Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014"

Transkript

1 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina Sídlo: Mezina č.p. 2, Bruntál IČ: DIČ: CZ Právní forma: Územně samosprávný celek, obec Předmět činnosti: stanoven na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Číslo účtu: /0100 Telefon: www: mezina.cz Rozvahový den: Orgány obce: Zastupitelstvo obce počet členů 7 Starosta: Slováková Stanislava Místostarosta: Hana Krajíčková Rozpočet Obce Mezina na rok 2014 byl schválen dne jako vyrovnaný a činil: v příjmech: 4.810,00 tis. Kč ve výdajích: 6.520,45 tis. Kč financování: 1.710,45 tis. Kč Návrh rozpočtu byl na úřední desce OÚ Mezina zveřejněn od do V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů a starostka schválila a poté zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 11 rozpočtových změn. Starostka obce byla zastupitelstvem obce pověřena k provádění rozpočtových opatření usnesením č. III. 1. ze dne a po volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 byla pověřena k provádění rozpočtových opatření v neomezené výši usnesením č. 28/2/2014 dne Schválený rozpočet byl upraven takto: Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1: pol neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy (volba prezidenta) 1.400,00 Kč 6171 pol nákup ost. služeb 1.400,00 Kč Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne a poté zastupitelstvem Obce Mezina na veřejném zasedání dne usnesením č. 200/17/2014 vzato na vědomí. 1

2 Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2: pol Investiční přijaté transfery ze SF (dotace na zpevněnou plochu býv. školy) ,00 Kč 3613 pol navýšení výdajů nákup uhlí pohostinství ,00 Kč 6171 pol platby daní a poplatků ,00 Kč Financování: Pol Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech ,00 Kč Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne a poté zastupitelstvem Obce Mezina na veřejném zasedání dne usnesením č. 200/17/2014 vzato na vědomí. Rozpočtová změna č. 3: pol DPPO za obec ,00 Kč 2310 pol příjmy z poskytování služeb a výrobků (vodné) 203,28 Kč 6115 pol nákup materiálu na volby do ZO 101,64 Kč 6117 pol nákup materiálu na volby do EP 101,64 Kč 6399 pol DPPO za obec ,00 Kč Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne a poté zastupitelstvem Obce Mezina na veřejném zasedání dne usnesením č. 212/18/2014 vzato na vědomí. Rozpočtová změna č. 4: 3421 pol nákup materiálu (oprava chodníku na dětském koutku 1.600,00 Kč 3421 pol budovy,haly, stavby (snížení výdajů, přesun na jinou pol. RS) ,00 Kč 3613 pol nákup ost. služeb ,00 Kč 3613 pol opravy a udržování (oprava schodů a vestavba dveří ve sklepě) ,00 Kč 3745 pol ochranné pomůcky pro VPP 7.000,00 Kč 3745 pol DDHM pro VPP (nákup motorové sekačky) ,00 Kč 3745 pol nákup služeb (náklady k dotaci na výsadbu aleje, zprac. žádosti) ,00 Kč 3745 pol ostatní nákupy j.n. (vstupní prohlídky VPP) 1.400,00 Kč 6171 pol služby zpracování dat (instalace nových programů) 3.542,00 Kč 3900 pol ost. neinvestiční transfery nez. org. (navýšení výdajů příspěvek MAS NJ) 98,00 Kč 6402 pol vratka-finanční vypořádání dotací na volby ,00 Kč Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne a poté zastupitelstvem Obce Mezina na veřejném zasedání dne usnesením č. 212/18/2014 vzato na vědomí. Rozpočtová změna č. 5: pol nein. přijaté transfery z všeob. pokl. správy (dotace volby do EP) ,00 Kč pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (VPP) ,00 Kč pol poplatek za odnětí pozemků les 1.467,00 Kč 2

