Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek. Technicko-provozní dokumentace. DTR- CG ACX36 EVO -ver.1.4 ( ) Kompatibilita software v112

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek. Technicko-provozní dokumentace. DTR- CG ACX36 EVO -ver.1.4 (02.2011) Kompatibilita software v112"

Transkript

1 Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek Technicko-provozní dokumentace DTR- CG ACX36 EVO -ver.1.4 ( ) Kompatibilita software v112

2 Rozvaděč byl vyroben ve shodě s Evropskou ormou IEC/E AC ízkonapěťové rozvodny a rozvaděče.

3 Table of Content I. ÁVOD K POUŽITÍ POPIS REGULACE Úvod Hlavní vypínač Komunikační port Signalizace statusu regulátoru Ovládací panel VS 00 HMI Advanced EVO Zjednodušený panel - VS 00 HMI Basic Saphir Scope - diagnostický software Volitelná funkce WEB-SERVER dostupná pro rozvaděče EVO-WEB control gears ZPROVOZĚÍ SYSTÉMU Zapnutí přívodu napájení VS 00 HMI Advanced EVO VS 00 HMI Basic EVO astavení a připojení HMI Advanced EVO k regulátoru Výběr jazyka Vložení hesla Přímý výběr režimu práce PRÁCE SYSTÉMU AHU menu Ò operating mode AHU menu Ò operating mode Ò time switch program AHU menu Ò operating mode Ò time switch program Ò schedule AHU menu Ò operating mode Ò time switch program Ò exception / fix off Režim kalendáře v HMI Basic EVO AHU menu Ò temperature control AHU menu Ò temperature control Ò temperature setpoints AHU menu Ò temperature control Ò recirculation AHU menu Ò temperature control Ò heat recovery AHU menu Ò temperature control Ò heater AHU menu Ò temperature control Ò cooler AHU menu Ò temperature control Ò pre-heater AHU menu Ò fans AHU menu Ò inputs AHU menu Ò outputs AHU menu Ò parameter overview AHU menu Ò loop controllers AHU menu Ò user program Alarm menu - přístupné přes odkaz v hlavním menu...24 Alarm menus vstup přes tlačítko % Alarmová hlášení na HMI Basic EVO ávod k použití 1

4 II. ÁVOD PRO POKROČILÉ SERVICE MEU Service menu Ò unit configuration FRQ converters configuration Service menu Ò universal io configuration AHU menu Ò universal controller AHU menu Ò loop controllers AHU menu Ò fans Ò supply fan / exhaust fan Ò setpoints/settings AHU menu Ò operating mode Ò external control AHU menu Ò operating mode Ò standby temp. check AHU menu Ò operating mode Ò night cooling AHU menu Ò operating mode Ò standby settings AHU menu Ò temperature control Ò...Ò preheating AHU menu Ò temperature control Ò...Ò cooling dx Generic screens SYSTEM MEU ALGORITMUS REGULACE TECHICKÁ DATA KABELÁŽ Příloha 1 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO Příloha 2 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO-WEB Příloha 3 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP Příloha 4 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH Příloha 5 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH Příloha 6 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH Příloha 7 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) (VS 10 unit)...71 Příloha 8 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) (VS 15 unit) Příloha 9 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) (VS sup unit) Příloha 10 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) (VS sup-exh unit)...74 Příloha 11 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB)...75 Příloha 12 Schema silového zapojení VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH (použito také pro )...76 Příloha 13 Schema silového zapojení pro VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH (použito také pro VS ) Příloha 14: Schéma silového zapojení pro VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH Příloha A: Schema silového zapojení v závislosti na typu frekvenčního měniče Příloha 15 - schema řídících obvodů Příloha 16 - integrace MODBUS přes MODBUS TCP/IP ávod k použití

5 I. ÁVOD K POUŽITÍ 1. POPIS REGULACE 1.1. ÚVOD Použití: Ochrana a řízení přívodních a odvodních jednotek vybavených: dvěma ventilátory (až 8 celkově) a dvěmi klapkami chladič, ořívač, zpětný zisk energie volitelně předehřívač tři filtrační sekce ROZSAH POUŽITÍ: VS CG ACX36 EVO Systémy vybavené jednofázovými motory do 1,75 kw VS CG ACX36 EVO VS CG ACX36 EVO VS CG ACX36 EVO Systémy vybavené frekvenčními měniči a motory do 11 kw 1.2. HLAVÍ VYPÍAČ Funkce: vypínání rozvaděče On/Off 1.3. KOMUIKAČÍ PORT Zásuvka RJ 485 je umístěna z přední strany opláštění Funkce: Připojení panelu VS 00 HMI Advanced EVO ávod k použití 3

