Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek. Technicko-provozní dokumentace. DTR- CG ACX36 EVO -ver.1.4 ( ) Kompatibilita software v112

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek. Technicko-provozní dokumentace. DTR- CG ACX36 EVO -ver.1.4 (02.2011) Kompatibilita software v112"

Transkript

1 Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek Technicko-provozní dokumentace DTR- CG ACX36 EVO -ver.1.4 ( ) Kompatibilita software v112

2 Rozvaděč byl vyroben ve shodě s Evropskou ormou IEC/E AC ízkonapěťové rozvodny a rozvaděče.

3 Table of Content I. ÁVOD K POUŽITÍ POPIS REGULACE Úvod Hlavní vypínač Komunikační port Signalizace statusu regulátoru Ovládací panel VS 00 HMI Advanced EVO Zjednodušený panel - VS 00 HMI Basic Saphir Scope - diagnostický software Volitelná funkce WEB-SERVER dostupná pro rozvaděče EVO-WEB control gears ZPROVOZĚÍ SYSTÉMU Zapnutí přívodu napájení VS 00 HMI Advanced EVO VS 00 HMI Basic EVO astavení a připojení HMI Advanced EVO k regulátoru Výběr jazyka Vložení hesla Přímý výběr režimu práce PRÁCE SYSTÉMU AHU menu Ò operating mode AHU menu Ò operating mode Ò time switch program AHU menu Ò operating mode Ò time switch program Ò schedule AHU menu Ò operating mode Ò time switch program Ò exception / fix off Režim kalendáře v HMI Basic EVO AHU menu Ò temperature control AHU menu Ò temperature control Ò temperature setpoints AHU menu Ò temperature control Ò recirculation AHU menu Ò temperature control Ò heat recovery AHU menu Ò temperature control Ò heater AHU menu Ò temperature control Ò cooler AHU menu Ò temperature control Ò pre-heater AHU menu Ò fans AHU menu Ò inputs AHU menu Ò outputs AHU menu Ò parameter overview AHU menu Ò loop controllers AHU menu Ò user program Alarm menu - přístupné přes odkaz v hlavním menu...24 Alarm menus vstup přes tlačítko % Alarmová hlášení na HMI Basic EVO ávod k použití 1

4 II. ÁVOD PRO POKROČILÉ SERVICE MEU Service menu Ò unit configuration FRQ converters configuration Service menu Ò universal io configuration AHU menu Ò universal controller AHU menu Ò loop controllers AHU menu Ò fans Ò supply fan / exhaust fan Ò setpoints/settings AHU menu Ò operating mode Ò external control AHU menu Ò operating mode Ò standby temp. check AHU menu Ò operating mode Ò night cooling AHU menu Ò operating mode Ò standby settings AHU menu Ò temperature control Ò...Ò preheating AHU menu Ò temperature control Ò...Ò cooling dx Generic screens SYSTEM MEU ALGORITMUS REGULACE TECHICKÁ DATA KABELÁŽ Příloha 1 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO Příloha 2 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO-WEB Příloha 3 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP Příloha 4 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH Příloha 5 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH Příloha 6 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH Příloha 7 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) (VS 10 unit)...71 Příloha 8 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) (VS 15 unit) Příloha 9 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) (VS sup unit) Příloha 10 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) (VS sup-exh unit)...74 Příloha 11 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB)...75 Příloha 12 Schema silového zapojení VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH (použito také pro )...76 Příloha 13 Schema silového zapojení pro VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH (použito také pro VS ) Příloha 14: Schéma silového zapojení pro VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH Příloha A: Schema silového zapojení v závislosti na typu frekvenčního měniče Příloha 15 - schema řídících obvodů Příloha 16 - integrace MODBUS přes MODBUS TCP/IP ávod k použití

5 I. ÁVOD K POUŽITÍ 1. POPIS REGULACE 1.1. ÚVOD Použití: Ochrana a řízení přívodních a odvodních jednotek vybavených: dvěma ventilátory (až 8 celkově) a dvěmi klapkami chladič, ořívač, zpětný zisk energie volitelně předehřívač tři filtrační sekce ROZSAH POUŽITÍ: VS CG ACX36 EVO Systémy vybavené jednofázovými motory do 1,75 kw VS CG ACX36 EVO VS CG ACX36 EVO VS CG ACX36 EVO Systémy vybavené frekvenčními měniči a motory do 11 kw 1.2. HLAVÍ VYPÍAČ Funkce: vypínání rozvaděče On/Off 1.3. KOMUIKAČÍ PORT Zásuvka RJ 485 je umístěna z přední strany opláštění Funkce: Připojení panelu VS 00 HMI Advanced EVO ávod k použití 3

