PROFESSIONALISM EXPERIENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESSIONALISM EXPERIENCE"

Transkript

1

2 INTERNATIONAL PROFESSIONALISM EXPERIENCE BRITISH QUALITY AND FINNISH INSPIRATION SUCCESSFUL IN LIFE FOREIGN CLIENTS HAIRDRESSING LANGUAGE PROFICIENCY IN LANGUAGES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. NÍ ODB OR NÉ STŘED Č E S K É U Ě ČI LIŠT S O U K RO M É ATT Training World leader in multimedia blended elearning

3 UNIT Učebnice Učebnice pro anglický i německý jazyk, v každém ročníku sedm lekcí detailně zaměřených na jednotlivá témata z kadeřnického prostředí, doplněných o nejdůležitější gramatické jevy. Učebnice pre anglický i nemecký jazyk, v každom ročníku sedem lekcií detailne zameraných na jednotlivé témy z kaderníckeho prostredia, doplnených o nejdôležitejšie gramatické javy. PRO STUDENTY / PRE ŠTUDENTOV PRO UČITELE / PRE UČITEĽOV Témata/Témy Pokrytí všech odborných témat. Například: detailní kadeřnické procedury, simulace návštěvy v kadeřnickém salonu, zákaznický servis, styly účesů nebo propagace vlastního kadeřnického salonu a další. Pokrytie všetkých odborných tém. Napríklad: detailné kadernícke procedúry, simulácie návštevy v kaderníckom salóne, zákaznícky servis, štýly účesov alebo propagácia vlastného kaderníckeho salónu a ďalšie. Online interaktivní slovník / Online interaktívny slovník Více než 1000 odborných výrazů z kadeřnické a kosmetické profese, doprovázených obrázky a namluvených rodilým mluvčím. Viac ako 1000 odborných výrazov z kaderníckej a kozmetickej profesie, sprevádzaných obrázkami a nahovorených rodeným hovoriacim. e-learning Více než 100 interaktivních e-learningových cvičení v každé učebnici v každém ročníku. Viac ako 100 interaktívnych e-learningových cvičení v každej učebnici v každom ročníku. 3

4 UNIT Make an Ap pointmen You will learn t how to ma ke an appoin tment by pho how to rec ne ord it in a bo oking list You will start with a phone ca and end with a complex p ll to a friend hone call fro customers in m a hairdressing salon. A Let s get ready! 1 Complete the crossword using the pictures below. Vyplňte křížovku podle obrázků níže. Vyplňte krížovku podľa obrázkov nižšie. Telefonní hovor Telefónny hovor 1. Pohyblivé obrázky Pohyblivé obrázky. Velmi dobrá kamarádka chlapce Veľmi dobrá kamarátka chlapca 3. Nejkrásnější cit Najkrajší cit 4. Místo, kde se sledují filmy na velkém plátně Miesto, kde sa pozerajú filmy na plátne Schůzka zamilovaného páru Schôdzka zamilovaného páru Listen to the dialogue at a normal speed and again more slowly. Poslechněte si dialog, jednou normálně, podruhé pomalu. Vypočujte si dialóg, prvýkrát normálne, druhýkrát pomaly. - Hello, this is Marc, could I speak to Olivia, please? - Hi Marc. - Hi Marc, I m Julie, Olivia s mum, Olivia is not here at the moment. She is out with Bennie, our dog. Would you like to leave a message fo r her? - Hi Olivia, how are you? I am calling. I just wonder if you would like to go out with me this Friday. We could go to the cinema or to Joey s. What do you think? - Yes, please. Could you ask her to call me back? My phone number is: It sounds great, so Friday at pm? - Yes, of course, with pleasure! - Thank you. - No problem, oh, hang on, Olivia is coming back now, I ll pass the phone to her. It was nice to hear you Marc, bye. 4 - Yes, that s great! See you! - See you.