3 3639 pol navýšení výdajů na el. en -pergola ,00 Kč 3639 pol Opravy a udržování (chodník na dětském koutku) 1.100,00 Kč 3745 pol. 5011, 5031, 5032, 5137 Platy zaměstnanců, ZP, SP (VPP) ,00 Kč 6117 pol. 5021, 5139, 5173, 5175 výdaje na volby do EP (odměny, materiál, cestovné a občerstvení) 8.904,00 Kč Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne a poté zastupitelstvem Obce Mezina na veřejném zasedání dne usnesením č. 212/18/2014 vzato na vědomí. Rozpočtová změna č. 6: pol poplatek za odnětí pozemků les ,00 Kč pol poplatek za povolení k vjezdu ,00 Kč pol správní poplatky 2.100,00 Kč 3313 pol Příjmy z poskytování služeb (vstupné letní kino) 5.000,00 Kč 3399 pol Příjmy z poskytování služeb 4.000,00 Kč 3399 pol Přijaté neinvestiční dary 5.000,00 Kč 3632 pol Příjmy z poskytování služeb 4.000,00 Kč 3639 pol Příjmy z poskytování služeb 2.000,00 Kč 3639 pol Ostatní nedaňové příjmy j.n 1.927,00 Kč 3725 pol Přijaté nekapitálové příspěvky (příjmy EKO-KOM) 5.300,00 Kč 6310 pol Dividendy ČS,a.s ,00 Kč 3313 pol nákup ost. služeb (promítání letní kino) ,00 Kč 3421 pol DDHM (ruské kuželky do pohostinství) ,00 Kč 3639 pol el. en veřejné osvětlení 220,00 Kč 3639 pol platby daní a poplatkům (daň z převodu pozemku Jahoda) 2.332,00 Kč 3745 pol Ochranné pracovní pomůcky VPP 300,00 Kč 6112 pol Cestovné ZO 2.262,00 Kč 6117 pol nákup materiálu na volby 13,00 Kč 6171 pol povinné pojistné odpovědnosti 1.500,00 Kč 6171 pol věcné dary (prezentace obce) 100,00 Kč 6171 pol Neinvestiční transfery občanským sdružením (pohoda koně relax, Galerie v kapli) 4.000,00 Kč 6399 pol platby daní a poplatků (odvod DPH) ,00 Kč Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne a poté zastupitelstvem Obce Mezina na veřejném zasedání dne usnesením č. 226/19/2014 vzato na vědomí. Rozpočtová změna č. 7: 3399 pol Nákup materiálu ,00 Kč 3421 pol DDHM (hřiště) 2.000,00 Kč 3421 pol Nákup materiálu (hřiště) 1.400,00 Kč 3421 pol Budovy, haly, stavby (snížení přesun na jiné pol. RS) ,00 Kč 3631 pol el. en. veřejné osvětlení ,00 Kč 3639 pol el. en. pergola 5.060,00 Kč 3745 pol PHM VPP 5.010,00 Kč 3745 pol opravy a udržování VPP 1.000,00 Kč 3

4 6171 pol OOV (DOPP) 8.000,00 Kč 6171 pol DHDM (PC) ,00 Kč 6171 pol opravy a udržování 1.000,00 Kč 6171 pol program KEO X ,00 Kč 6171 pol Nei. dotace obcím (přestupky) 3.600,00 Kč 6320 pol poplatky bankám 103,00 Kč Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne a poté zastupitelstvem Obce Mezina na veřejném zasedání dne usnesením č. 226/19/2014 vzato na vědomí. Rozpočtová změna č. 8: 1031 pol Příjmy z poskytování služeb (lesy) ,00 Kč pol poplatek za odpad ,00 Kč pol poplatek za povolení k vjezdu ,00 Kč pol daň z příjmů PO ,00 Kč 3399 pol OOV (DOPP) ,00 Kč 3399 pol nákup služeb kulturní akce ,00 Kč 3421 pol DHDM ,00 Kč 3421 pol Nákup materiálu 1.700,00 Kč 3632 pol DDHM 9.146,00 Kč 3745 pol PHM pro VPP 2.500,00 Kč 3745 pol Opravy a udržování 3.600,00 Kč 6115 pol Nákup materiálu volby 122,00 Kč 6171 pol OOV (DOPP) 2.500,00 Kč 3613 pol budovy,haly,stavby ,00 Kč Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne a poté zastupitelstvem Obce Mezina na veřejném zasedání dne usnesením č.17/2/2014 bylo vzato na vědomí. Rozpočtová změna č. 9: pol Nein. přijaté transfery z všeob. pokl. správy (dotace volby ZO Mezina) ,00 Kč pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (dotace ÚP VPP) ,00 Kč pol Daň z nemovitostí ,00 Kč pol Daň z přidané hodnoty ,00 Kč 3399 pol Nákup služeb kulturní akce 3.000,00 Kč 3421 pol Nákup služeb (dřevěný domek hřiště) ,00 Kč 3632 pol Budovy, haly, stavby ,00 Kč 3639 pol El. en pergola 840,00 Kč 3639 pol Nákup služeb (dělení pozemků k prodeji) ,00 Kč 3745 pol. 5011, 5031, 5032, 5156, 5171 Platy VPP, ZP, SP, PHM, opravy strojů ,00Kč 6115 pol. 5139,5173, Výdaje na volby do ZO Mezina 4.523,00 Kč 6171 pol OOV DOPP 2.000,00 Kč 6171 pol DDHM (kopírka) 3.000,00 Kč 6171 pol pevná paliva-přesun na jinou pol. RS ,00 Kč 6171 pol Nákup služeb 6.000,00 Kč 6310 pol Poplatky banky 2.500,00 Kč 4