6 1.4. SIGALIZACE STATUSU REGULÁTORU V pravém dolním rohu je LED indikátor označený BSP pro zobrazení režimu regulátoru: 1. LED nesvítí - nepřipojeno k napájení 2. LED svítí zeleně - správná funkce, řízení funkcí jednotky 3. LED svítí žlutě - program zastaven (viz aplikace Scope) 4. Yellow blinking no program (or program erased ) 5. Červené světlo - správce v chybovém stavu! 1. Všechny rozvaděče řady VS CG ACX 36 EVOmusí být napájeny z nadřazeného rozvaděče přes příslušný jistič 2. Montáž, prokabelování a zprovoznění rozvaděče může být prováděno pouze kvalifikovanou osobou Bez dodatečných úprav je rozvaděč určen pro použití uvnitř budovy. Úpravy pro umístění vně budovy jsou závislé na klimatických podmínkách (požití dodatečného vyhřívání rozvaděče). Pro dodatečné vyhřívání je určena svorka :4, (230V, 6A) 1.5. ADVACED COTROL PAEL VS 00 HMI ADVACED EVO LCD Display Zobrazuje dostupné parametry, nastavení a aktuální hodnoty Symbol klíč - v levém horním rohu - signalizuje servisní přístup chráněný heslem Horní řádek - název stránky Poznámka! umbers in the upper right corner, e.g. 5/12 indicate, that the cursor position is line o.5 of 12 lines available. Jestliže délka textu přesahuje limit displeje, text se začne posouvat po ozbačení kurzorem. Otočný knoflík IHlavní navigační a operační prvek. Pro vyhledání otáčejte, pro potvrzení výběru stiskněte. Poznámka: Je-li parametr podsvícen kurzorem - může být editován. ení-li podsvíce - určen pouze ke čtení. Symbol upozrorňuje na dostupný odkaz k další obrazovce. Stiskněte tlačítko enter. Tlačítko a dioda IFO ávrat na hlavní stránku % Tlačítko Alarm Přesunití na list alarmů Po zaznamenání poruchy tlačítko bliká červeně Tlačítko ESC ávrat na předchozí stránku, opuštění režimu změny parametru Magnetická podložka Slouží pro snadné upevnění HMI na kovové povrchy (např. opláštění jednotky) 4 ávod k použití

7 Funkce: Ovládání, nastavení a servisování jednotky Výběr aplikace přístup k parametrům jednotky a periferií nastavení časových zón Zobrazení a vymazání poruchových stavů Indikace aktuálního stavu aplkace - IFO led esvítí Off / Fan overrun / Fire mode Svítí zeleně Comfort / Economy mode Bliká zeleně Startup / ight cooling / Standby mode Svítí oranžově Alarm / Emergency stop / Configuration mode Parametry zobrazené na LCD displeji závisí na vybavení jednotky a typu aplikace. U jednotky vybavené pouze ohřívačem budou zobrazené pouze parametry ohřevu.! HMI Advanced EVO nelze použít jako prostorové čidlo teploty Volitelentý prvek Jedno HMI Advanced může při zapojení přes zásuvku (Process Bus) místo standardní T- HI obsluhovat více připojených zařízení. Použití HMI Basic není možné, neboť na jeho lice pracuje HMI Advanced 1.6. ZJEDODUŠEÝ PAEL - VS 00 HMI BASIC 1. LCD Display Zobrazuje aktuální prostorovou teplotu nebo teplotu na hlavním čidle, čas, otáčky ventilátoru, režim práce datum, čas a den v týdnu. 2. tlačítko O/OFF Přepínání mezi režimy On/Off (vynucení vypnutí nebo povolená výněru režimu) 3. Tlačítko potvrzení Dočasné aktivování režimu Comfort, automaticky se vypne po jedné hodině. 4. Tlačítko PROG Tlačítko pro naprogramování kalendáře 5. Tlačítko pro nastavení žádané hodnoty 6. Ë Tlačítko pro nastavení žádané hodnoty 7. Tlačítko OK potvrzení volby 8. Tlačítko Fan tlačítko pro nastavení otáček ventilátoru 9. Tlačítko Mode: tlačítko pro režim práce ávod k použití 5

8 Zobrazení aktuální prostorové teploty nebo nastavené odchylky od žádané hodnoty ote! Setting is limited to ±6 Ikony pro aktivní směšování/ohřev/chlazení Ikony pro režim práce: comfort/economy Zobrazení času Zobrazení nastavení otášek ventilátoru nebo zobrazení automatického režimu Zobrazení dne Ikona pro aktivní zpětný zisk Ikona pro aktivovaný režim presence Ikona pro znak alarmu Ikona po režim Off Funkce: Měření a zobrazeníprostorové teploty Změna a zobrazení odchylky od žádané hodnoty změna a zobrazení pracovního bodu ventilátoru ovládání provozu jednotky Informace o alarmu Volitelný prvek Připojení k regulátoru pomocí zásuvky PB (Process Bus) 1.7. SAPHIR SCO - DIAGOSTICKÝ SOFTWARE Proměnná okna programu Přístup ke všem objektům programu. Možnost zobrazení čsového průběhu jakékoliv proměnné Kalnedář SaphirScope je 32 bitová aplikace vyžadující alespoň 6 ávod k použití