5 UNIT 3 Read the text again and underline important phrases or words used while calling. Then check them and translate them in pairs. Přečtěte si text ještě jednou a podtrhněte si důležité fráze při telefonování, poté si je ve dvojicích zkontrolujte a přeložte. Prečítajte si text ešte raz a podčiarknite si dôležité frázy pri telefonovaní, potom si ich vo dvojiciach skontrolujte a preložte. 4 Translate your part (A or B), check it together and perform it. You can use the phrases from the previous dialogue (exercise ). Přeložte svou část (A nebo B) individuálně, navzájem si práci zkontrolujte a přehrajte. Použijte fráze/slovíčka z předchozího dialogu (cvičení ). Preložte svoju časť (A alebo B) individuálne, navzájom si prácu skontrolujte a prehrajte. Použite frázy/slovíčka z predchádzajúceho dialógu. (cvičenie ). A: Dobrý den, tady Olivia, mohla bych, prosím, mluvit s Kate? B: Ahoj, Olivie, vydrž, podívám se. Kate tady teď není, chtěla bys jí nechat vzkaz? A: Ano, prosím, mohla byste ji požádat, aby mi zavolala zpět na mé telefonní číslo? B: Jistě, s radostí. A: Děkuji, na shledanou. B: Nashle, Olivie. A: Dobrý deň, tu je Olivia, mohla by som, prosím, hovoriť s Kate? B: Ahoj, Olivia, počkaj, pozriem sa. Kate tu teraz nie je, chcela by si jej nechať odkaz? A: Áno, prosím, mohla by ste ju požiadať, aby mi zavolala naspäť na moje telefónne číslo? B: Určite, rada. A: Ďakujem, dovidenia. B: Dovi, Olivia. 5 Draw the suitable haircut you think Olivia should have for a date. When you finish in pairs, tell your partner what you suggest Olivia to have and write down three reasons why. Nakreslete vhodný účes, který by podle Vás měla Olivia mít na rande. Jakmile skončíte, ve dvojicích si řekněte, co Olivii doporučujete a napište si tři důvody proč. Nakreslite vhodný účes, ktorý by podľa Vás mala Olivia mať na rande. Keď skončíte, vo dvojiciach si povedzte, čo Olivii odporúčate a napíšte si tri dôvody prečo. punk punkový/punkový formal společenský/spoločenský extravagant extravagantní/extravagantný WHY? WHY? WHY? 5

6 6 Go online and train the vocabulary you have learnt. Procvičte si na internetu slovíčka, která jste se naučili. Precvičte si na internete slovíčka, které ste sa naučili. Vocabulary list make an appointment [meɪk æn əˈpɔɪntmənt] -- domluvit si schůzku dohodnúť si schôdzku leave a message [liːv əˈmesɪdʒ] zanechat vzkaz zanechať odkaz tonight [təˈnaɪt] dnes večer dnes večer hang on [hæŋ ɒn] počkat počkať sound [saʊnd] znít znieť call back [kɔːl bæk] zavolat zpět, zavolat ještě jednou zavolať späť, zavolať ešte raz come back [kʌm bæk] přijít zpět prísť späť wonder [ˈwʌndə(r)] uvažovat, říkat si uvažovať, hovoriť si cinema [ˈsɪnəmə] kino kino go out [ɡəʊ aʊt] vyjít si, vyrazit si vyjsť si, vyraziť si date [deɪt] rande, schůzka rande, schôdzka usually [ˈjuːʒʊəli] obvykle obvykle decide [dɪˈsaɪd] rozhodnout se rozhodnúť sa TIME / Čas / Čas It is 10:15 am. It is QUARTER PAST ten am. 1:00 noon 18:00 1:00 evening 1:00 18:00 afternoon :00 1:00 morning 1:00 :00 night It is 6:30 pm. It is HALF PAST six pm. It is QUARTER TO three am. It is :45 am. 8 Go online and listen to eight short dialogues and choose the right time. Zkuste si na internetu podle poslechu určit správné časové údaje. Skúste si na internete podľa posluchu určiť správne časové údaje. 6

