PROFESSIONALISM EXPERIENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESSIONALISM EXPERIENCE"

Transkript

1

2 INTERNATIONAL PROFESSIONALISM EXPERIENCE BRITISH QUALITY AND FINNISH INSPIRATION SUCCESSFUL IN LIFE FOREIGN CLIENTS HAIRDRESSING LANGUAGE PROFICIENCY IN LANGUAGES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. NÍ ODB OR NÉ STŘED Č E S K É U Ě ČI LIŠT S O U K RO M É ATT Training World leader in multimedia blended elearning

3 UNIT Učebnice Učebnice pro anglický i německý jazyk, v každém ročníku sedm lekcí detailně zaměřených na jednotlivá témata z kadeřnického prostředí, doplněných o nejdůležitější gramatické jevy. Učebnice pre anglický i nemecký jazyk, v každom ročníku sedem lekcií detailne zameraných na jednotlivé témy z kaderníckeho prostredia, doplnených o nejdôležitejšie gramatické javy. PRO STUDENTY / PRE ŠTUDENTOV PRO UČITELE / PRE UČITEĽOV Témata/Témy Pokrytí všech odborných témat. Například: detailní kadeřnické procedury, simulace návštěvy v kadeřnickém salonu, zákaznický servis, styly účesů nebo propagace vlastního kadeřnického salonu a další. Pokrytie všetkých odborných tém. Napríklad: detailné kadernícke procedúry, simulácie návštevy v kaderníckom salóne, zákaznícky servis, štýly účesov alebo propagácia vlastného kaderníckeho salónu a ďalšie. Online interaktivní slovník / Online interaktívny slovník Více než 1000 odborných výrazů z kadeřnické a kosmetické profese, doprovázených obrázky a namluvených rodilým mluvčím. Viac ako 1000 odborných výrazov z kaderníckej a kozmetickej profesie, sprevádzaných obrázkami a nahovorených rodeným hovoriacim. e-learning Více než 100 interaktivních e-learningových cvičení v každé učebnici v každém ročníku. Viac ako 100 interaktívnych e-learningových cvičení v každej učebnici v každom ročníku. 3

4 UNIT Make an Ap pointmen You will learn t how to ma ke an appoin tment by pho how to rec ne ord it in a bo oking list You will start with a phone ca and end with a complex p ll to a friend hone call fro customers in m a hairdressing salon. A Let s get ready! 1 Complete the crossword using the pictures below. Vyplňte křížovku podle obrázků níže. Vyplňte krížovku podľa obrázkov nižšie. Telefonní hovor Telefónny hovor 1. Pohyblivé obrázky Pohyblivé obrázky. Velmi dobrá kamarádka chlapce Veľmi dobrá kamarátka chlapca 3. Nejkrásnější cit Najkrajší cit 4. Místo, kde se sledují filmy na velkém plátně Miesto, kde sa pozerajú filmy na plátne Schůzka zamilovaného páru Schôdzka zamilovaného páru Listen to the dialogue at a normal speed and again more slowly. Poslechněte si dialog, jednou normálně, podruhé pomalu. Vypočujte si dialóg, prvýkrát normálne, druhýkrát pomaly. - Hello, this is Marc, could I speak to Olivia, please? - Hi Marc. - Hi Marc, I m Julie, Olivia s mum, Olivia is not here at the moment. She is out with Bennie, our dog. Would you like to leave a message fo r her? - Hi Olivia, how are you? I am calling. I just wonder if you would like to go out with me this Friday. We could go to the cinema or to Joey s. What do you think? - Yes, please. Could you ask her to call me back? My phone number is: It sounds great, so Friday at pm? - Yes, of course, with pleasure! - Thank you. - No problem, oh, hang on, Olivia is coming back now, I ll pass the phone to her. It was nice to hear you Marc, bye. 4 - Yes, that s great! See you! - See you.

