Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek. Technicko-provozní dokumentace. DTR- CG ACX36 EVO -ver.1.4 ( ) Kompatibilita software v112

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek. Technicko-provozní dokumentace. DTR- CG ACX36 EVO -ver.1.4 (02.2011) Kompatibilita software v112"

Transkript

1 Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek Technicko-provozní dokumentace DTR- CG ACX36 EVO -ver.1.4 ( ) Kompatibilita software v112

2 Rozvaděč byl vyroben ve shodě s Evropskou ormou IEC/E AC ízkonapěťové rozvodny a rozvaděče.

3 Table of Content I. ÁVOD K POUŽITÍ POPIS REGULACE Úvod Hlavní vypínač Komunikační port Signalizace statusu regulátoru Ovládací panel VS 00 HMI Advanced EVO Zjednodušený panel - VS 00 HMI Basic Saphir Scope - diagnostický software Volitelná funkce WEB-SERVER dostupná pro rozvaděče EVO-WEB control gears ZPROVOZĚÍ SYSTÉMU Zapnutí přívodu napájení VS 00 HMI Advanced EVO VS 00 HMI Basic EVO astavení a připojení HMI Advanced EVO k regulátoru Výběr jazyka Vložení hesla Přímý výběr režimu práce PRÁCE SYSTÉMU AHU menu Ò operating mode AHU menu Ò operating mode Ò time switch program AHU menu Ò operating mode Ò time switch program Ò schedule AHU menu Ò operating mode Ò time switch program Ò exception / fix off Režim kalendáře v HMI Basic EVO AHU menu Ò temperature control AHU menu Ò temperature control Ò temperature setpoints AHU menu Ò temperature control Ò recirculation AHU menu Ò temperature control Ò heat recovery AHU menu Ò temperature control Ò heater AHU menu Ò temperature control Ò cooler AHU menu Ò temperature control Ò pre-heater AHU menu Ò fans AHU menu Ò inputs AHU menu Ò outputs AHU menu Ò parameter overview AHU menu Ò loop controllers AHU menu Ò user program Alarm menu - přístupné přes odkaz v hlavním menu...24 Alarm menus vstup přes tlačítko % Alarmová hlášení na HMI Basic EVO ávod k použití 1

4 II. ÁVOD PRO POKROČILÉ SERVICE MEU Service menu Ò unit configuration FRQ converters configuration Service menu Ò universal io configuration AHU menu Ò universal controller AHU menu Ò loop controllers AHU menu Ò fans Ò supply fan / exhaust fan Ò setpoints/settings AHU menu Ò operating mode Ò external control AHU menu Ò operating mode Ò standby temp. check AHU menu Ò operating mode Ò night cooling AHU menu Ò operating mode Ò standby settings AHU menu Ò temperature control Ò...Ò preheating AHU menu Ò temperature control Ò...Ò cooling dx Generic screens SYSTEM MEU ALGORITMUS REGULACE TECHICKÁ DATA KABELÁŽ Příloha 1 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO Příloha 2 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO-WEB Příloha 3 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP Příloha 4 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH Příloha 5 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH Příloha 6 Elektrické schéma rozvaděče VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH Příloha 7 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) (VS 10 unit)...71 Příloha 8 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) (VS 15 unit) Příloha 9 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) (VS sup unit) Příloha 10 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) (VS sup-exh unit)...74 Příloha 11 Schema zapojení motoru VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB)...75 Příloha 12 Schema silového zapojení VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH (použito také pro )...76 Příloha 13 Schema silového zapojení pro VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH (použito také pro VS ) Příloha 14: Schéma silového zapojení pro VS CG ACX36 EVO (EVO-WEB) SUP-EXH Příloha A: Schema silového zapojení v závislosti na typu frekvenčního měniče Příloha 15 - schema řídících obvodů Příloha 16 - integrace MODBUS přes MODBUS TCP/IP ávod k použití

5 I. ÁVOD K POUŽITÍ 1. POPIS REGULACE 1.1. ÚVOD Použití: Ochrana a řízení přívodních a odvodních jednotek vybavených: dvěma ventilátory (až 8 celkově) a dvěmi klapkami chladič, ořívač, zpětný zisk energie volitelně předehřívač tři filtrační sekce ROZSAH POUŽITÍ: VS CG ACX36 EVO Systémy vybavené jednofázovými motory do 1,75 kw VS CG ACX36 EVO VS CG ACX36 EVO VS CG ACX36 EVO Systémy vybavené frekvenčními měniči a motory do 11 kw 1.2. HLAVÍ VYPÍAČ Funkce: vypínání rozvaděče On/Off 1.3. KOMUIKAČÍ PORT Zásuvka RJ 485 je umístěna z přední strany opláštění Funkce: Připojení panelu VS 00 HMI Advanced EVO ávod k použití 3

6 1.4. SIGALIZACE STATUSU REGULÁTORU V pravém dolním rohu je LED indikátor označený BSP pro zobrazení režimu regulátoru: 1. LED nesvítí - nepřipojeno k napájení 2. LED svítí zeleně - správná funkce, řízení funkcí jednotky 3. LED svítí žlutě - program zastaven (viz aplikace Scope) 4. Yellow blinking no program (or program erased ) 5. Červené světlo - správce v chybovém stavu! 1. Všechny rozvaděče řady VS CG ACX 36 EVOmusí být napájeny z nadřazeného rozvaděče přes příslušný jistič 2. Montáž, prokabelování a zprovoznění rozvaděče může být prováděno pouze kvalifikovanou osobou Bez dodatečných úprav je rozvaděč určen pro použití uvnitř budovy. Úpravy pro umístění vně budovy jsou závislé na klimatických podmínkách (požití dodatečného vyhřívání rozvaděče). Pro dodatečné vyhřívání je určena svorka :4, (230V, 6A) 1.5. ADVACED COTROL PAEL VS 00 HMI ADVACED EVO LCD Display Zobrazuje dostupné parametry, nastavení a aktuální hodnoty Symbol klíč - v levém horním rohu - signalizuje servisní přístup chráněný heslem Horní řádek - název stránky Poznámka! umbers in the upper right corner, e.g. 5/12 indicate, that the cursor position is line o.5 of 12 lines available. Jestliže délka textu přesahuje limit displeje, text se začne posouvat po ozbačení kurzorem. Otočný knoflík IHlavní navigační a operační prvek. Pro vyhledání otáčejte, pro potvrzení výběru stiskněte. Poznámka: Je-li parametr podsvícen kurzorem - může být editován. ení-li podsvíce - určen pouze ke čtení. Symbol upozrorňuje na dostupný odkaz k další obrazovce. Stiskněte tlačítko enter. Tlačítko a dioda IFO ávrat na hlavní stránku % Tlačítko Alarm Přesunití na list alarmů Po zaznamenání poruchy tlačítko bliká červeně Tlačítko ESC ávrat na předchozí stránku, opuštění režimu změny parametru Magnetická podložka Slouží pro snadné upevnění HMI na kovové povrchy (např. opláštění jednotky) 4 ávod k použití