7 UNIT OR / nebo / alebo Listen to eight short dialogues and fill in the right time in each sentence. Poslechněte si 8 krátkých dialogů a do každé věty doplňte správný čas. Vypočujte si 8 krátkych dialógov a do každej vety doplňte správny čas. a. Hi Tom, what time is your date with Kate tomorrow? Hi mum, at.... b. I usually go to bed at.... c. What time does your plane leave for London? At.... d. Our school starts at... o clock. e. I d like to watch the new film with Leonardo di Caprio tonight. Me too! What time is it? It starts at.... f. What time do you open on Saturdays? We open at... every Saturday. g. Are you going to visit your granny this week? Yes, I am, this Friday at.... h. Oh no, we have just missed the train! But we are on time! What time is it? No, we are late. It is... and the train has already left. 9 Look at the pictures and write the correct time next to each clock in English (e.g. Four fifteen and fifteen past four) and then tell it in pairs. Podívejte se na obrázky, napište správný čas podle anglického způsobu (např. čtyři patnáct nebo čtvrt na pět) a poté si jej řekněte vzájemně ve dvojicích. Pozrite sa na obrázky, napíšte správny čas podľa anglického spôsobu (napr. štyri pätnásť alebo štvrť na päť) a potom si ich povedzte vzájomne vo dvojiciach eight twenty twenty past eight DAYS OF THE WEEK / Dny v týdnu / Dni v týždni Monday pondělí pondelok Tuesday úterý utorok Wednesday středa streda Thursday čtvrtek štvrtok Friday pátek piatok Saturday sobota sobota Sunday neděle nedeľa Časové údaje se váží se svou předložkou, bez výjimky: Časové údaje sa viažu so svojou predložkou, bez výnimky: IN February / IN April / IN the morning ON Wednesday / ON Sunday AT eight o clock am / AT seven o clock pm / AT noon / AT night

8 11 Go online and practice days of the week. Procvičte si na internetu dny v týdnu. Precvičte si na internete dni v týždni. 1 Everyone in the class stand up, tell the others your date of birth and make a line from January to December according your date of birth. Use English only. Všichni ve třídě si stoupněte a řekněte si navzájem vaše datum narození. Poté utvořte řadu od ledna do prosince podle vašich dat narození. Používejte jen angličtinu. Všetci v triede sa postavte a povedzte si navzájom váš dátum narodenia. Potom vytvorte rad od januára do decembra podľa vašich dátumov narodenia. Používajte len angličtinu. 13 Circle your favourite month in each season, then write down and tell your partner why and then tell to everyone in class. Zakroužkujte, který je váš nejoblíbenější měsíc v každém ročním období a napište proč, poté si to řekněte ve dvojicích a pak vzájemně ve třídě. Zakrúžkujte, ktorý je váš nejobľúbenejší mesiac v každom ročnom období a prečo, potom si to povedzte vo dvojiciach a potom vzájomne v triede. What is your favourite month in winter? Why is December your favourite month? Ap ril March sp Jan ua ry m m er r be m ve No n WHY? su st gu Au m Jul y September Oc tob er au t u 8 y Ma June December WHY? g ry rua b Fe r te WHY? rin wi n WHY?

9 UNIT B Make an appointment 1 Write 3 usefull phrases concerning phone calls. (You can check the previous lesson.) Share them with your partner and with others in the class. Napište 3 užitečné fráze, které se týkají telefonování. (Můžete se podívat do předchozí hodiny.) Řekněte si je ve dvojici a pak s celou třídou. Napíšte 3 užitočné frázy, ktoré sa týkajú telefonovania. (Môžete sa pozrieť na predcházajúcu hodinu.) Povedzte si ich vo dvojici a potom s celou triedou. Listen to the dialogue. Poslechněte si dialog. Vypočujte si dialóg. - Good morning. Hair and Beauty Salon, Susan speaking. How can I help you? - Good morning, this is Janet Richardson. I would like to make an appointment. - Yes madam, when would you like to come? We are free next Monday at 11:30 am or at 3 pm. Or Tuesday at 4 o clock pm. - Well, Wednesday at :30 pm suits me the best, thank you. - All right, Wednesday, June 4th at :30 pm. And what would you like? - I would like to have my hair cut. I am also thinking of having a perm. - OK, so I ll just note down the cutting. I apologise, I did not catch your name at the beginning, please could you repeat it for me? - Yes, no problem, it is Janet Richardson. - Thank you, Janet and please could you spell your surname? - Of course, it is R-I-C-H-A-R-D-S-O-N. - Thank you, great. Also, could I have your phone number just in case? - Certainly, it is , it is my mobile phone number. - Thank you very much Mrs. Richardson, we are looking forward to your visit. Bye. - Thank you, bye. Keywords: I would like to [aɪ wʊd laɪk təː] rád bych rád by som make an appointment [meɪk æn əˈpɔɪntmənt] ---- domluvit si schůzku dohodnúť si schôdzku suit [suːt] hodí se, vyhovuje hodí sa, vyhovuje apologize [əˈpɒlədʒaɪz] omluvit se ospravedlniť sa spell [spel] hláskovat hláskovať look forward to [lʊk ˈfɔː(r)wə(r)d tuː] těšit se tešiť sa repeat [rɪˈpiːt] zopakovat zopakovať just in case [dʒʌst ɪn keɪs] pro každý případ pre každý prípad 9

