KRÁL VLKŮ E.T.SETON. Strana 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRÁL VLKŮ E.T.SETON. Strana 2"

Transkript

1 Strana 1

2 KRÁL VLKŮ E.T.SETON Strana 2

3 PO JELENÍ STOPĚ... 4 BÍLÁ ĎÁBLICE PŘÍBĚH VLČICE A JEJÍHO STATEČNÉHO VLČETE ZRZEK BRATŘÍČEK VLKŮ RIN ANEB TAJEMNÉ NOČNÍ VOLÁNÍ HANK A JEFF DOBRODRUŽSTVÍ V OBOŘE LOBO KRÁL VLKŮ KONÍČEK PŘÍBĚH ZAJÍCE KOZEL Z PUSTINY, PŘÍBĚH VLKA, KTERÝ ZVÍTĚZIL120 Noční vytí Za dávných časů V kaňonu Základy vlčího výcviku Lekce o pastích Oklamaná vlčice Mladý vlk si dobývá postavení Noční volání a velká jitřní stopa Štvanice Velký vlk se vrací na svou horu Vytí při západu slunce POTKAN A CHŘESTÝŠI Maruška a vlci HVĚZDNÁ NOC VLK NA STUPÁTKU LEVHARTICE PADRAIC A POSLEDNÍ IRŠTÍ VLCI Strana 3

4 PO JELENÍ STOPĚ Toto jsou nejlepší dny mého života. Jsou to mé zlaté dny. Byl úpalný den. Yan se toulal kolem Carberry nekonečnými lesy a pasekami pustých Písečných vrchů a slídil po ptácích. Voda v četných bahnitých tůních byla prohřátá sluncem, a Yan proto zašel k pramínku na stezce zvěře, jedinému místu v kraji, kde mohl najít chladný nápoj. Když se k němu sklonil, jeho pohled padl na malý otisk kopýtka v blátě, pěknou ostrou stopu. Ještě nikdy nespatřil nic podobného, a tak ho to vzrušilo, neboť hned poznal, že je to jelení stopa. V těch kopcích dneska už jeleni nejsou, řekli Yanovi osadníci. Ale když toho podzimu napadl první sníh, vzpomněl si na otisk kopýtka v blátě, vzal pušku a řekl si: Budu chodit každý den do hor, dokud nepřinesu jelena. Yan byl vytáhlý nezkušený hoch; šlo mu na dvacátý rok. Neměl ještě dost loveckých zkušeností, ale dovedl vytrvale běžet a překypoval nadšením. Den za dnem odcházel do hor a pátral, urazil desítky dlouhých bílých mil a každý večer se vracel, aniž spatřil jedinou stopu. I nejdelší honba však jednou skončí. Na dlouhé únavné výpravě do jižních kopců přišel konečně na jelení stopu nejasnou a zvětralou, ale přece jen jelení stopu a znovu pocítil vzrušení, protože si uvědomil: Na druhém konci téhle řady důlků ve sněhu je tvor, který je do sněhu vtiskl. Každý další důlek je čerstvější než předcházející a dohonit jejich průvodce je pro mne jen otázka času. Yan zprvu nemohl podle nejasných stop určit, kterým směrem zvíře odešlo. Ale brzo zjistil, že je otisk na jedné straně poněkud ostřejší, a správně usoudil, že to je špička. Všiml si také toho, jak se mezery cestou do kopce krátí, a konečně ho jasný otisk na písčitém místě zbavil všech pochybnosti. Vydal se na cestu s novým ohněm v krvi a podivným mrazením v zádech. Pustil se do dlouhé, obtížné honby nekonečnými lesy a kopci, a jak uháněl kupředu, stopa byla stále čerstvější. Sledoval ji celý den. Navečer se obrátila a vedla ho k domovu. Běžela vytrvale dál, brzy opět známými místy zpátky k pile, Strana 4

5 pak přes Mitchellovu pláň a nakonec do nedalekých hustých topolových lesů, kde ji Yan opustil, když bylo už příliš tma, aby ji mohl sledovat. Byl jen sedm mil od domova a tuto vzdálenost snadno uběhl za hodinu. Ráno se vrátil, aby se znovu vydal po stopě, ale místo staré stopy tam bylo tolik stop čerstvých, vzájemně se křížících a proplétajících, že je vůbec nemohl sledovat. Slídil tedy nazdařbůh kolem, až našel dvě stopy tak čerstvé, že po nich mohl jít bezpečně jako dřív, a dychtivě se pustil do další honby. Jak se plížil a pozoroval stopy u nohou místo lesa před sebou, polekala ho dvě šedivá zvířata s velkými slechy, která vyskočila z mýtinky, na niž dorazil. Klusala ke břehu vzdálenému padesát metrů, pak se obrátila a hleděla na něj. Zdálo se, že se dívají svými velkými slechy. Jak ho okouzlila měkkým upřeným pohledem, který spíš cítil, než viděl! Věděl, kdo jsou. Což se na to po týdny nepřipravoval a netoužil právě po tomhle pohledu? A přece jak zbytečné byly ty přípravy, jak dokonale byly smeteny všechny jeho představy. Á-á-ach, vydral se z Yanova hrdla povzdech údivu. Jak tak stál a díval se, zvířata odvrátila hlavy, ale přesto se zdálo, že se na něj stále ještě dívají svými velkými slechy. Pak odklusala na rovnější místo a začala skákat, jako kdyby si hrála. Zdálo se, že na něj zapomněla. Díval se překvapeně, s jakou podivuhodnou lehkostí se odrážejí dva až dva a půl metru vysoko, stačil jim k tomu lehounký odraz špičkou kopýtek. Yan stál okouzlen neobvyklou hrou lehkonohých šedosrstých tvorů. V jejich pohybech nebyl spěch ani neklid. Chtěl je pozorovat, dokud se nedají do běhu dokud se nepolekají a nezačnou prchat dlouhými atletickými skoky, o jakých slýchal. A teprve když si všiml, jak rychle mizí v dálce, uvědomil si, že teď utíkají pryč, že už prchají do bezpečí. Zvířata stoupala stále výš a výš. Jejich těla se ladně nakláněla dovnitř, když zatáčela kolem příkrého ostrohu, a žlutobílé štíty, které nesla vzadu, se zdály dlouho viset ve vzduchu, zatímco se ti bezkřídlí ptáci skutečně vznášeli nad některým hlubokým příkopem. Strana 5