9 SaphirScope je 32 bitová aplikace vyžadující alespoň Microsoft Windows 2000, Service Pack 3 Pracuje přes USB konektor nebo přes Ether link (jako ACX) VOLITELÁ FUKCE WEB-SERVER DOSTUPÁ PRO ROZVADĚČE EVO-WEB COTROL GEARS Pracuje jako přesná kopie HMI Advanced EVO v aplikaci Internet Explorer MODBUS TCP/IP DOSTUPÉ PRO EVO-WEB COTROL GEARS Umožňuje pokročilý přístup k parametrům read / write jako jsou teploty, žádané hodnoty, nastavení, provozní režimy atd. Celkově je zpřístupněno přes 200 parametrů 2. ZPROVOZĚÍ SYSTÉMU Funkce jednotky je blokována požárním čidlem, tepelnou ochranou motorů, aktivací! protimrazové ochrany a alarmu elektického ohřívače. Každá z těchto poruch pořaduje odstranění příčiny a po té vyresetování (viz ávod pro pokročilé ) 2.1. ZAPUTÍ PŘÍVODU APÁJEÍ Zapněte hlavní vypínač rozvaděče (Q1M). Správná funk ce regulátoru je signalizována zeleným světlem LED diody BSP v pravém dolním rohu. 4ervené světlo svítí, nebo vůbec nebliká - kontaktujte servis. Systém je připraven k práci ccaa 30 sekund od zapnutí napájení 2.2. VS 00 HMI Advanced EVO excellence in simplicity V E T U S menu Jedinečné identifikační číslo regulátoru. Uživatel má možnost zjisti, který regulátor je aktuálně připojen. astavte kurzor na menu a stiskněte otočné tlačítko pro vstup do menu ávod k použití 7

10 Main menu Operating mode HMI Operating mode Outside temp. Supply temp. AHU menu Alarm menu PL/E/RU Password enter Service menu System menu Off Off 16.5 C 17.2 C Operating mode HMI používá se k nastvení režimu práce z HMI Operating mode zobrazuje současný status jednotky vyplývajicí z nastavení na HMI, alarmy, externí řídící signály atd. Outside temp. / Supply temp. Zde se zobrazjií naměřené teploty. Tento řádek může být skryt nebo rozšířen o jednotlivé naměřené teloty na čidlech. AHU menu hlavní cesta pro rutinní údržbu a nastavení jednotky. Alarm menu přístup k alarmovým hlášením, historii alarmů a jejich resetování PL/E/RU výběr jazyka Password enter Požívá se pro vstup do pokročilého menu nastavení a ke skrytým parametrům. Service menu používá se ke zprovoznění jednotky (chráněno heslem) System menu podává důležité informace o operačním systému, verzi aplikace a umožňuje konfiguraci komunikačních prvků, např. IP adresa (chráněno heslem) Poznámka! Všechna menu se dynamicky mění. Závisí na nastavení aplikace a úrovni zadání hesla!!! 2.3. VS 00 HMI Basic EVO Jestliže se systém nespustí, zkontrolujte pojistku F1 Správná funkce zařízení závisí na správném nastavení. Toto natavení aplikace by mělo být provedeno kvalifikovaným pracovníkem dle veškerých doporučni v kapitole ávod pro pokročilé 8 ávod k použití

11 2.4. ASTAVEÍ A PŘIPOJEÍ HMI ADVACED EVO K REGULÁTORU Přidržením tlačítka ECS vstoupíte do menu HMI Advanced. VS 00 HMI Advanced EVO HMI Settings nastavení pro funkci ovladače verze firmware - poze ke čtení HMI settings Backlight color volba barvy podsvícení - modrá/bílá Controller list Čas pro vypnutí podsvícení v sekundách Kontrast Jas Controller list Ú Local connection Ú [stiskněte tlačítko] HMI připojeno k regulátoru pomocí zásuvky T-HI (typ RJ45- umístěná v pravém dolním rohu opláštění). Controller list POL638_02988A Controller list Ú [select the controller] Ú [stiskněte tlačítko] HMI připojeno k vybranému regulátoru v síti přes PB (Proces Bus) připojení (terminál T8 ). POL638_02988C Poznámka! Detaily viz elektrická schémata VÝBĚR JAZYKA VS 00 HMI Advanced podporuje následující jazyky: E Anglický PL Polský RU Ruský Jako výchozí je použit anglický. Způsob výberu jazyka: Main menu Ò PL/E/RU Ò PL/E/RU Ò výběr: English / Polski / Русский 2.6. VLOŽEÍ HESLA Mnoho parametrů je z důvodu zachování dat chráněno heslem. Pro vstup do této části menu je nutné zadat heslo. Cesta: Main menu Ò Password enter Ò zadejte: 1357 Pro změnu a potvrzení výběru použitjte otočné tlačítko. Po vložení hesla dojde ke změně obrazovky Menu na HMI Advanced Sledujte symbol klíč v levém horním rohu LCD. Po určité době bez zadání tento symbol zmizí a systém se navrátí ke standardnímu přístupovému režimu Heslo lze zmenit pomocí programu Scope - Edit datapoints/system objects/hmi password/ member 0x0005: UserPassword ávod k použití 9