6 1.4. SIGALIZACE STATUSU REGULÁTORU V pravém dolním rohu je LED indikátor označený BSP pro zobrazení režimu regulátoru: 1. LED nesvítí - nepřipojeno k napájení 2. LED svítí zeleně - správná funkce, řízení funkcí jednotky 3. LED svítí žlutě - program zastaven (viz aplikace Scope) 4. Yellow blinking no program (or program erased ) 5. Červené světlo - správce v chybovém stavu! 1. Všechny rozvaděče řady VS CG ACX 36 EVOmusí být napájeny z nadřazeného rozvaděče přes příslušný jistič 2. Montáž, prokabelování a zprovoznění rozvaděče může být prováděno pouze kvalifikovanou osobou Bez dodatečných úprav je rozvaděč určen pro použití uvnitř budovy. Úpravy pro umístění vně budovy jsou závislé na klimatických podmínkách (požití dodatečného vyhřívání rozvaděče). Pro dodatečné vyhřívání je určena svorka :4, (230V, 6A) 1.5. ADVACED COTROL PAEL VS 00 HMI ADVACED EVO LCD Display Zobrazuje dostupné parametry, nastavení a aktuální hodnoty Symbol klíč - v levém horním rohu - signalizuje servisní přístup chráněný heslem Horní řádek - název stránky Poznámka! umbers in the upper right corner, e.g. 5/12 indicate, that the cursor position is line o.5 of 12 lines available. Jestliže délka textu přesahuje limit displeje, text se začne posouvat po ozbačení kurzorem. Otočný knoflík IHlavní navigační a operační prvek. Pro vyhledání otáčejte, pro potvrzení výběru stiskněte. Poznámka: Je-li parametr podsvícen kurzorem - může být editován. ení-li podsvíce - určen pouze ke čtení. Symbol upozrorňuje na dostupný odkaz k další obrazovce. Stiskněte tlačítko enter. Tlačítko a dioda IFO ávrat na hlavní stránku % Tlačítko Alarm Přesunití na list alarmů Po zaznamenání poruchy tlačítko bliká červeně Tlačítko ESC ávrat na předchozí stránku, opuštění režimu změny parametru Magnetická podložka Slouží pro snadné upevnění HMI na kovové povrchy (např. opláštění jednotky) 4 ávod k použití

7 Funkce: Ovládání, nastavení a servisování jednotky Výběr aplikace přístup k parametrům jednotky a periferií nastavení časových zón Zobrazení a vymazání poruchových stavů Indikace aktuálního stavu aplkace - IFO led esvítí Off / Fan overrun / Fire mode Svítí zeleně Comfort / Economy mode Bliká zeleně Startup / ight cooling / Standby mode Svítí oranžově Alarm / Emergency stop / Configuration mode Parametry zobrazené na LCD displeji závisí na vybavení jednotky a typu aplikace. U jednotky vybavené pouze ohřívačem budou zobrazené pouze parametry ohřevu.! HMI Advanced EVO nelze použít jako prostorové čidlo teploty Volitelentý prvek Jedno HMI Advanced může při zapojení přes zásuvku (Process Bus) místo standardní T- HI obsluhovat více připojených zařízení. Použití HMI Basic není možné, neboť na jeho lice pracuje HMI Advanced 1.6. ZJEDODUŠEÝ PAEL - VS 00 HMI BASIC 1. LCD Display Zobrazuje aktuální prostorovou teplotu nebo teplotu na hlavním čidle, čas, otáčky ventilátoru, režim práce datum, čas a den v týdnu. 2. tlačítko O/OFF Přepínání mezi režimy On/Off (vynucení vypnutí nebo povolená výněru režimu) 3. Tlačítko potvrzení Dočasné aktivování režimu Comfort, automaticky se vypne po jedné hodině. 4. Tlačítko PROG Tlačítko pro naprogramování kalendáře 5. Tlačítko pro nastavení žádané hodnoty 6. Ë Tlačítko pro nastavení žádané hodnoty 7. Tlačítko OK potvrzení volby 8. Tlačítko Fan tlačítko pro nastavení otáček ventilátoru 9. Tlačítko Mode: tlačítko pro režim práce ávod k použití 5

8 Zobrazení aktuální prostorové teploty nebo nastavené odchylky od žádané hodnoty ote! Setting is limited to ±6 Ikony pro aktivní směšování/ohřev/chlazení Ikony pro režim práce: comfort/economy Zobrazení času Zobrazení nastavení otášek ventilátoru nebo zobrazení automatického režimu Zobrazení dne Ikona pro aktivní zpětný zisk Ikona pro aktivovaný režim presence Ikona pro znak alarmu Ikona po režim Off Funkce: Měření a zobrazeníprostorové teploty Změna a zobrazení odchylky od žádané hodnoty změna a zobrazení pracovního bodu ventilátoru ovládání provozu jednotky Informace o alarmu Volitelný prvek Připojení k regulátoru pomocí zásuvky PB (Process Bus) 1.7. SAPHIR SCO - DIAGOSTICKÝ SOFTWARE Proměnná okna programu Přístup ke všem objektům programu. Možnost zobrazení čsového průběhu jakékoliv proměnné Kalnedář SaphirScope je 32 bitová aplikace vyžadující alespoň 6 ávod k použití