5 UNIT 3 Read the text again and underline important phrases or words used while calling. Then check them and translate them in pairs. Přečtěte si text ještě jednou a podtrhněte si důležité fráze při telefonování, poté si je ve dvojicích zkontrolujte a přeložte. Prečítajte si text ešte raz a podčiarknite si dôležité frázy pri telefonovaní, potom si ich vo dvojiciach skontrolujte a preložte. 4 Translate your part (A or B), check it together and perform it. You can use the phrases from the previous dialogue (exercise ). Přeložte svou část (A nebo B) individuálně, navzájem si práci zkontrolujte a přehrajte. Použijte fráze/slovíčka z předchozího dialogu (cvičení ). Preložte svoju časť (A alebo B) individuálne, navzájom si prácu skontrolujte a prehrajte. Použite frázy/slovíčka z predchádzajúceho dialógu. (cvičenie ). A: Dobrý den, tady Olivia, mohla bych, prosím, mluvit s Kate? B: Ahoj, Olivie, vydrž, podívám se. Kate tady teď není, chtěla bys jí nechat vzkaz? A: Ano, prosím, mohla byste ji požádat, aby mi zavolala zpět na mé telefonní číslo? B: Jistě, s radostí. A: Děkuji, na shledanou. B: Nashle, Olivie. A: Dobrý deň, tu je Olivia, mohla by som, prosím, hovoriť s Kate? B: Ahoj, Olivia, počkaj, pozriem sa. Kate tu teraz nie je, chcela by si jej nechať odkaz? A: Áno, prosím, mohla by ste ju požiadať, aby mi zavolala naspäť na moje telefónne číslo? B: Určite, rada. A: Ďakujem, dovidenia. B: Dovi, Olivia. 5 Draw the suitable haircut you think Olivia should have for a date. When you finish in pairs, tell your partner what you suggest Olivia to have and write down three reasons why. Nakreslete vhodný účes, který by podle Vás měla Olivia mít na rande. Jakmile skončíte, ve dvojicích si řekněte, co Olivii doporučujete a napište si tři důvody proč. Nakreslite vhodný účes, ktorý by podľa Vás mala Olivia mať na rande. Keď skončíte, vo dvojiciach si povedzte, čo Olivii odporúčate a napíšte si tri dôvody prečo. punk punkový/punkový formal společenský/spoločenský extravagant extravagantní/extravagantný WHY? WHY? WHY? 5

6 6 Go online and train the vocabulary you have learnt. Procvičte si na internetu slovíčka, která jste se naučili. Precvičte si na internete slovíčka, které ste sa naučili. Vocabulary list make an appointment [meɪk æn əˈpɔɪntmənt] -- domluvit si schůzku dohodnúť si schôdzku leave a message [liːv əˈmesɪdʒ] zanechat vzkaz zanechať odkaz tonight [təˈnaɪt] dnes večer dnes večer hang on [hæŋ ɒn] počkat počkať sound [saʊnd] znít znieť call back [kɔːl bæk] zavolat zpět, zavolat ještě jednou zavolať späť, zavolať ešte raz come back [kʌm bæk] přijít zpět prísť späť wonder [ˈwʌndə(r)] uvažovat, říkat si uvažovať, hovoriť si cinema [ˈsɪnəmə] kino kino go out [ɡəʊ aʊt] vyjít si, vyrazit si vyjsť si, vyraziť si date [deɪt] rande, schůzka rande, schôdzka usually [ˈjuːʒʊəli] obvykle obvykle decide [dɪˈsaɪd] rozhodnout se rozhodnúť sa TIME / Čas / Čas It is 10:15 am. It is QUARTER PAST ten am. 1:00 noon 18:00 1:00 evening 1:00 18:00 afternoon :00 1:00 morning 1:00 :00 night It is 6:30 pm. It is HALF PAST six pm. It is QUARTER TO three am. It is :45 am. 8 Go online and listen to eight short dialogues and choose the right time. Zkuste si na internetu podle poslechu určit správné časové údaje. Skúste si na internete podľa posluchu určiť správne časové údaje. 6