6 Yan stál a soustředěně se díval, dokud zvířata nezmizela z dohledu. Ani jednou ho nenapadlo, aby vystřelil. Když byli jeleni pryč, odešel na místo, kde jejich hra začala. Byla tam jediná stopa. Kde je další? Rozhlédl se a užasl, když viděl neporušenou plochu širokou čtyři a půl metru, a pak jiné prázdné místo a dál ještě jedno. Potom mezery mezi stopami vzrostly na pět a půl metru, pak na šest, pak na sedm a půl a někdy až na devět metrů. Každý z těchto hravých, lehkých skoků překonal vzdálenost pěti a půl až devíti metrů. Panebože, vždyť oni neběží, ale letí! A jenom občas se snesou dolů a zlehka ťuknou jemnými kopýtky o vršky kopců. Jsem rád, že utekli, řekl si Yan. Ukázali mi dnes něco, co člověk nikdy nespatřil. Vím, že to dosud nikdo jiný neviděl, jinak by o tom byl vyprávěl. Ale když nastalo jitro, ucítil v srdci zase starý vlčí pud. Musím do hor, řekl, půjdu po stopě a stanu se znovu lovícím zvířetem. Můj důvtip proti jejich důvtipu. Moje síla proti jejich síle. A proti jejich rychlosti moje puška. Ach ty nádherné kopce nekonečné zvlněné pásmo Písečných vrchů s jezery a lesy a travnatými lučinami. A všude kolem se vzdouval život a také Yanovo nitro jím překypovalo, protože byl mladý a plný síly. Toto jsou nejlepší dny mého života, říkal si, jsou to mé zlaté dny. Tak si to tehdy myslel a jak jasně to pochopil v pozdějších letech! Celý den se hnal dlouhým vlčím krokem a zaháněl ze své stezky na útěk sněžné zajíce a koroptve. Pozorně si prohlížel stopy a trus ve sněhu, to nejstarší písmo, zajímavější a vzrušující víc než nejznamenitější hieroglyfy nebo skarabeové, jaké zůstavil starý Egypt dnešku. Ale padající sníh je přítelem vysoké zvěře tak jako sníh napadlý jejím nepřítelem, a toho dne padal a smazal všechny stopy. Strana 6

7 Nazítří a ještě další den Yan spěšně procházel horami, ale nespatřil jedinou stopu ani jiné znamení. A týdny míjely a Yan uběhl mnoho zvlněných mil a prožil mnoho krušných dní a mrazivých nocí v zasněžených horách, někdy na jelení stopě, častěji však bez ní. Jednou byl v pustých kopcích, jindy ho vyprávění dřevorubců zavedlo do vzdálených tichých lesů a párkrát skutečně spatřil žlutobílé praporky plující do kopců. Někdy přišly zprávy o velkém jelenovi, který často navštěvuje lesnaté končiny nedaleko pily, a Yan nejednou našel jeho stopu, ale nikdy ho nezahlédl. A těch několik málo jelenů, kteří tam v té době žili, bylo dlouhým pronásledováním tak poplašeno, že už neměl příležitost k výstřelu, a doba lovu minula v dlouhé řadě nezdarů. Strana 7

8 Byly to světlé, radostné nezdary. Zdálo se, že se opravdu vrací s prázdnýma rukama, ale ve skutečnosti přicházel z lovu domů s nejlepší kořistí. A jak čas plynul, poznával to stále jasněji, až nakonec každý den na čisté, nekončící stopě byl radostným vítězným pochodem. Minul rok. Nastalo nové období lovu a Yan znovu pocítil v srdci lovecké vzrušení. Ale i kdyby je nebyl ucítil, bylo by ho rozohnilo vyprávění, které slyšel. Povídalo se o statném paroháči, který teď žije v horách. Říkali mu jelen z Písečných vrchů. Povídalo se o jeho velikosti, rychlosti a nádherné koruně, kterou nosí na čele, koruně podivuhodně vzrostlé, jako vy tepané z bronzu, se špičkami z třpytné slonoviny. A tak když napadl sníh vhodný k stopování, vydal se Yan na cestu s několika druhy, na které padl slabý odlesk jeho zanícení. Jeli na saních k Smrkové hoře, pak se rozptýlili a měli se znovu setkat při západu slunce. V okolních lesích bylo spousta zajíců a tetřívků a na všech stranách se rozléhala střelba. Ale nikde nebyla žádná jelení stopa, a tak Yan klidně opustil lesy a vydal se sám na Kennedyho pláň, kde byl ten nádherný jelen naposledy spatřen. Po několika mílích narazil na mohutnou jelení stopu, tak velkou a ostrou a přerušovanou tak dlouhými skoky, že v ní hned poznal stopu jelena z Písečných vrchů. Yanovi náhle vjela do všech údů síla a vyrazil po stopě jako vlk. A v páteři i ve vlasech cítil podivné mrazení jako už předtím, a přece jako ještě nikdy dosud. Věděl, že je to pocit, při němž se lovícímu vlku ježí srst. Sledoval stopu až na okraj noci, kdy se musel obrátit, protože byl mnoho mil od Smrkové hory. Věděl, že se tam dostane dlouho po západu slunce, a sotva předpokládal, že na něj budou přátelé čekat ale bylo mu to jedno. Byl hrdý na svou nezávislost, za niž vděčil své síle. Nohy měl jako ze železa a dech jako lovecký pes. Deset mil pro něj neznamenalo víc než jedna míle pro jiného člověka. Mohl běžet celý den a vrátil se domů svěží. A kdykoliv byl sám v opuštěných horách, cítil v nitru takový příliv divokého veselí, že byl úplně šťasten. Strana 8