10 3 Read and listen to the text again in a slower version more slowly and match the following signs to words / phrases: You already know + New for you, but you understand? You do not understand Then try to translate them in pairs. If you are not sure check it with your teacher. You can write them down in the following table. Přečtěte a poslechněte si dialog znovu, pomaleji, a přiřaďte následující značky ke slovíčkům/frázím: Již znáte, + Jsou pro vás nová, ale rozumíte jim,? Nerozumíte jim Poté se je pokuste ve dvojicích vzájemně přeložit. Pokud si nejste jisti, zeptejte se učitele. Poté je můžete vepsat do následující tabulky. Prečítajte a vypočujte si dialóg znova, pomalšie, a priraďte nasledujúce značky k slovíčkam/frázam: Už poznáte, + Sú pre vás nové, ale rozumiete im,? Nerozumiete im Potom sa ich pokúste vo dvojiciach vzájomne preložiť. Pokiaľ si nie ste istí, spýtajte sa učiteľa. Potom ich môžete vpísať do nasledujúcej tabuľky. +? 4 Go online and choose the right and false statements. 5 In pairs make a dialogue on the phone - one of you would like to make an appointment at the hairdresser salon and one of you is answering the phone. After that you can present it. Use the keywords/phrases from the dialogue. 6 Go online and learn the vocabulary for the next lesson Jděte do e-learningu a rozhodněte, které tvrzení je správné a které špatné. Choďte do e-learningu a rozhodnite, ktoré tvrdenie je správne a ktoré nesprávne. Utvořte ve dvojicích telefonický dialog, jeden z vás se chce objednat do salonu a druhý zvedne telefon v salonu. Poté to můžete prezentovat ve třídě. Použijte fráze nebo slovíčka z dialogu. Utvorte vo dvojiciach telefonický dialóg, jeden z vás sa chce objednať do salónu a druhý zdvihne telefón v salóne. Potom to môžete prezentovať v triede. Použite frázy alebo slovíčka z dialógu. Procvičte si slovíčka na další lekci na internetu. Precvičte si slovíčka na ďalšiu lekciu na internete. Vocabulary list dying [ˈdaɪɪŋ] barvení farbenie perm [pɜː(r)m] trvalá trvalá trim [trɪm] zastřihnout zastrihnúť manicure [ˈmænɪkjʊə(r)] manikúra manikúra pedicure [ˈpedɪkjʊə(r)] pedikúra pedikúra peeling [ˈpiːlɪŋ] peeling peeling beard trimming [bɪə(r)d trɪmɪŋ] - úprava vousů - úprava fúzov cosmetics [kɒzˈmetɪk] kosmetika kozmetika 10

11 UNIT Read the sentences, translate words below and fill in the missing words in the correct form. Přečtěte si věty, přeložte slovíčka pod textem a doplňte je ve správném tvaru do vět. Prečítajte si vety, preložte slovíčka pod textom a doplňte ich v správnom tvare do viet. a. Mrs Richardson would like to b. It is possible to come to the salon at :30 pm. c. Could you.... your name please? d. You can... later. e. Time :30 pm me the best. f. We are..... to your visit. v pondělí hodí se mi hláskovat domluvit schůzku v pondelok hláskovať rozhodnout hodí sa mi těšit se rozhodnúť dohovoriť schôdzku tešiť sa 8 Go online and play the game. Zahrajte si hru v e-learningu. Zahrajte si hru v e-learningu. 9 ENGLISH ALPHABET / Anglická abeceda / Anglická abeceda A, a [ei] G, g [dži:] M, m [em] B, b [bi:] H, h [ejč] N, n [en] C, c [si:] I, i [a:j] O, o [ou] D,d [di:] J, j [džej] P, p [pi:] E, e [i:] K, k [kej] Q, q [kju:] F, f [ef] L, l [el] R, r [a:(r)] S, s [es] Y, y [wa:i] T, t [ti:] Z, z [zed] U, u [ju:] V, v [vi:] W, w [dabl ju:] X, x [eks] 10 In pairs one of you spells the following words, your partner writes it down. Then change. Your favourite month, your favourite singer, your favourite film. Ve dvojicích jeden z vás hláskuje, druhý zapisuje, poté se vyměníte. oblíbený měsíc v roce, oblíbený zpěvák/zpěvačka, oblíbený film. Vo dvojiciach jeden z vás hláskuje, druhý zapisuje, potom sa vymeníte. obľúbený mesiac v roku, obľúbený spevák/speváčka, obľúbený film. 11

