5062 5/2012 Nahrazuje HC 5062 3/2008 Provedení vestavné, modulové a do potrubí Šest tlakových stupňů Čtyři provedení

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Klasifikace závislá na způsobu použití. Technická. dokumentace. Komínové vložky z nerezové oceli

Klasifikace závislá na způsobu použití. Technická. dokumentace. Komínové vložky z nerezové oceli Klifikce závilá n způobu použití Technická dokumentce Komínové vložky z nerezové oceli Sytém ncí nevyhovujících komínů Sytém EKO SAN je peciální produktová řd určená pro rekontrukce oprvy nevyhovujících

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

SafeRing / SafePlus. a kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. Distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

SafeRing / SafePlus. a kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. Distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. Návod na montáž, obsluhu a údržbu SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 Návod n montáž, obsluhu údržbu SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 Obsh 1. Všeobecný popis... 3 1.1 Tbulk umístění...

Více

O JEDNOTCE INTEGRACE MINIATURIZACE

O JEDNOTCE INTEGRACE MINIATURIZACE O JEDNOTCE V odvětví pneumtiky, které povžuje z plně vyvinuté, zřídk tkáte s úplně novými odlišnými produkty. ONE je jednotk pro úprvu stlčeného vzduchu s vysokým stupněm integrce, která zhrnuje četné

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehu.cz Pltnost od 04. 2015 Technické změny vyhrzeny Stvebnictví Automotive Průmysl HAS 4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES 4.1 OBSAH 4.1....Trubky RAUTHERM

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206. Splnění požadavků TKP ŘSD kapitola č. 3 a 18.

Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206. Splnění požadavků TKP ŘSD kapitola č. 3 a 18. plu pro Váš projekt kompaktní jednolitá šachtová dna PERFECT Šachtové dno PERFECT je kompaktní monolitické dno, celé kompletně průmylově odlité z jedné betonové měi. Má kontantní parametry ve všech čátech

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1

4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1 4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1 OBSAH 4.1 Trubky RAUTHERM S příslušenství k trubkám 4.3 4.2 Násuvné objímky fitinky 4.5 Spojky 4.5 Kolen 4.5 T-kus přechody 4.6 Připojovcí grnitury s příslušenstvím

Více

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t 7. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 7.. Řeš v R rovnice: ) 5 b) + c) 7 0 d) ( ) 0,5 ) 5 7 5 7 K { } c) 7 0 K d) ( ) b) + 0 + 0 K ( ) 5 0 5, 7 K { 5;7} Strtegie: potřebujeme zíkt tkový tvr rovnice, kd je n obou trnách

Více

VX-TSK Multi 50/80 SC/SB. VX-TSK-Multi-50. VX-TSK-Multi-80 TECHNICKÁ DOKUMENTACE. SC regulátor. IP 34 Integrované DC ventilátory

VX-TSK Multi 50/80 SC/SB. VX-TSK-Multi-50. VX-TSK-Multi-80 TECHNICKÁ DOKUMENTACE. SC regulátor. IP 34 Integrované DC ventilátory VX-TSK ulti 0/0 SC/SB.0...00 Code 0/0 Code 0/00 ulti-vac pol. r.o. ízkoenergetická větrací rekuperační jednotka velmi nízkou intalační výškou VX-TSK-ulti-0 ůže být intalována nad dveřmi do bytu, údržbu

Více

Ventily pro škrcení odvětrání

Ventily pro škrcení odvětrání Ventily pro škrcení odvětrání Ventily pro škrcení odvětrání přehled dodávek Funkce Ventily pro škrcení odvětrání se šroubují do odvětrávacích otvorů řídicích ventilů nebo pohonů. Škrcením vzduchu na výstupu

Více

Speciální ventily AND ventily konstrukční řady AND8

Speciální ventily AND ventily konstrukční řady AND8 Speciální ventily! Logické komponenty AND/OR! Časovač! / cestný závitový ventil! / cestný závitový ventil! Miniaturní regulační tlakový ventil! Přetlakový ventil 7 Speciální ventily AND ventily konstrukční

Více

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES různé rozsahy tlaku zvláštní nastavení pro individuální rozsah tlaku ovládací signál napěťový nebo proudový podle volby modul požadované hodnoty připojovací