7 Funkce: Ovládání, nastavení a servisování jednotky Výběr aplikace přístup k parametrům jednotky a periferií nastavení časových zón Zobrazení a vymazání poruchových stavů Indikace aktuálního stavu aplkace - IFO led esvítí Off / Fan overrun / Fire mode Svítí zeleně Comfort / Economy mode Bliká zeleně Startup / ight cooling / Standby mode Svítí oranžově Alarm / Emergency stop / Configuration mode Parametry zobrazené na LCD displeji závisí na vybavení jednotky a typu aplikace. U jednotky vybavené pouze ohřívačem budou zobrazené pouze parametry ohřevu.! HMI Advanced EVO nelze použít jako prostorové čidlo teploty Volitelentý prvek Jedno HMI Advanced může při zapojení přes zásuvku (Process Bus) místo standardní T- HI obsluhovat více připojených zařízení. Použití HMI Basic není možné, neboť na jeho lice pracuje HMI Advanced 1.6. ZJEDODUŠEÝ PAEL - VS 00 HMI BASIC 1. LCD Display Zobrazuje aktuální prostorovou teplotu nebo teplotu na hlavním čidle, čas, otáčky ventilátoru, režim práce datum, čas a den v týdnu. 2. tlačítko O/OFF Přepínání mezi režimy On/Off (vynucení vypnutí nebo povolená výněru režimu) 3. Tlačítko potvrzení Dočasné aktivování režimu Comfort, automaticky se vypne po jedné hodině. 4. Tlačítko PROG Tlačítko pro naprogramování kalendáře 5. Tlačítko pro nastavení žádané hodnoty 6. Ë Tlačítko pro nastavení žádané hodnoty 7. Tlačítko OK potvrzení volby 8. Tlačítko Fan tlačítko pro nastavení otáček ventilátoru 9. Tlačítko Mode: tlačítko pro režim práce ávod k použití 5

8 Zobrazení aktuální prostorové teploty nebo nastavené odchylky od žádané hodnoty ote! Setting is limited to ±6 Ikony pro aktivní směšování/ohřev/chlazení Ikony pro režim práce: comfort/economy Zobrazení času Zobrazení nastavení otášek ventilátoru nebo zobrazení automatického režimu Zobrazení dne Ikona pro aktivní zpětný zisk Ikona pro aktivovaný režim presence Ikona pro znak alarmu Ikona po režim Off Funkce: Měření a zobrazeníprostorové teploty Změna a zobrazení odchylky od žádané hodnoty změna a zobrazení pracovního bodu ventilátoru ovládání provozu jednotky Informace o alarmu Volitelný prvek Připojení k regulátoru pomocí zásuvky PB (Process Bus) 1.7. SAPHIR SCO - DIAGOSTICKÝ SOFTWARE Proměnná okna programu Přístup ke všem objektům programu. Možnost zobrazení čsového průběhu jakékoliv proměnné Kalnedář SaphirScope je 32 bitová aplikace vyžadující alespoň 6 ávod k použití

9 SaphirScope je 32 bitová aplikace vyžadující alespoň Microsoft Windows 2000, Service Pack 3 Pracuje přes USB konektor nebo přes Ether link (jako ACX) VOLITELÁ FUKCE WEB-SERVER DOSTUPÁ PRO ROZVADĚČE EVO-WEB COTROL GEARS Pracuje jako přesná kopie HMI Advanced EVO v aplikaci Internet Explorer MODBUS TCP/IP DOSTUPÉ PRO EVO-WEB COTROL GEARS Umožňuje pokročilý přístup k parametrům read / write jako jsou teploty, žádané hodnoty, nastavení, provozní režimy atd. Celkově je zpřístupněno přes 200 parametrů 2. ZPROVOZĚÍ SYSTÉMU Funkce jednotky je blokována požárním čidlem, tepelnou ochranou motorů, aktivací! protimrazové ochrany a alarmu elektického ohřívače. Každá z těchto poruch pořaduje odstranění příčiny a po té vyresetování (viz ávod pro pokročilé ) 2.1. ZAPUTÍ PŘÍVODU APÁJEÍ Zapněte hlavní vypínač rozvaděče (Q1M). Správná funk ce regulátoru je signalizována zeleným světlem LED diody BSP v pravém dolním rohu. 4ervené světlo svítí, nebo vůbec nebliká - kontaktujte servis. Systém je připraven k práci ccaa 30 sekund od zapnutí napájení 2.2. VS 00 HMI Advanced EVO excellence in simplicity V E T U S menu Jedinečné identifikační číslo regulátoru. Uživatel má možnost zjisti, který regulátor je aktuálně připojen. astavte kurzor na menu a stiskněte otočné tlačítko pro vstup do menu ávod k použití 7