12 11 Go online and play the word game online. Zahrajte si slovní hru online. Zahrajte si slovnú hru online. 1 Listen to following dialogues and write down all information you need for the appointment name, procedure, date, time etc. in the booking list. Poslechněte si následující dialogy a napište všechny informace, které potřebujete k objednání jméno, název procedury, datum, čas atd. - do objednávacího sešitu. Vypočujte si nasledujúce dialógy a zapíšte si všetky informácie, ktoré potrebujete k objednaniu meno, názov procedúry, dátum, čas atď. - do objednávkového zošita. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday :00 8:00 9:00 10:00 11:00 1:00 13:00 14:00 15:00 16:00 1:00 18:00 19:00 0:00 13 For the following week, use the calendar and note down your everyday work in English (Monday till Sunday). Pro příští týden mimo školu použijte kalendář a zapisujte si v angličtině vaši každodenní práci (pondělí až neděle). Pre budúci týždeň mimo školy použite kalendár a zapisujte si v angličtine vašu každodennú prácu (pondelok až nedeľu). 1

13 UNIT C 1 In pairs tell your partner about your work every day last week and then change. Then present it to the class. Ve dvojicích si řekněte, co jste dělali každý den během minulého týdne a vyměňte se. Poté to prezentujte celé třídě. Vo dvojiciach si povedzte, čo ste robili každý deň počas minulého týždňa a vymeňte sa. Potom to prezentujte celej triede. WOULD LIKE Sloveso want se pojí vždy s infinitivem. Want = chtít. Např.: I want to buy new shampoo. Chci si koupit nový šampon. Sloveso want sa spája vždy s infinitívom. want = chtít. Napr.: I want to buy new shampoo. Chcem si kúpiť nový šampón. Sloveso want není příliš zdvořilé, proto se používá vazba would like = rád bych. Would like se pojí vždy s infinitivem. Např.: I would like to buy new shampoo. = Ráda bych si koupila nový šampon. Sloveso want nie je príliš zdvorilé, preto sa používa väzba would like = rád by som. Would like sa spája vždy s infinitívom. Napr.: I would like to buy new shampoo. = Rada by som si kúpila nový šampón. Zkrácený tvar would like = I d like. Např.: I d like to buy new shampoo. Zkrácený tvar would like = I d like. Napr.: I d like to buy new shampoo. Otázka: vytvoří se přehozením podmětu a slovesa would: Would you like to? Např.: Would you like to buy new shampoo? = Koupil by sis rád nový šampon? Otázka: vytvorí sa prehodením podmetu a slovesa would: Would you like to? Napr.: Would you like to buy new shampoo? = Kúpil by si si rád nový šampón? 3 Listen to the following dialogues and fill in the gaps in the sentences. If you are not sure, you can look at the diary from the previous lesson. Poslechněte si následující dialogy a doplňte následující věty. Pokud si nejste jisti, můžete se podívat do diáře z předchozí lekce. Vypočujte si nasledujúce dialógy a doplňte nasledujúce vety. Ak si nie ste istí, môžete sa pozrieť do diára z predchádzajúcej lekcie. a. - I would like to.. in your salon. - would you like? - I would like to. and. there. - Of course, would you like to..? b. - Of course madam, would you like and. would you like to..? - I would like to.. at. 13