7 UNIT OR / nebo / alebo Listen to eight short dialogues and fill in the right time in each sentence. Poslechněte si 8 krátkých dialogů a do každé věty doplňte správný čas. Vypočujte si 8 krátkych dialógov a do každej vety doplňte správny čas. a. Hi Tom, what time is your date with Kate tomorrow? Hi mum, at.... b. I usually go to bed at.... c. What time does your plane leave for London? At.... d. Our school starts at... o clock. e. I d like to watch the new film with Leonardo di Caprio tonight. Me too! What time is it? It starts at.... f. What time do you open on Saturdays? We open at... every Saturday. g. Are you going to visit your granny this week? Yes, I am, this Friday at.... h. Oh no, we have just missed the train! But we are on time! What time is it? No, we are late. It is... and the train has already left. 9 Look at the pictures and write the correct time next to each clock in English (e.g. Four fifteen and fifteen past four) and then tell it in pairs. Podívejte se na obrázky, napište správný čas podle anglického způsobu (např. čtyři patnáct nebo čtvrt na pět) a poté si jej řekněte vzájemně ve dvojicích. Pozrite sa na obrázky, napíšte správny čas podľa anglického spôsobu (napr. štyri pätnásť alebo štvrť na päť) a potom si ich povedzte vzájomne vo dvojiciach eight twenty twenty past eight DAYS OF THE WEEK / Dny v týdnu / Dni v týždni Monday pondělí pondelok Tuesday úterý utorok Wednesday středa streda Thursday čtvrtek štvrtok Friday pátek piatok Saturday sobota sobota Sunday neděle nedeľa Časové údaje se váží se svou předložkou, bez výjimky: Časové údaje sa viažu so svojou predložkou, bez výnimky: IN February / IN April / IN the morning ON Wednesday / ON Sunday AT eight o clock am / AT seven o clock pm / AT noon / AT night

8 11 Go online and practice days of the week. Procvičte si na internetu dny v týdnu. Precvičte si na internete dni v týždni. 1 Everyone in the class stand up, tell the others your date of birth and make a line from January to December according your date of birth. Use English only. Všichni ve třídě si stoupněte a řekněte si navzájem vaše datum narození. Poté utvořte řadu od ledna do prosince podle vašich dat narození. Používejte jen angličtinu. Všetci v triede sa postavte a povedzte si navzájom váš dátum narodenia. Potom vytvorte rad od januára do decembra podľa vašich dátumov narodenia. Používajte len angličtinu. 13 Circle your favourite month in each season, then write down and tell your partner why and then tell to everyone in class. Zakroužkujte, který je váš nejoblíbenější měsíc v každém ročním období a napište proč, poté si to řekněte ve dvojicích a pak vzájemně ve třídě. Zakrúžkujte, ktorý je váš nejobľúbenejší mesiac v každom ročnom období a prečo, potom si to povedzte vo dvojiciach a potom vzájomne v triede. What is your favourite month in winter? Why is December your favourite month? Ap ril March sp Jan ua ry m m er r be m ve No n WHY? su st gu Au m Jul y September Oc tob er au t u 8 y Ma June December WHY? g ry rua b Fe r te WHY? rin wi n WHY?

9 UNIT B Make an appointment 1 Write 3 usefull phrases concerning phone calls. (You can check the previous lesson.) Share them with your partner and with others in the class. Napište 3 užitečné fráze, které se týkají telefonování. (Můžete se podívat do předchozí hodiny.) Řekněte si je ve dvojici a pak s celou třídou. Napíšte 3 užitočné frázy, ktoré sa týkajú telefonovania. (Môžete sa pozrieť na predcházajúcu hodinu.) Povedzte si ich vo dvojici a potom s celou triedou. Listen to the dialogue. Poslechněte si dialog. Vypočujte si dialóg. - Good morning. Hair and Beauty Salon, Susan speaking. How can I help you? - Good morning, this is Janet Richardson. I would like to make an appointment. - Yes madam, when would you like to come? We are free next Monday at 11:30 am or at 3 pm. Or Tuesday at 4 o clock pm. - Well, Wednesday at :30 pm suits me the best, thank you. - All right, Wednesday, June 4th at :30 pm. And what would you like? - I would like to have my hair cut. I am also thinking of having a perm. - OK, so I ll just note down the cutting. I apologise, I did not catch your name at the beginning, please could you repeat it for me? - Yes, no problem, it is Janet Richardson. - Thank you, Janet and please could you spell your surname? - Of course, it is R-I-C-H-A-R-D-S-O-N. - Thank you, great. Also, could I have your phone number just in case? - Certainly, it is , it is my mobile phone number. - Thank you very much Mrs. Richardson, we are looking forward to your visit. Bye. - Thank you, bye. Keywords: I would like to [aɪ wʊd laɪk təː] rád bych rád by som make an appointment [meɪk æn əˈpɔɪntmənt] ---- domluvit si schůzku dohodnúť si schôdzku suit [suːt] hodí se, vyhovuje hodí sa, vyhovuje apologize [əˈpɒlədʒaɪz] omluvit se ospravedlniť sa spell [spel] hláskovat hláskovať look forward to [lʊk ˈfɔː(r)wə(r)d tuː] těšit se tešiť sa repeat [rɪˈpiːt] zopakovat zopakovať just in case [dʒʌst ɪn keɪs] pro každý případ pre každý prípad 9