5 6399 pol Platby daní a poplatků (odvod DPH) ,00 Kč 3613 pol Židle pohostinství 6.050,00 Kč Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne a poté zastupitelstvem Obce Mezina na veřejném zasedání dne usnesením č.17/2/2014 bylo vzato na vědomí. Rozpočtová změna č. 10: pol Daň z přidané hodnoty ,00 Kč 1031 pol lesy DOPP 752,00 Kč 3399 pol OOV (DOPP mikuláš) 2.500,00 Kč 3421 pol DHDM výdaje na dřevěný domek hřiště,oplechování ,00 Kč 3421 pol materiál hřiště 50,00 Kč 3613 pol DDHM židle pohostinství ,00 Kč 3613 pol Nákup služeb - zateplení 6.050,00 Kč 3631 pol opravy a udržování VO 6.000,00 Kč 3745 pol. 5011, 5031, 5032 Platy VPP, ZP, SP ,00Kč 6115 pol. 5019,5021, Výdaje na volby do ZO Mezina 7.726,00 Kč 6171 pol OOV DOPP 3.500,00 Kč 6171 pol Léky, zdr. materiál -500,00 Kč 6171 pol Konzultační a poradenské služby ,00 Kč 6171 pol Nákup ostatních služeb ,00 Kč 6171 pol Cestovné ,00 Kč 6171 pol Poskytnuté neinvestiční příspěvky 400,00 Kč 6171 pol Platby daní a poplatků 100,00 Kč Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne a poté zastupitelstvem Obce Mezina na veřejném zasedání dne usnesením č.17/2/2014 bylo vzato na vědomí.. Rozpočtová změna č. 11: pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (dotace ÚP VPP) ,00 Kč pol Daň z nemovitostí ,00 Kč 3399 pol Nákup materiálu na kulturu 344,00 Kč 3745 pol platy VPP 1.865,00 Kč 6112 pol. 5023, 5031, 5032 odměny ZO, SP, ZP ZO ,00 Kč 6112 pol služby školení ZO ,00 Kč 6115 pol. 5021,5139, Výdaje na volby do ZO Mezina 2.875,00 Kč 6171 pol. 5031, 5032 SP a ZP zaměst. 185,00 Kč 6171 pol DDHM 7.748,00 Kč 6171 pol Nákup materiálu ,00 Kč 6171 pol el. en 4.122,00 Kč 6171 pol telefon 1.177,00 Kč 6171 pol Opravy a udržování 515,00 Kč 6171 pol. 519 Uhrazené sankce 2,00 Kč 6171 pol Věcné dary 355,00 Kč 6171 pol Platby daní a poplatků 250,00 Kč 5