14 4 In pairs, choose one of the situations below and write down a dialogue. You can use the words below your situation. Then you can perform it, once with notes and once without notes. Ve dvojicích si vyberte jednu situaci a napište rozhovor. Můžete použít slovíčka dole pod popisem situace. Poté můžete rozhovor přehrát přede všemi, jednou s poznámkami, podruhé bez poznámek. Vo dvojiciach si vyberte jednu situáciu a napíšte rozhovor. Môžete použiť slovíčka dole pod popisom situácie. Potom môžete rozhovor zahrať pred všetkými, najprv s poznámkami, potom bez poznámok. a. You would like to have a new colour, call to the salon and make an appointment there for next Monday at 11:30 am. Ráda byste si nechala udělat novou barvu, zavolejte do salonu a domluvte si schůzku na příští pondělí v 11:30 dopoledne. Radi by ste si nechali urobiť novú farbu, zavolajte do salóna a dohodnite si schôdzku na budúci pondelok o 11:30 dopoludnia. open dye hair suit someone best spell come b. Your sister has an appointment at the salon for cosmetics, but she is sick, call the salon and excuse her that she cannot come. Vaše sestra má domluvenou schůzku v salonu na kosmetiku, ale je nemocná. Zavolejte do salonu a omluvte ji, že nemůže přijít. Vaša sestra má dohodnutú schôdzku v salóne na kozmetiku, ale je chorá. Zavolajte do salóna a ospravedlňte ju, že nemôže prísť. excuse cancel cosmetics call back later sick 5 Go online and practise the vocabulary. Procvičte si slovíčka v e-learningu. Precvičte si slovíčka v e-learningu. Vocabulary list cancel [ˈkæns(ə)l]... zrušit... zrušiť wash hair [wɒʃ heə(r)]... umýt vlasy... umyť vlasy trim [trɪm]... zastřihnout... zastrihnúť certainly [ˈsɜː(r)t(ə)nli]... jistě... isto, určite wedding [ˈwedɪŋ]... svatba... svadba original [əˈrɪdʒ(ə)nəl]... původní... pôvodný noon [nuːn]... poledne... poludnie sick [sɪk]... nemocný... chorý excuse [ɪkˈskjuːs]... omluvit... ospravedlniť on Monday... v pondělí... v pondelok at :30 pm... ve 14:30... o 14:30 except [ɪkˈsept]... kromě... okrem invite [ɪnˈvaɪt]... pozvat... pozvať introduce [ˌɪntrəˈdjuːs]... představit... predstaviť (někoho) (niekoho) 6 Find eight words. Najděte osm slovíček. Nájdite osem slovíčok. w e z m b l n s e x f g e g a s s e m k m u h j i i n d e c i d e r m c o m y h r n m o p k o b i r t h d a y i n p e d y e i h o c e r w e i d t p t y t Nápověda: trvalá, zrušit, poledne, zastřihnout, vzkaz, nemocný, narozeniny, rozhodnout Nápoveda: trvalá, zrušiť, poludnie, zastrihnúť, odkaz, chorý, narodeniny, rozhodnúť 14

15 UNIT Translate the following sentences into English. Use would like to or want. Přeložte následující věty do angličtiny. Použijte vazbu would like to nebo want. Preložte nasledujúce vety do angličtiny. Použite väzbu would like to alebo want. a. Ráda bych si domluvila schůzku. Rada by som si dohodla schôdzku. b. Chci zrušit naše rande. Chcem zrušiť naše rande. c. Chtěl bys nechat vzkaz? Ne, děkuji. Chcel by si zanechať odkaz? Nie, ďakujem. d. Rád bych tě pozval do kina. Rád by som ťa pozval do kina. e. Chtěl bych přijít v úterý v 8:30 dopoledne. Chcel by som prísť v utorok o 8:30 dopoludnia Create a short dialogue on where you would like to go for holidays and what you would like to do there. Use would like to as much as possible. Then you can present it to class. Vytvořte krátký dialog o tom, kam byste rádi jeli o prázdninách a co byste tam rádi dělali. Použijte co nejvíce vazbu would like to. Poté jej můžete prezentovat ostatním ve třídě. Vytvorte krátky dialóg o tom, kam by ste radi išli cez prázdniny a čo by ste tam radi robili. Použite čo najčastejšie väzbu would like to. Potom ho môžete prezentovať ostatným v triede. Example: - Where would you like to go?, - I would like to go to Italy. 9 Ask your partner additional questions and draw up a picture of his/her wish where he/she would like to go and what he/she would like to do there. Zeptejte se svého partnera na doplňující otázky a nakreslete obrázek kam by rád/a jel/a a co by tam rád/a dělal/a. Spýtajte sa svojho partnera na doplňujúce otázky a nakreslite obrázok, kam by rád/rada išiel/išla a čo by tam rád/rada robil/robila. 10 Present the picture to the class. Prezentujte obrázek ostatním ve třídě. Prezentujte obrázok ostatným v triede. 15