10 3 Read and listen to the text again in a slower version more slowly and match the following signs to words / phrases: You already know + New for you, but you understand? You do not understand Then try to translate them in pairs. If you are not sure check it with your teacher. You can write them down in the following table. Přečtěte a poslechněte si dialog znovu, pomaleji, a přiřaďte následující značky ke slovíčkům/frázím: Již znáte, + Jsou pro vás nová, ale rozumíte jim,? Nerozumíte jim Poté se je pokuste ve dvojicích vzájemně přeložit. Pokud si nejste jisti, zeptejte se učitele. Poté je můžete vepsat do následující tabulky. Prečítajte a vypočujte si dialóg znova, pomalšie, a priraďte nasledujúce značky k slovíčkam/frázam: Už poznáte, + Sú pre vás nové, ale rozumiete im,? Nerozumiete im Potom sa ich pokúste vo dvojiciach vzájomne preložiť. Pokiaľ si nie ste istí, spýtajte sa učiteľa. Potom ich môžete vpísať do nasledujúcej tabuľky. +? 4 Go online and choose the right and false statements. 5 In pairs make a dialogue on the phone - one of you would like to make an appointment at the hairdresser salon and one of you is answering the phone. After that you can present it. Use the keywords/phrases from the dialogue. 6 Go online and learn the vocabulary for the next lesson Jděte do e-learningu a rozhodněte, které tvrzení je správné a které špatné. Choďte do e-learningu a rozhodnite, ktoré tvrdenie je správne a ktoré nesprávne. Utvořte ve dvojicích telefonický dialog, jeden z vás se chce objednat do salonu a druhý zvedne telefon v salonu. Poté to můžete prezentovat ve třídě. Použijte fráze nebo slovíčka z dialogu. Utvorte vo dvojiciach telefonický dialóg, jeden z vás sa chce objednať do salónu a druhý zdvihne telefón v salóne. Potom to môžete prezentovať v triede. Použite frázy alebo slovíčka z dialógu. Procvičte si slovíčka na další lekci na internetu. Precvičte si slovíčka na ďalšiu lekciu na internete. Vocabulary list dying [ˈdaɪɪŋ] barvení farbenie perm [pɜː(r)m] trvalá trvalá trim [trɪm] zastřihnout zastrihnúť manicure [ˈmænɪkjʊə(r)] manikúra manikúra pedicure [ˈpedɪkjʊə(r)] pedikúra pedikúra peeling [ˈpiːlɪŋ] peeling peeling beard trimming [bɪə(r)d trɪmɪŋ] - úprava vousů - úprava fúzov cosmetics [kɒzˈmetɪk] kosmetika kozmetika 10

11 UNIT Read the sentences, translate words below and fill in the missing words in the correct form. Přečtěte si věty, přeložte slovíčka pod textem a doplňte je ve správném tvaru do vět. Prečítajte si vety, preložte slovíčka pod textom a doplňte ich v správnom tvare do viet. a. Mrs Richardson would like to b. It is possible to come to the salon at :30 pm. c. Could you.... your name please? d. You can... later. e. Time :30 pm me the best. f. We are..... to your visit. v pondělí hodí se mi hláskovat domluvit schůzku v pondelok hláskovať rozhodnout hodí sa mi těšit se rozhodnúť dohovoriť schôdzku tešiť sa 8 Go online and play the game. Zahrajte si hru v e-learningu. Zahrajte si hru v e-learningu. 9 ENGLISH ALPHABET / Anglická abeceda / Anglická abeceda A, a [ei] G, g [dži:] M, m [em] B, b [bi:] H, h [ejč] N, n [en] C, c [si:] I, i [a:j] O, o [ou] D,d [di:] J, j [džej] P, p [pi:] E, e [i:] K, k [kej] Q, q [kju:] F, f [ef] L, l [el] R, r [a:(r)] S, s [es] Y, y [wa:i] T, t [ti:] Z, z [zed] U, u [ju:] V, v [vi:] W, w [dabl ju:] X, x [eks] 10 In pairs one of you spells the following words, your partner writes it down. Then change. Your favourite month, your favourite singer, your favourite film. Ve dvojicích jeden z vás hláskuje, druhý zapisuje, poté se vyměníte. oblíbený měsíc v roce, oblíbený zpěvák/zpěvačka, oblíbený film. Vo dvojiciach jeden z vás hláskuje, druhý zapisuje, potom sa vymeníte. obľúbený mesiac v roku, obľúbený spevák/speváčka, obľúbený film. 11