6 6171 pol Platby daní a poplatků -250,00 Kč 3613 pol Budovy, haly, stavby ,00 Kč Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2014 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiloženém Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu. Skutečné plnění k činilo: v příjmech ,95 Kč z toho: daňové příjmy ,48 Kč nedaňové příjmy ,47 Kč kapitálové příjmy ,00 Kč přijaté transfery ,00 Kč ve výdajích ,38 Kč z toho: běžné výdaje ,69 Kč kapitálové výdaje ,69 Kč financování ,57 Kč z toho: zm. stavu na BÚ ,57 Kč saldo příjmů a výdajů ,57 Kč Příjmy Celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu splněny na 162,75 %. K překročení došlo zejména u daňových příjmů - u daně z příjmů FO ze ZČ, plnění na 127,49 %, u daně z přidané hodnoty, plnění na 137,99 %. Nedaňové příjmy byly splněny na 136,74 %, k překročení plnění došlo zejména u příjmů poskytování služeb (prodej dřeva), u příjmů z tříděného odpadu od EKO-KOM, a.s.,. Obec v roce 2014 obdržela ,-- Kč jako výplatu dividend z akcií ČS,a.s. Výdaje Celkové výdaje činily částku ,38 Kč, což představuje 110,56 % schváleného rozpočtu. Z celkových výdajů činily kapitálové výdaje ,69 Kč a byly vynaloženy na výstavbu multifunkčního hřiště ( ,69 Kč), na zateplení pohostinství v částce Kč a, na dostavbu kolumbária za Kč. Neinvestiční výdaje byly splněny na 126,66% a činily ,69 Kč. Výdaje na opravu komunikací (u OÚ) činily Kč, na dopravní obslužnost ,00 Kč, na kulturní činnost bylo vynaloženo ,50 Kč, na vybavení na hřiště (dřevěný domeček) a nákup ruských kuželek bylo vynaloženo Kč. Na zálohách na elektrickou energii z pergoly za školou bylo uhrazeno Kč, na odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bylo vynaloženo Kč a na odvoz komunálního odpadu bylo zaplaceno Kč. Na obecní úřad byla pořízena nová výpočetní technika, stolek pod tiskárnu a rádio celkem za Kč a nový účetní program KEO-X za Kč. V roce 2014 obec poskytla neinvestiční příspěvek na zajištění represe jednotek požární ochrany ve výši Kč, 898 Kč činily příspěvky MAS Nízký Jeseník a 4.920,00 Kč příspěvky Mikroregionu Slezská Harta. Obec poskytla finanční dary Vodní záchranné službě ČCK, tělesně postiženým MSK, galerii v kapli a občanskému sdružení Pohoda-koně-relax v celkové částce ,00 Kč. Financování Tuto třídu tvoří položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno se zapojením zůstatku z minulých let v Kč Kč, konečné financování skončilo ve výši ,36 Kč, skutečné hospodaření skončilo přebytkem (saldo příjmů a výdajů) ve výši ,36 Kč. 6

7 Hospodářský výsledek Obec své hospodaření vykazuje, jak na základě uskutečněných penežních toků, a to z důvodu sledování hospodaření v rámci schváleného rozpočtu, finanční výkaz FIN 2-12, tak na základě akruálního principu hospodaření, který znamená, že se veškeré hospodářské operace vykazují do období, kdy se uskutečnily, bez ohledu na to, zda byly uhrazeny, či nikoli (výkaz zisku a ztrát). Hospodářský výsledek byl stanoven na základě časově a věcně souvisejících výnosů a nákladů účetního období. Náklady celkem Z toho: náklady z činnosti Finanční náklady Náklady na transfery Výnosy celkem Z toho: výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z daní a poplatků Výnosy z transferů Výsledek hospodaření Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění ,94 Kč ,94 Kč 6.418,00 Kč ,00 Kč ,17 Kč ,78 Kč ,47 Kč ,48 Kč ,44 Kč ,23Kč ,00 Kč ,23Kč Finanční prostředky zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k Finanční prostředky na BÚ celkem ,24 Kč Závazky dlouhodobé k V roce 2014 byly doplaceny finanční prostředky Carionu Bohemia, a.s. 0,00 Kč Závazky krátkodobé k jedná se o neuhrazené faktury za došlé v prosinci se splatností v lednu 2015 nebo faktury došlé v lednu, které se vážou k období Dále neuhrazený nájem BD Domov, závazky za zaměstnanci a institucemi zdrav. a soc. zabezpečení a FÚ, DPPO, nevyúčtované zálohy na energie. závazky celkem ,99 Kč Pohledávky k odběratelé ,10 Kč (prodej dříví, pronájem vodovodu, nájem pozemků, pronájem pohostinství, nájem bytu, vodné) poskytnuté provozní zálohy ,00 Kč (předplatné, záloha el.en) pohledávky za občany ,80 Kč (místní poplatky) dohadný účet aktivní ,50 Kč (nárok na dotaci ze OPŽP zateplení pohostinství ) Pohledávky celkem ,40 Kč Obec hospodaří s dlouhodobým nehmotným majetkem ve výši Kč ,20 (program KEO, PD golfové hřiště, ÚP obce Mezina, LHP); dlouhodobým hmotným majetkem ve výši ,07 Kč (stavby ,56 Kč, pozemky ,38 Kč, samostatnými movitými věcmi Kč, DDHM ,84 Kč a nedokončený DHM ,29 Kč) a dlouhodobým finančním majetkem -akcie ČS, a.s., v částce ,-- Kč a družstevní podíl ,- - Kč. V roce 2014 obec pořídila účetní programy KEO-W za Kč a program KEO-X za Kč, dřevěný 7