Více

POJISTNÉ VENTILY SÉRIE V

POJISTNÉ VENTILY SÉRIE V POJISTNÉ VENTILY SÉRIE V Pružinou řízené pojistné ventily Série V/50 a V/60 Pružinové pojistné ventily jsou navrženy tak, aby udržovaly tlak v potrubí pod nastavenou hodnotou. Umísťují se za regulační

Více

RPEK1-03. Popis konstrukce a funkce HC 4027 1/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4027 12/2007

RPEK1-03. Popis konstrukce a funkce HC 4027 1/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4027 12/2007 Elektromgneticky ovládné rozváděče D n 03 p mx 50 r Q mx 0 dm 3 min -1 REK1-03 HC 407 1/01 Nhrzuje HC 407 1/007 4/3, 4/ rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromgnety liovolně nstvitelné kolem osy Nouzové

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

TBV-CMP. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

TBV-CMP. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil IMI TA / Regulační ventily / je určen pro regulaci výkonu a hydronické vyvážení koncových

Více

Pneumatický servopohon Typ 3271

Pneumatický servopohon Typ 3271 Pneumtický servopohon Typ 71 Pou ití Zdvihové pohony pro regulèní èleny urèené zvláštì k montá i n servoventily konstrukce 40,0,80 n mikroventil typu 10, jko i n servoklpky. Plochy membr n od 80 do 800

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

SPCZ/0090 kompaktní vakuový ejektor ze standardních dílů. SPCZ/0090/Pxxx 3/09

SPCZ/0090 kompaktní vakuový ejektor ze standardních dílů. SPCZ/0090/Pxxx 3/09 SPCZ/0090 kompaktní vakuový ejektor ze standardních dílů SPCZ/0090 řízená vakuová pumpa Základní technická data Max. dosažitelné vakuum: - 0,87 Bar Množství nasávaného vzduchu: 160...480Nl/min Pracovní

Více

INOVAČNÍ TRENDY V ZAPOJOVÁNÍ PNEUMATICKÝCH OBVODŮ

INOVAČNÍ TRENDY V ZAPOJOVÁNÍ PNEUMATICKÝCH OBVODŮ INOVAČNÍ TRENDY V ZAPOJOVÁNÍ PNEUMATICKÝCH OBVODŮ 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBVODY SE ZESILOVAČEM TLAKU multiplikátorem... 4 3. POUŽITÍ 2 TLAKŮ PRO VYSUNUTÍ VÁLCE... 5 4. BRZDĚNÍ VÁLCE PROTITLAKEM... 6 4.1.

Více

Bloky dvouručního ovládání ZSB

Bloky dvouručního ovládání ZSB Bloky dvouručního ovládání ZSB technické údaje Funkce Pneumatický blok dvouručnho ovládání se používá tam, kde je obsluha vystavena nebezpečí při ruční manipulaci, např. při spouštění válců nebo zařízení,

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

MODULÁRNÍ DVOUPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ

MODULÁRNÍ DVOUPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ MODULÁRNÍ DVOUPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ POUŽITÍ Modulární dávkovače ZVM jsou mazacím prvkem dvoupotrubního mazacího systému, který slouží k dávkování maziva do jednotlivých mazaných míst. Dávkovače jsou aplikovány

Více

PRA/282000/M ISO/VDMA SMART-Válec Dvojčinné - Ø 32 až 100 mm

PRA/282000/M ISO/VDMA SMART-Válec Dvojčinné - Ø 32 až 100 mm P/8000/M IO/VDM MT-Válec Dvojčinné - Ø až 00 mm plňuje normy IO, IO VDM a NFE 9-00- Kompletní funkční celek s LED displejem Integrovaný -i Bus nebo vícepólový konektor Integrovaný ventil / nebo / s různými

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt relizovný n PŠ Nové Město nd Metují s finnční podporou v Operční proru Vzdělávání pro konkurencescopnost Královérdeckéo krje Modul 03 - Tecnické předěty In. Jn Jeelík - nuk o rovnováze kplin jejic