12 11 Go online and play the word game online. Zahrajte si slovní hru online. Zahrajte si slovnú hru online. 1 Listen to following dialogues and write down all information you need for the appointment name, procedure, date, time etc. in the booking list. Poslechněte si následující dialogy a napište všechny informace, které potřebujete k objednání jméno, název procedury, datum, čas atd. - do objednávacího sešitu. Vypočujte si nasledujúce dialógy a zapíšte si všetky informácie, ktoré potrebujete k objednaniu meno, názov procedúry, dátum, čas atď. - do objednávkového zošita. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday :00 8:00 9:00 10:00 11:00 1:00 13:00 14:00 15:00 16:00 1:00 18:00 19:00 0:00 13 For the following week, use the calendar and note down your everyday work in English (Monday till Sunday). Pro příští týden mimo školu použijte kalendář a zapisujte si v angličtině vaši každodenní práci (pondělí až neděle). Pre budúci týždeň mimo školy použite kalendár a zapisujte si v angličtine vašu každodennú prácu (pondelok až nedeľu). 1

13 UNIT C 1 In pairs tell your partner about your work every day last week and then change. Then present it to the class. Ve dvojicích si řekněte, co jste dělali každý den během minulého týdne a vyměňte se. Poté to prezentujte celé třídě. Vo dvojiciach si povedzte, čo ste robili každý deň počas minulého týždňa a vymeňte sa. Potom to prezentujte celej triede. WOULD LIKE Sloveso want se pojí vždy s infinitivem. Want = chtít. Např.: I want to buy new shampoo. Chci si koupit nový šampon. Sloveso want sa spája vždy s infinitívom. want = chtít. Napr.: I want to buy new shampoo. Chcem si kúpiť nový šampón. Sloveso want není příliš zdvořilé, proto se používá vazba would like = rád bych. Would like se pojí vždy s infinitivem. Např.: I would like to buy new shampoo. = Ráda bych si koupila nový šampon. Sloveso want nie je príliš zdvorilé, preto sa používa väzba would like = rád by som. Would like sa spája vždy s infinitívom. Napr.: I would like to buy new shampoo. = Rada by som si kúpila nový šampón. Zkrácený tvar would like = I d like. Např.: I d like to buy new shampoo. Zkrácený tvar would like = I d like. Napr.: I d like to buy new shampoo. Otázka: vytvoří se přehozením podmětu a slovesa would: Would you like to? Např.: Would you like to buy new shampoo? = Koupil by sis rád nový šampon? Otázka: vytvorí sa prehodením podmetu a slovesa would: Would you like to? Napr.: Would you like to buy new shampoo? = Kúpil by si si rád nový šampón? 3 Listen to the following dialogues and fill in the gaps in the sentences. If you are not sure, you can look at the diary from the previous lesson. Poslechněte si následující dialogy a doplňte následující věty. Pokud si nejste jisti, můžete se podívat do diáře z předchozí lekce. Vypočujte si nasledujúce dialógy a doplňte nasledujúce vety. Ak si nie ste istí, môžete sa pozrieť do diára z predchádzajúcej lekcie. a. - I would like to.. in your salon. - would you like? - I would like to. and. there. - Of course, would you like to..? b. - Of course madam, would you like and. would you like to..? - I would like to.. at. 13