9 SaphirScope je 32 bitová aplikace vyžadující alespoň Microsoft Windows 2000, Service Pack 3 Pracuje přes USB konektor nebo přes Ether link (jako ACX) VOLITELÁ FUKCE WEB-SERVER DOSTUPÁ PRO ROZVADĚČE EVO-WEB COTROL GEARS Pracuje jako přesná kopie HMI Advanced EVO v aplikaci Internet Explorer MODBUS TCP/IP DOSTUPÉ PRO EVO-WEB COTROL GEARS Umožňuje pokročilý přístup k parametrům read / write jako jsou teploty, žádané hodnoty, nastavení, provozní režimy atd. Celkově je zpřístupněno přes 200 parametrů 2. ZPROVOZĚÍ SYSTÉMU Funkce jednotky je blokována požárním čidlem, tepelnou ochranou motorů, aktivací! protimrazové ochrany a alarmu elektického ohřívače. Každá z těchto poruch pořaduje odstranění příčiny a po té vyresetování (viz ávod pro pokročilé ) 2.1. ZAPUTÍ PŘÍVODU APÁJEÍ Zapněte hlavní vypínač rozvaděče (Q1M). Správná funk ce regulátoru je signalizována zeleným světlem LED diody BSP v pravém dolním rohu. 4ervené světlo svítí, nebo vůbec nebliká - kontaktujte servis. Systém je připraven k práci ccaa 30 sekund od zapnutí napájení 2.2. VS 00 HMI Advanced EVO excellence in simplicity V E T U S menu Jedinečné identifikační číslo regulátoru. Uživatel má možnost zjisti, který regulátor je aktuálně připojen. astavte kurzor na menu a stiskněte otočné tlačítko pro vstup do menu ávod k použití 7

10 Main menu Operating mode HMI Operating mode Outside temp. Supply temp. AHU menu Alarm menu PL/E/RU Password enter Service menu System menu Off Off 16.5 C 17.2 C Operating mode HMI používá se k nastvení režimu práce z HMI Operating mode zobrazuje současný status jednotky vyplývajicí z nastavení na HMI, alarmy, externí řídící signály atd. Outside temp. / Supply temp. Zde se zobrazjií naměřené teploty. Tento řádek může být skryt nebo rozšířen o jednotlivé naměřené teloty na čidlech. AHU menu hlavní cesta pro rutinní údržbu a nastavení jednotky. Alarm menu přístup k alarmovým hlášením, historii alarmů a jejich resetování PL/E/RU výběr jazyka Password enter Požívá se pro vstup do pokročilého menu nastavení a ke skrytým parametrům. Service menu používá se ke zprovoznění jednotky (chráněno heslem) System menu podává důležité informace o operačním systému, verzi aplikace a umožňuje konfiguraci komunikačních prvků, např. IP adresa (chráněno heslem) Poznámka! Všechna menu se dynamicky mění. Závisí na nastavení aplikace a úrovni zadání hesla!!! 2.3. VS 00 HMI Basic EVO Jestliže se systém nespustí, zkontrolujte pojistku F1 Správná funkce zařízení závisí na správném nastavení. Toto natavení aplikace by mělo být provedeno kvalifikovaným pracovníkem dle veškerých doporučni v kapitole ávod pro pokročilé 8 ávod k použití

11 2.4. ASTAVEÍ A PŘIPOJEÍ HMI ADVACED EVO K REGULÁTORU Přidržením tlačítka ECS vstoupíte do menu HMI Advanced. VS 00 HMI Advanced EVO HMI Settings nastavení pro funkci ovladače verze firmware - poze ke čtení HMI settings Backlight color volba barvy podsvícení - modrá/bílá Controller list Čas pro vypnutí podsvícení v sekundách Kontrast Jas Controller list Ú Local connection Ú [stiskněte tlačítko] HMI připojeno k regulátoru pomocí zásuvky T-HI (typ RJ45- umístěná v pravém dolním rohu opláštění). Controller list POL638_02988A Controller list Ú [select the controller] Ú [stiskněte tlačítko] HMI připojeno k vybranému regulátoru v síti přes PB (Proces Bus) připojení (terminál T8 ). POL638_02988C Poznámka! Detaily viz elektrická schémata VÝBĚR JAZYKA VS 00 HMI Advanced podporuje následující jazyky: E Anglický PL Polský RU Ruský Jako výchozí je použit anglický. Způsob výberu jazyka: Main menu Ò PL/E/RU Ò PL/E/RU Ò výběr: English / Polski / Русский 2.6. VLOŽEÍ HESLA Mnoho parametrů je z důvodu zachování dat chráněno heslem. Pro vstup do této části menu je nutné zadat heslo. Cesta: Main menu Ò Password enter Ò zadejte: 1357 Pro změnu a potvrzení výběru použitjte otočné tlačítko. Po vložení hesla dojde ke změně obrazovky Menu na HMI Advanced Sledujte symbol klíč v levém horním rohu LCD. Po určité době bez zadání tento symbol zmizí a systém se navrátí ke standardnímu přístupovému režimu Heslo lze zmenit pomocí programu Scope - Edit datapoints/system objects/hmi password/ member 0x0005: UserPassword ávod k použití 9