Více

CAREX. 50 let zkuseností ˇ s konstrukcí a vyrobou senázovacích ˇ vozu

CAREX. 50 let zkuseností ˇ s konstrukcí a vyrobou senázovacích ˇ vozu CAREX Kombi-Senážovací vozy CAREX 50 let zkuenotí ˇ kontrukcí a vyrobou enázovacích ˇ vozu Carex Inovativní technika od pecialitů BERGMANN-CAREX nabízí vyzrálou ytémovou techniku od pecialitů, určenou

Více

www.ingstuksa.cz IN-LINE VENTILY SUPER X

www.ingstuksa.cz IN-LINE VENTILY SUPER X IN-LINE VENTILY SUPER X Manuálně a mechanicky ovládaný šoupátkový ventil 3/, 5/ a 5/3, G1/, G1/4 Široký sortiment operátorů Vhodné pro vícesměrový průtok a aplikace s duálním napájením Vysoká průtočnost

Více

Domácí telefony DT 93

Domácí telefony DT 93 Domácí telefony DT 93 4FP 110 51-55 4FP 110 73-74 OBSAH: I. Provedení možnosti použití DT93 strn 1 Obr.1 Schém DT 4FP 110 51 DT93 strn 1 Obr.2 Schém DT 4FP 110 52 DT93 strn 1 Obr.3 Schém DT 4FP 110 53

Více

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily Tiger Classic

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily Tiger Classic Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily elektricky nebo pneumaticky ovládané ventily s vnitřním nebo vnějším přívodem řídicího vzduchu robustní a spolehlivé Vybrané typy dle směrnice ATEX do prostředí

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

Všeobecné technické informace

Všeobecné technické informace Všeobecné technické informace Definice tlaku Tlak je definován jako síla vyvinutá tekutinou na vymezený povrch plochy a je vyjádřen jako jednotka síly na jednotku plochy. Je mnoho způsobů jak vyjádřit

Více

Automatické ovládání sprchy SLS 01K SLS 01AK SLS 01TK SLS 02

Automatické ovládání sprchy SLS 01K SLS 01AK SLS 01TK SLS 02 Montážní návod Automatické ovládání sprchy SLS 0K SLS 0AK SLS 0TK SLS 0 Automatické ovládání sprch ZPĚT Vlastnosti: SLS 0K, SLS 0AK, SLS 0 - reaguje na vstup osoby do snímané zóny čidla okamžitým sepnutím

Více

SKATEPARK PRACHATICE. Studie přestavby stávajících objektů na zázemí skateparku

SKATEPARK PRACHATICE. Studie přestavby stávajících objektů na zázemí skateparku SKATEPARK PRACHATICE Studie přetavby távajících objektů na zázemí kateparku SKATEPARK PRACHATICE Studie přetavby távajících objektů na zázemí kateparku Objednavatel: Sportovní zařízení Prachatice, přípěvková

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku roporcionální ventil pro regulaci tlaku Uzavřená smyčka, pneumaticky ovládaný proporcionální ventil pro regulaci tlaku Velký průtok Vynikající provozní vlastnosti Krátká doba odezvy Nastavitelná míra zesílení

Více

VPP2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5062 2/99 VENTILY. Dn 06 pmax 32 MPa Qmax 50 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5062 3/97

VPP2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5062 2/99 VENTILY. Dn 06 pmax 32 MPa Qmax 50 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5062 3/97 ŘÍMOŘÍZENÉ ŘEOUŠĚCÍ VENILY V2-06 HC 5062 2/99 Dn 06 pmax 32 Ma Qmax 50 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5062 3/97 Vestavné provedení pro našroubování do bloku rovedení do potrubí s metrickým nebo trubkovým závitem

Více

VBGx-xx-xx. kulový regulační ventil VNĚJŠÍ ZÁVIT, PN25 (DN15 AŽ DN32)

VBGx-xx-xx. kulový regulační ventil VNĚJŠÍ ZÁVIT, PN25 (DN15 AŽ DN32) VGx-xx-xx Kulové regulační ventily VNĚJŠÍ ZÁVIT, PN25 (DN15 Ž DN32) KTLOGOVÝ LIST POUŽITÍ 2-cestné VG2 a 3-cestné VG3 regulační kulové ventily slouží k regulaci průtoku topné vody a chladící vody s obsahem