10 Main menu Operating mode HMI Operating mode Outside temp. Supply temp. AHU menu Alarm menu PL/E/RU Password enter Service menu System menu Off Off 16.5 C 17.2 C Operating mode HMI používá se k nastvení režimu práce z HMI Operating mode zobrazuje současný status jednotky vyplývajicí z nastavení na HMI, alarmy, externí řídící signály atd. Outside temp. / Supply temp. Zde se zobrazjií naměřené teploty. Tento řádek může být skryt nebo rozšířen o jednotlivé naměřené teloty na čidlech. AHU menu hlavní cesta pro rutinní údržbu a nastavení jednotky. Alarm menu přístup k alarmovým hlášením, historii alarmů a jejich resetování PL/E/RU výběr jazyka Password enter Požívá se pro vstup do pokročilého menu nastavení a ke skrytým parametrům. Service menu používá se ke zprovoznění jednotky (chráněno heslem) System menu podává důležité informace o operačním systému, verzi aplikace a umožňuje konfiguraci komunikačních prvků, např. IP adresa (chráněno heslem) Poznámka! Všechna menu se dynamicky mění. Závisí na nastavení aplikace a úrovni zadání hesla!!! 2.3. VS 00 HMI Basic EVO Jestliže se systém nespustí, zkontrolujte pojistku F1 Správná funkce zařízení závisí na správném nastavení. Toto natavení aplikace by mělo být provedeno kvalifikovaným pracovníkem dle veškerých doporučni v kapitole ávod pro pokročilé 8 ávod k použití

11 2.4. ASTAVEÍ A PŘIPOJEÍ HMI ADVACED EVO K REGULÁTORU Přidržením tlačítka ECS vstoupíte do menu HMI Advanced. VS 00 HMI Advanced EVO HMI Settings nastavení pro funkci ovladače verze firmware - poze ke čtení HMI settings Backlight color volba barvy podsvícení - modrá/bílá Controller list Čas pro vypnutí podsvícení v sekundách Kontrast Jas Controller list Ú Local connection Ú [stiskněte tlačítko] HMI připojeno k regulátoru pomocí zásuvky T-HI (typ RJ45- umístěná v pravém dolním rohu opláštění). Controller list POL638_02988A Controller list Ú [select the controller] Ú [stiskněte tlačítko] HMI připojeno k vybranému regulátoru v síti přes PB (Proces Bus) připojení (terminál T8 ). POL638_02988C Poznámka! Detaily viz elektrická schémata VÝBĚR JAZYKA VS 00 HMI Advanced podporuje následující jazyky: E Anglický PL Polský RU Ruský Jako výchozí je použit anglický. Způsob výberu jazyka: Main menu Ò PL/E/RU Ò PL/E/RU Ò výběr: English / Polski / Русский 2.6. VLOŽEÍ HESLA Mnoho parametrů je z důvodu zachování dat chráněno heslem. Pro vstup do této části menu je nutné zadat heslo. Cesta: Main menu Ò Password enter Ò zadejte: 1357 Pro změnu a potvrzení výběru použitjte otočné tlačítko. Po vložení hesla dojde ke změně obrazovky Menu na HMI Advanced Sledujte symbol klíč v levém horním rohu LCD. Po určité době bez zadání tento symbol zmizí a systém se navrátí ke standardnímu přístupovému režimu Heslo lze zmenit pomocí programu Scope - Edit datapoints/system objects/hmi password/ member 0x0005: UserPassword ávod k použití 9

12 2.7. PŘÍMÝ VÝBĚR REŽIMU PRÁCE Jednotka může pracovat v jednom z následujících režimů. Auto Způsob práce jednotky závisí na naprogramování kalendáře HMI Basic EVO externích řídících signálech (binární vstupy) kritické teplotě, např. okamžité prohřátí prostoru při nízké teplotě Off Jednotka vypnuta ventilátory zastaveny klapky a ventily uzavřeny všechna čisla a senzory aktivní - ochrana jednotky před poškozením (požární alarm, protimrazová ochrana) StartUp Jednotka se spouští - probíhají přípravné procesy (předehřev, otevírání klapek ) Eco St1 Ekonomický režim práce se vzduchovým výkonem 1 ventilátor vybavený frekvenčním měničem spuštěn na nejnižší frekvenci VS bez frekvenčních měničů - ventilátory spuštěny regulátor používá algoritmus upravený pro zvláštní teplotu a mrtvou zónu pro snížení nákladů na topení a chlazení Comf St1 Komfortní režim pracujícím na nastevené vzduchové množství 1 ventilátory pracují podle popisu výše regulátor používá algoritmus upravený pro určenou teplotu a úzkou mrtvou zónu pro dodržení stabilní pohody prostředí Eco St2 / Comf St2 režim pracující se vzduchovým množstvím 2 ventilátor vybavený frekvenčním měničem spuštěn na vyšší frekvenci Poznámka! St2 pro jednotky VS kde je ventilátor napájen přímo ze sítě není dostupná VS 00 HMI Advanced EVO Způsob zadání: Main menu Ú Operating mode HMI Ú vybertet: Auto / Off / Eco St1 / Comf St1 / Eco St2 / Comf St2 Main menu Operating mode HMI Operating mode Outside temp. Supply temp. AHU menu Alarm menu PL/E/RU Password enter Service menu System menu VS 00 HMI Basic EVO Off Off 16.5 C 17.2 C - stiskněte tlačítko on/off. Je-li jednotka zapnuta přejde do automatického režimu z kalendáře nebo bude nucena k přechodu do následujícího režimu z HMI Basic pomocí tlačítka Mode (Comf nebo Eco) - stiskněte tlačítko k lokální změně otáček. Je dostupných 7 stupňů: 17% / 33% / 50% / 67% / 83% 100% / Auto Poznámka! Pro ukončení platnosi režimů zadaných z HMI Basic použijte tlačítko pro vypnutí jednotky a opětovně ji zapněte. Režim dle kalendáře bude obnoven automaticky. POZOR! V případě nastavení režimu do kalendáře je možné vypnutí jednotky z HMI Basic pouze pro danou periodu ve které bylo provedeno. S dalším časovým úsekem bude jednotka provozována v příslušném režimu dle kalendáře. Vypnutí jednotky s vyloučením provozu dle kalendáře je možné pomocí HMI Advanced nastavením režimu OFF, nebo doplněním vypínače kterým se blokuje start jednotky dle kalendáře (viz kapitola 4.2. SERVICE MEU -> UIVERSAL IO COFIGURATIO ). 10 ávod k použití