9 A tak když přátelé, přesvědčeni, že se o sebe umí postarat sám, Yana opustili a odjeli domů, byl rád, že je sám. Nejspíš ho litovali, že si ukládá tak dlouhé, únavné pochody. Neměli ani ponětí o tom, co hledá v těch větrných horách. Nikdy je nenapadlo, že to, oč usilovali oni i jejich přátelé a vůbec všichni lidé a čemu obětovali své tělo, rozum, svobodu a život, že to, za čím se oni marně pachtili, získával tenhle chlapec denně v horách. Kolem fičel bodavý vítr a hnal sněhové vločky, ale v Yanově nitru plál oheň zdraví a mládí. A při svém každodenním pochodu nacházel na každém kroku štěstí a byl si toho vědom. A tak se vlídně usmíval, když myslel na ty, kteří odjeli domů na saních, třesoucí se a zmořeni, a přece litující jeho! Jak nádherný západ slunce viděl toho dne na Kennedyho pláni! Sníh byl při něm rudě zbarven a topolové lesy zářily růžově a zlatě. Jak nádherná to byla cesta mrznoucími lesy, když padaly stíny a vyšel žlutý měsíc. Toto jsou nejlepší dny mého života, zpíval si Yan. Jsou to mé zlaté dny. A když se přiblížil k velké Smrkové hoře, zakřičel táhle hurá. Pro případ, že by tu ještě byli, řekl si, ale ve skutečnosti volal z čisté radosti. Když naslouchal, zda se přece neozve málo pravděpodobná odpověď, uslyšel v dálce nad Kennedyho plání slabé vlčí vytí. Napodobil jejich volání a dostal rychle odpověď a všiml si, že se shromažďují. Zřejmě jsou na lovu, to je přece jejich lovecké vyli. Slyšel je blíž a blíž a na jeho vytí přicházela pohotová odpověď z lesů znějících zasmušilou ozvěnou. Tu mu blesklo hlavou: To jste na mé stopě! Lovíte mne! Cesta teď vedla přes malou otevřenou planinu. Bylo by šílenství vylézt v tak strašném mrazu na strom, a tak se Yan odebral doprostřed volného prostranství a usedl do sněhu zalitého měsíčním svitem lesknoucí se pušku v ruce, řadu třpytných mosazných nábojů za pasem a s novým podivným pocitem v srdci. Blíž zněl sbor, hluboké melodické vytí, blíž, až na samý kraj lesa, a tam se tón Strana 9

10 změnil. Pak nastalo ticho. Museli ho vidět, jak tam sedí, protože bylo světlo jako ve dne, obcházeli však po kraji lesa. Vpravo praskla větévka a zleva přilétlo hluboké vúf. Pak všechno zmlklo. Yan cítil, jak se plíží kolem, cítil, jak ho pozorují z úkrytu, a marně napínal zrak, aby zahlédl nějakou postavu, na kterou by mohl vystřelit. Ale byli chytří a on byl také moudrý, neboť kdyby byl utíkal, byl by je brzy viděl, jak ho dohánějí. Muselo jich být jen málo, protože se na válečné poradě rozhodli, že ho raději nechají na pokoji, a Yan je už nikdy nespatřil. Čekal dvacet minut, ale když je už ani nezaslechl, vstal a zamířil domů. A jak putoval, myslel si: Teď vím, co cítí jelen, když slyší za sebou na stopě šustot mokasínů nebo cvaknutí závěru. Ve dnech, které pak přišly, poznal dokonale Písečné vrchy, protože v nich strávil mnohý mrazivý den a nejednu krušnou noc. Naučil se rychle sledovat i nejméně znatelnou jelení stopu. Dověděl se, proč tato stopa nikdy nevede mimo černý modřín, proč je rozryt kopýtky sníh pod každým dubem, proč je jelenova stopa nejpřímější a proč kolouchova jde po větru. Dověděl se, co prozrazuje šáchor, když se jeho trsy proklubávají sněhem. Poznal, jak žije ondatra pod ledem a proč se mink klouže se svahu a co říká led, když za noci praská. Veverky ho naučily, jak nejlépe vyloupat smrkovou šišku a které muchomůrky jsou jedlé. Koroptev tomu, proč se zahrabává do sněhu, a liška, proč klade tlapky v jedné rovině. Poznal rybníky, lesy, kopce a steré tajemství stopy ale neulovil žádného jelena. A přestože urazil desítky křivolakých mrazivých mil a někdy ho vedla stopa a někdy ne, šel stále dál jako Galahad, když byl svatý Grál přímo před ním. Vždyť ho nejednou vedla stopa jelena z Písečných vrchů. Lov pomalu končil, protože se blížil konec lovecké sezóny. Ptáci otrhali z keřů poslední bobule, všechny smrkové šišky byly vyloupány a únor, Měsíc hladu, stál přede dveřmi. Ale když se Yan jednoho mrazivého dne vydal do velkých smrkových lesů, sýkorka, plna naděje, prozpěvovala: Přijď zas, přijď zas. Na silnici dohonil dřevorubce, který mu řekl, že viděl minulého večera na jistém místě Strana 10