Více

Olejové odporové spoustece ODPOROV. Vysoky záberovy moment - omezeny rozbehovy proud

Olejové odporové spoustece ODPOROV. Vysoky záberovy moment - omezeny rozbehovy proud Olejové odporové spoustece ODPOROV Vysoky záberovy moment - omezeny rozbehovy proud Olejové spouštěče 3PA3 pro střídvé motory s kroužkovou kotvou do 1.800 kw Spouštěče 3PA3 jsou rozběhové odporníky se

Více

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ POUŽITÍ Jednopotrubní dávkovače řady CM a CL jsou mazacím prvkem jednopotrubních centrálních mazacích systémů, které slouží k dávkování zvolených dávek maziva - oleje, tekutého tuku

Více

Automatický kotel na pelety KP10

Automatický kotel na pelety KP10 Automtický kotel n pelety KP10 Zákldní technické údje: jmenovitý výkon kw 14,9 výkonový rozsh kw 4,5-14,9 spotřeb pliv kg/hod ~ 1,25-3,70 účinnost % 85-88 hmotnost kg 210 odth splin mm 130 rozměry (š x

Více

Montážní instrukce. Kia Venga 1.4 CVVT 66kW E5 Lovato Gas Easy Fast Smart

Montážní instrukce. Kia Venga 1.4 CVVT 66kW E5 Lovato Gas Easy Fast Smart Montážní instrukce Kia Venga 1.4 CVVT 66kW E5 Lovato Gas Easy Fast Smart Technická specifikace Systém sekvent - vícebodové vstřikování plynu Číslo homologace - R115 Výrobce Kia Motors ; Kategorie motoru

Více

P ř íklady použití. Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s kalotou... Textilní silo, šnekové dávkovače...

P ř íklady použití. Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s kalotou... Textilní silo, šnekové dávkovače... P ř íkldy použití Obsh Zásobník plněný pneumtickou doprvou... Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s klotou... Textilní silo, šnekové dávkovče... Zbudování do zásobníku, vícenásobná limitní

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

VPP1. Popis konstrukce a funkce HC 5061 2/2000. Přímořízené přepouštěcí ventily. Nahrazuje HC 5061 8/99. D n 06, 10 p max 32 MPa Q max 120 dm 3 min -1

VPP1. Popis konstrukce a funkce HC 5061 2/2000. Přímořízené přepouštěcí ventily. Nahrazuje HC 5061 8/99. D n 06, 10 p max 32 MPa Q max 120 dm 3 min -1 římořízené přepouštěcí ventily V1 HC 5061 2/2000, 10 p max 32 Ma Q max 120 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 5061 8/99 Vestavné provedení pro našroubování do bloku rovedení do potrubí s metrickým nebo trubkovým

Více

Rozdělovač podlahového vytápění FHD

Rozdělovač podlahového vytápění FHD Rozdělovač podlahového vytápění FHD Použití Rozdělovač FHD je využíván v soustavách podlahového vytápění k regulaci průtoku vody. Každá trubka soustavy podlahového vytápění je připojena k rozdělovači,

Více

Zóna 0 a Zóna 1. Pevný závěr "d" Odměřování a snímač výšky hladiny. Lineární odměřování Micropulse. Obsah. Tyčové provedení NEX.

Zóna 0 a Zóna 1. Pevný závěr d Odměřování a snímač výšky hladiny. Lineární odměřování Micropulse. Obsah. Tyčové provedení NEX. Obsh provedení Ex Ex.2 Ex.4 Ex.8 Ex.9 Ex.10 Snímč výšky hldiny Obecná dt, Kompktní tyč DEX provedení PEX provedení NEX Mgnety plováky Zón 0 Zón 1 Pevný závěr "d" snímč výšky hldiny BTL ex Snímč výšky hldiny

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

10 - Přímá vazba, Feedforward

10 - Přímá vazba, Feedforward 0 - Přímá vazba, Feedforward Michael Šebek Automatické řízeí 03 4--3 Motivace (FF podle Atroma) Automatické řízeí - Kberetika a robotika Už máme avržeu zpětovazebí čát Chceme zajitit přeo referece rový