12 2.7. PŘÍMÝ VÝBĚR REŽIMU PRÁCE Jednotka může pracovat v jednom z následujících režimů. Auto Způsob práce jednotky závisí na naprogramování kalendáře HMI Basic EVO externích řídících signálech (binární vstupy) kritické teplotě, např. okamžité prohřátí prostoru při nízké teplotě Off Jednotka vypnuta ventilátory zastaveny klapky a ventily uzavřeny všechna čisla a senzory aktivní - ochrana jednotky před poškozením (požární alarm, protimrazová ochrana) StartUp Jednotka se spouští - probíhají přípravné procesy (předehřev, otevírání klapek ) Eco St1 Ekonomický režim práce se vzduchovým výkonem 1 ventilátor vybavený frekvenčním měničem spuštěn na nejnižší frekvenci VS bez frekvenčních měničů - ventilátory spuštěny regulátor používá algoritmus upravený pro zvláštní teplotu a mrtvou zónu pro snížení nákladů na topení a chlazení Comf St1 Komfortní režim pracujícím na nastevené vzduchové množství 1 ventilátory pracují podle popisu výše regulátor používá algoritmus upravený pro určenou teplotu a úzkou mrtvou zónu pro dodržení stabilní pohody prostředí Eco St2 / Comf St2 režim pracující se vzduchovým množstvím 2 ventilátor vybavený frekvenčním měničem spuštěn na vyšší frekvenci Poznámka! St2 pro jednotky VS kde je ventilátor napájen přímo ze sítě není dostupná VS 00 HMI Advanced EVO Způsob zadání: Main menu Ú Operating mode HMI Ú vybertet: Auto / Off / Eco St1 / Comf St1 / Eco St2 / Comf St2 Main menu Operating mode HMI Operating mode Outside temp. Supply temp. AHU menu Alarm menu PL/E/RU Password enter Service menu System menu VS 00 HMI Basic EVO Off Off 16.5 C 17.2 C - stiskněte tlačítko on/off. Je-li jednotka zapnuta přejde do automatického režimu z kalendáře nebo bude nucena k přechodu do následujícího režimu z HMI Basic pomocí tlačítka Mode (Comf nebo Eco) - stiskněte tlačítko k lokální změně otáček. Je dostupných 7 stupňů: 17% / 33% / 50% / 67% / 83% 100% / Auto Poznámka! Pro ukončení platnosi režimů zadaných z HMI Basic použijte tlačítko pro vypnutí jednotky a opětovně ji zapněte. Režim dle kalendáře bude obnoven automaticky. POZOR! V případě nastavení režimu do kalendáře je možné vypnutí jednotky z HMI Basic pouze pro danou periodu ve které bylo provedeno. S dalším časovým úsekem bude jednotka provozována v příslušném režimu dle kalendáře. Vypnutí jednotky s vyloučením provozu dle kalendáře je možné pomocí HMI Advanced nastavením režimu OFF, nebo doplněním vypínače kterým se blokuje start jednotky dle kalendáře (viz kapitola 4.2. SERVICE MEU -> UIVERSAL IO COFIGURATIO ). 10 ávod k použití

13 Fire práce jednotky byla zastavena signálem požárního detektoru. Všechna zařízení jsou vypnuta, ventilátory vypnuty nebo běží na přednastavenou frekvenci (viz kapitola AHU menu Ò Fans) OverRun Jednotka vypnuta, avšak ventilátory běží na úroveň St1 dokud nedojde k vychlazení ohřívače (viz kapitola AHU menu Ò Fans) ightclg oční chlazení režim pro úspory energie při předchlazení budovy v průběhu noci. Aktivní pouze pro jednotky s čidlem venkovní teploty. Standby ochranný režim pro teplotu min/max při stanovené odchylce od žádané hodnoty je jednotka zapnuta a provede příslušnou akci. Po dosažení teploty ve stanoveném intervalu se vypne. ightkick testovací režim. Spuštění ventilátorů pro výměnu vzduchu ve ventilačním systému. Poznámka! Funkce ight cooling a Standby jso vztaženy k prostorové teplotě. ení li čidlo v prosotoru, je použito čidlo odváděného vzduchu. V tomto případě musí být spuštěny ventilátory pro zjištění aktuální teploty. Jednotka může být ovládána z několika zařízení. Zařízení mají různou prioritu: 1. HMI Advanced EVO (nejvyšší priorita) a. Virtuální HMI přes WEB-Server stejná priorita jako skutečné HMI Advancedit.Při současném používání platí vždy poslední provedený příkaz. 2. Externí řídící vstupy 3. HMI Basic EVO 4. BMS přes připojení Modbus TCP/IP 5. Režim dle kalendáře Poznámka! Pro povolení ostatních ovladačů je na HMI Advanced nutno nastavit režim Auto 3. PRÁCE SYSTÉMU 3.1. AHU MEU Ú ORATIG MODE VS 00 HMI Advanced EVO Actual ukazuje aktuální režim práce zařízení vyplývající z požadavku HMI, alarmy, externí signály atd. Operating mode HMI - je použito pro nastavení hlavního režimu z HMI - kopie ze záložky Main menu Time switch program nastavení kalendáře. V regullátoru je obsažen reálný čas pro provoz dle nastaveného kalendáře. AHU menu Parameter overview Operating mode Temperature control Fans Inputs Outputs Loop controllers User Prog ávod k použití 11