12 2.7. PŘÍMÝ VÝBĚR REŽIMU PRÁCE Jednotka může pracovat v jednom z následujících režimů. Auto Způsob práce jednotky závisí na naprogramování kalendáře HMI Basic EVO externích řídících signálech (binární vstupy) kritické teplotě, např. okamžité prohřátí prostoru při nízké teplotě Off Jednotka vypnuta ventilátory zastaveny klapky a ventily uzavřeny všechna čisla a senzory aktivní - ochrana jednotky před poškozením (požární alarm, protimrazová ochrana) StartUp Jednotka se spouští - probíhají přípravné procesy (předehřev, otevírání klapek ) Eco St1 Ekonomický režim práce se vzduchovým výkonem 1 ventilátor vybavený frekvenčním měničem spuštěn na nejnižší frekvenci VS bez frekvenčních měničů - ventilátory spuštěny regulátor používá algoritmus upravený pro zvláštní teplotu a mrtvou zónu pro snížení nákladů na topení a chlazení Comf St1 Komfortní režim pracujícím na nastevené vzduchové množství 1 ventilátory pracují podle popisu výše regulátor používá algoritmus upravený pro určenou teplotu a úzkou mrtvou zónu pro dodržení stabilní pohody prostředí Eco St2 / Comf St2 režim pracující se vzduchovým množstvím 2 ventilátor vybavený frekvenčním měničem spuštěn na vyšší frekvenci Poznámka! St2 pro jednotky VS kde je ventilátor napájen přímo ze sítě není dostupná VS 00 HMI Advanced EVO Způsob zadání: Main menu Ú Operating mode HMI Ú vybertet: Auto / Off / Eco St1 / Comf St1 / Eco St2 / Comf St2 Main menu Operating mode HMI Operating mode Outside temp. Supply temp. AHU menu Alarm menu PL/E/RU Password enter Service menu System menu VS 00 HMI Basic EVO Off Off 16.5 C 17.2 C - stiskněte tlačítko on/off. Je-li jednotka zapnuta přejde do automatického režimu z kalendáře nebo bude nucena k přechodu do následujícího režimu z HMI Basic pomocí tlačítka Mode (Comf nebo Eco) - stiskněte tlačítko k lokální změně otáček. Je dostupných 7 stupňů: 17% / 33% / 50% / 67% / 83% 100% / Auto Poznámka! Pro ukončení platnosi režimů zadaných z HMI Basic použijte tlačítko pro vypnutí jednotky a opětovně ji zapněte. Režim dle kalendáře bude obnoven automaticky. POZOR! V případě nastavení režimu do kalendáře je možné vypnutí jednotky z HMI Basic pouze pro danou periodu ve které bylo provedeno. S dalším časovým úsekem bude jednotka provozována v příslušném režimu dle kalendáře. Vypnutí jednotky s vyloučením provozu dle kalendáře je možné pomocí HMI Advanced nastavením režimu OFF, nebo doplněním vypínače kterým se blokuje start jednotky dle kalendáře (viz kapitola 4.2. SERVICE MEU -> UIVERSAL IO COFIGURATIO ). 10 ávod k použití

13 Fire práce jednotky byla zastavena signálem požárního detektoru. Všechna zařízení jsou vypnuta, ventilátory vypnuty nebo běží na přednastavenou frekvenci (viz kapitola AHU menu Ò Fans) OverRun Jednotka vypnuta, avšak ventilátory běží na úroveň St1 dokud nedojde k vychlazení ohřívače (viz kapitola AHU menu Ò Fans) ightclg oční chlazení režim pro úspory energie při předchlazení budovy v průběhu noci. Aktivní pouze pro jednotky s čidlem venkovní teploty. Standby ochranný režim pro teplotu min/max při stanovené odchylce od žádané hodnoty je jednotka zapnuta a provede příslušnou akci. Po dosažení teploty ve stanoveném intervalu se vypne. ightkick testovací režim. Spuštění ventilátorů pro výměnu vzduchu ve ventilačním systému. Poznámka! Funkce ight cooling a Standby jso vztaženy k prostorové teplotě. ení li čidlo v prosotoru, je použito čidlo odváděného vzduchu. V tomto případě musí být spuštěny ventilátory pro zjištění aktuální teploty. Jednotka může být ovládána z několika zařízení. Zařízení mají různou prioritu: 1. HMI Advanced EVO (nejvyšší priorita) a. Virtuální HMI přes WEB-Server stejná priorita jako skutečné HMI Advancedit.Při současném používání platí vždy poslední provedený příkaz. 2. Externí řídící vstupy 3. HMI Basic EVO 4. BMS přes připojení Modbus TCP/IP 5. Režim dle kalendáře Poznámka! Pro povolení ostatních ovladačů je na HMI Advanced nutno nastavit režim Auto 3. PRÁCE SYSTÉMU 3.1. AHU MEU Ú ORATIG MODE VS 00 HMI Advanced EVO Actual ukazuje aktuální režim práce zařízení vyplývající z požadavku HMI, alarmy, externí signály atd. Operating mode HMI - je použito pro nastavení hlavního režimu z HMI - kopie ze záložky Main menu Time switch program nastavení kalendáře. V regullátoru je obsažen reálný čas pro provoz dle nastaveného kalendáře. AHU menu Parameter overview Operating mode Temperature control Fans Inputs Outputs Loop controllers User Prog ávod k použití 11