8 domek na multifunkční hřiště v hodnotě Kč. Obec pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek: ,- Kč dřevěné sedací sety do pergoly, motorovou sekačku za Kč, ruské kuželky za Kč, vývěsní tabuli na hřbitov za Kč a výpočetní techniku za Kč. 2. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ Obec Mezina byla v roce 2014 příjemcem finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU na aktivní politiku zaměstnanosti v Kč Kč (ÚZ 13234) -VPP. Dále obec obdržela finanční prostředky na volby do Evropského parlamentu v Kč Kč (ÚZ 98348). Z těchto prostředků bylo vyčerpáno ,64 Kč, na volby do zastupitelstva obce Mezina bylo poskytnuto Kč, vyčerpáno bylo ,40 Kč a v rámci finančního vypořádání bylo v roce 2015 vráceno ,96ě Kč. Obci byly schváleny finanční prostředky z Moravskoslezského kraje v rámci POV 2014 (ÚZ 604) na opravu propustu ve výši Kč. 3. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ Obec Mezina není zřizovatelem žádných účelových fondů. 4. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Obec Mezina neprovozovala v roce 2014 žádnou hospodářskou činnost. 5. HOSPODÁŘENÍ ZŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ A ZALOŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ Obec Mezina není zřizovatelem příspěvkových organizací ani zakladatelem společností. Obec je zřizovatelem organizační složky Obecní knihovna Mezina. 6. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2014 Obec v souladu se zákonem o obcích požádala o přezkoumání hospodaření, dne pracovníci krajského úřadu Moravskoslezského kraje provedli přezkoumání hospodaření v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, s tímto závěrem: C.1 Při přezkoumání hospodaření dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., za rok 2014 nebyly dle 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky. C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil 17,54 % (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) podíl závazků na rozpočtu územního celku činil 4,32 % (celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč ,00) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činil 0,00 % Vzhledem k rozsáhlosti příloh k závěrečnému účtu bude úplný návrh včetně příloh a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na elektronické úřední desce obecního úřadu Mezina. Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Mezina v úředních hodinách hod. pondělí a středa. Závěrečný účet bude projednán V ZO Mezina dne v Zpracovala: Unverdorbenová Ivana V Mezině dne Stanislava Slováková 8

9 starostka. Přílohy: Výkaz Fin 2-12-M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a DSO Rozvaha ÚSC k Příloha ÚSC k Výkaz zisku a ztráty ÚSC k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mezina, IČ za rok 2014 EČP: 20/15 Na úřední desce i elektronické desce zveřejněno vyvěšeno: Sejmuto: Zodpovídá: Unverdorbenová Ivana 9

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2015

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2015 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2015 podle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA

Více

Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011

Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011 Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011 údaje o hospodaření obce v roce 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) *1) Všeobecné

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Suchý ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vyvěšeno dne: 13.5.2014 Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.5.2014 Sňato dne: Zpracovala: Jana Učňová, účetní Schválil: Mgr.Jiří Vyklický, starosta Údaje