13 Fire práce jednotky byla zastavena signálem požárního detektoru. Všechna zařízení jsou vypnuta, ventilátory vypnuty nebo běží na přednastavenou frekvenci (viz kapitola AHU menu Ò Fans) OverRun Jednotka vypnuta, avšak ventilátory běží na úroveň St1 dokud nedojde k vychlazení ohřívače (viz kapitola AHU menu Ò Fans) ightclg oční chlazení režim pro úspory energie při předchlazení budovy v průběhu noci. Aktivní pouze pro jednotky s čidlem venkovní teploty. Standby ochranný režim pro teplotu min/max při stanovené odchylce od žádané hodnoty je jednotka zapnuta a provede příslušnou akci. Po dosažení teploty ve stanoveném intervalu se vypne. ightkick testovací režim. Spuštění ventilátorů pro výměnu vzduchu ve ventilačním systému. Poznámka! Funkce ight cooling a Standby jso vztaženy k prostorové teplotě. ení li čidlo v prosotoru, je použito čidlo odváděného vzduchu. V tomto případě musí být spuštěny ventilátory pro zjištění aktuální teploty. Jednotka může být ovládána z několika zařízení. Zařízení mají různou prioritu: 1. HMI Advanced EVO (nejvyšší priorita) a. Virtuální HMI přes WEB-Server stejná priorita jako skutečné HMI Advancedit.Při současném používání platí vždy poslední provedený příkaz. 2. Externí řídící vstupy 3. HMI Basic EVO 4. BMS přes připojení Modbus TCP/IP 5. Režim dle kalendáře Poznámka! Pro povolení ostatních ovladačů je na HMI Advanced nutno nastavit režim Auto 3. PRÁCE SYSTÉMU 3.1. AHU MEU Ú ORATIG MODE VS 00 HMI Advanced EVO Actual ukazuje aktuální režim práce zařízení vyplývající z požadavku HMI, alarmy, externí signály atd. Operating mode HMI - je použito pro nastavení hlavního režimu z HMI - kopie ze záložky Main menu Time switch program nastavení kalendáře. V regullátoru je obsažen reálný čas pro provoz dle nastaveného kalendáře. AHU menu Parameter overview Operating mode Temperature control Fans Inputs Outputs Loop controllers User Prog ávod k použití 11

14 From BMS indikuje mód práce vyžádaný BMS přes TCP/IP. Dostupné pouze pro WEB Control Poznámka! Řízení pomocí Modbus TCP/IP je dostupné pouze pro rozvaděče s regulátorem WEB External control zobrazuje režim práce dle požadavků odbržených na digitální vstupy dle naprogramování reakcí na vnější podněty (viz. ávod pro pokročilél) Standby temp. check - kontola teploty v režimu Standby ight cooling - noční chlazení Standby settings - nastavení standby slouží jako odkaz pro ight Kick, ight Cooling a Standby (viz ávod pro pokročilé) Power up delay vede k nastavení prodlevy mezi zapnutím napájení jednotky a jejím startem. Rozsah: s Tovární nastavení: 10 s Chráněno heslem Operating mode Actual Off Operating mode HMI Off Time switch program Off From BMS Auto External control Comf-St1 ight cooling Standby settings Power up delay AHU MEU Ú ORATIG MODE Ú TIME SWITCH PROGRAM Schedule zobrazuje aktuální m d dle kalendáře, odkaz k nastavení po dnech VS 00 HMI Advanced EVO Calendar exception indkuje aktuální režim z vyjímky, nabízí odkaz k nastavení 10-ti period nebo specifických dní kdy bude jednotka pracovat dle vyjímek nastavených na předchozí obrazovce. Calendar fix off indkuje aktuální režim z vyjímky, nabízí odkaz k nastavení 10-ti vyjímek je-li jednotka vypnuta bez ohledu na požadavek z kalendáře Lock HMI Basic nastavení priority spolupráve HMI Basic a kalendáře O HMI Basic může spustit jednotku a měnit režimy dle kalendáře YES HMI Basic nemůže řídit jednotku je-li aktuálně kalendář nastaven na OFF POZOR! Před změnou nastavení je nutné nejprve vypnout jednotku pomocí HMI Advanced menu: HMI operation mode: OFF. Time switch program Schedule Off Calendar exception Passive Calendar fix off Passive Lock HMI Basic O AHU MEU Ú ORATIG MODE Ú TIME SWITCH PROGRAM Ú SCHEDULE Present value zobrazuje aktuální režim dle kalendáře VS 00 HMI Advanced EVO Monday..Sunday - zobrazuje aktuální režim jednotlivé dny, nabízí odkaz k jejich nastavení 12 ávod k použití

15 Exception zobrazuje aktuální režim s ohledem na vyjímku. Má vyšší prioritu než nastavení dne. Copy schedule odkazuje na kopírování kalendáře z Pondělí na ostatní dny. astavení denního programu ne vyjímky Present value zobrazuje aktuální režim dle kalendáře Day schedule zobrazuje aktuální režim pro daný den Time 1..Time 6 definuje počátek časové zóny. Value 1..Value 6 definuje žádaný režim Výbě: Off / Eco St1 / Comf St1 / Eco St2 / Comf St2 Poznámka! Režimy jsou popsány v kapitole ote! Modes are described above in the section Direct selection of operating mode Time 1 by před prvním nastavením regulátoru měl vždy být nastaven na hodnotu 00:00 Schedule Present value Off Monday Off Copy schedule Monday to Tuesday Off Wednesday Off Thursday Off Friday Comf St1 Saturday Off Sunday Off Exception Off Monday Present value Off Day schedule Passive Time 1 00:00 Value 1 Eco St1 Time 2 08:00 Value 2 Comf St1 Time 3 18:00 Value 3 Eco St1 Time 4 *:* Value 4 Off Time 5 *:* Value 5 Off Time 6 *:* Value 6 Off AHU MEU Ú ORATIG MODE Ú TIME SWITCH PROGRAM Ú EXCEPTIO / FIX OFF VS 00 HMI Advanced EVO EXCEPTIO toto nastavení zprovozní vyjímky dle definovaných požadavků v záložce Schedule. FIX OFF definování časů, kdy je jednotka vypnuta. Present value zobrazuje aktuální režim z vyjímky. Choice-1..Choice-10 výběr typu vyjímky: Date jednotlivý den Rozsah od do WeekDay určitý den Passive vyjímka vypnuta Calendar exception Present value Active Choice-1 Rozsah -(Start)date Mo, 05.May.09 -End date Mo, 05.Sep.10 -Week day *,*,* Choice-2 Date -(Start)date Mo, 24.Aug.09 -End date *,*.*.* -Week day *,*,* (...) Choice-10 WeekDay -(Start)date *,*.*.* -End date *,*.*.* -Week day 3rd,We,Aug ávod k použití 13