14 From BMS indikuje mód práce vyžádaný BMS přes TCP/IP. Dostupné pouze pro WEB Control Poznámka! Řízení pomocí Modbus TCP/IP je dostupné pouze pro rozvaděče s regulátorem WEB External control zobrazuje režim práce dle požadavků odbržených na digitální vstupy dle naprogramování reakcí na vnější podněty (viz. ávod pro pokročilél) Standby temp. check - kontola teploty v režimu Standby ight cooling - noční chlazení Standby settings - nastavení standby slouží jako odkaz pro ight Kick, ight Cooling a Standby (viz ávod pro pokročilé) Power up delay vede k nastavení prodlevy mezi zapnutím napájení jednotky a jejím startem. Rozsah: s Tovární nastavení: 10 s Chráněno heslem Operating mode Actual Off Operating mode HMI Off Time switch program Off From BMS Auto External control Comf-St1 ight cooling Standby settings Power up delay AHU MEU Ú ORATIG MODE Ú TIME SWITCH PROGRAM Schedule zobrazuje aktuální m d dle kalendáře, odkaz k nastavení po dnech VS 00 HMI Advanced EVO Calendar exception indkuje aktuální režim z vyjímky, nabízí odkaz k nastavení 10-ti period nebo specifických dní kdy bude jednotka pracovat dle vyjímek nastavených na předchozí obrazovce. Calendar fix off indkuje aktuální režim z vyjímky, nabízí odkaz k nastavení 10-ti vyjímek je-li jednotka vypnuta bez ohledu na požadavek z kalendáře Lock HMI Basic nastavení priority spolupráve HMI Basic a kalendáře O HMI Basic může spustit jednotku a měnit režimy dle kalendáře YES HMI Basic nemůže řídit jednotku je-li aktuálně kalendář nastaven na OFF POZOR! Před změnou nastavení je nutné nejprve vypnout jednotku pomocí HMI Advanced menu: HMI operation mode: OFF. Time switch program Schedule Off Calendar exception Passive Calendar fix off Passive Lock HMI Basic O AHU MEU Ú ORATIG MODE Ú TIME SWITCH PROGRAM Ú SCHEDULE Present value zobrazuje aktuální režim dle kalendáře VS 00 HMI Advanced EVO Monday..Sunday - zobrazuje aktuální režim jednotlivé dny, nabízí odkaz k jejich nastavení 12 ávod k použití

15 Exception zobrazuje aktuální režim s ohledem na vyjímku. Má vyšší prioritu než nastavení dne. Copy schedule odkazuje na kopírování kalendáře z Pondělí na ostatní dny. astavení denního programu ne vyjímky Present value zobrazuje aktuální režim dle kalendáře Day schedule zobrazuje aktuální režim pro daný den Time 1..Time 6 definuje počátek časové zóny. Value 1..Value 6 definuje žádaný režim Výbě: Off / Eco St1 / Comf St1 / Eco St2 / Comf St2 Poznámka! Režimy jsou popsány v kapitole ote! Modes are described above in the section Direct selection of operating mode Time 1 by před prvním nastavením regulátoru měl vždy být nastaven na hodnotu 00:00 Schedule Present value Off Monday Off Copy schedule Monday to Tuesday Off Wednesday Off Thursday Off Friday Comf St1 Saturday Off Sunday Off Exception Off Monday Present value Off Day schedule Passive Time 1 00:00 Value 1 Eco St1 Time 2 08:00 Value 2 Comf St1 Time 3 18:00 Value 3 Eco St1 Time 4 *:* Value 4 Off Time 5 *:* Value 5 Off Time 6 *:* Value 6 Off AHU MEU Ú ORATIG MODE Ú TIME SWITCH PROGRAM Ú EXCEPTIO / FIX OFF VS 00 HMI Advanced EVO EXCEPTIO toto nastavení zprovozní vyjímky dle definovaných požadavků v záložce Schedule. FIX OFF definování časů, kdy je jednotka vypnuta. Present value zobrazuje aktuální režim z vyjímky. Choice-1..Choice-10 výběr typu vyjímky: Date jednotlivý den Rozsah od do WeekDay určitý den Passive vyjímka vypnuta Calendar exception Present value Active Choice-1 Rozsah -(Start)date Mo, 05.May.09 -End date Mo, 05.Sep.10 -Week day *,*,* Choice-2 Date -(Start)date Mo, 24.Aug.09 -End date *,*.*.* -Week day *,*,* (...) Choice-10 WeekDay -(Start)date *,*.*.* -End date *,*.*.* -Week day 3rd,We,Aug ávod k použití 13