14 4 In pairs, choose one of the situations below and write down a dialogue. You can use the words below your situation. Then you can perform it, once with notes and once without notes. Ve dvojicích si vyberte jednu situaci a napište rozhovor. Můžete použít slovíčka dole pod popisem situace. Poté můžete rozhovor přehrát přede všemi, jednou s poznámkami, podruhé bez poznámek. Vo dvojiciach si vyberte jednu situáciu a napíšte rozhovor. Môžete použiť slovíčka dole pod popisom situácie. Potom môžete rozhovor zahrať pred všetkými, najprv s poznámkami, potom bez poznámok. a. You would like to have a new colour, call to the salon and make an appointment there for next Monday at 11:30 am. Ráda byste si nechala udělat novou barvu, zavolejte do salonu a domluvte si schůzku na příští pondělí v 11:30 dopoledne. Radi by ste si nechali urobiť novú farbu, zavolajte do salóna a dohodnite si schôdzku na budúci pondelok o 11:30 dopoludnia. open dye hair suit someone best spell come b. Your sister has an appointment at the salon for cosmetics, but she is sick, call the salon and excuse her that she cannot come. Vaše sestra má domluvenou schůzku v salonu na kosmetiku, ale je nemocná. Zavolejte do salonu a omluvte ji, že nemůže přijít. Vaša sestra má dohodnutú schôdzku v salóne na kozmetiku, ale je chorá. Zavolajte do salóna a ospravedlňte ju, že nemôže prísť. excuse cancel cosmetics call back later sick 5 Go online and practise the vocabulary. Procvičte si slovíčka v e-learningu. Precvičte si slovíčka v e-learningu. Vocabulary list cancel [ˈkæns(ə)l]... zrušit... zrušiť wash hair [wɒʃ heə(r)]... umýt vlasy... umyť vlasy trim [trɪm]... zastřihnout... zastrihnúť certainly [ˈsɜː(r)t(ə)nli]... jistě... isto, určite wedding [ˈwedɪŋ]... svatba... svadba original [əˈrɪdʒ(ə)nəl]... původní... pôvodný noon [nuːn]... poledne... poludnie sick [sɪk]... nemocný... chorý excuse [ɪkˈskjuːs]... omluvit... ospravedlniť on Monday... v pondělí... v pondelok at :30 pm... ve 14:30... o 14:30 except [ɪkˈsept]... kromě... okrem invite [ɪnˈvaɪt]... pozvat... pozvať introduce [ˌɪntrəˈdjuːs]... představit... predstaviť (někoho) (niekoho) 6 Find eight words. Najděte osm slovíček. Nájdite osem slovíčok. w e z m b l n s e x f g e g a s s e m k m u h j i i n d e c i d e r m c o m y h r n m o p k o b i r t h d a y i n p e d y e i h o c e r w e i d t p t y t Nápověda: trvalá, zrušit, poledne, zastřihnout, vzkaz, nemocný, narozeniny, rozhodnout Nápoveda: trvalá, zrušiť, poludnie, zastrihnúť, odkaz, chorý, narodeniny, rozhodnúť 14

15 UNIT Translate the following sentences into English. Use would like to or want. Přeložte následující věty do angličtiny. Použijte vazbu would like to nebo want. Preložte nasledujúce vety do angličtiny. Použite väzbu would like to alebo want. a. Ráda bych si domluvila schůzku. Rada by som si dohodla schôdzku. b. Chci zrušit naše rande. Chcem zrušiť naše rande. c. Chtěl bys nechat vzkaz? Ne, děkuji. Chcel by si zanechať odkaz? Nie, ďakujem. d. Rád bych tě pozval do kina. Rád by som ťa pozval do kina. e. Chtěl bych přijít v úterý v 8:30 dopoledne. Chcel by som prísť v utorok o 8:30 dopoludnia Create a short dialogue on where you would like to go for holidays and what you would like to do there. Use would like to as much as possible. Then you can present it to class. Vytvořte krátký dialog o tom, kam byste rádi jeli o prázdninách a co byste tam rádi dělali. Použijte co nejvíce vazbu would like to. Poté jej můžete prezentovat ostatním ve třídě. Vytvorte krátky dialóg o tom, kam by ste radi išli cez prázdniny a čo by ste tam radi robili. Použite čo najčastejšie väzbu would like to. Potom ho môžete prezentovať ostatným v triede. Example: - Where would you like to go?, - I would like to go to Italy. 9 Ask your partner additional questions and draw up a picture of his/her wish where he/she would like to go and what he/she would like to do there. Zeptejte se svého partnera na doplňující otázky a nakreslete obrázek kam by rád/a jel/a a co by tam rád/a dělal/a. Spýtajte sa svojho partnera na doplňujúce otázky a nakreslite obrázok, kam by rád/rada išiel/išla a čo by tam rád/rada robil/robila. 10 Present the picture to the class. Prezentujte obrázek ostatním ve třídě. Prezentujte obrázok ostatným v triede. 15