14 From BMS indikuje mód práce vyžádaný BMS přes TCP/IP. Dostupné pouze pro WEB Control Poznámka! Řízení pomocí Modbus TCP/IP je dostupné pouze pro rozvaděče s regulátorem WEB External control zobrazuje režim práce dle požadavků odbržených na digitální vstupy dle naprogramování reakcí na vnější podněty (viz. ávod pro pokročilél) Standby temp. check - kontola teploty v režimu Standby ight cooling - noční chlazení Standby settings - nastavení standby slouží jako odkaz pro ight Kick, ight Cooling a Standby (viz ávod pro pokročilé) Power up delay vede k nastavení prodlevy mezi zapnutím napájení jednotky a jejím startem. Rozsah: s Tovární nastavení: 10 s Chráněno heslem Operating mode Actual Off Operating mode HMI Off Time switch program Off From BMS Auto External control Comf-St1 ight cooling Standby settings Power up delay AHU MEU Ú ORATIG MODE Ú TIME SWITCH PROGRAM Schedule zobrazuje aktuální m d dle kalendáře, odkaz k nastavení po dnech VS 00 HMI Advanced EVO Calendar exception indkuje aktuální režim z vyjímky, nabízí odkaz k nastavení 10-ti period nebo specifických dní kdy bude jednotka pracovat dle vyjímek nastavených na předchozí obrazovce. Calendar fix off indkuje aktuální režim z vyjímky, nabízí odkaz k nastavení 10-ti vyjímek je-li jednotka vypnuta bez ohledu na požadavek z kalendáře Lock HMI Basic nastavení priority spolupráve HMI Basic a kalendáře O HMI Basic může spustit jednotku a měnit režimy dle kalendáře YES HMI Basic nemůže řídit jednotku je-li aktuálně kalendář nastaven na OFF POZOR! Před změnou nastavení je nutné nejprve vypnout jednotku pomocí HMI Advanced menu: HMI operation mode: OFF. Time switch program Schedule Off Calendar exception Passive Calendar fix off Passive Lock HMI Basic O AHU MEU Ú ORATIG MODE Ú TIME SWITCH PROGRAM Ú SCHEDULE Present value zobrazuje aktuální režim dle kalendáře VS 00 HMI Advanced EVO Monday..Sunday - zobrazuje aktuální režim jednotlivé dny, nabízí odkaz k jejich nastavení 12 ávod k použití

15 Exception zobrazuje aktuální režim s ohledem na vyjímku. Má vyšší prioritu než nastavení dne. Copy schedule odkazuje na kopírování kalendáře z Pondělí na ostatní dny. astavení denního programu ne vyjímky Present value zobrazuje aktuální režim dle kalendáře Day schedule zobrazuje aktuální režim pro daný den Time 1..Time 6 definuje počátek časové zóny. Value 1..Value 6 definuje žádaný režim Výbě: Off / Eco St1 / Comf St1 / Eco St2 / Comf St2 Poznámka! Režimy jsou popsány v kapitole ote! Modes are described above in the section Direct selection of operating mode Time 1 by před prvním nastavením regulátoru měl vždy být nastaven na hodnotu 00:00 Schedule Present value Off Monday Off Copy schedule Monday to Tuesday Off Wednesday Off Thursday Off Friday Comf St1 Saturday Off Sunday Off Exception Off Monday Present value Off Day schedule Passive Time 1 00:00 Value 1 Eco St1 Time 2 08:00 Value 2 Comf St1 Time 3 18:00 Value 3 Eco St1 Time 4 *:* Value 4 Off Time 5 *:* Value 5 Off Time 6 *:* Value 6 Off AHU MEU Ú ORATIG MODE Ú TIME SWITCH PROGRAM Ú EXCEPTIO / FIX OFF VS 00 HMI Advanced EVO EXCEPTIO toto nastavení zprovozní vyjímky dle definovaných požadavků v záložce Schedule. FIX OFF definování časů, kdy je jednotka vypnuta. Present value zobrazuje aktuální režim z vyjímky. Choice-1..Choice-10 výběr typu vyjímky: Date jednotlivý den Rozsah od do WeekDay určitý den Passive vyjímka vypnuta Calendar exception Present value Active Choice-1 Rozsah -(Start)date Mo, 05.May.09 -End date Mo, 05.Sep.10 -Week day *,*,* Choice-2 Date -(Start)date Mo, 24.Aug.09 -End date *,*.*.* -Week day *,*,* (...) Choice-10 WeekDay -(Start)date *,*.*.* -End date *,*.*.* -Week day 3rd,We,Aug ávod k použití 13