Více

Ventily ovládané ručně

Ventily ovládané ručně Ventily ovládané ručně Ventily ovládané ručně technické údaje VHEM-P K/O-3-PK-3 H-3-¼-B KH/O-3-PK3 TH/O-3-PK3 VHEM-L F-3-¼-B Inovační Mnohostrannost Bezpečné Snadná montáž malé, kompaktní pro mnoho pneumatických

Více

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou Příkld 1: SPŘAŽEÝ SLOUP (TRUBKA VYPLĚÁ BETOE) ZATÍŽEÝ OSOVOU SILOU Posuďte oboustrnně kloubově uložený sloup délk L 5 m, který je entrik ztížen silou 1400 kn. Sloup tvoří trubk Ø 45x7 z oeli S35 vplněná

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

1 2 c 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 1 16 17 1 2 c c 18 19 20 21 2 22 23 24 25 26 27 28 d c 29 c 1. ROZKLÁDÁNÍ KONSTRUKCE Odepněte pojistku (). Rozložte konstrukci zvednutím mdl směrem vzhůru, dokud

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: cidobzické indikátory se chovjí buď jko slbé kyseliny nebo slbé báze disociují ve vodných roztocích omezeně. Kvntittivní mírou disocice je hodnot

Více

Technické údaje AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulátor diferenčního tlaku

Technické údaje AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulátor diferenčního tlaku AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulátor diferenčního tlaku Použití AFP / VFG 2 (VFG 21) je samočinný regulátor diferenčního tlaku, určený především pro předávací stanice dálkového vytápění. Regulátor zavírá při

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Přímočinné regulátory tlaku Přepouštěcí ventil Typ M 44-7 Obr. 1 Typ M 44-7 Přepouštěcí ventil, připojení G1, Kvs = 3.6 1. Konstrukce a funkční princip Tlakový regulační ventil, typ M 44-7, se skládá z

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

Šroubení se zářeznými profilovými prsteny

Šroubení se zářeznými profilovými prsteny Šroubení se zářeznými profilovými prsteny Převlečná matice M 6 M12x1,5 M 6 L 703 001 000 009 8 M14x1,5 M 8 L 703 001 000 010 10 M16x1,5 M 10 L 700 001 000 001 12 M18x1,5 M 12 L 703 001 000 002 15 M22x1,5

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

MAZACÍ AGREGÁT SEO CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ AGREGÁT SEO CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ AGREGÁT SEO POUŽITÍ Mazací agregáty série SEO jsou užívány jako zdroje tlakového maziva, oleje, pro ztrátové a oběhové systémy centrálního mazání. Obvody ztrátových mazacích systémů jsou vybavovány

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5 1 DOPRAVNÍ (PODÁVACÍ) PALIVOVÁ ČERPADLA Zabezpečují dopravu paliva z palivové nádrže do plnicí komory vstřikovacího čerpadla. Druhy dopravních palivových čerpadel : pístová dopravní čerpadla jednočinné

Více

Elektromagnetické ventily VUVS/baterie ventilů VTUS

Elektromagnetické ventily VUVS/baterie ventilů VTUS technické údaje Inovační Variabilní Bezpečné Snadná montáž spolehlivé a robustní ventily s dlouhou životností průtok až 1300 l/min cenově výhodný univerzální ventil s vynikajícími parametry mnoho funkcí

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

PŘIPOJOVACÍ SADY & VENTILY 2015.CZ

PŘIPOJOVACÍ SADY & VENTILY 2015.CZ PŘIPOJOVACÍ SADY & VENTILY 05.CZ PŘIPOJOVACÍ SADY & VENTILY 6 CZ - 0/0/5 PŘIPOJOVACÍ SADY & VENTILY CZ - 0/0/5 7 KOMPLETNÍ PŘIPOJOVACÍ SADY JEDEN KÓD PRO OBJEDNÁNÍ! Použitím pouze jednoho kódu lze objednat

Více

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! S 00 / S 00 P / S 00 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! S 00 / S 00 P / S 00 Rejstřík Použité symboly... Bezpečnostní pokyny... Důležité pokyny k obsluze... Účel použití... Návod k použití

Více