16 D 1 Translate the following sentences into English. Přeložte následující věty do angličtiny. Preložte nasledujúce vety do angličtiny. a. V kolik hodin otvíráte? O koľkej otvárate?... b. Mohl byste, prosím, vyhláskovat své jméno? Mohli by ste, prosím, vyhláskovať svoje meno?... c. Omlouvám se, ale nemohu dnes přijít. Ospravedlňujem sa, ale nemôžem dnes prísť.... d. Pondělí ve 14:30 se mi hodí nejlépe. Pondelok o 14:30 sa mi hodí najviac.... e. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tešíme sa na Vašu návštevu.... In pairs create a dialogue. Choose one of the situations, you can use the words below. When you finish, change the roles. a. introduce yourself b. apologise that you cannot come on Tuesday November th at 3:45pm and you have to cancel the appointment c. find out the opening hours d. make a new appointment e. repeat what service you would like Ve dvojicích vytvořte dialog. Vyberte si jednu situaci, můžete použít slovíčka napsaná níže. Přehrajte si jej a poté si vyměňte role. Vo dvojiciach vytvorte dialóg. Vyberte si jednu situáciu, môžete použiť slovíčka napísané nižšie. Zahrajte si ho a potom si vymeňte role. a. představte se b. omluvte se, že nemůžete přijít v úterý. listopadu ve 3:45 odpoledne a že musíte zrušit rezervaci c. zeptejte se, kdy má otevřeno d. zamluvte nový termín e. zopakujte, jakou službu chcete a. predstavte sa b. ospravedlňte sa, že nemôžete prísť v utorok. novembra o 3:45 poobede a že musíte zrušiť rezerváciu c. opýtajte sa, kedy majú otvorené d. dohodnite si nový termín e. zopakujte, akú službu chcete 3 Present the dialogue to the class by groups. Try not to use your notes. Prezentujte dialog po skupinách ostatním ve třídě. Pokuste se nepoužívat poznámky. Prezentujte dialóg po skupinách ostatným v triede. Pokúste sa nepoužívať poznámky. 4 Play a game in pairs. Create a word using only the letters below. The winner is the one who creates more words. Zahrajte si hru. Tvořte ve dvojicích slova pouze s využitím písmenek uvedených níže. Vyhrává ten, kdo vymyslí více slov. Zahrajte si hru. Tvorte vo dvojiciach slová s použitím iba písmeniek nižšie. Vyhráva ten, kto vymyslí viac slov. G O P M A I P R U H E L W T D S N 16

17 UNIT 5 Create new pairs and try to play a similar dialogue from the previous lesson (exercise ). You can note down the details in the booking list below. Do not use your notes but your phantasy. Vytvořte jiné dvojice a zkuste zahrát obdobný dialog jako v předchozí lekci (cvičení ). Můžete si zapsat detaily do objednávkového sešitu níže. Nepoužívejte poznámky, pouze svoji fantazii. Vytvorte iné dvojice a skúste zahrať obdobný dialóg ako v predchádzajúcej lekci (cvičenie ). Môžete si zapísať detaily do objednávkového zošitu nižšie. Nepoužívajte poznámky, len svoju fantáziu. day: time: what: date: name: 6 Present the dialogue in front of the class. Prezentujte dialog ostatním ve třídě. Prezentujte dialóg ostatným v triede. a) Match the smilies with the statements. You can use more options for each statement. Eventually you can share your comments with your teacher and others in the class. Přiřaďte smajlík, který nejlépe vystihuje následující tvrzení. Můžete přiřadit více smajlíků ke každému tvrzení. V případě zájmu se o to můžete podělit s učitelem a ostatními ve třídě. Priraďte smajlíka, ktorý najlepšie vystihuje nasledujúce tvrdenie. Môžete priradiť viac smajlíkov ku každému tvrdeniu. V prípade záujmu sa o to môžete podeliť s učiteľom a ostatnými v triede. a. (difficult) b. (cool) 1. It was... for me to understand a phone call in English and record it.. It was... for me to make an appointment in English by phone. 3. It was... for me to learn vocabulary concerning the phone call. e. (easy) f. (need more practice) c. (not a problem) d. (too difficult) 4. It was... for me to say what the time is. 5. It was... for me to cancel an appointment by phone. 6. It was... for me to invite a girlfriend/boyfriend to the cinema. g. (very easy) h. (I do not understand) b) Go through the whole unit and write in English what you have learnt and tell the rest of the class. Projděte si celou lekci, vypište si v angličtině, co jste se naučili, a řekněte to celé třídě. Prejdite si celú lekciu, vypíšte si v angličtine, čo ste sa naučili a povedzte to celej triede. 1. Now I know.... Now I know Now I know... 1