11 dva kusy vysoké laň a obrovského jelena s houpacím křeslem na hlavě. Yan šel přímo na ono místo a našel tam stopy jednu podobnou té, kterou kdysi dávno spatřil v blátě, a druhou, nezaměnitelný otisk znak jelena z Písečných vrchů. Jak se vzepjalo divoké zvíře v jeho srdci! Chtělo se mu výt jako vlkovi na čerstvé stopě. Vyrazili přes lesy a kopce stopa a Yan a vlk v jeho nitru. Celý den sledoval otisky ve sněhu, a protože byl už zkušenější, povšiml si každé podrobnosti a měl radost, když zjistil, že jeleni nikde neběželi. A když stálo slunce nízko nad obzorem, stopa byla úplně čerstvá. Yan odložil nepotřebné věci a plížil se kupředu jako had po zaječí stopě. Pasoucí se zvířata celý den měnila směr a žízeň hasila sněhem. A teď Yan konečně zahlédl, jak se v křovinaté stráni za paloukem cosi zablesklo. Snad pták. Tiše ležel a díval se. Pak rozeznal v šedivém porostu velký šedý kmen, z kterého vyrůstaly dvě sukovité dubové větve. Nový záblesk pohyb neklidného slechu, pak se dubové větve pohnuly a Yan se zachvěl, protože poznal, že ten kmen v porostu je postava jelena z Písečných vrchů. Tak mohutného, tak plného života. Zdál se být čímsi vzácným, posvátným králem oděným v kožešinové roucho a po právu korunovaným. Pomýšlet na výstřel teď, když tak leží a odpočívá a nic netuší, zdálo se strašným zločinem. Ale Yan po tom celé týdny, celé měsíce tak toužil! A teď k tomu měl příležitost. Musel střelit. Jak se puška zvedala vzhůru, dlouhé, předlouhé napětí se ještě zvyšovalo, dosáhlo vrcholu a pak náhle pokleslo. Ale ta prokletá muška se chvěla a mířila na všechno na celé mýtince. Yanův dech byl horký, rychlý a přerývaný tolik, tolik záviselo na jediném stisku. Záviselo na něm vlastně všechno. Pak náhle pušku odložil a třásl se ve sněhu. Ale brzy se zas ovládl. Teď měl ruku pevnou a mušku správně zamířenou je to přece jen zvíře! Ale v té chvíli se jelen pozornýma očima, slechy a nozdrami obrátil přímo k Yanovi a upřeně se na něho zahleděl. Strana 11

12 Ty se mne odvažuješ zabít? řekl kdysi jeden nekorunovaný bezbranný král, když jeho pohled padl na vrahův nůž, a ten jasný, klidný pohled vrahem otřásl a zastrašil ho. Tak se zachvěl i Yan. Věděl však, že je to jenom jelení horečka, a tehdy jí opovrhoval, tak jako si jí po čase začal vážit. A zvíře, to, které bylo v jeho nitru, stisklo kohoutek. Kulka nedolétla. Jelen vyskočil a objevila se laň. Padla druhá rána. A potom, když prchali, další a další. Ale jeleni lehce uháněli přes nízké oblé vršky. Chvíli sledoval jejich stopu a skřípal zuby, když nenašel ani kapku krve. Hořel divokým zvířecím citem, který nebyl láskou ani nenávistí. Po míli se k otiskům jeleních kopýtek připojila další stopa, která Yana naplnila novou zuřivostí a osvětlila mnohou krvavou stránku pionýrských dějin stopa mokasínů z losi kůže se širokou špičkou, s rovně kladenými chodidly stopa bojovníka kmene Krí. Rozezleně ji sledoval, a když chvatně vylezl nahoru na svah, zvedla se z klády vysoká postava s jednou paží mírumilovně vztyčenou. Přestože se Yan blížil zezadu, Indián ho spatřil první. Kdo jsi? zeptal se Yan drsně. Časka. Co děláš na mém území? Dřív to moje území, odpověděl Indián vážně. Jsou to mí jeleni, řekl Yan tak, jak si to myslel. Na jelena nemít nikdo právo, dokud ho nezabít, pravil Časka. Stopu, kterou sleduju, nech radši na pokoji. Nebát se, řekl a pokynul na znamení, že celý spor uzavírá. Pak vlídně dodal: Není dobré bojovat. Lepší muž stejně dostat víc jeleny. A skončilo to tím, že Yan strávil několik dní s Časkou a získal nikoli parohatého jelena, ale něco mnohem lepšího: znalost toho, jak si počíná člověk, který umí lovit. Indián ho odnaučil sledovat stopu Strana 12