16 3.2. REŽIM KALEDÁŘE V HMI BASIC EVO HMI Basic je použitelné pro základní nastavení časového VS 00 HMI Basic EVO programu - SCHEDULE. Pomocí HMI Basic může uživatel definovat maximálně 6 časových zón samostatně pro 7 dní v týdnu. astavení může být provedeno i pro skupinu vybraných dnů. Poznámka! Veškerá nastavení jsou uložena v SCHEDULE stejn jakoje ukládá HMI Advanced a jsou přístupná z obou zařízení. Poznámka! astavení vyjímky - EXCEPTIO a fixního vypnutí - FIX OFF nelze provést pomocí HMI Basic. nastavení programu pro vybrané dny: 1. Dlouze stiskněte tlačítko PROG 2. pro vybrání dne (1-7) použijte tlačítka +/- 3. potvrďte výběr tlačítkem OK Do ukončení výběru opakujte kroky 2 a Po dosažení dne 7 znovu stiskněte tlačítko +, všechny vybrané dny budou označeny blikajícím kurzorem a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru nyní se zobrazí časové zóny a mohou být editovány. 5. Pro vstup do zóny stiskněte OK První stisknutí: nastavení hodin(tlačítka +/-) Druhé stisknutí: nastavení minut Třetí stisknutí: nastavení režimu Čtvrté stisknutí: zobrazení programované zóny 6. Stiskněte tlačítko + pro přechod na další zónu a postupujte podle bodu 5. Poznámka! V první zóně musí být čas 00: Stiskněte tlačítko PROG pro návrat na obrazovku s výběrem dní - mohou být vybrány další dny a konfigurovány zóny. ení-li to potřeba stiskněte PROG a opustíte programování časových zón Režimy jsou vybírány číslem, ketré odpovídá režimu dostupnému z menu HMI Advanced: Pro jednotky VS10-15 bez FM: 0 Off 1 Eco Stage1 2 Comf Stage1 Pro jednotky VS a VS s FM: 0 Off 1 Eco Stage1 2 Comf Stage1 3 Eco Stage 2 4 Comf Stage AHU MEU Ú TEMRATURE COTROL Regulátor ACX36 EVO má dva hlavní režimy řízení teploty. Direct air supply control - je-li čidlo přiváděného vzduchu nastaveno jako čidlo hlavní; nejsou další volby pro teploty přiváděného vzduchu min/max. VS 00 HMI Advanced EVO 14 ávod k použití

17 Kaskádová regulace teploty přiváděného vzduchu - hlavni čidlo je umístěno odvodu nebo je požito v prostoru jsou aktivovány další dvě hodnoty teloty přiváděného vzduchu min/max Poznámka! Při uvedených režimech je zobrazení na display rozdílné. Controlled temp. teplota naměřená hlavním čidlem Temp. setpoints odkaz k zadání žádaných teplot Temp. setpoints Cascade odkaz k zadání a zobrazení žádaných hodnot při kaskádové regulaci Heat recovery zobrazuje aktuální míru zpětného zisku energie, slouží i jako odkaz k podrobnému zobrazení. Heater zobrazuje požadavek ohřevu, sloiží i jako odkaz k podrobnému zobrazení Cooler zorazuje požadavek na chlazení, slouží i jako odkaz k podrobnému zobrazení Pre-heater obrazuje požadavek na předřazený ohřívač, sloiží i jako odkaz k podrobnému zobrazení Actual season výběr aktuálního režimu práce pro univerzální výměník ohřev/chlazení. Winter výměník funguje jako ohřívač, Summer funguje jako chladič. Výběr HMI Winter/Summer Chráněno heslem Binární vstup Winter/Summer může být nakonfigurován pro výběr sezóny Poznámka! Potrubí musí být přepnuto ručně mezi kotlem a chillerem. Výběr sezóny musí být proveden s ohledem na medium v potrubí. Poznámka! Režim Summer má vyšší prioritu než režim Winter bez ohledu na vstupní signál nastavení (HMI nebo binární vstup nebo přes Modbus TCP/IP). Poznámka! Zobrazení uvedených zařízení závisí na jejich přítomnosti v jednotce. Jsou zobrazena pouze instalovaná zařízení. VS 00 HMI Advanced EVO Přímé řízení teploty přiváděného vzduchu Temperature control Controlled temp C 0 Temp. setpoints Heat recovery 0 % Water heater 0 % Cooler 0 % Pre-heater 0 % Kaskádová regulace teploty přiváděného vzduchu Temperature control Controlled temp C Temp. setpoints Cascade 20.0 C 18.0 C Heat recovery 0 % Water heater 0 % Cooler 0 % Pre-heater 0 % VS 00 HMI Basic EVO Stiskněte tlačítko plus / minus pro nastavení odchylky od žádané hodnoty vysledný požadavek bude odvozen od žádané hodnoty. Povolený rozsah je ±6 C AHU MEU Ú TEMRATURE COTROL Ú TEMRATURE SETPOITS Controlled temp. Room zobrazuje žádanou teplotu a aktuální hodnotu na hlavním čidle Cooling setpoint / Heating setpoint zobrazuje aktuální hodnoty pro ohřev/chlazení určené s ohledem na nastavený režim (Eco nebo Comf), žádané hodnoty a nečinné oblasti Comfort setpoint nastavení teploty pro režim Comf Rozsah: Tovární nastavení: 21 VS 00 HMI Advanced EVO ávod k použití 15