18 e-learningová cvičení / e-learningové cvičenia e-learningová cvičení doplňují výuku interaktivními prvky v mnoha různých podobách. V hodinách jsou využívány k poslechu, sledování videa s odbornou tematikou, k cvičením orientovaným na porozumění textu či k interaktivnímu procvičení gramatických jevů. e-learningové cvičenia dopĺňajú výuku interaktívnymi prvkami v mnoho rôznych podobách. Na hodinách sú využívané k odposluchu, sledovaniu videa s odbornou tematikou, k cvičeniam orientovaným na porozumenie textu či k interaktívnemu precvičeniu gramatických javov. Důležitou součástí e-learningu je výuka odborné i běžné slovní zásoby (obvykle jako domácí příprava). Systém automaticky opravuje chybné odpovědi a pamatuje si, co už žák umí a na co se ještě musí zaměřit. Dôležitou časťou e-learningu je výučba odbornej i bežnej slovnej zásoby (obvykle ako domáca príprava). Systém automaticky opravuje chybné odpovede a pamätá si, čo už žiak vie a na čo sa ešte musí zamerať. automatická zpětná vazba automatická spätná väzba odborná výuka zábavnou formou odborná výučba zábavnou formou intuitivní užívání pro všechny uživatele intuitívne používanie pre všetkých užívateľov 18

19 Každý žák má svůj vlastní přístup. Jednotlivé úlohy se automaticky vyhodnocují a učitel tak má plný přehled například o tom, kdo a jak kvalitně splnil domácí úkol, případně test. Registrace do e-learningu je jednoduchá a nezabere více než 3 minuty. Každý žiak má svoj vlastný prístup. Jednotlivé úlohy sa automaticky vyhodnocujú a učiteľ tak má celkový prehľad napríklad o tom, kto a ako kvalitne splnil domácu úlohu, prípadne test. Registrácia do e-learningu je jednoduchá a nezaberie viac ako 3 minúty. Testy prokázaly, že interaktivní cvičení výrazně zvyšují přitažlivost výuky jazyka u všech skupin žáků. Testy preukázali, že interaktívne cvičenie výrazne zvyšuje příťažlivosť výučby jazyka u všetkých skupín žiakov. možnost zadávání domácích cvičení a jejich kontrola možnosť zadávania domácich cvičení a ich kontrola Kontakty Centre for Modern Education CZ, s.r. o., Pobřežní 34, , Praha 8 Tel: , Centre for Modern Education SK, s.r.o., Šancová 0, , Bratislava Tel: , Pro více informací navštivte / Pre viac informácií navštívte: pilot.hair.cfme.net nebo / alebo 19

20

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6. A year in my life VY_32_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1.Find 26 words in a wordsearch and solve a message. A year in my life 1 G E

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita vocabulary Autor: Mgr. Silvie Teclová Název: Daily routine

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Unit 6 part D - translation practice 1. Zajdeme si dnes do parku? Dobře. Podívej. Je to tučňák. Myslím, že se ztratil. Shall we go to the park today? OK. Look.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 9 9 8 2 U k á z k a k n i h

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metoda CLIL Anglický jazyk - chemie Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metodický list PaedDr. Jitka Voráčová Tato práce vznikla jako výstup vzdělávacího programu: Projekt CLIL Obsahově

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více