13 přes kopce, protože jeleni hlídají svoje stopy a kopce přecházejí, aby si to usnadnili. Naučil ho hmatem a čichem podle trusu určovat, jak daleko jsou jeleni před ním, jak jsou velcí a v jakém stavu. A také tomu, že nemá chodit přímo ve stopě, je-li zvěř nablízku. Naučil ho zjišťovat směr větru vztyčeným navlhčeným prstem a Yan si pomyslel: Teď vím, proč jsou jelenovy nozdry ustavičně vlhké musí stále sledovat vítr. Časka Yanovi ukázal, kolik lze někdy získat trpělivým čekáním a že je lepší našlapovat po indiánském způsobu a klást chodidla rovně, protože se tím získá při každém kroku pár centimetrů navíc a člověk se může v hlubokém sněhu vracet ve vlastních stopách. A také mu bezděčně ukázal, že Indián nedovede střílet z ručnice, a připomněl mu tak průpovídku, kterou pronesl Natty Bumpo: Bílej muž umí z pušky střílet, ale Indián k tomu nemá nadání. Někdy vycházeli společně, jindy každý zvlášť. Jednou, když byl venku sám, sledoval Yan jelení stopu do houštin u jezera, které dnes nese Časkovo jméno. Byl tam čerstvý trus, a když se obloukem plížil, v křoví cosi zašustilo. Pak viděl, jak se zatřásly větve. Rychle zvedl pušku a zamířil tam. Jakmile přesně zjistil místo, chtěl vystřelit. Houštím však viděl zvíře jen jako nejasnou pohybující se postavu, a tak čekal na lepší výhled. Naskytl se mu a už málem zmačkl kohoutek, když tu červený záblesk zadržel jeho prst. Z křoví vystoupil Časka. Časko, vydechl Yan, málem jsem tě zastřelil. Indián místo odpovědi přejel prstem po červeném šátku na čele. Yan teď znal důvod, proč ho Indián vždycky nosí na lov. Od té doby si ho uvazoval také. Jednou jim přeletělo nad hlavou hejno tetřívků mířící do hlubokých smrkových lesů. Pak táhla další hejna a zdálo se, že je to všeobecné stěhování. Časka se na ně podíval a řekl: Tetřívci se letět schovat do houština. Večer začít vánice. Opravdu začala a lovci strávili celý den u ohně. I druhého dne řádila neztenčenou silou. Třetího dne poněkud zeslábla, a tak se vydali Strana 13

14 znovu na lov. Ale Časka se vrátil s puškou zlomenou při pádu. Dlouho mlčky kouřil a pak řekl: Lovit Yan v Losí hory? Ne. Dobrý lov. Ty jít? Yan zavrtěl hlavou. Indián pohlédl k východu a pravil: Dneska tam stopy Sioux. Tady všechno špatné. A Yan viděl, že je pevně rozhodnut. Časka odešel a víckrát se nesetkali. Zůstalo po něm jméno osamělého jezera ležícího v carberrských horách. Kolem Carberry je teď víc vysoké zvěře než kdykoli dřív. Veliký jelen byl spatřen mezi Kennedyho pláni a pilou. To říkala zpráva, která zastihla Yana na východě, kde žil nový, neradostný život. Začínala doba lovů, cítil se tam nespokojený a tento dopis ho přiměl k rozhodnutí. Chvíli ho nesl železný oř, chvíli ušlechtilý kůň, pak si připevnil svá křídla z losi kůže a letěl jako za starých časů na dlouhých obtížných výpravách. Vracel se jako už tolikrát předtím. Potom uslyšel, že u jistého jezera daleko na východě viděli sedm kusů vysoké zvěře. Jejich vůdcem byl nádherný jelen. Spolu s třemi jinými se vydal na saních k východnímu jezeru a brzy našli stopy šest různě velikých a jednu mohutnou, nepochybně stopu pověstného jelena. Jak byl hladký povrch sněhu rozbit na cáry sedmerým řetězem stop. Jak dokonale ožilo v každém z mužů i přes jejich zpola moderní oděv paleolitické zvíře, když s divokým, vzrušeným leskem v očích vyjeli po stopě! Byla už skoro noc, když narazili na čerstvější stopy, ale i pak přes Yanův rozhořčený odpor pokračovali v jízdě na saních. A brzy dojeli na místo, kde otisky ve sněhu vyprávěly o sedmi bystrých pozorovatelích hledících z kopce zpátky, a dál byl jen sedminásobný řetěz dlouhých skoků. Lovci jeleny ani nezahlédli, ale sledovali je, dokud nenastala noc; potom se narychlo utábořili na sněhu. Strana 14

15 Ráno se vydali znovu po stopě a brzy dorazili k sedmi skvrnám; holá černá půda tam ukazovala, kde jeleni spali. Teď když byla stopa tak čerstvá, Yan naléhal, aby pokračovali v lovu pěšky. Sledoval jeleny do velké houštiny a poznal, kde jsou, podle toho, že na vzdáleném konci s křikem vzlétl tetřívek. Vymyslel dobrý plán, ale jeho přátelé nečekali na smluvené znamení a jeleni unikli. Poznali však, že jsou v úzkých, a rozdělili se. Dva prchali jedním směrem, pět ostatních jiným. Yan s sebou vzal Duffa, jednoho ze společníků, vydal se po dvojité stopě a ostatní nechal jít za pětičlenným stádem. Proč? Protože jednu z těch dvou stop velkou a širokou sledoval už dva roky. Postupovali kupředu, dohonili jeleny a znovu je donutili, aby se rozdělili. Yan poslal Duffa za laní a sám se houževnatě držel stopy pověstného jelena. Když slunce klesalo, štvanice se přenesla do velkého, zpola zalesněného prostoru v neznámé krajině. Zahnal jelena daleko od jeho odvěkého revíru. Otisky byly zase čerstvější, ale když už si byl Yan jist, že mu bude brzy v patách, ozvaly se dva vzdálené výstřely a stopa, jak ji zanedlouho našel, vyprávěla o letu, kterému strach propůjčil křídla a jenž mohl pokračovat po celé míle. Yan se dal do běhu a brzy našel Duffa. To on dvakrát vystřelil po lani. Myslel, že ji druhou ranou zasáhl. Dříve než urazili půl míle, našli na stopě krev. O půl míle dál už krev vidět nebylo a zdálo se, že se otisky zvětšily a prohloubily. Padal sníh a stopy byly těžko čitelné, a přece Yan brzy poznal, že ta, kterou sledují, nepatří poraněné lani. Byla to jistě stopa jejího parohatého druha. Běželi po stopě zpátky, až se pochybnosti rozptýlily. Zjistili, že jelen, který nejdříve unikl, se později vrátil, aby laň vystřídal. Je to prastarý trik pronásledovaných. Jelen se obezřele připojí k druhovi, který je v úzkých, a naváže na jeho řetěz stop, zatímco druh odskočí stranou a schová se nebo utíká jiným směrem. Tak se pokusil i jelen z Písečných vrchů zachránit poraněnou družku, ale lovci šli nemilosrdně po její stopě a jako vlci hltali očima kapičky krve. Po dalším krátkém běhu shledali, že se jelen vrátil k lani, když se mu nepodařilo strhnout honbu na sebe. Při západu slunce je spatřili čtvrt míle před sebou, jak stoupají do dlouhého zasněženého svahu. Laň kráčela pomalu a měla svěšenou Strana 15