16 3.2. REŽIM KALEDÁŘE V HMI BASIC EVO HMI Basic je použitelné pro základní nastavení časového VS 00 HMI Basic EVO programu - SCHEDULE. Pomocí HMI Basic může uživatel definovat maximálně 6 časových zón samostatně pro 7 dní v týdnu. astavení může být provedeno i pro skupinu vybraných dnů. Poznámka! Veškerá nastavení jsou uložena v SCHEDULE stejn jakoje ukládá HMI Advanced a jsou přístupná z obou zařízení. Poznámka! astavení vyjímky - EXCEPTIO a fixního vypnutí - FIX OFF nelze provést pomocí HMI Basic. nastavení programu pro vybrané dny: 1. Dlouze stiskněte tlačítko PROG 2. pro vybrání dne (1-7) použijte tlačítka +/- 3. potvrďte výběr tlačítkem OK Do ukončení výběru opakujte kroky 2 a Po dosažení dne 7 znovu stiskněte tlačítko +, všechny vybrané dny budou označeny blikajícím kurzorem a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru nyní se zobrazí časové zóny a mohou být editovány. 5. Pro vstup do zóny stiskněte OK První stisknutí: nastavení hodin(tlačítka +/-) Druhé stisknutí: nastavení minut Třetí stisknutí: nastavení režimu Čtvrté stisknutí: zobrazení programované zóny 6. Stiskněte tlačítko + pro přechod na další zónu a postupujte podle bodu 5. Poznámka! V první zóně musí být čas 00: Stiskněte tlačítko PROG pro návrat na obrazovku s výběrem dní - mohou být vybrány další dny a konfigurovány zóny. ení-li to potřeba stiskněte PROG a opustíte programování časových zón Režimy jsou vybírány číslem, ketré odpovídá režimu dostupnému z menu HMI Advanced: Pro jednotky VS10-15 bez FM: 0 Off 1 Eco Stage1 2 Comf Stage1 Pro jednotky VS a VS s FM: 0 Off 1 Eco Stage1 2 Comf Stage1 3 Eco Stage 2 4 Comf Stage AHU MEU Ú TEMRATURE COTROL Regulátor ACX36 EVO má dva hlavní režimy řízení teploty. Direct air supply control - je-li čidlo přiváděného vzduchu nastaveno jako čidlo hlavní; nejsou další volby pro teploty přiváděného vzduchu min/max. VS 00 HMI Advanced EVO 14 ávod k použití

17 Kaskádová regulace teploty přiváděného vzduchu - hlavni čidlo je umístěno odvodu nebo je požito v prostoru jsou aktivovány další dvě hodnoty teloty přiváděného vzduchu min/max Poznámka! Při uvedených režimech je zobrazení na display rozdílné. Controlled temp. teplota naměřená hlavním čidlem Temp. setpoints odkaz k zadání žádaných teplot Temp. setpoints Cascade odkaz k zadání a zobrazení žádaných hodnot při kaskádové regulaci Heat recovery zobrazuje aktuální míru zpětného zisku energie, slouží i jako odkaz k podrobnému zobrazení. Heater zobrazuje požadavek ohřevu, sloiží i jako odkaz k podrobnému zobrazení Cooler zorazuje požadavek na chlazení, slouží i jako odkaz k podrobnému zobrazení Pre-heater obrazuje požadavek na předřazený ohřívač, sloiží i jako odkaz k podrobnému zobrazení Actual season výběr aktuálního režimu práce pro univerzální výměník ohřev/chlazení. Winter výměník funguje jako ohřívač, Summer funguje jako chladič. Výběr HMI Winter/Summer Chráněno heslem Binární vstup Winter/Summer může být nakonfigurován pro výběr sezóny Poznámka! Potrubí musí být přepnuto ručně mezi kotlem a chillerem. Výběr sezóny musí být proveden s ohledem na medium v potrubí. Poznámka! Režim Summer má vyšší prioritu než režim Winter bez ohledu na vstupní signál nastavení (HMI nebo binární vstup nebo přes Modbus TCP/IP). Poznámka! Zobrazení uvedených zařízení závisí na jejich přítomnosti v jednotce. Jsou zobrazena pouze instalovaná zařízení. VS 00 HMI Advanced EVO Přímé řízení teploty přiváděného vzduchu Temperature control Controlled temp C 0 Temp. setpoints Heat recovery 0 % Water heater 0 % Cooler 0 % Pre-heater 0 % Kaskádová regulace teploty přiváděného vzduchu Temperature control Controlled temp C Temp. setpoints Cascade 20.0 C 18.0 C Heat recovery 0 % Water heater 0 % Cooler 0 % Pre-heater 0 % VS 00 HMI Basic EVO Stiskněte tlačítko plus / minus pro nastavení odchylky od žádané hodnoty vysledný požadavek bude odvozen od žádané hodnoty. Povolený rozsah je ±6 C AHU MEU Ú TEMRATURE COTROL Ú TEMRATURE SETPOITS Controlled temp. Room zobrazuje žádanou teplotu a aktuální hodnotu na hlavním čidle Cooling setpoint / Heating setpoint zobrazuje aktuální hodnoty pro ohřev/chlazení určené s ohledem na nastavený režim (Eco nebo Comf), žádané hodnoty a nečinné oblasti Comfort setpoint nastavení teploty pro režim Comf Rozsah: Tovární nastavení: 21 VS 00 HMI Advanced EVO ávod k použití 15