18 Comfort deadzone nastavení povolené nečinné oblasti v režimu Comf. Available if there s a heater and a cooler in the unit.;dosupné je-li jednotka vybavena ohřívačem i chladičem. Rozsah: Tovární nastavení: 2 Economy setpoint / Economy deadzone stejné jako pro režim Comf. Rozsah: 0..50; tovární nastavení: 21 Rozsah neččíné oblasti: 0..20; tovární nastavení: 6 Multi-fun AI setpoint nastavení odchylky od žádané hodnoty, nastavení vzhledem k hodnotě na univerzálním analogovém vstupu Pre-heater setp. nastavení žádané teploty pro předehřev Poznámka! Předehřívač pracuje jako stadardní ohřívač. Je použit pouze pro zajištění konstatní teploty v určitém místě, např. před zpětným ziskem energie. Cascade setpoint zobrazuje aktualní nastavení žádaných hodnot pro kaskádovou regulaci Supply temp. min. setp nastavení nejnižší povolené teploty přiváděného vzduchu Rozsah: Tovární nastavení: 15 Supply temp. max. setp nastavení nejvyšší povolené teploty přiváděného vzduchu Rozsah: Tovární nastavení: 25 Poznámka! 6ádané hodnoty kaskádové regulace jsou zobrazeny pouze v případě, že je jako hlavní čidlo zvoleno čidlo na odvodní straně nebo prostorové čidlo. Temperature setpoints Controlled temp. C Room 16.7 C Cooling setpoint 22.0 C Heating setpoint 20.0 C Cascade setpoint 20.0 C Cascade setpoint 18.0 C Multi-fun AI setpoint -3.0 C Comfort setpoint 21.0 C Comfort deadzone 2.0 C Economy setpoint 21.0 C Economy deadzone 6.0 C Pre-heater setp C Supply temp. min. setp 15.0 C Supply temp. max. setp 25.0 C VS 00 HMI Basic EVO Stiskněte tlačítko plus / minus pro nastavení odchylky od žádané hodnoty vysledný požadavek bude odvozen od žádané hodnoty nastavené v HMI Advanced AHU MEU Ú TEMRATURE COTROL Ú RECIRCULATIO Recirculation mode výběr režimu pro recirkulační klapku MECH Maximální zpětný zisk řízeno PID regulátorem. Recirkulace hraje roli předehřevu/ předchlazení za účelem maximálního zisku energie. Je možné nastavit minimální množství čerstvého vzduchu. Min. fresh air 20 % MECH.Multi Viz výše, avšak minimální množství čerstvého vzduchu je definováno pro jednotlivě pro jednotlivé režimy a otáčky ventilátoru. VS 00 HMI Advanced EVO 16 ávod k použití