16 3.2. REŽIM KALEDÁŘE V HMI BASIC EVO HMI Basic je použitelné pro základní nastavení časového VS 00 HMI Basic EVO programu - SCHEDULE. Pomocí HMI Basic může uživatel definovat maximálně 6 časových zón samostatně pro 7 dní v týdnu. astavení může být provedeno i pro skupinu vybraných dnů. Poznámka! Veškerá nastavení jsou uložena v SCHEDULE stejn jakoje ukládá HMI Advanced a jsou přístupná z obou zařízení. Poznámka! astavení vyjímky - EXCEPTIO a fixního vypnutí - FIX OFF nelze provést pomocí HMI Basic. nastavení programu pro vybrané dny: 1. Dlouze stiskněte tlačítko PROG 2. pro vybrání dne (1-7) použijte tlačítka +/- 3. potvrďte výběr tlačítkem OK Do ukončení výběru opakujte kroky 2 a Po dosažení dne 7 znovu stiskněte tlačítko +, všechny vybrané dny budou označeny blikajícím kurzorem a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru nyní se zobrazí časové zóny a mohou být editovány. 5. Pro vstup do zóny stiskněte OK První stisknutí: nastavení hodin(tlačítka +/-) Druhé stisknutí: nastavení minut Třetí stisknutí: nastavení režimu Čtvrté stisknutí: zobrazení programované zóny 6. Stiskněte tlačítko + pro přechod na další zónu a postupujte podle bodu 5. Poznámka! V první zóně musí být čas 00: Stiskněte tlačítko PROG pro návrat na obrazovku s výběrem dní - mohou být vybrány další dny a konfigurovány zóny. ení-li to potřeba stiskněte PROG a opustíte programování časových zón Režimy jsou vybírány číslem, ketré odpovídá režimu dostupnému z menu HMI Advanced: Pro jednotky VS10-15 bez FM: 0 Off 1 Eco Stage1 2 Comf Stage1 Pro jednotky VS a VS s FM: 0 Off 1 Eco Stage1 2 Comf Stage1 3 Eco Stage 2 4 Comf Stage AHU MEU Ú TEMRATURE COTROL Regulátor ACX36 EVO má dva hlavní režimy řízení teploty. Direct air supply control - je-li čidlo přiváděného vzduchu nastaveno jako čidlo hlavní; nejsou další volby pro teploty přiváděného vzduchu min/max. VS 00 HMI Advanced EVO 14 ávod k použití

17 Kaskádová regulace teploty přiváděného vzduchu - hlavni čidlo je umístěno odvodu nebo je požito v prostoru jsou aktivovány další dvě hodnoty teloty přiváděného vzduchu min/max Poznámka! Při uvedených režimech je zobrazení na display rozdílné. Controlled temp. teplota naměřená hlavním čidlem Temp. setpoints odkaz k zadání žádaných teplot Temp. setpoints Cascade odkaz k zadání a zobrazení žádaných hodnot při kaskádové regulaci Heat recovery zobrazuje aktuální míru zpětného zisku energie, slouží i jako odkaz k podrobnému zobrazení. Heater zobrazuje požadavek ohřevu, sloiží i jako odkaz k podrobnému zobrazení Cooler zorazuje požadavek na chlazení, slouží i jako odkaz k podrobnému zobrazení Pre-heater obrazuje požadavek na předřazený ohřívač, sloiží i jako odkaz k podrobnému zobrazení Actual season výběr aktuálního režimu práce pro univerzální výměník ohřev/chlazení. Winter výměník funguje jako ohřívač, Summer funguje jako chladič. Výběr HMI Winter/Summer Chráněno heslem Binární vstup Winter/Summer může být nakonfigurován pro výběr sezóny Poznámka! Potrubí musí být přepnuto ručně mezi kotlem a chillerem. Výběr sezóny musí být proveden s ohledem na medium v potrubí. Poznámka! Režim Summer má vyšší prioritu než režim Winter bez ohledu na vstupní signál nastavení (HMI nebo binární vstup nebo přes Modbus TCP/IP). Poznámka! Zobrazení uvedených zařízení závisí na jejich přítomnosti v jednotce. Jsou zobrazena pouze instalovaná zařízení. VS 00 HMI Advanced EVO Přímé řízení teploty přiváděného vzduchu Temperature control Controlled temp C 0 Temp. setpoints Heat recovery 0 % Water heater 0 % Cooler 0 % Pre-heater 0 % Kaskádová regulace teploty přiváděného vzduchu Temperature control Controlled temp C Temp. setpoints Cascade 20.0 C 18.0 C Heat recovery 0 % Water heater 0 % Cooler 0 % Pre-heater 0 % VS 00 HMI Basic EVO Stiskněte tlačítko plus / minus pro nastavení odchylky od žádané hodnoty vysledný požadavek bude odvozen od žádané hodnoty. Povolený rozsah je ±6 C AHU MEU Ú TEMRATURE COTROL Ú TEMRATURE SETPOITS Controlled temp. Room zobrazuje žádanou teplotu a aktuální hodnotu na hlavním čidle Cooling setpoint / Heating setpoint zobrazuje aktuální hodnoty pro ohřev/chlazení určené s ohledem na nastavený režim (Eco nebo Comf), žádané hodnoty a nečinné oblasti Comfort setpoint nastavení teploty pro režim Comf Rozsah: Tovární nastavení: 21 VS 00 HMI Advanced EVO ávod k použití 15