16 D 1 Translate the following sentences into English. Přeložte následující věty do angličtiny. Preložte nasledujúce vety do angličtiny. a. V kolik hodin otvíráte? O koľkej otvárate?... b. Mohl byste, prosím, vyhláskovat své jméno? Mohli by ste, prosím, vyhláskovať svoje meno?... c. Omlouvám se, ale nemohu dnes přijít. Ospravedlňujem sa, ale nemôžem dnes prísť.... d. Pondělí ve 14:30 se mi hodí nejlépe. Pondelok o 14:30 sa mi hodí najviac.... e. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tešíme sa na Vašu návštevu.... In pairs create a dialogue. Choose one of the situations, you can use the words below. When you finish, change the roles. a. introduce yourself b. apologise that you cannot come on Tuesday November th at 3:45pm and you have to cancel the appointment c. find out the opening hours d. make a new appointment e. repeat what service you would like Ve dvojicích vytvořte dialog. Vyberte si jednu situaci, můžete použít slovíčka napsaná níže. Přehrajte si jej a poté si vyměňte role. Vo dvojiciach vytvorte dialóg. Vyberte si jednu situáciu, môžete použiť slovíčka napísané nižšie. Zahrajte si ho a potom si vymeňte role. a. představte se b. omluvte se, že nemůžete přijít v úterý. listopadu ve 3:45 odpoledne a že musíte zrušit rezervaci c. zeptejte se, kdy má otevřeno d. zamluvte nový termín e. zopakujte, jakou službu chcete a. predstavte sa b. ospravedlňte sa, že nemôžete prísť v utorok. novembra o 3:45 poobede a že musíte zrušiť rezerváciu c. opýtajte sa, kedy majú otvorené d. dohodnite si nový termín e. zopakujte, akú službu chcete 3 Present the dialogue to the class by groups. Try not to use your notes. Prezentujte dialog po skupinách ostatním ve třídě. Pokuste se nepoužívat poznámky. Prezentujte dialóg po skupinách ostatným v triede. Pokúste sa nepoužívať poznámky. 4 Play a game in pairs. Create a word using only the letters below. The winner is the one who creates more words. Zahrajte si hru. Tvořte ve dvojicích slova pouze s využitím písmenek uvedených níže. Vyhrává ten, kdo vymyslí více slov. Zahrajte si hru. Tvorte vo dvojiciach slová s použitím iba písmeniek nižšie. Vyhráva ten, kto vymyslí viac slov. G O P M A I P R U H E L W T D S N 16