18 Comfort deadzone nastavení povolené nečinné oblasti v režimu Comf. Available if there s a heater and a cooler in the unit.;dosupné je-li jednotka vybavena ohřívačem i chladičem. Rozsah: Tovární nastavení: 2 Economy setpoint / Economy deadzone stejné jako pro režim Comf. Rozsah: 0..50; tovární nastavení: 21 Rozsah neččíné oblasti: 0..20; tovární nastavení: 6 Multi-fun AI setpoint nastavení odchylky od žádané hodnoty, nastavení vzhledem k hodnotě na univerzálním analogovém vstupu Pre-heater setp. nastavení žádané teploty pro předehřev Poznámka! Předehřívač pracuje jako stadardní ohřívač. Je použit pouze pro zajištění konstatní teploty v určitém místě, např. před zpětným ziskem energie. Cascade setpoint zobrazuje aktualní nastavení žádaných hodnot pro kaskádovou regulaci Supply temp. min. setp nastavení nejnižší povolené teploty přiváděného vzduchu Rozsah: Tovární nastavení: 15 Supply temp. max. setp nastavení nejvyšší povolené teploty přiváděného vzduchu Rozsah: Tovární nastavení: 25 Poznámka! 6ádané hodnoty kaskádové regulace jsou zobrazeny pouze v případě, že je jako hlavní čidlo zvoleno čidlo na odvodní straně nebo prostorové čidlo. Temperature setpoints Controlled temp. C Room 16.7 C Cooling setpoint 22.0 C Heating setpoint 20.0 C Cascade setpoint 20.0 C Cascade setpoint 18.0 C Multi-fun AI setpoint -3.0 C Comfort setpoint 21.0 C Comfort deadzone 2.0 C Economy setpoint 21.0 C Economy deadzone 6.0 C Pre-heater setp C Supply temp. min. setp 15.0 C Supply temp. max. setp 25.0 C VS 00 HMI Basic EVO Stiskněte tlačítko plus / minus pro nastavení odchylky od žádané hodnoty vysledný požadavek bude odvozen od žádané hodnoty nastavené v HMI Advanced AHU MEU Ú TEMRATURE COTROL Ú RECIRCULATIO Recirculation mode výběr režimu pro recirkulační klapku MECH Maximální zpětný zisk řízeno PID regulátorem. Recirkulace hraje roli předehřevu/ předchlazení za účelem maximálního zisku energie. Je možné nastavit minimální množství čerstvého vzduchu. Min. fresh air 20 % MECH.Multi Viz výše, avšak minimální množství čerstvého vzduchu je definováno pro jednotlivě pro jednotlivé režimy a otáčky ventilátoru. VS 00 HMI Advanced EVO 16 ávod k použití

19 1.st 2.st Eco 20.0% 20.0% Comf 20.0% 20.0% Manual ruční nastavení recirkulace Manual 20 % Manu.Multi manual recirculation settings with differentiating the operation mode and fan stages 1.st 2.st Eco 20.0% 20.0% Comf 20.0% 20.0% Univ.AI control from the universal analog input; the range of possible changes is limited by the setting of minimum fresh air Controller zobrazuje aktuální stav regulátoru recirkulace, specifikuje odkaz k detailnímu zorazení (chráněno heslem). Recirculation rate zobrazuje aktuální hodnotu polohy směšovací klapky, sloiuží i jako odkaz k podrobnému zorazení (chráněno heslem - viz ávod pro pokročilé) 0% zavřena, 100% otevřena Poznámka! apř. jednotka je vypnata - režim Off, tedy signá regulátoru je 0%, ale aktuální poloha směšovací klapky je 100% pro zajištění uzavření klapky na nasávání a výfuku. Min. fresh air nastavení minimálního otevření klapky na nasávání/vyfuku pro zajištění žádaného minimálního množství čerstvého vzduhu ve větranýc prostorech. Rozsah: % Tovární nastavení: 20% Chráněno heslem Manual mode nastavení pevných hodnot pro režimy Hand a Hand.Multi Rozsah: % Tovární nastavení: 20% Chráněno heslem Startup time časová prodleva pro synchronizaci sekvence recirkulace a ohřevu. Viz Enable temperature níže Rozsah: s Tovární nastavení: 60 s Chráněno heslem Enable temperature nastavení pro spouštění jednotky. Je-li venkovní teplota pod nastavenou hodnotou, je směšovací klapka během startu jednotky otevřena na 100%. Tento proces probíhá po čas svecifikovaný v Startup time Rozsah: Tovární nastavení: 15 Chráněno heslem Recirculation Recirculation mode MECH Controller 0 % Recirculation rate 100 % Min. fresh air 20 % 1.st 2.st Eco 20.0% 20.0% Comf 20.0% 20.0% Manual mode 20 % 1.st 2.st Eco 20.0% 20.0% Comf 20.0% 20.0% Startup time 60 S Enable temperature 15.0 C ávod k použití 17