18 Comfort deadzone nastavení povolené nečinné oblasti v režimu Comf. Available if there s a heater and a cooler in the unit.;dosupné je-li jednotka vybavena ohřívačem i chladičem. Rozsah: Tovární nastavení: 2 Economy setpoint / Economy deadzone stejné jako pro režim Comf. Rozsah: 0..50; tovární nastavení: 21 Rozsah neččíné oblasti: 0..20; tovární nastavení: 6 Multi-fun AI setpoint nastavení odchylky od žádané hodnoty, nastavení vzhledem k hodnotě na univerzálním analogovém vstupu Pre-heater setp. nastavení žádané teploty pro předehřev Poznámka! Předehřívač pracuje jako stadardní ohřívač. Je použit pouze pro zajištění konstatní teploty v určitém místě, např. před zpětným ziskem energie. Cascade setpoint zobrazuje aktualní nastavení žádaných hodnot pro kaskádovou regulaci Supply temp. min. setp nastavení nejnižší povolené teploty přiváděného vzduchu Rozsah: Tovární nastavení: 15 Supply temp. max. setp nastavení nejvyšší povolené teploty přiváděného vzduchu Rozsah: Tovární nastavení: 25 Poznámka! 6ádané hodnoty kaskádové regulace jsou zobrazeny pouze v případě, že je jako hlavní čidlo zvoleno čidlo na odvodní straně nebo prostorové čidlo. Temperature setpoints Controlled temp. C Room 16.7 C Cooling setpoint 22.0 C Heating setpoint 20.0 C Cascade setpoint 20.0 C Cascade setpoint 18.0 C Multi-fun AI setpoint -3.0 C Comfort setpoint 21.0 C Comfort deadzone 2.0 C Economy setpoint 21.0 C Economy deadzone 6.0 C Pre-heater setp C Supply temp. min. setp 15.0 C Supply temp. max. setp 25.0 C VS 00 HMI Basic EVO Stiskněte tlačítko plus / minus pro nastavení odchylky od žádané hodnoty vysledný požadavek bude odvozen od žádané hodnoty nastavené v HMI Advanced AHU MEU Ú TEMRATURE COTROL Ú RECIRCULATIO Recirculation mode výběr režimu pro recirkulační klapku MECH Maximální zpětný zisk řízeno PID regulátorem. Recirkulace hraje roli předehřevu/ předchlazení za účelem maximálního zisku energie. Je možné nastavit minimální množství čerstvého vzduchu. Min. fresh air 20 % MECH.Multi Viz výše, avšak minimální množství čerstvého vzduchu je definováno pro jednotlivě pro jednotlivé režimy a otáčky ventilátoru. VS 00 HMI Advanced EVO 16 ávod k použití

19 1.st 2.st Eco 20.0% 20.0% Comf 20.0% 20.0% Manual ruční nastavení recirkulace Manual 20 % Manu.Multi manual recirculation settings with differentiating the operation mode and fan stages 1.st 2.st Eco 20.0% 20.0% Comf 20.0% 20.0% Univ.AI control from the universal analog input; the range of possible changes is limited by the setting of minimum fresh air Controller zobrazuje aktuální stav regulátoru recirkulace, specifikuje odkaz k detailnímu zorazení (chráněno heslem). Recirculation rate zobrazuje aktuální hodnotu polohy směšovací klapky, sloiuží i jako odkaz k podrobnému zorazení (chráněno heslem - viz ávod pro pokročilé) 0% zavřena, 100% otevřena Poznámka! apř. jednotka je vypnata - režim Off, tedy signá regulátoru je 0%, ale aktuální poloha směšovací klapky je 100% pro zajištění uzavření klapky na nasávání a výfuku. Min. fresh air nastavení minimálního otevření klapky na nasávání/vyfuku pro zajištění žádaného minimálního množství čerstvého vzduhu ve větranýc prostorech. Rozsah: % Tovární nastavení: 20% Chráněno heslem Manual mode nastavení pevných hodnot pro režimy Hand a Hand.Multi Rozsah: % Tovární nastavení: 20% Chráněno heslem Startup time časová prodleva pro synchronizaci sekvence recirkulace a ohřevu. Viz Enable temperature níže Rozsah: s Tovární nastavení: 60 s Chráněno heslem Enable temperature nastavení pro spouštění jednotky. Je-li venkovní teplota pod nastavenou hodnotou, je směšovací klapka během startu jednotky otevřena na 100%. Tento proces probíhá po čas svecifikovaný v Startup time Rozsah: Tovární nastavení: 15 Chráněno heslem Recirculation Recirculation mode MECH Controller 0 % Recirculation rate 100 % Min. fresh air 20 % 1.st 2.st Eco 20.0% 20.0% Comf 20.0% 20.0% Manual mode 20 % 1.st 2.st Eco 20.0% 20.0% Comf 20.0% 20.0% Startup time 60 S Enable temperature 15.0 C ávod k použití 17