17 UNIT 5 Create new pairs and try to play a similar dialogue from the previous lesson (exercise ). You can note down the details in the booking list below. Do not use your notes but your phantasy. Vytvořte jiné dvojice a zkuste zahrát obdobný dialog jako v předchozí lekci (cvičení ). Můžete si zapsat detaily do objednávkového sešitu níže. Nepoužívejte poznámky, pouze svoji fantazii. Vytvorte iné dvojice a skúste zahrať obdobný dialóg ako v predchádzajúcej lekci (cvičenie ). Môžete si zapísať detaily do objednávkového zošitu nižšie. Nepoužívajte poznámky, len svoju fantáziu. day: time: what: date: name: 6 Present the dialogue in front of the class. Prezentujte dialog ostatním ve třídě. Prezentujte dialóg ostatným v triede. a) Match the smilies with the statements. You can use more options for each statement. Eventually you can share your comments with your teacher and others in the class. Přiřaďte smajlík, který nejlépe vystihuje následující tvrzení. Můžete přiřadit více smajlíků ke každému tvrzení. V případě zájmu se o to můžete podělit s učitelem a ostatními ve třídě. Priraďte smajlíka, ktorý najlepšie vystihuje nasledujúce tvrdenie. Môžete priradiť viac smajlíkov ku každému tvrdeniu. V prípade záujmu sa o to môžete podeliť s učiteľom a ostatnými v triede. a. (difficult) b. (cool) 1. It was... for me to understand a phone call in English and record it.. It was... for me to make an appointment in English by phone. 3. It was... for me to learn vocabulary concerning the phone call. e. (easy) f. (need more practice) c. (not a problem) d. (too difficult) 4. It was... for me to say what the time is. 5. It was... for me to cancel an appointment by phone. 6. It was... for me to invite a girlfriend/boyfriend to the cinema. g. (very easy) h. (I do not understand) b) Go through the whole unit and write in English what you have learnt and tell the rest of the class. Projděte si celou lekci, vypište si v angličtině, co jste se naučili, a řekněte to celé třídě. Prejdite si celú lekciu, vypíšte si v angličtine, čo ste sa naučili a povedzte to celej triede. 1. Now I know.... Now I know Now I know... 1

18 e-learningová cvičení / e-learningové cvičenia e-learningová cvičení doplňují výuku interaktivními prvky v mnoha různých podobách. V hodinách jsou využívány k poslechu, sledování videa s odbornou tematikou, k cvičením orientovaným na porozumění textu či k interaktivnímu procvičení gramatických jevů. e-learningové cvičenia dopĺňajú výuku interaktívnymi prvkami v mnoho rôznych podobách. Na hodinách sú využívané k odposluchu, sledovaniu videa s odbornou tematikou, k cvičeniam orientovaným na porozumenie textu či k interaktívnemu precvičeniu gramatických javov. Důležitou součástí e-learningu je výuka odborné i běžné slovní zásoby (obvykle jako domácí příprava). Systém automaticky opravuje chybné odpovědi a pamatuje si, co už žák umí a na co se ještě musí zaměřit. Dôležitou časťou e-learningu je výučba odbornej i bežnej slovnej zásoby (obvykle ako domáca príprava). Systém automaticky opravuje chybné odpovede a pamätá si, čo už žiak vie a na čo sa ešte musí zamerať. automatická zpětná vazba automatická spätná väzba odborná výuka zábavnou formou odborná výučba zábavnou formou intuitivní užívání pro všechny uživatele intuitívne používanie pre všetkých užívateľov 18

19 Každý žák má svůj vlastní přístup. Jednotlivé úlohy se automaticky vyhodnocují a učitel tak má plný přehled například o tom, kdo a jak kvalitně splnil domácí úkol, případně test. Registrace do e-learningu je jednoduchá a nezabere více než 3 minuty. Každý žiak má svoj vlastný prístup. Jednotlivé úlohy sa automaticky vyhodnocujú a učiteľ tak má celkový prehľad napríklad o tom, kto a ako kvalitne splnil domácu úlohu, prípadne test. Registrácia do e-learningu je jednoduchá a nezaberie viac ako 3 minúty. Testy prokázaly, že interaktivní cvičení výrazně zvyšují přitažlivost výuky jazyka u všech skupin žáků. Testy preukázali, že interaktívne cvičenie výrazne zvyšuje příťažlivosť výučby jazyka u všetkých skupín žiakov. možnost zadávání domácích cvičení a jejich kontrola možnosť zadávania domácich cvičení a ich kontrola Kontakty Centre for Modern Education CZ, s.r. o., Pobřežní 34, , Praha 8 Tel: , Centre for Modern Education SK, s.r.o., Šancová 0, , Bratislava Tel: , Pro více informací navštivte / Pre viac informácií navštívte: pilot.hair.cfme.net nebo / alebo 19

20

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

CZ.1.07/1.3.04/04.0017

CZ.1.07/1.3.04/04.0017 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Chemie Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angelovova, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1

True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 Číslovky - Numbers Základní číslovky - Cardinal numbers 1-10 one 1 two 2 three 3 four 4 five 5 six 6 seven 7 eight 8 nine 9 ten 10 zero 0 (nebo ou ) POZOR:

Více