20 AHU MEU Ú TEMRATURE COTROL Ú HEAT RECOVERY Controller zobrazuje aktuální signár pro zpětný zisk energie, slouží i jako odkaz k podrobnému zobrazení (chráněno heslem viz ávod pro pokročilé Recovery rate zobrazuje aktuální hodnotu zpětného zisku energie s current recovery capacity, gives a link to output detail screen (chráněno heslem link see Advanced Manual) 0% bez rekuperace, 100% plná rekuperace Poznámka! Signál regulátoru může být odlišný od aktuální hodnoty vzhledem k ochranným funkcím které mohou signál ovlivnit. Glycol pump zobrazuje aktuální stav čerpadla glykolového okruhu, slouží i jako odkaz k podrobnému zobrazení (viz ávod pro pokročilé) Frost protection zobrazuje stav protimrazové ochrany, je využito pro ochranu rekuperátoru jako ochrana proti namrzání, slouží jako odkaz k podrobnému zobrazení viz Manuál pro pokročilé část AHU menu Ò Loop controllers Protimrazová ochrana / nastavení Rozsah: Tovární nastavení: 3.0 Chráněno heslem Startup time časová prodleva pro synhronizaci funkce zpětného zisku. Viz Enable temperature níže Rozsah: sec Tovární nastavení: 60 sec Chráněno heslem Enable temperature nastavení pro start jednotky. Je-li venkovní teplota nižší než limit, je během startu vynucena rekuperace 100%. Tento proces probíhá po čas svecifikovaný v Startup time Rozsah: Tovární nastavení: 15 Chráněno heslem Freq. converter RRG odkaz na detaily a nastavení frekvenčního měniče Freq. low limit nejnižší povolená frekvence Rozsah: Hz Tovární nastavení: 15Hz Chráněno heslem Freq. high limit nejvyšší povolená frekvence Rozsah: Hz Tovární nastavení: 55Hz Chráněno heslem Drive current aktuální proud Drive status režim práce Comm status stav linky Modbus VS 00 HMI Advanced EVO Volba 1: Glykolové výměníky Heat recovery Controller 0 % Recovery rate 0 % Glycol pump On Frost protection 0 % Startup time 60 s 0 Enable temperature 15.0 C 0 Volba 2: Deskový výměník Heat recovery Controller 0 % Recovery rate 0 % Frost protection 0 % Startup time 60 s 0 Enable temperature 15.0 C 0 Volba 3: Rotační výměník Heat recovery Controller 0 % Recovery rate 0 % Frost protection 0 % Startup time 60 s 0 Enable temperature 15.0 C 0 Freq converter RRG Freq converter RRG Freq. low limit 15.0 Hz Freq. high limit 55.0 Hz Motor current 0.0 A Drive status OK Comm status Fault 18 ávod k použití

Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek. Technicko-provozní dokumentace. DTR - CG UPC - ver.1 (10.2012)

Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek. Technicko-provozní dokumentace. DTR - CG UPC - ver.1 (10.2012) Rozvaděč přívodních a přívodně-odvodních jednotek Technicko-provozní dokumentace DTR - CG UPC - ver.1 (10.2012) Rozvaděč byl vyroben ve shodě s Evropskou Normou IEC/EN 60439-1 + AC Nízkonapěťové rozvodny

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

TX Regulátor Návod k obsluze

TX Regulátor Návod k obsluze TX Regulátor Návod k obsluze Verze 1.7 Rev. 2015.05.29 Strana 1/15 Obsah 1.0.0 Základní přehled... 3 1.1.0 Nucený režim (Force Mode)... 4 1.2.0 Prodloužený režim (Prolonged Mode)... 4 1.3.0 Ovládací menu

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run TECHNICKÝ MANUÁL 2. 1. ELEKTRICKÉ POPIS OVLÁDACÍCH ZAPOJENÍ PRVKŮ 1.1. AirKIT mod.2012 ovládací prvky 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run 7 6 AirKIT ovládací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Jednoduché ovládání pomocí multifunkčního kolečka Optigo má otočné tlačítko (1) kódovací zařízení, které velmi zjednodušuje přístup do systému

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..)

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) CZ-Instalační mauál DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) / VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ instalace B0-0-0- STANDESSE Comfort VCSX-. install DA control module B0-00-0- H0-00-0- STANDESSE Comfort VCSX-.

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS KOMPLEXNÍ REGULACE KOMFORTNÍ A PŘÍVĚTIVÉ OVLÁDÁNÍ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A VÝKONU ořez Řídicí jednotky VCS KOMPLEXNÍ REGUL ACE NOVÁ GENER ACE ŘÍDICÍCH JEDNOTEK REMAK Společnost

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

HWg-STE zapojení konektorů

HWg-STE zapojení konektorů HWg-STE MANUÁL HWg-STE zapojení konektorů LED indikace Zelená: Žlutá: Power & Mode Link & Activity SENZORY Porty S1 a S2 pro připojení senzoru teploty nebo vlhkosti. - Max. vzdálenost pro 1 senzor 30m

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

MIDAM UC 100 modbus regulátor topení, otočné tlačítko, RTC, 1x DO, RS485

MIDAM UC 100 modbus regulátor topení, otočné tlačítko, RTC, 1x DO, RS485 List č.: 1/10 MIDAM UC 100 modbus regulátor topení, otočné tlačítko, RTC, 1x DO, RS485 - najednou lze vyčíst nebo zapsat maximálně 60 registrů - u hodnot uložených v eeprom jsou uvedeny defaultní v závorce

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC

AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC Připojovací sada pro začlenění výparníků AHU jednotek do systémů SANYO (řady: PAC-i, BigPac a VRF mini ECO-i, ECO-i a GHP) pro provoz v režimech chlazení nebo

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ

Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ Tepelná čerpadla - Chlazení - Vzduchotechnika - Tepelné výměníky Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ 1 ÚVOD 3 SLOŽENÍ Řídící modul CONNECT 2 se skládá z: Jednoho ovládacího a zobrazovacího

Více

MIDAM UC 301 modbus regulátor topeni, otočné tlačítko, RTC, 2xDO, 1x DI, externí odporové čidlo PT1000, RS485

MIDAM UC 301 modbus regulátor topeni, otočné tlačítko, RTC, 2xDO, 1x DI, externí odporové čidlo PT1000, RS485 List č.: 1/10 MIDAM UC 301 modbus regulátor topeni, otočné tlačítko, RTC, 2xDO, 1x DI, externí odporové čidlo PT1000, RS485 - najednou lze vyčíst nebo zapsat maximálně 60 registrů - u hodnot uložených

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ROZMĚRY TERMINÁLU CLOCK - Hodiny SET Změna MODE Mód FAN Ventilátor HOLD Ulož RESUME - Neakceptuj Strana 1 z 1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Programovatelná postranní tlačítka LCD Displej

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Prostorový regulátor s komunikací KNX RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Intern www.siemens.com/thermostats Sortiment regulátorů RDG Fan coilové a univerzální aplikace NEW VAV/CAV

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55..