20 AHU MEU Ú TEMRATURE COTROL Ú HEAT RECOVERY Controller zobrazuje aktuální signár pro zpětný zisk energie, slouží i jako odkaz k podrobnému zobrazení (chráněno heslem viz ávod pro pokročilé Recovery rate zobrazuje aktuální hodnotu zpětného zisku energie s current recovery capacity, gives a link to output detail screen (chráněno heslem link see Advanced Manual) 0% bez rekuperace, 100% plná rekuperace Poznámka! Signál regulátoru může být odlišný od aktuální hodnoty vzhledem k ochranným funkcím které mohou signál ovlivnit. Glycol pump zobrazuje aktuální stav čerpadla glykolového okruhu, slouží i jako odkaz k podrobnému zobrazení (viz ávod pro pokročilé) Frost protection zobrazuje stav protimrazové ochrany, je využito pro ochranu rekuperátoru jako ochrana proti namrzání, slouží jako odkaz k podrobnému zobrazení viz Manuál pro pokročilé část AHU menu Ò Loop controllers Protimrazová ochrana / nastavení Rozsah: Tovární nastavení: 3.0 Chráněno heslem Startup time časová prodleva pro synhronizaci funkce zpětného zisku. Viz Enable temperature níže Rozsah: sec Tovární nastavení: 60 sec Chráněno heslem Enable temperature nastavení pro start jednotky. Je-li venkovní teplota nižší než limit, je během startu vynucena rekuperace 100%. Tento proces probíhá po čas svecifikovaný v Startup time Rozsah: Tovární nastavení: 15 Chráněno heslem Freq. converter RRG odkaz na detaily a nastavení frekvenčního měniče Freq. low limit nejnižší povolená frekvence Rozsah: Hz Tovární nastavení: 15Hz Chráněno heslem Freq. high limit nejvyšší povolená frekvence Rozsah: Hz Tovární nastavení: 55Hz Chráněno heslem Drive current aktuální proud Drive status režim práce Comm status stav linky Modbus VS 00 HMI Advanced EVO Volba 1: Glykolové výměníky Heat recovery Controller 0 % Recovery rate 0 % Glycol pump On Frost protection 0 % Startup time 60 s 0 Enable temperature 15.0 C 0 Volba 2: Deskový výměník Heat recovery Controller 0 % Recovery rate 0 % Frost protection 0 % Startup time 60 s 0 Enable temperature 15.0 C 0 Volba 3: Rotační výměník Heat recovery Controller 0 % Recovery rate 0 % Frost protection 0 % Startup time 60 s 0 Enable temperature 15.0 C 0 Freq converter RRG Freq converter RRG Freq. low limit 15.0 Hz Freq. high limit 55.0 Hz Motor current 0.0 A Drive status OK Comm status Fault 18 ávod k použití

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace

Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace DTR-RHE-ver.4 (05.2009) Rozvaděč je vyroben shodně s Evropskou Normou: IEC/EN 60439-1 + AC Nízkonapěťové rozvaděče a rozvaděče www.vtsgroup.com

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Technicko-provozní dokumentace

Technicko-provozní dokumentace Kompaktní řídící jednotky přívodních ventilačních jednotek NVS... CG OPTIMA SUP Kompaktní řídící jednotky odvodních ventilačních jednotek NVS... CG 0-2 Technicko-provozní dokumentace DTR - CG OPTIMA -

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

1. Diagnostika kotle prostřednictvím řídící jednotky

1. Diagnostika kotle prostřednictvím řídící jednotky Diagnostika kotlů KP Pro diagnostiku poruchových a přechodných stavů, které se na kotlích KP mohou vyskytnout jsou k dispozici následující technické prostředky: diagnostika kotle diagnostika kotle diagnostika

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz Napájecí zdroj JSD Dohledový IP modul Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1 ÚVOD... 1 2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K DÁLKOVÉMU DOHLEDU... 1 2.1 WEBOVÉ

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Vyhledávání závady u S-MMS česky Strana 1 Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Upozornění na výskyt chyby V případě detekce nějaké chyby se na displeji zobrazí odpovídající chybový kód a číslo příslušné

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC 1. Popis zařízení UPS monitor je zařízení pro sledování stavu UPS - záložních zdrojů s protokolem SMART a jejich ovládání.

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome Listopad 2009 Aplikační příručka evohome evohome 1 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Bezdrátová komunikace...3 2 Příklady použití...6 2.1 Jednoduchý termostat s regulací kotle...6 2.2 Dvouzónový systém se zónovými

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Uživatelská příručka Provoz a údržba Sanyo CO2 Eco SHP-TH90GDN-SW

Uživatelská příručka Provoz a údržba Sanyo CO2 Eco SHP-TH90GDN-SW Uživatelská příručka Provoz a údržba Sanyo CO2 Eco SHP-TH90GDN-SW Obsah 01. Úvod 3 Blahopřejeme! Než začnete zařízení používat Všeobecné bezpečnostní pokyny 02. Hlavní funkce 4 03. Součásti a ovládací

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

KOMPAKT Recu 3000-7000 Vzduchotechnické jednotky s ovládacím systémem C3 Elektroinstalační a provozní manuál

KOMPAKT Recu 3000-7000 Vzduchotechnické jednotky s ovládacím systémem C3 Elektroinstalační a provozní manuál KOMPAKT Recu 3000-7000 Vzduchotechnické jednotky s ovládacím systémem C3 Elektroinstalační a provozní manuál CZ Obsah 1. INSTALAČNÍ MANUÁL...3 1.1. Propojení jednotlivých sekcí VZT jednotky...3 1.2. Připojení

Více

Popis driveru pro připojení ústředny EZS INTEGRA 128 k systému Control4

Popis driveru pro připojení ústředny EZS INTEGRA 128 k systému Control4 Popis driveru pro připojení ústředny EZS INTEGRA 128 k systému Control4 Obsah 1. Úvod... 2 2. Možnosti driveru... 2 Verze FW ústředny... 2 3. Instalace... 2 3.1. Instalace jednotlivých zařízení... 2 3.2.

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více