16 hlavu i slechy. Jelen pobíhal kolem, jako by ho trápilo něco, co nemůže pochopit, znovu se vracel k lani, laskal ji a divil se, proč jde tak pomalu. O půl míle dál je lovci dohonili. Laň ležela ve sněhu. Když velký jelen viděl, jak přicházejí, zatřásl dubovými větvemi na čele, váhavě laň obešel a pak prchl před nepřítelem, kterému nemohl vzdorovat. Když muži přišli blíž, laň se křečovitě pokusila vstát, ale nepodařilo se jí to. Duff vytáhl nůž. Yana nikdy dřív nenapadlo, proč on sám a všichni ostatní nosí dlouhý nůž. Ubohá laň obrátila na nepřátele své velké zářící oči byly naplněny slzami, ale nesténala. Yan se od tohoto výjevu odvrátil a zakryl si rukama tvář, ale Duff s nožem pokročil a udělal něco strašného, nevyslovitelného Yan ani pořádně nevěděl co. Když ho Duff zavolal, pomalu se obrátil. Družka velkého jelena ležela nehybně na sněhu. Když to místo opouštěli, jediný živý tvor, kterého viděli, byla nádherná velká postava s dubovými větvemi na čele, obcházející po blízkých kopcích. A když o hodinu později přijeli muži se saněmi a zvedli tělo laně z rudě zbarveného sněhu, byly kolem něho velké čerstvé stopy a přes bělostný kopec přešel do mlčenlivé noci temný stín. Jaké chorobné myšlenky vyvstávaly té noci z ohně! Jak člověk v Yanově nitru popichoval uspokojené zvíře! Takhle to tedy končí? Byl tohle ten pravý lov? Po dlouhých týdnech naplněných ideálem, po nesčetných požehnaných nezdarech má být považována za úspěch tahle ničemnost když je krásný, vznešený živoucí tvor umučen a proměněn v odpornou zdechlinu? Ale když přišlo ráno, noční dojmy vybledly. Za kopcem se ozvalo táhlé vytí a Yanovo srdce naplnila smutkem myšlenka, že na stopě, kterou opustil, je vlk. Vydali se všichni na cestu do osady, ale za hodinu Yan hledal nějakou záminku, aby mohl zůstat. A když konečně narazili na čerstvou stopu jelena z Písečných vrchů, chlapec znovu vzplanul. Nemohu se vrátit něco mi říká, že tady musím zůstat musím ho znova vidět zblízka! Strana 16

17 Ostatní už měli krutého mrazu po krk, a tak Yan vzal ze saní hrnek, přikrývku a trochu jídla a opustil je, aby se sám vydal po velkých, ostrých stopách ve sněhu. Sbohem a hodně štěstí! Díval se za saněmi, dokud nezmizely z dohledu v nízkých pahorcích, a pak pocítil něco, co ještě nikdy nezakusil. Přestože prožil už tolik měsíců sám v divočině, nikdy nepoznal pocit opuštěnosti. Sotva však přátelé odjeli, zaplavil ho hluboký smutek z nekonečných zasněžených pustin. Kam zmizelo kouzlo, které tu až dosud vždycky nacházel? Chtěl zavolat saně zpátky, ale hrdost ho umlčela. Za chvíli již bylo příliš pozdě a brzo byl zas v moci onoho úchvatného, nekončícího řetězu stop řetězu, který začal před léty v červnu, kdy se k stopě matky laně náhle připojily stopy dvou mláďat. Od té doby rozvíjeli ti tři po celém kraji řetězy svých stop, proplétali je, křížili je a zatáčeli, byly v nich otisknuty všechny náhody, které v životě prožili, ale nikdy nebyly úplně přerušeny. Občas se k nim přidružily šlépěje krutého nepřítele a stopy se změnily, jejich řetězy však běžely dál po celé měsíce a roky jednou rychle, jindy pomalu, ale bez konce, až se k nim připojil silnější nepřítel a tu jedna stopa končila. Ale velký jelen stále ještě koval onen tajemný řetěz. Milióny arů překlenuly jeho články a zapsal do nich tím nejstarším písmem své osudy. Jen kdybychom měli tak bystré oči, abychom mohli sledovat těch dvacet tisíc mil stop, jak nečekané světlo bychom vnesli tam, kde teď i nejmoudřejší tápou. Strana 17