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 (údaje o hospodaření obce dle 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Č.j.:18/R-2016 1. N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1.200.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 280.000,- 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosů 140.000,- 1121 Daň

Více

Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009

Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Schválený rozpočet

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném

Více

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Němčice Němčice 68 768 43 Kostelec u Holešova datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 57560/2013 KŘ

Více

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Obec Mezina Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název ÚSC: Obec Mezina Sídlo: Mezina č.p. 2, 792 01 Bruntál IČ: 00576026 DIČ: CZ00576026 Právní forma: Územně samosprávný

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Úherčice

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Úherčice Závěrečný účet za rok 2015 Obec Úherčice upravený skutečnost b/ výdaje rozpočet k 31.12.15 1032 5011 zaměstnanec přes Úřad práce 31.150,- 23.505,- 1032 5031 pojistné na sociální zabezpečení 7.460,- 5.876,25

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBEC DOLNÍ KRUPÁ ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBEC DOLNÍ KRUPÁ ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBEC DOLNÍ KRUPÁ ROK 2015 KE SCHVÁLENÍ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE D. KRUPÁ DNE 21.06.2016 Starosta obce: Lukáš Nedvěd, DiS., v.r. Závěrečný účet vypracovala: Růžena Švermová, v.r. Razítko

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2014

Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2014 Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o DSO: název: Mikroregion Slezská

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Rozpočet města Nová Role na rok 2008 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová)

Více

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Úherčice

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Úherčice Závěrečný účet za rok 2010 Obec Úherčice upravený skutečnost b/ výdaje rozpočet k 31.12.10 2212 5139 materiál na posyp komunikací 10.000,- 2.870,- 2212 5169 zimní údržba komunikací 30.000,- 31.639,- 2212

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 2 2212 **** 2 500 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 202,9 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340 75655 Dolní Bečva datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17. února

Více

Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012

Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o DSO: název: Mikroregion Slezská

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

PŘÍJMY 47 180,00 47 200,00 99,96 VÝDAJE 1 533 433,40 790 000,00 1 533 400,00 194,11 100,00 SALDO -1 486 253,40-790 000,00. Schválený rozpočet (Kč)

PŘÍJMY 47 180,00 47 200,00 99,96 VÝDAJE 1 533 433,40 790 000,00 1 533 400,00 194,11 100,00 SALDO -1 486 253,40-790 000,00. Schválený rozpočet (Kč) 1) ROZPOČET ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SIRÁ ZA ROK 2013, IČ: 00478512 Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 884 218,61 3 239 615,11 3 791 936,50 VÝDAJE 2 307 405,09 3 364 707,23 3 710 788,63

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek

Více

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Moravskoslezský Kočov za rok 2015 - údaje o hospodaření obce v roce 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2016

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2016 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2016 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2005 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2005 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2005 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Rozpočet obce Bratčice na rok 2005 byl schválen zastupitelstvem obce Bratčice dne 17.12.

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin.

Více

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009 Popis RO: 1 Datum: 30.04.2009 Druh op.: 1 Rozpočtové opatření č.1/2009 231 10 00000 0000 00 0000 4112 000-0,08 oprava dotace 231 10 00000 0000 00 0000 4232 000 5,50 Grant EIB 231 10 00000 0000 00 3113

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 OBEC SKŘÍPOV IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Hřibojedy, IČ: 00581011 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

MIKROREGION JINDŘICHOHRADECKO-ZÁPAD 378 31 HORNÍ PĚNA 93 IČO 72567449 V HORNÍ PĚNĚ DNE 18.3.2015

MIKROREGION JINDŘICHOHRADECKO-ZÁPAD 378 31 HORNÍ PĚNA 93 IČO 72567449 V HORNÍ PĚNĚ DNE 18.3.2015 MIKROREGION JINDŘICHOHRADECKO-ZÁPAD 378 31 HORNÍ PĚNA 93 IČO 72567449 V HORNÍ PĚNĚ DNE 18.3.2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION JINDŘICHOHRADECKO-ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracovaný na základě

Více

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013

Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013 Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013 Rozpočet obce Staré Křečany na rok 2013 byl stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY Komentář ke 2. změně SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015 Příjmová část V rámci 2. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 439,5 tis. Kč. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí

Více

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Návrh 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00 4 771 000,00 5 110 382,90 107,11 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2009

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2009 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2009 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Záv re ný ú et obce Panenská Rozsí ka za rok 2013

Záv re ný ú et obce Panenská Rozsí ka za rok 2013 Dlouhodobý nehmotný majetek 018 0000 0000 0000 00000 0000 000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 0,00 0,00 23 949,20 019 0000 0000 0000 00000 0000 000 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma 0,00 0,00 307 530,60 Dlouhodobý

Více

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Závěrečný účet Obce Těchobuz za rok 2006 Č.j. OÚ Těchobuz: OBTECH/00142/07

Více

OBEC HOLOUBKOV. Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014

OBEC HOLOUBKOV. Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014 OBEC HOLOUBKOV Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014 1) Rozpočet obce Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2014 k uprav. v tis. Kč v tis. Kč

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2007 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Korolupy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 OBEC VODĚRADY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 1. Závěrečné účty obce Voděrady k 31.12.2011 Celkové příjmy po konsolidaci 5.188.754,91 Celkové výdaje po konsolidaci 4.962.741,39 Výsledek hospodaření 226.013,52

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01LHVL4 Čj.: MSK 11496/2016 Sp. zn.: KON/10658/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Chvalovice 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Chvalovice 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Chvalovice 2015 Název: OBEC CH V A L O V I C E Sídlo: Chvalovice 80, 669 02 ZNOJMO Právní forma: územně samosprávný celek Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb.,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Hvězdoňovice

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Hvězdoňovice Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Hvězdoňovice PŘÍJMY v Kč Paragraf Položka RS RU e Návrh Pozn. k 31.10.2016 1 na rok 2017 1111 - Daň z příjmů FO ze ZČ 140000 158852 170000 1112 - Daň z příjmů FO podnikatelé

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Finanční hospodaření obce v roce 2014 Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01MI8B5 Čj.: MSK 45067/2016 Sp. zn.: KON/15636/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek

Více

Závěrečný účet hospodaření obce Mlýny za rok 2010 - návrh

Závěrečný účet hospodaření obce Mlýny za rok 2010 - návrh Závěrečný účet hospodaření obce Mlýny za rok 2010 - návrh Obec Mlýny Mlýny 47 392 01 Soběslav IČ 00252565 Starosta : Milan Mareš / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Plnění rozpočtu za 1-6/2018 v tis. Kč P Ř Í J M Y

Plnění rozpočtu za 1-6/2018 v tis. Kč P Ř Í J M Y Plnění rozpočtu za 1-6/2018 v tis. Kč P Ř Í J M Y tř.1 - daňové příjmy 1111 daň z příjmů FO placená plátci 3 200 1 786 55,8% 1112 daň z příjmu FO placená poplatníky 100 23 23,0% 1113 daň z příjmu - srážková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: 21271/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00528986 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY ROZPOČET Rozpočet obce OBCE Závada ZÁVADA na NA rok ROK 2015 2015 Paragraf Položka Příjmy PŘÍJMY Rozpočet v Kč 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkčních požitků 1 000 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Návrh závěrečného účtu Města Deštná za rok 2016

Návrh závěrečného účtu Města Deštná za rok 2016 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2016 - Příloha ÚSC k 31.12.2016 Návrh závěrečného účtu Města Deštná za rok 2016 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Městys Okříšky 4108 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290050 název Městys Okříšky 4108 ulice, č.p. Jihlavská 1 obec Okříšky PSČ, pošta

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Příjmy. Rozpočet na rok rozpočtové opatření č. 18 obec Horní Olešnice V pravomoci starosty obce Horní Olešnice ze dne

Příjmy. Rozpočet na rok rozpočtové opatření č. 18 obec Horní Olešnice V pravomoci starosty obce Horní Olešnice ze dne Příjmy Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 18 obec Horní Olešnice V pravomoci starosty obce Horní Olešnice ze dne 31.12.2018 Rozpočet 2018 Rozpočet po úpravě R.O.č.18 ZO 31.12.18 SU PAR POL Text

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet obce Loukov za 2011

Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 23.2.2011 v příjmech 11 230 tis. Kč a výdajích 14 758 tis. Kč s financováním schodku zůstatkem finančních

Více