19 1.st 2.st Eco 20.0% 20.0% Comf 20.0% 20.0% Manual ruční nastavení recirkulace Manual 20 % Manu.Multi manual recirculation settings with differentiating the operation mode and fan stages 1.st 2.st Eco 20.0% 20.0% Comf 20.0% 20.0% Univ.AI control from the universal analog input; the range of possible changes is limited by the setting of minimum fresh air Controller zobrazuje aktuální stav regulátoru recirkulace, specifikuje odkaz k detailnímu zorazení (chráněno heslem). Recirculation rate zobrazuje aktuální hodnotu polohy směšovací klapky, sloiuží i jako odkaz k podrobnému zorazení (chráněno heslem - viz ávod pro pokročilé) 0% zavřena, 100% otevřena Poznámka! apř. jednotka je vypnata - režim Off, tedy signá regulátoru je 0%, ale aktuální poloha směšovací klapky je 100% pro zajištění uzavření klapky na nasávání a výfuku. Min. fresh air nastavení minimálního otevření klapky na nasávání/vyfuku pro zajištění žádaného minimálního množství čerstvého vzduhu ve větranýc prostorech. Rozsah: % Tovární nastavení: 20% Chráněno heslem Manual mode nastavení pevných hodnot pro režimy Hand a Hand.Multi Rozsah: % Tovární nastavení: 20% Chráněno heslem Startup time časová prodleva pro synchronizaci sekvence recirkulace a ohřevu. Viz Enable temperature níže Rozsah: s Tovární nastavení: 60 s Chráněno heslem Enable temperature nastavení pro spouštění jednotky. Je-li venkovní teplota pod nastavenou hodnotou, je směšovací klapka během startu jednotky otevřena na 100%. Tento proces probíhá po čas svecifikovaný v Startup time Rozsah: Tovární nastavení: 15 Chráněno heslem Recirculation Recirculation mode MECH Controller 0 % Recirculation rate 100 % Min. fresh air 20 % 1.st 2.st Eco 20.0% 20.0% Comf 20.0% 20.0% Manual mode 20 % 1.st 2.st Eco 20.0% 20.0% Comf 20.0% 20.0% Startup time 60 S Enable temperature 15.0 C ávod k použití 17

20 AHU MEU Ú TEMRATURE COTROL Ú HEAT RECOVERY Controller zobrazuje aktuální signár pro zpětný zisk energie, slouží i jako odkaz k podrobnému zobrazení (chráněno heslem viz ávod pro pokročilé Recovery rate zobrazuje aktuální hodnotu zpětného zisku energie s current recovery capacity, gives a link to output detail screen (chráněno heslem link see Advanced Manual) 0% bez rekuperace, 100% plná rekuperace Poznámka! Signál regulátoru může být odlišný od aktuální hodnoty vzhledem k ochranným funkcím které mohou signál ovlivnit. Glycol pump zobrazuje aktuální stav čerpadla glykolového okruhu, slouží i jako odkaz k podrobnému zobrazení (viz ávod pro pokročilé) Frost protection zobrazuje stav protimrazové ochrany, je využito pro ochranu rekuperátoru jako ochrana proti namrzání, slouží jako odkaz k podrobnému zobrazení viz Manuál pro pokročilé část AHU menu Ò Loop controllers Protimrazová ochrana / nastavení Rozsah: Tovární nastavení: 3.0 Chráněno heslem Startup time časová prodleva pro synhronizaci funkce zpětného zisku. Viz Enable temperature níže Rozsah: sec Tovární nastavení: 60 sec Chráněno heslem Enable temperature nastavení pro start jednotky. Je-li venkovní teplota nižší než limit, je během startu vynucena rekuperace 100%. Tento proces probíhá po čas svecifikovaný v Startup time Rozsah: Tovární nastavení: 15 Chráněno heslem Freq. converter RRG odkaz na detaily a nastavení frekvenčního měniče Freq. low limit nejnižší povolená frekvence Rozsah: Hz Tovární nastavení: 15Hz Chráněno heslem Freq. high limit nejvyšší povolená frekvence Rozsah: Hz Tovární nastavení: 55Hz Chráněno heslem Drive current aktuální proud Drive status režim práce Comm status stav linky Modbus VS 00 HMI Advanced EVO Volba 1: Glykolové výměníky Heat recovery Controller 0 % Recovery rate 0 % Glycol pump On Frost protection 0 % Startup time 60 s 0 Enable temperature 15.0 C 0 Volba 2: Deskový výměník Heat recovery Controller 0 % Recovery rate 0 % Frost protection 0 % Startup time 60 s 0 Enable temperature 15.0 C 0 Volba 3: Rotační výměník Heat recovery Controller 0 % Recovery rate 0 % Frost protection 0 % Startup time 60 s 0 Enable temperature 15.0 C 0 Freq converter RRG Freq converter RRG Freq. low limit 15.0 Hz Freq. high limit 55.0 Hz Motor current 0.0 A Drive status OK Comm status Fault 18 ávod k použití

Technicko-provozní dokumentace. DTR-CG ACX36-ver.3.6 (05.2009)

Technicko-provozní dokumentace. DTR-CG ACX36-ver.3.6 (05.2009) Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH VS 180-300 CG ACX36-2 SUP-EXH VS 400-650 CG ACX36-2 SUP-EXH Technicko-provozní

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Programování PLC Simatic S7-300

Programování PLC Simatic S7-300 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Školní 101 Programování PLC Simatic S7-300 Zpracovali: Jan Kafka Petr Tesař 2005-1 - Obsah: Strana 1. Úvodní slovo... 4 Používaný hardware.

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

HWg-PWR 3/12/25 MANUÁL

HWg-PWR 3/12/25 MANUÁL HWg-PWR 3/12/25 MANUÁL Obsah dodávky Kompletní dodávka obsahuje tyto položky: Jednotka HWg-PWR 25 (HWg-PWR 12 nebo HWg-PWR 3) Tištěný návod + katalogový list Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více