18 Ale člověk je v podstatě zvíře. Ještě docela nedávno jsme byli jen lovící šelmy mysleli jsme jen. na žaludek a ta mnohomluvná řada skvrn byla cesta k potravě. Žádný člověk ji nemůže sledovat dlouho, aniž ucítí dravčí mrazení ve vlasech a v páteři. Yan vyrazil vpřed a stal se znovu lovcem šelmou. Všechny ostatní city v něm byly potlačeny. Později toho dne ho stopa po mnoha oklikách a zdánlivých přerušeních zavedla do rozsáhlého hustého porostu křehkých třepetavých osik. Yan věděl, že si tam jelen chtěl lehnout a odpočinout. Zvíře ovšem vešlo do porostu proti větru. Oči a slechy pozorují vlastní stopy, čenich střeží přední směr. Yan tedy vstoupil do porostu z boku a doufal, že bude mít příležitost k výstřelu. Postupoval s největší možnou opatrností krok za krokem a po mnoha minutách bezpečně našel stopu, která vedla ještě vpřed. Další zdlouhavé plížení s napjatými nervy, a pak se chlapci zdálo, že za sebou zaslechl prasknout větvičku, přestože stopa vedla stále kupředu. A za hodnou chvíli poznal, že se nemýlil. Dřív než ulehl, vrátil se jelen ve vlastních stopách, a zatímco si Yan myslel, že ho má pořád ještě před sebou, jelen ležel daleko vzadu, ucítil lidský pach a teď už byl na míle odtud. Yan postupoval znovu do neznáma na sever, dokud se nesnesla studená černá noc. Potom vyhledal chráněné místo a zapálil malý indiánský oheň, jak ho to dávno naučil Časka, neboť velký oheň pro hlupáka. Když se před spánkem schoulil do klubíčka, pocítil nejasnou touhu otočit se třikrát jako pes a velmi určité přání, aby měl srst na tváři a huňatý ohon, kterým by si obalil mrznoucí ruce a nohy, neboť to byla seversky mrazivá noc. Starý Peboan se plížil sněhem. Zdálo se, že hvězdy praskají, téměř je bylo slyšet. Stromy i země pukaly strašlivým mrazem. Na blízkém jezeře se celou noc trhal led a jeho praskot se rozléhal od břehu ke břehu. A dolů mezi kopce stékal spalující chlad. V noci šel kolem stepní vlk, ale nevyl. Ani s Yanem nejednal jako se slabším. Zaštěkl měkké psí vúf, vúf jakési aha, tak ty jsi nakonec přece přišel! a zmizel. K ránu mráz polevil, ale se změnou teploty začalo sněžit. Stopa byla smazána. Yan si nevšímal Strana 18

19 ničeho jiného a teď nevěděl, kde je. Když ušel nazdařbůh pár mil, rozhodl se, že zamíří k Borovému potoku, který by měl být na jihovýchod. Ale kde je jihovýchod? Prachový sníh letěl prostorem, oslepoval, bodal a pálil. Blízké předměty zastíral jako dým a vzdálené jako padající mlha. Zamířil k hájku třaslavých osik a tam našel celík zlatý trčící ze sněhu, vyschlý a odumřelý, ale dosud věrně hlásající své poselství: Tamhle je sever. Šel teď správným směrem, ale kdykoli byl na pochybách, vykopal tuto kompasovou rostlinku, až se země začala svažovat a pod ním ležel Borový potok. Dobře se tam tábořilo bylo to místo, kde před patnácti lety tábořil Butler na své Cestě pustinou. Vánice již ustala, a tak Yan strávil den lovem, aniž spatřil jedinou stopu. Noc přečkal jako předešlou a přál si, aby k němu byla příroda laskavější a vybavila ho kožešinou. První osamělou noc mu omrzla tvář a prsty na nohou a teď zakoušel palčivou bolest. Ale stále ještě pokračoval v honbě, protože mu cosi v nitru říkalo, že Grál je určitě nablízku. Příštího dne ho tušení zavedlo na východ za potok do pustiny, kde by nikdy vysokou nehledal. Než urazil půl míle, přišel na nejasné stopy otištěné v době, kdy se vánice chýlila ke konci. Sledoval je a brzy našel místo, kde odpočívalo šest jelenů. Bylo tam i velké široké lože a obrovská stopa, kterou mohl zanechat jen jediný tvor. Stopa byla skoro úplně čerstvá, trus dosud nezmrzlý. Ani ne míli, pomyslel si. Ale sotva sto metrů odtud se rýsovalo na úbočí zahaleném mlhou pět hlav s nastraženými slechy. V té chvíli se zvedla na zasněženém vrcholku jakási velká postava podobná větrem ošlehanému kmeni s dvěma odumřelými větvemi. Ale jeleni uviděli Yana dřív, a než mohla smrtonosná puška spustit, zablikalo šest výstražných světélek a laskavá hora zvířata ochránila. Jelen z Písečných vrchů znovu shromáždil svůj rod, ale teď, když byl vrah opět na jejich stopě, rozptýlil zase stádo jako minule. Ale pro Yana tam byla jen jediná stopa. Honba ho nakonec zavedla do velkého dolu Borového potoka na míli širokou rovinu s dlouhým pásem houštin uprostřed. Tak tady se schovává a pozoruje, ale odpočívat tu nebude, řeklo mu cosi v nitru a Yan se držel v úkrytu a číhal. Po půlhodině Strana 19