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55.. AVS37.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA75.. QAA55.. 1.1 Obslužná jednotka AVS37.294 Montáž Instalace 2358Z30 2358Z31 Vyjmutí 2358Z32 Připojení Rozměry Obslužná jednotka

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Upozornění: Tento produkt je neustále zdokonalovaný a mohou se vyskytnout menší odchylky

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX Průvodce spuštěním Průvodce spuštěním je automaticky aktivován při prvním připojení měniče na napájecí síť nebo ho lze aktivovat v systémovém menu (P6.5.3) a následném

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. Popis dotykového displeje (Touch LCD Wall Controller) Dotykový LCD nástěnný ovladač je příslušenství adaptéru KKRP01A které

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 12\1,2kW

Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 12\1,2kW Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 12\1,2kW Obsah Základní pokyny... 1 Popis... 2 Stav po zapnutí... 4 Zapnutí/vypnutí ventilátoru... 5 Verze hardware a firmware... 5 Zobr. napětí fází

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

KM113.02 - VERZE OUTDOOR

KM113.02 - VERZE OUTDOOR Komunikační modul pro ovládání klimatizačního zařízení LG KM113.02 - VERZE OUTDOOR TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Bezpečnostní předpisy Instalace Provoz a údržba OBSAH 1. Bezpečnost strana 3 2. Popis aplikace strana

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Vlastnosti: Kompatibilní s HomePlug 1.0 Turbo Kompatibilní se specifikací IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX ANSI/IEEE

Více

Ochrana REX 521. Manuál uživatele

Ochrana REX 521. Manuál uživatele Ochrana REX 521 Výrobky firmy ABB označené registrovanou ochrannou známkou Industrial IT enabled jsou stavební prvky vyšší užitné hodnoty, které jsou podporovány všemi potřebnými nástroji v ucelené elektronické

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

1. Diagnostika kotle prostřednictvím řídící jednotky

1. Diagnostika kotle prostřednictvím řídící jednotky Diagnostika kotlů KP Pro diagnostiku poruchových a přechodných stavů, které se na kotlích KP mohou vyskytnout jsou k dispozici následující technické prostředky: diagnostika kotle diagnostika kotle diagnostika

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

Rozvaděč odvodních jednotek VS 21-150 CG 0-1 VS 180-300 CG 0-1 VS 400-650 CG 0-1 Technická a provozní dokumentace

Rozvaděč odvodních jednotek VS 21-150 CG 0-1 VS 180-300 CG 0-1 VS 400-650 CG 0-1 Technická a provozní dokumentace Rozvaděč odvodních jednotek VS 2-50 CG 0- VS 80-300 CG 0- VS 400-650 CG 0- Technická a provozní dokumentace DTR-CG-ver..4 (02.2009) Rozvaděč byl vyroben ve shodě s Evropskou ormou EC/E 60439- + AC ízkonapěťové

Více

Pohonná jednotka rotačního výměníku. Technicko-provozní dokumentace. DTR-RHE-ver.3 (04.2008)

Pohonná jednotka rotačního výměníku. Technicko-provozní dokumentace. DTR-RHE-ver.3 (04.2008) Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace DTR-RHE-ver.3 (04.2008) Rozvaděč je vyroben shodně s Evropskou Normou: IEC/EN 60439-1 + AC Nízkonapěťové rozvaděče a rozvaděče www.vtsgroup.com

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace

Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace DTR-RHE-ver.4 (05.2009) Rozvaděč je vyroben shodně s Evropskou Normou: IEC/EN 60439-1 + AC Nízkonapěťové rozvaděče a rozvaděče www.vtsgroup.com

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 54_. Manuál uživatele

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 54_. Manuál uživatele Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 54_ 2 1MRS755741 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 54_ Vydáno: 23.09.1997 Revize: CZ_C/11.11.2008 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ventilace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Postup Při uvádění ventilace do provozu se postupuje následovně: Proveďte základní a rozšířenou konfiguraci centrální

Více

MIDAM UC 101 modbus regulátor topení, teplota, 1x DO, 1x DI, RS485

MIDAM UC 101 modbus regulátor topení, teplota, 1x DO, 1x DI, RS485 List č.: 1/6 MIDAM UC 101 modbus regulátor topení, teplota, 1x DO, 1x DI, RS485 - najednou lze vyčíst nebo zapsat maximálně 60 registrů - u hodnot uložených v eeprom jsou uvedeny defaultní hodnoty v závorce

Více

Kompaktní rozvaděč pro přívodní a přívodně odvodní jednoty VS 10-75 CG OPTIMA VS 40-150 CG OPTIMA SUP VS 40-150 CG OPTIMA SUP-EXH

Kompaktní rozvaděč pro přívodní a přívodně odvodní jednoty VS 10-75 CG OPTIMA VS 40-150 CG OPTIMA SUP VS 40-150 CG OPTIMA SUP-EXH Kompaktní rozvaděč pro přívodní a přívodně odvodní jednoty VS 10-75 CG OPTIMA VS 40-150 CG OPTIMA SUP VS 40-150 CG OPTIMA SUP-EXH Technicko-provozní dokumentace DTR-CG OPTIMA - ver.2.0 (05.2012) Control

Více

MIDAM UC 300 ISO 9001

MIDAM UC 300 ISO 9001 List č.: 1/11 MIDAM UC 300 modbus regulátor podlahového topení (resp. regulátor topení s externím čidlem), otočné tlačítko, RTC, 2x DO, 1x DI, externí odporové čidlo PT1000, RS485 - najednou lze vyčíst

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz Napájecí zdroj JSD Dohledový IP modul Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1 ÚVOD... 1 2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K DÁLKOVÉMU DOHLEDU... 1 2.1 WEBOVÉ

Více

Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 6\5kW

Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 6\5kW Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 6\5kW Obsah Základní pokyny... 1 Popis... 2 Stav po zapnutí... 4 Zapnutí/vypnutí ventilátoru... 5 Verze hardware a firmware... 5 Zobr. napětí fází a

Více

EcoEl + EcoAir 107 EcoEl + EcoAir 111

EcoEl + EcoAir 107 EcoEl + EcoAir 111 Rychlé nastavení - jak postupovat při uvedení do provozu EcoEl + EcoAir 107 EcoEl + EcoAir 111 CZ verze 1.0 2 Topení - Zkontrolujte připojení rozvodů topného systému k EcoEl, dle hydraulického schématu,

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více