20 vystoupil z pásu vrbin temný stín a putoval do kopce na vzdálenější straně. Když se úplně ztratil z dohledu za vrchem, Yan přeběhl údolí a plížil se obloukem, aby se dostal na stopu z návětrné strany. Stopu našel a zjistil, že jelen byl právě tak chytrý jako on vyšplhal na místo, odkud měl dobrý výhled, a pozoroval vlastní stopu. Když viděl Yana přebíhat rovinu, vzdálil se rychlými skoky. Jelen dobře věděl, jak na tom je byl to teď boj na život a na smrt a prchal do nového kraje. Ale Yan poznal to, o čem často slýchal že i nejrychlejší jelen může být uštván houževnatým člověkem. Yan byl pořád svěží, ale velkého jelena přemáhala únava a jeho skoky se zkracovaly. Musí se teď lovce zbavit, nebo je ztracen. Často vylezl na vysoký kopec a pozorně pátral v bílém světě po svém nepříteli a další stopy zaznamenaly to, co zjistil nebo čeho se bál. Pak stopa náhle končila. Byla to záhada, dokud podrobné zkoumání neukázalo, že se jelen vrátil sto metrů ve svých stopách, odskočil stranou a rozběhl se jiným směrem. Udělal to třikrát pak prošel osikovou houštinou, vrátil se a ulehl v ní nedaleko své stopy, takže Yan, který ji sledoval, musel projít těmi místy, kde ho mohl jelen cítit a slyšet dlouho předtím, než stopa přivedla lovce do jeho bezprostřední blízkosti. Všechny tyto lsti a mnoho jim podobných byly trpělivě odhaleny a stopa se stále kratšími skoky se znovu napřímila. Když dohasínalo denní světlo, zdála se stopa najednou zvětralejší a skoky se opět Strana 20

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Jedoff 2012 Závěrečná zpráva

Jedoff 2012 Závěrečná zpráva Jedoff 2012 Závěrečná zpráva Ve dnech 26. srpna až 1. září 2012 se uskutečnil již šestý ročník jedoffského šachového táboření. Do táborové základy náměšťského DDM se letos sjelo 20 dětí z celé Vysočiny,

Více

Znovu se zaposlouchala. Všude bylo ticho jako v hrobě. Chuť vykouknout ven byla tak silná, že jí nemohla odolat. Rychle vklouzla pod záclony a

Znovu se zaposlouchala. Všude bylo ticho jako v hrobě. Chuť vykouknout ven byla tak silná, že jí nemohla odolat. Rychle vklouzla pod záclony a Čarodějná hodina Sofie nemohla spát. Škvírou mezi záclonami procházel zářivý paprsek měsíčního světla a dopadal přímo na její polštář. Ostatní děti v sirotčinci už dávno spaly. Sofie zavřela oči a ležela

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii Karel Vejchodský si letos již druhý rok po sobě vylítal s Aspen4 v Brazílii slušný bodový náskok před ostatními XC piloty světového žebříčku (serial class). Brazílie a zejména její severní část je příhodná

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

FLEET. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

FLEET. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz FLEET Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Moje temné srdce Antti Tuomainen MOJE TEMNÉ SRDCE Antti Tuomainen This work has been published with the financial assistance of FILI Finnish

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s Pak už všichni napjatě čekali, kdy se konečně objeví Laurio a začnou si spolu hrát. Ahoj, kamarádi! pozdravila Laurio, když konečně dorazila na Území kamarádů. Ahoj, Laurio! odpověděli všichni sborově

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_267 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

NONSENSOVÁ LITERATURA

NONSENSOVÁ LITERATURA NONSENSOVÁ LITERATURA Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 21. 24. 2. 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností.

Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností. ( Nový Čas nový Stroj a uprostřed nich přetrvává neobyčejný sen.) Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností. Obrazy, které opětovně

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Nejkrásnější české pohádky

Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější české pohádky také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Vybrala a upravila Jana Eislerová Ilustrovala Edita Plicková Nejkrásnější české pohádky e-kniha Copyright Fragment, 2013

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jak předpovídat počasí?

Jak předpovídat počasí? Jak předpovídat počasí? Umění předpovídat počasí je jednou z důležitých schopností všech zálesáků. Předpovídání počasí vyžaduje trochu postřeh a musíte vědět, kam a na co se dívat, pak ovšem snadno tuto

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Hádej, který skokan má na břiše vak? Správně! Je to klokan.

Hádej, který skokan má na břiše vak? Správně! Je to klokan. Hádej, který skokan má na břiše vak? Správně! Je to klokan. Klokan Vykuk má dokonce vaky dva. Jeden na břiše, druhý, červený, nosí na zádech. Do něj ukládá všechno, co najde. Ten klokan Vykuk je ale pěkný

Více

Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 6. Švestkový koláč

Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 6. Švestkový koláč 6. Švestkový koláč A určitě mi za to zaplatí? zeptal se Viktor nedůvěřivě. Ale to víš, že jo, odsekla Kristina skoro naštvaně. Řekl to docela jasně. Když budeš pilný, dostaneš padesát kaček. Vykročila

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Změna života v sedmi dnech. Den druhý OBDIV

Změna života v sedmi dnech. Den druhý OBDIV Změna života v sedmi dnech Den druhý OBDIV 19 Stanislav Šlenc Ráno mě probudili ptáci. Otevřel jsem oči a uviděl nad sebou mezi korunami borovic, které se kolébaly, modrou oblohu zalitou sluncem. Mé včerejší

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i Hleděli dva vězni z okna ven, jeden viděl hvězdy, druhý bláto jen. Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu

Více

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita.

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. Tý 11 Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. 1 2 3 4 5 Řekněte: Tento týden budeme určovat rozdíl mezi tím, co je smyšlené, a tím, co se může opravdu stát. Tomu,

Více

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka Projekt Voda 2. třída Sluníčka šk. rok 2010/2011 Projekt: VODA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Mrazíkovo království Dílčí vzdělávací

Více

Očekávaný výstup Žák čte s porozuměním literární text přiměřený věku, vytváří vlastní výtvarný doprovod. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák čte s porozuměním literární text přiměřený věku, vytváří vlastní výtvarný doprovod. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 9. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Pusinka Pohádka o malém delfínovi

Pusinka Pohádka o malém delfínovi Petra Dobrovolny www.dolphinkissis.ch Pusinka Pohádka o malém delfínovi Byl jednou jeden malý delfín. Rodiče mu říkali Pusinka, protože měl špičatější čumáček než ostatní delfíni. Když si chtěl Pusinka

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více